KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Grandækningskursus på Bjerring kirkegård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Grandækningskursus på Bjerring kirkegård"

Transkript

1 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Grandækningskursus på Bjerring kirkegård Netop i denne tid, hvor KirkeBladets vinternummer udsendes, er der ekstra grund til at tage en tur på kirkegården, der nu er blevet iklædt vinterdragt. I løbet af den sidste måned har graverne landet over haft meget travlt med at pynte gravene med vinterdække. Hovedparten af gravene bliver i dag pyntet af kir kegårdsmedarbejderne, men der er dog stadig en del mennesker, der vælger selv at pynte gravstedet. Nr. 1 Vinter 2011/12 8. årgang Nye gravere Sidst i oktober blev der afholdt et grandækningskursus på Bjerring kirkegård for nye gravere. Nyansatte kirke gårds medarbej dere i hele Viborg området var blevet inviteret, og ikke færre end 16 personer deltog i kurset, der strakte sig over hele dagen. Endvidere var der seks fortsætter side 2... Ditte Langhoff, der er graver ved Højbjerg og Elsborg kirker, arbejder med grandækningen Forsøg med undervisning af konfirmanderne side 4 Asta Appel om Min yndlingssalme side 5 Familiegravsted som et smukt samlingssted side 13 KirkeBladet vinter 2011/12 1

2 Præster i Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen Nørregade 33a, 8850 Bjerringbro. Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Friweekend december og januar, ferie uge 7 Sognepræst Merete Lindhardt Christensen Frisholtvej 38, Sahl Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Friweekend februar Sognepræst Bjarne Markussen Bjerring Byvej 26, Bjerring, 8850 Bjerringbro Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag Friweekend december og januar Sognepræst Ken Nørgaard Pedersen Tingstedvej 12, Hjermind, 8850 Bjerringbro Tlf Træffes efter aftale. Mandag er fridag Friweekend januar, ferie uge 7 Redaktion: Birthe Winther Stentoft (ansvarshavende), Bjerringbro. Tlf Birte Amdisen, Bjerringbro. Tlf Michael Lassen, Hjorthede. Tlf Deadline for næste blad: Mandag d. 23. januar 2012 Fortsat fra forsiden... bestyrel sesmedlemmer fra fagforeningen tilstede. Efter morgenkaffen blev deltagerne undervist af gamle gravere i hvilken gran og andet grønt, der kan anvendes. Desuden hørte de om de mange teknikker og idéer, der kan benyttes. Ikke to gravsteder har fået samme udseende, mulighederne er uendelige alt efter gravstedets størrelse og graverens kreativitet. Desuden spiller det også ind, hvilke ønsker, der er udtrykt for gravstedet. Der er folk, der elsker gran, mens andre har helt specifikke ønsker til vinterpynten. Hver graver pyntede i Bjerring et gravsted efter eget ønske med støtte af en erfaren graver. Flotte resultater Ved kursets afslutning om eftermiddagen var det tid til at beundre resultaterne. Alle gravstederne fremstod meget flotte i det smukke efterårsvejr. Mon ikke også gravstedsejerne glæder sig over resultaterne. Den følgende dag blev der afholdt grandækningskursus for mere øvede på Karup kirkegård. Her deltog ingen instruktører, men til gengæld var der konkurrence med præmiering af de flottest pyntede gravsteder. Birte Amdisen 2 KirkeBladet vinter 2011/12

3 Tid til kompromis Jeg tror, vi alle skal begynde og vænne os til, at folkekirken er under forandring! Meget tyder på, at det er et spørgsmål om tid, hvornår kirke og stat bliver skilt ad. Folkekirkens særlige status i samfundet, og den brede folkelige opbakning er ikke en selvfølge længere. Det er vi nødt til at forholde os til og reagere på. Vi skal blive bedre til at komme ud med vores budskab til alle vore medlemmer, og vi skal blive bedre til at løse vore konflikter. Vi præster, som er ansat i folkekirken, er naturligvis opmærksomme på alt dette. Og vi bærer uden tvivl en stor del af ansvaret for, at folkekirken bliver/forbliver folkets kirke. I Bjerringbro området har vi de senere år valgt at gøre en særlig indsats på børneog ungdomsområdet. Vi præster har været på kursus i konfirmandundervisning, og vi er eksempelvis begyndt at holde fire børnegudstjenester i Bjerringbro Kirke om året. Babysalmesang og minikonfirmandundervisning er også på programmet. Vi ved, at det er utrolig vigtigt, at børnene får en god oplevelse af kirken og hører dens budskab. Det er mit klare indtryk, at børne- og ungdomsarbejdet er opprioriteret i hele folkekirken, og det er i mine øjne fornuftigt. En konflikt Men folkekirken har en konflikt, som den snarest burde få løst. Det er et spørgsmål, som fylder utrolig meget i den offentlige debat. Det er et spørgsmål, som deler vandene og som i mine øjne er vores kirkes største trussel her og nu. Det er spørgsmålet om vielse/velsignelse af homoseksuelle. Teologisk kan man diskutere, hvor vigtigt spørgsmålet egentlig er, eftersom vielsen ikke er et sakramente i vores kirke. Men der har altid været noget sprængfarligt over spørgsmål i kirken, som har omhandlet seksualitet og køn. Vi har de sidste mange år, groft sagt, brugt diskussionen om vielse/velsignelse af homoseksuelle til at markere vores grænser eller til at fremhæve vores tolerance. Fronterne er blevet trukket op. Og vi har i kirken haft en nødvendig diskussion af emnet. Alle sten er blevet vendt i sagen, og vi kender efterhånden hinandens holdninger. Rummelig kirke Nu er det, efter min mening, tid til at gå på kompromis og komme hinanden i møde. Jeg mener ikke, at vi skal udviske vore holdninger, men vi skal ikke længere bruge diskussionen til at dømme hinanden ude. Vi skal lære at acceptere, at begge synspunkter skal leve i folkekirken. Og vi skal indstille os på, at der kommer et ritual. Tilhængerne af ritualet må respektere, at der findes præster som ikke ønsker at udføre det, og modstanderne må respektere, at folkekirken har sådan et ritual. Hvis folkekirken skal være folkets kirke, er den i sagens natur nødt til at være rummelig. Rummelig overfor den brede folkelighed, men også overfor de forskellige kirkelige retninger. Det er en vanskelig balancegang, og det kræver svære kompromiser en gang imellem. Men hele diskussionen om vielse/ velsignelse af homoseksuelle har udviklet sig til en sag, der spreder og splitter folkekirken, og som fylder helt enormt meget i mediebilledet af folkekirken. Vi er, efter min mening, nødt til nu at trække en streg i sandet, få et ritual, og så leve sammen med den uenighed, der naturligvis stadig vil være. Nu skal folkekirken videre, og der er rigtig mange spændende opgaver at tage fat på. Ken Nørgaard Pedersen KirkeBladet vinter 2011/12 3

4 Undervisning af konfirmander Konfirmationsforberedelsen i Bjerringbro har traditionelt ligget onsdag eller torsdag morgen som de to første timer af skoledagen. Er det mon det mest hensigtsmæssige tidspunkt, eller bør den i fremtiden samles i blokke eller lægges efter skoletid eller i weekender og ferie eller kan man overhovedet det? Sidste vinter tog Børne- og Ungdomsudvalget i Viborg Kommune initiativ til en debat om konfir mations for be redelsens placering. Denne debat tydeliggjorde, at der både er mange for skellige hold ninger til konfir mationsforberedelsens fremtidige placering, og at der mangles eksakt viden om, hvad en flytning af undervisningen vil medføre. Fem forsøg For at bidrage til et bedre grundlag for beslut ningsprocessen angåen de konfirmations forbe redel sens placering, er det besluttet i indeværende skoleår at gennemføre fem forskellige forsøg i kommunen, som de deltagende skoler og præster frivilligt er gået ind i. Ingen af Bjerringbro-områdets skoler er dog med i disse forsøg. Forsøgene rummer forskellige kombinationer af morgenundervisning, heldagsundervisning, efter middags undervisning (kl ) og ugeundervisning. Signalerne tyder på, at netop en kombination af dobbeltlektioner og hel dagsundervisning giver flere pædagogiske muligheder for en spændende og varieret konfirmandundervisning. Forsøgene følges af en arbejdsgruppe bestående af skolechefen, to provster og to præster (bl.a. undertegnede), og forsøgene bliver professionelt evalueret af Center for Ungdomsstudier og Reli_ gionspædagogik. I evalueringen vil indgå såvel konfirmandernes læring som fordele og ulemper i relation til samarbejdspartnere (skole, forældre, præster). Måske valgmulighed Der vil heller ikke efter forsøgsperioden blive frit slag angående konfir mationsforberedelsens placering. Det er kommunalbestyrelsen, der i sidste ende fastlægger tidspunktet for forberedelsen, men ifølge folkeskoleloven skal konfirmationsforberedelsen sikres den nødvendige tid inden for de rammer, der er fastsat bl.a. angående elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin og skoledagens længde altså i skolens undervisningstid. Og evt. alternative placeringer skal godkendes af biskoppen. Hvad bliver så fremtiden? Det vil vise sig, når byrådet bl.a. på baggrund af forsøgene tager den endelige beslutning. Men hvis man er opmærksom på, at sogne, skoler og præster er forskellige og virker under forskellige vilkår, og man samtidig husker, at transportmuligheder og samarbejde mellem forskellige skoler (herunder friskoler) er en del af virkeligheden, kunne en salomonisk løsning være, at man fastlægger forskellige modeller, som man decentralt efter forhandling mellem skole og præster kan vælge mellem. Bjarne Markussen 4 KirkeBladet vinter 2011/12

5 Min yndlingssalme Det er let for mig at nævne min yndlingssalme, men jeg vil gerne først skrive om betydningen af vore salmer i det hele taget. Når ens skoletid faldt i trediverne, var det en selvfølge at synge mange salmer og lære udenad. Det har været til glæde hele livet. Vore tre højtider sætter et særligt præg på vore salmer, og julen jo afgjort den største, syng Glade jul og alle børns øjne stråler. Skønt at så mange begynder deres jul i kirken. En af vore julesalmer bruges meget hele året, især i triste dage: Dejlig er jorden. Påsken har præget vore salmer på en hel anden måde, fordi påsken rummer både sorg og glæde med opstandelsen som højdepunkt, men påskens salmer synges ikke så tit resten af året. Da føler jeg noget andet med vore pinsesalmer, der ligesom lyser af varme og lyssyn, det må være i skæret af Kristi Himmelfartsdag. Så har vi de mange dejlige efterårssalmer, der harmonerer med min yndlingssalme. I sorgens stund finder vi også gode salmer, der virkelig løfter op ad. - Jeg har sunget Julebudet til dem der græder - mens tårerne trillede ned af kinderne, for så at fortsætte det er til evig glæde, og følte dermed en form for trøst Det må være kristentro. Når jeg har sat mig på min plads i kirken, skynder jeg mig at slå op på de salmer, præsten har valgt til den dag. Salmebogens 728 vers 4: Mel. Knud Jeppesen Salmerne betyder så meget for mig, at de er den vigtigste del af gudstjenesten. Det er så dejligt, at vi efterhånden får lært mange af de nye salmer fra salmebogsudgave 2003, flere af dem går lige til hjertet. Den salme, som jeg har valgt som min yndlingssalme, kom med i den udgave, vi fik i 1953, skrevet af en svensk forfatter og gengivet på dansk af K. L. Aarestrup i 1945: Du gav mig, o herre, en lod af din jord. Det er en meget glad salme, der blev modtaget med begejstring, den udstråler tak og håb. Det må nok indrømmes, at det er en Asta Appel foran et maleri af Hjorthede Kirke malet af tidligere sognepræst Mogens Krag 4. Så lær mig da, Herre, at dig til behag jeg bruger det pund, mig blev givet, at fylde med hæderligt virke min dag, at hjælpe og værne om den, som er svag, at elske, thi deri er livet. Og giv mig til sidst et navn, Herre Krist, som er i din livsbog indskrevet! C. R. Sundell K. L. Aastrup 1945 landmandssalme, da nogle af versene, selv i billedsprog, kan være vanskelige for en bybo at tyde, men os, som lever med mulden, har et helt andet syn, og en følelse af undren, for det der sker når man lægger en kerne eller et frø i jorden, og den bliver til liv, det er hvert år så skøn en oplevelse, at det ikke kan beskrives, simpelthen fordi det er ufatteligt. Derfor påvirker det meget vor kristentro. Men tag nu og syng sidste vers af nr.728, det taler til alle og rummer både tro og håb for os. Asta Appel KirkeBladet vinter 2011/12 5

6 Bjerringbro Kirke Menighedsrådsformand: Birthe Winther Stentoft. Tlf Kirkeværge: Ernst Nielsen. Tlf Information Menighedsrådsmøder Tirsdag den 13. december, tirsdag den 10. januar og tirsdag den 7. februar - hver gang kl i Kirkecenteret. Kirkens børne- og ungdomskor Hver onsdag kl øver koret i Kirkesalen på Sønderbro. Henvendelse til organist Steffen Jungild, tlf Adventseftermiddag Onsdag den 7. december kl i Bjerringbro Kirkecenter. Sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen læser en julehistorie, og der synges advents- og julesalmer. Der er kaffe og brød. Champagne og kransekage Sidste år forsøgte sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen og menighedsrådet noget helt nyt i forbindelse med nytårsaftensgudstjenesten, der hidtil var holdt som en midnatsgudstjeneste. Det nye var i stedet en kort gudstjeneste kl uden altergang. Gudstjenesten blev rundet af med et glas champagne og kransekage i våbenhuset. Det var en festlig måde at ønske hinanden et godt nytår, inden hver især gik hjem til dronningens nytårstale og nytårsmiddag med familie og venner. Derfor er det besluttet, at det gentages i år, hvor sognepræst Ken Nørgaard Pedersen prædiker. Især de ældre medborgere var glade for nyskabelsen og for ikke at skulle hjem fra kirken ved midnatstide. Koncerter i kirken Tirsdag den 6. december kl : Julekoncerten Den nat af alle nætter, arr. Gudenå Event Mandag den 12. december kl : Julekoncert med Viborg Kammerkor. Se side 14. Fastelavn i Kirkesalen Søndag den 19. februar holdes familiegudstjeneste i Kirkesalen kl Efter gudstjenesten bliver der slået katten af tønden, og menighedsrådet håber, at mange udklædte børn vil finde vej til Kirkesalen. Der spises fastelavnsboller og drikkes saftevand, og der er præmier til bedst udklædte pige og dreng. Møderækken i Kirkesalen Bjerringbro menighedsråd er klar med en fortsættelse af de populære tirsdagsmøder i Kirkesalen. Alle møder indledes kl med andagt og kaffebord. Tirsdag den 21. februar fortæller godsejer Hans de Neergaard, Vindumovergaard, om sit liv. 6 KirkeBladet vinter 2011/12

7 Bjerringbro Kirke renoveres Nytårsdag kl. 16 er der gudstjeneste i Bjerringbro Kirke, og herefter er kirken lukket i to måneder. Den åbnes igen søndag den 4. marts med gudstjeneste kl ved sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen. Det er en større renovering, menighedsrådet har besluttet at gennemføre. Det betyder, at gulvet kommer til at fremstå i de smukke røde teglsten, idet den lange løber gennem kirken fjernes. Men det kræver at gulvets fuger repareres flere steder. Hele kirken kalkes indvendig og måtten i våbenhuset fræses ned i gulvet, så den kommer i plan med gulvet. Varme farver Sideløbende med disse arbejder fremstilles nye hynder med et varmt karrygult betræk til kirkebænkene. Knæ faldet og bedeskamlen ved alteret ombetrækkes med okseblodsfarvet læder, der matcher det smukke tæppe foran alteret. Desuden bliver de ekstra stole i kirken fornyet og erstattet med nogle mere moderne stole. Mens kirken er lukket foregår alle gudstjenester i Kirkesalen på Sønderbro, som det også fremgår af gudstjenestelisten. De øvrige kirkelige handlinger kan ligeledes ske i Kirkesalen eller i kirkerne i Bjerring og Hjermind. Tv-transmission Menighedsrådet har, som tidligere omtalt, besluttet, at der etableres tv-transmissioner til lokalområdet. I skrivende stund er teknikerne i gang med at opsætte det nødvendige udstyr i Bjerringbro Kirke. Det drejer sig om tre kameraer, der Fra sideskibet i Bjerringbro Kirke bliver det muligt at følge de kirkelige handlinger på tvskærme. placeres fast i kirken. Samtidig opsættes et par tv-skærme på søjlerne i sideskibet. De skal give kirkegængerne her en langt bedre mulighed for at følge med i gudstjenesten. Den første gudstjeneste transmitteres efter planen den første søndag i advent, søndag den 27. november. Birthe Winther Stentoft Bjerringbro OBS: Nye telefonnumre Bjerringbro Kirkekontor. Kirkesekretær/kordegn: Gitte Winding Jensen Regnskabsfører: Svend Riis Nielsen Fax: Kontortid: Tirsdag - fredag kl Torsdag tillige kl Mandag lukket. Det er altid en god ide at ringe i forvejen og aftale tid for udfærdigelse af attester og aftale om kirkelige handlinger. Bjerringbro Kirkegårdskontor. Kirkegårdsleder: Knud Birk , Fax: Træffes bedst på kontoret tirsdag - fredag kl Torsdag tillige kl Bjerringbro Kirke- og kirkegårdskontor Nørregade 33 B, 8850 Bjerringbro. Kirketjener: Lisbet Refer Dalsgaard Organist: Steffen Jungild, Vibevej 13, Bjerringbro. Tlf Kirkesanger: Else-Marie Jeppesen Tlf Kirkecenteret: Nørregade 33 B. tlf Hjemmeside: Her findes bl.a. Bjerringbro Kirkes oplysninger vedr. fødsel, dåb, dåbskjole, vielse, begravelse og hjemmealtergang og besøg. KirkeBladet vinter 2011/12 7

8 Gudstjenester Dato Dag Bjerringbro Kirkesalen Bjerring Mammen Hjermind Lee/ Hjorthede/ Skjern 4. dec. 2.s. i advent 9.00 GBJ GBJ 9.00 KNP Lee/10.15 KNP 1 6. dec. Tirsdag dec. 3.s.i advent BM BM KNP 1 Hjh/14.00 KNP dec. Tirsdag BM dec. 4.s.i advent MLC 9.00 KNP Skj/10.15 KNP dec. Juleaften GBJ GBJ GBJ GBJ MLC BM BM BM KNP Lee/13.00 KNP Skj/14.00 KNP Hjh/15.00 KNP 25. dec. Juledag GBJ 9.00 BM BM 9.00 KNP Lee/10.15 KNP 26. dec. Anden GBJ BM Hjh/9.00 BM Juledag 31. dec. Nytårsaften KNP 6 1. jan. Nytårsdag GBJ altergang BM BM Skj/14.00 GBJ 8. jan. 1.s.e.h.3 k Lukket GBJ 9.00 BM BM KNP Hjh/10.15 KNP jan. 2.s.e.h.3 k Lukket MLC BM BM KNP 1 Lee/9.00 KNP 22. jan. 3.s.e.h.3 k Lukket GBJ 9.00 KNP Skj/10.15 KNP jan. Sidste s.e.h.3 k Lukket 9.00 GBJ BM BM GBJ 1 5. feb. Septuagesima Lukket GBJ BM BM Hjh/9.00 KNP Lee/ feb. Seksagesima Lukket KNP 9.00 MLC Skj/9.00 KNP 19. feb. Fastelavn Lukket BM BM MK feb. 1.s.i fasten Lukket GBJ 9.00 BM BM KNP Hjh/10.15 KNP 1 1) Kirkekaffe 2) Julekoncert, arr. Gudenå Event 3) Lucia, gløgg & æbleskiver i konfirmandstuen, konfirmander medvirker 4) Efterfølgende Lucia og gløgg i forsamlingshuset 5) Luciaaften 6) Champagne i våbenhuset 7) Tøndeslagning og boller m.m. 8 KirkeBladet vinter 2011/12

9 GBJ: Gerda Brøchner Jørgensen MLC: Merete Lindhardt Christensen BM: Bjarne Markussen KNP: Ken Nørgaard Pedersen MK: Mogens Krag Der tages forbehold for ændringer i prædikantlisten m.v. Se venligst dagspressen og I Bjerringbro Kirke er altervinen alkoholfri den første søndag i hver måned samt til familiegudstjenester. Kirkebil Bjerringbro-Bjerring-Hjermind Kirkebil kan bestilles til og fra kirkerne på tlf (Bjerringbro Taxi I/S). Mammen Kirkebil kører til og fra den første gudstjeneste i hver måned. Henvendelse om kørsel dagen før på tlf Lee- Hjorthede-Skjern kirkebil kan bestilles til og fra kirkerne hos Mortens Busser tlf Kollekter Indsamlinger i Bjerringbro Kirke: 25. december: Børn i Asien og Afrika Danmission 26. december: Børn i Asien og Afrika Danmission 1. januar: Det Danske Bibelselskab 22. januar: Kirkens Korshær 12. februar: KLF Kirke og Medier 19. februar: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler Indkomne beløb under kr. 100,- til annoncerede formål vil i stedet indgå i høstofferet. Indsamlinger i Bjerring og Mammen Kirker: 8. januar: Ydre Mission adventskalender 22. januar: Kirkens Korshær 19. februar: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler Viborg Sygehus Der er gudstjeneste på Viborg Sygehus hver torsdag kl Nørrevænget Gudstjeneste kl december: Ken Nørgaard Pedersen altergang 31. januar: Bjarne Markussen 28. februar: Gerda Brøchner Jørgensen Skovvænget Gudstjeneste kl december: Bjarne Markussen 23. december kl : Merete Lindhardt Christensen 18. januar: Ken Nørgaard Pedersen 1. februar: Merete Lindhardt Christensen altergang 15. februar: Bjarne Markussen 29. februar: Gerda Brøchner Jørgensen Sct. Nicolaitjenesten Tlf: Konfirmationsdatoer: År Bjerringbro Bjerring Mammen Hjermind Lee, Hjorthede Kirke Kirke Kirke Kirke og Skjern Kirker april 3 4. maj april 4 4. maj april april 1 6. maj april april april april april april april maj maj maj maj maj maj maj 2 1 Bøgeskovskolen. 2 Egeskovskolen. 3 Gudenådalens Friskole. 4 Mammen Friskole Forældrene opfordres til at gøre sig bekendt med hvilken kirke, deres konfirmand hører til, evt. ved henvendelse til præsterne KirkeBladet vinter 2011/12 9

10 Bjerring Kirke Menighedsrådsformand: Lisbeth Munch. Tlf Kirkeværge: Kirsten Bak. Tlf Graver: Elna D. Kristensen. Tlf Organist: Kristian Nørholm. Tlf Kirkesanger: Grethe Jensen. Tlf Information Menighedsrådsmøder i Bjerring konfirmandstue den første onsdag i måneden. Dagsorden og referat fremgår af opslag i våbenhuset. Adventskalender Ved gudstjenesterne 1. søndag i advent, den. 27. november (kl i Bjerring og kl i Mammen) uddeles en adventskalender til alle børn. Den er lavet af Afrika in Touch, der gennem kalenderen vil udbrede kendskab om og give mulighed for at støtte projekter Tirsdag den 13. december kl danner Mammen Kirke ramme om et af årets absolutte højdepunkter: De ni læsninger med Lucia-optog. Mammen Friskole medvirker med et festligt Lucia-optog, læsninger, sang og musik. i Afrika. Afrika in Touch arbejder bl.a. med gadebørn i Etiopien, en børnehave i Tanzania, et volontørprogram i Nigeria, en handicapskole og en demonstrationsfarm i Uganda. Efter jul, søndag den 8. januar, samler vi ind til disse formål. Adventsmøde i præstegården Torsdag d. 8. december kl er der adventsmøde i konfirmandstuen i Bjerring Præstegård. Vi synger advents og De ni Læsninger og Lucia-optog julesalmer, får en kort tale, hygger os med juleknas og andet godt og hører en julehistorie. Alle er velkomne. Efter gudstjenesten er der hyggeligt samvær på skolen. Søndag den 11. december kl er der i Bjerring Kirke De ni Læsninger, der indledes med Lucia-optog. Konfirmander medvirker. Fastelavn Batman, Spiderman og Askepot og mange flere kommer til Bjerring søndag den 19. februar. Den dag fejrer vi nemlig fastelavn med familiegudstjeneste i Bjerring Kirke kl , og forhåbentlig vil mange møde op udklædt. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden, og der vil være kakao og fastelavnsboller i konfirmandstuen 10 KirkeBladet vinter 2011/12

11 Mammen Kirke Menighedsrådsformand: Jens Dam. Tlf Kirkeværge: Jens Iver Iversen. Tlf Graver: Lene Glud. Tlf Organist: Kristian Nørholm. Tlf Kirkesanger: Grethe Jensen. Tlf Information Menighedsrådsmøder i Mammen den sidste onsdag i måneden i Mammen Menighedshus. Dagsorden og referat kan ses i våbenhuset. Tre gravere arbejder sammen Graverne i Bjerring, Mammen og Hjermind er begyndt at arbejde sammen. Det betyder, at de to lidt mere garvede gravere Elna D. Kristensen i Bjerring og Lene Glud i Mammen skal arbejde sammen med nyansatte Elsa Eskesen i Hjermind. Størst anciennitet i faget har Lene Glud, der har været graver i Mammen de sidste otte år og sammenlagt i 13 år. Elna har været graver i Bjerring i fem år. Jobbet som graver ved en lille landsbykirke kan ofte være lidt ensomt, og derfor forsøger man at samarbejde. - Vi begynder med kirketjenesterne, og de deles så der kl. 9 og kun er en graver med. Hjermind er først med i denne turnus De tre kvindelige gravere fra venstre Elna D. Kristensen, Elsa Eskesen og Lene Glud efter jul. Desuden vil graverne samarbejde omkring granlægningen på alle tre kir_ kegårde. - Der vil fortsat være en graver hvert sted, og folk skal henvende sig til egen graver, hvis de har et problem, men igennem samarbejdet kan man opleve, at alle tre gravere arbejder sammen på én af kirkegårdene, siger Lene Glud. Det er også planen, at de tre gravere skal afløse for hinanden i ferieperioder. Basar i Mammen Den traditionsrige basar i Mammen holdes søndag den 18. marts Der indledes med gudstjeneste i Mammen Kirke, inden det går løs med den populære basar og kaffebord i Menighedshuset. Gaver og gevinster til lotteri og tombola bedes afleveret til Ella Nielsen inden 1. februar KirkeBladet vinter 2011/12 11

12 Hjermind Kirke Menighedsrådsformand: Grethe Langdahl Olesen. Tlf Kirkeværge: Ubbe Madsen. Tlf Graver: Elsa Eskesen. Tlf Organist: Eva Handberg. Tlf Kirkesangere: Else-Marie Jeppesen, Bjerringbro, Gitte Winding Jensen, Sahl-Gullev og Merete Lund, Ulstrup. Information Menighedsrådsmøder i Hjermind præstegård bekendtgøres ved opslag i våbenhuset. Ny graver i Hjermind Hjermind menighedsråd har fra den 1. oktober ansat 27-årige Elsa Eskesen, Århus, som ny graver. Elsa Eskesen har tidligere arbejdet som gravermedhjælper. Hun er nyuddannet jordbrugsteknolog, der er en mellemuddannelse indenfor anlægsgartnerbranchen. Hun er meget glad for sit nye job og ser især frem til samarbejdet med sine graverkolleger i Bjerring og Mammen, Elna D. Kristensen og Lene Glud. Læs side 11. Lee Hjorthede Skjern Kirke Lee Kirke: Kirkeværge: Ketty Kramer Nielsen. Tlf Graver: Bente Jørgensen. Tlf Organist: Eva Handberg. Tlf Hjorthede Kirke: Kirkeværge: Tove Bjerring Hansen Tlf Graver: Lars Andersen. Tlf Organist: Eva Handberg. Tlf Skjern Kirke: Kirkeværge: Niels Ole Mortensen. Tlf Graver: Anne-Lise Sørensen. Tlf Organist: Eva Handberg. Tlf Pastoratrådet: Formand: Erik Degn Rasmussen. Tlf Næstformand: Elsebeth Schwerin Mikkelsen. Tlf Sekretær: Susanne Mariussen. Tlf Kirkesangere ved alle tre kirker: Else-Marie Jeppesen, Bjerringbro, Gitte Winding Jensen, Sahl-Gullev og Merete Lund, Ulstrup. Information Menighedsrådsmøder offentliggøres ved ophæng i kirkernes våbenhuse. 12 KirkeBladet vinter 2011/12

13 Smukt samlingssted På kirkegården i Lee er et gravsted med plads til seks kister blevet til et smukt samlingssted, der er fyldt med både historie og minder. De efterladte føler, det er rart at besøge stedet, og at det er godt på denne måde at kunne finde tilbage til sine rødder. Da Jensine Andersen, tidligere Tulstrupskovgård, døde i sommer, følte familien, at der med hende forsvandt en guldgrube af erindring og viden om egnen og ikke mindst om slægten langt tilbage. Man følte et behov for at samle historien, ikke mindst for at glæde børnebørn og oldebørn, da det kunne blive svært at holde rede på trådene, nu da Jensine ikke er her mere. I stedet for at nedlægge to gamle gravsteder valgte Det store familiegravsted i Lee er smukt anlagt efter familiens ønsker familien derfor at samle gravstenene på fami liegravstedet i Lee. Man flyttede således stenene fra et gammelt gravsted i Mammen og ligeledes fra et i Lee. Det er familiens ønsker, der er fulgt ved anlæggelsen af gravstedet, og der er blevet betalt for vedligeholdelse af det store slægtsgravsted 30 år frem i tiden. Endnu et år er gået Så er vi i gang med at lave endnu et kirkeblad, måske også det, hvor vi ser tilbage på året som er gået. I Lee-Hjorthede-Skjern har den største forandring været, at vi har fået tre nye kirkesangere. Da vi opslog stillingen, var vi meget spændte på om vi kunne få ansøgere, det fik vi! De er alle tre erfarne og dygtige sangere, så det er en fornøjelse at gå i kirke. Pinsegudstjenesten i Lee som udendørsgudstjeneste var en rigtig god oplevelse, som vi vil gentage. Ungdomsklubben Mimers Brønd er kommet godt i gang, i sidste vintersæson nød 22 børn og unge glæde af de dygtige og engagerede instruktører. Sæsonen begynder efter efterårsferien og varer til fodboldsæsonen begynder til foråret. Klubben er igen i år privilegeret af, at Pastoratrådet er det økonomiske underlag. Endelig vil jeg ønske alle omkring vore kirker en glædelig jul og godt nytår og takke for et godt samarbejde. Elsebeth Schwerin Mikkelsen Hjorthede Kirkes smukke altertavle lavet af kunstneren Anita Houvenaeghel KirkeBladet vinter 2011/12 13

14 Fælles information Julekoncert med Naboerne Tirsdag den 6. december kl. 20 arrangerer Gudenå Event sin traditionelle julekoncert i Bjerringbro Kirke. Det er i år med trioen Naboerne fra Ansager, bestående af Helge Engelbrecht, Tommy Rasmussen og Ronnie Olesen. Med udgivelsen af jule-cd en Den nat af alle nætter har de fået sig et meget stort publikum. I 2010 blev det til 15 udsolgte julekoncerter, og det bliver til mere i år, hvor trioen har allieret sig med violinisten Ditte Fromseier Mortensen og fløjtenisten Sidsel Maria Michelsen. Der er med disse kunstnere lagt op til en intim, smuk og stemningsfyldt koncert. Dørene åbnes kl. 19. Julekoncert med Viborg Kammerkor Mandag den 12. december kl er der julekoncert i Bjerringbro Kirke med Viborg Kammerkor, der dirigeres af Morten A. Christensen, uddannet organist fra konservatoriet i Ålborg. Koret, der er på ca. 35 medlemmer, vil gerne synge danske julesalmer, latinsk julemusik og engelske Christmas Carols. Kirkens organist Steffen Jungild spiller Bachs berømte toccata og fuga i d-mol. Viborg Kammerkor giver julekoncert i Bjerringbro Kirke Fælles sognemøder Onsdag den 1. februar 2012 kl holdes fælles sogneaften i Bjerringbro Kirkecenter. Sognepræst Bjarne Markussen fortæller om Israel - Kontrasternes land. Deltagerne i sognerejsen til Israel i foråret 2010 så ikke noget til askeskyen. Men man så og oplevede meget andet. Desuden betød askeskyen, at deltagerne fik en hel uge ekstra med oplevelser. Deltagerne i mødet får gennem diasshow og fortælling et indtryk af noget af det spændende og fascinerende ved at være på rejse i Israel, og samtidig får man et indtryk af nogle af de spændinger, der knytter sig til landet. Onsdag den 14. marts 2012 kl i Kirkecenteret. Foredraget Gud, hvorfor sover du? ved teolog Leif Andersen. Hvem er skyld i lidelsen? er det vores skyld? er det Djævelen, som hærger frit med Gud som passiv tilskuer? eller En præst (Bjarne Markussen) og en soldat på Via står Gud også bag det uforståelige og Dolorosa smertens vej vanskelige, som rammer os. Leif Andersen, der er lektor i teologi på Menighedsfakultetet, formidler Bibelens svar på en tankevækkende, overbevisende og frigørende måde. Bogen, af samme titel som foredraget, udkom første gang i 1987, og har siden været stærkt efterspurgt. Lørdag den 24. marts 2012 gospel workshop i Bjerringbro Kirke med Rune Herholdt. Der afsluttes med koncert. 14 KirkeBladet vinter 2011/12

15 Foreninger & foreningsarrangementer Grundtvigsk Konvent for Viborg Stift Kontakt: Tlf KFUM Spejderne Bjerringbro Gruppe, Gudenå vej 22 A, 8850 Bjerring bro. Kontaktperson: Niels Kr. S. Nielsen tlf / FDF Bjerringbro Skovparken 1, v/carsten Mortensen. Tlf Eftermiddagsmøder Bethel, Nørregade 22. kl jan. ved Finn Najbjerg, Kjellerup: Lurer sønnen ved døren?. (1. Mos ) 28. feb. ved Kristian Nørholm, Gerning. Syng den igen Indre Mission i Bjerringbro Bethel, Nørregade 22. Sædvanlig mødestart kl dec. bibelkredse i hjemmene 8. dec. møde v. cand. theol. Poul Kristensen, Århus 15. dec. caféaften 28. dec. julefest kl ved Helge Grann, Bjerring 5. jan. møde ved valgmenighedspræst Jon Poulsen, Gjern jan. bedeuge 19. jan. bibelkredse i hjemmene 26. jan. soldatermissionens aften ved Peder Svinth, Gjern 3. feb. fredag - familieaften ved Annette og Andreas Back-Pedersen, Bjerringbro. Fællesspisning kl feb. møde ved lærer stud. Simon Hauge Lindbjerg, Århus 16. feb. bibelkredse i hjemmene 23. feb. KLF-generalforsamling, tale ved Lars Morthorst Christiansen, Brandstrup Se også indremissionbjerringbro.dk Indre Mission kontakt Formand: Tlf IMU: Tlf Juniorklub: Tlf Børneklub: Tlf ELM i Bjerringbro Kontakt: Tlf jan. møde v. Jens Aage Nielsen *) 3. feb. møde v. Anders Lind *) 17. feb. møde v. Christian Mikkelsen *) I Kirkecenteret og fællesspisning kl *) Mission Afrika kl feb. møde på Ingemannsvej 23 Danmission kl i Bethel 12. dec. adventsmøde ved Karen Hansen, Bjerringbro 9. jan. Helligtrekongermøde ved Karen Stidsen Nielsen, Bjerringbro 14. feb. møde. Onsdagsklubben Bjerring Onsdag kl i konfirmandstuen i Bjerring. Det er for alle børn mellem 4 og 10 år. Der er bibelhistorie, leg, sang og sjov. Kontaktperson: Randi Thorlund tlf Mammen Kaffeklub 27. jan. Køkkenhaver på verdens tag ved Jørgen Lindgaard. 24. feb. På rejse blandt Inkaer i Peru ved Hanne og Rikard Ammitzbøl. FDF Mammen Keld Sølvsten, Engholmvej 10, tlf Mammen IM i Menighedshuset 7. dec. adventsfest kl ved missionær Heri Elttør, Aulum 28. dec. juletræsfest kl ved Orla Ervolder, Viborg 25. jan. møde kl ved sognepræst Lars Morthorst Christiansen, Brandstrup 1. feb. møde kl ved missionær Finn Najbjerg, Kjellerup 22. feb. generalforsamling kl Alle er velkomne. Bedeugen kl jan. ved Johannes Østerlund Nielsen 11. jan. bedemøde i Bjerring Konfirmandstue 12. jan. ved Jens Dam Alle er velkomne. Foreningstekst sendes til: KirkeBladet vinter 2011/12 15

16 Konfirmandjubilæum 55 gamle konfirmander deltog i jubilæet i Bjerringbro Kirkecenter Søndag den 2. oktober havde Bjerringbro menighedsråd for tiende gang indbudt til konfirmandjubilæum i Bjer ringbro Kirkecenter. Årgangene 1951 og 1961 var inviteret og 55 jubilarer deltog. Dagen begyndte med gudstjeneste ved sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen, og både udenfor kirken og senere indenfor, summede det højlydt af forventning. Deltagerne var i højt humør og gensynsglæden var stor. Det var som én af de trofaste kirkegængere sagde Man skulle tro, at kirken var fyldt med konfirmander. Og det var den jo egentlig også. Efter gudstjenesten samledes man til middag i Kirkecenteret, hvor bordene var delt op til holdene fra de to årgange. På den måde fandt deltagerne hurtigt sammen og fik rede på hinanden. Snakken gik atter livligt, og det var tydeligt, at alle nød samværet. Der blev kigget billeder, udvekslet adresser og flere aftalte at mødes igen. Det første konfirmand jubilæum i Bjerringbro blev holdt i Idéen havde man lånt i Sønderjylland, men nu har Bjerringbro fået skabt sin egen festlige tradition. Sats & Layout: TotalGrafik Gudenådalens Reklamebureau. Tlf KirkeBladet vinter 2011/12

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Konfirmand-snak. Mit liv i Kirkecenteret side 6 og 7

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Konfirmand-snak. Mit liv i Kirkecenteret side 6 og 7 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 2 Forår 2009 5. årgang Konfirmand-snak Inden længe er der konfirmation i vores forskellige kirker, og inde i bladet

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Rune Herholdt leder gospelworkshop side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Rune Herholdt leder gospelworkshop side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 2 Forår 2012 8. årgang Sara døbt før konfirmationen Den 11. december 2011 blev en stor dag for Sara Fjordbak fra

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 1 Vinter 2012/2013 9. årgang Sognemedhjælper ansat ved Bjerringbro Kirke Mini-konfirmanderne i Bjer ringbro sogn

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Nu bæres lyset frem

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Nu bæres lyset frem KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 1 Vinter 2010/11 7. årgang Nu bæres lyset frem I dag har hver by sit Luciaoptog i kirker, skoler eller på plejehjem.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Nye initiativer i kirken

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Nye initiativer i kirken KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2010 6. årgang Nye initiativer i kirken Landet over tænkes nye tanker omkring gudstjeneste og formidling.

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

KirkeBladet. Med kirkebilen til gudstjeneste

KirkeBladet. Med kirkebilen til gudstjeneste KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 2 Forår 2011 7. årgang Med kirkebilen til gudstjeneste Ønsket om at komme i kirke om søndagen er ikke altid let at

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Folkekirkens Konfirmandcenter. fra Hjermind side 5

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Folkekirkens Konfirmandcenter. fra Hjermind side 5 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 3 Sommer 2011 7. årgang Gudstjenester i Guds frie natur I Bjerring er der en gammel tradition (mindst 30 år) for

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

KirkeBladet. Ny påskesalme. Påskebillede. Bøgeskovskolens 2a, 2007. fortsætter side 2... Lægmandslæsninger. Velkomstfrokost. Påskelys.

KirkeBladet. Ny påskesalme. Påskebillede. Bøgeskovskolens 2a, 2007. fortsætter side 2... Lægmandslæsninger. Velkomstfrokost. Påskelys. KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee og Hjorthede Nr. 2 Forår 2008 4. årgang Ny påskesalme Opstandne Herre, du vil gå med os til verdens ende. Hvor du går hen, skal dine små dit

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar IRKE nyt 39. årgang Nr. 1 2012 December - Januar - Februar Kærlighed fra det høje Himlen et sted, hvor der er kærlighed nok til alle. Eller i hvert fald har vi en forestilling om, at himlen er det sted,

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Jens Jødal som disciplen Peter

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Jens Jødal som disciplen Peter KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 2 Forår 2013 9. årgang Teater i Bjerringbro Kirke Som et spændende og fornyende input med humor vi valgt ovenstående

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger:

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger: Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Mail: www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee og Hjorthede og Skjern. Velkommen Skjern Sogn. Nyt Pastoratråd.

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee og Hjorthede og Skjern. Velkommen Skjern Sogn. Nyt Pastoratråd. KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee og Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2008 4. årgang Velkommen Skjern Sogn Fra 1. september hører Skjern Sogn med blandt sognene som KirkeBladet

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

KirkeBladet. Natkirke igen

KirkeBladet. Natkirke igen KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 2 Forår 2010 6. årgang Natkirke igen FDF Bjerringbro forsøgte sig i fjor med en såkaldt natkirke. En ny aktivitet,

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Velkommen til Indre Mission - Horsens

Velkommen til Indre Mission - Horsens Velkommen til Indre Mission - Horsens Sted: Emil Bojsensgade 31, 8700 Horsens. Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 21.15. Se programmet. Hvad står IM for? Hvad tror vi på? Hvad sker der i IM Horsens For de unge

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December, Januar, Februar 2015 Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 meget blandet program med julens sange og salmer, både de kendte,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Mail: www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast

De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast De fleste tilbud foregår i Kirkecenteret, Rådhusstrædet 15, Ikast Tirsdage: Kl. 19.00-20.30: mødes juniorer, der går i 4., 5. og 6. klasse til Klub 456. De holder til i kælderen Torsdage: Kl. 9.30-11.00:

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar 2010-2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 4 December, Januar, Februar 2010-2011 47. årg. Nyt fra sognene Nye urnegravsteder på Øster Velling kirkegård På Øster Velling Kirkegård er der anlagt

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar IRKE nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar »Hvad laver I egentlig til hverdag?«det spørgsmål fik vores præst af en dåbsgæst for nylig. Det enkle svar ville være:»følg

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Efterår 2012 2. udgave

Efterår 2012 2. udgave Vildbjerg Efterår 2012 2. udgave August Torsdag 9. Onsdag 15. Kl 19.30 Bibelkredsene samles Torsdag 16. Kl 19.30 Møde Kreds 1 Fritidsforkynder Jørgen Vindum Sand, Hammerum Emne: Så vælg da livet. 5. mos.

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Babyer under stjernetæppet til babysalmesang.

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Babyer under stjernetæppet til babysalmesang. KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 3 Sommer 2013 9. årgang Babyer under stjernetæppet til babysalmesang. Læs side 5 Fisk lavet af minikonfirmander og

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Dramatisk historie ved kirkens start side 4

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Dramatisk historie ved kirkens start side 4 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 3 Sommer 2009 5. årgang Ung kirke fylder 90 Bjerringbro Kirke runder mandag den 31. august sine første 90 år. For

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Hjerm Vestre kirke Graver og kirketjener: Morten Gert Hansen Kirkevej 18, 7560 Hjerm tlf. 21 20 27 43 mail: hjermvkirkegaard@gmail.com Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 I går havde jeg en rundvisning. Det var rigtig rart og et godt udtryk for vores skole at gå rundt sådan en onsdag. Team A forberedte grønlandsk

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Giv gerne jeres besyv med, kom med jeres ideer, vi er alle altid åbne for nye forslag og måder at gøre tingene på.

Giv gerne jeres besyv med, kom med jeres ideer, vi er alle altid åbne for nye forslag og måder at gøre tingene på. Årsberetning 2016 Efter forrige års jubilæumsfejring, hvor der i perioder var meget travlt for både ansatte og menighedsråd, var vi i rådet enige om, at 2016 skulle være knap så travlt. I stedet ville

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling KIRKEBLADET Fausing Auning Ø. Alling V. Alling Skoledag i Vester Alling Advent, jul og nytår Konfirmandgudstjeneste Indvielse af graver-faciliteter i Øster Alling December 2013 - Februar 2014 5. årgang

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing.

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing. Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad December 2013 - Februar 2014 Glædelig Jul Københavns tidligere biskop, Erik Norman Svendsen, udgav for nogle år siden en rigtig fin bog om vores danske salmebog:»syng for livet«. Han

Læs mere