2. DATA & FORSKNING...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. DATA & FORSKNING..."

Transkript

1 Side 1 af 47

2 Indholdsfortegnelse 1. KAMPAGNER Sund mad på arbejdet en kampagne med ligestillingsperspektiv rettet mod mænd Unge indvandrerdrenge som rollemodeller en kampagne om ligestilling Forskellig information til kvinder og mænd kampagne om gør det selv-elarbejde Brandfare og engangsgrill en kampagne rettet mod unge familiefædre Undgå brand i ældreboliger en kampagne for begrænsning af dødsbrande Vold blandt unge sættes på dagsordenen - en kampagne for både piger og drenge Køn og Ligestilling på Nationalmuseet - en kampagneaktivitet rettet mod skolebørn KørGrønt en kampagne om energieffektiv kørestil DATA & FORSKNING Kvinder i danske fængsler et forskningsprojekt om forholdene for kvindelige indsatte Ligestilling af ungdomsskolen - en undersøgelse af kønsfordelingen blandt brugerne Kunst og ligestilling en analyse af kunststøtte fra Statens Kunstfond Kvindelige hjemløse en undersøgelse af boformer rettet mod hjemløse Sundhedsydelser til unge- en brugerundersøgelse afslører kønsskævheder Kønsskæv bistand til hørehæmmede - en ligestillingsvurdering af Socialministeriets tolketjeneste Mandlige prostituerede udvikling af sociale indsatser på prostitutionsområdet Offentlig trafik i Sverige en ligestillingsvurdering af kvinder og mænds transportvaner Byplanlægning mainstreames - udformning af nyt beboelseskvarter i Gøteborg Forskning og køn en kortlægning af kønsfordelingen i Fødevareministeriets forskningsinstitutioner Vasketøjet afslører kønsforskelle - undersøgelse på hudklinik i Stockholm PERSONALEPOLITIK Stop kønskrænkende adfærd - indsats for ligestilling af personale i Forsvaret Fra præst til provst - en undersøgelse af hvorfor så få kvindelige præster søger provstestillinger Ulige ansættelsesvilkår på universitetet - en undersøgelse af rekrutteringspraksis i Norge Ligeløn på dagsordenen - En ligestillingsvurdering af Aalborg kommunes lønpolitik Undgå forskelsbehandling indsats for ligestilling af rekrutteringspraksis i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestilling i Kystdirektoratet - en undersøgelse af personalepolitik BORGERRETTET SERVICE Kommunikation på borger.dk kønsneutral sprogbrug på hjemmesiden Kvinder og pension - mainstreaming af hjemmesiden Min Pension Nedbryd det kønsopdelte arbejdsmarked- sæt fokus på kønsneutral vejledning Fagbevægelsen uddanner medlemmer i køns-mainstreaming BUDGET & RESSOURCEFORDELING Anbringelse af udsatte unge i Sverige - en analyse af ressourcefordelingen Forskningsmidler forfordeler mænd ligestillingsvurdering af ressourcefordeling i et udviklingsprogram for fødevare Flere piger i idrætshaller - puljemidler prioriteres til indvandrerpiger Budgetter i kønsperspektiv Skævvridning af midler til arbejdsløse - ændres på baggrund af en ligestillingsvurdering Det nationale budget køns-mainstreames i Sydafrika Det nationale budget kønsmainstreames i Australien LOVGIVNING Arbejdsskadeerstatning i Finland en ligestillingsvurdering medfører ændring af lovforslag Forsørgere i uddannelsessystemet en ligestillingsvurdering af lovforslag om SU Pensionen ligestillingsvurderes Tv-overvågning i taxier Lovforslag sikrer sikker taxikørsel for begge køn Ligestilling af togene Jernbanestrækning ligestillingsvurderes Side 2 af 47

3 6.6 Hørehæmmede mænd ligestilles lovforslag ligestillingsvurderes og finder kønsskævhed Dansk fiskeri- og akvakultur Lovforslag om støtteordninger ligestillingsvurderes Tilknytning til arbejdsmarkedet lovforslag om kontanthjælpsloft ligestillingsvurderes Side 3 af 47

4 1. Kampagner 1.1 Sund mad på arbejdet en kampagne med ligestillingsperspektiv rettet mod mænd 1 Dette er et eksempel på en kampagne, som sigtede mod at fremme sundere madvaner hos mænd. Kampagnen blev gennemført i Fødevareministeriet. Kampagnen med titlen Mad på arbejde blev gennemført i samarbejde med 3F. Fem produktionsvirksomheder, to zoologiske haver og et renovationsfirma deltog i projektet. Målgruppen for kampagnen var faglærte og ufaglærte mænd på arbejdspladsen. Formålet med kampagnen var at fremme en sundere livsstil blandt mænd gennem en indsats på arbejdspladsen. Anledningen til at fokusere særskilt på mænd var en faglig viden om, at mænd, i forhold til kvinder, havde svært ved at skabe og fastholde en sund livsstil. Fødevareministeriet foretog inden kampagnens start en målgruppeanalyse, der kortlagde, hvilke aktiviteter, der havde størst effekt, når det handlede om at ændre holdninger og adfærd hos forskellige grupper af mænd. På baggrund af analysen blev forskellige kampagneaktiviteter gennemført. En række virksomheder deltog i blandt andet foredrag om sund mad, konkurrence om mad, madpakkeworkshop i frokostpausen, formulering af madpolitik m.v. Fødevareministeriets opfølgning på kampagnen viste, at 96 % af medarbejderne var glade for, at deres arbejdsplads havde medvirket i kampagnen. Kampagnen menes at have medvirket til en samlet forbedring af medarbejdernes kostvaner. F.eks. vurderes det, at fedtprocenten i kantinemaden er faldet fra 41 % til 30 %, og at medarbejderne er begyndt at spise mere frugt og grønt. Desuden mener medarbejderne, at de har fået bedre kostvaner og har fået større interesse for sund mad. Fødevareministeriet har ligeledes erfaret, at der er sket en række ændringer i udbuddet af sund mad, der kan være med til fastholde medarbejderne i sundere madvaner fremover. I forbindelse med kampagnen udgav Fødevarestyrelsen og 3F en idemappe, der skulle medvirke til at fremme en sundere madkultur på arbejdspladsen. Idemappen findes på: Fødevarestyrelsen Tlf.: Ny eksempelsamling fra 2010 nr 2: Mad på arbejdet Side 4 af 47

5 1.2 Unge indvandrerdrenge som rollemodeller en kampagne om ligestilling2 Integrationsministeriet har etableret et dialogkorps af unge mænd med indvandrerbaggrund, der skal medvirke til at sætte fokus på ligestilling i familier med etnisk minoritetsbaggrund. I 2010 begyndte Integrationsministeriet at uddanne et dialogkorps af unge mænd med indvandrerbaggrund. Dialogkorpsets formål er at udbrede kendskabet til ligestilling, lige muligheder og menneskerettigheder blandt deres jævnaldrende. Derved håber man, at kunne bidrage til at forbedre ligestillingen for piger og kvinder i familier med etnisk minoritetsbaggrund. Erfaring fra praktikere, fagpersoner, politi m.v. viste, at der var en ligestillingsmæssig udfordring i visse familier med en etnisk minoritetsbaggrund. Konflikter mellem unge og deres forældre, opstod ofte på baggrund af familiens opfattelse af den unges rolle, som den unge ikke ønskede at leve op til. Æresrelaterede konflikter bundede blandt andet i en bestemt opfattelse af de to køns roller og muligheder. Integrationsministeriet oprettede derfor dialogkorpset, der via debat om ære og ligestilling skulle være med til at forebygge æresrelaterede konflikter. Gennem besøg på skoler, klubber, uddannelsesinstitutioner, ved deltagelse i diskussionsfora på internettet og relevante konferencer, skulle dialogkorpset gøre andre unge bevidste om menneskerettigheder, de danske ligestillingsprincipper og oplyse om støtte og hjælp til unge, der oplevede æresrelaterede konflikter. Dialogkorpset var klar til at gennemføre de første besøg på skoler og klubber i efteråret Erfaringerne viser, at mange unge var meget glade for at debattere de dilemmaer, som de møder i hverdagen. På trods af, at nogle emner er tabubelagte og svære at tale om, så oplevede dialogkorpset stor interesse for at diskutere og reflektere over gamle traditioners plads i de unges hverdag. Dialogkorpset blev i 2011 udvidet med unge kvinder, da det viste sig, at piger også har lyst og behov for at diskutere ligestillingsproblematikker, da der også blandt unge kvinder kan være behov for holdningsændringer. Korpset har besøgt omkring 1200 unge og 400 professionelle og har desuden fået en del opmærksomhed i medierne. Læs eventuelt mere om korpset på: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Tlf.: Ny eksempelsamling nr. 6 Side 5 af 47

6 1.3 Forskellig information til kvinder og mænd kampagne om gør det selv-elarbejde 3 Dette er et eksempel på en kampagne om sikkerhed og elarbejde fra Elektricitetsrådet. En målgruppeanalyse afdækkede, at mænd og kvinder, når det kommer til oplysning om gør det selvelarbejde, bør informeres forskelligt. Elektricitetsrådet ønskede at sikre, at begge køn fik målrettet information om sikkerhed ved gør det selv-elarbejde. En undersøgelse af parcelhusejeres gør det selv-vaner viste, at mænd udførte hoveddelen af elarbejdet, men at kvinder også lavede elarbejde i hjemmet. Derfor valgte Elektricitetsrådet at fokusere på begge køn i forbindelse med kommunikationsindsatsen. Undersøgelsen viste desuden, at kvinder og mænd ønsker information om gør det selv-elarbejde på forskellig vis. Kvinder ønskede information om konkrete og specifikke opgaver, mens mænd var afvisende over for løftede pegefingre og derimod ønskede information i f.eks. byggemarkeder eller på en hjemmeside. Der blev derfor lanceret to kampagner og udarbejdet to informationspjecer om emnet én specifikt til kvinder og én specifikt til mænd Kampagnematerialet havde fokus på de to målgruppers forskellige behov, både i form, indhold og sprog. Kampagnen er gennemført før Det har ikke været muligt at finde materiale om evaluering. Sikkerhedsstyrelsen Tlf.: Gammel nr. 27 Side 6 af 47

7 1.4 Brandfare og engangsgrill en kampagne rettet mod unge familiefædre 4 Beredskabsstyrelsen har gennemført en kampagne om brandsikkerhed i forbindelse med brug af engangsgrill, som havde fokus på en særlig målgruppe, i dette tilfælde mænd. Kampagnen oplyste om risici ved brug af engangsgrill og om at forebygge forbrændingsulykker og brand i forbindelse med brug af engangsgrill. Kampagnen havde fokus på unge familiefædre og deres børn, da det oftest er dem, der kommer til skade. Målet med kampagnen var at gøre opmærksom på hvordan man rydder op efter brug af engangsgrill, samt at gøre forældre og derigennem deres børn opmærksomme på risikoen ved at bruge engangsgrill. Kampagnen bestod af en video og en plakat. Videoen havde en mandlig hovedperson, en familiefar omgivet af sine børn. Man har fra Beredskabsstyrelsens side forsøgt at gøre tonen frisk, uden bebrejdelser og løftede pegefingre. Plakaten forestillede en dreng på stranden, der følger kampagnens råd om at slukke grillen med vand, ledsaget af enkle handlingsanvisende råd om brandforebyggelse. Beredskabsstyrelsen valgte denne tilgang ud fra en vurdering af, at denne type kommunikation ville ramme målgruppen bedst. Kampagnen fik efterfølgende mange positive tilbagemeldinger, men er endnu ikke evalueret. Beredskabsstyrelsen Tlf.: Gammel nr. 28 Side 7 af 47

8 1.5 Undgå brand i ældreboliger en kampagne for begrænsning af dødsbrande 5 Ældre over 65 år har 35 procent større risiko for at omkomme ved brand i eget hjem. Derfor igangsatte Beredskabsstyrelsen en kampagne med det sigte at minimere disse brande. I tilfælde med brande hos ældre indgår ofte et element af rygning, levende lys eller madlavning. Problemet er ofte, at ældre har et reaktionsproblem, og at de ofte ikke kan agere eller redde sig selv, hvis der opstår brand. Kampagnen bestod af en video og en pjece, som skulle nå de ældre gennem primært lokale redningsberedskaber og Ældre Sagen. I kampagnen havde man bevidst spillet på målgruppens køn, kvinder over 65 år, som oftest omkommer ved brand i hjemmet. Målgruppen var bestemmende for kampagnens form, da man blandt andet brugte en rollemodel, i form af en ældre handlekraftig kvinde, der formidlede budskabet til målgruppen via en kampagnevideo. Hensigten var, at hun skulle fungere som en ligeværdig rådgiver, der kunne få især de kvindelige ældre til at identificere sig med hende og tage de gode råd til sig. Man tænkte dog også på ældres opfattelse af kønsroller, da man mente, at både ældre kvinder og mænd ville reagere positivt på, at det var en kvinde, der rådgav dem om madlavning etc. Tilbagemeldinger fra f.eks. omsorgspersonale var positive og gik blandt andet på den øgede opmærksomhed på ældre og brand, og at det er blevet nemmere at snakke om det ellers dystre emne. Beredskabsstyrelsen Tlf.: Gammel nr. 29 Side 8 af 47

9 1.6 Vold blandt unge sættes på dagsordenen 6 - en kampagne for både piger og drenge Minister for Ligestilling ønskede at sætte fokus på vold blandt unge. Der blev igangsat en kampagne for unge om hvad vold er, og hvilke konsekvenser den har for de to køn. I 2003 besluttede Minister for Ligestilling og Ligestillingsafdelingen at igangsætte en kampagne om vold blandt unge, både den vold unge udsættes for og den vold unge udøver. Tidligere undersøgelser havde vist at kønnet gør en forskel, når det kommer til vold blandt unge. Piger udsættes hyppigst for vold af en kæreste, en forælder eller en bekendt, mens størstedelen af drengene udsættes for vold fra nogen, de ikke kender i forvejen. Hvis man effektivt skulle bekæmpe vold, var det vigtigt at være bevidst om denne forskel. Formålet med kampagnen var at give de unge en øget viden på området og at bryde tavsheden og tabuet om vold. Målsætningen var at reducere omfanget af vold blandt de unge. Det var en vigtig del af målsætningen, at køn blev inddraget på alle niveauer i forbindelse med udarbejdelse af kampagnematerialet. VFC Socialt Udsatte fik til opgave at udarbejde et debatmagasin til undervisningsbrug, foruden en mere omfattende rapport. Debatmagasinet blev udarbejdet på baggrund af workshops med unge, hvor der blandt andet blev tænkt på, at de emner, som henholdsvis drenge og piger fokuserede på i diskussionerne og de bud de gav på løsninger, blev tillagt lige stor vægt. Ligeledes blev den forskellige vold som piger og drenge udsættes for, ligeligt repræsenteret i magasinet. Kampagnen medvirkede til, at vold blandt unge blev sat på dagsordenen på uddannelsesinstitutioner og mere generelt i samfundet via presseomtale. Rapporten og debatmagasinet blev sendt ud som klassesæt til alle uddannelsesinstitutioner for unge i Danmark. Der blev desuden givet interviews til pressen om emnet, hvor kønsvinklen blev fremhævet. Informationer om projektet blev formidlet på flere hjemmesider. Servicestyrelsen Tlf.: Gammel nr. 46 Side 9 af 47

10 1.7 Køn og Ligestilling på Nationalmuseet 7 - en kampagneaktivitet rettet mod skolebørn Nationalmuseets skoletjeneste har sat fokus på køn og ligestilling, for at opnå deres mål om, at bruge museet til at skabe en historisk forståelse om emnet hos børn og unge. I 2002 blev foretaget en undersøgelse blandt 250 børn og unge, som viste at 80 procent var enten interesserede eller meget interesserede i ligestilling. Denne interesse ville Nationalmuseets skoletjeneste forsøge at imødekomme gennem projektet Lige hvad for noget?. Målet var, gennem en tværfaglig tilgang og med udgangspunkt i de unges egne opfattelser af køn og ligestilling, at skabe en forståelse blandt unge, om historiens betydning for den måde vi opfatter verden og hinanden på. De argumenter og forklaringer vi hver især har om køn og ligestilling, er oftest historisk funderede og kan både have ens og forskellige udtryk rundt om i verden. I forbindelse med projektet blev udarbejdet undervisningsmateriale, lavet særarrangementer og udviklet undervisningstilbud, der spændte bredt både over tid og sted og kontekst og objekt i historien. Det tværfaglige aspekt blev gennemført ved, at alle tilbuddene henvendte sig til mindst to fag i folkeskolens ældste klasser og gymnasier. De unge deltog med stort engagement i undervisningen, som satte kendte fag ind i nye sammenhænge og satte spørgsmålstegn ved den måde historien fortælles på. Efter projektets afslutning er temaet ligestilling blevet en fast del af skoletjenestens tilbud, sammen med det udarbejdede undervisningsmateriale. Nationalmuseet Tlf.: Gammel nr. 49 Side 10 af 47

11 1.8 KørGrønt en kampagne om energieffektiv kørestil Trafikstyrelsen brugte i forbindelse med deres KørGrønt kampagne ressourcer på at nå den størst mulige målgruppe. I forbindelse med transportaftalen En Grøn Transportpolitik, har Trafikstyrelsen i 2010 iværksat kampagnen KørGrønt, som skal løbe frem til Kampagnen henvender sig til alle danske bilister, idet Trafikstyrelsen har beregnet, at der for de fleste bilister er op mod 20 procent at spare på brændstoffet ved energieffektiv køreteknik. Trafikstyrelsen gennemførte forud for kampagnen en kvalitativ og en kvantitativ markedsanalyse, for at redegøre for viden, holdning og adfærd om emnet. I forbindelse med disse analyser vurderede Trafikstyrelsen, om der var forskel i mænds og kvinders interesse, ændringsparathed m.m., som styrelsen kunne tage højde for ved udarbejdelsen af kampagnen. erne af analysen viste, at vidensniveauet var stort set det samme blandt kvinder og mænd. Langt over halvdelen havde ingen eller ringe viden om energieffektiv køreteknik. Analysen afkræftede dermed den stereotype opfattelse, at kvinder ved mindre om biler og kørsel end mænd. I stedet valgte man at inddele bilisterne i tre grupper. Idealisten, der gerne vil gøre noget for miljøet, pragmatikeren der gerne vil gøre en indsats, hvis man kan spare penge, og egoisten der ikke har til hensigt at ændre adfærd uanset hvilken argumentation, der måtte være bag. I grupperne var kønnene ligeligt fordelt, dog var der lidt flere kvindelige idealister og lidt flere mandlige pragmatikere. Kampagnen blev koncentreret om idealisten og pragmatikeren. Med dette udgangspunkt udviklede trafikstyrelsen i 2010 en TV-kampagne, der tog højde for begge målgrupper, begge køn og både miljø- og økonomisk gevinst. Filmen kan ses på: I 2011 valgte Trafikstyrelsen desuden, at indsætte en talsperson, der yderligere kunne appellere til begge køn og desuden appellere mere til idealisterne. Valget faldt på racerkører Casper Elgaard, der sammen med en almindelig kvindelig og mandlig bilist, indspillede tre film om energieffektiv kørestil. Filmene kan ses på: Trafikstyrelsen har fået mange reaktioner på kampagnen, dog er der ingen, der har reageret i forhold til kønsdiskrimination eller om, at de problemstillinger kampagnen omhandler, kun vedrører det ene eller det andet køn. Trafikstyrelsen Tlf.: Side 11 af 47

12 2. Data & Forskning 2.1 Kvinder i danske fængsler et forskningsprojekt om forholdene for kvindelige indsatte 8 Et eksempel på et forskningsprojekt i Direktoratet for Kriminalforsorgen, som efterfølgende førte til ligestillingstiltag overfor kvindelige indsatte i danske fængsler. Forskningsprojektet blev sat i gang i 2007, og formålet var at undersøge kvinders afsoningsforhold i danske fængsler. Kriminalforsorgen og Folketingets ombudsmand havde inden projektets start haft fokus på kvinders afsoningsforhold over en periode på år. Begge parter havde peget på behovet for at sikre ordentlige og ligeværdige vilkår for kvinder, herunder at kvindelige indsatte ikke blev udsat for overgreb fra mandlige indsatte. De første forskningsresultater blev præsenteret i en midtvejsrapport medio Rapporten handlede om Anstalten ved Herstedvester, og anbefalede bl.a. at kvindelige og mandlige indsatte i højere grad blev beskæftiget, behandlet for misbrug og afholdt fritidsaktiviteter hver for sig. Midtvejsrapportens anbefalinger har efterfølgende ført til forbedringer af forholdene for kvindelige indsatte på Anstalten ved Herstedvester. Der blev således gennem en flerårsaftale for Kriminalforsorgen ( ) afsat midler til etablering og ombygning af en kvindeafdeling, opførelse af nyt fleksibelt værksted og opførelse af to besøgslejligheder. Kriminalforsorgen vil følge op på resultaterne af den samlede forskningsrapport (som forelå primo 2011) senere på året i Der er således nedsat en arbejdsgruppe, som skal drøfte ideer til fremtidige forbedringer af de kvindelige indsattes forhold, og som vil formulere en indstilling på området i september Forskningsrapporten Perspektiver på kvinders dagligdag i danske fængsler kan findes på: Direktoratet for Kriminalforsorgen Tlf.: Ny eksempelsamling nr. 7 Side 12 af 47

13 2.2 Ligestilling af ungdomsskolen 9 - en undersøgelse af kønsfordelingen blandt brugerne En undersøgelse af kønsfordelingen blandt brugere af tre ungdomsskoler i Århus, viste en markant kønsskævhed. Århus kommune havde som mål at få erfaring med at bruge mainstreaming i praksis. Kommunen besluttede dels at undersøge kønsfordelingen hos brugerne i fire Ungdomsskoleafdelinger, dels at afdække om kønsfordelingen var et problem for enten det ene eller det andet køn, i de nævnte lokalområder. Kommunen fandt, at der var en udpræget skæv kønsfordeling i tre afdelinger, og at det var et problem for det underrepræsenterede køn. I én af de tre afdelinger med skæv fordeling, var 67 procent af brugerne drenge, mens der i en anden afdeling var 81 procent piger. Problemet i alle afdelingerne var hovedsaligt, at deres udbud af hold primært henvendte sig til det ene køn. Kommunen havde ikke tidligere set det som et problem, at nogle afdelinger henvendte sig mere til det ene køn end det andet, da der var frit valg for brugerne på tværs af skoledistrikterne. Interviews med de unge viste dog, at mobiliteten var dårlig mellem afdelingerne. De unge var desuden heller ikke altid klar over, at de kunne vælge frit mellem afdelingerne og deres holdudbud. Undersøgelsen afdækkede, at de unge havde behov for, at der blev rettet op på de kønsskæve udbud af hold, så begge køn fik lige muligheder for at bruge alle ungdomsskoletilbud. Undersøgelsen anbefalede, at de enkelte afdelinger fremover tog højde for at tilgodese hele ungdomsskolens målgruppe. Århus kommune Tlf.: Gammel nr. 32 Side 13 af 47

14 2.3 Kunst og ligestilling en analyse af kunststøtte fra Statens Kunstfond 10 I en periode, fra , har Statens Kunstfond analyseret fordelingen af kunststøtte, og fundet at mænd får langt den største andel af kunstnerstøtten. Målet med undersøgelsen var, at undersøge hvor mange kvindelige og mandlige støttemodtagere, der havde været inden for de forskellige områder kunstfonden støtter. Endvidere ville man undersøge, hvor mange støttekroner henholdsvis kvindelige og mandlige modtagere havde fået tildelt. Analysen blev baseret på statistik fra perioden Den viste, at der var flere mandlige støttemodtagere end kvindelige. Kun på et enkelt område, Kunsthåndværk- og designudvalget, var der flere kvindelige modtagere. Analysen viste desuden, at der i perioden var sket en stigning i antallet af kvindelige ansøgere i stort set alle grupper, og at der ligeledes var sket en stigning af kvindelige støttemodtagere i perioden. Det vil sige, at når kvinder ansøgte mere, fik de også tildelt flere midler. Statens kunstfond oplyser, at analysen og ligestillingsvurderingen af det statistiske materiale har givet et stort overblik over kunststøttens fordeling af midler. En endelig ligestillingsvurdering vil kræve yderligere analyse end blot statistik. Analysen viser desuden, hvor vigtigt det er at få både kvinder og mænd med i ansøgergruppen, hvis man vil have en mere ligelig fordeling af midlerne. Statens Kunstfond Tlf.: Gammel nr. 73, Statens kunstfonds udelinger fordelingen mellem de to køn Side 14 af 47

15 2.4 Kvindelige hjemløse en undersøgelse af boformer rettet mod hjemløse 11 VFC Socialt Udsatte har gennemført en undersøgelse af boformer der retter sig mod hjemløse, for at undersøge specielt kvindelige hjemløses forhold. På boformerne der retter sig mod hjemløse, også kaldet 94-boformerne, er langt hovedparten af beboerne mænd. Dette har medført, at der ikke bliver taget højde for kønnenes forskellige måder at håndtere hjemløshed på, deres forskellige årsager til at ende i hjemløshed og deres eventuelle forskellige behov. Undersøgelsen viste at ca. 85 procent af beboerne på 94-boformerne er mænd, og da VFC Socialt Udsatte har valgt ikke at indsamle data fra de øvrige kvindeherberg, er det svært at sige ret meget om, hvad den skæve kønsfordeling på 94-herbergene skyldes. Den udarbejdede undersøgelse viste, at hjemløse tænkes som en gruppe og ikke som mænd og kvinder. Der er således ikke taget højde for køn i indsamlingen af viden. Baseret på disse erfaringer vil VFC Socialt Udsatte nu i højere grad inddrage kønsaspektet, for at bidrage til løsninger for hjemløse, der retter sig mod både mænd og kvinder. Det kan f.eks. være adskilte kvindeafdelinger på 94-herbergene og indsatser der tilgodeser kvindernes behov. Servicestyrelsen Tlf.: Gammel nr. 84, Indsamling af viden om hjemløshed Side 15 af 47

16 2.5 Sundhedsydelser til unge 12 - en brugerundersøgelse afslører kønsskævheder En undersøgelse af en norsk sundhedstjeneste for unge, om blandt andet kønssygdomme og generel trivsel, viste sig i høj grad kun at blive brugt at unge kvinder. I Bergen kommune ønskede man, at styrke kvaliteten af ydelser til unge om psykosociale problemstillinger og kønssygdomme. Man besluttede derfor, at undersøge om sundhedsstjenestens tilbud havde taget højde for kønsperspektiver og de to køns eventuelle forskellige behov for information og tiltag. Man undersøgte kønsfordelingen blandt brugerne både i relation til alder og deres årsag til henvendelse. Derudover blev foretaget en spørgeskemaundersøgelse om drenge og pigers sundhedsønsker og behov. Undersøgelsen viste at kun seks procent af de besøgende ved Helsestasjonen var unge mænd, at unge kvinder har langt større viden om klamydia end de unge mænd, at kun ca. 17 procent af de unge, der henvendte sig med mistanke om klamydia, var drenge, at kun seks procent af henvendelserne angående psykosociale problemer kom fra drenge, samtidig med at selvmordstallene var høje i gruppen af unge mænd. I forhold til det videre arbejde har undersøgelsen rejst vigtige spørgsmål angående ressourceforbrug, organisering og politisk fokus i fremtiden. Konkret blev der oprettet ung-til-ungformidling og gratis klamydiatests til drenge på skolerne. 12 Gammel nr. 40, Sundhedstjenester for unge Side 16 af 47

17 2.6 Kønsskæv bistand til hørehæmmede 13 - en ligestillingsvurdering af Socialministeriets tolketjeneste En ligestillingsvurdering af Socialministeriets bistand til hørehæmmede viste, at der var markant overvægt af kvindelige brugere. Socialministeriet ønskede i 2006 at gennemføre en ligestillingsvurdering af tolketjenesten Det Sociale Tolkeprojekt. Det Sociale Tolkeprojekt bevilgede tolkning på områder, hvor der ikke allerede var adgang til offentligt betalt tolkebistand. Tolkningen bevilgedes til døvblinde, døve, døvblevne og svært hørehæmmede og var gratis for denne målgruppe. Formålet med ligestillingsvurderingen var at klargøre om ressourcetildelingen stemte overens med hensigten om lige adgang til alle. I sidste ende var målet med vurderingen at skabe en højere grad af træfsikkerhed og kvalitet i ressourceforbruget og sikre lige adgang for både kvindelige og mandlige brugere. Der blev foretaget en statistisk sammenligning mellem antallet af kvindelige og mandlige brugere af Det Sociale Tolkeprojekt. Sammenligningen blev foretaget både i forhold til det samlede tolkeforbrug, og indenfor de enkelte typer af aktiviteter. Undersøgelsen viste, at der var markant flere kvinder end mænd, der benyttede tolketjenesten, på trods af, at der er ca. lige mange hørehæmmede af begge køn. Undersøgelsen gav anledning til overvejelser om ændringer af information om Det Sociale Tolkeprojekt, f.eks. ved at foreslå en målrettet indsats overfor mænd, for at sikre en ligelig fordeling af ressourcerne. Det Sociale Tolkeprojekt kørte som projekt frem til 2007 og ligger i dag fast under Den Nationale Tolkemyndighed. Den Nationale Tolkemyndighed Tlf.: Gammel nr. 70, Flere svært hørehæmmede kvinder end mænd bruger tilbud om tolkebistand Side 17 af 47

18 2.7 Mandlige prostituerede udvikling af sociale indsatser på prostitutionsområdet 14 Mænd udgør et mindretal blandt prostituerede, men de findes. Undersøgelser viser, at prostitutionsmønstrene for de to køn varierer på en række punkter, der har stor betydning for eksempelvis det opsøgende arbejde. VFC Socialt Udsatte ønskede at iværksætte sociale indsatser, som kunne være effektive i forhold til både mandlige og kvindelige prostituerede og deres kunder. Centret fandt, at der herskede mange fastlåste meninger og myter om prostitution, som medvirkede til en stærk kønsblindhed både med hensyn til problemforståelse, analyse og konkret social indsats. Centret har derfor dels selv igangsat analyser af kønsstrukturer på prostitutionsområdet og specifikke undersøgelser om mandlige prostituerede, dels samlet viden fra andres analyser på området. Undersøgelserne viste, at begrænsning af prostitution fordrer en kønsdifferentieret indsats. En social indsats i forhold til kvinder, kan bl.a. bestå af opsøgende teams, som direkte henvender sig til kvinder, som prostituerer sig på gaden og på massageklinikker. Mandlig prostitution er væsentligt mere usynlig og er især knyttet til homoseksuelle miljøer, hvor en stor del foregår via internettet. Det stiller krav om nye og utraditionelle metoder for en målrettet indsats. erne af undersøgelserne har været viden om, at man i det forebyggende arbejde rettet mod unge, må inddrage begge køn som målgruppe. erne er blevet brugt i forbindelse med udarbejdelse af regeringens generelle handlingsplan på prostitutionsområdet. Der er efterfølgende afsat midler til oprettelse af et kompetencecenter, der blandt andet skal stå for en betydeligt øget opsøgende indsats, også i det netværk, hvor mandlige prostituerede opholder sig. Servicestyrelsen Tlf.: Gammel 87, Udvikling af sociale indsatser på prostitutionsområdet Side 18 af 47

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland

Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Grønlands Hjemmestyre / PAARISA 2004 Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Ansvarlig: PAARISA Maleri omslag:

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE INDHOLD BEST PRACTICE 3 ØGE MANGFOLDIGHEDEN 4 Etnicitet 4 Alder 7 handicap 8 seksuel orientering 9 køn 9 Alle Diskriminationsgrunde 11 FASTHOLDE MANGFOLDIGHEDEN 12 Etnicitet

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE evalueringsrapport 1: beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter 11:18 TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN 11:18 LIGE MULIGHEDER

Læs mere

Partnervold mod mænd i Danmark

Partnervold mod mænd i Danmark Partnervold mod mænd i Danmark... det er ikke noget, man skilter med, at man som mand får bank hjemme. Det er noget, man holder for sig selv, men det er i hvert fald godt, at jeg har fået et langt bedre

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Undersøgelse af unge under 18 år med misbrugsproblemer VFC Socialt

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

Et alternativ til at lægge sig ned og græde!

Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Evaluering af Projektet På Vej et metodeudviklingsprojekt til støtte for unge med psykisk sygdom i uddannelse og arbejde. På Vej projektet løb i 2 år (2012-14)

Læs mere

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan?

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan? 02 Hvordan ser tallene ud 02 Hvis du vil vide mere 03 En mangfoldig skole 04 Ud af den onde cirkel som højtuddannet 05 En integrationsstilling & en mentor åbnede døren 06 For demokratiets skyld 08 På begge

Læs mere

Giv racismen det røde kort

Giv racismen det røde kort Evaluering af kampagnen Giv racismen det røde kort Spillerforeningen i Danmark [December 2011] Giv racismen det røde kort [Indholdsfortegnelse] Indledning 2 Hovedkonklusioner og anbefalinger 3 Evalueringens

Læs mere

Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge

Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge Delrapport: Handlemuligheder i arbejdet med betalt seksuel udnyttelse af unge Gruppeinterviews med personalegrupper på døgninstitutioner og socialpædagogiske

Læs mere