Budget Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2010. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter , , , ,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet kommune -9,0 Forventet midtvejsregulering -4,0 Indtægter , , , ,3 Drift (excl. renovation) Arbejdsmarkedsudvalget 164,1 164,5 164,5 164,5 Sundhed og Forebyggelsesudvalget 97,3 97,3 97,3 97,3 Erhverv og Udviklingsudvalget 5,9 5,9 5,9 5,9 Familieudvalget 522,5 520,0 520,0 520,0 Socialudvalget 482,0 487,5 487,6 489,9 Teknik og Miljøudvalget 62,2 61,9 61,9 61,9 Økonomiudvalget 170,7 169,2 167,4 167,4 Renter, netto 5,9 5,9 5,5 5,1 Pris og lønstigninger 45,5 92,4 140,9 BUDGET FOR 2010 Driftsudgifter og renter 1.510, , , ,9 Driftsvirksomhed i alt -16,7-18,4-25,2-20,4 Anlæg (excl. renovation) Teknik og miljøudvalget 4,9 4,6 3,4 3,4 Økonomiudvalget 0,6 0,6 0,3 0,3 Anlæg i alt 5,5 5,2 3,7 3,7 Jordforsyning Salg af byggegrunde 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter til køb og byggemodning 0,0 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT AF DET SKATTEF. OMRÅDE -11,2-13,2-21,5-16,7 DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Renovation, drift (indtægter - udgifter) 0,0 0,0 0,0 0,0 Renovation, anlæg (indtægter - udgifter) 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT AF DET BRUGERF. OMRÅDE 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT I ALT -11,2-13,2-21,5-16,7 Kirkeskatter 1,1 0,0 0,0 0,0 Optagne lån -18,4 0,0 0,0 0,0 Afdrag på lån 12,9 13,9 13,9 13,9 Ændring af likvide aktiver -15,6 0,7-7,6-2,8

2 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt 3 Budgetaftale 4 Anlægsoversigt 9 Generelle bemærkninger 11 Finansiering 15 Arbejdsmarkedsudvalget 21 Jobcenter 22 Sygedagpenge 27 Kontanthjælp 28 Forsikrede ledige 29 Aktivering 34 Sundhed og Forebyggelsesudvalget 35 Forebyggelse og Sundhedsfremme 37 Puljer til forebyggelse og Sundhedsfremme 38 Frivilligt socialt arbejde 39 Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen 39 Tandplejen 40 Fritid 41 Bibliotek 44 Kultur 45 Erhverv og Udviklingsudvalget 47 Erhverv og turisme 48 Branding og information 49 Udvikling 49 Initiativ- og aktivitetspulje 50 Familieudvalget 51 Undervisning 54 PPR 65 Dagpleje og daginstitutioner 68 Børn og unge 76 Socialudvalget 84 Ydelseskontor 86 Handicapafdelingen 89 Myndighedsafdelingen 100 Træning og Aktiviteter 113 Sygeplejen 115 Ældreområdet 116 Teknik og Miljøudvalget (skattefinansieret) 123 Driftsafdelingen 124 Kollektiv trafik 126 Redningsberedskab 127 Miljø 128 Havn og Marina 129 Teknik og miljøudvalget (brugerfinansieret) 130 Økonomiudvalget 132 Politisk administration 133 Administration med overførselsadgang 134 Administration uden overførselsadgang 143 1

3 Indholdsfortegnelse Bilag Side Bilag 1 Hovedoversigt i politisk struktur før 1. januar Bilag 2 Budgetaftale i politisk struktur før 1. januar Bilag 3 Nøgletal sammenholdt med andre kommuner 7 Bilag 4 Takster 27 Takster, Arbejdsmarkedsudvalget 27 Takster, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 28 Takster, Familieudvalget 30 Takster, Socialudvalget 32 Takster, Teknik og Miljøudvalget 34 Takster, Økonomiudvalget 42 2

4 Hovedoversigt Budget Budget Budget Budget DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter , , , ,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet kommune -9,0 Forventet midtvejsregulering -4,0 Indtægter , , , ,3 Drift (excl. renovation) Arbejdsmarkedsudvalget 164,1 164,5 164,5 164,5 Sundhed og Forebyggelsesudvalget 98,7 98,7 98,7 98,7 Erhverv og Udviklingsudvalget 6,1 6,1 6,1 6,1 Familieudvalget 522,4 520,0 520,0 520,0 Socialudvalget 480,5 485,9 486,0 488,3 Teknik og Miljøudvalget 61,6 61,3 61,3 61,3 Økonomiudvalget 171,3 169,8 168,0 168,0 Renter, netto 5,9 5,9 5,5 5,1 Pris og lønstigninger 45,5 92,4 140,9 Driftsudgifter og renter 1.510, , , ,9 Driftsvirksomhed i alt -16,7-18,4-25,2-20,4 Anlæg (excl. renovation) Teknik og miljøudvalget 4,9 4,6 3,4 3,4 Økonomiudvalget 0,6 0,6 0,3 0,3 Anlæg i alt 5,5 5,2 3,7 3,7 Jordforsyning Salg af byggegrunde 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter til køb og byggemodning 0,0 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT AF DET SKATTEF. OMRÅDE -11,2-13,2-21,5-16,7 DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Renovation, drift (indtægter - udgifter) 0,0 0,0 0,0 0,0 Renovation, anlæg (indtægter - udgifter) 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT AF DET BRUGERF. OMRÅDE 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT I ALT -11,2-13,2-21,5-16,7 Kirkeskatter 1,1 0,0 0,0 0,0 Optagne lån -18,4 0,0 0,0 0,0 Afdrag på lån 12,9 13,9 13,9 13,9 Ændring af likvide aktiver -15,6 0,7-7,6-2,8 KVALITETSFOND Tilskud via generelle tilskud -15,9-9,2-6,7-6,7 Anlægsudgifter Sundhed og Forebyggelsesudvalget 5,3 2,9 2,9 2,9 Familieudvalget 11,6 7,1 2,1 2,1 Socialudvalget 5,4 2,0 2,0 2,0 Teknik og Miljøudvalget 7,2 4,2 4,2 4,2 Økonomiudvalg 2,2 2,2 2,2 2,2 Anlægsudgifter i alt 31,8 18,4 13,4 13,4 Kommunal medfinansiering 15,9 9,2 6,7 6,7 Ændring af likvide aktiver incl Kvalitetsfond 0,3 9,9-0,9 3,9-3 -

5 Budgetaftale Budgetaftale 2010 Reduktioner og ønsker Generelt Nordfyns kommune overgår til at være selvforsikret på arbejdsskadeforsikringer Puljemidler til imødegåelse af eventuelle arbejdsskader samt ansættelse af 2 medarbejdere til at administrere området samt tegning af en særlig katastrofeforsikring Manglende prisfremskrivning samt effektiviseringspotentiale ved indkøb Arbejdsmarkedsudvalget Reduktioner Ønsker Regresindtægter dagpenge - opskrivning af forventet indtægt under Arbejdsmarkedsudvalget Nye skøn på kontanthjælpsområdet med færre passive kontanthjælpsmodtagere samt en højere aktiveringsgrad Pulje til 5 EGU pladser i kommunens institutioner for at bevare fokus på uddannelse af unge Arbejdsmarkedsudvalget i alt Sundhed og forebyggelse Reduktioner Folkeoplysning Lokaletilskud Bibliotek Rammereduktion Sundhed Reduktion af 18-midler Nye indkøbsafter med leverandører til sygeplejedepoter Udlicitering af omsorgstandpleje Huset i Otterup - øgede indtægter pga. flere brugere Aktivitetshuset Veflinge øgede indtægter pga. flere brugere Sundheds- og forbyggelsesudvalget i alt

6 Budgetaftale Reduktioner Ønsker Erhverv og Udvikling Kommuneinformation - kommunens annonceringsbudget reduceres og yderligere brug af hjemmeside Styrkelse af lokalråd Erhverv og udvikling i alt Reduktioner undervisning Familieudvalget Optimering af specialundervisning ved øget brug af egne tilbud og derved bliver der ligeledes færre kørsels udgifter Samling af heldagsskoletilbuddene Dagtilbud Nedlæggelse af børn- og ungelægen Opgradering af sundhedsplejen uddannelsesniveau Styrkelse af sundhedsplejen (erstatning af børne- og ungelæge mm) PPR Ingen reduktion da flere børn bliver hjemme i egen kommune og vi derfor ikke skal betale til andre kommuners PPR Børn og unge Sammenlægning af de tre familiehuse til én matrikel Reduktion af det samlede familiekonsulentkorps med 0,5 stilling Opstarts driftsudgifter ved indretning af institution for hjemtagne anbragte børn Rammereduktion for brug af specialinstitutioner - jfr. Rammeaftalen om reduktion af takst på 2% Reduktioner i alt Ønsker SFO Havrehedskolen åbent 1 ekstra sommerferieuge Børnekonsulent alkoholområdet Børn og ungeråd kan efter ansøgning få finansieret udgifter fra udvalgsformandens pulje som hermed opskrives Kontante ydelser. Særlig hjælp og støtte til børn og unge med betydelig eller varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Doman metoden anslået 1 person Modificeret udgave af helhedsskolen med 1 daglig pædagoglektion i 0., 1. og 2 klasse. Rene lektionstimer Pulje til øget inklusion ved at rumme specialundervisning i eget regi jfr. Hensigtserklæringen Pulje til skovbørnehaver Rammebeløb til musikskolen Ønsker i alt Familieudvalget i alt

7 Budgetaftale Social og sundhedsudvalget Reduktioner Ældre Reduktion af kapaciteten på plejecentrene Myndighed Sociale pensioner - ændret skøn Udgifter til høreapparater Handicap Støtte til køb af bil - ændret skøn Reduktioner i alt Ønsker It-medarbejder til ældreområdet Løn til handicaphjælpere - der er givet 0,75 mio. kr. i tilskud hertil. Der indregnes en forventet efterregulering af tilskud Ønsker i alt Social og sundhedsudvalget i alt Teknik og miljøudvalget Reduktioner Drift Bortskaffelse af forurenet jord fra vejarealer Energibesparende foranstaltninger Nordfyns Hallerne - vedligeholdsesbudget reduceres såfremt den bliver selvejende. Det forventes fra Sparet drift ved samling af personaler på 1 materialegård (bygningsdrift) Ønsker Byggesagsarkiv Ansættelse af yderligere en indsatsleder Organisationsændring og generationsskifte i Redningsberedskabet Uddannelse af 1 ny beredskabsleder Kvalitetsstyring og -certificering indenfor miljøområdet Kollektiv trafik - momsafløftning på "cross-border" leasing ophører pr. 1/ Pulje til kollektiv trafik - samlet afsættes 1 mio. kr. og kr. 0,3 finansieres af allerede afsat pulje Ønsker i alt Teknik og miljøudvalget i alt

8 Budgetaftale Økonomiudvalget Reduktioner Politisk adm. Afskaffelse af pulje til venskabsbysamarbejde Administration Indkøb af nye servere til det administrative net er foretaget i Der skal afsættes midler igen i Sammenlægning af administrative afdelinger Ændret åbningstid på rådhusene til lukning kl Honorar på anlægsprojekter Hæve gebyret for byggesagsbehandlingen Indførelse af gebyrer for byggesagsbehandling på landbrugssager Øget indtægt ved tilsynsgebyr for landbrugstilsyn pga. ekstra sagsbehandler Reduktioner i alt Ønsker Sagsbehandler til kontanthjælpsområdet. Omorganisering fra Aktiveringscentret og til jobcentret ekstra sagsbehandler til landbrugsgruppen/jordforurening Jordflytningsgebyr indføres i Nordfyns Kommune - ( ca. 30 kr. pr. ejendom) KOMBIT finansiering af BBR Ønsker i alt Økonomiudvalget i alt Total Reduktioner Ønsker Total sum

9 Budgetaftale Hensigtserklæringer budget 2010 Analyse af skole og daginstitutions området Et eksternt konsulentfirma udarbejder en samlet analyse af skole og daginstitutions strukturen i Nordfyns Kommune. I analysen inddrages alle relevante områder Eks. overvejelser om dagplejen, legestuer, småbørnsgrupper, specialskoler mv. Analysen skal indeholde alle aspekter pædagogiske, økonomiske, demografiske (bosætning), bygningsmæssige og praktiske, lokale forhold (idrætslige og kulturelle). Analysen skal indeholde gennemarbejdede forslag til flere forskellige struktur-scenarier med grundige pædagogiske og økonomiske konsekvensanalyse. Der skal ligeledes udarbejdes en langsigtet udviklings og investeringsplan for skole og daginstitutionsområdet. Alle relevante personalegrupper, leder, bestyrelsesmedlemmer inddrages i udarbejdelsen af analysen. Analyserapporten gøres til genstand for offentlig debat rundt om i kommunen før den overdrages til politisk behandling. Pulje til øget inklusion Erfaringerne har vist, at der udskilles flere og flere børn til specialtilbud udenfor vores børnehaver og skoler. Udgifterne til dette har dels været ustyrlige og stigende, så den politiske vision er at vende denne udvikling til gavn for børnene der skal have et kvalitetstilbud i nærmiljøet og kommunens økonomi. Puljen vil fra 2010 være på 1 mio. kr. og fremadrettet vil børnehaver/skoler få midler fra denne, hvis de klarer opgaven selv. Tanken er, at man får 50% af den udgift, der ville være, hvis barnet skulle benytte et specialtilbud. Disse midler skal dels øremærkes til relevant efter- og videreuddannelse af det personale, der skal løse den konkrete opgave og desuden betale den ekstra hånd opgaven kræver i form af lærer/pædagog/undervisningsassistenter. Puljen vil få tilført midler, hvis børn forlader et specialtilbud og inkluderes lokalt. 8

10 Anlægsoversigt Note Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 5,321 2,851 2,851 2,851 Pulje til fritidsområdet - uprioriteret 1) 1,051 1,051 1,051 1,051 Nordfynshallerne 1,500 1,500 1,500 1,500 Sundhedsincitament pulje 2) 0,300 0,300 0,300 0,300 Træningsfaciliteter i Bogense (sundhedscenter) * 2,470 1) Puljen prioriteres i 2010 til energibesparende foranstaltninger og kan også nvendes til haller og klubhuse. 2) '50/50 pulje til nye sundhedsfremmende anlæg og projekter Familieudvalget 11,581 7,101 2,101 2,101 Skole-it * 2,101 2,101 2,101 2,101 Otterup skole - musikskolens lokaler 0,080 Udbygning af Havrehedskolen 2,500 Udbygning af Nordvestskolen 2,500 Køkkener i daginstitutioner 1) 5,400 Udvidelse af Kernehuset 2) 3,000 Indretning af specialundervisnings institution for hjemtagne anbragte børn 1,000 1) Det foreslås 0,3 mio. kr. pr. daginstitution. Nogle vil være dyrere og andre billigere. Der er 18 institutioner med børnehavebørn. 2) Der afsættes midler til nedrivning af bygning, bygning af 150 m2 til daginstititutionen samt midler til inventar. Multifunktionel indretning med legestue mm. Socialudvalget 5,413 2,033 2,033 2,033 Møllehaven - nyt plejecenter Bogense * 2,655 Rammebeløb anskaffelser køkkenet * 0,333 0,333 0,333 0,333 Hjælpemidler anskaffelser * 1,200 1,200 1,200 1,200 IT på plejecentre 0,725 Skoleområdet - rammebeløb skoletandplejen 0,500 0,500 0,500 0,500 Teknik og Miljøudvalget 7,225 4,225 4,225 4,225 Udvendig vedligeholdelse 1) 2,500 2,500 3,200 3,200 Energibesparende foranstaltninger 2) 1,025 1,025 1,025 1,025 Ekstra midler til energibesparende foranst. 3) 3,700 0,7 1) Reduceres med kr i 2010 og 2011, som overføres til energibesparende foranstaltninger. 2) Heraf skal finansieres energikonsulenten 3) Fokus på energibesparende foranstaltninger på institutioner. Kr er overført fra udvendig vedligeholdelse. Økonomiudvalget 2,200 2,200 2,200 2,200 Pulje til løbende udskiftning af IT på institutioner 0,200 0,200 0,200 0,200 Udkontering af administrative udgifter 2,000 2,000 2,000 2,000 Anlæg indenfor kvalitetsfonden 31,740 18,410 13,410 13,410-9-

11 Anlægsoversigt Teknik og miljøudvalget 4,901 4,576 3,376 3,376 Trafiksikkerhedspulje iht. Trafiksikkerhedsplanen * 2,626 2,626 2,626 2,626 Reparation af bolværk og slæbesteder * 0,525 Havneinvesteringer 0,500 0,500 0,500 Energimærkning, lovpligtig 0,400 0,400 0,250 0,250 Vand og naturplaner, lovpligtigt 0,300 Gadelys lovpligtig sikkerhedsgennemgang 1,050 1,050 Økonomiudvalget 0,600 0,625 0,300 0,300 Pulje til løbende udskiftning af IT 0,300 0,300 0,300 0,300 Ny sags- og journalsystem - politiker web 0,100 Skannede byggesager i KMD-Sag 0,200 0,200 Pasmaskine 1. skt. 0,125 Anlæg udenfor kvalitetsfonden 5,501 5,201 3,676 3,676 Anlægsudgifter i alt 37,241 23,611 17,086 17,086 * Anlægget er med i budgettet til 1. behandling Finansiering af anlæg Kvalitetsfondstilskud -15,870 Låneoptagelse 1) -18,376 Energibesparende foranstaltninger -5,776 Kvalitetsfond -5,200 Skoleinvesteringer - 2) -2,000 Ordinær låneramme -5,400 1) Låneoptagelsen forventes rente og afdrags-fri i ) Det forudsættes at en andel kommer fra vedligeholdelsespuljen inkl. Skoletandplejen. Tallet er baseret på et skøn over forventede udgifter hvortil lånet udgør 50%. Forudsætninger Der nedsættes en arbejdsgruppe der analyserer på tandplejen og udarbejder oplæg til politisk beslutning Solgården Det forudsættes, at Solgården sælges, gælden indfries med 22,9, kommunen optager lån til 6,2 mio. kr. minimums prisen skal således være kr. 16,7 mio.kr. Indfrielse af lån 22,900 Godkendt ny låneoptagelse -6,200 Salgssum skøn -16,

12 Generelle bemærkninger Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2009 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar I det planlagte boligprogram er forudsat, at der i perioden 2009 til 2020 bygges i gennemsnit 94 pr. år nye boliger i Nordfyns Kommune. Alder I alt Ændring I forbindelse med beregninger af ressourcetildelinger er der taget udgangspunkt i de nuværende indbyggertal og ikke medtaget et eventuelt skøn på nettotilflytning. Pris og lønfremskrivning Udgangspunktet er KL s pris og lønfremskrivning fra 2009 til 2010 (senest reguleret i juni 2009), hvor den generelle pris og lønfremskrivning er 3,1 %. Den generelle lønfremskrivning fra 2009 til 2010 er på 3,3 %, men overenskomsten 2008 (gælder i perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011) indeholder forskellige prisfremskrivninger på de forskellige overenskomstområder: Overenskomstområde: Lønfremskrivning fra 2009 til 2010 Social og sundhedspersonale 2,97 % Lærere og ledere i folkeskolen 2,62 % Kontor og edb-personale 2,60 % Pædagogmedhjælpere 2,77 % Pæd.pers., døgninst. mv. 2,64 % Dagplejere 2,72 % Specialarbejdere, gartnere mv. 2,58 % Akademikere 2,71 % Socialrådgivere og socialformidlere 2,71 % Rengøringsassistenter 2,64 % Ledere 2,49 % Øvrige personalegrupper 2,48 %

13 Generelle bemærkninger Som led i budgetaftalen 2010 blev der vedtaget en reduktion på 4,3 mio. kr., hvilket er en kombination af manglende prisfremskrivning og effektiviseringspotentiale ved indkøb. Oversigt over reduktioner Ingen prisfremskrivning fra 2009 til ,588 Lavere prisudvikling end forventet fra 2008 til ,174 Rationale ved indkøb (3 %) 1,515 Sum 4,277 Ingen prisfremskrivning fra 2009 til 2010 for arterne 4.5 og 5.9 Art 4.5: Tidligere års reduktioner via arter har ikke omfattet art 4.5. Denne art omfatter hovedsageligt større vedligeholdelsesarbejder i Vejafdelingen. Desuden anvendes art 4.5 til indvendig vedligeholdelse og udenomsarealer. Art 5.9: Tidligere års reduktioner via arter har ikke omfattet art 5.9, hvilket i praksis har betydet, at eksempelvis foreninger der modtager tilskud efter folkeoplysningsloven har bibeholdt et højere prisniveau end de traditionelle kommunale kerneområder. Lavere prisfremskrivning end forventet fra 2008 til 2009 Det vedtagne budget 2009 tager udgangspunkt i KL s skøn over løn- og prisudviklingen fra 2008 til 2009, og budget 2010 til 1. behandling er fremskrevet på baggrund af oprindeligt budget KL skøn over løn- og prisudviklingen fra 2009 til 2010 indeholder ligeledes en historik over den faktiske løn- og prisudvikling fra 2008 til Her fremgår det, at den faktiske løn- og prisudvikling har været lavere end forventet. I praksis betyder det, at oprindeligt budget 2009 indeholder en højere prisfremskrivning end den faktiske løn- og prisudvikling. Dog er det relevant at erindre, at arterne 2.7, 2.9, 4.0 og 4.9 ikke blev prisfremskrevet fra 2008 til Arterne 4.6, 4.7, 4.8 og 5.9 er reduceret med den konstaterede mindre prisfremskrivning fra 2008 til Rationale ved anvendelse af indkøbsaftaler Fællesindkøb Fyn indgår meget fordelagtige indkøbsaftaler, der typisk resulterer i en prisreduktion på mellem %. Der er tale om indkøbsaftaler, som Nordfyn kommune SKAL anvende, hvorfor der alt andet lige bør være et rationale ved at anvende indkøbsaftalerne. En væsentlig del af kommunens indkøb som er omfattet af indkøbsaftalerne er budgetlagt på art 2.9. Der blev vedtaget en reduktion på 3 % på art

14 Generelle bemærkninger Artsoversigt Indenrigs- og Socialministeriet stiller krav om at benytte autoriserede arter, der er opbygget efter en ensartet struktur. Udover denne centrale artsopdeling har Nordfyns Kommune Nordfyns udbygget strukturen i arterne, hvilket giver bedre mulighed for økonomisk styring på såvel centralt som decentralt niveau. Personale Ledelse Kommune i alt Budget 2010 Budget 2010 Fagpersonale Udgifter Indtægter Øvrigt 2.077, ,9 Personale 870,2 Vikarer personale 76,9 Løntilskud/refusioner med tilskud 698,2 Uddannelse 26,9 Andre Personaleudgifter af personale 10,4 36,9-11,9 Materiale Sundhedsordninger 8,8 IT, Tjenestemandspensioner 13,2 Ejendomme og aktivitetsudgifter 2,2 Tilskud inventar og materiel 8,8 Betalinger 208,2 Indtægter og overførsler 48,6 Statsrefusion til/fra off. myndigheder 46,8 Skatteindtægter, generelle tilskud, renter og afdrag 562,4 277,8 26,0 140,9 294,6 63, ,4 Udvalgenes driftsbudgetter Udgangspunktet for de tekniske budgetberegninger er: vedtagne ressourcetildelinger udarbejdede decentraliserede budgetrammer den politiske hensigtserklæring med at personalesammensætningen i daginstitutioner og skolefritidsordninger består af 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælpere er medtaget som en overgangsordning, der indfases i årene 2008, 2009 og 2010 Lovændringer Demografiske ændringer i forhold til antal og priser

15 Generelle bemærkninger Økonomisk decentralisering Det er politisk besluttet, at der skal decentraliseres til yderste bæredygtige led og de decentrale budgetter er udarbejdet i henhold til de vedtagne beregningsprincipper. Personale Lønbudgetterne er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitslønninger for kommunerne på Fyn for de respektive fagområder. På nogle områder er lønbudgetterne dog beregnet i forhold til institutionens/afdelingens faktiske lønudgifter. Vikarbudgetterne er harmoniseret indenfor de respektive fagområder og varierer fra institutionsområde til institutionsområde. Uddannelsesbudgetterne er beregnet som 1 % af lønsummen indenfor alle fagområder. Materiale og aktiviteter Budgetbeløb til materiale og aktiviteter for det enkelte fagområde er hovedsageligt beregnet på baggrund af et historisk niveau. Ejendomme Bygnings- og løsøreforsikring er beregnet konkret for hver enkelt matrikel. Budget til el, vand, varme og kloak er beregnet på baggrund af gennemsnittet af 5 års forbrug i enheder. Taksterne er fremskrevet til 2010-priser. Budget til renovation er harmoniseret således, at det samlede budget i 2009 er fordelt afhængigt af antal brugere og ansatte, hvilket teknisk svarer til 5 øre pr. time pr. person, som er til stede. Budget til indvendig vedligeholdelse er ikke harmoniseret Budget til udenomsarealer er ikke harmoniseret Rengøring Rengøringsbudgetterne er afhængigt af, hvorvidt opgaven varetages af privat rengøringsselskab eller eget rengøringspersonale. Ved eget rengøringspersonale er der taget udgangspunkt i rengøringsanalysens timer, tillagt 5 % af bruttolønsudgifterne til direkte rengøringsartikler og 4 % til vinduespudsning, papirvarer mm. Ved privat rengøringsselskab er budgettet identisk med det faktiske bud samt det faktiske bud til vinduespudsning, desuden 4 % af bruttolønsudgifterne jf. rengøringsanalysen til papirvarer mm. Arbejdsskadeforsikring I forbindelse med budgetforliget blev det vedtaget, at Nordfyns Kommune skulle overgå til selvforsikring på arbejdsskadeområdet fra 1. januar I budget 2010 er der afsat 1 mio. kr. til administration af forsikringsområdet, herunder tegning af en særlig katastrofeforsikring. Derudover er der afsat en pulje på 4 mio. kr. til eventuelle arbejdsskader

16 Finansiering Generel beskrivelse Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Renter Generelle tilskud og udligning Skatter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån Økonomiudvalget (skatter og tilskud) Budget 2010 Samlet resultat (ekskl. kvalitetsfond) ,3 Skatter ,4 Kommunal indkomstskat -952,5 Selskabsskat -11,7 Dødsboskat -1,2 Grundskyld -76,2 Anden skat på fast ejendom -0,8 Generelle tilskud og udligning -484,9 Udligning og generelle tilskud -471,3 Udligning vedr. udlændinge 14,0 Kommunale bidrag til regionerne 39,5 Særlige tilskud ekskl. kvalitetsfond -67,0 Økonomiudvalget (renter) Budget 2010 Samlet resultat 5,9 Renter 5,9 Indskud i pengeinstitutter 0 Realkreditobligationer -0,8 Statsobligationer mv. -0,4 Udenlandske obligationer -0,8 Tilgodehavende i betalingskontrol -0,2 Spildevand 0,4 Renovation 0,2 Kommunekreditforeninger 6,9 Pengeinstitutter 0,6 Økonomiudvalget (lån) Budget 2010 Samlet resultat 5,5 Afdrag på lån 12,9 Kommunekreditforeninger 9,5 Pengeinstitutter 0,5 Ældreboliglån 2,9 Optagelse af lån -18,4 Optagelse af lån -18,4-15-

17 Finansiering Generelle tilskud, udligning og skatter Overordnede forudsætninger I budgettet for 2010 er der valgt den udmeldte statsgaranti for udskrivningsgrundlag og indbyggertal, jf. Indenrigs- og Socialministeriet Antal indbyggere I mio. kr. Budget 2009 Budget 2010 Udskrivningsgrundlag for indkomstskat 3.503, ,2 Medfører følgende indtægter: Kommunal indkomstskat -893,4-954,3 Generelle tilskud og udligning -406,9-484,9 I alt , ,2 OBS! Budget 2009 er i 2009-priser. Den kommunale skatteprocent er i 2010 forhøjet fra 25,5 til 26,0 efter godkendelse af Indenrigs- og Socialministeriet. De afgiftspligtige grundværdier forventes at udgøre ca ,7 mio. kr. Grundskyldspromillen er uændret på 25,18. For produktionsjord udgør grundskylds-promillen 12,3. I mio. kr. (alle beløb i årets priser) Budget 2009 Budget 2010 Kommunal udligning -341,2-355,2 Statstilskud -93,6-95,8 Efterregulering vedr ,5 Forventet midtvejsregulering vedr ,0 Udligning af selskabsskatter -11,6-10,8 Udligning vedr. udlændinge 13,1 14,0 Grundbidrag til regioner 34,8 35,9 Udviklingsbidrag til regioner 3,5 3,6 Særlige tilskud til ældreområdet -6,6-6,8 Tilskud som særligt vanskeligt stillet -9,0 Beskæftigelsestilskud aconto -60,0 Beskæftigelsestilskud forventet regulering 8,7 Udligning og tilskud i alt -401,5-484,9 Kommunal indkomstskat forskudsbeløb -893,4-954,3 Medfinansiering af skrå skatteloft 1,5 Efterregulering for 2007 vedr. indkomstskat 0,3 Selskabsskat -12,1-11,7 Dødsboskat -1,2 Grundskyld -71,1-76,2 Dækningsafgift af off. ejendomme -0,8-0,8 Skatter i alt -977, ,4 Tilskud og skatter i alt (excl. Kvalitetsfond) , ,3-16-

18 Finansiering Særligt tilskud fra staten - kvalitetsfonden Aktivitetsforudsætninger Der er afsat følgende budgetbeløb: Budget Budget I mio. kr Tilskud fra kvalitetsfonden til anlæg -5,4-21,6 Forventet deponering af tilskud for ,7 I alt -5,4-15,9 I 2010 modtager kommunen 21,6 mio. kr. i særligt tilskud fra kvalitetsfonden, jf. ovenstående tabel. Staten har i årene afsat en tilskudspulje på 9 mia. kr. til anlægsinvesteringer på følgende områder: dagtilbud folkeskoler ældreområdet idrætsfaciliteter for børn og unge Heraf udbetales der 1 mia. kr. til kommunerne i 2009 og 2 mia. kr. årligt i I 2010 er tilskuddet dog fordoblet, jf. økonomiaftalen for 2010 mellem KL og regeringen. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter befolkningstallet. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til anlægsprojekterne. Budgetterer den enkelte kommune ikke med anlægsudgifter, svarende til det dobbelte af de modtagne kvalitetsfondsmidler, skal kommunen deponere de ikke anvendte kvalitetsfondsmidler. I budgettet for 2010 er der indarbejdet anlægsprojekter for i alt 31,7 mio. kr. under kvalitetsfondens områder. På den baggrund forventes det, at der skal ske deponering af 5,7 mio. kr. Indenrigs- og Socialministeriet fastsætter nærmere regler for kvalitetsfondsmidlerne, herunder frigivelse af deponerede midler. -17-

19 Finansiering Renter Overordnede forudsætninger Der er budgetteret ud fra de faktiske renter i 2008 og Renter af likvide aktiver Kommunens gennemsnitlige likviditet er faldet meget fra 2007 til Der forventes derfor en noget lavere renteindtægt af likviderne i 2010 i forhold til 2008 og Renteindtægterne er budgetlagt med udgangspunkt i en gennemsnitlig likvid beholdning på 40 mio. kr. med en renteprocent på 5. Renter af mellemværende med forsyningsområdet Pr. 1. januar 2010 omdannes spildevandsområdet til et kommunalt aktieselskab, hvor Nordfyns Kommune ejer 100 % af aktierne. Administrationen arbejder i øjeblikket på at beregne, hvilke værdier, Nordfyns Kommunes spildevandsområde repræsenterer. Disse værdier indgår i det nye selskab og dermed i mellemværendet mellem kommunen og forsyningsområdet. I 2010 budgetteres efter et forventet mellemværende på 10 mio. kr. for spildevandsområdet og 5 mio. kr. for renovationsområdet pr. 1. januar Begge beløb som gæld for kommunen. Renteprocenten forventes at udgøre 4. Renter af lån Renteudgifter af lån er budgetlagt konkret for de lån, som kommunen har optaget. For de lån, der er optaget med variabel rente, er der budgetlagt ud fra den aktuelle renteprocent i april Der er ikke budgetteret med renter af låneoptagelse i 2010, da lånet forventes optaget ultimo året. Aktivitetsforudsætninger Der er afsat følgende budgetbeløb: Budget Budget I mio. kr. (alle beløb i årets priser) Renteindtægter af likvide aktiver -3,2-2,0 Øvrige renteindtægter -0,2-0,2 Renter af mellemværende med forsyningen 1,3 0,6 Renteudgifter af lån 7,6 7,5 I alt 5,4 5,9-18-

20 Finansiering Hovedkonto 8, ændringer i tilgodehavende og gæld Overordnede forudsætninger På hovedkonto 8 er der alene budgetlagt indenfor følgende områder: ændring i likvide aktiver overførselsudgifter med 100 % statsrefusion kirkeskatter afdrag på lån optagelse af lån Overførselsudgifter med 100 % statsrefusion Staten refunderer en række af kommunens overførselsudgifter med 100 %, hvorfor de budgetteres under finansforskydninger, jf. budget- og regnskabsreglerne. Det drejer sig om folkepensioner, barselsdagpenge, underholdsbidrag, børnetilskud mm. Kirkeskatter Udskrivningsgrundlaget for kirkeskatter udgør ifølge den udmeldte statsgaranti 3.356,3 mio. kr. Kirkeskatteprocenten er uændret 1,04 i Skatteprovenuet udgør ca. 34,9 mio. kr. Kommunen modtager i 2010 udligningstilskud på 4,8 mio. kr. til nedsættelse af kirkeskatteprocenten. Kommunen har udgifter til landskirkeskat, stift, provsti og lokale kirke- og provstikasser. Afdrag på lån Afdrag på lån er budgetlagt konkret for de eksisterende lån, kommunen har optaget. Der er foretaget en større låneomlægning pr. 30. marts 2009, hvor en række lån i Kommune Kredit blev lagt sammen til 3 nye lån. Omlægningen medfører en besparelse på afdrag. Plejecentret Solgården nedlægges som ældrecenter ultimo Boligerne i Solgården er finansieret efter ældreboligloven med specielle indekslån. Når kommunen nedlægger ældreboliger, skal restgælden på indekslånene indfries. Det forventes, at restgælden ultimo 2010 på disse lån udgør 22,9 mio. kr. Denne indfrielse er ikke indarbejdet i budgettet for Optagelse af lån Det forventes, at kommunen har en låneramme på 18,4 mio. kr. til dækning af investeringer på bl.a. kvalitetsfondens områder og energibesparende foranstaltninger. Der er ikke indarbejdet ny låneoptagelse til dækning af restgælden i Solgården på 22,9 mio. kr., jf. ovenfor. Det forventes, at låneoptagelse vedr. nyt plejecenter i Bogense først sker i

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 35 TORSDAG DEN 8. OKTOBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 2 Fraværende: Jørgen Meier

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

BUDGET FOR 2008. Budget 2008. Budget 2009

BUDGET FOR 2008. Budget 2008. Budget 2009 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 948,1 1.002,70 1.037,90 1.074,60 Tilskud 346,4 335,1 340,7 379,3 Indtægter 1.294,50 1.337,80 1.378,60 1.453,90

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF 25. maj 2011 Ulrik Petersen KL Arbejdsmarked og Uddannelse 1 Arbejdmarkedspolitikken* skal bidrage til at arbejdsmarkedet

Læs mere