Budget Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2010. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter , , , ,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet kommune -9,0 Forventet midtvejsregulering -4,0 Indtægter , , , ,3 Drift (excl. renovation) Arbejdsmarkedsudvalget 164,1 164,5 164,5 164,5 Sundhed og Forebyggelsesudvalget 97,3 97,3 97,3 97,3 Erhverv og Udviklingsudvalget 5,9 5,9 5,9 5,9 Familieudvalget 522,5 520,0 520,0 520,0 Socialudvalget 482,0 487,5 487,6 489,9 Teknik og Miljøudvalget 62,2 61,9 61,9 61,9 Økonomiudvalget 170,7 169,2 167,4 167,4 Renter, netto 5,9 5,9 5,5 5,1 Pris og lønstigninger 45,5 92,4 140,9 BUDGET FOR 2010 Driftsudgifter og renter 1.510, , , ,9 Driftsvirksomhed i alt -16,7-18,4-25,2-20,4 Anlæg (excl. renovation) Teknik og miljøudvalget 4,9 4,6 3,4 3,4 Økonomiudvalget 0,6 0,6 0,3 0,3 Anlæg i alt 5,5 5,2 3,7 3,7 Jordforsyning Salg af byggegrunde 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter til køb og byggemodning 0,0 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT AF DET SKATTEF. OMRÅDE -11,2-13,2-21,5-16,7 DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Renovation, drift (indtægter - udgifter) 0,0 0,0 0,0 0,0 Renovation, anlæg (indtægter - udgifter) 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT AF DET BRUGERF. OMRÅDE 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT I ALT -11,2-13,2-21,5-16,7 Kirkeskatter 1,1 0,0 0,0 0,0 Optagne lån -18,4 0,0 0,0 0,0 Afdrag på lån 12,9 13,9 13,9 13,9 Ændring af likvide aktiver -15,6 0,7-7,6-2,8

2 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt 3 Budgetaftale 4 Anlægsoversigt 9 Generelle bemærkninger 11 Finansiering 15 Arbejdsmarkedsudvalget 21 Jobcenter 22 Sygedagpenge 27 Kontanthjælp 28 Forsikrede ledige 29 Aktivering 34 Sundhed og Forebyggelsesudvalget 35 Forebyggelse og Sundhedsfremme 37 Puljer til forebyggelse og Sundhedsfremme 38 Frivilligt socialt arbejde 39 Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen 39 Tandplejen 40 Fritid 41 Bibliotek 44 Kultur 45 Erhverv og Udviklingsudvalget 47 Erhverv og turisme 48 Branding og information 49 Udvikling 49 Initiativ- og aktivitetspulje 50 Familieudvalget 51 Undervisning 54 PPR 65 Dagpleje og daginstitutioner 68 Børn og unge 76 Socialudvalget 84 Ydelseskontor 86 Handicapafdelingen 89 Myndighedsafdelingen 100 Træning og Aktiviteter 113 Sygeplejen 115 Ældreområdet 116 Teknik og Miljøudvalget (skattefinansieret) 123 Driftsafdelingen 124 Kollektiv trafik 126 Redningsberedskab 127 Miljø 128 Havn og Marina 129 Teknik og miljøudvalget (brugerfinansieret) 130 Økonomiudvalget 132 Politisk administration 133 Administration med overførselsadgang 134 Administration uden overførselsadgang 143 1

3 Indholdsfortegnelse Bilag Side Bilag 1 Hovedoversigt i politisk struktur før 1. januar Bilag 2 Budgetaftale i politisk struktur før 1. januar Bilag 3 Nøgletal sammenholdt med andre kommuner 7 Bilag 4 Takster 27 Takster, Arbejdsmarkedsudvalget 27 Takster, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 28 Takster, Familieudvalget 30 Takster, Socialudvalget 32 Takster, Teknik og Miljøudvalget 34 Takster, Økonomiudvalget 42 2

4 Hovedoversigt Budget Budget Budget Budget DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter , , , ,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet kommune -9,0 Forventet midtvejsregulering -4,0 Indtægter , , , ,3 Drift (excl. renovation) Arbejdsmarkedsudvalget 164,1 164,5 164,5 164,5 Sundhed og Forebyggelsesudvalget 98,7 98,7 98,7 98,7 Erhverv og Udviklingsudvalget 6,1 6,1 6,1 6,1 Familieudvalget 522,4 520,0 520,0 520,0 Socialudvalget 480,5 485,9 486,0 488,3 Teknik og Miljøudvalget 61,6 61,3 61,3 61,3 Økonomiudvalget 171,3 169,8 168,0 168,0 Renter, netto 5,9 5,9 5,5 5,1 Pris og lønstigninger 45,5 92,4 140,9 Driftsudgifter og renter 1.510, , , ,9 Driftsvirksomhed i alt -16,7-18,4-25,2-20,4 Anlæg (excl. renovation) Teknik og miljøudvalget 4,9 4,6 3,4 3,4 Økonomiudvalget 0,6 0,6 0,3 0,3 Anlæg i alt 5,5 5,2 3,7 3,7 Jordforsyning Salg af byggegrunde 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter til køb og byggemodning 0,0 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT AF DET SKATTEF. OMRÅDE -11,2-13,2-21,5-16,7 DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Renovation, drift (indtægter - udgifter) 0,0 0,0 0,0 0,0 Renovation, anlæg (indtægter - udgifter) 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT AF DET BRUGERF. OMRÅDE 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT I ALT -11,2-13,2-21,5-16,7 Kirkeskatter 1,1 0,0 0,0 0,0 Optagne lån -18,4 0,0 0,0 0,0 Afdrag på lån 12,9 13,9 13,9 13,9 Ændring af likvide aktiver -15,6 0,7-7,6-2,8 KVALITETSFOND Tilskud via generelle tilskud -15,9-9,2-6,7-6,7 Anlægsudgifter Sundhed og Forebyggelsesudvalget 5,3 2,9 2,9 2,9 Familieudvalget 11,6 7,1 2,1 2,1 Socialudvalget 5,4 2,0 2,0 2,0 Teknik og Miljøudvalget 7,2 4,2 4,2 4,2 Økonomiudvalg 2,2 2,2 2,2 2,2 Anlægsudgifter i alt 31,8 18,4 13,4 13,4 Kommunal medfinansiering 15,9 9,2 6,7 6,7 Ændring af likvide aktiver incl Kvalitetsfond 0,3 9,9-0,9 3,9-3 -

5 Budgetaftale Budgetaftale 2010 Reduktioner og ønsker Generelt Nordfyns kommune overgår til at være selvforsikret på arbejdsskadeforsikringer Puljemidler til imødegåelse af eventuelle arbejdsskader samt ansættelse af 2 medarbejdere til at administrere området samt tegning af en særlig katastrofeforsikring Manglende prisfremskrivning samt effektiviseringspotentiale ved indkøb Arbejdsmarkedsudvalget Reduktioner Ønsker Regresindtægter dagpenge - opskrivning af forventet indtægt under Arbejdsmarkedsudvalget Nye skøn på kontanthjælpsområdet med færre passive kontanthjælpsmodtagere samt en højere aktiveringsgrad Pulje til 5 EGU pladser i kommunens institutioner for at bevare fokus på uddannelse af unge Arbejdsmarkedsudvalget i alt Sundhed og forebyggelse Reduktioner Folkeoplysning Lokaletilskud Bibliotek Rammereduktion Sundhed Reduktion af 18-midler Nye indkøbsafter med leverandører til sygeplejedepoter Udlicitering af omsorgstandpleje Huset i Otterup - øgede indtægter pga. flere brugere Aktivitetshuset Veflinge øgede indtægter pga. flere brugere Sundheds- og forbyggelsesudvalget i alt

6 Budgetaftale Reduktioner Ønsker Erhverv og Udvikling Kommuneinformation - kommunens annonceringsbudget reduceres og yderligere brug af hjemmeside Styrkelse af lokalråd Erhverv og udvikling i alt Reduktioner undervisning Familieudvalget Optimering af specialundervisning ved øget brug af egne tilbud og derved bliver der ligeledes færre kørsels udgifter Samling af heldagsskoletilbuddene Dagtilbud Nedlæggelse af børn- og ungelægen Opgradering af sundhedsplejen uddannelsesniveau Styrkelse af sundhedsplejen (erstatning af børne- og ungelæge mm) PPR Ingen reduktion da flere børn bliver hjemme i egen kommune og vi derfor ikke skal betale til andre kommuners PPR Børn og unge Sammenlægning af de tre familiehuse til én matrikel Reduktion af det samlede familiekonsulentkorps med 0,5 stilling Opstarts driftsudgifter ved indretning af institution for hjemtagne anbragte børn Rammereduktion for brug af specialinstitutioner - jfr. Rammeaftalen om reduktion af takst på 2% Reduktioner i alt Ønsker SFO Havrehedskolen åbent 1 ekstra sommerferieuge Børnekonsulent alkoholområdet Børn og ungeråd kan efter ansøgning få finansieret udgifter fra udvalgsformandens pulje som hermed opskrives Kontante ydelser. Særlig hjælp og støtte til børn og unge med betydelig eller varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Doman metoden anslået 1 person Modificeret udgave af helhedsskolen med 1 daglig pædagoglektion i 0., 1. og 2 klasse. Rene lektionstimer Pulje til øget inklusion ved at rumme specialundervisning i eget regi jfr. Hensigtserklæringen Pulje til skovbørnehaver Rammebeløb til musikskolen Ønsker i alt Familieudvalget i alt

7 Budgetaftale Social og sundhedsudvalget Reduktioner Ældre Reduktion af kapaciteten på plejecentrene Myndighed Sociale pensioner - ændret skøn Udgifter til høreapparater Handicap Støtte til køb af bil - ændret skøn Reduktioner i alt Ønsker It-medarbejder til ældreområdet Løn til handicaphjælpere - der er givet 0,75 mio. kr. i tilskud hertil. Der indregnes en forventet efterregulering af tilskud Ønsker i alt Social og sundhedsudvalget i alt Teknik og miljøudvalget Reduktioner Drift Bortskaffelse af forurenet jord fra vejarealer Energibesparende foranstaltninger Nordfyns Hallerne - vedligeholdsesbudget reduceres såfremt den bliver selvejende. Det forventes fra Sparet drift ved samling af personaler på 1 materialegård (bygningsdrift) Ønsker Byggesagsarkiv Ansættelse af yderligere en indsatsleder Organisationsændring og generationsskifte i Redningsberedskabet Uddannelse af 1 ny beredskabsleder Kvalitetsstyring og -certificering indenfor miljøområdet Kollektiv trafik - momsafløftning på "cross-border" leasing ophører pr. 1/ Pulje til kollektiv trafik - samlet afsættes 1 mio. kr. og kr. 0,3 finansieres af allerede afsat pulje Ønsker i alt Teknik og miljøudvalget i alt

8 Budgetaftale Økonomiudvalget Reduktioner Politisk adm. Afskaffelse af pulje til venskabsbysamarbejde Administration Indkøb af nye servere til det administrative net er foretaget i Der skal afsættes midler igen i Sammenlægning af administrative afdelinger Ændret åbningstid på rådhusene til lukning kl Honorar på anlægsprojekter Hæve gebyret for byggesagsbehandlingen Indførelse af gebyrer for byggesagsbehandling på landbrugssager Øget indtægt ved tilsynsgebyr for landbrugstilsyn pga. ekstra sagsbehandler Reduktioner i alt Ønsker Sagsbehandler til kontanthjælpsområdet. Omorganisering fra Aktiveringscentret og til jobcentret ekstra sagsbehandler til landbrugsgruppen/jordforurening Jordflytningsgebyr indføres i Nordfyns Kommune - ( ca. 30 kr. pr. ejendom) KOMBIT finansiering af BBR Ønsker i alt Økonomiudvalget i alt Total Reduktioner Ønsker Total sum

9 Budgetaftale Hensigtserklæringer budget 2010 Analyse af skole og daginstitutions området Et eksternt konsulentfirma udarbejder en samlet analyse af skole og daginstitutions strukturen i Nordfyns Kommune. I analysen inddrages alle relevante områder Eks. overvejelser om dagplejen, legestuer, småbørnsgrupper, specialskoler mv. Analysen skal indeholde alle aspekter pædagogiske, økonomiske, demografiske (bosætning), bygningsmæssige og praktiske, lokale forhold (idrætslige og kulturelle). Analysen skal indeholde gennemarbejdede forslag til flere forskellige struktur-scenarier med grundige pædagogiske og økonomiske konsekvensanalyse. Der skal ligeledes udarbejdes en langsigtet udviklings og investeringsplan for skole og daginstitutionsområdet. Alle relevante personalegrupper, leder, bestyrelsesmedlemmer inddrages i udarbejdelsen af analysen. Analyserapporten gøres til genstand for offentlig debat rundt om i kommunen før den overdrages til politisk behandling. Pulje til øget inklusion Erfaringerne har vist, at der udskilles flere og flere børn til specialtilbud udenfor vores børnehaver og skoler. Udgifterne til dette har dels været ustyrlige og stigende, så den politiske vision er at vende denne udvikling til gavn for børnene der skal have et kvalitetstilbud i nærmiljøet og kommunens økonomi. Puljen vil fra 2010 være på 1 mio. kr. og fremadrettet vil børnehaver/skoler få midler fra denne, hvis de klarer opgaven selv. Tanken er, at man får 50% af den udgift, der ville være, hvis barnet skulle benytte et specialtilbud. Disse midler skal dels øremærkes til relevant efter- og videreuddannelse af det personale, der skal løse den konkrete opgave og desuden betale den ekstra hånd opgaven kræver i form af lærer/pædagog/undervisningsassistenter. Puljen vil få tilført midler, hvis børn forlader et specialtilbud og inkluderes lokalt. 8

10 Anlægsoversigt Note Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 5,321 2,851 2,851 2,851 Pulje til fritidsområdet - uprioriteret 1) 1,051 1,051 1,051 1,051 Nordfynshallerne 1,500 1,500 1,500 1,500 Sundhedsincitament pulje 2) 0,300 0,300 0,300 0,300 Træningsfaciliteter i Bogense (sundhedscenter) * 2,470 1) Puljen prioriteres i 2010 til energibesparende foranstaltninger og kan også nvendes til haller og klubhuse. 2) '50/50 pulje til nye sundhedsfremmende anlæg og projekter Familieudvalget 11,581 7,101 2,101 2,101 Skole-it * 2,101 2,101 2,101 2,101 Otterup skole - musikskolens lokaler 0,080 Udbygning af Havrehedskolen 2,500 Udbygning af Nordvestskolen 2,500 Køkkener i daginstitutioner 1) 5,400 Udvidelse af Kernehuset 2) 3,000 Indretning af specialundervisnings institution for hjemtagne anbragte børn 1,000 1) Det foreslås 0,3 mio. kr. pr. daginstitution. Nogle vil være dyrere og andre billigere. Der er 18 institutioner med børnehavebørn. 2) Der afsættes midler til nedrivning af bygning, bygning af 150 m2 til daginstititutionen samt midler til inventar. Multifunktionel indretning med legestue mm. Socialudvalget 5,413 2,033 2,033 2,033 Møllehaven - nyt plejecenter Bogense * 2,655 Rammebeløb anskaffelser køkkenet * 0,333 0,333 0,333 0,333 Hjælpemidler anskaffelser * 1,200 1,200 1,200 1,200 IT på plejecentre 0,725 Skoleområdet - rammebeløb skoletandplejen 0,500 0,500 0,500 0,500 Teknik og Miljøudvalget 7,225 4,225 4,225 4,225 Udvendig vedligeholdelse 1) 2,500 2,500 3,200 3,200 Energibesparende foranstaltninger 2) 1,025 1,025 1,025 1,025 Ekstra midler til energibesparende foranst. 3) 3,700 0,7 1) Reduceres med kr i 2010 og 2011, som overføres til energibesparende foranstaltninger. 2) Heraf skal finansieres energikonsulenten 3) Fokus på energibesparende foranstaltninger på institutioner. Kr er overført fra udvendig vedligeholdelse. Økonomiudvalget 2,200 2,200 2,200 2,200 Pulje til løbende udskiftning af IT på institutioner 0,200 0,200 0,200 0,200 Udkontering af administrative udgifter 2,000 2,000 2,000 2,000 Anlæg indenfor kvalitetsfonden 31,740 18,410 13,410 13,410-9-

11 Anlægsoversigt Teknik og miljøudvalget 4,901 4,576 3,376 3,376 Trafiksikkerhedspulje iht. Trafiksikkerhedsplanen * 2,626 2,626 2,626 2,626 Reparation af bolværk og slæbesteder * 0,525 Havneinvesteringer 0,500 0,500 0,500 Energimærkning, lovpligtig 0,400 0,400 0,250 0,250 Vand og naturplaner, lovpligtigt 0,300 Gadelys lovpligtig sikkerhedsgennemgang 1,050 1,050 Økonomiudvalget 0,600 0,625 0,300 0,300 Pulje til løbende udskiftning af IT 0,300 0,300 0,300 0,300 Ny sags- og journalsystem - politiker web 0,100 Skannede byggesager i KMD-Sag 0,200 0,200 Pasmaskine 1. skt. 0,125 Anlæg udenfor kvalitetsfonden 5,501 5,201 3,676 3,676 Anlægsudgifter i alt 37,241 23,611 17,086 17,086 * Anlægget er med i budgettet til 1. behandling Finansiering af anlæg Kvalitetsfondstilskud -15,870 Låneoptagelse 1) -18,376 Energibesparende foranstaltninger -5,776 Kvalitetsfond -5,200 Skoleinvesteringer - 2) -2,000 Ordinær låneramme -5,400 1) Låneoptagelsen forventes rente og afdrags-fri i ) Det forudsættes at en andel kommer fra vedligeholdelsespuljen inkl. Skoletandplejen. Tallet er baseret på et skøn over forventede udgifter hvortil lånet udgør 50%. Forudsætninger Der nedsættes en arbejdsgruppe der analyserer på tandplejen og udarbejder oplæg til politisk beslutning Solgården Det forudsættes, at Solgården sælges, gælden indfries med 22,9, kommunen optager lån til 6,2 mio. kr. minimums prisen skal således være kr. 16,7 mio.kr. Indfrielse af lån 22,900 Godkendt ny låneoptagelse -6,200 Salgssum skøn -16,

12 Generelle bemærkninger Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2009 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar I det planlagte boligprogram er forudsat, at der i perioden 2009 til 2020 bygges i gennemsnit 94 pr. år nye boliger i Nordfyns Kommune. Alder I alt Ændring I forbindelse med beregninger af ressourcetildelinger er der taget udgangspunkt i de nuværende indbyggertal og ikke medtaget et eventuelt skøn på nettotilflytning. Pris og lønfremskrivning Udgangspunktet er KL s pris og lønfremskrivning fra 2009 til 2010 (senest reguleret i juni 2009), hvor den generelle pris og lønfremskrivning er 3,1 %. Den generelle lønfremskrivning fra 2009 til 2010 er på 3,3 %, men overenskomsten 2008 (gælder i perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011) indeholder forskellige prisfremskrivninger på de forskellige overenskomstområder: Overenskomstområde: Lønfremskrivning fra 2009 til 2010 Social og sundhedspersonale 2,97 % Lærere og ledere i folkeskolen 2,62 % Kontor og edb-personale 2,60 % Pædagogmedhjælpere 2,77 % Pæd.pers., døgninst. mv. 2,64 % Dagplejere 2,72 % Specialarbejdere, gartnere mv. 2,58 % Akademikere 2,71 % Socialrådgivere og socialformidlere 2,71 % Rengøringsassistenter 2,64 % Ledere 2,49 % Øvrige personalegrupper 2,48 %

13 Generelle bemærkninger Som led i budgetaftalen 2010 blev der vedtaget en reduktion på 4,3 mio. kr., hvilket er en kombination af manglende prisfremskrivning og effektiviseringspotentiale ved indkøb. Oversigt over reduktioner Ingen prisfremskrivning fra 2009 til ,588 Lavere prisudvikling end forventet fra 2008 til ,174 Rationale ved indkøb (3 %) 1,515 Sum 4,277 Ingen prisfremskrivning fra 2009 til 2010 for arterne 4.5 og 5.9 Art 4.5: Tidligere års reduktioner via arter har ikke omfattet art 4.5. Denne art omfatter hovedsageligt større vedligeholdelsesarbejder i Vejafdelingen. Desuden anvendes art 4.5 til indvendig vedligeholdelse og udenomsarealer. Art 5.9: Tidligere års reduktioner via arter har ikke omfattet art 5.9, hvilket i praksis har betydet, at eksempelvis foreninger der modtager tilskud efter folkeoplysningsloven har bibeholdt et højere prisniveau end de traditionelle kommunale kerneområder. Lavere prisfremskrivning end forventet fra 2008 til 2009 Det vedtagne budget 2009 tager udgangspunkt i KL s skøn over løn- og prisudviklingen fra 2008 til 2009, og budget 2010 til 1. behandling er fremskrevet på baggrund af oprindeligt budget KL skøn over løn- og prisudviklingen fra 2009 til 2010 indeholder ligeledes en historik over den faktiske løn- og prisudvikling fra 2008 til Her fremgår det, at den faktiske løn- og prisudvikling har været lavere end forventet. I praksis betyder det, at oprindeligt budget 2009 indeholder en højere prisfremskrivning end den faktiske løn- og prisudvikling. Dog er det relevant at erindre, at arterne 2.7, 2.9, 4.0 og 4.9 ikke blev prisfremskrevet fra 2008 til Arterne 4.6, 4.7, 4.8 og 5.9 er reduceret med den konstaterede mindre prisfremskrivning fra 2008 til Rationale ved anvendelse af indkøbsaftaler Fællesindkøb Fyn indgår meget fordelagtige indkøbsaftaler, der typisk resulterer i en prisreduktion på mellem %. Der er tale om indkøbsaftaler, som Nordfyn kommune SKAL anvende, hvorfor der alt andet lige bør være et rationale ved at anvende indkøbsaftalerne. En væsentlig del af kommunens indkøb som er omfattet af indkøbsaftalerne er budgetlagt på art 2.9. Der blev vedtaget en reduktion på 3 % på art

14 Generelle bemærkninger Artsoversigt Indenrigs- og Socialministeriet stiller krav om at benytte autoriserede arter, der er opbygget efter en ensartet struktur. Udover denne centrale artsopdeling har Nordfyns Kommune Nordfyns udbygget strukturen i arterne, hvilket giver bedre mulighed for økonomisk styring på såvel centralt som decentralt niveau. Personale Ledelse Kommune i alt Budget 2010 Budget 2010 Fagpersonale Udgifter Indtægter Øvrigt 2.077, ,9 Personale 870,2 Vikarer personale 76,9 Løntilskud/refusioner med tilskud 698,2 Uddannelse 26,9 Andre Personaleudgifter af personale 10,4 36,9-11,9 Materiale Sundhedsordninger 8,8 IT, Tjenestemandspensioner 13,2 Ejendomme og aktivitetsudgifter 2,2 Tilskud inventar og materiel 8,8 Betalinger 208,2 Indtægter og overførsler 48,6 Statsrefusion til/fra off. myndigheder 46,8 Skatteindtægter, generelle tilskud, renter og afdrag 562,4 277,8 26,0 140,9 294,6 63, ,4 Udvalgenes driftsbudgetter Udgangspunktet for de tekniske budgetberegninger er: vedtagne ressourcetildelinger udarbejdede decentraliserede budgetrammer den politiske hensigtserklæring med at personalesammensætningen i daginstitutioner og skolefritidsordninger består af 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælpere er medtaget som en overgangsordning, der indfases i årene 2008, 2009 og 2010 Lovændringer Demografiske ændringer i forhold til antal og priser

15 Generelle bemærkninger Økonomisk decentralisering Det er politisk besluttet, at der skal decentraliseres til yderste bæredygtige led og de decentrale budgetter er udarbejdet i henhold til de vedtagne beregningsprincipper. Personale Lønbudgetterne er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitslønninger for kommunerne på Fyn for de respektive fagområder. På nogle områder er lønbudgetterne dog beregnet i forhold til institutionens/afdelingens faktiske lønudgifter. Vikarbudgetterne er harmoniseret indenfor de respektive fagområder og varierer fra institutionsområde til institutionsområde. Uddannelsesbudgetterne er beregnet som 1 % af lønsummen indenfor alle fagområder. Materiale og aktiviteter Budgetbeløb til materiale og aktiviteter for det enkelte fagområde er hovedsageligt beregnet på baggrund af et historisk niveau. Ejendomme Bygnings- og løsøreforsikring er beregnet konkret for hver enkelt matrikel. Budget til el, vand, varme og kloak er beregnet på baggrund af gennemsnittet af 5 års forbrug i enheder. Taksterne er fremskrevet til 2010-priser. Budget til renovation er harmoniseret således, at det samlede budget i 2009 er fordelt afhængigt af antal brugere og ansatte, hvilket teknisk svarer til 5 øre pr. time pr. person, som er til stede. Budget til indvendig vedligeholdelse er ikke harmoniseret Budget til udenomsarealer er ikke harmoniseret Rengøring Rengøringsbudgetterne er afhængigt af, hvorvidt opgaven varetages af privat rengøringsselskab eller eget rengøringspersonale. Ved eget rengøringspersonale er der taget udgangspunkt i rengøringsanalysens timer, tillagt 5 % af bruttolønsudgifterne til direkte rengøringsartikler og 4 % til vinduespudsning, papirvarer mm. Ved privat rengøringsselskab er budgettet identisk med det faktiske bud samt det faktiske bud til vinduespudsning, desuden 4 % af bruttolønsudgifterne jf. rengøringsanalysen til papirvarer mm. Arbejdsskadeforsikring I forbindelse med budgetforliget blev det vedtaget, at Nordfyns Kommune skulle overgå til selvforsikring på arbejdsskadeområdet fra 1. januar I budget 2010 er der afsat 1 mio. kr. til administration af forsikringsområdet, herunder tegning af en særlig katastrofeforsikring. Derudover er der afsat en pulje på 4 mio. kr. til eventuelle arbejdsskader

16 Finansiering Generel beskrivelse Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Renter Generelle tilskud og udligning Skatter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån Økonomiudvalget (skatter og tilskud) Budget 2010 Samlet resultat (ekskl. kvalitetsfond) ,3 Skatter ,4 Kommunal indkomstskat -952,5 Selskabsskat -11,7 Dødsboskat -1,2 Grundskyld -76,2 Anden skat på fast ejendom -0,8 Generelle tilskud og udligning -484,9 Udligning og generelle tilskud -471,3 Udligning vedr. udlændinge 14,0 Kommunale bidrag til regionerne 39,5 Særlige tilskud ekskl. kvalitetsfond -67,0 Økonomiudvalget (renter) Budget 2010 Samlet resultat 5,9 Renter 5,9 Indskud i pengeinstitutter 0 Realkreditobligationer -0,8 Statsobligationer mv. -0,4 Udenlandske obligationer -0,8 Tilgodehavende i betalingskontrol -0,2 Spildevand 0,4 Renovation 0,2 Kommunekreditforeninger 6,9 Pengeinstitutter 0,6 Økonomiudvalget (lån) Budget 2010 Samlet resultat 5,5 Afdrag på lån 12,9 Kommunekreditforeninger 9,5 Pengeinstitutter 0,5 Ældreboliglån 2,9 Optagelse af lån -18,4 Optagelse af lån -18,4-15-

17 Finansiering Generelle tilskud, udligning og skatter Overordnede forudsætninger I budgettet for 2010 er der valgt den udmeldte statsgaranti for udskrivningsgrundlag og indbyggertal, jf. Indenrigs- og Socialministeriet Antal indbyggere I mio. kr. Budget 2009 Budget 2010 Udskrivningsgrundlag for indkomstskat 3.503, ,2 Medfører følgende indtægter: Kommunal indkomstskat -893,4-954,3 Generelle tilskud og udligning -406,9-484,9 I alt , ,2 OBS! Budget 2009 er i 2009-priser. Den kommunale skatteprocent er i 2010 forhøjet fra 25,5 til 26,0 efter godkendelse af Indenrigs- og Socialministeriet. De afgiftspligtige grundværdier forventes at udgøre ca ,7 mio. kr. Grundskyldspromillen er uændret på 25,18. For produktionsjord udgør grundskylds-promillen 12,3. I mio. kr. (alle beløb i årets priser) Budget 2009 Budget 2010 Kommunal udligning -341,2-355,2 Statstilskud -93,6-95,8 Efterregulering vedr ,5 Forventet midtvejsregulering vedr ,0 Udligning af selskabsskatter -11,6-10,8 Udligning vedr. udlændinge 13,1 14,0 Grundbidrag til regioner 34,8 35,9 Udviklingsbidrag til regioner 3,5 3,6 Særlige tilskud til ældreområdet -6,6-6,8 Tilskud som særligt vanskeligt stillet -9,0 Beskæftigelsestilskud aconto -60,0 Beskæftigelsestilskud forventet regulering 8,7 Udligning og tilskud i alt -401,5-484,9 Kommunal indkomstskat forskudsbeløb -893,4-954,3 Medfinansiering af skrå skatteloft 1,5 Efterregulering for 2007 vedr. indkomstskat 0,3 Selskabsskat -12,1-11,7 Dødsboskat -1,2 Grundskyld -71,1-76,2 Dækningsafgift af off. ejendomme -0,8-0,8 Skatter i alt -977, ,4 Tilskud og skatter i alt (excl. Kvalitetsfond) , ,3-16-

18 Finansiering Særligt tilskud fra staten - kvalitetsfonden Aktivitetsforudsætninger Der er afsat følgende budgetbeløb: Budget Budget I mio. kr Tilskud fra kvalitetsfonden til anlæg -5,4-21,6 Forventet deponering af tilskud for ,7 I alt -5,4-15,9 I 2010 modtager kommunen 21,6 mio. kr. i særligt tilskud fra kvalitetsfonden, jf. ovenstående tabel. Staten har i årene afsat en tilskudspulje på 9 mia. kr. til anlægsinvesteringer på følgende områder: dagtilbud folkeskoler ældreområdet idrætsfaciliteter for børn og unge Heraf udbetales der 1 mia. kr. til kommunerne i 2009 og 2 mia. kr. årligt i I 2010 er tilskuddet dog fordoblet, jf. økonomiaftalen for 2010 mellem KL og regeringen. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter befolkningstallet. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til anlægsprojekterne. Budgetterer den enkelte kommune ikke med anlægsudgifter, svarende til det dobbelte af de modtagne kvalitetsfondsmidler, skal kommunen deponere de ikke anvendte kvalitetsfondsmidler. I budgettet for 2010 er der indarbejdet anlægsprojekter for i alt 31,7 mio. kr. under kvalitetsfondens områder. På den baggrund forventes det, at der skal ske deponering af 5,7 mio. kr. Indenrigs- og Socialministeriet fastsætter nærmere regler for kvalitetsfondsmidlerne, herunder frigivelse af deponerede midler. -17-

19 Finansiering Renter Overordnede forudsætninger Der er budgetteret ud fra de faktiske renter i 2008 og Renter af likvide aktiver Kommunens gennemsnitlige likviditet er faldet meget fra 2007 til Der forventes derfor en noget lavere renteindtægt af likviderne i 2010 i forhold til 2008 og Renteindtægterne er budgetlagt med udgangspunkt i en gennemsnitlig likvid beholdning på 40 mio. kr. med en renteprocent på 5. Renter af mellemværende med forsyningsområdet Pr. 1. januar 2010 omdannes spildevandsområdet til et kommunalt aktieselskab, hvor Nordfyns Kommune ejer 100 % af aktierne. Administrationen arbejder i øjeblikket på at beregne, hvilke værdier, Nordfyns Kommunes spildevandsområde repræsenterer. Disse værdier indgår i det nye selskab og dermed i mellemværendet mellem kommunen og forsyningsområdet. I 2010 budgetteres efter et forventet mellemværende på 10 mio. kr. for spildevandsområdet og 5 mio. kr. for renovationsområdet pr. 1. januar Begge beløb som gæld for kommunen. Renteprocenten forventes at udgøre 4. Renter af lån Renteudgifter af lån er budgetlagt konkret for de lån, som kommunen har optaget. For de lån, der er optaget med variabel rente, er der budgetlagt ud fra den aktuelle renteprocent i april Der er ikke budgetteret med renter af låneoptagelse i 2010, da lånet forventes optaget ultimo året. Aktivitetsforudsætninger Der er afsat følgende budgetbeløb: Budget Budget I mio. kr. (alle beløb i årets priser) Renteindtægter af likvide aktiver -3,2-2,0 Øvrige renteindtægter -0,2-0,2 Renter af mellemværende med forsyningen 1,3 0,6 Renteudgifter af lån 7,6 7,5 I alt 5,4 5,9-18-

20 Finansiering Hovedkonto 8, ændringer i tilgodehavende og gæld Overordnede forudsætninger På hovedkonto 8 er der alene budgetlagt indenfor følgende områder: ændring i likvide aktiver overførselsudgifter med 100 % statsrefusion kirkeskatter afdrag på lån optagelse af lån Overførselsudgifter med 100 % statsrefusion Staten refunderer en række af kommunens overførselsudgifter med 100 %, hvorfor de budgetteres under finansforskydninger, jf. budget- og regnskabsreglerne. Det drejer sig om folkepensioner, barselsdagpenge, underholdsbidrag, børnetilskud mm. Kirkeskatter Udskrivningsgrundlaget for kirkeskatter udgør ifølge den udmeldte statsgaranti 3.356,3 mio. kr. Kirkeskatteprocenten er uændret 1,04 i Skatteprovenuet udgør ca. 34,9 mio. kr. Kommunen modtager i 2010 udligningstilskud på 4,8 mio. kr. til nedsættelse af kirkeskatteprocenten. Kommunen har udgifter til landskirkeskat, stift, provsti og lokale kirke- og provstikasser. Afdrag på lån Afdrag på lån er budgetlagt konkret for de eksisterende lån, kommunen har optaget. Der er foretaget en større låneomlægning pr. 30. marts 2009, hvor en række lån i Kommune Kredit blev lagt sammen til 3 nye lån. Omlægningen medfører en besparelse på afdrag. Plejecentret Solgården nedlægges som ældrecenter ultimo Boligerne i Solgården er finansieret efter ældreboligloven med specielle indekslån. Når kommunen nedlægger ældreboliger, skal restgælden på indekslånene indfries. Det forventes, at restgælden ultimo 2010 på disse lån udgør 22,9 mio. kr. Denne indfrielse er ikke indarbejdet i budgettet for Optagelse af lån Det forventes, at kommunen har en låneramme på 18,4 mio. kr. til dækning af investeringer på bl.a. kvalitetsfondens områder og energibesparende foranstaltninger. Der er ikke indarbejdet ny låneoptagelse til dækning af restgælden i Solgården på 22,9 mio. kr., jf. ovenfor. Det forventes, at låneoptagelse vedr. nyt plejecenter i Bogense først sker i

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere