1. FILMFABRIKKENS KERNEOMRÅDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. FILMFABRIKKENS KERNEOMRÅDE"

Transkript

1 Filmfabrikkens tilstand Oktober 2013 Filmfabrikken beskæftiger sig bredt med filmundervisning og filmuddannelse og har af praktiske grunde inddelt sit virke i tre afdelinger: 1. Filmfabrikkens kerneområde, som indbefatter den 3-årige filmuddannelse for unge, som er Filmfabrikkens flagskib, Talentvejen for unge, der ønsker at arbejde videre med film efter det tredje filmskoleår, og Film Camp Møn, som er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor unge fra hele landet og verden mødes på Møn for at producere film, skabe venskaber og udvikle netværk. Det indgår i sidstnævnte koncept, at der hvert år deltager unge fra Møn, der også optræder som en slags værter og ambassadører for øen og Vordingborg Kommune. 2. Filmfabrikkens kurser og arrangementer samler alle de øvrige aktiviteter, som Filmfabrikken genererer i egne lokaler eller på skoler og institutioner. 3. Filmfabrikkens praktiske filmopgaver indbefatter de bestillingsprojekter, som Filmfabrikken får tilbudt fra kommune, institutioner, erhvervsliv og private. Filmfabrikken påtager sig gerne disse opgaver, da det giver interesserede elever mulighed for at prøve kræfter med mere professionelle produktioners krav og udfordringer. Men selvfølgelig under vejledning og supervision af faglærere. Filmfabrikken er støttet af Vordingborg Kommune og Det Danske Filminstitut. 1. FILMFABRIKKENS KERNEOMRÅDE Den 3-årige filmuddannelse for unge. Filmfabrikken er i efteråret 2013 fuldt udbygget med de planlagte tre hold. Hermed er Filmfabrikkens uddannelse for unge etableret i fuld skala. Uddannelsen henvender sig til unge mellem 13 og 18 år i Vordingborg Kommune og sker i samarbejde med Vordingborg Ungdomsskole. 1. års holdet (Hold 2013) startede mandag den 30. september med 14 elever. 2. års holdet (Hold 2012) startede torsdag den 3. oktober med 12 elever. 3. års holdet (Hold 2011) startede onsdag den 2. oktober med 16 elever. Det optimale antal elever er 15. Talentvej Der arbejdes stadig med en undervisningsplan for Filmfabrikkens Talentvej, hvor 1 2 unge fra afgangsholdet 2014 med særlig interesse for at fortsætte filmarbejde tilbydes en individuel filmuddannelse med mentorordning. Talentvejen starter efteråret Film Camp Møn Pilotprojekt med 8 deltagere er afholdt i efterårsferien ( oktober). Der deltog 3 elever fra DaBUF (Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber), som Filmfabrikken samarbejder med om den første egentlige Film Camp Møn i sommeren Pilotens elever kom fra København, Jylland og Fyn og regionen. Filmfabrikken og DaBUF har ansøgt Nordisk Kulturfond om støtte og har fået bevilget ,- kroner til Film Camp Møn 2014, hvor børn og unge fra Norden sætter hinanden stævne på Møn for at producere film, lære hinanden at kende og skabe kreativt netværk. Der arbejdes videre på en endelig finansiering.

2 2. KURSER OG ARRANGEMENTER Vordingborg Kommunes 7. klasser Filmfabrikken gennemførte i 2012/2013 dagkurser for Vordingborg Kommunes 7. klasser. Alle elverne producerede en lille film efter et 0-manus. Kurserne var et gratis tilbud til at besøge Filmfabrikken og få kendskab til denne og dens undervisning. Ugekursus på Friskolen For Friskolen afholdt Filmfabrikken i januar 2013 et ugekursus for skolens 7. klasse. Projektet resulterede i en kortfilm, der havde premiere i Biografen i Stege. Der planlægges i øjeblikket en gentagelse af det vellykkede projekt i januar dages kursus for dramaholdet på Gåsetårnsskolen Dramaholdet fra Gåsetårnsskolen gæstede Filmfabrikken, hvor de optog to små filmøvelser efter 0-manus. 10-ugers folkeoplysningskurser for unge og voksne Filmfabrikken tilbød i efteråret 2013 to folkeoplysningskurser for unge og voksne. Det praktiske kursus Hvordan man kan bruge sin ipad, iphone/imovie kunne ikke samle deltagere nok, mens det filmhistoriske kursus Film, der ændrede verden gennemførtes med 18 deltagere. Kurset startede den 3. oktober Kursusafgiften per deltager var 1.000,- kroner for 10 gange. 3 filmdage på VUC i Vordingborg VUC henvendte sig til Filmfabrikken med et ønske om at starte undervisningsåret med en 3-dages filmworkshop for 120 elever. Første kursusdag var en teoretisk gennemgang for alle elever af filmfortællingens dramaturgi og virkemidler. Anden kursusdag blev eleverne delt i to grupper. Den ene gruppe på 60 elever arbejdede i grupper på fem med idéudvikling, mens de andre 60 producerede film i tre hold under supervision af tre af Filmfabrikkens faglærere. Tredje dagen byttede anden dagens hold plads, så alle elever fik teoretisk ballast, hands on og redskaber til storytelling. To 3-timerskurser for Vordingborg Udviklingsselskab Vordingborg Udviklingsselskab bad i foråret 2013 Filmfabrikken om at afholde to 3- timers kurser i henholdsvis praktisk filmoptagelse og storytelling. Artcore I 2014 afholder Filmfabrikken fem filmworkshops i forskellige af kulturregionens byer. Der er tale om fem weekends for max 15 unge mellem 15 og 25 år. Forløbet omhandler idéudvikling, manuskript, storyboard, produktion, redigering og premiere, hvorfor det er optimalt at deltage i hele forløbet. Artcore er et projekt, der også indbefatter workshops i scenekunst og billedkunst. Initiativtager er Talentskolen i Næstved. Mit Møn Filmfabrikken har søgt Nordea Fonden og fået bevilget ,- kroner til at gennemføre projekt Mit Møn. I efteråret 2013 udvikler børn og unge, voksne og gamle historier fra Møn, der kan blive til film, i samarbejde med Filmfabrikkens faglærere. Filmfabrikken satser på 20 historier, hvoraf i hvert fald 5-10 skal realiseres i løbet af vinteren, foråret og sommeren Mit Møn er støttet som et eksemplarisk projekt, der i princippet kan placeres hvor som helst i Danmark, hvorfor der skal udarbejdes en manual. Mit Møn fortsætter med nye film hvert år og er tænkt som et

3 filmværk i konstant udvikling. Filmene vil blive tilgængelige på alle platforme og kan bruges i kampagner til at fremme turisme og bosættelse i området. 3. FILMFABRIKKENS PRAKTISKE FILMOPGAVER Talentskolen i Næstved For den nys startede Talentskole i Næstved har Filmfabrikken produceret en intro til Talentskolens hjemmeside. Introen former sig som en kortfilm i farcestil om en ung mand, der er for sent på den og skal nå frem til et ikke kendt mål. Før afslutningen afslører, at han skal på Talentskolen. Forhindringerne undervejs er legio. Filmen To be or not to be blev optaget på en uge i sommeren 2013 og havde urpremiere den 4. oktober samme år under Kulturnatten i Næstved. Musik-Clip Femernbæltregion Med støtte fra KulturLINK Femern Bælt har Filmfabrikken i september 2013 optaget en musikvideo, hvor fire danske og fire tyske musikere i toner fortæller om at høre sammen på trods af grænser. Initiativtager er Tontalente i Lübeck, og for at opnå støtte skal der være to tyske og to danske institutioner med i projektet. Fra tysk side er det ud over Tontalente den folkelige radiokanal Ofner Kanal ligeledes fra i Lübeck, mens de danske interessenter er Filmfabrikken og Vordingborg Musikskole. Tontalente står for organisering og de tyske musikere, Ofner Kanal for studieoptagelser, Vordingborg Musikskole for de danske musikere og Filmfabrikken for produktionsplan, filmoptagelser og redigering. Musikskolen har fået Lasse Elkjær til at komponere musikken, og Musikskolen og Ofner Kanal har skrevet sangteksterne. Byrum Stege Filmfabrikken er af Kulturregion Sjælland blevet bedt om at dokumentere, hvad unge mennesker mener om den mønske metropol som værested og oplevelsesrum. Projektet mundet ud i en filmfestival sommeren 2014 i Stege Vold med open air og forskellige filmaktiviteter samt en filmklub for unge. Filmfabrikkens studier bliver formodentlig ramme for filmklubben og forberedelserne til filmfestivalen. Byrum Men også i Næstved og en tredje endnu ikke valgt by har de unge stærke meninger om byrummet. Her skal de unge selv dokumentere deres projekter med Filmfabrikken som læreplads og supervisor. Digital kulturmesse og en cykelfilm For Vordingborg Udviklingsselskab har Filmfabrikken udviklet to projekter. En digital kulturmesse og en cykelfilm. 1. Begrebet digital kulturmesse skal forstås som en virtuel præsentation af alle de kunst- og kulturtiltag samt oplevelsessteder, der findes på Møn og Sydsjælland. Det vil sige gallerier, udstillingssteder, overnatningssteder, kunsthåndværk et cetera. Kort sagt en præsentation af alle de kulturelle erhvervsdrivende i området. Projektets direkte formål er at synliggøre og markedsføre disse steder og fortælle, hvem menneskene bag initiativerne er, og hvad de står for. Det er altså menneskelige historier, og det de medvirkende brænder for, der fremhæves, som så leder til præsentationen af deres sted, håndværk eller kunstart. En egentlig præsentation af produkter eller serviceydelser optages separat, så de i en alternativ sammenklipning kan bruges af stederne selv i deres markedsføring.

4 Det overordnede formål er at fremvise en kulturel mangfoldighed og hermed præsentere et levende og attraktivt stykke Danmark. Projektet vil på den måde kunne indgå i strategier, der fremmer turisme og bosættelse i området. 2. Det er sundt at cykle, og cyklister oplever landskab på en meget nærværende måde. Der kan også i cykelgrupper og familieture opstå et socialt samvær. Samtale er ikke uforenelig med et godt tråd. Der etableres cykelstier på Møn og generelt er Sydsjælland rig på cykelruter. Området er også cykelvenligt, fordi der ikke er de helt store afstande mellem forskellige kulturdestinationer og overnatningsmuligheder. Der er også flere cykeludlejningssteder, og man kan også få hjælp til reparationer, hvis cyklen bryder sammen i så svær grad, at almindelig fingerfærdighed ikke slår til. Hvis afstandene alligevel er for store for små ben, er det tilladt at medbringe cykler i busser. Og færgerne har også plads til cykler. Møn og Sydsjælland er noget nær et cykelparadis. Især hvis vejret arter sig. Man kan også udfordre sig selv og Høje Møn på mountainbike. Der er en tradition i Danmark for at cykle, og der er også en tradition for at skildre cyklister. I filmhistorien kan man for eksempel nævne P.H. s Danmarksfilm fra 1935, hvor glade cyklister spiller en rolle, og hvor begrebet cykelpiger bliver lanceret i munter sang og musik. Cykelfilmen realiseres i sommeren I FABRIKKENS STØBESKE Filmfabrikken har som rettesnor at tænke mindst en ny tanke hvert år og hvert år at realisere mindst et nyt projekt. Filmfabrikken har endnu ikke haft kapacitet til at realisere et projekt Pludrefilm altså film for helt små børn, og der filosoferes også over en festival for tegnefilm og tegneserier. Endelig kigger vi det fynske projekt Edit24 over skulderen og overvejer i samarbejde med biblioteker at lave en lille filmkonkurrence for regionens unge. Derudover arbejder vi på at få to lokaler mere i Foreningernes Hus, da filmstudiet er ved at være lidt trangt, når vi producerer med flere grupper, der arbejder med forskellige opgaver og projekter. Filmfabrikkens 3-årige filmuddannelse for unge i Præstø, Stege og Vordingborg Filmfabrikken taler ikke mere om et væksthus med rod, stamme og top. Dels passer begreberne ikke rigtigt ind i fabriksterminologi, og dels har de ikke som på Station Next opnået en naturlig genklang hos de unge. Filmfabrikken taler indtil videre om hold 2011, 2012 og Det nyeste tiltag her er, at i 2014 starter Filmfabrikken 1.-årshold ikke kun i Stege, men også i Præstø og Vordingborg. Denne udvidelse sker i erkendelse af, at det er svært at rekruttere elever fra andre steder end Stege i særdeleshed og Møn i almindelighed. Disse tre hold bliver til i et samarbejde mellem Filmfabrikken og Vordingborg Ungdomsskole. Efter det første år mødes de elever, der vil fortsætte Filmfabrikkens 3-årige uddannelse, i Filmfabrikkens studier på Møn. Da ungdomsskolen næppe kan være med til yderligere finansiering, overvejes brugerbetaling og medlemskab af Filmfabrikkens oplysningsforening. Søde drømme i Filmfabrikken Et kuriosum afslutter denne tilstandsrapport: Filmfabrikken har taget initiativ til at indrette et værelse på Pensionat Bakkegården på Østmøn, hvis værelser er udsmykket

5 af lokale kunstnere. Det gjorde vi med glæde, så gæster på øen sødt kan sove sammen med Charlie Chaplin under Filmfabrikkens stjernehimmelen.

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling...

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling... 1 1 Formål med forprojektet... 3 2 Hvorfor er det vigtigt?...3 3 Metode... 4 4 Analyse del 1... 6 4.1 Desk og field research på filmbyer...6 4.1.1 FilmFyn...6 4.1.2 Århus Filmby...8 4.1.3 Ystad Film i

Læs mere

Evaluering Projekt MIX

Evaluering Projekt MIX Evaluering Projekt MIX MIX din læsning og få lyst til mere var arbejdstitlen på dette projekt udført i samarbejde mellem Greve, Hvidovre og Køge Biblioteker. Det endelige brand er MIX og det nyudviklede

Læs mere

Ungeråd i helhedsplaner 2013

Ungeråd i helhedsplaner 2013 Ungeråd i helhedsplaner 2013 - en erfaringsopsamling om ungeråd i Danmark Af Cand.soc. Lene Pfeiffer Petersen For beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe Oktober 2013 1. Indledning Denne undersøgelse af ungeråd

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 1 Hvad er European Business Game? EBG er en europæisk konkurrence for gymnasielever, der dyster om at etablere den bedste fiktive virksomhed. Konkurrencen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6

US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6 1 INDHOLDSFORTEGNELSE US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6 POLITIKKER OG MÅL OG RESULTATKRAV...6 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE I FORHOLD TIL LOVEN...6 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

MGP. skaber ikke stjerner stjernerne skaber MGP. Et landsdækkende projekt med fokus på talent og på den kreative proces

MGP. skaber ikke stjerner stjernerne skaber MGP. Et landsdækkende projekt med fokus på talent og på den kreative proces MGP skaber ikke stjerner stjernerne skaber MGP Et landsdækkende projekt med fokus på talent og på den kreative proces Et nyetableret samarbejde mellem DR, KODA, DAF samt 9 kommuner fordelt på hele landet

Læs mere