STUDENT GUIDELINES TO STUDIEOPHOLD ANSØGNINGSPROCEDURER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDENT GUIDELINES TO STUDIEOPHOLD ANSØGNINGSPROCEDURER"

Transkript

1 STUDENT GUIDELINES TO STUDIEOPHOLD ANSØGNINGSPROCEDURER Step 1 - Check eligibility: Timeline: Start THREE months before for summer institutes and specialerejser (less than four weeks) Start SIX months before for longer overseas study such as semester exchange a) A current 3 rd year student or above: o Who has successfully completed at least two full years at bachelor level (passed 120 ECTS credits). o You should not be more than 60 ECTS behind your study plan. o You should still get USF funding. If you are running low on clips (below 20) or are no longer receiving funding, then the University may not be able to provide you with financial support. If in doubt, check with Study Service. b) Head of Department s pre- approval: o Do you fulfill all requirements to be accepted into the study program? o Does the study program give ECTS? Will your department head approve academic credit for study? o Are you a high-performing student? Students who are seeking to use government funds should have good grades and an average of 7 or above. c) Book a time with International Office Monday 1-3pm or Tuesday 10-12pm: o We can tell you if it s worth your time applying or not or if you have enough USF funding. o Confirm if there are any deadlines for funding or visa applications you should consider. Step 2 - Apply and get formal approval: Timeline: Completed roughly THREE months before start of departure a) Apply for the course / conference /project Contact the study program coordinators or relevant partners for your project and get formal acceptance. Step 3 Once accepted, apply for funding: Step 3 must be completed SIX weeks before departure. a) Government funding is administered by the university and can help to pay for flight tickets and housing support. Include: 1. A cover letter including purpose of the trip and how it will benefit your studies 2. Academic transcript (if necessary) 3. Approval from home organisation credit transfer form and recommendation signed by head of study 4. Approval from host organisation 5. Estimated budget o Mandatory host university study expenses like tuition fees, insurance fees, student union fees o Accommodation expenses (screen shots are good) o Flight quote (Request Grønlands Rejsebureau for a quote - these must be the cheapest nonrefundable red tickets, and should also include hotel accommodation if overnight transfers are necessary. This should be your last step, once you are absolutely sure you are going. Grønlands Rejsebureau will send this quote for approval to 6. For students travelling for their master thesis project ( speciale ), you must show how your trip is time and cost effective. You must include an endorsement letter from your supervisor.

2 7. Filled out forms (if necessary) - Ansøgning om refusion af opholdsudgifter and Ansøgningsskema til frirejser b) Submit applications for external funding o Apply for as many extra expenses as you think necessary such as books, flights and domestic travel Note: You may also be eligible for further funding under ERASMUSPLUS or Nordlys program. The international coordinator will advise you under which agreement you will go on exchange. Step 4 Final steps: Once your study grant has been approved, it is time to organise the following (if necessary): a) Visa application b) Provide invoices for mandatory study related fees such as tuition fees, insurance, etc c) Approval of travel tickets including overnight hotel transfers o The International Office will look at your quote that Grønlands Rejsebureau provides. Only the International Coordinator or Head of Study Administration can book these tickets if paid for by the university d) The International Office will also help you with: A sponsor letter Clarification of government financial support Comprehensive travel insurance card and information from Gouda Travel Step 5 While you are away: a) Refund of accommodation or other necessary expenses You will most likely pay for your accommodation expenses first and then get it refunded. Keep records of your rent for each month, to submit a cost summary along with the receipts. You can either do this all at once at the end of your trip or at the end of each month. Each receipt must be marked with name, CPR number, reason for payment (e.g. accommodation period 1 March -31 March), and the reason for your trip (e.g. studieophold France). Step 6 Upon return: It is the student s responsibility to ensure that ECTS gained overseas are reflected in their academic transcript. You should submit a story with pictures which can be put online on the website within 2 weeks of returning. Important to note: It is your responsibility as a student to be in time for all flight transfers and connections. While insurance can cover missed connections due to unforeseen and unavoidable circumstances, it does not cover being late. In this case you will be responsible for paying for your own transportation costs to your destination or back to Greenland. Overseas study support rate (studiestøtte) is only valid when a student is overseas for a month or more. Questions: or arrange an appointment with the International Coordinator

3 RETNINGSLINIER FOR STUDERENDE TIL STUDIEOPHOLD ANSØGNINGSPROCEDURER Trin 1 Undersøg om du er berettiget: Tidshorisont: Begynd TRE måneder før, når det gælder sommerkurser og specialerejser (kortere end 4 uger) Begynd SEKS måneder før, når det gælder længere, udenlandske studier som f.eks. semesterudveksling a) En nuværende 3. års studerende eller mere: o Der har bestået mindst 2 fulde år på bachelorniveau (bestået 120 ECTS points). o Du må ikke være mere end 60 ECTS points bagefter i din studieplan. o Du skal stadig modtage støtte fra USF. Hvis du kun har få klip tilbage (færre end 20) eller ikke modtager støtte længere, er det ikke sikkert, at universitetet kan støtte dig økonomisk. Hvis du er i tvivl, så spørg i Studieservice. b) Forhåndsgodkendelse fra Institutleder: o Opfylder du alle forudsætninger for at blive optaget i studieforløbet? o Giver studieforløbet ECTS points? Vil din institutleder godkende akademiske point fra studiet? o Er du en studerende med gode karakterer? Studerende, der søger offentlige midler, skal have gode karakterer og et gennemsnit på 7 eller mere. c) Bestil en tid på det Internationale Kontor mandag mellem kl eller tirsdag mellem kl : o Vi kan fortælle, om det er spild af tid for dig eller ej at ansøge eller om du får støtte nok fra USF. o Få bekræftet, om der er tidsfrister med hensyn til støtte eller ansøgning om VISUM, du skal overveje. Trin 2 Ansøg og få en formel godkendelse: Tidshorisont: Skal være færdig ca. TRE måneder før påbegyndelse af afrejse a) Ansøg til kurset / konferencen / projektet Kontakt programkoordinatorerne på studiet eller andre relevante partnere på dit projekt og få en formel godkendelse. Trin 3 Når du har fået en godkendelse, ansøg om økonomisk støtte: Trin 4 skal være færdig SEKS uger før afrejse. a) Offentlig støtte administreres af universitetet, og kan være en hjælp til at betale for flybilletter og ophold. Det inkluderer: 1. Et brev hvori formålet med rejsen er nævnt, og hvordan det vil gavne dine studier 2. Akademisk udskrift (hvis påkrævet) 3. Godkendelse fra hjemmeinstitutionen en blanket til overførelse af points og en anbefaling underskrevet af lederen af studiet 4. Godkendelse fra værtsinstitutionen 5. Budgetberegning o Obligatoriske udgifter til studiet på værtsuniversitetet som f.eks. undervisningsgebyrer, forsikringsgebyrer, studenterorganisationsgebyrer o Indkvarteringsudgifter (kopi af skærmbilleder er gode)

4 o Tilbud på flybilletpriser (Bed om et tilbud hos Grønlands Rejsebureau det skal være de billigste, ikke-refunderbare røde billetter, og skal også inkludere hotelovernatninger, hvis det er nødvendigt ved omstigning mellem to fly. Dette skal være dit sidste trin, når du er fuldstændigt sikker på, at du skal af sted. Grønlands Rejsebureau skal sende dette tilbud til godkendelse hos 6. Studerende, der rejser i forbindelse med deres specialeopgave, skal vise, hvad det er, der gør deres rejse tidsog udgiftsbesparende. Du skal vedlægge en bekræftelse fra din vejleder. 7. Udfyldte skemaer (hvis påkrævet) - Ansøgning om refusion af opholdsudgifter og Ansøgningsskema til frirejser b) Indsend ansøgninger om støtte udefra o Ansøg om så mange ekstra udgifter, som du finder nødvendigt, som f.eks. bøger, flyvninger og indenlandske rejseudgifter Bemærk: Det kan også være, at du er berettiget til yderligere støtte under ERASMUSPLUS eller Nordlys programmet. Den internationale koordinator vil give dig råd vedrørende den aftale, under hvilken du tager på udveksling. Trin 4 De afsluttende trin: Når først dit stipendium er blevet bevilget, er det tid til at organisere følgende (hvis påkrævet): a) Visa ansøgning b) Skaffe fakturaer på obligatoriske studierelaterede gebyrer som f.eks. undervisningsgebyrer, forsikring, osv. c) Få godkendt rejsebilletter inklusiv hotelovernatninger mellem omstigninger o Det Internationale Kontor vil se på det tilbud, du har fået fra Grønlands Rejsebureau. Hvis universitetet skal betale, er det kun den Internationale Koordinator eller Studiechef, der kan bestille disse billetter d) Det Internationale Kontor vil også hjælpe dig med: Et sponsorbrev Trin 5 Mens du er væk: Tydeliggørelse af offentlig økonomisk støtte Rejseforsikringskort hvor alt er indbefattet og information fra Gouda Travel a) Refusion af opholdsudgifter eller øvrige nødvendige udgifter Det er meget sandsynligt at du skal lægge ud for opholdsudgifterne først, og senere få dem refunderet. Gem kvitteringer for hver måneds leje for at sende dem sammen med en opgørelse over samtlige udgifter. Det kan du enten gøre samlet, når rejsen er overstået eller i slutningen af hver måned. Hver kvittering skal være påført navn, CPR nummer, årsag til betalingen (f.eks. indkvartering periode 1. marts- 31. marts), og grunden til at du er på rejse (f.eks. studieophold Frankrig). Trin 6 Ved hjemkomst: Det er den studerendes ansvar at sikre, at ECTS opnået i udlandet optræder i vedkommendes akademiske udskrift. Du bør uploade en beretning med billeder til hjemmesiden indenfor 2 uger efter hjemkomst.

5 Væsentligt at bemærke: Det er dit ansvar som studerende at være der til tiden i forbindelse med samtlige flyomstigninger og forbindelser. Forsikringen kan dække ikke nåede forbindelser som følge af uforudsete og uundgåelige omstændigheder, men ikke for at komme for sent. Hvis dette skulle ske, skal du selv betale for rejseudgifterne frem til din destination eller tilbage til Grønland. Udenlandsk studiestøtte gælder kun, når en studerende er i udlandet i en måned eller mere. Spørgsmål: eller aftal et møde med den Internationale Koordinator

6 ILINNIARIARLUNI ANGALANISSAMIK QINNUTEQARNERMI MALITTARISASSAT Alloriarfissaq 1 Pisinnaatitaanerlutit misissoruk: Piffissaliussaq: Aasanerani aamma inaarutaasumik suliaqarnissamut atatillugu paasisassarsiorluni angalanissamut (sap. ak. sisamat ataallugit aallaqqassaguit) qaammatit PINGASUT sioqqullugit pilersaarusiorlutit aallartigit. Sivisunerusumik angalaniaruit, soorlu semesteri naallugu ilinniariartorniaruit, qaammatit ARFINILLIT sioqqullugit pilersaarusiorlutit aallartigit. a) Ukiut pingajussaa sivisunerusumilluunniit ilinniartoorersimaguit: o Bacheloritut ilinniarninni minnerpaamik ukiut siulliit marluk naammassisimassavatit (ECTS pointinik 120-nik katersereersimassaatit). o Ilinniarninni annerpaamik 60 ECTS-pointit taamaallaat amigaatigissavatit. o USF-imiit suli ilinniagaqarnersiutinik pisartagaqassaatit. Klippekortimi ilanngaatissat ikittuinnanngorsimappata (20-t inorlugit) imaluunniit ilinniagaqarnersiutinik pisartagaqarunnaarsimaguit Ilisimatusarfiup aningaasatigut tapiissuteqarsinnaanera qularnarsinnaavoq. Nalorniguit Ilinniartunik Aqutsisoqarfimmi aperigit. b) immikkoortortaqarfiup pisortaanit siumoortumik akuerineqarneq: o o o Ilinnialernissamik akuerineqarnissannut piumasarineqartut tamaasa angusimavigit? Ilinniarfiginiakkanni ECTS-ilersuineq atuuppa? Immikkoortortaqarfiup attavigisappit pisortaata ilinniarfissat akuersaarsinnaavaa? Ilinniakkanni angusarissaartuuit? Ilinniartut ilinniagaqarnersiutinik qinnuteqartut angusarissaartuussapput, angusat katinneranni agguaqatigiissitsineq 7-iussaaq qaffasinnerulluniluunniit. c) Avammut attaveqarnermik Ataqatigiissaarisup allaffianut piffissamik inniminniigit ataasinngorneq nal iml. marlunngorneq nal : o Qinnuteqarniarnerit ilinnut pisarissersuutaaginnarnersoq immaqaluunniit USF-iminngaanniit tapit naammannersut misissorsinnaavagut. o Tapiissutisinissannut immaqaluunniit visanut tunngatillugu qinnuteqarnissamut killigititaasut pillugit paasissutissanik paasiniaasinnaavugut. Alloriarfissaq 2 Qinnuteqarit pisortatigoortumillu akuerineqarlutit: Piffissaliussaq: Angalanissaq qaammatit PINGASUT sioqqullugu piareersimanissaq a) Pikkorissarnissamut / ataatsimiinnissamut / suliassamut qinnuteqarit Ilinniariarfissanni ataqatigiissaarisut imaluunniit suliassannut attuumassuteqartut attavigikkit pisortatigoortumillu akuersissummik pissarsillutit. Alloriarfissaq 3 Angalanissannut akuerineqareersimaguit aningaasatigut tapiiffigitinnissat qinnutigiuk: Alloriarfissaq 3 aallarnissaq sap.ak. arfinillitk sioqqullugit piareereersimassaaq. a) Ilinniagaqarnersiutinik pisartagaqalernissaq Ilisimatusarfiup aqutaraa taamatullu timmisartumut bilitsinik ineqarnermullu aningaasartuutinik akiliussisarneq, taakkununnga ilanngullugit:

7 1. Nammineq ilinniarfimmit allakkatigut angalanissamut akuersissut, tassunga ilanngullugu tamatuma ilinnut qanoq iluaqutaanissaanik nalunaaruteqarneq. 2. Ilinniakkanni killiffippit nalunaarsorsimaffia (pisariaqassappat) 3. Ilisimatusarfippit akuersissutaa ECTS-nik angusimasanik nalunaarsuiffik immikkoortortamilu pisortap inassuteqaataa atsiorsimasoq. 4. Ilinniariarfissamit akuersissut 5. Aningaasartuutissatut missingersuutit o Ilinniarfimmi tikeraarfissami pinngitsoorani aningaasartuutissat, soorlu ilinniakkamut akiliutit, sillimmasiissutit ilinniartullu kattuffiinut akiliutissat o Ineqarnermut aningaasartuutit ( assilinerinik nassataqarneq pitsaasuuvoq) o Timmisartukkut angalanissamut bilitsit akiinik neqeroorut (Kalaallit Angalatitsivianni neqeroorummik piumagit akikinnerpaajussapput, bilitsit aappaluttut, utertinneqarsinnaanngitsut taakkununnga ilaassallutik hotelini akunniffissat, timmisartumik angalanerup tamanna pisariaqartippagu. Angalanissat qaqugu pissanersoq aatsaat qulakkeerukku bilitsissannik inniminniissaatit. Kalaallit Angalatitsiviata inniminnikkat imut akuerisassanngorlugu nassiutissavaa). 6. Ilinniartut inaarutaasumik suliaqarnissamut tunngatillugu angalaniartut uppernarsartussaavaat angalanermi piffissalersuinermilu aningaasartuutitigut qanoq annikillisaasoqarsimanersoq. Siunnersortivit allakkatigut uppernarsaanera ilanngutissavat. 7. Immersugassat immersorneqassapput (pisariaqarpata) Angalanermi aningaasartuutit matussuserneqarnissaannik qinnuteqaat aamma akiliutitilluni angalanissamut akuerineqarnissamik qinnuteqaat immersugassaq. b) Allanit tapiiffigineqarnissamik qinnuteqarit o Saniatigut aningaasartuutigiumaakkat pisariaqarsorisatit matussuserniarlugit qinnuteqarit, ikinaarnagit, soorlu atuakkanut, timmisartornernut nunallu iluani angalanernut Malugiuk: Imaassinnaavoq allanit tapiissutisisinnaasutit, soorlu ERASMUSPLUS-mit iml. Nordplusimit. Avammut attaveqarnermik Ataqatigiissaarisup paarlaasseqatigiinnissannut isumaqatigiissut iluaqutiginiakkat pillugu siunnersorsinnaavaatit. Alloriarfissaq 4 isumagisassat kingulliit: Ilinniagaqarnersiutit qinnutigisatit akuerineqarpata tullinnguutissaaq makkuninnga aaqqissuussinissat (piumasarineqarpata): a) Visamik qinnuteqarnissat b) Akiliutit aalajangersimasut ilinniagaqarnermut attuumassuteqartut akileeqqusissutaasa allagartaannik piniarneq soorlu ilinniarnermut akiliutit, sillimmasiinerit il.il. c) Angalanermut bilitsissappit hotelinilu unnuinissappit uppernarsaataat o Avammut attaveqarnermik Ataqatigiissaarisup Allaffiata inniminnigaq Kalaallit Angalatitsiviannit pisat misissussavaa. Ilisimatusarfiup akiliutissappatit Avammut attaveqarnermik Ataqatigiissaarisup iml. Ilinniartunut Aqutsisoqarfiup pisortaata taamaallaat bilitsit taakku bookersinnaavai, Ilisimatusarfimmit akiligassanngorlugit d) Avammut attaveqarnermik Ataqatigiissaarisup makkuninnga aamma ikiussavaatit: o Aningaasaliisussarsiornermik qinnuteqaasiorninni o Ilinniagaqarnersiutit nassuiaataannik erseqqissaalluni o Angalanermi sillimmasersimanermut allagartamik kiisalu Gouda Travelimiit paasissutissat piniarninni

8 Alloriarfissaq 5 Angalaninni: a) Ornitami ineqarniarnermut aningaasartuutit iml. aningaasartuutit allat pisariaqartut utertinnissaat Ilimanarnerpaavoq ornitanni ineqarnermut akiligassatit nammineq akilerallassagitit, kingorna utertinneqartussanik. Ineqarnermut akiliutivit uppernarsaatai toqqortakkit, aningaasartuutivit tamakkiisut nalunaarsorneri takussutissaqartinniassagakkit. Aningaasat qaqugu ilinnut utertinneqassanersut nammineq aalangissavat, qaammatit tamaasa akiliisimanermut uppernarsaatinik nassitsisarlutit utertittarsinnaavatit imaluunniit uteruit akilerallakkatit ataatsikkut tamaasa utertillugit. Uppernarsaatit tamarmik makkuninnga ilisarnaatitaqassapput: ateq, CPR normu, akilikkap suuneranik paasissutissaq (ass. najugaqarneq 1. marts 31. marts) kiisalu suna pissutigalugu angalanerlutit (ass. ilinniutigalugu angalaneq Frankrig). Alloriarfissaq 6 Angerlareernermi: Ilinniartup nammineq akisussaaffigaa ECTS-it angalanermi katersat iliakkami akuerineqarlutik nalunaarsorneqarsimanissaat. Angerlamut utersimalerninnit sapaatip akunneri marluk qaangiutinnagit tikeraarnerit allaganngorlugu nalunaarusiarisinnaavat assitalersorlugu, nittartamut ilanngunneqarnissaa siunnertaralugu. Maluginiagassat pingaartut: Illit ilinniagaqartutut timmisartut aallarfissaat aamma timmisartumut allamut nuunnermi piffissaq uniornagu tikiuttarnissat akisussaaffigaat. Naatsorsuutiginngisamik allannguutit, soorlu timmisartunut ilaaffissanut inortuinerit kinguaattoornermik pissuteqartut sillimmasiissummit matuneqartussaapput. Nammineq pisuullutit inortuissagaluaruit tamatuma malitsigisaanik angalanermut aningaasartuutit, Kalaallit Nunaannuugaluarpalluunniit, nammineq isumagissavatit. Nunani allani ilinniagaqarnersiuteqarneq taamaallaat atuuttarpoq nunami tassaniinneq qaammammik ataatsimik sivisunerusumilluunniit sivisussuseqaraangat. Apeqqutissaqaruit: imlt. Nunanut Allanut Ataqatigiissaarisup oqaloqatiginissaa inniminneruk

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

til studieophold i udlandet i 2007/2008

til studieophold i udlandet i 2007/2008 Ansøgning om NORDPLUS-stipendium Application for Nordplus grant til studieophold i udlandet i 2007/2008 for exchange stays in 2007/2008 Læs først vedlagte vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET mellem studerende og institut / Application to the Study Board at the Faculty of Science Concerning an Approval

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN

Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Ansøgning til Studienævn for Farmaci om godkendelse af SPECIALEKONTRAKT for FARMACEUTUDDANNELSEN Læs vejledningen først 1. Personoplysninger / personal information Navn / name: Gade, husnummer, postnummer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax:

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax: 2438 INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, 22-26 Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: 020 8776 3752 / Fax: 020 8776 3751 REJSEARRANGØRS KONKURS - ANMELDELSESBLANKET (FINANCIAL FAILURE

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema. San José State University (SJSU) Study Abroad

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema. San José State University (SJSU) Study Abroad Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema San José State University (SJSU) Study Abroad Side 1 Apply Now Her vælger du blot det relevante semester under punktet Semester at SJSU (eks. Spring

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Ansøgning om ERASMUS-stipendium. til studieophold i udlandet i 2008/2009

Ansøgning om ERASMUS-stipendium. til studieophold i udlandet i 2008/2009 Ansøgning om ERASMUS-stipendium Application for ERASMUS grant til studieophold i udlandet i 2008/2009 for exchange stays in 2008/2009 Læs først vedlagte vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Læs mere

Til rette vedkommende. Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010

Til rette vedkommende. Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010 Til rette vedkommende Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010 Date: 30/10/2009 Det er med stor glæde, at WTC i samarbejde med den danske ambassade i Berlin inviterer jeres

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Study Abroad - California State University San Marcos

Ansøgningsskema - Vejledning Study Abroad - California State University San Marcos Ansøgningsskema - Vejledning Study Abroad - California State University San Marcos KILROY education hjælper dig gratis med at søge på California State University San Marcos. Du får blandt andet information

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc.

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc. Til den salgsansvarlige for Tyskland og Centraleuropa Danske fællesstande på IFAT Entsorga-miljømessen i München 7. 11. maj 2012 Date: 26/08/2011 På baggrund af successen med fællesstande på IFAT Entsorga

Læs mere

San Diego State University Semester at SDSU

San Diego State University Semester at SDSU Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema San Diego State University Semester at SDSU 1. Find ansøgningsskema på: http://ali.sdsu.edu/pages/ali/programmatrix.aspx Scroll ned til rubrikken: University

Læs mere

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs.

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs. 2-a. Jeg har ikke modtaget de bestilte varer forretningen er gået konkurs Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER

STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER Find vejen frem VIA University College STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER Find vejen frem VIA University College FASE 1 - Ansøgning - Vejledning og procedurer Information

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema University of Queensland Higher Research Degrees 1 Start your UQ Application Log ind via https://apply.uq.edu.au Du skal nu lave en ny profil ( account

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema University of Queensland Study Abroad 1 Start your UQ Application Log ind via https://apply.uq.edu.au Du skal nu lave en ny profil ( account ). Det gør

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema University of Queensland Hele bachelor- og kandidatuddannelser 1 Start your UQ Application Log ind via https://apply.uq.edu.au Du skal nu lave en ny

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema. San Diego State University Semester at SDSU

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema. San Diego State University Semester at SDSU Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema San Diego State University Semester at SDSU 1 Find ansøgningsskema på: http://alisdsuedu/pages/ali/programmatrixaspx Scroll ned til rubrikken: University

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamik qinnuteqaat aamma ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte Namminermut paasissutissat / Personlige

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical and Computer Engineering Who am I? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ ASE, Leading the group in Signal Processing and

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney KILROY education hjælper dig med at søge optagelse på University of Technology Sydney. Du får blandt andet information om studietilbud,

Læs mere

Censorhonoraret anvises på baggrund af anvisningsblanketten og eksamensprotokollen.

Censorhonoraret anvises på baggrund af anvisningsblanketten og eksamensprotokollen. Til censorerne ST Studieadministrion I forbindelse med Deres arbejde som censor følger hermed:./. 1. Anvisningsblanket../. 2. Evalueringsskema../. 3. Rejseafregningsblanket på engelsk, som benyttes hvis

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet billet, som var købt dagen før. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet billet, som var købt dagen før. Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0226 Klageren: XX Frankrig Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY MARTS 2015 PRE-DEPARTURE MØDE JETTE RAALSKOV OG LINE RIGGELSEN, INTERNATIONAL KOORDINATORER

AARHUS UNIVERSITY MARTS 2015 PRE-DEPARTURE MØDE JETTE RAALSKOV OG LINE RIGGELSEN, INTERNATIONAL KOORDINATORER MARTS 2015 PRE-DEPARTURE MØDE JETTE RAALSKOV OG LINE RIGGELSEN, INTERNATIONAL KOORDINATORER abroad Study PROGRAM Forhåndsgodkendelse af fag. Søge optagelse ved det udenlandske universitet. BSS Travel Grant

Læs mere

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc.

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc. Til den salgsansvarlige for Tyskland og Centraleuropa Danske fællesstande på IFAT Entsorga-miljømessen i München 7. 11. maj 2012 Date: 19/09/2011 På baggrund af successen med fællesstande på IFAT Entsorga

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Home institution: Angiv din danske uddannelsesinstitution. Intended Study Abroad Semester: Angiv om du søger til Spring eller Fall semester.

Home institution: Angiv din danske uddannelsesinstitution. Intended Study Abroad Semester: Angiv om du søger til Spring eller Fall semester. Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema Michigan State University Study Abroad Side 1 American Semester Program Application Full name: Angiv dit fulde navn Home institution: Angiv din danske uddannelsesinstitution.

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

The EAL Jobportal. How to get started

The EAL Jobportal. How to get started The EAL Jobportal How to get started Be prepared Before you start You need to know the ID of your Uni login (WAYF login) You need a browser like Firefox, Safari, Google Chrome (or IE 9 or higher) You need

Læs mere

Drømmer du om en karriere i USA?

Drømmer du om en karriere i USA? Drømmer du om en karriere i USA? Pernille Wichmann Christensen, Formand, DJØF New York DJØF København, torsdag den 5. maj, 2011 OVERSIGT Pernilles vej til USA - Den personlige historie Adgang til USA?

Læs mere

San Diego State University Semester at SDSU

San Diego State University Semester at SDSU Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema San Diego State University Semester at SDSU 1. Find ansøgningsskema på: http://ali.sdsu.edu/pages/ali/programmatrix.aspx Skroll ned til rubrikken: University

Læs mere

2 Udsendelse af tilbud og afslag

2 Udsendelse af tilbud og afslag 2 Udsendelse af tilbud og afslag Denne guide beskriver, hvordan man udsender tilbud og afslag, når ph.d. skoleudvalgets behandling af de kvalificerede ansøgere er afsluttet. Forud for denne ligger vejledningen

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Procedurebeskrivelse for visumrådgiver i Multidistrikt Danmark

Procedurebeskrivelse for visumrådgiver i Multidistrikt Danmark Procedurebeskrivelse for visumrådgiver i Multidistrikt Danmark Ansvarsfordeling i forhold til visumopnåelse Det er visumrådgivers ansvar At være orienteret om krav og retningslinier i forbindelse med visumansøgning

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamik qinnuteqaat aamma ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte Namminermut paasissutissat / Personlige

Læs mere