Koldt, men stemningsfuldt i Træskibshavnen i Århus Foto: Jan T.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koldt, men stemningsfuldt i Træskibshavnen i Århus Foto: Jan T."

Transkript

1 Koldt, men stemningsfuldt i Træskibshavnen i Århus Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET, JENSINES VENNER OG NR. 78 ANDRE SØFARENDE MARTS 2001

2 Skibslaget er en afdeling i Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer valgt på grupperådsmødet (generalforsamling) og sidder for to år af gangen suppleret med udvalgte medlemmer. Gruppeleder Formand (2001) & skipper Kasserer (2001) & skipper Lokal rep. i TS (2001) & skipper Menigt medlem (2000) Redaktør (2000) medlemskasserer Web-master (2000) Katrine Hauberg Nielsen, Kettegård Allé 70, Vær. 7023, 2650 Hvidovre, Tlf: Anders Axø, Carl Lindamsvej 5, 7000 Fredericia Tlf: , E-post: Per Fogh, Favrdalen 28, 6100 Haderslev Tlf: , E-post: Torbjørn Kristensen, Ved Færgegården 2, Årøsund, 6100 Haderslev Tlf: , E-post: Tommy Poulsen, Gillesager th., 2605 Brøndby Tlf: , E-post: Jan Terkel Hansen, Åbyvej 58, 8230 Åbyhøj Tlf: , E-post: Henning Gerken, Svankærvej 17, 6760 Ribe Tlf: , E-post I TS's bestyrelse (2000) Kurt Wilkens, M. P. Bruuns Gade 46,2.tv, 8000 Århus C, Tlf: Revisor & skipper Palle Mogensen, Agervænget 8, 7000 Fredericia, Tlf: Medlemskab af Skibslaget koster 400 kroner årligt, og er en betingelse for at deltage i togter med JENSINE. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET, JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE udkommer 4 gange årligt: Marts, Maj/Juni, September, December. Medlemmer får tilsendt EFTERRETNINGER frit. Årsabonnement kan tegnes ved henvendelse til medlemskassereren (se ovenfor). Pris kr. 75. Andre praktiske oplysninger: se sidste side. ISSN

3 3 Togtplan 2001 Uge/week-end Tur/starthavn Skipper Kontakttlf.nr maj Kr. Himmelfart Jesper Ludvigsen juni TS i Helsingør Torbjørn juni? Palle juni Skipperweek-end Alle Lukket juni åben Uge 26? Jesper Ludvigsen Uge 27? Anders Uge 28? Palle Uge 29? Per Fogh Uge 30? Torbjørn? Uge 31? Gert/Jønne Uge 32 Rotary/? Palle Lukket Uge 33? Jesper Ludvigsen august Augustenborg 350 år? Gert september Haderslev Ernst/Jan september Haderslev Poul-Erik september Haderslev Torbjørn september Haderslev Anders september Haderslev åben 6. oktober Afrigning/Haderslev Kontakt skipperne snarest, hvis du vil med, eller hvis du skal have yderligere oplysninger. Endelig tilmelding skal ske til Anders Axø efter aftale med skipperen for den pågældende uge. Tilmelding er først gældende, når depositum på 475 kr. er indbetalt på giro Benyt venligst vedlagte girokort, og udfyld den omhyggeligt og læsbart. De resterende 400 kr. betales til skipperen ved påmønstring. En betingelse for at sejle er at kontingent på 400 kr. er betalt inden påmønstring. Dette gælder uanset om man skal sejle på ugetogt eller i en week-end. TS-aktivitetsliste 2000 Juni TS Pinseregatta i Helsingør Juli Uge 27 Vinden Drar Fyn rundt Øhavet rundt August Tall Ships Race Baltic Sail Træf Fjordens Træbåde September sømilssejlads i Århus uge 37 Limfjorden rundt 29. Afdansningsbal i Dragør EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET, JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 74 MARTS 2000

4 4 AKTIVITETSKALENDER 2001 Som alle, der har fået tilsendt girokort allerede har konstateret, skal Jensine også klargøres i år Nedenstående datoer er fastlagt, hvilket vil sige at alle lørdage i marts allerede er gået, når I står med bladet i hånden. Den sidste week-end går fra, da JENSINE da vil være i Årøsund for at få revet planker ud. Dernæst følger påsken osv. I fald du står og ikke ved hvad du skal få week-enden til at gå med, så prøv at ringe til en af de i listen nævnte personer. Det kunne jo være at netop din hjælp var nødvendig. Øvrige datoer skulle gerne holde. ARBEJDSPLAN 2001 Dato Sted Aktivitet Kontakt Telefonnr. Alle lørdage Skuret - Maling, lakering af Poul-Erik i marts fra kl Haderslev rundholter, jolle mmm april Årøsund JENSINE på bedding Torbjørn Planker udtages april Årøsund Maling mmm. Torbjørn Påske april Haderslev Klargøring Henning Gerken/ maj Bededag Per Fogh Haderslev Oprigning Palle/Anders / DEN LILLE TÆNKER Når der er æggerester på teskeerne, hvad er der så alle andre steder!

5 5 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2000/2001 Referat fra Skibslagets generalforsamling den 27 januar Ad 1. Ad 2. Ad 3. Jan valgt som ordstyrer. Formand Anders berettede om en bevæget sæson, der bar præg af Per Kroghs bortgang og det tomrum, som han har efterladt sig i foreningen, æret være hans minde, og af den dramatiske redningsaktion Jensine deltog i det sydfynske. Niels og Tommys håndarbejdsarrangement i Kerteminde var et nyt friskt initiativ, som det ville have været ønskeligt om flere havde deltaget i. Jensine sejlede hele sæsonen på nær en uge og var stort set fuldt booket på alle togter. Der arbejdes med nye skurmuligheder på havnen i Haderslev. Vi har af forskellige grunde brugt flere penge end der var budgetteret med. Desuden takkede formanden dem der takkes bør. Se regnskabet andet sted i bladet. Regnskabet gennemgås Foto: Jan T. Ad 4. Ad 5. Formandens beretning og regnskabet blev godkendt. Anders, Per og Torbjørn blev genvalgt. Ad 6. Der er blevet udarbejdet en foreløbig tilstandsrapport på Jensine. Torbjørn og Tom Rasmussen fra Skibsbevaringsfonden fortalte om tilstandsrapporten, der trykkes andet sted i bladet. Historisk dokumentation ønskes udarbejdet.

6 6 Skibsbevaringsfonden har ved sit grundige engagement signaleret, at fonden er meget interesseret i at støtte en restaurering af Jensine. Det blev på generalforsamlingen besluttet, at der ved årets udgang søges om midler til en gennemgribende restaurering af skrog, dækslayout samt opretning af skibets kølsprængning. Det blev også besluttet, at aktivmødet til efteråret ophøjes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der kan laves en endelig beslutning om udformningen af ansøgningen til Skibsbevaringsfonden på grundlag af de, til den tid, udarbejdede rapporter og tegninger af skibet. Der nedsættes en kulturhistorisk dokumentationsgruppe. Gruppen har til opgave, at udarbejde et materiale, der kan være med til at danne grundlag for en beslutning på de ekstraordinære generalforsamling i oktober. Arbejdet forventes at være afsluttet 15. September. Materialet placeres i lokalhistorisk arkiv i Haderslev og vil desuden være tilgængeligt på Jensines hjemmeside. Medlemmer der ikke har mulighed for at se hjemmeside kan ved henvendelse til redaktionen få materialet tilsendt. Gruppen består af: Henrik, Gert, Jønne og Torbjørn. Ad 7. Ad 8 Ad 9 Haderslev kommune vil meget gerne medvirke til afviklingen af Jensines 150 års fødselsdag i pinsen næste år, der samtidig er Træskibssammenslutningens pinsestævne. Jubilæumsudvalget vil afholde et møde med repræsentanter fra kommunen om økonomi og afvikling. Ulrik arbejder videre med filmen om Jensine. Der ligger en ansøgning i Undervisningsministeriet om økonomi til filmen. Der skulle være styr på forløbet. Kontingentet foreslås hævet til kr. 400,- og togtgebyret foreslås at være uændret. Forslagene blev vedtaget sammen med budgettet. Helle (fisk) melder sig med sin ekspertise til fondsøgningsgruppen. Ad 10. Weekenden 31. marts 1. april er der arbejdsweekend i Årøsund. Katrine, Jan, Arve, Tommy, Anders + to spejdere, Vicky, Ernst og Torbjørn vil være til stede. Øvrige arbejdsweekender se andet sted i bladet. Ad 11. Kurt refererede. Ad 12. Det blev besluttet, af historiske grunde, at sejle med studsflag i stedet for splitflag. Ad 13. Aktivmøde, ekstraordinær generalforsamling og afrigning den 6/ Ad14. Formanden meddeler, at han sidder til efter jubilæet og til efter at der udarbejdet en restaureringsplan. Der skal uddannes nye skippere.

7 7 Havneprojektet gennemgåes Foto: Jan T. Det var koldt Foto: Jan T.

8 8 UNGE KUNSTNERE JENSINE er tegnet af Jes på 5 år fra Kolding efter en visit ombord på JENSINE i Kolding Havn i uge 33, Jes blev dybt fascineret af JENSINE; særligt da Svend Lykke og Muren kunne fortælle, at der ombord på JENSINE findes en særlig lillebitte skibsnisse, som kun kommer frem, når der ikke er nogen, der ser det. Jeg er sikker på, at Jes, når han bliver lidt større, melder sig ind i Skibslaget - han taler stadig med store øjne om det besøg.

9 9 JENSINE SNART 150 ÅR Forberedelserne til 150 års jubilæet er i gang, hvilket bekræftes af vedlagte avisudklip fra JyskeVestkysten henholdsvis d. 4, februar og d. 9. februar 2001

10 10 JENSINE REGNSKAB 2000 Regnskab Budget Afvigelse Regnskab Budget IALT INDTÆGTER , IALT UDGIFTER , RESULTAT , EGENKAPITAL pr 01/ / / / / , , INDTÆGTER Regnskab Budget Afvigelse Regnskab Budget Drift Kontingent , Sejlads , I alt Driftsindtægter , Ekstraordinære Gaver , Andre indtægter 3.405, I alt ekstra ordinære indtægter , I ALT INDTÆGTER , UDGIFTER Regnskab Budget Afvigelse Regnskab Budget Forårsklargøring Skrog , Motor , Installationer 5.093, Rig og Sejl , Andet 3.517, I alt forårsklargøring , Projekter Skrog , Motor 237, Installationer , Rig og sejl , Andet 5.998, I alt Projekter , IALT VEDLIGEHOLDELSESUDG , Sejlads Sejladsudgifter , Sejladsreparationer 3.340, Indirekte sejlads udgifter , I alt sejladsudgifter , Øvrige Landfaciliteter 8.773, Kontingenter 8.840, Administration , Finansiering 2.657, I alt øvrige udgifter , IALT UDGIFTER ,

11 11 JENSINE REGNSKAB 2000 Regnskab Budget Afvigelse Regnskab Budget DRIFTSINDTÆGTER KONTINGENTINDTÆGTER Kontingent , Onsdagsklub 4.500, IALT KONTINGENT , SEJLADS Togtgebyr (sommertogter) , Andre sejladsaktiviteter , IALT SEJLADS , IALT DRIFTSINDTÆGTER , EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER GAVER Medlemsgaver Fonde , IALT GAVER , ANDRE INDTÆGTER Med kurs mod Djævleøen 2.390, Momsrefusion Busseronner 950, Andet 65, IALT ANDRE INDTÆGTER 3.405, IALT EKSTRAORDINÆR INDTÆGT , IALT INDTÆGTER , Aktiver Passiver Kasse 0,00 Gældsposter 1.975,00 Checkkonto ,52 Kapital Ultimo ,02 Giro kasserer -85,60 Årets resultat , ,18 Giro medlemmer 5.833,47 Pant Haderslev Kommune ,00 Giro togter 1.199, , ,82 Udestående fordringer 0,00 Pant Haderslev Kommune , ,85

12 12 JENSINE REGNSKAB 2000 Regnskab Budget Afvigelse Regnskab Budget DRIFTSUDGIFTER FORÅRSKLARGØRING SKROG Værft/Hovedsyn , , Lak & maling 5.949, , Materialer 3.627, , IALT SKROG , , MOTOR Reparationer 7.100, , Materialer 3.270, , IALT MOTOR , , INSTALLATIONER Reparationer 1.215, , Materialer 3.878, , IALT INSTALLATIONER 5.093, , RIG & SEJL Sejl 6.198, ,00 0 Rigning , , IALT RIG OG SEJL , , ANDET Kabys/Komfur 812, , Lamper/lanterner 496, , Værktøj / Andet 2.208, , IALT ANDET 3.517, , IALT FORÅRSKLARGØRING , , SÆRLIGE PROJEKTER SKROG Nyt Dæk ,70 0 Renovering, agterlukaf mv , Hovedsyn / Skift af klædning Nyt ror og rorkile IALT SKROG , , MOTOR Montering af Desmipumpe 237, , IALT MOTOR 237, , INSTALLATIONER Udskiftning lysbatterier 3.786, Ny Argonite , ,00 0 Ny VHF incl kursus , Udskiftning toiletpumpe IALT INSTALLATIONER , , RIG OG SEJL Nye Sejl , ,00 0 IALT RIG OG SEJL , ,00 0 ANDET Arbejdsweekender 5.998, IALT ANDET 5.998, , IALT SÆRLIGE PROJEKTER , , IALT VEDLIGEHOLDELSESUDG , ,

13 13 JENSINE REGNSKAB 2000 Regnskab Budget Afvigelse Regnskab Budget SEJLADSUDGIFTER Diesel , , Gas 1.594, , Havnepenge 2.279, , Andet 44, , IALT SEJLADSUDGIFTER , , Skrog 3.184, , Motor , Rig & Sejl , Andet 155, , IALT REPARATIONER 3.340, , Søkort / bøger 2.186, , Navigationsudstyr 559, ,00 0 VHF-Radio / Mobiltelefon 1.323, , Samtaleafgifter 454, , Brugerbetaling (Mobiltlf) -167, , Redningsudstyr 6.666, , Sejladsforsikring , , IALT INDIREKTE UDGIFTER , , IALT SEJLADSUDGIFTER , , LANDFACILITETER Skur 1.232, , Strøm 7.311, , Værktøj 149, ,00 0 Vintertelt 80, , IALT LANDFACILITETER 8.773, , FORENINGSUDGIFTER Det Danske Spejderkorps 6.740, , Træskibsejerne 2.100, , IALT KONTINGENTER 8.840, , Kontorhold 512, , Porto 1.804, , Telefon 5.281, , Efterretninger , , Generalforsamling 2.574, , Repræsentation 1.180, , IALT ADMINISTRATION , , IALT FORENINGSUDGIFTER , , FINANCIERINGSOMKOSTNINGER Renter 1.860, , Gebyrer 797, , IALT FINANCIERINGSUDGIFT 2.657, , IALT UDGIFTER , ,

14 14 BAK PÅ FOKKEN! Bak på fokken er en kommando som gang på gang frembringer en hel del forvirring om bord, og i det følgende, som er skrevet efter devisen Du kan aldrig undervurdere din læser gøres et nyt forsøg på at afklare mysteriet om hvad der sker, og ikke mindst hvad der kan gå galt. Den øverste skødeblok til fokken kaldes populært ørefignen, og enhver eller næsten enhver kan vel forestille sig Kommandoen kommer i forbindelse med en stagvending, altså når man fra at sejle med vinden ind fra én side styrer op imod vinden, passerer vindøjet for sluttelig at styre en ny kurs med vinden ind fra den anden side. I det følgende sejles der for bagbords halse (vinden ind fra bagbord) til styrbords halse (vinden ind fra styrbord), og vendingen foregår ved at der drejes mod bagbord op mod vinden, indtil vinden fanger sejlene fra styrbord side. Tidspunktet for, hvornår vinden tager fat fra styrbord og dermed hjælper med at dreje skibet, kan flyttes en smule frem ved at der bakkes på fokken. Når vendingen begynder slækkes forsejlsskøderne, og det varer ikke længe før forsejlene begynder at blafre voldsomt. Den mere erfarne del af besætningen trækker agterud på skibet, mens nye medlemmer beredvilligt sætter deres liv og helbred på spil og nærmer sig fokkeskødet. hvorfor. Alligevel havde Ian en smuk dag på Alssund besluttet at afprøve, hvad det danske ord ørefigen betød. Han blev efter mødet med blokken liggende betænkeligt længe på dækket, og efter hans tilbagevenden til livet, var hans engelske accent blevet en smule mere udtalt, så Berit den sejlende sygesøster med mottoet Lad aldrig solen gå ned over en tom mave, mente at der kunne være en teoretisk mulighed for, at Ian havde pådraget sig en hjernerystelse, og hun bragte ham ved ankomsten til Sønderborg på skadestuen. Her fandt man ikke nogetsomhelst. Berit havde mere held, idet hun fandt et udmærket badeværelse.

15 15 Det gælder om at få fat i blokken agtenfra og at få et godt tag i den før den begynder at blafre for vildt. Når skibet stævner direkte mod vinden Når man foretager en stagvending sejler man på et tidspunkt direkte op mod vinden. Farten gennem vandet bliver derfor meget lav, måske går skibet i stå eller sejler ligger i vindøjet trækkes fokken ud mod styrbord, og vinden vil drive stævnen bagbord over. Fokken holdes bak indtil skødet kan sættes normalt på bagbords naglebænk. måske sågar baglæns. Da styring med roret forudsætter en vis fart gennem vandet styrefart er det nødvendigt at styre med sejlene, altså: bakke på fokken. Under normalt gunstige forhold kan en stagvending foregå ved at der sejles gennem vindøjet, og forsejlsskøderne blot skal hales over og sættes fast, men strøm og sø gør det mere til regel end undtagelse at stævnen skal hjælpes over. Selv en optimistjolle kan gå i stå i en vending, men den kan vrikkes over med roret - prøv ikke det med Jensine! De gamle hanaber Zoologer fortæller, at når gamle hanaber ønsker at profilere sig i flokken, sætter de sig øverst i det højeste træ til skue for hele flokken - og onanerer. Adfærdspsykologer har sammenlignet mennesker med aberne og sagt, at når mennesker ønsker at profilere sig, men ikke har mulighed for at sætte sig øverst i et træ og det forresten heller ikke er comme il faut at onanere i flokkens påsyn, kompenserer nogle ved - i flokkens påsyn - at læne sig tilbage i stolen, fatte om en cigar med to-tre fingre, tænde ild i den og udsende tunge røgskyer. På aktivmøder og generalforsamlinger i vores forening har indsneget sig den begyndende tradition, at formanden runddeler cigarer. Der er på hvert møde medlemmer af foreningen, som venligt gør opmærksom på, at det er svært generende, at der ryges i de lokaler, hvor møde og socialt samvær foregår. Kunne man forestille sig, at de nu cigarrygende - til glæde for os som er generet af røgen - i stedet..., nej det kan man nok ikke. Tak for en ellers god generalforsamling. Olde

16 16 JENSINE ER BEVARINGSVÆRDIG

17 17 Tilstandsrapport og plan for istandsættelse I forbindelse med generalforsamlingen blev Faglig rapport fra SKIBSBEVARINGSFONDEN nr. 1/2001 fremlagt af forfatteren Tom Rasmussen, der er Skibsteknisk konsulent. I denne og de følgende numre af Efterretninger bringer vi uddrag fra rapporten der vil blive suppleret efterhånden som de forskellige dele bliver demonteret. Hele rapporten er at finde på vores hjemmeside. Sammendrag SKIBSBEVARINGSFONDEN har, efter forudgående møder og samtaler med JENSINEs ejere, besluttet at udarbejde en tilstandsrapport og restaureringsplan for skibet, med tanke på at styrke skibets kulturhistoriske autenticitet gennem bl.a. en retablering af det oprindelige dæksarrangement. JENSINE har fremdeles flere gamle, måske oprindelige elementer tilbage i skroget, som sammen med skibets alder og historie giver skibet en høj kulturhistorisk fortælleværdi. JENSINE er, trods systematisk vedligehold og udbedring, nu i en situation, der en større indsats behøves, for at sikre skibets tilstand og fremtid. Indretningen af skibet med mange mindre rum, skabe osv., samt en uheldig udformning ved den indvendige ballasts placering, giver dårlige muligheder for at holde skibet tørt indenbords. Resultatet af denne situation ses nu i form af råd i strukturelle elementer og i yderklædningen. I denne rapport konkluderer FONDENs konsulent med, at JENSINE har behov for omfattende istandsættelse, hvis skibet skal bevares for fremtiden. For at styrke skibets kulturhistoriske kvaliteter, bør arbejdet udføres efter antikvariske principper JENSINE sejler på Limfjorden ca SKIBSBEVARINGSFONDENs rekonstruktionstegninger har billedet som primærkilde, samtidig som, at der er foretaget opmålinger om bord. 01 Et kort resume af sagen, og baggrunden for planen SKIBSBEVARINGSPONDEN har også tidligere været engageret i arbejdet med bevarelsen af JENSINE. Skibslaget har været indstillet til, eller modtaget støtte fra FONDEN efter den nedenstående opstilling:

18 ?: Opmuntringspræmie (kr. 5000?) ved TS' pinsestævne. 1991: kr. Tilsagn. 1996: kr. tilsagn i følge årsberetning : kr. tilsagn til reparation af støtter, skanseklædning og lønning 1999: kr. til nye sejl. 02 En kort historik Jagten JENSINE er bygget i 1852/53 af bådebygger J. W. Riis i Aalborg til Lars Sørensen Smith, som var strandingskommissionær pa Læsø. Der fortælles, at skibet skal være bygget af tømmer fra en engelsk skonnertbrig, strandet på Læse. JENSINES skrogform er som på de samtidige sydfynske jagter, hvilket kan forklares ved, at skibsbyggeren oprindelig kom fra Svendborg-distriktet, hvor han havde lært sit fag. I de fleste arkiver er 1852 brugt som skibets officielle byggeår. Under navnet DE SYV SØDSKENDE var skibet frem til 1864 hjemmehørende på Læsø, ført af skipper Jens Johnsen Nicolaisen, hvorefter det blev solgt ud af distriktet. Frem til 1918 hørte skibet til på Langeland (Rudkøbing), i hele denne periode i familien Sørensens eje; først med Niels Sørensen som ejer og fører. Senere solgte han skibet til sønnen Rasmus M. Sørensen. Niels fik i stedet bygget en galease i Randers, ESTHER (1906), som i dag er Nationalmuseets ANNA MØLLER. I 1918 blev DE SYV SØDSKENDE solgt til Alfred Carl Hansen, Aalborg (?), som døbte skibet om til JENSINE, efter sin kone. Skibet blev sat ind i fragtsejlads, for det meste på Limfjorden. Den første hjælpemotor blev lagt ind i Skibet fik efterhånden styrehus og reduceret rigning. Oluf Kristian Olsen, Hasseris ved Aalborg, overtog skibet i 1944 og fik udført en del reparationer i agterskibet. I 1949 blev der installeret en større motor. ( Rettelser tilsendt fra Gert Møbes -Historisk udvalg- Målebrev Bygherre og ejer; Lars Søren Smith fra Læsø. Skipper; Jens Johnsen Nicolaisen fra Læsø. Folketælling i Ålborg 1860: Ejer og fører er den 37årige P.A. Thomsen. Ålborg Vejviser 1861: Ålborgs to største jagter er "Alpha" og "De syv Sødskende", der er lige store. Fra første halvdel af 1860'erne Skipper Niels Sørensen ( ? ) fra Hou, solgte som 70årig den 16. september 1901, "De syv Sødskende" (NJRP) til sønnen Martin Christian Sørensen ( ). Den er åbenbart for lille og Martin Christian Sørensen lader "Ester" ("Anna Møller") bygge 1906 i Randers. Den 17. maj samme år sælger han "De syv Sødskende" for kr. kontant til sin bror Rasmus Hansen Sørensen ( ), der er ejer indtil den 5. oktober 1918, hvor Alfred Carl Hansen købte den for kr. kontant og kaldte den "Jensine". Han ejede den til 1939, hvor Oluf Kristian Olsen overtog den. )

19 19 Skibet blev i 1960 solgt til Frederikshavn til rekreative formål og skiftet i de efterfølgende år ejere flere gange. I 1968 blev det gamle ankerspil demonteret og overgik til Søfarts- og fiskerimuseet i Esbjerg til udstillingsformål. I 1970 blev skibet solgt til København, for samme År at blive solgt videre til KlanSkibslaget i Haderslev. Gennem de næste seks år blev der udfert omfattende istandsættelsesarbejder, bl.a. Forhøjelse af den gamle køl, nyt kølsvin, nyt agterspejl, 200 meter ny klædning, støtter, skandæk, lønning, ny maskine osv. Der blev indlagt stålballast indstøbt i beton. Skibet blev rigget som jagt med røde sejl og malet og dekoreret efter sydfynsk forbillede, delvis efter anvisninger fra konservator Christian Nielsen, Handels- og Søfartsmuseet på. Kronborg. JENSINE kom ud at sejle igen i I de efterfølgende år er der udført en del større og mindre udskiftninger om bord, bl.a. nyt dæk, ny stævn og en og anden klædningsplanke. I 1999 blev der installeret en ny motor og syet et nyt stel sejl, nu i naturfarvet dug, efter FONDENs anvisninger. En omfattende teknisk gennemgang af skibets skrog i efteråret 2000 afdækket til dels betydelige angreb af råd i klædning og spanter i agterskibet, i en del gammel klædning midtskibs og i kimmingsvægeren i bagbords side, desuden i roret. For øvrigt henviser vi til JENSINEs udmærkede hjemmeside Kaj Lunds beskrivelse af skibet i "Vinden er vor" bind 1, pp , eller Stine Wiels artikel i Sønderjysk månedsskrift nr Konklusion og anbefaling En grundig besigtigelse af JENSINE i efteraret 2000 har afdækket alvorlige angreb af råd i klædning og spanter agterude, samt i bagbords kimmingsvæger midtskibs. Den nuværende løsning for ballasten fører til at kondens og ferskvand fra eventuelle utætheder i dækket ikke kan ledes væk, men opsamles i spanterummene. Samlet repræsenterer disse momenter en alvorlig trussel mod skibets fremtidigebevaringstilstand. På baggrund af skibets tilstand, alder og kulturhistoriske fortælleværdi anbefaler FONDENs konsulenter, at der afsættes det nædvendige lånebeleb til istandsættelse af skibet efter antikvariske principper, herunder opretning af den meget omfattende kølsprængning og retablering af dæksinteriøret fra omkring Omkostninger Udfra to foreliggende pristilbud og FONDENs egne kalkuler vurderes omkostningerne for en total istandsættelse efter antikvariske retningslinier til ca. kr. x mio. (2000-kroner). Se i øvrigt kapitel 3.2 for en opstilling over omkostninger og finansiering. Dette var så første afsnit. Hvis du ikke kan vente med at læse resten, så gå på vores hjemmeside eller kontakt redaktionen og be om at få tilsendt en kopi.

20 Postadresseret blad SMÅ KORTE VINDSTØD Kerteminde Højskole Kerteminde Højskole, der udmærker sig ved at have Niels Friis som elev, endnu da, og som har lagt lokaler til de 2 workshops der har været afholdt, kan også selv. I løbet af sommeren tilbyder de 2 kurser for maritimt interesserede: 15. juli 21. juli: Hold båden i form, sejlads og vedligeholdelse af lystbåde. 22. juli 4. august: Bådebygning, bygning af Ask 393 cm lang og 120 cm bred. Lærer på begge kurser er ingen anden end Niels Friis. Tilmeldinger kan foretages til Kerteminde Højskole, Hyrdevej 11, 5300 Kerteminde. Tlf Yderligere oplysninger kan endvidere fås på Søsports Information År 2000 var året med det laveste antal omkomne i Rådets historie. I alt omkom 10 personer i forbindelse med søsportsaktiviteter. De 3 foregående år var tallene 16, 17 og 14. I 1973, 74 og 75 var de tilsvarende tal dog helt oppe på 63, 57 og 53. Så kampagnerne for dette og hint har hjulpet. EFTERRETNINGER NR. 79 JUNI 2001 Deadline for næste nummer af Efterretninger er d. 14. maj ADRESSEÆNDRING Husk at melde adresseændring til postkontoret, idet postvæsenet sørger for adresseændring på postbesørgede blade. Skulle dette glippe, så meld adresseændring til medlemskassereren enten pr. mail eller pr. brev/postkort Jan T. Hansen, Åbyvej 58, 8230 Åbyhøj

Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman

Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman Vision og Strategi 2006-2011 Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman Layout: Ole Pettersson, Pettersson Grafik Tryk: TS Print Consult, oplag: 1000 stk. Fotos: Kirsten

Læs mere

Juli 2006 Årgang 35 nr. 3 ISSN0905-1635. Aftenstemning. Foto: Lise Fredebo

Juli 2006 Årgang 35 nr. 3 ISSN0905-1635. Aftenstemning. Foto: Lise Fredebo Juli 2006 Årgang 35 nr. 3 ISSN0905-1635 Aftenstemning. Foto: Lise Fredebo REDAKTIONEN: Redaktør Sven Bülow, Birkevænget 4, 3060 Espergærde 4052 9123 / 4913 3928 ts.red@teliamail.dk Kirsten Hjort, Løjtoftevej

Læs mere

Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635. Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow

Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635. Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635 Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow REDAKTIONEN: (pr. 15.01.09) Redaktører: Andrea Gotved, Esrumvej 17a,II., 3000 Helsingør 2275 5135 andrea@ts-skib.dk

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 Forsidefoto: Skonnerten MARTHA. Foto: John Ottesen Side 6: S/S BJØRN. Foto: Peter Brodin Øvrige fotos: Skibsbevaringsfondens arkiv 2 Indledning Fonden har i

Læs mere

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug.

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Nr. 314 December 2008 34. årgang Foto: Mogens B N Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Indhold. Præstø havn omkring 1900. Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Januar 2006, nr. 9 Læs om M/S Tunø Ole Sohn om skibsbevaring RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 Nyt fra Skibsbevaringsfonden Marstal Navigationsskole

Læs mere

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift Tæt på Øresund Jubilæumsskrift om Taarbæk havn

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Nr. 4 Juli / August 2004 63. Årgang Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Den 21. juni sov Frank stille ind træt af sygdommens hærgen. Forud var gået 48 års, næsten til

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Nyt fra havnen...side 5 Ancha sejlklubben for studerende...side 7 Kurs mod ny bolig en sommer på vandet...side 12 Delebåd hvorfor

Læs mere

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang 89 90 Sneglerup Møllevej 6-10 B 4571 Grevinge TLF. 59 31 55 81 Fax 59 31 54 81 Mobil 21 60 66 51 www.moellebygger.dk Møllen er medlemsblad for Dansk Møllerforening

Læs mere

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 29 27. februar 2012 Den maritime havarikommission s. 10 Kristian bor om bord s. 14 Den blå konference s. 22 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør Netværk,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Indkaldelse til pladshavermøde...side 5 Afslutning af kapsejlads 2013...side 8 Fra 35 fods kølbåd til Elliott-jolle...side

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere