Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-"

Transkript

1 R 1 Månedligt på museum Medieinfo Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka Numm maj Bæba comput Uafhængige nyhed fa s støste og ældste univsitet 2 Anden mobiltelefon Pint fon Romantike og kynike i duel om tovædighed D behov fo klae etningslinj fo fosknes samabejde med hvvslivet, lød konklusionen på et debatmøde på Det Biovidenskabelige Fakultet Læs side 4 Studende potest mod EU s uddannelsespolitik Intessen fo Euopapalamentsvalget den 7. juni gad sammen med en guppe vede danske studende d potest mod makedsgøelsen af uni- til at ovse, men blandt studende nyd EU ufivillig sto opmæksomhed. Ov hele Euopa ha foået vsitetne. budt på studentdemonstation mod EU s uddannelsespolitik, isæ Bologna-pocessen som næsten de fa Københavns Univsitet d som paktikant i Vi ha også væet bag muene og mødt te studen- allede gennemføt i. Euopapalamentet abejd fa hv des udgangspunkt fo at påvike EU s politik. ha set næme på de studendes kitik, og ha sendt en mand ud i de belgiske Læs side 9-13 København Vejle Stockholm Oslo Tlf Ehvvslivets oksehale log fo KU Bestukket med ungask vin og bøf ha ovvæet hvodan Københavns Univsitet tæv næsten hele hvvslivet i kampen om at væe en attået abejdsplads Læs side 16 To på tvivl Tvivlens fodivelse en konstant tussel mod alle fom fo tænkning og end altid i fundamentalisme. Desvæe videnskaben ikke helt immun ov fo denne fae, agument pofesso Jesp Hoffmey med udgangspunkt i sin nyeste bog Læs Videnskabet side M E B D B P All um fa da Så læ Me ikk Re DG an sti fa me ov

2 BAGGRUND McKinsey-appoten 1 ikke de studendes vilje til at læe, d mangl. Et klat Af Claus Baggsgaad fltal ønsk at modtage me undvisning og undvisning af en bede kvalitet, og de Velkommen til livet som studende på Københavns ønsk tætte kontakt med Univsitet(KU). undvisne. Ligeledes påpeg et stot fltal, at de mod- Alt eft om du skal læse natuvidenskab, sundhedsvidenskab, humanioa ell sam-»resultatet gø op med mytag fo lidt vejledning.«fundsvidenskab, kan du se ten om de dovne studende, fem til at blive behandlet vidt foskelligt. En ny appot lavet af konsulentfimaet McKinsey vis, at de studende på bachelodelen af medicinstudiet få 544 undvisningstim åligt. På Kunsthistoie må de nøjes med 252 tim, på Etnologi 240 tim og Potugisisk 203 tim. På kandidatdelen af Potugisisk spises de af med blot 47 undvisningstim på et å. Cathine Lind koodinato fo Humådet på Det Humanistiske Fakultet på KU og læs selv engelsk på femte semest. Hun men at McKinsey-appoten med al tydelighed afspejl den ubehagelige vikelighed på Humanioa.»Vi ha så få undvisningstim, at det i ealiteten tale om ene selvstudi. Som humanistisk studende føl jeg mig som et podukt, d ikke velanset af samfundet. Det vik som om, at videnskabsministen og hvvslivet men, at humanioa ikke så vigtigt som natuvidenskab, og vi ikke kan buges til noget, men det ville da blive et kedeligt samfund uden humanist,«sig Cathine Lind. Hun undsteg, at undvisne dygtige og gø des bedste tods de vanskelige vilkå, men psonligt føl hun ikke, at hun få nok ud af undvisningen. Undvis os! Wenche Mait Quist, politisk konsulent i s Juistog Økonomfobund (DJØF), enig i, at uddannelseskvaliteten fo inge. McKinsey ha ikke undsøgt, hvad de studende men om kvaliteten af des uddannelse, men den mangel ha DJØF nu ådet bod på. De ha spugt 2000 studende, og det endnu ikke offentliggjote esultatet ikke til at tage fejl af. GRAFER: RENÉ LYNGE»Undsøgelsen vis, at det 10 UNIVERSITETSAVISEN D behov fo klae etningslinj fo fosknes samabejde med hvvslivet, lød konklusionen på et debatmøde på Det Biovidenskabelige Fakultet Læs side 4 Bestukket med ungask vin og bøf ha ovvæet hvodan Københavns Univsitet tæv næsten hele hvvslivet i kampen om at væe en attået abejdsplads Læs side 16 Tvivlens fodivelse en konstant tussel mod alle fom fo tænkning og end altid i fundamentalisme. Desvæe videnskaben ikke helt immun ov fo denne fae, agument pofesso Jesp Hoffmey med udgangspunkt i sin nyeste bog Læs Videnskabet side UNIVERSITETSAVISEN UNIVERSITETSAVISEN Bologna og EU Bologna-pocessen ikke et EU-ledet initiativ, men blevet en vigtig del af Lissabon-stategien om at gøe EU til den mest konkuen- af den nationale uddannelsespolitik vil blive ovladt til EU. men bl.a. Dansk Magistfoening ha påpeget at EU-domstolen kan ukænkelighed, men kitike fygt alligevel at en stadig støe del Bolkestein-diektivet ikke vil få indflydelse på danske uddannels, cedygtige, vidensbasede økonomi i vden inden tilsidesætte dansk suvænitet, som man så det i sagen med de danske egl om familiesammenføing. Studentoganisation fygt EU s svicediektiv fa 2006 (Bolkestein-diektivet) fastslå at uddannelse femov betagtes som en tjenesteydelse og dfo und- at diektivet kan føe til øget makedsgøelse af de offentlige ud- Bologna-pocessen vejledende og på ingen måde bindende. Bologna-dokument undsteg samabejdslandenes nationale lagt EU s konkuencegl. Den danske eging ha fosiket at dannels. UDDANNELSESPOLITIK Af Sune Engel Rasmussen De sidste ti å ha den såkaldte Bologna-poces lagt linjne fo uddannelses- og foskningspolitikken i de fleste euopæiske lande. Pocessen, d blev sat i gang i 1999, omfatt i dag 46 lande og ha til fomål at fobede mobiliteten og samabejdet mellem de euopæiske uddannelsessystem. En cental del af pocessen en hamonising af uddannelsesstuktune, fo eksempel indføelsen af ECTS-pointsystemet og den såkaldte 3+2-stuktu, med teåige bachelo- og toåige kandidatgad. Begge disse element fo længst blevet indføt i som eft en ministkonfence i Leuven i Belgien den 28. og 29. apil i å figu som numm to på anglisten ov de bedst tilpassede lande. På konfencen fastlagde de 46 landes ministe desuden en ække pioitet fem mod Et af målene at 20 pocent af de fædiguddannede kandidat i 2020 skal have haft et udlandsophold, ligesom andelen af studende fa lande uden fo samabejdet skal øges med 20 pocent. Desuden vil Bologna-landene fokuse på lige adgang til videgående uddannels, samt sike at de videgående uddannels udsty de studende med kompetenc som imødekomm behovene fa et abejdsmaked und foanding. De nye målsætning både med til at gøe euopæiske uddannels me attaktive fo studende og foske fa ande vdensdele og til at styke Euopa som vidensegion, skiv videnskabsminist Helge Sand i en pessemeddelelse. Fygt fo ensetning Det dog ikke alle d lige imponede ov s andenplads i Bologna-pocessen som blandet andet mød kitik fa danske studentoganisation. Tanken om at skabe et fælles euopæisk uddannelseslandskab fin, men man skal passe på ikke at gå fo langt i stømliningen af uddannelsne, lyd advaslen fa Danske Studendes Fællesåd (DSF).»Det godt at det blevet nemme at sammenligne uddannels intnationalt, men nå implementingen af eksempelvis bachelo- og kandidatstuktuen sk så hådt som det tilfældet i, gø det uddannelsne minde fleksible og giv minde plads til foskellighed,«sig Nils Wiese, næstfomand og uddannelsespolitisk odfø i DSF. Kisten Bosbøl, foskningsodfø fo Socialdemokatne, d va et af foligspatine bag Univsitetsloven fa 2003, fosva Bologna-pocessen og men ikke at de euopæiske uddannels ensettes.»bologna-samabejdet ha femmet mobiliteten og samabejdet mellem univsitetne. Det selvfølgelig vigtigt at bevae mangfoldigheden på de danske univsitet, men det men jeg også at man gø. Desuden ha man gennem Bologna-samabejdet indføt akkediting som sik kvaliteten af uddannelsne, og det d me optaget af cafébesøg end des studi. De sam- Mattias Jøgensen, fomand villingssystem skuet sam- hvad d lige knapt åd til Handl om penge hvodan univsitetnes be- dvisningstim udtyk fo, fundsvidenskabelige og humanistiske fakultet fyldt af havns Univsitet, to, at kun»de fleste to, at nogle klo- Studentådet og Danske fo Studentådet på Købenmen. på et institut,«sig han. ambitiøse unge mennesk, et fåtal af de nye studende ge hoved ha egnet ud, hvo Studendes Fællesåd vil dfo have sat taxamettilskud- men de mødes af uddannelsestilbud af et omfang og en kvapæsentant fo Studentå- d bug fo på hvt enkelt det op med 25 pocent. ved, hvo slemt det stå til. Re- mange tims undvisning litet, d ikke på det niveau, det tag dfo undt til RUSaangementne og tal med specielt Humanioa og Sam- fag. Den gelle sandhed, at de gne vil udfodes på,«sig Wenche Mait Quist. de nye studende om uddannelseskvalitet og fokla, siede, og at antallet af fundsvidenskab undfinan- un- egentlig ganske udmæket,«sig hun. Bologna og Lissabon Men det»tindende naivt«blot at se på de positive sid i Bologna-pocessen, altså den øgede mobilitet, men Andeas Mulvad fa studentnetvæket Reclaim You Education som i apil besatte centaladministationen på Københavns Univsitet i modstand mod makedsgøelsen af de danske uddannels. Bolognapocessen ikke nødvendigvis et poblem i sig selv, men nå den i EU kobles sammen med Lissabon-stategien om at gøe EU til den mest konkuencedygtige, vidensbasede økonomi inden 2010, bliv Bologna et væktøj i en støe makedsgøelse af den offentlige sekto, men han.»uden Bolognas hamonising af uddannelsne, så man eksempelvis ved hjælp af ECTS kan se hvo meget en bestemt studieaktivitet væd, ville man ikke kunne skabe et effektivt inde maked fo vidensabejdskaft som jeg s som en af Lissabon-stategiens ambition,«sig Andeas Mulvad d men at 3+2-stuktuen bliv bugt til at undgave de femåige længevaende uddannels.»nu s vi Helge Sand opfode Dansk Industi til at buge bachelo ud fa idéen om at te ås uddannelse me end nok. Det en tendens d på vej fem i, og som Bologna-pocessen stuktuelt ha gjot mulig gennem 3+2-odningen. Men det vigtigt at fosvae etten til fem ås gatis uddannelse,«men Andeas Mulvad. Nils Wiese fa DSF enig i univsitetskultu unik, og vi skal væne om den, men det udelukk ikke at univsitetet kan væe med til at sike vækst og beskæftigelse i samfundet. Fo mig lyd den d kitik som ydste venstefløjs-politik foklædt som studentpolitik,«sig Kisten Bosbøl. Det afvis Andeas Mulvad.»Voes mål gatis, offentlige og demokatiske univsitet med mulighed fo at udøve kitik. Det ikke et mål d esvet venstefløjen, og det kan også sagtens umat det poblematisk at Bologna-pocessen indgå i EU s ovodnede Lissabon-pojekt, og han fygt at Bologna-pocessen desuden kan medvike til en øget gad af sammenligning ved hjælp af anglist.»på mødet i Leuven snakkede ministene meget om såkaldte tanspaency tools (gennemsigtighedsvæktøj, ed.), og i EU snakk man meget om anking. Man skal ikke væe blind fo at egingne i 27 af Bologna-pocessens 46 lande de samme som sidd i EU og fastlægg Lissabonstategien, så pejlemækne ofte de samme. I den politiske vikelighed bliv Bologna dfo ofte me end blot vejledende,«sig Nils Wiese med henvisning til at Bologna-pocessen ikke på nogen måde bindende, men blot opstill anbefaling. Neolial univsitetslov? Univsitetsloven fa 2003 femhæves ofte som et esultat af Bologna-pocessen, men Andeas Mulvad fa Reclaim You Education men d sto foskel på de to.»univsitetsloven langt me eksplicit neolialistisk end Bologna. Univsitetsloven bevik at uddannels indettes eft hvvslivets kotsigtede intess og måles og kvalitetssikes eft hvad d lykkes og eft pofithensyn. På den måde elimin Univsitetsloven kitisk tænkning,«men Andeas Mulvad. Den analyse del Socialdemokatnes Kisten Bosbøl langtfa.»det en ovdivelse. Univsitetne skal selvfølgelig væe kitike af samfundet og af det etablede system. Voes antal tim D en kla sammenhæng mellem støelsen af fuddannelsestilskuddet fa staten, og antallet af undvisningstim, de studende på en uddannelse få. Det højeste tilskud (niveau 3) gives fotinsvis til de natuvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannels, og de studende få også væsentligt me undvisning. D dog også stoe foskelle uddannelsne imellem på hvt af de te niveau. Således få de studende på Jua væsentligt me undvisning end gennemsnittet på det laveste niveau 1. UnDVisninGsFoM McKinsey-appoten vis, at meget af undvisningen på univsitetne ha fom af foelæsning på de stoe uddannels, hvo de studende ha mange tim. me EU-tilhænge,«men han. S: Folketinget bestemm Foud fo Bologna-ministenes konfenc hvt andet å mødes DSF og en ække ande intessent med Videnskabsministiet fo at give des input til pocessen. Og h ha DSF også væet opmæksomme på tilløbene til bugbetaling.»selve odet bugbetaling blev skevet ud af dokumentet fa Leuven, men d stadig De studende på Etnologi skal have fie ugentlige undvisningstim på tedje semest. Det skad studiemiljøet og få mange til at doppe ud, men Bjake Rubow Bjake Rubow s fem til det kommende semest med en god potion nvøsitet, selvom han elsk sit studium og ha godt sty på det faglige. Og han langt fa den eneste. Åsagen, at de på Etnologi kun skal have undvisning om tisdagen og tosdagen i to tim hv gang det kommende semest.»det skæmm igtig mange og ska en dålig stemning,«sig Bjake Rubow og fotsætt.»på føste semest havde vi otte tim ugentligt, og jeg gik alligevel fa timne med en følelse af at mangle noget, og nu bliv antallet af tim altså halvet. Etnologi et meget teoetisk studium med et stot pensum, så d bug fo at diskute tingene i stedet fo bae at sidde alene og læse og læse.«tynd ud De ha aftalt i læseguppen at mødes ofte og diskute stoffet, men det bae ikke det samme som at blive undvist af en pofesso. Mange på ågangen fygt ifølge Bjake Rubow dfo at løbe su i de mange sids teoetisk stof og doppe studiet. De statede 62 på hans ågang, og d kun 52 tilbage.»det absolut ingen leg at gå på univsitetet, og hvis man ovladt meget til dig selv, fodi d så få tim, ska det hutigt en dålig stemning og et højt fafald. De ælde studende sig at vi bae skal holde ud, men det vikelig hådt,«sig han. Bjake Rubow men, at et af poblemne ved at have så få tim, at det fist en til at have me hvvsabejde ved siden af, og så komm abejdet hutigt til at fylde me end studine. Fle af hans holdkammat sig, de vil abejde me det kommende semest, nå de skal have så få tim, men han fosøg som hovedegel selv maksimalt at abejde 15 til 20 tim om ugen.»du mist lynhutigt følingen med studiet, hvis du ikke læs stoffet til hv gang ell miss undvisningen et pa gange,«sig Bjake Rubow d men at det ville væe optimalt at have 10 til 20 undvisningstim om ugen, og at man fosøgte at tænke undvisning lidt andledes med me guppeabejde og diskussion. åbent fo ande finansiingskild,«sig Nils Wiese fa DSF som dog ikke to at diekte bugbetaling på vej til de odinæe danske bacheloog kandidatuddannels.»men d tegn på øget bugbetaling hvis man tæd en lille smule uden fo ammne. Det kan eksempelvis vise sig som betaling fo supplingskus hvis man vil skifte uddannelse på ovbygningen. Ell i tilfældet med Easmus Mundus-uddannelsne som diekte knyttet til Bologna-pocessens intnationalising, og hvo d ulovligt blev opkævet bugbetaling,«sig han. Andeas Mulvad fa Reclaim You Education to hell ikke at Helge Sand i øjeblikket tø tage det slagsmål det ville medføe at fosøge at indføe bugbetaling i. Men det ingen gaanti fo noget som helst, men han. Vi kan sagtens komme i en situation hvo EU ha det sidste od i den sag, også selv om Bologna-dokumentne udtykkeligt undsteg at landenes nationale suvænitet ukænkes suvænitet. logna-landene kan bevae delig.»videnskabsministen ha i»d absolut ingen gund et sva til Folketinget fosiket til at to på de fosiking om om at uddannelse stadig et suvænitet og mod bugbetaling d stå i Bologna. Man stadig Folketinget d fastlæg- nationalt anliggende. Det skal helle se på den udvikling d ha fundet sted i Euo- men det kæv at den danske g dansk uddannelsespolitik, pa de sidste ti å hvo land eft land ha indføt bugbe- fosøg på fo eksempel at ind- eging i EU kæmp imod taling. Og vi ha fø set EU undkende nationale beslutninen, som vi så med Easmus føe bugbetaling ad bagdøg,«sig Andeas Mulvad. Mundus,«sig hun. Socialdemokatnes Kisten Bosbøl ha dog tilto til at Bo- Eva Maia Hein men ikke det muligt at læe spoget odentligt med fie ugentlige tim på univsitetet Eva Maia Hein skal state på kandidatdelen af kinesisk eft sommfien, men ells alt som det plej. To fag og i alt fie tims undvisning ugentligt kan hun se fem til pæcis som de seneste to å på bachelodelen.»sådan ha det væet hele uddannelsen på næ det føste å. Jeg føl ikke igtigt, jeg gå på univsitetet, fodi jeg d så sjældent. Du kan godt læe de kinesiske skifttegn og fostå spoget, men det svæt at læe at tale kinesisk med så få tim. Jeg ha selv boet i Kina i fem å, men jeg ikke et sekund i tvivl om, at jeg ville tale det langt bede, hvis jeg havde haft fle tim,«sig Eva Maia Hein. Hun os undvisningen fo at væe af god kvalitet, men d bae fo lidt af den.»du ha bug fo at tale med en, d kan spoget og kan ette dine fejl. Du læ simpelthen bede, nå du lav øvels, og en fokla dig, hvad du gø galt,«sig hun. Kæv jnpsyke Ifølge Eva Maia Hein statede de opindelig 25 på ågangen, og ti ha enten gjot des bacheloopgave fædig ell ha intention om at gøe det inden fo det næste å. Resten gået ud. Hun ikke et øjeblik i tvivl om, hvofo de fleste stoppet.»uddannelsen nomet til 43 tim om ugen, så de 39 selvstudi. Det kæv næmest en umenneskelig selvdisciplin. Fafaldet begyndte fo alvo, da timetallet faldt,«sig Eva Maia Hein. Hun men dfo, at univsitetet bude gøe de studende fuldstændig klat, at de søg ind på et undpioitet fag fo at undgå bistede fohåbning og et stot fafald.»studievejledne bø sige, at kinesisk et spændende fag, men du komm til at kæmpe dig selv gennem studiet,«sig Eva Maia Hein, d men at det ville væe optimalt at have undvisning fie dage om ugen fie tim hv dag. UNIVERSITETSAVISEN HARMONISERING På ministkonfencen i Leuven i apil fastlagde 46 lande en ække pioitet på udannelsesomådet fem mod å (UA) s støste studieblad og udgives af det uafhængige bladudvalg ved Københavns Univsitet. Det udkomm 9 gange om ået i et oplag på op til eksempla og supples af en daglig webudgave og et ugentligt nyhedsbev på dansk og engelsk. byd på Numm maj Uafhængige nyhed fa s støste og ældste univsitet ha fihedsbev og ediges eft de taditionelle nyhedskiti med høje jounalistiske ambition i handy tabloidfomat og tidssvaende æstetisk layout. Fomålet at skabe en fælles offentlighed på tvæs af fag og enhed på landets støste og ældste univsitet med studende og ansatte fodelt på otte fakultet. infom og ska udsyn og debat blandt undvise og studende i hele hovedstadsomådet. Bladet identitetsskabende fo både nuvæende og kommende akademike med sit miks af baggund, potæt, intview, epotage og analyse. medlem af Danske Specialmedi, og dved bliv avisens oplag kontollet af Fagpessens mediekontol. 1 Studende potest mod EU s uddannelsespolitik Intessen fo Euopapalamentsvalget den 7. juni gad sammen med en guppe vede danske studende d potest mod makedsgøelsen af uni- til at ovse, men blandt studende nyd EU ufivillig sto opmæksomhed. Ov hele Euopa ha foået vsitetne. budt på studentdemonstation mod EU s uddannelsespolitik, isæ Bologna-pocessen som næsten de fa Københavns Univsitet d som paktikant i Vi ha også væet bag muene og mødt te studen- allede gennemføt i. Euopapalamentet abejd fa hv des udgangspunkt fo at påvike EU s politik. ha set næme på de studendes kitik, og ha sendt en mand ud i de belgiske Læs side 9-13 Romantike og kynike i duel om tovædighed Ehvvslivets oksehale log fo KU To på tvivl Repotag og nyhed om, hvad d ø sig blandt studende 7 Rejs Alle Redaktion Studende foskelsbehandles 1 Hvis du skal læse på en af fle humanistiske uddannels, kan du fovente at blive undvist halvt så mange tim som på Medicin. Ny undsøgelse vis, at de studende tøst eft fle tim Bjake fygt tedje semest Bøg Togbillett Alle Kinesisk kæv mange undvisningstim FOTO: SARA HARMANN SIVERTSEN 7 7 Rejs Bøg Københavns Univsitet Nøegade 10 Postboks København K Telefon Fax Annoncesalg DG Media a s Tel Richad Bisgaad Ansv. edaktø København Gammeltov København K Fax Vejle Lysholt Allé Vejle Fax Togbillett Bæba comput Potætt og analys af unges studie- og levevilkå Digital kama 1 5 Fjnsyn 1 EU Baggund 2 3 gå foest i Bologna-poces duks nå det komm til at opfylde Bolognasamabejdets kiti fo øget hamonising og mobilitet mellem de euopæiske uddannels. Videnskabsministen stolt, men studentoganisation adva mod makedsgøelse af de offentlige uddannels 1 Spejleflekskama Bæba comput Digital kama Okto Fjnsyn 1 Baggund og debat om studiefohold ude og hjemme FOTO: K.U. LEUVEN W W W.D G M E D I A.D K Spejleflekskama Okto

3 å min i æk- esom- Den typiske læs af P FOTO: SARA HARMANN SIVERTSEN n FOTO: K.U. LEUVEN en mand (50,3%) ell kvinde (49,) og i mellem 20 og 39 å (54,). Læsne bosat øst fo Stoebælt (7) og bo i enten ejbolig (42%) ell lejbolig (), som i en etageejendom (5), og Alle hvo d bo 2-3 pson i husstanden (5). Læsne Alle stofobuge af kultu og ydst ejst. 2 af læsne anvend desuden kontaktlins, hvilket et niveau 3 gange høje end s befolkning. 6 af læsne dyk spot på ugentlig basis og 1 af læsne medlem af en klub i fobindelse med fitness. Læsen meget/et intesset i politik (75,), sundhed (62,3%), fouenings- og miljøspøgsmål (68,) samt samfundsøkonomi (62,). 1 1 I alt ha læse ifølge Index /Gallup 1. halvå Hvo mange udgav af læses? s læse handl meget på 4 Månedligt på cafe intnettet. Alle 4 Månedligt på cafe 7 Rejs 4 ½ åligt på mali-/kunstudstilling 7 Rejs 4 ½ åligt på mali-/kunstudstilling 4 ½ åligt i teat 7 Bøg 7 Bøg 7 4 ½ åligt i teat 1 7 Togbillett ½ åligt til pop/ock konct Togbillett 1 ½ åligt til pop/ock konct ½ åligt til klassisk konct ½ åligt til klassisk konct 1 3 Læsne af stofobuge 7 Rejs af KULTUR! Månedligt på museum 2 7 Bøg Månedligt på museum 4 Månedligt på cafe Alle 4 Månedligt på cafe Togbillett 4 ½ åligt på mali-/kunstudstilling 4 ½ åligt på mali-/kunstudstilling 4 af 6 4 ½ åligt i teat s læse 4 ovvej ½ åligt i teat køb af Rejst med utefly 5 til Euopa ½ åligt til pop/ock konct ½ åligt 6 til pop/ock Rejst Bæba med konct comput utefly til Euopa 1 1 Bæba comput 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Månedligt 6 i biogafen Fie Digital i Euopa kama (ekskl. Noden) 4 Digital kama 1 Fie i Noden 1 3 Månedligt på Fie estauant Fjnsyn i Noden 2 1 Fjnsyn Stobyfie/kultufie 1 ½ åligt til klassisk konct ½ åligt til klassisk Stobyfie/kultufie konct 1 7 Ugentligt kottidsfie på biblioteket Rejs i udlandet 1 Spejleflekskama kottidsfie Spejleflekskama i udlandet Fie i Syd- og Nodamika Månedligt 7 på museum Bøg Månedligt på Fie museum i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie Togbillett 1 Aktiv-/spotsfie Bæba comput Digital kama s læse meget ejst! Rejst med utefly til Euopa 6 Rejst med utefly til Euopa Andel af læsne, d ovvej køb af Fjnsyn 1 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Bæba comput 4 3 Bæba Okto comput Fie i Noden Fie i Noden Okto 2 2 Anden Spejleflekskama mobiltelefon 2 Anden mobiltelefon Stobyfie/kultufie Stobyfie/kultufie kottidsfie Pint i udlandet kottidsfie i udlandet Fie i Syd- og Nodamika Fie i Syd- og Nodamika Pint 1 Aktiv-/spotsfie 1 Aktiv-/spotsfieTådløst Okto netvæk Okto Bæba comput Digital kama 1 1 af læsne handl/bestill IT-udsty/PC-pogamm Okto månedligt Fjnsyn Minimum en gang i.f. det sidste å 1 Bæba comput Bæba comput Fakta om analysen Spejleflekskama Ovenstående blot et udpluk af data 2 fa Index/Gallup Anden mobiltelefon 1. halvå Dtil komm en læsanalyse af 2 Anden mobiltelefon n foetaget af Capacent i samabejde med DG Media as. Analysen omfatt 201 espondent. Okto Pint Pint F 1 4 Ø S I I R G S 5 k I V A i

4 stilling opa oden) ika ut elefon on Pis Tekstsideannonc ¼ side: k. 4 Månedligt ¼ side: på cafe k. B: 127 x H: 161 mm 4 Månedligt på cafe B: 258 x H: 78 mm 4 ½ åligt på mali-/kunstudstilling 4 ½ åligt på mali-/kunstudstilling ½ side: k. 4 ½ side: k. ½ åligt i teat B: x H: 328 mm 4 ½ åligt B: i teat 258 x H: 161 mm 7 ½ åligt til pop/ock konct 1 ½ åligt til pop/ock konct ¹/ ¹ 1 side: k. Side 3: k. B: 258 x H: 370 mm Månedligt B: 258 i biogafen x H: 370 mm Bagsiden: k. Månedligt på Opslag: estauant k. B: 258 x H: 320 mm ½ åligt til klassisk B: 550 konct x H: 370 mm ½ åligt til klassisk konct 1 Fosideannonce: k. Ugentligt Lille på fosideannonce: biblioteket 1 B: 258 x H: 70 mm k. Månedligt på museum Månedligt B: 76 på x museum H: 70 mm Favetillæg 1 fave k. 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Fie i Noden Stobyfie/kultufie Stobyfie/kultufie kottidsfie i udlandet kottidsfie i udlandet Fie i Syd- og Nodamika Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie 1 Aktiv-/spotsfie 4 fav k. Øvige pis Sæplacing + Indstik Indhent venligst tilbud Rabatt Gentagelsesabat 2 indykning abat 3 indykning abat 4 indykning abat 6 indykning abat 12 indykning Bæba comput abat 15 indykning Bæba comput abat 2 Anden mobiltelefon Stokundabat 2 Anden mobiltelefon stokundabat ved en ålig omsætning på 3g mindst mobiltelefon k Pint Pint Intne annonc Ved intne annonc ydes abat. Dette gæld dog ikke ubikannonc. Al abat foudsætt samlet bestilling, og at annoncne indykkes inden fo 12 måned. Udgivelsesplan 2010 N. Bestillingsfist Matialefist Udkomm janua 20. janua 28. janua febua 17. febua 25. febua mats 17. mats 25. mats apil 14. apil 29. apil maj 26. maj 3. juni august 25. august 2. septem septem 22. septem 30. septem okto 20. okto 28. okto novem 24. novem 2. decem Godtgøelse Til eklame- og mediabueau ydes 3% matialegodtgøelse fo leving af fædigt matiale. Hudov ydes d 2% infomations- og sikkhedsstillelse til mediabueau, d godtgøelsesettigede jf. DRRBs liste. Annoncematiale Annoncematiale sendes til DG Media på (maks. 20 MB) ell sendes på CD-om ell DVD. D også mulighed fo leving via ftp-sv. Kontakt DG Media om dette. Fo tekniske detalj om kav til annoncematialet se Oplag Alle udgivels med undtagelse af n. 1 og Udgivelse n. 1 og k

5 Pis 7 Online annoncing på uniavisen.dk Online annonc 2 3 Tekst Tekst tekst tekst tekst tekst tekst Wide skysca 160 x 600 pix Pis, un of site CPM k. 150 Tekstannonce i nyhedsmail, 200 tegn + ovskift + link. Pis p. nyhedsmail k Nyhedsbev 5 Fist online Digital kama Matiale til annonce- 1 og bannkampagn skal leves senest 5 abejdsdage fo kampagnestat. Matiale Fjnsyn sendes til DG Media as 1 vedlagt specifikation om kunde og kampagnepiode. Teknik - Online Spejleflekskama Bann leves som GIF, JPEG, HTML og Flash i max 20 kb. Animation 2 max 10 sek. og/ell 3 loops Tafikstatistik Antal unikke besøgende 7 7 Rejs Bøg Bæba comput 1 1 Antal sidevisning 7 Rejs ½ åligt til pop/ock konct Bøg Togbillett ½ åligt til klassisk konct Ugentligt på biblioteket Månedligt PC på udsty museum Leadboad 930 x 180 pix Togbillett 3 Pis, un of site CPM k Atikelbann 300 x 250 pix Pis, 5 un of site CPM k Rejst med utefly til Euopa Okto Fie i Euopa (ekskl. Noden) Fie i Noden Bæba comput Stobyfie/kultufie Digital kama kottidsfie i udlandet Fjnsyn Fie i Syd- og Nodamika Aktiv-/spotsfie Spejleflekskama Bæba comput Anden mobiltelefon Okto Pint Okto Uni Uni Univ Rubikannoncing Indyk en ubikannonce i og på uniavisen.dk Du ha mulighed fo at indykke en ubikannonce i hvis du ønsk at udleje ell leje bolig, og hvis du støttegiv, og via fonde, legat og lign. ønsk at uddele støtte til uddannelse og foskning. Alle ubikannonc i lægges automatisk på uniavisen.dk. Avis Okto og online Bestilling Bestillingsfistne fo ubikannonc følg udgivelsesplanen fo avisen. Rubikannonc bestilles og indykkes on-line via Pis Standadannonce 750 k. inkl. moms. Maksimum 10 linj tekst kaakt + ovskift, tlf. og . Indykkes eft foskiftne fo handelsbetingels og bestillingsfist, i den føstkommende udgivelse af. Sto annonce 1000 k. inkl. moms. Maksimum 15 linj tekst + ovskift, tlf. og . Indykkes eft foskiftne fo handelsbetingels og bestillingsfist, i den føstkommende udgivelse af avisen. Maxi annonce 1500 k. inkl. moms. Maksimum 20 linj tekst + ovskift, tlf. og . Indykkes eft foskiftne fo handelsbetingels og bestillingsfist, i den føstkommende udgivelse af avisen. Øvige pis Pis p. spaltemillimet k. 25

6 Skandinaviens støste mediehus me end 100 magasin Målettede medi Effektive annoncepakk Bede kontaktpis Dokumentet effekt Betingels Pis og betalingsbetingels Alle pis ekskl. moms. Enhv annonce faktues umiddelbat eft udgivelsen. Betalingsfisten uanset faktuadato netto kontant 14 dage eft udgivelsesdatoen fo bladet, hvoi annoncen ha væet indykket. Såfemt betalingsfisten ovskides, påegnes et entetillæg på 2% p. påbegyndt måned. I visse tilfælde kan DG Media as kæve, at annoncen betales foud. Rabat ydes ikke af tillægspis. Reklamation DG Media as ell mediet påtag sig ikke ansva fo fejl i annonc, som indykket i ovensstemmelse med bestillens angivels. Det gæld også matiale modtaget fa ande medi, matiale d ikke i ovensstemmelse med de tekniske data, ell hvis matialefisten ovskides. Fo tykfejl, fokte støels, tidspunkt etc. som annoncøen ell bueauet ikke bæ ansvaet fo, ydes en eduktion eft DG Medias skøn, d højst kan beløbe sig til annoncens pis og fo indykning i mediet. Reklamation ov tykfejl, fejl ved faven ell lignende skal væe DG Media as i hænde senest 5 dage eft annoncens indykning. Indykkes en annonce fle gange med samme fejl, uden at DG Media as modtag eklamation, ydes eventuel dekot kun fo den føste indykning. Estatningskav kan ikke gøes gældende ov fo DG Media as ell ov fo mediet fo fejlagtig, fosinket ell manglende indykning af de bestilte annonc ell eventuelle følg af sådanne fejl. Annulling Eventuelle annulling skal ske skiftligt til DG Media as senest 5 hvdage fø bestillingsfisten. Annonc, hvotil sæplacing bestilt, kan ikke annulles uden foudgående aftale med DG Media as. Øvige bestemmels DG Media as fobehold sig et til at afvise annonc, d stid mod mediets etningslinj, ell imod gældende love og bestemmels. Annonceod, til hvilke d knyttet betingels om tekstomtale, afvises. Enhv annonce, som kan foveksles med edaktionel tekst, skal fo annoncøens egning øvst fosynes med odet annonce oven ov en steg i hele annoncens bedde. D tages fobehold fo tykfejl. Ring og få et foslag til effektiv og målettet kontakt til din målguppe.

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

ANGST. Uddannelsesbladet. ødelægger unges uddannelse. Så har de første taget en fuld erhvervs-pd. Skoledebatten er fyldt med klicheer

ANGST. Uddannelsesbladet. ødelægger unges uddannelse. Så har de første taget en fuld erhvervs-pd. Skoledebatten er fyldt med klicheer marts 3 2014 Uddannelsesbladet ANGST ødelægger unges uddannelse Nye arbejdstidsregler: Det går for langsomt mange steder Så har de første taget en fuld erhvervs-pd Skoledebatten er fyldt med klicheer Vi

Læs mere

Medieinfo. Lederne. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55

Medieinfo. Lederne. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 M E B D B Pr All um fa da Så læ Me ikk R Medieinfo 2011 Lederne København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 Re DG an sti fra me ov Den typiske læser af Lederne er Lederne er et eksklusivt magasin, som

Læs mere

KOMMUNAL BLADET. Medieinfo. HK Kommunalbladet DET GODE LIV ARBEJDSLIV FAG & FREMTID NY KL-FORMAND ADVARER MON CENTRALISERING KARRIERETJEK

KOMMUNAL BLADET. Medieinfo. HK Kommunalbladet DET GODE LIV ARBEJDSLIV FAG & FREMTID NY KL-FORMAND ADVARER MON CENTRALISERING KARRIERETJEK HK Kommunalbladet Medieinfo 2015 KOMMUNAL LADET 05 I23I05I2014 For ansatte i kommuner, regioner og fælleskommunale virksomheder FAG & FREMTID Et brag af en konference NY KL-FORMAND ADVARER MON CENTRALISERING

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Socialpædagogen. Undervisning i første række

Socialpædagogen. Undervisning i første række 3. februar 69. årgang Socialpædagogen Undervisning i første række På Stutgårdsskolen opprioriteres skolefagligheden og de sociale problemer parkeres uden for klasseværelset 18 03 09 12 2 Socialpædagogen

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK fa C- til A- niveau. udgave FORORD Denne bog e beegnet fo studeende, som ha behov fo at epetee elle opgadee dees matematiske viden fa C elle B- niveau til A-niveau Bogen

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

MORTEN ROSENMEIER FÅR ÅRETS DØSSINGPRIS FOR AT GØRE OPHAVSRETTEN SPISELIG

MORTEN ROSENMEIER FÅR ÅRETS DØSSINGPRIS FOR AT GØRE OPHAVSRETTEN SPISELIG BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN OKTOBER 2014 ALTMETRICS GUIDE TIL GOD FORSKNING? MORTEN ROSENMEIER FÅR ÅRETS DØSSINGPRIS FOR AT GØRE OPHAVSRETTEN SPISELIG 09 Interview: DET BEDSTE VED DANMARK ER BIBLIOTEKERNE

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 FILIALLUKNINGER PRESSER SERVICERÅDGIVERE/2 AFSKEDIGELSER PÅVIRKER ALLE/5 INGEN REJSER UDEN LUFTHAVNSBANK/6 PANTERNE

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

eget valgfag Studerende bag I gabestokken Lærer på tre år Nyt håndværksfag

eget valgfag Studerende bag I gabestokken Lærer på tre år Nyt håndværksfag 18 I gabestokken 17 skoler blev i otte dage hængt ud af Ministeriet for Børn og Undervisning som Danmarks dårligste skoler, indtil Christine Antorini undskyldte. Side 6 Lærer på tre år Der var rigelig

Læs mere

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt 5. september 2011 I Nr: 13 Årgang 21 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Ubrugt HRpotentiale i nye medier FOKUS: Sociale medier er et område i vækst ude i virksomhederne. Samtidig

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere

DMstud.bladet. Dansk universitet i Kina. s. 4-9. Når studerende bliver fædre. Hvad har Sander gang i? To mandlige studerende gik på barsel på SU.

DMstud.bladet. Dansk universitet i Kina. s. 4-9. Når studerende bliver fædre. Hvad har Sander gang i? To mandlige studerende gik på barsel på SU. DMstud.bladet Hvad har Sander gang i? Når studerende bliver fædre Frihed under ansvar nr. 4. maj 2008 DM frygter bundlinjeuniversiteter i Kina. To mandlige studerende gik på barsel på SU. Kritisk blik

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Prosa. Tema: Fejlslagne it-projekter. b l a d e t. PROSA bør optage ledere: side 26 Kender du dine rettigheder? side 32

Prosa. Tema: Fejlslagne it-projekter. b l a d e t. PROSA bør optage ledere: side 26 Kender du dine rettigheder? side 32 Prosa b l a d e t De it-professionelles fagblad 11 November 2008 Tema: Fejlslagne it-projekter PROSA bør optage ledere: side 26 Kender du dine rettigheder? side 32 Synspunkt Hvorfor går it-projekter mon

Læs mere

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3.

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3. kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 3. 2011 UDDANNELSE Giver dig højere livskvalitet og mere i løn side 8 FANDT KÆRLIGHEDEN og blev cirkusprinsesse side 16 NYE FERIEREGLER lidt lettere for dig side

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere