Konserveringscentret i Vejle Maribovej Vejle Tlf Hjemmeside: Fælles mailadresse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.dk"

Transkript

1

2 Konserveringscentret i Vejle Maribovej Vejle Tlf Hjemmeside: Fælles mailadresse: Bestyrelse i 2010 Formand, direktør, medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark og byrådet i Kolding Bent Bechmann Næstformand, museumschef, Museerne i Fredericia, Bodil Schelde Jensen, suppleant i 2010 Søren Jacobsen Museumsleder, Vejle-egnens Museer, Ove Sørensen Museumschef, Horsens Museum, Anne Bjerrekær Museumsdirektør, Museet på Koldinghus, Poul Dedenroth-Schou Museumsleder, Glud Museum, Rasmus Kreth Kulturudvalgsformand i Vejle Kommune, Dan Arnløv Jørgensen Medlem af kulturudvalget i Horsens Kommune, Jørgen korshøj Medarbejder repræsentant konservator, Louis Lange Wollesen Suppleant: Bestyrelsesmøder afholdt 11. marts, 31. maj g 19.november. Hammerumpigen Øverst: I 2010 forsatte udgravning og konservering af det helt enestående gravfund fra Herning Museum, Hammerumpigen. Det er en hel grav, som er optaget i sin helhed i en trækasse. I graven var der en velbevaret kjole fra omkring 1. århundrede d.v.s. at den er knap 2000 år gammel. Også kvindens frisure var bevaret, medens alt andet som f.eks. knogler, var som fordampet. Kjolen er lavet af et rektangulært stykke stof syet sammen til en cylinder. Den er derefter hæftet over skuldrene ved at sammenholde en snip fra forsiden og én fra bagsiden. Normalt bruges en fibula, et dragtsmykke til dette formål, men på denne dragt kunne man ikke se rester af en fibula eller andet, selvom huller antyder, at der måske har været en lille pind eller bennål. Til venstre: Arbejdet på konserveringscentret er yderst varieret! Da antropologerne ikke ville komme med et bud på højden af Hammerumpigen på baggrund af en kjole og rester af en frisure, måtte vi selv forsøge at finde en mulighed. Her er malerikonservator Satiness Schwindt lagt på gulvet med en kjole af samme facon på. På billedet overfor ses frisurens øverste punkt, d.v.s. øverste del af hovedet og man kan ligeledes se lårets placering i kjolen, fordi det er sunket sammen i en stor fold. Hermed kan ca. afstand fra isse til lårben i liggende stilling måles. På Satiness er dette mål 75 cm, medens det på Hammerumpigen har været omkring 74 cm. Da Satiness er 1.55 cm høj, må vi antage at Hammerumpigen har været ca meter høj, hvilket var normalt for en voksen kvinde i denne del af jernalderen.

3 Årsberetning Året 2010 har budt på mangeartede udfordringer for de ansatte på Konserveringscentret. Færdiggørelsen af konserveringen af Hammerumpigen en jernaldergrav med en fuldstændig bevaret kjole og frisure krævede meget udviklingsarbejde. Vendingen af hele graven, så den kunne udgraves fra bagsiden, var især en udfordring. Kolleger over hele Europa blev kontaktet for at høre om erfaringer med lignende opgaver men ingen havde prøvet noget fuldt så stort og kompliceret. Erfaringer blev indsamlet, og der blev diskuteret metoder og muligheder med udgraver og tekstilarkæolog. Resultatet blev så fint som man kunne ønske og samtidig er der taget hensyn til, at der ikke skulle anvendes metoder og tilføres imprægneringsstoffer, som kunne vanskeliggøre naturvidenskabelige metoder i fremtiden. Arbejdet med at udvide Fællesmagasinet er forsat og der har været mange møder og diskussioner med det formål at skaffe gode magasinforhold for museer med s lavt energiforbrug, som muligt. Desuden er arbejdet for at skaffe supplerende finansiering af Fællesmagasinet forsat. Der har været meget forgæves arbejde museumsmagasiner er åbenbart for usynlige til at de har de private- og de grønne fondes bevågenhed. Selvom Fællesmagasinet skaffer gode bevaringsforhold for omkring genstande på én gang, er det nok nemmere at skaffe bevågenhed for konservering af enkelte store og enestående genstande. I 2010 fik vi gang i arbejdet med at lave tekniske bevaringsplaner for museerne. Det er et arbejde, som vi i mindre omfang har arbejdet med i mange år. Men det at udvikle en skabelon for en bevaringsplan, som er dækkende og brugbar for museet, kan anvendes af Kulturarvsstyrelsen til bl.a. statistiske formål og er nem at opdatere, var et af de store projekter dette år. Organisation: En anden af de helt afgørende begivenheder i 2010 var da kulturminister Carina Christensen meddelte, at man ville igangsætte en udredning om hele museumsområdet. Kort efter kom der en regeringsomdannelse og Per Stig Møller forsatte arbejdet med udredningen. Da konserveringscentrenes situation efter amternes nedlæggelse stadig var af midlertidig karakter, kunne vi konstatere, at udredningen kommer til at have meget stor betydning for konserveringscentrets fremtid og for de ansattes mulighed for at yde museerne det bedst mulig stykke arbejde. På Konserveringscentret i Vejle har vi valgt at gøre så meget som muligt for at følge og påvirke udredningsarbejdet. Det har vi gjort fordi vi hidtil har haft endog meget frie rammer til at arbejde for museerne. Der har ikke været en fordelingsnøgle for arbejdstimer museerne i mellem, som vi skulle leve op til. Og der har ikke været økonomi mellem museerne og Konserveringscentret i forbindelse med det almindelige konservering- og udstillingsarbejde. Vi har derimod nydt stor tillid fra både museerne og fra de bevilligende myndigheder. Dette er grunden til, at vi på Konserveringscentret i Vejle har haft mulighed for at arbejde med præventiv bevaring og med udbygning af Fællesmagasinet og med andre udviklingsprojekter, som i længden giver mere bevaring for pengene. I forbindelse med udredningen og med de udmeldinger, der er kommet, har bestyrelsen Fortsat udgravning af Hammerumpigen for Herning Museum og med støtte fra Kulturarvsstyrelsen. Vendingen af Hammerumpigen og udgravningen fra bagsiden var nok årets største og vanskeligst opgave. Ingen have prøvet noget lignende før, idet fundet er helt enestående. Kolleger i udlandet blev kontakter, deres og egne erfaringer med vending af mindre præparater blev sammenlignet og prøver i mindre udgave blev lavet med prøvematerialer, så vi havde et godt grundlag for at træffe beslutning om metoden. Vi valgte at få 3D scannet kjolens overflade og få lavet en negativ kopi i polypropylenskum af gravens overflade på baggrund af scanningen. Til venstre: Kopien af gravens overflade i polypropylen. Nederst til højre: Kalibrering af udstyr til fremstilling af 3D model. Øverst: konservator Louis Lange Wollesen, har forstærket kassen med graven efter at 3D modellen er lagt ned som låg og støtte for kjole. Herefter er der skruet træplade hjul på enderne af kassen og den kan forsigtig vendes, så udgravningen kan forsættes fra bunden og bagsiden af kjolen studeres. Det gik perfekt!!

4 valgt at få sat tal på Konserveringscentrets ydelser. Vores revisor Hans Paustian fra BDO revision arbejdede et notat, som gennemregner Konserveringscentrets økonomi og fastlægger et niveau for, præcis hvor mange timer museerne kan forvente, at Konserveringscentret kan arbejde for dem om året. Grunden til at det var vanskeligt at fastlægge præsist var, at allerede amtet fastlagde, at Konserveringscentret skulle begynde at arbejde mod betaling for private og firmaer. Gevinsten var, at man kunne ansætte flere konservatorer og dermed kunne tilbyde museerne flere konserveringsspecialer f.eks. var der ikke mulighed for at få maleri- og farvelagskonservering før fordelen var desuden, at der kunne oparbejdes et overskud, som kunne bruges til apparatur, medarbejdernes efteruddannelse og til ekstra arbejde for museerne. Huset: I forbindelse med udbygningen af Fællesmagasinet, spurgte Nationalmuseets direktion om vi evt. kunne bygge yderligere kvm magasin til dem. Problemet var, at Nationalmuseet har store problemer med at skaffe gode magasinforhold til deres samlinger og de havde over flere år forsøgt at få placeret nybyggede magasiner af Vejle-modellen i nærheden af Nationalmuseets Bevaringsafdeling i Brede nord for København. Det er nok et af de dyreste og mest vanskelige steder at placere en ny stor magasinbygning og derfor ville man undersøge muligheder og økonomi i at flytte Nationalmuseets samlinger til Vejle. En stor glæde for os og en blåstempling af kvaliteten af vores arbejde, som vi kun kan være stolte af. Resultatet blev dog, at Nationalmuseet blev tilbudt en grund i Hillerød og at der nu planlægges med et magasinbyggeri der. I 2010 blev Torben Lorentzen ingeniør fra Grontmij Carl Bro antaget til at arbejde med udbygningen Fællesmagasinets- og Konserveringscentrets udbygning I 2010 blev der arbejdet intenst på planlægning af udbygningen af Fællesmagasinet og hjørnebygningen mellem Konserveringscentret i Fællesmagasinet. Øverst: Tegning af udbygningen, som den i skrivende stund er planlagt (maj 2011). Til højre: Nationalmuseets ledergruppe på besøg under arbejdet med at afdække mulighederne for, at deres magasin kunne ligge her. Nederst: Plantegning af udbygningen (med gråt). På grunden er der yderligere mulighed for fremtidig udbygning. Økonomi: Der var ikke væsentlige påvirkninger af økonomien i Revisionen havde ikke anmærkninger til årsregnskabet. Resultatopgørelse, se næste side.

5 Konserveringscentrets målsætning Overordnet mål Formålet er at bistå de tilknyttede museer med bevaring af samlingerne og rådgivning vedrørende konservering, magasinering- og udstillingsforhold på et højt fagligt niveau. Konserveringscentret arbejder på at gøre det lettere for museerne at prioritere bevaringsmæssigt gode løsninger til magasiner og udstillinger. Studietur til Odense: Øverst : Rikke Rau, Odense Bys Museer, fortæller om de arkæologiske fund i den nye permanente udstilling. Og udstillingsmonteringer studeres. Til Venstre: Frokosten blev indtaget hjemme ved Carl. Vi har ofte glæde af medarbejdernes forskellige baggrund - her en svensk specialitet: Brødtorte. Nederst: Odense Bys Museer har fået tilskud til et digitalt røntgenanlæg. Det gælder om at samle erfaringer om digital røntgen sammen, idet Konserveringscentrets analoge røntgenanlæg snart ikke kan anvendes mere, da produktionen af røntgenfilm er ophørt. Delmål Hvad tilbydes: Målet er at give museerne konservering og rådgivning af høj kvalitet indenfor de givne økonomiske rammer. Der tilbydes konservering indenfor følgende områder:

6 Arkæologisk- og nyere tids kulturhistorisk konservering Farvelags- og malerikonservering Grafisk konservering Tekstilkonservering Samlingsvaretagelse Vi arbejder tværfagligt og trækker på medarbejdernes akkumulerede viden. Hvis ekspertisen ikke er i huset, skaffes så vidt muligt adgang til øvrige konserveringsspecialer evt. via samarbejdsaftaler. Til hvem: Konserveringscentret i Vejle arbejder primært for de tilknyttede museer. Der tages indtægtsdækket arbejde ind, når det bidrager til at opretholde et bredt beredskab for museerne. Hvordan gøres det: Brugerne kan forvente at: Vi arbejder med langsigtet perspektiv og tager ansvar for helheden. Vi har indsigt i museernes behov og tilegner os indsigt i andre brugeres behov. Vi samarbejder, koordinerer, akkumulerer og deler viden, så alle fagligheder er i spil. Vi værdsætter planlægning, men er fleksible, når der er behov for det. Vi værdsætter nye udfordringer, undersøger problemet til bunds og arbejder på at finde den bedste løsning. Vi samarbejder nationalt og internationalt. Medarbejderen kan forvente: At have størst mulig frihed i sit arbejde med deraf følgende ansvar. At blive mødt med ligeværd. At blive informeret om og have indflydelse på sin arbejdssituation. At blive støttet i sin personlige udvikling gennem videreuddannelse/ efteruddannelse og kurser. At arbejdspladsen indrettes så sundhedsskadelige påvirkninger undgås og så medarbejderen har korrekte ergonomiske forhold. Det forventes af medarbejderne: At man samarbejder mod fælles mål. At man holder sig fagligt opdateret. At man er interesseret i at offentliggøre sine resultater ved relevante og specielle arbejdsopgaver. Unn Gelting arbejdede på Konserveringscentret i???? måneder i Unn arbejde blandt andet med konserveringen af et fund af ravperler fundet i en grav fra stenalderen (????). Rav findes i mange forskellige bevaringstilstande. Nogle gange er det helt uforandret til trods for, at det er tusinder af år siden at et menneske tildannede ravet. Andre gange kan ravet være så nedbrudt, at det hurtigt forfalder og smuldrer, så der kun er noget er ligner brunt sukker tilbage. Her er det vigtigt at konservatorerne kommer til så hurtigt som muligt efter at fundet er gjort. For den arkæologiske fortolkning af graven er det yderst vigtigt, at man kan afgøre perlernes oprindelige udseende. Ravperlerne bliver derfor konserveret, så der ikke sker yderligere nedbrydning. Og derefter bliver de forskellige fragmenter forsøgt samlet. Selv små stumper som nedenfor kan ofte samles under mikroskop. Her hjælper det at holde meget godt styr på fragmenternes oprindelige placering, så det bliver små puslespil af enkelte perler og ikke et stort puslespil af en hel pelekæde. Museernes brug af Konserveringscentret De 7 statsanerkendte kulturhistoriske museer i det gamle Vejle Amt kan benytte Konserveringscentret vederlagsfrit. Det er: Koldinghus, Vejleegnens Museer, Museerne i Fredericia, Give-Egnens Museum, Industrimuseet, Horsens Museum og Glud Museum. Vejle Amt har oprindeligt givet en normering på 4 stillinger til konservering for museerne. Når museerne har hastesager, f.eks. ved udgravninger, udstillinger, ved anvendelse af

7 genstande til publikationer, ved hastesager vedrørende rapporter eller rådgivning; eller, når genstandenes bevaringstilstand vil blive væsentligt forringet ved at vente, så kommer opgaven først i køen og bliver klaret så hurtigt som muligt. Hvis genstande skal konserveres og opgaven ikke haster, så kan der gå lang tid før opgaven bliver løst. Der har ikke hidtil været en timefordelingsordning, hvilket har gjort, at der var mulighed for at arbejde med større fælles projekter, f.eks. etableringen af Fællesmuseumsmagasiner. Hvad kan Konserveringscentret? - Konservering af tekstil, grafik, bemalede genstande, papirmaterialer, arkæologiske- og kulturhistoriske genstande. - Udarbejdelse af bevaringsplaner - Rådgivning i sikringsspørgsmål - Rådgivning i forbindelse med etablering af magasiner i eksisterende eller nyt byggeri. - Monteringer til udstillinger - Rådgivning vedr. materialevalg i udstillinger og magasiner - Kurér arbejde, hvor genstande skal pakkes, hentes og afleveres og/ eller tilstandsvurderes. - Optagning af genstande ved arkæologiske udgravningsarbejder. - Bistand ved indsamlingsopgaver - det bevaringsmæssige aspekt kan medtages ved overvejelserne om, hvorvidt en genstand skal indlemmes i samlingen eller ej. - Bistand ved auktioner. Bevaringstilstand, håndværksmæssige detaljer, bearbejdsningsspor, materialekendskab, forfalskning. - Konserveringsarbejde i udstillingen, f.eks. af nyligt fundne arkæologiske genstande, eller i forbindelse med aften arrangementer og vurderinger af folks egne genstande. Vi kan beskrive, hvordan genstande er lavet og hvordan man selv kan bevare dem bedst muligt. - Arrangement af emnedage om bevaring for museerne. - Rådgivning i forbindelse med ombygninger eller omflytninger på museet, hvor bevaringen af samlingen bør indtænkes. - Ompakninger eller andre ændringer på magasinerne, hvor en bevaringsmæssig indsats kunne være ønskelig. - Praktikophold for nye ansatte på museerne, som skal have viden om håndtering af museumsgenstande. - Analyse og konservering af arkæologiske tekstiler - Katastrofehjælp ved vand-, brand- eller andre pludseligt opståede problemer. - Afstøbning af museumsgenstande Konserveringscentret i Vejle arbejder primært for museerne i det gamle Vejle Amt, men andre museer som ovenfor Sønderborg Slot eller nedenfor???? Kirke, kan også få udført arbejde mod betaling. Overskuddet fra privat arbejde bruges bl.a. til ekstra arbejde for museerne. Øverst: Anette Aalling afrenser et maleri af Sønderborg Slot. Billedet er blevet vandskadet, så fernissen er blevet blændet - d.v.s. den er blevet tåget og ugennemsigtig. Afrensningen er denne typer skader er ofte vanskelig, fordi malingslag og fernis kan afrenses af de samme opløsningsmidler. Til venstre: Harald Thrane, møbelsnedker på Konserveringscenter Vest i Ølgod arbejder på Konserveringscentret i Vejle med restaurering af træarbejdet på en prædikestol fra????kirke. Konserveringscentret har et omfattende samarbejde med andre konserveringscentre og konserveringsafdelinger på museerne. Udveksling af konserveringsspecialer, hvor vi f.eks. Udfører tekstilkonservering for Konserveringscenter Vest og de udfører snedker mæssig restaurering for os er en måde at udnytte medarbejdernes specialer bedst muligt på tværs af landet.

8 - Fremstilling af kopier af museumsgenstande eller f.eks. madvarer til udstillinger - Og meget andet! Konserveringscentrets historie Vejle Amts Konserveringsværksted, var en institution under Vejle Amts Undervisningsog Kulturforvaltning indtil , og overgik herefter til selveje under navnet: Konserveringscentret i Vejle. Værkstedet blev oprettet i 1975 som fælles konserveringscenter for de statsanerkendte kulturhistoriske museer i amtet. Driften af konserveringsværkstedet var Vejle Amts primære tilskud til de kulturhistoriske museer. Siden blev det muligt også at arbejde for private og andre, der har brug for konserveringsbistand. I maj 2000 flyttede Vejle Amts Konserveringsværksted fra Staldgården ved Koldinghus til lokaler i den gamle centralinstitution for udviklingshæmmede i Brejning. Kort efter blev amtets bygninger i Brejning solgt til et ejendomsudviklingsselskab og konserveringscentret stod igen for at flytte. Vejle Amts Undervisnings- og Kulturudvalg så udviklingsmuligheden i at bygge et nyt konserveringscenter sammen med det planlagte fællesmagasin for museernes samlinger og efter grundigt politisk forarbejde lykkedes det at sikre økonomien. I februar 2004 blev et nybygget Konserveringscenter kombineret med fællesmagasin for museerne/arkiverne beliggende på Maribovej i den nordlige del af Vejle indviet af Kulturminister Brian Mikkelsen. Konserveringscentrets fremtidige organisation Konserveringscentret modtog i en 4-års periode efter Vejle Amts nedlæggelse og frem til udgangen af 2010 tilskud fra Kulturarvsstyrelsen. Herefter var intentionen, at konserveringscentrene så vidt muligt skulle overgå til kommunerne og tilskuddet overføres til bloktilskuddene. Både politikere, embedsmænd og ansatte på konserveringscentrene har været skeptiske overfor fremtidsperspektivet, hvor driftstilskuddet skulle skaffes fra de enkelte kommuner, bl.a. p.g.a. at bloktilskuddet er størst, hvor der bor flest mennesker og konserveringscentrene ligger ofte i udkantsområderne. Derfor har der i flere år været arbejdet med at sikre konserveringscentrenes fortsatte eksistens efter år I 2009 lykkedes det og der for var glæden stor, da regeringen indgik aftale med Kommunernes Landsforening om, at de i sin tid bevil ligede midler stadig skal tilfalde de museer og konserveringscentre, som de oprindeligt var tiltænkt. Den praktiske forvaltning er efterfølgende tillagt Kulturarvsstyrelsen i en konse kvensændring i Museumsloven. I 2010 blev der imidlertid iværksat en udredning om museumsområdet af kulturministeren og i skrivende stund ved vi, at dens anbefalinger kan gøre det meget svært i fremtiden at opretholde den nuværende standart på bevaringsarbejdet for museerne. Kulturarvsstyrelsen udgiver hvert år publikationen Danske Museer i Tal og desuden bliver et antal museer hvert år kvalitetsvurderet af styrelsen. I begge dele indgår målinger af museernes arbejde med bevaring af samlingerne. Konserveringscentret i Vejle har i mange år arbejdet med at lave gennemgange af museernes samlinger og af opbevaringsforhold, når der har været ønske om det. Rapporternes omfang og fokus har været aftalt fra gang til gang med museerne. Men nu er der så kommet mere enslydende krav. Der foreligger ikke nogen skabelon for arbejdet med tekniske bevaringsplaner. Konserveringscentret har derfor i 2010 udarbejdet en model, som dels gennemgår museets samling af genstande og tilstandsvurderer dem i 4 kategorier, dels en database, som bruges til at gennemgå udstillings og magasinrum m.h.t. bevaringsforhold. Slutteligt giver de tekniske bevaringsplaner i skemaform overskuelige anbefalinger til, hvor museet bedst kan anvende ressourcer på forbedringer. Øverst: I 2010 blev der udført egentlige tekniske bevaringsplaner for 3 museer, Give Egnens-, Horsens-, Horsens Industrimuseum, medens Vejle-egnens Museer og Glud Museum fik lavet mindre udgaver. Nederst tv: Maja har stået for koordinering af bevaringsplanerne, medens øvrige ansatte på konserveringscentret har skiftedes til at deltage i arbejdet. Arbejdet med bevaringsplaner er et godt grundlag for at forstå museernes arbejdssituation og dermed for at give bedre og mere målrettet rådgivning derfor er det vigtigt at alle deltager. Nederst th.: Eksempel på lagkagediagram i de tekniske bevaringsplaner. Tilstanden vurderes på baggrund af størrelsen af de enkelte rum og der kan derfor opstilles en statistik. Hermed opnås et samlet overblik for museet for f.eks. problemer med for høj fugtighed, skadedyr etc. Bestyrelsen for både Konserveringscentret i Vejle og for Fælles museumsmagasiner har for flere år siden peget på det hensigtsmæssige i, at sammenlægge de to institutioner, men p.g.a. amtets nedlæggelse og den 4-årige overgangsperiode, har det ikke været klart, om en sammenlægning ville kunne lade sig gøre. I 2010 har vi fra Kulturarvsstyrelsen

9 fået svar på, om en sammenlægning er mulig det er det ikke, hvis vi vil opretholde Konserveringscentrets tilskud, idet tilskuddet er lovbestemt til det selvejende konserveringscenter. Desuden har Fællesmuseumsmagasiner fået tilsagn om et tilskud til nybygningen på 2 mill. kr fra Kulturarvsstyrelsen. De kan ligeledes ikke udmøntes, hvis det er en anden institution, som bygger. Hermed må vi udsætte sammenlægningsplanerne på ubestemt tid. Øverst: Vejle Amts Konserveringsværksted lå fra sin oprettelse i 1975 på Staldgården ved Koldinghus. Bygninger og faciliteter Konserveringscentret er opført i år Det er en to-etages bygning med en forbindelsesbygning til Fællesmuseumsmagasiner. Konserveringscentrets del af byggeriet er på i alt 1171 kvadratmeter. Konserveringscentret har faciliteter til arkæologisk-, grafisk-, tekstil-, maleri- og nyere tids konservering. I 2010 er det vedtaget at Konserveringscentret får en andel af det nye byggeri på ca. 122 kvadratmeter i en ny hjørnebygning i forbindelse med den planlagte udvidelse af Fællesmuseumsmagasiner. Dertil kommer en garage på 40 kvm. Ansatte 2010: Anette Alling 32 timer/uge Carl Brädde 37 timer/uge Merethe Brock Didriksen 37 timer/uge indtil 1. juni Katrine Brøndlund Jensen - 37 timer/uge Anne-Kathrine Kjerulff 37 timer/uge barselsorlov/uddannelsesorlov fra 1. jan. 4. okt Lise Ræder Knudsen - 37 timer/uge Maja Forsom Sandahl 37 timer/uge Satiness Schwindt 37 timer/uge Louis Lange Wollesen - 37 timer/uge Specialestuderende uden løn 2010: Soline Pesme 37 timer/uge til 1. juni Til venstre: Vejle Amts Konserveringsværksted flyttede i år 2000 til nyindrettede lokaler i Kellers Gård i Brejning. I dag er der 5-stjernet konference og spahotel i bygningen. Til venstre og nedenfor: I 2004 flyttede Konserveringscentret til et nybygget bevaringscenter på Maribovej i Vejles nordlige del, hvor fællesmagasin for museerne og konserveringscenter ligger sammen. Fællesmuseumsmagasiner er en selvejende institution, hvis højeste myndighed er repræsentantskabet, medens Konserveringscentret ved amtets nedlæggelse i 2006 blev gjort selvejende ved lov. Samarbejde med andre konserveringscentre udveksling af specialer Konservering af museumsgenstande er et mangeartet og vidt forgrenet felt. På Konserveringscentret i Vejle råder vi over de fleste specialer indenfor uddannelsen, d.v.s. konservatorer uddannet med følgende specialer: Kulturhistorisk konservering (Metal, træ, glas, keramik, tekstil, rav, ben etc.) Kunstkonservering (maleri på lærred, bemalede overflader på træ etc.) Grafisk konservering (papir, bøger, fotos)

10 Monumental kunst (sten, bygningsdetaljer, udendørs skulptur etc.) Der er dog specialer, det ikke er rationalt at have alle steder, for eksempel er konservering af vådt, arkæologisk træ - et speciale, som kræver stort og vedligeholdelsestungt udstyr, samt en person, som primært arbejder med dette område. Vi har valgt, at vi får en kvalitetsmæssig og ressourcemæssig rigtig god løsning på denne opgave ved at samarbejde med konserveringen ved Øhavsmuseet. Samtidig har de ikke nogen malerikonservator og vi kan således bytte specialer. Konserveringscentret i Vejle har samarbejdsaftaler med Nationalmuseet, Museum Sønderjylland, Bevaringscenter Fyn v/øhavsmuseet, Konserveringscenter Vest og med Vejle Stadsarkiv. Udveksling af specialer mellem samarbejdspartnere år 2010 Konserveringscentret i Vejle har modtaget antal timer for museerne/private Museer Private Konserverings-centret i Vejle har ydet antal timer Vi modtager Vi yder Konserveringscenter Vest, Ølgod Bevaringscenter Fyn v/ Øhavsmuseet 163, Bistand fra snedker, hjælp til IT, grafisk tutor 33, Frysetørring af vådt træ Nationalmuseet 121,50 3,50 19 Naturvidenskabelige analyser, rådgivning I alt 318,25 125,50 684,50 Rådgivning vedr. sikring, arkæologisk tekstil, malerikonservering Malerikonservering Formidling, kopiering af madvarer til udstillinger, tekstilkonservering Snejbjerg Kirke. Rammeværk med hoved, som er skadet af borebiller. Der fremstilles en speciel kit, som fyldes i huller og revner. Der er i samarbejdsordningen ydet 318,25 timers arbejde for vores brugermuseer. Samlet antal årsværk tabel Hullet i hovedet udfyldes og der modelleres facon, som så vidt muligt som den oprindelige. Hovedet er udfyldt og retoucheret, d.v.s. indfarvet, så skaderne ikke ses umiddelbart.

11 Navn Netværk og tillidshverv Lise Ræder Knudsen Louis Lange Wollesen Næstformand i Organisationen Danske Museer (ODM) Formand for Konservatorskolens aftagerpanel Bestyrelsesmedlem Fællesmuseumsmagasiner i Vejle Bestyrelsesmedlem Wormianum/ Skalk Samlingsrevisor for Nationalmuseet Bevaringsnetværket under ODM Styregruppen for Samlingsnetværket under ODM. Kulturministeriets referencegruppe for Museumsudredningen. Medlem af den danske spejlkomité under Dansk Standard for udvikling af europæiske standarder for bevaring af kulturarv Arkæologisk netværk under NKF Koordinator på ODM s faglige orienteringsmøde på Fuglsø. Anette Aalling Merethe Brock-Didriksen Bestyrelsen for KEP (Konservatorernes efteruddannelsespulje Tekstilnetværket under NKF Dragtpuljen. Maja Forsom Dissing Sandahl Anne- Kathrine Kjerulff Katrine Brøndlund Jensen Carl Brädde Timefordeling mellem museerne Museum Iada, Internationale Arbeitsgemeinschaft der Archiv-, Bibliotheks- und Graphikrestauratoren Arkæologisk netværk under NKF Dragtpuljen ODM s netværk for administrativt personale. Netværket for skulpturkonservering under NKF Arkæologisk netværk under NKF Antal timers direkte arbejde for museet %-vis antal timer Give-Egnens Museum ,7 Glud Museum ,5 Horsens Museum ,5 Industrimuseet ,7 Museet på Koldinghus ,3 Museerne i Fredericia 231 4,7 Vejle Museum 273 5,6 Øverst: På studietur til Odense Bys Museer, her foran et skilt i Den Fynske Landsby det var nok besætningen af bevaringstruede husdyrsracer, der henvises til men vi troede næsten skiltet var sat op til vores ære! I midten til venstre. Anette Aalling fortæller om konserverings af farvelag og malerier til en åbenthus-dag på Konserveringscentret. Unge, som skal vælge uddannelse kunne komme på besøg og se, hvad vores arbejde indebærer. Det er vigtigt at Konservatorskolen i København til stadighed har ansøgninger fra unge i hele landet, for at vi til stadighed har kvalificerede ansøgninger ledige stillinger. Nederst til venstre: Tekstilkonservator Irene Skals var på udveksling fra Nationalmuseet i en måned, medens vores tekstilkonservator var på Nationalmuseets Bevaringsafdeling i Brede ved Kgs. Lyngby. Nederst til højre: Konservator Signe Hedegaard var ansat i en periode til at assistere med konservering af et maleri tilhørende Give-Egnens Museum.

12 Medarbejdernes uddannelse og kurser 2010 Personalets kurser 2010 Louis Lange Wollesen: 24. august 2010 Metalseminar 27. september 2010 Magasinstudietur til Oslo Unn Gelting: 24. august 2010 Metalseminar Anne-Kathrine Kjerulf: 15. november dels-kursus på Konservatorskolen Katrine Brøndlund Jensen: Personalejuridisk håndtering Database, Begynder Database, videregående Maja Forsom Sandahl: Tape-kursus ICOM Database, begynder Carl Brädde: Database, Begynder Salone del Restauro, Seminar i Firenze Kursus: Lys på museet Digital foto Satiness Schwindt: Emballage Database, Begynder konference i Valencia (Cleaning 2010) Anette Aalling: KEP seminar Symposium Who Cares, Amsterdam ODM kursus Øverst: Satiness renser et maleri for nedbrudt fernis og snavs. Nedenunder til venstre: Papirer fra Søren Knudsens samling på Glud Museum før konservering. Nedenunder til højre: Nogle af Søren Knudsens papirer efter grafisk konservering. Herefter har museet mulighed for at studere indholdet i papirerne og de kan desuden udstilles.

13 Publikationer: Anne-Kathrine Kjerulff og Lise Ræder Knudesen: Udgravning og konservering af Hammerum-pigen Midtjyske fortællinger 2010, Museum Midtjylland, side Ulla Mannering, Hans Rostholm og Lise Ræder Knudsen: Pigen fra Hammerum Skalk nr.5, 2010, side 3-8 Forskning og projekter De fleste større projekter er finansieret eksternt. Enkelte f.eks. Konservatorernes Rejsehold har vi valgt at lægge arbejdstimer i uden at have sikkerhed for, om det blev til noget. Andre projekter en del af de mindre tekstilprojekter er for størstedelen udført i de ansattes fritid og for egne midler, med håbet om at det med tiden kan blive til egentlige, finansierede projekter. Og nogle projekter er udviklet for museernes fælles timer, f.eks. udviklingen af en skabelon til udførelse af tekniske bevaringsplaner. Øverst: Kopier af sild på rugbrød og tørret torsk og fladfisk til Glud Museums udstillinger i frilandshusene. Analyse af fund af brikvævet tekstil fra Dürrnberg i Østrig for Naturhististorisches Museum, Wien. Fundet er gjort i en saltmine, som har været i brug siden jernalderen. Fundet er et helt enestående brikvævet bånd dateret til år 300 f. Kr. Uldtråd og farver er utroligt velbevarede p.g.a. saltet og det kolde, mørke miljø i saltminen. Båndet viste sig at være vævet i en yderst kompliceret teknik, som ikke er set før (Se foto og rekonstruktionstegning side?). Analyse af fund af brikvævet tekstil fra våbenofferfund dateret før år 400. Andel af et stort projekt initieret af Centre for Textile Reasearch, Københavns Universitet og finansieret af Grundforskningsfonden og Humanistisk Forskningsråd. Projektkoordinator: Susan Müller-Wierring. Projektet afsluttet i Analyse af etruskiske arkæologiske tekstiler fra Verucchio. Del af EU-projektet Dress in the Roman Empire. Kontaktperson Dr. Annemarie Stauffer, University of Applied Science, Cologne. Projektet er meget omfattende og har stået på siden 1996 med skiftende sponsorer. Tekstilerne fra Verucchio er dateret omkring år 700 f.kr. og de er uden sammenligning de bedst bevarede etruskiske dragtdele, der er fundet. Arbejdet består af et puslespil med at samle i 100-vis af fragmenter og få dem delt op på de Til venstre: Først tager man en rigtig sild og rigtigt rugbrød, - det forbehandles og lægges i en form her lavet af legoklodser. Herefter hældes der 2-komponent silicone på og efter en tørretid kan maden tages ud af formen og man har et hulrum, hvori der kan støbes en kopi. Nederst: Men man har kun faconen på madvaren. Herefter skal overfladen indfarves, så den ligner så godt som muligt. Her ses den færdige sildemad, som primært er lavet af gips.

14 forskellige dragtdele, de har tilhørt. Desuden analyseres alle dele, og oprindeligt udseende og arbejdsmetode for fremstilling af dragterne bestemmes så vidt muligt. Analyse af arkæologiske tekstiler fra Vorbasse. Del af større projekt ledet af professor Ulla Lund Hansen, Arkæologisk Institut, Københavns Universitet. Finansieret af Humanistisk Forskningsråd. Arbejdet med tekstilerne er afsluttet i 2010, men arbejde med publikationen pågår. Bevaringsplaner Kulturarvsstyrelsens årlige publikation Danske Museer i tal måler blandt meget andet på, om museerne har bevaringsplaner, og der ligger også i Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger spørgsmål om, hvorvidt museerne har opdaterede bevaringsplaner. Der findes ikke nogen egentlige skabeloner eller eksempler, hvor man kan se, hvordan disse planer bør udføres. Vi har derfor udarbejdet en skabelon og en arbejdsmetode for fremstillingen af tekniske bevaringsplaner (Billeder side??). Udvikling og fremstilling af en web-portal, som samler erfaringer om etablering af nye museumsmagasiner og deres drift, blandt andet Fællesmuseumsmagasiner. Konserveringscentret i Vejle har taget initiativ til projektet. Det er forankret i Organisationen Danske Museers Samlingsnetværk. Nationalmuseets huser hjemmesiden og Kulturarvsstyrelsen finansierer udvikling og oversættelse. Lone Petersen, Kulturhistorisk Museum i Randers er projektleder. Se: Pc-system En stor del af vores it-udstyr blev indkøbt da centret lå i Brejning tilbage i Vi fik derfor lavet en tilstandsrapport på alle pc'er, printer/ kopimaskine, server samt it-sikkerheden her på Konserveringsværkstedet. Tilstandsrapporten viste, at der var en del af de bærbare pc'er, der trængte til udskiftning, og at også serveren burde udskiftes inden for den nærmeste fremtid. Efter et stort forarbejde med at undersøge hvilken software der kunne arbejde sammen med vores elektroniske systemer her i huset, lykkedes det for os med hjælp fra it-uddannede Lars Rust, konservator v. Konserveringscenter Vest, at få et nyt og tidssvarende it-system til at fungere. Det blev samtidig undersøgt om det var rentabelt at outsource en del af vores it, men det kunne desværre ikke betale sig. Arbejdet på Konserveringscentret kan indebærer ofte nye udfordringer her det det vores administrative medarbejde Katrine, som udskifter RAM i sin stationære computer. CEN standarder Videre arbejde i de 4 workgroups vedr. standarder eller retningslinier for håndtering og konservering af kulturarv på europæisk plan. Se: sw41744.asp Luftforurening i Fællesmagasinet Morten Ryhl Svendsen og Lars Aasbjerg, Nationalmuseets Bevaringsafdeling stod for et projekt via UMTS-midlerne, hvor luftkvaliteten i forskellige museumsmagasiner undersøges. Der er ophængt måleudstyr både udendørs og inde i magasinet i Vejle. Måleresultaterne vil sandsynligvis kunne hjælpe os til at bestemme, om der er behov for ekstra filtre i ventilationsanlægget og i givet fald noget om, hvilken type, der vil være bedst egnet. Desuden har projektet bidraget til at give anvisninger på, hvordan man i fremtiden kan bygge de bedst egnede museumsmagasiner med meget lavt energiforbrug. Opbevaringskasser til Fællesmuseumsmagasiner Normal anbefaling er at anvende syrefri papkasser i museumsmagasiner, idet man kan risikere at pap, der ikke er syrefrit, kan afdampe stoffer, der er skadelige for museumsgenstandene. Men syrefri papkasser er temmelig dyre og derfor har vi gerne villet undersøge, hvordan afdampningen af papkasser er. Derfor har Anette Aalling iværksat et forsøg, hvor paskasser af forskellig kvalitet, fyldte og tomme, opbevaret i magasinet og i almindeligt kontorklima bliver undersøgt for afdampning af skadelige stoffer. Projektet er udført samarbejde med Morten Ryhl-Svendsen, Nationalmuseet og afventer publikation. Lars Rust Jensen tog før han kom ind på Konservatorskolen en uddannelse som datamatiker. Lars er ansat på Konserveringscenter Vest i Ølgod og da vi har en samarbejdsaftale med kollegerne, kunne vi bruge Lars til at hjælpe os med at få opgraderet vores computersystemer. Det er vanskeligt, fordi der kan være problemer med, at tilpasse nogle af vores computerafhængige systemer f.eks. Hanwell dataloggerne i Fællesmagasinet og Leica mikroskopsystemet..

15 Konservatorernes Rejsehold Da Trekantsområdets kulturaftale skulle formuleres ville vi gerne på Konserveringscentret bruge lejligheden til at finde på nogle nye måder at anvende vores kunnen på. På et visionsseminar for alle ansatte opstod idéen med at lave et mobilt konserveringsværksted, hvor vi kunne formidle vores arbejde i samarbejde med museerne. I 2009 kom der et samarbejde i gang med de øvrige 4 konserveringscentre/konserveringsafdelinger i Region Syddanmark og vi begyndte planlægningen, og arbejdet på at formulere ansøgning om midler til projektet. I 2010 afviste Kultursarvsstyrelsen ansøgningen, med begrundelsen, at konserveringscentret ikke er ansøgningsberettiget skønt det sådan set var Kulturarvsstyrelsens kontorchef, der havde opfordret os til at søge. Tre af projektets partnere er museer, nemlig: Museums Sønderjylland, Odense Bys Museer og Øhavsmuseet, medens den sidste partner er Konserveringscenter Vest i Ølgod. Det blev aftalt, at Odense Bys museer skulle aftale møde med Kulturarvsstyrelsen og det blev aftalt til 7. december. Kulturarvsstyrelsen meldte afbud til mødet og skulle vende tilbage med en ny dato det er i skrivende stund (maj 2011) ikke sket. Besøgende Konserveringscentret og Fælles Museumsmagasiner har en del besøgende, idet magasinet er bygget efter nye byggeprincipper, som kombinerer høj kvalitet med lave drifts- og bygningsomkostninger, hvilket rigtig mange museer verdenen over har brug for. Desuden har udgravningen af Hammerumpigen, tiltrukket besøgende arkæologer og konservatorer. Graven er ca år gammel og indeholder en enestående velbevaret jernalderkjole og en frisure med nakkeknude og mange små fletninger. 16. februar: Lasse Krull, medlem af regionsrådet, Region Syddanmark. Konserveringscentret købte i 2010 en Wacom Tablet det er en trykfølsom skærm, som kan bruges, når man vil fremstille tegninger f.eks. ved udgravning og dokumentation af forskellige lag, eller publikationstegninger af tekstiler. Anne-Kathrine, Satiness og Maja studerer det nye vidunder øverst. Nederst til venstre: Tegning af små fragmenter af arkæologisk tekstil fra Jernalderudgravninger ved Vorbasse. Nederst i midten: fotografi af et 2,0 cm bredt brikvævet bånd fra Dürrnberg i Østrig. Dateringen er ca. år 300 f.kr. Nederst til højre: Rekonstruktionstegning af det brikvævede bånd. 2. marts: Frans Howitz, DK4 TV, laver optagelser vedr. Hammerumpigen. 17. marts: James Reilly, Image Permanence Institute, Rochester Institute of Technology, Rochester, NY. Mogens Koch, Konservatorskolen, København. 20. april: John Fristeen, sikringsekspert fra Nationalmuseet. 22. april: Hans Schur, direktør og bestyrelsesformand for Industrimuseet, Poul Ulsøe, Medlem af Innovationsrådet og bestyrelsesmedlem for Industrimuseet, og Ole Puggaard, leder af Industrimuseet. 3. maj: Barbara Reeve, The Australian War Memorial, Canberra, Australien. 25. maj: Anna Tjeldén, Moesgård museum + flere. 16. juni: Nationalmuseets ledergruppe.

16 19. august: Vejle Kommunes Kulturudvalg. 25. august: Per Hadsund, Konservator ved Nordjyllands Historiske Museum, og TL-byg, 9 personer vedr. byggeri af magasin i Nordjylland. 30. august: Fredericia Museum, pers. 14. september: Christian Adamsen, redaktør, Skalk. 16. september: Ulla Lund Hansen, Saxo Instituttetet, Københavns Universitet, og Bente Magnus, tekstilforsker, Norge. 22. september: Ulla Mannering, CTR, Københavns Universitet. 2. november: Per Hadsund, Konservator ved Nordjyllands Historiske Museum, og 3 museumsansatte. Genstande indkommet til konservering i 2010 Mange genstande er fundet ved arkæologiske udgravninger og en stor del af disse viser sig at være søm eller andet med mindre betydning. Når genstande kommer op er de imidlertid så dækkede af rust, at det ikke er muligt at se, om det er søm eller om det f.eks. er et smykke i form af en thorshammer. Derfor røntgenfotograferes alle arkæologiske jerngenstande og arkæologen får så billederne tilsendt og kan afgøre, hvilke genstande, det er vigtigt at konservere og hvilke, der umiddelbart kan kasseres. Genstandsnumrene herunder dækker således over meget forskellig arbejdsindsats i konserveringen, nogle har taget ganske få minuter, medens andre kan tage op til f.eks. 800 timer for altertavle og prædikestol.

17 KonserveringsID Genstand Museum 1/2010/maleri på lærred m prydramme Maleri på lærred med prydramme Byarkivet, Horsens 2/2010/Amalie Lüdens Maleri på lærred med prydramme Byarkivet, Horsens 3/2010/MKH 9186 Bemalet ur Museet på Koldinghus 4/2010/MKH 01398X09857c Kniv med sølvskaft Museet på Koldinghus 4/2010/MKH 01398X09857b Kniv med sølvskaft Museet på Koldinghus 4/2010/MKH 01398X09857e Gaffel med sølvskaft Museet på Koldinghus 4/2010/MKH 01398X09857d Kniv med sølvskaft Museet på Koldinghus 4/2010/MKH 01398X09857a Etui til knive og gafler tallet Museet på Koldinghus 5/2010/MKH 01425X12501.B. Kopibog Museet på Koldinghus 5/2010/MKH 01425X12501.A. Kopipresse Museet på Koldinghus 6/2010/GEM Julepynt, Fugl. Give-Egnens Museum 7/2010/HOM 2247 X4658 Jerngenstand? Horsens Museum 7/2010/HOM 2247 X1366 Jerngenstand "slagge?" Horsens Museum 7/2010/HOM 2247 X1439 Jernslagge fra kulturlag Horsens Museum 7/2010/HOM 2247 X3591 Jerngenstand Horsens Museum 7/2010/HOM 2247 X4448 Jerngenstand Horsens Museum 7/2010/HOM 2247 X4659 Jerngenstand? Horsens Museum 8/2010/ X 413/2-2 Grøn flaske m. indhold Glud Museum 8/2010/ X 414 Grøn flaske m. indhold Glud Museum 10/2010/VKH 7087/4 X3036 Kobberholdig fod? Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X2639 Fragmenteret jernsaks Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X2640 Fragment af større kobberholdig genstand Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X stk. jerngenstande Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X3157 Fragmenteret bæltespænde Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X jernnagler Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X3155 Jernbeslag Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X jerngenstande Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X2684 Kobberholdig genstand Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X2758 Jernnagle Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X3062 Fragment af større kobberholdig genstand Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X2903 Kobberholdigt fingerbøl Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X jernfragmenter Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X3056 Kobberholdigt fingerbøl Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X3057 Bly/tin fragment? Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X3058 Bly/tin smelte-klump Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X3060 Bly/tin ende dub? Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X3154 Jernbeslag Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X3153 Tynd jerngenstand i 3 dele Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X2832 Lille jernnagle Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X3149 Tynd jerngenstand Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X stk. Jerngenstande Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X3145 Jernbeslag Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X3144 Blylod? Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X2765 Jernnagle og jerngenstand Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X1664 Jerngenstand Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X stk. jernfragmenter Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X1960 Jerngenstand Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X1782 Jerngenstand Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X jernfragmenter Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X1777 Kobberholdigt beslag Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X1726 Bly/tin kugleformet genstand Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X stk. jernbeslag Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X2006 Jernnagle og jerngenstand Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X1697 Kobberholdig genstand Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X1742 Jernfragment Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X1648 Jerngenstand Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X2627 Jerngenstand Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X nagler Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X1626 Jerngenstand Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X1597 Jerngenstand Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X1464 Jernnagle Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X stk. div. Genstande Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X1525 Jerngenstand Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X1708 Fragmenteret hængselsbeslag Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X2320 Jerngenstand Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X2624 Lille jernnagle Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X2621 Jernbeslag Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X2573 Jerngenstand Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X2351 Fragmenteret kobberholdig genstand Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X2345 Jernbeslag Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X kugler af bly eller tin? Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X2335 Kobberholdig D-formet spænde Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X2053 Jerngenstand Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X stk. jerngenstande Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X2192 Jernnagle Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X2146 Jerngenstand Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X2127 Jernnagle 2 dele Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X2168 Kniv? Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X2162 Jernnagle Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X2131 Jerngenstand Vejle Museum 10/2010/VKH 7087/4 X2111 Jernnagle Vejle Museum 11/2010/u.nr. Skilt fra Hildesheim "ingen hjemme ingen adgang" Glud Museum 12/2010/Ludovica Thornam Maleri på lærred med forgyldt ramme Horsens Museum 13/2010/VKH 7087/4 X2577 Jern Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X2520 Jern Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X2641 Nagle søm Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X2264 Jerngenstand Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X2748 Nagle Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X2826 Nagle div. Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X stk. jerngenstande Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X2606 Genstand Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X2468 Nagle Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X2193 Genstand Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X2313 Div. Jern Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X2007 Søm/nagle Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X2251 Jerngenstand Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X629 Jernklump Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X2055 Nagle Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X2035 Div. Jern Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X2842 Div. Jerngenstande Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X2031 Nitte Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X3061 Jern Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1619 Nagle Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1998 Kobberplade? Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/43478 Metalblik, Bly? Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X646 Jernnagle Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X stk. jerngenstande Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X3148 Søm/nagle Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X3146 kobberplade Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X3150 Div. Jern Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X stk. jerngenstande Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X stk. jernnagler Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X3059 Jern Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X3054 Nagle Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X3053 Div. Jern Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X3052 Nagle div. Jern Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X3051 Nagle Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X3035 Ubestemmelig metal klump Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X2904 Jern Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X2873 Jerngenstand Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X3143 Nagle Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1649 Jernnagle Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1705 Nagle Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1702 Søm nagle div. Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1701 Nagle Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1699 Nagle jern Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1698 Plader smeltet kobber? Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1683 Søm Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1653 Nagle Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1707 Søm nagle div. Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1615 Jerngenstand Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1622 Jerngenstand Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1573 Redskab? Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X0659 Genstand Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X0600 Jernsaks og jerngenstand Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X 1704 Smeltet bly/tin Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/2 X0419 Jerngenstand Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/2 X0415 Jerngenstand Vejle Museum

18 13/2010/VKH 7087/2 X0406 Jerngenstand Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/1 X134 Jerngenstand Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1980 Nagle Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1761 Søm Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1968 Nagle Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1935 Vinkeljern søm Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1914 Nagle Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1862 Nagle søm Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1848 Skruestækker Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1785 Nagle jern Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1783 Nagle Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1780 Nagle Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1709 Søm nagle div. Jern Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1776 Nagle Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1973 Jern Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1753 Søm Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1727 Jernnagle Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1724 Plade af kobberholdigt materiale Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1723 Nagle søm div. Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1722 Fragmenteret kobberholdig lysestage og kobberblik Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1720 Nagle og div. Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1719 Nagle Vejle Museum 13/2010/VKH 7087/4 X1715 Nagle søm Vejle Museum 14/2010/ X446/1-2 Pejsestativ, metal slået itu. Glud Museum 14/2010/ X446/2-2 Brænde tang til pejsestativ. Glud Museum 20/2010/pakning af malerier pilotprojekt flyttekasser Museet på Koldinghus 24/2010/HOM 2579 X8 Fragmenter af bronzesværd Horsens Museum 26/2010/u.nr. Kopiering af madvarer Glud Museum 28/2010/Bevaringsplan for Glud Museum Ingen genstand Glud Museum 30/2010/klargøring af malerier til magasinering Malerier på træ, pap, metal, lærred.. Museet på Koldinghus 31/2010/skadedyrs eftersyn Kysters stue Museet på Koldinghus 32/2010/Uden nr. 9 papirfragmenter fra udhængsskab (Søren Knudsens) Glud Museum 36/2010/HOM 2580 X80 Præparat med bronzefad Horsens Museum 36/2010/HOM 2580 X81 To papæsker med organisk materiale Horsens Museum 43/2010/VKH 7270 X19 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X18 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X17 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X16 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X15 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X14 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X12 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X11 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X Ravfragmenter Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X20 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X32 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X10 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X42 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X9 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X8 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X51 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X50 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X49 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X48 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X47 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X46 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X45 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X43 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X41 Jordprøve Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X40 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X39 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X38 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X25 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X22 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X44 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X24 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X37 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X27 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X28 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X29 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X21 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X30 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X23 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X33 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X34 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X35 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X36 Ravperle Vejle Museum 43/2010/VKH 7270 X31 Ravperle Vejle Museum 44/2010/Uden nr. Bevaringsplan Horsens Museum 2010 Horsens Museum 45/2010/HOM 151 X508 Bronze rembeslag/spænde Horsens Museum 45/2010/HOM 151 X512 Jernkniv m. bronze-ende dub Horsens Museum 53/2010/MKH Vægkandelabre Museet på Koldinghus 53/2010/MKH Vægkandelabre med knækket lyseholderarm Museet på Koldinghus 54/2010/HOM 2628 X2 Præparat med jern Horsens Museum 56/2010/HOM 239 X16 Jernfragment "dragtnål"? Horsens Museum 56/2010/HOM 239 X7 Præparat med fragmenteret skålfibula Horsens Museum 56/2010/HOM 239 X4 Knogle + metal Horsens Museum 56/2010/HOM 239 X3 Jernfragmenter + metalfolie + knoglefragmenter Horsens Museum 56/2010/HOM 239 X18 Jernfragmenter Horsens Museum 56/2010/HOM 239 X17 Fragment af skålfibula hører nok til X1 og X7 Horsens Museum 56/2010/HOM 239 X14 Jernfragmenter + jern m blå emalje Horsens Museum 56/2010/HOM 239 X13 Jernfragmenter + jern m blå emalje Horsens Museum 56/2010/HOM 239 X12 Jernfragmenter + jern m blå emalje Horsens Museum 56/2010/HOM 239 X11 Jernfragmenter Horsens Museum 56/2010/HOM 239 X1 Fragmenteret skålfibula af bronze hører nok til X7 Horsens Museum 56/2010/HOM 239 X10 Jernfragmenter Horsens Museum 56/2010/HOM 239 X15 Jernfragmenter + jern m blå emalje Horsens Museum 57/2010/3 fotomapper med registrehæfter Afmontering af fotografier Give-Egnens Museum 59/2010/Ingen genstand Bevaringsplan for Industrimuseet 2010 Industrimuseet 62/2010/VKH 7256 X1 Fragmenteret ravsmykke fra grav, enkeltgravskultur Vejle Museum 63/2010/VKH 6924 X522 Præparat med fragmenteret keramik urne. Vejle Museum 64/2010/Jesus belærer de skriftkloge Maleri på lærred Horsens Museum 65/2010/HOM 2666 X3 Nissedukke m. gummihænder og gummiansigt Horsens Museum 65/2010/HOM 2666 X1 Nissedukke m. gummihænder og gummiansigt Horsens Museum 65/2010/HOM 2666 X2 Nissedukke m. gummihænder og gummiansigt Horsens Museum 66/2010/VKH 6924 X517 Jernnagle Vejle Museum 66/2010/VKH 6924 X519 Jernnagle Vejle Museum 66/2010/VKH 6924 X541 Jernnagle Vejle Museum 67/2010/VKH 7276 X2 Jerngenstand Vejle Museum 68/2010/HOM 2580 X946 Jerngenstand Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X937 Nagle Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X93 Jerngenstand, Hægte? Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X89 Jern, halv dolk? Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X609 Metalgenstand Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X720 Jerngenstand Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X719 Div. Jerngenstande fra grube m. smedeaktivitet Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X718 Jerngenstand Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X652 Jernfibel? Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X627 Jerngenstand Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X625 Jern/bronze kniv? Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X721 Jerngenstand Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X333 Jernsøm Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X1003 Jerngenstand Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X100 Jerngenstand Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X608 Jernsøm Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X101 Jerngenstand Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X1010 Blygenstand Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X916 Jerngenstand Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X192 Jern/bronze fragmenter, 2 æsker Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X437 Jerngenstand Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X438 Jernsøm? Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X467 Jerngenstand Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X469 Jernsøm Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X501 Jernøkse/kile Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X502 Jerngenstand Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X564 Metalgenstand Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X565 Jernkrampe? Horsens Museum 68/2010/HOM 2580 X1024 Jerngenstand Horsens Museum 69/2010/HOM 2580 X191 Præparat med flere jerngenstande Horsens Museum 73/2010/HOM 1X3908 A Antependium Horsens Museum 73/2010/HOM 1X3908 B Alterdug, lærred m. broderier. Ca Horsens Museum 74/2010/281X1 Stueur Give-Egnens Museum 74/2010/337X1 Vugge Give-Egnens Museum 74/2010/244X37 Blomsteropsats Give-Egnens Museum

19 74/2010/1226X1984 Sadelmagerklemme Give-Egnens Museum 75/2010/Lillebæltsværftet Jollehuse Museerne i Fredericia 76/2010/Uden nr. Broderimønster på millimeterpapir, monteret, 2 stk. Museet på Koldinghus 78/2010/8318 Broche med hjortemotiv, udskåret knoglemateriale. Museet på Koldinghus 79/2010/ Indrammet Hammershøi-tegning Museet på Koldinghus 80/2010/Uden nr. Viderearbejde med lysforholdene på Koldinghus Museet på Koldinghus 81/2010/14325 Kort over Danmark, monteret i ramme m glas Museet på Koldinghus 81/2010/6645 Kort over Slesvig, monteret i ramme m glas Museet på Koldinghus 81/2010/6646 Kort over Holsten, monteret i ramme m glas Museet på Koldinghus 81/2010/6641 Kort over Jylland, monteret i ramme m glas Museet på Koldinghus 81/2010/7500 Kort over sydlige Jylland/Nordtyskland, i r. m. g Museet på Koldinghus 81/2010/10525 Kort over Slesvig, monteret i ramme m glas Museet på Koldinghus 81/2010/6640 Kort over Slesvig, monteret i ramme m glas Museet på Koldinghus 83/2010/VKH 2799 X4 Fragment af bronzesværd Vejle Museum 83/2010/VKH 2799 X3 Fragment af bronzesværd Vejle Museum 83/2010/VKH 2799 X1 Pålstav af bronze med ornamenter Vejle Museum 83/2010/VKH 2799 X2 Fragment af bronzesværd Vejle Museum 84/2010/Uden nr. Modtagning af Vorbasse-funddele Vejle Museum 85/2010/Ingen genstand Tilstandsvurdering af museets samlinger Vejle Museum 86/2010/Ingen genstand Bevaringsplan Give-Egnens Museum 87/2010/ Gade i Hamborg Glud Museum 87/2010/ Kloster Klingenthal Glud Museum 87/2010/Ingen genstand Kopiering af papirgenstande i Hildesheim Glud Museum 87/2010/ Ramme med Fremmedbog, kontrakt mm Glud Museum 87/2010/ Ramme med Overenskomst, opsigelse mm Glud Museum 87/2010/ Ramme med vægfrise, fotos, regning mm Glud Museum 90/2010/ /2 Pude til Badensminde-storstue Glud Museum 90/2010/13178 Pude fra Marthas hus-alkove Glud Museum 90/2010/ Babydyne/pude fra Rasmus Thomesøn-storstue Glud Museum 90/2010/12073 Betræk til Glud Museum 90/2010/12080 Betræk til Glud Museum 90/2010/714X4 Pude til Badensminde-storstue Glud Museum 90/2010/12019 Pude til Marthas hus-kammer Glud Museum 90/2010/12018 Pude til Marthas hus-kammer Glud Museum 90/2010/ Pude til Badensminde-pigekammeret Glud Museum 90/2010/13264 Betræk til /2 Glud Museum 90/2010/ /7 Betræk til /2 Glud Museum 90/2010/ /7 Betræk til /2 Glud Museum 90/2010/16416 Pude til Badensminde-storstue Glud Museum 90/2010/16988 Pude fra Badensminde-storstue Glud Museum 90/2010/ Pude fra Badensminde-tjenestekarlens kammer Glud Museum 90/2010/ Pude fra Rasmus Thomesøn-yderstuen Glud Museum 90/2010/ /2 Pude til Badensminde-storstue Glud Museum 90/2010/19758/2-2 Pude fra Badensminde-bedstemors kammer Glud Museum 90/2010/u.nr. Pude til Misserhuset-stue Glud Museum 90/2010/ /2 Pude til Misserhuset-køkken Glud Museum 90/2010/ /2 Pude til Misserhuset-køkken Glud Museum 90/2010/19372 Pude til Badensminde-storstue Glud Museum 90/2010/ /2 Pude fra Badensminde-soveværelse Glud Museum 90/2010/ /2 Pude fra Badensminde-soveværelse Glud Museum 90/2010/25246 Pude fra Rasmus Thomesøn-yderstuen Glud Museum 93/2010/u.nr Klimaundersøgelse på tekstil og nye magasin Glud Museum 94/2010/ud.nr Dåbskjole Museet på Koldinghus 95/2010/HOM 2610 X160 Blyskive med tegn? Horsens Museum 95/2010/HOM 2610 X168 Jernnagle Horsens Museum 95/2010/HOM 2610 X195 Jerngenstand/værktøj? Horsens Museum 95/2010/HOM 2610 X170 Jerngenstand Horsens Museum 95/2010/HOM 2610 X169 Jernnagle Horsens Museum 95/2010/HOM 2610 X167 Jerngenstand Horsens Museum 95/2010/HOM 2610 X166 Metalkugle/vægtlod? Horsens Museum 95/2010/HOM 2610 X165 Metalkugle/støberest? Horsens Museum 95/2010/HOM 2610 X163 Remspænde af jern Horsens Museum 95/2010/HOM 2610 X161 Geværknap af bronze? Horsens Museum 95/2010/HOM 2610 X159 Blylod Horsens Museum 95/2010/HOM 2610 X158 Fibel/spænde af bronze Horsens Museum 95/2010/HOM 2610 X162 Støberest af bly Horsens Museum 96/2010/Uden nr./i Tegn. af Boller Slot: Indret. af hovedbyg., loft Horsens Museum 96/2010/Uden nr./ii Tegn. af Boller Slot: Indret. Af hovedbyg., 1. sal Horsens Museum 96/2010/Uden nr./iii Tegn. af Boller Slot: Indret. Af hovedbyg., stuepl Horsens Museum KonserveringsID Genstand Privat 15/2010 Altertavle Dover Kirke 17/2010/vandskadet maleri maleri Sønderborg Slot, Museet på 18/2010 b Maleri på lærred, motiv "landskab Hans Clemens Sørensen 18/2010 a Maleri på lærred, motiv "hund" Hans Clemens Sørensen 19/2010 Pulpitstol Østbirk Kirke 21/2010/Ingen genstand Opmåling af museets magasineringsbehov Middelfart Museum 22/2010/Ingen genstand Opmåling af magasineringsbehov Museerne på Vestfyn 23/2010/u.nr. Legetøj-vingerok i ben Gudrun Jessen 25/2010/ud.nr. Glaseret keramikskål Ina Holst 27/2010 Maleri på lærred med prydramme Bente Finnerup 29/2010 Prædikestol Holsted Kirke 33/2010/Uden nr. Kuvert fra Tysk Klaus Böhm 34/2010/34/2010 Altertavle Vejstrup Kirke 35/2010 Aktiv borebillerangreb på hele kirkeinventar Hjerk Kirke 37/2010/u.nr. Lampe designet af Mogens Berlin Vejen Kunstmuseum 38/2010/dåbsfad Dåbsfad Vejstrup Kirke Gunnar M. Krag 39/2010 Altertavle Værum Kirke 40/2010/76974/5 Keramikvase måske persisk Jonna Borum 40/2010/u.nr. Keramikfad af Knud N 70 Jonna Borum 41/2010/Knud Nielsen Maleri på lærred fra 1948 Jonna Borum 42/2010/"Verdenskrigen" Flerfarvetryk af de deltagende i 1. Verdenskrig Bent Bechmann 46/2010/ Altertavle på træ Vejstrup Kirke Gunnar M. Krag 47/2010/u.nr Glasfad med pærer Anne Bønløkke 48/2010/u.nr Porselænskål med krebs i relief Anne Bjerrekær 50/2010/u.nr. Nedpakning af vægtæpper hos DR Fyn Alectia 51/2010/ud.nr. Glas til sengelampe Poul Riisager 52/2010/u.nr. Keramikurne m. tilhørende stålstativ. Elly Poulin Voldhin Barkler 58/2010/u.nr. Stentøjsfigur af kineser Jørgen Hansen 60/2010/ Overslag på konservering af inventar Gjesing Kirke 61/2010 Maleri på lærred - vandskade Nørre Felding Kirke 70/2010/u.genstande Udlån af Bjørn Nørgaard skitser Christianskirken 71/2010/ Inventar, tilbud Jørsby Kirke 72/2010/u.nr. 2 stk. brandskadede dobbeltløbede hanegeværer. Torben Andersen 77/2010/ Maleri på rulle Preben Bagger 82/2010/ Kirke inventar, overslag Virring Kirke 88/2010/v.a.2007 Matrikelkort over Øster sogn 1855 Konserveringscenter Vest 89/2010/Rødding Sognekirke Messehagel og helskjorte (lang) Erik Koch 91/2010/Sct. Ansgar Kirke Bramminge malerier med mug pletter Sct. Ansgar Kirke Bramminge 92/2010/u.nr. Hårspænde af horn og sølv Poul Rasmussen

Bestyrelse i 2011. Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.

Bestyrelse i 2011. Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv. Konserveringscentret i Vejle Årsberetning 2011 Årets gang fakta: Årets gang billeder og historier: Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55 Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles

Læs mere

BEVARING - STATUS KUNST

BEVARING - STATUS KUNST ARBEJDET MED GENSTANDE BEVARING - STATUS VejleMuseerne råder over magasiner på følgende steder: Fællesmuseumsmagasinet på Lysholt, Kunstmuseet på Flegborg og magasinet på Vandel Skole. Hvad samlingerne

Læs mere

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland.

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Til muserne i det Midt og Vestjyske område Skive den 6/1-2008 Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Med nærværende introduktionsmateriale og spørgeskema ønsker bestyrelsen for Museernes Bevaringscenter

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle. Årsberetning 2012

Konserveringscentret i Vejle. Årsberetning 2012 Konserveringscentret i Vejle Årsberetning 2012 Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55 Der var rejsegilde på den nye udbygning 17. februar 2012 efter, at bestyrelsen havde

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Leder: Konservator Lise Ræder Knudsen. Bestyrelse i 2013

Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55. Leder: Konservator Lise Ræder Knudsen. Bestyrelse i 2013 Kon Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55 Hjemmeside: www.konsv.dk Fælles mailadresse: kons@konsv.dk Leder: Konservator Lise Ræder Knudsen Bestyrelse i 2013 Årsberetning

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring

bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaring rådgivning restaurering konservering mange fagspecialer mere end 20 års erfaring bevaringscenter nordjylland Bevaringscenter Nordjylland har til formål at yde bevaringsfaglig bistand til de museer,

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Kulturarv Fyn Fælles magasin

Kulturarv Fyn Fælles magasin Kulturarv Fyn Fælles magasin Odense Kommune Kultur Odense Slot, Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 Indledning. I kulturaftalen mellem de 10 fynske kommuner og Kulturministeriet fremgår, at der på museumsområdet

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle Årsberetning 2014

Konserveringscentret i Vejle Årsberetning 2014 Konserveringscentret i Vejle Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Konserveringscentret i Vejle Maribovej 10 7100 Vejle Tlf. 76 62 11 55 Hjemmeside: www.konsv.dk Årsberetning... s. 3 Økonomi... s.6 Konserveringscentrets

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6 NOTAT Studietur til Napoli i forbindelse med Ny Trelleborg Center for Kultur og Fritid Jesper Rønn Kristiansen jespr@slagelse.dk 9. Maj 2012 Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab...

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle

Konserveringscentret i Vejle Vedtægter for den selvejende institution Konserveringscentret i Vejle 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fonden Konserveringscentret i Vejle. Dens hjemsted er Vejle Kommune. 2. Fondens

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Fra kirkedepot til standsmæssig plads

Fra kirkedepot til standsmæssig plads Fra kirkedepot til standsmæssig plads Da kirkekonsulent Lis Sejr Eriksen i 2013 blev bedt om at se på et maleri i Helligåndskirken, blev hun noget overrasket over at finde det sammenrullet omkring noget

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering Uddrag fra Brugerhåndbogen 6. udgave, 2015 8. Procedure for behandling af genstande før magasinering 8.1 Rengøring af genstande Genstanden rengøres før magasinering eller præventiv behandling mod skadedyr

Læs mere

Som konservator er man meget optaget af at mindske eksponering af museumsgenstande og interiør til partikelforurening, fordi især de meget fine

Som konservator er man meget optaget af at mindske eksponering af museumsgenstande og interiør til partikelforurening, fordi især de meget fine Som konservator er man meget optaget af at mindske eksponering af museumsgenstande og interiør til partikelforurening, fordi især de meget fine partikler er meget tilsmudsende, og er svære at fjerne igen.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Gunderup syd for Mariager Velbevaret hustomt fra overgangen mellem bronze- og jernalder. J.nr. ÅHM 6495 December 2015 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon:

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

Frivilligpolitik for Odense Bys Museer

Frivilligpolitik for Odense Bys Museer Frivilligpolitik for Odense Bys Museer 1) Frivillige ved Odense Bys Museer Odense Bys Museer er et statsanerkendt museum, der er ejet og drevet af Odense Kommune som en institution under By- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Herstedøster sogn, Smørum hrd., Københavns amt., Stednr. 02.02.06 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro oktober

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Nyhedsbrev april 2010

Nyhedsbrev april 2010 Nyhedsbrev april 2010 Årsmøde Indkaldelse til årsmøde den 8.maj på Koldinghus skulle nu være nået ud til medlemmerne og vi glæder os til at se jer til en diskussion om foreningens aktiviteter i de kommende

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Vedtægter For KROPPEDAL

Vedtægter For KROPPEDAL Vedtægter For KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi 1 Museets navn, ejerforhold, art og status Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Digital på gravning en anden etnografi i felten

Digital på gravning en anden etnografi i felten Når arkæologisk viden bliver til af Jette Rostock Københavns Universitet 2009 Digital på gravning en anden etnografi i felten Under min etnografiske undersøgelse i forbindelse med den arkæologiske udgravning

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Beskrivelse af Københavns Museums magasinforhold.

Beskrivelse af Københavns Museums magasinforhold. Beskrivelse af Københavns Museums magasinforhold. Nuværende magasinforhold Københavns Museum opbevarer størstedelen af museets samlinger af kulturhistoriske genstande i magasinlokaler der ikke er egnede

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Full-body CT-scan af nogle gamle vestjyder udgravning af urner fra tuegravpladsen ved Årre Tine Lorange

Full-body CT-scan af nogle gamle vestjyder udgravning af urner fra tuegravpladsen ved Årre Tine Lorange udgravning af urner fra tuegravpladsen ved Årre Tine Lorange En gammelkendt tuegravplads ved Årre blev i efteråret 2008 genstand for nye undersøgelser i forbindelse med nedgravningen af jordkablet til

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

FUNDHÅNDTERINGSPROCESSEN

FUNDHÅNDTERINGSPROCESSEN TI KE L M Fe ÅN br ED ua E r2 N 01 S 4 AR FUNDHÅNDTERINGSPROCESSEN - på Femern Bælt udgravningerne Af: Rikke Lund Pedersen, arkæolog og fundansvarlig på Femern Bælt udgravningerne Når et arkæologisk fund

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Marts 2014 BERETNING OM STATSANERKENDTE MUSEERS SIKRING AF KULTURARVEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Brugermanual for tilsynsfører. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem

Brugermanual for tilsynsfører. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Brugermanual for tilsynsfører Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Side 1 af 7 Indhold Forside... 3 Opret kunstgenstand... 3 Tilsynsliste... 7 Skift kode... 7 Log på... 7 Side 2 af 7 Forside Søg efter

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Gilleleje Museums

Læs mere

Museer, musik, maritimt og magasiner

Museer, musik, maritimt og magasiner Museer, musik, maritimt og magasiner Dansk Folkepartis finanslovsudspil 1 på kulturområdet for 2017 August 2016 Indhold Museer, musik, maritimt og magasiner 3 Fregatten Jylland og Skibsbevaringsfonden

Læs mere

Museet for Varde By og Omegn

Museet for Varde By og Omegn Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Museet for Varde By og Omegn 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Museet for Varde By og Omegn Lundvej 4 6800 Varde Indholdsfortegnelse

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24.

SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24. SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24. Kampagne: 11 05 KUAS nr. SVM01176 2. Kasser med deponeret knoglemateriale flere af knoglerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Brugermanual for registrant. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem

Brugermanual for registrant. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Brugermanual for registrant Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Side 1 af 7 Indhold Forside... 3 Opret kunstgenstand... 3 Skift kode... 7 Log på... 7 Side 2 af 7 Forside Søg efter kunstgenstande Alle

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 6 4 Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Læs mere

Kulturafdelingen, 18. august 2015.

Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen fremsender supplerende oplysninger vedr. dele af udtalelserne fra MED udvalget på Museum Horsens vedr. museumsanalyse og forslag til museumspolitik.

Læs mere

Forundersøgelses Rapportering

Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelse Dyekjærsvej 10 RSM 10.102 Oversigtbillede af Ringkøbing med markering af udgravningens placering. 2010 Tele Atlas / 2010 COWI A/S, DDO / Google Earth 2010

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for de konsekvenser, der er forbundet med flytningen af Erhvervsarkivet fra Aarhus til Viborg.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for de konsekvenser, der er forbundet med flytningen af Erhvervsarkivet fra Aarhus til Viborg. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 49 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samrådsspm. G om Rigsarkivets flytning af Erhvervsarkivet fra Aarhus til Viborg Åbent 12. november 2014

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

Bestyrelsens kontaktoplysninger er indsat her i brevet, og I er altid velkomne til at kontakte os.

Bestyrelsens kontaktoplysninger er indsat her i brevet, og I er altid velkomne til at kontakte os. Kære tillidsrepræsentant! VUC sektionens generalforsamling er overstået og den nyvalgte bestyrelse er gået i gang med arbejdet. Bestyrelse har fastlagt indsatsområder og har for det kommende år fordelt

Læs mere

Svendborg Museums handlingsplan for opfølgning på anbefalingerne givet i Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderingsrapport af 8. sept.

Svendborg Museums handlingsplan for opfølgning på anbefalingerne givet i Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderingsrapport af 8. sept. Svendborg Museums handlingsplan for opfølgning på anbefalingerne givet i Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderingsrapport af 8. sept. 2011 Vedr. arbejdsgrundlag: at museet udarbejder en strategi for sin

Læs mere

Brugermanual for administrator. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem

Brugermanual for administrator. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Brugermanual for administrator Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Side 1 af 9 Indhold Forside... 3 Opret kunstgenstand... 3 Tilsynsliste... 7 Brugere... 7 Skift kode... 9 Log på... 9 Side 2 af 9 Forside

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere