KOMMUNAL RISIKOLEDELSE. 1o år med primo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNAL RISIKOLEDELSE. 1o år med primo"

Transkript

1 KOMMUNAL RISIKOLEDELSE 1o år med primo

2

3 KOMMUNAL RISIKOLEDELSE 1o år med primo SVEND TYCHSEN (red.) PRIMO Danmark - foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor

4

5 INDHOLD FORORD...side 7 1. PRIMO - en platform for offentlig risikoledelse...side 9 2. Risikoledelse som en kommunal opgave...side risikofinansiering - håndtering af selvrisiko...side Retslige risici - kommunalt ansvar...side Digitale risici - informationssikkerhed...side Lokalt beredskab - Den robuste kommune...side kommunernes risikobillede...side Perspektiv på kommunal risikoledelse...side 61 BILAG A. PRIMO s hjemmeside - viden og værktøjer... side Værktøjer 2. Undersøgelser 3. Webbibliotek 4. Vidensplatform B. Uddannelser inden for risikoledelse... side Uddannelser 2. Forskningsmiljøer c. Foreningen PRIMO Danmark... side PRIMO Danmark - foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor 2. PRIMO Europe D. Hovedsamarbejdspartnere til PRIMO danmark... side 81 kommunal risikoledelse 10 år med primo Redaktion: Design: Copyright: Tryk: Oplag: Svend Tychsen, PRIMO Danmark All-in-One, grafisk design PRIMO Danmark Hillerød Grafisk eks. Gengivelse af publikationens indhold er tilladt med henvisning til kilde. 1. udgave, maj 2015 PRIMO Danmark c/o KOMDIR Aarhus Kommune Rådhuspladsen Aarhus C 5

6 Kommunale ledere tager hver dag beslutninger, der indebærer risici. Offentlige ledere bør derfor arbejde systematisk med at minimere den negative side af risici og optimere den positive side. I stedet for at lade os styre af frygt bør vi imødegå den på intelligent vis. Lars Løkke Rasmussen Indenrigs- og sundhedsminister Kilde: PRIMO Danmark Risikoledelse en kommunal opgave,

7 forord PRIMO Danmark er stiftet på initiativ af Kommunaldirektørforeningen og har til formål at fremme risikoledelse i den offentlige sektor til gavn for borgere og lokalsamfund, bl.a. gennem initiativer til styrkelse af indsatsen over for risikoproblemstillinger på tværs af den offentlige sektor i Danmark. Dette er sket siden 2005 ved at fremme kendskabet til god praksis for offentlig risikoledelse, støtte dialogen herom og tilvejebringe relevante uddannelsestilbud. PRIMO Danmark har gennem sin 10-årige levetid præget dagsordenen for kommunal risikoledelse - og medvirket til at risikoledelse i dag er en integreret del af styringen af den offentlige sektor. Foreningen har dermed opfyldt sit formål og blev nedlagt ved udgangen af En række af foreningens initiativer og aktiviteter videreføres af hidtidige samarbejdspartnere, og den opbyggede viden og de udviklede værktøjer vil fortsat være offentlig tilgængelig. Med denne afsluttende publikation vil PRIMO Danmark give et overblik herover ligesom den konkrete dokumentation fortsat vil være tilgængelig på hjemmesiden, der videreføres af KOMDIR. Jeg skal her benytte lejligheden til at takke medlemmer og samarbejdsparter for opbakningen til foreningens arbejde gennem alle årene. Claus Thykjær Formand for PRIMO Danmark Kommunaldirektør i Guldborgsund Kommune 7

8 8

9 1 PRIMO - en platform for offentlig risikoledelse 9

10 1. PRIMO - en platform for offentlig risikoledelse PRIMO Danmark blev etableret som selvstændig forening af Kommunaldirektørforeningen i Initiativet var koordineret med et tilsvarende initiativ i den europæiske kommunaldirektørforening, hvor Danmark dette år havde formandsskabet. Sigtet hermed var at styrke de kommunale og andre offentlige lederes kompetence til at håndtere risici som en del af deres generelle ledelseskompetencer. Inspirationen hertil kom fra den private sektors nye retningslinier for god selskabsledelse, corporate governance. Kapitlet giver et overblik over den platform for offentlig risikoledelse, som PRIMO har skabt siden da. Hvorfor risikoledelse? Risikoledelse er på dagsordenen i bestyrelseslokalet og på direktionsgangene i de større danske virksomheder. Her arbejder man på koncernniveau med at identificere og styre væsentlige risici inden for virksomheden på tværs af alle virksomhedens processer. I kommunerne har fokus traditionelt været rettet mod risikostyring inden for enkeltområder, herunder sikring mod materielle skader, forsikring, udlicitering, likviditets- og gældspleje og det lokale beredskab. Der har som oftest manglet en overordnet analyse af risici og prioritering af muligheder for at reducere identificerede risici. Endvidere har en del af indsatsen været præget af brandslukning, hvor aktiviteter til reduktion af risici først er blevet implementeret efter hændelserne. Hvor traditionel risikostyring ser på den konkrete aktivitet på et enkeltområde, sigter risikoledelse mere mod et helheds- og dialogorienteret, og især offensivt, perspektiv på organisationens risici. 10

11 siger Jørgen Clausen. Man skal spørge, hvor det er, det kan Se risikoen i øjnene Risikoledelse er et spørgsmål om ikke at gå i sort af skræk for de farlige ting, der kan ske. Hvis man tager en risiko alvorligt, kan man handle på den, og det giver en hel masse muligheder, mener foregangsmanden for risikoledelse, Odenses stadsdirektør, Jørgen Clausen Af LOTTE DAVIDSEN Begrebet risikoledelse er kommet for at blive, og flere og flere kommunale ledere tager da også begrebet alvorligt. Odense er blandt de kommuner, der er gået i spidsen, og mange har taget elementer af risikoledelse op. Risikoledelse som begreb støder nogen fra sig, fordi det giver en følelse af, at man næsten ikke kan bevæge sig. Man tror, at det er en helt ny ledelsesdisciplin. Men det er det ikke. Det er et spørgsmål om at skabe nogle nye handlerum, at være opmærksom på, hvilke risici, der findes. Jeg ser det i et strategisk udviklingsperspektiv; det er noget, man skal have med i sit øvrige ledelsesarbejde. Det gælder for eksempel rekrutteringsområdet, og det handler meget om sprogbrug: Skal vi kalde det udfordring, trussel eller risiko, spørger Odenses stadsdirektør Jørgen Clausen. Mange kommuner arbejder allerede i dag med risikoledelse, men ikke ret mange går så langt som til at bruge den strategisk. At håndtere en risiko betyder for det første, at man overhovedet får øje på den. Med en strategisk analyse giver man sig selv tid til at få overblik. Det næste er, at man forholder sig til risikoen; man laver en vurdering af, hvor voldsomt dette er og af de mulige konsekvenser. Så kan man tænke det ind i RISK MANAGEMENT ORGANISATION PRIMO (Public Risk Management Organisation) er en forening, der er stiftet i 2005 af Kommunaldirektørforeningen for at sætte fokus på risikoledelse. Foreningen har flere end 800 medlemmer blandt kommuner, regioner, statslige organisationer og private virksomheder. EIRM (European Institute for Risk Management) er et uafhængigt videncenter, der indsamler og formidler viden om risikostyring og risikoledelse. EIRM fungerer som sekretariat for PRIMO. EIRM har hidtil været ejet af KommuneForsikring, og er netop i en management-buy-out solgt til direktør Finn Kjær Jensen, EIRM, professor Peter C. Young, der er internationalt anerkendt for sit arbejde med moderne risk management og Peter Sylow, der er tidligere administrerende direktør for KommuneForsikring. PRIMO udgav i 2007 Risikoledelse en kommunal opgave og i foråret 2008 håndbogen Kommunal risikoledelse i praksis med erfaringer fra Kolding, Næstved, Holstebro, Odense og Frederiksberg Kommuner. sin plan for den fremtidige kvalitet og lave en strategi, der bliver til handlinger. Mange giver sig ikke tid til den analyse. Men det er ikke indviklet, det er et stykke arbejde, der skal gøres. Det kræver noget analytisk kraft, og det kræver, at du i din organisation kan danne et overblik, siger Jørgen Clausen. Han ved godt, at mange kommuner allerede er i gang med elementer af risikoledelse: Der er mange kommuner, der arbejder med risikoledelse, men som ikke har sat det ind i den strategiske ramme. Jeg synes, det giver tifold igen at arbejde med det strategiske fokus, fordi du fokuserer din virksomhed i stedet for at prøve det ene efter det andet af. Det giver en fokusering i organisationen at vide, at hvis du holder dig indenfor denne ramme, så går det ikke galt. Og det giver en god sikkerhed og tryghed ude i organisationen, for det giver en bevidsthed om, at vi rykker sammen, siger Jørgen Clausen. KLIMATRUSLEN Den årlige konference i risk managementforeningen PRIMO (Public Risk Management Organisation, se faktaboks) handlede i år om klimatruslen. Ikke fordi den er vigtigere end andre, men fordi den er dejligt konkret. Klimatruslen er selvfølgelig vigtig, og det er vigtigt at gøre den nærværende. Men den skal gøres operationel, ellers kan du ikke få medarbejderne til at forholde ILLUSTRATION: GITTE SKOV sig til den. Det er nødt til at være konkret, og klima er meget synligt. Derfor er det et godt eksempel at snakke risici ud fra. 32 Nyhedsmagasinet Danske Kommuner / nr. 25 / 2008 beredskabsområdet: terror, forurening, vandstandsstigning, vandforsyning. Klimaet kan vi alle sammen forholde os til, Andre meget synlige risici findes inden for En anden synlige risiko finder man på miljøområdet, især er stigningen i trafikken i de større byer en risiko. Men den største risiko i gå galt, så man ikke kan bevare velfærdssamfundet og kvaliteten i kerneydelserne. dag findes måske inden for rådhusets mure: Rekruttering er vigtigt og andre elementer indenfor HR: at man holder ledelseskompetencen intakt. Her er også digitaliseringen: Risici er for mig at sætte fokus på nogle opmærksomhedspunkter. De får én til at justere kursen, at få den sat rigtig efter nogle pejlemærker. Artikel i Danske Kommuner, 2008 Man skal se risikoen i øjnene og få handlet på den. ODENSE KOMMUNES STADSDIREKTØR JØRGEN CLAUSEN. Man er nødt til at sætte fokus på digitaliseringen for at mindske behovet for arbejdskraft. Der ligger også en masse risiko-vurderinger i den teknologiske udfordring: at vi vælger de rigtige it-platforme. Det er absolut vigtigt, at man vælger det rigtige spor, og det kræver en analytisk tankegang, fordi alting kører så hurtigt, siger Jørgen Clausen. Nyhedsmagasinet Danske Kommuner / nr. 25 / Fra risikostyring til risikoledelse I takt med at den kommunale sektor bliver mere og mere kompleks stiger behovet for at etablere en samlet risikoledelse. Det udfordrer såvel den traditionelle, operationelle risikostyring som den mere intuitive tilgang - for ikke at sige den ofte i praksis indirekte accept af risici. Der er derfor behov for en strategisk helhedsorienteret risikoledelse og en metodisk tilgang til håndtering af risici. 11

12 Strategiske spørgsmål Risikoledelse Helhedsorienteret, offensivt og dialogorienteret arbejde med risici i henhold til mål Operationelle spørgsmål Risikostyring Risikostyring Risikostyring Risikostyring Identifikation, vurdering og håndtering af enkeltstående risikoområder Risikoledelse kræver ikke en omkalfatring af den kommunale organisation eller en ændring af en leders hele ledelsesfilosofi og -stil. Rettere handler risikoledelse om at komplettere det almindelige arbejde med praktisk viden og kunnen i relation til risikospørgsmål. I erkendelse heraf tog Kommunaldirektørforeningen i 2005 initiativ til at etablere PRIMO Danmark. PRIMO s etablering I forbindelse med sit landsmøde forsommeren 2005 stiftede Kommunaldirektørforeningen, med bred landsdækkende opbakning, PRIMO Danmark (Public Risk Management Organisation), jfr. omtalen heraf i særskilt bilag om foreningens etablering. PRIMO Danmark blev den første nationale afstikker til PRIMO Europe, der i april samme år blev stiftet af den europæiske kommunaldirektørforening UDITE. Målet var at få den offentlige sektor på højde med udviklingen inden for risk management i den private sektor. Den private sektor har gennem arbejdet med corporate governance forsøgt at imødekomme de forventninger til god selskabsledelse, der i dag stilles fra befolkning og politikere og via nationale og internationale krav og reguleringer. 12

13 Risikoledelse har fra begyndelsen været anset som en integreret del af corporate governance såvel i de internationale kodekser som i den danske Nørby-rapport. PRIMO Danmark skulle således være med til at sikre, at også den offentlige sektor kan inkludere risikoledelse som en naturlig del af god offentlig ledelse, public governance. Etableringen af PRIMO Danmark skete i samarbejde med KommuneForsikring. Over tid har PRIMO Danmark fået en dækningsgrad på 2/3 af kommunerne. Heraf er 2/3 medlemmer i form af enten kollektivt (op til 10 personer) eller organisatorisk medlemskab (ubegrænset), i alt ca. 800 medlemmer og kontaktpersoner. Foreningen har i praksis haft tre indfaldsvinkler: at få defineret risikoroller og terminologi for risikoledelse i kommunerne at få afdækket det kommunale risikounivers at udvikle viden og værktøjer til støtte for den kommunale administration Dette er sket i samarbejde med en række private partnere. Nedenfor uddybes foreningens tilgang til de kommunale risikoroller og det kommunale risikounivers. Foreningens bidrag til konkret viden og værktøjer tages op i kapitel 2. De kommunale risikoroller Den kommunale opgavevaretagelse kan formuleres som tre forskellige roller i relation til risikoledelse: Servicerolle Kommunen har et (med)ansvar for befolkningens sundhed, uddannelse etc. og for lokalsamfundets udvikling og funktion. Beskyttende rolle Kommunen har et (med)ansvar for lokalsamfundets sikkerhed og beredskab i forbindelse med truende begivenheder. Styrende rolle Kommunen har et (ene)ansvar for at drive sin egen organisation mest hensigtsmæssigt og effektivt i forhold til sin servicerolle og sin beskyttende rolle. 13

14 Nedenstående figur viser de risikoroller, som kommunerne har i relation til det generelle kommunale risikolandskab. Sociale og samfundsmæssige risici i relation til f.eks. sundhed, uddannelse, erhverv Omverdensrisici, f.eks. miljøproblemer, naturkatastrofer, terror Servicerolle Beskyttende rolle Styrende rolle Organisatoriske risici i relation til f.eks. it, økonomi, medarbejdere, jura Kommunerne har traditionelt haft størst fokus på den beskyttende rolle i forhold til at håndtere risici, f.eks. i form af beredskabsplaner, og på den styrende rolle i forhold til de organisatoriske risici, men får i stigende grad også behov for at håndtere de risici, der er forbundet med servicerollen. Dette forstærkes i lys af den almindelige digitalisering af den kommunale sektor, hvor borgere og virksomheder inviteres inden for i de kommunale systemer, som en form for eksterne sagsbehandlere, og i visse tilfælde er med til at definere den konkrete kommunale ydelse til sig selv. Det kommunale risikounivers Risikoledelse er knyttet til kommunens overordnede mål og har til formål at forbedre organisationens muligheder for at kunne håndtere kritiske risici på tværs af organisationen. I forbindelse med identifikation af risici er det fordelagtigt at gøre brug af et risikounivers. 14

15 En kommunes risikounivers kunne eksempelvis beskrives således: POLITISKE FORHOLD ØKONOMISKE FORHOLD INFRASTRUKTUR PLANLÆGNING YDELSER Sektorisme Kortsigtet fokus Korruption Risikovillighed Håndtering af terror Beskatningsgrundlag Indtægter og tilskud Likviditetsudvikling Budgetoverskridelser Misligholdt infrastruktur Naturkatastrofer Brister i kommunikationssystemet It-sikkerhed Kommunesammenlægning Nye serviceområder Integrationsproblemer Store initiativer og projekter Servicesvigt Bureaukrati Fejl Mangler Efterspørgsel Leverandører (udlicitering) LEDELSE MEDARBEJDERE MATERIELLE AKTIVER LOVGIVNING INTERESSENTER Ledelsessvigt Nulfejlskultur Uklar ansvarsfordeling Public governance Rekruttering Fastholdelse Manglende kompetencer Trivsel Sygefravær Arbejdsulykker Tyveri Hærværk Ulykker Tab Dårlig vedligehold Indeklimaproblemer Lovindgreb Uklar lovgivning Normer Forventninger Garantier og rettigheder Særlige interessegrupper (ngo er) Andre myndigheder Faglige organisationer Leverandørmonopoler Massemedier Gennem en systematisk styring af de kritiske risici opnås en dybere forståelse for muligheder og trusler i forhold til de opstillede mål. I sit praktiske arbejde har PRIMO fokuseret på den del af det kommunale risikounivers, som er tættest knyttet til kommunaldirektøren og den kommunale direktion, og har udviklet sin vidensplatform i overensstemmelse hermed. Men PRIMO har dog samtidig gennem sine månedlige nyhedsbreve orienteret bredt om risici - og håndtering af risici - i den kommunale sektor samt givet eksempler på hvorledes andre nærtliggende lande, herunder især Sverige og Norge, har behandlet tilsvarende problemstillinger. 15

16 Samarbejde med private partnere For at sikre det optimale vidensniveau har PRIMO indgået en række samarbejdsaftaler med udvalgte private virksomheder, herunder ikke mindst de privatiserede fælleskommunale virksomheder. PRIMO s partnere er specialister inden for hver deres risikoledelsesfelt, og sammen med foreningens medlemmer udvikler de ny viden og værktøjer til håndtering af risici i den kommunale sektor. Samarbejdet har bl.a. resulteret i en række PRIMO-publikationer, herunder en national vejledning, en videns- og værktøjssamling til kommunal risikoledelse i praksis samt en vidensplatform for risikoledelse på direktionsniveau. De nævnte publikationer er nærmere omtalt i kapitel 2. Det danske perspektiv I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale vejledning Risikoledelse en kommunal opgave, januar 2007, forsøgte PRIMO at påvirke det etablerede Kodeks for god offentlig topledelse - de såkaldte ni bud for topledelsen. Efter foreningens opfattelse kunne man ved at tage risikoledelse med som et eksplicit element i kodeks være med til at sikre god public governance i lighed med bestemmelserne i corporate governance. Foreningen har anvendt sit begrebsapparat i forbindelse med et særskilt projekt for VUC erne i hovedstadsområdet i perioden Dette har vist, at foreningens metodiske indgangsvinkel på risikoledelse er egnet til at blive anvendt på de nye selvejende statslige institutioner - og dermed til fremme af samspillet mellem ledelse og bestyrelse på en selvejende institution i den offentlige sektor. 16

17 2 RISIKOLEDELSE SOM EN KOMMUNAL OPGAVE 17

18 2. Risikoledelse som en kommunal opgave PRIMO Danmark har gennem sine publikationer fastlagt rammerne for risikoledelse som en kommunal opgave, og i den forbindelse formuleret en række konkrete anbefalinger vedr. iværksættelse af kommunal risikoledelse. Anbefalingerne er formidlet gennem konferencer og netværksdannelser, og suppleret med erfaringer fra udvalgte kommuner. Endvidere har der været foretaget en større undersøgelse af det kommunale risikobillede og sammenhængende hermed etableret en vidensplatform for risikoledelse på direktionsniveau. Parallelt hermed har PRIMO afholdt konferencer og seminarer til fremme af generel risikoledelse i den offentlige sektor. Kapitlet giver et overblik over denne aktivitet og den viden og de værktøjer, der er udviklet i den forbindelse. PRIMO s anbefalinger I PRIMO s vejledning Risikoledelse en kommunal opgave, januar 2007, anbefales det at kommunal risikoledelse iværksættes på følgende grundlag: 1. Sæt risikoledelse på direktionens dagsorden 2. Gennemgå den samlede organisation ud fra et risikoperspektiv 3. Indsæt vurdering af risici og muligheder som et formkrav i indstillinger til beslutninger 4. Integrer risikostyring i kommunens informations- og ledelsessystem 5. Etabler en central controllerfunktion til risikostyring RISIKOLEDELSE en kommunal opgave 18

19 Anbefalingerne er formuleret bl.a. på baggrund af erfaringer forud for kommunalreformen, hvor politikere og embedsmænd har været tvunget til at tage større risici - og derigennem gjort flere mere risikovillige. Budskabet er formidlet gennem møder i Kommunaldirektørforeningens regionskredse, på konferencer og i netværksdannelser, herunder PRIMO s særlige rådgivningsgruppe bestående af kommunale ledere og praktikere. I forbindelse med udmøntningen af budget 2007, det første år efter kommunalreformen, udarbejdede KL en såkaldt temaguide for udmøntning af serviceniveau og budgetoverholdelse i Temaguidens første anbefaling lyder: Udarbejd en risikoanalyse! Kommunen bør udarbejde en risikoanalyse, der samlet giver en risikoprofil for de mange ekstraordinære forhold i budget 2007, herunder de nye opgaver, harmoniseringsbeslutningerne, uforudsete udgifter ved sammenlægningen, realisering af synergi og effektiviseringsgevinster m.v. Risikoanalysen kan fokusere på, om kommunen kommer ud af 2007 med økonomiske forudsætninger, der kan sikre en stabil økonomisk planlægning i resten af valgperioden. KL rådgiver her kommunerne ud fra en risikotankegang og sætter dermed fokus på begrebet risikoledelse. Dette skete også efterfølgende i forbindelse med KL s og Danske Regioners oplæg fra december 2008 om God anlægsstyring i kommuner og regioner, hvor den bagvedliggende rapport udarbejdet af Ernst & Young knytter an til begrebsapparatet fra Risikoledelse - en kommunal opgave. Kommunale erfaringer Som opfølgning til Risikoledelse - en kommunal opgave udsendte PRIMO Danmark i april 2008 publikationen Kommunal risikoledelse - i praksis. Publikationens grundlæggende forslag til implementering bygger på Ernst & Youngs rammeværk. Vejledningen er bygget op omkring konkrete og aktuelle eksempler på, hvordan man kan arbejde med styring og gennemførelse af risikoledelsesprojekter i kommunerne. 19

20 Den kommer desuden med forslag til forankring af den samlede risikoledelse i kommunen, herunder inddragelse af revisionen. Risikoudvalg Direktion/ledelse Risikokoordinator Risikoejer Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS Vejledningen blev til i et tæt tværfagligt samarbejde med en række kommuner og med bidrag fra Rigsrevisionen og Kommunernes Revision. Kolding, Næstved, Holstebro, Odense og Frederiksberg kommuner har stillet deres erfaringer til rådighed m.h.p. at understøtte de forskellige anvisninger med eksempler. For at opnå det bedste udbytte af risikoledelse forudsættes tankesættet og processen at blive integreret med kommunens planlægning og drift. Det anbefales således, at vurderinger af risici indbygges som formkrav i forbindelse med sagsfremstillinger, udviklingsplaner, budgetlægning, årsrapporter, virksomhedsplaner på det decentrale niveau samt i forbindelse med lederuddannelser og kommunikation med borgere og lokalsamfund. Det kommunale risikobillede I 2010 foretog PRIMO i samarbejde med Willis en undersøgelse af det aktuelle risikobillede blandt de danske kommuner. Resultatet heraf blev publiceret i rapporten Risikofokus og risikoledelse i danske kommuner, november Undersøgelsen blev gennemført som en spørgeskemaundersøgelse på direktionsniveau og med udgangspunkt i en række risici, der var udvalgt på baggrund af hændelser og avisomtaler de foregående år. 20

21 De pågældende risici er blevet vurderet med hensyn til hhv. nuværende styring og vigtighed. PRIORITET, SAMLET RISIKO RISIKO- FAKTOR PRIORITET, STYRING* PRIORITET, VIGTIGHED 1 Vedligehold 9, Vidensdeling 9, Beredskabsplaner 9, Kriminalitet 8, Kommunesamarbejde 8, Strejkeberedskab 8, Vandforsyning 8, Fremtidssikring 8, Infrastruktur 8, Projektstyring 7,8 8 9 * Prioriteringen er fra den laveste til den højeste grad af den nuværende styring. Listen skal derfor ideelt modsvare prioriteringen af Vigtighed, der er fra størst til lavest. Prioritet, Samlet er den respektive prioritet i forhold til de 19 vurderede risici, mens Prioritet, Styring* og Prioritet, Vigtighed er de respektive prioriteter i forhold til vurderingerne af Nuværende styring og Vigtighed på landsplan. Rapporten rangerer de væsentligste risici i kommunerne, og her vurderes de fem vigtigste risikoområder at være 1. helhedsorienterede beredskabsplaner 2. nedbrud i it-systemer 3. fremtidssikring af kommunen 4. opretholdelse af vandforsyning 5. intern vidensdeling. Rapporten viser også, at der ikke altid er sammenhæng mellem det, som kommunerne betegner som de vigtigste risici, og de områder hvor der reelt bliver sat ind. Som et eksempel kan nævnes, at 90 % af respondenterne betragter håndteringen af helhedsorienterede beredskabsplaner som et vigtigt risikoområde, mens kun 60 % prioriterer området i overensstemmelse hermed. 21

22 Undersøgelsen skabte samtidig forudsætning for lanceringen af PRIMO og Willis vidensplatform Viden og risikoledelse, jfr. nedenfor. Vidensplatform Platformen Viden om risikoledelse blev etableret i 2011 med henblik på at understøtte den kommunale ledelses arbejde med risikoledelse, herunder at bibringe inspiration og gode råd til arbejdet med at afdække risici. PRIMO og Willis har i samarbejde udvalgt seks risikoområder: Finans, Jura, Kommunikation, HR, IT og Ledelse. Platformen er tiltænkt brug hos såvel topledere og funktionsansvarlige f.eks. til vidensudvikling, inspiration og intern dialog. PRIMO s partnerkreds har hver især bidraget til de respektive risikoområder med deres erfaringer om risici inden for den kommunale sektor, samt råd og vejledning til, hvorledes disse risici kan adresseres og håndteres koordineret og effektivt. Det drejer sig - udover PRIMO og Willis selv - om Bech-Bruun, Danske Bank, BDO / Kommunernes Revision, Systematic og Gjensidige. De enkelte artikler er signeret af fagfolk fra de deltagende parter, og den pågældende viden er stillet til rådighed til fri afbenyttelse. 22

23 Årskonferencer PRIMO afholdt i foreningens første leveår årskonferencer med et bredt indhold og vendt mod hele den offentlige sektor: Risikoledelse i det offentlige Danmark Konferencen blev afholdt i København juni 2007 og indledt af departementschef Christian Schønau, Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Dagens emner havde fokus på risikosamfundet, risici for fremtidens velfærdssamfund og god offentlig ledelse. Samtidig blev PRIMO s vejledning Risikoledelse en kommunal opgave præsenteret. primo-konference torsdag den 7. juni 2007 axelborg, københavn tilmelding: Risikoledelse i det offentlige danmark Risici for fremtidens velfærdssamfund torben m. andersen, velfærdskommissionen det store perspektiv: Risici og muligheder henrik dahl, Bjarke ingels og hans Jørgen Bonnichsen god offentlig ledelse henrik hassenkam, forum for offentlig topledelse, og peter gorm hansen, kl Åbning ved departementschef christian schønau, indenrigs- og sundhedsministeriet kommunale erfaringer: Bjarne Winge, direktør, københavn svend tychsen, fhv. organisations- og personalechef, odense Jørgen clausen, stadsdirektør, odense søren sønderby, chefkonsulent, kl hanne Rahbek, sekretariatschef, holstebro Jesper hjort, kommunaldirektør, odder Risikoledelse udfordringer og udviklingsperspektiver Konferencen blev afholdt i Odense juni 2008 og indledt af hhv. international direktør i Klima- og Energiministeriet Hans Jørgen Koch og direktør Bjørn Lomborg, Copenhagen Consensus. Dagens emner havde fokus på klimatilpasning, beredskabsplanlægning, implementering af risikoledelse og risikokommunikation. Forud for konferencen blev der afholdt et fagligt seminar om kommunal risikoledelse i et skandinavisk perspektiv, med deltagelse fra Norge, Sverige og Danmark. 23

24 På seminaret drøftedes dels de generelle erfaringer dels implementering, revisionens rolle og muligheden af at kommuner etablerer eget forsikringsselskab (captive). Klædt på til fremtidens klima Konferencen blev afholdt i København oktober 2009 og indledt ved direktør Ib Peter Larsen, Energistyrelsen. Dagens emner havde fokus på klimaforandringer og muligheder for at udvikle innovative løsninger til håndtering heraf, herunder etablering af partneringmodeller. Oplæggene blev kommenteret af PRIMO s partnerkreds. Konferencen blev afholdt i samarbejde med Danske Risikorådgivere, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Gate 21 og Kommunalteknisk Chefforening. De nævnte konferencer er dokumenteret på PRIMO s hjemmeside. Dansk Selskab for Risikoledelse PRIMO tog i 2009 initiativ til at etablere et Dansk Selskab for Risikoledelse, i samarbejde med Mandag Morgen og EIRM. Formålet hermed var at skabe en bredere ramme for afholdelse af konferencer og debatmøder om risikoledelse i den offentlige og private sektor samt tillige skabe en tættere kontakt til forsknings- og uddannelsesinstitutioner på området. Selskabet skulle arbejde med risici i grænsefladen mellem civilsamfundet og den offentlige sektor, mellem den offentlige og private sektor og mellem forskellige dele af den offentlige sektor. Målet skulle være at bidrage til at fremme koordineret og kvalificeret tværsektorielt beslutningstagen og styrke civilsamfundets resiliens. PRIMO skulle fortsat fokusere på risici snævert knyttet til den kommunale sektor, men ville gennem selskabet kunne få en bredere diskussion af kommunens områdeansvar op imod de centrale myndigheders sektoransvar. Ideen blev drøftet med en række centrale beslutningstagere, men fandt ikke sin endelige udformning og blev henlagt til eventuel senere brug. PRIMO satte i stedet ind med en dybere indsats inden for udvalgte områder og tog diskussionen med de centrale myndigheder i tilknytning til hvert område. 24

25 PriMO og bech-bruun inviterer til seminar om risici på udbudsområdet Seminarer PRIMO har i hele sin levetid afholdt fagspecifikke seminarer, i samarbejde med partnerkredsen, med emner inden for hhv. juridisk risikoledelse, i samarbejde med Bech-Bruun finansiel risikoledelse, i samarbejde med Danske Bank risikoledelse i større bygge- og anlægsprojekter, i samarbejde med MT Højgård offentlig-privat samarbejde, i samarbejde med Bech-Bruun og MT Højgård forsikring og selvrisiko, i samarbejde med Gjensidige informationssikkerhed, i samarbejde med BDO/Kommunernes Revision primo og danske Bank inviterer til seminar om finansiel risikoledelse primo inviterer i samarbejde med københavns kommune og kl til seminar om behovet for risikobaseret ledelse på direktionens dagsorden RisikobaseRet ledelse på direktionens dagsorden københavns Rådhus, den 14. april 2010 Risikobaseret ledelse må forventes at få en mere fremtrædende placering på den kommunale dagsorden i de kommende år. Hvorledes håndterer vi disse spørgsmål i praksis? - og hvordan skal vi tydeliggøre muligheder og ricisi i forbindelse hermed? Seminaret behandler dette problemfelt med udgangspunkt i 3 specifikke områder med forskellige indfaldsvinkler i relation til kommunens overordnede prioritering - vedr. henholdsvis budgetgaranti, klimainvesteringer og ny forvaltningsstruktur. For hvert emne vil der blive lejlighed til diskussion af aktuelle kommunale erfaringer med den pågældende problemstilling. Program Kl Velkomst ved PRIMOs formand Torben Simony Kl Budgetgaranti - hvordan tager den enkelte kommune højde for den lokale konjunkturudvikling inden for rammerne af den generelle budgetgaranti? Indledende oplæg ved Bjarne Winge, Københavns Kommune Kl Klimaudfordringer - det samlede investeringsbehov samt risikobillede og klimatilpasning i den enkelte kommune. Indledende oplæg af Ole Cordsen, KL FOKUS PÅ UdbUdSretten bech-bruun i KøbenHavn, 26. november 2008 PRIMO og Bech-Bruun stiller igen i år skarpt på de seneste udviklinger indenfor udbudsretten. På seminaret vil du få gennemgået de væsentligste begivenheder indenfor udbudsområdet det seneste år, og du vil få gode råd og vejledning til at håndtere bl.a. rammeaftaler, tildelingskriteriet og in-house kontrakter. Foredragene holdes af partner Peter Stig Jakobsen og partner Simon Evers Hjelmborg samt Jesper Kaltoft og Anders Birkebæk Clausen fra Bech-Bruuns specialiserede afdeling for udbuds- og konkurrenceret. tid og sted Onsdag den 14. april 2010 Kl Københavns Rådhus, Udvalgslokale F 2. sal i Baghuset Program Kl Velkomst Kl Gennemgang af praksis fra Klagenævnet for Udbud og domstolene De væsentligste begivenheder indenfor udbudsretten de sidste 12 måneder vil blive gennemgået. Både dansk praksis og EU-praksis vil blive omtalt. deltagere Kommunaldirektører, økonomidirektører og andre ledere/specialister med ansvar for økonomi i kommunerne. Kl Rammeaftaler Anvendelse af rammeaftaler kan ofte medføre fordele og fleksibilitet for ordregivere. Reglerne giver dog ikke frit slag for ordregivere, hvorfor det er nødvendigt at være opmærksom på en række begrænsninger. Kl Pause Kl Betydningen af forskellen mellem udvælgelseskriterier og underkriterier til tildelingskriteriet Sondringen mellem udvælgelseskriterier og underkriterier til tildelingskriteriet er ikke skarp, og man kan som ordregiver let komme til at blande tingene sammen. Hvornår kan man fx evaluere en tilbudsgiver på dennes erfaring? Kl In-house kontrakter Kontrakter som varetages in-house kræver ikke udbud. Det gennemgås, hvornår kontrakter tildelt til selvstændige juridiske personer også kan tildeles uden forudgående udbud i medfør af den såkaldte udvidede in-house regel. Kl Spørgsmål og afrunding Kl Frokost tilmelding PRIMOs sekretariat Telefon: Af hensyn til pladsbegrænsning beder vi om tilmelding hurtigst muligt Tilmelding er bindende pris for deltagelse Deltagelse er gratis arrangører Seminaret er arrangeret af PRIMO i samarbejde med Københavns Kommune og KL tid Og Sted Onsdag den 26. november 2008, Bech-Bruuns kontor i København, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø deltagere Ledere, jurister, konsulenter og andre medarbejdere med ansvar for indkøb i kommuner og regioner tilmelding PRIMOs sekretariat Telefon: Af hensyn til pladsbegrænsning beder vi om tilmelding hurtigst muligt Oplys venligst EAN-nummer Tilmelding er bindende PriS FOr deltagelse PRIMO-medlem: 695 kr. ekskl. moms Øvrige: 995 kr. ekskl. moms arrangører Finansiel risikoledelse i den kommunale sektor høje-taastrup rådhus, den 11. juni 2009 Formålet med seminaret er at udvikle kommunernes muligheder for styring af finansielle risici på såvel aktiv- som passivsiden. De fleste beslutninger rummer et element af finansiel risiko. Det belyses, hvordan denne risiko måles, og hvordan der kan skabes et beslutningsgrundlag, der kan sikre det størst mulige afkast/færrest mulige omkostninger for en given risiko - i harmoni med lovgivningsgrundlag og finanspolitik. Seminaret vil med udgangspunkt i den finansielle krise belyse aktuelle styringsmuligheder og indkredse de risikostyringsopgaver, der kræver særlig ledelsesmæssig opmærksomhed. Udviklings- og værktøjsbehov på området vurderes, og en række konkrete redskaber i forbindelse med styring, monitorering og indrapportering af risici belyses. Seminaret vil være baseret på uformel dialog mellem deltagere og oplægsholdere. Program Kl Ankomst og sandwich Kl Velkomst v/ Hugo Pedersen, kommunaldirektør i Høje-Taastrup Kommune Kl Behovet for finansiel risikoledelse v/ Jens Chr. Birch, kommunaldirektør i Næstved Kommune og formand for Kommunaldirektørforeningen Kl Den finansielle krise globalt og i Danmark. Årsager og mulige løsninger. Hvordan vil krisen udvikle sig i Danmark, og hvilke konsekvenser vil den få for samfundsøkonomien, herunder den kommunale økonomi? v/ Steen Bocian, cheføkonom i Danske Bank Kl Hvordan tilrettelægges finansiel risikoledelse i kommunerne i dag, og hvad er udfordringerne? v/ Bjarne Winge, direktør, Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune Kl Pause Kl Rammer for finansiel risikostyring Hvordan kan man udvikle en ramme for risikokvantificering, evaluering og optimering indenfor den offentlige sektor? Hvordan tilrettelægger man en finansiel strategi? v/ Morten Mosegaard, chef for Corporate Solutions i Danske Bank Kl Eksempler på redskaber til risikostyring, rapportering og monitorering. Gennemgang af en række konkrete cases. v/ Lars Kæhler Olesen, Vice President i Danske Bank Seminaret er arrangeret af PRIMO og Bech-Bruun i samarbejde med Københavns Kommune tid og sted Torsdag den 11. juni 2009 Kl Høje-Taastrup Rådhus, Byrådssalen Bygaden 2, 2630 Taastrup deltagere Kommunaldirektører, økonomidirektører og andre ledere/specialister med ansvar for økonomi i kommunerne. Deltagere vil få mulighed for at indgå i en referencegruppe for PRIMOs projekt om finansiel risikoledelse og således påvirke projektforløbet tilmelding PRIMOs sekretariat Telefon: Af hensyn til pladsbegrænsning beder vi om tilmelding hurtigst muligt pris For deltagelse Deltagelse er gratis arrangører Seminaret er arrangeret af PRIMO og Danske Bank i samarbejde med Kommunaldirektørforeningen, Økonomidirektørforeningen samt i forståelse med KL Kl Pause Kl Nye interne kommunale strukturer - herunder muligheder og ricisi i f.m. placering af de kommunale aktiviteter i selskabsform. Indledende oplæg ved Svend Tychsen, PRIMO Danmark Kl Kommende initiativer i PRIMO Ved Torben Simony, PRIMO Kl Afslutning PRIMO (Public Risk Management Organisation) er stiftet på initiativ af den danske Kommunaldirektørforening i maj Størstedelen af Danmarks kommuner og regioner er i dag medlemmer af PRIMO. Sammen med en række private virksomheder søger PRIMO at udvikle ny viden og nye metoder til håndtering af kritiske risici i kommunerne. Bech-Bruun er en af Danmarks førende advokatvirksomheder med kontorer i København og Århus. Bech- Bruun yder højt specialiseret rådgivning inden for alle offentligretlige problemfelter over for kommuner, regioner, fælleskommunale selskaber og forsyningsselskaber. Kl Det videre forløb af PRIMOs projekt om finansiel risikoledelse v/ Peter Sylow, formand for EIRM Kl Afslutning med efterfølgende dialog over et glas vin Flere af fagseminarerne er blevet afholdt i både øst- og vestdanmark og er i en række tilfælde, især på det juridiske og økonomiske område, fulgt op af netværksdannelser. Derudover har der været afholdt møder og seminarer om udbredelse af risikoledelse på direktionens dagsorden, i samarbejde med bl.a. KL og Københavns Kommune. Seminaraktiviteten er dokumenteret på PRIMO s hjemmeside og gennem PRIMO s nyhedsbreve. 25

KOMMUNAL RISIKOLEDELSE 1O ÅR MED PRIMO

KOMMUNAL RISIKOLEDELSE 1O ÅR MED PRIMO KOMMUNAL RISIKOLEDELSE 1O ÅR MED PRIMO KOMMUNAL RISIKOLEDELSE 1O ÅR MED PRIMO SVEND TYCHSEN (red.) PRIMO Danmark - foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor INDHOLD FORORD...SIDE

Læs mere

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen PRIMO-konference Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Tilmelding: www.primodanmark.dk/konference RISIKOLEDELSE i det offentlige DAnmark Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen,

Læs mere

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen Handleplan 2013 Risikoledelse skaber bedre grundlag for beslutninger i den offentlige sektor, i overensstemmelse

Læs mere

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen Handleplan 2014 Risikoledelse skaber bedre grundlag for beslutninger i den offentlige sektor, i overensstemmelse

Læs mere

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen

PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen PRIMO Danmark Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor Bestyrelsen Handleplan 2010 Udmøntning af Strategiplan 2012 for PRIMO Danmark Risikoledelse skaber bedre grundlag for beslutninger

Læs mere

Quality In Everything We Do

Quality In Everything We Do PRIMO public risk management organisation OffentligT-privat NETVÆRK PRIMO har etableret samarbejde med en række private virksomheder, der hver især bidrager med deres specifikke ekspertise på et givent

Læs mere

PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense

PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense Tilmelding: Risikoledelse - udfordringer og udviklingsperspektiver Bjørn Lomborg, professor, direktør, Copenhagen Consensus Repræsentant

Læs mere

Lad os ikke en krise DANSK SELSKAB FOR RISIKOLEDELSE DSFR

Lad os ikke en krise DANSK SELSKAB FOR RISIKOLEDELSE DSFR Lad os ikke spilde en krise DANSK SELSKAB FOR RISIKOLEDELSE DSFR ledelse forpligter Der er ingen grund til at udvikle en frygtkultur, selv om der tales om både pandemier, klimaændringer, ressourcemangel,

Læs mere

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Skandinavisk konference den 4. 5. november 2009 1 Risikostyringsprisen 2009 KommuneForsikring lancerer i år en pris til den kommune og de medarbejdere, der

Læs mere

Risikohåndtering set fra Økonomidirektørens stol

Risikohåndtering set fra Økonomidirektørens stol Risikohåndtering set fra Økonomidirektørens stol ØDF og kommunernes risikohåndtering Statens omsorg løfte eller trussel? Risikohåndtering i Svendborg Kommune - eksempler Økonomidirektørforeningen og kommunernes

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen 5. maj 2004 KL klar med råd og vejledning om den praktiske gennemførelse af en evt. opgave- og strukturreform Kære medlemmer, Som I sikkert ved har BKF nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

Kommuner og offentlige institutioner sætter i

Kommuner og offentlige institutioner sætter i perspektiv nr. 5 2007 37 Risikoledelse i det offentlige At skabe værdi for sine interessenter er grundlæggende for offentlige institutioner, hvad enten den måles i indtjening, opfyldelse af service til

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND KommuneForsikrings styrke er, at selskabet kender kommunernes behov og arbejdsgange. Der er en enestående forståelse for vores hverdag,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune Indledning Frederiksberg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Beredskabspolitikken

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

LinkGRC GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK

LinkGRC GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK LinkGRC A Nordic leader in all aspects of Governance, Risk and Compliance Virksomhedens informationssikkerhedspolitik er i sin enkelhed et modsvar til en virksomheds

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Nye interne kommunale strukturer

Nye interne kommunale strukturer Risikobaseret ledelse på direktionens dagsorden 14. april 2010 Nye interne kommunale strukturer Svend Tychsen, PRIMO Danmark KL s temaguide om budgetoverholdelse i 2007 Temaguide med fokus på risikofaktorer

Læs mere

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Holdninger og principper... 4 4. Omfang... 4 5. Sikkerhedsbevidsthed,

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Beredskabsstyrelsen har i brev af 30. september 2008 fremsendt et udkast til vejledning i Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Certifikat i Risk Management

Certifikat i Risk Management Certifikat i Risk Management Et grundlæggende onlinekursus i risk management Certifikat i Risk Management Certifikat i Risk Management (CRM) henvender sig til personer med en professionel interesse i moderne

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

FORSIKRING AF FRIVILLIGE INDSATSER?

FORSIKRING AF FRIVILLIGE INDSATSER? FORSIKRING AF FRIVILLIGE INDSATSER? - Erfaringer fra Odense Kommunes arbejde med de nye muligheder for forsikring af frivillige H. Marie H. Iuul, Juridisk konsulent, Odense Kommune Dialogmøde 13. juni

Læs mere

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Denne politik er godkendt af kommunalbestyrelsen januar 2016. Og træder i kraft januar 2016. Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING REUNION OG FOLLOW-UP SEMINAR OM FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Hotel Koldingfjord, torsdag d. 9. juni og fredag d. 10. juni 2016 COK afholder reunion og follow-up seminar for alle nuværende og tidligere deltagere

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

KODEKS FOR GOD SELSKABSLEDELSE I KOMMUNALE FORSYNINGSSELSKABER KONFERENCE 13. JUNI 2017

KODEKS FOR GOD SELSKABSLEDELSE I KOMMUNALE FORSYNINGSSELSKABER KONFERENCE 13. JUNI 2017 KODEKS FOR GOD SELSKABSLEDELSE I KOMMUNALE FORSYNINGSSELSKABER KONFERENCE 13. JUNI 2017 Disposition Baggrund Generelt om god selskabsledelse Perspektiverne ved kodekset generelt og set med DANVAs øjne

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET 1 Forord Den offentlige sektor står over for store omlægninger - ikke mindst på grund af den igangværende kommunalreform. Samtidig stilles

Læs mere

Personalechefkonferencen

Personalechefkonferencen INVITATION TIL Personalechefkonferencen 2007 Kvalitetsreform i rygsækken og frem mod OK08 7. 8. november 2007 Hilton Copenhagen Airport Program Onsdag den 7. november 2007 Med Kvalitetsreformen i rygsækken

Læs mere

Projektbeskrivelse: Styringsmodeller i kommunerne

Projektbeskrivelse: Styringsmodeller i kommunerne Projektbeskrivelse: Styringsmodeller i kommunerne 1. Baggrund for det fælleskommunale kvalitetsprojekt Det fælleskommunale kvalitetsprojekt sigter først og fremmest mod at give borgerne en bedre service.

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen Seminar om finanskrisen Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen På vores seminar får du viden om konkrete værktøjer og initiativer, der kan optimere og beskytte værdierne i din virksomhed. Kriser er

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NOTAT OM INFORMATIONSSIKKERHED OG DIGITALISERING 2014 2008 2014 Notatet er udarbejdet for: Oktober 2014 INDLEDNING Digitaliseringen i

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

KL, august 2004. Grafik: Rumfang. Produktion: www.mekato.dk. Tryk: Bogtrykkergården.

KL, august 2004. Grafik: Rumfang. Produktion: www.mekato.dk. Tryk: Bogtrykkergården. KL, august 2004. Grafik: Rumfang. Produktion: www.mekato.dk. Tryk: Bogtrykkergården. Kommunen og det lokale demokrati Konference for borgmestre, kommunalpolitikere og kommunale topchefer Onsdag den 10.

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. december 2014 Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune 1. Resume Forslag om etablering af tværmagistratligt projekt:

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed Strategi for læring Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Læringsenheden 2011 2 Forord Patientombuddet vil bidrage til udvikling af kvalitet

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

BESTYRELSESUDDANNELSE MINDRE, MELLEMSTORE OG EJERLEDEDE VIRKSOMHEDER

BESTYRELSESUDDANNELSE MINDRE, MELLEMSTORE OG EJERLEDEDE VIRKSOMHEDER Kompetence og energi præger case diskussionerne blandt deltagere og undervisningsteam. 20 professorer, bestyrelsesformænd og rådgivere formidler og perspektiverer forskningsbaseret viden og erfaring fra

Læs mere

Risikostyring i Gribskov Kommune ifm. Udbud og kontraktstyring. Oplæg til Risikorådgivernes ERFA møde den 08. Sept. 2016

Risikostyring i Gribskov Kommune ifm. Udbud og kontraktstyring. Oplæg til Risikorådgivernes ERFA møde den 08. Sept. 2016 Risikostyring i Gribskov Kommune ifm. Udbud og kontraktstyring Oplæg til Risikorådgivernes ERFA møde den 08. Sept. 2016 september 2016 LIDT mere styring i Gribskov Kommune Hvad og Hvem påvirker vores risikoprofil?

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra 2012 Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere STRATEGISK BYLEDELSE for politikere 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR POLITIKERE strategisk byledelse for politikere er et nyt tværfagligt kompetenceudviklingsprogram, som sætter fokus på strategisk lederskab

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 23. JANUAR 2017 Vedr. Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER UDBYTTE Omdrejningspunktet for uddannelsen er professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik 1. Indledning Formål Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige kommunens forsikringsbeskyttelse ved tegning

Læs mere

HR Strategi. HR Strategi Udarbejdet efterår 2016

HR Strategi. HR Strategi Udarbejdet efterår 2016 2017-2018 Udarbejdet efterår 2016 1 Indholdsfortegnelse FORORD 3 PROCESSEN INDTIL NU 3 FORMÅL MED HR STRATEGIEN 4 BESKRIVELSE AF DE 3 HOVEDTEMAER 5 NYE INDSATSER I 2017-18: 7 2 Forord Denne HR strategi

Læs mere