ZONETERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C. zcd-odense.dk tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ZONETERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C. zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435"

Transkript

1 ZONETERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C zcd-odense.dk tlf

2 Forord Velkommen til Odense Zonecollege ZCD. Hos Odense Zonecollege ZCD kan du uddanne dig til zoneterapeut, akupunktør eller kraniosakral terapeut. Vores overordnede mål er at uddanne terapeuter af høj kvalitet, som er drevet af lysten til at hjælpe andre mennesker med deres kompetencer inden for alternativ behandling. Hos Odense Zonecollege ZCD går vi ikke på kompromis med vores uddannelser. Derfor finder du hos os professionelle undervisere, moderne faciliteter, et højt antal undervisningstimer og pensumbeskrivelser for alle fag. Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt. Vi ønsker med vores skoler at bidrage til, at den alternative verdens muligheder udbredes endnu mere. Derfor er det altafgørende at uddanne højt kvalificerede behandlere, som kan give deres klienter en professionel behandling. Vi ser det gerne ske i samarbejde med den vestlige verdens fantastiske og uundværlige viden inden for lægevidenskaben. Har du lyst til at hjælpe dine medmennesker som alternativ behandler, ønsker vi dig held og lykke med din beslutning og glæder os til at se dig på Odense Zonecollege ZCD. Med venlig hilsen Maiken Telling Kjeldsen Skoleleder 2

3 Introduktion til Odense Zonecollege ZCD Odense Zonecollege ZCD startede som zoneterapiskole i Odense i I 2003 blev skolen solgt til Zonecollege ZCD Køge Holbæk Odense, og var indtil juni 2015 en del af denne skolesammenslutning. Fra juli 2015 er Odense Zonecollege ZCD igen en selvstændig enhed med egen skoleledelse. Skolen indgår fortsat i tætsamarbejde med ZCD-skolerne og med den tidligere skoleleder i Odense Ziggy Willumsen. Det hele menneske Uddannelserne hos Odense Zonecollege ZCD tager udgangspunkt i det hele menneske, og ud over den fysiske krop medinddrages tillige psykiske og spirituelle aspekter af betydning for menneskets trivsel. Alt sker naturligvis med respekt for det enkelte menneskes ståsted. Terapeutens kvalifikationer Vi lægger stor vægt på at uddanne terapeuter til gode håndværkere, som lærer at læse, hvad deres hænder mærker, og som ud fra det visuelle bliver i stand til at tolke, hvad klientens krop fortæller. At lære de kommende terapeuter at tolke kroppens signaler og blive i stand til at formidle deres viden videre til klienterne er et kernepunkt i uddannelsen. Man kan sige, at terapeuten er som en slags katalysator, der kan hjælpe kroppens egne ressourcer i gang med at normalisere helbredet. Anatomi/fysiologi og sygdomslære Undervisning i anatomi/fysiologi og sygdomslære er et krav for at blive RAB godkendt og udgør en del af den samlede uddannelse. Den bidrager til en samlet forståelse af kroppens funktioner og gør det lettere at forholde sig til mange af de terapeutiske aspekter, der indgår i arbejdet med klienter. Hvis du i forvejen har en sundhedsautorisation vil du med sandsynlighed have merit for disse fag. Undervisningsmiljø Undervisningen hos Odense Zonecollege ZCD foregår i gode rammer med moderne brikse, skelet, torso og kommunikationsudstyr. Samtidig har vi lagt vægt på et hyggeligt miljø og under hele uddannelsesforløbet er der fri adgang til økologisk kaffe og urtete. Der er køleskab til din medbragte mad- og drikkevarer og komfur, hvis du skal varme medbragt mad op. RAB-godkendelse SA-godkendelse Uddannelserne opfylder de krav, der stilles for, at du kan søge om at blive Registreret Alternativ Behandler (RAB) eller Sundhedsautoriseret Behandler (SA). Loven om Alternativ Behandlere blev vedtaget af Folketinget i 2004 og skal sikre klienten, at terapeuten har en seriøs uddannelse. Som Registreret Alternativ Behandler er man momsfritaget, og dine klienter kan ofte søge om tilskud hos fx Sygeforsikring danmark eller private sundhedsforsikringer. Godkendte uddannelser Zoneterapeutuddannelsen hos Odense Zonecollege ZCD er godkendt i ZCT (ZoneConnection Terapeutfforening). Akupunkturuddannelsen er godkendt i PA (Praktiserende Akupunktører) og DA (Danske Akupunktører. Kraniosakral Terapeutuddannelsen opfylder RAB-kravene, og man kan søge RABgodkendelse i Foreningen af Kranio Sakral Terapeuter. 3

4 Beskæftigelsesmuligheder Når du har taget en uddannelse som alternativ behandler har du mange forskellige muligheder for beskæftigelse. Du kan: Starte din egen klinik og blive herre i eget hus. Din egen klinik kan være hjemme eller på klinik uden for hjemmet Blive ansat som behandler på en virksomhed,i et fitness center, mv. (Erhvervsterapeut) Blive ansat i virksomheder, som ansætter alternative behandlere, som fx Falck Healthcare Indgå i et team i et helsehus Kombinere egen klinik og erhvervsterapeut Kombinere dit normale job og egen klinik Som RAB-/SA-godkendt alternativ behandler har du tilladelse til at behandle klienter som enten er medlem af en privat forsikring eller medlem af sygeforsikringen danmark. Sygeforsikringen danmark giver i dag tilskud til akupunktur og zoneterapi. Kom til informationsaften/-dag Har du lyst til at vide mere om uddannelserne og skolerne, vil vi anbefale dig at komme til en af vores informationsaftener eller -dage. På informationsaftenerne/-dagene får du dels information om uddannelsen herunder indhold og priser m.v. Du har mulighed for at spørge ind til specifikke områder. Du vil høre om dine muligheder for merit, uddannelsens sammensætning af fag og få fortalt om praksis og klienthistorier. Du får lov til at se, hvordan en behandling udføres evt. få lov til selv at prøve, hvordan en behandling opleves, hvis du har lyst. Du er også velkommen til at ringe og aftale en tid, hvor du kan se skolen og få en samtale med skolelederen, og du kan få lov til at deltage i undervisningen en dag eller aften for at opleve atmosfæren i en undervisningstime. 4

5 Zoneterapeutuddannelsen Zoneterapeutuddannelsen (258,5 timer) Med zoneterapi kan du nemt hjælpe andre, og du vil igen og igen blive overrasket over resultaterne. Fødderne afspejler den menneskelige krop, og hvert delområde og organ i kroppen har en zone på fødderne, som kaldes en reflekszone. Hvis der er ømhed i en reflekszone, hænger det sammen med, at en del af kroppen ikke fungerer optimalt. Ved at behandle de ømme reflekszoner med trykmassage på føddernes under- og overside kan en zoneterapeut påvirke organerne, så kroppen igen kommer i balance. Definition på zoneterapi: Zoneterapi er en behandlingsform, hvor vi via trykbehandling på fødderne, kan opnå en stabiliserende effekt på væv og organer overalt i kroppen. Fødderne er et holografisk billede af vores krop. næringsstoffer og ilt nu frit kan flyde med blodet ind i området, og at affaldsstoffer kan borttransporteres. Der sker en øget produktion af nogle neurohormoner, som hedder endorfiner og enkefaliner. Dette kan også iagttages ved akupunktur. Disse stoffer, som kan måles i blodet, har en morfinlignende effekt, dvs. en afslappende og smertestillende effekt. En øget dannelse af disse hormoner kan dog ikke alene forklare zoneterapiens smertestillende effekt. Der gives i øvrigt følgende formodninger om, hvorfor zoneterapien virker. Der sker en afslapning og stabilisering af det autonome nervesystem, dvs. den del af nervesystemet, som er uden for viljens kontrol. Det er nemt at iagttage, hvordan klienten falder ind i en dybt afslappet tilstand under en behandling. Mange falder simpelthen i søvn. Denne "stressforløsning" skal man nok ikke underkende, idet den overvejende del af vore dages sygdomsproblemer givetvis er forårsaget af stress. Det er uddannelsens formål at uddanne professionelle zoneterapeuter til gode håndværkere med stor menneskelig, teknisk og teoretisk viden. Hvordan virker Zoneterapi Blodkapillærerne åbnes i vævsområderne, når reflekser bliver behandlet med zoneterapi. Man forestiller sig, at dette sker via nervesystemet eller meridianbanerne. Et tryk vil give områdets nervebaner en impuls, som løber op omkring hjernen og ud til de vævsområder, der svarer til refleksen. Effekten vil som nævnt være en åbning af blodkapillærerne. Dette sker ved at spændingstilstande i muskulaturen eller i blodårerne omkring og i det pågældende vævsområde afslappes og åbnes, således at Undervisningen veksler mellem teoretisk gennemgang, skriftlige øvelser og behandling. Der bliver bl.a. undervist i systemindlæring samt foddiagnose. Der findes 250 reflekspunkter under og oven på fødderne, som er zoneterapeutens redskab til at kunne genskabe klientens tilstand. De studerende behandler både hinanden og klienter udefra. Der lægges stor vægt på det rent håndværksmæssige inden for zoneterapi. Som en del af undervisningen i zoneterapi indgår 20 timers kliniktjeneste/supervision, hvor de studerende behandler klienter, som inviteres udefra eller evt. tager vi ud og behandler. De studerende modtager før, under og efter behandlingerne råd og vejledning fra deres underviser. Herigennem opnår vores 5

6 studerende værdifulde erfaringer, som giver en god baggrund for senere at åbne egen klinik. De studerende udfører mindst 50 behandlinger hver hjemmefra på fremmede klienter. Behandlingerne skal dokumenteres med navn og underskrift for de deltagende klienter. Der vil også være gruppearbejde samt individuelle øvelser, og vi opfordrer meget til, at de studerende danner studiegrupper, hvor de sammen kan arbejde med hjemmeopgaver. Du vil under hele uddannelsesforløbet behandle og blive behandlet af dine medstuderende, og sidst i uddannelsen skal du også behandle klienter udefra. Eksamen Zoneterapimodulet afsluttes dels med en skriftlig eksamen, samt en mundtligt/praktisk eksamen, der tager udgangspunkt i et eksamensprojekt i klientbehandling, som du har udarbejdet forud for eksamen. Efter bestået eksamen vil du få udleveret et eksamensbevis samt dokumentation for uddannelsens timer og fag. Det er ikke noget krav at gå til eksamen, men det er en forudsætning, hvis du ønsker eksamensbevis og RAB-/SA-godkendelse. Desuden undervises i: Meridianlære med udgangspunkt i TKM TKM -Traditionel Kinesisk Medicin er en uundværlig del af zoneterapeutens diagnoseværktøj. Her indgår behandling af meridianer samt organur og 5-element-teori. Biopati Det sunde menneske er i besiddelse af et stærkt immunforsvar og en række reguleringsmekanismer, der normalt beskytter det mod sygdomsangreb og genopretter ubalancer. Hvis forskellige stressbelastninger overskrider denne evne til regulering, vil kroppen lide overlast og sygdom kan opstå. Etik Når man har med behandling at gøre, er der visse etiske regler, der skal overholdes. Dels med hensyn til klienter, klinik og kollegaer. Journaler Du vil blive undervist i at føre journal, hvilke lovkrav der er omkring journalføring, samt hvad disse bruges til. 6

7 Supplerende fag/ Alternativ sygdomslære Alle supplerende fag (kaldet RAB-fag) er en forudsætning for at kunne få en RAB-/SAgodkendelse. Formålet er at give dig en forståelse for det holistiske menneskesyn og indsigt i andre alternative behandlingsformer. Til disse spændende fagområder anvender vi fagspecialister som gæstelærere. Psykologi og psykisk førstehjælp (50 timer) Du får kendskab til grundlæggende psykologiske/pædagogiske teorier og teknikker, der kan anvendes i forhold til den enkelte klient. Du får desuden forståelse for menneskets reaktioner og samspillet mellem mennesker i samfundet. Et vigtigt formål med dette fag er desuden at få kendskab til faktorer, der påvirker forholdet mellem klient og behandler. Du skal desuden have forståelse for psykologiske faktorers indflydelse på sygdomsudviklingen. Det er meget vigtigt, at du igennem uddannelsen også lærer, hvor dine egne begrænsninger er. Emnet indgår i zoneterapieksamen. Kost, ernæring, vitamin- og minerallære (30 timer) Mad skal være din medicin, og medicin skal være din mad (Hipokrates). Du lærer at understøtte klienten via kosten til en bedre balance og velvære. Supplerende kost og råd er støttende og givende i kombination med behandlinger. Det er vigtigt, at kosten er afstemt i forhold til den sygdom/ubalance, klienten måtte have. Sunde kostvaner kan ændre sygdomsbilledet, dette opnås også ved at fjerne eller reducere usunde og belastende spisevaner og supplere med vitaminer og mineraler. Emnet indgår i zoneterapieksamen. Orientalsk diagnose (15 timer) Ansigtsdiagnose, hvor du i ansigtet kan se diverse ubalancer og sygdomme m.m. Alle organernes tilstande aflæses i ansigtet. Det være sig såvel fysiologiske som psykologiske ubalancer. Du lærer at læse disse tegn, der er et værdifuldt værktøj til at kunne gennemskue klientens problem/tilstand. Ansigtets organområder bruges til at afstemme organer, som er i ubalance. Desuden vil du lære, hvordan du finder ud af, om klienten har en svag eller stærk konstitution og at bruge det gamle kinesiske diagnoseværktøj som tungediagnose. Der er mange steder, hvor der findes et holografisk billede af din krop. Ud over ansigt og tunge har fødderne også en holografisk afbildning af kroppen. Du lærer også at læse fødderne, hvor sygdomme, ømme muskler mv. vil afspejle sig. Som en gammel kineser sagde: Giv mig dine fødder, og jeg skal fortælle dig hvem du er. Emnet indgår i zoneterapieksamen. Øreakupunktur (15 timer) Øreakupunktur er en selvstændig behandlingsform, der kan bruges til at forstærke dine behandlinger og samtidig aflaste dine hænder, uden at det går ud over behandlingsresultaterne. På kurset lærer du, hvordan du kan stimulere punkterne i øret med forskellige teknikker, og hvordan du kan benytte øret som et ekstra diagnoseredskab. 7

8 Kurset sigter på, at deltagerne umiddelbart bagefter vil kunne bruge den nye behandlingsmetode til blandt andet smertebehandling, rygeafvænning og appetitregulering. Medicinsk Qi Gong (12 timer) Qi = livskraft / Gong = metode. En hjælp til dig som behandler - en metode til aktivt og bevidst at forny kroppens livskraft og energi. Qi Gong er en af grundpillerne inden for TKM. Den bygger på samme medicinske og filosofiske tænkning som akupunktur, men med den forskel, at man med Qi Gong behandler sig selv og dermed sørger for, at du selv er fyldt op med energi (Qi). Grundkursus i førstehjælp (12 timer) Kurset har til formål at give dig et teoretisk og praktisk kendskab til den grundlæggende førstehjælp, så du bliver i stand til at holde liv i tilskadekomne, indtil mere kvalificeret hjælp når frem. Kurset indeholder en del anatomi, der giver en bedre forståelse for førstehjælpen. Du vil blive i stand til at hjælpe ved de mest almindeligt forekommende dagligdags ulykker. Hjertemassage indgår i kurset. Det er også vigtigt at vide, hvordan du sikrer dig selv, hvis du som selvstændig bliver syg, og hvilke forsikringer du skal have. Hvis du er selvstændig, er det vigtigt at kende til reglerne om annoncering og markedsføring, og hvordan dette gøres. Dokumenteret hjemmebehandling (50 timer) Inden den praktiske eksamen skal man hjemme have udført 50 dokumenterede behandlinger på egne klienter. Nogle af disse fag vil blive afholdt som ekstra weekender, såfremt det ikke er muligt at afholde dem på hverdage. For at få dit uddannelsesbevis skal du have gennemført og deltaget i alle supplerende fag med mindst 85% fremmøde. Der er mulighed for på egen regning af tage fagene fx i Køge eller Holbæk, hvis du evt. er forhindret i at fremmøde. Alternativt kan du tage faget senere på Odense Zonecollege ZCD uden merpris. Kurset er godkendt af Sundhedsstyrelsen, og der udstedes kursusbevis. Beredskabsstyrelsen er underviser i førstehjælp. Markedsføring, orientering om regnskab og hvordan kommer jeg i gang med at blive selvstændig (5,5 time) Der vil blive gennemgået, hvilke jobmuligheder du har som zoneterapeut. Du kan starte din egen klinik eller blive ansat som erhvervsterapeut eller en kombination af disse. Vi vil komme ind på at føre daglig kassebeholdning, lave budget mv. Vi vil komme ind på basisinformationer omkring, hvordan du opretter et CVR-nummer, bliver RAB-/SAgodkendt, får lavet en aftale med sygesikringen Danmark, godkendes af Datatilsynet m.v. 8

9 Anatomi/fysiologi og sygdomslære Opfylder kravene til RAB Anatomi og fysiologi 200 timers tavleundervisning. Anatomi/fysiologi og sygdomslære kan også tages som e-learning. Forløbet varer ca.11 måneder. Formål: At give eleven en forståelse af den menneskelige organismes opbygning og funktion, således at eleven senere, som alternativ behandler, vil være i stand til at vejlede (kommende) klienter i sundheds- og helseanliggender. Indhold: Stort set som i sygeplejerskeuddannelsen, men efter lærebøger, der er skrevet for alternative behandlere. Det omfatter bl.a. cellelære, vævslære, nervesystemet, kredsløbet, muskellære, hormoner og deres indflydelse på vores kropsorganer, de indre organer og deres funktion og meget andet. Fravær: For hvert fag må der højst forekomme 15% fravær i undervisningen. Der er skriftlig eksamen i anatomi/fysiologi. Patologi (sygdomslære) 100 timers tavleundervisning. Forløbet varer ca. 5 måneder. Formål: At sikre at den uddannede zoneterapeut i en vis udstrækning kan vurdere baggrunden for præsenterede sygdomsbilleder. Indhold: Stort set som i sygeplejerskeuddannelsen, men efter lærebøger, der er skrevet for alternative behandlere. Der vil blive undervist i de mest almindeligt forekommende sygdomme, f.eks. lungebetændelse, blodprop i hjertet, blodsygdomme, allergi, epilepsi og mange andre. Farmakologi Under faget sygdomslære vil du blive orienteret i farmakologi, hvor du lærer om de mest almindelige og brugte medicinpræparater. Emnet indgår ikke i eksamen i sygdomslære. Fravær: For hvert fag må der højst forekomme 15% fravær i undervisningen. Der er skriftlig eksamen i sygdomslære. Dispensationsregler for anatomi/fysiologi og sygdomslære Ansøgere med en af nedenstående uddannelser får automatisk dispensation for anatomi, fysiologi og patologi (sygdomslære). Opfyldes nedenstående krav skal eksamensbevis/autorisationsbevis indsendes til skolen inden uddannelsens start. Dispensation i anatomi-fysiologi og sygdomslære: Læge Tandlæge Sygeplejerske Plejehjemsassistent Social- og sundhedsassistent Fysioterapeut Ergoterapeut Jordemor Kiropraktor Radiolog Terapeut, som har taget fagene på andre skoler. 9

10 Dispensation i anatomi-fysiologi men ikke for sygdomslære: Radiograf Afspændingspædagog Cand.scient i biologi Mensendick-lærer Dispensation i sygdomslære men ikke for anatomifysiologi: Bioanalytiker (hospitalslaborant). Dispensation i førstehjælp: Personer, der har gennemgået 12 timers grundkursus i 1. hjælp med hjertemassage, inden for de sidste 3 år. RAB godkendte behandlere får dispensation for Alternativ sygdomslære (RAB-fag), fx øreakupunktur, kost, psykologi, qi gong, orientalsk diagnose. dokumentation i form af beviser til: Odense Zonecollege ZCD, Rugårdsvej 46, st., 5000 Odense C. Tilskudsordninger Personer, der modtager hjælp efter revalideringen, kan ansøge om at få uddannelsen betalt af det offentlige. Støtte via socialcentrene Hvis du er berettiget til sociale bistandsydelser, giver bistandsloven, iflg. revalideringen, dig mulighed for at søge støtte til uddannelse. Du skal henvende dig til dit lokale socialcenter. Andre med relevante uddannelser skal ansøge om dispensation. Dette gøres ved at indsende OBS! Ved dispensation skal der indsendes dokumentation i form af beviser mv. hvor fag og antal timer fremgår. 10

11 Praktiske oplysninger Zoneterapeutuddannelsen begynder DAGHOLD: Mandage fra , start den AFTENHOLD: Onsdage fra , start den Zoneterapiuddannelsen kan tage fra 1 år og 3 mdr. op til 2½ år - alt efter, hvornår du inkluderer anatomi/fysiologi og sygdomslære, eller om du har merit for dette. Betingelserne for at du kan blive RAB-godkendt zoneterapeut er, at du skal have 200 timers anatomi/ fysiologi og 100 timers sygdomslære. Disse fag kan du også læse på skolen, før eller samtidig med zoneterapidelen. Fagene skal være afsluttet inden zoneterapieksamen. Har du allerede anatomi/fysiologi og sygdomslære, vil forløbet på zoneterapidelen være 1 år og 3 mdr. overhead, dvd og video samt at øve teknikker i praksis ved briksene. Under uddannelsen vil der blive afholdt ferie, som i høj grad følger folkeskolens ferier og fridage. Uddannelsen opfylder kravene om RAB (Registreret Alternativ Behandler) samt SA (Sundhedsautoriseret Behandler) og loven om momsfritagelse. Uddannelsesplan fremgår af kalenderen bagest i brochuren. Der undervises fra kl til på aftenhold og fra til på daghold. Holdstørrelse er maksimalt 14 personer og minimum 6 personer. Du skal forvente, at der er et gennemsnit på ca. 5 timers hjemmearbejde/træning om ugen. Undervisningen foregår primært som klasseundervisning, hvor der bruges tavle, 11

12 Hvad koster Zoneterapiuddannelsen? Du kan vælge ud fra nedenstående tre måder at tage zoneterapiuddannelsen på. Vælger du eks. 1 eller 2, er adgangskravet, at du har 200 timers anatomi/fysiologi og 100 timers sygdomslære, eller at du har dispensation for disse fag. Se vores dispensationsregler på s. 11. Du kan også vælge at tage anatomi/fysiologi og sygdomslære sideløbende med zoneterapien, hvilket dog ikke anbefales. Du skal være færdig med fagene før din zoneterapieksamen. Eks. 1 hvis du har en RAB-/SA-godkendelse i forvejen Zoneterapidelen kr ,00 Bøger: Zoneterapibog, DVD/behandlingsdemo kr ,00 Eksamensgebyr kr. 800,00 Eks. 2 hvis du har en sundhedsautorisation i forvejen Zoneterapidelen kr ,00 Bøger: Zoneterapibog, DVD/behandlingsdemo kr ,00 RAB tillægsfag (Psykologi, Øreakupunktur, Kost, Orientalsk diagnose, Qi gong, 1. hjælp), inkl. bøger kr ,00 Eksamensgebyr kr. 800,00 Eks. 3 hvis du ønsker hele uddannelse og ikke har merit for et/flere fag Zoneterapidelen kr ,00 Bøger: Zoneterapibog, DVD/behandlingsdemo kr ,00 RAB tillægsfag (Psykologi, Øreakupunktur, Kost, Orientalsk diagnose, Qi gong, 1. hjælp), inkl. bøger kr ,00 Anatomi/Fysiologi og Sygdomslære, ekskl. bøger kr ,00 Eksamensgebyr kr. 800,00 * Tillægsfagene er et krav for at blive RAB-/SA-godkendt. (Registreret Alternativ Behandler). Ud over ovenstående priser, er det et krav at der tegnes en elevforsikring på kr. 200,- pr. år. Ved betaling af hele uddannelsesprisen ved første undervisningsgang ydes der 5% rabat. Du kan også betale med vores rentefrie afdragsordning. Så laver vi en afdragsordning hvor det månedlige afdrag er udregnet efter det antal mdr. uddannelsen varer. Vi kan tilbyde en afdragsordning, som strækker sig ud over uddannelsens længde og dermed mindre månedlige afdrag. Dette vil medføre pålæg af renter. Undervisningsmaterialet bliver udleveret den første undervisningsgang. 12

13 Selve zoneterapidelen er på 258,5 timer herunder: Teori, praktik og biopati - inklusiv 20 timers kliniktjeneste, Meridianlære, Journalføring Behandling og opstilling af behandlingsforslag ud fra sygdomshistorier, 5 element diagnose, Organur diagnose, Meridianstrygning. Oversigt over timeantal Førstehjælp 12 timer Opstart af klinik/marketing 5½ time Dokumenteret klientbehandling under uddannelsen (hjemmebeh.) 50 timer Zoneterapeutuddannelsen omfatter i alt 748 timer Anatomi og fysiologi Sygdomslære Supplerende fag: Kost, vitamin & minerallære Øreakupunktur Medicinsk Qi Gong Orientalsk diagnose Psykologi og psykisk førstehjælp 200 timer 100 timer 30 timer 15 timer 12 timer 15 timer 50 timer Fravær Der må højst forekomme 15% fravær i undervisningen. Er fraværsprocenten over 15%, vil det kræve, for at gå til eksamen, at man modtager den manglende undervisning for egen regning. Hvem underviser? Vores undervisere i zoneterapi på Odense Zonecollege ZCD er begge uddannet zoneterapeut og akupunktør med selvstændig klinik og adskillige års erfaring fra OUH (Odense Universitetshospital). Else Maibom Maiken Telling Kjeldsen 13

14 Tilmeldingsblanket Zoneterapeut Du kan tilmelde dig på nedenstående skema og sende den til vores adresse: Odense Zonecollege ZCD, Rugårdsvej 46, st., 5000 Odense C, eller du kan tilmelde dig via vores hjemmeside Tilmeldingen er først gyldig, når du har betalt tilmeldingsdepositum (kr ,-). Vi kører efter først-til-mølleprincippet. Depositum indbetales til: Nordfyns Bank, reg.nr. 6865, kontonr OBS: Hvis du har indbetalt tilmeldingsgebyret på kr. og fortryder senest 30 dage før første undervisningsdag, får du dit depositum tilbage. Hvis du fortryder senere end 30 dage før uddannelsesstart og ikke ønsker at begynde på uddannelsen alligevel, kan du få det overført til et senere starttidspunkt eller alternativt få dit depositum refunderet. Såfremt holdet ikke opstarter, på grund af manglende tilmelding, kan tilmeldingsgebyret overflyttes til næste holdstart eller tilbagebetales. Jeg tilmelder mig hermed uddannelsen Zoneterapeut Ønsket hold: Aftenhold - starter onsdag d. 9. september 2015 Zoneterapiuddannelsen - uden anatomi/fysiologi, sygdomslære og RAB-tillægsfag Zoneterapiuddannelsen - med RAB tillægsfag men uden anatomi/fysiologi+sygdomslære Zoneterapiuddannelsen - komplet uddannelse inkl. RAB-tillægsfag og anatomi/fysiologi+sygdomslære Daghold - starter mandag d. 7. september 2015 Zoneterapiuddannelsen - uden anatomi/fysiologi, sygdomslære og RAB-tillægsfag Zoneterapiuddannelsen - med RAB tillægsfag men uden anatomi/fysiologi+sygdomslære Zoneterapiuddannelsen - inkl. RAB-tillægsfag, anatomi/fysiologi og sygdomslære Tilmeldingsgebyret kr ,- er indbetalt til Nordfyns Bank: Navn: Adresse: Telefonnummer: 14

15 Kalender Zoneterapeutuddannelsen start 2015 Zoneterapi for sundhedsautoriserede: Daghold: Zoneterapifag fra , mandage: År 2015: / / / / / / / 02.11/ / / / / / År 2016: / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Skriftlig eksamen: Onsdag den fra kl Praktisk/mundtlig eksamen: / Aftenhold: Zoneterapifag fra , onsdage: År 2015: / / / / / / / 04.11/ / / / / / År 2016: / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Skriftlig eksamen: Onsdag den fra kl Praktisk/mundtlig eksamen: / Fælles for daghold + aftenhold (RAB-fagpakke): Qi Gong: Fredag aften d lørdag den Psykologi: Søndage: Kost og vitaminer: Fredag aften den lørdag den samt fredag aften den lørdag den Orientalsk Diagnose: Fredag aften den lørdag den Øreakupunktur: Fredag aften den lørdag den Marketing: Lørdag den Førstehjælp: Fredag aften den lørdag den

16 Kalender Zoneterapeutuddannelsen start 2015 Zoneterapi for ikke-sundhedsautoriserede: Daghold: Zoneterapifag fra , mandage: År 2015: / / / / / / / 02.11/ / År 2016: / / / / / / År 2017: / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Skriftlig eksamen: Mandag den fra kl Praktisk/mundtlig eksamen: / Aftenhold: Zoneterapifag fra , onsdag i 2015 og mandage fra 2016: År 2015: / / / / / / / 04.11/ / År 2016: / / / / / / År 2017: / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Skriftlig eksamen: Mandag den fra kl Praktisk/mundtlig eksamen: / Fælles for daghold + aftenhold (Anatomi/fysiologi og sygdomslære): Anatomi og fysiologi - tirsdag aften i 2015/2016: , 24.11, 1., 01.12, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (skriftlig eksamen). Sygdomslære - mandag aften i 2016: , , , , , , , , , , , , , , , , og (skriftlig eksamen). Fælles for daghold + aftenhold (RAB-fagpakke): Qi Gong: Fredag aften d lørdag den Psykologi: Søndage: Kost og vitaminer: Fredag aften den lørdag den samt fredag aften den lørdag den Orientalsk Diagnose: Fredag aften den lørdag den Øreakupunktur: Fredag aften den lørdag den Marketing: Dato udmeldes senere. Førstehjælp: Fredag aften den lørdag den

FDZ. Kursus- og efteruddannelseskatalog. www.fdz.dk Registrerede Alternative Behandlere

FDZ. Kursus- og efteruddannelseskatalog. www.fdz.dk Registrerede Alternative Behandlere FDZ Kursus- og efteruddannelseskatalog www.fdz.dk Registrerede Alternative Behandlere 2013 2014 Bidrager til vedligeholdelse af et normalt hår 1,4 INDHOLD Bidrager til vedligeholdelse af normale negle

Læs mere

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30)

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) Den professionelle uddannelse opfylder kravene til RAB Registreret Alternativ Behandler Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) www.skole-kbh.dk e-mail: info@skole-kbh.dk 1 Danmarks først Zoneterapeutskolen

Læs mere

FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER

FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER Frederiksgade 77 B, 2 sal 8000 Aarhus C 86 99 85 91 mail@massageskole-aarhus.dk www.massageskole-aarhus.dk DANSK FYSIURGISK

Læs mere

www.fdfm.dk Foreningen Danske Fysiurgiske Massører Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08

www.fdfm.dk Foreningen Danske Fysiurgiske Massører Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08 Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08 Hjerneforsker: Hoved og krop tænker sammen Bogstafetten Stress - det moderne traume Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Bogstafetten 10 bud på at lytte til kroppen

Læs mere

Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat

Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat Medlemsblad nr. 129 / Marts 2013 Redaktørens spalte Indhold Kære læser. Så kom vi godt i gang med et ny år - 2013. Der har fra årets start været en god aktivitet. Der er kommet nye medlemmer og flere studerende

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Velkommen til Casu s zoneterapeutuddannelse Hold 20

Velkommen til Casu s zoneterapeutuddannelse Hold 20 Velkommen til Casu s zoneterapeutuddannelse Hold 20 Fra d. 23. januar 2016 til d. 10. juni 2018. ca. 1 weekend pr. måned (lørdage- søndage kl. 10-17) Casu (Center for alternative sundhedsuddannelser) har

Læs mere

Foreningen Danske Fysiurgiske Massører

Foreningen Danske Fysiurgiske Massører ISSN 1903-4121 3 x Mit massørliv: Thøger Pauli Mads Chr. Jensen Martin Albæk Birte Lajer: Få fod på persondataloven Skolemassage: Massage mod mobning Tema: Stress af med musik FDFM ønsker alle en rigtig

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

specielle kompetencer indenfor vægttab livsstil stress lavt selvværd

specielle kompetencer indenfor vægttab livsstil stress lavt selvværd specielle kompetencer indenfor vægttab livsstil stress lavt selvværd Nyt livsmod og opkvikkende inspiration til andre måder at gøre tingene på. Ro til at finde ud af i hvilken retning, dit liv skal gå.

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder.

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Uddannelsen som kost-/og livsstilsvejleder er en speciel uddannelse til dig der ønsker at vejlede og inspirere andre indenfor kost, sundhed og livsstil. Men

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Udarbejdet af projektets medarbejdere: Ester-Helene Vinther Frei og Thomas Bedsted Jørgensen, samt projektleder Henry Hansen Resume: Det er ikke

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere