Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-"

Transkript

1 R 1 Månedligt på museum Medieinfo Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka Numm maj Bæba comput Uafhængige nyhed fa s støste og ældste univsitet 2 Anden mobiltelefon Pint fon Romantike og kynike i duel om tovædighed D behov fo klae etningslinj fo fosknes samabejde med hvvslivet, lød konklusionen på et debatmøde på Det Biovidenskabelige Fakultet Læs side 4 Studende potest mod EU s uddannelsespolitik Intessen fo Euopapalamentsvalget den 7. juni gad sammen med en guppe vede danske studende d potest mod makedsgøelsen af uni- til at ovse, men blandt studende nyd EU ufivillig sto opmæksomhed. Ov hele Euopa ha foået vsitetne. budt på studentdemonstation mod EU s uddannelsespolitik, isæ Bologna-pocessen som næsten de fa Københavns Univsitet d som paktikant i Vi ha også væet bag muene og mødt te studen- allede gennemføt i. Euopapalamentet abejd fa hv des udgangspunkt fo at påvike EU s politik. ha set næme på de studendes kitik, og ha sendt en mand ud i de belgiske Læs side 9-13 København Vejle Stockholm Oslo Tlf Ehvvslivets oksehale log fo KU Bestukket med ungask vin og bøf ha ovvæet hvodan Københavns Univsitet tæv næsten hele hvvslivet i kampen om at væe en attået abejdsplads Læs side 16 To på tvivl Tvivlens fodivelse en konstant tussel mod alle fom fo tænkning og end altid i fundamentalisme. Desvæe videnskaben ikke helt immun ov fo denne fae, agument pofesso Jesp Hoffmey med udgangspunkt i sin nyeste bog Læs Videnskabet side M E B D B P All um fa da Så læ Me ikk Re DG an sti fa me ov

2 BAGGRUND McKinsey-appoten 1 ikke de studendes vilje til at læe, d mangl. Et klat Af Claus Baggsgaad fltal ønsk at modtage me undvisning og undvisning af en bede kvalitet, og de Velkommen til livet som studende på Københavns ønsk tætte kontakt med Univsitet(KU). undvisne. Ligeledes påpeg et stot fltal, at de mod- Alt eft om du skal læse natuvidenskab, sundhedsvidenskab, humanioa ell sam-»resultatet gø op med mytag fo lidt vejledning.«fundsvidenskab, kan du se ten om de dovne studende, fem til at blive behandlet vidt foskelligt. En ny appot lavet af konsulentfimaet McKinsey vis, at de studende på bachelodelen af medicinstudiet få 544 undvisningstim åligt. På Kunsthistoie må de nøjes med 252 tim, på Etnologi 240 tim og Potugisisk 203 tim. På kandidatdelen af Potugisisk spises de af med blot 47 undvisningstim på et å. Cathine Lind koodinato fo Humådet på Det Humanistiske Fakultet på KU og læs selv engelsk på femte semest. Hun men at McKinsey-appoten med al tydelighed afspejl den ubehagelige vikelighed på Humanioa.»Vi ha så få undvisningstim, at det i ealiteten tale om ene selvstudi. Som humanistisk studende føl jeg mig som et podukt, d ikke velanset af samfundet. Det vik som om, at videnskabsministen og hvvslivet men, at humanioa ikke så vigtigt som natuvidenskab, og vi ikke kan buges til noget, men det ville da blive et kedeligt samfund uden humanist,«sig Cathine Lind. Hun undsteg, at undvisne dygtige og gø des bedste tods de vanskelige vilkå, men psonligt føl hun ikke, at hun få nok ud af undvisningen. Undvis os! Wenche Mait Quist, politisk konsulent i s Juistog Økonomfobund (DJØF), enig i, at uddannelseskvaliteten fo inge. McKinsey ha ikke undsøgt, hvad de studende men om kvaliteten af des uddannelse, men den mangel ha DJØF nu ådet bod på. De ha spugt 2000 studende, og det endnu ikke offentliggjote esultatet ikke til at tage fejl af. GRAFER: RENÉ LYNGE»Undsøgelsen vis, at det 10 UNIVERSITETSAVISEN D behov fo klae etningslinj fo fosknes samabejde med hvvslivet, lød konklusionen på et debatmøde på Det Biovidenskabelige Fakultet Læs side 4 Bestukket med ungask vin og bøf ha ovvæet hvodan Københavns Univsitet tæv næsten hele hvvslivet i kampen om at væe en attået abejdsplads Læs side 16 Tvivlens fodivelse en konstant tussel mod alle fom fo tænkning og end altid i fundamentalisme. Desvæe videnskaben ikke helt immun ov fo denne fae, agument pofesso Jesp Hoffmey med udgangspunkt i sin nyeste bog Læs Videnskabet side UNIVERSITETSAVISEN UNIVERSITETSAVISEN Bologna og EU Bologna-pocessen ikke et EU-ledet initiativ, men blevet en vigtig del af Lissabon-stategien om at gøe EU til den mest konkuen- af den nationale uddannelsespolitik vil blive ovladt til EU. men bl.a. Dansk Magistfoening ha påpeget at EU-domstolen kan ukænkelighed, men kitike fygt alligevel at en stadig støe del Bolkestein-diektivet ikke vil få indflydelse på danske uddannels, cedygtige, vidensbasede økonomi i vden inden tilsidesætte dansk suvænitet, som man så det i sagen med de danske egl om familiesammenføing. Studentoganisation fygt EU s svicediektiv fa 2006 (Bolkestein-diektivet) fastslå at uddannelse femov betagtes som en tjenesteydelse og dfo und- at diektivet kan føe til øget makedsgøelse af de offentlige ud- Bologna-pocessen vejledende og på ingen måde bindende. Bologna-dokument undsteg samabejdslandenes nationale lagt EU s konkuencegl. Den danske eging ha fosiket at dannels. UDDANNELSESPOLITIK Af Sune Engel Rasmussen De sidste ti å ha den såkaldte Bologna-poces lagt linjne fo uddannelses- og foskningspolitikken i de fleste euopæiske lande. Pocessen, d blev sat i gang i 1999, omfatt i dag 46 lande og ha til fomål at fobede mobiliteten og samabejdet mellem de euopæiske uddannelsessystem. En cental del af pocessen en hamonising af uddannelsesstuktune, fo eksempel indføelsen af ECTS-pointsystemet og den såkaldte 3+2-stuktu, med teåige bachelo- og toåige kandidatgad. Begge disse element fo længst blevet indføt i som eft en ministkonfence i Leuven i Belgien den 28. og 29. apil i å figu som numm to på anglisten ov de bedst tilpassede lande. På konfencen fastlagde de 46 landes ministe desuden en ække pioitet fem mod Et af målene at 20 pocent af de fædiguddannede kandidat i 2020 skal have haft et udlandsophold, ligesom andelen af studende fa lande uden fo samabejdet skal øges med 20 pocent. Desuden vil Bologna-landene fokuse på lige adgang til videgående uddannels, samt sike at de videgående uddannels udsty de studende med kompetenc som imødekomm behovene fa et abejdsmaked und foanding. De nye målsætning både med til at gøe euopæiske uddannels me attaktive fo studende og foske fa ande vdensdele og til at styke Euopa som vidensegion, skiv videnskabsminist Helge Sand i en pessemeddelelse. Fygt fo ensetning Det dog ikke alle d lige imponede ov s andenplads i Bologna-pocessen som blandet andet mød kitik fa danske studentoganisation. Tanken om at skabe et fælles euopæisk uddannelseslandskab fin, men man skal passe på ikke at gå fo langt i stømliningen af uddannelsne, lyd advaslen fa Danske Studendes Fællesåd (DSF).»Det godt at det blevet nemme at sammenligne uddannels intnationalt, men nå implementingen af eksempelvis bachelo- og kandidatstuktuen sk så hådt som det tilfældet i, gø det uddannelsne minde fleksible og giv minde plads til foskellighed,«sig Nils Wiese, næstfomand og uddannelsespolitisk odfø i DSF. Kisten Bosbøl, foskningsodfø fo Socialdemokatne, d va et af foligspatine bag Univsitetsloven fa 2003, fosva Bologna-pocessen og men ikke at de euopæiske uddannels ensettes.»bologna-samabejdet ha femmet mobiliteten og samabejdet mellem univsitetne. Det selvfølgelig vigtigt at bevae mangfoldigheden på de danske univsitet, men det men jeg også at man gø. Desuden ha man gennem Bologna-samabejdet indføt akkediting som sik kvaliteten af uddannelsne, og det d me optaget af cafébesøg end des studi. De sam- Mattias Jøgensen, fomand villingssystem skuet sam- hvad d lige knapt åd til Handl om penge hvodan univsitetnes be- dvisningstim udtyk fo, fundsvidenskabelige og humanistiske fakultet fyldt af havns Univsitet, to, at kun»de fleste to, at nogle klo- Studentådet og Danske fo Studentådet på Købenmen. på et institut,«sig han. ambitiøse unge mennesk, et fåtal af de nye studende ge hoved ha egnet ud, hvo Studendes Fællesåd vil dfo have sat taxamettilskud- men de mødes af uddannelsestilbud af et omfang og en kvapæsentant fo Studentå- d bug fo på hvt enkelt det op med 25 pocent. ved, hvo slemt det stå til. Re- mange tims undvisning litet, d ikke på det niveau, det tag dfo undt til RUSaangementne og tal med specielt Humanioa og Sam- fag. Den gelle sandhed, at de gne vil udfodes på,«sig Wenche Mait Quist. de nye studende om uddannelseskvalitet og fokla, siede, og at antallet af fundsvidenskab undfinan- un- egentlig ganske udmæket,«sig hun. Bologna og Lissabon Men det»tindende naivt«blot at se på de positive sid i Bologna-pocessen, altså den øgede mobilitet, men Andeas Mulvad fa studentnetvæket Reclaim You Education som i apil besatte centaladministationen på Københavns Univsitet i modstand mod makedsgøelsen af de danske uddannels. Bolognapocessen ikke nødvendigvis et poblem i sig selv, men nå den i EU kobles sammen med Lissabon-stategien om at gøe EU til den mest konkuencedygtige, vidensbasede økonomi inden 2010, bliv Bologna et væktøj i en støe makedsgøelse af den offentlige sekto, men han.»uden Bolognas hamonising af uddannelsne, så man eksempelvis ved hjælp af ECTS kan se hvo meget en bestemt studieaktivitet væd, ville man ikke kunne skabe et effektivt inde maked fo vidensabejdskaft som jeg s som en af Lissabon-stategiens ambition,«sig Andeas Mulvad d men at 3+2-stuktuen bliv bugt til at undgave de femåige længevaende uddannels.»nu s vi Helge Sand opfode Dansk Industi til at buge bachelo ud fa idéen om at te ås uddannelse me end nok. Det en tendens d på vej fem i, og som Bologna-pocessen stuktuelt ha gjot mulig gennem 3+2-odningen. Men det vigtigt at fosvae etten til fem ås gatis uddannelse,«men Andeas Mulvad. Nils Wiese fa DSF enig i univsitetskultu unik, og vi skal væne om den, men det udelukk ikke at univsitetet kan væe med til at sike vækst og beskæftigelse i samfundet. Fo mig lyd den d kitik som ydste venstefløjs-politik foklædt som studentpolitik,«sig Kisten Bosbøl. Det afvis Andeas Mulvad.»Voes mål gatis, offentlige og demokatiske univsitet med mulighed fo at udøve kitik. Det ikke et mål d esvet venstefløjen, og det kan også sagtens umat det poblematisk at Bologna-pocessen indgå i EU s ovodnede Lissabon-pojekt, og han fygt at Bologna-pocessen desuden kan medvike til en øget gad af sammenligning ved hjælp af anglist.»på mødet i Leuven snakkede ministene meget om såkaldte tanspaency tools (gennemsigtighedsvæktøj, ed.), og i EU snakk man meget om anking. Man skal ikke væe blind fo at egingne i 27 af Bologna-pocessens 46 lande de samme som sidd i EU og fastlægg Lissabonstategien, så pejlemækne ofte de samme. I den politiske vikelighed bliv Bologna dfo ofte me end blot vejledende,«sig Nils Wiese med henvisning til at Bologna-pocessen ikke på nogen måde bindende, men blot opstill anbefaling. Neolial univsitetslov? Univsitetsloven fa 2003 femhæves ofte som et esultat af Bologna-pocessen, men Andeas Mulvad fa Reclaim You Education men d sto foskel på de to.»univsitetsloven langt me eksplicit neolialistisk end Bologna. Univsitetsloven bevik at uddannels indettes eft hvvslivets kotsigtede intess og måles og kvalitetssikes eft hvad d lykkes og eft pofithensyn. På den måde elimin Univsitetsloven kitisk tænkning,«men Andeas Mulvad. Den analyse del Socialdemokatnes Kisten Bosbøl langtfa.»det en ovdivelse. Univsitetne skal selvfølgelig væe kitike af samfundet og af det etablede system. Voes antal tim D en kla sammenhæng mellem støelsen af fuddannelsestilskuddet fa staten, og antallet af undvisningstim, de studende på en uddannelse få. Det højeste tilskud (niveau 3) gives fotinsvis til de natuvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannels, og de studende få også væsentligt me undvisning. D dog også stoe foskelle uddannelsne imellem på hvt af de te niveau. Således få de studende på Jua væsentligt me undvisning end gennemsnittet på det laveste niveau 1. UnDVisninGsFoM McKinsey-appoten vis, at meget af undvisningen på univsitetne ha fom af foelæsning på de stoe uddannels, hvo de studende ha mange tim. me EU-tilhænge,«men han. S: Folketinget bestemm Foud fo Bologna-ministenes konfenc hvt andet å mødes DSF og en ække ande intessent med Videnskabsministiet fo at give des input til pocessen. Og h ha DSF også væet opmæksomme på tilløbene til bugbetaling.»selve odet bugbetaling blev skevet ud af dokumentet fa Leuven, men d stadig De studende på Etnologi skal have fie ugentlige undvisningstim på tedje semest. Det skad studiemiljøet og få mange til at doppe ud, men Bjake Rubow Bjake Rubow s fem til det kommende semest med en god potion nvøsitet, selvom han elsk sit studium og ha godt sty på det faglige. Og han langt fa den eneste. Åsagen, at de på Etnologi kun skal have undvisning om tisdagen og tosdagen i to tim hv gang det kommende semest.»det skæmm igtig mange og ska en dålig stemning,«sig Bjake Rubow og fotsætt.»på føste semest havde vi otte tim ugentligt, og jeg gik alligevel fa timne med en følelse af at mangle noget, og nu bliv antallet af tim altså halvet. Etnologi et meget teoetisk studium med et stot pensum, så d bug fo at diskute tingene i stedet fo bae at sidde alene og læse og læse.«tynd ud De ha aftalt i læseguppen at mødes ofte og diskute stoffet, men det bae ikke det samme som at blive undvist af en pofesso. Mange på ågangen fygt ifølge Bjake Rubow dfo at løbe su i de mange sids teoetisk stof og doppe studiet. De statede 62 på hans ågang, og d kun 52 tilbage.»det absolut ingen leg at gå på univsitetet, og hvis man ovladt meget til dig selv, fodi d så få tim, ska det hutigt en dålig stemning og et højt fafald. De ælde studende sig at vi bae skal holde ud, men det vikelig hådt,«sig han. Bjake Rubow men, at et af poblemne ved at have så få tim, at det fist en til at have me hvvsabejde ved siden af, og så komm abejdet hutigt til at fylde me end studine. Fle af hans holdkammat sig, de vil abejde me det kommende semest, nå de skal have så få tim, men han fosøg som hovedegel selv maksimalt at abejde 15 til 20 tim om ugen.»du mist lynhutigt følingen med studiet, hvis du ikke læs stoffet til hv gang ell miss undvisningen et pa gange,«sig Bjake Rubow d men at det ville væe optimalt at have 10 til 20 undvisningstim om ugen, og at man fosøgte at tænke undvisning lidt andledes med me guppeabejde og diskussion. åbent fo ande finansiingskild,«sig Nils Wiese fa DSF som dog ikke to at diekte bugbetaling på vej til de odinæe danske bacheloog kandidatuddannels.»men d tegn på øget bugbetaling hvis man tæd en lille smule uden fo ammne. Det kan eksempelvis vise sig som betaling fo supplingskus hvis man vil skifte uddannelse på ovbygningen. Ell i tilfældet med Easmus Mundus-uddannelsne som diekte knyttet til Bologna-pocessens intnationalising, og hvo d ulovligt blev opkævet bugbetaling,«sig han. Andeas Mulvad fa Reclaim You Education to hell ikke at Helge Sand i øjeblikket tø tage det slagsmål det ville medføe at fosøge at indføe bugbetaling i. Men det ingen gaanti fo noget som helst, men han. Vi kan sagtens komme i en situation hvo EU ha det sidste od i den sag, også selv om Bologna-dokumentne udtykkeligt undsteg at landenes nationale suvænitet ukænkes suvænitet. logna-landene kan bevae delig.»videnskabsministen ha i»d absolut ingen gund et sva til Folketinget fosiket til at to på de fosiking om om at uddannelse stadig et suvænitet og mod bugbetaling d stå i Bologna. Man stadig Folketinget d fastlæg- nationalt anliggende. Det skal helle se på den udvikling d ha fundet sted i Euo- men det kæv at den danske g dansk uddannelsespolitik, pa de sidste ti å hvo land eft land ha indføt bugbe- fosøg på fo eksempel at ind- eging i EU kæmp imod taling. Og vi ha fø set EU undkende nationale beslutninen, som vi så med Easmus føe bugbetaling ad bagdøg,«sig Andeas Mulvad. Mundus,«sig hun. Socialdemokatnes Kisten Bosbøl ha dog tilto til at Bo- Eva Maia Hein men ikke det muligt at læe spoget odentligt med fie ugentlige tim på univsitetet Eva Maia Hein skal state på kandidatdelen af kinesisk eft sommfien, men ells alt som det plej. To fag og i alt fie tims undvisning ugentligt kan hun se fem til pæcis som de seneste to å på bachelodelen.»sådan ha det væet hele uddannelsen på næ det føste å. Jeg føl ikke igtigt, jeg gå på univsitetet, fodi jeg d så sjældent. Du kan godt læe de kinesiske skifttegn og fostå spoget, men det svæt at læe at tale kinesisk med så få tim. Jeg ha selv boet i Kina i fem å, men jeg ikke et sekund i tvivl om, at jeg ville tale det langt bede, hvis jeg havde haft fle tim,«sig Eva Maia Hein. Hun os undvisningen fo at væe af god kvalitet, men d bae fo lidt af den.»du ha bug fo at tale med en, d kan spoget og kan ette dine fejl. Du læ simpelthen bede, nå du lav øvels, og en fokla dig, hvad du gø galt,«sig hun. Kæv jnpsyke Ifølge Eva Maia Hein statede de opindelig 25 på ågangen, og ti ha enten gjot des bacheloopgave fædig ell ha intention om at gøe det inden fo det næste å. Resten gået ud. Hun ikke et øjeblik i tvivl om, hvofo de fleste stoppet.»uddannelsen nomet til 43 tim om ugen, så de 39 selvstudi. Det kæv næmest en umenneskelig selvdisciplin. Fafaldet begyndte fo alvo, da timetallet faldt,«sig Eva Maia Hein. Hun men dfo, at univsitetet bude gøe de studende fuldstændig klat, at de søg ind på et undpioitet fag fo at undgå bistede fohåbning og et stot fafald.»studievejledne bø sige, at kinesisk et spændende fag, men du komm til at kæmpe dig selv gennem studiet,«sig Eva Maia Hein, d men at det ville væe optimalt at have undvisning fie dage om ugen fie tim hv dag. UNIVERSITETSAVISEN HARMONISERING På ministkonfencen i Leuven i apil fastlagde 46 lande en ække pioitet på udannelsesomådet fem mod å (UA) s støste studieblad og udgives af det uafhængige bladudvalg ved Københavns Univsitet. Det udkomm 9 gange om ået i et oplag på op til eksempla og supples af en daglig webudgave og et ugentligt nyhedsbev på dansk og engelsk. byd på Numm maj Uafhængige nyhed fa s støste og ældste univsitet ha fihedsbev og ediges eft de taditionelle nyhedskiti med høje jounalistiske ambition i handy tabloidfomat og tidssvaende æstetisk layout. Fomålet at skabe en fælles offentlighed på tvæs af fag og enhed på landets støste og ældste univsitet med studende og ansatte fodelt på otte fakultet. infom og ska udsyn og debat blandt undvise og studende i hele hovedstadsomådet. Bladet identitetsskabende fo både nuvæende og kommende akademike med sit miks af baggund, potæt, intview, epotage og analyse. medlem af Danske Specialmedi, og dved bliv avisens oplag kontollet af Fagpessens mediekontol. 1 Studende potest mod EU s uddannelsespolitik Intessen fo Euopapalamentsvalget den 7. juni gad sammen med en guppe vede danske studende d potest mod makedsgøelsen af uni- til at ovse, men blandt studende nyd EU ufivillig sto opmæksomhed. Ov hele Euopa ha foået vsitetne. budt på studentdemonstation mod EU s uddannelsespolitik, isæ Bologna-pocessen som næsten de fa Københavns Univsitet d som paktikant i Vi ha også væet bag muene og mødt te studen- allede gennemføt i. Euopapalamentet abejd fa hv des udgangspunkt fo at påvike EU s politik. ha set næme på de studendes kitik, og ha sendt en mand ud i de belgiske Læs side 9-13 Romantike og kynike i duel om tovædighed Ehvvslivets oksehale log fo KU To på tvivl Repotag og nyhed om, hvad d ø sig blandt studende 7 Rejs Alle Redaktion Studende foskelsbehandles 1 Hvis du skal læse på en af fle humanistiske uddannels, kan du fovente at blive undvist halvt så mange tim som på Medicin. Ny undsøgelse vis, at de studende tøst eft fle tim Bjake fygt tedje semest Bøg Togbillett Alle Kinesisk kæv mange undvisningstim FOTO: SARA HARMANN SIVERTSEN 7 7 Rejs Bøg Københavns Univsitet Nøegade 10 Postboks København K Telefon Fax Annoncesalg DG Media a s Tel Richad Bisgaad Ansv. edaktø København Gammeltov København K Fax Vejle Lysholt Allé Vejle Fax Togbillett Bæba comput Potætt og analys af unges studie- og levevilkå Digital kama 1 5 Fjnsyn 1 EU Baggund 2 3 gå foest i Bologna-poces duks nå det komm til at opfylde Bolognasamabejdets kiti fo øget hamonising og mobilitet mellem de euopæiske uddannels. Videnskabsministen stolt, men studentoganisation adva mod makedsgøelse af de offentlige uddannels 1 Spejleflekskama Bæba comput Digital kama Okto Fjnsyn 1 Baggund og debat om studiefohold ude og hjemme FOTO: K.U. LEUVEN W W W.D G M E D I A.D K Spejleflekskama Okto

3 å min i æk- esom- Den typiske læs af P FOTO: SARA HARMANN SIVERTSEN n FOTO: K.U. LEUVEN en mand (50,3%) ell kvinde (49,) og i mellem 20 og 39 å (54,). Læsne bosat øst fo Stoebælt (7) og bo i enten ejbolig (42%) ell lejbolig (), som i en etageejendom (5), og Alle hvo d bo 2-3 pson i husstanden (5). Læsne Alle stofobuge af kultu og ydst ejst. 2 af læsne anvend desuden kontaktlins, hvilket et niveau 3 gange høje end s befolkning. 6 af læsne dyk spot på ugentlig basis og 1 af læsne medlem af en klub i fobindelse med fitness. Læsen meget/et intesset i politik (75,), sundhed (62,3%), fouenings- og miljøspøgsmål (68,) samt samfundsøkonomi (62,). 1 1 I alt ha læse ifølge Index /Gallup 1. halvå Hvo mange udgav af læses? s læse handl meget på 4 Månedligt på cafe intnettet. Alle 4 Månedligt på cafe 7 Rejs 4 ½ åligt på mali-/kunstudstilling 7 Rejs 4 ½ åligt på mali-/kunstudstilling 4 ½ åligt i teat 7 Bøg 7 Bøg 7 4 ½ åligt i teat 1 7 Togbillett ½ åligt til pop/ock konct Togbillett 1 ½ åligt til pop/ock konct ½ åligt til klassisk konct ½ åligt til klassisk konct 1 3 Læsne af stofobuge 7 Rejs af KULTUR! Månedligt på museum 2 7 Bøg Månedligt på museum 4 Månedligt på cafe Alle 4 Månedligt på cafe Togbillett 4 ½ åligt på mali-/kunstudstilling 4 ½ åligt på mali-/kunstudstilling 4 af 6 4 ½ åligt i teat s læse 4 ovvej ½ åligt i teat køb af Rejst med utefly 5 til Euopa ½ åligt til pop/ock konct ½ åligt 6 til pop/ock Rejst Bæba med konct comput utefly til Euopa 1 1 Bæba comput 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Månedligt 6 i biogafen Fie Digital i Euopa kama (ekskl. Noden) 4 Digital kama 1 Fie i Noden 1 3 Månedligt på Fie estauant Fjnsyn i Noden 2 1 Fjnsyn Stobyfie/kultufie 1 ½ åligt til klassisk konct ½ åligt til klassisk Stobyfie/kultufie konct 1 7 Ugentligt kottidsfie på biblioteket Rejs i udlandet 1 Spejleflekskama kottidsfie Spejleflekskama i udlandet Fie i Syd- og Nodamika Månedligt 7 på museum Bøg Månedligt på Fie museum i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie Togbillett 1 Aktiv-/spotsfie Bæba comput Digital kama s læse meget ejst! Rejst med utefly til Euopa 6 Rejst med utefly til Euopa Andel af læsne, d ovvej køb af Fjnsyn 1 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Bæba comput 4 3 Bæba Okto comput Fie i Noden Fie i Noden Okto 2 2 Anden Spejleflekskama mobiltelefon 2 Anden mobiltelefon Stobyfie/kultufie Stobyfie/kultufie kottidsfie Pint i udlandet kottidsfie i udlandet Fie i Syd- og Nodamika Fie i Syd- og Nodamika Pint 1 Aktiv-/spotsfie 1 Aktiv-/spotsfieTådløst Okto netvæk Okto Bæba comput Digital kama 1 1 af læsne handl/bestill IT-udsty/PC-pogamm Okto månedligt Fjnsyn Minimum en gang i.f. det sidste å 1 Bæba comput Bæba comput Fakta om analysen Spejleflekskama Ovenstående blot et udpluk af data 2 fa Index/Gallup Anden mobiltelefon 1. halvå Dtil komm en læsanalyse af 2 Anden mobiltelefon n foetaget af Capacent i samabejde med DG Media as. Analysen omfatt 201 espondent. Okto Pint Pint F 1 4 Ø S I I R G S 5 k I V A i

4 stilling opa oden) ika ut elefon on Pis Tekstsideannonc ¼ side: k. 4 Månedligt ¼ side: på cafe k. B: 127 x H: 161 mm 4 Månedligt på cafe B: 258 x H: 78 mm 4 ½ åligt på mali-/kunstudstilling 4 ½ åligt på mali-/kunstudstilling ½ side: k. 4 ½ side: k. ½ åligt i teat B: x H: 328 mm 4 ½ åligt B: i teat 258 x H: 161 mm 7 ½ åligt til pop/ock konct 1 ½ åligt til pop/ock konct ¹/ ¹ 1 side: k. Side 3: k. B: 258 x H: 370 mm Månedligt B: 258 i biogafen x H: 370 mm Bagsiden: k. Månedligt på Opslag: estauant k. B: 258 x H: 320 mm ½ åligt til klassisk B: 550 konct x H: 370 mm ½ åligt til klassisk konct 1 Fosideannonce: k. Ugentligt Lille på fosideannonce: biblioteket 1 B: 258 x H: 70 mm k. Månedligt på museum Månedligt B: 76 på x museum H: 70 mm Favetillæg 1 fave k. 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Fie i Noden Stobyfie/kultufie Stobyfie/kultufie kottidsfie i udlandet kottidsfie i udlandet Fie i Syd- og Nodamika Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie 1 Aktiv-/spotsfie 4 fav k. Øvige pis Sæplacing + Indstik Indhent venligst tilbud Rabatt Gentagelsesabat 2 indykning abat 3 indykning abat 4 indykning abat 6 indykning abat 12 indykning Bæba comput abat 15 indykning Bæba comput abat 2 Anden mobiltelefon Stokundabat 2 Anden mobiltelefon stokundabat ved en ålig omsætning på 3g mindst mobiltelefon k Pint Pint Intne annonc Ved intne annonc ydes abat. Dette gæld dog ikke ubikannonc. Al abat foudsætt samlet bestilling, og at annoncne indykkes inden fo 12 måned. Udgivelsesplan 2010 N. Bestillingsfist Matialefist Udkomm janua 20. janua 28. janua febua 17. febua 25. febua mats 17. mats 25. mats apil 14. apil 29. apil maj 26. maj 3. juni august 25. august 2. septem septem 22. septem 30. septem okto 20. okto 28. okto novem 24. novem 2. decem Godtgøelse Til eklame- og mediabueau ydes 3% matialegodtgøelse fo leving af fædigt matiale. Hudov ydes d 2% infomations- og sikkhedsstillelse til mediabueau, d godtgøelsesettigede jf. DRRBs liste. Annoncematiale Annoncematiale sendes til DG Media på (maks. 20 MB) ell sendes på CD-om ell DVD. D også mulighed fo leving via ftp-sv. Kontakt DG Media om dette. Fo tekniske detalj om kav til annoncematialet se Oplag Alle udgivels med undtagelse af n. 1 og Udgivelse n. 1 og k

5 Pis 7 Online annoncing på uniavisen.dk Online annonc 2 3 Tekst Tekst tekst tekst tekst tekst tekst Wide skysca 160 x 600 pix Pis, un of site CPM k. 150 Tekstannonce i nyhedsmail, 200 tegn + ovskift + link. Pis p. nyhedsmail k Nyhedsbev 5 Fist online Digital kama Matiale til annonce- 1 og bannkampagn skal leves senest 5 abejdsdage fo kampagnestat. Matiale Fjnsyn sendes til DG Media as 1 vedlagt specifikation om kunde og kampagnepiode. Teknik - Online Spejleflekskama Bann leves som GIF, JPEG, HTML og Flash i max 20 kb. Animation 2 max 10 sek. og/ell 3 loops Tafikstatistik Antal unikke besøgende 7 7 Rejs Bøg Bæba comput 1 1 Antal sidevisning 7 Rejs ½ åligt til pop/ock konct Bøg Togbillett ½ åligt til klassisk konct Ugentligt på biblioteket Månedligt PC på udsty museum Leadboad 930 x 180 pix Togbillett 3 Pis, un of site CPM k Atikelbann 300 x 250 pix Pis, 5 un of site CPM k Rejst med utefly til Euopa Okto Fie i Euopa (ekskl. Noden) Fie i Noden Bæba comput Stobyfie/kultufie Digital kama kottidsfie i udlandet Fjnsyn Fie i Syd- og Nodamika Aktiv-/spotsfie Spejleflekskama Bæba comput Anden mobiltelefon Okto Pint Okto Uni Uni Univ Rubikannoncing Indyk en ubikannonce i og på uniavisen.dk Du ha mulighed fo at indykke en ubikannonce i hvis du ønsk at udleje ell leje bolig, og hvis du støttegiv, og via fonde, legat og lign. ønsk at uddele støtte til uddannelse og foskning. Alle ubikannonc i lægges automatisk på uniavisen.dk. Avis Okto og online Bestilling Bestillingsfistne fo ubikannonc følg udgivelsesplanen fo avisen. Rubikannonc bestilles og indykkes on-line via Pis Standadannonce 750 k. inkl. moms. Maksimum 10 linj tekst kaakt + ovskift, tlf. og . Indykkes eft foskiftne fo handelsbetingels og bestillingsfist, i den føstkommende udgivelse af. Sto annonce 1000 k. inkl. moms. Maksimum 15 linj tekst + ovskift, tlf. og . Indykkes eft foskiftne fo handelsbetingels og bestillingsfist, i den føstkommende udgivelse af avisen. Maxi annonce 1500 k. inkl. moms. Maksimum 20 linj tekst + ovskift, tlf. og . Indykkes eft foskiftne fo handelsbetingels og bestillingsfist, i den føstkommende udgivelse af avisen. Øvige pis Pis p. spaltemillimet k. 25

6 Skandinaviens støste mediehus me end 100 magasin Målettede medi Effektive annoncepakk Bede kontaktpis Dokumentet effekt Betingels Pis og betalingsbetingels Alle pis ekskl. moms. Enhv annonce faktues umiddelbat eft udgivelsen. Betalingsfisten uanset faktuadato netto kontant 14 dage eft udgivelsesdatoen fo bladet, hvoi annoncen ha væet indykket. Såfemt betalingsfisten ovskides, påegnes et entetillæg på 2% p. påbegyndt måned. I visse tilfælde kan DG Media as kæve, at annoncen betales foud. Rabat ydes ikke af tillægspis. Reklamation DG Media as ell mediet påtag sig ikke ansva fo fejl i annonc, som indykket i ovensstemmelse med bestillens angivels. Det gæld også matiale modtaget fa ande medi, matiale d ikke i ovensstemmelse med de tekniske data, ell hvis matialefisten ovskides. Fo tykfejl, fokte støels, tidspunkt etc. som annoncøen ell bueauet ikke bæ ansvaet fo, ydes en eduktion eft DG Medias skøn, d højst kan beløbe sig til annoncens pis og fo indykning i mediet. Reklamation ov tykfejl, fejl ved faven ell lignende skal væe DG Media as i hænde senest 5 dage eft annoncens indykning. Indykkes en annonce fle gange med samme fejl, uden at DG Media as modtag eklamation, ydes eventuel dekot kun fo den føste indykning. Estatningskav kan ikke gøes gældende ov fo DG Media as ell ov fo mediet fo fejlagtig, fosinket ell manglende indykning af de bestilte annonc ell eventuelle følg af sådanne fejl. Annulling Eventuelle annulling skal ske skiftligt til DG Media as senest 5 hvdage fø bestillingsfisten. Annonc, hvotil sæplacing bestilt, kan ikke annulles uden foudgående aftale med DG Media as. Øvige bestemmels DG Media as fobehold sig et til at afvise annonc, d stid mod mediets etningslinj, ell imod gældende love og bestemmels. Annonceod, til hvilke d knyttet betingels om tekstomtale, afvises. Enhv annonce, som kan foveksles med edaktionel tekst, skal fo annoncøens egning øvst fosynes med odet annonce oven ov en steg i hele annoncens bedde. D tages fobehold fo tykfejl. Ring og få et foslag til effektiv og målettet kontakt til din målguppe.

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Medieinfo. Tandlægebladet. Er du sikker på din diagnose? dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på

Medieinfo. Tandlægebladet. Er du sikker på din diagnose? dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på Tandlægebladet Medieinfo 2015 NR. 2 // FEBRUAR 2015 ÅRGANG 119 NR. 2 TANDLÆGEBLADET FEBRUAR 2015. 119. 73-160 DIAGNOSTIK OG BEHANDLINGSPLANLÆGNING NORDISK TEMA 1. DEL Diagnostik og behandlingsplanlægning

Læs mere

Medieinfo. Lederne. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55

Medieinfo. Lederne. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 M E B D B Pr All um fa da Så læ Me ikk R Medieinfo 2011 Lederne København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 Re DG an sti fra me ov Den typiske læser af Lederne er Lederne er et eksklusivt magasin, som

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

DTLmagasinet LASTBILEN. Medieinfo. DTL Magasinet VERDEN KALDER. SÅDAN ER MULIGHEDERNE MED DE NYE TOTALVÆGTE Læs mere om vores mange andre medier på

DTLmagasinet LASTBILEN. Medieinfo. DTL Magasinet VERDEN KALDER. SÅDAN ER MULIGHEDERNE MED DE NYE TOTALVÆGTE Læs mere om vores mange andre medier på DTL Magasinet Medieinfo 2015 DTLmagasinet TÆT PÅ VOGNMANDENS HVERDAG 08 AUGUST 2014 16. ÅRGANG SÅDAN ER MULIGHEDERNE MED DE NYE TOTALVÆGTE Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk DTL INVITERER

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Forsker i skizofreni. Medieinfo. Psykolog Nyt. dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på.

Forsker i skizofreni. Medieinfo. Psykolog Nyt. dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på. Psykolog Nyt Medieinfo 2015 19. september 2014 68. gang Dansk Psykolog Forening 15 Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk Forsker i skizofreni Skizofrene personer har svært ved social kommunikation.

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation Ønskekøbing Kommune - netvæksanalyse i den administative oganisation Hvodan vike det i paksis? Elektonisk spøgeskemaundesøgelse Svaene fa undesøgelsen kombinees med alleede eksisteende stamdata i minde

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Prisliste og mediedata 2008

Prisliste og mediedata 2008 Prisliste og mediedata 2008 København Vejle fax 70 27 11 57 Malrettet kontakt Markedsføring Der findes kun ét medie i Danmark, hvis du vil i kontakt med professionelle inden for marketing, reklame, kommunikation

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

Diagnose: Sorg. Medieinfo. P Psykologernes fagmagasin. Psykologernes fagmagasin

Diagnose: Sorg. Medieinfo. P Psykologernes fagmagasin. Psykologernes fagmagasin P Psykologernes fagmagasin Medieinfo 2015 Nr. 01 2015 1. gang m sensitivill ave Psykologernes fagmagasin Nr. 01 2015 1. gang Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk Psykologernes fagmagasin

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej VORDINGBORG KOMMUNE N Fægegådsvej Bogøvej Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2 Boligomåde ved Kalvøvej Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt til at

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

VIDENSKAB Nye paradigmer for kræftkontrol s. 1852, 1854, 1855. PATIENTER MED DELIRIUM HVAD KAN LÆGEN GØRE? s. 1853, 1858, 1863

VIDENSKAB Nye paradigmer for kræftkontrol s. 1852, 1854, 1855. PATIENTER MED DELIRIUM HVAD KAN LÆGEN GØRE? s. 1853, 1858, 1863 Ugeskrift for Læger Medieinfo 2015 VIDENSKAB Nye paradigmer for kræftkontrol s. 1852, 1854, 1855 Hvem gifter lægerne sig med? s. 1833 Nye veje i kuren mod MRSAbakterier s. 1828 UGESKRIFT FOR LÆGER NR 20

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE NÆSTVEDVEJ N ALGADE MARIENBERGVEJ LOKALPLAN NR. C-2.2 Banegådsomådet, Vodingbog By Vodingbog august 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt

Læs mere

Medieinfo. Iværksætteren TEMA BORN GLOBAL UDVIDET UDGAVE OM IVÆRK&VÆKST CPH 12.-13. SEP. dgmedia.dk #4 / 2014 OPSTART, VÆKST & INNOVATION

Medieinfo. Iværksætteren TEMA BORN GLOBAL UDVIDET UDGAVE OM IVÆRK&VÆKST CPH 12.-13. SEP. dgmedia.dk #4 / 2014 OPSTART, VÆKST & INNOVATION Iværksætteren Medieinfo 2015 OPSTART, VÆKST & INNOVATION #4 / 2014 Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk UDVIDET UDGAVE OM IVÆRK&VÆKST CPH 12.-13. SEP. TEMA BORN GLOBAL // LEDER CHRISTIANSBORG,

Læs mere

VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE

VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE Modul 0: Speciale 0. semeste, cand.oecon Aalbog Univesitet Afleveet d. 30. maj 202 VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE Vejlede: Finn Olesen Skevet af Henik Hanghøj

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2014 GRATIS MAGASIN INTERVIEW REPORTAGE SUNDHED AKTUELT KULTUR NYHED: MESSER TRENDS MODE MAD REJSER SKØNHED & VELVÆRE

MEDIEINFORMATION 2014 GRATIS MAGASIN INTERVIEW REPORTAGE SUNDHED AKTUELT KULTUR NYHED: MESSER TRENDS MODE MAD REJSER SKØNHED & VELVÆRE MEDIEINFORMATION 2014 GRATIS MAGASIN INTERVIEW REPORTAGE SUNDHED AKTUELT KULTUR NYHED: MESSER TRENDS MODE MAD REJSER SKØNHED & VELVÆRE OM MOMENTO Momento er gratismagasinet, som er landsdækkende og sprængfyldt

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

diagnostik Skulder fysioterapeuten nr. 05 marts 2009

diagnostik Skulder fysioterapeuten nr. 05 marts 2009 side 08 fysioteapeuten n. 05 mats 2009 diagnostik Skulde Mogens Dam e oplægsholde på fagfestivalen d. 26.-28. mats 2009. Fysioteapeut Mogens Dam ha udvalgt en ække gængse diagnostiske test fo skuldepobleme.

Læs mere

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi plantefoskning.dk Cisgene bygplante Nyttige egenskabe kan tilføes til femtidens afgøde ved hjælp af genetisk modifikation uden indsættelse af atsfemmede gene. Den nye stategi anvendes bl.a. til udvikling

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien.

elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien. Toeup Efteskole www.th-te.dk Udgivet af elevfoeningen N. 3 septebe 2013 106. ågang elevblad Hvad buge an en olov til? Læe Mak Badfod ha væet et å i UK saen ed hele failien. NY igen So 2. åselev pøve an

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER MEDIEINFORMATION 2009 Intro Høj indkomst Stor rejseaktivitet Interesse for investeringer Beskriver ovenstående DIN målgruppe?...så spiller DIN målgruppe sikkert

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med! www.ikast-bande.dk Væ med! Vi vil godt væe med I te månede ha bogee i Nøe Snede taget skald og skidt i eg hånd. Det e histoi om by, de også e ved at tage ejeskab fo at tage sig godt ud. Skald på bys offtlige

Læs mere

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG SUNDHEDSHUS TOLDODEN, VIORG [Et modene flebugehus med suveæn placeing] OK GROUP OFFIEPRK TOLDODEN SPRRE GDE Inde ingvej Tog busstation Toldbodgade Regionshospital, Vibog E47 Udendøs ophold foan kantinen

Læs mere

FRIE. media partners BLIV KLAR TIL NYE MÅL OG NYE UDFORDRINGER GODE TIPS MEN FIND FØRST UD AF HVAD DU VIL. Frie FIND DIT NYE. Medieinfo 2014 TEMA:

FRIE. media partners BLIV KLAR TIL NYE MÅL OG NYE UDFORDRINGER GODE TIPS MEN FIND FØRST UD AF HVAD DU VIL. Frie FIND DIT NYE. Medieinfo 2014 TEMA: media partners Medieinfo 01 0 01 7 GODE TIPS FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 0 01 Frie FIND DIT NYE Det er Dig, Der bestemmer DRØMMEJOB ONLINE Christine Feldthaus om balance: Vil du være overskudsspelt-mor

Læs mere

KOMMUNAL BLADET. Medieinfo. HK Kommunalbladet DET GODE LIV ARBEJDSLIV FAG & FREMTID NY KL-FORMAND ADVARER MON CENTRALISERING KARRIERETJEK

KOMMUNAL BLADET. Medieinfo. HK Kommunalbladet DET GODE LIV ARBEJDSLIV FAG & FREMTID NY KL-FORMAND ADVARER MON CENTRALISERING KARRIERETJEK HK Kommunalbladet Medieinfo 2015 KOMMUNAL LADET 05 I23I05I2014 For ansatte i kommuner, regioner og fælleskommunale virksomheder FAG & FREMTID Et brag af en konference NY KL-FORMAND ADVARER MON CENTRALISERING

Læs mere

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet Pension og Tilbagetækning - Ikke-paametisk Estimation af Heteogenitet Søen Anbeg De Økonomiske Råds Sekataiat, DØRS Pete Stephensen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM DREAM Abedspapi 23:2 foeløbig

Læs mere

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun.

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun. Oplevelse fo alle! Bowl n Fun Hosens Standkævej 87 8700 Hosens Tlf. 75 64 56 55 Vi ha online ooking - læs mee på www.owlnfun.dk 2 Familieuffet & Bowling Søndag fa kl. 17.00 Bøn unde 12 å ½ pis TILBUD Hve

Læs mere

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER

LØSNINGER FRA OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER MASKIN- LØSNINGER FRA He finde du voes sotiment f mskine OMSNØRINGSMASKINER LIMPISTOLER STRÆKFILMSOMVIKLERE KRYMPEPISTOLER PAPIRFYLDNINGSMASKINER PAL-CUT MASKINER 94 Omsnøingsmskine og stækfilmsomviklee

Læs mere

Medieinfo. Politisk Forum 2015. dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på

Medieinfo. Politisk Forum 2015. dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på Politisk Forum 2015 Medieinfo 2015 Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk København tockholm Oslo Politisk Forum 2015 27. - 28. april 2015 Politisk Forum er KL's årlige konference på teknik-

Læs mere

Borsen.dk. Danmarks største online erhvervsredaktion

Borsen.dk. Danmarks største online erhvervsredaktion Borsen.dk På borsen.dk får beslutningstagerne den vigtigste viden om udviklingen i erhvervslivet og på de finansielle markeder. Dagen igennem bringes de seneste nyheder om markeder, virksomheder og erhvervslivets

Læs mere

Delegationsplan for Helsingør Kommune

Delegationsplan for Helsingør Kommune Delegasplan fo Helsingø Kommune Fomålet med at udabejde delegasplanen fo Helsingø Kommune e at skabe klahed ove hvo i oganisaen, de tæffes beslutning i fohold til opgave og sage, de ifølge lovgivningen

Læs mere

FÆRRE INFEKTIONER God mundhygiejne giver resultater på hospitalerne. MUNDPLEJE PÅ MEDICINSKE AFDELINGER Plejepersonalets oplevelser

FÆRRE INFEKTIONER God mundhygiejne giver resultater på hospitalerne. MUNDPLEJE PÅ MEDICINSKE AFDELINGER Plejepersonalets oplevelser Tandplejerne instruerer i brugen af dentale produkter Tandplejere forebygger tandsygdomme i alle aldersgrupper Tandplejererne er både privat-praksiserende og kommunualt ansatte Medieinfo 2014 media partners

Læs mere

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale ...when motos must be contolled Om Gea fa Technoinganaggi Riduttoi Tilføjelse til TR s katalogmateiale ISO 9 cetificeing: Technoinganaggi Riduttoi følge ISO 9 pincippene i dees kvalitetsstying. Alle dele

Læs mere

PERSONLIGE UDVIKLING. MEDiEkiT 2014

PERSONLIGE UDVIKLING. MEDiEkiT 2014 PERSONLIGE UDVIKLING MEDiEkiT 2014 MEDIEKIT 2014 / psykologi PERSONLIGE UDVIKLING Dit ansigt sladrer Det afslører Dine træk ny forskning DerFor bliver Du som Din Mor Giv efter For Din hævntørst NR. 7,

Læs mere

2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN... 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN

2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN... 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN Decebe 2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER side 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN side 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL side 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN side 9 NYE tide, NYE idée og NYE åde! Hve dag kan

Læs mere

Honeywell Hometronic

Honeywell Hometronic Honeywell Hometonic Komfot + Spa enegi Gulvvame Lysstying Lys Sikkehed Sikkehed Andet Andet Radiato Insight Building Automation 1 MANAGER Hometonic Manageen HCM200d e familiens oveodnede buge-inteface.

Læs mere

Print annoncer i avisen. 24 gange om året

Print annoncer i avisen. 24 gange om året 2015 Print annoncer i avisen 24 gange om året Om avisen Dagens Medicin er Danmarks eneste uafhængige nyheds- og debatavis inden for sundhedssektoren Avisen bliver hver uge læst af flere end 55.000 læsere,

Læs mere

NEWS DID YOU KNOW... POLEN: LANDMECO starter salgsafdeling op i Polen MAJ 2015

NEWS DID YOU KNOW... POLEN: LANDMECO starter salgsafdeling op i Polen MAJ 2015 MAJ 205 Alex Dybdal & Tomasz Wróblewski besøger LANDMECO kunde Gospodarstwo olno-hodowlane, hvor de første 5 huse ud af 5 snart vil være klar til produktion. POLEN: LANDMECO starter salgsafdeling op i

Læs mere

Arena Annoncer. medieinfo 2015 Introduktion. Om Altinget

Arena Annoncer. medieinfo 2015 Introduktion. Om Altinget ª medieinfo 2015 medieinfo 2015 Introduktion ª Arena Annoncer Jeg forventer, at 2015 er et nyt år med kraftig vækst i vores annoncer. ª kalder vi gerne arenaen for den professionelt politisk interesserede.

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND 1 LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Langs Kægade i Vop Lokalplanen omfatte et ca. 4,13 ha stot omåde fodelt på 4 pivate ejendomme beliggende fo foden af Tebbestp Bakke

Læs mere

Medieinfo 2014. København Stockholm Oslo. Læs me. Djøfbladet

Medieinfo 2014. København Stockholm Oslo. Læs me. Djøfbladet Medieinfo 2014 Læs me re om vore s mange andre m edi på dgmed ia.d - i? København Stocholm Oslo Nyhedsbrev et journalistis fagblad, d hv 14. dag dump ind ad brevspræen hos napt 80.000 aademie med en samfundsvidensabelig

Læs mere

SkanKomp Værdiskabende projekt eller tidsrøver? Dagligdagens balancekunst??

SkanKomp Værdiskabende projekt eller tidsrøver? Dagligdagens balancekunst?? SkanKomp Vædiskabende pojek elle idsøve? Dagligdagens balancekuns?? 02-02-2012 1 Pogam Check in il wokshoppen Opvamning Fomål med wokshoppen Henik - SkanKomp vædiskabe elle idsøve fo Kususcenee? Hvodan

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK fa C- til A- niveau. udgave FORORD Denne bog e beegnet fo studeende, som ha behov fo at epetee elle opgadee dees matematiske viden fa C elle B- niveau til A-niveau Bogen

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeet infomation om cooies Website: Kontoldato: 2015-08-03 Kontolleet af: https://casino.dansesp/ https://dansesp/ https://poe.dansesp/ Cooie Repots Limited http://www.cooieepots.com/ Dette doument

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

Husk Hovedvejens Auto er flyttet til Grønnemosevej 12, 5700 svendborg v/niels Thue sørensen Tirsdag den 9. JULI 2013. 103. Årgang - nr.

Husk Hovedvejens Auto er flyttet til Grønnemosevej 12, 5700 svendborg v/niels Thue sørensen Tirsdag den 9. JULI 2013. 103. Årgang - nr. Husk Hovedvejens Auto e flyttet til Gønnemosevej 12, 5700 svendbog v/niels Thue søensen Tisdag den 9. JULI 2013 Tlf. 6221 0786 103. Ågang - n. 28 - siden 1910 home Svendbog Susanne s Folkekøkken e et tilløbsstykke

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Bliv rapportør om Sveriges natur

Bliv rapportør om Sveriges natur Medieinfo 2015 DANSKE TORPARE BLAD NR. 154 JUNI 2014 33. ÅRGANG Klik her og se de seneste magasiner Bliv rapportør om Sveriges natur Side 10 PÅ TOPPEN ATLETIK DEN KÆRE BRØND Side 6 Side 18 Side 21 Opdagede

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

TANDPLEJEREN NR. 8/9 SEPTEMBER 2014 39. ÅRGANG

TANDPLEJEREN NR. 8/9 SEPTEMBER 2014 39. ÅRGANG Medieinfo 2015 Tandplejernes eget fagblad til tandplejere i hele Danmark Tandplejerne instruerer i brugen af dentale produkter Tandplejere forebygger tandsygdomme i alle aldersgrupper NR. 2 FEBRUAR 2014

Læs mere

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter.

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter. TV2.DK PRODUKTER 70 SPONSORAT 71 PRISER 72 EJERSKABER 73 RABAT 74 SPECIFIKATIONER 76 BETALINGSBETINGELSER 77 GODTGØRELSE 77 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 68 TV 2 NET vil i 2010 tilbyde

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) 1. 19.08.13 - introduktion/repetition af kerneområderne

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) 1. 19.08.13 - introduktion/repetition af kerneområderne Undevisningsbeskivelse Redig e Fag: Tilføj foløb Genee beskivelse Tilføj supplemen Temin: Juni 2014 Læe(e): Niveau: abejdsfome Psykologi C->B, VAF Flemming Johansen (FLJO) B fokuspunke Insiuion: VUC Vejle,

Læs mere

Produkter og priser 2014

Produkter og priser 2014 Podukte og pise 2014 ESTATE MEDIA Ejendomsbanchens mediehus ESTATE MEDIA e det fælles navn fo Nodens støste mediehus med fokus på ejendomsbanchen. I Danmak udgive Estate Media 7 gange om ået ejen domsbanchens

Læs mere

Golfspillernes førstevalg

Golfspillernes førstevalg Medieinformation 2011 Golfspillernes førstevalg 80.000 unikke brugere og over 5 mio. sidevisninger pr. måned i sæsonen gør Golf.dk til Danmarks suverænt største golfportal. Golf.dk er først med nyheder

Læs mere

Almene boliger i Minecraft BOLIGEN BL DANMARKS ALMENE BOLIGER NR. 10 OKTOBER 2014 81. ÅRGANG. Kronprinsesse med hjerte for det almene

Almene boliger i Minecraft BOLIGEN BL DANMARKS ALMENE BOLIGER NR. 10 OKTOBER 2014 81. ÅRGANG. Kronprinsesse med hjerte for det almene Tømrer- og snedkerfirma tiltalt for at betale konkurrenter for at komme med højere tilbud i forbindelse med licitation. Domea opsiger sin aftale med den uroplagede boligorganisation ASBO. Juli/August 2014

Læs mere

8.916.000 Sidevisninger pr. måned. 427.500 Unikke brugere pr. måned. 120 blogs Og flere på vej. Danmarks største blognetværk. Marts Mediekit 2012

8.916.000 Sidevisninger pr. måned. 427.500 Unikke brugere pr. måned. 120 blogs Og flere på vej. Danmarks største blognetværk. Marts Mediekit 2012 Danmarks største blognetværk 8.916.000 Sidevisninger pr. måned 427.500 Unikke brugere pr. måned 120 blogs Og flere på vej Marts Mediekit 2012 Om Bloggers Delight Hvem er vi? Bloggers Delight er Danmarks

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Priser og formater. 1/1 SIDE: 12.500,- til kant 190 mm x 260 mm + 3 mm

Priser og formater. 1/1 SIDE: 12.500,- til kant 190 mm x 260 mm + 3 mm 1/1 SIDE: 12.500,- til kant 190 mm x 260 mm + 3 mm 3/4 SIDE: 10.000,- 164 mm x 178 mm 3/4 SIDE: 10.500,- Til kant 190 mm x 189 mm + beskæring 2/3 SIDE: 9.500,- Til kant 115 mm x 260 mm + beskæring 1/2

Læs mere

STTUDIEKALENDER 2015-2016 FOR ALLE STUDERENDE

STTUDIEKALENDER 2015-2016 FOR ALLE STUDERENDE STTUDIEKALENDER 2015-2016 FOR ALLE STUDERENDE STUDIEKALENDER PROMOVER DINE YDELSER OG PRODUKTER Over for alle de studerende ved de videregående uddannelser i Danmark Studenterrådet udgiver hvert år ved

Læs mere

Medieinfo. Læs mere om vores mange andre magasiner på dgmedia.dk. Gymnasieskolen. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55

Medieinfo. Læs mere om vores mange andre magasiner på dgmedia.dk. Gymnasieskolen. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 Medieinfo 2012 Læs mere om vores mange andre magasiner på dgmedia.dk København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 Den typiske læser af er er et journalistisk fagblad, skrevet og redigeret af uddannede

Læs mere

UNIVERSAL NETWORK MEDIA A/S

UNIVERSAL NETWORK MEDIA A/S UNIVERSAL NETWORK MEDIA A/S GRAPHIC DESIGN BY WWW.ANETMAI.COM UNIVERSAL NETWORK MEDIA A/S INDHOLD >> Universal Network Media A/S kontakt > Livsstilsbasen.dk / priser > MOEBELbasen.dk / priser > KOEKKENbasen.dk

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Se flere formater på side 2. Formater 2012. eksponering. Priser og formater 2011. Omslag på avisen. Ring og hør nærmere på. Ring og hør nærmere:

Se flere formater på side 2. Formater 2012. eksponering. Priser og formater 2011. Omslag på avisen. Ring og hør nærmere på. Ring og hør nærmere: Priser og formater 2011 Formater 2012 Midteropslag 530 x 365 mm Maksimum eksponering Omslag på avisen Ring og hør nærmere: 86 15 80 11 Bagside top 254 x 82 mm Helside* 254 x 365 mm Bagside halvside 254

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Mere end en AVIS. Prisliste. Priseksempel. tre stærke platforme NY PRIS I 2015. Metroxpress universet NYT!

Mere end en AVIS. Prisliste. Priseksempel. tre stærke platforme NY PRIS I 2015. Metroxpress universet NYT! Mere end en AVIS tre stærke platforme Metroxpress universet Det startede i 2001, hvor en rebelsk metro-avis tillod sig at være gratis hvor flabet sagde nogen, hvor dejligt sagde mange - hvor anderledes

Læs mere

BOrsen.dk. Megaboard 930x180. Artikelbanner 300x250. Sidebanner. 160x600. Artikelbanner 300x250

BOrsen.dk. Megaboard 930x180. Artikelbanner 300x250. Sidebanner. 160x600. Artikelbanner 300x250 20 MEDIEINFORMATION2010 Borsen.dk På borsen.dk får beslutningstagerne den vigtigste viden om udviklingen i erhvervslivet og på de finansielle markeder. Dagen igennem bringes de seneste nyheder om markeder,

Læs mere

MATEMATIK på Søværnets officerskole

MATEMATIK på Søværnets officerskole MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK på Søvænets officeskole (opeativ linie). udgave 9 FORORD Bogen gennemgå det pensum, som e beskevet i fagplanen af 9. Det e en foudsætning, at de studeende ha et solidt

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Medieinfo. Djøfs medier. Der er mammon i mangfoldighed Diversitet på arbejdspladser skal tages alvorligt, mener Heidi Rottbøll Andersen. dgmedia.

Medieinfo. Djøfs medier. Der er mammon i mangfoldighed Diversitet på arbejdspladser skal tages alvorligt, mener Heidi Rottbøll Andersen. dgmedia. Djøfs medier Medieinfo 2015 Nr. 13 29. august 2014 Magasinet for medlemmer af Djøf Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.d Der er mammon i mangfoldighed Diversitet på arbejdspladser sal tages

Læs mere

Medieinformation. M aga sinet da nsk golf dgu.org compa n y days Sponsor ater

Medieinformation. M aga sinet da nsk golf dgu.org compa n y days Sponsor ater D A N S K G O L F U N I O N Medieinformation 2010 M aga sinet da nsk golf dgu.org compa n y days Sponsor ater En sport for livet Med 150.000 aktive udøvere er golf i dag Danmarks største sportsgren for

Læs mere

It for professionelle

It for professionelle It for professionelle Version2 Version2.dk er et seriøst nyhedssite for it-professionelle. Sitet henvender sig til it-chefer softwareudviklere, itkonsulenter og projektledere. Sitet kan læses på både pc,

Læs mere

2014 efterår / vinter - 20140814 2 living a

2014 efterår / vinter - 20140814 2 living a 2014 efteå / vite LANERNER, galvaiseede - Vi ka ikke give evhedsgaati på at de ald uste, me de holde lagt lægee ed geemsittet... - Hægsle, itte og hak i ustfit stål. - Magetluk. quado Mico latee Galvaized

Læs mere

Tjekliste til samtlige bannere på danskespil.dk

Tjekliste til samtlige bannere på danskespil.dk Tjekliste til samtlige bannere på danskespil.dk 1 Bemærk!!! Det er sjældent at bureauet skal levere samtlige bannere. Standard pakken er et promotion banner Forside og community bannere på danskespil.dk

Læs mere

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER RELATIONSSKABEREN Relatiosskabde aktivitet so del af salet CRM-stategi ed fokus på at fastholde og udbygge lagvaige elatio til istitutios og viksoheds kud, itesst ell edabejde. D typisk tale o gtage påvikig

Læs mere