Energieffektivt Byggeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energieffektivt Byggeri"

Transkript

1 Temamagasin udgivet af CLEAN Forår 2015 Energieffektivt Byggeri - nøglen til grøn vækst Grøn Erhvervsvækst Giver værdi på bundlinien ZERObyg Akademi Efteruddannelse fremmer forretningsmulighederne Transform Smart Cities Viser retningen for bæredygtige byer Side 2 Side 8 Side 10 CLEAN Forår

2 ENERGIEFFEKTIVT BYGGERI: BÆREDYGTIG VÆKST NU OG I FREMTIDEN CLEAN er Danmarks førende grønne klynge inden for efterspørgsel og udvikling af cleantech løsninger. Smart Energy, herunder energieffektivisering af bygninger, er et vigtigt indsatsområde i CLEAN og i omstillingen til et grønnere Danmark. I dette magasin præsenteres en række CLEAN projekter inden for energieffektivt byggeri, som er blevet muliggjort på baggrund af støtte fra Syddansk Vækstforum, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Københavns Kommune samt EU Horizon 2020-midler. For at nå målet om 100 % grøn energiforsyning, er det nødvendigt at nedbringe vores energiforbrug, hvor bygninger alene udgør 40 % af det samlede energiforbrug. Energikravene til nye bygninger er blevet strammet væsentligt, således at de i 2020 kun bruger 75 % af den energi, de brugte i Den helt store udfordring er imidlertid ældre bygninger, da 80 % af det samlede energiforbrug stammer fra bygninger fra før 1980, og disse vil formentlig også være i brug i Nedbringelse af energiforbrug i bygninger er interessant, fordi der er gevinster at hente på mange fronter, dels i forhold til samfundets klima- og energimål, dels i forhold til økonomi, værdisikring og komfort for den enkelte boligejer, men sandelig også for virksomheder, der kan udnytte forretningsmulighederne. - Det er en vigtig opgave, og derfor støtter Syddansk Vækstforum CLEAN og andre udviklingsprojekter i Region Syddanmark, der har fokus på vækst, job og eksport gennem energieffektiviseringer, siger Carl Holst, regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum. Potentialet for energirenovering 1 skal udnyttes, men lige så væsentligt er det, at det er de mest energieffektive og smarte løsninger, der vælges, når der renoveres. Dette kan give vækst og beskæftigelse til hele værdikæden inden for energieffektivisering af bygninger. Men for at det skal lykkes kræver det inddragelse af alle aktører - lige fra bygningsejer, håndværker, rådgiver, leverandør af energiløsninger, energiselskab og kommune. Kan vi derudover blive hjulpet lidt på vej med statslige initiativer og virkemidler jf. regeringens Strategi for Energirenovering, ja, så er der muligheder for at fastholde Danmarks traditionelle førerposition inden for området energieffektive bygninger. God læselyst! lotte lindgaard andersen, projektchef energieffektivt byggeri, clean 1 Potentialet for de mest rentable energibesparelser er alene 198 mia. kr. (besparelser på %) ifølge SBI, Udgiver CLEAN fremmer grøn vækst og beskæftigelse i Danmark, og er et naturligt mødested for virksomheder, viden-institutioner og offentlige aktører, der ønsker at udvikle nye grønne løsninger til gavn for Danmark. CLEAN har opnået den internationale GULD klynge certificering og er en af Nordens førende klyngeorganisatior med mere end 170 medlemmer fra hele Cleentech sektoren. CLEAN er en politisk og teknologisk neutral platform. Grøn Erhvervsvækst Side 3 Håndværkere går en lys fremtid i møde Side 6 ZERObyg Akademi Side 8 TRANSform - bæredygtigt byggeri Side 10 Boligejere får styr på energien Side 12 ESCO i almene boliger er et fælles projekt Side 14 Vision for energieffektivt byggeri i fremtiden Side 16 Bæredygtighed tilbage på dagsordenen Side 18 Skribenter CLEAN: Rikke Schak Toustrup-Jensen Lotte Lindgaard Andersen, Casper Mikkelsen Bettina Yanling Fjældhøj, Bjarke Kovshøj Leon Aahave Uhd EUC Syd: Rebekka Bøgelund Design/layout Mads Toft Jensen Ansvarshavende Redaktør Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Telefon: CLEAN Forår 2015

3 Grøn Erhvervsvækst - giver værdi på bundlinien Grøn Erhvervsvækst spiller en stor rolle i Middelfart kommunes strategi om grøn vækst. Energirenovering i bygninger sparer energi og samtidig skabes vækst og jobs. -Thorbjørn Sørensen, Teknik- og Miljødirektør af rikke schak toustrup-jensen og lotte lindgaard andersen, clean Clean grøn Erhvervsvækst er et projekt, der synliggør og fremmer efterspørgslen på energieffektivt byggeri. Projektet var i et EU-støttet projekt, men er i dag et 100 % partnerfinansiereret projekt. Projektet er blevet kendt på markante resultater med 29 % vækst i omsætning for energihåndværkere uddannet i CLEAN Grøn Erhvervsvækst regi og foreløbig 165 årsjob skabt på 3 år, svarende til DKK 110 mio. i meromsætning for de deltagende virksomheder. Projektet har modtaget flere anerkendelser, bl.a. en CSR-pris som bedste partnerskabsprojekt og EU-prisnominering. 29% vækst i omsætning for energihåndværkere Projektet arbejder med hele værdikæden fra håndværker, kommune, rådgiver/leverandør af energiløsninger, pengeinstitutter, uddannelsesinstitutioner og forsyningsselskaber til private boligejere. Middelfart Kommune er en af partnerne i projektet, CLEAN Grøn Erhvervsvækst spiller en stor rolle i Middelfart kommunes strategi om grøn vækst. Energirenovering i bygninger sparer energi og samtidig skabes vækst og jobs. Vi har i Middelfart kommune lav arbejdsløshed og har de sidste år ikke haft ledige håndværkere. Der er rigtig god kommunaløkonomi i at skabe i jobs i håndværkerbranchen, siger Thorbjørn Sørensen, Teknik- og Miljødirektør. Fokus på forretningsudvikling En af projektets grundtanker er via uddannelsen mester i energi at uddanne håndværksmestre til at være de gode og kompetente ambassadører for energirenovering. Mestrene er det rigtige sted at starte, da det er dem, som skal se energirenovering som et nyt forretningsområde, og der hvor boligejeren henvender sig, når der skal energirenoveres. Uddannelsen består af 9 moduler, hvor der undervises i energirenovering og besparelsesmuligheder, salg og forretningsudvikling. CLEAN Forår

4 Foreløbig er der efteruddannet 225 håndværksmestre i 8 kommuner. Efter endt uddannelse bakker projektet i samarbejde med partnerkommunerne op om energihåndværkerne ved at arrangere netværksmøder omkring nye tekniske løsninger og muligheder samt energievents, hvor håndværkere får mulighed for det direkte kundemøde og synliggørelse. På den måde udvikler håndværkerne deres forretning og der sættes skub i energimarkedet. Det tætte samarbejde mellem partnere og de efteruddannede håndværksmestre er en af grundstenene for projektets succes. Energihåndværkere har mulighed for at blive tættere knyttet til projektet som EnergihåndværkerPlus og få særlige fordele med omtale af egne lokale cases, rabat på messestande, lån af materialer og inddragelse i udviklingsprojekter mv. Se mere herom på www. grønerhvervsvækst.dk For Thomas Bork, energihåndværker fra Kolding, har uddannelsen været et springbræt for udvikling af virksomheden: Med uddannelsen i ryggen ved jeg præcis, hvor vi skal sætte ind, og ikke mindst, hvordan vi skal energirenovere på den rigtige måde. Det er vigtigt at vælge de rigtige løsninger, hvis energirenovering skal virke efter hensigten. Hvis man ikke har den viden, det kræver, kan det i værste fald gøre mere skade end gavn. Fortsat udvikling og værdi for partnere Der er en udfordring at omgøre et støttet projekt til et 100 % partnerfinansieret projekt. Det har kun været muligt via engagerede partnere og et skarpt fokus på kerneydelser, værdiskabelse og fornyelse. I dag er der således en aktionsliste for hver enkelt partner, som viser de fælles aktiviteter i det kommende år og det sikres, at alle partnere er med i aktiviteter og netværk samt forslag til nye partnere, som tilfører værdi for partnerskabet. Partnere inddrages aktivt på faglige netværksmøder, som undervisere på håndværkeruddannelsen og det nye kursuskoncept Byg-videre. Et andet nyt område, som kommuner og pengeinstitutter har stor interesse i, er et nyt mødeprogram omkring energirenovering for bankrådgivere og bankkunder. Af øvrige virkemidler i projektet er endvidere netværk blandt håndværkere og BedreBolig rådgivere, aftenskole for private boligejere, lokale energievents og messer samt synliggørelse af cases. 4 CLEAN Forår 2015

5 Om CLEAN Grøn Erhvervsvækst CLEAN Grøn Erhvervsvækst er et selvstændigt subbrand under CLEAN med 20 særligt dedikerede partnere blandt CLEANs medlemmer, der arbejder tæt sammen for at fremme efterspørgslen på energirenovering. Partnerne dækker en del af værdikæden for energirenovering og er typisk kommuner, energiselskaber, pengeinstitutter, leverandører, rådgivere af energiløsninger, uddannelsesinstitutioner, der har energieffektivisering i bygninger som særligt indsatsområde, og som ønsker at tage del i et netværk, der fremmer energirenovering gennem igangsættelse af lokale, jordnære aktiviteter indenfor uddannelse og events. Se bliv partner. Bliv Energihåndværker Byg-Videre Modul 1: Energimarkedet og kundesegmenter Modul 6: Energibereging og dataindsamling i felten Modul 7: Forretningsudvikling og økonomi Modul 1: Energiberegninger og besparelser Modul 2: Salg og markedsføring Modul 5: Bygningsreglement og tilbudsgivning Modul 8: Innovation og bæredygtige grønne løsninger Modul 2a+2b: Salg Modul 3: Energibesparelser i små bygninger Modul 4: Energibesparelser i store bygninger Modul 9: Forretningsudvikling og netværk Modul 3: Fakta og BR15 Energihåndværkeruddannelsen Bliv mester i energi består af 9 moduler med i alt 40 timer. I 60% af tiden undervises der i energirelaterede emner, 25% salg og 15% forretningsudvikling. Byg-Videre uddannelsen består af 3 moduler med i alt 18 timer. I 56% af tiden undervises der i energirelaterede emner og i 44% i salg Uddannede håndværkere Boligejere på energievents 1 Samarbejdspartnere til konferencer Projektets resultat på 165 årsjobs svarer til DKK 110 mio. i meromsætning for de deltagende virksomheder. Hertil kommer DKK 38,5 mio. i positiv samfundseffekt. Det vil sige, at hver af de håndværkere, der får nyt arbejde til kr., skaber positive dønninger i samfundet for kr. Pengene CLEAN Forår

6 HÅNDVÆRKERNE går en lys fremtid i møde EUC Syd har siden 2012 været lead-partner på det EU-finansierede ZERObyg-projekt, der skal give svende inden for håndværksfaget nye kompetencer inden for energirenovering og grøn energiforsyning. af rebekka bøgelund, euc syd Projektet har vist, at håndværkere kun vil på kursus, hvis det er relevant lige nu og her. Svendene har ikke tradition for efteruddannelse og vælger det kun, hvis deres mester ser energirenovering som et forretningsområde med tydelig økonomisk værdi. Projektet havde derfor en stor udfordring i at synliggøre over for håndværkerne, at der er et stort uudnyttet potentiale i at foretage energivejledning ved husejere og at det kan betale sig. Trods disse udfordringer er det lykkedes at uddanne 638 svende i Svendborg, Sønderborg, Tønder og Esbjerg. Projektmålet er 924 uddannede, og dette mål forventer projektet stadig at nå. Projektet har haft størst succes i Sønderborg, hvor energirenovering har været et prioriteret indsatsområde gennem mange år. Sønderborg har en høj andel af mestre, der allerede er uddannet som energivejledere. Derfor har de opfordret deres svende til at efteruddanne sig. Kompetencer udvider forretningsmulighederne En del håndværkere er skolet til at udføre det arbejde, de er blevet bedt om eksempelvis at udskifte et oliefyr med en varmepumpe. Men de ser ikke de andre energibesparende tiltag hos kunden, som de også kunne tilbyde at hjælpe med. Et simpelt eksempel kunne være at skifte en dryppende vandhane i forbifarten. Derfor er der behov for at give håndværkerne de nødvendige kompetencer, så de kan fokusere på generelle energiforbedringer i husstanden. Det er en ydelse, der er i stigende efterspørgsel, og som hurtigt ville give økonomisk gevinst for både husejere og håndværkere. ZERObyg har udviklet et modulært kursusforløb (se box), der skal udbygge kompetencerne hos håndværkssvendene. Modulet begynder med et 3-dages forløb, der giver en introduktion til emner såsom energibesparelser, kundeservice og LEAN. De kan desuden vælge suppleringsmoduler, der går i dybden med forskellige fagområder. I alt varer kursusforløbet fem dage. Gennemførsel af alle moduler giver automatisk adgang til BedreBolig rådgiver uddannelsen. Nye løsninger kræver ny læring Et af ZERObyg-projektets vigtigste resultater har været at etablere test- og kompetencecentret, ZERObyg Akademiet. Det er en fysisk undervisningsplatform med komplekse systemløsninger. Derudover har der også været fokus på at øge digitaliseringen af projektet. Det har bl.a. affødt ZERObyg App en (se box) og ZERObyg E-læringsværktøjet, der giver tilgang til supplerende undervisningsmaterialer og digitale værktøjer såsom el- og varmeberegnere. Alle ZERObyg App Udviklet i samarbejde med ProjectZero App en tilbyder håndværkere en mulighed for at give kunden vejledende information omkring energiforbrug og eventuellebesparelser. Det er ikke et værktøj kun forbeholdt håndværkerne. Er du husejer eller bor i lejlighed kan du i høj grad benytte dig af belysnings- og elberegneren. App en er i løbende udvikling, og der kommer stadig flere funktioner til. 6 CLEAN Forår 2015

7 Vi er af den overbevisning, at de håndværkere, der formår at se boligen som en helhed, og ikke kun fokuserer på deres eget speciale det er dem, der løber med kunderne. - Elisabeth Ibing Holm, EUC Syd, ZERObyg-projektleder Kompetenceudvikling på ZERObyg kursusforløb ZERObyg Håndværkeren 3 dage initiativer kommer til at leve videre efter ZERObyg-projektets afslutning den 31. marts I det hele taget har ZERObyg-projektet været årsag til, at EUC Syd nu etablerer en række efteruddannelsesmuligheder inden for byggesektoren. Kurserne giver viden om, hvordan man som håndværker spotter et behov for energirenovering i de private hjem rundt om i Danmark. De enkelte kurser vil eksempelvis kunne ZERObyg EL 2 dage ZERObyg VVS 2 dage ZERObyg Klimaskærm 2 dage foregå på byggepladser, i virksomheder eller i byggemarkeder, hvor håndværkerne finder løsningerne i forvejen. Her er fokus i høj grad på at etablere et tæt fællesskab mellem håndværkere, rådgivende ingeniører og arkitekter såvel som banker. Fremtidens løsninger bliver mere komplekse, end de er i dag. Derfor er der brug for, at fagspecialister puljer deres viden og arbejder tæt sammen. Det vil gavne deres kunder men i sidste ende også deres egen pengepung. Mere om ZERObyg EUC Syd har tilkoblet en Erhvervs Ph.d., der skal afdække hvordan samarbejdet mellem installatørfaggrupper og rådgivere kan optimeres i forbindelse med energirigtig boligrenovering. Etnografiske feltstudier er gennemført på et renoveringsprojekt under Haderslev Andelsboligforening. Målet er at afdække samarbejdspraksis generelt men også specifikt i forhold til installation af ventilationssystemer. Ph.d.-projektet positionerer sig indenfor Science, Technology and Society studies (STS) og energieffektivisering. CLEAN Forår

8 ZERObyg AKADEMI Efteruddannelse fremmer forretningsmulighederne En afgørende forudsætning for akademiet har været samarbejde og sparring med virksomheder, der tilbyder innovative og energieffektive systemløsninger inden for byggeri og el- og vvs-installation af bettina yanling fjældhøj, clean I alt 19 leverandører af energiløsninger inden for byggeri, el og vvs har stillet viden og løsninger til rådighed for ZERObyg-projektet, hvoraf 7 er medlemmer af CLEAN (se øverst s. 9). Siden akademiets indvielse i april 2014, har det fungeret som test- og demonstrationsrum til brug i efteruddannelsen af håndværkssvende. Hans Lehmann, vicedirektør for EUC Syd forklarer, Vi tror på et tæt samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner, og bygger vores efteruddannelse på et princip om, at viden virker, men at praktiske eksempler virker endnu bedre. Bæredygtige løsninger til kunder Udrulningen af fremtidens energieffektive løsninger kræver en langt bredere forståelse for systemløsninger, hvilket kun er muligt ved en langt stærkere integration af kompetencer og samarbejder på tværs af faggrupper og industriskel. Projektleder på ZERObyg-projektet, Elisabeth Ibing Holm, fremhæver, at især eksponering af de nye energieffektive teknologier og systemløsninger til håndværkssvende i et efteruddannelsesforløb har stor betydning for at fremme den bæredygtige udvikling og udvidelsen af forretningsområdet for de virksomheder, der beskæftiger sig med energieffektivitet. Hun siger, For de håndværkere der har undergået ZERObyg-kurser, mødt virksomhederne og blevet præsenteret for deres løsninger, har demonstrationsrum og netværket med virksomhederne haft stor betydning i forhold til at tage de nye teknologier og løsninger til sig. Netop dette har også været en del af motivationen for de virksomheder, der er gået med i projektet og bidraget med deres viden og løsninger, Vi glæder os over, at der kommer flere håndværksuddannede med fokus på energieffektivitet, som kan tilbyde deres kunder nogle bæredygtige løsninger. På den måde er denne type samarbejde med til at udvide vores forretningsmuligheder og skubbe den grønne omstilling længere frem, siger Johnny Hansen, ClimaCare. Synliggørelse fører til forretning Det overordnede formål med ZERObyg-projektet er at fremme det forretningsmæssige aspekt af systemløs- 8 CLEAN Forår 2015

9 Leverandører til ZERObyg Akademi EL Zzzero Aps Servodan IC Meter Clima Care KVA Diesel Riegens VVS Strømspareskinne til skriveborde Sensorer til lysstyring Måling af indeklima: CO2, vanddamp, temperatur Kuffert med LED-pærer & test-skinne til dæmpning og energiforbrug Informationsmateriale (roll-ups) om husstandsvindmøller 4 DALI-baserede LED-armaturer = CLEAN medlem Schlüter Systems Danfoss Tanddrup Water Solutions Novopan Klimagulv Smedegaard Pumper Mock-ups af gulvvarmesystemer HVAC-system: Ventilationsanlæg, klimastyring og el radiatortermostater Vandspareprodukter Mock-up af gulvarmesystem, hvor vandbåren gulvvarme kan installeres i trægulv Cirkulationspumpe BYGGERI Egernsund Tegl (Gråsten Teglværk) ALU Thermo DAFA Kingspan Recticel Primo Vinduer Dansk Træisolering Sundolit Mock-up af ydermur Refleksiv isolering Dampspærre: tape, gennemføringer, klæber osv. Sortiment af forskelligt isoleringsmateriale PUR isoleringsprodukter Mock-up af vindue 90*115 cm. Træfiberisolering Mock-up af ydremur KUB system, der er bygget op af EPS Denne type samarbejde er med til at udvide vores forretnignsmuligheder - ClimaCare ninger. CLEAN har spillet en stor rolle i facilitering af kontakt mellem en række medlemsvirksomheder og ZERObyg-projektteamet for at identificere den viden og de løsninger, virksomhederne ligger inde med. Tony Nielsen, Danfoss, udtaler, vi mener, at en opkvalificering af installatører og VVS ere og andre håndværkere med både merkantile samt tekniske kompetencer vil fremme det forretningsmæssige aspekt af systemløsninger. Velkvalificerede håndværkere som har kompetencerne til at vejlede om systemløsninger vil kunne øge graden af energirenoveringer og hermed øge afsætningen samt skabe arbejdspladser hos producenter samt håndværkere. Denne tilgang har ligeledes åbnet op for en række muligheder for EUC Syd til at udvikle sig som en uddannelsesinstitution, der kan tilbyde relevante og konkurrencedygtige uddannelser med et højt niveau af faglighed. Bæredygtighed er for os mere end bare et ord det er en forretningsmodel, forklarer Hans Lehmann. ZERObyg Akademiet Indviet 10. april 2014 I alt 19 danske leverandører indenfor bygge, elog vvs-installation har bidraget til akademiets test- og demonstrationsrum. Indgår som fast bestanddel i både efteruddannelse og erhvervsuddannelserne på EUC Syd. Det forventes, at akademiet vil få tilføjet en virtuel del, hvorfra undervisere kan hente opgaver til undervisningsbrug. Bliver brugt i internationale sammenhænge, blandt andet har 10 franske VVS-studerende været forbi i forbindelse med undervisning i energioptimering CLEAN Forår

10 TRANSFORM viser retningen for bæredygtige byer TRANSFORM-projektet fokuserer på at identificere barrierer, der hindrer byer i at opnå CO2-neutralitet, og har fokus på, at Smart City-principper og løsninger overføres til Københavns generelle bygningsmasse. Foto: Jacob Krull, NCC Portland Towers, Nordhavn af bjarke kovshøj, clean Københavns kommune ønsker derfor at fremvise eksempler på business cases og tekniske løsninger for bæredygtigt byggeri og bæredygtig energirenovering. Målet er at inspirere til dialog med bygherrer og investorer og motivere til valg af flere bæredygtige og energieffektive bygninger. Til dette gennemfører CLEAN interviews med bygherrer og rådgivere, der er tilknyttet nyere eller renoverede københavnske energiog ressourceeffektive etage- eller kontorbygninger. Bæredygtighed med flere formål En konklusion er, at baggrunden for et bæredygtigt byggeri og energirenovering ofte kan være forskellig. Nogle er drevet af bygningsreglement og krav fra kommunen. Andre bygherrer er drevet af et højere formål og ønsker om at ændre måden, hvorpå man kan energirenovere under respekt for arkitektur, bygningsarv og rentabilitet - et eksempel herpå er Drost Fonden, som stod for renovering på Ryesgade og vandt Renoverprisen Bygherre her erkender dog også, at bæredygtig renovering ikke er mulig uden offentlig støtte. Brugerinddragelse er nødvendigt for bedre energiadfærd Et andet byggeri, Dyvekeskolen, vandt prisen som årets skolebyggeri i 2013, og var drevet af ønsket om at højne indlæring hos eleverne og skabe tryghed og byfornyelse. Bygherres baggrund og det sociale har derfor ofte indflydelse på byggeriets bæredygtige fokus. Fleksibel energirenovering letter vejen Den vigtigste anbefaling i forhold til at bygge energi- og bæredygtigt er at tænke det ind fra starten af processen, gennemføre pilotprojekter og udføre etapevis ombygning. Dette gør det lettere at tilpasse energirenoveringen de enkelte lejligheder og behov. Endvidere er det vigtigt at involvere brugerne for at få en bedre energiadfærd, da processen berører mange og nye løsninger skal gøre ejendommen bedre for netop brugerne. Her kan uddannelse af lejere i renoveret bygning anbefales. Ved renovering af eksisterende byggeri har det været muligt at opnå energiklasse B for projektet Dyvekeskolen, hvor byggerådgiver fik meget frie rammer og samtidig var i stand til at holde sig indenfor budgettet. Dette skete blandt andet på baggrund af nogle test-installationer, som gav stor indsigt i, hvordan energirenovering og bæredygtighed kan 10 CLEAN Forår 2015

11 Ryesgade 30 A-C Hvor: København År: Renoveret 2012 Type: Lejligheder Bygherre: Privat Drost Fonden Driver for bæredygtighed og energioptimering: Fondens formål er at fremme dansk byggeri. Det sker ved at fokusere på levetid af løsninger samt renovere under respekt for æstetik og bygningsarv, nedbringe driftsomkostninger og derved tiltrække nye lejere. Vigtigste anbefaling til andre: Individuel tilpasning af energirenovering, brugerinddragelse og etablering af projektet i etaper giver mindre genhusningsbehov. Individuel ventilation med mulighed for central overvågning og styring giver bedste energibesparelse. Dyvekeskolen Hvor: København År: Renoveret 2013 Type: Institution Bygherre: Københavns Ejendomme Multihallen - Hal C Hvor: København År: Nybyggeri 2013 Type: Kulturinstitution Bygherre: Københavns Ejendomme Foto: Adam Mørk Driver for bæredygtighed og energioptimering: Som centrum i byudviklingsplanen, fokuserer energirenoveringen på at skabe en lærende, digital skole, der gennem belysning, indeklima og klimatilpasning giver tryghed på og omkring skolen. Vigtigste anbefaling til andre: Der skal være fokus på den værdi som projektet skaber for brugeren af bygningen og udbyttet af at kunne tilltrække 300 nye elever. Når løsningerne i pilotprojektet testes inden byggeprocessen starter, spares der både tid og penge. Erfaringen er, at brugerinvolvering er vigtig, men tager tid. Driver for bæredygtighed og energioptimering: Projektet sikrer en fornuftig udnyttelse af dagslys for at tilgodese mange forskellige gruppers behov i multihallen. Vigtigste anbefaling til andre: En god tilgang er optimal udnyttelse af dagslys, hvor solceller er oplagt som supplerende energikilde. Erfaringen viser, at beton er godt til både at optage og afgive varme for at sikre en konstant temperatur og et minimalt vedligehold. indarbejdes. Samlet set for de seks cases, blev der opnået energiklasse A for nybyggeri og energiklasse A-C for renoveringsprojekterne. Rentabiliteten i de valgte projekter har også været i fokus, og særligt i forhold til om dette kan være en barriere for at få flere dybe energirenoveringer gennemført med større fokus på bæredygtighed. Energitiltag giver mulighed for at finansiere andre løsninger. Konklusionen er her, at rentabiliteten ofte bliver tænkt ind, men ikke udregnet, da bæredygtighed ofte er et spørgsmål om at skabe et fyrtårnsprojekt eller give lejere det bedst mulige produkt til en fornuftig husleje. På Ryesgade-projektet er der dog beregnet en udskiftning af lejere hvert år, da det giver mulighed for forbedring og lejeregulering. CLEAN Forår

12 Boligejere får styr på ENERGIEN af lotte lindgaard andersen og rikke schak toustrup-jensen, clean Formålet med projekt Styr på Energien er, at finde ud af, hvor store energibesparelser, der kan opnås med et nyudviklet intelligent energistyringssystem kombineret med isoleringsløsninger i private boliger. Det er løsninger, der kan implementeres og tilbagebetales på 5-10 år. Ved intelligent energistyring alene forventes en energibesparelse på 10-15%. Der skal Ved intelligent energistyring alene forventes en energibesparelse på 10-15% desuden udvikles en finansieringsmodel. I løbet af projektet inviteres både deltagende husejere og region Syddanmarks små og mellemstore virksomheder til netværksmøder med henblik på at videndele og øge efterspørgslen. Løsningen har stort potentiale i en-familiehuse, hvor 51% af vores energiforbrug i bygninger stammer. På den lange bane skal projektet skabe vækst og øget eksport af cleantech-løsninger hos SMV-virksomheder. Løsningerne afprøves i Middelfart, Odense og Kolding kommuner, hvor foreløbig 16 husstande har fået installeret energistyring og 5 husstande isoleringsløsninger. Over det næste år skal husstandenes forbrug på el og varme monitoreres og vurderes online. Boligejerne inddrages på brugermøder, via facebook, gennem spørgeskema og hot-line service i forhold til de tekniske udfordringer med testsystemet. Intelligent Energistyring giver overblik I Kolding viser boligejer Johnny Ro- 12 CLEAN Forår 2015

13 Hvad siger eksperterne? I projektet er der indtil videre inddraget 25 SMV-virksomheder i enten videndeling på netværksmøde eller ved installering af løsninger i private hjem. På netværksmødet deltog blandt andet Tommy Rost fra Trap+, som har stået for installeringer af energistyring i Middelfart og Kolding, Jeg ser store perspektiver for min forretning og så er det samtidigt smart teknik, som giver information om hvor energisyndere er, og hvor man skal sætte ind f.eks. med udskiftning af hvidevarer. Systemet er generelt blevet godt modtaget af brugerne, siger han Isover, Tre-For, Middelfart Sparekasse samt Odense, Kolding og Middelfart kommuner er partnere i projektet. Schneider Electric er teknologileverandør. Jeg ser intelligent energistyring som en stor mulighed både som forretning og for optimering af, hvornår man bruger sin energi. Det er win-win for både boligejere og virksomheder. - Jørgen Jensen fra Jensen El, Middelfart stermund husets gamle sorte eltavle med hvide porcelænssikringer frem for installatøren. Der skal installeres el-styring på kredsene, og det kan være en udfordring i huse med ældre eltavler. Ikke desto mindre er Johnny Rostermund klar over vigtigheden af at få styr på energien. Jeg tror der er en del at spare på varmestyring. Mit motiv er helt klart økonomien, men jeg synes også det er spændende med nye gadgets. Jeg tænker, at det vil forbedre mulighederne for at sælge huset engang. Jeg tror, at vi vil ændre adfærd lidt, at vi bliver mere opmærksomme, når vi får muligheden for at få et overblik over, hvor vi bruger energi her i huset, siger han. Johnny Rostermunds udtalelser bakkes op af en spørgeskemaundersøgelse til boligejere i pilotprojektet, der viser, at mere end 70 % af de adspurgte er blevet mere energibevidste, følger deres energiforbrug og laver indstillinger på energistyringssystemet, samt at 85% har talt med venner og naboer herom. Tilbagemeldinger fra engagerede boligejere har stor værdi, og giver os som teknologileverandører mulighed for at forbedre systemet inden det tilbydes på kommercielle vilkår, siger Lars Sønderby-Nielsen, Schneider Electric. Finansieringsmodel I forhold til finansiering foretrækker langt de fleste af de adspurgte boligejere kontant betaling (73%) eller lån (20%). Bent Hørby, Middelfart Sparekasse, forklarer, mange boligejere har penge på kontoen og lån er derfor først aktuelt, når der skal investeres i en total energirenovering med både isolering, nye installationer og energistyring. Sparekassen har i pilotprojektet bidraget med udvikling af en model, som på en let overskuelig måde viser, hvad det koster at låne, hvis man regulerer på rente, løbetid etc. Projekt Styr på Energien afsluttes maj 2015 og er et dansk forløber-projekt, for den Europæiske projektidé som forventes at komme på banen i CLEAN Forår

14 ESCO i almene boliger er et fælles projekt Vejen til energibesparelser i alment boligbyggeri er ikke lige og heller ikke uden sten. Men hvis boligforening og beboere gør en fælles indsats, så er der flere muligheder for at nå et godt resultat. Det viser CLEAN-projektet ESCO i almene boliger. af casper mikkelsen, clean Målet med CLEANs projekt er at belyse, om det er muligt at overføre erfaringer fra kommunale ESCO-projekter til det almene byggeri og samtidigt indbygge en beboergaranti for besparelserne. Overordnet set har projektet til formål at få boligforeningernes bestyrelser til at igangsætte projekter, som tilgodeser klimaet og genererer energibesparelser. En hjælp hertil kan være at bruge det letanvendelige virkemiddelkatalog, som projektet har udarbejdet, og som indeholder hjælpeværktøjer til beslutningsprocessen, herunder råd om økonomi, præsentationsmateriale, motivationsmetoder for bestyrelse og beboerinvolvering samt eksempler på almene boliger, der allerede er renoverede. For at klæde bestyrelserne på og sikre, at de gode pointer ikke går tabt, er der behov for forslag, som letter beslutningsprocessen og indeholder en garanti for huslejeforhøjelse. Det vigtigste er at inddrage beboerne og fortælle. hvad der skal ske En snoet vej frem En konklusion er, at ESCO ikke er den frelsende engel, der sikrer energirenoveringer, og at der ikke findes nogen genvej i udbudsprocessen. Herudover er det et dilemma, at boligforeningerne ikke må blande varmeregnskaberne med driftsregnskaberne. Dette betyder, at retten til energibesparelserne tilfalder beboerne, hvorved boligforeningerne ikke kan anvende energibesparelserne til energiinvesteringer. Projektet har desuden vist, at ESCO virker bedst på fællesanlæggene, da det næsten er umuligt at få ESCO ind i større gennemgribende energirenoveringer, der fx omhandler klimaskærmen. Derfor skal modernisering og kvarterløft tænkes ind i fremtidige energirenoveringsprojekter, da det vil lette vejen betydeligt for at få projektet igennem hos Landsbyggefonden. Erfaringerne viser også, at den største udfordring for boligforeningernes bestyrelser, er at få inddraget beboerne i processen, og få kommunikeret klart, hvad der skal ske, og hvad det kommer til at betyde for beboerne. Solbakken, Kolding Bergsvej, Odense 14 CLEAN Forår 2015

15 I gennemførsel af projektet blev en række udfordringer identificeret: Beboerdemokrati Budgetterne Regningen Fællesanlæg At få afdelingerne/beboerdemokratiet gjort klar til energioptimering via ildsjæle. Hvis energi skal på dagsordenen i afdelingerne, skal der tales om andet end økonomi. Totaløkonomi, komfort-, lysog klimaelementer kan inddrages. Vis de gode eksempler fremfor at fokusere på tilbagebetalingstid. Reglerne omkring varmebudget/driftsbudget kan ikke sammenblandes (ejer/lejer-paradokset). Med en lav fjernvarmepris, rentabilitet på investeringer og negativt cash flow år 1-3 mangler boligorganisationerne redskaber til at påligne huslejestigning Udgiften til energimærket kan ikke deles ud på beboere og ud på varmeregningen. Hvis en afdeling ønsker energirenovering kan den få intern støtte fra hovedorganisationen og fra en dispositionsfond. Afdelingen kan bidrage med finansiering fra deres vedligeholdelseskonto. Afdelingsbestyrelsen har således deres egen økonomi, hvor et beboermøde kan afgøre, hvad de skal bruge midlerne til. Boligorganisationen tager realkreditlån til lave bidragssatser. Finansiering er normalt ikke noget problem. ESCO er vanskeligt i alment boligbyggeri, da det ikke er muligt at give garanti for forbruget i den enkelte lejlighed. Der er derimod gode muligheder for ESCO på fællesanlæg, da dette kan være en genvej til at få gennemført energibesparelser. Schneider Electric vurderer, at der er 80 % chance for at få stemt et ESCO-projekt igennem på fællesanlæg Hvad er næste skridt? Offentliggørelse af Virkemiddelkatalog på CLEANs hjemmeside. En hjælp til bestyrelserne indeholdende nødvendige trin for gennemførelse af enten et støttet eller ikke-støttet projekt. Brev fra CLEAN til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om behov for lovgivningsændringer for at lette energirenovering i alment byggeri. Synliggørelse af gode eksempler fra kommunerne f.eks. Middelfart Kommune, hvor tilbagebetaling af bidragssatsen ved at holde regnvand på egen grund, har medvirket til finansiering af energirenovering i etagebyggeri. Afholdelse af workshops for meningsdannere i beboerbestyrelser i samarbejde med boligforeningerne. Hvad er ESCO? ESCO er forkortelsen for energy service company (energitjenesteselskab) og konceptet består af et samarbejde mellem en kunde, som skal have udført energirenovering, og en leverandør. Leverandøren stiller en garanti for energibesparelserne, hvormed de opnåede energibesparelser kan benyttes til at betale for energirenoveringen. ESCO-leverandøren giver garanti for energibesparelser, og hvis disse ikke opnås skal leverandøren kompensere økonomisk. I andre tilfælde giver esco firmaet en besparelsesgaranti til kunden - også kaldet energy performance contracting. Kunden kan være et privat ejendomsselskab, en almen boligorganisation eller en offentlig bygningsejer. CLEAN Forår

16 Vision for effektivt byggeri i fremtiden af leon aahave uhd og lotte lindgaard andersen, clean Clean vil fortsat fokusere på efterspørgsel og rammer for forretningsudvikling for håndværkere og leverandører af energiløsninger og understøtte med uddannelse, synliggørelse, markedsudvikling og videndeling. Konkret betyder det uddannelse af ambassadører og bygningsejere i brug af energirigtige løsninger, forståelse af potentialet og værdien af energieffektivisering af bygninger samt test og demonstration af bæredygtige og smarte energiløsninger i forskellige bygningstyper. Der er behov for fortsat at fokusere på økonomisk mest rentable løsninger såsom energistyring og isolering af klimaskærm, som typisk bidrager med 10-30% i energibesparelse. Påvirkning og forståelse af energiadfærd vil være et fremtidigt fokusområde for at fastholde de energibesparelser, som allerede er opnået ved investering i bedre klimaskærm, installationer og vedvarende energianlæg. Desuden giver det god mening at motivere bygningsejere til større energibevidsthed, omstilling til smart grid og kun at bruge energien, når der er brug for den. Dette kan bl.a. opnås ved intelligent energistyring og uddannelse af brugere. Dybe energirenoveringer på vej Der er også behov for at tage skridtet mod de stør- re dybe energirenoveringer, hvis vi skal i mål med energibesparelser på bygningsområdet på 35% frem til 2050 (Energistyrelsens energirenoveringsstrategi 2014) og gøre disse løsninger transparente og lettilgængelige for brugere gennem udvikling af pakkeløsninger og demonstration. CLEAN har med god grund haft fokus på energibesparelser for private en-families huse i mange af sine hidtidige projekter, da 51% af energiforbruget i bygninger kan relateres hertil. Der er dog også behov for at fokusere på besparelser i etagebyggeri (20% af energiforbruget i bygningerne). Her er der størst mulighed for succes indenfor ejer- og andelsboliger, hvor beboere har en motivation for værdisikring gennem energirenovering. Såvel som indenfor energirenovering af kontorbyggeri, hvor lejeres krav til udlejer om at bo i energirigtigt byggeri sammen med lovgivningsmæssigt planlagte tiltag gør det muligt for udlejer at lægge forbedringer i form af energibesparelser på huslejen. CLEANs nye projekter, som er beskrevet på den næste side giver også et klart signal om disse fokusområder og graden af involvering af CLEAN medlemmer. 16 CLEAN Forår 2015

17 NEARLY ZERO ENERGY IN SPORTS- FACILITIES Energiforbruget i sportsfaciliteter er karakteriseret af lange perioder med et lavt og konstant forbrug, fulgt af korte perioder med et højt forbrug. Disse svingninger er blot ét af adskillige fællestræk, som denne type byggeri deler. Andre er eksempelvis; blandingen af stilistiske og funktionelle byggekrav, indendørs- og udendørs belysning, større opvarmede- og ventilerede rum, samt stor forskellighed hvad angår typen af ejerskab. Med projektet Nearly Zero Energy in Sportsfacilities (n0e-sports) ønsker en stærk samling af internationale partnere, herunder CLEAN, at kortlægge energiforbrug og mulighed for reducering af energiforbrug i europæiske sportsfaciliteter samt i samarbejde med kommuner at afprøve nye energiløsninger i et antal sportsanlæg, således at disse kan bidrage til inspiration. Energiforbruget i sportsfaciliteter udgør 4 % af den europæiske bygningsmasses samlede energiforbrug. Dette giver et godt billede af de optimeringsmuligheder, der er inden for energieffektivitet og vedvarende energi gennem projektet Nearly Zero Energy in Sportsfacilities. Der er tale om en projektansøgning, som vil blive færdigudformet forår Projektansøgningen planlægges at have fokus på energibevidsthed og motivation af brugere til en mere energirigtig adfærd. Midlerne er uddannelse, serious gaming, events, anvendelse af mere brugervenlig intelligent energistyring, monitorering i private hjem samt anvendelse af bæredygtig energi. Effektmålet er energibesparelser på ialt 8 GWh i 5000 huse. Projektet er en fortsættelse og en europæisk udbygning af det danske projekt Styr på energien, som løber frem til sommer 2015 og som har fokus på test af intelligent energistyring i private hjem, udvikling af en finansieringsmodel, inddragelse af SMV-virksomheder samt eksport. Timingen passer, da det vil være muligt at inddrage resultater fra projekt Styr på energien i ansøgningen, som har fået midler fra EUopSTART med henblik på Horizon2020 call. Europæiske og danske projektpartnere vil blive søgt primo 2015 med CLEAN som lead-partner. INNOVATIONSNETVÆRKET SMART ENERGY (INNO-SE) Inno-SE har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i den energiteknologiske sektor ved at understøtte udvikling af nye energiløsninger og teknologier. Innovationsnetværket tager udgangspunkt i globale samfundsudfordringer, men har det klare mål at skabe vækst, innovation og øget omsætning i virksomheder ved at eksportere teknologier, viden og integrerede løsninger til udlandet. INNO-SE består af 4 fokusområder, hvor den ene hedder intelligent byggeri og adfærd og bliver ledet af Alexandra Instituttet ved Aarhus Universitet. Fokusområdet vil udvikle Smart Grid-kompatible bygningsinstallationer og teknologier til styring og udnyttelse af IKT-data, der er baseret på viden om menneskers energiadfærd. Disse løsninger vil kunne anspore til et lavere og mere fleksibelt energiforbrug, en energibevidst adfærd og et forbedret indeklima i bygninger. Innovationsplatformen har midler i perioden REFURB 2.0 CLEAN har sammen med flere internationale partnere taget initiativ til projektet, som sigter mod at gøre det mere rentabelt og gennemskueligt for ejere af én- og flerfamiliehuse, at lave dybdeenergirenovering af deres boliger. Metoden vil være at udvikle et procesværktøj, som giver en step by step guide for dybderenovering med udgangspunkt i eksisterende systemløsninger. Overordnet vil projektet arbejde med at opbygge tillid hos boligejerne, så de store, og nødvendige, renoveringer ikke virker så skræmmende og uoverskuelige, som de er i dag. Derfor bliver der udviklet et attraktivt pakketilbud, som knytter efterspørgsels- og udbudssiden sammen. CLEAN vil inddrage sine medlemmer i dette projekt, således at de bedste løsninger kommer i spil og vi får skabt flere grønne arbejdspladser. Dette projekt har fået støtte fra Horizon 2020 og går i gang april CLEAN Forår

18 CLEAN fremmer grøn vækst og beskæftigelse i Danmark CLEAN er en politisk og teknologisk neutral platform, og det naturlige mødested for virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører, der ønsker at udvikle nye, grønne løsninger til gavn for Danmark. CLEAN har opnået international GULD klynge certificering, og er en af Nordens førende klyngeorganisationer med mere end 170 medlemmer - og vi vil gerne være flere.. Med udgangspunkt i dansk cleantechs styrkepositioner har CLEAN til formål at: 1. Styrke innovation og teknologiudvikling i store såvel som små cleantech virksomheder. 2. Understøtte forskning, udvikling og implementering af nye løsninger, der kan imødegå de store klima- og miljømæssige samfundsudfordringer, som vi står over for. 3. Øge det internationale fokus på danske virksomheder og særligt fremme eksport af integrerede løsninger Energilagring Vand og spildevand Effektivisering af energiforbruget Intelligente energisystemer Cleantech er en fælles betegnelse for alle produkter, teknologier og services, der bidrager til at reducere brugen af energi og ressourcer, øger andelen af grøn energi, genbrug og CLEANTECH genanvendelse, eller reducerer miljøproblemer. Samtidig skal produktet eller servicen udgøre et forretningsmæssigt potentiale. Cleantech er med andre ord betegnelsen for markedet for mere bæredygtige løsninger. Grøn energiproduktion Bæredygtige materialer Medlemskab og -fordele CLEAN opererer med to typer af medlemskab, hhv. kernemedlemskab og ordinært medlemskab. Kernemedlemmer har ret til en plads i bestyrelsen og bestyrelsens faglige underudvalg. Luft og miljø Smart city Affald og ressourcer Som medlem af CLEAN bliver du en del af Danmarks førende cleantech-klyngeorganisation og får derigennem en række medlemsfordele: Projektdeltagelse Du vil blive en del af en platform for udvikling af projekter og partnerskaber, herunder fundraising til projekter Netværk og viden CLEAN fungerer som samlingspunkt for den danske cleantech-sektor, og vi forbinder interessenter med de relevante part- 18 CLEAN Forår 2015

19 nere. Du vil derfor blive en del af et stort netværk på tværs af forskellige industrier i Danmark. Vi holder løbende events og arrangementer, hvor du kan møde de ledende aktører i DK inden for de forskellige områder, og blive holdt opdateret på den nyeste viden. Synlighed Vi styrker din profil og dit brand. Gennem konferencer, events og gennem PR og marketingaktiviteter sætter vi fokus på projekter, medlemsvirksomheder og cleantech-sektoren generelt Internationalisering Vi arbejder tæt sammen med de ledende cleantech-klynger verden over, som kan fungere som en værdifuld indgangsvinkel for jeres virksomhed til det internationale marked. Derudover er CLEAN hjemstedet for en række netværk indenfor forskellige faglige områder, bl.a. CLEAN Grøn Erhvervsvækst, som dette magasin har handlet om. Læs mere på cleancluster.dk Bliv en del af CLEAN og vær med til at accelerere den grønne omstilling. Som partner eller medlem bliver du del af et stærkt offentligt-privat netværk, der baner vejen til innovation, vækst og en bedre verden. Der er muligt at vælge forskelligt medlemskab i CLEAN og dermed udbytte. CLEAN er en national energiklynge med 170 engagerede medlemmer, heraf 80 med interesse for energi i bygninger. CLEAN er dermed et naturligt mødested for virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører, der ønsker at skabe bro mellem efterspørgslen og udvikling af nye grønne løsninger til gavn for Danmark. Som en del af CLEAN er du med til at tage ansvar for borgere, samfund, miljø og samtidigt styrke erhvervsudviklingen. basis overbygning 1 overbygning 2 grøn erhvervsvækst partnerskab dkk kernemedlem & grøn erhvervsvækst partner ordinær clean medlemskab kernemedlem afhængig af ansatte dkk Som ordinært medlem i CLEAN er det muligt at bygge ovenpå og udvide tilknytning til CLEAN med enten et kernemedlemsskab, et Grøn Erhvervsvækst partnerskab eller måske både og. Kontigentsatser og en uddybning af medlemsfordele kan ses på og Hvis du i forvejen er partner i Grøn Erhvervsvækst får man samtidigt et ordinært medlemskab uden merbetaling. Fordel ved ordinær CLEAN medlemskab»» Synliggørelse og udvikling af projekter og partnerskaber, herunder fundraising til projekter.»» Større netværk og adgang til rele- vante partner til nye projektsamarbejder.»» Invitationer til deltagelse i videndeling og erfaringsudveksling. Fordel ved CLEAN kernemedlemskab»» Plads i bestyrelse, underudvalg og dermed med i eksklusiv klub bestående af Danmarks førende aktører inden for cleantech- området.»» Første prioritet til deltagelse i nye projekter.»» Bidrag til at CLEAN har ressourcer til projektudvikling og medlemsrettede aktiviteter. Fordel ved CLEAN Grøn Erhvervsvækst partnerskab»» Energibesparelser i privat bygningsmasse kombinerer sund fornuft, bæredygtighed og vækst og medvirker til at nå kommunernes CO2-målsætninger.»» Netværk giver adgang til hele værdikæden for energirenovering samt nye kunder, synlighed og eksponering i forhold til konkurrenter.»» Uddannelse af håndværkere, afholdelse energievents og netværksmøder styrker efterspørgsel og erfaringsdeling i forhold til markedet for energirenovering. CLEAN Forår

20 Grøn Erhvervsvækst projektpartnere ZERObyg partnere Styr på energien partnere Esco i almene boliger partnere Transform partnere Dette magasin om energieffektivt boligbyggerier blevet muliggjort på baggrund af støtte fra: CLEAN Vesterbrogade 1E 1620 København V 20 CLEAN Forår 2015 Denmark CLEAN Alsion Sønderborg Denmark CLEAN Inge Lehmanns Gade Århus C Denmark CLEAN Industrivej 3a 5500 Middelfart Denmark

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Energirenovering som løftestang for vækst og modernisering af de danske boliger

Energirenovering som løftestang for vækst og modernisering af de danske boliger Energirenovering som løftestang for vækst og modernisering af de danske boliger Erfaringer fra CLEAN Grøn Erhvervsvækst Projektchef Lotte Lindgaard Andersen BedreBolig konference 23. nov. 2015 AGENDA 1.

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Bæredygtighed gennem energirenovering

Bæredygtighed gennem energirenovering Bæredygtighed gennem energirenovering GE sekretariat: Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et offentligt-privat partnerskab for energieffektivisering

Læs mere

Energieffektivt Byggeri

Energieffektivt Byggeri Temamagasin udgivet af CLEAN Forår 2015 Energieffektivt Byggeri - nøglen til grøn vækst Grøn Erhvervsvækst Giver værdi på bundlinien side 3-5 ZERObyg Akademi Efteruddannelse fremmer forretningsmulighederne

Læs mere

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen.

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen. Notat Klimapartnerskab mellem SE og Vejen Kommune Køb af UP-front vindstrøm, er som det fremgår af dagsordenspunktet, 1 ud af i alt 4 delaftaler som følge af den indgåede klimapartnerskabs aftale mellem

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero Dansk Byggeri Konference i Korsør ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sønderborg-område

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

Konstruktørdagen i Horsens

Konstruktørdagen i Horsens Konstruktørdagen i Horsens ProjectZero & ZERObolig som vækstdrivere for energirenovering i den private boligmasse Charlie Lemtorp & Peter Rathje ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe

Læs mere

Sønderborgs store omstilling

Sønderborgs store omstilling Sønderborgs store omstilling Grøn Boligkontrakt følgegruppemøde 4. september 2013 Peter Rathje ZEROfamilien 115 deltagende familier (2009) Resultater - 25% energibesparelser - 45% vandbesparelser ProjectZero

Læs mere

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 MARTS 2016 ENERGIPOLITIK Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 Indhold ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Vestergårdsvej 15 8260 Aarhus Telefon 87 406 700 Fax 87 406 701 post@alboa.dk www.alboa.dk CVR 29462518

Læs mere

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Middelfart kommune energirenovering Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Grøn vækstkommune 1. Tage ansvar for natur, miljø og klima 2. Skabe vækst inden for det grønne område

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers IDA den 6. april 2016 ESCO konceptet siemens.com/answers Dagsorden Siemens i Danmark Offentlig Privat Samarbejde Konceptet Finansiering, cash flow og anlægsloft. Energiprojekter hos Hvidovre og Guldborgsund

Læs mere

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard Offentlig / privat partnering Hvor stod Svendborg Kommune i 2012? De tekniske forbedringer er gennemført ca. 80 % CTS

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller»

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» ESCO finansiering Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller» Casper Højgaard Salgschef, Energy Solutions Casper.hoejgaard@schneider-electric.com Agenda 1. Hvad vinder kommuner ved at vælge

Læs mere

Kuben Management A/S KlimaKlar Gladsaxe kommune

Kuben Management A/S KlimaKlar Gladsaxe kommune Kuben Management A/S KlimaKlar Gladsaxe kommune Finansiering og ESCO KMO 205 Ver. 3.0 21.08.2013 Agenda Indledning Finansiering af energibesparelser ESCO og incitamentsmodeller Learning points Perspektivering

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

ZERObyg kursuskatalog for håndværkere efterår og vinter 2013. Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer

ZERObyg kursuskatalog for håndværkere efterår og vinter 2013. Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer ZERObyg kursuskatalog for håndværkere efterår og vinter 2013 Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer En gevinst for dig, dine kunder og miljøet 0 ZERObyg ZERObyg er et projektsamarbejde

Læs mere

Assens Kommune. Privat offentligt samarbejde omkring energieffektivisering i bygninger

Assens Kommune. Privat offentligt samarbejde omkring energieffektivisering i bygninger Assens Kommune Privat offentligt samarbejde omkring energieffektivisering i bygninger GE sekretariat: Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Styregruppe formand: Thorbjørn Sørensen Vi sætter handling bag

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen ESCO Light præsentation 14. juni 2010 ESCO-konceptet har været en murbrækker for at få gang i energibesparelserne, specielt i store bygninger, fordi det nedbryder de væsentligste barrierer for energibesparelser.

Læs mere

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions CLEAN SDSD Innovating Green Solutions STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. CLEAN er et naturligt omdrejningspunkt

Læs mere

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673.

Introduktion: En dag ringer Gud til Djævelen og siger: Hvordan går det i Helvede? 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673. Ministerens tale til konference om energirenovering af lejeboliger der afholdes af Bygherreforeningen d. 22. april 2010. (15-20 min). --o-- (Det talte ord gælder) 19. april 2010 DEP j.nr. 1099-0673 Sagsbeh:

Læs mere

Inger Stauning, KIBS-projektet, RUC HVA SÅ NÆSTVED! Kommunernes rolle De gode eksempler Hvad siger Næstveds aktører?

Inger Stauning, KIBS-projektet, RUC HVA SÅ NÆSTVED! Kommunernes rolle De gode eksempler Hvad siger Næstveds aktører? 14-03-2012 1 HVA SÅ NÆSTVED! Kommunernes rolle De gode eksempler Hvad siger Næstveds aktører? Inger Stauning, KIBS-projektet, RUC Lokale strategier? Politik og regulering kommunen Brugere, bygherrer, financiering

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012 ESCO koncept for energibesparelser i bygninger 22. oktober 2012 Building Technologies en global aktør inden for bygninger og automation Building Technologies Division Security Fire Safety Building Automation

Læs mere

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2 Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 185 Offentligt Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2 udleder I Danmark såvel som andre industrialiserede lande. Af de

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

ZERObyg kursuskatalog for håndværkere vinteren 2013/2014. Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer

ZERObyg kursuskatalog for håndværkere vinteren 2013/2014. Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer ZERObyg kursuskatalog for håndværkere vinteren 2013/2014 Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer En gevinst for dig, dine kunder og miljøet 0 ZERObyg ZERObyg er et projektsamarbejde

Læs mere

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursussted Dato, år 1 Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursusprogram Work-shops! Om Energitjenesten Introduktion til kursus og drejebogen Formålet

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Min dagsorden Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler for energirenovering VE og bygninger Opbyggelige ønsker Potentialer

Læs mere

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter 1. juni 2011 v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Hvor kommer jeg fra: Viegand & Maagøe: konsulentvirksomhed indenfor energibesparelser

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Lean Energy Cluster 1

Lean Energy Cluster 1 Lean Energy Cluster 1 Teknologier og løsninger der effektivisere vores energiforbrug Et cleantech initiativ inden for energi- og klimateknologi. Fokuserer på energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER. ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice

UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER. ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice 1 Rapportens indhold OM UNDERSØGELSEN KONKLUSIONER VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Strategi for energirenovering: - Hvad kan byggeriets virksomheder bidrage med?

Strategi for energirenovering: - Hvad kan byggeriets virksomheder bidrage med? Strategi for energirenovering: - Hvad kan byggeriets virksomheder bidrage med? Dagsorden for renovering, 9. maj 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Faktorer, der påvirker markedet for energirenovering

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 8 til mødet i Teknik- og miljøudvalget 2014-17 den 19. april 2016 kl. 13:00 i Faaborg Side 2 af 8 Indkaldelse Søren Kristensen Hans Jørgensen Claus Jørgen Bendtsen Kristian Nielsen Mads Holdgaard

Læs mere

Energistyrelsens bud på initiativer frem mod Jesper Nørgaard Fuldmægtig, Energistyrelsen

Energistyrelsens bud på initiativer frem mod Jesper Nørgaard Fuldmægtig, Energistyrelsen Energistyrelsens bud på initiativer frem mod 2020 Jesper Nørgaard Fuldmægtig, Energistyrelsen Agenda Energieffektivitet Nuværende EE-initiativer EE-initiativer frem mod 2020 Energieffektivisering afgørende

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Realisering af energibesparelser via ESCO

Realisering af energibesparelser via ESCO Realisering af energibesparelser via ESCO Foreløbige erfaringer fra et forskningsprojekt Jesper Ole Jensen, SBi-Aalborg Universitet Et kort CV Jesper Ole Jensen Civilingeniør Seniorforsker, PhD Forskningsområder:

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

CASE: Energieffektivisering i Kommunale bygninger og enfamiliehuse. Steen Olesen, klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune

CASE: Energieffektivisering i Kommunale bygninger og enfamiliehuse. Steen Olesen, klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune CASE: Energieffektivisering i Kommunale bygninger og enfamiliehuse Steen Olesen, klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune CASE: Energieffektivisering i Kommunale bygninger og enfamiliehuse

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Workshop Klima og energi Temagruppe Referat d. 3.11.11

Workshop Klima og energi Temagruppe Referat d. 3.11.11 Workshop Klima og energi Temagruppe Referat d. 3.11.11 Mødedato 3. november 2011 Deltagere Mødested/lokale Havneparken 2, Blåt lokale Mødetidspunkt kl. 13.00 Forventet sluttidspunkt kl. Steen Rosvang Andersen

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Bilag 4: ESCO pilotprojekter

Bilag 4: ESCO pilotprojekter NOTAT Bilag 4: ESCO pilotprojekter 28.september 2012 Udvikling og analyse MIKKJ/LKL Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO projekter på tre danske universiteter. Formål Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO-projekter

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Resumé Bæredygtighed og smarte løsninger i Aalborg Øst

Resumé Bæredygtighed og smarte løsninger i Aalborg Øst Resumé Bæredygtighed og smarte løsninger i Aalborg Øst Himmerland Boligforenings erfaringer med bæredygtighed i praksis Lars A. Engberg Sven Buch SBi Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer?

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? - Erfaringer fra kommuner og almene boliger Marianne Fox og Frederikke Abildtrup, Byggeri Management 1 Hvad er ESCO? Finansieringsmodel for energirenovering

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen,

Som led i projektet Landsbyens Energi, er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, Kære borger, Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, dit energiforbrug og holdninger til energirenovering, da vi dermed kan målrette projektet efter dit

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening

Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening Fremtidens smarte fjervarme. Nordkraft, Aalborg den 14. juni 2017 Udviklingschef Sven Buch, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland Boligforening > > > > > > > > > > > Ca. 7.000 boliger i 64 afdelinger

Læs mere

Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Fakta om energiforbrug i bygninger og den energipolitiske dagsorden

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Et grønt skridt foran

Et grønt skridt foran DAB s grønne profil Et grønt skridt foran I DAB vægter vi hensyn til miljøet højt. Ikke blot i forhold til driften på hovedkontoret og lokalkontorerne, hvor vi i dag har et CO2 neutralt elforbrug, men

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ALLE VIL ENERGI- EFFEKTIVISERE Langt de fleste virksomheder kan se fordele i at spare på energien, hvis det

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Energirenovering. Christian Schultz Tænketanken for bygningsrenovering

Energirenovering. Christian Schultz Tænketanken for bygningsrenovering Energirenovering Christian Schultz Tænketanken for bygningsrenovering 1 Kommissorium for Tænketank om Bygningsrenovering Drøfte udfordringerne og potentialerne for bygningsrenovering i Danmark samt komme

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Overordnede resultater 29 ud af 105 husstande i BedreBolig har udført i alt 121 forskellige energiforbedringer. De 29 husstande har i alt renoveret for knapt

Læs mere

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum Fra sund fornuft til god forretning Realdania ErhvervsForum Den 9. november 2011 Aktivt ejerskab ATP Koncernen arbejder med samfundsansvar på flere niveauer Kunder og samfund Medarbejdere Miljø og klima

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere