BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne"

Transkript

1

2 1. OG KVARTAL BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN, DANMARK 2012 Dansk Bogforlag, Nærum ISBN ISSN

3 ORIGINAL UDGIVER Adventistkirken, sabbatsskoleafdelingen LAYOUT Birgitte Bohsen, Bente Skov-Hansen OVERSÆTTELSE AF LEKTIER Viggo Jørgensen OVERSÆTTELSE AF MISSIONSBERETNINGER Walder Hartman KORREKTUR Ida Christensen TRYK Strandbygaard Grafisk

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Solnedgangstider... 4 Andagtsvers januar 14. januar 21. januar 28. januar 4. februar 11. februar 18. februar 25. februar 3. marts 10. marts 17. marts 24. marts 31. marts 7. april 14. april 21. april 28. april 5. maj 12. maj 19. maj 26. maj 2. juni 9. juni 16. juni 23. juni 30. juni INDLEDNING TIL 1. KVARTAL... 6 Fokus på missionen Den tre-enige Gud I begyndelsen Gud som forløser Nådens og dommens Gud Guds hellighed Gud som lovgiveren Sabbattens Herre Skabelse med omhu Bibelen og historien Bønnens løfte Gud som kunstner Kærlighedshistorier Løftet om hans genkomst INDLEDNING TIL 2. KVARTAL Fokus på missionen Hvad betyder det at evangelisere og vidne? Alle medlemmer i tjeneste Åndelige gaver for evangelisme og vidnesbyrd Evangelisme og vidnetjeneste som en livsstil Kronologisk evangelisme Personlig evangelisme og vidnesbyrd Fælles evangelisme og vidnetjeneste Udrustet til evangelisme og vidnetjeneste Indsat i tjeneste Et svar i kærlighed Lad menigheden vide Vurdering af missionsarbejde En evig tjeneste

5 SOLNEDGANGSTIDER København Ringsted Odense Vejle Århus Herning Hjørring Tejn Tórshavn JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI

6 ANDAGTSVERS JANUAR Sl 16,11 Rom 6,23 Jer 29,11 Es 61,3 Mark 10,27 Jer 23,23-24 Sl 113,5-9 Joh 14,6 Åb 3,18 Fil 4,13-19 Sl 34,18 Sl 51,15 Ordsp 16,18 Es 43,19-21 Matt 11,28-30 Ez 18,20 Matt 25,45 Præd 3,11 Joh 3,16 Sl 42,11 Ez 36,26 Es 1,18 Ef 4, Kor 10,12 Matt 13,45-46 Ez 34,4-6 Fil 4,19 Es 43,1 Sl 19,1 Hebr 12,1 Sef 3,17 FEBRUAR JUNI MAJ APRIL MARTS Sl 27,14 2 Kor 3,18 Gal 4,7 Sl 100,4 Matt 25,40 Sl 119,165 Sl 86,15 Hebr 13,2 Sl 91,4 1 Tim 5,2 Es 1,18 Præd 3,11 Hebr 11,6 Jer 31,3 Sl 118,17 Sl 119,105 Matt 6,28-30 Joh 16,33 Ordsp 14,12 Gal 22,23 Ordsp 15,1 Åb 19,8 Luk 12,40 Es 41,13 Es 65,24 Luk 12,4-5 1 Kor 4,5 1 Joh 4,11 Rom 8,1-2 Jer 32,39 Rom 6,22 Joh 10,30 Ordsp 17,22 Joh 11,18 Matt 18,2-4 Sl 40,1-2 4 Mos 32,23 Matt 6,20 Ordsp 16,9 Es 40,31 Fil 4,19 Matt 7,12 Rom 12,19 Sl 91,11 Jak 5,15 Joh 6,21 Matt 7,8 Sl 21,3-6 Joh 17,22 Mark 6,31 Sl 62,1 Sl 13,6 Job 23,13-14 Job 14,7 Es 55,8 Es 57,18-19 Sl 139,23-24 Es 46,4 Præd 3,11 Sl 56,8 Ordsp 20,12 5 Mos 6,6-7 Job 36, Mos 1,29 Præd 3, Kor 3,18 Matt 25,10 Ordsp 3,6 Es 65,24 Sl 32,8 Matt 25,40 Sl 145,18-19 Ef 3,20 Es 58,10-11 Sl 51,7 Ordsp 31,20 1 Pet 5,6-7 Es 49,15-16 Luk 24,25 Joh 3,17-18 Sl 16,11 Sl 51,8-10 Sl 115,3 Sl 43,5 Hebr 11,8 Jos 24,15 Mika 6,8 Es 54,5 1 Kor 2,9 Sl 4,8 Jak 1,17 Hebr 13,2 Luk 15,8 Job 23,10 2 Kor 5,17 Ef 5,20 Joh 10, Tim 1,7 Rom 7,18-25 Ordsp 17,17 1 Kor 2,9-10 Luk 24,39 Gal 4,6-7 1 Kor 13,11 Es 43,2 Sl 37,4 Mark 10,15 Rom 6, Pet 5,7 2 Kor 5,7 Matt 19,26 Jak 1,12 Hebr 7,25 Præd 3,1 Sl 51,11 Klages 3,40-41 Joh 15,15 2 Krøn 25,8 Åb 22,17 1 Kor 13,12 Sl 34,7 Sl 90,2 Rom 5,8 Es 35,1-2 Mark 4, Sam 16,7 Sl 2,4 Fil 1,6 Matt 6,33 Luk 11, Pet 5,7 Luk 19,10 2 Mos 20,5 Rom 8,28 Ef 4,23 Åb 21,4 1 Kor 2,1 2 Kor 5,17 Hebr 13,5 Es 40,4 Matt 18,11 Ordsp 28,20 Sl 34,7 Es 40,31 Joh 8,11 Jer 29,11 Es 40,29 Jos 6,1 Jer 31,3 Sl 46,1 Sl 31,3 5

7 1. KVARTAL 2012 MIN GUD Den Gud, som har skabt alle stjernerne, hele universet, tyngdeloven og appetitten han har også skabt mig! Han er én Gud og består dog af tre, han er både retfærdig og nådig, han skaber og genskaber, han er både frelser og dommer. Han rummer alt! I lektierne vil vi se på de store ting, som jeg skitserede med ordene ovenfor. Samtidig vil vi se på Gud som kunstner: Han beskrives bl.a. som pottemager, arkitekt, musiker, forfatter, skulptør. Vi vil se på nogle af bibelens kærlighedshistorier Gud er også romantikkens Gud. Sabbattens Gud, den hellige Gud m.m. Et glimt af Gud! Det er mit personlige ønske og behov hver dag! Universets Gud forholder sig ikke blot til de store linjer. Jeg kan be til ham! Ha et personligt møde, kun ham og mig. Gud er den, der har opfundet bønnen og jeg kan bruge den, når som helst og hvor som helst. Også bøn er med i bibelstudierne. Virkelig relevante bibelstudier som jeg glæder mig til at fordybe mig i. Fordi jeg har behov for Gud. Fordi han er min Gud, en som jeg kender, og har samvær med i dagligdagen. Jeg glæder mig til et materiale, som kan inspirere mig i mit kendskab til Gud. Må Gud velsigne vores menighed i Danmark, når vi går i gang med vores nye fælles bibelstudie. Må Gud velsigne dig personligt i at uddybe dit kendskab til din Gud. Line Nielsen Nyborg menighed 6

8 INDLEDNING GLIMT AF VORES GUD Når man ser billeder fra Hubble Space Telescope kan man ikke andet end blive forundret. (En stjernekikkert, der i 1990 blev sendt i kredsløb, og som tager billeder af universet. Find den på Internet og bliv selv forundret). Hvordan kan vi begynde at fatte den kundskab, den magt, den fornuft, de sandheder og den hensigt, der er nedlagt i disse stjernetåger? Her står vi, så små og alene, et fnug i skaberværket, og kan se alt dette, som er så uendelig meget mere end vores fatteevne. Men mere forbavsende end selve universet er dog dets skaber, for kun noget større end universet kunne have skabt det. For os som syvende dags adventister er det den Gud, som vi tilbeder og tjener, der har skabt universet alt lige fra de største galakser til de kvarker, som er byggesten i alt stof. Det er i denne kontekst om den Herre, vi tjener og tilbeder at dette kvartals studier vil teologisere et teknisk udtryk for at studere Gud. Er det ikke vigtigt at kende den Gud, som vi tilbeder, har tillid til og tjener, den Gud, som vi er kaldet til at elske af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind (Luk 10,27)? Bibelens billede af Gud er meget omfattende. Det er rigtigt, at Guds kærlighed er understreget igen og igen, men der er meget mere, som han ønsker, vi skal vide om ham. Der er fx hundreder af navne for Gud i Skriften. Hvert af dem kunne give os en dybere og mere klar forståelse af himlens og jordens store Gud. Vi skal se på forskellige aspekter af Gud, som de er blevet åbenbaret for os, og hvad det betyder for os rent praktisk. Vi skal se på Gud som den tre-enige Gud, som skaber, som forløser, som den nådige og den dømmende Gud. Vi skal se på hans hellighed, hans lov, på hans hellige dag. Og også nogle aspekter af Gud, som vi almindeligvis ikke tænker så meget over: Skønhedens Gud, historiens Gud og den romantiske Gud. Gud er stor. Vi er i forhold til ham bare små. Hvor taknemlige skal vi så ikke være for hver eneste lysstråle, han spreder på vores vej. I dette kvartal skal vi se på noget af dette lys. Det er op til hver enkelt af os, hvordan vi vil vandre i dette lys. Jo Ann Davidson er teologisk professor ved Andrews University i Michigan, USA. 7

9 MISSIONSBERETNING DET NORDLIGE ASIENS DIVISION Fokus på Missionen Når vi indsamler penge (kollekt) i forbindelse med bibelstudiet er det for at kunne støtte udbredelsen af evangeliet i hele verden. Pengene fordeles til Adventistkirkens arbejde i hele verden, men anvendes fortrinsvis i den tredje verden, hvor de lokale kirker sjældent har mulighed for selv at finansiere det evangeliske arbejde. Hvert kvartal fokuserer vi på en del af verden. Der bliver udvalgt nogle enkeltprojekter, som på en særlig måde tilgodeses. 25% af kollekten, som i Adventistkirker over hele verden indsamles den 13. sabbat i hvert kvartal, anvendes til disse specifikke projekter. Missionsberetningerne her i hæftet stammer fra den region, hvor disse projekter skal gennemføres. Adventistkirken FOKUS PÅ DET NORDLIGE ASIEN Missionsberetningerne fejrer i år 100 års jubilæum. For at fejre dette jubilæum vil vi grave lidt i fortiden, samtidig med at vi sætter fokus på erfaringer og udfordringer i nutiden. I dette kvartal gælder det regionen i det nordlige Asien, hvilket indbefatter lande som Kina, Japan, Mongoliet, Nord- og Sydkorea og Taiwan. Regionen har en befolkning på 1,6 mia, mens Adventistkirkens medlemskab i de samme lande udgør I hvert eneste af disse lande er der store udfordringer. Japan er et moderne samfund, hvor Adventistkirken har svært ved at trænge igennem. På øen Amami Oshima er der dog en lille menighed, som, med assistance af en koreansk præstefamilie, er begyndt at vokse. Denne menighed mangler et passende mødested. Mongoliet har 1600 adventister, hvoraf de fleste er unge og talentfulde. De har stærkt brug for en skole, hvor de kan uddanne sig til at overtage lederskabet i fremtiden. Korea har mange udlændinge indenfor sine grænser. Dette er ikke mindst tilfældet i Seoul, hvor en multikulturel menighed virker gennem en hel vifte af aktiviteter. Mødestedet er imidlertid for længst blevet for lille til at kunne huse de mange, der er interesseret i at deltage i møder og gudstjenester. Mandarin kinesisk tales af flere mennesker end noget andet sprog i verden. For tre år siden blev der indsamlet en gave til et lydstudie i Taiwan, hvor man kunne oversætte radio- og tv-udsendelser til kinesisk. Dette sted trænger til udvidelser. Under Guds velsignelse er der altså rige muligheder for, at vi i dette kvartal kan gøre noget for at fremme Guds værk i Nordasien. Missionsberetningerne er oversat og bearbejdet af Walder Hartmann. 8

10 MISSIONSPROJEKTER 1. KVARTAL Skole i Mongoliet 2. Kirke i Amami Oshima, Japan 3. Evangelisk center i Seoul, Korea 4. Oversættelse til kinesisk 5. Børneprojekter i Kina Læs mere (på engelsk) på adventistmission.org Det nordlige Asiens division Kirker Medl. Befolkning Den Kinesiske Union Japans Union Koreas Union Mongoliet (missionsmark) Total

11 1 TIL SABBATTEN 7. JANUAR 2012 Den tre-enige Gud Ugens tekst Ugens hovedtanke Introduktion Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. (Jud 1,20-21). Skriften indeholder henvisninger til og antydninger af guddommeligheden og enheden hos den guddommelige Gud. Selv om ordet treenighed ikke findes i Bibelen, så findes læren om det. Læren om treenigheden, at Gud er én og sammensat af tre personer, er væsentlig, fordi det handler om, hvem Gud er, hvad han er, hvordan han arbejder, og hvordan han forholder sig til verden. Det vigtigste er, at Kristi guddommelighed er væsentlig for frelsens plan. I Skriften er der tre separate, men dog forbundne former for bevis for treenigheden, eller Guds tredelte enhed: 1. Bevis for Guds enhed 2. Bevis for, at der er tre personer, som er Gud 3. Enkelte teksthenvisninger til Gud som tre-i-én De adskillelser mellem Gud, Kristus og Helligånden, som findes i Bibelen, skal forstås som at være på den måde, Gud er i sig selv, hvor vanskeligt det end er at forstå for vores faldne sind. De evige ærværdige Gud og Kristus og Helligånden, som Ellen White siger i bogen Evangelism side 616, er lige, men ikke identiske eller ens. Selv om nogle af de første adventister kæmpede med læren, har vores kirke i dag taget et fast og solidt standpunkt i denne læresætning. Som der står i Sådan tror vi på side 14: Der er én Gud: Fader, Søn og Helligånd, en enhed af tre evige personer. Tekster til ugen 5 Mos 6,4 Fil 2,6 Matt 28,19 1 Mos 1,26-27 Joh 14,16 10

12 SØNDAG 1. JANUAR 2012 Guds enhed Hele tros-systemet var for de gamle hebræere strengt monoteistisk. Mono = én og teistisk = Gud, hvilket betyder, at der er kun én sand Gud. Denne indstilling rokkes ikke gennem hele Det gamle Testamente. Der er kun én Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, og ikke mange guder som nationerne og stammerne rundt om hebræerne troede. I denne henseende var Bibelens religion enestående. 2 Mos 3,13-15 Hvordan taler Gud om sig selv og hvordan indikerer disse vers Guds enhed? Guds enhed findes også i den tekst (5 Mos 6,4), som jøderne kalder shema. Det fik navnet, fordi begyndelsesordet hør hedder shema på hebraisk. Det er en af de store sandheder om Gud, som Israels folk blev befalet at tro og at lære deres børn. Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én. (5 Mos 6,4). Sammenlign dette vers med 1 Mos 2,24: Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød. Hvad kan det betyde, at det samme hebraiske ord for én står i begge tekster? Det samme ord echad bruges om Gud i shema og her i 1 Mos om ægtepar. Ordet echad betyder ikke én som en matematisk sum, men som en sammensat enhed. Her bliver det bekræftet, at der kan være enhed i bestemte dele. Mand og hustru skal være ét iflg. 1 Mos 2,24, ligesom Gud er det iflg. 5 Mos 6,4. Jak 2,19 1 Kor 8,4 Til eftertanke Hvordan taler Det nye Testamente om Guds enhed? Hvordan skal vores forståelse af Gud som én hjælpe os til at undgå at falde i afgudsdyrkelsens huller? Hvorfor skal Herren alene være den, som vi tilbeder? Hvordan kan du udslette afguder i dit eget liv? 11

13 MANDAG 2. JANUAR 2012 Kristi guddommelighed Faderens guddommelighed er næppe, om nogen sinde, til debat. De, som stiller spørgsmål ved treenigheden, udfordrer Kristi guddommelighed. Hvis Kristus var andet end evig og fuldt ud Gud, ville frelsens plan være alvorligt stillet. (Se afsnittet til i morgen). Fil 2,6 Hvordan taler Paulus, som før var en ufølsom farisæer, om Kristi guddommelighed? For en farisæer, som var oplært i Det Gamle Testamentes lære om Guds énhed, er dette et forbavsende citat, fordi det åbenbarer Paulus dybe overbevisning om Kristi guddommelighed. Hebræerbrevet skrevet til jøder, som var stærke monoteister, som Paulus var indeholder kraftige beviser, der understreger Guds søns guddommelighed. I Hebr 1,8-9 bliver Kristi guddommelige natur udtrykt kraftigt og klart. Det vigtigste i åbenbarelsen af Kristi guddommelighed er Jesu egen selvbevidsthed. Han gik ikke gennem Jerusalems gader med et triumferende kor, som udbasunerede hans guddommelighed. Men de fire evangelier indeholder mange beviser, som åbenbarer, at dette var sådan, han forstod sig selv. Jesus påstod gentagne gange, at han besad det, som rent faktisk kun Gud havde: Han omtalte Guds engle som sine engle (Matt 13,41); han påstod at kunne tilgive synder (Mark 2,5-11); og Jesus sagde, at han havde magten til at dømme verden (Matt 25,31-46). Hvem andre end Gud kunne med fuld ret sige det? Matt 14,33 Matt 28,9 Luk 24,50-52 Joh 9,35-38 Se igen på, hvordan Jesus tog imod tilbedelse fra forskellige mennesker. Sammenlign Jesu handling med Paulus (ApG 14,8-18). Hvad viser det om Jesu guddommelighed, at han tillod folk, at de tilbad ham? Da Jesus stod foran sine dommere, var en af anklagerne mod ham, at han påstod at være Guds søn (Joh 19,7; Matt 26,63-65). Foran Kajfas stadfæstede han sin egen guddommelighed under ed. Derfor har vi stærke beviser fra Bibelen på Kristi guddommelighed. 12 Til eftertanke Brug nogen tid på at tænke over Jesu liv og sæt især fokus på den kendsgerning, at han var Gud selv, skaberen af universet. Hvad siger det os om Guds kærlighed til denne verden? Hvorfor skal du finde megen trøst og håb fra denne forbløffende sandhed?

14 TIRSDAG 3. JANUAR 2012 Helligånden Hvis Gud kan være èn med de to personer: Faderen og Sønnen, så skulle det vel ikke skabe større vanskelighed at tilføje en tredje person. Vi taler her om Helligånden. 1 Mos 1,2 Matt 28,19 Hvad siger det om Helligåndens rolle så tidligt i den bibelske beretning? Hvordan vækker Matthæus opmærksomheden på de tre medlemmer i guddommen? Der er nævnt tre personer i guddommen, da Jesus vejleder i, hvordan nye troende skal døbes. Denne dåbs-formular er stadig den mest brugte i den kristne dåb. Det menneske, som har valgt at følge Jesus bliver døbt i navnet (ental, ikke flertal, på græsk), selv om der er tre personer nævnt. Tre guddommelige væsener bliver betragtet som én. Ved Jesu dåb ser vi alle tre personer i treenigheden optræde sammen. Læs den dramatiske beskrivelse af denne dåb hos Mark 1,9-11. Markus beskriver, at himlen flænges. Han gør også opmærksom på alle tre personer i guddommen i en enestående åbenbaring af Gud, som påvirker endog naturen selv. Ligesom hos Jesus, er Helligåndens gerning knyttet til Guds gerning. Se på de følgende beskrivelser af Helligåndens gerninger: 1. Da Jesu fødsel bliver bekendtgjort, fortæller englen, at hendes barn vil blive kaldt hellig, fordi Helligånden vil komme over hende (Luk 1,35). 2. Jesus sagde, at Herrens ånd var over ham og havde salvet ham til at tale (Luk 4,18). 3. Han sagde også, at han uddrev dæmoner ved Guds ånd (Matt 12,28). 4. Den Ånd, som skal fortsætte Kristi gerning efter hans himmelfart, er en anden talsmand (Joh 14,16). 5. Jesus blæste ånde i dem Helligånden (Joh 20,22). 6. Nye kristne vil have både Helligånden (Joh 14,17) og Kristi ånd i sig (Gal 2,20; Kol 1,27). Til eftertanke Kristus og Helligånden er tæt forbundet med hinandens tjeneste. Derudover er der bibelske henvisninger, som identificerer Helligånden som Gud. Læs ApG 5,1-11. Hvordan hjælper denne hændelse os til at forstå Helligåndens guddommelighed? 13

15 ONSDAG 4. JANUAR 2012 I enhed og lighed Hvor tydelig Bibelen end er om, at Gud er én, så taler den også om personer i flertal. Både lærde og bibelstuderende har gennem århundreder i Det Gamle Testamente fundet mange teksters tydelige beviser på Guds flertals-natur. Denne sandhed bliver sammen med mange andre vist tydeligere i Det Nye Testamente. 1 Mos 1,26-27 Hvordan bliver Guds flerhed åbenbaret her? Denne sammensætning af flertal og ental i forbindelse med Gud finder vi også i 1 Mos 11,7-8 ved opførelsen af Babelstårnet. Gud selv taler igen. Det er Herren, der taler, og dog taler han som en af en gruppe: lad os. Es 6,8 Hvordan kan du se flerheden hos Herren i disse vers? Hvordan ophøjer Peter i sin prædiken på pinsedagen Jesus inden for guddommen? Se ApG 2,33. Peter, som var en erklæret monoteistisk jøde og derfor troede på én Gud, proklamerer Kristi fulde guddommelighed i himlen. I sit brev til jøderne i adspredelsen fortæller Peter igen om Guds treenige natur. Se 1 Pet 1, Kor 1, Kor 13,13. Til eftertanke Hvordan fortæller Paulus om Guds flerhed i sin beskrivelse af frelsens proces? Med vores begrænsede og faldne sind er denne lære ikke så enkel at forstå fuldt ud. Men hvad gør det? Vi taler her om Guds natur, skaberen af universet. Hvor tåbeligt er det ikke at ville tro, at vi kan fatte ham fuldt ud, særligt når der er så meget andet, vi ikke kan fatte. Tænk på det simpleste, du kan komme i tanker om. Hvor meget af det er også lukket land for dig? Hvor langt mere så ikke det, der er så stort som selve Guds natur? 14

16 TORSDAG 5. JANUAR 2012 Treenigheden og frelsen Johannes evangelium har direkte og bevidst opmærksomheden rettet mod Guds enestående natur. Johannes synes at være fuldt ud klar over enheden og treheden hos Gud. Joh kap Læs Kristi bøn og tæl henvisningerne til de tre personer i guddommen. Hvordan hjælper disse tekster os til at forstå realiteten i denne vigtige sandhed? Disse kapitler i Johannesevangeliet er den mest dybtgående koncentration med henvisninger til ligheden og treenigheden hos Gud. Her beskrives dynamikkerne i treenigheden flere gange. Læren om treenigheden er langt fra et stykke abstrakt tankespind. Det er den uundgåelige følge af en systematisk gennemgang af Skriften. Særlig vigtig i denne sammenhæng er Kristi guddom. Hvis ikke Kristus var Gud, så flytter han blot vores synder fra den ene til den anden. Hele pointen med evangeliet er, at det var Gud selv, der på korset bar verdens synder. Alt andet vil fjerne soningen, som er så mægtig og gennemgribende. Hvis Jesus kun var et skabt væsen og ikke fuldt ud Gud, hvordan kunne han som en skabning bære Guds vrede over synden? Hvilken skabning, hvor ophøjet han så end var, kunne frelse menneskeheden fra overtrædelsen af Guds hellige lov? Hvis Jesus ikke var guddommelig, så ville Guds lov ikke være så hellig som Gud selv, fordi overtrædelsen af den ville være noget, som et skabt væsen kunne sone. Loven vil kun være lige så hellig som dette skabte væsen, og ikke så hellig som Skaberen. Synden i sig selv ville ikke være så ond, hvis det eneste, den krævede, var en skabnings død og ikke Skaberen, der sonede den. Den kendsgerning, at det krævede Gud selv, i Kristi person, at sone synd, viser med al tydelighed, hvor alvorlig synd er. Vores frelsevished kommer gennem det, Kristus har gjort for os og fra den kendsgerning, at Gud selv betalte straffen for vores synder. Hvis Kristus ikke var guddommelig så ville soningen være fuldkommen nytteløs. Til eftertanke Universets skaber døde i stedet for dig, i dit sted, så at du kunne få løftet om evigt liv i ham. Hvordan kan du lære at hente håb og vished gennem denne utrolige sandhed? Set i lyset af denne virkelighed, hvad andet har så nogen betydning? 15

17 FREDAG 6. JANUAR 2012 Til videre studium I læren om treenigheden finder vi ikke tre forskellige guddommelige roller spillet af én person (det er modalisme). Det er heller ikke tre guder i en klynge (det er triteisme eller polyteisme). Den ene Gud ( han ) er også, og ligeværdig, de, og de er altid sammen, altid i nært samarbejde. Helligånden udfører både Faderens og Sønnens vilje, som også er hans egen vilje. Dette er den sandhed, som Gud åbenbarer om sig selv gennem hele Bibelen. Nogle mennesker kæmper med Kristi guddommelighed, fordi han, da han var i kød, havde underordnet sig under Faderens vilje. Mange ser dette som et bevis på, at han på en eller anden måde var mindre end Faderen. Men dette afspejler ikke guddommens indre struktur. At Jesus havde underordnet sig afspejler i stedet, hvordan frelsens plan skulle virke. Jesus skulle komme i menneskelig skikkelse, blive lydig indtil døden, ja, døden på et kors (Fil 2,8). Og skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led, og da han havde nået målet, blev han årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder ham. (Hebr 5,8-9). Disse citater åbenbarer, at den underordnede rolle, som Jesus spillede, var en følge af inkarnationen, som var kernepunkt i frelsens plan. Det beviser ikke, at han er noget andet end fuldt guddommelig og evig. De skal give ham navnet Immanuel det betyder: Gud med os. Kundskab om Guds herlighed finder vi på Kristi ansigt. Fra evigheds dage var vor Herre Jesus Kristus ét med faderen; han var Guds billede, billedet af hans storhed og majestæt, Guds herligheds glans. Det var for at åbenbare denne herlighed, at han kom til vor verden. (Jesu liv, s. 8; DA 19). Til drøftelse 1. Nogle af de første adventister kæmpede med læren om treenigheden. I dag har kirken taget et fast standpunkt i denne lære. Diskutér: Sandheden folder sig ud for os over tid. Hvordan er du i din egen erfaring vokset i forståelse af sandhed? 2. Joh 8,58 siger: Jesus sagde til dem: Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg er, før Abraham blev født. Hvordan åbenbarer denne tekst på en tydelig måde Kristi fulde guddommelighed? 16 Treenigheden er et mysterium, men i Skriften er mysterier dybe sandheder, som en ubegrænset Gud åbenbarer for os på et begrænset plan. Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én. (5 Mos 6,4).

18 DIALOG TIL SABBATTEN 7. JANUAR 2012 Oplæg til samtale Bryd isen Uddybende spørgsmål For omkring 2500 år siden opfandt grækeren Demokritos ordet atom. Han mente, det var det usynlige, udelelige element, som var byggestenen i alle de ting, vi ser omkring os. Da videnskaben begyndte at gennemgå og undersøge stoffernes opbygning nærmere, gjorde de yderligere opdagelser. Atomet var faktisk et navn for et sammensat forhold mellem de partikler, der dannede det. Protoner var ikke mere atomiske end elektronerne, eller omvendt. Hvis den ene del mangler, findes atomet ikke. På samme måde lærer Det Gamle Testamente os, at Gud er én. Men når vi ser videre på det, opdager vi, at denne enhed er produktet af et harmonisk forhold mellem tre adskilte væsener, alle lige guddommelige og alle evige. Mens atomet kan være og er trods sit navn blevet spaltet, er denne treenige Gud virkelig den udelelige enhed, som ligger bag al virkelighed. 1. Hvilke andre eksempler på enhed i forskelligheden kan vi finde i den verden, der omgiver os og som kan hjælpe os til bedre at forstå treheden i treenigheden? 2. Hvad kan vi lære fra den enhed i formål, som guddommen viser? Se Joh 17, Hvorfor er en korrekt forståelse af Jesu Kristi sande natur og guddommelighed så væsentlig for vores forståelse for hans frelsende liv, død og opstandelse? 4. Hvorfor tror du, at Kristi guddommelighed er det, der oftest bliver udfordret, når mennesker forsøger at så tvivl om treenighedslæren? 5. Hvorfor er Kristi guddommelighed så vanskelig at acceptere på trods af de klare bibelske og historiske beviser? Kristendom i praksis Trods mange menneskers tanker, så lærer apostlene os, at Kristus på enhver måde var Gud, men at han gav slip på sin status, tømte sig selv (græsk: kenosis) for guddommelige fortrin så meget, at han var villig til at dø en forbryders død på korset. Han havde og var alting, men af kærlighed gav han det alt til os og blev intet selv. Hvis du erkender det, så erkender du evangeliet. 17

19 MISSIONSBERETNING DET NORDLIGE ASIENS DIVISION 7. JANUAR ÅRS MISSION Kina fik allerede for 100 år siden hjælp gennem sabbatsskolens missionsgaver. Gennem de næste 35 år skete det samme 19 gange, og man oplevede en god begyndelse på missionsindsatsen i Kina. Én af de kinesere, der gennem mange år havde følt behovet for frelse, var Min. Han havde bygget sig et lille tempel, hvor han i ensomhed tilbad sin gud i timevis hver eneste dag. Han følte dog stadig, at der manglede noget i hans tilværelse, hvorfor han begyndte at gå til møder, som blev afholdt af en udsendt adventistmissionær. Her fandt han, hvad han søgte og gav sit hjerte til Gud. Der var også gamle hr. Djang, som boede ude på landet, og da forårsregnen et år udeblev, fik alle hans landsbyfæller travlt med at bede til deres guder for at få hjælp. Regnen faldt imidlertid stadig ikke. Så kaldte gamle hr. Djang, der var adventist, sammen til møde. Han fortalte de andre om Elias bøn i 1 Kong 18 og sagde: Vi må vende os til Gud i himlen. Han vil sende os regn. Han fik de tilstedeværende til at bede til himlens Gud, før de gik hjem. Da de nåede hjem, fik de øje på den første lille sky på himlen, og om natten faldt regnen i stride strømme. Næste dag var en sabbat. Mange af landsbyens beboere mødtes med den lille menighed for at takke Gud for regnen. Gennem de følgende uger deltog mange af dem i bibelstudier, og den lille menighed begyndte at vokse. Da kommunisterne overtog styret i Kina, blev alle ejendomme beslaglagt, og missionærerne måtte rejse hjem. I 40 år vidste man ikke, hvad der var sket med de kristne i Kina, men så begyndte Kina igen at åbne sig, og vi hørte de mest inspirerende beretninger om tro under vanskelige forhold. Både i 1998 og i 2008 gav vi gaver til arbejdet i Kina. Disse gaver blev bl.a. brugt til at opbygge et studie i Taiwan, hvor der kunne produceres radioprogrammer på kinesisk. I dette kvartal skal vi igen hjælpe, så man kan producere i hundredvis af videoprogrammer, som kan bruges blandt kinesere over hele verden. Der bor mere end 1,4 mia. kinesisk talende personer i Kina og Taiwan, mens andre millioner er spredt over Indonesien samt Nord- og Sydamerika. Skulle vi ikke gøre jubilæumsgaven den 24. marts til den bedste nogensinde? FAKTA Der bor næsten 1,6 mia. mennesker i Nordasien, hvoraf de 1,4 mia. befinder sig i Kina og Taiwan. Adventbudskabet nåede første gang Kina i 1888, da Abram LaRue rejste fra Hong Kong til det sydøstlige Kina for at sælge bøger. Under det kommunistiske styre blev de kristne forfulgt, og mange adventister måtte finde sig i fængselsophold og ophold i arbejdslejre. 18

20 NOTER TIL SABBATTEN 7. JANUAR

21 2 I begyndelsen TIL SABBATTEN 14. JANUAR 2012 Ugens tekst Ugens hovedtanke Introduktion Tekster til ugen I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. (Kol 1,16). Læren om skabelsen, en bogstavelig 6-dages skabelse, er grundlæggende for alt det, vi tror på. Det er vanskeligt at forestille sig to mere forskellige syn på begyndelse end den bibelske model og den ateistiske evolutionsmodel. Den første viser en skabelse, som var planlagt, gennemtænkt, forudberegnet, og hvor intet var overladt til tilfældigheder. Intet. I modsætning hertil står evolutionsmodellen, hvor alt er tilfældigt. For det andet var der i den bibelske beretning et formål med alt, hvad der blev skabt. Gud havde et endemål, som grækerne kalder telos, et formål med det, han skabte. Modsætningen er evolutionen, som arbejder med den forudsætning, at der ikke er et endeligt mål, ingen formålstjenlig kraft, der motiverer det, der skabes. Tilfældig mutation og naturlig udvælgelse (resultater af tilfældigheder) arbejder blindt sammen og beholder det, som virker og fjerner det, som ikke gør det. Endelig fortæller Bibelen beretningen om, at mennesket blev skabt i Guds billede. Evolutionen lærer os, at mennesket er dannet i billedet af hvilket pattedyr, der tilfældigvis kom før homo sapiens. I denne uge skal vi se på den bibelske læresætning om skabelsen og se, hvordan den former grundlaget for alle de bibelske sandheder, som følger. Hvis vi får skabelsen forkert i halsen, så vil det helt sikkert ske med en hel masse andre ting. Det er derfor, denne læresætning er så vigtig for, hvad vi som syvende dags adventister tror på. Matt 19,4 Joh 1,1-13 Job 38,4-7 Rom 5,12 5 Mos 32,10-11 Es 66,22 Sl 19 20

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen. 1 VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen.

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple 11 TIL SABBATTEN 15. MARTS 2014 At gøre åndelige ledere til Jesu disciple Ugens vers Introduktion I de dage gik han engang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Da det blev

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden bind 7

Vidnesbyrd for menigheden bind 7 Vidnesbyrd for menigheden bind 7 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne netværksbladet Nr. 1 Januar 2014 Til kristne kvinder i Skandinavien Kvindeprofilen: Skulle jeg klare det måtte jeg bede om hjælp Vækkelsens forløbere Forbederne Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 A mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 I kan sjælen, begår alle det må. er Evangeliet, opdage, gjorde, en syntes, det må Det inspirerende budskab AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER af de Tolv Apostles Råd DEM STJERNE

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

Sandhedsord. Ugens vers

Sandhedsord. Ugens vers 9 Sandhedsord TIL SABBATTEN 28. FEBRUAR 2015 Ugens vers Introduktion Jeg har jo tidligere optegnet råd og kundskab til dig, for at gøre dig bekendt med sandhed og pålidelig tale, så du kan give den, der

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

Nummer STJERNE. Februar 1976 125. årgang. Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin. 81-års fødselsdag den 28. marts.

Nummer STJERNE. Februar 1976 125. årgang. Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin. 81-års fødselsdag den 28. marts. Nummer STJERNE Februar 1976 125. årgang 2 Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin 81-års fødselsdag den 28. marts. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Februar 1976 125. årgang Nummer

Læs mere