DEN GRØNNE FOND 10 NOV Samsø Energi- & Miljøkontor Langgade Samsø Att: Søren Hermansen. J.nr. G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN GRØNNE FOND 10 NOV. 1998. Samsø Energi- & Miljøkontor Langgade 24 8305 Samsø Att: Søren Hermansen. J.nr. G 365-1158"

Transkript

1 DEN GRØNNE FOND Samsø Energi- & Miljøkontor Langgade Samsø Att: Søren Hermansen c/o Miljøstyrelsen Strandgade København K. Tlf Fax E-post (Internet) J.nr. G Bestyrelsen for Den Grønne Fond har på sit bestyrelsesmøde den 27. oktober 1998 behandlet jeres ansøgning af 29. september 1998 om støtte til et seminar "Fra fjernbetjening til selvstyring". Den 10 NOV Vi kan herved meddele, at det blev besluttet at bevilge ,- kr. til seminaret og efterfølgende rapportskrivning. Arrangementet forudsættes at være afsluttet 1. januar Det er en forudsætning for tilsagnet, at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen, herunder såvel vedr. projektforløb som budget, at der ved projektets afslutning indsendes en kortfattet skriftlig afrapportering til Den Grønne Fond, at vedlagte blanket med oplysninger om beløbsmodtager, samt revisorerklæring er returneret i udfyldt stand senest 1 måned efter modtagelsen af denne skrivelse. Revisorerklæringen benyttes kun hvis revision af det endelige regnskab udføres af en revisor, at der i evt. informationsmateriale om seminaret nævnes, at det er støttet af Den Grønne Fond. Vedrørende øvrige betingelser for bevillingen henvises til vedlagte bilag, som bl.a. beskriver de regnskabs- og revisionskrav, der skal opfyldes. Tilskuddet bliver som udgangspunkt udbetalt, når udgifterne er afholdt, og Den Grønne Fond har modtaget et endeligt regnskab. Hvis der er særlige årsager til det, kan der dog indgås aftale om udbetaling af forskud eller rater. Den Grønne Fond vil endelig gerne have tilladelse til, at kontaktpersonen registreres i projektdatabasen i Udviklingscenteret for folkeoplysning og voksenundervisning, jf. vedlagte blanket, som også bedes tilbagesendt i udfyldt stand. Kopi af tilsagnet er sendt til told- og skatteforvaltningen i Samsø kommune. Med venlig hilsen Elise Pedersen Formand Vagn Jelsøe Sekretariatsleder

2 te Starosczik, der med den ene hånd roligt skænker kaffe i koppen, mens hun med den anden hånd fremviser naturens herligheder fra huset i udkanten af Jordbjerggård Plantage mellem Skanderborg og Hylke. Her bor hun sammen med sin mand, to hængebugsvin, tre får, en vædder, to hunde og skovens fugle. - Efter at vi er flyttet herud, er jeg blevet et meget lykkeligere menneske. Vi har ganske vist ingen penge, men vi har naturen - og den nyder vi, forklaoplevelser end blot det at komme en tur ni massøren. De har godt af at komme ud i naturen. Det skal være en helhedsoplevelse, og det kan de få her, fastslår den 48-årige massør, der sammen med sin mand flyttede fra Tvmgstrup og ud i ejendommen mellem Hvlke og Skanderborg for to år siden. - Jeg plejer at sige, at jeg flyttede rilbage.jegharboetherpå ejendommen i tre år af min barndom, og det var en drøm, der gik i opfvldelse, da vi flyttede herud, forklarer hun. Hun havde dog ikke lyst til at si arbejdsløs, så den næste rid arbejdede hun først på fabrik og senere som sypige. Før sine 11 år som sygehjælper havde hun arbejdet i ni år som hjemmehjælper, og hun havde stadig appetit på at arbejde med mennesker. Efter en rid fik hun mod på at forsøge sig som massør. Så hun tilmeldte sig en uddannelse som massør. -1 et halvt år brugte jeg - ved siden af mit arbejde på fuld tid som sypige - to eftermiddage og aftener om ugen på uddan- Birte Starosczik. Svær start Hun har erfaret, at det er svært at komme ind på markedet som massør. Danskerne har ikke tradition for at gå ni massør, og flere er lidt lunkne på ideen, når de hører hvor langt ude på landet klinikken ligger. Derfor betragter hun også den første rid, hvor hun har haft sin klinik, som en investering. - Det løber kun lige akkurat rundt. Men det er også udmærket, siffer Birte Starosczik I stedet for atflvtteklinikken til bven har hun andre planer. - Jeg vil gerne have en lille naturbunk, hvor jeg kan sælge kurve, kranse og dekorationer, siger Birte Starosczik. Hun er allerede startet lidt i det små, men det skulle gerne blive mere omfattende i fremtiden, så kunderne foruden massagen får mulighed for at købe Birte Staroscziks hjemmelavede kurve og kranse i de naturskønne omgivelser, hvor spærten dagligt kigger forbi. Livet tæt på naturen betyder meqet for Birte Starosczik, der her er i qanq med at nusse det ene af sine to hænqebuqsvin. AXELSCHUTT ENERGI-CAFE: 60 deltog i anderledes borgermøde Af Grete Ebbe Jensen Samsinger med energiske visioner BALLEN: Skoleeleverne skal inddrages i energiprojektet Energi-Ø, fordi det er deres fremtid, det handler om. Og hvis man erklærer Samsø for "fri ø", kunne man måske komme uden om visse snærende regler og love. Det var blot et par af de mange, mange ideer, der kom ud af "Café God Energi", som Samsø Miljø- og Energikontor havde indbudt samsingerne til på Café Ofelia i Ballen. Forslaget om at inddrage øens børn kom frem under café-seminarets tredje dialog, der tog udgangspunkt i visionerne for kloge skridt i den nærmeste fremtid. Andre forslag gik på etablering af el-busdrift, solenergi og fjernvarme. En gruppe havde også forslag om at gøre Samsø ril en "fri-ø" for at komme uden om visse regelsæt og love, der hindrer for eksempel etablering af vindmøller ud fra andelstanken. Formålet med det anderledes borgermøde var at opdage fælles visioner på langt sigt og de næste kloge skridt på kort sigt for energiprojektet på Samsø. Og 60 samsinger havde taget imod invitationen ril at bruge en dag på Samsøsfremtid.Deltagerne blev opdelt i grupper på fem ved små caféborde, og dagen igennem blev grupperne opbrudt, så alle ved dagens slutning havde udvekslet ideer og meninger med hinanden. To professionelle mødeledere var engageretrilat styre konferencen, og det hele blev afviklet med økonomisk støtte fra Energistyrelsens Grønne Fond. Dagens første punkt var at give deltagerne mulighed for at få besvaret deres mest brændende spørgsmål, og tanker som "Hvordan kan tvivl og uenighed afløses af mod og enighed?" eller "Hvordan får man engageret lokalbefolkningen?" blev besvaret af deltagerne selv, og alle havde i dagens anledning lagt de officielle kasketter. Dialogen Efter en idé-brainstorm startede første dialog, hvor deltagerne skulle diskutere, hvad Energi-Ø projektet kunne betyde for Samsøs udvikling, Allerede efter den første time var man så langt fremme, at man var i stand ril at opremse en lang række muligheder ud fra de ideer, der var kommet fra deltagerne: Større fællesskab for samsinger, at man vænner sig al større samarbejde og dermed indirekte farflerearbejdspladser og turister, var blot nogle af visionerne Der var også forestillinger om, at projektet kunne betyde bedre lokaløkonomi, at Samsø kunne blive en økologisk ø, samt at der måske kunne komme ny inspiration til Kåsen-Revyen. Samsø som videncenter Under anden dialogskulle deltagerne diskutere den gode vision for Samsø på langt sigt, og en af ideerne gik ud på at gøre Samsøtilvidencenter for alternativ, vedvarende energi. Der var visioner om ren jord, grønt landbrug og nul pesncider i drikkevandet, og en mere poetisk gruppe konkluderede at "Sol, vind og måne. får alverden til at dåne". Stor succes Søren Hermansen fra Samsø Miljø- og Energikontor betegner energicafeen som en stor succes. - Denne form for samarbe]- de med borgerne er meget bedre end de traditionelle informationsmøder, hvor en ekspert går ud og fortæller, og hvor man let kommer til at tale forbi hinanden. I virkeligheden tror jeg, det er spild af od at fortælle andre, hvad de skal tro og tænke, siger Søren Hermansen. Et af energikontorets mål var også at udnytte den viden og ekspertise, der findes i befolkningen. Og da Energi-Ø projektet er beskrevet som et initiativ, der skal have bred, folkelig opbakning, svnes Søren Hermansen også, det skal ske i virkeligheden. - Jeg tror café-formen tiltaler borgerne, fordi vi får mu-, lighed for at få hinanden i tale. Vi vil geme være medtilat ændre projektets ryforat være topstvret. Projektet skal ifølge beskrivelsen være et fællesprojekt, og det vil vi arbejde for, at det bliver. Vi mener, vi skal bevæge os fra fjernstyring til selvstyring, siger Søren Hermansen. Det er tanken, at seminarformen også fremover skal afløse de traditionelle borgermøder, der skal holdes ude i lokalområderne. Fra energikontoret er der tanker om at lave en nv borgerforeningsrunde, oe gentage café-seminaret som model. Søren Hermansen fra Samsø Miljø- oq Enerqikontor tror, caféformen tiltaler borqerne, fordi de involveres direkte i dialoqoq idefasen. roto GRETE EBBE JENSEN - Vi vil gerne være med til, at Samsø opleves som et handlekraftigt sted, hvor borgerne gør deres indflydelse gældende, slutter Søren Hermansen. Søndergade 18, 8464 Galten Tlf Fax Journalist Connie Felbert Udebliver avisen: I DAG: KI Det Blå Marked i Låsby er åbent. KI.13P-pladsen v/himmelbjerget, kyndelmissetur, DN's lokalkomité. Ry Biograf Kl. 14 Jungledyret. Kl "Forhandleren". Kl. 20 "Kemisk Rens". Kl. 14 og Ry Bibliotek, Det Lille Turneteater opfører "Grev Gris" for fire-otteårige. I MORGEN: KI.14Ryvang, banko. Ry Biograf Kl. 20 "Olsen Bandens sidste stik".

3 ;)117 J r) W/[ Ep(~A/7) det er ny energi! 1i. Samsø Energi- og Miljø-. kontor havde lørdag indbudt til 7 timers Cafe: "Ny energi på Samsø". For Deres udsendte var det en stor og inspirerende oplevelse. Der var ca 60 deltagere, og ikke en blev set sovende under foredragene, der var nemlig ikke et eneste foredrag. Fra starten satte man sig ved cafeborde, 4-6 personer ved hvert bord. Man fik et ganske kort oplæg, skriftligt og mundtligt, og så gik snakken ellers igang ved alle borde. Efter 20 minutter fik man besked om at rejse sig og finde en plads ved et andet bord, hvor man kom til at sidde med andre makkere og andre instrukser, og straks var snakken i fuld gang ved det nye bord. På bordene lå små og store sedler, som man fyldte med stikord og fyndige sætninge~derhavnedeoppepå væggene. Emnerne ændrede sig i løbet af dagen, så de i sidste omgang blev meget konkrete. Undervejs fik man en god frokost og en lang pause til gåtur.ud på molen. Pausen adskilte sig ikke fra den øvrige diskussionsperiode, ud over at man ikke skrev ned hvad man nåede frem til. Alt det skriftlige materiale, som deltagerne efter- Iod på vægge og borde er den gruppe. Grupperne skulle vi individuelt til at efterfølgende bearbejdet og. havde alle beskæftiget sig være konkrete. Hver person et uddrag er trykt og udsendt til deltagerne. På et tidspunkt under mødet deltogjeg i en snak om muligheden af at gentage med de positive forventninger af energi-ø-projektet. Referenten fra den anden gruppe kunne fortælle om flyvebåd til Århus, om 200 skulle udfylde to sedler med konkrete forslag til VE-ø projektet. Sedlerne blev hængt op på væggene i emnegrupper, som VI sa mødets succes ved at nye tilflyttede unge familier meldte os i grupper om. Jeg afholde tilsvarende møder i de fire fjernvarrneområder, med børn og gode indtægter. Denne vækstvision var kom til at sidde i en gruppe, der ville se på muligheden i Tranebjerg og for det åbne. godt repræsenteret. Det af at bearbejde holdninger land. "Det kan da ikke koste ret meget", sagde forslagsstilleren, "Der skal da bare.indkøbes noget blødt brød." Den konklusion holder nu ikke. Der var ansat 4 personer til at lede og referere træffet. Selv om de ikke dominerede på selve dagen, så har de haft et pænt arbejde med forberedelserne, og vil især have det med efterbearbejdningen. Samtalegruppen var ikke i tvivl om, at et sådant arrangement i f.eks. Perlerækken ville blive en stor succes, altså under forudsætning af, at vi kunne få folk til at møde op, og det var vi mere i tvivl om. samme var den modsatte fløj, der ønskede at afmontere turbosamfundet og finde nogle andre værdier end penge og materielt forbrug. En mand i sin bedste alder og med godt arbejde og lige flyttet til øen, sagde, da han hørte om vækstvisionen: "Så er jeg vist flyttet til den forkerte ø." Selv har jeg fra det emne noteret: "Fordi det giver arbejdspladser, det hæver uddannelsesniveauet og det er sjovt. Det er også aflad." Det sjove var, at blandingen af disse to holdninger, gav gode åbne diskussioner hele dagen. Noget må de have til fælles, i hvert fald og adfærdsmønstre. Lyn- hurtigt kom vi ind på at snakke om børnene og sko- Jerne. Det måtte være der den centrale indsats skulle gøres. Børnene er åbne, de kommer rundt i mange hjem, og det er i overens stemmeise med skolernes formål. Så så vi os omkring i lokalet, og kunne ikke få øje på en eneste ansat fra de to børneskoler. På fri skolen må der da ske noget, mente en, men kunne ikke komme med noget eksem pel. Nej, på kommuneskolen, mente en anden, der er viceinspektøren i bestyrel- sen for Energi- og Miljø- kontoret. Der var enighed i grup- Hvem var vi? Det var en vældig blandet skare, der deltog i cafeen, øens beslutningstagere var stærkt representeret og det samme var denne avis' læserskare. Engang fik den gruppe jeg sad i referat fra en anvil gerne. møde s1ne læsere mandag d. 8/ Højskolen på Samsø kaffe m. bmd 25 kr. ønsket om a~ vi tager hånd qm vor fremtid, og ikke bare lader stå til. P lanøkonomien Den første gruppe jeg sad i, var sur på fjernvarmeom rådern e. "De låser folk fast", blev det sagt. "Det er osteuropæisk planøkonomi". "Vi må have befriet fantasien". "Skal vi til at sæ lge vore huse og flytte ud på det åbne land for at Ht lov til at være med i eksperi men te t?" Handlingerne M id t på eftermiddagen pen om at emnet var vig- tigt, og man lovede hinan-. den at gøre en indsats over for kommuneskolen, men man forventede ikke at det vil le gå helt let. Avisen vil følge sagen. Da redaktøren kom hjem, fandt han i postkassen en artikel fra Friskolen. Den er aftrykt her i avisen. Så har kommuneskolen da noget at forholde sig til. En af deltagerne i gruppen havde tidligere arbejdet med en model for et særligt energihus på skolen. Det fortalte han meget levende om.

4 Samsø Energi- & Miljøkontor 17. september 1998 Att: Den Grønne Fond c/o Miljøstyrelsen Strandgade 29 HIOKbh.K.Ansøgning Samsø energi- og miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf Fax Fra fjernbetjening til selvstyring Demokratiske processer i omlægning til vedvarende energisamfund Kopi af vedtægter vedlagt ( bilag 1) Regnskab for 1. Regnskabsår er for 3 måneder, foreningen har endnu ikke 1 års regnskab (bilag 2). Projektansvarlig; Energivejleder Søren Hermansen Økonomisk ansvarlig; Formand for foreningen Samsø Energi- og Miljøkontor, Birgit Bjørnvig Kontaktperson; Søren Hermansen, Samsø Energi- og Miljøkontor

5 Formål; Projektet har til formål at fremme de demokratiske processer i et samfund der skal omstilles til 100% vedvarende energiforsyning på 10 år. I udvælgelsen af Samsø som vedvarende energi-ø, og som udstillingsvindue for Danmark som vedvarende energiland, blev der lagt vægt på at der skulle være et folkeligt engagement. Engagementet er der, men det er nyt at et helt samfund skal tænke i alternative energiformer. Vi er vant til at der ligger gennemarbejdede eksempler på de muligheder vi til daglig har at vælge mellem. Vi er vant til, når de gælder vores energiforbrug, at handle indenfor bestemte områder. Den alternative energi har været et valg for idealister, og nu skal Samsø gøre valget til et fælles valg. Svend Auken og den siddende regering tog det første skridt ved at udpege et område til 100% omlægning. Vi skal nu have vendt en "top-down" beslutning til et "bottom-up" projekt. For at kunne gøre det er det nødvendigt at tale sammen, at mødes og gøre sig forestillinger om et samfund i forandring, og tage beslutninger på et fælles grundlag. Vi vil afholde 1 Cafeseminar (beskrivelse bilag 3) Med deltagelse af folk der er, eller vil blive, aktører i omlægningsprocessen Der ansøges om kroner Projektforløb: Der har været afholdt 4 borgermøder, med det formål at få dannet brugergrupper indenfor de udpegede fjernvarmeområder. Der har deltaget 350 personer i møderne og de har været afholdt på kontorets regning. Cafeseminarene planlægges til at kunne afvikles i november, med formøder i oktober som en naturlig opfølgning af de møder der allerede er afholdt oktober afholder vi en energimesse som et fremstød for vedvarende energi og for energi-ø projektet. Vi forventer at deltagerne bliver bedre i stand til at deltage i beslutningsprocesserne vedrørende energi-ø projektet. Vi forventer en større aktiv deltagelse og forståelse for nødvendigheden af at den enkelte borger deltager med de interesser og den erfaring der findes lokalt. Borgerne skal genopdage styrken i et lokalt engagement Idet vi er udpeget som "udstillingsvindue" for Danmark, vil det være nødvendigt også at fremvise demokratiske processer i en omstillingsproces. At vi rent teknisk kan omstille fra traditionel energifremstilling til at forsynes fra vedvarende energikilder, er kun det ene spor.

6 Andre samtund vil kunne bruge de erfaringer vi gør os via de møder, der skal bane vejen tor beslutninger, der fører til vedvarende energiløsninger. Uddannelsesinstitutioner vil kunne bruge materialet i projekter og undervisning. Der vil blive lavet en fyldestgørende dokumentation for hvert møde, som vil være offentlig tilgængelig. Dokumentationen vil i hovedtræk kunne findes på Energikontorets hjemmeside, og det fulde materiale vil kunne findes på energikontoret. Samarbejdspartnere: Samsø Kommune, Samsø Energiselskab, InterChange, Lokale Borgerforeninger. Kvalifikationer: I et tæt samarbejde med ovennævnte samarbejdspartnere, og med et professionelt managementfirma som entreprenør, vil ansøgeren med sin erfaring som formidler være kvalificeret til at tilrettelægge disse møder. Budget: Udgifter: Indtægter: Løn, honorar for 1 cafeseminar 25000,-kroner!$<> Løn, projektansvarlig 20000,- kroner <W- < Husleje, telefon 1000,- kroner ' e ' Rejser 1000,-kroner / Materialer 2000,-kroner M»+ty + PR, dokumentation 5000,- kroner 4^oo4- Revision 500,- kroner Samlede udgifter T - kroner Egenfinanciering, husleje, telefon rejser m.m 2000,- kroner Tilskud fra samarbejdspartnere, løn projektansvarlig 20000,- kroner Tilskud fra Den grønne Fond 32500,- kronet Samlede indtægter kroner Arbejdskraft: Der vil blive trukket på frivillig arbejdskraft hos medlemmer af Samsø Energi- og Miljøkontor til afvikling af dette projekt. Selve afholdelsen afseminaret er baseret på professionel arbejdskraft. Udtalelse fra Samsø Kommune vedlagt (bilag 4) Langgade 24, 8305 Samsø TIf Fax

7 Samsøs første energimesse De to sidste dage af efterårsferien, lørdag den 17. og søndag den 18. oktober indbyder Samsøs håndværkere og en række organisationer til en informationsmesse om vedvarende energi i Samsø Hallen Initiativet til Samsøs første energimesse kommer fra en gruppe af Samsøs håndværkere. De ville gerne have en lejlighed til at informere bredt om de muligheder, som Samsøs udnævnelse til Vedvarende Energi-Ø giver. Masser af information Det drejer sig blandt andet om spørgsmålet om de rigtige og mest rentable energibesparelser, samt hvilke typer vedvarende energianlæg, der kan etableres uden for de kommende fjernvarmeområder. Samsø Energiselskab og Energi- og Miljøkontoret har koordineret bestræbelserne på at gøre messen til virkelighed. Begge organisationer deltager også på messen med oplysninger om den vedvarende energiplan, om vindmøller, om de nye fjernvarmeområder og om mulighederne for gratis energisyn i byerne: Ballen, Brundby, Permelille og Ør- bysamsøs håndværkere Samsøs tømrere og murere vil på energi messen vise eksempler på energiglas og muligheden for efterisolering. El-installatørerne samt ARKEs Energicenter kan fortælle alt om el-besparelser, og specielt om hvordan man kan opnå store besparelser ved at skifte til lavenergi hvidevarer. Smedene vil demonstrere, hvordan varmepumper, biobrændselskedler og brændeovne kan kombineres med solvarmeanlæg. Der vil blandt andet blive vist solvarmeanlæg og træ- KMÉ om solceller og nabovarme. mé pi I lefyr i drift. De lokale forhandlere af træpiller og flis vil også være repræsenteret, og i skolegården vil der blive produceret træflis. Ligeledes i skolegården bliver der lejlighed til at afprøve el-biler. Og når det gælder finansieringen af den kommende tids vedvarende energitiltag, kan man hente gode råd og vejledning på standen for øens to banker. Eksperthjælp Endelig deltager Statens Prøvestationer for solenergi, varmepumper og biobrændselskedler med eksperter indenfor de forskellige områder. Her vil man også kunne finde nyttige oplysninger Underholdning Det hele kædes sammen med forskellige former for underholdning i den efterårspyntede hal med masser af spændende stande, som VI Design & Dekoration har stået for opbygningen af. Der vil være mulighed for få noget at spise og læske sig med under messebesøget, og serveringen står kursister fra Grøn Springer for. Det koster ikke noget at besøge den spændende messe, som borgmester John Sander Petersen åbner lørdag den 17. oktober kl. 10. Om lørdagen er Samsø Energimesse '98 åben indtil kl. 17, mens der søndag er åbent fra kl. 11 tim 5. Messeprogram Åbningstider: Lørdag k l Søndag k l LØRDAG Borgmester John Sander Petersen åbner Samsø Energimesse ' Vinderen af Energi-konkurrencen offentliggøres JA, JA BAND Forrygende underholdning med alt fra The Beatles til Huey Lewis - der vil også være aktiviteter til de mindste LØRDAG & SØNDAG Demonstration af flishugning 3 KTC Demonstration af flishugning Actionbane med Hjemmeværnet Samsø Bueskytter viser det sidste nye indenfor jagt- og skiveskydningsbuer Demonstration af redskaber til moderne femkamp, bl.a. fægteudstyr t Prøv 2 af de sidste nye el-biler og scootere k -.0 se om energibesparelser og ved is ad i de energi

8 Lokale virksomheder / Organisationer TØMRERE EL-INSTALLATØRER Brdr. Stjerne K/S Besser Smedegade 7, 8305 Samsø Tlf Fax Videncenter for Halm- og Flisfyring DTI - Energi, Teknologiparken, 8000 Århus C Tlf Fax Dalens Tømrer- og Snedkerforretning Hvidevare Centret Dalen 1, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Langgade 17, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Skorstensfejerens Pejse og Brændeovne SolenergiCenter Danmark Tømrermester Reinholt Jensen Samsø Elektro ApS Vestre Ringvej 17, Nordby, 8305 Samsø Tlf Fax Storegade 33, Pillemark, 8305 Samsø Tlf Viemosevej 2, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax DTI, Teknologiparken, 8000 Århus C Tlf & DTI, Postboks 141, 2630 Taastrup Tlf Bagers Tømrer- og Snedkerforretning Storegade 18, Pillemark, 8305 Samsø Tlf Fax Poul Søndergaard El-installation Smedestræde 7, Toftebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Besser Tømrer- og Snedkerforretning Besser Hovedgade 11, 8305 Samsø Tlf Fax SMEDE Hårmark Tømrer- og Snedkerforretning Bylykke Smede- og Maskinværksted Byvejen 8, Hårmark, 8305 Samsø Tlf Tranebjerg Tømrer- og Snedkerforretning Industrivej 1, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax MURERE Murermester Søren Sørensen Plantagevej 50A, Sælvig, 8305 Samsø Tlf Fax BRÆNDSEL Varmepumpeordningen DLG Samsø DTI, Postboks 141, 2630 Taastrup Tlf Fax Kåsen 57, Kolby Kås, 8305 Samsø Tlf Fax Samsø Flis - Brændelager Højvangsvej 12, 8305 Samsø Tlf Fax Issehoved 15, Nordby, 8305 Samsø Tlf Ballen Maskinfabrik ApS PENGEINSTITUTTER Ballenvej 50, 8305 Samsø Tlf Fax BG Bank Carl's Alternativ Energi Langgade 43, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Skrænten 21, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Jyske Bank Arne Ditlevsen WS - Smede- & Maskinværksted Langgade 20, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Tranevej 11, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Murermester Svend Aage Rasmussen Nordby W S Smed Mejerivej 21, Brundby, 8305 Samsø Tlf Fax Nordby Hovedgade 21, 8305 Samsø Tlf Fax Orman Varme- og Køleservice OPLYSNING / INFORMATION Prøvestationen for Biobrændselskedler DTI - Energi, Teknologiparken, 8000 Århus C Tlf Fax SAM-Data Åvej 14, Ballen, 8305 Samsø Tlf Fax Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Samsø Energiselskab Østerløkkevej 1, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Samsø Servicecenter Østerløkkevej 1, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Energistyrelsen Amaliegade 44,1256 København K Tlf Samsø Kommune Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Trolleborgvej 11, 8305 Samsø Tlf Leverandører / Udstillere BIOBRÆNDSELSANIÆG Green Fire ApS H-S Kedler - Tarm A/S Grøndahlsvej 6, Sønder Vinge, 8860 Ulstrup Tlf Fax Smedevej, 6880 Tarm Tlf Fax Passat Energi A/S Vestergade 36, Ørum Sønderlyng, 8830 Tjele Tlf Fax Pilevang A/S Havrebjergvej 57, 4100 Ringsted Tlf Fax Twin Heat Nørrevangen 7, 9631 Gedsted Tlf Fax BRÆNDEOVNE EL-BESPARELSER VARMEFORDELING Glasuld a/s Danfoss A/S Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup Tlf Fax Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tlf Energicentret ROCKWOOL A/S Kierulff A/S Thorsagervej 13A, Mesballe, 8550 Ryomgård If Fax Industrivej, 6580 Vamdrup Tlf Fax Nordre Løkkebyvej 3, 5853 Tranekær Tlf Fax EL-OMLÆGNING SOLVARME Aktieselsk. Ribe Jernindustri Energiselskabet ARKE Amba Aidt Miljø A/S Saltgade 11, 6760 Ribe Tlf Fax Grenåvej 55, 8200 Århus N Tlf Fax wwrke.dk Kongensbrovej, 8881 Thorsø Tlf Fax Wirsbo A/S Arcon Solvarme A/S Banemarksvej 2, 2600 Glostrup Tlf Fax Elvarmekonvertering - Klimasol varmepumper - El-biler ABC Pejseindustri A/S Nydamsvej 53, 8362 Hørning Tlf Fax ISOLERING FIERNVARME Star Pipe A/S Dansk Rørindustri Nymarksvej 37, 7000 Fredericia Tlf Fax Jyttevej 18, 8520 Skørping Tlf Fax (RØRPANELER) (RADIATORER) (GULVVARME) VARMTVANDSBEHOLDERE Batec Solvarme A/S Metro Therm A/S Danmarksvej 8, 4681 Herfølge Tlf Fax Rundinsvej 55, 3200 Helsinge Tlf Fax

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Samsø. Vedvarende Energi-Ø. 10 års Udvikling og Evaluering. side

Samsø. Vedvarende Energi-Ø. 10 års Udvikling og Evaluering. side Samsø Vedvarende Energi-Ø 10 års Udvikling og Evaluering side side Samsø - Vedvarende Energi-Ø 10 års Udvikling og Evaluering Beskrivelse og evaluering af de sidste 10 års arbejde med omlægning af Samsø

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. La L L andsforeningen Landsbynyt Juni 2009 19. årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S).

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave,

Læs mere

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager F E B R U A R 2 0 0 4 SKRÆPPE BLADET Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager N U M M E R 1 K O L O F O N ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere