Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug"

Transkript

1 Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

2 Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan påvirke prognoserne fremover? Spredning i indkomsterne Den bedste tredjedel

3 Prognose for landbrugets driftsresultat december 211 Klar fremgang i forhold til de seneste år Stabilisering af indtjening omkring en halv mio. kr. 75 Alle bedrifter Heltidsbedrifter kr Gns * 212* 213*

4 Generelle tendenser i indkomstprognosen Forbedring fra 29 til 211 på over 1 mio. kr. Forbedringen skyldes en kombination af højere produktpriser, lavere rente og produktivitetsfremgang Nogenlunde uændret indtjeningsniveau fra 211 til 213 Finansieringsudgifterne uændret trods rentefald Stigende bidragssatser og rentemarginaler Investeringer på niveau med afskrivninger Indtjeningen er utilfredsstillende Aflønning af ejerens arbejdskraftindsats og egenkapital

5 Svinekød (kr./kg) 9,33 9,83 1,7 11,4 11,55 Foderhvede (kr./hkg) Prognose for Svineproducenter, heltid december 211 Stigende kødpriser sender indtjeningen op 1 Slagtesvin Smågrise Integreret kr * 212* 213*

6 Foderhvede (kr./hkg) Prognose for Planteproducenter, heltid december 211 Pæn indtjening trods høstbesvær og faldende kornpriser Planteproduktion 1. kr * 212* 213*

7 Mælkepris (kr./kg EKM) 2,1 2,37 2,64 2,55 2,5 Prognose for Mælkeproducenter, heltid december 211 Svagt faldende mælkepriser og stigende rente- og brændstofudgifter medfører fald i indtjeningen fra 211 til Kvægbrug 8 16 køer Kvægbrug køer 5 1. rk * 212* 213*

8 Landmandsbarometeret Landmændene forventer også selv fremgang i indtjeningen: 212: 25 procentpoint (netto) forventer en fremgang i resultatet på over 25. kr. i forhold til 211 Heltidsbedrifters forventeringer til driftsresultatet Stigning på mere end 75. kr. Stigning på kr. +/- 25. kr. Fald på kr. Fald på mere end 75. kr Procent Indeværende år i forhold til sidste år Næste år i forhold til i år

9 Hvad kan påvirke landbrugets økonomi? Fødevarepriser Mælkepris (kr./kg EKM) 2,1 2,37 2,64 2,55 2,5 Svinekød (kr./kg) 9,33 9,83 1,7 11,4 11,55 Foderhvede (kr./hkg) Indeks Indeks

10 Landbrugets økonomi kan fremover påvirkes af Fødevarepriser Globale økonomiske konjunkturer / renter 8 Renteprognose Inkl. bidrag årig realkreditobligation 1-årigt rentetilpasningslån

11 ( ) Landbrugets økonomi kan fremover påvirkes af Fødevarepriser Global økonomisk krise / renter Adgang til kapital Finansiel sektor Grøn fond EU-reform Ny regering Natur- og landbrugskommission Miljø Bioenergi Konkurrenceevne Skatter og afgifter

12 Spredning i driftsresultaterne Gennemsnittet af driftsresultaterne dækker over stor variation

13 Spredning i driftsresultaterne Fordelingskurver viser spredningen i forhold til gennemsnittet Antal landbrug Gennemsnit Driftsresultat

14 Spredning i driftsresultaterne Større spredning og år med store afvigelser 3 Resultatfordeling i forhold til gennemsnittet Alle heltid 25 Andel i procent Kr.

15 Spredning i driftsresultaterne Størst stigning i spredningen inden for Svineproduktion 3 Resultatfordeling i forhold til gennemsnittet - Svin 25 Andel i procent Kr.

16 Spredning i driftsresultaterne Mindre, men øget spredning inden for Mælkeproduktion 4 Resultatfordeling i forhold til gennemsnittet - Kvæg 35 Andel i procent Kr.

17 Spredning i driftsresultaterne Mindst, men øget spredning inden for Planteproduktion 3 Resultatfordeling i forhold til gennemsnittet - Planter 25 Andel i procent Kr.

18 Spredning i driftsresultaterne Uensartet udvikling i spredningen for Mink 3 Resultatfordeling i forhold til gennemsnit - Mink 25 Andel i procent Kr.

19 Årsager til større spredning - Størrelse Strukturudviklingen betyder færre, men større virksomheder også flere helt store Størrelsen forklarer ca. 1/4 af den samlede stigning i standardafvigelsen Standardafvigelse - størrelseskorrigeret Kr Driftsresultaternes standardafvigelse Størrelseskorrigeret standardafvigelse

20 Årsager til større spredning - Specialisering Øget specialisering gør virksomhederne mere følsomme over for færre faktorer 8, Blandingsbrugs andel af alle heltidslandbrug 7, 6, Procent 5, 4, 3, 2, 1,,

21 Årsager til større spredning - Markedsvolatilitet Markedsvolatilitet øger spredningen som følge af forskellig eksponering og risikovillighed Årsager: Forsyningsbalance, spekulation, global økonomi, klima mv. Produktpris- og rentevolatilitet,16,9,14,8,12,7,1,6 Volatilitet,8,6,5,4,3 Svinepris Mælkepris,4,2 Hvedepris, ,1 Gns. kort obl.rente (højre akse)

22 Årsager til større spredning Finansielle poster Finansielle poster øger spredningen (større spredning i driftsresultat end primær drift): God indtjening og lave finansieringsomkostninger Lav indtjening og høje finansieringsomkostninger Højere gældsniveau øger rentefølsomhed Forskellig renteeksponering Pr. bedrift Gældsprocent Rentefølsomhed Gældsprocent Rentefølsomhed Sektor Søer/Smågrise Slagtesvin Kvæg** Planteproduktion

23 Årsager til større spredning Finansielle poster Kurstab/-gevinster på finansielle kontrakter Positioner i finansielle instrumenter i danske kroner og valuta 1-15 procent af virksomhederne bærer hovedparten af tabene De mest pressede har større tilbøjelighed til at benytte finansielle kontrakter. Ved tab øges spredningen. 1. kr. pr. bedrift Bedste tredjedel Gennemsnit Dårligste tredjedel

24 Årsager til større spredning Naturlig selektion Mindre naturlig selektion 22-28: Belåning af kapitalgevinster Kapitalgevinster har holdt virksomheder med underskud i live Dårlige virksomheder er ekspanderet lige så meget som gode 28-21: Strukturudviklingen bremser op Virksomheder med lav indtjening forbliver i erhvervet Handel med landbrugsejendomme Ejendomshandler i alt Ejendomshandler 15-6 ha Ejendomshandler over 6 ha

25 Årsager til større spredning - Effektivitet Effektivitet Forskellen i effektivitet mellem den bedste og den dårligste tredjedel er ikke ændret de sidste 1 år Den øgede spredning, som ikke kan forklares af strukturudvikling (størrelse og specialisering), skyldes derfor overvejende forskelle i kompetencerne inden for virksomhedsledelse Strategi, risikostyring, finansiering, investering mv.

26 Udsigterne for spredning Årsagerne til spredning peger mod fortsat stor spredning: Øget spredning Størrelsesmæssig udvikling, selvforsyningsgrad, specialisering samt normalisering af renteniveau Uændret spredning Stagnerende gæld og høj markedsvolatilitet Mindre spredning Mindre brug af finansielle instrumenter og valutalån, den finansielle sektors øgede indtjeningskrav og afvikling af nødlidende virksomheder men ikke nødvendigvis øget spredning

27 Konsekvenser af øget spredning - Landmænd Øget spredning er et resultat af en generelt større usikkerhed ved at drive en landbrugsvirksomhed Især behov for øgede kompetencer inden for virksomhedsledelse: Strategi Mere specifik benchmarking Risikostyring Større fleksibilitet for at dæmme op for eller udnytte store udsving i de forhold, der påvirker indtjeningen Finansiering, afgrødevalg, produktion i lejede bygninger, forpligtende samarbejdsaftaler med deling af risiko mv. Større økonomisk buffer Kortlægning af det finansielle beredskab Finansiering og investering Etc.

28 Virksomhederne er spredt over et bredt spekter Gæld Før du bliver stor, så sørg for at blive god! Peder Philip Konsekvenser af øget spredning - Landmænd Høj gæld Lav indtjening Antal: 15-2 % Prod.: ca. 2% Lav gæld Lav indtjening Antal: 3-35 % Prod.: 2-25 % Høj gæld Høj indtjening Antal: 2-25 % Prod.: 25-3 % Lav gæld Høj indtjening Antal: 3-35 % Prod.: 25-3 % Indtjening 3-35 procent har lav gæld, god indtjening og gode udviklingsmuligheder hvis de vil 5-55 procent har behov for små eller store tilpasninger for ikke at blive hægtet af procent har behov for en turnaround, en afviklingsstrategi eller er allerede under afvikling

29 Konsekvenser af øget spredning Rådgivningsvirks. Skal tilbyde rådgivnings- og risikostyringsprodukter, der modsvarer landbrugsvirksomhedens individuelle behov Strategiudvikling Optimerings- og effektiviseringsværktøjer Præcise benchmark-værktøjer Risikostyring Håndtering af nødlidende virksomheder Finansierings- og formuerådgivning Mv.

30 Konsekvenser af større spredning - Andre Finansiel sektor Stor betydning for kreditvurdering og prisdifferentiering Samfundsøkonomi Større spredning har samlet set betydning for landbrugserhvervets påvirkning af samfundsøkonomien i form af investeringer, skattebetalinger, efterspørgsel efter varer og serviceydelser etc. Interessevaretagelse Vanskeligere at identificere og prioritere de områder, der kræver særlig opmærksomhed

31 Spredning i driftsresultaterne Afstanden øges mellem bedste og dårligste tredjedel 1.5. Forskel mellem gennemsnit og bedste/dårligste tredjedel Kr Bedste tredjedel Dårligste tredjedel

32 Prognose for den bedste tredjedel December Alle heltidsbedrifter Bedste tredjedel af heltidsbedrifterne 2 Slagtesvin Smågrise Integreret kr rk Gns * 212* 213* 15 Kvægbrug 8 16 køer Kvægbrug køer 1.6 Planteproduktion kr rk * 212* 213* *

33 Er den bedste tredjedel stabilt gode? Hvor stabile er de? Hvorfor vandrer de ud af bedste tredjedel? Hvor lang tid går der, inden de vender tilbage? Vandringsanalyse på den bedste tredjedel af kvægbedrifter i perioden Selektion ud fra to års gennemsnitlige driftsresultat korrigeret for ejeraflønning, egenkapitalforrentning og bedriftens størrelse

34 Vandringsanalyse Svin 58 procent forbliver i den bedste tredjedel året efter 42 procent rykker ud. Af dem vender: 44 procent tilbage året efter 39 procent tilbage i løbet af 2-4 år 15 procent ikke tilbage (kun 6 procent af alle) 15% er tilbage efter 2 år 12 % er tilbage efter 3 år 12% er tilbage efter 4 år 58% forbliver i den bedste 1/3 42% rykker ud af bedste 1/3 44% er tilbage efter 1 år 15% kommer ikke tilbage

35 Vandringsanalyse Planter 57 procent forbliver i den bedste tredjedel året efter 43 procent rykker ud. Af dem vender: 44 procent tilbage året efter 39 procent tilbage i løbet af 2-4 år 19 procent ikke tilbage (kun 8 procent af alle) 12% er tilbage efter 2 år 18 % er tilbage efter 3 år 9% er tilbage efter 4 år 57% Forbliver i den bedste 1/3 43% rykker ud af bedste 1/3 44% er tilbage efter 1 år 19% kommer ikke tilbage

36 Vandringsanalyse Kvæg 6 procent forbliver i den bedste tredjedel året efter 4 procent rykker ud. Af dem vender: 47 procent tilbage året efter 33 procent tilbage i løbet af 2-4 år 2 procent vender ikke tilbage (kun 8 procent af alle) 13% er tilbage efter 2 år 11 % er tilbage efter 3 år 6% forbliver i den bedste 1/3 4% rykker ud af bedste 1/3 47% er tilbage efter 1 år 9% er tilbage efter 4 år 2% kommer ikke tilbage

37 Vandringsanalyse Årsager til udvandring Investering Omkostningerne ved store investeringer modsvares typisk ikke af afkastet i de første år Forbedring af dækningsbidrag, men større forværring af kapacitets- og finansielle omkostninger Den bedste tredjedels investeringer giver dog tilstrækkeligt afkast efter få år der investeres med omtanke! Store kurstab på finansielle kontrakter Den bedste tredjedel kan dog bære enkelte år med store kurstab Afkast Tid

38 Konklusioner Klar forbedring i indtjeningen Indtjeningsniveauet er fortsat utilfredsstillende Stor spredning i indtjeningen De bedste er stabilt gode 21: Bunden er nået! 211: Fremgang, men fortsat behov for forbedring!

39 Hvis du vil vide mere om landbrugets økonomi

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste Risikoafdækning Risikostyring er det seneste år kommet i fokus i landbruget grundet de store prisudsving, der har været på råvarer. Tema >> Jens Schjerning, LandboSyd, AgroMarkets >> John Jensen, LandboNord,

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E.

Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E. university of copenhagen Landbrugets økonomi Melgaard, Poul; Bjørnskov, Christian ; Christensen, Tove; Frandsen, Søren E. Publication date: 2001 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk Årsrapport 2014 014 2014 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1 Produktionsøkonomi Svin 2008 Produktionsøkonomi Svin 1 2 Produktionsøkonomi Svin Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen Redaktør Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 9 Til aktionærerne 10 Hoved- og nøgletal 12 Jeudan i 2013 16 Regnskabsberetning 24 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M. M. 38 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale

Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Finansiering af dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Bankdirektør Anders Jensen Disposition Dansk landbrugs globale udviklingspotentiale Hvad kendetegner dansk landbrug? Landbrugets betydning for

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Finansiel stabilitet 2003 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 3 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af Århus rådhustårn, der er valgt som motiv for den første

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk landbrug og fødevareindustris. rammevilkår -sammendrag og konklusioner

Dansk landbrug og fødevareindustris. rammevilkår -sammendrag og konklusioner Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 210 Dansk landbrug og fødevareindustris konkurrenceevne og rammevilkår -sammendrag og konklusioner København 2012 ISBN 978-87-92591-09-8 (online, Sammendrag og konklusioner)

Læs mere

Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed

Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed Februar 2015 Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed En kombination af svag økonomi, lav inflation og uro på de finansielle markeder har medført en rekordlav rente. Selvom vi

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere