Budget Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2010. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter , , , ,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet kommune -9,0 Forventet midtvejsregulering -4,0 Indtægter , , , ,3 Drift (excl. renovation) Arbejdsmarkedsudvalget 164,1 164,5 164,5 164,5 Sundhed og Forebyggelsesudvalget 97,3 97,3 97,3 97,3 Erhverv og Udviklingsudvalget 5,9 5,9 5,9 5,9 Familieudvalget 522,5 520,0 520,0 520,0 Socialudvalget 482,0 487,5 487,6 489,9 Teknik og Miljøudvalget 62,2 61,9 61,9 61,9 Økonomiudvalget 170,7 169,2 167,4 167,4 Renter, netto 5,9 5,9 5,5 5,1 Pris og lønstigninger 45,5 92,4 140,9 BUDGET FOR 2010 Driftsudgifter og renter 1.510, , , ,9 Driftsvirksomhed i alt -16,7-18,4-25,2-20,4 Anlæg (excl. renovation) Teknik og miljøudvalget 4,9 4,6 3,4 3,4 Økonomiudvalget 0,6 0,6 0,3 0,3 Anlæg i alt 5,5 5,2 3,7 3,7 Jordforsyning Salg af byggegrunde 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter til køb og byggemodning 0,0 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT AF DET SKATTEF. OMRÅDE -11,2-13,2-21,5-16,7 DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Renovation, drift (indtægter - udgifter) 0,0 0,0 0,0 0,0 Renovation, anlæg (indtægter - udgifter) 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT AF DET BRUGERF. OMRÅDE 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT I ALT -11,2-13,2-21,5-16,7 Kirkeskatter 1,1 0,0 0,0 0,0 Optagne lån -18,4 0,0 0,0 0,0 Afdrag på lån 12,9 13,9 13,9 13,9 Ændring af likvide aktiver -15,6 0,7-7,6-2,8

2 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt 3 Budgetaftale 4 Anlægsoversigt 9 Generelle bemærkninger 11 Finansiering 15 Arbejdsmarkedsudvalget 21 Jobcenter 22 Sygedagpenge 27 Kontanthjælp 28 Forsikrede ledige 29 Aktivering 34 Sundhed og Forebyggelsesudvalget 35 Forebyggelse og Sundhedsfremme 37 Puljer til forebyggelse og Sundhedsfremme 38 Frivilligt socialt arbejde 39 Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen 39 Tandplejen 40 Fritid 41 Bibliotek 44 Kultur 45 Erhverv og Udviklingsudvalget 47 Erhverv og turisme 48 Branding og information 49 Udvikling 49 Initiativ- og aktivitetspulje 50 Familieudvalget 51 Undervisning 54 PPR 65 Dagpleje og daginstitutioner 68 Børn og unge 76 Socialudvalget 84 Ydelseskontor 86 Handicapafdelingen 89 Myndighedsafdelingen 100 Træning og Aktiviteter 113 Sygeplejen 115 Ældreområdet 116 Teknik og Miljøudvalget (skattefinansieret) 123 Driftsafdelingen 124 Kollektiv trafik 126 Redningsberedskab 127 Miljø 128 Havn og Marina 129 Teknik og miljøudvalget (brugerfinansieret) 130 Økonomiudvalget 132 Politisk administration 133 Administration med overførselsadgang 134 Administration uden overførselsadgang 143 1

3 Indholdsfortegnelse Bilag Side Bilag 1 Hovedoversigt i politisk struktur før 1. januar Bilag 2 Budgetaftale i politisk struktur før 1. januar Bilag 3 Nøgletal sammenholdt med andre kommuner 7 Bilag 4 Takster 27 Takster, Arbejdsmarkedsudvalget 27 Takster, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 28 Takster, Familieudvalget 30 Takster, Socialudvalget 32 Takster, Teknik og Miljøudvalget 34 Takster, Økonomiudvalget 42 2

4 Hovedoversigt Budget Budget Budget Budget DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter , , , ,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet kommune -9,0 Forventet midtvejsregulering -4,0 Indtægter , , , ,3 Drift (excl. renovation) Arbejdsmarkedsudvalget 164,1 164,5 164,5 164,5 Sundhed og Forebyggelsesudvalget 98,7 98,7 98,7 98,7 Erhverv og Udviklingsudvalget 6,1 6,1 6,1 6,1 Familieudvalget 522,4 520,0 520,0 520,0 Socialudvalget 480,5 485,9 486,0 488,3 Teknik og Miljøudvalget 61,6 61,3 61,3 61,3 Økonomiudvalget 171,3 169,8 168,0 168,0 Renter, netto 5,9 5,9 5,5 5,1 Pris og lønstigninger 45,5 92,4 140,9 Driftsudgifter og renter 1.510, , , ,9 Driftsvirksomhed i alt -16,7-18,4-25,2-20,4 Anlæg (excl. renovation) Teknik og miljøudvalget 4,9 4,6 3,4 3,4 Økonomiudvalget 0,6 0,6 0,3 0,3 Anlæg i alt 5,5 5,2 3,7 3,7 Jordforsyning Salg af byggegrunde 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter til køb og byggemodning 0,0 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT AF DET SKATTEF. OMRÅDE -11,2-13,2-21,5-16,7 DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Renovation, drift (indtægter - udgifter) 0,0 0,0 0,0 0,0 Renovation, anlæg (indtægter - udgifter) 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT AF DET BRUGERF. OMRÅDE 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT I ALT -11,2-13,2-21,5-16,7 Kirkeskatter 1,1 0,0 0,0 0,0 Optagne lån -18,4 0,0 0,0 0,0 Afdrag på lån 12,9 13,9 13,9 13,9 Ændring af likvide aktiver -15,6 0,7-7,6-2,8 KVALITETSFOND Tilskud via generelle tilskud -15,9-9,2-6,7-6,7 Anlægsudgifter Sundhed og Forebyggelsesudvalget 5,3 2,9 2,9 2,9 Familieudvalget 11,6 7,1 2,1 2,1 Socialudvalget 5,4 2,0 2,0 2,0 Teknik og Miljøudvalget 7,2 4,2 4,2 4,2 Økonomiudvalg 2,2 2,2 2,2 2,2 Anlægsudgifter i alt 31,8 18,4 13,4 13,4 Kommunal medfinansiering 15,9 9,2 6,7 6,7 Ændring af likvide aktiver incl Kvalitetsfond 0,3 9,9-0,9 3,9-3 -

5 Budgetaftale Budgetaftale 2010 Reduktioner og ønsker Generelt Nordfyns kommune overgår til at være selvforsikret på arbejdsskadeforsikringer Puljemidler til imødegåelse af eventuelle arbejdsskader samt ansættelse af 2 medarbejdere til at administrere området samt tegning af en særlig katastrofeforsikring Manglende prisfremskrivning samt effektiviseringspotentiale ved indkøb Arbejdsmarkedsudvalget Reduktioner Ønsker Regresindtægter dagpenge - opskrivning af forventet indtægt under Arbejdsmarkedsudvalget Nye skøn på kontanthjælpsområdet med færre passive kontanthjælpsmodtagere samt en højere aktiveringsgrad Pulje til 5 EGU pladser i kommunens institutioner for at bevare fokus på uddannelse af unge Arbejdsmarkedsudvalget i alt Sundhed og forebyggelse Reduktioner Folkeoplysning Lokaletilskud Bibliotek Rammereduktion Sundhed Reduktion af 18-midler Nye indkøbsafter med leverandører til sygeplejedepoter Udlicitering af omsorgstandpleje Huset i Otterup - øgede indtægter pga. flere brugere Aktivitetshuset Veflinge øgede indtægter pga. flere brugere Sundheds- og forbyggelsesudvalget i alt

6 Budgetaftale Reduktioner Ønsker Erhverv og Udvikling Kommuneinformation - kommunens annonceringsbudget reduceres og yderligere brug af hjemmeside Styrkelse af lokalråd Erhverv og udvikling i alt Reduktioner undervisning Familieudvalget Optimering af specialundervisning ved øget brug af egne tilbud og derved bliver der ligeledes færre kørsels udgifter Samling af heldagsskoletilbuddene Dagtilbud Nedlæggelse af børn- og ungelægen Opgradering af sundhedsplejen uddannelsesniveau Styrkelse af sundhedsplejen (erstatning af børne- og ungelæge mm) PPR Ingen reduktion da flere børn bliver hjemme i egen kommune og vi derfor ikke skal betale til andre kommuners PPR Børn og unge Sammenlægning af de tre familiehuse til én matrikel Reduktion af det samlede familiekonsulentkorps med 0,5 stilling Opstarts driftsudgifter ved indretning af institution for hjemtagne anbragte børn Rammereduktion for brug af specialinstitutioner - jfr. Rammeaftalen om reduktion af takst på 2% Reduktioner i alt Ønsker SFO Havrehedskolen åbent 1 ekstra sommerferieuge Børnekonsulent alkoholområdet Børn og ungeråd kan efter ansøgning få finansieret udgifter fra udvalgsformandens pulje som hermed opskrives Kontante ydelser. Særlig hjælp og støtte til børn og unge med betydelig eller varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Doman metoden anslået 1 person Modificeret udgave af helhedsskolen med 1 daglig pædagoglektion i 0., 1. og 2 klasse. Rene lektionstimer Pulje til øget inklusion ved at rumme specialundervisning i eget regi jfr. Hensigtserklæringen Pulje til skovbørnehaver Rammebeløb til musikskolen Ønsker i alt Familieudvalget i alt

7 Budgetaftale Social og sundhedsudvalget Reduktioner Ældre Reduktion af kapaciteten på plejecentrene Myndighed Sociale pensioner - ændret skøn Udgifter til høreapparater Handicap Støtte til køb af bil - ændret skøn Reduktioner i alt Ønsker It-medarbejder til ældreområdet Løn til handicaphjælpere - der er givet 0,75 mio. kr. i tilskud hertil. Der indregnes en forventet efterregulering af tilskud Ønsker i alt Social og sundhedsudvalget i alt Teknik og miljøudvalget Reduktioner Drift Bortskaffelse af forurenet jord fra vejarealer Energibesparende foranstaltninger Nordfyns Hallerne - vedligeholdsesbudget reduceres såfremt den bliver selvejende. Det forventes fra Sparet drift ved samling af personaler på 1 materialegård (bygningsdrift) Ønsker Byggesagsarkiv Ansættelse af yderligere en indsatsleder Organisationsændring og generationsskifte i Redningsberedskabet Uddannelse af 1 ny beredskabsleder Kvalitetsstyring og -certificering indenfor miljøområdet Kollektiv trafik - momsafløftning på "cross-border" leasing ophører pr. 1/ Pulje til kollektiv trafik - samlet afsættes 1 mio. kr. og kr. 0,3 finansieres af allerede afsat pulje Ønsker i alt Teknik og miljøudvalget i alt

8 Budgetaftale Økonomiudvalget Reduktioner Politisk adm. Afskaffelse af pulje til venskabsbysamarbejde Administration Indkøb af nye servere til det administrative net er foretaget i Der skal afsættes midler igen i Sammenlægning af administrative afdelinger Ændret åbningstid på rådhusene til lukning kl Honorar på anlægsprojekter Hæve gebyret for byggesagsbehandlingen Indførelse af gebyrer for byggesagsbehandling på landbrugssager Øget indtægt ved tilsynsgebyr for landbrugstilsyn pga. ekstra sagsbehandler Reduktioner i alt Ønsker Sagsbehandler til kontanthjælpsområdet. Omorganisering fra Aktiveringscentret og til jobcentret ekstra sagsbehandler til landbrugsgruppen/jordforurening Jordflytningsgebyr indføres i Nordfyns Kommune - ( ca. 30 kr. pr. ejendom) KOMBIT finansiering af BBR Ønsker i alt Økonomiudvalget i alt Total Reduktioner Ønsker Total sum

9 Budgetaftale Hensigtserklæringer budget 2010 Analyse af skole og daginstitutions området Et eksternt konsulentfirma udarbejder en samlet analyse af skole og daginstitutions strukturen i Nordfyns Kommune. I analysen inddrages alle relevante områder Eks. overvejelser om dagplejen, legestuer, småbørnsgrupper, specialskoler mv. Analysen skal indeholde alle aspekter pædagogiske, økonomiske, demografiske (bosætning), bygningsmæssige og praktiske, lokale forhold (idrætslige og kulturelle). Analysen skal indeholde gennemarbejdede forslag til flere forskellige struktur-scenarier med grundige pædagogiske og økonomiske konsekvensanalyse. Der skal ligeledes udarbejdes en langsigtet udviklings og investeringsplan for skole og daginstitutionsområdet. Alle relevante personalegrupper, leder, bestyrelsesmedlemmer inddrages i udarbejdelsen af analysen. Analyserapporten gøres til genstand for offentlig debat rundt om i kommunen før den overdrages til politisk behandling. Pulje til øget inklusion Erfaringerne har vist, at der udskilles flere og flere børn til specialtilbud udenfor vores børnehaver og skoler. Udgifterne til dette har dels været ustyrlige og stigende, så den politiske vision er at vende denne udvikling til gavn for børnene der skal have et kvalitetstilbud i nærmiljøet og kommunens økonomi. Puljen vil fra 2010 være på 1 mio. kr. og fremadrettet vil børnehaver/skoler få midler fra denne, hvis de klarer opgaven selv. Tanken er, at man får 50% af den udgift, der ville være, hvis barnet skulle benytte et specialtilbud. Disse midler skal dels øremærkes til relevant efter- og videreuddannelse af det personale, der skal løse den konkrete opgave og desuden betale den ekstra hånd opgaven kræver i form af lærer/pædagog/undervisningsassistenter. Puljen vil få tilført midler, hvis børn forlader et specialtilbud og inkluderes lokalt. 8

10 Anlægsoversigt Note Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 5,321 2,851 2,851 2,851 Pulje til fritidsområdet - uprioriteret 1) 1,051 1,051 1,051 1,051 Nordfynshallerne 1,500 1,500 1,500 1,500 Sundhedsincitament pulje 2) 0,300 0,300 0,300 0,300 Træningsfaciliteter i Bogense (sundhedscenter) * 2,470 1) Puljen prioriteres i 2010 til energibesparende foranstaltninger og kan også nvendes til haller og klubhuse. 2) '50/50 pulje til nye sundhedsfremmende anlæg og projekter Familieudvalget 11,581 7,101 2,101 2,101 Skole-it * 2,101 2,101 2,101 2,101 Otterup skole - musikskolens lokaler 0,080 Udbygning af Havrehedskolen 2,500 Udbygning af Nordvestskolen 2,500 Køkkener i daginstitutioner 1) 5,400 Udvidelse af Kernehuset 2) 3,000 Indretning af specialundervisnings institution for hjemtagne anbragte børn 1,000 1) Det foreslås 0,3 mio. kr. pr. daginstitution. Nogle vil være dyrere og andre billigere. Der er 18 institutioner med børnehavebørn. 2) Der afsættes midler til nedrivning af bygning, bygning af 150 m2 til daginstititutionen samt midler til inventar. Multifunktionel indretning med legestue mm. Socialudvalget 5,413 2,033 2,033 2,033 Møllehaven - nyt plejecenter Bogense * 2,655 Rammebeløb anskaffelser køkkenet * 0,333 0,333 0,333 0,333 Hjælpemidler anskaffelser * 1,200 1,200 1,200 1,200 IT på plejecentre 0,725 Skoleområdet - rammebeløb skoletandplejen 0,500 0,500 0,500 0,500 Teknik og Miljøudvalget 7,225 4,225 4,225 4,225 Udvendig vedligeholdelse 1) 2,500 2,500 3,200 3,200 Energibesparende foranstaltninger 2) 1,025 1,025 1,025 1,025 Ekstra midler til energibesparende foranst. 3) 3,700 0,7 1) Reduceres med kr i 2010 og 2011, som overføres til energibesparende foranstaltninger. 2) Heraf skal finansieres energikonsulenten 3) Fokus på energibesparende foranstaltninger på institutioner. Kr er overført fra udvendig vedligeholdelse. Økonomiudvalget 2,200 2,200 2,200 2,200 Pulje til løbende udskiftning af IT på institutioner 0,200 0,200 0,200 0,200 Udkontering af administrative udgifter 2,000 2,000 2,000 2,000 Anlæg indenfor kvalitetsfonden 31,740 18,410 13,410 13,410-9-

11 Anlægsoversigt Teknik og miljøudvalget 4,901 4,576 3,376 3,376 Trafiksikkerhedspulje iht. Trafiksikkerhedsplanen * 2,626 2,626 2,626 2,626 Reparation af bolværk og slæbesteder * 0,525 Havneinvesteringer 0,500 0,500 0,500 Energimærkning, lovpligtig 0,400 0,400 0,250 0,250 Vand og naturplaner, lovpligtigt 0,300 Gadelys lovpligtig sikkerhedsgennemgang 1,050 1,050 Økonomiudvalget 0,600 0,625 0,300 0,300 Pulje til løbende udskiftning af IT 0,300 0,300 0,300 0,300 Ny sags- og journalsystem - politiker web 0,100 Skannede byggesager i KMD-Sag 0,200 0,200 Pasmaskine 1. skt. 0,125 Anlæg udenfor kvalitetsfonden 5,501 5,201 3,676 3,676 Anlægsudgifter i alt 37,241 23,611 17,086 17,086 * Anlægget er med i budgettet til 1. behandling Finansiering af anlæg Kvalitetsfondstilskud -15,870 Låneoptagelse 1) -18,376 Energibesparende foranstaltninger -5,776 Kvalitetsfond -5,200 Skoleinvesteringer - 2) -2,000 Ordinær låneramme -5,400 1) Låneoptagelsen forventes rente og afdrags-fri i ) Det forudsættes at en andel kommer fra vedligeholdelsespuljen inkl. Skoletandplejen. Tallet er baseret på et skøn over forventede udgifter hvortil lånet udgør 50%. Forudsætninger Der nedsættes en arbejdsgruppe der analyserer på tandplejen og udarbejder oplæg til politisk beslutning Solgården Det forudsættes, at Solgården sælges, gælden indfries med 22,9, kommunen optager lån til 6,2 mio. kr. minimums prisen skal således være kr. 16,7 mio.kr. Indfrielse af lån 22,900 Godkendt ny låneoptagelse -6,200 Salgssum skøn -16,

12 Generelle bemærkninger Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2009 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar I det planlagte boligprogram er forudsat, at der i perioden 2009 til 2020 bygges i gennemsnit 94 pr. år nye boliger i Nordfyns Kommune. Alder I alt Ændring I forbindelse med beregninger af ressourcetildelinger er der taget udgangspunkt i de nuværende indbyggertal og ikke medtaget et eventuelt skøn på nettotilflytning. Pris og lønfremskrivning Udgangspunktet er KL s pris og lønfremskrivning fra 2009 til 2010 (senest reguleret i juni 2009), hvor den generelle pris og lønfremskrivning er 3,1 %. Den generelle lønfremskrivning fra 2009 til 2010 er på 3,3 %, men overenskomsten 2008 (gælder i perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011) indeholder forskellige prisfremskrivninger på de forskellige overenskomstområder: Overenskomstområde: Lønfremskrivning fra 2009 til 2010 Social og sundhedspersonale 2,97 % Lærere og ledere i folkeskolen 2,62 % Kontor og edb-personale 2,60 % Pædagogmedhjælpere 2,77 % Pæd.pers., døgninst. mv. 2,64 % Dagplejere 2,72 % Specialarbejdere, gartnere mv. 2,58 % Akademikere 2,71 % Socialrådgivere og socialformidlere 2,71 % Rengøringsassistenter 2,64 % Ledere 2,49 % Øvrige personalegrupper 2,48 %

13 Generelle bemærkninger Som led i budgetaftalen 2010 blev der vedtaget en reduktion på 4,3 mio. kr., hvilket er en kombination af manglende prisfremskrivning og effektiviseringspotentiale ved indkøb. Oversigt over reduktioner Ingen prisfremskrivning fra 2009 til ,588 Lavere prisudvikling end forventet fra 2008 til ,174 Rationale ved indkøb (3 %) 1,515 Sum 4,277 Ingen prisfremskrivning fra 2009 til 2010 for arterne 4.5 og 5.9 Art 4.5: Tidligere års reduktioner via arter har ikke omfattet art 4.5. Denne art omfatter hovedsageligt større vedligeholdelsesarbejder i Vejafdelingen. Desuden anvendes art 4.5 til indvendig vedligeholdelse og udenomsarealer. Art 5.9: Tidligere års reduktioner via arter har ikke omfattet art 5.9, hvilket i praksis har betydet, at eksempelvis foreninger der modtager tilskud efter folkeoplysningsloven har bibeholdt et højere prisniveau end de traditionelle kommunale kerneområder. Lavere prisfremskrivning end forventet fra 2008 til 2009 Det vedtagne budget 2009 tager udgangspunkt i KL s skøn over løn- og prisudviklingen fra 2008 til 2009, og budget 2010 til 1. behandling er fremskrevet på baggrund af oprindeligt budget KL skøn over løn- og prisudviklingen fra 2009 til 2010 indeholder ligeledes en historik over den faktiske løn- og prisudvikling fra 2008 til Her fremgår det, at den faktiske løn- og prisudvikling har været lavere end forventet. I praksis betyder det, at oprindeligt budget 2009 indeholder en højere prisfremskrivning end den faktiske løn- og prisudvikling. Dog er det relevant at erindre, at arterne 2.7, 2.9, 4.0 og 4.9 ikke blev prisfremskrevet fra 2008 til Arterne 4.6, 4.7, 4.8 og 5.9 er reduceret med den konstaterede mindre prisfremskrivning fra 2008 til Rationale ved anvendelse af indkøbsaftaler Fællesindkøb Fyn indgår meget fordelagtige indkøbsaftaler, der typisk resulterer i en prisreduktion på mellem %. Der er tale om indkøbsaftaler, som Nordfyn kommune SKAL anvende, hvorfor der alt andet lige bør være et rationale ved at anvende indkøbsaftalerne. En væsentlig del af kommunens indkøb som er omfattet af indkøbsaftalerne er budgetlagt på art 2.9. Der blev vedtaget en reduktion på 3 % på art

14 Generelle bemærkninger Artsoversigt Indenrigs- og Socialministeriet stiller krav om at benytte autoriserede arter, der er opbygget efter en ensartet struktur. Udover denne centrale artsopdeling har Nordfyns Kommune Nordfyns udbygget strukturen i arterne, hvilket giver bedre mulighed for økonomisk styring på såvel centralt som decentralt niveau. Personale Ledelse Kommune i alt Budget 2010 Budget 2010 Fagpersonale Udgifter Indtægter Øvrigt 2.077, ,9 Personale 870,2 Vikarer personale 76,9 Løntilskud/refusioner med tilskud 698,2 Uddannelse 26,9 Andre Personaleudgifter af personale 10,4 36,9-11,9 Materiale Sundhedsordninger 8,8 IT, Tjenestemandspensioner 13,2 Ejendomme og aktivitetsudgifter 2,2 Tilskud inventar og materiel 8,8 Betalinger 208,2 Indtægter og overførsler 48,6 Statsrefusion til/fra off. myndigheder 46,8 Skatteindtægter, generelle tilskud, renter og afdrag 562,4 277,8 26,0 140,9 294,6 63, ,4 Udvalgenes driftsbudgetter Udgangspunktet for de tekniske budgetberegninger er: vedtagne ressourcetildelinger udarbejdede decentraliserede budgetrammer den politiske hensigtserklæring med at personalesammensætningen i daginstitutioner og skolefritidsordninger består af 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælpere er medtaget som en overgangsordning, der indfases i årene 2008, 2009 og 2010 Lovændringer Demografiske ændringer i forhold til antal og priser

15 Generelle bemærkninger Økonomisk decentralisering Det er politisk besluttet, at der skal decentraliseres til yderste bæredygtige led og de decentrale budgetter er udarbejdet i henhold til de vedtagne beregningsprincipper. Personale Lønbudgetterne er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitslønninger for kommunerne på Fyn for de respektive fagområder. På nogle områder er lønbudgetterne dog beregnet i forhold til institutionens/afdelingens faktiske lønudgifter. Vikarbudgetterne er harmoniseret indenfor de respektive fagområder og varierer fra institutionsområde til institutionsområde. Uddannelsesbudgetterne er beregnet som 1 % af lønsummen indenfor alle fagområder. Materiale og aktiviteter Budgetbeløb til materiale og aktiviteter for det enkelte fagområde er hovedsageligt beregnet på baggrund af et historisk niveau. Ejendomme Bygnings- og løsøreforsikring er beregnet konkret for hver enkelt matrikel. Budget til el, vand, varme og kloak er beregnet på baggrund af gennemsnittet af 5 års forbrug i enheder. Taksterne er fremskrevet til 2010-priser. Budget til renovation er harmoniseret således, at det samlede budget i 2009 er fordelt afhængigt af antal brugere og ansatte, hvilket teknisk svarer til 5 øre pr. time pr. person, som er til stede. Budget til indvendig vedligeholdelse er ikke harmoniseret Budget til udenomsarealer er ikke harmoniseret Rengøring Rengøringsbudgetterne er afhængigt af, hvorvidt opgaven varetages af privat rengøringsselskab eller eget rengøringspersonale. Ved eget rengøringspersonale er der taget udgangspunkt i rengøringsanalysens timer, tillagt 5 % af bruttolønsudgifterne til direkte rengøringsartikler og 4 % til vinduespudsning, papirvarer mm. Ved privat rengøringsselskab er budgettet identisk med det faktiske bud samt det faktiske bud til vinduespudsning, desuden 4 % af bruttolønsudgifterne jf. rengøringsanalysen til papirvarer mm. Arbejdsskadeforsikring I forbindelse med budgetforliget blev det vedtaget, at Nordfyns Kommune skulle overgå til selvforsikring på arbejdsskadeområdet fra 1. januar I budget 2010 er der afsat 1 mio. kr. til administration af forsikringsområdet, herunder tegning af en særlig katastrofeforsikring. Derudover er der afsat en pulje på 4 mio. kr. til eventuelle arbejdsskader

16 Finansiering Generel beskrivelse Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Renter Generelle tilskud og udligning Skatter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån Økonomiudvalget (skatter og tilskud) Budget 2010 Samlet resultat (ekskl. kvalitetsfond) ,3 Skatter ,4 Kommunal indkomstskat -952,5 Selskabsskat -11,7 Dødsboskat -1,2 Grundskyld -76,2 Anden skat på fast ejendom -0,8 Generelle tilskud og udligning -484,9 Udligning og generelle tilskud -471,3 Udligning vedr. udlændinge 14,0 Kommunale bidrag til regionerne 39,5 Særlige tilskud ekskl. kvalitetsfond -67,0 Økonomiudvalget (renter) Budget 2010 Samlet resultat 5,9 Renter 5,9 Indskud i pengeinstitutter 0 Realkreditobligationer -0,8 Statsobligationer mv. -0,4 Udenlandske obligationer -0,8 Tilgodehavende i betalingskontrol -0,2 Spildevand 0,4 Renovation 0,2 Kommunekreditforeninger 6,9 Pengeinstitutter 0,6 Økonomiudvalget (lån) Budget 2010 Samlet resultat 5,5 Afdrag på lån 12,9 Kommunekreditforeninger 9,5 Pengeinstitutter 0,5 Ældreboliglån 2,9 Optagelse af lån -18,4 Optagelse af lån -18,4-15-

17 Finansiering Generelle tilskud, udligning og skatter Overordnede forudsætninger I budgettet for 2010 er der valgt den udmeldte statsgaranti for udskrivningsgrundlag og indbyggertal, jf. Indenrigs- og Socialministeriet Antal indbyggere I mio. kr. Budget 2009 Budget 2010 Udskrivningsgrundlag for indkomstskat 3.503, ,2 Medfører følgende indtægter: Kommunal indkomstskat -893,4-954,3 Generelle tilskud og udligning -406,9-484,9 I alt , ,2 OBS! Budget 2009 er i 2009-priser. Den kommunale skatteprocent er i 2010 forhøjet fra 25,5 til 26,0 efter godkendelse af Indenrigs- og Socialministeriet. De afgiftspligtige grundværdier forventes at udgøre ca ,7 mio. kr. Grundskyldspromillen er uændret på 25,18. For produktionsjord udgør grundskylds-promillen 12,3. I mio. kr. (alle beløb i årets priser) Budget 2009 Budget 2010 Kommunal udligning -341,2-355,2 Statstilskud -93,6-95,8 Efterregulering vedr ,5 Forventet midtvejsregulering vedr ,0 Udligning af selskabsskatter -11,6-10,8 Udligning vedr. udlændinge 13,1 14,0 Grundbidrag til regioner 34,8 35,9 Udviklingsbidrag til regioner 3,5 3,6 Særlige tilskud til ældreområdet -6,6-6,8 Tilskud som særligt vanskeligt stillet -9,0 Beskæftigelsestilskud aconto -60,0 Beskæftigelsestilskud forventet regulering 8,7 Udligning og tilskud i alt -401,5-484,9 Kommunal indkomstskat forskudsbeløb -893,4-954,3 Medfinansiering af skrå skatteloft 1,5 Efterregulering for 2007 vedr. indkomstskat 0,3 Selskabsskat -12,1-11,7 Dødsboskat -1,2 Grundskyld -71,1-76,2 Dækningsafgift af off. ejendomme -0,8-0,8 Skatter i alt -977, ,4 Tilskud og skatter i alt (excl. Kvalitetsfond) , ,3-16-

18 Finansiering Særligt tilskud fra staten - kvalitetsfonden Aktivitetsforudsætninger Der er afsat følgende budgetbeløb: Budget Budget I mio. kr Tilskud fra kvalitetsfonden til anlæg -5,4-21,6 Forventet deponering af tilskud for ,7 I alt -5,4-15,9 I 2010 modtager kommunen 21,6 mio. kr. i særligt tilskud fra kvalitetsfonden, jf. ovenstående tabel. Staten har i årene afsat en tilskudspulje på 9 mia. kr. til anlægsinvesteringer på følgende områder: dagtilbud folkeskoler ældreområdet idrætsfaciliteter for børn og unge Heraf udbetales der 1 mia. kr. til kommunerne i 2009 og 2 mia. kr. årligt i I 2010 er tilskuddet dog fordoblet, jf. økonomiaftalen for 2010 mellem KL og regeringen. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter befolkningstallet. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til anlægsprojekterne. Budgetterer den enkelte kommune ikke med anlægsudgifter, svarende til det dobbelte af de modtagne kvalitetsfondsmidler, skal kommunen deponere de ikke anvendte kvalitetsfondsmidler. I budgettet for 2010 er der indarbejdet anlægsprojekter for i alt 31,7 mio. kr. under kvalitetsfondens områder. På den baggrund forventes det, at der skal ske deponering af 5,7 mio. kr. Indenrigs- og Socialministeriet fastsætter nærmere regler for kvalitetsfondsmidlerne, herunder frigivelse af deponerede midler. -17-

19 Finansiering Renter Overordnede forudsætninger Der er budgetteret ud fra de faktiske renter i 2008 og Renter af likvide aktiver Kommunens gennemsnitlige likviditet er faldet meget fra 2007 til Der forventes derfor en noget lavere renteindtægt af likviderne i 2010 i forhold til 2008 og Renteindtægterne er budgetlagt med udgangspunkt i en gennemsnitlig likvid beholdning på 40 mio. kr. med en renteprocent på 5. Renter af mellemværende med forsyningsområdet Pr. 1. januar 2010 omdannes spildevandsområdet til et kommunalt aktieselskab, hvor Nordfyns Kommune ejer 100 % af aktierne. Administrationen arbejder i øjeblikket på at beregne, hvilke værdier, Nordfyns Kommunes spildevandsområde repræsenterer. Disse værdier indgår i det nye selskab og dermed i mellemværendet mellem kommunen og forsyningsområdet. I 2010 budgetteres efter et forventet mellemværende på 10 mio. kr. for spildevandsområdet og 5 mio. kr. for renovationsområdet pr. 1. januar Begge beløb som gæld for kommunen. Renteprocenten forventes at udgøre 4. Renter af lån Renteudgifter af lån er budgetlagt konkret for de lån, som kommunen har optaget. For de lån, der er optaget med variabel rente, er der budgetlagt ud fra den aktuelle renteprocent i april Der er ikke budgetteret med renter af låneoptagelse i 2010, da lånet forventes optaget ultimo året. Aktivitetsforudsætninger Der er afsat følgende budgetbeløb: Budget Budget I mio. kr. (alle beløb i årets priser) Renteindtægter af likvide aktiver -3,2-2,0 Øvrige renteindtægter -0,2-0,2 Renter af mellemværende med forsyningen 1,3 0,6 Renteudgifter af lån 7,6 7,5 I alt 5,4 5,9-18-

20 Finansiering Hovedkonto 8, ændringer i tilgodehavende og gæld Overordnede forudsætninger På hovedkonto 8 er der alene budgetlagt indenfor følgende områder: ændring i likvide aktiver overførselsudgifter med 100 % statsrefusion kirkeskatter afdrag på lån optagelse af lån Overførselsudgifter med 100 % statsrefusion Staten refunderer en række af kommunens overførselsudgifter med 100 %, hvorfor de budgetteres under finansforskydninger, jf. budget- og regnskabsreglerne. Det drejer sig om folkepensioner, barselsdagpenge, underholdsbidrag, børnetilskud mm. Kirkeskatter Udskrivningsgrundlaget for kirkeskatter udgør ifølge den udmeldte statsgaranti 3.356,3 mio. kr. Kirkeskatteprocenten er uændret 1,04 i Skatteprovenuet udgør ca. 34,9 mio. kr. Kommunen modtager i 2010 udligningstilskud på 4,8 mio. kr. til nedsættelse af kirkeskatteprocenten. Kommunen har udgifter til landskirkeskat, stift, provsti og lokale kirke- og provstikasser. Afdrag på lån Afdrag på lån er budgetlagt konkret for de eksisterende lån, kommunen har optaget. Der er foretaget en større låneomlægning pr. 30. marts 2009, hvor en række lån i Kommune Kredit blev lagt sammen til 3 nye lån. Omlægningen medfører en besparelse på afdrag. Plejecentret Solgården nedlægges som ældrecenter ultimo Boligerne i Solgården er finansieret efter ældreboligloven med specielle indekslån. Når kommunen nedlægger ældreboliger, skal restgælden på indekslånene indfries. Det forventes, at restgælden ultimo 2010 på disse lån udgør 22,9 mio. kr. Denne indfrielse er ikke indarbejdet i budgettet for Optagelse af lån Det forventes, at kommunen har en låneramme på 18,4 mio. kr. til dækning af investeringer på bl.a. kvalitetsfondens områder og energibesparende foranstaltninger. Der er ikke indarbejdet ny låneoptagelse til dækning af restgælden i Solgården på 22,9 mio. kr., jf. ovenfor. Det forventes, at låneoptagelse vedr. nyt plejecenter i Bogense først sker i

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Nordfyns Kommune Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 1

Nordfyns Kommune Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 1 Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 1 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 737. 2. behandling af Budget 2010 Sagsnr. 2009020248 J.nr. 00.30.00 Ved udløb af fristen for ændringsforslag den 28. september

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 35 TORSDAG DEN 8. OKTOBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 2 Fraværende: Jørgen Meier

Læs mere

1. Behandling budget 2010

1. Behandling budget 2010 Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 50 ONSDAG DEN 30. SEPTEMBER 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 30. september 2009 Side: 2 Fraværende: Pia Longet. Til

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. Produktionsskoler

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budget 2009. Indholdsfortegnelse

Budget 2009. Indholdsfortegnelse BUDGET FOR 2009 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning af budget 1 Budgetaftale 2 Generelle bemærkninger 6 Finansiering 10 Arbejdsmarkedsudvalget 15 Jobcenter 16 Aktivering 25 Erhverv og Fritidsudvalget

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalget

Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget Forsørgelsesydelser og Jobcenter (1.000 kr. / 2009 pl) Regnskab 2007 2008 ------------ overslag ---------- 2009 2010 2011 2012 Arbejdsmarkedsudvalget 185.186 198.369 201.558

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget Budgetbemærkninger til budget 20122015!!!!"!# $!# $!!$# $#%#!%!!$# $#%#!%!!$# $#%#!% 305 Ungdomsuddannelse 31.588 32.288 33.371 1.084 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 310 Integration

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 26-55) 26 Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Området Social- og arbejdsmarkedet udgør 8,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Faste ejendomme

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

SKØN BUDGET

SKØN BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere