Alle fortjener fjernvarme... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle fortjener fjernvarme... 2"

Transkript

1 Alle fortjener fjernvarme... 2 Vi vil kende patientens tilstand... Fjernvarme Fyn har investeret i LOGSTOR Detect Side 3 Røggaskondensering Aars Fjernvarme anvender alle former for brændsel Side 4 80 km langt transmissionsnet kunder nyder dagligt fjernvarme fra TVIS Side 7 Kan levetiden øges til år? Kerteminde Forsyning har valgt LOGSTOR Detect Side 9 Planlagt vedligeholdelse betyder mindre udgifter EnergiMidt skifter til den nyeste digitale teknologi Side 10 Reducerede varmetabet fra 40%-15% - med lavtemperatur og LOGSTOR TwinPipe Side 11 Grøn Kommune med 700 km 2 grøn varme Jammerbugtens største fjernvarmeværk i Fjerritslev Side 12

2 2 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD Fjernvarmen når længere og længere ud... Peter Jorsal, salgsdirektør Fjernvarme er fremtidens opvarmningsform overalt. Besparelser, isolering og ny teknologi hos såvel de centrale som decentrale varme- og kraftvarmeværker samt hos forbrugerne betyder, at kapaciteten er større end efterspørgslen. Derfor kan langt flere forbrugere end tidligere tilbydes effektiv og CO 2 besparende fjernvarme. Varmetabet er begrænset og rørsystemerne til fjernvarme er efterhånden så effektive, at afstanden ikke længere er en væsentlig faktor. Selv de tyndest befolkede områder af Danmark kan nyde fordel af fjernvarme som opvarmningsform og det til gavn for deres pengepung og til gavn for miljøet. nyanlæg, er til stede, kan det helt uproblematisk og forholdsvis enkelt beregnes, om det er rentabelt at investere i nye ledningsnet eller ej. Vi har den nødvendige erfaring, teknologi og de rigtige værktøjer, og vi kan som de eneste levere helhedsløsninger, til såvel transmissions-, distributionsog stikledninger til den enkelte forbruger. LOGSTOR Calculator, er et rigtigt godt beregningsværktøj, der kan beregne og benchmarke på de forskellige kombinationer, muligheder og løsninger. LOGSTOR DoublePipe er en speciel løsning til projekter, der skal nå længere ud med fjernvarme uden store temperaturfald. Det har, ligesom TwinPipe, frem- og returløb i sammen kappe, men fremløbet er een dimension mindre end returløbet. DoublePipe giver nogle umiddelbare fordele, især på transmissionsledninger med langt til forbrugerne, og hvor forbruget er lavt udenfor sæsonen. (Løsningen er yderligere omtalt på side 6). Kvaliteten er en vigtig faktor i et rørsystem. Vi lover, at vore rør holder i mindst 30 år, men vi ved, at de fleste holder meget længere måske op til år. Derfor er det vigtigt, at kvaliteten er helt i top, og at den kan dokumenteres, - og det kan vi... LOGSTOR WeldMaster, der gør PEsamlingerne (svejsemuffer) lige så stærke som kapperøret. Nu kan samlingerne styres digitalt og via GPRS stedfæstes, kvalitetssikres og dokumenteres. Og dokumentationen kan ses på en PC, hvor og hvornår man ønsker det. LOGSTOR Detect er det seneste, nye digitale overvågningssystem, som afløser men alligevel er kompatibelt med det efterhånden forældede, manuelle sporingsværktøj. Det betyder, at hele ledningsnettet kan overvåges og kvalitetskontrolleres centralt på en PCskærm. LOGSTOR Detect er så præcis, at selv de mindste uregelmæssigheder i ledningsnettet registreres og vises på en skærm, og efter ønske alarmeres via SMS eller til vagthavende. Det betyder, at eventuelle skader kan udbedres, før de udvikler sig. (Omtales yderligere side 15). LOGSTOR er det bedste valg som samarbejdspartner, fordi vi har alt det, der skal til for at leve op til de stadigt stigende energisparekrav - såvel FØR, UNDER som EFTER etableringen af en helhedsløsning. ALLE FORTJENER FJERNVARME - og vi skal sammen med værkerne gøre det muligt for fjernvarmen at nå længere og længere ud... Såfremt kapaciteten, som er en væsentlig forudsætning for at investere i For at gøre rørsystemet endnu sikrere, har vi taget ny teknologi til hjælp, Med venlig hilsen Peter Jorsal Alle fortjener fjernvarme... - er udgivet af LOGSTOR A/S Danmarksvej 11 DK-9670 Løgstør Oplag stk. Layout, grafik, foto og produktion PindPromotor A/S Tekster PindPromotor og LOGSTOR Market Communications Magasinet er kildebeskyttet - det er ikke tilladt, at anvende fotos, og tekster eller brudstykker heraf, uden skriftlig tilladelse fra LOGSTOR Market Communications.

3 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD 3 Entrepriseleder Kaj Johansen Vi vil kende patientens tilstand, stille diagnosen og sørge for at journalen er i top! - så enkelt kan det siges, er udmeldingen fra Fjernvarme Fyn Vi starter med hovedpulsårerne - ca. 55 km af de i alt 120 km lange højtrykstransmissionsledninger, som forsyner og forgrener sig rundt i lokalområdet. De ældste installationer er helt tilbage fra 1973, og af forskellige årsager har de nok ikke fået den nødvendige opmærksomhed i de seneste år. Nu er det nødvendigt, disse højtryksforsyningsledninger må aldrig fejle noget - det er et must siger entrepriseleder Kaj Johansen. Al fokus har været på udbygning, men nu skal der bruges tid på registrering og på at få overblik over det eksisterende rørsystem. Herefter skal der investeres i kontinuerlig overvågning og vedligehol- delse for fortsat at opnå de nødvendige ressourcebesparelser og den optimale drift. Fjernvarme Fyn har investeret i LOG- STOR Detect, et nyt og moderne digitalt værktøj, som gør det muligt fra et centralt sted, at overvåge hele ledningsnettets helbredstilstand fra minut til minut. Overvågningen var tidligere manuel, besværlig og særdeles tidskrævende. Detect-løsningen er digital, præcis og gør det muligt at finde selv de mindste fejl, før de bliver et problem. Det betyder ingen ukontrollerede driftsstop samt mulighed for at planlægge vedligehold, og dermed opnå betydelige besparelser. Vi er kommet godt i gang, og jeg tør allerede nu udnævne vores nye sporingsværktøj LOGSTOR Detect som en UBETINGET SUCCES, siger Kaj Johansen, som med mere en 38 år i fjernvarmebranchen ved, hvad han taler om. Det nye værktøj er mange gange bedre end det gamle, og jeg er meget glad for, at vi er med på forkant, og at vi allerede har taget den nye teknologi i brug, fortsætter Kaj Johansen. Jeg er helt sikker på, at digital overvågning af vore højtryksledninger kun er en begyndelse. Når den gode historie bliver kendt, vil der også blive investeret i overvågning af traditionelle distributionsledninger og måske endda stikledninger - Med tiden... slutter entrepriseleder Kaj Johansen.

4 4 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD Røggaskondensering dækker varmeforbruget til 800 husstande Aars Fjernvarme i Himmerland har overskudskapacitet. Alene udnyttelse af røggaskondensering producerer varmeforbruget til Suldrup og Haverslev - ca. 800 husstande. Det er en tidligere fusion af varmeværkerne i Aars og Hornum, og senest Suldrup og Haverslev, der har gjort det muligt at investere i et røggaskondenseringsanlæg. Det har betydet, at stort set al den varme Suldrup og Haverslev har brug for, kommer fra denne løsning. Med samme mænge indfyret brændsel øger Aars Fjernvarme effektiviteten betydeligt. Der er i forbindelse med den seneste fusion lagt en ca. 17 km lang transmissionsledning for at kunne forbinde Aars med Suldrup og Haverslev. En fællesstrækning fra Aars til Sønderup, hvor der forgrenes til hhv. Suldrup og Haverslev. Til løsningen er der anvendt ca. 7 km LOGSTOR TwinPipe og ca.10 km specielt producerede LOGSTOR Double- Pipe, der har to forskellige dimensioner medierør i samme kappe. Det betyder, mere isolering på fremløbsrøret, der er reduceret med en dimension i forhold returløbet. Den mindre dimension på fremløbet giver en øget hastighed. En fornuftig løsning til at mindske temperaturfaldet på lange ledninger i perioder med et lavt forbrug. Den større, men også koldere returledning, kompenserer til gengæld for det øgede tryktab i fremløbet i perioder med stort forbrug. - og det vil betyde, at fjernvarme kan nå længere og længere ud... Den samlede investering er på i alt ca. 30 mio. kr. Tilslutningsafgiften hos de nye forbrugere blev fastsat til ca kr. som et engangsbeløb for et standard hus på 130 m 2. Det betyder, med den aktuelle MWh-pris, en tilbagebetalingstid på 3-5 år. Hans Jørgen Bruun, områdechef LOGSTOR Jan Clement, direktør Aars Fjernvarme

5 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD 5 Et sådant initiativ har stor betydning for udkantområderne, fordi det hermed bliver økonomisk muligt at blive boende, og/eller at sælge huset. Det er også med til at udvikle de små lokalsamfund. Driftsmæssig fordel for det nye fælles varmeværk Aars Fjernvarme anvender alle former for brændsel og benytter sig af de mest optimale situationsbestemte muligheder for at opnå den bedste økonomi. Anlægget kan anvende alt brændbart: husholdningsaffald, industriaffald, og sekunda biobrændsler som uhåndterligt træ/flis/haveaffald, fugtigt halm, etc. Herudover har man en el-kedel til overskuds-el fra vindmøller, og motorer der kører på naturgas, samt spidslast kedler til træpiller, naturgas og olie. Denne kombinationsmulighed resulterer i stabile og optimerede varmepriser på såvel kort som lang sigt. En typisk husstand i Suldrup og Haverslev sparer dermed årligt kr. Og i Aars og Hornum kan forbrugerne opretholde samme varmepris, selvom afgifterne er steget en del. Fordele for alt det andet Økonomi, miljø og bedre udnyttelse af ressourcer er årsagen til projektet. Alene en årlig besparelse på 2½-3 millioner m 3 naturgas, som værkerne i hhv. Suldrup, Haverslev og Hornum anvendte, betyder en betragtelig CO 2 reduktion. Værket i Hornum kører som opreguleringsenhed og anvendes i tider med ubalance på el-nettet. Det samme kommer til at gælde for værkerne i Haverslev og Suldrup. De kan om nødvendigt producere el, når vindmøllerne ikke kan levere den ønskede eller nødvendige mængde strøm og således fungere som back-up for vindmøllerne. Mange fjernvarmeværker vil i nær fremtid komme i den situation, at effekten af besparelser hos såvel værkerne selv som hos forbrugerne resulterer i en overskudskapacitet, som kan og bør udnyttes til at optimere driften. En økonomisk løsning kan være, at fjernvarmeforsyningen fremover skal nå længere og længere ud. Det meget begrænsede varmetab i ledningsnettet, de nye krav til byggeri og isolering af ældre huse, osv. gør forbruget i hver enkelt bolig lavere. Det kan derfor vise sig at være en god forretning at regne på udvidelse af forsyningsområderne. Forbrugere/husstande: Haverslev, 270 Suldrup, 530 Aars/Hornum I alt husstande / forbrugere Rørleverencen: Alle rør og fittings er leveret af LOGSTOR. Projektet er optimeret ved hjælp af LOGSTOR Calculator og med bistand af eksterne rådgivere. Herudover er der anvendt en stor portion erfaring og sund fornuft meter LOGSTOR TwinPipe /500 mm fra Aars til samlingspunktet i Sønderup, hvor transmissionsledningen deler sig til hhv. Suldrup og Haverslev meter LOGSTOR DoublePipe /500 mm fra Sønderup til Suldrup meter LOGSTOR DoublePipe /450 mm fra Sønderup til Haverslev Til samlingerne er der anvendt LOGSTOR EWJoint. Som ekstra sikkerhed er der udviklet en speciel, sikker muffeløsning til de fem styrede underboringer, så de kan udføres uden foringsrør

6 6 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD Temperaturfald er en væsentlig faktor, især når der er langt til forbrugerne LOGSTOR TwinPipe LOGSTOR DoublePipe 168 mm returløb 168 mm returløb 168 mm fremløb 139 mm fremløb LOGSTOR TwinPipe Samme dimension på de to medierør Specialproduktet LOGSTOR DoublePipe Medierøret til fremløb er én dimension mindre end returløbet Isotherm Isotherm LOGSTOR DoublePipe er et specialprodukt, som set udefra ligner LOGSTOR TwinPipe, men fremløbet er en dimension mindre end returen. At gøre fremløbet mindre, kan være en fornuftig løsning til at øge hastigheden og derved mindske temperaturfaldet på lange rørledninger i perioder med lavt forbrug. Den større returledning i DoublePipe, som varmetabsmæssigt ikke har så stor betydning, kompenserer til gengæld delvist for det øgede tryktab i fremløbet i perioder med stort forbrug. Når en rørledning er optimalt dimensioneret, er der en passende hastighed på fjernvarmevandet uden at tryktabet i rørsystemet er for stort. Udenfor højsæsonen, kan det dog betyde, at hastigheden på fjernvarmevandet bliver så lav, at der sker uhensigtsmæssige store temperaturfald - især på lange strækninger. Men det kan der kompenseres for ved at vælge en rørdimension mindre. Hastigheden i rørsystemet bliver dermed højere og temperaturen falder mindre ved lavlast. Denne løsning har dog også konsekvenser trykfaldet i rørstrækningen bliver højere. Man kan så undlade at neddimensionere returen, og dermed kompensere lidt for det øgede trykfald. Det er vanskeligt ved TwinPipe, men enkelt at gøre når rørstrækningen består at et rørpar. Det er på sådanne projekter, LOGSTOR DoublePipe, hvor fremløbet er én dimension mindre end returløbet, med fordel kan anvendes og give den ønskede effekt. Og som ekstra gevinst giver det mere isolering omkring den varme ledning. Det betyder naturligvis, at varmetabet bliver mindre. LOGSTOR DoublePipe kan på lange, små transmissionsledninger være en fordel, selvom prisen er højere end for LOGSTOR TwinPipe. Samme problematik med temperaturfald og tryktab gælder i princippet også for små stikledninger. Stikledninger, specielt med brugsvands-vekslere, har en relativ kort spidsbelastning og lange perioder med relativt lavt forbrug. LOGSTOR DoublePipe kan være med til at minimere temperaturfaldet i stikledningen, og ved spidsbelastning kan den større returledning være med til at reducere trykfaldet over stikledningen. Definitioner: LOGSTOR TwinPipe: Frem- og returløbet, har samme dimension, og ligger i samme kappe LOGSTOR DoublePipe: Fremløbet er én dimension mindre end returløbet, og ligger i samme kappe

7 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD 7 VEJLE TVIS SHELL-RAFFINADERIET FREDERICIA kunder nyder dagligt fjernvarme via det 80 km lange transmissionsnet fra TVIS TAS KOLDING SKÆRBÆKVÆRKET MIDDELFART FYN Effektiv udnyttelse af overskudsvarme fra flere af Trekantområdet store industrivirksomheder reducerer afbrænding af fossile brændsler samt udledning af drivhusgasser. Anvendelse af overskudsvarme er godt for nærmiljøet, klimaet og varmeprisen og derfor godt for os alle sammen. Hos TVIS, Trekantområdets Varmetransmissionsselskab, der er ejet af de 4 store kommuner i Trekantområdet, passes der godt på den 80 km lange transmissionsledning, der har været i drift i 25 år. Og det er nødvendigt for at sikre varmeværkernes kunder i kommunerne Fredericia, Middelfart, Kolding og Vejle varme hver eneste dag. Intet er for godt til at sikre optimal forsyningssikkerhed, optimal drift og optimal vedligeholdelse af transmissionsledningen. synet med alarmtråde og overvågningssystem. Det har betydet, at man løbende, men manuelt, har kunnet holde øje med rørenes tilstand og foretaget levetidsforlængende renoveringer. Tiden er ved at løbe fra den manuelle og omkostningstunge overvågningsfunktion, og derfor har TVIS investeret i et nyt digitalt alarmsystem, LOGSTOR Detect, der meget præcist og med færre ressourcer kan påvise uregelmæssigheder. Det nye alarmsystem er kompatibelt med det eksisterende manuelle system og anvender de eksisterende alarmtråde. LOGSTOR Detect giver mulighed for at tage hånd om problemerne, før de bliver alvorlige og påvirker forsyningssikkerheden. Vi har valgt det nye digitale system, LOGSTOR Detect, ud fra krav om bedre overvågning og mindre forbrug af ressourcer, siger vedligeholdelseschef Tommy H. Hermann, Vi var forventningsfulde ved købet, men også lidt skeptiske. Nu har vi gjort vore erfaringer og må konstatere, at LOGSTOR Detect virker, som det skal. Men vi vil dog fortsat kontrollere de digitale resultater med traditionelle manuelle målinger - en tid endnu..., slutter vedligeholdelseschef Tommy H. Hermann. Hele rørstrækningen har, fra den blev anlagt i 1986, været for- Tommy H. Hermann, vedligeholdelseschef TVIS

8 8 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD Klare facts om energieffektivitet i såvel kroner som i CO 2 gevinst LOGSTOR Calculator er i stand til at benchmarke på energitab og på CO 2 udledning på alle eksisterende rørtyper - både præisolerede rørsystemer og rør i betonkanaler. Programmet er et internetbaseret beregningsprogram, specielt udviklet til beslutningstagerne på varmeværkerne og rådgiverne. Det er det bedste værktøj til at nå det rigtige og mest energieffektive beslutningsgrundlag. Og dermed sikre den mest miljørigtige løsning. LOGSTOR Calculator kan benchmarke på alle rørtyper, på projekter, CO 2 udledning og på konsekvenser af en investering. Calculator er let at arbejde med, giver et hurtigt overblik, og sikrer præcise beregninger af varmetab og CO 2. Med den seneste opdatering af LOG- STOR Calculator i september 2011 er det blevet muligt at foretage dimensionering samt tryktabsberegninger på stikledninger og små net. Et hjælpeværktøj til at analysere forbrugerne i yderkanten af et forsyningsområde. Resultaterne vises som talværdier og som grafiske illustrationer, og det giver et hurtigt og sikkert overblik. LOGSTOR Calculator er til fri afbenyttelse på logstor.com/calculator LOGSTOR Calculator Hurtig sammenligning af alternativer 2 temperatursæt (sommer og vinter) Kappe- og jordtemperaturer kan udregnes Nuværdi af nettab Nettabets effekt på CO 2 udledning Størrelse på energibesparelse ved renovering af gamle ledninger Ældningens effekt indregnes Grafisk illustration af ældningsforløbet i PUR-isoleringen Dimensionering og tryktabsberegning

9 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD 9 John Kryger, driftsleder Kerteminde Forsyning og Hans Bust, områdeansvarlig LOGSTOR Detect Kan levetiden øges til år? - det tror vi på, siger de hos Kerteminde Forsyning...! Det kan betale sig at passe godt på de store transmissionsledninger, herom hersker ingen tvivl. Overvågning og planlagt vedligehold er opskriften for Kerteminde Forsyning A/S, der forventer, at den 25 år gamle og ca. 35 km lange højtryks-transmissionsledning mellem Odense og Kerteminde - samt en afgrening til Hindsholm og Langeskov - kan transportere varmt vand de kommende år. Kerteminde Forsyning og Gartnernes Varmeforsyning købte i 2008 den 25 år gamle transmissionsledning, i daglig tale kaldet H8, af Fynsværket. Det er Fjernvarme Fyn, som på kontrakt har ansvar for den daglige drift og overvågning af tryk og temperatur på H8 - for de nye ejere. H8 havde ikke været regelmæssigt overvåget i flere år, og det første Kerteminde Forsyning gjorde var, at etab- lere et samarbejde med LOGSTOR for at sikre, at der blev etableret regelmæssig overvågning af den lange transmissionsledning, og at få konstateret eventuelle fejl og uregelmæssigheder. Der blev fundet en del fejl, store og mindre, som nu alle er udbedret. Vi har investeret i det sidste nye udstyr, LOGSTOR Detect, der meget præcist kan overvåge og konstatere selv de mindste uregelmæssigheder siger Driftsleder John Kryger. Det betyder, at vi hele tiden ved, om der er problemer, eller om der er problemer på vej, og at vi kan gribe ind, før en evt. skade sker. Vi kan nøje planlægge vedligeholdelse af ledningen, fordi vi kender hele H8 s tilstand. fortsætter John Kryger. Kerteminde Forsyning har valgt LOG- STOR Detect Level 5 med detektor X4 på transmissionsledningen H8. Det betyder, at det er LOGSTOR, der har ansvar for at overvåge og kontrollere data. LOGSTOR leverer månedlige rapporter med status på H8 s tilstand, samt naturligvis en akut meddelelse, hvis der opstår en fejl, der gør reparation nødvendig. Vi har valgt at lade LOGSOR tage sig af overvågningen for at sikre, at denne vigtige opgave har den højeste prioritet. I hverdagen har vi rigeligt at tage os til, og derfor er det alt for let for os at nedprioritere overvågningen. Nu ved jeg, at det sker løbende og LOGSTOR er ansvarlig - det gør mig tryg siger John Kryger. Vi har foreløbig taget fire detektorer X4 og en enkelt X1L i brug, men forventer, at vi skal have yderligere 6-7 X4 i brug i løbet af Kontinuerlig overvågning er vigtig for Kerteminde Forsyning.

10 10 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD 650 km præisoleret ledningsnet digitalt overvåget om få år! - et klart mål hos EnergiMidt Gruppeleder Jørgen Risom (tv.) i dialog med Lars Abildtrup om fjernvarmesystemets driftsstatus EnergiMidt har planer om at bruge alle deres teknikere til meget andet - og gerne mere fornuftigt end at køre rundt i byen og foretage sektionerede lækagesøgninger og samle manuelle målinger for at skaffe øjebliksbilleder. EnergiMidt, med Varme og Projekteringskontor i Herning har allerede et veludviklet og ajourført manuelt overvågningssystem til at holde øje med hele den del af det ca. 650 km lange distributionsnet, som er forsynet med alarmtråde. Men nu skiftes der til den nyeste digitale teknologi - til et system, der fra en central PC gør det muligt at foretage digital overvågning af hele det meget omfattende rørsystem. Når LOGSTOR Detect er færdigt installeret, kan der genereres en aktuel tilstandsrapport for hele det forgrenede rørsystem - hvor som helst og når som helst. Det gør det muligt at udbedre påbegyndende skader, inden de udvikler sig til omkostningskrævende og uforudsete reparationer og dermed opnå bedre udnyttelse af rørsystemet og større forsyningssikkerhed til brugerne. Planlagt vedligeholdelse betyder mindre udgifter og færre gener for alle. Vedligeholdelsesarbejdet kan foretages, når det generer mindst, f.eks. om sommeren hvor forbruget af varmt vand i radiatorerne er minimalt. Gravearbejder i veje og på stier kan planlægges, og i mange tilfælde koordineres med andre operatører, der skal i jorden. Vi forventer en betydelig effektivisering og optimering af driften samt besparelser i ressourceforbruget, når LOGSTOR Detect er udbygget helt. Og det skulle gerne give gladere og mere tilfredse kunder, fordi vi undgår uplanlagte forsyningsstop, f. eks i forbindelse med brud eller lækagesøgning. Og fordi vi kan levere den ydelse vore kunder med rette kan forvente siger Ingeniør, Jørgen Risom, gruppeleder, som har ansvaret for det faglige i Varme/Projektering.

11 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD 11 Reducerede nettabet fra 40% til 15% - med lavtemperatur og LOGSTOR TwinPipe Overvågning Høje Taastrup projektet er et udviklings- og demonstrationsprojekt, og der er meget stor interesse for at følge projektet. LOGSTOR Detect er den del af løsningen, der fremover skal holde øje med fjernvarmenettet i boligkvarteret. Den nye rørstrækning er udstyret med Level 4, baseret på X4 detektorerne. Høje Taastrup havde egentlig købt X1L detektorer, men LOGSTOR har, da der er tale om et helt nyt og lukket projekt med nye alarmtråde, stillet X4 til rådighed de næste to år for til gengæld at kunne anvende projektet som et demoprojekt. Traditionel Fjernvarme Fremløbstemperatur : grader Returløbstemperatur : grader I boligkvarteret Sønderby i Høje Taastrup med 75 huse fra 90 erne opvarmet med gulvvarme bliver nettabet reduceret betydeligt ved at konvertere fra Traditionel Fjenvarme til Lavtemperatur Fjernvarme (LTDH) og udskifte det eksisterende rørnet, som var i dårlig stand og havde et varmetab på over 40%. Høje Taastrup Fjernvarme renoverer løbende fjernvarmenettet og udbygger med nye boligområder. De områder, der i dag har individuel naturgasopvarmning, bliver over tid konverteret til fjernvarme. Lavtemperatur Fjernvarme Fremløbstemperatur : grader Returløbstemperatur : grader Projektet i Sønderby er en del af et EUDP-projekt, der skal afdække mulighederne for at reducere CO 2 -udledningen ved at udskifte et eksisterende fjernvarmenet og drive det efter LTDH-principperne. Resultatet er reduktion af varmetabet til mindre end 15% og af CO 2 udslippet med ca. 66 tons pr. år. Den ny distributionsledning fra Varmecentralen blev anlagt med LOGSTOR TwinPipe med diffusionsspærre og Serie 2 isolering i dimensionerne 34-34/160 og 76-76/250 mm. Til stikledningerne blev der anvendt specielt producerede Serie 3 AluFlex-rør med diffusionsspærre i dimension 20-20/125 mm. Parcelhuskvarteret Sønderby i Høje Taastrup

12 12 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD Fjerritslev Grøn Kommune med 700 km 2 grøn varme Fjernvarme er god, stabil og økonomisk varmeforsyning til ca. halv pris af traditionel oliefyring. Sådan er virkeligheden blevet for de ca. 900 forbrugere, der de seneste 10 år er blevet tilsluttet Jammerbugtens største fjernvarmeværk i Fjerritslev. Det er forbrugerne, der har forlangt fjernvarme, siger Kenny Lundtoft fra Fjerritslev Fjernvarme. Vi har ikke presset på, men på forbrugernes initiativ har vi regnet på en udbygning, og den faldt heldigt ud for begge parter. For 10 år siden havde vi forbrugere, nu er vi oppe på og det endda i et af landets tyndest befolkede områder. Beregninger, foretaget af Kenny Lundtoft sammen med eksterne rådgivere, pumpeleverandører og LOGSTOR, viste, at en investering på ca. 55 millioner kr. ville være såvel fornuftig som rentabel med en forbrugertilslutning på 90%, indenfor en radius af ca. 15 km fra Fjerritslev Fjernvarme. og sådan blev det! Attraktivt liv i udkantsområderne Økonomien har over perioden vist sig rigtig god for de nye forbrugere. Der gives netop nu ca kr. i tilskud for at skrotte et eksisterende oliefyr samt et yderligere tilskud fra Staten på ca kr. Med en tilslutningspris på fra kr. til kr. er tilbagebetalingstiden nede på 3-5 år. Jo ældre huse jo større forbrug - derfor forskellen. Fjernvarme kan være med til at gøre det muligt og måske endda attraktivt at bo i udkantsområderne af Danmark. Lokalsamfundene undgår bl.a. affolkning, og der er flere eksempler på, at huse, der har fået fjernvarme, er blevet renoveret og handlet flere gange. Alternativt kunne de være blevet fraflyttet og have stået tomme - og over tid have været usælgelige. Fra den nye strækning i Gøttrup Beregning foretaget af PlanEnergi i Nordjylland viser, at der udledes ton mindre CO 2 pr. år ved at konvertere 500 huse til fjernvarme, som er baseret på flis Emissioner Enhed Reference Projekt Projekt minus reference CO 2 ton/år CH 4 (Metan) kg/år N 2 O (lattergas) kg/år CO 2 -ækvivalenter ton/år SO 2 kg/år NO X kg/år PM 2,5 kg/år Forudsætninger: Gns. forbrug til varme og brugsvand pr. husstand: 18,1 MWh/år. Oliekedlernes årsnyttevirkning: 80%. Varmeværkets fliskedels årsnyttevirkning: 20%. Brændselsforbrug flis-kedel: MWh/år. Brændselsforbrug gasolie: MWh/år

13 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD 13 Varmemester Kenny Lundtoft i dialog med områdechef Helmuth Schneider har arbejdet i fjernvarmebranchen siden Han startede i Fjerritslev Fjernvarme i 2001, hvor han har været engageret i at udvide forsyningsområdet med 900 nye forbrugere Grøn energi, grøn kommune Beregninger viser, at CO 2 -udledningen reduceres med ton per år ved konvertering af 500 individuelle oliefyr til fjernvarme, der er baseret på flis. Og hertil kommer de forbedringer, der foretages i takt med at rørsystemet renoveres. Tidligere havde vi et nettab på 32% - nu er det ca. 28%, og det er tilfredsstillende set i lyset af ledningsnettes alder (vi har stadig rør i kanaler), de lange afstande og de tyndt befolkede områder, vi forsyner. Vi er så heldige, at vi har betydelige aftagere af varme i yderområderne af vores net. Det er f.eks. sportshaller, folke- og efterskoler, og lign. De har stor betydning for effektiviteten og bidrager positivt til driftsomkostningerne, slutter Kenny Lundtoft. Nye effektive rørledninger De nye udvidelser til yderområderne er baseret på de mest energieffektive løsninger. Til transmissions- og distributionsledningerne er anvendt LOGSTOR TwinPipe i Serie 2 og til stikledningerne er der valgt LOGSTOR PexFlex Double- Pipe også i Serie 2. Rom blev ikke bygget på en dag; og det er varmeforsyningen i Fjerritslev og omegn heller ikke blevet. Som skrevet er der de seneste 10 år investeret ca. 55 millioner kr., og hele investeringen har været opdelt i etaper. De seneste etaper er gennemført i 2010/2011: Fase 1: Skerping, Husby, Ålegårds Mark Fase 2: Bonderup, Trekroner, Skræm Fase 3: Gøttrup, Korsholm, Ørebro Fase 4: Kirkedal, Haverslev Fase 4 forventes færdig i december Projektopstart: August 2010 Transmissionsledning: meter LOGSTOR TwinPipe dimension /450, Serie meter LOGSTOR TwinPipe dimension /355, Serie 2 Krympemuffesystemet LOGSTOR SXJoint Distributionsledning: meter, LOGSTOR TwinPipe med diffusionsspærre, Serie 2, dimension 88-88/280 Krympemuffesystemet LOGSTOR SXJoint Stikledninger: meter LOGSTOR PexFlex DoublePipe, dimension 22-16/ meter LOGSTOR PexFlex DoublePipe, dimension 28-22/110 Diverse mindre LOGSTOR TwinPipe med diffusionsspærre, Serie 2 Afgreninger med TX afgreningsmuffer (krympe) samt præisolerede T-stykker Udover PexFlex DoublePipe er der ikke leveret specialprodukter til dette projekt

14 14 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD Sikre samlinger af præisolerede rør - med Web-baseret dokumentation LOGSTOR WeldMaster Den håndholdte computer, PDA en, styrer kommunikationen mellem muffe og svejsemaskine og giver operatøren fuld kontrol over den automatiserede svejseproces. Når præisolerede rør samles med svejsemuffer, betyder det stærke og tætte samlinger. Det skyldes ikke alene svejsemuffen men også det værktøj, som LOGSTOR har udviklet til at foretage den mest præcise og sikre svejseproces samt til at dokumentere og stedfæste hver enkelt samling. LOGSTOR Weldmaster er en multifunktions PE-svejsemaskine, der benytter den nyeste teknologi. PDA, GPS og datachip gør det hurtigere og sikrere at installere rørsystemerne og lettere for såvel entreprenørerne som energiselskaberne at kontrollere. Det betyder effektivitet, sporbarhed og dokumentation. Når svejsekvaliteten er godkendt, opsamles de unikke data via en PDA på en computer og sendes videre til en web-server. På et website vil hver enkelt svejsnings kvalitetsdata kunne genskabes efter behov. Samtidig vil man på en aktuel strækning kunne se den nøjagtige GPS position for hver eneste muffe, og således er mufferne lette at finde, hvis uheldet er ude... Multifunktionel svejsemaskine, baseret på nye teknologier som GPS, PDA og datachip (RFID-tag) Giver øget sikkerhed, kontrol og sporbarhed Web-baseret dokumentation giver overblik over projektets status GPS-modulet registrerer muffens geografiske placering Den trådløse PDA håndterer alle produktdata og den automatiske indstilling af svejseprocessen. Eliminerer menneskelige fejl PDA en kontrollerer svejseprocessen og registrerer alle svejsedata, som uploades til web-portalen Én maskine kan svejse alle LOGSTOR svejsemuffer WeldMaster kan foretage to uafhængige svejsninger samtidig. Det øger produktivitet og fleksibilitet Mufferne leveres med indbygget RFID-tag, en datachip med muffens produktdata, som er forudsætningen for PDA-funktionen Eliminerer fejl Alle LOGSTOR s svejsemuffer er udstyret med en chip, som indeholder muffens produkt- og produktionsdata samt svejseoplysninger. Det gør hver enkelt muffe unik, og gør det muligt at svejse mufferne automatisk og individuelt i henhold til de forprogrammerede data. En GPS-modtager i PDA en registrerer muffens geografiske placering, dato og klokkeslet for installationen. Disse data indgår sammen med produktdata og et grafisk forløb af svejseprocessen i den web-baserede dokumentation

15 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD 15 Tillid er godt kontrol er bedre... Data sky Internet / VPN via GPRS Overvågningssystemer Level 5 Full-service løsningen LOGSTOR varetager alt - levering, installering og hosting af overvågningsenheder og software, overvågning af rørsystemet, analyse af måleresultaterne, anbefaling af reparationer, arkivering og backup af data, opdatering af programsoftware, hotline, mm. Ved hjælp af X1L eller X4 overvågningsenhederne og XTool softwaren overvåges varmeværkets ledningsnet og alle informationerne arkiveres passwordbeskyttet på LOGSTOR s databaseserver. Erfaringerne viser, at det er økonomisk og klogt at holde øje med de ofte mange hundrede kilometer rørstrækninger, et varmeværk har. Langt de fleste rør har i mange år været udstyret med alarmtråde, der har gjort det muligt at spore fejl. Det er en manuel og tidskrævende proces, og fejlene opdages normalt først når skaden har bredt sig. Ved at installere GPRS-baserede, digitale overvågningsenheder på ledningsnettet kan alle informationer om rørenes aktuelle tilstand sendes til - og samles på - en centralt placeret computer. Her analyseres informationerne straks, og om nødvendigt udsendes en alarm som eller SMS til den eller de personer, man ønsker. En løsning, som gør det muligt at foretage indgreb, straks en evt. skade opstår. Proaktiv overvågning betyder LOGSTOR Detect Central overvågning Dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering af fejl Gør forebyggende vedligehold mulig Afslører utætte samlinger, montagefejl og øvrige kvalitetsproblemer, når rørsystemet sættes i drift / i garantiperioden Minimerer omkostninger til reparation Udnytter specialiserede teknikeres kompetencer Frigiver ressourcer til varmeværkerne Øger rørsystemernes levetid Overvågningssoftware RedDetect XTool længere levetid og øget forsyningssikkerhed af ethvert fjernvarmerørsystem. Det er en kendsgerning, som mange fjernvarmeværker allerede vil kunne bekræfte. Level 4 Hosting løsning En tilsvarende løsning som Level 5 kan leveres med den eneste forskel, at varmeværket selv varetager overvågning af rørsystemet, analyserer måleresultaterne og vurderer behovet for reparationer. Level 3 Detektor med XTool software LOGSTOR leverer overvågningsenhederne X1L eller X4 til rørsystemet samt XTool softwaren til installering på varmeværkets egen server. Herefter varetager varmeværket selv overvågning, analyse, vedligeholdelse mm. af såvel overvågnings- som rørsystem. Level 2 Detektor uden XTool software LOGSTOR leverer overvågningsenheden X1L til rørsystemet - uden den centrale overvågningsfunktion. Level 1 Målepunktsløsning Den enkleste metode for overvågning af rørsystemet sker direkte på alarmtrådene. Med faste mellemrum gennemmåler varmeværkets eller LOGSTOR s servicemedarbejdere systemet med et bærbart måleinstrument. Varmeværkerne kan vælge hele eller dele af overvågningskonceptet, afhængig af rørsystemets størrelse og type, samt hvilken grad af dokumentation der kræves. Alle overvågningssystemer, der som minimum er baseret på Level 1, kan til enhver tid opgraderes til et højere level med mere avancerede løsninger.

16 LOGSTOR A/S Danmarksvej 11 DK-9670 Løgstør Tel Fax pindpromotor.dk 19739

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

2.0. Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation

2.0. Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation 2.0 Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation 2.0 - hurtig og sikker samling af præisolerede rør Web-baseret dokumentation sikrer overblik over projektets status Multifunktionel svejsemaskine,

Læs mere

Alle fortjener fjernvarme...

Alle fortjener fjernvarme... Alle fortjener fjernvarme... 1 Forbrugerne sparer og sparer... I Østerby betyder det 1.018 tons CO 2 mindre om året for 276 husstande Side 2 skift fra naturgas til fjernvarme I Rudersdal spares der tillige

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Energieffektivitet og fleksibilitet

Energieffektivitet og fleksibilitet Energieffektivitet og fleksibilitet LOGSTOR FlexPipe Fleksible præisolerede rør til fjernvarme Fleksible rørsystemer til store og små fjernvarmeanlæg Det yderste, beskyttende kapperør er fremstillet af

Læs mere

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer systemet det sikreste muffesystem til præisolerede rør Fremstillet af samme materiale som kapperøret Samme muffesystem til både lige rør og afgreninger

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2014. Peter Jorsal

Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2014. Peter Jorsal Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2014 Peter Jorsal Agenda Opdateringer/nyheder Diffusionsspærrens betydning Kommentar til Dansk Fjernvarmes test 2014 2 LOGSTOR FlextraPipe Nu op til ø180

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer

Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer Velegnede i temperaturområdet 140 C-250 C Kan installeres såvel fritliggende som jordforlagte Er 100% tætte for udefra kommende vand Lette at rengøre [ We

Læs mere

Diffusionsspærre TwinPipe systemer Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri

Diffusionsspærre TwinPipe systemer Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri Reduktion af energitab fra rørsystemer Bjarne K. Jepsen 1 Agenda Diffusionsspærre TwinPipe systemer Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri 2 Varmetab λværdier 1 Varmetab Hvad har indflydelse på varmetabet

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

TLV projekt: Etablering af akkumuleringstank til fjernvarme samt udskiftning af PLC og SRO/Scada system

TLV projekt: Etablering af akkumuleringstank til fjernvarme samt udskiftning af PLC og SRO/Scada system TRUSTRUP-LYNGBY VARMEVÆRK a.m.b.a. TLV projekt: Etablering af akkumuleringstank til fjernvarme samt udskiftning af PLC og SRO/Scada system Bestyrelsen på Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a. ønsker etableret

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

Anholt Nærvarme. Projekt: Anholt Nærvarme 26. januar 2015

Anholt Nærvarme. Projekt: Anholt Nærvarme 26. januar 2015 Anholt Nærvarme Resume I forlængelse af projekt: Naturpleje på Anholt, opstår der en mulighed for, at udnytte den uønskede bevoksning til biomasse, som ressource til vedvarende energi og et alternativ

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Hans Winthers Vej 9 8400 Ebeltoft CVR 22 70 37 14 Carl Th. Dreyers Vej 0 8400 Ebeltoft Ebeltoft, 09-06-2017 Tilbud Forbrugernr.: 82083 Vedr. ejendommen: Carl Th. Dreyers

Læs mere

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Agenda 23/11 2015. Hvad er Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Tilbud om fjernvarme til Norring & Foldby. Er fjernvarme noget for mig? Beslutningsgrundlag

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle Motor og generator Der er indlysende fordele ved at producere decentral kraftvarme. Hvis vi kun producerede varme eller hvis vi kun producerede elektricitet ville virkningsgraden hver især ligge på ca.:

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. Bestyrelsens beretning Indledning 2012 har ligesom 2011 har været et uforudsigeligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk.

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Beretning. Driftsåret 2016. 1. Nyudstykninger, nyanlæg, reparationer, ombygninger m.m. i 2016. Der var ingen byggeaktivitet i Golfparken i 2016. Der er bygget 2 huse på naboudstykningen. Området er udlagt

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

-rettidig ekspertise...

-rettidig ekspertise... Østergaard Entreprise -rettidig ekspertise... Østergaard Entreprise beskæftiger sig med del- og totalentrepriser inden for renovering og nyanlæg af rørsystemer og ledningsarbejde i fjernvarmebranchen.

Læs mere

Lavtemperatur overskudsvarme og fjernkøling. Idéudvikling Af Tom Diget Td@viborg-fjernvarme.dk

Lavtemperatur overskudsvarme og fjernkøling. Idéudvikling Af Tom Diget Td@viborg-fjernvarme.dk Lavtemperatur overskudsvarme og fjernkøling Idéudvikling Af Tom Diget Td@viborg-fjernvarme.dk Baggrund for emnet Viborg har lang erfaring med at reducere temperaturen, og indgår i flere Erfa-sammenhæng

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2012-2015 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER VISION HANDLINGSPLAN 2012-2015

BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2012-2015 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER VISION HANDLINGSPLAN 2012-2015 BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2012-2015 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER Borup Varmeværk har vurderet de strategiske udfordringer værket står overfor i perioden 2012-2015 og disse kan kategoriseres i følgende

Læs mere

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Ishøj Kommune Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Foto : Indkørsel til Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk - Industrivangen 34-2635 Ishøj - Tlf.: 43 57 76 76 - E-mail : sf@ishoj.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Dansk Fjernvarme, 9. og 10. december 2014 Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Flemming Hammer, Energiplanlægning og fjernvarme 1 Aktuel viden, udfordringer og perspektiver "Etablering

Læs mere

Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned.

Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned. Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned. Afkøling af fjernvarme Generelt Forskellen mellem fjernvarme- vandets fremløbs- og retur- løbstemperatur kaldes afkølingen. Jo koldere fjernvarme-

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Fremtidens varmeforsyning i Høje-Taastrup Kommune. Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune

Fremtidens varmeforsyning i Høje-Taastrup Kommune. Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune Fremtidens varmeforsyning i Høje-Taastrup Kommune Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune Organisering Milepæle i HTKs varmeforsyning Politisk forankring Koordinere

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

FlexCities 2. Vækst i fjernvarmesektoren Grøn Energi 7. februar 2017 Per Alex Sørensen 1

FlexCities 2. Vækst i fjernvarmesektoren Grøn Energi 7. februar 2017 Per Alex Sørensen 1 FlexCities 2 Innovative transmissionsledninger, styring, varmepumper og industriel overskudsvarme i et integreret energisystem med 100% vedvarende energi Vækst i fjernvarmesektoren Grøn Energi 7. februar

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR, INDLÆG VED KLAUS FAFNER KARL ERIK HANSEN RAMBØLL ENERGI GENERELT OM PROJEKTET Projektet er støttet af Dansk Fjernvarmes F&U-konto.

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Produktion. Forbrugsforskelle

Produktion. Forbrugsforskelle Forbrugsforskelle Forbruget af strøm og forbruget af fjernvarme er ikke lige stort og heller ikke ens set over døgnets 24 timer. Der er også variationer hen over ugen, sommer og vinter eller når det er

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse? - Udvikling og optimering af et lavenergifjernvarmenet.

Fjernvarme til lavenergihuse? - Udvikling og optimering af et lavenergifjernvarmenet. Af Peter Kaarup Olsen og Torbjørn Ærenlund civilingeniør studerende Fjernvarme til lavenergihuse? - Udvikling og optimering af et lavenergifjernvarmenet. Af Svend Svendsen Professor, BYG.DTU Danmarks Tekniske

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Rudkøbing Varmeværk A.m.b.a. Strandlystvej 123. 5900 Rudkøbing. Tel.: 6251 2142 www.rudkoebingfjernvarme.dk Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006 Notat 16. oktober 26 Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 26 Indledning Dansk Fjernvarmes undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark viser, at priserne generelt er steget i

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2015. Peter Jorsal Produktchef

Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2015. Peter Jorsal Produktchef Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2015 Peter Jorsal Produktchef Agenda Fokus på totalomkostninger Diffusionstæt system Varmetabsberegningen Produkter og design Diffusionsspærrens betydning

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma Få den fulde værdi af jeres næste projekt DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma I sikrer hverdagens drift. Vi giver råd om fremtiden Overvejer I, hvordan I kan fremtidssikre værket i forhold

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer

En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer den sikre og slanke krympemuffe til præisolerede rør Dobbelttætning sikrer fuldstændig tæthed i hele levetiden Høj krympetemperatur sikrer, at muffen

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Generalforsamlingen den 8. november 2016 3. november 2016 1 2 Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! I det forløbne regnskabsår har vi købt 195.225 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt

Læs mere

TERMIS GIVER DIG FULD KONTROL!

TERMIS GIVER DIG FULD KONTROL! FJERNVARMEOPTIMERING Realtidsovervågning og proaktive beslutninger PÅLIDELIG VARME TIL MERE END 100 MILLIONER HJEM is becoming TERMIS GIVER DIG FULD KONTROL! Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Hvad har vi lært? del 2:

Hvad har vi lært? del 2: Hvad har vi lært? del 2: Tekniske forhold og erfaringer Varmepumper i forhold til biomasse Fleksibelt elforbrug Kombinationer med solfangere Køling af returvand Fjernvarmetemperaturenes betydning Specialkonsulent

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Generalforsamlingen den 10. november 2015 5. november 2015 1 2 Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! I det forløbne regnskabsår har vi købt 188.505 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt

Læs mere

VELKOMMEN TIL DISTRIBUTIONSGRUPPENS TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR

VELKOMMEN TIL DISTRIBUTIONSGRUPPENS TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR VELKOMMEN TIL DISTRIBUTIONSGRUPPENS TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR 2014 Dagens program Velkomst v/distributionsgruppen FORMIDDAGENS PROGRAM PROGRAM 09.00 Registrering og kaffe 09.30 Velkomst ved

Læs mere