KOMMUNAL RISIKOLEDELSE. 1o år med primo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNAL RISIKOLEDELSE. 1o år med primo"

Transkript

1 KOMMUNAL RISIKOLEDELSE 1o år med primo

2

3 KOMMUNAL RISIKOLEDELSE 1o år med primo SVEND TYCHSEN (red.) PRIMO Danmark - foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor

4

5 INDHOLD FORORD...side 7 1. PRIMO - en platform for offentlig risikoledelse...side 9 2. Risikoledelse som en kommunal opgave...side risikofinansiering - håndtering af selvrisiko...side Retslige risici - kommunalt ansvar...side Digitale risici - informationssikkerhed...side Lokalt beredskab - Den robuste kommune...side kommunernes risikobillede...side Perspektiv på kommunal risikoledelse...side 61 BILAG A. PRIMO s hjemmeside - viden og værktøjer... side Værktøjer 2. Undersøgelser 3. Webbibliotek 4. Vidensplatform B. Uddannelser inden for risikoledelse... side Uddannelser 2. Forskningsmiljøer c. Foreningen PRIMO Danmark... side PRIMO Danmark - foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor 2. PRIMO Europe D. Hovedsamarbejdspartnere til PRIMO danmark... side 81 kommunal risikoledelse 10 år med primo Redaktion: Design: Copyright: Tryk: Oplag: Svend Tychsen, PRIMO Danmark All-in-One, grafisk design PRIMO Danmark Hillerød Grafisk eks. Gengivelse af publikationens indhold er tilladt med henvisning til kilde. 1. udgave, maj 2015 PRIMO Danmark c/o KOMDIR Aarhus Kommune Rådhuspladsen Aarhus C 5

6 Kommunale ledere tager hver dag beslutninger, der indebærer risici. Offentlige ledere bør derfor arbejde systematisk med at minimere den negative side af risici og optimere den positive side. I stedet for at lade os styre af frygt bør vi imødegå den på intelligent vis. Lars Løkke Rasmussen Indenrigs- og sundhedsminister Kilde: PRIMO Danmark Risikoledelse en kommunal opgave,

7 forord PRIMO Danmark er stiftet på initiativ af Kommunaldirektørforeningen og har til formål at fremme risikoledelse i den offentlige sektor til gavn for borgere og lokalsamfund, bl.a. gennem initiativer til styrkelse af indsatsen over for risikoproblemstillinger på tværs af den offentlige sektor i Danmark. Dette er sket siden 2005 ved at fremme kendskabet til god praksis for offentlig risikoledelse, støtte dialogen herom og tilvejebringe relevante uddannelsestilbud. PRIMO Danmark har gennem sin 10-årige levetid præget dagsordenen for kommunal risikoledelse - og medvirket til at risikoledelse i dag er en integreret del af styringen af den offentlige sektor. Foreningen har dermed opfyldt sit formål og blev nedlagt ved udgangen af En række af foreningens initiativer og aktiviteter videreføres af hidtidige samarbejdspartnere, og den opbyggede viden og de udviklede værktøjer vil fortsat være offentlig tilgængelig. Med denne afsluttende publikation vil PRIMO Danmark give et overblik herover ligesom den konkrete dokumentation fortsat vil være tilgængelig på hjemmesiden, der videreføres af KOMDIR. Jeg skal her benytte lejligheden til at takke medlemmer og samarbejdsparter for opbakningen til foreningens arbejde gennem alle årene. Claus Thykjær Formand for PRIMO Danmark Kommunaldirektør i Guldborgsund Kommune 7

8 8

9 1 PRIMO - en platform for offentlig risikoledelse 9

10 1. PRIMO - en platform for offentlig risikoledelse PRIMO Danmark blev etableret som selvstændig forening af Kommunaldirektørforeningen i Initiativet var koordineret med et tilsvarende initiativ i den europæiske kommunaldirektørforening, hvor Danmark dette år havde formandsskabet. Sigtet hermed var at styrke de kommunale og andre offentlige lederes kompetence til at håndtere risici som en del af deres generelle ledelseskompetencer. Inspirationen hertil kom fra den private sektors nye retningslinier for god selskabsledelse, corporate governance. Kapitlet giver et overblik over den platform for offentlig risikoledelse, som PRIMO har skabt siden da. Hvorfor risikoledelse? Risikoledelse er på dagsordenen i bestyrelseslokalet og på direktionsgangene i de større danske virksomheder. Her arbejder man på koncernniveau med at identificere og styre væsentlige risici inden for virksomheden på tværs af alle virksomhedens processer. I kommunerne har fokus traditionelt været rettet mod risikostyring inden for enkeltområder, herunder sikring mod materielle skader, forsikring, udlicitering, likviditets- og gældspleje og det lokale beredskab. Der har som oftest manglet en overordnet analyse af risici og prioritering af muligheder for at reducere identificerede risici. Endvidere har en del af indsatsen været præget af brandslukning, hvor aktiviteter til reduktion af risici først er blevet implementeret efter hændelserne. Hvor traditionel risikostyring ser på den konkrete aktivitet på et enkeltområde, sigter risikoledelse mere mod et helheds- og dialogorienteret, og især offensivt, perspektiv på organisationens risici. 10

11 siger Jørgen Clausen. Man skal spørge, hvor det er, det kan Se risikoen i øjnene Risikoledelse er et spørgsmål om ikke at gå i sort af skræk for de farlige ting, der kan ske. Hvis man tager en risiko alvorligt, kan man handle på den, og det giver en hel masse muligheder, mener foregangsmanden for risikoledelse, Odenses stadsdirektør, Jørgen Clausen Af LOTTE DAVIDSEN Begrebet risikoledelse er kommet for at blive, og flere og flere kommunale ledere tager da også begrebet alvorligt. Odense er blandt de kommuner, der er gået i spidsen, og mange har taget elementer af risikoledelse op. Risikoledelse som begreb støder nogen fra sig, fordi det giver en følelse af, at man næsten ikke kan bevæge sig. Man tror, at det er en helt ny ledelsesdisciplin. Men det er det ikke. Det er et spørgsmål om at skabe nogle nye handlerum, at være opmærksom på, hvilke risici, der findes. Jeg ser det i et strategisk udviklingsperspektiv; det er noget, man skal have med i sit øvrige ledelsesarbejde. Det gælder for eksempel rekrutteringsområdet, og det handler meget om sprogbrug: Skal vi kalde det udfordring, trussel eller risiko, spørger Odenses stadsdirektør Jørgen Clausen. Mange kommuner arbejder allerede i dag med risikoledelse, men ikke ret mange går så langt som til at bruge den strategisk. At håndtere en risiko betyder for det første, at man overhovedet får øje på den. Med en strategisk analyse giver man sig selv tid til at få overblik. Det næste er, at man forholder sig til risikoen; man laver en vurdering af, hvor voldsomt dette er og af de mulige konsekvenser. Så kan man tænke det ind i RISK MANAGEMENT ORGANISATION PRIMO (Public Risk Management Organisation) er en forening, der er stiftet i 2005 af Kommunaldirektørforeningen for at sætte fokus på risikoledelse. Foreningen har flere end 800 medlemmer blandt kommuner, regioner, statslige organisationer og private virksomheder. EIRM (European Institute for Risk Management) er et uafhængigt videncenter, der indsamler og formidler viden om risikostyring og risikoledelse. EIRM fungerer som sekretariat for PRIMO. EIRM har hidtil været ejet af KommuneForsikring, og er netop i en management-buy-out solgt til direktør Finn Kjær Jensen, EIRM, professor Peter C. Young, der er internationalt anerkendt for sit arbejde med moderne risk management og Peter Sylow, der er tidligere administrerende direktør for KommuneForsikring. PRIMO udgav i 2007 Risikoledelse en kommunal opgave og i foråret 2008 håndbogen Kommunal risikoledelse i praksis med erfaringer fra Kolding, Næstved, Holstebro, Odense og Frederiksberg Kommuner. sin plan for den fremtidige kvalitet og lave en strategi, der bliver til handlinger. Mange giver sig ikke tid til den analyse. Men det er ikke indviklet, det er et stykke arbejde, der skal gøres. Det kræver noget analytisk kraft, og det kræver, at du i din organisation kan danne et overblik, siger Jørgen Clausen. Han ved godt, at mange kommuner allerede er i gang med elementer af risikoledelse: Der er mange kommuner, der arbejder med risikoledelse, men som ikke har sat det ind i den strategiske ramme. Jeg synes, det giver tifold igen at arbejde med det strategiske fokus, fordi du fokuserer din virksomhed i stedet for at prøve det ene efter det andet af. Det giver en fokusering i organisationen at vide, at hvis du holder dig indenfor denne ramme, så går det ikke galt. Og det giver en god sikkerhed og tryghed ude i organisationen, for det giver en bevidsthed om, at vi rykker sammen, siger Jørgen Clausen. KLIMATRUSLEN Den årlige konference i risk managementforeningen PRIMO (Public Risk Management Organisation, se faktaboks) handlede i år om klimatruslen. Ikke fordi den er vigtigere end andre, men fordi den er dejligt konkret. Klimatruslen er selvfølgelig vigtig, og det er vigtigt at gøre den nærværende. Men den skal gøres operationel, ellers kan du ikke få medarbejderne til at forholde ILLUSTRATION: GITTE SKOV sig til den. Det er nødt til at være konkret, og klima er meget synligt. Derfor er det et godt eksempel at snakke risici ud fra. 32 Nyhedsmagasinet Danske Kommuner / nr. 25 / 2008 beredskabsområdet: terror, forurening, vandstandsstigning, vandforsyning. Klimaet kan vi alle sammen forholde os til, Andre meget synlige risici findes inden for En anden synlige risiko finder man på miljøområdet, især er stigningen i trafikken i de større byer en risiko. Men den største risiko i gå galt, så man ikke kan bevare velfærdssamfundet og kvaliteten i kerneydelserne. dag findes måske inden for rådhusets mure: Rekruttering er vigtigt og andre elementer indenfor HR: at man holder ledelseskompetencen intakt. Her er også digitaliseringen: Risici er for mig at sætte fokus på nogle opmærksomhedspunkter. De får én til at justere kursen, at få den sat rigtig efter nogle pejlemærker. Artikel i Danske Kommuner, 2008 Man skal se risikoen i øjnene og få handlet på den. ODENSE KOMMUNES STADSDIREKTØR JØRGEN CLAUSEN. Man er nødt til at sætte fokus på digitaliseringen for at mindske behovet for arbejdskraft. Der ligger også en masse risiko-vurderinger i den teknologiske udfordring: at vi vælger de rigtige it-platforme. Det er absolut vigtigt, at man vælger det rigtige spor, og det kræver en analytisk tankegang, fordi alting kører så hurtigt, siger Jørgen Clausen. Nyhedsmagasinet Danske Kommuner / nr. 25 / Fra risikostyring til risikoledelse I takt med at den kommunale sektor bliver mere og mere kompleks stiger behovet for at etablere en samlet risikoledelse. Det udfordrer såvel den traditionelle, operationelle risikostyring som den mere intuitive tilgang - for ikke at sige den ofte i praksis indirekte accept af risici. Der er derfor behov for en strategisk helhedsorienteret risikoledelse og en metodisk tilgang til håndtering af risici. 11

12 Strategiske spørgsmål Risikoledelse Helhedsorienteret, offensivt og dialogorienteret arbejde med risici i henhold til mål Operationelle spørgsmål Risikostyring Risikostyring Risikostyring Risikostyring Identifikation, vurdering og håndtering af enkeltstående risikoområder Risikoledelse kræver ikke en omkalfatring af den kommunale organisation eller en ændring af en leders hele ledelsesfilosofi og -stil. Rettere handler risikoledelse om at komplettere det almindelige arbejde med praktisk viden og kunnen i relation til risikospørgsmål. I erkendelse heraf tog Kommunaldirektørforeningen i 2005 initiativ til at etablere PRIMO Danmark. PRIMO s etablering I forbindelse med sit landsmøde forsommeren 2005 stiftede Kommunaldirektørforeningen, med bred landsdækkende opbakning, PRIMO Danmark (Public Risk Management Organisation), jfr. omtalen heraf i særskilt bilag om foreningens etablering. PRIMO Danmark blev den første nationale afstikker til PRIMO Europe, der i april samme år blev stiftet af den europæiske kommunaldirektørforening UDITE. Målet var at få den offentlige sektor på højde med udviklingen inden for risk management i den private sektor. Den private sektor har gennem arbejdet med corporate governance forsøgt at imødekomme de forventninger til god selskabsledelse, der i dag stilles fra befolkning og politikere og via nationale og internationale krav og reguleringer. 12

13 Risikoledelse har fra begyndelsen været anset som en integreret del af corporate governance såvel i de internationale kodekser som i den danske Nørby-rapport. PRIMO Danmark skulle således være med til at sikre, at også den offentlige sektor kan inkludere risikoledelse som en naturlig del af god offentlig ledelse, public governance. Etableringen af PRIMO Danmark skete i samarbejde med KommuneForsikring. Over tid har PRIMO Danmark fået en dækningsgrad på 2/3 af kommunerne. Heraf er 2/3 medlemmer i form af enten kollektivt (op til 10 personer) eller organisatorisk medlemskab (ubegrænset), i alt ca. 800 medlemmer og kontaktpersoner. Foreningen har i praksis haft tre indfaldsvinkler: at få defineret risikoroller og terminologi for risikoledelse i kommunerne at få afdækket det kommunale risikounivers at udvikle viden og værktøjer til støtte for den kommunale administration Dette er sket i samarbejde med en række private partnere. Nedenfor uddybes foreningens tilgang til de kommunale risikoroller og det kommunale risikounivers. Foreningens bidrag til konkret viden og værktøjer tages op i kapitel 2. De kommunale risikoroller Den kommunale opgavevaretagelse kan formuleres som tre forskellige roller i relation til risikoledelse: Servicerolle Kommunen har et (med)ansvar for befolkningens sundhed, uddannelse etc. og for lokalsamfundets udvikling og funktion. Beskyttende rolle Kommunen har et (med)ansvar for lokalsamfundets sikkerhed og beredskab i forbindelse med truende begivenheder. Styrende rolle Kommunen har et (ene)ansvar for at drive sin egen organisation mest hensigtsmæssigt og effektivt i forhold til sin servicerolle og sin beskyttende rolle. 13

14 Nedenstående figur viser de risikoroller, som kommunerne har i relation til det generelle kommunale risikolandskab. Sociale og samfundsmæssige risici i relation til f.eks. sundhed, uddannelse, erhverv Omverdensrisici, f.eks. miljøproblemer, naturkatastrofer, terror Servicerolle Beskyttende rolle Styrende rolle Organisatoriske risici i relation til f.eks. it, økonomi, medarbejdere, jura Kommunerne har traditionelt haft størst fokus på den beskyttende rolle i forhold til at håndtere risici, f.eks. i form af beredskabsplaner, og på den styrende rolle i forhold til de organisatoriske risici, men får i stigende grad også behov for at håndtere de risici, der er forbundet med servicerollen. Dette forstærkes i lys af den almindelige digitalisering af den kommunale sektor, hvor borgere og virksomheder inviteres inden for i de kommunale systemer, som en form for eksterne sagsbehandlere, og i visse tilfælde er med til at definere den konkrete kommunale ydelse til sig selv. Det kommunale risikounivers Risikoledelse er knyttet til kommunens overordnede mål og har til formål at forbedre organisationens muligheder for at kunne håndtere kritiske risici på tværs af organisationen. I forbindelse med identifikation af risici er det fordelagtigt at gøre brug af et risikounivers. 14

15 En kommunes risikounivers kunne eksempelvis beskrives således: POLITISKE FORHOLD ØKONOMISKE FORHOLD INFRASTRUKTUR PLANLÆGNING YDELSER Sektorisme Kortsigtet fokus Korruption Risikovillighed Håndtering af terror Beskatningsgrundlag Indtægter og tilskud Likviditetsudvikling Budgetoverskridelser Misligholdt infrastruktur Naturkatastrofer Brister i kommunikationssystemet It-sikkerhed Kommunesammenlægning Nye serviceområder Integrationsproblemer Store initiativer og projekter Servicesvigt Bureaukrati Fejl Mangler Efterspørgsel Leverandører (udlicitering) LEDELSE MEDARBEJDERE MATERIELLE AKTIVER LOVGIVNING INTERESSENTER Ledelsessvigt Nulfejlskultur Uklar ansvarsfordeling Public governance Rekruttering Fastholdelse Manglende kompetencer Trivsel Sygefravær Arbejdsulykker Tyveri Hærværk Ulykker Tab Dårlig vedligehold Indeklimaproblemer Lovindgreb Uklar lovgivning Normer Forventninger Garantier og rettigheder Særlige interessegrupper (ngo er) Andre myndigheder Faglige organisationer Leverandørmonopoler Massemedier Gennem en systematisk styring af de kritiske risici opnås en dybere forståelse for muligheder og trusler i forhold til de opstillede mål. I sit praktiske arbejde har PRIMO fokuseret på den del af det kommunale risikounivers, som er tættest knyttet til kommunaldirektøren og den kommunale direktion, og har udviklet sin vidensplatform i overensstemmelse hermed. Men PRIMO har dog samtidig gennem sine månedlige nyhedsbreve orienteret bredt om risici - og håndtering af risici - i den kommunale sektor samt givet eksempler på hvorledes andre nærtliggende lande, herunder især Sverige og Norge, har behandlet tilsvarende problemstillinger. 15

16 Samarbejde med private partnere For at sikre det optimale vidensniveau har PRIMO indgået en række samarbejdsaftaler med udvalgte private virksomheder, herunder ikke mindst de privatiserede fælleskommunale virksomheder. PRIMO s partnere er specialister inden for hver deres risikoledelsesfelt, og sammen med foreningens medlemmer udvikler de ny viden og værktøjer til håndtering af risici i den kommunale sektor. Samarbejdet har bl.a. resulteret i en række PRIMO-publikationer, herunder en national vejledning, en videns- og værktøjssamling til kommunal risikoledelse i praksis samt en vidensplatform for risikoledelse på direktionsniveau. De nævnte publikationer er nærmere omtalt i kapitel 2. Det danske perspektiv I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale vejledning Risikoledelse en kommunal opgave, januar 2007, forsøgte PRIMO at påvirke det etablerede Kodeks for god offentlig topledelse - de såkaldte ni bud for topledelsen. Efter foreningens opfattelse kunne man ved at tage risikoledelse med som et eksplicit element i kodeks være med til at sikre god public governance i lighed med bestemmelserne i corporate governance. Foreningen har anvendt sit begrebsapparat i forbindelse med et særskilt projekt for VUC erne i hovedstadsområdet i perioden Dette har vist, at foreningens metodiske indgangsvinkel på risikoledelse er egnet til at blive anvendt på de nye selvejende statslige institutioner - og dermed til fremme af samspillet mellem ledelse og bestyrelse på en selvejende institution i den offentlige sektor. 16

17 2 RISIKOLEDELSE SOM EN KOMMUNAL OPGAVE 17

18 2. Risikoledelse som en kommunal opgave PRIMO Danmark har gennem sine publikationer fastlagt rammerne for risikoledelse som en kommunal opgave, og i den forbindelse formuleret en række konkrete anbefalinger vedr. iværksættelse af kommunal risikoledelse. Anbefalingerne er formidlet gennem konferencer og netværksdannelser, og suppleret med erfaringer fra udvalgte kommuner. Endvidere har der været foretaget en større undersøgelse af det kommunale risikobillede og sammenhængende hermed etableret en vidensplatform for risikoledelse på direktionsniveau. Parallelt hermed har PRIMO afholdt konferencer og seminarer til fremme af generel risikoledelse i den offentlige sektor. Kapitlet giver et overblik over denne aktivitet og den viden og de værktøjer, der er udviklet i den forbindelse. PRIMO s anbefalinger I PRIMO s vejledning Risikoledelse en kommunal opgave, januar 2007, anbefales det at kommunal risikoledelse iværksættes på følgende grundlag: 1. Sæt risikoledelse på direktionens dagsorden 2. Gennemgå den samlede organisation ud fra et risikoperspektiv 3. Indsæt vurdering af risici og muligheder som et formkrav i indstillinger til beslutninger 4. Integrer risikostyring i kommunens informations- og ledelsessystem 5. Etabler en central controllerfunktion til risikostyring RISIKOLEDELSE en kommunal opgave 18

19 Anbefalingerne er formuleret bl.a. på baggrund af erfaringer forud for kommunalreformen, hvor politikere og embedsmænd har været tvunget til at tage større risici - og derigennem gjort flere mere risikovillige. Budskabet er formidlet gennem møder i Kommunaldirektørforeningens regionskredse, på konferencer og i netværksdannelser, herunder PRIMO s særlige rådgivningsgruppe bestående af kommunale ledere og praktikere. I forbindelse med udmøntningen af budget 2007, det første år efter kommunalreformen, udarbejdede KL en såkaldt temaguide for udmøntning af serviceniveau og budgetoverholdelse i Temaguidens første anbefaling lyder: Udarbejd en risikoanalyse! Kommunen bør udarbejde en risikoanalyse, der samlet giver en risikoprofil for de mange ekstraordinære forhold i budget 2007, herunder de nye opgaver, harmoniseringsbeslutningerne, uforudsete udgifter ved sammenlægningen, realisering af synergi og effektiviseringsgevinster m.v. Risikoanalysen kan fokusere på, om kommunen kommer ud af 2007 med økonomiske forudsætninger, der kan sikre en stabil økonomisk planlægning i resten af valgperioden. KL rådgiver her kommunerne ud fra en risikotankegang og sætter dermed fokus på begrebet risikoledelse. Dette skete også efterfølgende i forbindelse med KL s og Danske Regioners oplæg fra december 2008 om God anlægsstyring i kommuner og regioner, hvor den bagvedliggende rapport udarbejdet af Ernst & Young knytter an til begrebsapparatet fra Risikoledelse - en kommunal opgave. Kommunale erfaringer Som opfølgning til Risikoledelse - en kommunal opgave udsendte PRIMO Danmark i april 2008 publikationen Kommunal risikoledelse - i praksis. Publikationens grundlæggende forslag til implementering bygger på Ernst & Youngs rammeværk. Vejledningen er bygget op omkring konkrete og aktuelle eksempler på, hvordan man kan arbejde med styring og gennemførelse af risikoledelsesprojekter i kommunerne. 19

20 Den kommer desuden med forslag til forankring af den samlede risikoledelse i kommunen, herunder inddragelse af revisionen. Risikoudvalg Direktion/ledelse Risikokoordinator Risikoejer Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS Vejledningen blev til i et tæt tværfagligt samarbejde med en række kommuner og med bidrag fra Rigsrevisionen og Kommunernes Revision. Kolding, Næstved, Holstebro, Odense og Frederiksberg kommuner har stillet deres erfaringer til rådighed m.h.p. at understøtte de forskellige anvisninger med eksempler. For at opnå det bedste udbytte af risikoledelse forudsættes tankesættet og processen at blive integreret med kommunens planlægning og drift. Det anbefales således, at vurderinger af risici indbygges som formkrav i forbindelse med sagsfremstillinger, udviklingsplaner, budgetlægning, årsrapporter, virksomhedsplaner på det decentrale niveau samt i forbindelse med lederuddannelser og kommunikation med borgere og lokalsamfund. Det kommunale risikobillede I 2010 foretog PRIMO i samarbejde med Willis en undersøgelse af det aktuelle risikobillede blandt de danske kommuner. Resultatet heraf blev publiceret i rapporten Risikofokus og risikoledelse i danske kommuner, november Undersøgelsen blev gennemført som en spørgeskemaundersøgelse på direktionsniveau og med udgangspunkt i en række risici, der var udvalgt på baggrund af hændelser og avisomtaler de foregående år. 20

21 De pågældende risici er blevet vurderet med hensyn til hhv. nuværende styring og vigtighed. PRIORITET, SAMLET RISIKO RISIKO- FAKTOR PRIORITET, STYRING* PRIORITET, VIGTIGHED 1 Vedligehold 9, Vidensdeling 9, Beredskabsplaner 9, Kriminalitet 8, Kommunesamarbejde 8, Strejkeberedskab 8, Vandforsyning 8, Fremtidssikring 8, Infrastruktur 8, Projektstyring 7,8 8 9 * Prioriteringen er fra den laveste til den højeste grad af den nuværende styring. Listen skal derfor ideelt modsvare prioriteringen af Vigtighed, der er fra størst til lavest. Prioritet, Samlet er den respektive prioritet i forhold til de 19 vurderede risici, mens Prioritet, Styring* og Prioritet, Vigtighed er de respektive prioriteter i forhold til vurderingerne af Nuværende styring og Vigtighed på landsplan. Rapporten rangerer de væsentligste risici i kommunerne, og her vurderes de fem vigtigste risikoområder at være 1. helhedsorienterede beredskabsplaner 2. nedbrud i it-systemer 3. fremtidssikring af kommunen 4. opretholdelse af vandforsyning 5. intern vidensdeling. Rapporten viser også, at der ikke altid er sammenhæng mellem det, som kommunerne betegner som de vigtigste risici, og de områder hvor der reelt bliver sat ind. Som et eksempel kan nævnes, at 90 % af respondenterne betragter håndteringen af helhedsorienterede beredskabsplaner som et vigtigt risikoområde, mens kun 60 % prioriterer området i overensstemmelse hermed. 21

22 Undersøgelsen skabte samtidig forudsætning for lanceringen af PRIMO og Willis vidensplatform Viden og risikoledelse, jfr. nedenfor. Vidensplatform Platformen Viden om risikoledelse blev etableret i 2011 med henblik på at understøtte den kommunale ledelses arbejde med risikoledelse, herunder at bibringe inspiration og gode råd til arbejdet med at afdække risici. PRIMO og Willis har i samarbejde udvalgt seks risikoområder: Finans, Jura, Kommunikation, HR, IT og Ledelse. Platformen er tiltænkt brug hos såvel topledere og funktionsansvarlige f.eks. til vidensudvikling, inspiration og intern dialog. PRIMO s partnerkreds har hver især bidraget til de respektive risikoområder med deres erfaringer om risici inden for den kommunale sektor, samt råd og vejledning til, hvorledes disse risici kan adresseres og håndteres koordineret og effektivt. Det drejer sig - udover PRIMO og Willis selv - om Bech-Bruun, Danske Bank, BDO / Kommunernes Revision, Systematic og Gjensidige. De enkelte artikler er signeret af fagfolk fra de deltagende parter, og den pågældende viden er stillet til rådighed til fri afbenyttelse. 22

23 Årskonferencer PRIMO afholdt i foreningens første leveår årskonferencer med et bredt indhold og vendt mod hele den offentlige sektor: Risikoledelse i det offentlige Danmark Konferencen blev afholdt i København juni 2007 og indledt af departementschef Christian Schønau, Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Dagens emner havde fokus på risikosamfundet, risici for fremtidens velfærdssamfund og god offentlig ledelse. Samtidig blev PRIMO s vejledning Risikoledelse en kommunal opgave præsenteret. primo-konference torsdag den 7. juni 2007 axelborg, københavn tilmelding: Risikoledelse i det offentlige danmark Risici for fremtidens velfærdssamfund torben m. andersen, velfærdskommissionen det store perspektiv: Risici og muligheder henrik dahl, Bjarke ingels og hans Jørgen Bonnichsen god offentlig ledelse henrik hassenkam, forum for offentlig topledelse, og peter gorm hansen, kl Åbning ved departementschef christian schønau, indenrigs- og sundhedsministeriet kommunale erfaringer: Bjarne Winge, direktør, københavn svend tychsen, fhv. organisations- og personalechef, odense Jørgen clausen, stadsdirektør, odense søren sønderby, chefkonsulent, kl hanne Rahbek, sekretariatschef, holstebro Jesper hjort, kommunaldirektør, odder Risikoledelse udfordringer og udviklingsperspektiver Konferencen blev afholdt i Odense juni 2008 og indledt af hhv. international direktør i Klima- og Energiministeriet Hans Jørgen Koch og direktør Bjørn Lomborg, Copenhagen Consensus. Dagens emner havde fokus på klimatilpasning, beredskabsplanlægning, implementering af risikoledelse og risikokommunikation. Forud for konferencen blev der afholdt et fagligt seminar om kommunal risikoledelse i et skandinavisk perspektiv, med deltagelse fra Norge, Sverige og Danmark. 23

24 På seminaret drøftedes dels de generelle erfaringer dels implementering, revisionens rolle og muligheden af at kommuner etablerer eget forsikringsselskab (captive). Klædt på til fremtidens klima Konferencen blev afholdt i København oktober 2009 og indledt ved direktør Ib Peter Larsen, Energistyrelsen. Dagens emner havde fokus på klimaforandringer og muligheder for at udvikle innovative løsninger til håndtering heraf, herunder etablering af partneringmodeller. Oplæggene blev kommenteret af PRIMO s partnerkreds. Konferencen blev afholdt i samarbejde med Danske Risikorådgivere, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Gate 21 og Kommunalteknisk Chefforening. De nævnte konferencer er dokumenteret på PRIMO s hjemmeside. Dansk Selskab for Risikoledelse PRIMO tog i 2009 initiativ til at etablere et Dansk Selskab for Risikoledelse, i samarbejde med Mandag Morgen og EIRM. Formålet hermed var at skabe en bredere ramme for afholdelse af konferencer og debatmøder om risikoledelse i den offentlige og private sektor samt tillige skabe en tættere kontakt til forsknings- og uddannelsesinstitutioner på området. Selskabet skulle arbejde med risici i grænsefladen mellem civilsamfundet og den offentlige sektor, mellem den offentlige og private sektor og mellem forskellige dele af den offentlige sektor. Målet skulle være at bidrage til at fremme koordineret og kvalificeret tværsektorielt beslutningstagen og styrke civilsamfundets resiliens. PRIMO skulle fortsat fokusere på risici snævert knyttet til den kommunale sektor, men ville gennem selskabet kunne få en bredere diskussion af kommunens områdeansvar op imod de centrale myndigheders sektoransvar. Ideen blev drøftet med en række centrale beslutningstagere, men fandt ikke sin endelige udformning og blev henlagt til eventuel senere brug. PRIMO satte i stedet ind med en dybere indsats inden for udvalgte områder og tog diskussionen med de centrale myndigheder i tilknytning til hvert område. 24

25 PriMO og bech-bruun inviterer til seminar om risici på udbudsområdet Seminarer PRIMO har i hele sin levetid afholdt fagspecifikke seminarer, i samarbejde med partnerkredsen, med emner inden for hhv. juridisk risikoledelse, i samarbejde med Bech-Bruun finansiel risikoledelse, i samarbejde med Danske Bank risikoledelse i større bygge- og anlægsprojekter, i samarbejde med MT Højgård offentlig-privat samarbejde, i samarbejde med Bech-Bruun og MT Højgård forsikring og selvrisiko, i samarbejde med Gjensidige informationssikkerhed, i samarbejde med BDO/Kommunernes Revision primo og danske Bank inviterer til seminar om finansiel risikoledelse primo inviterer i samarbejde med københavns kommune og kl til seminar om behovet for risikobaseret ledelse på direktionens dagsorden RisikobaseRet ledelse på direktionens dagsorden københavns Rådhus, den 14. april 2010 Risikobaseret ledelse må forventes at få en mere fremtrædende placering på den kommunale dagsorden i de kommende år. Hvorledes håndterer vi disse spørgsmål i praksis? - og hvordan skal vi tydeliggøre muligheder og ricisi i forbindelse hermed? Seminaret behandler dette problemfelt med udgangspunkt i 3 specifikke områder med forskellige indfaldsvinkler i relation til kommunens overordnede prioritering - vedr. henholdsvis budgetgaranti, klimainvesteringer og ny forvaltningsstruktur. For hvert emne vil der blive lejlighed til diskussion af aktuelle kommunale erfaringer med den pågældende problemstilling. Program Kl Velkomst ved PRIMOs formand Torben Simony Kl Budgetgaranti - hvordan tager den enkelte kommune højde for den lokale konjunkturudvikling inden for rammerne af den generelle budgetgaranti? Indledende oplæg ved Bjarne Winge, Københavns Kommune Kl Klimaudfordringer - det samlede investeringsbehov samt risikobillede og klimatilpasning i den enkelte kommune. Indledende oplæg af Ole Cordsen, KL FOKUS PÅ UdbUdSretten bech-bruun i KøbenHavn, 26. november 2008 PRIMO og Bech-Bruun stiller igen i år skarpt på de seneste udviklinger indenfor udbudsretten. På seminaret vil du få gennemgået de væsentligste begivenheder indenfor udbudsområdet det seneste år, og du vil få gode råd og vejledning til at håndtere bl.a. rammeaftaler, tildelingskriteriet og in-house kontrakter. Foredragene holdes af partner Peter Stig Jakobsen og partner Simon Evers Hjelmborg samt Jesper Kaltoft og Anders Birkebæk Clausen fra Bech-Bruuns specialiserede afdeling for udbuds- og konkurrenceret. tid og sted Onsdag den 14. april 2010 Kl Københavns Rådhus, Udvalgslokale F 2. sal i Baghuset Program Kl Velkomst Kl Gennemgang af praksis fra Klagenævnet for Udbud og domstolene De væsentligste begivenheder indenfor udbudsretten de sidste 12 måneder vil blive gennemgået. Både dansk praksis og EU-praksis vil blive omtalt. deltagere Kommunaldirektører, økonomidirektører og andre ledere/specialister med ansvar for økonomi i kommunerne. Kl Rammeaftaler Anvendelse af rammeaftaler kan ofte medføre fordele og fleksibilitet for ordregivere. Reglerne giver dog ikke frit slag for ordregivere, hvorfor det er nødvendigt at være opmærksom på en række begrænsninger. Kl Pause Kl Betydningen af forskellen mellem udvælgelseskriterier og underkriterier til tildelingskriteriet Sondringen mellem udvælgelseskriterier og underkriterier til tildelingskriteriet er ikke skarp, og man kan som ordregiver let komme til at blande tingene sammen. Hvornår kan man fx evaluere en tilbudsgiver på dennes erfaring? Kl In-house kontrakter Kontrakter som varetages in-house kræver ikke udbud. Det gennemgås, hvornår kontrakter tildelt til selvstændige juridiske personer også kan tildeles uden forudgående udbud i medfør af den såkaldte udvidede in-house regel. Kl Spørgsmål og afrunding Kl Frokost tilmelding PRIMOs sekretariat Telefon: Af hensyn til pladsbegrænsning beder vi om tilmelding hurtigst muligt Tilmelding er bindende pris for deltagelse Deltagelse er gratis arrangører Seminaret er arrangeret af PRIMO i samarbejde med Københavns Kommune og KL tid Og Sted Onsdag den 26. november 2008, Bech-Bruuns kontor i København, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø deltagere Ledere, jurister, konsulenter og andre medarbejdere med ansvar for indkøb i kommuner og regioner tilmelding PRIMOs sekretariat Telefon: Af hensyn til pladsbegrænsning beder vi om tilmelding hurtigst muligt Oplys venligst EAN-nummer Tilmelding er bindende PriS FOr deltagelse PRIMO-medlem: 695 kr. ekskl. moms Øvrige: 995 kr. ekskl. moms arrangører Finansiel risikoledelse i den kommunale sektor høje-taastrup rådhus, den 11. juni 2009 Formålet med seminaret er at udvikle kommunernes muligheder for styring af finansielle risici på såvel aktiv- som passivsiden. De fleste beslutninger rummer et element af finansiel risiko. Det belyses, hvordan denne risiko måles, og hvordan der kan skabes et beslutningsgrundlag, der kan sikre det størst mulige afkast/færrest mulige omkostninger for en given risiko - i harmoni med lovgivningsgrundlag og finanspolitik. Seminaret vil med udgangspunkt i den finansielle krise belyse aktuelle styringsmuligheder og indkredse de risikostyringsopgaver, der kræver særlig ledelsesmæssig opmærksomhed. Udviklings- og værktøjsbehov på området vurderes, og en række konkrete redskaber i forbindelse med styring, monitorering og indrapportering af risici belyses. Seminaret vil være baseret på uformel dialog mellem deltagere og oplægsholdere. Program Kl Ankomst og sandwich Kl Velkomst v/ Hugo Pedersen, kommunaldirektør i Høje-Taastrup Kommune Kl Behovet for finansiel risikoledelse v/ Jens Chr. Birch, kommunaldirektør i Næstved Kommune og formand for Kommunaldirektørforeningen Kl Den finansielle krise globalt og i Danmark. Årsager og mulige løsninger. Hvordan vil krisen udvikle sig i Danmark, og hvilke konsekvenser vil den få for samfundsøkonomien, herunder den kommunale økonomi? v/ Steen Bocian, cheføkonom i Danske Bank Kl Hvordan tilrettelægges finansiel risikoledelse i kommunerne i dag, og hvad er udfordringerne? v/ Bjarne Winge, direktør, Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune Kl Pause Kl Rammer for finansiel risikostyring Hvordan kan man udvikle en ramme for risikokvantificering, evaluering og optimering indenfor den offentlige sektor? Hvordan tilrettelægger man en finansiel strategi? v/ Morten Mosegaard, chef for Corporate Solutions i Danske Bank Kl Eksempler på redskaber til risikostyring, rapportering og monitorering. Gennemgang af en række konkrete cases. v/ Lars Kæhler Olesen, Vice President i Danske Bank Seminaret er arrangeret af PRIMO og Bech-Bruun i samarbejde med Københavns Kommune tid og sted Torsdag den 11. juni 2009 Kl Høje-Taastrup Rådhus, Byrådssalen Bygaden 2, 2630 Taastrup deltagere Kommunaldirektører, økonomidirektører og andre ledere/specialister med ansvar for økonomi i kommunerne. Deltagere vil få mulighed for at indgå i en referencegruppe for PRIMOs projekt om finansiel risikoledelse og således påvirke projektforløbet tilmelding PRIMOs sekretariat Telefon: Af hensyn til pladsbegrænsning beder vi om tilmelding hurtigst muligt pris For deltagelse Deltagelse er gratis arrangører Seminaret er arrangeret af PRIMO og Danske Bank i samarbejde med Kommunaldirektørforeningen, Økonomidirektørforeningen samt i forståelse med KL Kl Pause Kl Nye interne kommunale strukturer - herunder muligheder og ricisi i f.m. placering af de kommunale aktiviteter i selskabsform. Indledende oplæg ved Svend Tychsen, PRIMO Danmark Kl Kommende initiativer i PRIMO Ved Torben Simony, PRIMO Kl Afslutning PRIMO (Public Risk Management Organisation) er stiftet på initiativ af den danske Kommunaldirektørforening i maj Størstedelen af Danmarks kommuner og regioner er i dag medlemmer af PRIMO. Sammen med en række private virksomheder søger PRIMO at udvikle ny viden og nye metoder til håndtering af kritiske risici i kommunerne. Bech-Bruun er en af Danmarks førende advokatvirksomheder med kontorer i København og Århus. Bech- Bruun yder højt specialiseret rådgivning inden for alle offentligretlige problemfelter over for kommuner, regioner, fælleskommunale selskaber og forsyningsselskaber. Kl Det videre forløb af PRIMOs projekt om finansiel risikoledelse v/ Peter Sylow, formand for EIRM Kl Afslutning med efterfølgende dialog over et glas vin Flere af fagseminarerne er blevet afholdt i både øst- og vestdanmark og er i en række tilfælde, især på det juridiske og økonomiske område, fulgt op af netværksdannelser. Derudover har der været afholdt møder og seminarer om udbredelse af risikoledelse på direktionens dagsorden, i samarbejde med bl.a. KL og Københavns Kommune. Seminaraktiviteten er dokumenteret på PRIMO s hjemmeside og gennem PRIMO s nyhedsbreve. 25

Risikokoordinator. Risikoejer. Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS

Risikokoordinator. Risikoejer. Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS Direktionen/ledelsen Risikoudvalg Risikokoordinator Risikoejer Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS INDHOLD FORORD...side 5 1. RISIKOLEDELSE OG RISIKOSTYRING...side 7 2. KOMMUNENS OVERORDNEDE MÅL...side

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

National Sårbarhedsrapport 2008

National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering. Alkoholforebyggelse i kommunen 20

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

At arbejde med social kapital

At arbejde med social kapital At arbejde med social kapital - kortlægning af eksisterende erfaringer Rapport udarbejdet for BrancheArbejdsmiljøRådene Social & Sundhed, Undervisning & Forskning samt Finans / Offentlig Kontor & Administration

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

Kommunalt samarbejde

Kommunalt samarbejde Kommunalt samarbejde Hvorfor og hvorfor ikke?? Af Svend Lundtorp KOMMUNERNES LANDSFORENING Denne publikation kan bestilles ved henvendelse til: Kommunernes Landsforening Gyldenløvesgade 11 1600 København

Læs mere

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet skal højt på listen DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Rollefordeling Få styr på roller og lav et strategisk beredskab Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet

Læs mere