Budgetoplysninger drift Bår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoplysninger 2015 - drift Bår"

Transkript

1 Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhedsvæsenet Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning under indlæggelse Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personale Aktiviteter og materialer Bassin Brugerbetaling Ergo- og fys. studerende Svømmebassin/motionscenter Svømmebassin/udlejning IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Øvrige udgifter SU.LO Personbefordring Taxa Befordringsgodtgørelse Almindeligt ambulant genoptræning Ambulant specialiseret genoptræning Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens 140) Betalinger offentlige myndigheder Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Vederlagsfri fysioterapi Betalinger andre off. Myndigheder til Vederlagsfri fysioterapi

2 budget 85 Kommunal tandpleje Tandpleje 0-18 årige Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Personale Aktiviteter og materialer Tandtekniker Vask m.m Decentral varekøb Undervisning IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) Tandregulering Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) Omsorgstandpleje Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker Personale Aktiviteter og materialer Tandtekniker Decentral varekøb Indtægter Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale Specialtandpleje Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker Personale Aktiviteter og materialer Betalinger andre offentlige myndigheder Indtægter Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Borgerrettet forebyggelse Diætist Forløbsprogrammer Hjerneskadekoordinator Kræftplan III Sundhedskampagner Sundhedsfremme og forebyggelse Avaleo

3 budget 508 Det nære sundhedsvæsen Det integrerede sundhedsvæsen Forskning/sundhed i midten Kommunepraksiskonsulent Sundhedshus Sundhedsudvalgets pulje Særlige projekter Tobaksforebyggelse Tværgående konsulentfunktion Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion - Psykiatriområdet Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Lejetab Åge Nielsens Vej Lejetab Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Intern afregning, Psykiatri særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) Intern afregning Huset særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) Personale Ådalen - 85 støtte særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) Personale Aktiviteter og materialer Intern afregning IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Nordbanevej

4 budget særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) Personale Aktiviteter og materialer Intern afregning Grunde og bygninger Forsikringer Botilskud Ådalen særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) Grunde og bygninger Forsikringer Åge Nielsens Vej særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) Personale Aktiviteter og materialer Intern afregning IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Psykiatri - Indtægter fra andre kommuner særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Psykiatri - Centrale konti Personale Uddannelse og kurser Aktiviteter og materialer Tilsyn Psykiatri - Afregning overhead Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Individuelt team særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) Personale Indtægter

5 budget Botilskud Åge Nielsens Vej særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) Grunde og bygninger Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Botilbud til personer med særlige sociale problemer Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 110) Kvindekrisecentre ( 109) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens ) Alkoholbehandling (døgn), særl. moms Døgnbehandling Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens ) Stofbehandling (døgn), særl. moms Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) Rusmiddelcentret (ambulant) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) Personale Aktivitater og materialer Dagbeh. tilbud stofmisbruger +18 ( 101) - medicin Dagtilbud alkohol IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Misbrug - Afregning overhead Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Psykiatri Køb af pladser i andre kommuner Længerevarende botilbud for sindslidende Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Psykiatri Køb af pladser i andre kommuner Midlertidigt botilbud for sindslidende

6 budget Psykiatri Private opholdssteder, køb af pladser Midlertidigt botilbud for sindslidende Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Støtte- og kontaktpersonordning Ådalen Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende ( 99) Personale Rusmiddelcentret ( 99) Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse ( 99) Personale Forsikringer Beskyttet beskæftigelse ( 103) Psykiatri Køb af pladser i andre kommuner Beskyttet beskæftigelse for sindslidende Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Cafè Ådalen Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Psykiatri Køb af pladser i andre kommuner Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Huset Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Psykiatri - Indtægter fra andre kommuner Betalinger andre offentlige myndigheder Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Diverse sociale formål - Psykiatri Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18)

7 budget 002 Den Blå Viol Mødestedet Hovedtotal

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Sundhedsområdet Struer Kommune

Sundhedsområdet Struer Kommune Sundhedsområdet Struer Kommune Agenda 1. Strukturreformens mål og betydning for kommunerne 2. Sundhedsloven 3. Eksempler på nye kommunale ansvarsområder 4. Den økonomiske ramme, takster og styring heraf

Læs mere