Husene har gode kort på hånden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husene har gode kort på hånden"

Transkript

1 Forsamlingshus NYT Marts 2010 J o k e r J o k e r J o k e r J o k e r J o k e r Husene har gode kort på hånden - med kvinder i bestyrelsen J o k e r 1

2 EDITORIAL 2K i n d h o l d o l o f o n Oplag Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 10 Side 12 Side 14 Side eksemplarer ISSN: Redaktion: Britta Scholz Hestlundvej 14, 7323 Give Telefon: Produktion: DegnGrafisk tlf Landsformand: anders Sørensen tlf Forsamlingshusnyt udkommer: 1. juni september december 2010 Indleveringsfrister: Indsendelse af redaktionelt stof: 4 uger før udgivelse annoncer samt nyt fra landsdelene: 3 uger før udgivelse Ekstra blade: såfremt medlemshusene har brug for ekstra blade til fx borgermøder m.v. kan yderligere eksemplarer rekvireres hos amtsforeningerne. Editorial Formanden har ordet tilladelser, godkendelser og egenkontrol Svendborgmodellen Spark bagi Opløsningsparagraf i vedtægterne Nyt fra Landsdelene Det handler om at tage del i ansvaret for lokalsamfundet Danmarks grimmeste forsamlingshus... stærke kvinder bag hygge i "Byens hus" i Siem Af Britta Scholz Der er mange emner der trænger sig på i det nye år. Det er tiden til generalforsamlinger og alle venter på foråret for at komme igang med de påtrængte vedligeholdelsesopgaver inden konfirmationerne optager husene. Fra Nordjylland har vi med glæde modtaget en serie om forsamlingshuse, hvor kvinderne står i centrum. Fra Fyn kommer et vældigt indlæg om samarbejdet mellem husene og kommunen. Vi har faktisk kontaktet landets kulturforvaltninger, for at høre, hvordan de enkelte kommuner har organiseret deres samarbejde med forsamlingshusene. Vi håber, at det kan føre til et temanummer til inspiration for huse og kommuner. Samarbejde på tværs af kommune-, regions- eller landegrænser er noget som vi i landsforeningen arbejder for. Har du noget at dele med os andre, send gerne en mail til formanden har ordet Af Anders Sørensen Efter en lille status kan jeg se at antal af medlemmer er faldet lidt i det forgangne år, det er en kedelig udvikling set i lyset af at en del forsamlingshuse har svært ved at få driften til at hænge sammen, det vil vi gerne hjælpe med. Medlemsskabet, der typisk koster kr, skulle gerne komme hjem flere gange ved at bruge de mange samhandelsaftaler som foreningen har lavet, samtidig kan i som medlem trække på den expertise landsforeningen har, det kan være momssager, ansættelskontrakter, foreningsvedtægter. Så er det også tiden hvor der skal afholdes årsmøde. Det er lørdag den 17 april 2010 i Årslev forsamlingshus hvor I er velkomne.

3 Tilladelser, godkendelser og egenkontrol Af Britta Scholz Der er mange forskellige forsamlingshuse, og forskellige måder at drive et hus på. Hvis man ikke har hygiejnekursus, kan man heldigvis tage det hjemmefra som såkaldt e-learning, f.eks. hos alimentas, - se linket: tent&view=article&id=3&itemid=50 Kurset koster 371 kroner. Er huset godkendt til færre eller flere end 150 gæster? Uanset grænsen, der afgør om man skal føre egenkontrol med sikkerheden. Den lokale brandmester i kommunen vil ofte hjælpe husene med at få brandsikkerheden efterset. Selvom et hus er et nøglehus altså ikke udlejer huset med kogekone eller kok kan bestyrelsen i et sådant hus finde på arrangementer, der medfører at der serveres mad. Hvis arrangementet er offentligt, altså det ikke kun er et afgrænset gæstebud, skal maden laves i et godkendt køkken. Selvom man får maden udefra, kan man komme i klemme. Hyrer man en kok eller cateringfirma, bør man tjekke på fødevarestyrelsens hjemmeside da-dk/index.htm om virksomheden lever op til kravene. Vil man sælge øl, vand og vin, kan man ansøge om en lejlighedsbevilling hos det lokale politi. Kontakt politiet, for at høre, om der er nødvendigt i din politikreds. Man bør altid indsende ansøgningen ca. 6 uger inden arrangementet. Blanketten ligger på P700_30_0307.pdf. Den hedder Underretning/ansøgning i.m.a. restaurationslovens 22 om afholdelse af enkeltstående arrangementer. Hos fødevarestyrelsen kunne man således læse den : Fødevarekontrollens Rejsehold slog i samarbejde med Skat i dag fredag til mod den ikke registrerede virksomhed Kokken i Vodskov nord for Aalborg. Kokken Erik Kristoffersen tager ud og laver mad til fester og arrangementer hos private og i forsamlingshuse i hele den nordlige del af Jylland. Dele af festmaden - islagkager og fromager er tilberedt hjemmefra i kokkens private køkken, hvilket er ulovligt, når man som virksomhed producerer mad til andre. Samtidig er råvarer og tilberedt festmad blevet opbevaret under uhygiejniske forhold i en garage og flere redskabsskurer, som ikke er godkendt til opbevaring af fødevarer og uden nogen form for skadedyrssikring på privatadressen i Vodskov. (http://www.foedevarestyrelsen.dk/ Nyheder/Pressemeddelelser/2009/Ulovlig_festmad_fra_ koks_private_koekken.htm). Sålænge en af de deltagende aktive ved et arrangement har et hygiejnekursus eller en uddannelse indenfor fødevarer, såsom kok eller smørrebrødsjomfru, kan bestyrelsen i et nøglehus nok klare frisag. Men hvad, hvis nogle af gæsterne bliver syge af maden? Er man så sikret ved sin bestyrelsesansvarsforsikring? Man kan komme til at begå mange fejl - men lad dog ikke kreativiteten blive dæmpet af alle de forskrifter, man skal overholde. Billedet nedenfor er taget af fødevarekontrollen hos en kogekone. 3

4 Svendborgmodellen I forbindelse med kommune sammenlægning for 3 år siden, blev Gudme Egebjerg og Svendborg kommuner lagt sammen til 1 kommune, Svendborg kommune, og som de fleste nok ved skete der masser af omvæltninger også for vores forsamlingshuse, idet kommunerne ikke på dette punkt hellere var ens. Vi håbede derfor at Gudme modellen, som vi hørte under, ville blive overført til den nye kommune, idet det var stillet i udsigt at der ingen forringelser skulle ske i forbindelse med sammenlægningen, men det viste sig at virkeligheden var noget anderledes. I den gamle kommune fik alle forsamlingshusene i Gudme kommune et fast årligt tilskud på kr og i Egebjerg også et tilskud, medens man i Svendborg kommune ikke havde ydet tilskud til forsamlingshusene. Da vi så i året 2007 regnede med at vi skulle have vores faste tilskud, skete der ikke noget, og selv om vi forsøgte at få en forklaring lykkedes dette aldrig. Vi stod nu 21 forsamlingshuse i Svendborg kommune og vi fik aftalt et møde med kulturudvalget, hvor alle fra kulturudvalget mødte op og næsten alle husene, hvor vi fik en rigtig god snak, og det gik pludselig op for politikerne, at Forsamlingshuse faktisk var små kulturhuse med masser af ildsjæle, hvorfor kulturudvalgsformanden sammen med kulturforvaltningen i Svendborg kommune indkaldte en repræsentant for alle husene til et møde på rådhuset. På dette møde blev det besluttet at lave nogle vedtægter for et forsamlingshusudvalg under Svendborg kommune, ligesom det næsten blev lovet, at vi kom på kommunens budget og efter nogle møder blev vedtægterne godkendt af udvalget og der blev nedsat et forretningsudvalg, kort efter godkendte kulturudvalg og byråd ligeledes vedtægterne og dermed var der banet vej for et tæt samarbejde mellem 21 forsamlingshuse og kommunen. Allerede i 2008 blev forsamlingshusudvalget tildelt kr ,00 som forsamlingshusudvalget selv skulle sørge for at uddele til husene, der var dog den betingelse, at de ,00 kr. skulle gå til sociale og kulturelle formål. Ved det efterfølgende møde blev det besluttet, at hvert hus i kommunen skulle have et fast årligt tilskud på kr ,00 og de resterende kr ,00 skulle fordeles efter ansøgning fra de enkelte huse, til forskellige projekter, forbedringer mv. og samtidig blev der nedsat et lille udvalg der skulle besøge alle husene og vurdere deres tilstand i en såkaldt tilstandsrapport. Efter udvalget var færdigt med arbejdet og alle ansøgninger var indkommet, satte udvalget sig sammen og lavede en fordelingsnøgle, der endte ud i at alle der havde søgt om tilskud fik 20 % af materialeudgifterne dækket til de ansøgte projekter, ligesom flere af husene, som var økonomisk betrængte, fik tildelt ekstra tilskud på op til kr Dette forslag blev vedtaget på næste forsamlingshusudvalgsmøde enstemmigt og uden sværdslag, og pengene blev herefter udbetalt. Vedr. pengene til kulturelle arrangementer blev bl.a. brugt til at give en underskudgaranti til nogle musikarrangementer som blev lavet i samarbejde med Lasse og Mathilde og dette gjorde at 6 huse gik i gang med arrangementerne, som efterfølgende alle var succeser og husene lærte en masse og der måtte også udbetales nogle underskudsgarantier. I 2009 fik vi igen godt til udvalget og igen blev pengene fordelt med fast tilskud på kr og 20 % i tilskud til materiale udgifter i forbindelse med renovering, ligesom nogle betrængte huse fik ekstra tilskud, alt sammen i enighed blandt husene. Vi håber at vi igen i 2010 får bevilliget de samme midler, således vi kan fortsætte dette fantastiske arbejde og sammenhold vi har fået blandt husene i Svendborg kommune. Disse ting er kun sket fordi vi holdt sammen og fik politikerne i tale, i godt samarbejde med den lokale presse mm. Og ikke mindst kulturudvalgsformanden, der deltog aktivt i arbejdet og i øvrigt stadig gør og møder trofast op til vores møder. Tænk jer 21 forsamlingshuse i Svendborg får tildelt kr til fri fordeling uden at kommune eller politikere blander sig, STORT. Vi har her i Brudager hvor jeg også er formand for forsamlingshuset moderniseret dette 4

5 indenfor de sidste 6 år og de sidste par år med tilskud fra udvalget, men husk tilskud alene gør det ikke, det drejer sig om at få opbakning til huset, få folk involveret i huset og arbejdet bag det, det giver socialt sammenhold og gode venskaber og ikke mindst et forsamlingshus hvor alle er med og føler det også er deres hus. Husk også at det ikke kun er kommunen og staten der gør at der eksisterer et forsamlingshus men alle jer der står bag det. Hvis der er nogen ude i landet, som gerne vil have råd og hjælp så er i velkommen til at kontakte mig og få mere af vide hvordan gjorde man i Svendborg og omegn. Lars Thomsen Formand for Svendborg kommunes forsamlingshusudvalg og Brudager Forsamlingshus. Tlf , SPark Bagi??? Af Britta Scholz På hjemmesiden for landdistrikterne findes en artikel med titlen Et spark til forsamlingshusene (http://www.ldhus. dk/?p=636). I den udtaler stadsarkivar Johnny Wøllekær: Forsamlingshusbestyrelserne trænger til et spark bagi. De tænker for traditionelt og er nødt til at være langt mere eksperimenterende med aktiviteterne, hvis forsamlingshusene skal have en fremtid. Landsforeningens formand Anders Sørensen vil medgive, at folkene bag forsamlingshusene kan være lidt konservative, men sparket bagi burde f.eks. gives kulturministeriet eller de kommunale kulturforvaltninger. Anders gør opmærksom på, at kulturministeriet i de sidste 2 år ikke har sat handling bag de ord, de medgav LDF s delegation ved dens to besøg på borgen. Forsamlingshusenes bestyrelser lægger megen energi i at få husenes drift til at hænge sammen, og LDF efterlyser en pulje til renovering af forsamlingshusene. At igangsætte nye aktiviteter, såsom Johnny Wøllekær forslår, kræver økonomi, så der kan investeres i både internet eller andre installationer, der ikke er tilstedet. I enkelte lokalområder findes der fra tid til anden en gavmild sponsor, som f.eks. i Vind, men det er nærmere undtagelsen. Anders udtaler i artiklen, at forsamlingshusene skal holde fast i nogle af de aktiviteter, som har kørt med succes gennem 100 år. Det gælder for eksempel udlejningen til private fester, der er en økonomisk nødvendighed. Og det gælder kulturelle aktiviteter som foredrag, dilettant, revy og banko. Anders Sørensen opfordrer til samarbejde husene imellem og fremhæver, at LDF er endda i gang med et internationalt samarbejde, se sidste nummer af Forsamlingshus Nyt. Det kan ske, at nogle forsamlingshuse kommer til at lukke, men oftest vil den lokale opbakning holde liv i de små samfunds eneste kulturelle mødested. Jeg vil forslå Johnny Wøllekær og andre med gode ideer, at deltage i deres lokale forsamlingshus arbejde, og dermed få deres gode ideer gjort virklige. 5

6 Opløsningsparagraf i vedtægterne Af Magda Jensen VIGTIGT Rettelse til artikel i december-bladet 2009 vedr. medlemsmøde i Grundfør Forsamlingshus under punkt. 3 afsnit 5. Britta Scholz refererede fra skattevæsenets afgørelse på ovennævnte møde, at man ikke, ved en eventuel ophævelse af forsamlingshuset, kunne give overskuddet til velgørende formål i lokalområdet, hvis lokalområdet har et mindre befolkningsgrundlag end mennesker. Jeg har undersøgt sagen hos skattefar Henning Lund, som også talte på medlemsmødet i Grundfør. Henning Lund siger Det er korrekt nok, at der arbejdes med en administrativ regel, der siger, at der skal være medlemmer i en forening, for at den kan blive betragtet som en velgørende eller almennyttig forening, men det er i en anden relation. Reglen håndhæves, hvis en forening søger om at blive en skattefri forening efter ligningslovens 8A og 12. De foreninger, der bliver omfattet af disse paragraffer er foreninger, som os almindelige borgere kan give pengegaver til med den virkning, at vi kan få skattefradrag på vores selvangivelse. Når det drejer sig om en forening (et forsamlingshus) i et lokalsamfund, så ser man meget mere lempeligt på det. Her anlægger man det synspunkt, at midlerne er opsamlet over en lang årrække i lokalsamfundet. Så er det også i orden, at midlerne videregives til almennyttige formål i det samme lokalsamfund. Det vil sige, at hvis der er tale om et stort lokalsamfund, fx Hadsten, så skal den brede kreds som midlerne skænkes til være stor. Hvis der er tale om et lille lokalsamfund, fx Grundfør, så skal den brede kreds være mindre. Med andre ord, så skal den brede kreds være ca. lige så stor, som det område forsamlingshuset har nået ud til. Det er ikke i orden, hvis der skænkes til en meget snæver kreds (fx til formandens firma eller lignende inhabile personers interesser). Det er selvfølgelig også en betingelse, at forsamlingshusforeningen i sine vedtægter har en opløsningsparagraf, der siger, at midlerne skal gå til velgørende eller almennyttige formål i lokalsamfundet. Hvis vedtægterne har en sådan opløsningsparagraf, så kan foreningen uden at blive skattepligtig skænke midlerne til forskellige foreninger i lokalsamfundet, fx til foreninger inden for amatøridræt, eller fx til etablering af en bypark der kommer hele lokalsamfundet til gode. Så derfor HUSK at få det indført i Jeres vedtægter! Undskyld, hvilket tal var det? Selv en lettere hørenedsættelse gør det svært at deltage i fællesarrangementer som f.eks. banko, foredrag, diverse orienteringer, generalforsamlinger mv. Phonic Ear er førende leverandør af professionelle lydløsninger såsom teleslynge- og højttaleranlæg. Kontakt os og få et uforpligtende tilbud på et lydanlæg til jeres forsamlingshus. - Medlemsrabat 5% Kongebakken Smørum Tlf Fax:

7 126x185 Forsamlingshus 18/11/08 14:00 Side 1 FÅ EN PROFESSIONEL SAMARBEJDSPARTNER PÅ FORSIKRINGSOMRÅDET HVIS DU ER MEDLEM AF LANDSFORENINGEN, FÅR DU BÅDE EN PROFESSIONEL SAMARBEJDSPARTNER OG RABAT PÅ FORSAMLINGSHUSETS FORSIKRINGER. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse og Alm. Brand har et tæt samarbejde om forsikring. Samarbejdet giver medlemmerne rabat på forsamlingshusets forsikringer samt særlige fordelagtige forsikringsdækninger udviklet til forsamlingshuse. Vi har et godt og mangeårigt samarbejde, fordi vi har forsamlingshus-specialister, der kender det lokale område - og har erfaring med forsikring af forsamlingshuse. RING HVIS DU VIL VIDE MERE... - SÅ STILLER VI OM TIL DEN LOKALE ERHVERVSASSURANDØR. Alm. Brand Midtermolen København Ø ALM. SUND FORNUFT 7

8 - FREMTIDENS Lange borde THE ORIGINAL 122 x 61 cm - Vægt: 10 kg 183 x 76 cm - Vægt: 16 kg 245 x 76 cm - Vægt: 19 kg Farve: Granit og mandel BEMÆRK!! - 28 mm stel Højdejusterbare borde Stabelhøjde 5.5 cm 61 cm 74 cm 91 cm 122 x 61 cm - Vægt: 12 kg 183 x 76 cm - Vægt: 18 kg Farve: Mandel Generelle fordele: Bordplade/sæde/ryg fremstillet i polyethylen Kraftig pulverlakeret stel - med sikkerhedslåse Op til 50 % lettere end træ Utrolig stærke - top kvalitet Nem opbevaring Tåler vand UV beskyttet ( falmer ikke ) Alle møbler er testet af 122 x 76 cm - Vægt: 12 kg Farve: Mandel 183 x 76 cm - Vægt: 18 kg Farve: Mandel Fold in half 183 x 76 cm - Vægt: 1 Vedligeholdelsesfrie Slut med sandpapir, lak og splinter i fingrene Lette at transportere Tåler vand 8

9 MØBLER - NOGET LETTERE - TIL FORSAMLINGSHUSET Rundt bord: Fold in half Ø 153 cm - Vægt: 20 kg Farve: Granit og mandel Runde borde Cafebord Ø 75 cm Vægt: 6 kg 3 højde inst.: cm Farve: Mandel Stole Skån ryggen!! Op til 50 % lettere Rundt bænksæt Ø 122 cm - Vægt: 14 kg Ø 153 cm - Vægt: 21 kg Ø 183 cm - Vægt: 30 kg Farve: Granit og mandel Sammenklappelige bænksæt 2 kg Klapstole Vægt: 5.0 kg Belastning: 175 kg Farve: Mandel STREAMLINE Kirke Værløsevej 16 DK 3500 Værløse Tlf.: Fax Stabelstole Vægt: 5.5 kg Belastning: 175 kg Stabelhøjde: 8-10 stk Farve: Sort / sølv 6 pers. Farve: Stengrå 6/8 pers. Farve: Grå DAG TIL DAG LEVERING 9

10 NYT FRA Landsdelene Nordsjællands Forsamlingshusforening Landsforeningens kontaktperson Bjarne Klarskov Andersen Holmevej Helsinge Tlf.: Mobil: Roskilde Amt Forsamlingshusforening Formand Reinar C. S. Jensen Grønagervej 3. Varpelev Hårlev Tlf.: Næstformand og repræsentant i Landsforeningen Alex Kulle Strandvejen Strøby Tlf.: Vestsjællands FORSAMLINGSHUSFORENING Formand og sekretær for Landsforeningen Svend Arne Petersen Bøstrupvej 28. Løve Høng Tlf.: Mobil: Storstrøms Amts Forsamlingshusforening Formand Knud Erik Petersen Hullebækvej Nykøbing F. Tlf.: Mobil: Generalforsamling Storstrøms Forsamlingshusforening har generalforsamling den 20. april i Ulse Forsamlingshus kl NæstFormand og NæstFormand for Landsforeningen Peder Hansen Lundehøjevej Errindlev. Tlf.: Mobil: Amtsforeningen Fynske Forsamlingshuse Formand John Larsen Hjallesevej Odense M. Tlf.: Kasserer og repræsentant i Landsforeningen Hans Erik Hansen Markledet Odense SØ Tlf.: Mobil: Sønderjysk Forsamlingshusforening Formand og Formand for Landsforeningen Anders Sørensen Åbenråvej 133. Øster Gasse Skærbæk Tlf.: Mobil: Repræsentant i Landsforeningen PeterStange Sdr. Vilstrup Bygade 6. Sdr. Vilstrup Haderslev Tlf.: Mobil: Ribe Amts Forsamlingshusforening. Formand og repræsentant i Landsforeningen Peter Chr. Larsen Åttevej Føvling Tlf.:

11 Foreningen af Forsamlingshuse i Gl. Vejle Amt Formand Lonni Stensdal Brunhøj 38. Nr. Vilstrup Vejle Tlf.: Mobil: Repræsentant og redaktør i landsforeningen IT-Ansvarlig i Gl. Vejle Amt Britta Scholz Hestlundvej 14. Bøllund Give Tlf.: Mobil: LAG-Vejle indbyder til gratis projektmagerkursus den 9. marts, hvor man kan lære, hvordan man lære at søge om tilskudspenge til projekter, se Ringkøbing Amts Forsamlingshusforening Formand og repræsentant i Landsforeningen Tonni Bjerrum Hestbjergvej 3. Vind Holstebro Tlf.: Mobil: Generalforsamling Der afholdes generalforsamling tirsdag den16 marts 2010 kl i Ulfborg Kirkeby Forsamlingshus. Ulfborg Kirkebyvej Ulfborg. Tilmelding senest den12. marts til Tonni Bjerrum tlf , mail Århus amts Forsamlingshusforening Formand Hans Berg Møllebakken 19. Lading Sabro Tlf.: Mobil: Repræsentant, Formand for Landsforeningens IT & blad-udvalg og landskasserer Magda Jensen Toften 7. Vitved Skanderborg Tlf.: Mobil: Generalforsamling Der afholdes generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl i Jyske Storkøkkens nye lokaler Priorsvej 21, Silkeborg. Foreningen af Forsamlingshuse i Det gamle Viborg Amt Formand Margit Mortensen Anders Sørensens Vej 19, Nederby Fur Tlf.: Repræsentant og Webansvarlig i landsforeningen Kristian Brandt Kristensen Poppelvej Karup J Tlf.: Nordjyske Forsamlingshuse Formand Karl Simensen Simestedgårdsvej 10. Barmer Nibe Tlf.: Fax: Mobil: Repræsentant i Landsforeningen Peter Roden Sindalvej Jerup Mobil:

12 Det handler om at tage del i ansvaret for lokalsamfundet Hemmeligheden bag at tiltrække kvinder til bestyrelsesarbejdet i et forsamlingshus er ganske enkel. Huset skal være åbensindet og gøre en forskel i lokalsamfundet, så er kvinderne klar! Vi har besøgt 3 forsamlingshuse med aktive og engagerede kvinder i bestyrelsen og tegnet et lille, anderledes portræt her besøger vi Barmer Forsamlingshus. Af Ejvind Lassen Barmer Forsamlingshus, der tegnes ved Barmer Borgerforening, har aldrig haft problemer med at rekruttere kvinder til bestyrelsesarbejdet. I den nuværende bestyrelse er 4 ud af 7 medlemmer kvinder. Barmer er en lille landsby med cirka 80 husstande. Byen er beliggende tæt på Limfjorden vest for Nibe, og har - størrelsen taget i betragtning - et meget aktivt erhvervsliv. Der er en del virksomheder i byen, heriblandt Dansk Varmepumpe Industri, der beskæftiger cirka 35 mand. Men ellers er byens samlingspunkter den lille købmand og Barmer Forsamlingshus. Sidstnævnte blev opført i 1908, og kunne i 2008 således fejre 100 års jubilæum. Huset har levet en omtumlet tilværelse, og har blandt andet en kort overgang været ejet af Låsby Svendsen. Men i starten af 1990 erne ville en gruppe borgere det anderledes. Huset skulle have en overhaling. Det fik det takket være massevis af frivillig arbejdskraft, og på en varm junidag i 1992 blev det nye hus indviet. I øvrigt med at se Danmark vinde Europamesterskabet i fodbold! Barmer Forsamlingshus er således i gang med sit 17. år med pæn succes, der blandt andet også har givet et økonomisk fundament til, at man i 2003 kunne bygge et nyt, stort og funktionelt køkken. En udvikling den nuværende bestyrelse er pænt stolt af, og som har skabt et stort sammenhold i byen. Det ville jo egentlig være nemmere at sige nej. - Det er grundlæggende et spørgsmål om at ville huset, og erkende, at det betyder noget for byen. Om at tage del i ansvaret for lokalsamfundet, fortæller Mette Bach, der er i gang med sit første år som sekretær i bestyrelsen, og synes, at det for hende var naturligt at bidrage til trivslen og sammenholdet i den by, hvor hun og hendes familie bor. Hun suppleres af kasserer Birthe Nymann, der har været med i bestyrelsen i sammenlagt 6-7 år. - Det ville jo egentligt være meget nemmere at sige nej, for der følger jo noget arbejde med. Men vi har haft så mange gode oplevelser i huset, at vi også må bidrage og give noget igen. Ellers falder huset fra os. Der er jo nogle, der skal tage et ansvar, lyder det fra Birthe. Udfordringer og selvtilfredsstillelse - Der er jo også mange udfordringer i arbejdet, og en stor selvtilfredsstillelse, når tingene fungerer. Og så møder man en masse spændende mennesker, tilføjer Irene Andersen, der er i gang med sit 12. år i bestyrelsen. Irene står blandt andet for udlejningen af huset, hvilket der gøres rigtigt meget ud af. Barmer Forsamlingshus udlejes cirka 60 gange årligt, hvilket vil sige i gennemsnit cirka 5 gange om måneden. - Det er absolut et område, vi prioriterer meget højt, og det giver os et økonomisk fundament med det antal udlejninger. Vi gør rigtigt meget ud af, at vores hus fremtræder flot og rengjort til enhver lejlighed, og her kommer den kvindelige sans for rengøring jo også ind i billedet, griner Irene Andersen. 12

13 - Har man lejet huset, kan man allerede få overdraget nøglerne fra klokken otte om morgenen, så det giver noget tidligt rengøringsarbejde, hvis det er udlejet både fredag og lørdag i en weekend. Men vi har lavet nogle effektive rengøringsteams, der skiftevis har ansvaret en måned ad gangen, fortæller Irene. Der er ingen tvivl om, det er nogle engagerede kvinder, der er i bestyrelsen. Som supplement til Irene, Birthe og Mette, skal også nævnes Lilly Simonsen, der er i gang med sit 2. år i bestyrelsen. Kunne ikke forestille sig en bestyrelse uden kvinder! Og kvinderne får da også anerkendelse for deres indsats af den øvrige bestyrelse: Formand Jens Johan Hansen, næstformand Ole Olesen samt menig medlem Kasper Buus. - Vi supplerer hinanden godt, og jeg kan ikke se, hvordan tingene skulle kunne hænge sammen uden kvinder i bestyrelsen. Det ville slet ikke fungere. - Deres arbejdsindsats er fantastisk, og uden at det skal lyde forkert, så har kvinderne altså et helt andet overblik, når det gælder blandt andet rengøring og mad. Jeg mindes engang, at vi inviterede til fællesspisning, hvor det var meningen, at kun mændene skulle lave mad. Men så tilmeldte 85 sig, og her måtte vi da have hjælp, fortæller Jens Johan Hansen med et smil. Grundpillen i Barmer Forsamlingshus aktiviteter er som før nævnt udlejninger, hvor det hurtigt er rygtedes, at her kan man få nogle superflotte faciliteter til små penge. Hertil kommer også en række fester for Barmer by i årets løb, nemlig høstfest, Sankt Hans, julefrokoster og nogle populære Spis sammen aftener. Endelig er der den årlige medhjælperfest, hvor alle, der har en fast opgave omkring Forsamlingshuset, inviteres til fest med alt betalt. Med andre ord en fest for dem, der tager del i ansvaret for hele lokalsamfundets trivsel og her har kvinderne for alvor meldt sig under fanerne i Barmer. Der står kvinder bag enhver mand også i bestyrelsen for Barmer Borgerforening, der står for Forsamlingshuset. Bagerst fra venstre: Lilly Simonsen, Mette Bach, Irene Andersen og Birthe Nymann. Forrest fra venstre: Jens Johan Hansen, Ole Olesen og Kasper Buus. 13

14 Danmarks grimmeste forsamlingshus oser af fællesskab, charme og atmosfære Af Ejvind Lassen Selvom Hulsig Forsamlingshus gerne påtager sig titlen som et af Danmarks grimmeste og mest spartanske af slagsen, skal man ikke kimse af husets fællesskabsbetydning for Hulsig, der er en hyggelig og naturskøn lille turistby 12 kilometer syd for Skagen. Én af årsagerne er en hårdtarbejdende bestyrelse, der erkender husets begrænsninger men som også er stolt over dets charme og atmosfære, der spiller unikt sammen med den natur, der omkranser huset. Hulsig er en lille stations- og landsby, der udover de fastboende også byder rigtig mange turister velkommen hvert eneste år. Turisterne kommer i deres sommerhuse, på Ingers landskendte Hotel, og i det store Feriecenter kaldet Skagen Strand. Hulsig-borgerne er klar over turisternes betydning for byen og området, og har derfor valgt at bruge Borgerforeningen, der ejer forsamlingshuset, til at sige velkommen til både turister og tilflyttere. Blandt meget andet. To af bestyrelsens medlemmer er næstformand Kirsten Otterstrøm og kasserer Vibeke Olsen begge tilflyttere, der således har oplevet Borgerforeningens måde at sige velkommen på: - Hulsig er fantastisk til at byde sine indvandrere velkommen, og det er Borgerforeningens fortjeneste. Det har min mand og jeg oplevet, da vi flyttede hertil for godt et år siden. Jeg fandt det derfor helt naturligt at tage min tørn i dette arbejde, fortæller Vibeke Olsen, der for et år siden kom med i bestyrelsen. - Og når man bliver spurgt, kan man i øvrigt ikke sige nej. Det står direkte i Borgerforeningens vedtægter, at det er et borgerligt ombud, smiler Vibeke, men tilføjer dog, at det bestemt ikke er tvangsarbejde og at den imødekommenhed hun har mødt, den ville hun gerne formidle videre. Tiltrækker gode folk, der gør en forskel Også Kirsten Otterstrøm er tilflytter, og hun har været med i bestyrelsesarbejdet i 6 år. Det er helt naturligt for mig at yde en indsats i bestyrelsen. Borgerforeningen og forsamlingshuset betyder jo rigtigt meget for byen og Hulsigborgerne, og er man interesseret i at ens lokalområde skal trives, så må man også gøre en indsats. - Der er heldigvis mange, der har den indstilling, og jeg tror, at betydningen af ens bestyrelsesarbejde er afgørende for at tiltrække nogle gode folk til bestyrelsen. Folk, der vil gøre en forskel, heriblandt også kvinder, fastslår Kirsten Otterstrøm. Træbarakken fra 1946 Borgerforeningen i Hulsig har små 200 medlemmer. Det koster 75,- kr. årligt at være medlem, og som førnævnt er forsamlingshuset et meget vigtigt aktiv i Borgerforeningens arbejde også selvom det bestemt ikke er et forsamlingshus i luksusklassen. Huset er således en træbarak, som man i 1946 erhvervede sig et sted i Midtjylland for den nette sum af kr. Huset blev placeret på en byggegrund, man fik foræret af en lokal landmandskone. Siden er der ikke sket det helt vilde med huset og så alligevel. Det er løbende blevet moderniseret. Senest med en pæn overhaling i 2006, men fortsat uden at komforten er rykket ind. Således skal toiletbesøg da også klares i en toiletvogn, der er opstillet udenfor. Alligevel er forsamlingshuset det absolutte omdrejningspunkt for Borgerforeningens arbejde: - For et par år siden lukkede købmanden her i Hulsig, og da blev forsamlingshusets betydning endnu større. Stedet er det eneste fælles sted, som vi har i byen, fortæller formand for bestyrelsen Carsten Kristensen. - Alle de arrangementer, vi afholder, har udgangspunkt fra forsamlingshuset. Vi afholder blandt andet høstfest, hyggeaftener, syng-sammen-aftener og kondi-bingo, fortæller Carsten Kristensen. Rift om udlejningen - Hertil kommer udlejningen, og selvom det ikke er et luksusforsamlingshus, er der pænt rift om at leje det. Jeg tror, at lejerne godt kan lide det lidt spartanske, samt at huset 14

15 er i flot pagt med naturen. Og så koster det i øvrigt også kun 300 kr. at leje huset, fortæller Carsten Kristensen, der i øvrigt er rigtig glad for, at turisterne også bakker op om Borgerforeningen og aktiviteterne i forsamlingshuset, blandt andet ved at melde sig ind i Borgerforeningen. - Som Vibeke også nævnte tidligere, er Hulsig på mange måder en sammenbragt flok af mennesker, og her er det utroligt vigtigt med et fælles samlingspunkt. Det har vi i form af Borgerforeningen og forsamlingshuset, og det er dejligt, at det igennem tiderne aldrig har været et problem at få både mænd og kvinder til at tage en tørn i fællesskabets interesse, fortæller Carsten, der er formand på 6. år. Inden ham sad en kvinde på den post. Udover Carsten Kristensen som formand, Kirsten Otterstrøm som næstformand og Vibeke Olsen som kasserer, består bestyrelsen i Borgerforeningen og forsamlingshuset også af de menige medlemmer Erik Fisker og Christian Nielsen, samt suppleanterne Gurli Hansen og Thorbjørn Pedersen. En ihærdig bestyrelse i spidsen for Danmarks grimmeste forsamlingshus men hvad gør det, når der er rå mængder af fællesskab, charme og atmosfære...? Fra venstre næstformand Kirsten Otterstrøm, formand Carsten Kristensen og kasserer Vibeke Olsen. Et stærkt trekløver i bestyrelsen i Hulsig Borgerforening og forsamlingshuset. Når der også er andet end pris og design, der tæller... Der er mange, der leverer møbler. Bare ikke som vi gør det. 3E leverer nemlig møbler, hvor der er taget maksimalt hensyn til komfort og design. Til og med til priser, der kan være svære at forstå. - Og så interesserer vi os for vore kunder efter leveringen. Prøv at spørge nogle af dem. 3E Kirsten Rottbøll Thorup Svendborgvej Kolding Tlf Fax

16 Stærke kvinder bag hygge i Byens hus i Siem Af Ejvind Lassen Landsbyen Siem i Himmerland mellem Skørping og Terndrup har kun lige omkring de 40 husstande indenfor byskiltet. Hovedparten af husstandene er beliggende ud mod hovedvejen, og ved første øjekast bliver tankerne ledt hen på en typisk, halvkedelig landsby, hvor det mest ophidsende inde fra stuerne er udsigten til genboen krydret med gennemfartsbilister, der er småirriteret over at skulle sætte farten ned, når de kører igennem byen. Men sådan er det ikke i Siem, og slet ikke for dem, der kender landsbyen. Siem er en by i trivsel. En velholdt og køn by, der på sin egen idylliske måde emmer af liv. Én af hovedårsagerne er forsamlingshuset. Her har en ambitiøs og arbejdsivrig bestyrelse med et par stærke kvinder i spidsen valgt at lade forsamlingshuset være udgangspunktet for den ansvars- og fællesskabsfølelse, der hersker i byen. Siem Forsamlingshus er blevet Byens hus. Siem Forsamlingshus er fra Indtil for 10 år siden havde stedet et fast værtspar, der boede i en lejlighed på 1. sal og forpagtede driften. En drift, der trods ihærdige indsatser altid kunne vise underskud. I 1999 stoppede det seneste værtspar, og så var det tid til nytænkning. - Forsamlingshuset havde historisk været noget, der blev udlejet til private fester og ikke ret meget andet. Men vi vendte tingene lidt på hovedet. Udlejning skulle ikke være det primære. I stedet ville vi lave det til Byens hus. Både fordi det er et fantastisk hus, og fordi det kunne være meget gavnligt for Siem, fortæller Hanne Sørensen, der blev formand for bestyrelsen i Inden da havde Helle Ravn været formand siden år Med i bestyrelsen er også Pia Bjerregaard som kasserer, og de to stærke kvinder bliver suppleret af næstformand Henrik Stensgaard samt Karl Erik Nielsen og Klaus Guldhammer som menige medlemmer. Hertil kommer et par aktive suppleanter i form af Brian Pedersen og Claus Pedersen samt Helle Ravn som regnskabsfører. Sidstnævnte er dog ikke bestyrelsesmedlem, men alligevel yderst aktiv. - At vi var tre kvinder med i arbejdet, gjorde bestyrelsens første opgave med huset noget nemmere. Vi ville nemlig skabe hygge i huset, og det er kvinder gode til. Siem Forsamlingshus skulle være et sted, hvor lokalbefolkningen kunne lide at komme, og det måtte godt signalere, at her var hele familien velkommen. - Derfor startede vi at sætte fokus på det udenfor huset. Også fordi alle på den måde kunne se, at her skete noget, Vi etablerede en lækker legeplads med blandt andet hoppepude, vi plantede træer og senere blev det lavet en flagallé. Herefter kom turen til det inden døre, hvor vi har sat en masse i stand. Vi har renoveret, malet, fået nye gulve o.s.v., men vi har også haft fokus på hyggen, blandt andet at få flotte gardiner og skabe stemning. Det er vigtigt, fastslår Hanne, der samtidig nævner at der hvert år også er en arbejdsweekend, hvor alle der har tid og lyst kan deltage. Her får det meste inde og ude en ordentlig tur. Tilførsel af økonomiske midler Nu er sådanne tiltag jo ikke gratis, men en arv fra en Siembeboer, der efter skat betød en udbetaling på cirka kr., samt ikke mindst Hannes evne til at finde fonde, er af stor økonomisk betydning. Når Hanne finder en fond, der kunne være et aktiv for Forsamlingshuset, sender Pia Bjerregaard en ansøgning af sted en arbejdsfordeling, der har gjort mange af drømmene med huset mulige at realisere. - Hanne er fantastisk til at søge midler, og med Pia Bjerregaard som kasserer og Helle Ravn som regnskabsfører, så er der virkelig kommet styr på økonomien, fastslår næstformand Henrik Stensgaard og henviser til det aktuelle regnskab, der viser et plus på kr. Henrik står i øvrigt for udlejningen af forsamlingshuset, og den giver da også lidt i kassen, men det er absolut ikke et primærområde. - Det var vigtigt for os, at det skulle være Byens hus og ikke et forsamlingshus, der hver weekend var booket til sølvbryllup, konfirmationer eller ungdomsfester. Jeg tror, at vi udlejer huset cirka 10 gange årligt, og vi har ikke noget imod at sige nej til fest, hvis vi i bestyrelsen har planer om 16

17 et andet arrangement. Man skal også være medlem for at kunne leje forsamlingshuset, fortæller Henrik, der roses af Hanne for at være god til at sige nej, og så i stedet vægter at lave nogle gode fællesarrangementer, mens han omvendt kaster roserne tilbage til kvinderne for at sikre åbenheden, hyggen og stemningen i huset. - Mænd og kvinder tænker forskelligt, og kvinder er de fødte værter. Så når der er arrangement, så ved vi bare, at tingene kører. Og så er det også en anden type arrangementer, der kommer fokus på. Havde vi været en ren mandlig bestyrelse, så var vores årlige to succesfulde modeshows nok ikke blevet til noget, fastslår Henrik. Mange fællesarrangementer I tillæg til modeshowene viser årskalenderen mange andre spændende fællesarrangementer. Blandt andet til fastelavn, sommer og jul er der fester, og 2-3 gange årligt er der fællesspisning. Og hertil kommer bingo, nissespil, dilettant og et par aftener med store navne på de skrå brædder. - Vi har senest haft musikerne Lasse og Mathilde og entertaineren Carsten Knudsen til at optræde, begge aftener var store succeser, som vi oven i købet tjente en pæn skilling på, fortæller Hanne Sørensen, der selvfølgelig også er en af ildsjælene bag den årlige dilettantforestilling, der virkelig kan få folk af huse i Siem, fortæller Hanne. Vi har altid god opbakning til vores arrangementer, og her er jeg overbevist om, at vores satsning på hygge for hele familien er forklaringen. Tidligere udviklede vores fællesspisninger sig eksempelvis til fester langt ud på natten. I dag er det hyggeaftener med massevis af børn, der på den måde også lærer hinanden rigtigt godt at kende og passer på hinanden, slutter Hanne Sørensen, der sammen med den øvrige bestyrelse virkelig har formået at få Siem Forsamlingshus til at blive hele Byens hus. Et hus alle føler et ejerskab for. Bestyrelsen i Siem Forsamlingshus: Forrest fra venstre, Pia Bjerregaard og Hanne Sørensen. 2. række fra venstre Karl Erik Nielsen og Brian Pedersen. Bagerst fra venstre Henrik Stensgaard og Klaus Guldhammer. 17

18 ATV 50cc model Kitten 3-8år Denne model er til børn fra 3-8 års alderen, med automatgear, maskinen kan drosles ned i fart. Motor 50cc dax motor, meget driftsikker. Fuldt reservedelsprogram. Pris kr. incl. moms Havetraktor GTM 1350 Jonesered frontmonteret, med hydrostat, klippebredde 112 cm bioklip/bagudkast. Pris kr. incl. moms ATV 150cc Gepard Model Gepard. Maskinen hvor leg og arbejde forenes. Gepard er monteret med kugletræk, så ATV en kan bruges til forskellige arbejdsopgaver f.eks. kan trailer og gårdrive spændes efter. Med automatisk CVT. Pris kr. incl. moms Snapper Zero Turn 360Z EZT2450. Briggs og Stratton motor 24 HK. ELS 2 cylindre. Den hurtige og alsidige maskine giver mulighed for at klippe store arealer hurtigt og smukt med 11 km i timen. Pris kr. incl. moms Priserne på denne side er tilbud forbeholdt forsamlingshusbladet. MK SPORT Magne Kjær Tlf.: Se mere info under 18

19 Nye solide minifodboldmål sælges Lavet af Douglas gran, og 1 nygalvaniserede rør. Højde 160 cm, længde 240 cm., dybde 100 cm. Målet er lavet som samlesæt, let at samle. Kan afhentes eller sendes med fragtmand over hele Danmark (fragtpris ca. 400 kr./mål) Fremstilles også i hvid. Pris pr. mål kr. excl. moms 2 stk. mål kr. excl. moms Net 500 kr. excl. moms. Nye solide håndboldmål sælges Lavet af Douglas Gran, og 1 nygalvaniserede Rør. Højde 200 cm, lændge 300 cm., dybde 200 cm. Målet er lavet som samlesæt, let at samle. Kan afhentes eller sendes med fragtmand over hele Danmark (fragtpris ca. 400 kr./mål) Fremstilles også i hvid. Pris pr. mål kr. excl. moms. 2 stk. mål kr. excl moms. Net 500 kr. excl. moms. Fugleredegynge med gyngestativ Fremstillet i Douglas gran, og med galvaniserede jerntoppe. Fuglerede måler 100 cm., og er flettet i polyethylene og taifun. Godkendt rustfrie gyngebeslag og kæder. Pris kr. excl. moms. Der er gratis levering, til alle brofaste øer resten af året Priserne på denne side er tilbud forbeholdt forsamlingshusbladet. Podemål Fremstillet af Douglas gran og 1 galvaniseret rør. Højde 150 cm., længde 300 cm., dybde 60x150cm. Pris pr. mål: kr. excl.moms. 2 stk kr. excl. moms. Net 500 kr. excl. moms. MK SPORT Magne Kjær, Hæstvej 2, 8530 Hjortshøj. Tlf.: Se mere info på Ovenstående fremstilles også i aluminium - ring for tilbud! 19

20 Returadresse: DegnGrafisk. Skårupvej 28. Ravnkilde Nørager Annoncehaj Nu har de gammeldags telefonbøger fra TDC meldt sig ind under fanerne hos annoncehajerne. TDC har frasolgt telefonbøgerne - og sælgerne i de virksomheder, der har overtaget er ikke en døjt bedre, end alle de andre annoncehajer. Forsamlingshusene skal, hvis de er foreninger, faktisk blive optaget gratis i telefonbogen. Lad vær med at købe en ekstra fremhævelse - folk bruger altså internettet istedet for telefonbogen. Sørg hellere for at opdatere dine husdata på hjemmesiden

Forsamlingshus NYT September 2010. Tillykke til Havredal

Forsamlingshus NYT September 2010. Tillykke til Havredal Forsamlingshus NYT September 2010 Tillykke til Havredal 1 EDITORIAL 2K i n d h o l d o l o f o n Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Britta Scholz Hestlundvej 14, 7323 Give telefon: 75 73

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Forsamlingshus NYT September 2011

Forsamlingshus NYT September 2011 Forsamlingshus NYT September 2011 Portræt af Kværndrup Forsamlingshus 1 2K i n d h o l d o l o f o n Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Britta Scholz Hestlundvej 14, 7323 Give telefon:

Læs mere

Forsamlingshus NYT. februar 2008

Forsamlingshus NYT. februar 2008 Forsamlingshus NYT februar 2008 formanden har ordet K o l o f o n i n d h o l d Oplag 1.800 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Ejvind Lassen Damvej 1. Stenild. 9500 Hobro Telefon: 98 54 83 83 email:

Læs mere

Forsamlingshus nyt marts 2012

Forsamlingshus nyt marts 2012 Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Forsamlingshus nyt marts 2012 Bestyrelsen tog taget i angreb 1 kolofon Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Landsforening Danske Forsamlingshuse Redaktør

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart. Roskilde BMX Klub. Dato: 3/1-2010

Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart. Roskilde BMX Klub. Dato: 3/1-2010 Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart Roskilde BMX Klub Dato: 3/1-2010 Indhold: Indledning... 3 Formål... 3 Overordnet projektbeskrivelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.4 Forventede

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Bælum Butikshus ApS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS blev en realitet den 7. maj 2015 Formålet med selskabet er: At sikre den fremtidige dagligvarehandel i

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS

PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS Sæson 2015-2016 Tirsdag den 19. maj 2015 Besøg i kirken ved Renbæk Statsfængsel Vi mødes kl. 14.30 ved indgangen til den nye kirke, der er bygget i forbindelse

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Nyhedsbrev Juli 2015 Aktivitetskalender 3. kvartal 2015 Torsdagscafé hver anden torsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Sorø Torsdagscafeen tilbyder mange aktiviteter. Du har

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

a. Status på økonomi/budget 2014. JN holder tæt kontakt med Marianne og med banken.

a. Status på økonomi/budget 2014. JN holder tæt kontakt med Marianne og med banken. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 16 skoleår 13/14 den 6. februar 2014 Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Karsten Olsen KO,

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011

Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011 Fonden, Personaleforeningen og FL sociale aktiviteter i 2011 Fonden Personaleforeningen FL Sociale Aktiviteter Aktiviteter/muligheder i FL FL fastholder niveauet/tilskuddet i 2011 Indtægter Aktiviteter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

FORSAMLINGSHUS NYT OKTOBER 2007

FORSAMLINGSHUS NYT OKTOBER 2007 FORSAMLINGSHUS NYT OKTOBER 2007 1 NÆSTFORMANDEN HAR ORDET K O L O F O N I N D H O L D Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Ejvind Lassen Damvej 1, Stenild, 9500 Hobro Telefon: 9854 8383 E-mail:

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Endnu ikke gjort. Yvonne laver en navneliste og inviterer folk til et inspirationsmøde.

Endnu ikke gjort. Yvonne laver en navneliste og inviterer folk til et inspirationsmøde. 27. Marts 2012 Fremmødt: Kåre, Søren Thorup, Yvonne, Søren Kristian og Uffe Afbud: Parbæk og Jacob Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre 1. Opgavelisten Yvonne tager ansvaret for

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program Volsted Velkommen by og til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program 1. Status ved Volsted Forsamlingshusudvalg 2. Aalborg Kommune og forsamlingshuse

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere