GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED"

Transkript

1 Årsrapport 2012 ÅRSrapport 2012 GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED MODVIND

2 Årsrapport hoved- og nøgletal Koncernen ( mio.) Omsætning 1.700, , , , ,3 Primært resultat før afskrivning og amortisering (EBITDA) 49,5 51,2 60,6 48,0 74,2 Primært resultat før amortisering (EBITA) 38,0 39,1 49,0 36,2 65,0 Primært resultat før særlige poster 28,9 26,7 41,6 29,4 58,3 Primært resultat (EBIT) 28,9 26,7 41,6 22,4 58,3 Resultat før skat (EBT) 23,2 19,6 35,4 17,4 45,4 Årets resultat 15,7 12,2 24,6 10,1 31,0 Balancesum 767,4 723,5 684,1 620,5 604,1 Egenkapital 294,8 282,2 284,9 257,3 203,6 Rentebærende forpligtelser, netto 74,9 120,3 98,5 102,8 229,0 Pengestrømme fra driftsaktivitet 61,4 48,5 46,6 118,2 44,3 Nøgletal (%, hvis andet ikke er anført) Organisk vækst 0,1 3,6-4,8-12,1 5,0 EBITDA-margin 2,9 3,3 4,3 3,4 4,9 EBITA-margin 2,2 2,6 3,5 2,5 4,3 Effektiv skatteprocent 32,4 37,8 30,5 42,0 31,7 Nettoarbejdskapital (NWC ultimo)/omsætning (LTM) 12,6 15,8 15,9 15,0 18,7 Gearing (rentebærende forpligtelser, netto/ebitda) antal gange 1,5 2,3 1,6 2,1 3,1 Egenkapitalforrentning (ROE) ekskl. amortisering 8,6 8,7 11,8 7,3 17,5 Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. amortisering 7,4 6,9 8,8 6,5 10,3 Egenkapitalandel (soliditet) 38,4 39,0 41,6 41,5 33,7 Aktierelaterede nøgletal Årets resultat i pr. udestående aktie (EPS) 2,00 1,55 3,13 1,48 4,55 Årets resultat ekskl. amortisering i pr. udestående aktie (EPS) 3,16 3,13 4,08 2,48 5,53 Udbytte i pr. aktie 0,89 0,70 1,34 0,57 2,01 Udbytte i pct. af årets resultat (payout ratio) 44,8 45,0 42,9 44,4 43,6 Udbytte i DKK pr. aktie 6,65 5,20 10,00 4,25 15,00 Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere (FTE) overblik Året var præget af nedgang på Solars markeder, og især slutningen af Q4 udviste en skuffende udvikling. Koncernens omsætning og indtjening i 2012 levede ikke op til de oprindeligt udmeldte forventninger. Arbejdskapitalen blev reduceret til 215,4 mio., svarende til 12,6% af omsætningen mod 15,8% i Den positive udvikling i arbejdskapitalen var medvirkende til, at pengestrømme fra driftsaktivitet steg til 61,4 mio. mod 48,5 mio. i Selskabet fastholder målsætningen for den finansielle gearing på 1,5 til 2,5 gange EBITDA. Selskabet forventer ikke at skulle foretage væsentlige opkøb i Bestyrelsen vil derfor vurdere muligheden for at udbetale et ekstraordinært udbytte i efteråret I den sammenhæng vil bestyrelsen på den kommende generalforsamling anmode om bemyndigelse til at kunne udbetale ekstraordinært udbytte på op til DKK 15,00 pr. aktie i perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

3 Årsrapport forord vi vil fokusere på godt købmandskab alvor er kommet for varmepumper. Og lavkonjunktur og finanskrise er med til at øge det økonomiske incitament til at gennemføre energieffektiviseringer i både offentligt og privat regi. Solar er til stede overalt Vi arbejder konstant med synlighed og burde være til at få øje på, for Solars løsninger er til stede overalt lige fra sygehuse og plejehjem over skoler og børnehaver til virksomheder, butikker og boliger. Der står ganske vist ikke Solar på armaturer, sensorer, kabler eller stikkontakter, men vi får alligevel sat vores tydelige aftryk på valg af produkter og løsninger undervejs i forsyningskæden. Forventninger Forventningerne til 2013 er en omsætning i intervallet mio. og EBITA i intervallet mio. Korrigeret for restruktureringsomkostninger og omkostninger til Solar 8000-udrulning forventer vi, at normaliseret EBITA vil udgøre mio. jf. omtale side Udsigter Med udsigt til lav eller negativ vækst i de lande, hvor Solar er repræsenteret, forventer vi i 2013 ingen medvind på den front. Det betyder, at vi i høj grad skal kigge indad for at optimere vores forretning og skabe øget lønsomhed. Det skal dels ske ved at styrke den måde, vi arbejder med driften fra dag til dag, dels gennem en række virksomhedsprogrammer. Effektivitet Det helt essentielle er, at vi opnår en bedre udnyttelse af vores eksisterende aktiver og kompetencer. Det betyder, at vi skal øge effektiviteten i alle led. Digitalisering, standardisering og forenkling bliver nøgleord internt i virksomheden og i forhold til kunder og leverandører. Vi skal fortsat udvikle vores elektroniske opkobling med leverandørerne og vores e-business-løsninger for at imødekomme kundernes forventninger. Det vil styrke vores vækst og indtjening samt øge produktiviteten i hele værdikæden. Vi vil fokusere på godt købmandskab og sideløbende rulle vores forretningskoncept Solar 8000 (SAP) ud på en effektiv og stabil måde. Gennem Solar 8000 får vi større gennemsigtighed og effektivitet. Energieffektivisering Energieffektive produkter og løsninger er vækstdrivere. Med vores Blue Energy-koncept vil vi være med til at øge kendskabet til energieffektivisering generelt, så beslutningstagere får øjnene op for den korte tilbagebetalingstid, der er i forbindelse med optimering af de tekniske installationer. Efter at solcelleanlæg har stået højt på dagsordenen i 2012, tror vi nu, at tiden for Vi skal i høj grad kigge indad for at optimere vores forretning og skabe øget lønsomhed. Flemming H. Tomdrup Koncernchef

4 Årsrapport årsrapport 2012 indhold Hoved- og nøgletal Forord Solar-koncernen i korte træk Strategi Ledelsesberetning Markeder Vores koncern Regnskabsberetning Finansielle mål Forventninger 2013 Risikoforhold Samfundsansvar God selskabsledelse Koncerndirektionen og Solar Management Team Bestyrelsen Aktionærinformation Regnskab 2012 Resumé for Solar-koncernen Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter til regnskabet Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors påtegning Kvartalsinformation Q4/2012 Copyright: Solar, marts 2013 Design og layout: Make Tekst: Solar A/S Årsrapporten er offentliggjort på dansk og engelsk den 6. marts 2013 via NASDAQ OMX Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og engelske version er det den danske version, der er gældende.

5 Årsrapport

6 Årsrapport Solar-koncernen i korte træk Solar A/S er etableret i 1919 og noteret på Københavns Fondsbørs i Solar er en af Nordeuropas førende tekniske grossister inden for el-artikler samt vvs- og ventilationsprodukter og tilbyder både produkter, viden og løsninger. Koncernen, der har hovedsæde i Kolding, har datterselskaber i Danmark inkl. Færøerne, Sverige, Norge, Holland, Belgien, Tyskland, Polen og Østrig. Desuden indgår Aurora Group i Solar-koncernen. Aurora Group er en af Nordens førende distributører af tilbehørsprodukter til forbrugerelektronik og driver forretning i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Solar-koncernen har i 2012 haft en omsætning på 1.700,9 mio. svarende til DKK 12,7 mia. og beskæftiger medarbejdere. omsætning mio , antal medarbejdere ebita mio. gearing antal gange Ebitda roic (%) udbytteprocent 38,0 10 antal LANDE SOLAR-KONCERNEN ER I 1,5 41,5 e-business-andel % af omsætning 7, børsnoteret 44, grundlagt

7 Årsrapport solar-koncernen omsætning mio. 1. Danmark 411,5 24,1% af omsætningen 6. Polen 37,1 2,2% af omsætningen Sverige 332,0 19,4% af omsætningen 7. Belgien 34,0 2,0% af omsætningen Norge 263,5 15,4% af omsætningen 8. Østrig 54,3 3,2% af omsætningen Holland 366,1 21,4% af omsætningen 9. Færøerne 3,6 0,2% af omsætningen Tyskland 144,8 8,5% af omsætningen 10. Aurora Group* 62,0 3,6% af omsætningen * Danmark, Norge, Sverige, Finland Stronger together Solar skal være det stærkeste led Evnen til at forstå og opfylde vores kunders behov er fundamental for vores succes. Det kræver, at vi er det stærkeste led mellem vores leverandører og kunder og skaber en mere effektiv værdikæde. Manufacturer Solar Contractors End users Our foundation Values Our values what we stand for and what shape our culture: SmartFun Glow Courage. Mission We understand our customers needs and provide value-adding services and products. We call it stronger together. Vision To become #1 in Technical Wholesale.

8 Årsrapport stronger together er godt købmandskab

9 Årsrapport Godt købmandskab Med en endnu mere offensiv og kundeorienteret salgsorganisation kommer vi kunderne i møde i bogstaveligste forstand. Som eksempel har vi i Danmark indført Solar Fastbox. Det er et koncept, hvor vi hurtigt bringer materialer ud til kunderne, mens de arbejder på en opgave. Så kan de koncentrere sig om at tjene penge i stedet for at køre til grossisten efter varer.

10 Årsrapport strategi solars strategi skal sikre øget indtjening Strategien for omfatter tre fokusområder: Godt købmandskab, drift og medarbejdere. Samtidig bliver digitalisering, standardisering og forenkling tre vigtige nøgleord fremadrettet. Vi har et stort behov for at digitalisere interne processer for at reducere ressourceforbrug og manuelt arbejde. SAP giver os bedre mulighed for at koble elektronisk op mod leverandører og gør os mere effektive ikke mindst i håndteringen af ordrer og fakturaer. Samtidig har vi stærkt fokus på at øge elektronisk samhandel med kunderne, ligesom vi vil udnytte mulighederne i forhold til markedsføring. Digitalisering, standardisering og forenkling bliver tre vigtige nøgleord fremadrettet. Vi vil forenkle tingene i det omfang, vi overhovedet kan for at højne produktivitet og lønsomhed. Samtidig vil vi i højere grad prissætte vores serviceprodukter, så prisen afspejler de ressourcer, der er forbundet med den konkrete service. Strategien indeholder også virksomhedsprogrammerne Solar Way, Sales Excellence, Blue Energy og People Development. Hertil kommer lokale projekter. Finansielle mål Vores lean-program, som vi introducerede tilbage i 2007, er begyndelsen til den standardisering, som vi nu vil forfine i alle led. Vi har med lean oplevet et løft i kvalitet og produktivitet. Et eksempel er vores centrallagre, hvor vi i forbindelse med ferier undgår nedgang i både kvalitet og produktivitet, da vores standardiserede arbejdsprocesser sikrer samme høje standard ved brug af vikarer. Vi vil øge standardiseringen alle de steder, hvor der er tale om gentagelser i arbejdet. Det kan være salgsprocesser, indkøbsprocesser eller markedsføring. Hver gang vi har en proces, der skal gentages, vil vi standardisere og dermed reducere ressourceforbruget. Nøgletal År / periode Finansielle mål EBITA-margin ,5% ROIC ekskl. amortisering 2015 >14% Arbejdskapital/seneste 12 mdr. omsætning 2015 <13% Egenkapitalandel % Gearing (NIBD/EBITDA) ,5-2,5x Udbytteprocent (af indtjening efter skat) % En forudsætning for at nå målene for EBITA-margin og ROIC er vækst på over 3% i gennemsnit over perioden. Det er en forudsætning, at markedet i Holland stabiliseres i 2013.

11 strategi Årsrapport OUR WORK TOWARDS INCREASED PROFIT Operation (continuous improvement and performance management) Strategy (our company programmes) Ambition (to become one of the most profitable technical wholesalers in our markets) Foundation (our values, mission and vision) Virksomhedsprogrammer SOLAR WAY SALES EXCELLENCE BLUE ENERGY PEOPLE DEVELOPMENT Vi skal grundlæggende optimere vores daglige drift for at øge indtjeningen. Det skal blandt andet ske gennem øget fokus på godt købmandskab. Vi skal rulle Solar 8000 (SAP) ud på en effektiv og stabil måde. Fremover vil vi løbende optimere standardprocesserne og derigennem gå fra best practice til next practice af Solar Way. Vi ønsker at skabe en mere offensiv salgsorganisation. Vi vil differentiere os fra vores konkurrenter og skabe større værdi for vores kunder ved at blive endnu bedre til at levere både fysiske produkter og serviceprodukter. Ved hjælp af standardiserede salgsprocesser med en klar rolle- og ansvarsfordeling vil vi reducere omkostninger forbundet med salg og derigennem øge både omsætning og indtjening pr. medarbejder. Energieffektive produkter og løsninger er vækstdrivere. Vi skal udvikle og optimere vores kompetencer på området og dele viden på tværs af vores datterselskaber for at matche kundernes fremtidige krav. Vi skal kapitalisere på vores Blue Energykoncept i bestræbelserne på at sikre vores position som #1 in Technical Wholesale. Klart definerede og standardiserede løsninger inden for Blue Energy skal være med til at hæve salget på dette område. Som en del af Solar Business Academy vil vi udvikle et program med fokus på salgstræning og derigennem skabe en endnu mere effektiv og kundeorienteret salgsorganisation. Samtidig ønsker vi generelt at sikre karriereudvikling i Solar. Vi vil styrke intern rekruttering ved at synliggøre forskellige karrieremuligheder i Solar og vise specialister, at der også er en karrierevej for dem. Den demografiske udvikling i arbejdsstyrken vil blive en udfordring fremover. Vi har derfor lanceret et Employer Branding-koncept for at synliggøre Solar som arbejdsgiver, tiltrække potentielle medarbejdere samt øge stoltheden blandt de eksisterende medarbejdere.

12 Årsrapport ledelsesberetning Solar tror på potentialet i energieffektivisering Energieffektive løsninger har været centreret omkring energieffektivisering. Med vores Blue Energy-koncept har vi skabt øget opmærksomhed omkring energieffektive løsninger og har udnyttet dette fokus til at generere salg.

13 ledelsesberetning Årsrapport Et godt eksempel er solcellesalget, der er boomet i Danmark, indtil den såkaldte nettomålerordning blev ændret og gjort mindre attraktiv for private. Her har Solars danske datterselskab formået at omstille sig til det pludseligt opståede marked. Erfaringerne herfra kan vi bruge i Holland, hvor vi er ved at etablere solceller som nyt forretningsområde, ligesom Polen og Sverige kan være på vej med en nettomålerordning. Med den ændrede nettomålerordning i Danmark vil Solar nu i stedet satse på salg af større anlæg i takt med, at der opstår nye markedsmuligheder. Det kan være andelsboligforeninger, klyngehuse eller erhvervsvirksomheder, der vælger at investere i et solcelleanlæg med en relativt kort tilbagebetalingstid. Det kan også være i forbindelse med byggeri af nye kommercielle bygninger, hvor man tager højde for det nye bygningsreglement, der træder i kraft efter 2015 og bruger solcelleanlæg som et element til at reducere energiforbruget. Endelig lægger regeringen op til at genindføre boligjobordningen i 2013 og Generelt har trenden i 2012 været færre men større projekter. Solar er fulgt med derhen, hvor væksten trods alt har været og har magtet at være med på de store projekter. Det har i høj grad handlet om energioptimering af eksisterende bygninger, bl.a. drevet af EU s ambitiøse energimål for I Danmark og Norge har vi desuden fokuseret på salg af udendørs belysning, såsom vej- og parkbelysning. Vores Blue Energy-kampagne med en truck på rundtur til Danmark, Sverige, Norge, Holland og Tyskland har også haft effekt. Vi har haft omkring 8000 besøgende i trucken - både tekniske installatører og deres kunder - hvilket har kastet en række konkrete opgaver af sig. Desuden har vi sikret os en platform, Med vores Blue Energykoncept har vi skabt øget opmærksomhed omkring energieffektive løsninger og har udnyttet dette fokus til at generere salg. hvorfra vi fremadrettet kan kommunikere om Blue Energy. Cirka 5000 kunder modtager løbende nyhedsbreve og andet materiale om Blue Energy og fungerer derved som ambassadører for området. Også vores forbedrede Blue Energy-hjemmeside er med til at gøre det enklere for installatørerne at sælge energieffektive løsninger. Hjemmesiden, der har oplevet vækst på 115% i antallet af besøgende, giver blandt meget andet adgang til cases om realiserede energibesparelser samt vores Blue Energy-kalkulator. Kalkulatoren er et af Solars nye værktøjer, som gør det muligt at beregne, hvornår det er relevant at foretage renoveringer på eksisterende bygninger for at øge energieffektiviteten. Kalkulatoren indeholder et bredt spektrum af potentielle energibesparelser og kan desuden anvendes til at give en fornemmelse af, hvilke besparelser man kan forvente i nye konstruktioner. Solar har også lanceret The Solar Blue Energy Challenge, som er en app til smartphones. Den udfordrer brugernes viden om Blue Energy og energieffektivisering og er foreløbig blevet downloadet 3000 gange. Forretningsområdet Solar Consulting i Danmark har haft succes med at supportere tekniske installatører på energioptimeringsprojekter. De gode erfaringer skal nu overføres til vores øvrige markeder. Solar Consulting i Danmark skal udarbejde attraktive standardløsninger, der primært kan bruges på vores hovedmarkeder men også i de øvrige lande. En standardløsning til eksempelvis en børnehave vil klart indikere energibesparelsespotentialet og dermed tydeliggøre det økonomiske incitament, som skal gøre valget lettere for beslutningstagere.

14 ledelsesberetning Årsrapport e-business solar 8000 Med implementeringen af Solar 8000 (SAP) i Solar Nederland i juni 2012 har vi nået endnu en milepæl i dette store forandringsprojekt. Efter implementeringer i to datterselskaber og forberedelse til udrulning i yderligere to datterselskaber Solar Danmark og Solar Sverige kan vi bekræfte, at Solar 8000 er det rigtige valg for os. Vi er overbeviste om, at vi får den effektivisering, som vi fra begyndelsen har stræbt efter. For medarbejderne er der tale om en stor omstilling. Flere manuelle opgaver bortfalder, og vi kan udnytte vores medarbejderes kompetencer mere effektivt. Samtidig får vi større gennemsigtighed i hele forretningen. Kortsigtet vil der være restruktureringsomkostninger forbundet med Solar 8000, da sammensætningen af medarbejdere løbende tilpasses. Vi oplever stadig en positiv udvikling, når det gælder kundernes brug af Solars e-business-værktøjer. E-business-andelen af koncernens samlede omsætning er steget til 41,5% i 2012 (eksklusiv de i 2011 tilkøbte selskaber) mod 39% i Det svarer til, at vi har øget vores online-omsætning med ca. 49 mio. fra 2011 til Flere og flere handler via mobilen. Efter downloads af Solar Mobile App i 2011, er det tal nu steget til over Det bekræfter os i, at vi har set rigtigt ved at give kunderne mulighed for at bestille og genbestille varer via mobilen. I fremtiden vil salget foregå digitalt. Solar 8000 er ikke blot implementering af et nyt IT-system men også gennemgribende forretningsudvikling. Via SAP vil vi digitalisere både interne processer og vores processer i forhold til kunder og leverandører. Der ligger et stort potentiale og venter, når vi er oppe at køre på Solar 8000 i de fire store lande vel vidende at der efter implementering sker et tab af effektivitet, som det kan tage nogle kvartaler at genvinde. Vi er overbeviste om, at vi med Solar 8000 får den effektivisering, som vi fra begyndelsen har stræbt efter. 41,5% e-business-andel samlet Antal downloads siden 2011 steg antal downloads med mio. stigning i online-omsætning

15 ledelsesberetning Årsrapport employer branding group mindset Den demografiske udvikling i arbejdsstyrken vil blive en udfordring fremover, og vi er bevidste om behovet for at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere fremadrettet. Vi har derfor arbejdet med en strategi for Employer Branding og har fornylig lanceret et Employer Branding-koncept for at synliggøre Solar som arbejdsgiver, tiltrække potentielle medarbejdere samt øge stoltheden blandt de eksisterende medarbejdere. At en grossistvirksomhed ansætter en erhvervsph.d.-studerende til at undersøge fænomenet Group Mindset er utraditionelt og anderledes. Via dataindsamling både fra koncernhovedkontoret og fra besøg hos vores datterselskaber kortlægger den studerende, hvordan fælles tankegang på tværs af koncernen kan understøtte Solars strategi. Vi tror på et værdifuldt udbytte af det igangværende treårige projekt, der foregår i samarbejde med Copenhagen Business School og DI. solar business academy Vi har fortsat lederuddannelsen på Solar Business Academy. Derudover har vi sat gang i en projektlederuddannelse og været igennem første træning af projektledere. Da vores organisation fremadrettet kræver, at vi i højere grad også kan lede på afstand, har vi desuden sat gang i et forløb med distanceledelse, som kræver speciel ledelseskapacitet.

16 Årsrapport Markeder Solar oplever faldende vækst Uanset hvor vi kigger hen, er væksten faldet i Nogle af vores datterselskaber har stadig positiv vækst, mens andre har stærkt negativ vækst. Samlet set ligger vi under forventningerne til både omsætning og indtjening. Vores resultat er drevet af en mere positiv udvikling i Danmark end ventet, en god udvikling i Norge efter genopretningen, en svagere indtjening i Sverige end normalt samt betydelige tab i Holland og Tyskland. I Danmark har vi gennemført et generationsskifte på direktørposten og i forlængelse heraf lavet en omlægning af ledelsesstrukturen, der matcher fremtidige behov. Vi har udnyttet de markedsmuligheder, der har været, og vores Blue Energy-koncept har været det bærende element. Solar Consulting har udvidet for at kunne følge med i forbindelse med energioptimering af eksisterende bygninger som skoler, erhvervsejendomme og bankfilialer. Samtidig har det danske selskab udnyttet det marked for salg af solceller til private, der opstod. Salg af solceller til private samt kommunale bygninger sammenholdt med fremgang på vvs har kompenseret for det lave aktivitetsniveau inden for installatørernes serviceforretning samt nybyggeri. Solar Danmarks vækst i Q4, der udgjorde ca. 18% reguleret for antal arbejdsdage, var hovedsageligt drevet af netop salget af solceller. Ændringen i nettomålerordningen har dog betydet, at solcellesalget til private efterfølgende er gået i stå. Som konsekvens heraf har vi tilpasset organisationen. Vi har udnyttet de markedsmuligheder, der har været, og vores Blue Energy-koncept har været det bærende element. I Sverige har markedet været præget af lavere vækst, og vi har opnået en lavere indtjening, end vi normalt præsterer på det svenske marked. Vi har haft en god udvikling på el, mens vi fortsat arbejder med at positionere os med vvs i de større byer. Vores nye landedirektør har siden sin tiltrædelse i april 2011 gennemført en omlægning og styrkelse af salgsorganisationen. Vi har i Q4 foretaget en tilpasning af organisationen. I Norge har året været præget af genopretning oven på Solar 8000-pilotprojektet. Arbejdet med at styrke indtjeningen er forløbet som planlagt specielt i andet halvår. Det til trods for at markedet har oplevet en lavere vækst i H end forventet. Genopretningsplanen er fulgt, og vi har fået den ønskede indtjeningsforbedring. Vores belysningsorganisation, som blev forstærket i 2011, har haft effekt. Vi har set større aktivitet på området og fået adgang til salg af vej- og parkbelysning i nogle kommuner. I Holland er det dårlige resultat drevet af meget negativ markedsvækst kombineret med, at vi ikke har haft mulighed for at restrukturere samtidig med overgangen til Solar Vi kan se, at mange af vores kunder har det svært økonomisk, hvilket har resulteret i betydelige tab på debitorer. Sidst på året har vi i fællesskab med vores direktør i Solar Nederland B.V. fundet tiden rigtig til at skilles. Desuden har vi påbegyndt restruktureringer i Q4 2012, som fortsætter i Q

17 Markeder Årsrapport Solar Danmark (ekskl. resultat i datterselskaber) Solar Norge Beløb i mio Omsætning 437,2 355,7 340,7 371,4 411,5 Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,0 4,5 4,7 Solar 8000-omkostninger 0,0 0,0-1,3-2,3-4,1 EBITA 36,4 21,9 22,6 28,9 36,6 Organisk vækst 3,9% -18,4% -4,2% 9,0% 10,7% EBITA-margin 8,3% 6,2% 6,6% 7,8% 8,9% ROIC ekskl. amortisering 15,7% 14,6% 16,2% 25,9% 21,5% Medarbejdere (FTE) Antal filialer Beløb i mio Omsætning 242,4 210,4 216,8 242,2 263,5 EBITA 9,1 11,4 6,7 2,1 9,0 Organisk vækst 13,8% -7,8% -5,3% 8,8% 4,3% EBITA-margin 3,8% 5,4% 3,1% 0,9% 3,4% ROIC ekskl. amortisering 18,8% 24,1% 11,4% 4,3% 13,6% Medarbejdere (FTE) Antal filialer Det anslås, at overgangen til Solar 8000 har medført et samlet driftstab på 4 mio. i 2010 og 8 mio. i Andre driftsindtægter vedrører viderefakturering af investeringen i Solar 8000 til dattervirksomheder. Omsætning i mio. EBITA margin Omsætning i mio. EBITA margin % 8% 6% 4% 2% 0% % 5% 4% 3% 2% 1% 0% År År Solar Sverige Solar Nederland (inkl. Conelgro B.V. fra 30/ ) Beløb i mio Omsætning 302,8 262,2 292,1 314,6 332,0 Solar 8000-omkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3 EBITA 11,9 9,5 12,8 12,7 8,3 Organisk vækst 7,1% -4,6% 0,1% 2,3% 1,7% EBITA-margin 3,9% 3,6% 4,4% 4,0% 2,5% ROIC ekskl. amortisering 12,3% 9,7% 12,7% 13,6% 12,9% Medarbejdere (FTE) Antal filialer Beløb i mio Omsætning 271,3 371,1 332,2 353,9 366,1 Solar 8000-omkostninger 0,0 0,0 0,0-3,0-2,0 EBITA 10,5-0,3 6,8 2,2-9,3 Organisk vækst -0,1% -19,5% -10,5% 0,7% -11,1% EBITA-margin 3,9% -0,1% 2,0% 0,6% -2,5% ROIC ekskl. amortisering 17,0%* -0,2% 3,9% 3,2%* -5,2% Medarbejdere (FTE) Antal drive-ins * Ved beregning af ROIC er der foretaget omregning, således at helårseffekten af Vegro B.V. (2008) samt Conelgro B.V. (2011) fremgår. Omsætning i mio. EBITA margin Omsætning i mio. EBITA margin År % 4% 3% 2% 1% 0% År % 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3%

18 Markeder Årsrapport Solar Deutschland (inkl. GFI Gesellschaft für Installationstechnik mbh fra 30/ ) Beløb i mio Omsætning 151,7 147,4 142,6 138,7 144,8 EBITA -1,5-3,9-1,7-5,7-6,0 Organisk vækst 6,1% -2,8% -3,3% -9,3% -13,3% EBITA-margin -1,0% -2,6% -1,2% -4,1% -4,1% ROIC ekskl. amortisering -2,8% -9,1% -3,7% -8,1%* -12,1% Medarbejdere (FTE) Antal drive-ins v * Ved beregning af ROIC er der foretaget omregning, således at helårseffekten af GFI Gesellschaft für Installationstechnik mbh fremgår. Omsætning i mio. EBITA margin I Tyskland er tabet drevet af afgang af medarbejdere tilbage i 2011, som har været medvirkende til fald i indtjening i visse regioner, mens andre regioner har klaret sig bedre end ventet. Markedet har siden Q været faldende, og vi har løbende tilpasset organisationen. I Q vil der ske yderligere tilpasning. I Polen har vi fortsat strategien, der frem mod 2015 skal placere selskabet blandt de førende el-grossister. Vi har åbnet fem nye filialer i Markedet har været drevet af store investeringer op til EURO 2012, hvorefter vi har set en negativ markedsudvikling resten af året. Vi vil videreudvikle selskabet gennem filialåbninger og opkøb for at nå den nødvendige kritiske masse. De fire selskaber, der blev tilkøbt i september 2011, har fortsat deres fokus på små og mellemstore kunder og i mindre grad industri. Vi har høstet synergier, og vi er i gang med at drøfte selskabernes fremtidige rolle inden for rammerne af strategien for Aurora Group har klaret sig godt igennem et år med vanskelige markedsvilkår på grund af lavt privatforbrug i de fire nordiske lande, hvor selskabet opererer. Aurora Group er specielt blevet styrket i Danmark og i forhold til salg til store nordiske kæder. Det er lykkedes at få eneforhandling i Norden på en række trendsættende produkter. I Polen har vi fortsat strategien, der frem mod 2015 skal placere selskabet blandt de førende el-grossister År Solar Polska (inkl. Eltomont Sp. z o.o. fra 6/ ) Beløb i mio Omsætning 24,8 22,5 28,5 35,2 37,1 EBITA -0,7-0,9-0,5 0,2-0,2 Organisk vækst -3,4% -9,7% 13,2% 18,3% 6,8% EBITA-margin -2,8% -4,0% -1,8% 0,6% -0,5% ROIC ekskl. amortisering -5.9%* -10,2% -5,3% 1,4% -3,2% Medarbejdere (FTE) Antal drive-ins Omsætning i mio. EBITA margin År % 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% 1% 0% -1% -2% -3% -4%

19 Markeder Årsrapport Claessen, Belgien (fra 30/ ) Solar Føroyar Beløb i mio Omsætning 9,8 34,0 EBITA 0,8 1,0 Organisk vækst -11,2% EBITA-margin 8,2% 3,0% ROIC ekskl. amortisering 32,5%* 8,0% Medarbejdere (FTE) Antal drive-ins 8 8 Beløb i mio Omsætning 6,2 3,9 3,6 3,8 3,6 EBITA 1,1 0,4 0,3 0,4 0,3 Organisk vækst 3,2% -37,0% -9,2% 6,1% -6,0% EBITA-margin 17,1% 10,3% 8,3% 10,5% 8,1% ROIC ekskl. amortisering 72,9% 23,8% 25,3% 32,8% 25,5% Medarbejdere (FTE) Antal drive-ins * Ved beregning af ROIC er der foretaget omregning, således at helårseffekten af Claessen ELGB fremgår. Omsætning i mio. EBITA margin Omsætning i mio. EBITA margin % 8% 6% 4% 2% 0% % 15% 10% 5% 0% År År GFI, Østrig (fra 30/ ) Aurora Group Beløb i mio Omsætning 12,9 54,3 EBITA 0,1 0,2 Organisk vækst 5,1% EBITA-margin 0,8% 0,4% ROIC ekskl. amortisering 5,2%* 0,1% Medarbejdere (FTE) Antal drive-ins 6 6 Beløb i mio Omsætning 55,4 50,5 51,6 57,8 62,0 EBITA 0,1 0,1 1,8 2,1 2,8 Organisk vækst -6,1% -4,9% -4,4% 0,1% 4,4% EBITA-margin 0,2% 0,2% 3,5% 3,6% 4,4% ROIC ekskl. amortisering 0,8% 1,2% 12,5% 12,6% 17,1% Medarbejdere (FTE) * Ved beregning af ROIC er der foretaget omregning, således at helårseffekten af GFI GmbH fremgår. Omsætning i mio. EBITA margin Omsætning i mio. EBITA margin ,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% % 5% 4% 3% 2% 1% 0% År År

20 Årsrapport vores koncern Alle koncernens selskaber er 100 pct. ejet. Enkelte selskaber uden aktivitet er ikke medtaget i oversigten. Solar A/S Reg.-nr Aktiekapital DKK Solar Danmark A/S, Danmark Reg.-nr Teknisk grossist inden for el, vvs og ventilation 2 Solar Sverige AB, Sverige Reg.-nr Aktiekapital SEK Teknisk grossist inden for el og vvs 3 Solar Norge AS, Norge Reg.-nr Aktiekapital NOK Teknisk grossist inden for el 4 Solar Nederland B.V., Holland Reg.-nr Aktiekapital Solar Deutschland GmbH, Tyskland Reg.-nr. HRB 516 NM Aktiekapital GFI Gesellschaft für Installationstechnik mbh, Tyskland Reg.-nr. HRB Aktiekapital GFI Elektro GmbH, Tyskland Reg.-nr. HRB Aktiekapital Tekniske grossister inden for el 6 Solar Polska Sp. z o.o., Polen Reg.-nr Aktiekapital PLN Teknisk grossist inden for el 7 Claessen ELGB NV, Belgien Reg.-nr Aktiekapital Teknisk grossist inden for el Conelgro B.V., Holland Reg. no Aktiekapital Solar Nederland: teknisk grossist inden for el og vvs Conelgro: teknisk grossist inden for el

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q3 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q3 2008 4 Q1-Q3 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 6 Forventninger til 2008

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013 Konklusion Solar opnåede i 2012 en omsætning på 1.701 mio. EUR og et nettoresultat på 15,7 mio. EUR, dvs. stigninger på hhv. 11 og 29 % ift. 2011. Resultatet var negativt påvirket af en nedgang i salget

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Analyse af Solar A/S 3. september 2013

Analyse af Solar A/S 3. september 2013 Konklusion Første halvår af 2013 viser et stærkt udfordret Solar, idet man oplevede en negativ organisk vækst på 7,6 %. Omsætningen i H1 faldt til 759 mio. fra 815 mio. i 2012. Bundlinjen var negativ med

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Company News Service https://cns.omxgroup.com. Nr. 2 2009 Telefonnr. 76 30 42 00

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Company News Service https://cns.omxgroup.com. Nr. 2 2009 Telefonnr. 76 30 42 00 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Company News Service https://cns.omxgroup.com Meddelelse Solar A/S Nr. 2 2009 Telefonnr. 76 30 42 00 Kontaktperson: CEO Flemming H. Tomdrup Solar A/S Direktionen Haderslevvej

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014 Konklusion 2013 var et svært år for Solar. Omsætningen på 1.532 mio. svarede til et fald på 6,5 % sammenlignet med 2012, og overskuddet landede på 3 mio.. Omkostninger til restruktureringer og IT-systemet

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

"Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer"

Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer Axcel som en del af oplevelsesøkonomien? Joachim Sperling CKO, 7. juni 2011 Axcels grundidé "Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt

Læs mere