BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne"

Transkript

1

2 1. OG KVARTAL BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN, DANMARK 2012 Dansk Bogforlag, Nærum ISBN ISSN

3 ORIGINAL UDGIVER Adventistkirken, sabbatsskoleafdelingen LAYOUT Birgitte Bohsen, Bente Skov-Hansen OVERSÆTTELSE AF LEKTIER Viggo Jørgensen OVERSÆTTELSE AF MISSIONSBERETNINGER Walder Hartman KORREKTUR Ida Christensen TRYK Strandbygaard Grafisk

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Solnedgangstider... 4 Andagtsvers januar 14. januar 21. januar 28. januar 4. februar 11. februar 18. februar 25. februar 3. marts 10. marts 17. marts 24. marts 31. marts 7. april 14. april 21. april 28. april 5. maj 12. maj 19. maj 26. maj 2. juni 9. juni 16. juni 23. juni 30. juni INDLEDNING TIL 1. KVARTAL... 6 Fokus på missionen Den tre-enige Gud I begyndelsen Gud som forløser Nådens og dommens Gud Guds hellighed Gud som lovgiveren Sabbattens Herre Skabelse med omhu Bibelen og historien Bønnens løfte Gud som kunstner Kærlighedshistorier Løftet om hans genkomst INDLEDNING TIL 2. KVARTAL Fokus på missionen Hvad betyder det at evangelisere og vidne? Alle medlemmer i tjeneste Åndelige gaver for evangelisme og vidnesbyrd Evangelisme og vidnetjeneste som en livsstil Kronologisk evangelisme Personlig evangelisme og vidnesbyrd Fælles evangelisme og vidnetjeneste Udrustet til evangelisme og vidnetjeneste Indsat i tjeneste Et svar i kærlighed Lad menigheden vide Vurdering af missionsarbejde En evig tjeneste

5 SOLNEDGANGSTIDER København Ringsted Odense Vejle Århus Herning Hjørring Tejn Tórshavn JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI

6 ANDAGTSVERS JANUAR Sl 16,11 Rom 6,23 Jer 29,11 Es 61,3 Mark 10,27 Jer 23,23-24 Sl 113,5-9 Joh 14,6 Åb 3,18 Fil 4,13-19 Sl 34,18 Sl 51,15 Ordsp 16,18 Es 43,19-21 Matt 11,28-30 Ez 18,20 Matt 25,45 Præd 3,11 Joh 3,16 Sl 42,11 Ez 36,26 Es 1,18 Ef 4, Kor 10,12 Matt 13,45-46 Ez 34,4-6 Fil 4,19 Es 43,1 Sl 19,1 Hebr 12,1 Sef 3,17 FEBRUAR JUNI MAJ APRIL MARTS Sl 27,14 2 Kor 3,18 Gal 4,7 Sl 100,4 Matt 25,40 Sl 119,165 Sl 86,15 Hebr 13,2 Sl 91,4 1 Tim 5,2 Es 1,18 Præd 3,11 Hebr 11,6 Jer 31,3 Sl 118,17 Sl 119,105 Matt 6,28-30 Joh 16,33 Ordsp 14,12 Gal 22,23 Ordsp 15,1 Åb 19,8 Luk 12,40 Es 41,13 Es 65,24 Luk 12,4-5 1 Kor 4,5 1 Joh 4,11 Rom 8,1-2 Jer 32,39 Rom 6,22 Joh 10,30 Ordsp 17,22 Joh 11,18 Matt 18,2-4 Sl 40,1-2 4 Mos 32,23 Matt 6,20 Ordsp 16,9 Es 40,31 Fil 4,19 Matt 7,12 Rom 12,19 Sl 91,11 Jak 5,15 Joh 6,21 Matt 7,8 Sl 21,3-6 Joh 17,22 Mark 6,31 Sl 62,1 Sl 13,6 Job 23,13-14 Job 14,7 Es 55,8 Es 57,18-19 Sl 139,23-24 Es 46,4 Præd 3,11 Sl 56,8 Ordsp 20,12 5 Mos 6,6-7 Job 36, Mos 1,29 Præd 3, Kor 3,18 Matt 25,10 Ordsp 3,6 Es 65,24 Sl 32,8 Matt 25,40 Sl 145,18-19 Ef 3,20 Es 58,10-11 Sl 51,7 Ordsp 31,20 1 Pet 5,6-7 Es 49,15-16 Luk 24,25 Joh 3,17-18 Sl 16,11 Sl 51,8-10 Sl 115,3 Sl 43,5 Hebr 11,8 Jos 24,15 Mika 6,8 Es 54,5 1 Kor 2,9 Sl 4,8 Jak 1,17 Hebr 13,2 Luk 15,8 Job 23,10 2 Kor 5,17 Ef 5,20 Joh 10, Tim 1,7 Rom 7,18-25 Ordsp 17,17 1 Kor 2,9-10 Luk 24,39 Gal 4,6-7 1 Kor 13,11 Es 43,2 Sl 37,4 Mark 10,15 Rom 6, Pet 5,7 2 Kor 5,7 Matt 19,26 Jak 1,12 Hebr 7,25 Præd 3,1 Sl 51,11 Klages 3,40-41 Joh 15,15 2 Krøn 25,8 Åb 22,17 1 Kor 13,12 Sl 34,7 Sl 90,2 Rom 5,8 Es 35,1-2 Mark 4, Sam 16,7 Sl 2,4 Fil 1,6 Matt 6,33 Luk 11, Pet 5,7 Luk 19,10 2 Mos 20,5 Rom 8,28 Ef 4,23 Åb 21,4 1 Kor 2,1 2 Kor 5,17 Hebr 13,5 Es 40,4 Matt 18,11 Ordsp 28,20 Sl 34,7 Es 40,31 Joh 8,11 Jer 29,11 Es 40,29 Jos 6,1 Jer 31,3 Sl 46,1 Sl 31,3 5

7 1. KVARTAL 2012 MIN GUD Den Gud, som har skabt alle stjernerne, hele universet, tyngdeloven og appetitten han har også skabt mig! Han er én Gud og består dog af tre, han er både retfærdig og nådig, han skaber og genskaber, han er både frelser og dommer. Han rummer alt! I lektierne vil vi se på de store ting, som jeg skitserede med ordene ovenfor. Samtidig vil vi se på Gud som kunstner: Han beskrives bl.a. som pottemager, arkitekt, musiker, forfatter, skulptør. Vi vil se på nogle af bibelens kærlighedshistorier Gud er også romantikkens Gud. Sabbattens Gud, den hellige Gud m.m. Et glimt af Gud! Det er mit personlige ønske og behov hver dag! Universets Gud forholder sig ikke blot til de store linjer. Jeg kan be til ham! Ha et personligt møde, kun ham og mig. Gud er den, der har opfundet bønnen og jeg kan bruge den, når som helst og hvor som helst. Også bøn er med i bibelstudierne. Virkelig relevante bibelstudier som jeg glæder mig til at fordybe mig i. Fordi jeg har behov for Gud. Fordi han er min Gud, en som jeg kender, og har samvær med i dagligdagen. Jeg glæder mig til et materiale, som kan inspirere mig i mit kendskab til Gud. Må Gud velsigne vores menighed i Danmark, når vi går i gang med vores nye fælles bibelstudie. Må Gud velsigne dig personligt i at uddybe dit kendskab til din Gud. Line Nielsen Nyborg menighed 6

8 INDLEDNING GLIMT AF VORES GUD Når man ser billeder fra Hubble Space Telescope kan man ikke andet end blive forundret. (En stjernekikkert, der i 1990 blev sendt i kredsløb, og som tager billeder af universet. Find den på Internet og bliv selv forundret). Hvordan kan vi begynde at fatte den kundskab, den magt, den fornuft, de sandheder og den hensigt, der er nedlagt i disse stjernetåger? Her står vi, så små og alene, et fnug i skaberværket, og kan se alt dette, som er så uendelig meget mere end vores fatteevne. Men mere forbavsende end selve universet er dog dets skaber, for kun noget større end universet kunne have skabt det. For os som syvende dags adventister er det den Gud, som vi tilbeder og tjener, der har skabt universet alt lige fra de største galakser til de kvarker, som er byggesten i alt stof. Det er i denne kontekst om den Herre, vi tjener og tilbeder at dette kvartals studier vil teologisere et teknisk udtryk for at studere Gud. Er det ikke vigtigt at kende den Gud, som vi tilbeder, har tillid til og tjener, den Gud, som vi er kaldet til at elske af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind (Luk 10,27)? Bibelens billede af Gud er meget omfattende. Det er rigtigt, at Guds kærlighed er understreget igen og igen, men der er meget mere, som han ønsker, vi skal vide om ham. Der er fx hundreder af navne for Gud i Skriften. Hvert af dem kunne give os en dybere og mere klar forståelse af himlens og jordens store Gud. Vi skal se på forskellige aspekter af Gud, som de er blevet åbenbaret for os, og hvad det betyder for os rent praktisk. Vi skal se på Gud som den tre-enige Gud, som skaber, som forløser, som den nådige og den dømmende Gud. Vi skal se på hans hellighed, hans lov, på hans hellige dag. Og også nogle aspekter af Gud, som vi almindeligvis ikke tænker så meget over: Skønhedens Gud, historiens Gud og den romantiske Gud. Gud er stor. Vi er i forhold til ham bare små. Hvor taknemlige skal vi så ikke være for hver eneste lysstråle, han spreder på vores vej. I dette kvartal skal vi se på noget af dette lys. Det er op til hver enkelt af os, hvordan vi vil vandre i dette lys. Jo Ann Davidson er teologisk professor ved Andrews University i Michigan, USA. 7

9 MISSIONSBERETNING DET NORDLIGE ASIENS DIVISION Fokus på Missionen Når vi indsamler penge (kollekt) i forbindelse med bibelstudiet er det for at kunne støtte udbredelsen af evangeliet i hele verden. Pengene fordeles til Adventistkirkens arbejde i hele verden, men anvendes fortrinsvis i den tredje verden, hvor de lokale kirker sjældent har mulighed for selv at finansiere det evangeliske arbejde. Hvert kvartal fokuserer vi på en del af verden. Der bliver udvalgt nogle enkeltprojekter, som på en særlig måde tilgodeses. 25% af kollekten, som i Adventistkirker over hele verden indsamles den 13. sabbat i hvert kvartal, anvendes til disse specifikke projekter. Missionsberetningerne her i hæftet stammer fra den region, hvor disse projekter skal gennemføres. Adventistkirken FOKUS PÅ DET NORDLIGE ASIEN Missionsberetningerne fejrer i år 100 års jubilæum. For at fejre dette jubilæum vil vi grave lidt i fortiden, samtidig med at vi sætter fokus på erfaringer og udfordringer i nutiden. I dette kvartal gælder det regionen i det nordlige Asien, hvilket indbefatter lande som Kina, Japan, Mongoliet, Nord- og Sydkorea og Taiwan. Regionen har en befolkning på 1,6 mia, mens Adventistkirkens medlemskab i de samme lande udgør I hvert eneste af disse lande er der store udfordringer. Japan er et moderne samfund, hvor Adventistkirken har svært ved at trænge igennem. På øen Amami Oshima er der dog en lille menighed, som, med assistance af en koreansk præstefamilie, er begyndt at vokse. Denne menighed mangler et passende mødested. Mongoliet har 1600 adventister, hvoraf de fleste er unge og talentfulde. De har stærkt brug for en skole, hvor de kan uddanne sig til at overtage lederskabet i fremtiden. Korea har mange udlændinge indenfor sine grænser. Dette er ikke mindst tilfældet i Seoul, hvor en multikulturel menighed virker gennem en hel vifte af aktiviteter. Mødestedet er imidlertid for længst blevet for lille til at kunne huse de mange, der er interesseret i at deltage i møder og gudstjenester. Mandarin kinesisk tales af flere mennesker end noget andet sprog i verden. For tre år siden blev der indsamlet en gave til et lydstudie i Taiwan, hvor man kunne oversætte radio- og tv-udsendelser til kinesisk. Dette sted trænger til udvidelser. Under Guds velsignelse er der altså rige muligheder for, at vi i dette kvartal kan gøre noget for at fremme Guds værk i Nordasien. Missionsberetningerne er oversat og bearbejdet af Walder Hartmann. 8

10 MISSIONSPROJEKTER 1. KVARTAL Skole i Mongoliet 2. Kirke i Amami Oshima, Japan 3. Evangelisk center i Seoul, Korea 4. Oversættelse til kinesisk 5. Børneprojekter i Kina Læs mere (på engelsk) på adventistmission.org Det nordlige Asiens division Kirker Medl. Befolkning Den Kinesiske Union Japans Union Koreas Union Mongoliet (missionsmark) Total

11 1 TIL SABBATTEN 7. JANUAR 2012 Den tre-enige Gud Ugens tekst Ugens hovedtanke Introduktion Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. (Jud 1,20-21). Skriften indeholder henvisninger til og antydninger af guddommeligheden og enheden hos den guddommelige Gud. Selv om ordet treenighed ikke findes i Bibelen, så findes læren om det. Læren om treenigheden, at Gud er én og sammensat af tre personer, er væsentlig, fordi det handler om, hvem Gud er, hvad han er, hvordan han arbejder, og hvordan han forholder sig til verden. Det vigtigste er, at Kristi guddommelighed er væsentlig for frelsens plan. I Skriften er der tre separate, men dog forbundne former for bevis for treenigheden, eller Guds tredelte enhed: 1. Bevis for Guds enhed 2. Bevis for, at der er tre personer, som er Gud 3. Enkelte teksthenvisninger til Gud som tre-i-én De adskillelser mellem Gud, Kristus og Helligånden, som findes i Bibelen, skal forstås som at være på den måde, Gud er i sig selv, hvor vanskeligt det end er at forstå for vores faldne sind. De evige ærværdige Gud og Kristus og Helligånden, som Ellen White siger i bogen Evangelism side 616, er lige, men ikke identiske eller ens. Selv om nogle af de første adventister kæmpede med læren, har vores kirke i dag taget et fast og solidt standpunkt i denne læresætning. Som der står i Sådan tror vi på side 14: Der er én Gud: Fader, Søn og Helligånd, en enhed af tre evige personer. Tekster til ugen 5 Mos 6,4 Fil 2,6 Matt 28,19 1 Mos 1,26-27 Joh 14,16 10

12 SØNDAG 1. JANUAR 2012 Guds enhed Hele tros-systemet var for de gamle hebræere strengt monoteistisk. Mono = én og teistisk = Gud, hvilket betyder, at der er kun én sand Gud. Denne indstilling rokkes ikke gennem hele Det gamle Testamente. Der er kun én Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, og ikke mange guder som nationerne og stammerne rundt om hebræerne troede. I denne henseende var Bibelens religion enestående. 2 Mos 3,13-15 Hvordan taler Gud om sig selv og hvordan indikerer disse vers Guds enhed? Guds enhed findes også i den tekst (5 Mos 6,4), som jøderne kalder shema. Det fik navnet, fordi begyndelsesordet hør hedder shema på hebraisk. Det er en af de store sandheder om Gud, som Israels folk blev befalet at tro og at lære deres børn. Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én. (5 Mos 6,4). Sammenlign dette vers med 1 Mos 2,24: Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød. Hvad kan det betyde, at det samme hebraiske ord for én står i begge tekster? Det samme ord echad bruges om Gud i shema og her i 1 Mos om ægtepar. Ordet echad betyder ikke én som en matematisk sum, men som en sammensat enhed. Her bliver det bekræftet, at der kan være enhed i bestemte dele. Mand og hustru skal være ét iflg. 1 Mos 2,24, ligesom Gud er det iflg. 5 Mos 6,4. Jak 2,19 1 Kor 8,4 Til eftertanke Hvordan taler Det nye Testamente om Guds enhed? Hvordan skal vores forståelse af Gud som én hjælpe os til at undgå at falde i afgudsdyrkelsens huller? Hvorfor skal Herren alene være den, som vi tilbeder? Hvordan kan du udslette afguder i dit eget liv? 11

13 MANDAG 2. JANUAR 2012 Kristi guddommelighed Faderens guddommelighed er næppe, om nogen sinde, til debat. De, som stiller spørgsmål ved treenigheden, udfordrer Kristi guddommelighed. Hvis Kristus var andet end evig og fuldt ud Gud, ville frelsens plan være alvorligt stillet. (Se afsnittet til i morgen). Fil 2,6 Hvordan taler Paulus, som før var en ufølsom farisæer, om Kristi guddommelighed? For en farisæer, som var oplært i Det Gamle Testamentes lære om Guds énhed, er dette et forbavsende citat, fordi det åbenbarer Paulus dybe overbevisning om Kristi guddommelighed. Hebræerbrevet skrevet til jøder, som var stærke monoteister, som Paulus var indeholder kraftige beviser, der understreger Guds søns guddommelighed. I Hebr 1,8-9 bliver Kristi guddommelige natur udtrykt kraftigt og klart. Det vigtigste i åbenbarelsen af Kristi guddommelighed er Jesu egen selvbevidsthed. Han gik ikke gennem Jerusalems gader med et triumferende kor, som udbasunerede hans guddommelighed. Men de fire evangelier indeholder mange beviser, som åbenbarer, at dette var sådan, han forstod sig selv. Jesus påstod gentagne gange, at han besad det, som rent faktisk kun Gud havde: Han omtalte Guds engle som sine engle (Matt 13,41); han påstod at kunne tilgive synder (Mark 2,5-11); og Jesus sagde, at han havde magten til at dømme verden (Matt 25,31-46). Hvem andre end Gud kunne med fuld ret sige det? Matt 14,33 Matt 28,9 Luk 24,50-52 Joh 9,35-38 Se igen på, hvordan Jesus tog imod tilbedelse fra forskellige mennesker. Sammenlign Jesu handling med Paulus (ApG 14,8-18). Hvad viser det om Jesu guddommelighed, at han tillod folk, at de tilbad ham? Da Jesus stod foran sine dommere, var en af anklagerne mod ham, at han påstod at være Guds søn (Joh 19,7; Matt 26,63-65). Foran Kajfas stadfæstede han sin egen guddommelighed under ed. Derfor har vi stærke beviser fra Bibelen på Kristi guddommelighed. 12 Til eftertanke Brug nogen tid på at tænke over Jesu liv og sæt især fokus på den kendsgerning, at han var Gud selv, skaberen af universet. Hvad siger det os om Guds kærlighed til denne verden? Hvorfor skal du finde megen trøst og håb fra denne forbløffende sandhed?

14 TIRSDAG 3. JANUAR 2012 Helligånden Hvis Gud kan være èn med de to personer: Faderen og Sønnen, så skulle det vel ikke skabe større vanskelighed at tilføje en tredje person. Vi taler her om Helligånden. 1 Mos 1,2 Matt 28,19 Hvad siger det om Helligåndens rolle så tidligt i den bibelske beretning? Hvordan vækker Matthæus opmærksomheden på de tre medlemmer i guddommen? Der er nævnt tre personer i guddommen, da Jesus vejleder i, hvordan nye troende skal døbes. Denne dåbs-formular er stadig den mest brugte i den kristne dåb. Det menneske, som har valgt at følge Jesus bliver døbt i navnet (ental, ikke flertal, på græsk), selv om der er tre personer nævnt. Tre guddommelige væsener bliver betragtet som én. Ved Jesu dåb ser vi alle tre personer i treenigheden optræde sammen. Læs den dramatiske beskrivelse af denne dåb hos Mark 1,9-11. Markus beskriver, at himlen flænges. Han gør også opmærksom på alle tre personer i guddommen i en enestående åbenbaring af Gud, som påvirker endog naturen selv. Ligesom hos Jesus, er Helligåndens gerning knyttet til Guds gerning. Se på de følgende beskrivelser af Helligåndens gerninger: 1. Da Jesu fødsel bliver bekendtgjort, fortæller englen, at hendes barn vil blive kaldt hellig, fordi Helligånden vil komme over hende (Luk 1,35). 2. Jesus sagde, at Herrens ånd var over ham og havde salvet ham til at tale (Luk 4,18). 3. Han sagde også, at han uddrev dæmoner ved Guds ånd (Matt 12,28). 4. Den Ånd, som skal fortsætte Kristi gerning efter hans himmelfart, er en anden talsmand (Joh 14,16). 5. Jesus blæste ånde i dem Helligånden (Joh 20,22). 6. Nye kristne vil have både Helligånden (Joh 14,17) og Kristi ånd i sig (Gal 2,20; Kol 1,27). Til eftertanke Kristus og Helligånden er tæt forbundet med hinandens tjeneste. Derudover er der bibelske henvisninger, som identificerer Helligånden som Gud. Læs ApG 5,1-11. Hvordan hjælper denne hændelse os til at forstå Helligåndens guddommelighed? 13

15 ONSDAG 4. JANUAR 2012 I enhed og lighed Hvor tydelig Bibelen end er om, at Gud er én, så taler den også om personer i flertal. Både lærde og bibelstuderende har gennem århundreder i Det Gamle Testamente fundet mange teksters tydelige beviser på Guds flertals-natur. Denne sandhed bliver sammen med mange andre vist tydeligere i Det Nye Testamente. 1 Mos 1,26-27 Hvordan bliver Guds flerhed åbenbaret her? Denne sammensætning af flertal og ental i forbindelse med Gud finder vi også i 1 Mos 11,7-8 ved opførelsen af Babelstårnet. Gud selv taler igen. Det er Herren, der taler, og dog taler han som en af en gruppe: lad os. Es 6,8 Hvordan kan du se flerheden hos Herren i disse vers? Hvordan ophøjer Peter i sin prædiken på pinsedagen Jesus inden for guddommen? Se ApG 2,33. Peter, som var en erklæret monoteistisk jøde og derfor troede på én Gud, proklamerer Kristi fulde guddommelighed i himlen. I sit brev til jøderne i adspredelsen fortæller Peter igen om Guds treenige natur. Se 1 Pet 1, Kor 1, Kor 13,13. Til eftertanke Hvordan fortæller Paulus om Guds flerhed i sin beskrivelse af frelsens proces? Med vores begrænsede og faldne sind er denne lære ikke så enkel at forstå fuldt ud. Men hvad gør det? Vi taler her om Guds natur, skaberen af universet. Hvor tåbeligt er det ikke at ville tro, at vi kan fatte ham fuldt ud, særligt når der er så meget andet, vi ikke kan fatte. Tænk på det simpleste, du kan komme i tanker om. Hvor meget af det er også lukket land for dig? Hvor langt mere så ikke det, der er så stort som selve Guds natur? 14

16 TORSDAG 5. JANUAR 2012 Treenigheden og frelsen Johannes evangelium har direkte og bevidst opmærksomheden rettet mod Guds enestående natur. Johannes synes at være fuldt ud klar over enheden og treheden hos Gud. Joh kap Læs Kristi bøn og tæl henvisningerne til de tre personer i guddommen. Hvordan hjælper disse tekster os til at forstå realiteten i denne vigtige sandhed? Disse kapitler i Johannesevangeliet er den mest dybtgående koncentration med henvisninger til ligheden og treenigheden hos Gud. Her beskrives dynamikkerne i treenigheden flere gange. Læren om treenigheden er langt fra et stykke abstrakt tankespind. Det er den uundgåelige følge af en systematisk gennemgang af Skriften. Særlig vigtig i denne sammenhæng er Kristi guddom. Hvis ikke Kristus var Gud, så flytter han blot vores synder fra den ene til den anden. Hele pointen med evangeliet er, at det var Gud selv, der på korset bar verdens synder. Alt andet vil fjerne soningen, som er så mægtig og gennemgribende. Hvis Jesus kun var et skabt væsen og ikke fuldt ud Gud, hvordan kunne han som en skabning bære Guds vrede over synden? Hvilken skabning, hvor ophøjet han så end var, kunne frelse menneskeheden fra overtrædelsen af Guds hellige lov? Hvis Jesus ikke var guddommelig, så ville Guds lov ikke være så hellig som Gud selv, fordi overtrædelsen af den ville være noget, som et skabt væsen kunne sone. Loven vil kun være lige så hellig som dette skabte væsen, og ikke så hellig som Skaberen. Synden i sig selv ville ikke være så ond, hvis det eneste, den krævede, var en skabnings død og ikke Skaberen, der sonede den. Den kendsgerning, at det krævede Gud selv, i Kristi person, at sone synd, viser med al tydelighed, hvor alvorlig synd er. Vores frelsevished kommer gennem det, Kristus har gjort for os og fra den kendsgerning, at Gud selv betalte straffen for vores synder. Hvis Kristus ikke var guddommelig så ville soningen være fuldkommen nytteløs. Til eftertanke Universets skaber døde i stedet for dig, i dit sted, så at du kunne få løftet om evigt liv i ham. Hvordan kan du lære at hente håb og vished gennem denne utrolige sandhed? Set i lyset af denne virkelighed, hvad andet har så nogen betydning? 15

17 FREDAG 6. JANUAR 2012 Til videre studium I læren om treenigheden finder vi ikke tre forskellige guddommelige roller spillet af én person (det er modalisme). Det er heller ikke tre guder i en klynge (det er triteisme eller polyteisme). Den ene Gud ( han ) er også, og ligeværdig, de, og de er altid sammen, altid i nært samarbejde. Helligånden udfører både Faderens og Sønnens vilje, som også er hans egen vilje. Dette er den sandhed, som Gud åbenbarer om sig selv gennem hele Bibelen. Nogle mennesker kæmper med Kristi guddommelighed, fordi han, da han var i kød, havde underordnet sig under Faderens vilje. Mange ser dette som et bevis på, at han på en eller anden måde var mindre end Faderen. Men dette afspejler ikke guddommens indre struktur. At Jesus havde underordnet sig afspejler i stedet, hvordan frelsens plan skulle virke. Jesus skulle komme i menneskelig skikkelse, blive lydig indtil døden, ja, døden på et kors (Fil 2,8). Og skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led, og da han havde nået målet, blev han årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder ham. (Hebr 5,8-9). Disse citater åbenbarer, at den underordnede rolle, som Jesus spillede, var en følge af inkarnationen, som var kernepunkt i frelsens plan. Det beviser ikke, at han er noget andet end fuldt guddommelig og evig. De skal give ham navnet Immanuel det betyder: Gud med os. Kundskab om Guds herlighed finder vi på Kristi ansigt. Fra evigheds dage var vor Herre Jesus Kristus ét med faderen; han var Guds billede, billedet af hans storhed og majestæt, Guds herligheds glans. Det var for at åbenbare denne herlighed, at han kom til vor verden. (Jesu liv, s. 8; DA 19). Til drøftelse 1. Nogle af de første adventister kæmpede med læren om treenigheden. I dag har kirken taget et fast standpunkt i denne lære. Diskutér: Sandheden folder sig ud for os over tid. Hvordan er du i din egen erfaring vokset i forståelse af sandhed? 2. Joh 8,58 siger: Jesus sagde til dem: Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg er, før Abraham blev født. Hvordan åbenbarer denne tekst på en tydelig måde Kristi fulde guddommelighed? 16 Treenigheden er et mysterium, men i Skriften er mysterier dybe sandheder, som en ubegrænset Gud åbenbarer for os på et begrænset plan. Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én. (5 Mos 6,4).

18 DIALOG TIL SABBATTEN 7. JANUAR 2012 Oplæg til samtale Bryd isen Uddybende spørgsmål For omkring 2500 år siden opfandt grækeren Demokritos ordet atom. Han mente, det var det usynlige, udelelige element, som var byggestenen i alle de ting, vi ser omkring os. Da videnskaben begyndte at gennemgå og undersøge stoffernes opbygning nærmere, gjorde de yderligere opdagelser. Atomet var faktisk et navn for et sammensat forhold mellem de partikler, der dannede det. Protoner var ikke mere atomiske end elektronerne, eller omvendt. Hvis den ene del mangler, findes atomet ikke. På samme måde lærer Det Gamle Testamente os, at Gud er én. Men når vi ser videre på det, opdager vi, at denne enhed er produktet af et harmonisk forhold mellem tre adskilte væsener, alle lige guddommelige og alle evige. Mens atomet kan være og er trods sit navn blevet spaltet, er denne treenige Gud virkelig den udelelige enhed, som ligger bag al virkelighed. 1. Hvilke andre eksempler på enhed i forskelligheden kan vi finde i den verden, der omgiver os og som kan hjælpe os til bedre at forstå treheden i treenigheden? 2. Hvad kan vi lære fra den enhed i formål, som guddommen viser? Se Joh 17, Hvorfor er en korrekt forståelse af Jesu Kristi sande natur og guddommelighed så væsentlig for vores forståelse for hans frelsende liv, død og opstandelse? 4. Hvorfor tror du, at Kristi guddommelighed er det, der oftest bliver udfordret, når mennesker forsøger at så tvivl om treenighedslæren? 5. Hvorfor er Kristi guddommelighed så vanskelig at acceptere på trods af de klare bibelske og historiske beviser? Kristendom i praksis Trods mange menneskers tanker, så lærer apostlene os, at Kristus på enhver måde var Gud, men at han gav slip på sin status, tømte sig selv (græsk: kenosis) for guddommelige fortrin så meget, at han var villig til at dø en forbryders død på korset. Han havde og var alting, men af kærlighed gav han det alt til os og blev intet selv. Hvis du erkender det, så erkender du evangeliet. 17

19 MISSIONSBERETNING DET NORDLIGE ASIENS DIVISION 7. JANUAR ÅRS MISSION Kina fik allerede for 100 år siden hjælp gennem sabbatsskolens missionsgaver. Gennem de næste 35 år skete det samme 19 gange, og man oplevede en god begyndelse på missionsindsatsen i Kina. Én af de kinesere, der gennem mange år havde følt behovet for frelse, var Min. Han havde bygget sig et lille tempel, hvor han i ensomhed tilbad sin gud i timevis hver eneste dag. Han følte dog stadig, at der manglede noget i hans tilværelse, hvorfor han begyndte at gå til møder, som blev afholdt af en udsendt adventistmissionær. Her fandt han, hvad han søgte og gav sit hjerte til Gud. Der var også gamle hr. Djang, som boede ude på landet, og da forårsregnen et år udeblev, fik alle hans landsbyfæller travlt med at bede til deres guder for at få hjælp. Regnen faldt imidlertid stadig ikke. Så kaldte gamle hr. Djang, der var adventist, sammen til møde. Han fortalte de andre om Elias bøn i 1 Kong 18 og sagde: Vi må vende os til Gud i himlen. Han vil sende os regn. Han fik de tilstedeværende til at bede til himlens Gud, før de gik hjem. Da de nåede hjem, fik de øje på den første lille sky på himlen, og om natten faldt regnen i stride strømme. Næste dag var en sabbat. Mange af landsbyens beboere mødtes med den lille menighed for at takke Gud for regnen. Gennem de følgende uger deltog mange af dem i bibelstudier, og den lille menighed begyndte at vokse. Da kommunisterne overtog styret i Kina, blev alle ejendomme beslaglagt, og missionærerne måtte rejse hjem. I 40 år vidste man ikke, hvad der var sket med de kristne i Kina, men så begyndte Kina igen at åbne sig, og vi hørte de mest inspirerende beretninger om tro under vanskelige forhold. Både i 1998 og i 2008 gav vi gaver til arbejdet i Kina. Disse gaver blev bl.a. brugt til at opbygge et studie i Taiwan, hvor der kunne produceres radioprogrammer på kinesisk. I dette kvartal skal vi igen hjælpe, så man kan producere i hundredvis af videoprogrammer, som kan bruges blandt kinesere over hele verden. Der bor mere end 1,4 mia. kinesisk talende personer i Kina og Taiwan, mens andre millioner er spredt over Indonesien samt Nord- og Sydamerika. Skulle vi ikke gøre jubilæumsgaven den 24. marts til den bedste nogensinde? FAKTA Der bor næsten 1,6 mia. mennesker i Nordasien, hvoraf de 1,4 mia. befinder sig i Kina og Taiwan. Adventbudskabet nåede første gang Kina i 1888, da Abram LaRue rejste fra Hong Kong til det sydøstlige Kina for at sælge bøger. Under det kommunistiske styre blev de kristne forfulgt, og mange adventister måtte finde sig i fængselsophold og ophold i arbejdslejre. 18

20 NOTER TIL SABBATTEN 7. JANUAR

21 2 I begyndelsen TIL SABBATTEN 14. JANUAR 2012 Ugens tekst Ugens hovedtanke Introduktion Tekster til ugen I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. (Kol 1,16). Læren om skabelsen, en bogstavelig 6-dages skabelse, er grundlæggende for alt det, vi tror på. Det er vanskeligt at forestille sig to mere forskellige syn på begyndelse end den bibelske model og den ateistiske evolutionsmodel. Den første viser en skabelse, som var planlagt, gennemtænkt, forudberegnet, og hvor intet var overladt til tilfældigheder. Intet. I modsætning hertil står evolutionsmodellen, hvor alt er tilfældigt. For det andet var der i den bibelske beretning et formål med alt, hvad der blev skabt. Gud havde et endemål, som grækerne kalder telos, et formål med det, han skabte. Modsætningen er evolutionen, som arbejder med den forudsætning, at der ikke er et endeligt mål, ingen formålstjenlig kraft, der motiverer det, der skabes. Tilfældig mutation og naturlig udvælgelse (resultater af tilfældigheder) arbejder blindt sammen og beholder det, som virker og fjerner det, som ikke gør det. Endelig fortæller Bibelen beretningen om, at mennesket blev skabt i Guds billede. Evolutionen lærer os, at mennesket er dannet i billedet af hvilket pattedyr, der tilfældigvis kom før homo sapiens. I denne uge skal vi se på den bibelske læresætning om skabelsen og se, hvordan den former grundlaget for alle de bibelske sandheder, som følger. Hvis vi får skabelsen forkert i halsen, så vil det helt sikkert ske med en hel masse andre ting. Det er derfor, denne læresætning er så vigtig for, hvad vi som syvende dags adventister tror på. Matt 19,4 Joh 1,1-13 Job 38,4-7 Rom 5,12 5 Mos 32,10-11 Es 66,22 Sl 19 20

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Kristus og sabbatten

Kristus og sabbatten 5 TIL SABBATTEN 3. MAJ 2014 Kristus og sabbatten Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31).

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). 11 Pagten TIL SABBATTEN 12. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). Selv om Bibelen taler om pagter

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple 11 TIL SABBATTEN 15. MARTS 2014 At gøre åndelige ledere til Jesu disciple Ugens vers Introduktion I de dage gik han engang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Da det blev

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Lærdomme fra Jeremias Bog

Lærdomme fra Jeremias Bog 13 Lærdomme fra Jeremias Bog TIL SABBATTEN 26. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg lader en retfærdig spire fremstå af Davids slægt. Han skal være konge med

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Abraham, den første missionær

Abraham, den første missionær 2 TIL SABBATTEN 11. JULI 2015 Abraham, den første missionær Ugens vers Introduktion Det er som med Abraham: Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så skal I vide, at det er dem, som har

Læs mere

Irettesættelse og straf

Irettesættelse og straf 4 TIL SABBATTEN 24. OKTOBER 2015 Irettesættelse og straf Ugens vers Introduktion Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang (Jer 17,14). Det, der

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere