DEN GRØNNE FOND 10 NOV Samsø Energi- & Miljøkontor Langgade Samsø Att: Søren Hermansen. J.nr. G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN GRØNNE FOND 10 NOV. 1998. Samsø Energi- & Miljøkontor Langgade 24 8305 Samsø Att: Søren Hermansen. J.nr. G 365-1158"

Transkript

1 DEN GRØNNE FOND Samsø Energi- & Miljøkontor Langgade Samsø Att: Søren Hermansen c/o Miljøstyrelsen Strandgade København K. Tlf Fax E-post (Internet) J.nr. G Bestyrelsen for Den Grønne Fond har på sit bestyrelsesmøde den 27. oktober 1998 behandlet jeres ansøgning af 29. september 1998 om støtte til et seminar "Fra fjernbetjening til selvstyring". Den 10 NOV Vi kan herved meddele, at det blev besluttet at bevilge ,- kr. til seminaret og efterfølgende rapportskrivning. Arrangementet forudsættes at være afsluttet 1. januar Det er en forudsætning for tilsagnet, at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen, herunder såvel vedr. projektforløb som budget, at der ved projektets afslutning indsendes en kortfattet skriftlig afrapportering til Den Grønne Fond, at vedlagte blanket med oplysninger om beløbsmodtager, samt revisorerklæring er returneret i udfyldt stand senest 1 måned efter modtagelsen af denne skrivelse. Revisorerklæringen benyttes kun hvis revision af det endelige regnskab udføres af en revisor, at der i evt. informationsmateriale om seminaret nævnes, at det er støttet af Den Grønne Fond. Vedrørende øvrige betingelser for bevillingen henvises til vedlagte bilag, som bl.a. beskriver de regnskabs- og revisionskrav, der skal opfyldes. Tilskuddet bliver som udgangspunkt udbetalt, når udgifterne er afholdt, og Den Grønne Fond har modtaget et endeligt regnskab. Hvis der er særlige årsager til det, kan der dog indgås aftale om udbetaling af forskud eller rater. Den Grønne Fond vil endelig gerne have tilladelse til, at kontaktpersonen registreres i projektdatabasen i Udviklingscenteret for folkeoplysning og voksenundervisning, jf. vedlagte blanket, som også bedes tilbagesendt i udfyldt stand. Kopi af tilsagnet er sendt til told- og skatteforvaltningen i Samsø kommune. Med venlig hilsen Elise Pedersen Formand Vagn Jelsøe Sekretariatsleder

2 te Starosczik, der med den ene hånd roligt skænker kaffe i koppen, mens hun med den anden hånd fremviser naturens herligheder fra huset i udkanten af Jordbjerggård Plantage mellem Skanderborg og Hylke. Her bor hun sammen med sin mand, to hængebugsvin, tre får, en vædder, to hunde og skovens fugle. - Efter at vi er flyttet herud, er jeg blevet et meget lykkeligere menneske. Vi har ganske vist ingen penge, men vi har naturen - og den nyder vi, forklaoplevelser end blot det at komme en tur ni massøren. De har godt af at komme ud i naturen. Det skal være en helhedsoplevelse, og det kan de få her, fastslår den 48-årige massør, der sammen med sin mand flyttede fra Tvmgstrup og ud i ejendommen mellem Hvlke og Skanderborg for to år siden. - Jeg plejer at sige, at jeg flyttede rilbage.jegharboetherpå ejendommen i tre år af min barndom, og det var en drøm, der gik i opfvldelse, da vi flyttede herud, forklarer hun. Hun havde dog ikke lyst til at si arbejdsløs, så den næste rid arbejdede hun først på fabrik og senere som sypige. Før sine 11 år som sygehjælper havde hun arbejdet i ni år som hjemmehjælper, og hun havde stadig appetit på at arbejde med mennesker. Efter en rid fik hun mod på at forsøge sig som massør. Så hun tilmeldte sig en uddannelse som massør. -1 et halvt år brugte jeg - ved siden af mit arbejde på fuld tid som sypige - to eftermiddage og aftener om ugen på uddan- Birte Starosczik. Svær start Hun har erfaret, at det er svært at komme ind på markedet som massør. Danskerne har ikke tradition for at gå ni massør, og flere er lidt lunkne på ideen, når de hører hvor langt ude på landet klinikken ligger. Derfor betragter hun også den første rid, hvor hun har haft sin klinik, som en investering. - Det løber kun lige akkurat rundt. Men det er også udmærket, siffer Birte Starosczik I stedet for atflvtteklinikken til bven har hun andre planer. - Jeg vil gerne have en lille naturbunk, hvor jeg kan sælge kurve, kranse og dekorationer, siger Birte Starosczik. Hun er allerede startet lidt i det små, men det skulle gerne blive mere omfattende i fremtiden, så kunderne foruden massagen får mulighed for at købe Birte Staroscziks hjemmelavede kurve og kranse i de naturskønne omgivelser, hvor spærten dagligt kigger forbi. Livet tæt på naturen betyder meqet for Birte Starosczik, der her er i qanq med at nusse det ene af sine to hænqebuqsvin. AXELSCHUTT ENERGI-CAFE: 60 deltog i anderledes borgermøde Af Grete Ebbe Jensen Samsinger med energiske visioner BALLEN: Skoleeleverne skal inddrages i energiprojektet Energi-Ø, fordi det er deres fremtid, det handler om. Og hvis man erklærer Samsø for "fri ø", kunne man måske komme uden om visse snærende regler og love. Det var blot et par af de mange, mange ideer, der kom ud af "Café God Energi", som Samsø Miljø- og Energikontor havde indbudt samsingerne til på Café Ofelia i Ballen. Forslaget om at inddrage øens børn kom frem under café-seminarets tredje dialog, der tog udgangspunkt i visionerne for kloge skridt i den nærmeste fremtid. Andre forslag gik på etablering af el-busdrift, solenergi og fjernvarme. En gruppe havde også forslag om at gøre Samsø ril en "fri-ø" for at komme uden om visse regelsæt og love, der hindrer for eksempel etablering af vindmøller ud fra andelstanken. Formålet med det anderledes borgermøde var at opdage fælles visioner på langt sigt og de næste kloge skridt på kort sigt for energiprojektet på Samsø. Og 60 samsinger havde taget imod invitationen ril at bruge en dag på Samsøsfremtid.Deltagerne blev opdelt i grupper på fem ved små caféborde, og dagen igennem blev grupperne opbrudt, så alle ved dagens slutning havde udvekslet ideer og meninger med hinanden. To professionelle mødeledere var engageretrilat styre konferencen, og det hele blev afviklet med økonomisk støtte fra Energistyrelsens Grønne Fond. Dagens første punkt var at give deltagerne mulighed for at få besvaret deres mest brændende spørgsmål, og tanker som "Hvordan kan tvivl og uenighed afløses af mod og enighed?" eller "Hvordan får man engageret lokalbefolkningen?" blev besvaret af deltagerne selv, og alle havde i dagens anledning lagt de officielle kasketter. Dialogen Efter en idé-brainstorm startede første dialog, hvor deltagerne skulle diskutere, hvad Energi-Ø projektet kunne betyde for Samsøs udvikling, Allerede efter den første time var man så langt fremme, at man var i stand ril at opremse en lang række muligheder ud fra de ideer, der var kommet fra deltagerne: Større fællesskab for samsinger, at man vænner sig al større samarbejde og dermed indirekte farflerearbejdspladser og turister, var blot nogle af visionerne Der var også forestillinger om, at projektet kunne betyde bedre lokaløkonomi, at Samsø kunne blive en økologisk ø, samt at der måske kunne komme ny inspiration til Kåsen-Revyen. Samsø som videncenter Under anden dialogskulle deltagerne diskutere den gode vision for Samsø på langt sigt, og en af ideerne gik ud på at gøre Samsøtilvidencenter for alternativ, vedvarende energi. Der var visioner om ren jord, grønt landbrug og nul pesncider i drikkevandet, og en mere poetisk gruppe konkluderede at "Sol, vind og måne. får alverden til at dåne". Stor succes Søren Hermansen fra Samsø Miljø- og Energikontor betegner energicafeen som en stor succes. - Denne form for samarbe]- de med borgerne er meget bedre end de traditionelle informationsmøder, hvor en ekspert går ud og fortæller, og hvor man let kommer til at tale forbi hinanden. I virkeligheden tror jeg, det er spild af od at fortælle andre, hvad de skal tro og tænke, siger Søren Hermansen. Et af energikontorets mål var også at udnytte den viden og ekspertise, der findes i befolkningen. Og da Energi-Ø projektet er beskrevet som et initiativ, der skal have bred, folkelig opbakning, svnes Søren Hermansen også, det skal ske i virkeligheden. - Jeg tror café-formen tiltaler borgerne, fordi vi får mu-, lighed for at få hinanden i tale. Vi vil geme være medtilat ændre projektets ryforat være topstvret. Projektet skal ifølge beskrivelsen være et fællesprojekt, og det vil vi arbejde for, at det bliver. Vi mener, vi skal bevæge os fra fjernstyring til selvstyring, siger Søren Hermansen. Det er tanken, at seminarformen også fremover skal afløse de traditionelle borgermøder, der skal holdes ude i lokalområderne. Fra energikontoret er der tanker om at lave en nv borgerforeningsrunde, oe gentage café-seminaret som model. Søren Hermansen fra Samsø Miljø- oq Enerqikontor tror, caféformen tiltaler borqerne, fordi de involveres direkte i dialoqoq idefasen. roto GRETE EBBE JENSEN - Vi vil gerne være med til, at Samsø opleves som et handlekraftigt sted, hvor borgerne gør deres indflydelse gældende, slutter Søren Hermansen. Søndergade 18, 8464 Galten Tlf Fax Journalist Connie Felbert Udebliver avisen: I DAG: KI Det Blå Marked i Låsby er åbent. KI.13P-pladsen v/himmelbjerget, kyndelmissetur, DN's lokalkomité. Ry Biograf Kl. 14 Jungledyret. Kl "Forhandleren". Kl. 20 "Kemisk Rens". Kl. 14 og Ry Bibliotek, Det Lille Turneteater opfører "Grev Gris" for fire-otteårige. I MORGEN: KI.14Ryvang, banko. Ry Biograf Kl. 20 "Olsen Bandens sidste stik".

3 ;)117 J r) W/[ Ep(~A/7) det er ny energi! 1i. Samsø Energi- og Miljø-. kontor havde lørdag indbudt til 7 timers Cafe: "Ny energi på Samsø". For Deres udsendte var det en stor og inspirerende oplevelse. Der var ca 60 deltagere, og ikke en blev set sovende under foredragene, der var nemlig ikke et eneste foredrag. Fra starten satte man sig ved cafeborde, 4-6 personer ved hvert bord. Man fik et ganske kort oplæg, skriftligt og mundtligt, og så gik snakken ellers igang ved alle borde. Efter 20 minutter fik man besked om at rejse sig og finde en plads ved et andet bord, hvor man kom til at sidde med andre makkere og andre instrukser, og straks var snakken i fuld gang ved det nye bord. På bordene lå små og store sedler, som man fyldte med stikord og fyndige sætninge~derhavnedeoppepå væggene. Emnerne ændrede sig i løbet af dagen, så de i sidste omgang blev meget konkrete. Undervejs fik man en god frokost og en lang pause til gåtur.ud på molen. Pausen adskilte sig ikke fra den øvrige diskussionsperiode, ud over at man ikke skrev ned hvad man nåede frem til. Alt det skriftlige materiale, som deltagerne efter- Iod på vægge og borde er den gruppe. Grupperne skulle vi individuelt til at efterfølgende bearbejdet og. havde alle beskæftiget sig være konkrete. Hver person et uddrag er trykt og udsendt til deltagerne. På et tidspunkt under mødet deltogjeg i en snak om muligheden af at gentage med de positive forventninger af energi-ø-projektet. Referenten fra den anden gruppe kunne fortælle om flyvebåd til Århus, om 200 skulle udfylde to sedler med konkrete forslag til VE-ø projektet. Sedlerne blev hængt op på væggene i emnegrupper, som VI sa mødets succes ved at nye tilflyttede unge familier meldte os i grupper om. Jeg afholde tilsvarende møder i de fire fjernvarrneområder, med børn og gode indtægter. Denne vækstvision var kom til at sidde i en gruppe, der ville se på muligheden i Tranebjerg og for det åbne. godt repræsenteret. Det af at bearbejde holdninger land. "Det kan da ikke koste ret meget", sagde forslagsstilleren, "Der skal da bare.indkøbes noget blødt brød." Den konklusion holder nu ikke. Der var ansat 4 personer til at lede og referere træffet. Selv om de ikke dominerede på selve dagen, så har de haft et pænt arbejde med forberedelserne, og vil især have det med efterbearbejdningen. Samtalegruppen var ikke i tvivl om, at et sådant arrangement i f.eks. Perlerækken ville blive en stor succes, altså under forudsætning af, at vi kunne få folk til at møde op, og det var vi mere i tvivl om. samme var den modsatte fløj, der ønskede at afmontere turbosamfundet og finde nogle andre værdier end penge og materielt forbrug. En mand i sin bedste alder og med godt arbejde og lige flyttet til øen, sagde, da han hørte om vækstvisionen: "Så er jeg vist flyttet til den forkerte ø." Selv har jeg fra det emne noteret: "Fordi det giver arbejdspladser, det hæver uddannelsesniveauet og det er sjovt. Det er også aflad." Det sjove var, at blandingen af disse to holdninger, gav gode åbne diskussioner hele dagen. Noget må de have til fælles, i hvert fald og adfærdsmønstre. Lyn- hurtigt kom vi ind på at snakke om børnene og sko- Jerne. Det måtte være der den centrale indsats skulle gøres. Børnene er åbne, de kommer rundt i mange hjem, og det er i overens stemmeise med skolernes formål. Så så vi os omkring i lokalet, og kunne ikke få øje på en eneste ansat fra de to børneskoler. På fri skolen må der da ske noget, mente en, men kunne ikke komme med noget eksem pel. Nej, på kommuneskolen, mente en anden, der er viceinspektøren i bestyrel- sen for Energi- og Miljø- kontoret. Der var enighed i grup- Hvem var vi? Det var en vældig blandet skare, der deltog i cafeen, øens beslutningstagere var stærkt representeret og det samme var denne avis' læserskare. Engang fik den gruppe jeg sad i referat fra en anvil gerne. møde s1ne læsere mandag d. 8/ Højskolen på Samsø kaffe m. bmd 25 kr. ønsket om a~ vi tager hånd qm vor fremtid, og ikke bare lader stå til. P lanøkonomien Den første gruppe jeg sad i, var sur på fjernvarmeom rådern e. "De låser folk fast", blev det sagt. "Det er osteuropæisk planøkonomi". "Vi må have befriet fantasien". "Skal vi til at sæ lge vore huse og flytte ud på det åbne land for at Ht lov til at være med i eksperi men te t?" Handlingerne M id t på eftermiddagen pen om at emnet var vig- tigt, og man lovede hinan-. den at gøre en indsats over for kommuneskolen, men man forventede ikke at det vil le gå helt let. Avisen vil følge sagen. Da redaktøren kom hjem, fandt han i postkassen en artikel fra Friskolen. Den er aftrykt her i avisen. Så har kommuneskolen da noget at forholde sig til. En af deltagerne i gruppen havde tidligere arbejdet med en model for et særligt energihus på skolen. Det fortalte han meget levende om.

4 Samsø Energi- & Miljøkontor 17. september 1998 Att: Den Grønne Fond c/o Miljøstyrelsen Strandgade 29 HIOKbh.K.Ansøgning Samsø energi- og miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf Fax Fra fjernbetjening til selvstyring Demokratiske processer i omlægning til vedvarende energisamfund Kopi af vedtægter vedlagt ( bilag 1) Regnskab for 1. Regnskabsår er for 3 måneder, foreningen har endnu ikke 1 års regnskab (bilag 2). Projektansvarlig; Energivejleder Søren Hermansen Økonomisk ansvarlig; Formand for foreningen Samsø Energi- og Miljøkontor, Birgit Bjørnvig Kontaktperson; Søren Hermansen, Samsø Energi- og Miljøkontor

5 Formål; Projektet har til formål at fremme de demokratiske processer i et samfund der skal omstilles til 100% vedvarende energiforsyning på 10 år. I udvælgelsen af Samsø som vedvarende energi-ø, og som udstillingsvindue for Danmark som vedvarende energiland, blev der lagt vægt på at der skulle være et folkeligt engagement. Engagementet er der, men det er nyt at et helt samfund skal tænke i alternative energiformer. Vi er vant til at der ligger gennemarbejdede eksempler på de muligheder vi til daglig har at vælge mellem. Vi er vant til, når de gælder vores energiforbrug, at handle indenfor bestemte områder. Den alternative energi har været et valg for idealister, og nu skal Samsø gøre valget til et fælles valg. Svend Auken og den siddende regering tog det første skridt ved at udpege et område til 100% omlægning. Vi skal nu have vendt en "top-down" beslutning til et "bottom-up" projekt. For at kunne gøre det er det nødvendigt at tale sammen, at mødes og gøre sig forestillinger om et samfund i forandring, og tage beslutninger på et fælles grundlag. Vi vil afholde 1 Cafeseminar (beskrivelse bilag 3) Med deltagelse af folk der er, eller vil blive, aktører i omlægningsprocessen Der ansøges om kroner Projektforløb: Der har været afholdt 4 borgermøder, med det formål at få dannet brugergrupper indenfor de udpegede fjernvarmeområder. Der har deltaget 350 personer i møderne og de har været afholdt på kontorets regning. Cafeseminarene planlægges til at kunne afvikles i november, med formøder i oktober som en naturlig opfølgning af de møder der allerede er afholdt oktober afholder vi en energimesse som et fremstød for vedvarende energi og for energi-ø projektet. Vi forventer at deltagerne bliver bedre i stand til at deltage i beslutningsprocesserne vedrørende energi-ø projektet. Vi forventer en større aktiv deltagelse og forståelse for nødvendigheden af at den enkelte borger deltager med de interesser og den erfaring der findes lokalt. Borgerne skal genopdage styrken i et lokalt engagement Idet vi er udpeget som "udstillingsvindue" for Danmark, vil det være nødvendigt også at fremvise demokratiske processer i en omstillingsproces. At vi rent teknisk kan omstille fra traditionel energifremstilling til at forsynes fra vedvarende energikilder, er kun det ene spor.

6 Andre samtund vil kunne bruge de erfaringer vi gør os via de møder, der skal bane vejen tor beslutninger, der fører til vedvarende energiløsninger. Uddannelsesinstitutioner vil kunne bruge materialet i projekter og undervisning. Der vil blive lavet en fyldestgørende dokumentation for hvert møde, som vil være offentlig tilgængelig. Dokumentationen vil i hovedtræk kunne findes på Energikontorets hjemmeside, og det fulde materiale vil kunne findes på energikontoret. Samarbejdspartnere: Samsø Kommune, Samsø Energiselskab, InterChange, Lokale Borgerforeninger. Kvalifikationer: I et tæt samarbejde med ovennævnte samarbejdspartnere, og med et professionelt managementfirma som entreprenør, vil ansøgeren med sin erfaring som formidler være kvalificeret til at tilrettelægge disse møder. Budget: Udgifter: Indtægter: Løn, honorar for 1 cafeseminar 25000,-kroner!$<> Løn, projektansvarlig 20000,- kroner <W- < Husleje, telefon 1000,- kroner ' e ' Rejser 1000,-kroner / Materialer 2000,-kroner M»+ty + PR, dokumentation 5000,- kroner 4^oo4- Revision 500,- kroner Samlede udgifter T - kroner Egenfinanciering, husleje, telefon rejser m.m 2000,- kroner Tilskud fra samarbejdspartnere, løn projektansvarlig 20000,- kroner Tilskud fra Den grønne Fond 32500,- kronet Samlede indtægter kroner Arbejdskraft: Der vil blive trukket på frivillig arbejdskraft hos medlemmer af Samsø Energi- og Miljøkontor til afvikling af dette projekt. Selve afholdelsen afseminaret er baseret på professionel arbejdskraft. Udtalelse fra Samsø Kommune vedlagt (bilag 4) Langgade 24, 8305 Samsø TIf Fax

7 Samsøs første energimesse De to sidste dage af efterårsferien, lørdag den 17. og søndag den 18. oktober indbyder Samsøs håndværkere og en række organisationer til en informationsmesse om vedvarende energi i Samsø Hallen Initiativet til Samsøs første energimesse kommer fra en gruppe af Samsøs håndværkere. De ville gerne have en lejlighed til at informere bredt om de muligheder, som Samsøs udnævnelse til Vedvarende Energi-Ø giver. Masser af information Det drejer sig blandt andet om spørgsmålet om de rigtige og mest rentable energibesparelser, samt hvilke typer vedvarende energianlæg, der kan etableres uden for de kommende fjernvarmeområder. Samsø Energiselskab og Energi- og Miljøkontoret har koordineret bestræbelserne på at gøre messen til virkelighed. Begge organisationer deltager også på messen med oplysninger om den vedvarende energiplan, om vindmøller, om de nye fjernvarmeområder og om mulighederne for gratis energisyn i byerne: Ballen, Brundby, Permelille og Ør- bysamsøs håndværkere Samsøs tømrere og murere vil på energi messen vise eksempler på energiglas og muligheden for efterisolering. El-installatørerne samt ARKEs Energicenter kan fortælle alt om el-besparelser, og specielt om hvordan man kan opnå store besparelser ved at skifte til lavenergi hvidevarer. Smedene vil demonstrere, hvordan varmepumper, biobrændselskedler og brændeovne kan kombineres med solvarmeanlæg. Der vil blandt andet blive vist solvarmeanlæg og træ- KMÉ om solceller og nabovarme. mé pi I lefyr i drift. De lokale forhandlere af træpiller og flis vil også være repræsenteret, og i skolegården vil der blive produceret træflis. Ligeledes i skolegården bliver der lejlighed til at afprøve el-biler. Og når det gælder finansieringen af den kommende tids vedvarende energitiltag, kan man hente gode råd og vejledning på standen for øens to banker. Eksperthjælp Endelig deltager Statens Prøvestationer for solenergi, varmepumper og biobrændselskedler med eksperter indenfor de forskellige områder. Her vil man også kunne finde nyttige oplysninger Underholdning Det hele kædes sammen med forskellige former for underholdning i den efterårspyntede hal med masser af spændende stande, som VI Design & Dekoration har stået for opbygningen af. Der vil være mulighed for få noget at spise og læske sig med under messebesøget, og serveringen står kursister fra Grøn Springer for. Det koster ikke noget at besøge den spændende messe, som borgmester John Sander Petersen åbner lørdag den 17. oktober kl. 10. Om lørdagen er Samsø Energimesse '98 åben indtil kl. 17, mens der søndag er åbent fra kl. 11 tim 5. Messeprogram Åbningstider: Lørdag k l Søndag k l LØRDAG Borgmester John Sander Petersen åbner Samsø Energimesse ' Vinderen af Energi-konkurrencen offentliggøres JA, JA BAND Forrygende underholdning med alt fra The Beatles til Huey Lewis - der vil også være aktiviteter til de mindste LØRDAG & SØNDAG Demonstration af flishugning 3 KTC Demonstration af flishugning Actionbane med Hjemmeværnet Samsø Bueskytter viser det sidste nye indenfor jagt- og skiveskydningsbuer Demonstration af redskaber til moderne femkamp, bl.a. fægteudstyr t Prøv 2 af de sidste nye el-biler og scootere k -.0 se om energibesparelser og ved is ad i de energi

8 Lokale virksomheder / Organisationer TØMRERE EL-INSTALLATØRER Brdr. Stjerne K/S Besser Smedegade 7, 8305 Samsø Tlf Fax Videncenter for Halm- og Flisfyring DTI - Energi, Teknologiparken, 8000 Århus C Tlf Fax Dalens Tømrer- og Snedkerforretning Hvidevare Centret Dalen 1, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Langgade 17, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Skorstensfejerens Pejse og Brændeovne SolenergiCenter Danmark Tømrermester Reinholt Jensen Samsø Elektro ApS Vestre Ringvej 17, Nordby, 8305 Samsø Tlf Fax Storegade 33, Pillemark, 8305 Samsø Tlf Viemosevej 2, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax DTI, Teknologiparken, 8000 Århus C Tlf & DTI, Postboks 141, 2630 Taastrup Tlf Bagers Tømrer- og Snedkerforretning Storegade 18, Pillemark, 8305 Samsø Tlf Fax Poul Søndergaard El-installation Smedestræde 7, Toftebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Besser Tømrer- og Snedkerforretning Besser Hovedgade 11, 8305 Samsø Tlf Fax SMEDE Hårmark Tømrer- og Snedkerforretning Bylykke Smede- og Maskinværksted Byvejen 8, Hårmark, 8305 Samsø Tlf Tranebjerg Tømrer- og Snedkerforretning Industrivej 1, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax MURERE Murermester Søren Sørensen Plantagevej 50A, Sælvig, 8305 Samsø Tlf Fax BRÆNDSEL Varmepumpeordningen DLG Samsø DTI, Postboks 141, 2630 Taastrup Tlf Fax Kåsen 57, Kolby Kås, 8305 Samsø Tlf Fax Samsø Flis - Brændelager Højvangsvej 12, 8305 Samsø Tlf Fax Issehoved 15, Nordby, 8305 Samsø Tlf Ballen Maskinfabrik ApS PENGEINSTITUTTER Ballenvej 50, 8305 Samsø Tlf Fax BG Bank Carl's Alternativ Energi Langgade 43, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Skrænten 21, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Jyske Bank Arne Ditlevsen WS - Smede- & Maskinværksted Langgade 20, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Tranevej 11, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Murermester Svend Aage Rasmussen Nordby W S Smed Mejerivej 21, Brundby, 8305 Samsø Tlf Fax Nordby Hovedgade 21, 8305 Samsø Tlf Fax Orman Varme- og Køleservice OPLYSNING / INFORMATION Prøvestationen for Biobrændselskedler DTI - Energi, Teknologiparken, 8000 Århus C Tlf Fax SAM-Data Åvej 14, Ballen, 8305 Samsø Tlf Fax Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Samsø Energiselskab Østerløkkevej 1, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Samsø Servicecenter Østerløkkevej 1, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Energistyrelsen Amaliegade 44,1256 København K Tlf Samsø Kommune Langgade 1, Tranebjerg, 8305 Samsø Tlf Fax Trolleborgvej 11, 8305 Samsø Tlf Leverandører / Udstillere BIOBRÆNDSELSANIÆG Green Fire ApS H-S Kedler - Tarm A/S Grøndahlsvej 6, Sønder Vinge, 8860 Ulstrup Tlf Fax Smedevej, 6880 Tarm Tlf Fax Passat Energi A/S Vestergade 36, Ørum Sønderlyng, 8830 Tjele Tlf Fax Pilevang A/S Havrebjergvej 57, 4100 Ringsted Tlf Fax Twin Heat Nørrevangen 7, 9631 Gedsted Tlf Fax BRÆNDEOVNE EL-BESPARELSER VARMEFORDELING Glasuld a/s Danfoss A/S Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup Tlf Fax Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tlf Energicentret ROCKWOOL A/S Kierulff A/S Thorsagervej 13A, Mesballe, 8550 Ryomgård If Fax Industrivej, 6580 Vamdrup Tlf Fax Nordre Løkkebyvej 3, 5853 Tranekær Tlf Fax EL-OMLÆGNING SOLVARME Aktieselsk. Ribe Jernindustri Energiselskabet ARKE Amba Aidt Miljø A/S Saltgade 11, 6760 Ribe Tlf Fax Grenåvej 55, 8200 Århus N Tlf Fax wwrke.dk Kongensbrovej, 8881 Thorsø Tlf Fax Wirsbo A/S Arcon Solvarme A/S Banemarksvej 2, 2600 Glostrup Tlf Fax Elvarmekonvertering - Klimasol varmepumper - El-biler ABC Pejseindustri A/S Nydamsvej 53, 8362 Hørning Tlf Fax ISOLERING FIERNVARME Star Pipe A/S Dansk Rørindustri Nymarksvej 37, 7000 Fredericia Tlf Fax Jyttevej 18, 8520 Skørping Tlf Fax (RØRPANELER) (RADIATORER) (GULVVARME) VARMTVANDSBEHOLDERE Batec Solvarme A/S Metro Therm A/S Danmarksvej 8, 4681 Herfølge Tlf Fax Rundinsvej 55, 3200 Helsinge Tlf Fax

Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk

Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk Afrapportering for aktiviteter 1/7 1998-31/12 1998 Kontorets drift: Energi vej lederen er ansat i

Læs mere

"v3 m ::_j;-~tl:^'-!r.:' :>' - wi/a - iki

v3 m ::_j;-~tl:^'-!r.:' :>' - wi/a - iki 5-JAN-99 ONS lå: 14 VIBORG. ENERGI. OG. MILJØ FAX NR. 87252165 0* ""V. Samvirkende ISnorgl- og Miljøkontoror (

Læs mere

Der skal holdes et borgermøde, men først når arbejdsgruppen har afklaret flere spørgsmål i forbindelse med områdets overgang til vedvarende energi.

Der skal holdes et borgermøde, men først når arbejdsgruppen har afklaret flere spørgsmål i forbindelse med områdets overgang til vedvarende energi. Samsø Miljø- & Energikontor Langgade 24 8305 Samsø tlf. 86 59 23 22 fax 86 59 23 11 e-mail: samso@sek.dk 18. november 1999 Referat fra arbejdsgruppemøde for Besser, Langemark, Torup og Østerby Tilstede:

Læs mere

MILJØ & ENERGI. Til: Deltagerne i møde om vedvarende energi-ø - Samsø 17. januar 1997 i Energistyrelsen. 8. kontor. J.nr. Ref JBu

MILJØ & ENERGI. Til: Deltagerne i møde om vedvarende energi-ø - Samsø 17. januar 1997 i Energistyrelsen. 8. kontor. J.nr. Ref JBu MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T Til: ENERGISTYRELSEN Deltagerne i møde om vedvarende energi-ø - Samsø 17. januar 1997 i Energistyrelsen 8. kontor J.nr. Ref JBu Vedlagt fremsendes referat af ovennævnte

Læs mere

Et lunt tilbud. er på vei. til dig... PIÅ Nordby - Mårup Wft LOKALVARME

Et lunt tilbud. er på vei. til dig... PIÅ Nordby - Mårup Wft LOKALVARME Et lunt tilbud er på vei til dig... w PIÅ Nordby - Mårup Wft ^ T Vil du give 100 kr. for at få uarmen nemmere og billigere P Muligheden er ikke så fjern som den lyder! Vi kalder den... Lokalvarme i Nordby

Læs mere

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen VE til proces Temadag: VE til proces 27. november 2013 Jette Ellegaard Vejen VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv konvertering til vedvarende

Læs mere

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015!

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Kære beboere på Lyø! Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Teknik - Klimasekretariatet Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk

Læs mere

41. Kl. 12.00-12.40 Besøg hos Popermo Forsikring g/s, C.F. Tietgens Boulevard 38, Odense SØ

41. Kl. 12.00-12.40 Besøg hos Popermo Forsikring g/s, C.F. Tietgens Boulevard 38, Odense SØ Assens Kommune, 1 af 5 Referat Klimaforum Tid fredag den 10. februar 2012 kl. 12:00 Sted Odense Afbud Indholdsfortegnelse: 41. Kl. 12.00-12.40 Besøg hos Popermo Forsikring g/s, C.F. Tietgens Boulevard

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B FUNDRAISING JDE ØKONOMI Juli 0 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Hvad er? 6 Læg en -plan 7 Hvem skal kende Bydelsmødrene? 8 Deltag

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille og Ørby.

Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille og Ørby. Til: Energistyrelsen Amaliegade 44 1401 København K Att.: Jan Biinger 26. juni Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk

r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk LOKALVARME Langgade 24 8305 Samsø For fremtiden r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk 4. oktober 2000 Dette brev udsendes til alle husstande

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal VE til proces DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014 Charlotte Forsingdal VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv

Læs mere

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces teamet Morten Pedersen (chef) Jette Ellegaard Vejen(projektleder) Eva Lembke Nikolaj Ladegaard(barselsorlov)

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Evaluering af IT-messe 2013 Til udstillerne

Evaluering af IT-messe 2013 Til udstillerne Evaluering af IT-messe 2013 Til udstillerne Håndværkerne -1 Svarandel 46% af adspurgte Svarandel 46% af adspurgte 2 Håndværkerne - 2 Svarandel 46% af adspurgte Svarandel 46% af adspurgte 3 Hvad var det

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Sætter du pris på din bolig

Sætter du pris på din bolig Sætter du pris på din bolig Program 19.30 Velkomst, v. MZ (5 min) 19.35 Program og lidt om det praktiske, v. Steen Olesen (5 min) 19.40 Lidt om hvad Høje-Taastrup Kommune har gennemført, v. MZ (10 min)

Læs mere

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007.

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007. Vedvarende Energi 0 I 1997 blev Samsø udpeget til Vedvarende Energi 0. Samsøs areal anvendes, som vist i tabellen. Arealanvendelse på Samsø Areal i ha Byer, landsbyer, campingpladser m.m. 1715 Fredede

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Samvirkende energi- og miljøkontorer

Samvirkende energi- og miljøkontorer Samvirkende energi- og miljøkontorer AFTALE om statstilskud til information og iværksættelse indgået mellem Samvirkende energi- og miljøkontorer og Samsø Energi- og Miljøkontor AFTALENS INDHOLD: Side 1.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Aktivt liv for borgere i Horsens Kommune, der modtager førtidspension

Aktivt liv for borgere i Horsens Kommune, der modtager førtidspension Aktivt liv for borgere i Horsens Kommune, der modtager førtidspension For mennesker, der har fået bevilget førtidspension, kan hverdagen godt gå hen og blive lidt trist, inaktiv og passiv. Man holder sig

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014 Lathyrushaven Indhold: Lathyrushaven skal have ny formand Ærgerligt Foråret Har du blomsterløg,

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Jeg har forandret mig. Både mentalt og fagligt. Det er rart, når man føler sig lidt klog. Og jeg ved nu, at jeg er klog nok

Jeg har forandret mig. Både mentalt og fagligt. Det er rart, når man føler sig lidt klog. Og jeg ved nu, at jeg er klog nok Jeg har forandret mig. Både mentalt og fagligt. Det er rart, når man føler sig lidt klog. Og jeg ved nu, at jeg er klog nok Nicolai Fick Sørensen om Drenge Akademiet i Jyllands-Posten DRENGE AKADEMIET

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

V ARMen. Knib dig selv i. Du kan nu få op til 20.000 kr. moderne varmeløsning. gamle oliefyr ud med en. i tilskud, hvis du skifter dit

V ARMen. Knib dig selv i. Du kan nu få op til 20.000 kr. moderne varmeløsning. gamle oliefyr ud med en. i tilskud, hvis du skifter dit Knib dig selv i V ARMen www.klogenergi.dk Du kan nu få op til 20.000 kr. i tilskud, hvis du skifter dit gamle oliefyr ud med en moderne varmeløsning. Til etablering af solvarmeanlæg ydes et tilskud på

Læs mere

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Omstillingen til vedvarende energi er vor generations største, kollektive, globale udfordring. Og der er ingen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013 Fælles info Ny struktur i SFO. Som omtalt i sidste Nyhedsbrev havde vi er personaledag i SFO lørdag den 2. november, hvor vi drøftede, hvordan SFO skal tilrettelægges fra 1. januar 2014. Efter dette personalemøde

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Dagsorden for Grønt Råds møde den 27. april 2009 kl. 18:22 i Farsø Kantine

Dagsorden for Grønt Råds møde den 27. april 2009 kl. 18:22 i Farsø Kantine Dagsorden for Grønt Råds møde den 27. april 2009 kl. 18:22 i Farsø Kantine Indholdsfortegnelse 001. Referat af møde den 27. april 2009 3 2 Medlemmer Erik Andersen Hans Kieldsen Aage Grynderup Christian

Læs mere

Informationsmøde om VE til proces. 13. juni 2013 Vejle

Informationsmøde om VE til proces. 13. juni 2013 Vejle Informationsmøde om VE til proces 13. juni 2013 Vejle Dagsorden Velkomst og baggrund ved chefkonsulent Kristian H. Sørensen Orientering om støtteordningen ved civilingeniør Nikolai Ladegaard Ansøgningsprocessen

Læs mere

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår.

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår. FASE 1: FOKUS Når innovationsforløbet er forankret, er I klar til at gå i gang. Det første vigtige skridt er at beslutte, hvad I konkret vil arbejde med i innovationsforløbet. I fokuseringen undersøger

Læs mere

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune Morsø Kommune Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune En fælles indsats inddragelse af interessenter Morsø Kommune Før bedre Bolig på Mors Inddragelse af interessenter i Morsø Kommune.

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl.

Referat. Lokalrådet. Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. Referat Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17:30 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen Poul Aksel

Læs mere

Til medlemmer af Samsø Energi- og Miljøkontor med bopæl i fjernvarmeområdet Ballen-Brundby-Ørby-Permelille

Til medlemmer af Samsø Energi- og Miljøkontor med bopæl i fjernvarmeområdet Ballen-Brundby-Ørby-Permelille I \ < '. \ j I Til medlemmer af Samsø Energi- og Miljøkontor med bopæl i fjernvarmeområdet Ballen-Brundby-Ørby-Permelille Ballen 29.1.99 Fjernvarmegruppen i området har henvendt sig til Søren Hermansen

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk

Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk Gode råd og guide til sessionsværter 3 Velfærdens Innovationsdag er en arbejdende konference 4 Om stande på Velfærdens Innovationsdag

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Fabrikken. En historie fra Tidløse. I Tidløselandet ligger Tidløse by. Den er bygget af bløde materialer fra billedkunst og rummer

Fabrikken. En historie fra Tidløse. I Tidløselandet ligger Tidløse by. Den er bygget af bløde materialer fra billedkunst og rummer Fabrikken En historie fra Tidløse 7 Tidløse-historierne bearbejdes i elevernes logbøger, på intranet og som små forløb med brug af multimedie og video. Ideen har bredt sig, og der er ved at opstå nye byer

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 FUNDRAISING JDE ØKONOMI EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

VE til proces tilskudsordningen

VE til proces tilskudsordningen VE til proces tilskudsordningen DGF Gastekniske Dage 2016 Billund 3. maj 2016 Nikolaj Ladegaard 2. maj 2016 Side 1 VE til Proces teamet Carl-Christian Munk-Nielsen (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Kuijers

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 15. maj 2014 sbrev nr. 781 Næste uge: 16. maj 19. maj 22. maj 23. maj St. Bededag Fri Majfestuge hele ugen Generalprøve kl. 11.00 Majfest kl. 18.30 Alle elever møder kl. 9.00

Læs mere

Velkommen til fritidsklubben Krudtuglen

Velkommen til fritidsklubben Krudtuglen Velkommen til fritidsklubben Krudtuglen Fritidsklubben Krudtuglen Indholdsfortegnelse Velkommen til Krudtuglen...Side 3 Ny i klubben...side 3 Ny forældre i klubben Side 3 Indslusnings uge.side 4 Info tavlen..side

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Den Gule Kultur

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 8 til mødet i Teknik- og miljøudvalget 2014-17 den 19. april 2016 kl. 13:00 i Faaborg Side 2 af 8 Indkaldelse Søren Kristensen Hans Jørgensen Claus Jørgen Bendtsen Kristian Nielsen Mads Holdgaard

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Hedensted Kommune ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN. Solveig Petersen. Rousthøjs Alle 32, 7130 Juelsminde. Solveig.rousthoej@gmail.com

Hedensted Kommune ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN. Solveig Petersen. Rousthøjs Alle 32, 7130 Juelsminde. Solveig.rousthoej@gmail.com I? HEDENSTED INDGÅET 26 OKT, 2015 Hedensted Kommune ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Onsdagscafeen, en cafe for personer med demenssygdom, deres pårørende

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN

VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN Solen giver lys og skaber liv. På bare halvanden time sender solen så meget energi ned til jorden, at hele verdens energiforbrug kan dækkes i et helt år. Det

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Referat. Konvent møde den 2. marts 2015. Konvent & camp 2015. Mirakler sker

Referat. Konvent møde den 2. marts 2015. Konvent & camp 2015. Mirakler sker Referat Konvent møde den 2. marts 2015 Konvent & camp 2015 Mirakler sker www.namidtjylland.dk www.nadanmark.dk Dagsorden: 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Valg af referat & ordstyrer 4. Oplæsning

Læs mere

Energilandsby en del af fremtidens landsby

Energilandsby en del af fremtidens landsby Energilandsby en del af fremtidens landsby Lyø sætter fokus på energien 13:00 Velkomst v. Rasmus Andersen 13:05 Fremtidens landsby v. Jens Peter Jacobsen 13:15 Energi og Klima i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere