Alle fortjener fjernvarme... 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle fortjener fjernvarme... 2"

Transkript

1 Alle fortjener fjernvarme... 2 Vi vil kende patientens tilstand... Fjernvarme Fyn har investeret i LOGSTOR Detect Side 3 Røggaskondensering Aars Fjernvarme anvender alle former for brændsel Side 4 80 km langt transmissionsnet kunder nyder dagligt fjernvarme fra TVIS Side 7 Kan levetiden øges til år? Kerteminde Forsyning har valgt LOGSTOR Detect Side 9 Planlagt vedligeholdelse betyder mindre udgifter EnergiMidt skifter til den nyeste digitale teknologi Side 10 Reducerede varmetabet fra 40%-15% - med lavtemperatur og LOGSTOR TwinPipe Side 11 Grøn Kommune med 700 km 2 grøn varme Jammerbugtens største fjernvarmeværk i Fjerritslev Side 12

2 2 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD Fjernvarmen når længere og længere ud... Peter Jorsal, salgsdirektør Fjernvarme er fremtidens opvarmningsform overalt. Besparelser, isolering og ny teknologi hos såvel de centrale som decentrale varme- og kraftvarmeværker samt hos forbrugerne betyder, at kapaciteten er større end efterspørgslen. Derfor kan langt flere forbrugere end tidligere tilbydes effektiv og CO 2 besparende fjernvarme. Varmetabet er begrænset og rørsystemerne til fjernvarme er efterhånden så effektive, at afstanden ikke længere er en væsentlig faktor. Selv de tyndest befolkede områder af Danmark kan nyde fordel af fjernvarme som opvarmningsform og det til gavn for deres pengepung og til gavn for miljøet. nyanlæg, er til stede, kan det helt uproblematisk og forholdsvis enkelt beregnes, om det er rentabelt at investere i nye ledningsnet eller ej. Vi har den nødvendige erfaring, teknologi og de rigtige værktøjer, og vi kan som de eneste levere helhedsløsninger, til såvel transmissions-, distributionsog stikledninger til den enkelte forbruger. LOGSTOR Calculator, er et rigtigt godt beregningsværktøj, der kan beregne og benchmarke på de forskellige kombinationer, muligheder og løsninger. LOGSTOR DoublePipe er en speciel løsning til projekter, der skal nå længere ud med fjernvarme uden store temperaturfald. Det har, ligesom TwinPipe, frem- og returløb i sammen kappe, men fremløbet er een dimension mindre end returløbet. DoublePipe giver nogle umiddelbare fordele, især på transmissionsledninger med langt til forbrugerne, og hvor forbruget er lavt udenfor sæsonen. (Løsningen er yderligere omtalt på side 6). Kvaliteten er en vigtig faktor i et rørsystem. Vi lover, at vore rør holder i mindst 30 år, men vi ved, at de fleste holder meget længere måske op til år. Derfor er det vigtigt, at kvaliteten er helt i top, og at den kan dokumenteres, - og det kan vi... LOGSTOR WeldMaster, der gør PEsamlingerne (svejsemuffer) lige så stærke som kapperøret. Nu kan samlingerne styres digitalt og via GPRS stedfæstes, kvalitetssikres og dokumenteres. Og dokumentationen kan ses på en PC, hvor og hvornår man ønsker det. LOGSTOR Detect er det seneste, nye digitale overvågningssystem, som afløser men alligevel er kompatibelt med det efterhånden forældede, manuelle sporingsværktøj. Det betyder, at hele ledningsnettet kan overvåges og kvalitetskontrolleres centralt på en PCskærm. LOGSTOR Detect er så præcis, at selv de mindste uregelmæssigheder i ledningsnettet registreres og vises på en skærm, og efter ønske alarmeres via SMS eller til vagthavende. Det betyder, at eventuelle skader kan udbedres, før de udvikler sig. (Omtales yderligere side 15). LOGSTOR er det bedste valg som samarbejdspartner, fordi vi har alt det, der skal til for at leve op til de stadigt stigende energisparekrav - såvel FØR, UNDER som EFTER etableringen af en helhedsløsning. ALLE FORTJENER FJERNVARME - og vi skal sammen med værkerne gøre det muligt for fjernvarmen at nå længere og længere ud... Såfremt kapaciteten, som er en væsentlig forudsætning for at investere i For at gøre rørsystemet endnu sikrere, har vi taget ny teknologi til hjælp, Med venlig hilsen Peter Jorsal Alle fortjener fjernvarme... - er udgivet af LOGSTOR A/S Danmarksvej 11 DK-9670 Løgstør Oplag stk. Layout, grafik, foto og produktion PindPromotor A/S Tekster PindPromotor og LOGSTOR Market Communications Magasinet er kildebeskyttet - det er ikke tilladt, at anvende fotos, og tekster eller brudstykker heraf, uden skriftlig tilladelse fra LOGSTOR Market Communications.

3 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD 3 Entrepriseleder Kaj Johansen Vi vil kende patientens tilstand, stille diagnosen og sørge for at journalen er i top! - så enkelt kan det siges, er udmeldingen fra Fjernvarme Fyn Vi starter med hovedpulsårerne - ca. 55 km af de i alt 120 km lange højtrykstransmissionsledninger, som forsyner og forgrener sig rundt i lokalområdet. De ældste installationer er helt tilbage fra 1973, og af forskellige årsager har de nok ikke fået den nødvendige opmærksomhed i de seneste år. Nu er det nødvendigt, disse højtryksforsyningsledninger må aldrig fejle noget - det er et must siger entrepriseleder Kaj Johansen. Al fokus har været på udbygning, men nu skal der bruges tid på registrering og på at få overblik over det eksisterende rørsystem. Herefter skal der investeres i kontinuerlig overvågning og vedligehol- delse for fortsat at opnå de nødvendige ressourcebesparelser og den optimale drift. Fjernvarme Fyn har investeret i LOG- STOR Detect, et nyt og moderne digitalt værktøj, som gør det muligt fra et centralt sted, at overvåge hele ledningsnettets helbredstilstand fra minut til minut. Overvågningen var tidligere manuel, besværlig og særdeles tidskrævende. Detect-løsningen er digital, præcis og gør det muligt at finde selv de mindste fejl, før de bliver et problem. Det betyder ingen ukontrollerede driftsstop samt mulighed for at planlægge vedligehold, og dermed opnå betydelige besparelser. Vi er kommet godt i gang, og jeg tør allerede nu udnævne vores nye sporingsværktøj LOGSTOR Detect som en UBETINGET SUCCES, siger Kaj Johansen, som med mere en 38 år i fjernvarmebranchen ved, hvad han taler om. Det nye værktøj er mange gange bedre end det gamle, og jeg er meget glad for, at vi er med på forkant, og at vi allerede har taget den nye teknologi i brug, fortsætter Kaj Johansen. Jeg er helt sikker på, at digital overvågning af vore højtryksledninger kun er en begyndelse. Når den gode historie bliver kendt, vil der også blive investeret i overvågning af traditionelle distributionsledninger og måske endda stikledninger - Med tiden... slutter entrepriseleder Kaj Johansen.

4 4 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD Røggaskondensering dækker varmeforbruget til 800 husstande Aars Fjernvarme i Himmerland har overskudskapacitet. Alene udnyttelse af røggaskondensering producerer varmeforbruget til Suldrup og Haverslev - ca. 800 husstande. Det er en tidligere fusion af varmeværkerne i Aars og Hornum, og senest Suldrup og Haverslev, der har gjort det muligt at investere i et røggaskondenseringsanlæg. Det har betydet, at stort set al den varme Suldrup og Haverslev har brug for, kommer fra denne løsning. Med samme mænge indfyret brændsel øger Aars Fjernvarme effektiviteten betydeligt. Der er i forbindelse med den seneste fusion lagt en ca. 17 km lang transmissionsledning for at kunne forbinde Aars med Suldrup og Haverslev. En fællesstrækning fra Aars til Sønderup, hvor der forgrenes til hhv. Suldrup og Haverslev. Til løsningen er der anvendt ca. 7 km LOGSTOR TwinPipe og ca.10 km specielt producerede LOGSTOR Double- Pipe, der har to forskellige dimensioner medierør i samme kappe. Det betyder, mere isolering på fremløbsrøret, der er reduceret med en dimension i forhold returløbet. Den mindre dimension på fremløbet giver en øget hastighed. En fornuftig løsning til at mindske temperaturfaldet på lange ledninger i perioder med et lavt forbrug. Den større, men også koldere returledning, kompenserer til gengæld for det øgede tryktab i fremløbet i perioder med stort forbrug. - og det vil betyde, at fjernvarme kan nå længere og længere ud... Den samlede investering er på i alt ca. 30 mio. kr. Tilslutningsafgiften hos de nye forbrugere blev fastsat til ca kr. som et engangsbeløb for et standard hus på 130 m 2. Det betyder, med den aktuelle MWh-pris, en tilbagebetalingstid på 3-5 år. Hans Jørgen Bruun, områdechef LOGSTOR Jan Clement, direktør Aars Fjernvarme

5 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD 5 Et sådant initiativ har stor betydning for udkantområderne, fordi det hermed bliver økonomisk muligt at blive boende, og/eller at sælge huset. Det er også med til at udvikle de små lokalsamfund. Driftsmæssig fordel for det nye fælles varmeværk Aars Fjernvarme anvender alle former for brændsel og benytter sig af de mest optimale situationsbestemte muligheder for at opnå den bedste økonomi. Anlægget kan anvende alt brændbart: husholdningsaffald, industriaffald, og sekunda biobrændsler som uhåndterligt træ/flis/haveaffald, fugtigt halm, etc. Herudover har man en el-kedel til overskuds-el fra vindmøller, og motorer der kører på naturgas, samt spidslast kedler til træpiller, naturgas og olie. Denne kombinationsmulighed resulterer i stabile og optimerede varmepriser på såvel kort som lang sigt. En typisk husstand i Suldrup og Haverslev sparer dermed årligt kr. Og i Aars og Hornum kan forbrugerne opretholde samme varmepris, selvom afgifterne er steget en del. Fordele for alt det andet Økonomi, miljø og bedre udnyttelse af ressourcer er årsagen til projektet. Alene en årlig besparelse på 2½-3 millioner m 3 naturgas, som værkerne i hhv. Suldrup, Haverslev og Hornum anvendte, betyder en betragtelig CO 2 reduktion. Værket i Hornum kører som opreguleringsenhed og anvendes i tider med ubalance på el-nettet. Det samme kommer til at gælde for værkerne i Haverslev og Suldrup. De kan om nødvendigt producere el, når vindmøllerne ikke kan levere den ønskede eller nødvendige mængde strøm og således fungere som back-up for vindmøllerne. Mange fjernvarmeværker vil i nær fremtid komme i den situation, at effekten af besparelser hos såvel værkerne selv som hos forbrugerne resulterer i en overskudskapacitet, som kan og bør udnyttes til at optimere driften. En økonomisk løsning kan være, at fjernvarmeforsyningen fremover skal nå længere og længere ud. Det meget begrænsede varmetab i ledningsnettet, de nye krav til byggeri og isolering af ældre huse, osv. gør forbruget i hver enkelt bolig lavere. Det kan derfor vise sig at være en god forretning at regne på udvidelse af forsyningsområderne. Forbrugere/husstande: Haverslev, 270 Suldrup, 530 Aars/Hornum I alt husstande / forbrugere Rørleverencen: Alle rør og fittings er leveret af LOGSTOR. Projektet er optimeret ved hjælp af LOGSTOR Calculator og med bistand af eksterne rådgivere. Herudover er der anvendt en stor portion erfaring og sund fornuft meter LOGSTOR TwinPipe /500 mm fra Aars til samlingspunktet i Sønderup, hvor transmissionsledningen deler sig til hhv. Suldrup og Haverslev meter LOGSTOR DoublePipe /500 mm fra Sønderup til Suldrup meter LOGSTOR DoublePipe /450 mm fra Sønderup til Haverslev Til samlingerne er der anvendt LOGSTOR EWJoint. Som ekstra sikkerhed er der udviklet en speciel, sikker muffeløsning til de fem styrede underboringer, så de kan udføres uden foringsrør

6 6 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD Temperaturfald er en væsentlig faktor, især når der er langt til forbrugerne LOGSTOR TwinPipe LOGSTOR DoublePipe 168 mm returløb 168 mm returløb 168 mm fremløb 139 mm fremløb LOGSTOR TwinPipe Samme dimension på de to medierør Specialproduktet LOGSTOR DoublePipe Medierøret til fremløb er én dimension mindre end returløbet Isotherm Isotherm LOGSTOR DoublePipe er et specialprodukt, som set udefra ligner LOGSTOR TwinPipe, men fremløbet er en dimension mindre end returen. At gøre fremløbet mindre, kan være en fornuftig løsning til at øge hastigheden og derved mindske temperaturfaldet på lange rørledninger i perioder med lavt forbrug. Den større returledning i DoublePipe, som varmetabsmæssigt ikke har så stor betydning, kompenserer til gengæld delvist for det øgede tryktab i fremløbet i perioder med stort forbrug. Når en rørledning er optimalt dimensioneret, er der en passende hastighed på fjernvarmevandet uden at tryktabet i rørsystemet er for stort. Udenfor højsæsonen, kan det dog betyde, at hastigheden på fjernvarmevandet bliver så lav, at der sker uhensigtsmæssige store temperaturfald - især på lange strækninger. Men det kan der kompenseres for ved at vælge en rørdimension mindre. Hastigheden i rørsystemet bliver dermed højere og temperaturen falder mindre ved lavlast. Denne løsning har dog også konsekvenser trykfaldet i rørstrækningen bliver højere. Man kan så undlade at neddimensionere returen, og dermed kompensere lidt for det øgede trykfald. Det er vanskeligt ved TwinPipe, men enkelt at gøre når rørstrækningen består at et rørpar. Det er på sådanne projekter, LOGSTOR DoublePipe, hvor fremløbet er én dimension mindre end returløbet, med fordel kan anvendes og give den ønskede effekt. Og som ekstra gevinst giver det mere isolering omkring den varme ledning. Det betyder naturligvis, at varmetabet bliver mindre. LOGSTOR DoublePipe kan på lange, små transmissionsledninger være en fordel, selvom prisen er højere end for LOGSTOR TwinPipe. Samme problematik med temperaturfald og tryktab gælder i princippet også for små stikledninger. Stikledninger, specielt med brugsvands-vekslere, har en relativ kort spidsbelastning og lange perioder med relativt lavt forbrug. LOGSTOR DoublePipe kan være med til at minimere temperaturfaldet i stikledningen, og ved spidsbelastning kan den større returledning være med til at reducere trykfaldet over stikledningen. Definitioner: LOGSTOR TwinPipe: Frem- og returløbet, har samme dimension, og ligger i samme kappe LOGSTOR DoublePipe: Fremløbet er én dimension mindre end returløbet, og ligger i samme kappe

7 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD 7 VEJLE TVIS SHELL-RAFFINADERIET FREDERICIA kunder nyder dagligt fjernvarme via det 80 km lange transmissionsnet fra TVIS TAS KOLDING SKÆRBÆKVÆRKET MIDDELFART FYN Effektiv udnyttelse af overskudsvarme fra flere af Trekantområdet store industrivirksomheder reducerer afbrænding af fossile brændsler samt udledning af drivhusgasser. Anvendelse af overskudsvarme er godt for nærmiljøet, klimaet og varmeprisen og derfor godt for os alle sammen. Hos TVIS, Trekantområdets Varmetransmissionsselskab, der er ejet af de 4 store kommuner i Trekantområdet, passes der godt på den 80 km lange transmissionsledning, der har været i drift i 25 år. Og det er nødvendigt for at sikre varmeværkernes kunder i kommunerne Fredericia, Middelfart, Kolding og Vejle varme hver eneste dag. Intet er for godt til at sikre optimal forsyningssikkerhed, optimal drift og optimal vedligeholdelse af transmissionsledningen. synet med alarmtråde og overvågningssystem. Det har betydet, at man løbende, men manuelt, har kunnet holde øje med rørenes tilstand og foretaget levetidsforlængende renoveringer. Tiden er ved at løbe fra den manuelle og omkostningstunge overvågningsfunktion, og derfor har TVIS investeret i et nyt digitalt alarmsystem, LOGSTOR Detect, der meget præcist og med færre ressourcer kan påvise uregelmæssigheder. Det nye alarmsystem er kompatibelt med det eksisterende manuelle system og anvender de eksisterende alarmtråde. LOGSTOR Detect giver mulighed for at tage hånd om problemerne, før de bliver alvorlige og påvirker forsyningssikkerheden. Vi har valgt det nye digitale system, LOGSTOR Detect, ud fra krav om bedre overvågning og mindre forbrug af ressourcer, siger vedligeholdelseschef Tommy H. Hermann, Vi var forventningsfulde ved købet, men også lidt skeptiske. Nu har vi gjort vore erfaringer og må konstatere, at LOGSTOR Detect virker, som det skal. Men vi vil dog fortsat kontrollere de digitale resultater med traditionelle manuelle målinger - en tid endnu..., slutter vedligeholdelseschef Tommy H. Hermann. Hele rørstrækningen har, fra den blev anlagt i 1986, været for- Tommy H. Hermann, vedligeholdelseschef TVIS

8 8 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD Klare facts om energieffektivitet i såvel kroner som i CO 2 gevinst LOGSTOR Calculator er i stand til at benchmarke på energitab og på CO 2 udledning på alle eksisterende rørtyper - både præisolerede rørsystemer og rør i betonkanaler. Programmet er et internetbaseret beregningsprogram, specielt udviklet til beslutningstagerne på varmeværkerne og rådgiverne. Det er det bedste værktøj til at nå det rigtige og mest energieffektive beslutningsgrundlag. Og dermed sikre den mest miljørigtige løsning. LOGSTOR Calculator kan benchmarke på alle rørtyper, på projekter, CO 2 udledning og på konsekvenser af en investering. Calculator er let at arbejde med, giver et hurtigt overblik, og sikrer præcise beregninger af varmetab og CO 2. Med den seneste opdatering af LOG- STOR Calculator i september 2011 er det blevet muligt at foretage dimensionering samt tryktabsberegninger på stikledninger og små net. Et hjælpeværktøj til at analysere forbrugerne i yderkanten af et forsyningsområde. Resultaterne vises som talværdier og som grafiske illustrationer, og det giver et hurtigt og sikkert overblik. LOGSTOR Calculator er til fri afbenyttelse på logstor.com/calculator LOGSTOR Calculator Hurtig sammenligning af alternativer 2 temperatursæt (sommer og vinter) Kappe- og jordtemperaturer kan udregnes Nuværdi af nettab Nettabets effekt på CO 2 udledning Størrelse på energibesparelse ved renovering af gamle ledninger Ældningens effekt indregnes Grafisk illustration af ældningsforløbet i PUR-isoleringen Dimensionering og tryktabsberegning

9 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD 9 John Kryger, driftsleder Kerteminde Forsyning og Hans Bust, områdeansvarlig LOGSTOR Detect Kan levetiden øges til år? - det tror vi på, siger de hos Kerteminde Forsyning...! Det kan betale sig at passe godt på de store transmissionsledninger, herom hersker ingen tvivl. Overvågning og planlagt vedligehold er opskriften for Kerteminde Forsyning A/S, der forventer, at den 25 år gamle og ca. 35 km lange højtryks-transmissionsledning mellem Odense og Kerteminde - samt en afgrening til Hindsholm og Langeskov - kan transportere varmt vand de kommende år. Kerteminde Forsyning og Gartnernes Varmeforsyning købte i 2008 den 25 år gamle transmissionsledning, i daglig tale kaldet H8, af Fynsværket. Det er Fjernvarme Fyn, som på kontrakt har ansvar for den daglige drift og overvågning af tryk og temperatur på H8 - for de nye ejere. H8 havde ikke været regelmæssigt overvåget i flere år, og det første Kerteminde Forsyning gjorde var, at etab- lere et samarbejde med LOGSTOR for at sikre, at der blev etableret regelmæssig overvågning af den lange transmissionsledning, og at få konstateret eventuelle fejl og uregelmæssigheder. Der blev fundet en del fejl, store og mindre, som nu alle er udbedret. Vi har investeret i det sidste nye udstyr, LOGSTOR Detect, der meget præcist kan overvåge og konstatere selv de mindste uregelmæssigheder siger Driftsleder John Kryger. Det betyder, at vi hele tiden ved, om der er problemer, eller om der er problemer på vej, og at vi kan gribe ind, før en evt. skade sker. Vi kan nøje planlægge vedligeholdelse af ledningen, fordi vi kender hele H8 s tilstand. fortsætter John Kryger. Kerteminde Forsyning har valgt LOG- STOR Detect Level 5 med detektor X4 på transmissionsledningen H8. Det betyder, at det er LOGSTOR, der har ansvar for at overvåge og kontrollere data. LOGSTOR leverer månedlige rapporter med status på H8 s tilstand, samt naturligvis en akut meddelelse, hvis der opstår en fejl, der gør reparation nødvendig. Vi har valgt at lade LOGSOR tage sig af overvågningen for at sikre, at denne vigtige opgave har den højeste prioritet. I hverdagen har vi rigeligt at tage os til, og derfor er det alt for let for os at nedprioritere overvågningen. Nu ved jeg, at det sker løbende og LOGSTOR er ansvarlig - det gør mig tryg siger John Kryger. Vi har foreløbig taget fire detektorer X4 og en enkelt X1L i brug, men forventer, at vi skal have yderligere 6-7 X4 i brug i løbet af Kontinuerlig overvågning er vigtig for Kerteminde Forsyning.

10 10 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD 650 km præisoleret ledningsnet digitalt overvåget om få år! - et klart mål hos EnergiMidt Gruppeleder Jørgen Risom (tv.) i dialog med Lars Abildtrup om fjernvarmesystemets driftsstatus EnergiMidt har planer om at bruge alle deres teknikere til meget andet - og gerne mere fornuftigt end at køre rundt i byen og foretage sektionerede lækagesøgninger og samle manuelle målinger for at skaffe øjebliksbilleder. EnergiMidt, med Varme og Projekteringskontor i Herning har allerede et veludviklet og ajourført manuelt overvågningssystem til at holde øje med hele den del af det ca. 650 km lange distributionsnet, som er forsynet med alarmtråde. Men nu skiftes der til den nyeste digitale teknologi - til et system, der fra en central PC gør det muligt at foretage digital overvågning af hele det meget omfattende rørsystem. Når LOGSTOR Detect er færdigt installeret, kan der genereres en aktuel tilstandsrapport for hele det forgrenede rørsystem - hvor som helst og når som helst. Det gør det muligt at udbedre påbegyndende skader, inden de udvikler sig til omkostningskrævende og uforudsete reparationer og dermed opnå bedre udnyttelse af rørsystemet og større forsyningssikkerhed til brugerne. Planlagt vedligeholdelse betyder mindre udgifter og færre gener for alle. Vedligeholdelsesarbejdet kan foretages, når det generer mindst, f.eks. om sommeren hvor forbruget af varmt vand i radiatorerne er minimalt. Gravearbejder i veje og på stier kan planlægges, og i mange tilfælde koordineres med andre operatører, der skal i jorden. Vi forventer en betydelig effektivisering og optimering af driften samt besparelser i ressourceforbruget, når LOGSTOR Detect er udbygget helt. Og det skulle gerne give gladere og mere tilfredse kunder, fordi vi undgår uplanlagte forsyningsstop, f. eks i forbindelse med brud eller lækagesøgning. Og fordi vi kan levere den ydelse vore kunder med rette kan forvente siger Ingeniør, Jørgen Risom, gruppeleder, som har ansvaret for det faglige i Varme/Projektering.

11 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD 11 Reducerede nettabet fra 40% til 15% - med lavtemperatur og LOGSTOR TwinPipe Overvågning Høje Taastrup projektet er et udviklings- og demonstrationsprojekt, og der er meget stor interesse for at følge projektet. LOGSTOR Detect er den del af løsningen, der fremover skal holde øje med fjernvarmenettet i boligkvarteret. Den nye rørstrækning er udstyret med Level 4, baseret på X4 detektorerne. Høje Taastrup havde egentlig købt X1L detektorer, men LOGSTOR har, da der er tale om et helt nyt og lukket projekt med nye alarmtråde, stillet X4 til rådighed de næste to år for til gengæld at kunne anvende projektet som et demoprojekt. Traditionel Fjernvarme Fremløbstemperatur : grader Returløbstemperatur : grader I boligkvarteret Sønderby i Høje Taastrup med 75 huse fra 90 erne opvarmet med gulvvarme bliver nettabet reduceret betydeligt ved at konvertere fra Traditionel Fjenvarme til Lavtemperatur Fjernvarme (LTDH) og udskifte det eksisterende rørnet, som var i dårlig stand og havde et varmetab på over 40%. Høje Taastrup Fjernvarme renoverer løbende fjernvarmenettet og udbygger med nye boligområder. De områder, der i dag har individuel naturgasopvarmning, bliver over tid konverteret til fjernvarme. Lavtemperatur Fjernvarme Fremløbstemperatur : grader Returløbstemperatur : grader Projektet i Sønderby er en del af et EUDP-projekt, der skal afdække mulighederne for at reducere CO 2 -udledningen ved at udskifte et eksisterende fjernvarmenet og drive det efter LTDH-principperne. Resultatet er reduktion af varmetabet til mindre end 15% og af CO 2 udslippet med ca. 66 tons pr. år. Den ny distributionsledning fra Varmecentralen blev anlagt med LOGSTOR TwinPipe med diffusionsspærre og Serie 2 isolering i dimensionerne 34-34/160 og 76-76/250 mm. Til stikledningerne blev der anvendt specielt producerede Serie 3 AluFlex-rør med diffusionsspærre i dimension 20-20/125 mm. Parcelhuskvarteret Sønderby i Høje Taastrup

12 12 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD Fjerritslev Grøn Kommune med 700 km 2 grøn varme Fjernvarme er god, stabil og økonomisk varmeforsyning til ca. halv pris af traditionel oliefyring. Sådan er virkeligheden blevet for de ca. 900 forbrugere, der de seneste 10 år er blevet tilsluttet Jammerbugtens største fjernvarmeværk i Fjerritslev. Det er forbrugerne, der har forlangt fjernvarme, siger Kenny Lundtoft fra Fjerritslev Fjernvarme. Vi har ikke presset på, men på forbrugernes initiativ har vi regnet på en udbygning, og den faldt heldigt ud for begge parter. For 10 år siden havde vi forbrugere, nu er vi oppe på og det endda i et af landets tyndest befolkede områder. Beregninger, foretaget af Kenny Lundtoft sammen med eksterne rådgivere, pumpeleverandører og LOGSTOR, viste, at en investering på ca. 55 millioner kr. ville være såvel fornuftig som rentabel med en forbrugertilslutning på 90%, indenfor en radius af ca. 15 km fra Fjerritslev Fjernvarme. og sådan blev det! Attraktivt liv i udkantsområderne Økonomien har over perioden vist sig rigtig god for de nye forbrugere. Der gives netop nu ca kr. i tilskud for at skrotte et eksisterende oliefyr samt et yderligere tilskud fra Staten på ca kr. Med en tilslutningspris på fra kr. til kr. er tilbagebetalingstiden nede på 3-5 år. Jo ældre huse jo større forbrug - derfor forskellen. Fjernvarme kan være med til at gøre det muligt og måske endda attraktivt at bo i udkantsområderne af Danmark. Lokalsamfundene undgår bl.a. affolkning, og der er flere eksempler på, at huse, der har fået fjernvarme, er blevet renoveret og handlet flere gange. Alternativt kunne de være blevet fraflyttet og have stået tomme - og over tid have været usælgelige. Fra den nye strækning i Gøttrup Beregning foretaget af PlanEnergi i Nordjylland viser, at der udledes ton mindre CO 2 pr. år ved at konvertere 500 huse til fjernvarme, som er baseret på flis Emissioner Enhed Reference Projekt Projekt minus reference CO 2 ton/år CH 4 (Metan) kg/år N 2 O (lattergas) kg/år CO 2 -ækvivalenter ton/år SO 2 kg/år NO X kg/år PM 2,5 kg/år Forudsætninger: Gns. forbrug til varme og brugsvand pr. husstand: 18,1 MWh/år. Oliekedlernes årsnyttevirkning: 80%. Varmeværkets fliskedels årsnyttevirkning: 20%. Brændselsforbrug flis-kedel: MWh/år. Brændselsforbrug gasolie: MWh/år

13 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD 13 Varmemester Kenny Lundtoft i dialog med områdechef Helmuth Schneider har arbejdet i fjernvarmebranchen siden Han startede i Fjerritslev Fjernvarme i 2001, hvor han har været engageret i at udvide forsyningsområdet med 900 nye forbrugere Grøn energi, grøn kommune Beregninger viser, at CO 2 -udledningen reduceres med ton per år ved konvertering af 500 individuelle oliefyr til fjernvarme, der er baseret på flis. Og hertil kommer de forbedringer, der foretages i takt med at rørsystemet renoveres. Tidligere havde vi et nettab på 32% - nu er det ca. 28%, og det er tilfredsstillende set i lyset af ledningsnettes alder (vi har stadig rør i kanaler), de lange afstande og de tyndt befolkede områder, vi forsyner. Vi er så heldige, at vi har betydelige aftagere af varme i yderområderne af vores net. Det er f.eks. sportshaller, folke- og efterskoler, og lign. De har stor betydning for effektiviteten og bidrager positivt til driftsomkostningerne, slutter Kenny Lundtoft. Nye effektive rørledninger De nye udvidelser til yderområderne er baseret på de mest energieffektive løsninger. Til transmissions- og distributionsledningerne er anvendt LOGSTOR TwinPipe i Serie 2 og til stikledningerne er der valgt LOGSTOR PexFlex Double- Pipe også i Serie 2. Rom blev ikke bygget på en dag; og det er varmeforsyningen i Fjerritslev og omegn heller ikke blevet. Som skrevet er der de seneste 10 år investeret ca. 55 millioner kr., og hele investeringen har været opdelt i etaper. De seneste etaper er gennemført i 2010/2011: Fase 1: Skerping, Husby, Ålegårds Mark Fase 2: Bonderup, Trekroner, Skræm Fase 3: Gøttrup, Korsholm, Ørebro Fase 4: Kirkedal, Haverslev Fase 4 forventes færdig i december Projektopstart: August 2010 Transmissionsledning: meter LOGSTOR TwinPipe dimension /450, Serie meter LOGSTOR TwinPipe dimension /355, Serie 2 Krympemuffesystemet LOGSTOR SXJoint Distributionsledning: meter, LOGSTOR TwinPipe med diffusionsspærre, Serie 2, dimension 88-88/280 Krympemuffesystemet LOGSTOR SXJoint Stikledninger: meter LOGSTOR PexFlex DoublePipe, dimension 22-16/ meter LOGSTOR PexFlex DoublePipe, dimension 28-22/110 Diverse mindre LOGSTOR TwinPipe med diffusionsspærre, Serie 2 Afgreninger med TX afgreningsmuffer (krympe) samt præisolerede T-stykker Udover PexFlex DoublePipe er der ikke leveret specialprodukter til dette projekt

14 14 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD Sikre samlinger af præisolerede rør - med Web-baseret dokumentation LOGSTOR WeldMaster Den håndholdte computer, PDA en, styrer kommunikationen mellem muffe og svejsemaskine og giver operatøren fuld kontrol over den automatiserede svejseproces. Når præisolerede rør samles med svejsemuffer, betyder det stærke og tætte samlinger. Det skyldes ikke alene svejsemuffen men også det værktøj, som LOGSTOR har udviklet til at foretage den mest præcise og sikre svejseproces samt til at dokumentere og stedfæste hver enkelt samling. LOGSTOR Weldmaster er en multifunktions PE-svejsemaskine, der benytter den nyeste teknologi. PDA, GPS og datachip gør det hurtigere og sikrere at installere rørsystemerne og lettere for såvel entreprenørerne som energiselskaberne at kontrollere. Det betyder effektivitet, sporbarhed og dokumentation. Når svejsekvaliteten er godkendt, opsamles de unikke data via en PDA på en computer og sendes videre til en web-server. På et website vil hver enkelt svejsnings kvalitetsdata kunne genskabes efter behov. Samtidig vil man på en aktuel strækning kunne se den nøjagtige GPS position for hver eneste muffe, og således er mufferne lette at finde, hvis uheldet er ude... Multifunktionel svejsemaskine, baseret på nye teknologier som GPS, PDA og datachip (RFID-tag) Giver øget sikkerhed, kontrol og sporbarhed Web-baseret dokumentation giver overblik over projektets status GPS-modulet registrerer muffens geografiske placering Den trådløse PDA håndterer alle produktdata og den automatiske indstilling af svejseprocessen. Eliminerer menneskelige fejl PDA en kontrollerer svejseprocessen og registrerer alle svejsedata, som uploades til web-portalen Én maskine kan svejse alle LOGSTOR svejsemuffer WeldMaster kan foretage to uafhængige svejsninger samtidig. Det øger produktivitet og fleksibilitet Mufferne leveres med indbygget RFID-tag, en datachip med muffens produktdata, som er forudsætningen for PDA-funktionen Eliminerer fejl Alle LOGSTOR s svejsemuffer er udstyret med en chip, som indeholder muffens produkt- og produktionsdata samt svejseoplysninger. Det gør hver enkelt muffe unik, og gør det muligt at svejse mufferne automatisk og individuelt i henhold til de forprogrammerede data. En GPS-modtager i PDA en registrerer muffens geografiske placering, dato og klokkeslet for installationen. Disse data indgår sammen med produktdata og et grafisk forløb af svejseprocessen i den web-baserede dokumentation

15 FJERNVARMEN NÅR LÆNGERE OG LÆNGERE UD 15 Tillid er godt kontrol er bedre... Data sky Internet / VPN via GPRS Overvågningssystemer Level 5 Full-service løsningen LOGSTOR varetager alt - levering, installering og hosting af overvågningsenheder og software, overvågning af rørsystemet, analyse af måleresultaterne, anbefaling af reparationer, arkivering og backup af data, opdatering af programsoftware, hotline, mm. Ved hjælp af X1L eller X4 overvågningsenhederne og XTool softwaren overvåges varmeværkets ledningsnet og alle informationerne arkiveres passwordbeskyttet på LOGSTOR s databaseserver. Erfaringerne viser, at det er økonomisk og klogt at holde øje med de ofte mange hundrede kilometer rørstrækninger, et varmeværk har. Langt de fleste rør har i mange år været udstyret med alarmtråde, der har gjort det muligt at spore fejl. Det er en manuel og tidskrævende proces, og fejlene opdages normalt først når skaden har bredt sig. Ved at installere GPRS-baserede, digitale overvågningsenheder på ledningsnettet kan alle informationer om rørenes aktuelle tilstand sendes til - og samles på - en centralt placeret computer. Her analyseres informationerne straks, og om nødvendigt udsendes en alarm som eller SMS til den eller de personer, man ønsker. En løsning, som gør det muligt at foretage indgreb, straks en evt. skade opstår. Proaktiv overvågning betyder LOGSTOR Detect Central overvågning Dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering af fejl Gør forebyggende vedligehold mulig Afslører utætte samlinger, montagefejl og øvrige kvalitetsproblemer, når rørsystemet sættes i drift / i garantiperioden Minimerer omkostninger til reparation Udnytter specialiserede teknikeres kompetencer Frigiver ressourcer til varmeværkerne Øger rørsystemernes levetid Overvågningssoftware RedDetect XTool længere levetid og øget forsyningssikkerhed af ethvert fjernvarmerørsystem. Det er en kendsgerning, som mange fjernvarmeværker allerede vil kunne bekræfte. Level 4 Hosting løsning En tilsvarende løsning som Level 5 kan leveres med den eneste forskel, at varmeværket selv varetager overvågning af rørsystemet, analyserer måleresultaterne og vurderer behovet for reparationer. Level 3 Detektor med XTool software LOGSTOR leverer overvågningsenhederne X1L eller X4 til rørsystemet samt XTool softwaren til installering på varmeværkets egen server. Herefter varetager varmeværket selv overvågning, analyse, vedligeholdelse mm. af såvel overvågnings- som rørsystem. Level 2 Detektor uden XTool software LOGSTOR leverer overvågningsenheden X1L til rørsystemet - uden den centrale overvågningsfunktion. Level 1 Målepunktsløsning Den enkleste metode for overvågning af rørsystemet sker direkte på alarmtrådene. Med faste mellemrum gennemmåler varmeværkets eller LOGSTOR s servicemedarbejdere systemet med et bærbart måleinstrument. Varmeværkerne kan vælge hele eller dele af overvågningskonceptet, afhængig af rørsystemets størrelse og type, samt hvilken grad af dokumentation der kræves. Alle overvågningssystemer, der som minimum er baseret på Level 1, kan til enhver tid opgraderes til et højere level med mere avancerede løsninger.

16 LOGSTOR A/S Danmarksvej 11 DK-9670 Løgstør Tel Fax pindpromotor.dk 19739

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 1 Marts 2011 Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud Kedelanlæg 15 Ny eftersynsordning er klar DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet.

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. dansk fjernvarmes magasin nr. 1 januar 2014 nyheder Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. ny viden Prærørstest med blandede resultater

Læs mere

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Maj 2008 ENERGIGUIDEN Tænd op i din brændeovn Ny cirkulationspumpe sparer strøm Sænk energiforbruget med isolering Bæredygtig energi er

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning af NYE

Bæredygtig energiforsyning af NYE Projekt nr. 2011-02 Titel: Bæredygtig energiforsyning af NYE - den nye by ved Elev i Aarhus Udført af: Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Rambøll Danmark A/S Tækker Group ApS og Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke Varmepumperihel årshuse Bar r i er eroger f ar i ngerbl andtdanskehusej er e Jul i2010 Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke ISBN www: 978-87-7844-866-8 Indhold 1

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Grill. uden kul og gasflasker. Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle. Vind. Vind. +guide. og forøg husets værdi. en gasgrill. en gasgrill.

Grill. uden kul og gasflasker. Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle. Vind. Vind. +guide. og forøg husets værdi. en gasgrill. en gasgrill. dengas Naturgas Fyn Magasinet 2. årgang 2013 nr. 01 Gi Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle +guide Vind Vind en gasgrill en gasgrill se side 12 se side 21 Grill uden kul og gasflasker Tema Renover

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008 Naturgassen under pres? VIGTIGT Opdag CO-udslip og undgå ulykker! Dårlig vedligeholdelse af gasfyr og forbrændingsanlæg har på det seneste ført til

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere