DEN GRØNNE FOND 10 NOV Samsø Energi- & Miljøkontor Langgade Samsø Att: Søren Hermansen. J.nr. G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN GRØNNE FOND 10 NOV. 1998. Samsø Energi- & Miljøkontor Langgade 24 8305 Samsø Att: Søren Hermansen. J.nr. G 365-1158"

Transkript

1 DEN GRØNNE FOND Samsø Energi- & Miljøkontor Langgade Samsø Att: Søren Hermansen c/o Miljøstyrelsen Strandgade København K. Tlf Fax E-post (Internet) J.nr. G Bestyrelsen for Den Grønne Fond har på sit bestyrelsesmøde den 27. oktober 1998 behandlet jeres ansøgning af 29. september 1998 om støtte til et seminar "Fra fjernbetjening til selvstyring". Den 10 NOV Vi kan herved meddele, at det blev besluttet at bevilge ,- kr. til seminaret og efterfølgende rapportskrivning. Arrangementet forudsættes at være afsluttet 1. januar Det er en forudsætning for tilsagnet, at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen, herunder såvel vedr. projektforløb som budget, at der ved projektets afslutning indsendes en kortfattet skriftlig afrapportering til Den Grønne Fond, at vedlagte blanket med oplysninger om beløbsmodtager, samt revisorerklæring er returneret i udfyldt stand senest 1 måned efter modtagelsen af denne skrivelse. Revisorerklæringen benyttes kun hvis revision af det endelige regnskab udføres af en revisor, at der i evt. informationsmateriale om seminaret nævnes, at det er støttet af Den Grønne Fond. Vedrørende øvrige betingelser for bevillingen henvises til vedlagte bilag, som bl.a. beskriver de regnskabs- og revisionskrav, der skal opfyldes. Tilskuddet bliver som udgangspunkt udbetalt, når udgifterne er afholdt, og Den Grønne Fond har modtaget et endeligt regnskab. Hvis der er særlige årsager til det, kan der dog indgås aftale om udbetaling af forskud eller rater. Den Grønne Fond vil endelig gerne have tilladelse til, at kontaktpersonen registreres i projektdatabasen i Udviklingscenteret for folkeoplysning og voksenundervisning, jf. vedlagte blanket, som også bedes tilbagesendt i udfyldt stand. Kopi af tilsagnet er sendt til told- og skatteforvaltningen i Samsø kommune. Med venlig hilsen Elise Pedersen Formand Vagn Jelsøe Sekretariatsleder

2 te Starosczik, der med den ene hånd roligt skænker kaffe i koppen, mens hun med den anden hånd fremviser naturens herligheder fra huset i udkanten af Jordbjerggård Plantage mellem Skanderborg og Hylke. Her bor hun sammen med sin mand, to hængebugsvin, tre får, en vædder, to hunde og skovens fugle. - Efter at vi er flyttet herud, er jeg blevet et meget lykkeligere menneske. Vi har ganske vist ingen penge, men vi har naturen - og den nyder vi, forklaoplevelser end blot det at komme en tur ni massøren. De har godt af at komme ud i naturen. Det skal være en helhedsoplevelse, og det kan de få her, fastslår den 48-årige massør, der sammen med sin mand flyttede fra Tvmgstrup og ud i ejendommen mellem Hvlke og Skanderborg for to år siden. - Jeg plejer at sige, at jeg flyttede rilbage.jegharboetherpå ejendommen i tre år af min barndom, og det var en drøm, der gik i opfvldelse, da vi flyttede herud, forklarer hun. Hun havde dog ikke lyst til at si arbejdsløs, så den næste rid arbejdede hun først på fabrik og senere som sypige. Før sine 11 år som sygehjælper havde hun arbejdet i ni år som hjemmehjælper, og hun havde stadig appetit på at arbejde med mennesker. Efter en rid fik hun mod på at forsøge sig som massør. Så hun tilmeldte sig en uddannelse som massør. -1 et halvt år brugte jeg - ved siden af mit arbejde på fuld tid som sypige - to eftermiddage og aftener om ugen på uddan- Birte Starosczik. Svær start Hun har erfaret, at det er svært at komme ind på markedet som massør. Danskerne har ikke tradition for at gå ni massør, og flere er lidt lunkne på ideen, når de hører hvor langt ude på landet klinikken ligger. Derfor betragter hun også den første rid, hvor hun har haft sin klinik, som en investering. - Det løber kun lige akkurat rundt. Men det er også udmærket, siffer Birte Starosczik I stedet for atflvtteklinikken til bven har hun andre planer. - Jeg vil gerne have en lille naturbunk, hvor jeg kan sælge kurve, kranse og dekorationer, siger Birte Starosczik. Hun er allerede startet lidt i det små, men det skulle gerne blive mere omfattende i fremtiden, så kunderne foruden massagen får mulighed for at købe Birte Staroscziks hjemmelavede kurve og kranse i de naturskønne omgivelser, hvor spærten dagligt kigger forbi. Livet tæt på naturen betyder meqet for Birte Starosczik, der her er i qanq med at nusse det ene af sine to hænqebuqsvin. AXELSCHUTT ENERGI-CAFE: 60 deltog i anderledes borgermøde Af Grete Ebbe Jensen Samsinger med energiske visioner BALLEN: Skoleeleverne skal inddrages i energiprojektet Energi-Ø, fordi det er deres fremtid, det handler om. Og hvis man erklærer Samsø for "fri ø", kunne man måske komme uden om visse snærende regler og love. Det var blot et par af de mange, mange ideer, der kom ud af "Café God Energi", som Samsø Miljø- og Energikontor havde indbudt samsingerne til på Café Ofelia i Ballen. Forslaget om at inddrage øens børn kom frem under café-seminarets tredje dialog, der tog udgangspunkt i visionerne for kloge skridt i den nærmeste fremtid. Andre forslag gik på etablering af el-busdrift, solenergi og fjernvarme. En gruppe havde også forslag om at gøre Samsø ril en "fri-ø" for at komme uden om visse regelsæt og love, der hindrer for eksempel etablering af vindmøller ud fra andelstanken. Formålet med det anderledes borgermøde var at opdage fælles visioner på langt sigt og de næste kloge skridt på kort sigt for energiprojektet på Samsø. Og 60 samsinger havde taget imod invitationen ril at bruge en dag på Samsøsfremtid.Deltagerne blev opdelt i grupper på fem ved små caféborde, og dagen igennem blev grupperne opbrudt, så alle ved dagens slutning havde udvekslet ideer og meninger med hinanden. To professionelle mødeledere var engageretrilat styre konferencen, og det hele blev afviklet med økonomisk støtte fra Energistyrelsens Grønne Fond. Dagens første punkt var at give deltagerne mulighed for at få besvaret deres mest brændende spørgsmål, og tanker som "Hvordan kan tvivl og uenighed afløses af mod og enighed?" eller "Hvordan får man engageret lokalbefolkningen?" blev besvaret af deltagerne selv, og alle havde i dagens anledning lagt de officielle kasketter. Dialogen Efter en idé-brainstorm startede første dialog, hvor deltagerne skulle diskutere, hvad Energi-Ø projektet kunne betyde for Samsøs udvikling, Allerede efter den første time var man så langt fremme, at man var i stand ril at opremse en lang række muligheder ud fra de ideer, der var kommet fra deltagerne: Større fællesskab for samsinger, at man vænner sig al større samarbejde og dermed indirekte farflerearbejdspladser og turister, var blot nogle af visionerne Der var også forestillinger om, at projektet kunne betyde bedre lokaløkonomi, at Samsø kunne blive en økologisk ø, samt at der måske kunne komme ny inspiration til Kåsen-Revyen. Samsø som videncenter Under anden dialogskulle deltagerne diskutere den gode vision for Samsø på langt sigt, og en af ideerne gik ud på at gøre Samsøtilvidencenter for alternativ, vedvarende energi. Der var visioner om ren jord, grønt landbrug og nul pesncider i drikkevandet, og en mere poetisk gruppe konkluderede at "Sol, vind og måne. får alverden til at dåne". Stor succes Søren Hermansen fra Samsø Miljø- og Energikontor betegner energicafeen som en stor succes. - Denne form for samarbe]- de med borgerne er meget bedre end de traditionelle informationsmøder, hvor en ekspert går ud og fortæller, og hvor man let kommer til at tale forbi hinanden. I virkeligheden tror jeg, det er spild af od at fortælle andre, hvad de skal tro og tænke, siger Søren Hermansen. Et af energikontorets mål var også at udnytte den viden og ekspertise, der findes i befolkningen. Og da Energi-Ø projektet er beskrevet som et initiativ, der skal have bred, folkelig opbakning, svnes Søren Hermansen også, det skal ske i virkeligheden. - Jeg tror café-formen tiltaler borgerne, fordi vi får mu-, lighed for at få hinanden i tale. Vi vil geme være medtilat ændre projektets ryforat være topstvret. Projektet skal ifølge beskrivelsen være et fællesprojekt, og det vil vi arbejde for, at det bliver. Vi mener, vi skal bevæge os fra fjernstyring til selvstyring, siger Søren Hermansen. Det er tanken, at seminarformen også fremover skal afløse de traditionelle borgermøder, der skal holdes ude i lokalområderne. Fra energikontoret er der tanker om at lave en nv borgerforeningsrunde, oe gentage café-seminaret som model. Søren Hermansen fra Samsø Miljø- oq Enerqikontor tror, caféformen tiltaler borqerne, fordi de involveres direkte i dialoqoq idefasen. roto GRETE EBBE JENSEN - Vi vil gerne være med til, at Samsø opleves som et handlekraftigt sted, hvor borgerne gør deres indflydelse gældende, slutter Søren Hermansen. Søndergade 18, 8464 Galten Tlf Fax Journalist Connie Felbert Udebliver avisen: I DAG: KI Det Blå Marked i Låsby er åbent. KI.13P-pladsen v/himmelbjerget, kyndelmissetur, DN's lokalkomité. Ry Biograf Kl. 14 Jungledyret. Kl "Forhandleren". Kl. 20 "Kemisk Rens". Kl. 14 og Ry Bibliotek, Det Lille Turneteater opfører "Grev Gris" for fire-otteårige. I MORGEN: KI.14Ryvang, banko. Ry Biograf Kl. 20 "Olsen Bandens sidste stik".

3 ;)117 J r) W/[ Ep(~A/7) det er ny energi! 1i. Samsø Energi- og Miljø-. kontor havde lørdag indbudt til 7 timers Cafe: "Ny energi på Samsø". For Deres udsendte var det en stor og inspirerende oplevelse. Der var ca 60 deltagere, og ikke en blev set sovende under foredragene, der var nemlig ikke et eneste foredrag. Fra starten satte man sig ved cafeborde, 4-6 personer ved hvert bord. Man fik et ganske kort oplæg, skriftligt og mundtligt, og så gik snakken ellers igang ved alle borde. Efter 20 minutter fik man besked om at rejse sig og finde en plads ved et andet bord, hvor man kom til at sidde med andre makkere og andre instrukser, og straks var snakken i fuld gang ved det nye bord. På bordene lå små og store sedler, som man fyldte med stikord og fyndige sætninge~derhavnedeoppepå væggene. Emnerne ændrede sig i løbet af dagen, så de i sidste omgang blev meget konkrete. Undervejs fik man en god frokost og en lang pause til gåtur.ud på molen. Pausen adskilte sig ikke fra den øvrige diskussionsperiode, ud over at man ikke skrev ned hvad man nåede frem til. Alt det skriftlige materiale, som deltagerne efter- Iod på vægge og borde er den gruppe. Grupperne skulle vi individuelt til at efterfølgende bearbejdet og. havde alle beskæftiget sig være konkrete. Hver person et uddrag er trykt og udsendt til deltagerne. På et tidspunkt under mødet deltogjeg i en snak om muligheden af at gentage med de positive forventninger af energi-ø-projektet. Referenten fra den anden gruppe kunne fortælle om flyvebåd til Århus, om 200 skulle udfylde to sedler med konkrete forslag til VE-ø projektet. Sedlerne blev hængt op på væggene i emnegrupper, som VI sa mødets succes ved at nye tilflyttede unge familier meldte os i grupper om. Jeg afholde tilsvarende møder i de fire fjernvarrneområder, med børn og gode indtægter. Denne vækstvision var kom til at sidde i en gruppe, der ville se på muligheden i Tranebjerg og for det åbne. godt repræsenteret. Det af at bearbejde holdninger land. "Det kan da ikke koste ret meget", sagde forslagsstilleren, "Der skal da bare.indkøbes noget blødt brød." Den konklusion holder nu ikke. Der var ansat 4 personer til at lede og referere træffet. Selv om de ikke dominerede på selve dagen, så har de haft et pænt arbejde med forberedelserne, og vil især have det med efterbearbejdningen. Samtalegruppen var ikke i tvivl om, at et sådant arrangement i f.eks. Perlerækken ville blive en stor succes, altså under forudsætning af, at vi kunne få folk til at møde op, og det var vi mere i tvivl om. samme var den modsatte fløj, der ønskede at afmontere turbosamfundet og finde nogle andre værdier end penge og materielt forbrug. En mand i sin bedste alder og med godt arbejde og lige flyttet til øen, sagde, da han hørte om vækstvisionen: "Så er jeg vist flyttet til den forkerte ø." Selv har jeg fra det emne noteret: "Fordi det giver arbejdspladser, det hæver uddannelsesniveauet og det er sjovt. Det er også aflad." Det sjove var, at blandingen af disse to holdninger, gav gode åbne diskussioner hele dagen. Noget må de have til fælles, i hvert fald og adfærdsmønstre. Lyn- hurtigt kom vi ind på at snakke om børnene og sko- Jerne. Det måtte være der den centrale indsats skulle gøres. Børnene er åbne, de kommer rundt i mange hjem, og det er i overens stemmeise med skolernes formål. Så så vi os omkring i lokalet, og kunne ikke få øje på en eneste ansat fra de to børneskoler. På fri skolen må der da ske noget, mente en, men kunne ikke komme med noget eksem pel. Nej, på kommuneskolen, mente en anden, der er viceinspektøren i bestyrel- sen for Energi- og Miljø- kontoret. Der var enighed i grup- Hvem var vi? Det var en vældig blandet skare, der deltog i cafeen, øens beslutningstagere var stærkt representeret og det samme var denne avis' læserskare. Engang fik den gruppe jeg sad i referat fra en anvil gerne. møde s1ne læsere mandag d. 8/ Højskolen på Samsø kaffe m. bmd 25 kr. ønsket om a~ vi tager hånd qm vor fremtid, og ikke bare lader stå til. P lanøkonomien Den første gruppe jeg sad i, var sur på fjernvarmeom rådern e. "De låser folk fast", blev det sagt. "Det er osteuropæisk planøkonomi". "Vi må have befriet fantasien". "Skal vi til at sæ lge vore huse og flytte ud på det åbne land for at Ht lov til at være med i eksperi men te t?" Handlingerne M id t på eftermiddagen pen om at emnet var vig- tigt, og man lovede hinan-. den at gøre en indsats over for kommuneskolen, men man forventede ikke at det vil le gå helt let. Avisen vil følge sagen. Da redaktøren kom hjem, fandt han i postkassen en artikel fra Friskolen. Den er aftrykt her i avisen. Så har kommuneskolen da noget at forholde sig til. En af deltagerne i gruppen havde tidligere arbejdet med en model for et særligt energihus på skolen. Det fortalte han meget levende om.

4 Samsø Energi- & Miljøkontor 17. september 1998 Att: Den Grønne Fond c/o Miljøstyrelsen Strandgade 29 HIOKbh.K.Ansøgning Samsø energi- og miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf Fax Fra fjernbetjening til selvstyring Demokratiske processer i omlægning til vedvarende energisamfund Kopi af vedtægter vedlagt ( bilag 1) Regnskab for 1. Regnskabsår er for 3 måneder, foreningen har endnu ikke 1 års regnskab (bilag 2). Projektansvarlig; Energivejleder Søren Hermansen Økonomisk ansvarlig; Formand for foreningen Samsø Energi- og Miljøkontor, Birgit Bjørnvig Kontaktperson; Søren Hermansen, Samsø Energi- og Miljøkontor

5 Formål; Projektet har til formål at fremme de demokratiske processer i et samfund der skal omstilles til 100% vedvarende energiforsyning på 10 år. I udvælgelsen af Samsø som vedvarende energi-ø, og som udstillingsvindue for Danmark som vedvarende energiland, blev der lagt vægt på at der skulle være et folkeligt engagement. Engagementet er der, men det er nyt at et helt samfund skal tænke i alternative energiformer. Vi er vant til at der ligger gennemarbejdede eksempler på de muligheder vi til daglig har at vælge mellem. Vi er vant til, når de gælder vores energiforbrug, at handle indenfor bestemte områder. Den alternative energi har været et valg for idealister, og nu skal Samsø gøre valget til et fælles valg. Svend Auken og den siddende regering tog det første skridt ved at udpege et område til 100% omlægning. Vi skal nu have vendt en "top-down" beslutning til et "bottom-up" projekt. For at kunne gøre det er det nødvendigt at tale sammen, at mødes og gøre sig forestillinger om et samfund i forandring, og tage beslutninger på et fælles grundlag. Vi vil afholde 1 Cafeseminar (beskrivelse bilag 3) Med deltagelse af folk der er, eller vil blive, aktører i omlægningsprocessen Der ansøges om kroner Projektforløb: Der har været afholdt 4 borgermøder, med det formål at få dannet brugergrupper indenfor de udpegede fjernvarmeområder. Der har deltaget 350 personer i møderne og de har været afholdt på kontorets regning. Cafeseminarene planlægges til at kunne afvikles i november, med formøder i oktober som en naturlig opfølgning af de møder der allerede er afholdt oktober afholder vi en energimesse som et fremstød for vedvarende energi og for energi-ø projektet. Vi forventer at deltagerne bliver bedre i stand til at deltage i beslutningsprocesserne vedrørende energi-ø projektet. Vi forventer en større aktiv deltagelse og forståelse for nødvendigheden af at den enkelte borger deltager med de interesser og den erfaring der findes lokalt. Borgerne skal genopdage styrken i et lokalt engagement Idet vi er udpeget som "udstillingsvindue" for Danmark, vil det være nødvendigt også at fremvise demokratiske processer i en omstillingsproces. At vi rent teknisk kan omstille fra traditionel energifremstilling til at forsynes fra vedvarende energikilder, er kun det ene spor.

6 Andre samtund vil kunne bruge de erfaringer vi gør os via de møder, der skal bane vejen tor beslutninger, der fører til vedvarende energiløsninger. Uddannelsesinstitutioner vil kunne bruge materialet i projekter og undervisning. Der vil blive lavet en fyldestgørende dokumentation for hvert møde, som vil være offentlig tilgængelig. Dokumentationen vil i hovedtræk kunne findes på Energikontorets hjemmeside, og det fulde materiale vil kunne findes på energikontoret. Samarbejdspartnere: Samsø Kommune, Samsø Energiselskab, InterChange, Lokale Borgerforeninger. Kvalifikationer: I et tæt samarbejde med ovennævnte samarbejdspartnere, og med et professionelt managementfirma som entreprenør, vil ansøgeren med sin erfaring som formidler være kvalificeret til at tilrettelægge disse møder. Budget: Udgifter: Indtægter: Løn, honorar for 1 cafeseminar 25000,-kroner!$<> Løn, projektansvarlig 20000,- kroner <W- < Husleje, telefon 1000,- kroner ' e ' Rejser 1000,-kroner / Materialer 2000,-kroner M»+ty + PR, dokumentation 5000,- kroner 4^oo4- Revision 500,- kroner Samlede udgifter T - kroner Egenfinanciering, husleje, telefon rejser m.m 2000,- kroner Tilskud fra samarbejdspartnere, løn projektansvarlig 20000,- kroner Tilskud fra Den grønne Fond 32500,- kronet Samlede indtægter kroner Arbejdskraft: Der vil blive trukket på frivillig arbejdskraft hos medlemmer af Samsø Energi- og Miljøkontor til afvikling af dette projekt. Selve afholdelsen afseminaret er baseret på professionel arbejdskraft. Udtalelse fra Samsø Kommune vedlagt (bilag 4) Langgade 24, 8305 Samsø TIf Fax

7 Samsøs første energimesse De to sidste dage af efterårsferien, lørdag den 17. og søndag den 18. oktober indbyder Samsøs håndværkere og en række organisationer til en informationsmesse om vedvarende energi i Samsø Hallen Initiativet til Samsøs første energimesse kommer fra en gruppe af Samsøs håndværkere. De ville gerne have en lejlighed til at informere bredt om de muligheder, som Samsøs udnævnelse til Vedvarende Energi-Ø giver. Masser af information Det drejer sig blandt andet om spørgsmålet om de rigtige og mest rentable energibesparelser, samt hvilke typer vedvarende energianlæg, der kan etableres uden for de kommende fjernvarmeområder. Samsø Energiselskab og Energi- og Miljøkontoret har koordineret bestræbelserne på at gøre messen til virkelighed. Begge organisationer deltager også på messen med oplysninger om den vedvarende energiplan, om vindmøller, om de nye fjernvarmeområder og om mulighederne for gratis energisyn i byerne: Ballen, Brundby, Permelille og Ør- bysamsøs håndværkere Samsøs tømrere og murere vil på energi messen vise eksempler på energiglas og muligheden for efterisolering. El-installatørerne samt ARKEs Energicenter kan fortælle alt om el-besparelser, og specielt om hvordan man kan opnå store besparelser ved at skifte til lavenergi hvidevarer. Smedene vil demonstrere, hvordan varmepumper, biobrændselskedler og brændeovne kan kombineres med solvarmeanlæg. Der vil blandt andet blive vist solvarmeanlæg og træ- KMÉ om solceller og nabovarme. mé pi I lefyr i drift. De lokale forhandlere af træpiller og flis vil også være repræsenteret, og i skolegården vil der blive produceret træflis. Ligeledes i skolegården bliver der lejlighed til at afprøve el-biler. Og når det gælder finansieringen af den kommende tids vedvarende energitiltag, kan man hente gode råd og vejledning på standen for øens to banker. Eksperthjælp Endelig deltager Statens Prøvestationer for solenergi, varmepumper og biobrændselskedler med eksperter indenfor de forskellige områder. Her vil man også kunne finde nyttige oplysninger Underholdning Det hele kædes sammen med forskellige former for underholdning i den efterårspyntede hal med masser af spændende stande, som VI Design & Dekoration har stået for opbygningen af. Der vil være mulighed for få noget at spise og læske sig med under messebesøget, og serveringen står kursister fra Grøn Springer for. Det koster ikke noget at besøge den spændende messe, som borgmester John Sander Petersen åbner lørdag den 17. oktober kl. 10. Om lørdagen er Samsø Energimesse '98 åben indtil kl. 17, mens der søndag er åbent fra kl. 11 tim 5. Messeprogram Åbningstider: Lørdag k l Søndag k l LØRDAG Borgmester John Sander Petersen åbner Samsø Energimesse ' Vinderen af Energi-konkurrencen offentliggøres JA, JA BAND Forrygende underholdning med alt fra The Beatles til Huey Lewis - der vil også være aktiviteter til de mindste LØRDAG & SØNDAG Demonstration af flishugning 3 KTC Demonstration af flishugning Actionbane med Hjemmeværnet Samsø Bueskytter viser det sidste nye indenfor jagt- og skiveskydningsbuer Demonstration af redskaber til moderne femkamp, bl.a. fægteudstyr t Prøv 2 af de sidste nye el-biler og scootere k -.0 se om energibesparelser og ved is ad i de energi

8 Lokale virksomheder / Organisationer TØMRERE EL-INSTALLATØRER Brdr. Stjerne K/S Besser Smedegade 7, 8305 Samsø Tlf Fax Videncenter for Halm- og Flisfyring DTI - Energi, Teknologiparken, 8000 Århus C Tlf Fax Dalens Tømrer- og Snedkerforretning Hvidevare Centret Dalen 1, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Langgade 17, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Skorstensfejerens Pejse og Brændeovne SolenergiCenter Danmark Tømrermester Reinholt Jensen Samsø Elektro ApS Vestre Ringvej 17, Nordby, 8305 Samsø Tlf Fax Storegade 33, Pillemark, 8305 Samsø Tlf Viemosevej 2, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax DTI, Teknologiparken, 8000 Århus C Tlf & DTI, Postboks 141, 2630 Taastrup Tlf Bagers Tømrer- og Snedkerforretning Storegade 18, Pillemark, 8305 Samsø Tlf Fax Poul Søndergaard El-installation Smedestræde 7, Toftebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Besser Tømrer- og Snedkerforretning Besser Hovedgade 11, 8305 Samsø Tlf Fax SMEDE Hårmark Tømrer- og Snedkerforretning Bylykke Smede- og Maskinværksted Byvejen 8, Hårmark, 8305 Samsø Tlf Tranebjerg Tømrer- og Snedkerforretning Industrivej 1, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax MURERE Murermester Søren Sørensen Plantagevej 50A, Sælvig, 8305 Samsø Tlf Fax BRÆNDSEL Varmepumpeordningen DLG Samsø DTI, Postboks 141, 2630 Taastrup Tlf Fax Kåsen 57, Kolby Kås, 8305 Samsø Tlf Fax Samsø Flis - Brændelager Højvangsvej 12, 8305 Samsø Tlf Fax Issehoved 15, Nordby, 8305 Samsø Tlf Ballen Maskinfabrik ApS PENGEINSTITUTTER Ballenvej 50, 8305 Samsø Tlf Fax BG Bank Carl's Alternativ Energi Langgade 43, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Skrænten 21, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Jyske Bank Arne Ditlevsen WS - Smede- & Maskinværksted Langgade 20, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Tranevej 11, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Murermester Svend Aage Rasmussen Nordby W S Smed Mejerivej 21, Brundby, 8305 Samsø Tlf Fax Nordby Hovedgade 21, 8305 Samsø Tlf Fax Orman Varme- og Køleservice OPLYSNING / INFORMATION Prøvestationen for Biobrændselskedler DTI - Energi, Teknologiparken, 8000 Århus C Tlf Fax SAM-Data Åvej 14, Ballen, 8305 Samsø Tlf Fax Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Samsø Energiselskab Østerløkkevej 1, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Samsø Servicecenter Østerløkkevej 1, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Energistyrelsen Amaliegade 44,1256 København K Tlf Samsø Kommune Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Trolleborgvej 11, 8305 Samsø Tlf Leverandører / Udstillere BIOBRÆNDSELSANIÆG Green Fire ApS H-S Kedler - Tarm A/S Grøndahlsvej 6, Sønder Vinge, 8860 Ulstrup Tlf Fax Smedevej, 6880 Tarm Tlf Fax Passat Energi A/S Vestergade 36, Ørum Sønderlyng, 8830 Tjele Tlf Fax Pilevang A/S Havrebjergvej 57, 4100 Ringsted Tlf Fax Twin Heat Nørrevangen 7, 9631 Gedsted Tlf Fax BRÆNDEOVNE EL-BESPARELSER VARMEFORDELING Glasuld a/s Danfoss A/S Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup Tlf Fax Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tlf Energicentret ROCKWOOL A/S Kierulff A/S Thorsagervej 13A, Mesballe, 8550 Ryomgård If Fax Industrivej, 6580 Vamdrup Tlf Fax Nordre Løkkebyvej 3, 5853 Tranekær Tlf Fax EL-OMLÆGNING SOLVARME Aktieselsk. Ribe Jernindustri Energiselskabet ARKE Amba Aidt Miljø A/S Saltgade 11, 6760 Ribe Tlf Fax Grenåvej 55, 8200 Århus N Tlf Fax wwrke.dk Kongensbrovej, 8881 Thorsø Tlf Fax Wirsbo A/S Arcon Solvarme A/S Banemarksvej 2, 2600 Glostrup Tlf Fax Elvarmekonvertering - Klimasol varmepumper - El-biler ABC Pejseindustri A/S Nydamsvej 53, 8362 Hørning Tlf Fax ISOLERING FIERNVARME Star Pipe A/S Dansk Rørindustri Nymarksvej 37, 7000 Fredericia Tlf Fax Jyttevej 18, 8520 Skørping Tlf Fax (RØRPANELER) (RADIATORER) (GULVVARME) VARMTVANDSBEHOLDERE Batec Solvarme A/S Metro Therm A/S Danmarksvej 8, 4681 Herfølge Tlf Fax Rundinsvej 55, 3200 Helsinge Tlf Fax

Der skal holdes et borgermøde, men først når arbejdsgruppen har afklaret flere spørgsmål i forbindelse med områdets overgang til vedvarende energi.

Der skal holdes et borgermøde, men først når arbejdsgruppen har afklaret flere spørgsmål i forbindelse med områdets overgang til vedvarende energi. Samsø Miljø- & Energikontor Langgade 24 8305 Samsø tlf. 86 59 23 22 fax 86 59 23 11 e-mail: samso@sek.dk 18. november 1999 Referat fra arbejdsgruppemøde for Besser, Langemark, Torup og Østerby Tilstede:

Læs mere

Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille og Ørby.

Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille og Ørby. Til: Energistyrelsen Amaliegade 44 1401 København K Att.: Jan Biinger 26. juni Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille

Læs mere

r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk

r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk LOKALVARME Langgade 24 8305 Samsø For fremtiden r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk 4. oktober 2000 Dette brev udsendes til alle husstande

Læs mere

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen VE til proces Temadag: VE til proces 27. november 2013 Jette Ellegaard Vejen VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv konvertering til vedvarende

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Et lunt tilbud. er på vei. til dig... PIÅ Nordby - Mårup Wft LOKALVARME

Et lunt tilbud. er på vei. til dig... PIÅ Nordby - Mårup Wft LOKALVARME Et lunt tilbud er på vei til dig... w PIÅ Nordby - Mårup Wft ^ T Vil du give 100 kr. for at få uarmen nemmere og billigere P Muligheden er ikke så fjern som den lyder! Vi kalder den... Lokalvarme i Nordby

Læs mere

Til medlemmer af Samsø Energi- og Miljøkontor med bopæl i fjernvarmeområdet Ballen-Brundby-Ørby-Permelille

Til medlemmer af Samsø Energi- og Miljøkontor med bopæl i fjernvarmeområdet Ballen-Brundby-Ørby-Permelille I \ < '. \ j I Til medlemmer af Samsø Energi- og Miljøkontor med bopæl i fjernvarmeområdet Ballen-Brundby-Ørby-Permelille Ballen 29.1.99 Fjernvarmegruppen i området har henvendt sig til Søren Hermansen

Læs mere

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal VE til proces DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014 Charlotte Forsingdal VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces teamet Morten Pedersen (chef) Jette Ellegaard Vejen(projektleder) Eva Lembke Nikolaj Ladegaard(barselsorlov)

Læs mere

Sætter du pris på din bolig

Sætter du pris på din bolig Sætter du pris på din bolig Program 19.30 Velkomst, v. MZ (5 min) 19.35 Program og lidt om det praktiske, v. Steen Olesen (5 min) 19.40 Lidt om hvad Høje-Taastrup Kommune har gennemført, v. MZ (10 min)

Læs mere

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007.

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007. Vedvarende Energi 0 I 1997 blev Samsø udpeget til Vedvarende Energi 0. Samsøs areal anvendes, som vist i tabellen. Arealanvendelse på Samsø Areal i ha Byer, landsbyer, campingpladser m.m. 1715 Fredede

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

FAQ om biomasseværket

FAQ om biomasseværket FAQ om biomasseværket SKANDERBORG HØRNING FJERNVARME Kraftvarmepligten? Skanderborg Byråd har i 2005 med samtykke fra Energistyrelsen godkendt Skanderborg Fjernvarmes flisprojekt. Projektet indeholder

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces teamet Astrid Rathe (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Hostrup Charlotte Forsingdal Christine Ravnholt Hartmann Eva Lembke Helle

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

ENERGI- LANDSBYER PÅ STEVNS 2013/14

ENERGI- LANDSBYER PÅ STEVNS 2013/14 ENERGI- LANDSBYER PÅ STEVNS 2013/14 STATUS FOR ENERGILANDSBYERNE Holtug og Højerup blev i april 2013 udvalgt som kommunens to energilandsbyer for en toårig periode og finansieret via en anlægsbevilling

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

Referat. Konvent møde den 2. marts 2015. Konvent & camp 2015. Mirakler sker

Referat. Konvent møde den 2. marts 2015. Konvent & camp 2015. Mirakler sker Referat Konvent møde den 2. marts 2015 Konvent & camp 2015 Mirakler sker www.namidtjylland.dk www.nadanmark.dk Dagsorden: 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Valg af referat & ordstyrer 4. Oplæsning

Læs mere

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

ENERGI til tiden - og til fremtiden

ENERGI til tiden - og til fremtiden ENERGI til tiden - og til fremtiden Målrettet vidensformidling Målrettet vidensformidling VI FORMIDLER VIDEN, DER SIKRER VELSTAND OG VÆKST OG SAMTIDIGT BESKYTTER MILJØ OG NATUR TIL GAVN FOR KOMMENDE GENERATIONER

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Arbejdsgruppemøde om Boligejernes behov i Grøn Boligkontrakt 1. juli 2013 J.nr. Ref. MRK Side 1 Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Formål med mødet Formålet med mødet var at definere afsættet for de

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Foruden det her omtalte Aktiv vidensformidling var 2008 præget af et nyt projekt, som bidrog til en større aktivitet på centeret.

Foruden det her omtalte Aktiv vidensformidling var 2008 præget af et nyt projekt, som bidrog til en større aktivitet på centeret. Folkecenterets ledelsesberetning for år 2008 Den primære aktivitet på Folkecenteret har også i 2008 været projektet Aktiv Vidensformidling. Som vi før har sagt så er projektet et fireårigt projekt, som

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Hawindmøllepark ved Samsø - fase 2

Hawindmøllepark ved Samsø - fase 2 Samsø Energi- & Miljøkontor Langgade 24 8305 Samsø Att.: Søren Hermansen re V) -Q (/) 13 c ro B O) en aj c flj Hawindmøllepark ved Samsø - fase 2 Q- Hermed fremsendes forslag til fotostandpunkter til visualiseringen

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

V ARMen. Knib dig selv i. Du kan nu få op til 20.000 kr. moderne varmeløsning. gamle oliefyr ud med en. i tilskud, hvis du skifter dit

V ARMen. Knib dig selv i. Du kan nu få op til 20.000 kr. moderne varmeløsning. gamle oliefyr ud med en. i tilskud, hvis du skifter dit Knib dig selv i V ARMen www.klogenergi.dk Du kan nu få op til 20.000 kr. i tilskud, hvis du skifter dit gamle oliefyr ud med en moderne varmeløsning. Til etablering af solvarmeanlæg ydes et tilskud på

Læs mere

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Marstal Fjernvarme Opstart 1962 A.m.b.a. selskab 1.420 forbrugere Ca. 32 km hovedledning Normaltårsproduktion

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

spørg! om energi Flakkebjerg OG 25. maj 2013 kl. 12-16 i Hylleåsen middag Live bands Dragebygning Erhvervsstande El-biler og cykler -og meget andet...

spørg! om energi Flakkebjerg OG 25. maj 2013 kl. 12-16 i Hylleåsen middag Live bands Dragebygning Erhvervsstande El-biler og cykler -og meget andet... Flakkebjerg Energilandsby inviterer til energifestival. Energifestivalen arrangeres af Energisterne, som er et samarbejde mellem borgere og institutioner i Flakkebjerg. spørg! om energi? El-biler og cykler

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade Der var afbud fra Høyensgade og Wiedeweltsgade. Jørgen Hansen og Ingolf Ibus deltog fra

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Aage Johnsen Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Aage Johnsen Nielsen Olieforbrug på Samsø

Aage Johnsen Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Aage Johnsen Nielsen Olieforbrug på Samsø Aage Johnsen Fra: Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Til: Aage Johnsen Nielsen Emne: Olieforbrug på Samsø olie på Samsø.doc Hej Åge og Lasse Hermed vedhæftet opgørelserne

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Invitation I SOLENS TEGN. Medlemsmøde. Dronninglund, 26. maj 2011. DBDH - part of the solution. www.dbdh.dk

Invitation I SOLENS TEGN. Medlemsmøde. Dronninglund, 26. maj 2011. DBDH - part of the solution. www.dbdh.dk Invitation Medlemsmøde I SOLENS TEGN Dronninglund, 26. maj 2011 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til sommermedlemsmøde den 26. maj 2011 kl. 12.00. Denne gang

Læs mere

Samsø 2.0. Dokumentation

Samsø 2.0. Dokumentation Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012 1 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune Morsø Kommune Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune En fælles indsats inddragelse af interessenter Morsø Kommune Før bedre Bolig på Mors Inddragelse af interessenter i Morsø Kommune.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER STØT ETABLERINGEN AF SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER Vi står bag projektet: Skårup Hallen SIF Skårup Idrætsforening Skårup Borgerforening Hvad går projektet ud på? Skårup-Vejstrup området er et dynamisk

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger,

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor 31. august, 2012 A window of opportunity Den kinesiske plejehjemssektor Delegationsrejse til Vestkina d. 25.-29. november I forlængelse af informationsmøderne i Danmark arrangerer Eksportrådet en besøgstur

Læs mere

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015

Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Hf. Maglehøj Praktiske Oplysninger 2015 Bestyrelsen: Formand: Hans Chr. Kryger Havesalg- Ankesager It. Træffes Mandag 18-20 tlf.: 51895211 Kasserer: Maria Næss-Schmidt Træffes Onsdag 18-20 tlf.: 91883261

Læs mere

Fløng 24. marts 2010 (rettelser/ændringer tilføjet 11.04.2010 jf. kommentarer på generalforsamlingen)

Fløng 24. marts 2010 (rettelser/ændringer tilføjet 11.04.2010 jf. kommentarer på generalforsamlingen) Fløng 24. marts 2010 (rettelser/ændringer tilføjet 11.04.2010 jf. kommentarer på generalforsamlingen) Fløng Klimaforening Bestyrelsens beretning 4.2009 til 3.2010 Det er et spændende og meget interessant

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Marts 2010

Stillings- og personprofil. Direktør. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Marts 2010 Stillings- og personprofil Direktør Næstved Varmeværk A.m.b.A. Marts 2010 Opdragsgiver Bestyrelsen, Næstved Varmeværk A.m.b.A. Adresse Åderupvej 22-24 4700 Næstved Telefon: 55725665 www.naestved-varme.dk

Læs mere

Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok.

Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok. Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok. Slagelse kommunes klimaplan sigter imod at være CO2 neutral I 2020. Målet bør være, at afbrænding så vidt muligt afløses af vedvarende enrgikilder.

Læs mere

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår.

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. OPTAKT OVERORDNET Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. Min antagelse er at vi skal aflære for at genlære Vi skal opdrage og stimulere til det relationelle

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere