ÅRSBERETNING 2013 DANISHSCIENCEFACTORY.DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 DANISHSCIENCEFACTORY.DK"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 DANISHSCIENCEFACTORY.DK Side 1 Danish Science Factory Årsberetning 2013

2 BESTYRELSE Anders Bjarklev (formand) Rektor, Danmarks Tekniske Universitet FONDEN DANSK NATURVIDENSKABSFORMIDLING Øster Voldgade København K CVR-nr.: Stiftet: 26. juni 2001 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar december Revision: KPMG Borups Allé Frederiksberg Design & layout: b14 Tryk: PE Offset Anja C. Andersen (næstformand) Lektor, Dark Cosmology Center, Københavns Universitet Kaare Øster Pædagogisk konsulent, Center for Undervisningsmidler, VIA Børge Diderichsen Forskningschef, professor, ph.d., Novo Nordisk A/S Thøger Johnsen Chefkonsulent, Professionshøjskolen Metropol Rasmus Dahl Konsulent, DI Jesper Vildbrad Rektor, Svendborg Gymnasium DIREKTION Mikkel Bohm Direktør Side 2 Kolofon Danish Science Factory Årsberetning 2013

3 Udforske, forstå, forandre Danish Science Factory arbejder for at motivere børn og unge til at udforske, forstå og forandre verden med science. Tre simple ord, der alligevel rummer både stor dybde og store udfordringer. økonomi, politik og kunst. Men omvendt kommer vi ikke nogen vegne uden en ny generation af unge der enten arbejder med science eller forstår de videnskabelige processer er videnskabeligt dannede. De fleste kan vel blive enige om, at naturvidenskab og teknologi har bidraget til meget væsentlige samfundsforbedringer gennem tiden, både for den enkelte og for samfundet som helhed. Vi står på skuldrene af tidligere generationers forskere, ingeniører og entreprenører, der alle har ydet deres lille eller store bidrag til vores samlede forståelse om verden. Og det ligger jo i videnskabens inderste kerne, at vi aldrig forstår det hele. I virkeligheden handler videnskab om konstant at stille spørgsmål snarere end at acceptere status quo. At udfordre det, vi tror vi ved. Sådan vil det også være i fremtiden. Der tales i disse år meget om grand challenges, altså de store udfordringer vi som samfund står overfor rent vand til alle, fødevaresikkerhed, velfærdsteknologi, klimaudfordringer, energi- og transportudfordringer osv. Det er klart, at alle disse udfordringer ikke alene kan løses med science, det skal ske i et samspil med fx Det er den generation, Danish Science Factory vil bidrage til at engagere det er vores samfundsbidrag. I 2013 har vi arbejdet med en lang række aktiviteter, som man kort kan læse om i denne beretning. Fælles for vores aktiviteter er de tre ord: Udforske, forstå, forandre. At udforske verden handler om at bruge undersøgelsesbaseret pædagogik i skolen frem for blot at lære ting. At forstå er selve fagligheden, begrebsverdenen, der naturligvis skal være på plads. At forandre er perspektivet uden for det videnskabelige i sig selv. Hvilken forskel betyder viden? Hvad betyder det for de unges eget liv? Vi tror på, at de tre begreber kan motivere langt flere børn og unge til at synes at science er noget for dem at det har en relevans, og at det er spændende at gå på opdagelse. Vi har brug for kloge og kreative hoveder i fremtiden! ANDERS BJARKLEV formand for bestyrelsen, rektor for Danmarks Tekniske Universitet Side 3 Forord Danish Science Factory Årsberetning 2013

4 Projekt DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL LÆS MERE OM P DANISHSCIENC Alle børn og unge i Danmark skal motiveres til at udforske, forstå og forandre verden med science. Hvert år i uge 39 I alt børn og unge deltager En tredjedel af landets grundskoler deltager Mere end halvdelen af de gymnasiale ungdomsuddannelser deltager Arrangementer på skoler, ungdomsuddannelser, museer, science-centre, biblioteker, naturskoler og virksomheder Masseeksperiment, foredragsordning, online eksperimentdatabase og økonomisk festivalpulje. Johan Reeh fra Ingrid Jespersens Gymnasieskole foræller H.K.H. Prins Joachim om isolering ved finalen for Unge Forskere Johan fik en flot 3. plads for sit projekt. Foto: Carsten Andersen. Elever fra Amager Fælled Skole er med i Naturvidenskabsfestivalen og måler deres evne til at hoppe som et udtryk for deres sundhed. I alt danske skole- og gymnasieelever har gennem festivalens Masseeksperiment undersøgt, hvordan forskellige faktorer i deres nære omgivelser har indflydelse på deres sundhed. Foto: Carsten Andersen UNGE FORSKERE Talenter med interesse for naturvidenskab, teknologi og sundhed skal findes, plejes og udvikles. Årlig tilbagevendende talentkonkurrence for børn og unge op til 19 år Finale i Forum for 100 finalister med udstilling for besøgende Fem regionale semifinaler Kontante præmier for op til samt rejsepræmier og særpriser Hans Kongelige Højhed Prins Joachim er protektor. INTERNATIONALT Flere lærere i Europa får adgang til metoder, værktøjer og forskningsresultater, som vi kan integrere i deres daglige praksis. Sammen med europæiske samarbejdspartnere deltog vi i EU-projektet DESIRE. SUNDHEDSLABORATORIET Erfaringer med skole/virksomhedssamarbejde i naturfagene skal kortlægges og formidles. Vi deltager i EU-projektet InGenious sammen med 25 øvrige partnere fra 15 lande. Dialogen om naturvidenskab mellem politikere og borgere skal fremmes. Sammen med danske og europæiske partnere har vi udvekslet modeller for European Cities of Scientific Culture i EU-projektet PLACES. Teenagere engageres i scienceundervisning og opnår større handlekompetence i forhold til egen sundhed. Et-årigt innovativt forprojekt Koncept og implementeringsmodel er skabt på baggrund af antropologisk feltarbejde og indlevelse i teenageres livsverden og deres omgivelser. Side 4 Projekter Danish Science Factory Årsberetning 2013

5 er 2013 ROJEKTERNE PÅ EFACTORY.DK ISI 2015 Elever på multikulturelle skoler skal forbedre deres naturfaglige færdigheder. Seksårigt udviklingsprojekt på fem folkeskoler i Odense ISI står for Innovation, Science og Inklusion Hovedelementer er efteruddannelse af lærere, skolers samarbejde med det omgivende samfund, årlige elevudstillinger og netværksaktiviteter Projektet evalueres af Københavns Universitet. GRØN GENERATION Gennem uddannelse vil kommuner bidrage til udvikling af et bæredygtigt samfund. Elever fra Mentiqaskolen i Odense lytter intenst til en ung foredragsholder fra korpset af Novo Science Ambassadører. De unge rollemodeller er uddannede i at holde foredrag om deres forskningsemner og besøger skoler og gymnasier i hele landet. Foto: Sanne Vils Axelsen Fireårigt udviklingsprojekt 10 kommuner skal med politisk tilsagn udvikle strategier til fremme af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Kommunerne deltager med teams på tværs af forvaltninger for henholdsvis børn og unge samt teknik og miljø Projektet evalueres af Københavns Universitet. ANDET Undervisningen i naturfag skal gøres mere anvendelsesorienteret på de gymnasiale uddannelser.vi sikrer koordinering, erfaringsudveksling og vidensdeling på tværs af lokale projekter i et 5-årigt udviklingsforløb. Kommunale netværk af aktører spiller en central rolle i udvikling af naturfagsområdet. Dette udforsker vi i et ErhvervsPhD-projekt. Unge rollemodeller stimulerer interessen for natur- og sundhedsvidenskab samt bioteknologi hos elever i grundskoler og gymnasier. Det sker året rundt gennem foredragsordningen Novo Science Ambassadører. En flok drenge fra 8. klasse på Dalumskolen har netop vundet en pris for deres løsning på en udfordring, som er blevet stillet af to lokale virksomheder. Drengene er med i ISI2015-projektet, som handler om innovation, science og inklusion. Foto: Sanne Vils Axelsen Danish Science Factory Årsberetning 2013

6 Vores tilgang til arbejdet er baseret på tre strategiske værdier: Altid sammen med andre, fordi ingen kan løse opgaven alene Vi søger altid partnere og inddrager eksterne kompetencer i vores aktiviteter. Vi dyrker og bidrager til vores netværk. Vores tilgang er altid nysgerrig og åben. Danish Science Factorys medarbejdere. Foto: Pelle Rink En åben og innovativ organisation Danish Science Factory er et projektlaboratorium, hvor vi udforsker mulighederne for at motivere børn og unge til at udforske, forstå og forandre verden gennem ambitiøse aktiviteter og projekter. Vi er stolte af at være non-profit og uafhængige af interesser. Vores midler stammer fra både private og offentlige kilder. Denne frihed forpligter til at skabe høj værdi for vores brugere. Altid i respekt for brugeren gennem indlevelse Vores arbejdsmetode er innovationsfaglig. Vi prioriterer at gå i tæt dialog med vores brugere, vi udviser rettidig omhu gennem prototyper og vi tør lave fejl helst så tidligt i processen som muligt. Altid dokumenteret værdiskabende for at gøre en forskel Vi er på forkant med evalueringsværktøjer i samarbejde med faglige specialister. Vi tør være selvkritiske. Vores resultaterne er brugbare, og vi deler vores erfaringer med omverdenen. Deler du vores mål, og har du lyst til at arbejde sammen med os? Så kontakt direktør Mikkel Bohm på telefon eller Direktør Mikkel Bohm modtager H.C. Ørstedprisen 2013 af formand for H.C. Ørstedsselskabets priskomite, prodekan Claus Michelsen, Syddansk Universitet. Foto: Roland Pedersen SEKRETARIATET Danish Science Factory er en erhvervsdrivende fond, der til dagligt arbejder i den smukke observatoriebygning i Botanisk Have i København. Den daglige ledelse består af direktør Mikkel Bohm, projektchef Lene W. Friis og administrationschef Liselotte Dall Nielsen. Sekretariatet består derudover af ni konsulenter, én ErhvervsPhD-studerende og to administrative medarbejdere samt syv studerende. Vi bor i et uafhængigt, men fagligt stimulerende bofællesskab med Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet. NYINDSTIFTET PRIS TIL DANISH SCIENCE FACTORYS DIREKTØR Danish Science Factory s direktør Mikkel Bohm modtog i 2013 H.C. Ørstedsprisen Den nyindstiftede pris tildeles som påskønnelse for at have bidraget til at fremme HC Ørsteds opfattelse af naturvidenskab og ånd som to sider af samme sag. Ved udvælgelsen lægges der stor vægt på, at prismodtageren gennem æstetiske oplevelser har medvirket til at gøre naturvidenskaben tilgængelig for den brede offentlighed. Side 6 Organisation Danish Science Factory Årsberetning 2013

7 Årsregnskab Årets resultat er negativt på kr Danish Science Factorys egenkapital pr. 1. januar 2014 er kr RESULTATOPGØRELSE Tilskud til Danish Science Factory, generelt Projektomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat af ordinær primær drift Andre driftsindtægter Resultat af primær drift Finansielle poster, netto ÅRETS RESULTAT BALANCE AKTIVER Tilgodehavender, omsætningsaktiver Tilgodehavende tilsagn Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT BALANCE PASSIVER Egenkapital, gældsforpligtelser Grundkapital Dispositionsfond Egenkapital i alt Danish Science Factory tilskud Periodisering af tilsagn Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Bestyrelse Anders Bjarklev (formand), Anja C. Andersen, Kaare Øster, Børge Diderichsen, Thøger Johnsen, Rasmus Dahl, Jesper Vildbrad. Peter Gath Statsautoriseret revisor KPMG Statsautoriseret revisionspartnerselskab København 31. marts 2014 Side 7 Årsregnskab Danish Science Factory Årsberetning 2013

8 DANISH SCIENCE FACTORY S AKTIVITETER BLEV I 2013 STØTTET AF FØLGENDE BIDRAGYDERE (ALFABETISK) 15. juni Fonden Alectia Fonden BASF Carlsbergs Mindelegat COWIfonden Danfoss Dansk Biotek Den A.P. Møllerske Støttefond DHI Dong Energy Grundfos Haldor Topsøe Hempel Fonden Incuba Science Park Industriens Arbejdsgivere i København Industriens Fond Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond Knud Højgaards Fond Københavns Universitet Lundbeckfonden Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Monberg & Thorsen Nordea-fonden Novo Nordisk Novo Nordisk Fonden Novozymes Oticon Fonden Rockwool Stibo-Fonden Styrelsen for Forskning og Innovation Syddansk Universitet Teknologisk Institut TrygFonden Undervisningsministeriet Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Vestas VILLUM fonden EU-kommissionen Aalborg Universitet Aarhus Universitet Øster Voldgade København K danishsciencefactory.dk Side 8 Årsregnskab Danish Science Factory Årsberetning 2013

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

VIND MED HJERNEN FEDE REJSEPRÆMIER 300.000 KR. I KONTANTER FEDE SPONSORPRÆMIER. Til USA, Asien, Europa m.fl.

VIND MED HJERNEN FEDE REJSEPRÆMIER 300.000 KR. I KONTANTER FEDE SPONSORPRÆMIER. Til USA, Asien, Europa m.fl. VIND MED HJERNEN 300.000 KR. I KONTANTER FEDE SPONSORPRÆMIER FEDE REJSEPRÆMIER Til USA, Asien, Europa m.fl. INDHOLD 3 Vind med hjernen 4 Vi satser på talent 6 Cash, rejser og sponsorlir 12 Bliv rektors

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER 1 Udarbejdelse: DEA Redaktion: Morten Arleth Skov og Signe Krabek, DEA Foto: Jonny Heyes, Morten Arleth Skov Grafisk opsætning: Jacob Birch Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Bliv en del af Ny Nordisk Skole

Bliv en del af Ny Nordisk Skole Bliv en del af Ny Nordisk Skole Redaktion og produktion: Iben Bryld Gaardmand og Mads Klindt, Ny Nordisk Skole-sekretariatet og Thomas Bech Hansen, Kommunikationssekretariatet alle i Undervisningsministeriet.

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014

Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 Handleplan for naturfag Tårnby Kommune 2011-2014 På vegne af Science Arbejdsgruppen Elzebeth Wøhlk, skolekonsulent for naturfag Pædagogisk UdviklingsCenter Marts 2011 Handleplan for naturfag i Tårnby Kommune

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Af Lektor Camilla Sløk, videnskabelig assistent Mathilde Hjerrild Carlsen, projektassistent Jesper Christensen, lektor Holger Højlund

Læs mere

KØBENHAVN en levende erhvervsby

KØBENHAVN en levende erhvervsby KØBENHAVN en levende erhvervsby Vild med København Chris MacDonald har aldrig haft en business-plan, alligevel står han bag sit eget succesrige firma "Grace Health", der naturligt nok sælger Energy management.

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

Årsberetning 2012. ScienceTalenter - de gode kan blive de bedste

Årsberetning 2012. ScienceTalenter - de gode kan blive de bedste Årsberetning 2012 ScienceTalenter - de gode kan blive de bedste Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter Akademigrunden 18 4180 Sorø mail@sciencetalenter.dk Forord: så Ét af de vigtigste værdigrundlag i Ny Nordisk

Læs mere

Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008. Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk

Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008. Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk FLEMMING MADSEN & KIRSTEN M. DANIELSEN, 2008 Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008 Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk Republikken Vesterbrogade 24 o.g. 1620 København V CVR

Læs mere

Midtjyske Studentervæksthuse

Midtjyske Studentervæksthuse Midtjyske Studentervæksthuse Redegørelse vedrørende studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland August 2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aktiviteter, resultater og perspektiver

Aktiviteter, resultater og perspektiver Aktiviteter, resultater og perspektiver Aktiviteter og resultater 2014 Indhold FORORD Vi investerer i menneskelig og økonomisk succes 4 MISSION At forene social og forretningsmæssig succes 6 INVESTERING

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Hvorfor Entreprenørskabsskolen?... 4 1.2. Hvad er Entreprenørskabsskolens formål?... 5 2. Forankring af

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Før ideerne ud i undervisningen

Før ideerne ud i undervisningen EUROPEAN BUSINESS GAME Før ideerne ud i undervisningen Gør iværksætteri til en del af undervisningen i erhvervsøkonomi, innovation og virksomhedsøkonomi i skoleåret 2010-2011 EBG starter igen efter sommerferien

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Idékatalog til Søfartsstyrelsen VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Indhold Indledning 3 IDÉKATALOGETS OMFANG 3 ATV - AKADEMIET

Læs mere