Kjøge Elektriske Lysstation i Brogade 8 var ejet af urmager Jens Hansen. En gasmotor og en dynamo i kælderen leverede strøm nogle få aftentimer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kjøge Elektriske Lysstation i Brogade 8 var ejet af urmager Jens Hansen. En gasmotor og en dynamo i kælderen leverede strøm nogle få aftentimer."

Transkript

1 Årstal Tekst Billede 1857 Overkrigskommissær Høegh-Guldberg fremviser den 27. august 1857 en enkelt kulbuelampe på Christiansborg Slots ridebane. Det hvide lys. Energien kom fra et våd-batteri Den 4. september 1882 leverede verdens første elektricitetsværk strøm til 82 forbrugere. Det lå i Pearl Street på Manhattan i New York, og idémanden bag var Thomas Edison. Jævnsstrømsdynamoer sørgede for spændingen på 110 Volt Patent tages på den første vekselstrøms transformer 1891 Westinghouse installerer det første vekselstrømstransmissionssystem i USA ved Telluride, Colorado volts generator drevet af vandturbine. Nicola Tesla (ungarer emigreret til USA) havde tegnet patent på en vekselstrømsdynamo. Solgte patentet til George Westinghouse Første danske offentlige elforsyning i Køge (oktober) og Odense (november). Det hvide lys gør sit indtog i Danmark. Kjøge Elektriske Lysstation i Brogade 8 var ejet af urmager Jens Hansen. En gasmotor og en dynamo i kælderen leverede strøm nogle få aftentimer. Det første elværk i Danmark havde til huse i bygningen Vindegade 10 i Odense Det danske Elektricitetskompagni ejede værket i Odense, og Elektricitetskompagniet stod også bag det første elværk i Aalborg i I Odense anvendte man 110 V jævnspænding produceret på 4 dampdrevne dynamoer. Gennem 3,5 km jordkabel forynede man ca. 70 kunder, primært forretninger.

2 1901 Aarhus Belysningsvæsen leverer fra Århus Elværk regelmæssig drift og forsyning fra februar Nytårsnat 1900/1901 strålede der for første gang elektrisk lys fra et hjem. Det var borgmesterens bolig i Mejlgade. Der blev først sat buelamper op i gaderne Store Torv, Lille Torv, Bispetorvet og Hovedbanegården. Aarhus belysningsvæsen var forløberen for Århus kommunale Værker. Århus Belysningsvæsen, som det så ud i Der indføres elektrisk sporvognsdrift i Aarhus De elektriske sporvogne afløser de hestetrukne den 7 juni Den elektriske sporvognsdrift blev indstillet i Aarhus i Horsens kommunale elektricitetsværk sættes i drift Den første 110V s jævnstrøm leveres til det 2,3 km lange ledningsnet den 12. december. I 1906 drives maskinerne med gas, men allerede i 1909 installeres dieselmotorer. Horsens kommunale Elektricitetsværk på Gasvej

3 1907 Stærkstrømsloven af 1907 Det er nu ikke længere lovligt at opføre elektriske anlæg, der er til fare for forbrugerne. Nye tiltag til offentlig elforsyning kan ikke længere bremses af lokale myndigheder eller private lodsejere, der ikke er interesseret i master på vej og mark Horsens Straffeanstalt får indlagt elektricitet fra Horsens kommunale Elektricitetsværk. På grund af afstanden til fængslet krævede det en særlig højspændingsledning. Det var provinsens første vekselstrømshøjspændingsanlæg Chr. Wehrs bestyrer på Horsens elektricitetsværk I byerne blev det meste elforsyning kommunaliseret, på landet var andelsselskabsformen den mest almindelige HOH Hovedgård og Omegns Højspændingsanlæg dannes (2 dieselmotorer) Der oprettes rundt omkring en række små jævnstrømsværker Horsens Kommune nægter at forsyne Bjerre og Hatting Herreder. Der var ikke den fornødne kapacitet på elværket 1914 Per Randers formand for ARKE s anlægsbestyrelse Per Randers Formand for ARKEs anlægsbestyrelse Formand for ARKEs driftsbestyrelse Direktør for ARKE Andelsselskabet ARKE oprettes ved en stiftende generalforsamling den 26. februar I drift 1917, hvor der leveres el til 54 transformertårne. ARKE står for Aarhus-Randers-Kaløvigegnens Elektricitetsforsyning

4 Omkring 1000 personer deltog i ARKEs stiftende generalforsamling 1917 Den første elektricitet leveres fra ARKE via et 6 kv kabel fra Århus Belysningsvæsen til Grenåvej og videre til 54 transformerstationer I 1917 leveres den første elektricitet til ARKE s 54 transformere placeret i runde betontårne. Transformertårnene blev rejst ved hjælp af heste 1918 Håndværkerforeningen i Horsens, hvor BHHH blev stiftet den 18. april 1918 Bjerge Hatting Herreders Højspændingsanlæg (BHHH) holder stiftende generalforsamling (18..april) i Håndværkerforeningen i Horsens. Godsejer Axel Castenchiold bliver formand

5 Landmændene valgte godsejer Axel Castenchiold som BHHH s første formand Bygholm å opstemmes så Bygholm sø dannes. Skal levere energi til det nyopførte Bygholm Vandkraftværk Dæmningen, der opstemmer Bygholm sø (5 m fald), kører vi på, når vi i dag bevæger os ad Schüttesvej. Selve værket lå øst for dæmningen. Vandkraftværket ved Bygholm å sættes i drift den 27. september. Ejes af HOH, der nu får sine forsyninger herfra suppleret med forsyning fra Horsens Andels Svineslagteri. Omkostningerne ved at bygge Bygholm var på kr. Bygholm Vandkraftværk under opførelse i Blev revet ned i 1961 i forbindelse med bygningen af omfartsvejen A10 uden om Horsens by 1918 ARKE tegner 18% andele i det projekterede vandkraftværk ved Tange juli leverer BHHH den første elektricitet til Juelsminde, som var den første by, der kom på nettet. Får elektricitet fra Bygholm Vandkraftværk og Horsens Andels Svineslagteri Chr. Schmidt driftsleder hos BHHH

6 Chr. Smith var ansat som driftsleder hos BHHH fra 1919 til Per Randers både formand og administrativ leder hos ARKE 1919 Ebeltoft Kommunale Værker i drift 1920 BHHH flytter ind i Levysgade 5 i Horsens 1920 Grenaa og Ebeltoft opland kaldet GEO tilsluttes ARKE s forsyningsnet- men ikke byerne 1920 BHHH købte sin første lastbil, en fordmodel, i Her er køretøjet læsset med en træmast på ladet, og de stolte arbejdsmænd poserer 1920 Hatting Elektricitetsværk overgår til BHHH Forsyningen omlægges til vekselstrøm Den 26. juni ovetages formandsposten hos BHHH af fabrikant Nis Paulsen Bech

7 Nis Paulsen Bech Formand for BHHH i perioden Trak sin på grund af sygdom, men var næstformand frem til sin død i Vandkraftværket Gudenåcentralen ved Tange indvies den 8. januar. Kostede 14 mill. kr. og ikke de oprindeligt forventede 4 mill. kr. Ekspropriationen vedrørte 192 lodsejere. 5 huse og 22 større og mindre gårde skulle nedrives for at give plads til Tange Sø (13 km lang med 20 mio kubikmeter vand). Kunne producere mill. kwh om året (mere end ¼ af Jyllands elforbug) Vandkraftværkerne i Harte og Karlsgaarde sættes i drift Harte Vandkraftværk Det er i store træk de originale turbiner og generatorer, der i dag bruges til at producere elektricitet på Harteværket. Faldhøjden er 25,4 meter (Danmarks største), og der strømmer liter vand gennem røret hvert sekund. I et normalt år produceres omkring 2 mio. kwh, men i 1980 var man helt oppe på 3,5 mio. kwh HOH (Hovedgård og Omegns Højspændingsanlæg) og BHHH danner sammen andelsselskabet Horsens Omegns Forenede Vandkraftanlæg HOFV 1921 Da elværksbestyrer Chr. Wehrs dør, overlades det daglige arbejde til tre af værkets funktionærer. En ordning, der varede i 10 år

8 1922 Horsens kommunale Elektricitetsværk begynder at forsyne oplandet med elektricitet 1923 Konrad Pedersen formand for ARKE Konrad Pedersen Formand for ARKE Vestbirk vandkraftværk sættes i drift den 2. december Grenå Kommunale Værker i drift Gårdejer og sognerådsformand Steffen Nielsen, Barrit bliver formand for BHHH den 7. august, Gårdejer og sognerådsformand Steffen Nielsen, Barrit formand for BHHH fra 1924 til sin død den 1. juni orsens Kommune får overdraget en del af Hatting-Thorsted kommune, og området overgår fra HOH til Horsens kommunale Elektricitetsværk I 1927 installeres yderligere 2 dampkedler, på Horsens elektricitetsværk. Den første vekselstrømsgenerator tages i brug Horsens Gas- og Elektricitetsværk åbner et demonstrationslokale på Torvet i Horsens. Fra demonstrationslokalet propaganderede man for øget elektricitetsforbrug

9 1930 Elektriciteten tages i brug i køkkenet. Den første private i Horsens opsat en kraftmåler for at kunne forsyne køkkenet med elektricitet Endelave får eget elektricitetsværk (jævnstrøm) 1931 I Horsens slås gasværks- og elektricitetsværksudvalget sammen til Horsens Belysningsvæsen Hans Bekkevold bliver belysningsdirektør i Horsens (var tidligere konstitueret gasværksbestyrer samme sted) Det kommunale elværk i Århus udvides med en kw turbogenerator. Det medfører behov for udvidelse af kedelanlæggene. Da man samtidig stod over for en nyordning i byens renovationssystem blev resultatet, at man byggede en forbrændingsanstalt i tilknytning til elværket En ny stærkstrømslov vedtages i Folketinget. Fremover skal nye anlæg og udvidelser godkendes af Elektricitetsrådet 1935 S.W. Nielsen direktør for ARKE S.W. Nielsen Leder af ARKEs administration Direktør for ARKE Vekselstrømsforsyningen i Horsens får etableret ringforbindelse 1936 BHHH indfører et rabatsystem på elektricitet for at øge anvendelsen af Termiske Apparater i husholdningen 1936 Den sydøstjyske Samleskinne (SØS) tages i brug. Forbinder byerne Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens, så man kan være reserveforsyning for hinanden. Samarbejdet omkring den Sydøstjyske Samleskinne blev senere videreført i interessentselskabet Skærbækværket Lov om tekniske Installationer vedtages. Autorisationsretten overgår til elnettets ejere Gudenåcentralen får ny rolle som samlested og distributør af al den strøm, som andelshaverne købte, uanset på hvilket værk, den var produceret Mørklægning og rationering af strømforbrug. Ustabile kul-leverancer. Nye energikilder: vind, vand, brunkul og tørv

10 1940 ARKE s aftale med Århus Belysningsvæsen ændres til leverance af el via Gudenåcentralen 1940 Martin Jørgensen formand for ARKE Martin Jørgensen Formand for ARKE Den sydøstjyske Samleskinne udbygges så kraftværkerne fra Århus i nord til Sønderjyllands Højspændingsværk i Aabenraa er forbundet med en 60 kv forbindelse. Udbygges også med Fyn Blev senere til ELSAM kv søkabel nedlægges fra Snaptun til Hjarnø 1941 Da der på grund af krigen var knaphed på dieselolie, købte Endelave en aeromotor af F.L. Schmidt, København. Der blev støbt et tårn i jernbeton. Jernbetontårnet på 24 m til vindmøllen ved elektricitetsværket på Endelave står der endnu. En lignende vindmølle blev sat op i Hedensted. Møllehatten blev demonteret i 1971, men tårnet er bevaret dels som udkigstårn og dels som sømærke 1941

11 Efter Fimbul vinteren 1941 forårsagede de store mængder smeltevand den 2. marts problemer ved bl.a. Bygholm Vandkraftværk. Vandet slikkede op mod dæmningskanten. Horsens Kommune blev varskoet, entreprenør holdt sig klar med sandsække og fast mandskab måtte konstant overvåge vandets bevægelser. Ved midnatstid begyndte vandstanden at falde. 3 mia. liter vand løb dette døgn igennem frisluserne. Det var lige før Bygholm sø havde oversvømmet Horsens. Turbinernes maksimalforbrug var liter vand i sekundet. Der kom liter vand i skundet 1942 Danmark gik den 18. marts i frostchok. Isslag og snestorm gjorde livet surt. Hos ARKE var samtlige transformerstationer på et tidspunkt ude af drift. Materialemangel på grund af krigen vanskeliggjorde arbejdet yderligere 1943 ARKE indfører andelsbeviser baseret på indbetalinger over 25 år Samarbejdsparterne i Den sydøstjyske Samleskinne beslutter at bygge Skærbækværket 1946 ARKE køber med henblik på udlejning til forbrugerne stk lavvoltstransformere til elkomfurer Daugård Elektricitetsværk går til BHHH 1949 Poul Westphal direktør for ARKE Poul Westphal Assisterede sin far S.W. Nielsen fra 1946 Sekretær for forretningsudvalget Direktør Anholt får elektricitet fra eget elværk Økonomisk fremdrift, mekanisering og effektivisering

12 1950 Midtkraft I/S oprettes. Forløberen var det i 1939 etablerede samarbejde i forbindelse Gudenåcentralen (Ebeltoft, Grenaa, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Viborg, Aaby, Vejlby-Risskov, Århus, Hobro, Randers, ARKE, EGO (Elektricitetsselskabet Gudenaaens Opland), SFGHH, Galten Elværk, Brabrand Elektricitetsværk, Viby Elektricitetsværk) Overtager Århus elværks anlæg Gårdejer Søren Frederiksen bliver formand for BHHH Gårdejer Søren Frederiksen, formand for BHHH i Skærbækværket sættes i drift. Fra april skal Den sydøstjyske Fællescentral, der benævnes Skærbækværket, levere strømmen til sine interessenter. Det var de 6 oplandsselskaber omkring købstæderne Kolding, Fredericia, Vejle og Horsens. (HOFV, KOH, M.E.S., VOS) (1955 også Odder) Skærbækværket sat i drift i Knud Bredahl overtager posten efter Chr. Smith og bliver driftsleder for BHHH. Bliver i 1956 udnævnt til adm. Direktør Knud Bredal Driftsleder for BHHH i 1953 Adm. direktør for BHHH ARKE indleder samarbejde med skolerne i forsyningsområdet om

13 elektricitet på skoleskemaet Billedet er fra 1982, hvor samtlige skoler i ARKEs forsyningsområde deltog i selskabets de elektriske skoledage 1954 Andelsselskabet Hornsyld Elektricitetsværk overgår til BHHH 1954 Tunø får elektricitet fra eget elværk Tunø Elværk blev sat i drift den 21. december Fra første færd leverede en 15hK Bukh Diesel vekselstrøm i tidsrummet De 15 heste blev senere erstattet af først en 40 hk s og derefter en 60 hk s motor BHHH leverer gratis kogemateriel til skoler og husholdningsskolers skolekøkkener Horsens går over til vekselstrøm 1956 Det jysk fynske samarbejde af elværker : I/S Elsam dannes med tilslutning fra seks jysk-fynske kraftværker. Aalborg Kommunes Elværk, Fynsværket, MIDTKRAFT, Skærbækværket, Sønderjyllands Højspændningsværk og Vestkraft) I 1967 kom Vendsysselværket med. Det jysk-fynske elsamarbejde ELSAM oprettes i 1956

14 1956 Kolind tilsluttes gradvist ARKE s vekselstrømsforsyning 1956 ARKE gældfrit Civilingeniør Ole Wiuff direktør for Horsens Belysningsvæsen 1957 ARKE bygger nyt lager og garagekompleks i Mesballe på Djursland. Mandskabsvogn fra ARKE Røde Mølle Andelselektricitetsværk overgår til BHHH 1957 Produktionen på Elektricitetsværket i Horsens ophører. Bygningerne på Gasvej anvendes fortsat til kontorer og oplagsplads BHHH tilbyder at finansiere andelshavernes køb af elektriske apparater (25% i udbetaling og resten fordeles over 5 år) 1958 BHHH gældfrit 1959 Forsyningen i Horsens går over til udelukkende at være vekselstrøm 1959 Horsens Kommune overtager Bygholm Vandkraftværk 1959 Hjarnøs forbrugere bliver andelshavere i BHHH De glade 60 ere Favorable energipriser pga. billig olie i rigelige mængder 1960 ARKE færdiggører ny værkstedshal i Mesballe 1961 ARKE s administration flytter fra Østbanetorvet 9 til transformerstationen på Grenåvej 55. Ombygges med kontorfaciliteter.

15 Flytning af ARKEs hovedkontor ARKEs administrationen flytter i 1961 fra Østbanetorvet 9 i Århus til bygningerne ved transformerstationen på Grenåvej Bygningerne til Bygholm Vandkraftværk rives ned for at give plads til omfartsvejen uden om Horsens by 1962 P.S. Helbo formand for ARKE Peter Helbo Formand for ARKE Gårdejer Jørgen Petersen Juul bliver formand for BHHH Sognefoged og gårdejer Jørgen Petersen Juul Formand for BHHH I marts flytter BHHH til nye bygninger på Bjerrevej i Dagnæs. Bygningerne var tegnet af Friis & Moltke, og kostede 1,5 millioner kr.

16 1962 Dele af Hasle, Skejby, Lisbjerg, Tilst og Vejlby sogne indlemmes i Århus Kommune. Århus kommunale Værker og ARKE er i strid om, hvem der skal forsyne Århus Nord, som området blev betegnet Elforsyningen til Samsø etableres installationer på øen bliver andelshavere. De 7 jævnstrømsværker på øen nedlægges. 2 stk 17 km lange 60 kv søkabler nedlægges fra Kysing i Jylland til øens nordspids Nedlægning af kablet til Samsø 1964 Efter kommunesammenlægningen strid med Århus Kommune om at forsyne Skejby-Lisbjerg 1964 Bredballe Transformerforening overgår til BHHH 1965 ARKE får sin første stigevogn Aksel Dam formand for ARKE

17 Aksel Dam Formand for ARKE Gårdejer Tage Laursen bliver formand for BHHH Gårdejer Tage Laursen Formand for BHHH Der indføres 10% moms på el 1968 Striden mellem ARKE og Århus kommunale Værkers Elforsyning om forsyningsretten til Århus Nord afgøres af Højesteret. ARKE vandt rettighederne I 1968 tager ARKE og BHHH en helikopter i anvendelse ved det lovpligtige eftersyn af selskabernes højspændingsnet 1968 Den første af I/S Midtkraft s 4 sektioner idriftsættes på Studstrupværket Studstrupværkets Blok MW 1968 BHHH ansætter sin første husholdningskonsulent

18 BHHH tager sit demonstrationslokale i brug i I Mesballe færdigbygger og idriftsætter ARKE et nyt drifts- og anlægskontor samt nyt målerværksted Vestre Landsret afsiger dom, der slog fast, at Horsens Belysningsvæsen havde forsyningsretten i det område, der lå inden for det oprindelige landområde af Bygholm Gods, som Horsens Kommune købte i De tre oplandsselskaber (BHHH, HOH, VOH)havde fortsat elforsyningen til de sogne, som ved kommunesammenlægningen i 1970 blev en del af Horsens storkommune Ebeltoft afviser ARKE s forespørgsel om øget samarbejde eller fusion 1970 BHHH åbner afdeling der rådgiver andelshaverne om el til boligopvarmning 1970 Endelave går over til vekselstrøm. I et nybygget maskinhus installeres 3 stk. dieselgeneratorer ARKE overtager forsyningen af det sidste af i alt 10 jævnstrømsværker i forsyningsområdet 1971 ARKE indgår aftale med Nørredjurs og Århus kommune om drift- og vedligeholdelse af den kommunale gade- og vejbelysning Horsens kommune sælger elektricitetsværkets bygninger på Endelave. Dieselmotorer og vindmølle sælges som gammelt jern Anholt går over til vekselstrøm. Forsynes via to dieselmotorer på øen ARKE træffer aftale med Odder Kommune om elforsyning af Tunø via Samsø. (7,7 km søkabel fra Samsø til Tunø) 1972 I det nedlagte Nørrehedes Elværks bygning i Voldby indretter ARKE en ny distriktsafdeling

19 1973 Oliekrise (udløst af Oktoberkrigen mellem Israel og Egypten/Syrien) Kraftværkerne havde indtil da anvendt olie til ca. 80% af brændselsforbruget. Krisen betød en stigning i elregningen for en almindelig familie på ca. 400 kr. Bilfrie søndage. Kabellægningen til Tunø tilendebragt, og der sættes strøm til kablet ARKEs aftale med Odder Kommune om elforsyning af Tunø fuldføres den 7. december, hvor der bliver sat strøm til det 7,7 km lange søkabel fra Samsø til Tunø 1973 ARKEs hovedkontor på Grenåvej bliver udvidet med 550 m 2 tilbygning og 400 m 2 kælder. Tages i brug i maj ,2 km 10 kv søkabel udlægges fra Sønderby til Endelave (2 mio. Kr.). To af maskinerne på øen bevares som reserve 1975 ARKE går over til at nedpløje el-kabler 1976 El-forsyningsloven Oprettelsen af Energistyrelsen energihandleplan: forsyningssikkerhed

20 1976 Hos ARKE mindre tilfredshed med statens indblanding, som man mente, ville fratage forbrugerne deres indflydelse 1976 Den første elproducerende vindmølle tilsluttes ARKE s net. I 1976 blev den første elproducerende vindmølle tilsluttet i ARKE s område i Vrinners. Årsproduktionen ville forventeligt være på kwh årligt Ingeniør P.E. Hansen bliver formand hos BHHH P.E. Hansen Formand for BHHH & Energi Horsens En ny 130 km jævnstrømsforbindelse mellem Tjele i Jylland og Kristianssand i Norge tages i brug. (Skagerak-forbindelsen) 1977 G. Kirk Thøgersen formand for ARKE G. Kirk Thøgersen Formand for ARKE ARKE idriftsætter afdeling på Mols, afdelingen i Tranebjerg på Samsø udvides og afdeling for Århus tages i brug. ARKE har 6 distriktsafdelinger (Mols, Samsø, Mesballe, Voldby, Trustrup og Århus) 1977 Nedsættelse af Elprisudvalget 1977 Elektricitetsværkets maskinsal og omformerrum overdrages af Horsens Kommune til den selvejende forening Arbejder-, håndværker- og Industrimuseet. (oprindeligt havde man planlagt at nedrive bygningerne) Blev til Danmarks Industrimuseum, Horsens.

21 1977 Den første statsafgift på elektricitet indføres fra den 1. april (udover momsen på 15% - som sættes op til 18%). Afgiften er på 2 øre. Priser skal anmeldes til Elprisudvalget 1978 ARKE s andelshavere overgår fra solidarisk og ubegrænset hæftelse til pro rata og begrænset hæftelse. (andelsselskab med begrænset hæftelse a.m.b.a.) 1978 Bestyrelsen hos BHHH udvides fra 19 medlemmer til 36 medlemmer for at få en bedre geografisk spredning Den 2. oliekrise udløses af urolighederne i Iran, hvor Shahen afsættes og krig mellem Iran og Irak. Oprettelse af Energiministeriet 1979 Vestbirk Vandkraftværk overtages af Statsskovvæsenet. Driften varetages af HOfV 1979 Danmark får for første gang en energiminister (Socialdemokraten Poul Nielson) Miljøet og liberaliseringen i centrum 1980 Anholt nye elværk blev bygget i Efter branden den 25. juli 2000 blev værket forbedret på en række områder. Værket blev drevet af 4 Mercedes diesel-motorer 1981 Anden energihandleplan: miljøhensyn 1981 ARKE etablerer et anlæg, hvor man benytter tabsvarmen fra de store transformere til opvarmning af kontorer og boliger 1982 Overingeniør Tanderup bliver direktør for forsyning, vand, kloak og belysningsvæsen i Horsens Kommune 1982 Samtlige skoler i ARKE s forsyningsområde deltager i de elektriske skoledage

22 1982 ARKE indvier en ny vognhal i Mesballe Henning Hviid formand for ARKE Henning Hviid Formand Ny søkabel udlægges til Hjarnø 1984 Samarbejde og evt. fusion mellem ARKE og Grenaa drøftes, men afvises igen af Grenaa F. Frandsen direktør for ARKE Finn Frandsen Direktør ARKE flytter distriktsafdeling fra Grenåvej i Århus til Lystrup 1984 Per Sørensen bliver direktør hos BHHH Per Sørensen Direktør for BHHH og Energi Horsens EF-Fællesakten vedtages. Det indre marked skal træde i kraft 1. januar 1993

23 1986 Horsens belysningsvæsens ingeniører, tegnestue og afdelingsingeniør flytter fra Gasvej til det nye rådhus i Horsens. Det øvrige tekniske personale blev på Gasvej ARKE bygger en ny distriktsafdeling i Fuglsang i nærheden af Grenaa. De gamle afdelinger i Trustrup og Voldby nedlægges 1987 FN: Brundtland-rapporten vedtages 1987 ARKE indfører tidsdifferentieret tarifsystem som valgmulighed for store forbrugere Gert Braae direktør for ARKE Gert Braae Direktør for ARKE og NRGi Elselskabet ARKE omdannes til Energiselskabet ARKE Lov om begrænsning af udledning af svovldioxid og kvælstofoxider fra kraftværkerne 1989 ARKE gennemfører den første kampagne for elsparepærer I forbindelse med kampagnen for elsparepærer leverede ARKE selv pærerne til køberne Det første decentrale kraftvarmeværk tilsluttes ARKEs elnet Strukturdebat vedr. elforsyningen 1990 Tredje energihandleplan. Energi 2000 : bæredygtig energipolitik (Bygger på principperne i Brundtlandrapporten) 1990 BHHH bliver medejer af Horsens Kraftvarmeværk ARKE opretter en varmeafdeling 1991 BHHH omdannes til et energiselskab

24 1992 Lov om CO 2 afgifter 1992 ARKE indfører tretidstarif for store forbrugere 1992 ARKE indvier halmvarmeværket i Tranebjerg på Samsø Halmlageret i Tranebjerg under opførelse 1992 Der etableres sammen med Ebeltoft og Grenaa fælles Energicenter i Mesballe I Energicentret i Mesballe blev der afholdt forbrugeraftener 1992 Horsens Kraftvarmeværk indvies (kører på affald og naturgas) Horsens Kraftvarmeværk kan både drives som affalds- forbrændingsanlæg og med naturgas. 35 MW el og 45 MJ/sek fjernvarme. Kan forbrænde 2x5 ton affald pr. time. DONG sælger værket til fjernvarmeværker i Dagnæs og Horsens den 1. januar Der fremsættes forslag om sammenlægning af ARKE og Århus kommunale Værkers elforsyning. Århus Byråd forkastede forslaget i ARKE, BHHH, EASV, EFFO, HEF danner DISAM A/S Rådgivning i Polen og tidligere Østtyskland Kursusdeltagere fra Samocs i Polen Projekt for Verdensbanken i Berlize i Mellemamerika 1993 BHHH s vedtægter ændres. Repræsentantskabe på 40 medlemmer vælger bestyrelse på 9 medlemmer.

25 1994 Oprettelse af Miljø- og energiministeriet Nyt fælles distributionsselskab for Jylland/ Fyn: ELFOR. (Ændrede i 2006 navn til Dansk Energi-net ) 1994 Disam aktiviteterne udvides med kursusvirksomhed i de baltiske lande, Polen og Albanien. Aftale med DANIDA om udstationering i den afrikanske stat Sierra- Leone Varmeværkerne i Ørum og Glesborg indvies. Fyrer med træflis. Varmeværket i Glesborg 1995 Lov 409 vedtages og sætter rammerne for elselskabernes sideordnede aktiviteter lægges fast. Det bliver nu tilladt at opsamle kapital gennem overskud i elvirksomheden 1995 Både BHHH og Byrådet i Horsens siger principielt ja til, at de to elselskaber fusionerer 1996 ARKE overtager elforsyningen af Tunø Tunø forsynes med el via et søkabel fra fra Samsø til Tunø. 1. I 1996 overtager ARKE ansvaret for elforsyningen på øen 1996 Energi 21 : Bæredygtig udvikling samt forberede til EU s liberalisering af el- og gasmarkedet. Folketinget vedtog revision af El-forsyningsloven: Fri adgang til elnettet for kunder med over 100 mill kwh forbrug. EU s første liberaliseringsdirektiv: Fastlæggelse af regler for det indre marked for elektricitet 1996 ELSAM får det overordnede systemansvar for elektricitetens frie bevægelighed. 60 kv nettet overdrages til distributionen Den Nordiske Elbørs etableres Seks medarbejdere fra Horsens Belysningsvæsen flytter fra Rådhuset op på Bjerrevej

26 1996 ARKE nedlægger distriktsafdelingerne i Lystrup og på Mols. En gennemført benchmark viser, at det ikke er rentabelt at have disse 1997 Horsens Belysningsvæsen og BHHH fusionerer til Energi Horsens fra den 1. januar. Den 1. marts forlod Energi Horsens Belysningsvæsenets tidligere bygninger på Gasvej. Alt var flyttet til Bjerrevej BHHHs bygninger på Bjerrevej blev hjemsted for det nye Energi Horsens 1997 FN: Kyoto-aftalen underskrives. Danmark skal reducere sit CO 2 udslip med 21% i 2012 i forhold til Kraftværker og ELSAM udskilte transmissionsaktiviteter fra kraftværkerne og ELSAM overdrog transmissionen til et selvstændigt selskab Disam etablerer en elhandelsafdeling 1997 Prioriteret produktion indføres. Vindmøllerne er af Staten sikret en fast pris på strømmen (85% af salgsprisen til husholdsningskunder). For at sikre denne betaling udgør en del af elleverancen en prioriteret produktion, som kunden skal aftage til en fast pris. (forventeligt 38% i 1998) 1997 Elselskabernes formue opgøres for første gang i en bunden og en fri egenkapital. Den fri egenkapital, der kan anvendes til indenfor lovens rammer og selskabets formålsparagraf, defineres som det beløb, selskabet råder over ved ellovens ikrafttræden den 1. januar 1977 tillagt eventuelle gevinster ved rationaliseringer og sideordnede aktiviteter Samsø udpeges som Vedvarende energi-ø 1998 ARKE s grønne regnskab for første gang 1998 Midtjyske Net etableres. Skal i Midtkraft området tage sig af 150 og 60 kv systemerne 1998 Transmissionsselskabet ELTRA dannes. Ejes af distributionsselskaberne i Jylland-Fyn. Får overdraget det overordnede net og udlandsforbindelserne som ELSAM hidtil har stået som ejer af

27 1998 Lokalvarmeværker i Balle, Hoed, Glatved og Stenvad idriftsættes ARKE idriftsætter i 1998 tre Lokalvarmeværker i små bysamfund.. Alle værker er baseret på CO 2 neutrale biobrændsler Billedet er fra indvielsen af 1999 El-reformen: Fastlægger rammer for det liberaliserede elmarked Fra 1996 kan alle med forbrug over 100 værket GWh i Stenvad handle frit Fra den 1. april 2000 må alle med forbrug på mindst 10 GWh handle frit Fra den 1. januar 2001 må alle med et forbrug på mindst 1 GWh handle frit Fra den 1. januar 2003 må alle handle frit 1999 På grund af det frie marked er kraftværkerne økonomisk nødlidende. Man har fortsat udgiftskrævende opgaver som f.eks. etablering af havvindmøller. Kraftværkerne tilføres 8 mia. kr. svarende til 2,3 øre pr. kwh 1999 Driften af elforsyningen i Ebeltoft overtages af ARKE 1999 ARKE nedlægger distriktsafdelingen i Fuglsang 2000 Lov om CO 2 kvoter for el-produktionen 2000 NRGi a.m.b.a. oprettes ved en fusion mellem ARKE, Århus kommunale Værkers Elforsyning, Grenaa kommunale Elforsyning og Ebeltoft Kommunale Elforsyning. Aftalen underskrives den 19. juni Den 25. august offentliggøres det nye navn: NRGi. I perioden frem til navnedagen gik det nye selskab under navnet AAGE (Aarhus, ARKE, Grenaa, Ebeltoft). Fusionsparterne. Forreste række fra venstre: Jens Bach (Grenaa), Poul B. Skou (Århus), Jakob Jakobsen (ARKE), Henning Hviid (ARKE), Knud Thorgaard (Ebeltoft). Bagerste række fra venstre: N.J.Ravn Sørensen (ÅKV) Gert Braae (ARKE) Keld Overgaard Jensen (Grenaa)

28 Flemming Bamse Jørgensen har skrevet NRGi sangen og fremfører den ved arrangementet den 25. august. Bamse er den gennemgående figur ved markedsføringen af det nye navn De to direktører (Søren Sørensen (tv) og Gert Braae (th) præsenterer det nye navn og det nye logo NRGis hovedkontor Grenåvej Ved fusionen overtager NRGi forsyningen på Anholt. Elektricitetsværket på øen brænder den 25. juli. Forsyningen må klares med 3 nødgeneratorer, der sejles til øen med en ekstra færgeafgang. Værket genopbygges og forsyningen klares af 4 stk. Mercedes dieselmotorer. Fem måneder efter branden sættes det genopbyggede elværk atter i drift. Kun Christiansø og Anholt er uden fast elforbindelse til fastlandet.

29 Motor efter branden på Anholt Elektricitetsværk den 25. juli Hans Schiøtt formand for NRGi Hans Schiøtt NRGis første formand Gert Braae direktør for NRGi Administrerende direktør for NRGi Gert Braae 2000 Lokalvarmeværket i Tirstrup indvies (træflis) Lokalvarmeværket i Mesballe indvies (træpiller) Lokalvarmeværket i Tirstrup fyrer med træflis 2000 DISAM selskabernes elindkøb, elsalg og markedsføring samles i DISAM A/S. Landets største elsammenslutning da ejerkredsen udvides med Vest Energi og Energi Fyn 2001 NRGi, HEF, Energi Horsens, TREFOR, ESS, Sydvestenergi og Energi Fyn danner Energi Danmark A/S NRGi køber installationsforretningen Due El i Risskov, og salg af hårde hvidevarer sættes i system.

30 Ved købet af DUE-EL sættes salget af hårde hvidevarer i system og NRGi træder ind på markedet for elinstallationer 2001 NRGi køber Tåstrup Brændesalg og går ind på markedet for salg af flis, brændselspiller, briketter og brænde 2001 De kommercielle aktiviteter i NRGi samles i NRGi Construction 2001 Lokalvarmeværket i Gjerrild indvies (træflis) 2001 NRGi s officielle navn ændres til Energi Danmark NRGi Der var en forventning om, at alle selskaberne tilknyttet Energi Danmark samarbejdet skulle fusionere i nær fremtid. Derfor blev logoet ændret 2002 Fusionsplaner mellem NRGi, ESS og Energi Horsens. Afvist i 2003 af ESS I forbindelse med kampagnen for valg til repræsentantskabet udstedes, for at gøre andelshaverne opmærksom på selskabets værdi, et andelshaverbevis med påtrykt værdi kr. Selskabets egenkapital divideret med antallet af andelshavere. Udsendelsen af andelshaverbeviset i forbindelse med repræsentantskabsvalget var med til at rette opmærksomheden mod andelsejet Valgprocenten til repræsentantskabsvalget stiger fra tidligere 1,85% ved fremmødevalg til 20%. Bevidstheden om, at man er andelshaver stiger fra 30% til 77% 2002 På Rådhuspladsen i Aarhus køber NRGi Construction forretningen Lysmesteren. Energicentret i Frederiksgade nedlægges. Blev drevet sammen med ÅKV, Viby Elværk og Brabrand Elværk. Rådgivningsaktiviteterne flyttes til Rådhuspladsen og Due el forretningen.

31 På Rådhuspladsen i Århus køber NRGi Lysmesteren og ombygger lokalerne til rådgiverfunktionen for husholdningskunder og et udsalg for bl.a. hårde hvidevarer Lokalvarmeværket i Nordby/ Mårup på Samsø tages i brug (træflis og solvarme) 2002 Biobrændselsafdelingen har udviklet sig til en af landets største på biobrændselsområdet. På grund af biobrændslernes prismæssige himmelflugt købes tons træflis i USA. Indskibes til havnen i Grenaa. NRGi modtager i alt 6 skibsladninger med træpiller fra Canada. Hver skibsladning indeholder tons træpiller. Der skal omkring 300 lastvognslæs til at køre træpillerne ud til NRGis lagre På grund af voldsomt politisk pres, stiller Plantedirektoratet krav om, at det hele skal være brændt af inden den 1. april Det blev hævdet, at det var af frygt for Egevisnesyge ESS, Energi Horsens og NRGi danner i fællesskab en række selskaber, der med færre omkostninger kan give kunderne en bedre service. Forsyning A/S, T3 Afregningsservice A/S hos ESS i Sønderborg, T3 Administrationsservice hos NRGi i Aarhus og T3 Netservice hos Energi Horsens.

32 2003 Frit leverandørvalg for alle el-kunder EU s andet liberaliseringsdirektiv: Fælles regler for det indre marked for elektricitet 2003 TREFOR går med i forsyningspligtselskabet Forsyning A/S 2003 ELSAM køber distributionsselskabet NESA 2004 Energipolitisk forlig om bl.a. elselskabernes egenkapital og den overordnede infrastrukturs ejerskab. Begrebet bunden egenkapital fjernes. Som modydelse overtager Staten distributionsselskabernes overordnede forsyningsnet på 150 kv og 400 kv-niveau Energiloven fjerner den prioriterede strøm fra den 1. januar I stedet indføres PSO afgiften. (Public Service Obligation) 2004 NRGi overtager overvågning, drift, vedligeholdelse og udbygning af 60 kv nettet NRGi Handel køber VE Gruppens danske aktiviteter, bla. En stor lagerhal på havnen i Grenaa 2004 Lejemålet hos ÅKV på Bautavej i Aarhus opsiges, og aktiviteterne flyttes til Grenåvej i midlertidige pavilloner. Midlertidige pavilloner måtte i 2 etager opsættes på Grenåvej Sydvest Energi og Energi Fyn sælger deres DISAM aktier TREFOR, Ravdex og Energi Fyn vil sælge deres ELSAM aktier. Aktierne erhverves af bla. NRGi, der således får 11,89% af aktierne i ELSAM. For at få aktierne korrekt prissat, ønskede NRGi, at de skulle kunne sælges frit, og at en forhåndskøbsklausul skulle fjernes. Denne klausul fjernes på et møde den 10. december. Det besluttes på samme møde, at ELSAM og DONG skal fusionere Ingeniør Ulrik Kragh bestyrelsesformand for Energi Horsens

33 Ulrik Kragh Formand for Energi Horsens i Formand for NRGi NRGi sælger sine ELSAM- aktier til Vattenfall. Vattenfall får derved ejerskab af Nordjyllandsværket, Fynsværket og Amagerværket Jørgen Katholm bliver formand for NRGi. Hans Schiøtt fratræder den 1. januar, da han er udpeget til Energinet dk s bestyrelse. Jørgen Katholm Formand for NRGi Statsselskabet Energinet dk oprettes. Overtager opgaver fra ELTRA og ELKRAFT 2005 Begrebet Prioriteret strøm fjernes 2005 Energi Horsens indgår aftale med DONG om mulighed for salg af nykøbte aktier inden for 3 år til samme kurs som Vattenfall tilbød 2005 Energi Horsens beslutter at investere i bredbånd til andelshaverne NRGi overtager overvågning, drift, vedligeholdelse af 60kV nettet

34 2005 NRGi køber grund til sit nye domicil i Aarhus Grunden til NRGi s nye domicil købes i Arkitekt Bjarne Hammer får til opgave at tegne et markant domicil, der afspejler værdierne, innovation, dynamik og åbenhed 2005 Energi Danmark DISAM A/S ændrer navn til Energi Danmark A/S og fusionerer med Elektra Energihandel A/S. Disam havde i starten til huse i ARKE s bygning på Grenåvej i Århus. Senere flyttede man ind i ARKE s nabohus på Grenåvej inden man flyttede domicilet til Viby (billedet) Den 1. oktober 2011 flyttede Energi Danmark til det nuværende domicil i Skejby Company House NRGi køber el-installationsvirksomheden EL:CON Det besluttes, at EL:CON i første omgang skal beholde sit oprindelige navn og logo med tilføjelsen En del af NRGi Repræsentantskabet godkender, at NRGi kan engagere sig i udrulningen af bredbånd. Pilotprojekt på Trøjborg i Aarhus Navnesponsorat indgås med Aarhus Elite om NRGi PARK og NRGi ARENA. Det første navnesponsorat af sin art i Danmark. Som den første i Danmark indgår NRGi en aftale med et stadion om et navnesponsorat. NRGi PARK og NRGi ARENA 2006 NRGi udbetaler første gang rabat til sine andelshavere. I alt 150 mio. kr. skal udbetales for at gøre det attraktivt at være andelshaver. Udbetalingen sker med check NRGi logoet nytegnes og Energi Danmark fjernes fra navnet. Andre tilknyttede selskabet anvender En del af NRGi.

35 2006 NRGi Construction opdeles i EL:CON el anlæg A/S og NRGi Rådgivning A/S 2006 NRGi Rådgivning erhverver Energi og Inegeniørgruppen (EIG), Wormslev bygningsdrift og Wormslev Energi- og Miljø NRGi investerer i Incuba, Electronic Housekeeper, Nianet, Energi- og Ingeniørgruppen, Wormslev og etableringen af Wupti. Com 2006 Wupti åbner sin hjemmeside den 13. november 2006 Dong Energy dannes den 1. juni (omfatter DONG, ELSAM, Energi E2, Nesa og elaktiviteterne i Københavns Energi og Frederiksberg Forsyning, 2006 ESS og Sydvest Energi fusionerer med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar Aktiviteterne videreføres under navnet Syd Energi En visionær dansk energipolitik 2015 fremlægges i Folketinget EU s tredje liberaliseringspakke: unbundling 2007 NRGi tager sit nye domicil på Dusager i Aarhus i anvendelse den 1. maj. Det nye domicil på Dusager i Aarhus er på ca m2 og koster omkring 60 mio. kr. Byggeriet overtages den 23. april Der bliver holdt officiel indvielse den 1. juni NRGi Rådgivning stiftes 2007 Aktierne i T3 afregningsservice afhændes til Syd Energi 2007 NRGi udbetaler 120 mio. kr. i rabat, som er det maksimale, der må udbetales.

36 Det resterende beløb op til de 200 mio. kr., som repræsentantskabet ville udbetale, udstedes som et green card, hvor man kan købe energibesparende udstyr hos Wupti. Ordningen medførte mediestorm, hvor NRGi blev beskyldt for nepotisme NRGi køber virksomhederne Ventipart A/S, dele af EMT Nordic A/S samt energirelaterede aktiviteter i Biovarme NRGi og Energi Horsens fusionerer Direktion: Gert Braae (adm), Søren Sørensen og Flemming Grønskov Ved fusionen blev det gjort op, at Energi Horsens havde en merværdi i forhold til NRGi på 1,5 mia. DKK. Primært placeret i DONG aktier. Repræsentantskabet i forsyningsselskabet Energi Horsens besluttede, at merværdien skulle placeres i en fond til gavn og glæde for virksomheder, borgere og institutioner i det gamle forsyningsområde. (Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde). Fonden fik i første omgang navnet Energi Horsens, men blev den 25. april 2012 omdøbt til fonden Insero. Fonden Insero Horsens investerer i virksomheder, iværksættere, uddannelse og andre projekter for at styrke området mellem Horsens, Hedensted, Vejle og Juelsminde Ulrik Kragh formand for NRGi Som et led i fusionsaftalen bliver Ulrik Kragh formand for det fusionerede NRGi 2008 Lock On etableres og markedsfører alarm over nettet

37 % af Wupti.com sælges til L easy 2008 Bygningerne i Mesballe sælges Aktierne i Lampas og Veksø købes TREFOR trækker sig fra Forsyning A/S 2008 Aktiviteterne i NRGi Rådgivning præsenteres i 2008 på denne måde 2008 Søren Sørensen direktør for NRGi fra den 1. november. Gert Braae fratræder 31. oktober, og der holdes seminar i Filmbyen i Aarhus med titlen, hvor bevæger energisektoren sig hen? Søren Sørensen administrerende direktør for NRGi fra den 1. november NRGi Handel lukkes. Nyt samarbejde med VERDO om fælles selskab Greenii om leverance af grøn varme i form af biobrændsels-løsninger

38 2009 Der udbetales rabat på 297 mio. kr. Man kan vælge check eller vælge at få dem indsat på konto Det fælles fibernetselskab anvender navnet PROFIBER (samarbejde mellem NRGi, TREFOR og Østjysk Energi) Electronic Housekeeper træder i likvidation efter to års udvikling og forsøg på at få tilstrækkeligt salg i apparatet, der hjælper med at spare på energien Butikker i Aarhus (Rådhuspladsen og Rolighedsvej), kundecenter i Horsens samt salg af brændeovne og brænde lukkes ned. LED Traffic lukkes Arbejdet med at opsætte intelligente elektroniske målere påbegyndes i område Syd ( stk.) 2010 Søren Egge Rasmussen formand for NRGi Søren Egge Rasmussen blev formand for NRGi den 28. april Rabat på 315 mio. kr. Indsættes på PBS eller NEM konto Hos NRGi er kabellægning på 10/15 og 0,4 kv niveau tilendebragt 2010 Biovarme lukkes og frasælges 2010 NRGi afhænder ejerandel i Greenii 2010 Aktierne i DELPRO afhændes.

39 2010 Havvind Århus Bugt (HÅB) dannes sammen med Galten Elværk, Viby Elværk, Østjysk Energi, Brabrand elselskab og vindmøllelaug Århus Bugt (VÅB). Vil undersøge mulighederne for opstilling af vindmøller i Århus Bugten Yderligere intelligente elmålere sendes i EU udbud Rådgivning etablerer samarbejde med BOLIUS om energimærker og tilstandsrapporter. Samarbejdet gennemføres gennem et nyt selskab Energi- og Bygningsrådgivning (EBAS) energiselskaber går sammen og danner Waoo. Erstatter Profiber og Smile Content. Sydfyns Elforsyning, Energi Midt, TREFOR, NyFors, Sydenergi, SEAS-NVE, Østjysk Energi, Energi Randers, NRGi, Energi Fyn, Bredbånd Nord, HEF bredbånd, Galten Elværk, ENV og ESV Sydenergi afhænder sin aktiepost i Energi Danmark A/S 2011 NRGi udbetaler 315 mio kr. i rabat. PBS eller NEM konto. Ny rabatmodel vedtages. Den tager udgangspunkt i regnskabstallene for året før, og udbetalingen foregår som et løbende fradrag på elregningen ELTEL vælges som totalleverandør af de intelligente målere. NRGi valgte elmålere af mærket ECHELON, der således vil være et væsentligt element i det fremtidige smart grid, hvor husstandene både aftager og producerer energi (prosumere) 2011 NRGi Rådgivning køber virksomheden Kuben Management 2011 Energirådgivning til private nedlægges som særlig afdeling.

NRGi s rødder. Et tilbageblik på personer og episoder i NRGi s historie

NRGi s rødder. Et tilbageblik på personer og episoder i NRGi s historie NRGi s rødder Et tilbageblik på personer og episoder i NRGi s historie Milepæle i historien Kronologisk oversigt Årstal Elsektoren NRGi 1882 Første elektricitetsværk i New York 1891 Første danske offentlige

Læs mere

Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 1

Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 1 Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 1 NRGi s historie Det NRGi, der kendes i dag, er et produkt af flere fusioner gennem tiderne. Det gennemgående selskab er andelsselskabet ARKE, og derfor

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Jeg har hermed fornøjelsen af at aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift har

Læs mere

FAKTA om Kystnære havvindmøller 25 % billigere grøn energi. Hvad er Kystnære havvindmøller?

FAKTA om Kystnære havvindmøller 25 % billigere grøn energi. Hvad er Kystnære havvindmøller? Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 69 Offentligt FAKTA om Kystnære havvindmøller 25 % billigere grøn energi Hvad er Kystnære havvindmøller? Kystnære havvindmøller er som navnet siger

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Vindenergi Danmark din grønne investering

Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi Danmark din grønne investering Vindenergi og vindmøller svaret blæser i vinden Vindkraft er en ren energikilde, der ikke bidrager til den globale opvarmning. I Vindenergi Danmark arbejder vi

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give.

MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker Forsyningssikkerheden og de decentrale værker - og store varmepumpers rolle 17/4-2013. Charlotte Søndergren, Dansk Energi Dansk Energi er en kommerciel og professionel organisation for danske energiselskaber.

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl , på Diagonalkroen i Give.

MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl , på Diagonalkroen i Give. MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. Planche 1: Selskabsdiagram MES Net A/S: Vor el-leverance i 2015 blev på 252,0 GWh, hvilket er lidt lavere

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 24. maj 2011, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande.

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 24. maj 2011, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 24. maj 2011, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi 71 personer

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Møde med Klimaforum Assens Kommune

Møde med Klimaforum Assens Kommune Møde med Klimaforum Assens Kommune Sønderborg s kystnære vindmølleprojekt Per Munk Jensen & Peter Rathje 2011.11.15 ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sonderborg inden

Læs mere

Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017

Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017 Side 1 af 11 Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017 Vi glæder os over den stigende interesse der er for vores lille koncern - Fonden Langelands Elforsyning

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde)

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde) Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en samlet elpris pr. 1. januar og 1. juli med henblik på at kunne efterkomme

Læs mere

Visioner og forslag. for Danmark og EU. Name - Date

Visioner og forslag. for Danmark og EU. Name - Date Visioner og forslag for Danmark og EU Name - Date Alliance for Community Power Vestjyllands Energi-og Miljøforening Ærø Energi-og Miljøkontor Høje Taastrup Miljø-og Energicenter Himmerlands Energi-og Miljøforening

Læs mere

Andelshavernyt. februar 2015. NRGi 100 år. Rabat for 2015. Sportstøj til klubber. AndelshaverNyt nr.10 2015

Andelshavernyt. februar 2015. NRGi 100 år. Rabat for 2015. Sportstøj til klubber. AndelshaverNyt nr.10 2015 Andelshavernyt februar 2015 NRGi 100 år I 2015 er det 100 år siden, at det fortsættende selskab bag NRGi blev stiftet ved en generalforsamling den 26. februar i Aarhus. Rabat for 2015 NRGi yder i perioden

Læs mere

ARKE s anlægsbestyrelse

ARKE s anlægsbestyrelse ARKE s anlægsbestyrelse Per Randers Formand for ARKE s anlægsbestyrelse 1914-1918 Formand og direktør (administrativ leder) 1919-1923 Direktør 1923-1935 Konrad Pedersen Formand 1923 1940 Bestyrelsen 1923-1940

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP Organisation for erhvervslivet august 2009 DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP AF KONSULENT MARTIN GRAM, MGM@DI.DK danske virksomheder betaler op til fire gange så meget i transportudgifter og grønne

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

Dit energiselskab Dit valg

Dit energiselskab Dit valg X valg 2013 Stil op INDEN D. 11/9 Dit energiselskab Dit valg Vær med til at bestemme, hvordan Energi Fyn skal udvikle sig i fremtiden repræsentantskabsenergif yn.dk Energi Fyn Sanderumvej 16 5250 Odense

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Varmepumper skal være det attraktive alternativ til oliefyr. - nye forretningsmodeller for salg af varme fra varmepumper

Varmepumper skal være det attraktive alternativ til oliefyr. - nye forretningsmodeller for salg af varme fra varmepumper Varmepumper skal være det attraktive alternativ til oliefyr - nye forretningsmodeller for salg af varme fra varmepumper Direktør Steen Kramer Jensen skj@insero.dk mobil 41770142 Insero Energy en del af

Læs mere

HVEM SKAL EJE VINDMØLLERNE?

HVEM SKAL EJE VINDMØLLERNE? HVEM SKAL EJE VINDMØLLERNE? Preben Maegaard Vildsund Strand, 6. maj 2009 Udbygningen skete meget hurtigt, med lokal accept og blev finansieret lokalt, fordi der kunne opnås offentlig garantistillelse.

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Stor jysk fusion på vej i den danske energisektor

Stor jysk fusion på vej i den danske energisektor Pressemeddelelse, den 17. september 2015 Stor jysk fusion på vej i den danske energisektor Syd og nord kan blive til ét, hvis fusionsplanerne hos SYD ENERGI a.m.b.a. og Nyfors a.m.b.a. realiseres. Andelsselskaberne

Læs mere

Andelshavernyt. maj 2015. En million til sportsklubber. Rabat frem til juli 2016. AndelshaverNyt nr.11 2015

Andelshavernyt. maj 2015. En million til sportsklubber. Rabat frem til juli 2016. AndelshaverNyt nr.11 2015 Andelshavernyt maj 2015 En million til sportsklubber I anledningen af at NRGi har arbejdet 100 år i andelshavernes tjeneste, er der udloddet 100 x 10.000 kr. til sportsforeninger i selskabets forsyningsområde.

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Samspil mellem el og varme

Samspil mellem el og varme Samspil mellem el og varme Paul-Frederik Bach Dansk Fjernvarmes landsmøde 26. Oktober 2012 26-10-2012 Dansk Fjernvarmes landsmøde 1 Kraftvarme og vindkraft som konkurrenter I 1980 erne stod kraftvarmen

Læs mere

Andelshavernyt. november 2015. Omlægning af elmarkedet. Rabat frem til 30. juni 2016. Repræsentantskabsvalg Stil op. AndelshaverNyt nr.

Andelshavernyt. november 2015. Omlægning af elmarkedet. Rabat frem til 30. juni 2016. Repræsentantskabsvalg Stil op. AndelshaverNyt nr. Andelshavernyt november 2015 Omlægning af elmarkedet Den 1. april 2016 bliver det danske elmarked lagt om. Det sker med indførelsen af den såkaldte Engrosmodel. Alle data fra de enkelte elinstallationer

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Amagerværket.. Brochure Se Link. Amagerværkets kapacitet se. En samlet el-ydelse på 438 Mw..

Amagerværket.. Brochure Se Link. Amagerværkets kapacitet se. En samlet el-ydelse på 438 Mw.. Amagerværket.. Brochure Se Link Amagerværkets kapacitet se En samlet el-ydelse på 438 Mw.. Udfasning af kul på amagerværket: Der monteres nu 8 Stk Rolls Royce Trent gasturbiner a 64 Mw el-ydelse, som virker

Læs mere

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker Energinet.dk energi til dig og Danmark Vi forbinder energi og mennesker Kom indenfor Når du træder ind ad døren i Energinet.dk, træder du ind i en virksomhed, der arbejder for dig og Danmark. Det er vores

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Agenda Elsystemet og fremtiden Produktion og forbrug skal passe sammen Kan vi komme helt

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Større bygge- og renoveringsprojekter

Større bygge- og renoveringsprojekter Større bygge- og renoveringsprojekter Mini-Byggekonference 18. august : Byggeriet i Bevægelse Jens Abildgaard, Grontmij Carl Bro 1 Omdrejningspunktet Omdrejningspunktet i dagens tema er at iværksætte udgiftsneutrale

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

132-150 kv kabelhandlingsplan. /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen

132-150 kv kabelhandlingsplan. /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen 132-150 kv kabelhandlingsplan /Dansk Energi, Jørgen S. Christensen Disposition Baggrunden for arbejdet Eksempler på hvordan kabellægningen kan gennemføres Den politiske aftale Det igangværende samarbejde

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

OVERVEJER DU SOLCELLER?

OVERVEJER DU SOLCELLER? OVERVEJER DU SOLCELLER? NYTTIG VIDEN OM: SOLCELLER, ELNETTET OG AFREGNING 2014 OVERVEJER DU AT KØBE ET SOLCELLEANLÆG? Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcelleanlæg producerer elektricitet ved at udnytte

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift i selskabet har været

Læs mere

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Hans Winthers Vej 9 8400 Ebeltoft CVR 22 70 37 14 Carl Th. Dreyers Vej 0 8400 Ebeltoft Ebeltoft, 09-06-2017 Tilbud Forbrugernr.: 82083 Vedr. ejendommen: Carl Th. Dreyers

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Spørgsmål og svar Molboløb d 24. februar 2013

Spørgsmål og svar Molboløb d 24. februar 2013 Spørgsmål og svar Molboløb d 24. februar 2013 Energi Hvad hedder energiministeren i Danmark? Ida Auken Carsten Hansen Martin Lidegaard Danmarks største havvindmøllepark ved Anholt er ved at komme i drift.

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Stort potentiale i dansk produceret flis

Stort potentiale i dansk produceret flis Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljø- og Planlægningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 EPU alm. del

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande.

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi 73 personer

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder.

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder. ENERGI FYN Jette Kjær Projektleder jik@energifyn.dk HVEM ER ENERGI FYN? Forbrugerejet andelsselskab. Ejet af 175.000 andelshavere på Fyn. 6. største energiselskab i Danmark. Distribuerer el til godt 2/3

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren

Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren TEMADAG: Håndtering af biopiller på større anlæg Præsentation af LUBA PSO-projekt Thomas Holst Landbrug & Fødevarer Sekretariat for Danske Halmleverandører

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere