STUDENT GUIDELINES TO STUDIEOPHOLD ANSØGNINGSPROCEDURER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDENT GUIDELINES TO STUDIEOPHOLD ANSØGNINGSPROCEDURER"

Transkript

1 STUDENT GUIDELINES TO STUDIEOPHOLD ANSØGNINGSPROCEDURER Step 1 - Check eligibility: Timeline: Start THREE months before for summer institutes and specialerejser (less than four weeks) Start SIX months before for longer overseas study such as semester exchange a) A current 3 rd year student or above: o Who has successfully completed at least two full years at bachelor level (passed 120 ECTS credits). o You should not be more than 60 ECTS behind your study plan. o You should still get USF funding. If you are running low on clips (below 20) or are no longer receiving funding, then the University may not be able to provide you with financial support. If in doubt, check with Study Service. b) Head of Department s pre- approval: o Do you fulfill all requirements to be accepted into the study program? o Does the study program give ECTS? Will your department head approve academic credit for study? o Are you a high-performing student? Students who are seeking to use government funds should have good grades and an average of 7 or above. c) Book a time with International Office Monday 1-3pm or Tuesday 10-12pm: o We can tell you if it s worth your time applying or not or if you have enough USF funding. o Confirm if there are any deadlines for funding or visa applications you should consider. Step 2 - Apply and get formal approval: Timeline: Completed roughly THREE months before start of departure a) Apply for the course / conference /project Contact the study program coordinators or relevant partners for your project and get formal acceptance. Step 3 Once accepted, apply for funding: Step 3 must be completed SIX weeks before departure. a) Government funding is administered by the university and can help to pay for flight tickets and housing support. Include: 1. A cover letter including purpose of the trip and how it will benefit your studies 2. Academic transcript (if necessary) 3. Approval from home organisation credit transfer form and recommendation signed by head of study 4. Approval from host organisation 5. Estimated budget o Mandatory host university study expenses like tuition fees, insurance fees, student union fees o Accommodation expenses (screen shots are good) o Flight quote (Request Grønlands Rejsebureau for a quote - these must be the cheapest nonrefundable red tickets, and should also include hotel accommodation if overnight transfers are necessary. This should be your last step, once you are absolutely sure you are going. Grønlands Rejsebureau will send this quote for approval to 6. For students travelling for their master thesis project ( speciale ), you must show how your trip is time and cost effective. You must include an endorsement letter from your supervisor.

2 7. Filled out forms (if necessary) - Ansøgning om refusion af opholdsudgifter and Ansøgningsskema til frirejser b) Submit applications for external funding o Apply for as many extra expenses as you think necessary such as books, flights and domestic travel Note: You may also be eligible for further funding under ERASMUSPLUS or Nordlys program. The international coordinator will advise you under which agreement you will go on exchange. Step 4 Final steps: Once your study grant has been approved, it is time to organise the following (if necessary): a) Visa application b) Provide invoices for mandatory study related fees such as tuition fees, insurance, etc c) Approval of travel tickets including overnight hotel transfers o The International Office will look at your quote that Grønlands Rejsebureau provides. Only the International Coordinator or Head of Study Administration can book these tickets if paid for by the university d) The International Office will also help you with: A sponsor letter Clarification of government financial support Comprehensive travel insurance card and information from Gouda Travel Step 5 While you are away: a) Refund of accommodation or other necessary expenses You will most likely pay for your accommodation expenses first and then get it refunded. Keep records of your rent for each month, to submit a cost summary along with the receipts. You can either do this all at once at the end of your trip or at the end of each month. Each receipt must be marked with name, CPR number, reason for payment (e.g. accommodation period 1 March -31 March), and the reason for your trip (e.g. studieophold France). Step 6 Upon return: It is the student s responsibility to ensure that ECTS gained overseas are reflected in their academic transcript. You should submit a story with pictures which can be put online on the website within 2 weeks of returning. Important to note: It is your responsibility as a student to be in time for all flight transfers and connections. While insurance can cover missed connections due to unforeseen and unavoidable circumstances, it does not cover being late. In this case you will be responsible for paying for your own transportation costs to your destination or back to Greenland. Overseas study support rate (studiestøtte) is only valid when a student is overseas for a month or more. Questions: or arrange an appointment with the International Coordinator

3 RETNINGSLINIER FOR STUDERENDE TIL STUDIEOPHOLD ANSØGNINGSPROCEDURER Trin 1 Undersøg om du er berettiget: Tidshorisont: Begynd TRE måneder før, når det gælder sommerkurser og specialerejser (kortere end 4 uger) Begynd SEKS måneder før, når det gælder længere, udenlandske studier som f.eks. semesterudveksling a) En nuværende 3. års studerende eller mere: o Der har bestået mindst 2 fulde år på bachelorniveau (bestået 120 ECTS points). o Du må ikke være mere end 60 ECTS points bagefter i din studieplan. o Du skal stadig modtage støtte fra USF. Hvis du kun har få klip tilbage (færre end 20) eller ikke modtager støtte længere, er det ikke sikkert, at universitetet kan støtte dig økonomisk. Hvis du er i tvivl, så spørg i Studieservice. b) Forhåndsgodkendelse fra Institutleder: o Opfylder du alle forudsætninger for at blive optaget i studieforløbet? o Giver studieforløbet ECTS points? Vil din institutleder godkende akademiske point fra studiet? o Er du en studerende med gode karakterer? Studerende, der søger offentlige midler, skal have gode karakterer og et gennemsnit på 7 eller mere. c) Bestil en tid på det Internationale Kontor mandag mellem kl eller tirsdag mellem kl : o Vi kan fortælle, om det er spild af tid for dig eller ej at ansøge eller om du får støtte nok fra USF. o Få bekræftet, om der er tidsfrister med hensyn til støtte eller ansøgning om VISUM, du skal overveje. Trin 2 Ansøg og få en formel godkendelse: Tidshorisont: Skal være færdig ca. TRE måneder før påbegyndelse af afrejse a) Ansøg til kurset / konferencen / projektet Kontakt programkoordinatorerne på studiet eller andre relevante partnere på dit projekt og få en formel godkendelse. Trin 3 Når du har fået en godkendelse, ansøg om økonomisk støtte: Trin 4 skal være færdig SEKS uger før afrejse. a) Offentlig støtte administreres af universitetet, og kan være en hjælp til at betale for flybilletter og ophold. Det inkluderer: 1. Et brev hvori formålet med rejsen er nævnt, og hvordan det vil gavne dine studier 2. Akademisk udskrift (hvis påkrævet) 3. Godkendelse fra hjemmeinstitutionen en blanket til overførelse af points og en anbefaling underskrevet af lederen af studiet 4. Godkendelse fra værtsinstitutionen 5. Budgetberegning o Obligatoriske udgifter til studiet på værtsuniversitetet som f.eks. undervisningsgebyrer, forsikringsgebyrer, studenterorganisationsgebyrer o Indkvarteringsudgifter (kopi af skærmbilleder er gode)

4 o Tilbud på flybilletpriser (Bed om et tilbud hos Grønlands Rejsebureau det skal være de billigste, ikke-refunderbare røde billetter, og skal også inkludere hotelovernatninger, hvis det er nødvendigt ved omstigning mellem to fly. Dette skal være dit sidste trin, når du er fuldstændigt sikker på, at du skal af sted. Grønlands Rejsebureau skal sende dette tilbud til godkendelse hos 6. Studerende, der rejser i forbindelse med deres specialeopgave, skal vise, hvad det er, der gør deres rejse tidsog udgiftsbesparende. Du skal vedlægge en bekræftelse fra din vejleder. 7. Udfyldte skemaer (hvis påkrævet) - Ansøgning om refusion af opholdsudgifter og Ansøgningsskema til frirejser b) Indsend ansøgninger om støtte udefra o Ansøg om så mange ekstra udgifter, som du finder nødvendigt, som f.eks. bøger, flyvninger og indenlandske rejseudgifter Bemærk: Det kan også være, at du er berettiget til yderligere støtte under ERASMUSPLUS eller Nordlys programmet. Den internationale koordinator vil give dig råd vedrørende den aftale, under hvilken du tager på udveksling. Trin 4 De afsluttende trin: Når først dit stipendium er blevet bevilget, er det tid til at organisere følgende (hvis påkrævet): a) Visa ansøgning b) Skaffe fakturaer på obligatoriske studierelaterede gebyrer som f.eks. undervisningsgebyrer, forsikring, osv. c) Få godkendt rejsebilletter inklusiv hotelovernatninger mellem omstigninger o Det Internationale Kontor vil se på det tilbud, du har fået fra Grønlands Rejsebureau. Hvis universitetet skal betale, er det kun den Internationale Koordinator eller Studiechef, der kan bestille disse billetter d) Det Internationale Kontor vil også hjælpe dig med: Et sponsorbrev Trin 5 Mens du er væk: Tydeliggørelse af offentlig økonomisk støtte Rejseforsikringskort hvor alt er indbefattet og information fra Gouda Travel a) Refusion af opholdsudgifter eller øvrige nødvendige udgifter Det er meget sandsynligt at du skal lægge ud for opholdsudgifterne først, og senere få dem refunderet. Gem kvitteringer for hver måneds leje for at sende dem sammen med en opgørelse over samtlige udgifter. Det kan du enten gøre samlet, når rejsen er overstået eller i slutningen af hver måned. Hver kvittering skal være påført navn, CPR nummer, årsag til betalingen (f.eks. indkvartering periode 1. marts- 31. marts), og grunden til at du er på rejse (f.eks. studieophold Frankrig). Trin 6 Ved hjemkomst: Det er den studerendes ansvar at sikre, at ECTS opnået i udlandet optræder i vedkommendes akademiske udskrift. Du bør uploade en beretning med billeder til hjemmesiden indenfor 2 uger efter hjemkomst.

5 Væsentligt at bemærke: Det er dit ansvar som studerende at være der til tiden i forbindelse med samtlige flyomstigninger og forbindelser. Forsikringen kan dække ikke nåede forbindelser som følge af uforudsete og uundgåelige omstændigheder, men ikke for at komme for sent. Hvis dette skulle ske, skal du selv betale for rejseudgifterne frem til din destination eller tilbage til Grønland. Udenlandsk studiestøtte gælder kun, når en studerende er i udlandet i en måned eller mere. Spørgsmål: eller aftal et møde med den Internationale Koordinator

6 ILINNIARIARLUNI ANGALANISSAMIK QINNUTEQARNERMI MALITTARISASSAT Alloriarfissaq 1 Pisinnaatitaanerlutit misissoruk: Piffissaliussaq: Aasanerani aamma inaarutaasumik suliaqarnissamut atatillugu paasisassarsiorluni angalanissamut (sap. ak. sisamat ataallugit aallaqqassaguit) qaammatit PINGASUT sioqqullugit pilersaarusiorlutit aallartigit. Sivisunerusumik angalaniaruit, soorlu semesteri naallugu ilinniariartorniaruit, qaammatit ARFINILLIT sioqqullugit pilersaarusiorlutit aallartigit. a) Ukiut pingajussaa sivisunerusumilluunniit ilinniartoorersimaguit: o Bacheloritut ilinniarninni minnerpaamik ukiut siulliit marluk naammassisimassavatit (ECTS pointinik 120-nik katersereersimassaatit). o Ilinniarninni annerpaamik 60 ECTS-pointit taamaallaat amigaatigissavatit. o USF-imiit suli ilinniagaqarnersiutinik pisartagaqassaatit. Klippekortimi ilanngaatissat ikittuinnanngorsimappata (20-t inorlugit) imaluunniit ilinniagaqarnersiutinik pisartagaqarunnaarsimaguit Ilisimatusarfiup aningaasatigut tapiissuteqarsinnaanera qularnarsinnaavoq. Nalorniguit Ilinniartunik Aqutsisoqarfimmi aperigit. b) immikkoortortaqarfiup pisortaanit siumoortumik akuerineqarneq: o o o Ilinnialernissamik akuerineqarnissannut piumasarineqartut tamaasa angusimavigit? Ilinniarfiginiakkanni ECTS-ilersuineq atuuppa? Immikkoortortaqarfiup attavigisappit pisortaata ilinniarfissat akuersaarsinnaavaa? Ilinniakkanni angusarissaartuuit? Ilinniartut ilinniagaqarnersiutinik qinnuteqartut angusarissaartuussapput, angusat katinneranni agguaqatigiissitsineq 7-iussaaq qaffasinnerulluniluunniit. c) Avammut attaveqarnermik Ataqatigiissaarisup allaffianut piffissamik inniminniigit ataasinngorneq nal iml. marlunngorneq nal : o Qinnuteqarniarnerit ilinnut pisarissersuutaaginnarnersoq immaqaluunniit USF-iminngaanniit tapit naammannersut misissorsinnaavagut. o Tapiissutisinissannut immaqaluunniit visanut tunngatillugu qinnuteqarnissamut killigititaasut pillugit paasissutissanik paasiniaasinnaavugut. Alloriarfissaq 2 Qinnuteqarit pisortatigoortumillu akuerineqarlutit: Piffissaliussaq: Angalanissaq qaammatit PINGASUT sioqqullugu piareersimanissaq a) Pikkorissarnissamut / ataatsimiinnissamut / suliassamut qinnuteqarit Ilinniariarfissanni ataqatigiissaarisut imaluunniit suliassannut attuumassuteqartut attavigikkit pisortatigoortumillu akuersissummik pissarsillutit. Alloriarfissaq 3 Angalanissannut akuerineqareersimaguit aningaasatigut tapiiffigitinnissat qinnutigiuk: Alloriarfissaq 3 aallarnissaq sap.ak. arfinillitk sioqqullugit piareereersimassaaq. a) Ilinniagaqarnersiutinik pisartagaqalernissaq Ilisimatusarfiup aqutaraa taamatullu timmisartumut bilitsinik ineqarnermullu aningaasartuutinik akiliussisarneq, taakkununnga ilanngullugit:

7 1. Nammineq ilinniarfimmit allakkatigut angalanissamut akuersissut, tassunga ilanngullugu tamatuma ilinnut qanoq iluaqutaanissaanik nalunaaruteqarneq. 2. Ilinniakkanni killiffippit nalunaarsorsimaffia (pisariaqassappat) 3. Ilisimatusarfippit akuersissutaa ECTS-nik angusimasanik nalunaarsuiffik immikkoortortamilu pisortap inassuteqaataa atsiorsimasoq. 4. Ilinniariarfissamit akuersissut 5. Aningaasartuutissatut missingersuutit o Ilinniarfimmi tikeraarfissami pinngitsoorani aningaasartuutissat, soorlu ilinniakkamut akiliutit, sillimmasiissutit ilinniartullu kattuffiinut akiliutissat o Ineqarnermut aningaasartuutit ( assilinerinik nassataqarneq pitsaasuuvoq) o Timmisartukkut angalanissamut bilitsit akiinik neqeroorut (Kalaallit Angalatitsivianni neqeroorummik piumagit akikinnerpaajussapput, bilitsit aappaluttut, utertinneqarsinnaanngitsut taakkununnga ilaassallutik hotelini akunniffissat, timmisartumik angalanerup tamanna pisariaqartippagu. Angalanissat qaqugu pissanersoq aatsaat qulakkeerukku bilitsissannik inniminniissaatit. Kalaallit Angalatitsiviata inniminnikkat imut akuerisassanngorlugu nassiutissavaa). 6. Ilinniartut inaarutaasumik suliaqarnissamut tunngatillugu angalaniartut uppernarsartussaavaat angalanermi piffissalersuinermilu aningaasartuutitigut qanoq annikillisaasoqarsimanersoq. Siunnersortivit allakkatigut uppernarsaanera ilanngutissavat. 7. Immersugassat immersorneqassapput (pisariaqarpata) Angalanermi aningaasartuutit matussuserneqarnissaannik qinnuteqaat aamma akiliutitilluni angalanissamut akuerineqarnissamik qinnuteqaat immersugassaq. b) Allanit tapiiffigineqarnissamik qinnuteqarit o Saniatigut aningaasartuutigiumaakkat pisariaqarsorisatit matussuserniarlugit qinnuteqarit, ikinaarnagit, soorlu atuakkanut, timmisartornernut nunallu iluani angalanernut Malugiuk: Imaassinnaavoq allanit tapiissutisisinnaasutit, soorlu ERASMUSPLUS-mit iml. Nordplusimit. Avammut attaveqarnermik Ataqatigiissaarisup paarlaasseqatigiinnissannut isumaqatigiissut iluaqutiginiakkat pillugu siunnersorsinnaavaatit. Alloriarfissaq 4 isumagisassat kingulliit: Ilinniagaqarnersiutit qinnutigisatit akuerineqarpata tullinnguutissaaq makkuninnga aaqqissuussinissat (piumasarineqarpata): a) Visamik qinnuteqarnissat b) Akiliutit aalajangersimasut ilinniagaqarnermut attuumassuteqartut akileeqqusissutaasa allagartaannik piniarneq soorlu ilinniarnermut akiliutit, sillimmasiinerit il.il. c) Angalanermut bilitsissappit hotelinilu unnuinissappit uppernarsaataat o Avammut attaveqarnermik Ataqatigiissaarisup Allaffiata inniminnigaq Kalaallit Angalatitsiviannit pisat misissussavaa. Ilisimatusarfiup akiliutissappatit Avammut attaveqarnermik Ataqatigiissaarisup iml. Ilinniartunut Aqutsisoqarfiup pisortaata taamaallaat bilitsit taakku bookersinnaavai, Ilisimatusarfimmit akiligassanngorlugit d) Avammut attaveqarnermik Ataqatigiissaarisup makkuninnga aamma ikiussavaatit: o Aningaasaliisussarsiornermik qinnuteqaasiorninni o Ilinniagaqarnersiutit nassuiaataannik erseqqissaalluni o Angalanermi sillimmasersimanermut allagartamik kiisalu Gouda Travelimiit paasissutissat piniarninni

8 Alloriarfissaq 5 Angalaninni: a) Ornitami ineqarniarnermut aningaasartuutit iml. aningaasartuutit allat pisariaqartut utertinnissaat Ilimanarnerpaavoq ornitanni ineqarnermut akiligassatit nammineq akilerallassagitit, kingorna utertinneqartussanik. Ineqarnermut akiliutivit uppernarsaatai toqqortakkit, aningaasartuutivit tamakkiisut nalunaarsorneri takussutissaqartinniassagakkit. Aningaasat qaqugu ilinnut utertinneqassanersut nammineq aalangissavat, qaammatit tamaasa akiliisimanermut uppernarsaatinik nassitsisarlutit utertittarsinnaavatit imaluunniit uteruit akilerallakkatit ataatsikkut tamaasa utertillugit. Uppernarsaatit tamarmik makkuninnga ilisarnaatitaqassapput: ateq, CPR normu, akilikkap suuneranik paasissutissaq (ass. najugaqarneq 1. marts 31. marts) kiisalu suna pissutigalugu angalanerlutit (ass. ilinniutigalugu angalaneq Frankrig). Alloriarfissaq 6 Angerlareernermi: Ilinniartup nammineq akisussaaffigaa ECTS-it angalanermi katersat iliakkami akuerineqarlutik nalunaarsorneqarsimanissaat. Angerlamut utersimalerninnit sapaatip akunneri marluk qaangiutinnagit tikeraarnerit allaganngorlugu nalunaarusiarisinnaavat assitalersorlugu, nittartamut ilanngunneqarnissaa siunnertaralugu. Maluginiagassat pingaartut: Illit ilinniagaqartutut timmisartut aallarfissaat aamma timmisartumut allamut nuunnermi piffissaq uniornagu tikiuttarnissat akisussaaffigaat. Naatsorsuutiginngisamik allannguutit, soorlu timmisartunut ilaaffissanut inortuinerit kinguaattoornermik pissuteqartut sillimmasiissummit matuneqartussaapput. Nammineq pisuullutit inortuissagaluaruit tamatuma malitsigisaanik angalanermut aningaasartuutit, Kalaallit Nunaannuugaluarpalluunniit, nammineq isumagissavatit. Nunani allani ilinniagaqarnersiuteqarneq taamaallaat atuuttarpoq nunami tassaniinneq qaammammik ataatsimik sivisunerusumilluunniit sivisussuseqaraangat. Apeqqutissaqaruit: imlt. Nunanut Allanut Ataqatigiissaarisup oqaloqatiginissaa inniminneruk

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamik qinnuteqaat aamma ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte Namminermut paasissutissat / Personlige

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole.

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole. 1 Kontakt Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk Forstander: Gyrite Andersen gyrite.andersen2@mejlby-eft.dk Viceforstander: Jørn Frank

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney KILROY education hjælper dig med at søge optagelse på University of Technology Sydney. Du får blandt andet information om studietilbud,

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Kalaallit Nunaata avataani ilinniarnernut ilinniartuunersiutit/immikkut tapiissutinut qinnuteqaat Ansøgning om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser uden for Grønland 1. Namminermut paasissutissat

Læs mere

Praktisk information om privat udlejning gennem CBS

Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister Trainee - Intern Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Pre-Placed eller Self-Placed Trainee Intern Priser Ansøgning Ansøgningsfrister Overblik Om MyEducation

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Husk at blanketten skal udfyldes på engelsk. Vær opmærksom på at blanketten videresendes til den studerende.

Husk at blanketten skal udfyldes på engelsk. Vær opmærksom på at blanketten videresendes til den studerende. Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney

Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney KILROY education hjælper dig med at søge optagelse på University of Technology Sydney. Du får blandt andet information om studietilbud,

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering.

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. Visumvejledning til Ghana, Togo og Benin Kære rejsende I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. På denne rejse skal du søge om

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden FSC Online Claims Platform Workshop om CoC byrden How does the current system work? Company A sells FSC certified products to FSC 100% Certification body A audits Company A s volume summary No one controls

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 God praksis vedrørende dokumentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0257 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER RE (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL Bali, Indonesien

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD

ODONTOLOGI UDLANDSOPHOLD 5. NOVEMBER 2012 RASMUS THØGER CHRISTENSEN INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH, AU FORSKNING & TALENT Forhåndsgodkendelse & Merit Muligheder Finansiering Vejledning Fag i Danmark Fakultetsstipendiet

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Sas Ski Club Denmark, Turleder information

Sas Ski Club Denmark, Turleder information TURLEDER INFORMATION Indhold Formålet med denne information er tænkt som et hjælpemiddel til dem der ønsker at arrangere en skitur i SAS Ski Club, Denmark, regi. Forslag til ændringer og tilføjelser modtages

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC)

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC) 25. SEPTEMBER 2013 FSV JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH Internationalt Center (IC) UNI VERSITET PLANLÆGNING HVORNÅR? Begynd planlægningen 1 1 ½ år før Kursuskataloger!

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Helbredserklæring til brug ved adoption Peqqissuseq pillugu nalunaarut qitornavissiartaartitsinermi atugassaq

Helbredserklæring til brug ved adoption Peqqissuseq pillugu nalunaarut qitornavissiartaartitsinermi atugassaq RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND / KALAALLIT NUNAANNI RIGSOMBUDSMANDI Postboks 1030, 3900 Nuuk, Telefon: 321001, Fax: 324171 E-mail: riomgr@gl.stm.dk Udfyldes af adoptionsafdeling Qitornavissiartaartitsisarfimmit

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post Immersuinissamut ilitsersuut Vejledning Una ilitsersuutaavoq tapiissutinik inooqatigiinnut suliniutinut qanoq qinnuteqassanersutit. Qinnuteqaammut immersugassaq immersunnginnerani misissorluaqquneqarpoq.

Læs mere

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier 1 Straticator: Sådan handler du CFD-aktier Når man handler aktier i Straticator, så handler man det i CFD-form, hvilket vil sige, at man ikke får den fysiske aktie i sit depot, men man modtager udbytte.

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 Piffissami nal. ak./tidspunkt.: Eqimattani oqaloqatigiinneq / Samtalerunde kl. 9.00 9.30 Kisimiilluni

Læs mere

Vejledningen nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) forventes offentliggjort på www.bygst.dk ultimo uge 4 eller primo uge 5.

Vejledningen nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) forventes offentliggjort på www.bygst.dk ultimo uge 4 eller primo uge 5. SPØRGSMÅL/SVAR NBB Delaftaler Spørgsmål/svar til prækvalifikation Rev. 5. februar 2014 Juridisk Center MARAL Indledende bemærkninger Bygningsstyrelsen har modtaget flere henvendelser omkring modtagelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

For aktive motorcyklister!

For aktive motorcyklister! For aktive motorcyklister! FUN AND SIMPLE! SJOVT OG SIMPELT! MCTC app er lavet af motorcyklister til alle slags motorcyklister. The SMC Med app MCTC is an app innovation på din smartphone made by motorcyclists

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere