Husene har gode kort på hånden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husene har gode kort på hånden"

Transkript

1 Forsamlingshus NYT Marts 2010 J o k e r J o k e r J o k e r J o k e r J o k e r Husene har gode kort på hånden - med kvinder i bestyrelsen J o k e r 1

2 EDITORIAL 2K i n d h o l d o l o f o n Oplag Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 10 Side 12 Side 14 Side eksemplarer ISSN: Redaktion: Britta Scholz Hestlundvej 14, 7323 Give Telefon: Produktion: DegnGrafisk tlf Landsformand: anders Sørensen tlf Forsamlingshusnyt udkommer: 1. juni september december 2010 Indleveringsfrister: Indsendelse af redaktionelt stof: 4 uger før udgivelse annoncer samt nyt fra landsdelene: 3 uger før udgivelse Ekstra blade: såfremt medlemshusene har brug for ekstra blade til fx borgermøder m.v. kan yderligere eksemplarer rekvireres hos amtsforeningerne. Editorial Formanden har ordet tilladelser, godkendelser og egenkontrol Svendborgmodellen Spark bagi Opløsningsparagraf i vedtægterne Nyt fra Landsdelene Det handler om at tage del i ansvaret for lokalsamfundet Danmarks grimmeste forsamlingshus... stærke kvinder bag hygge i "Byens hus" i Siem Af Britta Scholz Der er mange emner der trænger sig på i det nye år. Det er tiden til generalforsamlinger og alle venter på foråret for at komme igang med de påtrængte vedligeholdelsesopgaver inden konfirmationerne optager husene. Fra Nordjylland har vi med glæde modtaget en serie om forsamlingshuse, hvor kvinderne står i centrum. Fra Fyn kommer et vældigt indlæg om samarbejdet mellem husene og kommunen. Vi har faktisk kontaktet landets kulturforvaltninger, for at høre, hvordan de enkelte kommuner har organiseret deres samarbejde med forsamlingshusene. Vi håber, at det kan føre til et temanummer til inspiration for huse og kommuner. Samarbejde på tværs af kommune-, regions- eller landegrænser er noget som vi i landsforeningen arbejder for. Har du noget at dele med os andre, send gerne en mail til formanden har ordet Af Anders Sørensen Efter en lille status kan jeg se at antal af medlemmer er faldet lidt i det forgangne år, det er en kedelig udvikling set i lyset af at en del forsamlingshuse har svært ved at få driften til at hænge sammen, det vil vi gerne hjælpe med. Medlemsskabet, der typisk koster kr, skulle gerne komme hjem flere gange ved at bruge de mange samhandelsaftaler som foreningen har lavet, samtidig kan i som medlem trække på den expertise landsforeningen har, det kan være momssager, ansættelskontrakter, foreningsvedtægter. Så er det også tiden hvor der skal afholdes årsmøde. Det er lørdag den 17 april 2010 i Årslev forsamlingshus hvor I er velkomne.

3 Tilladelser, godkendelser og egenkontrol Af Britta Scholz Der er mange forskellige forsamlingshuse, og forskellige måder at drive et hus på. Hvis man ikke har hygiejnekursus, kan man heldigvis tage det hjemmefra som såkaldt e-learning, f.eks. hos alimentas, - se linket: tent&view=article&id=3&itemid=50 Kurset koster 371 kroner. Er huset godkendt til færre eller flere end 150 gæster? Uanset grænsen, der afgør om man skal føre egenkontrol med sikkerheden. Den lokale brandmester i kommunen vil ofte hjælpe husene med at få brandsikkerheden efterset. Selvom et hus er et nøglehus altså ikke udlejer huset med kogekone eller kok kan bestyrelsen i et sådant hus finde på arrangementer, der medfører at der serveres mad. Hvis arrangementet er offentligt, altså det ikke kun er et afgrænset gæstebud, skal maden laves i et godkendt køkken. Selvom man får maden udefra, kan man komme i klemme. Hyrer man en kok eller cateringfirma, bør man tjekke på fødevarestyrelsens hjemmeside da-dk/index.htm om virksomheden lever op til kravene. Vil man sælge øl, vand og vin, kan man ansøge om en lejlighedsbevilling hos det lokale politi. Kontakt politiet, for at høre, om der er nødvendigt i din politikreds. Man bør altid indsende ansøgningen ca. 6 uger inden arrangementet. Blanketten ligger på P700_30_0307.pdf. Den hedder Underretning/ansøgning i.m.a. restaurationslovens 22 om afholdelse af enkeltstående arrangementer. Hos fødevarestyrelsen kunne man således læse den : Fødevarekontrollens Rejsehold slog i samarbejde med Skat i dag fredag til mod den ikke registrerede virksomhed Kokken i Vodskov nord for Aalborg. Kokken Erik Kristoffersen tager ud og laver mad til fester og arrangementer hos private og i forsamlingshuse i hele den nordlige del af Jylland. Dele af festmaden - islagkager og fromager er tilberedt hjemmefra i kokkens private køkken, hvilket er ulovligt, når man som virksomhed producerer mad til andre. Samtidig er råvarer og tilberedt festmad blevet opbevaret under uhygiejniske forhold i en garage og flere redskabsskurer, som ikke er godkendt til opbevaring af fødevarer og uden nogen form for skadedyrssikring på privatadressen i Vodskov. (http://www.foedevarestyrelsen.dk/ Nyheder/Pressemeddelelser/2009/Ulovlig_festmad_fra_ koks_private_koekken.htm). Sålænge en af de deltagende aktive ved et arrangement har et hygiejnekursus eller en uddannelse indenfor fødevarer, såsom kok eller smørrebrødsjomfru, kan bestyrelsen i et nøglehus nok klare frisag. Men hvad, hvis nogle af gæsterne bliver syge af maden? Er man så sikret ved sin bestyrelsesansvarsforsikring? Man kan komme til at begå mange fejl - men lad dog ikke kreativiteten blive dæmpet af alle de forskrifter, man skal overholde. Billedet nedenfor er taget af fødevarekontrollen hos en kogekone. 3

4 Svendborgmodellen I forbindelse med kommune sammenlægning for 3 år siden, blev Gudme Egebjerg og Svendborg kommuner lagt sammen til 1 kommune, Svendborg kommune, og som de fleste nok ved skete der masser af omvæltninger også for vores forsamlingshuse, idet kommunerne ikke på dette punkt hellere var ens. Vi håbede derfor at Gudme modellen, som vi hørte under, ville blive overført til den nye kommune, idet det var stillet i udsigt at der ingen forringelser skulle ske i forbindelse med sammenlægningen, men det viste sig at virkeligheden var noget anderledes. I den gamle kommune fik alle forsamlingshusene i Gudme kommune et fast årligt tilskud på kr og i Egebjerg også et tilskud, medens man i Svendborg kommune ikke havde ydet tilskud til forsamlingshusene. Da vi så i året 2007 regnede med at vi skulle have vores faste tilskud, skete der ikke noget, og selv om vi forsøgte at få en forklaring lykkedes dette aldrig. Vi stod nu 21 forsamlingshuse i Svendborg kommune og vi fik aftalt et møde med kulturudvalget, hvor alle fra kulturudvalget mødte op og næsten alle husene, hvor vi fik en rigtig god snak, og det gik pludselig op for politikerne, at Forsamlingshuse faktisk var små kulturhuse med masser af ildsjæle, hvorfor kulturudvalgsformanden sammen med kulturforvaltningen i Svendborg kommune indkaldte en repræsentant for alle husene til et møde på rådhuset. På dette møde blev det besluttet at lave nogle vedtægter for et forsamlingshusudvalg under Svendborg kommune, ligesom det næsten blev lovet, at vi kom på kommunens budget og efter nogle møder blev vedtægterne godkendt af udvalget og der blev nedsat et forretningsudvalg, kort efter godkendte kulturudvalg og byråd ligeledes vedtægterne og dermed var der banet vej for et tæt samarbejde mellem 21 forsamlingshuse og kommunen. Allerede i 2008 blev forsamlingshusudvalget tildelt kr ,00 som forsamlingshusudvalget selv skulle sørge for at uddele til husene, der var dog den betingelse, at de ,00 kr. skulle gå til sociale og kulturelle formål. Ved det efterfølgende møde blev det besluttet, at hvert hus i kommunen skulle have et fast årligt tilskud på kr ,00 og de resterende kr ,00 skulle fordeles efter ansøgning fra de enkelte huse, til forskellige projekter, forbedringer mv. og samtidig blev der nedsat et lille udvalg der skulle besøge alle husene og vurdere deres tilstand i en såkaldt tilstandsrapport. Efter udvalget var færdigt med arbejdet og alle ansøgninger var indkommet, satte udvalget sig sammen og lavede en fordelingsnøgle, der endte ud i at alle der havde søgt om tilskud fik 20 % af materialeudgifterne dækket til de ansøgte projekter, ligesom flere af husene, som var økonomisk betrængte, fik tildelt ekstra tilskud på op til kr Dette forslag blev vedtaget på næste forsamlingshusudvalgsmøde enstemmigt og uden sværdslag, og pengene blev herefter udbetalt. Vedr. pengene til kulturelle arrangementer blev bl.a. brugt til at give en underskudgaranti til nogle musikarrangementer som blev lavet i samarbejde med Lasse og Mathilde og dette gjorde at 6 huse gik i gang med arrangementerne, som efterfølgende alle var succeser og husene lærte en masse og der måtte også udbetales nogle underskudsgarantier. I 2009 fik vi igen godt til udvalget og igen blev pengene fordelt med fast tilskud på kr og 20 % i tilskud til materiale udgifter i forbindelse med renovering, ligesom nogle betrængte huse fik ekstra tilskud, alt sammen i enighed blandt husene. Vi håber at vi igen i 2010 får bevilliget de samme midler, således vi kan fortsætte dette fantastiske arbejde og sammenhold vi har fået blandt husene i Svendborg kommune. Disse ting er kun sket fordi vi holdt sammen og fik politikerne i tale, i godt samarbejde med den lokale presse mm. Og ikke mindst kulturudvalgsformanden, der deltog aktivt i arbejdet og i øvrigt stadig gør og møder trofast op til vores møder. Tænk jer 21 forsamlingshuse i Svendborg får tildelt kr til fri fordeling uden at kommune eller politikere blander sig, STORT. Vi har her i Brudager hvor jeg også er formand for forsamlingshuset moderniseret dette 4

5 indenfor de sidste 6 år og de sidste par år med tilskud fra udvalget, men husk tilskud alene gør det ikke, det drejer sig om at få opbakning til huset, få folk involveret i huset og arbejdet bag det, det giver socialt sammenhold og gode venskaber og ikke mindst et forsamlingshus hvor alle er med og føler det også er deres hus. Husk også at det ikke kun er kommunen og staten der gør at der eksisterer et forsamlingshus men alle jer der står bag det. Hvis der er nogen ude i landet, som gerne vil have råd og hjælp så er i velkommen til at kontakte mig og få mere af vide hvordan gjorde man i Svendborg og omegn. Lars Thomsen Formand for Svendborg kommunes forsamlingshusudvalg og Brudager Forsamlingshus. Tlf , SPark Bagi??? Af Britta Scholz På hjemmesiden for landdistrikterne findes en artikel med titlen Et spark til forsamlingshusene (http://www.ldhus. dk/?p=636). I den udtaler stadsarkivar Johnny Wøllekær: Forsamlingshusbestyrelserne trænger til et spark bagi. De tænker for traditionelt og er nødt til at være langt mere eksperimenterende med aktiviteterne, hvis forsamlingshusene skal have en fremtid. Landsforeningens formand Anders Sørensen vil medgive, at folkene bag forsamlingshusene kan være lidt konservative, men sparket bagi burde f.eks. gives kulturministeriet eller de kommunale kulturforvaltninger. Anders gør opmærksom på, at kulturministeriet i de sidste 2 år ikke har sat handling bag de ord, de medgav LDF s delegation ved dens to besøg på borgen. Forsamlingshusenes bestyrelser lægger megen energi i at få husenes drift til at hænge sammen, og LDF efterlyser en pulje til renovering af forsamlingshusene. At igangsætte nye aktiviteter, såsom Johnny Wøllekær forslår, kræver økonomi, så der kan investeres i både internet eller andre installationer, der ikke er tilstedet. I enkelte lokalområder findes der fra tid til anden en gavmild sponsor, som f.eks. i Vind, men det er nærmere undtagelsen. Anders udtaler i artiklen, at forsamlingshusene skal holde fast i nogle af de aktiviteter, som har kørt med succes gennem 100 år. Det gælder for eksempel udlejningen til private fester, der er en økonomisk nødvendighed. Og det gælder kulturelle aktiviteter som foredrag, dilettant, revy og banko. Anders Sørensen opfordrer til samarbejde husene imellem og fremhæver, at LDF er endda i gang med et internationalt samarbejde, se sidste nummer af Forsamlingshus Nyt. Det kan ske, at nogle forsamlingshuse kommer til at lukke, men oftest vil den lokale opbakning holde liv i de små samfunds eneste kulturelle mødested. Jeg vil forslå Johnny Wøllekær og andre med gode ideer, at deltage i deres lokale forsamlingshus arbejde, og dermed få deres gode ideer gjort virklige. 5

6 Opløsningsparagraf i vedtægterne Af Magda Jensen VIGTIGT Rettelse til artikel i december-bladet 2009 vedr. medlemsmøde i Grundfør Forsamlingshus under punkt. 3 afsnit 5. Britta Scholz refererede fra skattevæsenets afgørelse på ovennævnte møde, at man ikke, ved en eventuel ophævelse af forsamlingshuset, kunne give overskuddet til velgørende formål i lokalområdet, hvis lokalområdet har et mindre befolkningsgrundlag end mennesker. Jeg har undersøgt sagen hos skattefar Henning Lund, som også talte på medlemsmødet i Grundfør. Henning Lund siger Det er korrekt nok, at der arbejdes med en administrativ regel, der siger, at der skal være medlemmer i en forening, for at den kan blive betragtet som en velgørende eller almennyttig forening, men det er i en anden relation. Reglen håndhæves, hvis en forening søger om at blive en skattefri forening efter ligningslovens 8A og 12. De foreninger, der bliver omfattet af disse paragraffer er foreninger, som os almindelige borgere kan give pengegaver til med den virkning, at vi kan få skattefradrag på vores selvangivelse. Når det drejer sig om en forening (et forsamlingshus) i et lokalsamfund, så ser man meget mere lempeligt på det. Her anlægger man det synspunkt, at midlerne er opsamlet over en lang årrække i lokalsamfundet. Så er det også i orden, at midlerne videregives til almennyttige formål i det samme lokalsamfund. Det vil sige, at hvis der er tale om et stort lokalsamfund, fx Hadsten, så skal den brede kreds som midlerne skænkes til være stor. Hvis der er tale om et lille lokalsamfund, fx Grundfør, så skal den brede kreds være mindre. Med andre ord, så skal den brede kreds være ca. lige så stor, som det område forsamlingshuset har nået ud til. Det er ikke i orden, hvis der skænkes til en meget snæver kreds (fx til formandens firma eller lignende inhabile personers interesser). Det er selvfølgelig også en betingelse, at forsamlingshusforeningen i sine vedtægter har en opløsningsparagraf, der siger, at midlerne skal gå til velgørende eller almennyttige formål i lokalsamfundet. Hvis vedtægterne har en sådan opløsningsparagraf, så kan foreningen uden at blive skattepligtig skænke midlerne til forskellige foreninger i lokalsamfundet, fx til foreninger inden for amatøridræt, eller fx til etablering af en bypark der kommer hele lokalsamfundet til gode. Så derfor HUSK at få det indført i Jeres vedtægter! Undskyld, hvilket tal var det? Selv en lettere hørenedsættelse gør det svært at deltage i fællesarrangementer som f.eks. banko, foredrag, diverse orienteringer, generalforsamlinger mv. Phonic Ear er førende leverandør af professionelle lydløsninger såsom teleslynge- og højttaleranlæg. Kontakt os og få et uforpligtende tilbud på et lydanlæg til jeres forsamlingshus. - Medlemsrabat 5% Kongebakken Smørum Tlf Fax:

7 126x185 Forsamlingshus 18/11/08 14:00 Side 1 FÅ EN PROFESSIONEL SAMARBEJDSPARTNER PÅ FORSIKRINGSOMRÅDET HVIS DU ER MEDLEM AF LANDSFORENINGEN, FÅR DU BÅDE EN PROFESSIONEL SAMARBEJDSPARTNER OG RABAT PÅ FORSAMLINGSHUSETS FORSIKRINGER. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse og Alm. Brand har et tæt samarbejde om forsikring. Samarbejdet giver medlemmerne rabat på forsamlingshusets forsikringer samt særlige fordelagtige forsikringsdækninger udviklet til forsamlingshuse. Vi har et godt og mangeårigt samarbejde, fordi vi har forsamlingshus-specialister, der kender det lokale område - og har erfaring med forsikring af forsamlingshuse. RING HVIS DU VIL VIDE MERE... - SÅ STILLER VI OM TIL DEN LOKALE ERHVERVSASSURANDØR. Alm. Brand Midtermolen København Ø ALM. SUND FORNUFT 7

8 - FREMTIDENS Lange borde THE ORIGINAL 122 x 61 cm - Vægt: 10 kg 183 x 76 cm - Vægt: 16 kg 245 x 76 cm - Vægt: 19 kg Farve: Granit og mandel BEMÆRK!! - 28 mm stel Højdejusterbare borde Stabelhøjde 5.5 cm 61 cm 74 cm 91 cm 122 x 61 cm - Vægt: 12 kg 183 x 76 cm - Vægt: 18 kg Farve: Mandel Generelle fordele: Bordplade/sæde/ryg fremstillet i polyethylen Kraftig pulverlakeret stel - med sikkerhedslåse Op til 50 % lettere end træ Utrolig stærke - top kvalitet Nem opbevaring Tåler vand UV beskyttet ( falmer ikke ) Alle møbler er testet af 122 x 76 cm - Vægt: 12 kg Farve: Mandel 183 x 76 cm - Vægt: 18 kg Farve: Mandel Fold in half 183 x 76 cm - Vægt: 1 Vedligeholdelsesfrie Slut med sandpapir, lak og splinter i fingrene Lette at transportere Tåler vand 8

9 MØBLER - NOGET LETTERE - TIL FORSAMLINGSHUSET Rundt bord: Fold in half Ø 153 cm - Vægt: 20 kg Farve: Granit og mandel Runde borde Cafebord Ø 75 cm Vægt: 6 kg 3 højde inst.: cm Farve: Mandel Stole Skån ryggen!! Op til 50 % lettere Rundt bænksæt Ø 122 cm - Vægt: 14 kg Ø 153 cm - Vægt: 21 kg Ø 183 cm - Vægt: 30 kg Farve: Granit og mandel Sammenklappelige bænksæt 2 kg Klapstole Vægt: 5.0 kg Belastning: 175 kg Farve: Mandel STREAMLINE Kirke Værløsevej 16 DK 3500 Værløse Tlf.: Fax Stabelstole Vægt: 5.5 kg Belastning: 175 kg Stabelhøjde: 8-10 stk Farve: Sort / sølv 6 pers. Farve: Stengrå 6/8 pers. Farve: Grå DAG TIL DAG LEVERING 9

10 NYT FRA Landsdelene Nordsjællands Forsamlingshusforening Landsforeningens kontaktperson Bjarne Klarskov Andersen Holmevej Helsinge Tlf.: Mobil: Roskilde Amt Forsamlingshusforening Formand Reinar C. S. Jensen Grønagervej 3. Varpelev Hårlev Tlf.: Næstformand og repræsentant i Landsforeningen Alex Kulle Strandvejen Strøby Tlf.: Vestsjællands FORSAMLINGSHUSFORENING Formand og sekretær for Landsforeningen Svend Arne Petersen Bøstrupvej 28. Løve Høng Tlf.: Mobil: Storstrøms Amts Forsamlingshusforening Formand Knud Erik Petersen Hullebækvej Nykøbing F. Tlf.: Mobil: Generalforsamling Storstrøms Forsamlingshusforening har generalforsamling den 20. april i Ulse Forsamlingshus kl NæstFormand og NæstFormand for Landsforeningen Peder Hansen Lundehøjevej Errindlev. Tlf.: Mobil: Amtsforeningen Fynske Forsamlingshuse Formand John Larsen Hjallesevej Odense M. Tlf.: Kasserer og repræsentant i Landsforeningen Hans Erik Hansen Markledet Odense SØ Tlf.: Mobil: Sønderjysk Forsamlingshusforening Formand og Formand for Landsforeningen Anders Sørensen Åbenråvej 133. Øster Gasse Skærbæk Tlf.: Mobil: Repræsentant i Landsforeningen PeterStange Sdr. Vilstrup Bygade 6. Sdr. Vilstrup Haderslev Tlf.: Mobil: Ribe Amts Forsamlingshusforening. Formand og repræsentant i Landsforeningen Peter Chr. Larsen Åttevej Føvling Tlf.:

11 Foreningen af Forsamlingshuse i Gl. Vejle Amt Formand Lonni Stensdal Brunhøj 38. Nr. Vilstrup Vejle Tlf.: Mobil: Repræsentant og redaktør i landsforeningen IT-Ansvarlig i Gl. Vejle Amt Britta Scholz Hestlundvej 14. Bøllund Give Tlf.: Mobil: LAG-Vejle indbyder til gratis projektmagerkursus den 9. marts, hvor man kan lære, hvordan man lære at søge om tilskudspenge til projekter, se Ringkøbing Amts Forsamlingshusforening Formand og repræsentant i Landsforeningen Tonni Bjerrum Hestbjergvej 3. Vind Holstebro Tlf.: Mobil: Generalforsamling Der afholdes generalforsamling tirsdag den16 marts 2010 kl i Ulfborg Kirkeby Forsamlingshus. Ulfborg Kirkebyvej Ulfborg. Tilmelding senest den12. marts til Tonni Bjerrum tlf , mail Århus amts Forsamlingshusforening Formand Hans Berg Møllebakken 19. Lading Sabro Tlf.: Mobil: Repræsentant, Formand for Landsforeningens IT & blad-udvalg og landskasserer Magda Jensen Toften 7. Vitved Skanderborg Tlf.: Mobil: Generalforsamling Der afholdes generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl i Jyske Storkøkkens nye lokaler Priorsvej 21, Silkeborg. Foreningen af Forsamlingshuse i Det gamle Viborg Amt Formand Margit Mortensen Anders Sørensens Vej 19, Nederby Fur Tlf.: Repræsentant og Webansvarlig i landsforeningen Kristian Brandt Kristensen Poppelvej Karup J Tlf.: Nordjyske Forsamlingshuse Formand Karl Simensen Simestedgårdsvej 10. Barmer Nibe Tlf.: Fax: Mobil: Repræsentant i Landsforeningen Peter Roden Sindalvej Jerup Mobil:

12 Det handler om at tage del i ansvaret for lokalsamfundet Hemmeligheden bag at tiltrække kvinder til bestyrelsesarbejdet i et forsamlingshus er ganske enkel. Huset skal være åbensindet og gøre en forskel i lokalsamfundet, så er kvinderne klar! Vi har besøgt 3 forsamlingshuse med aktive og engagerede kvinder i bestyrelsen og tegnet et lille, anderledes portræt her besøger vi Barmer Forsamlingshus. Af Ejvind Lassen Barmer Forsamlingshus, der tegnes ved Barmer Borgerforening, har aldrig haft problemer med at rekruttere kvinder til bestyrelsesarbejdet. I den nuværende bestyrelse er 4 ud af 7 medlemmer kvinder. Barmer er en lille landsby med cirka 80 husstande. Byen er beliggende tæt på Limfjorden vest for Nibe, og har - størrelsen taget i betragtning - et meget aktivt erhvervsliv. Der er en del virksomheder i byen, heriblandt Dansk Varmepumpe Industri, der beskæftiger cirka 35 mand. Men ellers er byens samlingspunkter den lille købmand og Barmer Forsamlingshus. Sidstnævnte blev opført i 1908, og kunne i 2008 således fejre 100 års jubilæum. Huset har levet en omtumlet tilværelse, og har blandt andet en kort overgang været ejet af Låsby Svendsen. Men i starten af 1990 erne ville en gruppe borgere det anderledes. Huset skulle have en overhaling. Det fik det takket være massevis af frivillig arbejdskraft, og på en varm junidag i 1992 blev det nye hus indviet. I øvrigt med at se Danmark vinde Europamesterskabet i fodbold! Barmer Forsamlingshus er således i gang med sit 17. år med pæn succes, der blandt andet også har givet et økonomisk fundament til, at man i 2003 kunne bygge et nyt, stort og funktionelt køkken. En udvikling den nuværende bestyrelse er pænt stolt af, og som har skabt et stort sammenhold i byen. Det ville jo egentlig være nemmere at sige nej. - Det er grundlæggende et spørgsmål om at ville huset, og erkende, at det betyder noget for byen. Om at tage del i ansvaret for lokalsamfundet, fortæller Mette Bach, der er i gang med sit første år som sekretær i bestyrelsen, og synes, at det for hende var naturligt at bidrage til trivslen og sammenholdet i den by, hvor hun og hendes familie bor. Hun suppleres af kasserer Birthe Nymann, der har været med i bestyrelsen i sammenlagt 6-7 år. - Det ville jo egentligt være meget nemmere at sige nej, for der følger jo noget arbejde med. Men vi har haft så mange gode oplevelser i huset, at vi også må bidrage og give noget igen. Ellers falder huset fra os. Der er jo nogle, der skal tage et ansvar, lyder det fra Birthe. Udfordringer og selvtilfredsstillelse - Der er jo også mange udfordringer i arbejdet, og en stor selvtilfredsstillelse, når tingene fungerer. Og så møder man en masse spændende mennesker, tilføjer Irene Andersen, der er i gang med sit 12. år i bestyrelsen. Irene står blandt andet for udlejningen af huset, hvilket der gøres rigtigt meget ud af. Barmer Forsamlingshus udlejes cirka 60 gange årligt, hvilket vil sige i gennemsnit cirka 5 gange om måneden. - Det er absolut et område, vi prioriterer meget højt, og det giver os et økonomisk fundament med det antal udlejninger. Vi gør rigtigt meget ud af, at vores hus fremtræder flot og rengjort til enhver lejlighed, og her kommer den kvindelige sans for rengøring jo også ind i billedet, griner Irene Andersen. 12

13 - Har man lejet huset, kan man allerede få overdraget nøglerne fra klokken otte om morgenen, så det giver noget tidligt rengøringsarbejde, hvis det er udlejet både fredag og lørdag i en weekend. Men vi har lavet nogle effektive rengøringsteams, der skiftevis har ansvaret en måned ad gangen, fortæller Irene. Der er ingen tvivl om, det er nogle engagerede kvinder, der er i bestyrelsen. Som supplement til Irene, Birthe og Mette, skal også nævnes Lilly Simonsen, der er i gang med sit 2. år i bestyrelsen. Kunne ikke forestille sig en bestyrelse uden kvinder! Og kvinderne får da også anerkendelse for deres indsats af den øvrige bestyrelse: Formand Jens Johan Hansen, næstformand Ole Olesen samt menig medlem Kasper Buus. - Vi supplerer hinanden godt, og jeg kan ikke se, hvordan tingene skulle kunne hænge sammen uden kvinder i bestyrelsen. Det ville slet ikke fungere. - Deres arbejdsindsats er fantastisk, og uden at det skal lyde forkert, så har kvinderne altså et helt andet overblik, når det gælder blandt andet rengøring og mad. Jeg mindes engang, at vi inviterede til fællesspisning, hvor det var meningen, at kun mændene skulle lave mad. Men så tilmeldte 85 sig, og her måtte vi da have hjælp, fortæller Jens Johan Hansen med et smil. Grundpillen i Barmer Forsamlingshus aktiviteter er som før nævnt udlejninger, hvor det hurtigt er rygtedes, at her kan man få nogle superflotte faciliteter til små penge. Hertil kommer også en række fester for Barmer by i årets løb, nemlig høstfest, Sankt Hans, julefrokoster og nogle populære Spis sammen aftener. Endelig er der den årlige medhjælperfest, hvor alle, der har en fast opgave omkring Forsamlingshuset, inviteres til fest med alt betalt. Med andre ord en fest for dem, der tager del i ansvaret for hele lokalsamfundets trivsel og her har kvinderne for alvor meldt sig under fanerne i Barmer. Der står kvinder bag enhver mand også i bestyrelsen for Barmer Borgerforening, der står for Forsamlingshuset. Bagerst fra venstre: Lilly Simonsen, Mette Bach, Irene Andersen og Birthe Nymann. Forrest fra venstre: Jens Johan Hansen, Ole Olesen og Kasper Buus. 13

14 Danmarks grimmeste forsamlingshus oser af fællesskab, charme og atmosfære Af Ejvind Lassen Selvom Hulsig Forsamlingshus gerne påtager sig titlen som et af Danmarks grimmeste og mest spartanske af slagsen, skal man ikke kimse af husets fællesskabsbetydning for Hulsig, der er en hyggelig og naturskøn lille turistby 12 kilometer syd for Skagen. Én af årsagerne er en hårdtarbejdende bestyrelse, der erkender husets begrænsninger men som også er stolt over dets charme og atmosfære, der spiller unikt sammen med den natur, der omkranser huset. Hulsig er en lille stations- og landsby, der udover de fastboende også byder rigtig mange turister velkommen hvert eneste år. Turisterne kommer i deres sommerhuse, på Ingers landskendte Hotel, og i det store Feriecenter kaldet Skagen Strand. Hulsig-borgerne er klar over turisternes betydning for byen og området, og har derfor valgt at bruge Borgerforeningen, der ejer forsamlingshuset, til at sige velkommen til både turister og tilflyttere. Blandt meget andet. To af bestyrelsens medlemmer er næstformand Kirsten Otterstrøm og kasserer Vibeke Olsen begge tilflyttere, der således har oplevet Borgerforeningens måde at sige velkommen på: - Hulsig er fantastisk til at byde sine indvandrere velkommen, og det er Borgerforeningens fortjeneste. Det har min mand og jeg oplevet, da vi flyttede hertil for godt et år siden. Jeg fandt det derfor helt naturligt at tage min tørn i dette arbejde, fortæller Vibeke Olsen, der for et år siden kom med i bestyrelsen. - Og når man bliver spurgt, kan man i øvrigt ikke sige nej. Det står direkte i Borgerforeningens vedtægter, at det er et borgerligt ombud, smiler Vibeke, men tilføjer dog, at det bestemt ikke er tvangsarbejde og at den imødekommenhed hun har mødt, den ville hun gerne formidle videre. Tiltrækker gode folk, der gør en forskel Også Kirsten Otterstrøm er tilflytter, og hun har været med i bestyrelsesarbejdet i 6 år. Det er helt naturligt for mig at yde en indsats i bestyrelsen. Borgerforeningen og forsamlingshuset betyder jo rigtigt meget for byen og Hulsigborgerne, og er man interesseret i at ens lokalområde skal trives, så må man også gøre en indsats. - Der er heldigvis mange, der har den indstilling, og jeg tror, at betydningen af ens bestyrelsesarbejde er afgørende for at tiltrække nogle gode folk til bestyrelsen. Folk, der vil gøre en forskel, heriblandt også kvinder, fastslår Kirsten Otterstrøm. Træbarakken fra 1946 Borgerforeningen i Hulsig har små 200 medlemmer. Det koster 75,- kr. årligt at være medlem, og som førnævnt er forsamlingshuset et meget vigtigt aktiv i Borgerforeningens arbejde også selvom det bestemt ikke er et forsamlingshus i luksusklassen. Huset er således en træbarak, som man i 1946 erhvervede sig et sted i Midtjylland for den nette sum af kr. Huset blev placeret på en byggegrund, man fik foræret af en lokal landmandskone. Siden er der ikke sket det helt vilde med huset og så alligevel. Det er løbende blevet moderniseret. Senest med en pæn overhaling i 2006, men fortsat uden at komforten er rykket ind. Således skal toiletbesøg da også klares i en toiletvogn, der er opstillet udenfor. Alligevel er forsamlingshuset det absolutte omdrejningspunkt for Borgerforeningens arbejde: - For et par år siden lukkede købmanden her i Hulsig, og da blev forsamlingshusets betydning endnu større. Stedet er det eneste fælles sted, som vi har i byen, fortæller formand for bestyrelsen Carsten Kristensen. - Alle de arrangementer, vi afholder, har udgangspunkt fra forsamlingshuset. Vi afholder blandt andet høstfest, hyggeaftener, syng-sammen-aftener og kondi-bingo, fortæller Carsten Kristensen. Rift om udlejningen - Hertil kommer udlejningen, og selvom det ikke er et luksusforsamlingshus, er der pænt rift om at leje det. Jeg tror, at lejerne godt kan lide det lidt spartanske, samt at huset 14

15 er i flot pagt med naturen. Og så koster det i øvrigt også kun 300 kr. at leje huset, fortæller Carsten Kristensen, der i øvrigt er rigtig glad for, at turisterne også bakker op om Borgerforeningen og aktiviteterne i forsamlingshuset, blandt andet ved at melde sig ind i Borgerforeningen. - Som Vibeke også nævnte tidligere, er Hulsig på mange måder en sammenbragt flok af mennesker, og her er det utroligt vigtigt med et fælles samlingspunkt. Det har vi i form af Borgerforeningen og forsamlingshuset, og det er dejligt, at det igennem tiderne aldrig har været et problem at få både mænd og kvinder til at tage en tørn i fællesskabets interesse, fortæller Carsten, der er formand på 6. år. Inden ham sad en kvinde på den post. Udover Carsten Kristensen som formand, Kirsten Otterstrøm som næstformand og Vibeke Olsen som kasserer, består bestyrelsen i Borgerforeningen og forsamlingshuset også af de menige medlemmer Erik Fisker og Christian Nielsen, samt suppleanterne Gurli Hansen og Thorbjørn Pedersen. En ihærdig bestyrelse i spidsen for Danmarks grimmeste forsamlingshus men hvad gør det, når der er rå mængder af fællesskab, charme og atmosfære...? Fra venstre næstformand Kirsten Otterstrøm, formand Carsten Kristensen og kasserer Vibeke Olsen. Et stærkt trekløver i bestyrelsen i Hulsig Borgerforening og forsamlingshuset. Når der også er andet end pris og design, der tæller... Der er mange, der leverer møbler. Bare ikke som vi gør det. 3E leverer nemlig møbler, hvor der er taget maksimalt hensyn til komfort og design. Til og med til priser, der kan være svære at forstå. - Og så interesserer vi os for vore kunder efter leveringen. Prøv at spørge nogle af dem. 3E Kirsten Rottbøll Thorup Svendborgvej Kolding Tlf Fax

16 Stærke kvinder bag hygge i Byens hus i Siem Af Ejvind Lassen Landsbyen Siem i Himmerland mellem Skørping og Terndrup har kun lige omkring de 40 husstande indenfor byskiltet. Hovedparten af husstandene er beliggende ud mod hovedvejen, og ved første øjekast bliver tankerne ledt hen på en typisk, halvkedelig landsby, hvor det mest ophidsende inde fra stuerne er udsigten til genboen krydret med gennemfartsbilister, der er småirriteret over at skulle sætte farten ned, når de kører igennem byen. Men sådan er det ikke i Siem, og slet ikke for dem, der kender landsbyen. Siem er en by i trivsel. En velholdt og køn by, der på sin egen idylliske måde emmer af liv. Én af hovedårsagerne er forsamlingshuset. Her har en ambitiøs og arbejdsivrig bestyrelse med et par stærke kvinder i spidsen valgt at lade forsamlingshuset være udgangspunktet for den ansvars- og fællesskabsfølelse, der hersker i byen. Siem Forsamlingshus er blevet Byens hus. Siem Forsamlingshus er fra Indtil for 10 år siden havde stedet et fast værtspar, der boede i en lejlighed på 1. sal og forpagtede driften. En drift, der trods ihærdige indsatser altid kunne vise underskud. I 1999 stoppede det seneste værtspar, og så var det tid til nytænkning. - Forsamlingshuset havde historisk været noget, der blev udlejet til private fester og ikke ret meget andet. Men vi vendte tingene lidt på hovedet. Udlejning skulle ikke være det primære. I stedet ville vi lave det til Byens hus. Både fordi det er et fantastisk hus, og fordi det kunne være meget gavnligt for Siem, fortæller Hanne Sørensen, der blev formand for bestyrelsen i Inden da havde Helle Ravn været formand siden år Med i bestyrelsen er også Pia Bjerregaard som kasserer, og de to stærke kvinder bliver suppleret af næstformand Henrik Stensgaard samt Karl Erik Nielsen og Klaus Guldhammer som menige medlemmer. Hertil kommer et par aktive suppleanter i form af Brian Pedersen og Claus Pedersen samt Helle Ravn som regnskabsfører. Sidstnævnte er dog ikke bestyrelsesmedlem, men alligevel yderst aktiv. - At vi var tre kvinder med i arbejdet, gjorde bestyrelsens første opgave med huset noget nemmere. Vi ville nemlig skabe hygge i huset, og det er kvinder gode til. Siem Forsamlingshus skulle være et sted, hvor lokalbefolkningen kunne lide at komme, og det måtte godt signalere, at her var hele familien velkommen. - Derfor startede vi at sætte fokus på det udenfor huset. Også fordi alle på den måde kunne se, at her skete noget, Vi etablerede en lækker legeplads med blandt andet hoppepude, vi plantede træer og senere blev det lavet en flagallé. Herefter kom turen til det inden døre, hvor vi har sat en masse i stand. Vi har renoveret, malet, fået nye gulve o.s.v., men vi har også haft fokus på hyggen, blandt andet at få flotte gardiner og skabe stemning. Det er vigtigt, fastslår Hanne, der samtidig nævner at der hvert år også er en arbejdsweekend, hvor alle der har tid og lyst kan deltage. Her får det meste inde og ude en ordentlig tur. Tilførsel af økonomiske midler Nu er sådanne tiltag jo ikke gratis, men en arv fra en Siembeboer, der efter skat betød en udbetaling på cirka kr., samt ikke mindst Hannes evne til at finde fonde, er af stor økonomisk betydning. Når Hanne finder en fond, der kunne være et aktiv for Forsamlingshuset, sender Pia Bjerregaard en ansøgning af sted en arbejdsfordeling, der har gjort mange af drømmene med huset mulige at realisere. - Hanne er fantastisk til at søge midler, og med Pia Bjerregaard som kasserer og Helle Ravn som regnskabsfører, så er der virkelig kommet styr på økonomien, fastslår næstformand Henrik Stensgaard og henviser til det aktuelle regnskab, der viser et plus på kr. Henrik står i øvrigt for udlejningen af forsamlingshuset, og den giver da også lidt i kassen, men det er absolut ikke et primærområde. - Det var vigtigt for os, at det skulle være Byens hus og ikke et forsamlingshus, der hver weekend var booket til sølvbryllup, konfirmationer eller ungdomsfester. Jeg tror, at vi udlejer huset cirka 10 gange årligt, og vi har ikke noget imod at sige nej til fest, hvis vi i bestyrelsen har planer om 16

17 et andet arrangement. Man skal også være medlem for at kunne leje forsamlingshuset, fortæller Henrik, der roses af Hanne for at være god til at sige nej, og så i stedet vægter at lave nogle gode fællesarrangementer, mens han omvendt kaster roserne tilbage til kvinderne for at sikre åbenheden, hyggen og stemningen i huset. - Mænd og kvinder tænker forskelligt, og kvinder er de fødte værter. Så når der er arrangement, så ved vi bare, at tingene kører. Og så er det også en anden type arrangementer, der kommer fokus på. Havde vi været en ren mandlig bestyrelse, så var vores årlige to succesfulde modeshows nok ikke blevet til noget, fastslår Henrik. Mange fællesarrangementer I tillæg til modeshowene viser årskalenderen mange andre spændende fællesarrangementer. Blandt andet til fastelavn, sommer og jul er der fester, og 2-3 gange årligt er der fællesspisning. Og hertil kommer bingo, nissespil, dilettant og et par aftener med store navne på de skrå brædder. - Vi har senest haft musikerne Lasse og Mathilde og entertaineren Carsten Knudsen til at optræde, begge aftener var store succeser, som vi oven i købet tjente en pæn skilling på, fortæller Hanne Sørensen, der selvfølgelig også er en af ildsjælene bag den årlige dilettantforestilling, der virkelig kan få folk af huse i Siem, fortæller Hanne. Vi har altid god opbakning til vores arrangementer, og her er jeg overbevist om, at vores satsning på hygge for hele familien er forklaringen. Tidligere udviklede vores fællesspisninger sig eksempelvis til fester langt ud på natten. I dag er det hyggeaftener med massevis af børn, der på den måde også lærer hinanden rigtigt godt at kende og passer på hinanden, slutter Hanne Sørensen, der sammen med den øvrige bestyrelse virkelig har formået at få Siem Forsamlingshus til at blive hele Byens hus. Et hus alle føler et ejerskab for. Bestyrelsen i Siem Forsamlingshus: Forrest fra venstre, Pia Bjerregaard og Hanne Sørensen. 2. række fra venstre Karl Erik Nielsen og Brian Pedersen. Bagerst fra venstre Henrik Stensgaard og Klaus Guldhammer. 17

18 ATV 50cc model Kitten 3-8år Denne model er til børn fra 3-8 års alderen, med automatgear, maskinen kan drosles ned i fart. Motor 50cc dax motor, meget driftsikker. Fuldt reservedelsprogram. Pris kr. incl. moms Havetraktor GTM 1350 Jonesered frontmonteret, med hydrostat, klippebredde 112 cm bioklip/bagudkast. Pris kr. incl. moms ATV 150cc Gepard Model Gepard. Maskinen hvor leg og arbejde forenes. Gepard er monteret med kugletræk, så ATV en kan bruges til forskellige arbejdsopgaver f.eks. kan trailer og gårdrive spændes efter. Med automatisk CVT. Pris kr. incl. moms Snapper Zero Turn 360Z EZT2450. Briggs og Stratton motor 24 HK. ELS 2 cylindre. Den hurtige og alsidige maskine giver mulighed for at klippe store arealer hurtigt og smukt med 11 km i timen. Pris kr. incl. moms Priserne på denne side er tilbud forbeholdt forsamlingshusbladet. MK SPORT Magne Kjær Tlf.: Se mere info under 18

19 Nye solide minifodboldmål sælges Lavet af Douglas gran, og 1 nygalvaniserede rør. Højde 160 cm, længde 240 cm., dybde 100 cm. Målet er lavet som samlesæt, let at samle. Kan afhentes eller sendes med fragtmand over hele Danmark (fragtpris ca. 400 kr./mål) Fremstilles også i hvid. Pris pr. mål kr. excl. moms 2 stk. mål kr. excl. moms Net 500 kr. excl. moms. Nye solide håndboldmål sælges Lavet af Douglas Gran, og 1 nygalvaniserede Rør. Højde 200 cm, lændge 300 cm., dybde 200 cm. Målet er lavet som samlesæt, let at samle. Kan afhentes eller sendes med fragtmand over hele Danmark (fragtpris ca. 400 kr./mål) Fremstilles også i hvid. Pris pr. mål kr. excl. moms. 2 stk. mål kr. excl moms. Net 500 kr. excl. moms. Fugleredegynge med gyngestativ Fremstillet i Douglas gran, og med galvaniserede jerntoppe. Fuglerede måler 100 cm., og er flettet i polyethylene og taifun. Godkendt rustfrie gyngebeslag og kæder. Pris kr. excl. moms. Der er gratis levering, til alle brofaste øer resten af året Priserne på denne side er tilbud forbeholdt forsamlingshusbladet. Podemål Fremstillet af Douglas gran og 1 galvaniseret rør. Højde 150 cm., længde 300 cm., dybde 60x150cm. Pris pr. mål: kr. excl.moms. 2 stk kr. excl. moms. Net 500 kr. excl. moms. MK SPORT Magne Kjær, Hæstvej 2, 8530 Hjortshøj. Tlf.: Se mere info på Ovenstående fremstilles også i aluminium - ring for tilbud! 19

20 Returadresse: DegnGrafisk. Skårupvej 28. Ravnkilde Nørager Annoncehaj Nu har de gammeldags telefonbøger fra TDC meldt sig ind under fanerne hos annoncehajerne. TDC har frasolgt telefonbøgerne - og sælgerne i de virksomheder, der har overtaget er ikke en døjt bedre, end alle de andre annoncehajer. Forsamlingshusene skal, hvis de er foreninger, faktisk blive optaget gratis i telefonbogen. Lad vær med at købe en ekstra fremhævelse - folk bruger altså internettet istedet for telefonbogen. Sørg hellere for at opdatere dine husdata på hjemmesiden

Forsamlingshus NYT Juni 2010

Forsamlingshus NYT Juni 2010 Forsamlingshus NYT Juni 2010 Generalforsamling 2010 i Årslev Forsamlingshus 1 EDITORIAL 2K o l o f o n Oplag Side 3 Formandens beretning Side 6 Generalforsamlingen 2010 Side 10 Nyt fra landsdelene Side

Læs mere

Forsamlingshus NYT September 2010. Tillykke til Havredal

Forsamlingshus NYT September 2010. Tillykke til Havredal Forsamlingshus NYT September 2010 Tillykke til Havredal 1 EDITORIAL 2K i n d h o l d o l o f o n Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Britta Scholz Hestlundvej 14, 7323 Give telefon: 75 73

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Årsprogram 2016/17. Sdr. Vilstrup & Omegns Borgerforening Stiftet d. 12. juni 1974

Årsprogram 2016/17. Sdr. Vilstrup & Omegns Borgerforening Stiftet d. 12. juni 1974 Sdr. Vilstrup & Omegns Borgerforening Stiftet d. 12. juni 1974 Formand Erik Justesen, Hulskovvej 35 Tlf. 75562589-28357318 Mail: ejbo@profibermail.dk Årsprogram 2016/17 Næstformand Erik Bygvraa Dengsø,

Læs mere

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 1. Valg af dirigent: Niels Juul Jensen 2. Valg af stemmetællere: Ib Berthelin og Lars Asserhøj 3. Formandens beretning Anne-Grethe Mathisen

Læs mere

Projektet Nye tider i forsamlingshusene

Projektet Nye tider i forsamlingshusene Forsamlingshus NYT december 2010 Projektet Nye tider i forsamlingshusene 1 2K i n d h o l d o l o f o n Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Britta Scholz Hestlundvej 14, 7323 Give Telefon:

Læs mere

Forsamlingshus NYT JUNI 2011. Køng Forsamlingshus var rammen for årets generalforsamling med god stemning hos de fremmødte.

Forsamlingshus NYT JUNI 2011. Køng Forsamlingshus var rammen for årets generalforsamling med god stemning hos de fremmødte. Forsamlingshus NYT JUNI 2011 Køng Forsamlingshus var rammen for årets generalforsamling med god stemning hos de fremmødte. 1 2K i n d h o l d o l o f o n Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion:

Læs mere

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus Nørholm forsamlingshus Noget at samles om Nørholm Forsamlingshus er ikke som forsamlingshuse er flest. Huset skiller sig ud ved sin særlige arkitektur, men er også anderledes, fordi det har gennemgået

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

125 år et samlingssted Sandbjerghus i Søvind - men 3 bygninger på 125 år

125 år et samlingssted Sandbjerghus i Søvind - men 3 bygninger på 125 år Forsamlingshus NYT marts 2011 125 år et samlingssted Sandbjerghus i Søvind - men 3 bygninger på 125 år 1 2K i n d h o l d o l o f o n Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Britta Scholz Hestlundvej

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Program for 2013/14 Tånum Forsamlingshus

Program for 2013/14 Tånum Forsamlingshus Program for 2013/14 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2013/2014 i Tånum Forsamlingshus. Med sommeren på hæld tager vi fat på en ny sæson i vores fælles forsamlingshus.

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015.

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. 1. Møde med fest udvalg Rindsholm 2. Tanja Barsel, Anette Ærbo sup. Mail tlf. Rettes på virs, rep. landsbyrådet? 3. Evaluering fællesspisning 4. Status

Læs mere

God og tryg udlejning af dit sommerhus Søndervig & Bjerregaard

God og tryg udlejning af dit sommerhus Søndervig & Bjerregaard God og tryg udlejning af dit sommerhus Søndervig & Bjerregaard Sol og Strand Søndervig, Lodbergsvej 2, 6950 Ringkøbing, Tlf. 97 33 82 33, sondervig@sologstrand.dk Sol og Strand Bjerregaard, Kirksvej 1,

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Vi har besluttet at bestyrelsen skal i klædes T-shirts og jakker med logoet verninge.dk.

Vi har besluttet at bestyrelsen skal i klædes T-shirts og jakker med logoet verninge.dk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 06.06-16 kl. 19.30-22.00 Sted: Sydmarksvej 36 Tilstede: Henrik, Thomas, Benjamin, Merete, Henriette, Heidi Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde. Ja genskabelse af dette.

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Ole Olsen (OO) indledte mødet med forklaring om, at mødet blev afholdt, så sektionsbestyrelsen kunne være bedst mulig forberedt til forårets generalforsamling.

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

Beboerrådet Torsdag den 03.juli 2014, kl. 14.00 15.00. Festsalen Nimbusparken

Beboerrådet Torsdag den 03.juli 2014, kl. 14.00 15.00. Festsalen Nimbusparken Beboerrådet Torsdag den 03.juli 2014, kl. 14.00 15.00 Festsalen Nimbusparken Deltagere: Samtlige beboere var inviteret. Fremmødte beboere kan nævnes: Ruth Nielsen, Ritta Jensen, Inger Birgit Søltoft, Yvette

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Kære alle Nu har I hørt om QLF og hæftet, men for de af Jer, som måske ikke kender os tre heroppe så godt, vil jeg starte

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Årsberetning 2015 for Club Danois

Årsberetning 2015 for Club Danois Årsberetning 2015 for Club Danois For Club Danois blev 2015 atter et år med et højt aktivitetsniveau, med en fortsat bred vifte af de aktiviteter, vore medlemmer efterspørger, hvilket fremgår af medlemstilslutningen.

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hvorfor skal vi have vejtræer i Krarup?

Hvorfor skal vi have vejtræer i Krarup? Hvorfor skal vi have vejtræer i Krarup? Smukke omgivelser tiltrækker ressourcestærke nytilflyttere Træerne vil skjule grimme facader langs vejen, så byen opleves som smuk, istedet for grim og nedslidt

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Forsamlingshus nyt marts 2012

Forsamlingshus nyt marts 2012 Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Forsamlingshus nyt marts 2012 Bestyrelsen tog taget i angreb 1 kolofon Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Landsforening Danske Forsamlingshuse Redaktør

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Forsamlingshus NYT. Juni 2008

Forsamlingshus NYT. Juni 2008 Forsamlingshus NYT Juni 2008 formanden har ordet K o l o f o n i n d h o l d Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Ejvind Lassen Damvej 1. Stenild. 9500 Hobro Telefon: 98 54 83 83 Email: ejvind@grobund.com

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Forsamlingshus NYT September 2011

Forsamlingshus NYT September 2011 Forsamlingshus NYT September 2011 Portræt af Kværndrup Forsamlingshus 1 2K i n d h o l d o l o f o n Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Britta Scholz Hestlundvej 14, 7323 Give telefon:

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår Storstrømmen Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Så er der atter gået et år på godt og ondt Det er gået over forventning med bestyrelsesopgaverne. Selv om

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Vi har købt udstyr til øvelokalet, hvilket betyder, at vi kan afholde flere og bedre koncerter.

Vi har købt udstyr til øvelokalet, hvilket betyder, at vi kan afholde flere og bedre koncerter. Ordstyrer: Jon Rostgaard Boiesen Referent: Jakob Larsen Tilstedeværende: Jon Rostgaard Boiesen, Jakob Larsen, Janne Wohlfeil, Maria Mertiri, Hans Riisgaard, Thomas R. Schaffalitzky, Jeremie Gnaedig, Alex

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte Beretning 2013 Hvis vi kigger på medlemstallet var det i 2012 på 459 mens det i 2013 var på 400, en lille nedgang, dette skyldes primært at vi har ryddet op i medlemskartoteket og slettet alle der ikke

Læs mere