Koldt, men stemningsfuldt i Træskibshavnen i Århus Foto: Jan T.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koldt, men stemningsfuldt i Træskibshavnen i Århus Foto: Jan T."

Transkript

1 Koldt, men stemningsfuldt i Træskibshavnen i Århus Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET, JENSINES VENNER OG NR. 78 ANDRE SØFARENDE MARTS 2001

2 Skibslaget er en afdeling i Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer valgt på grupperådsmødet (generalforsamling) og sidder for to år af gangen suppleret med udvalgte medlemmer. Gruppeleder Formand (2001) & skipper Kasserer (2001) & skipper Lokal rep. i TS (2001) & skipper Menigt medlem (2000) Redaktør (2000) medlemskasserer Web-master (2000) Katrine Hauberg Nielsen, Kettegård Allé 70, Vær. 7023, 2650 Hvidovre, Tlf: Anders Axø, Carl Lindamsvej 5, 7000 Fredericia Tlf: , E-post: Per Fogh, Favrdalen 28, 6100 Haderslev Tlf: , E-post: Torbjørn Kristensen, Ved Færgegården 2, Årøsund, 6100 Haderslev Tlf: , E-post: Tommy Poulsen, Gillesager th., 2605 Brøndby Tlf: , E-post: Jan Terkel Hansen, Åbyvej 58, 8230 Åbyhøj Tlf: , E-post: Henning Gerken, Svankærvej 17, 6760 Ribe Tlf: , E-post I TS's bestyrelse (2000) Kurt Wilkens, M. P. Bruuns Gade 46,2.tv, 8000 Århus C, Tlf: Revisor & skipper Palle Mogensen, Agervænget 8, 7000 Fredericia, Tlf: Medlemskab af Skibslaget koster 400 kroner årligt, og er en betingelse for at deltage i togter med JENSINE. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET, JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE udkommer 4 gange årligt: Marts, Maj/Juni, September, December. Medlemmer får tilsendt EFTERRETNINGER frit. Årsabonnement kan tegnes ved henvendelse til medlemskassereren (se ovenfor). Pris kr. 75. Andre praktiske oplysninger: se sidste side. ISSN

3 3 Togtplan 2001 Uge/week-end Tur/starthavn Skipper Kontakttlf.nr maj Kr. Himmelfart Jesper Ludvigsen juni TS i Helsingør Torbjørn juni? Palle juni Skipperweek-end Alle Lukket juni åben Uge 26? Jesper Ludvigsen Uge 27? Anders Uge 28? Palle Uge 29? Per Fogh Uge 30? Torbjørn? Uge 31? Gert/Jønne Uge 32 Rotary/? Palle Lukket Uge 33? Jesper Ludvigsen august Augustenborg 350 år? Gert september Haderslev Ernst/Jan september Haderslev Poul-Erik september Haderslev Torbjørn september Haderslev Anders september Haderslev åben 6. oktober Afrigning/Haderslev Kontakt skipperne snarest, hvis du vil med, eller hvis du skal have yderligere oplysninger. Endelig tilmelding skal ske til Anders Axø efter aftale med skipperen for den pågældende uge. Tilmelding er først gældende, når depositum på 475 kr. er indbetalt på giro Benyt venligst vedlagte girokort, og udfyld den omhyggeligt og læsbart. De resterende 400 kr. betales til skipperen ved påmønstring. En betingelse for at sejle er at kontingent på 400 kr. er betalt inden påmønstring. Dette gælder uanset om man skal sejle på ugetogt eller i en week-end. TS-aktivitetsliste 2000 Juni TS Pinseregatta i Helsingør Juli Uge 27 Vinden Drar Fyn rundt Øhavet rundt August Tall Ships Race Baltic Sail Træf Fjordens Træbåde September sømilssejlads i Århus uge 37 Limfjorden rundt 29. Afdansningsbal i Dragør EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET, JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 74 MARTS 2000

4 4 AKTIVITETSKALENDER 2001 Som alle, der har fået tilsendt girokort allerede har konstateret, skal Jensine også klargøres i år Nedenstående datoer er fastlagt, hvilket vil sige at alle lørdage i marts allerede er gået, når I står med bladet i hånden. Den sidste week-end går fra, da JENSINE da vil være i Årøsund for at få revet planker ud. Dernæst følger påsken osv. I fald du står og ikke ved hvad du skal få week-enden til at gå med, så prøv at ringe til en af de i listen nævnte personer. Det kunne jo være at netop din hjælp var nødvendig. Øvrige datoer skulle gerne holde. ARBEJDSPLAN 2001 Dato Sted Aktivitet Kontakt Telefonnr. Alle lørdage Skuret - Maling, lakering af Poul-Erik i marts fra kl Haderslev rundholter, jolle mmm april Årøsund JENSINE på bedding Torbjørn Planker udtages april Årøsund Maling mmm. Torbjørn Påske april Haderslev Klargøring Henning Gerken/ maj Bededag Per Fogh Haderslev Oprigning Palle/Anders / DEN LILLE TÆNKER Når der er æggerester på teskeerne, hvad er der så alle andre steder!

5 5 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2000/2001 Referat fra Skibslagets generalforsamling den 27 januar Ad 1. Ad 2. Ad 3. Jan valgt som ordstyrer. Formand Anders berettede om en bevæget sæson, der bar præg af Per Kroghs bortgang og det tomrum, som han har efterladt sig i foreningen, æret være hans minde, og af den dramatiske redningsaktion Jensine deltog i det sydfynske. Niels og Tommys håndarbejdsarrangement i Kerteminde var et nyt friskt initiativ, som det ville have været ønskeligt om flere havde deltaget i. Jensine sejlede hele sæsonen på nær en uge og var stort set fuldt booket på alle togter. Der arbejdes med nye skurmuligheder på havnen i Haderslev. Vi har af forskellige grunde brugt flere penge end der var budgetteret med. Desuden takkede formanden dem der takkes bør. Se regnskabet andet sted i bladet. Regnskabet gennemgås Foto: Jan T. Ad 4. Ad 5. Formandens beretning og regnskabet blev godkendt. Anders, Per og Torbjørn blev genvalgt. Ad 6. Der er blevet udarbejdet en foreløbig tilstandsrapport på Jensine. Torbjørn og Tom Rasmussen fra Skibsbevaringsfonden fortalte om tilstandsrapporten, der trykkes andet sted i bladet. Historisk dokumentation ønskes udarbejdet.

6 6 Skibsbevaringsfonden har ved sit grundige engagement signaleret, at fonden er meget interesseret i at støtte en restaurering af Jensine. Det blev på generalforsamlingen besluttet, at der ved årets udgang søges om midler til en gennemgribende restaurering af skrog, dækslayout samt opretning af skibets kølsprængning. Det blev også besluttet, at aktivmødet til efteråret ophøjes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der kan laves en endelig beslutning om udformningen af ansøgningen til Skibsbevaringsfonden på grundlag af de, til den tid, udarbejdede rapporter og tegninger af skibet. Der nedsættes en kulturhistorisk dokumentationsgruppe. Gruppen har til opgave, at udarbejde et materiale, der kan være med til at danne grundlag for en beslutning på de ekstraordinære generalforsamling i oktober. Arbejdet forventes at være afsluttet 15. September. Materialet placeres i lokalhistorisk arkiv i Haderslev og vil desuden være tilgængeligt på Jensines hjemmeside. Medlemmer der ikke har mulighed for at se hjemmeside kan ved henvendelse til redaktionen få materialet tilsendt. Gruppen består af: Henrik, Gert, Jønne og Torbjørn. Ad 7. Ad 8 Ad 9 Haderslev kommune vil meget gerne medvirke til afviklingen af Jensines 150 års fødselsdag i pinsen næste år, der samtidig er Træskibssammenslutningens pinsestævne. Jubilæumsudvalget vil afholde et møde med repræsentanter fra kommunen om økonomi og afvikling. Ulrik arbejder videre med filmen om Jensine. Der ligger en ansøgning i Undervisningsministeriet om økonomi til filmen. Der skulle være styr på forløbet. Kontingentet foreslås hævet til kr. 400,- og togtgebyret foreslås at være uændret. Forslagene blev vedtaget sammen med budgettet. Helle (fisk) melder sig med sin ekspertise til fondsøgningsgruppen. Ad 10. Weekenden 31. marts 1. april er der arbejdsweekend i Årøsund. Katrine, Jan, Arve, Tommy, Anders + to spejdere, Vicky, Ernst og Torbjørn vil være til stede. Øvrige arbejdsweekender se andet sted i bladet. Ad 11. Kurt refererede. Ad 12. Det blev besluttet, af historiske grunde, at sejle med studsflag i stedet for splitflag. Ad 13. Aktivmøde, ekstraordinær generalforsamling og afrigning den 6/ Ad14. Formanden meddeler, at han sidder til efter jubilæet og til efter at der udarbejdet en restaureringsplan. Der skal uddannes nye skippere.

7 7 Havneprojektet gennemgåes Foto: Jan T. Det var koldt Foto: Jan T.

8 8 UNGE KUNSTNERE JENSINE er tegnet af Jes på 5 år fra Kolding efter en visit ombord på JENSINE i Kolding Havn i uge 33, Jes blev dybt fascineret af JENSINE; særligt da Svend Lykke og Muren kunne fortælle, at der ombord på JENSINE findes en særlig lillebitte skibsnisse, som kun kommer frem, når der ikke er nogen, der ser det. Jeg er sikker på, at Jes, når han bliver lidt større, melder sig ind i Skibslaget - han taler stadig med store øjne om det besøg.

9 9 JENSINE SNART 150 ÅR Forberedelserne til 150 års jubilæet er i gang, hvilket bekræftes af vedlagte avisudklip fra JyskeVestkysten henholdsvis d. 4, februar og d. 9. februar 2001

10 10 JENSINE REGNSKAB 2000 Regnskab Budget Afvigelse Regnskab Budget IALT INDTÆGTER , IALT UDGIFTER , RESULTAT , EGENKAPITAL pr 01/ / / / / , , INDTÆGTER Regnskab Budget Afvigelse Regnskab Budget Drift Kontingent , Sejlads , I alt Driftsindtægter , Ekstraordinære Gaver , Andre indtægter 3.405, I alt ekstra ordinære indtægter , I ALT INDTÆGTER , UDGIFTER Regnskab Budget Afvigelse Regnskab Budget Forårsklargøring Skrog , Motor , Installationer 5.093, Rig og Sejl , Andet 3.517, I alt forårsklargøring , Projekter Skrog , Motor 237, Installationer , Rig og sejl , Andet 5.998, I alt Projekter , IALT VEDLIGEHOLDELSESUDG , Sejlads Sejladsudgifter , Sejladsreparationer 3.340, Indirekte sejlads udgifter , I alt sejladsudgifter , Øvrige Landfaciliteter 8.773, Kontingenter 8.840, Administration , Finansiering 2.657, I alt øvrige udgifter , IALT UDGIFTER ,

11 11 JENSINE REGNSKAB 2000 Regnskab Budget Afvigelse Regnskab Budget DRIFTSINDTÆGTER KONTINGENTINDTÆGTER Kontingent , Onsdagsklub 4.500, IALT KONTINGENT , SEJLADS Togtgebyr (sommertogter) , Andre sejladsaktiviteter , IALT SEJLADS , IALT DRIFTSINDTÆGTER , EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER GAVER Medlemsgaver Fonde , IALT GAVER , ANDRE INDTÆGTER Med kurs mod Djævleøen 2.390, Momsrefusion Busseronner 950, Andet 65, IALT ANDRE INDTÆGTER 3.405, IALT EKSTRAORDINÆR INDTÆGT , IALT INDTÆGTER , Aktiver Passiver Kasse 0,00 Gældsposter 1.975,00 Checkkonto ,52 Kapital Ultimo ,02 Giro kasserer -85,60 Årets resultat , ,18 Giro medlemmer 5.833,47 Pant Haderslev Kommune ,00 Giro togter 1.199, , ,82 Udestående fordringer 0,00 Pant Haderslev Kommune , ,85

12 12 JENSINE REGNSKAB 2000 Regnskab Budget Afvigelse Regnskab Budget DRIFTSUDGIFTER FORÅRSKLARGØRING SKROG Værft/Hovedsyn , , Lak & maling 5.949, , Materialer 3.627, , IALT SKROG , , MOTOR Reparationer 7.100, , Materialer 3.270, , IALT MOTOR , , INSTALLATIONER Reparationer 1.215, , Materialer 3.878, , IALT INSTALLATIONER 5.093, , RIG & SEJL Sejl 6.198, ,00 0 Rigning , , IALT RIG OG SEJL , , ANDET Kabys/Komfur 812, , Lamper/lanterner 496, , Værktøj / Andet 2.208, , IALT ANDET 3.517, , IALT FORÅRSKLARGØRING , , SÆRLIGE PROJEKTER SKROG Nyt Dæk ,70 0 Renovering, agterlukaf mv , Hovedsyn / Skift af klædning Nyt ror og rorkile IALT SKROG , , MOTOR Montering af Desmipumpe 237, , IALT MOTOR 237, , INSTALLATIONER Udskiftning lysbatterier 3.786, Ny Argonite , ,00 0 Ny VHF incl kursus , Udskiftning toiletpumpe IALT INSTALLATIONER , , RIG OG SEJL Nye Sejl , ,00 0 IALT RIG OG SEJL , ,00 0 ANDET Arbejdsweekender 5.998, IALT ANDET 5.998, , IALT SÆRLIGE PROJEKTER , , IALT VEDLIGEHOLDELSESUDG , ,

13 13 JENSINE REGNSKAB 2000 Regnskab Budget Afvigelse Regnskab Budget SEJLADSUDGIFTER Diesel , , Gas 1.594, , Havnepenge 2.279, , Andet 44, , IALT SEJLADSUDGIFTER , , Skrog 3.184, , Motor , Rig & Sejl , Andet 155, , IALT REPARATIONER 3.340, , Søkort / bøger 2.186, , Navigationsudstyr 559, ,00 0 VHF-Radio / Mobiltelefon 1.323, , Samtaleafgifter 454, , Brugerbetaling (Mobiltlf) -167, , Redningsudstyr 6.666, , Sejladsforsikring , , IALT INDIREKTE UDGIFTER , , IALT SEJLADSUDGIFTER , , LANDFACILITETER Skur 1.232, , Strøm 7.311, , Værktøj 149, ,00 0 Vintertelt 80, , IALT LANDFACILITETER 8.773, , FORENINGSUDGIFTER Det Danske Spejderkorps 6.740, , Træskibsejerne 2.100, , IALT KONTINGENTER 8.840, , Kontorhold 512, , Porto 1.804, , Telefon 5.281, , Efterretninger , , Generalforsamling 2.574, , Repræsentation 1.180, , IALT ADMINISTRATION , , IALT FORENINGSUDGIFTER , , FINANCIERINGSOMKOSTNINGER Renter 1.860, , Gebyrer 797, , IALT FINANCIERINGSUDGIFT 2.657, , IALT UDGIFTER , ,

14 14 BAK PÅ FOKKEN! Bak på fokken er en kommando som gang på gang frembringer en hel del forvirring om bord, og i det følgende, som er skrevet efter devisen Du kan aldrig undervurdere din læser gøres et nyt forsøg på at afklare mysteriet om hvad der sker, og ikke mindst hvad der kan gå galt. Den øverste skødeblok til fokken kaldes populært ørefignen, og enhver eller næsten enhver kan vel forestille sig Kommandoen kommer i forbindelse med en stagvending, altså når man fra at sejle med vinden ind fra én side styrer op imod vinden, passerer vindøjet for sluttelig at styre en ny kurs med vinden ind fra den anden side. I det følgende sejles der for bagbords halse (vinden ind fra bagbord) til styrbords halse (vinden ind fra styrbord), og vendingen foregår ved at der drejes mod bagbord op mod vinden, indtil vinden fanger sejlene fra styrbord side. Tidspunktet for, hvornår vinden tager fat fra styrbord og dermed hjælper med at dreje skibet, kan flyttes en smule frem ved at der bakkes på fokken. Når vendingen begynder slækkes forsejlsskøderne, og det varer ikke længe før forsejlene begynder at blafre voldsomt. Den mere erfarne del af besætningen trækker agterud på skibet, mens nye medlemmer beredvilligt sætter deres liv og helbred på spil og nærmer sig fokkeskødet. hvorfor. Alligevel havde Ian en smuk dag på Alssund besluttet at afprøve, hvad det danske ord ørefigen betød. Han blev efter mødet med blokken liggende betænkeligt længe på dækket, og efter hans tilbagevenden til livet, var hans engelske accent blevet en smule mere udtalt, så Berit den sejlende sygesøster med mottoet Lad aldrig solen gå ned over en tom mave, mente at der kunne være en teoretisk mulighed for, at Ian havde pådraget sig en hjernerystelse, og hun bragte ham ved ankomsten til Sønderborg på skadestuen. Her fandt man ikke nogetsomhelst. Berit havde mere held, idet hun fandt et udmærket badeværelse.

15 15 Det gælder om at få fat i blokken agtenfra og at få et godt tag i den før den begynder at blafre for vildt. Når skibet stævner direkte mod vinden Når man foretager en stagvending sejler man på et tidspunkt direkte op mod vinden. Farten gennem vandet bliver derfor meget lav, måske går skibet i stå eller sejler ligger i vindøjet trækkes fokken ud mod styrbord, og vinden vil drive stævnen bagbord over. Fokken holdes bak indtil skødet kan sættes normalt på bagbords naglebænk. måske sågar baglæns. Da styring med roret forudsætter en vis fart gennem vandet styrefart er det nødvendigt at styre med sejlene, altså: bakke på fokken. Under normalt gunstige forhold kan en stagvending foregå ved at der sejles gennem vindøjet, og forsejlsskøderne blot skal hales over og sættes fast, men strøm og sø gør det mere til regel end undtagelse at stævnen skal hjælpes over. Selv en optimistjolle kan gå i stå i en vending, men den kan vrikkes over med roret - prøv ikke det med Jensine! De gamle hanaber Zoologer fortæller, at når gamle hanaber ønsker at profilere sig i flokken, sætter de sig øverst i det højeste træ til skue for hele flokken - og onanerer. Adfærdspsykologer har sammenlignet mennesker med aberne og sagt, at når mennesker ønsker at profilere sig, men ikke har mulighed for at sætte sig øverst i et træ og det forresten heller ikke er comme il faut at onanere i flokkens påsyn, kompenserer nogle ved - i flokkens påsyn - at læne sig tilbage i stolen, fatte om en cigar med to-tre fingre, tænde ild i den og udsende tunge røgskyer. På aktivmøder og generalforsamlinger i vores forening har indsneget sig den begyndende tradition, at formanden runddeler cigarer. Der er på hvert møde medlemmer af foreningen, som venligt gør opmærksom på, at det er svært generende, at der ryges i de lokaler, hvor møde og socialt samvær foregår. Kunne man forestille sig, at de nu cigarrygende - til glæde for os som er generet af røgen - i stedet..., nej det kan man nok ikke. Tak for en ellers god generalforsamling. Olde

16 16 JENSINE ER BEVARINGSVÆRDIG

17 17 Tilstandsrapport og plan for istandsættelse I forbindelse med generalforsamlingen blev Faglig rapport fra SKIBSBEVARINGSFONDEN nr. 1/2001 fremlagt af forfatteren Tom Rasmussen, der er Skibsteknisk konsulent. I denne og de følgende numre af Efterretninger bringer vi uddrag fra rapporten der vil blive suppleret efterhånden som de forskellige dele bliver demonteret. Hele rapporten er at finde på vores hjemmeside. Sammendrag SKIBSBEVARINGSFONDEN har, efter forudgående møder og samtaler med JENSINEs ejere, besluttet at udarbejde en tilstandsrapport og restaureringsplan for skibet, med tanke på at styrke skibets kulturhistoriske autenticitet gennem bl.a. en retablering af det oprindelige dæksarrangement. JENSINE har fremdeles flere gamle, måske oprindelige elementer tilbage i skroget, som sammen med skibets alder og historie giver skibet en høj kulturhistorisk fortælleværdi. JENSINE er, trods systematisk vedligehold og udbedring, nu i en situation, der en større indsats behøves, for at sikre skibets tilstand og fremtid. Indretningen af skibet med mange mindre rum, skabe osv., samt en uheldig udformning ved den indvendige ballasts placering, giver dårlige muligheder for at holde skibet tørt indenbords. Resultatet af denne situation ses nu i form af råd i strukturelle elementer og i yderklædningen. I denne rapport konkluderer FONDENs konsulent med, at JENSINE har behov for omfattende istandsættelse, hvis skibet skal bevares for fremtiden. For at styrke skibets kulturhistoriske kvaliteter, bør arbejdet udføres efter antikvariske principper JENSINE sejler på Limfjorden ca SKIBSBEVARINGSFONDENs rekonstruktionstegninger har billedet som primærkilde, samtidig som, at der er foretaget opmålinger om bord. 01 Et kort resume af sagen, og baggrunden for planen SKIBSBEVARINGSPONDEN har også tidligere været engageret i arbejdet med bevarelsen af JENSINE. Skibslaget har været indstillet til, eller modtaget støtte fra FONDEN efter den nedenstående opstilling:

18 ?: Opmuntringspræmie (kr. 5000?) ved TS' pinsestævne. 1991: kr. Tilsagn. 1996: kr. tilsagn i følge årsberetning : kr. tilsagn til reparation af støtter, skanseklædning og lønning 1999: kr. til nye sejl. 02 En kort historik Jagten JENSINE er bygget i 1852/53 af bådebygger J. W. Riis i Aalborg til Lars Sørensen Smith, som var strandingskommissionær pa Læsø. Der fortælles, at skibet skal være bygget af tømmer fra en engelsk skonnertbrig, strandet på Læse. JENSINES skrogform er som på de samtidige sydfynske jagter, hvilket kan forklares ved, at skibsbyggeren oprindelig kom fra Svendborg-distriktet, hvor han havde lært sit fag. I de fleste arkiver er 1852 brugt som skibets officielle byggeår. Under navnet DE SYV SØDSKENDE var skibet frem til 1864 hjemmehørende på Læsø, ført af skipper Jens Johnsen Nicolaisen, hvorefter det blev solgt ud af distriktet. Frem til 1918 hørte skibet til på Langeland (Rudkøbing), i hele denne periode i familien Sørensens eje; først med Niels Sørensen som ejer og fører. Senere solgte han skibet til sønnen Rasmus M. Sørensen. Niels fik i stedet bygget en galease i Randers, ESTHER (1906), som i dag er Nationalmuseets ANNA MØLLER. I 1918 blev DE SYV SØDSKENDE solgt til Alfred Carl Hansen, Aalborg (?), som døbte skibet om til JENSINE, efter sin kone. Skibet blev sat ind i fragtsejlads, for det meste på Limfjorden. Den første hjælpemotor blev lagt ind i Skibet fik efterhånden styrehus og reduceret rigning. Oluf Kristian Olsen, Hasseris ved Aalborg, overtog skibet i 1944 og fik udført en del reparationer i agterskibet. I 1949 blev der installeret en større motor. ( Rettelser tilsendt fra Gert Møbes -Historisk udvalg- Målebrev Bygherre og ejer; Lars Søren Smith fra Læsø. Skipper; Jens Johnsen Nicolaisen fra Læsø. Folketælling i Ålborg 1860: Ejer og fører er den 37årige P.A. Thomsen. Ålborg Vejviser 1861: Ålborgs to største jagter er "Alpha" og "De syv Sødskende", der er lige store. Fra første halvdel af 1860'erne Skipper Niels Sørensen ( ? ) fra Hou, solgte som 70årig den 16. september 1901, "De syv Sødskende" (NJRP) til sønnen Martin Christian Sørensen ( ). Den er åbenbart for lille og Martin Christian Sørensen lader "Ester" ("Anna Møller") bygge 1906 i Randers. Den 17. maj samme år sælger han "De syv Sødskende" for kr. kontant til sin bror Rasmus Hansen Sørensen ( ), der er ejer indtil den 5. oktober 1918, hvor Alfred Carl Hansen købte den for kr. kontant og kaldte den "Jensine". Han ejede den til 1939, hvor Oluf Kristian Olsen overtog den. )

19 19 Skibet blev i 1960 solgt til Frederikshavn til rekreative formål og skiftet i de efterfølgende år ejere flere gange. I 1968 blev det gamle ankerspil demonteret og overgik til Søfarts- og fiskerimuseet i Esbjerg til udstillingsformål. I 1970 blev skibet solgt til København, for samme År at blive solgt videre til KlanSkibslaget i Haderslev. Gennem de næste seks år blev der udfert omfattende istandsættelsesarbejder, bl.a. Forhøjelse af den gamle køl, nyt kølsvin, nyt agterspejl, 200 meter ny klædning, støtter, skandæk, lønning, ny maskine osv. Der blev indlagt stålballast indstøbt i beton. Skibet blev rigget som jagt med røde sejl og malet og dekoreret efter sydfynsk forbillede, delvis efter anvisninger fra konservator Christian Nielsen, Handels- og Søfartsmuseet på. Kronborg. JENSINE kom ud at sejle igen i I de efterfølgende år er der udført en del større og mindre udskiftninger om bord, bl.a. nyt dæk, ny stævn og en og anden klædningsplanke. I 1999 blev der installeret en ny motor og syet et nyt stel sejl, nu i naturfarvet dug, efter FONDENs anvisninger. En omfattende teknisk gennemgang af skibets skrog i efteråret 2000 afdækket til dels betydelige angreb af råd i klædning og spanter i agterskibet, i en del gammel klædning midtskibs og i kimmingsvægeren i bagbords side, desuden i roret. For øvrigt henviser vi til JENSINEs udmærkede hjemmeside Kaj Lunds beskrivelse af skibet i "Vinden er vor" bind 1, pp , eller Stine Wiels artikel i Sønderjysk månedsskrift nr Konklusion og anbefaling En grundig besigtigelse af JENSINE i efteraret 2000 har afdækket alvorlige angreb af råd i klædning og spanter agterude, samt i bagbords kimmingsvæger midtskibs. Den nuværende løsning for ballasten fører til at kondens og ferskvand fra eventuelle utætheder i dækket ikke kan ledes væk, men opsamles i spanterummene. Samlet repræsenterer disse momenter en alvorlig trussel mod skibets fremtidigebevaringstilstand. På baggrund af skibets tilstand, alder og kulturhistoriske fortælleværdi anbefaler FONDENs konsulenter, at der afsættes det nædvendige lånebeleb til istandsættelse af skibet efter antikvariske principper, herunder opretning af den meget omfattende kølsprængning og retablering af dæksinteriøret fra omkring Omkostninger Udfra to foreliggende pristilbud og FONDENs egne kalkuler vurderes omkostningerne for en total istandsættelse efter antikvariske retningslinier til ca. kr. x mio. (2000-kroner). Se i øvrigt kapitel 3.2 for en opstilling over omkostninger og finansiering. Dette var så første afsnit. Hvis du ikke kan vente med at læse resten, så gå på vores hjemmeside eller kontakt redaktionen og be om at få tilsendt en kopi.

20 Postadresseret blad SMÅ KORTE VINDSTØD Kerteminde Højskole Kerteminde Højskole, der udmærker sig ved at have Niels Friis som elev, endnu da, og som har lagt lokaler til de 2 workshops der har været afholdt, kan også selv. I løbet af sommeren tilbyder de 2 kurser for maritimt interesserede: 15. juli 21. juli: Hold båden i form, sejlads og vedligeholdelse af lystbåde. 22. juli 4. august: Bådebygning, bygning af Ask 393 cm lang og 120 cm bred. Lærer på begge kurser er ingen anden end Niels Friis. Tilmeldinger kan foretages til Kerteminde Højskole, Hyrdevej 11, 5300 Kerteminde. Tlf Yderligere oplysninger kan endvidere fås på Søsports Information År 2000 var året med det laveste antal omkomne i Rådets historie. I alt omkom 10 personer i forbindelse med søsportsaktiviteter. De 3 foregående år var tallene 16, 17 og 14. I 1973, 74 og 75 var de tilsvarende tal dog helt oppe på 63, 57 og 53. Så kampagnerne for dette og hint har hjulpet. EFTERRETNINGER NR. 79 JUNI 2001 Deadline for næste nummer af Efterretninger er d. 14. maj ADRESSEÆNDRING Husk at melde adresseændring til postkontoret, idet postvæsenet sørger for adresseændring på postbesørgede blade. Skulle dette glippe, så meld adresseændring til medlemskassereren enten pr. mail eller pr. brev/postkort Jan T. Hansen, Åbyvej 58, 8230 Åbyhøj

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Så fin er hun når Påsken er overstået Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

Så fin er hun når Påsken er overstået Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE Så fin er hun når Påsken er overstået Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 97 SEPTEMBER 2006 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 86 APRIL 2003 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Jensines nye krøbelspil EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE Foto: Ernst NR. 92 APRIL 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen.

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET, JENSINES VENNER OG NR. 84 ANDRE SØFARENDE SEPTEMBER 2002. Halk Hoved? set mellem topsejl og peaken Foto: per Fogh

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET, JENSINES VENNER OG NR. 84 ANDRE SØFARENDE SEPTEMBER 2002. Halk Hoved? set mellem topsejl og peaken Foto: per Fogh EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET, JENSINES VENNER OG NR. 84 ANDRE SØFARENDE SEPTEMBER 2002 Halk Hoved? set mellem topsejl og peaken Foto: per Fogh Skibslaget er en afdeling i Det Danske Spejderkorps og styres

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE Morgenstemning under pinsesstævnet 2011 i Nyhavn - Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 107 SEPTEMBER 2011 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere

Demonstration af tilsætning af diesel til eksisterende brand Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

Demonstration af tilsætning af diesel til eksisterende brand Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE Demonstration af tilsætning af diesel til eksisterende brand oto: Jan T. ETERRETNINGER OR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØARENDE NR. 96 APRIL 2006 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE På vej til Skjern Å s udspring Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 101 SEPTEBER 2008 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen.

Læs mere

Restaureringsguide for værfter

Restaureringsguide for værfter Restaureringsguide for værfter En guide til skibs og bådebyggerierne om Restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner

LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner Fire enkle regler Tall Ship Aalborg Fonden - LOAs ejer og reder - fastsatte

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 85 DECEMBER 2002 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i Holbergskolens Multisal Referat 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. Dianalund Antenneforenings

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2014

Ordinær Generalforsamling 2014 Ordinær Generalforsamling 2014 8. maj 2014 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab. 3)

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012

Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012 Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012 Til stede: Hus nr. 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 73, 71, 69, 63, 61, 59, 57, 55 Niels bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat. T ræskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 6 2011/2012.

Referat. T ræskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 6 2011/2012. Referat T ræskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde 6 2011/2012. Dato: 4. marts 2012 i København. Deltagere: Poul Erik Clausen, formand (PEC), Nis-Edwin List-Petersen, næstformand (NELP), Egon Hansen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015 Generalforsamlingen blev afholdt på klubbens facebook gruppe, som kun er for medlemmer. Deltagere var: Søren Slott

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman

Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman Vision og Strategi 2006-2011 Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman Layout: Ole Pettersson, Pettersson Grafik Tryk: TS Print Consult, oplag: 1000 stk. Fotos: Kirsten

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning 3.Fremlæggelse af årsrapport 4.Vedligeholdelsesplan 5.Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere

Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011.

Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011. Referat af Værløse Rideklubs ordinære generalforsamling den 31. marts 2011. 1. Valg af dirigent. Anette Møller valgt. Hun takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013.

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2012 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Lad mig slå fast med det samme:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv.

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv. Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg 19-5-26 Til stede var: Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 26 kl. 19. hos Kristian 3. tv. St. Tv. Ej

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 9

Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 9 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 14 beboere

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Dagsorden Tilstede Rolf, Sune, Sten, Helle, Jens Holmboe, Karen, Ivan, Bjørn, Maria Lemming, Christian, Louise, Boff, Klaus

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere