Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden"

Transkript

1 Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden Handlingsplanen ved Agersø Beboerforening er støttet af Slagelse Kommune og Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

2 Indhold Introduktion til Handlingsplanen... 2 Kort sammenfatning af konklusioner... 2 Baggrunden for udarbejdelse af en handlingsplan... 3 Ø-politik... 3 Maritimt Knudepunkt... 3 Status på Agersø... 4 Færge, skole, erhverv... 5 Turisme... 5 Foreningslivet... 5 Arbejdsprocessen... 5 Vision og målsætninger... 6 Udviklingen på Agersø... 8 Gruppen om Mulighedernes ø... 8 Gruppen Turisme og markedsføring... 9 Turisme... 9 Markedsføring... 9 Gruppen om Bosætning... 9 Gruppen om nicheproduktion Øvrige aktiviteter på Agersø Færgen Dyrkning af tang Lokalhistorisk Hus - Historiestalden Støtteforeningen for skolen Agersø Camping ApS Campingpladsen på Egholmvej Agersø Idrætsforening Udvidelse af Agersø Lystbådehavn Jagt Lystfiskeri Agersø Kro Agersø Værft Beredskab Konklusioner og prioriteringer Handlingsplan hvem har ansvaret Bilag 1 Agersø plan Bilag

3 Introduktion til Handlingsplanen En handlingsplan er begyndelsen til noget nyt en vision og målsætninger for en fælles fremtid. Udviklingen på en ø er ofte kendetegnet af forskellige projekter, som foreningerne og private har udviklet og gennemført. I de fleste tilfælde er det godt. En fælles handlingsplan kan samle op på de eksisterende tiltag, og beboerne kan samlet finde de næste skridt i den retning, der er enighed om at gå. Jo flere mennesker og foreninger der er sammen om at udarbejde en handlingsplan, jo større sandsynlighed er der for at det er en fælles plan, som hele øen finder ejerskab til. Derfor er det vigtigt med en god proces omkring udarbejdelsen af en handlingsplan. Selve arbejdsprocessen giver en bedre fornemmelse af de muligheder, der er på øen, og de ressourcer og ønsker ø- boerne har til fremtiden. Der er størst sandsynlighed for succes med idéerne, hvis de har baggrund i eksisterende og stedbundne potentialer på Agersø. Altså bygger videre på noget eksisterende eller noget der allerede er i gang. Agersø Beboerforening har via et tilskud fra Småøernes Aktionsgruppe og Slagelse Kommune fået mulighed for at få lavet en skitse til Handlingsplan for Agersø. Arbejdet med planen ligger i forlængelse af det arbejde gruppen omkring Agersø Købmand ApS påbegyndte sidst på året i Beboerforeningen har bedt konsulent Kirsten Malling Olsen om at fungere som den eksterne konsulent i udarbejdelsen af handlingsplanen. Handlingsplanens styregruppe på 4 medlemmer består af repræsentanter for arbejdsgrupperne inkl. formanden for Beboerforeningen. Beboerforeningens mål med Handlingsplanen er at få en debat om vilkår og muligheder på Agersø og derigennem skabe en fælles vision og målsætninger for fremtiden. Planen skal være et redskab til at udvikle turismen, øge bosætningen og dermed fastholde serviceniveauet på færgen, øge børnetallet i dagpleje og skole og kundegrundlaget hos købmanden, kroen og øvrige erhvervsdrivende. Kort sammenfatning af konklusioner Agersø har Fokus på fremtiden med en vision om et erhvervsliv i vækst, en udvidelse af turismen og en tidssvarende infrastruktur, som alt sammen skal bevare, forbedre og udvikle skolen, færgefarten og købmanden. Der er beskrevet målsætninger, som skal lede hen til opfyldelsen af visionen. 4 arbejdsgrupper har arbejdet med emnerne Turisme og markedsføring, Mulighedernes ø, Bosætning og Nicheproduktion. Konkret er der planer om flere ø-lejre og idrætstilbud ved hallen og kroen, organisering af guidede ture på øen, udarbejdelse af fælles logo og fælles markedsføring (inkl. fælles netportal) af alle produkter fra Agersø, opførelse af et multihus med et fælles produktionskøkken ved hallen og opførelse af lejeboliger samt en lang række tiltag i forhold til nye nicheproduktioner særligt inden for fødevareområdet og i den forbindelse etablering af et produktionsselskab. 2

4 Handlingsplanen er forankret i Agersø Beboerforening. I samarbejde med styregruppen for Handlingsplanen koordineres gennemførelsen og engagementet styrkes. Det er ganske alvorlige problemer på øen i form af kraftigt dalende beboerantal (10 % fald i de sidste 10 år) og færre passagerer med færgen. Andelen af ældre er, som på andre småøer, større end i landet som helhed. Beboerforeningen har med handlingsplansprocessen fået igangsat en mængde gode initiativer og nye samarbejdsmuligheder mellem både personer, foreninger og erhverv på Agersø, som tegner positivt for fremtiden. Både fastboende og fritidshusejere er med i arbejdet. Samarbejdet med Slagelse Kommune og Omø Beboerforening omkring udviklingen af kommunens ø-politik har været et godt udgangspunkt for arbejdet med Handlingsplanen. Denne var kun tænkt som en skitse, i det der blev valgt en kort, men intensiv proces. Men der er kommet en hel plan ud af arbejdet. Baggrunden for udarbejdelse af en handlingsplan Agersø har i starten af faste beboere, hvilket er et drastisk fald i forhold til 2009, hvor der var 233. Af de 207 er ca. 40 % over 60 år. En stor del af grunden til udarbejdelse af en handlingsplan er denne tilbagegang i beboerantallet. Det har ført til overvejelser om, hvad der kan gøres for at vende denne udvikling, hvor antallet af fastboende nærmer sig et kritisk punkt i forhold til bevarelse af skolen og købmanden. Ø-politik I 2009 udarbejdede Omø og Agersø Beboerforeninger et oplæg til Slagelse Kommunes Ø-politik. Det blev vedtaget af Byrådet i december Denne handlingsplan for Agersø tager udgangspunkt i målsætninger og indsatsområder som beskrevet i Ø-politikken, og i Kommunens ønske om at der udarbejdes handlingsplaner for øerne. Maritimt Knudepunkt Desuden har byrådet i Slagelse Kommune besluttet, at Slagelse Kommune skal være et maritimt knudepunkt på Sjælland. Projektet omfatter havnemiljøet i de to købstæder Korsør og Skælskør samt landdistriktsområdet Bisserup og øerne Agersø og Omø. Formålet med projektet er at styrke Slagelse Kommune som bosætnings- og turismekommune. Succeskriteriet er derfor at understøtte bosætnings- turisme- og landdistriktspolitikken samt at give borgerne flere maritime fritidsmuligheder. Ønsket er ikke blot at udarbejde et plangrundlag, men også at hjælpe aktørerne med at få opstillet realistiske projektforslag samt at finde finansiering til disse. Der arbejdes indenfor grupperne erhverv, 3

5 herunder fiskeri og akvakultur, bosætning, turisme, kultur og udbygning af lystbådehavnene. Der har deltaget flere Agersøboere i alle grupper, og resultater fra dette arbejde er en del af Agersø Handlingsplanen. Status på Agersø Agersø er en gammel landbrugs- og fiskerø beliggende 3 km. fra Stigsnæs. Den er 7 km lang og 3 bred i alt 6,84 km2. Øen er forholdsvis flad. Det højeste punkt er kun12 m over havoverfladen. Den vestlige kystlinje er Danmarks mest lige strand, hvilket hænger sammen med strøm og geologi. Herfra kan man se Fyn og Langeland og mod syd Omø og mod nord Korsør og Storebæltsbroen. Den nordligste del af øen er den lille ø Egholm. De er forbundet med en lille dæmning. Egholm er privatejet, og der er ikke adgang for offentligheden bortset fra strandarealet. I 2010 byggemodnede Slagelse Kommune 12 nye byggegrunde, som kan bruges til én eller to families-huse. Her er også ca. 100 sommerhuse, fordelt på 2 områder + nogle helårshuse, der bruges til sommerhuse. Beboerne på Agersø har altid fulgt med udviklingen i det øvrige samfund og vist initiativ til løsning af de udfordringer, der er ved at være et mindre samfund omgivet af vand. Andelstanken har været fremherskende. Allerede i 1890 gik man sammen om et Mejeri og derefter et fælles vandværk først i 1900-tallet. Sidst i erne opstod behovet for mere effektiv færgedrift, og man dannede Agersø færgefart A/S, som byggede den første Agersøfærge og startede ruten Agersø- Stigsnæs. Senere eksempler er bygning af Agersøhallen, Agersø Fiskehus, Agersø Lystbådehavn og det nyeste fælles projekt Genåbning af Agersø Købmandshandel efter forretningens konkurs. Selve byen består mest af gamle huse og gårde, men der er løbende kommet nyere huse til. I midten af 80-erne byggede Skælskør Boligselskab 4 dobbelthuse med 8 lejeboliger, som stort set altid har været fuldt udlejet. 4

6 Færge, skole, erhverv Færgeforbindelsen til fastlandet går til Stigsnæs. Agersøfærgen har en god fartplan med kun 15 min. sejltid og timedrift med nogle få undtagelser. Dette gør Agersø til en perfekt pendlerø. Ca. 40 beboere pendler dagligt til fastlandet. Desuden pendles der også fra fastlandet til skolen og hjemmeplejen. Her er en velfungerende skole og dagpleje med pasningsordning op til det 10. år. Der er pt. 12 børn i skolen, og dagplejen har ét barn. Der er 2 børn og 7 unge, der pendler til undervisning i Skælskør og Slagelse. Blandt erhvervene er der en købmand, et mindre både- og maskinværft, malerforretning, tømrerforretning, 2 campingpladser, 2 gallerier, gartneri, landbrug, fiskeri, Agersø Kro og Havnekiosken. Turisme Der kommer ca turister til Agersø hvert år. Der er godt overnattende både i lystbådehavnen. For turisterne er der mulighed for at deltage i guidede ture eller vandre på de afmærkede stier, benytte badestrandene eller tage på fisketur i båd eller fra strand. Overnatningsmuligheder findes på kroen, campingpladserne og sommerhusene samt i ferielejligheder. Fiskeriforeningen og Fonden for lystbådehavnen bidrager aktivt til turiststrømmen ved at arrangere en 3-dages havnefest. Der kommer ca til festen. Sommerhusejerne på Agersø er aktive og interesserede medspillere i arbejdet for, at Agersø fortsat er en levende og aktiv ø. Det kan bl.a. andet ses af deres indsats for genåbningen af købmandshandlen, ligesom flere gennem tiden har stillet ekspertise gratis til rådighed, f.eks. med tegning af Agersøhallen. Foreningslivet Agersø har et godt foreningsliv. Der er idrætsforening, jagtforening, fiskeriforening, beboerforening og desuden en støtteforening for skolen, en museumsforening og et bådelaug. Agersø Beboerforening udgiver Nyt på Agersø 4 gange om året. Turistbrochuren udkommer hvert år i eksemplarer og distribueres til både turistkontorer, lystbådehavne og store arbejdspladser landet over. Agersø har en hjemmeside, hvor der linkes til alle øens hjemmesider, samt til hvad der ellers er aktuelt for øen. Beslutningen om denne fælles indgangsportal er taget i forbindelse med handlingsplansarbejdet. Arbejdsprocessen Agersø Beboerforening har valgt at arbejde med handlingsplanen over en forholdsvis kort, men intensiv periode i den første del af Selve handlingsplansarbejdet blev startet op med et heldags-fællesmøde for hele øen lørdag d. 5. februar Agersø 5

7 Beboerforening v/ formand Jytte Bjergvang lavede i samarbejde med konsulenten et program for dagen. Knap 40 mennesker mødte frem flest fastboende, men også en del fritidshusfolk. Med konsulenten som ordstyrer og underviser blev der gennemgået erfaringer og gode råd fra andres ø handlingsplaner, en indledende debat om en vision for Agersø samt en idé brainstormingsrunde til mulige tiltag på øen. Alle idéer blev grupperet i overordnede emner, hvorefter der nedsattes arbejdsgrupper til at arbejde videre med emnerne. Disse grupper har leveret skriftlige bidrag til planen. Samtidigt blev der nedsat en styre/tovholdergruppe bestående af repræsentanter fra arbejdsgrupperne. Medlemmerne er: Jytte Bjergvang, Keld Mortensen Dorte Steffensen Wille Søren Wille Der er oprettet en kontaktmailadresse til gruppen: Man er velkommen til at kontakte styre/tovholdergruppen. Ligeledes kan konsulent Kirsten Malling Olsen kontaktes på mail eller tlf Det første udkast til Handlingsplanen blev ivrigt debatteret blandt de 40 fremmødte på næste fællesmøde, der afholdtes d. 7. juni. Titel, vision og målsætninger blev fastlagt efter en god debat. Arbejdsgrupperne fremlagde deres bidrag til debat og beslutning om prioriteringen af det videre arbejde. De øvrige foreninger og projekter gav også en kort orientering om deres arbejde. Nogle grupper har sendt reviderede bidrag til konsulenten, der skriver hele skitsen til Handlingsplanen færdig i samarbejde med styregruppen. Planen præsenteres for alle omkring 1. oktober. Vision og målsætninger er titlen på Handlingsplanen. Visionen er: Agersø har i 2020 et erhvervsliv i vækst gennem nicheproduktion og udvidet turisme, børn i skolen, forbedring af nuværende færge-serviceniveau og en infrastruktur, der svarer til det øvrige samfunds. 6

8 Målsætningerne er: Beboerantallet er på % flere turister flere jobs og selverhvervende Skolen er velfungerende Færgeservicen er forbedret særligt i forhold til mulighederne for pendling Tidssvarende mobil- og IT dækning på hele øen Etablering af prøvelejebolig. Visionsdebatten blev startet på fællesmødet d. 5. februar ved, at alle kom med frem med ord, man umiddelbart forbinder med Agersø. Ordene var: Idyl, aktivt/attraktivt, børn i skolen, natur, hjælpsomhed, golfbane, vand/havn, færge, oase, erhverv, turisme, selvforsynende energi, varemærke, speciel, det grå guld, sammenhold, go pendlerø, strand, ål og flere unge. På samme fællesmøde arbejdede 5 grupper med idéudvikling for øens fremtid. Hver gruppe bød ind med 5 prioriterede emner. (Se bilag 1, hvor alle idéer er listet). Gruppernes idéer blev fremlagt og debatteret denne debat endte op i en samling af idéerne i følgende hovedemner: Erhverv Turisme Infrastruktur Markedsføring Aktive pensionister Børn/skole Fødevare- og anden nicheproduktion Forskønnelse og tilgængelighed turisme og ø-lejrene fortsætter i Købmandsgruppens arbejde. Ligeledes fortsætter den allerede eksisterende bosætningsgruppe. Arbejdsgrupperne på Agersø er: Mulighedernes ø Turisme/Markedsføring af hele øen Bosætning Fødevare- og nicheproduktion Udover ovennævnte er der aktiviteter omkring eksisterende foreninger, projekter og erhverv: Museumsgruppen Støtteforeningen for skolen Idrætsforeningen Fonden Lystbådehavnen Agersø Kro 2 campingpladser Agersø Værft Jagt og lystfiskeri Disse har leveret skriftlige bidrag til handlingsplanen, således at planen giver et samlet billede af alle aktiviteter og projekter på Agersø. Det er ikke kun emnerne omkring de nye arbejdsgrupper, der skal pege frem mod den fælles vision og opfyldelsen af målsætninger på Agersø det skal både alle igangværende og de nye aktiviteter være med til. Efter en diskussion om prioriteringen af disse emner og muligheden for at arbejde videre med nogle af dem, blev der nedsat arbejdsgrupper bestående af folk, der har interesse i og lyst til at arbejde videre med emnerne. Før arbejdet med handlingsplanen var 2 nyetablerede arbejdsgrupper i gang på Agersø, nemlig gruppen omkring Købmanden, der særligt har fokuseret på turisme og en bosætningsgruppe i Beboerforeningens regi. Det blev besluttet, at 7

9 Udviklingen på Agersø I dette afsnit behandles emnerne fra de nedsatte arbejdsgrupper og af de allerede eksisterende grupper og foreninger. Først bidragene fra de nedsatte arbejdsgrupper. Nogle af bidragene er konkrete projekt- og aktivitetsforslag, andre er på idéplanet. På fællesmødet afholdt d. 7. juni 2011 blev alle bidrag fra arbejdsgrupperne fremlagt. Der var mulighed for debat og prioritering af forslagene. Alle 4 arbejdsgrupper fik opbakning til at fortsætte deres arbejde som beskrevet nedenfor. Bosætningsgruppen fik desuden mandat til at gennemføre en behovsanalyse for Multihuset inden en evt., igangsættelse af projektet. Gruppen om Mulighedernes ø Baggrund for denne gruppes arbejde er i 2008 gik købmanden på Agersø konkurs. For at sikre at øen i fremtiden har en dagligvarebutik, gik Agersø s foreninger og sommerhusområdernes grundejerforeninger sammen og rejste penge til at købe bygningerne på tvangsauktion. Der blev dannet et Anpartsselskab og efterfølgende solgtes anparter for kr ,-. Med den kapital i ryggen fik bestyrelsen bevilget midler i Ø-støtteordningen under Indenrigsministeriet og i Småøernes Aktionsgruppe under Fødevareministeriet til istandsættelse af bygningerne. I foråret 2009 blev ansat en forpagter, og Købmandshandlen fremstår i dag som en pæn og velassorteret forretning. Formålet med gruppens arbejde er at tiltrække flere gæster til Agersø, skabe flere arbejdspladser på Agersø, øge befolkningstallet og dermed skabe grundlag for mere handel hos købmanden. Forslag til aktiviteter, som kan øge antallet af turister: Flere ø-lejre på sportspladsen og campingpladserne. Tilbud om idrætstræningslejre gennem samarbejde mellem Agersø Kro og Agersøhallen Åbne tilbud med adgang til hallen i udvalgte uger for alle selvom man ikke er medlem af en forening. Guidede ture i naturen, sejlture i havkajak og fisketure fra strand eller båd med og uden overnatning og bespisning. En forudsætning for gennemførelsen af disse aktiviteter er, at hallen, campingpladserne, kroen og færgen i samarbejde udarbejder et katalog med pakkeløsninger for kortere eller længere ophold. Der er udarbejdet en plan og en strategi for dette. Aktiviteterne/pakken blev annonceret i juni 2011 i DGI Bladet. Målgrupperne er idrætsforeninger, sportsklubber, cykel- og vandreklubber, ø- lejrbevægelsen og lystfiskere. Hallen får tilskud til driften fra kommunen, men kun hvis den selv kan betale 12 % af omkostningerne. På grund af manglende brug af hallen, er det også nødvendigt for den at få flere betalende brugere. Der er yderligere idéer til andre aktiviteter: (andre grupper arbejder også aktivt med nogle af disse) Fiskeudsalg og røgeri på havnen Dyrkning af ø-produkter Forarbejdning og salg af ø- produkter Etablere nyttehaver til udenøs 8

10 Bestyrelsen for Agersø Købmand ApS er tovholder. Samarbejds-partnere er Agersø Kro, Købmanden, Idrætsforeningen, Campingpladserne, Agersøhallens bestyrelse og bestyrer, Agersø Havkajak, Gartneriet og Beboerforeningen. Gruppen Turisme og markedsføring Gruppen arbejder med udgangspunkt i de værdier Agersø besidder: Den dejlige natur - skoven og stranden - fred, ro og tryghed og et meget børnevenligt miljø. Agersøs charmerende bymiljø med gamle huse, gadekær, mølle og kultur, er også et stort aktiv. Den korte overfartstid med færgen er et gode ligesom lystbådehavnen er et attraktivt mål for sejlere fra hele Europa. Turisme Agersø råder i dag over gode muligheder for at tilbyde turister et godt ophold på øen gennem en mangfoldighed af eksisterende erhverv. Uanset om man er gående/cyklende/kørende i bil/bus er der muligheder for at overnatte, campere, spise, proviantere, fiske, vandre, bade, se på kunst, nyde havnemiljøet, dyrke sport og mm. Turisme på Agersø skal fremover stimuleres også uden for højsæsonen (uge 26-32) og være mere uafhængig af vind og vejret. Gruppens målsætning er en fordobling af antallet af turister frem til 2020, dvs årligt. Markedsføring Gruppen arbejder for en fælles/ensartet markedsføring af Agersøs herligheder. For at møde nutidens behov for informations teknologi, arbejdes der på at kunne imødekomme turisternes forventninger. Hovedområder for fælles indsats er: Internet samarbejde. Logo Mediedækning Fælles markedsføring Målet er, at alle som har hjemmesider på øen, arbejder sammen om at markedsføre hinanden via links til de andres hjemmesider. Gruppen har etableret en fælles aktivitetskalender som alle hjemmesiderne har mulighed for at bruge/vise. Nyhedsformidling, aktuelle billeder samt information til pressen foregår fra Der samarbejdes samtidig med andre aktører inden for turismen. Blandt andet Østdansk Turisme og VisitDenmark, som har links til hjemmesiden. Disse vil løbende blive orienteret om nye aktiviteter på Agersø. Der arbejdes pt. på et fælles logo for Agersø. Logoet vil i sin færdige form indeholde en fælles skrifttype samt brandingslogo til nicheproduktion. Logoet vil være tilgængeligt for virksomheder, foreninger, producenter og serviceudbydere på Agersø. Det er gruppens mål, at alle bruger logoet, når der laves markedsføring for Agersø. Gruppen vil fremadrettet arbejde på at skaffe et økonomisk grundlag for direkte fælles markedsføring. Se skema i bilag 2. Turisme/markedsføringsgruppe: Karin Rosenlund, Peter Munck Petersen, Søren Wille, Jakob H. Lund, Keld Mortensen. Gruppen om Bosætning På Beboerforeningens generalforsamling 2010 blev nedsat en bosætningsgruppe, som skal arbejde for at tiltrække nye beboere på Agersø. Gruppen har valgt at arbejde med: 1) opførelse af Multihus på sportspladsen i tilknytning til Agersøhallen 2) opførelse af lejeboliger på Agersøgårdsvænge. Ad 1) Formålet med Multihuset er at kunne tilbyde overnatning, lokaler til kursusafholdelse, bespisning og i samarbejde 9

11 med Agersøhallen tilbyde halfaciliteter og sportsplads, og at naturen er lige udenfor. Multihuset skal indeholde et godkendt køkken, værelser med plads til ca. 32 personer, opholdslokaler m.v. Køkkenet skal kunne anvendes til forarbejdning af ø-produkter med salg for øje og skolekøkken. Desuden festlokale og mulighed for spise sin madpakke i tørvejr for grupper på udflugt. Det skal markedsføres som kursussted for dag/aften/uge kurser. Målgrupper er skoler, fritidshjem, pensionistgrupper, selvhjælpsgrupper m.fl. Håndboldbane r Fitness bane Forhindringsbane Nybygning Shelter plads Agersø skole Agersø Hallen Fodboldboldbane Skel Bord/bænke og bålpladser Ny tilkørselsplads Nye P-pladser Nyt Fugletårn Der er blevet ansøgt og foreløbig tilladelse er givet fra Slagelse Kommune til at placere huset på sportspladsen. Konsekvensen af at bygge huset vil give et behov for at inddrage den nuværende P-plads til boldbaner. Næste skridt er ansøgning om tilladelse til at benytte resten af skolelodden, dvs. arealet, der ligger i forlængelse af nuværende sportsplads og ejes af Slagelse Kommune. Arealet kan udnyttes til ny P-plads og blive et grønt rum" omkranset af beplantning med natursti og fitness redskaber i naturens materialer. Strategien er i samarbejde med Agersøhallen (selvejende institution) og Idrætsforeningen at vælge husets udseende, sportspladsens udlægning med boldbaner, beplantning, fitness mm. Opgaven er herefter at markedsføre huset overfor relevante brugere og danne en selvejende institution, som skal varetage byggeriet og den fortsatte drift. På sigt forventes projektet at kunne give 1-2 timelønsansatte. Der er ikke udarbejdet tegninger og budget. Den skitserede tidsplan hviler på, at der kan opnås tilladelser fra Slagelse Kommune og skaffes økonomisk grundlag gennem ansøgninger om tilskud fra sponsorer og fonde. Der vil ikke være privat egenfinansiering. Tidsplan: Behovsanalyse/undersøgelse gennemføres. Sommeren 2011: indhentes tilladelser fra Slagelse Kommune og udformning afstemmes med Agersøhallen og Idrætsforeningen. Vinter 2011/12: udarbejdelse af tegninger, ansøgninger om midler, licitation og udbud af projektet. Efterår 2012: omlægning af boldbaner, beplantning. Forår 2013: Igangsætning af byggeriet. Ad 2) Opførelse af lejeboliger på Agersøgårdsvænge. I samarbejde med Slagelse Kommune ønskes iværksat en bosætningskampagne i henhold 10

12 til Ø-politikken. I projektet Maritimt Knudepunkt arbejdes også med bosætning. Målgruppen er tilflyttere - gerne familier med børn men også efterlønnere/pensionister, og ø-boere som gerne vil fraflytte eget hus eller gård. Slagelse Kommune har byggemodnet 12 nye byggegrunde, hvoraf 3-4 må bruges til dobbelthuse. Der efterspørges ofte flere lejeboliger både af ø-boere og mulige Styring og ejerskab kan ligge i et boligselskab, gerne Skælskør som har boliger på øen i forvejen. Tidsplan: Sommer 2011: spørgeskemaundersøgelse. Vinter 2011: kontakt til Skælskør Boligselskab Bosætningsgruppen: Dorte Steffensen Wille, Birthe Stærsholm, Annette Holst Due, Susanne Carlsen og Jytte Bjergvang. Gruppen om nicheproduktion Status På Agersø er der en frøavler, som i sin tid var heltids gartner. Han ejer gartneriet i fællesskab med sin bror. Der er et børstenbinderi, som ejes og drives af en af beboerne, som er næsten blind. Et par af øboerne producerer honning, som sælges til turister og øboere. To på øen er fuldtidsfiskere, mens andre er gået over til at være fritidsfiskere. En er startet op med at producere cremer til salg. Der opdrættes forskellige kødkvægs-racer, gæs og får. tilflyttere. Formålet med projektet er at give flere mulighed for at prøve at bosætte sig på Agersø. Skælskør Boligselskab skal kontaktes for afklaring af venteliste på de nuværende lejeboliger på øen og afklaring af, om de er interesserede i at bygge på Agersø. For at få belyst bæredygtighed, behov og interesse for lejeboliger, er spørgeskemaer blevet uddelt til ø-boere og andre, der har spurgt på bosætningsmuligheder her. Nye tiltag Der er mange muligheder for nye tiltag, men det forudsætter, at der er øboere, der har lyst og energi til at sætte det i gang. Ideer til nye tiltag: Gårdbutikker der sælger øens produkter o Salget kan foregå fysisk på øen o Ved fremstilling af egnede produkter, kan disse markedsføres og sælges via en internet portal Læge/krydderurtehave Produktion af gedekød og mohair Hybenproduktion (efter ide fra et DR2 program) Saft/marmeladeproduktion (kræver et godkendt køkken til at lave det i) Pileværksted/pileproduktion 11

13 Arbejdende værksteder på museet (når det er igangsat) Udvidelse af produktion af frugt og grønt o Græskaruge (efterårsferien) o Købe græskar med hjem o Servere græskarsuppe/-tærte o Salg af græskarfrø o Opskrifter på græskar o Græskarkonkurrencer Røgeri på havnen Salg af husflid (med et fælles koncept) Sennepsproduktion sennepsdyrkning og fremstilling og salg Forudsætninger og strategi For at mange små-producenter og interessenter på øen kan bidrage til en samlet ramme for nicheproduktion, skal der etableres en fælles handlingsplan og investeringsplan: Fælles varemærke med layout og servicekoncept (emballage, labels mv.), andelshavere køber del i varemærket Der skal etableres et kvalitetskoncept, så varemærket dækker over en vis standard Fælles markedsføringsstrategi og fælles markeds-føringsbudget med anpartshavere inkl. aftaler imellem salgssteder (købmand og evt. andre) for at imødegå konkurrence indbyrdes Fælles internetportal med markedsføring og internethandel her er mange muligheder for at sælge både turisme, service og varer fra nicheproduktion Adgang til godkendte lokaler til røgeri og fødevarefremstilling altså godkendt køkken til fremstilling, emballering og opbevaring af fx saft, marmelade, sennep og andre fødevareprodukter. Plan/tid: 1. Indkalde til møde for at vurdere om der er interesse og investeringsvillige interessenter til stiftelse af et produktionsselskab fx et andelsselskab under beskyttet varemærke 2. Hvis der er tilstrækkelig interesse, kan der gennemføres en møderække for interessenterne, hvor der i fællesskab udvikles en forretningsplan forud for 12

14 stiftelse af produktionsselskabet. I denne fase vil det være nyttigt med ekstern ekspertbistand 3. Etableringsfasen skal være tilstrækkelig lang til at etablere et fornuftigt grundlag, og der skal være tid til at afsøge muligheder for at søge fonde og puljer om midler. Nicheproduktionsgruppen: Dorte Steffensen Wille, Gitte Stilling Stensballe og Annette Rahbek. Øvrige aktiviteter på Agersø Her er forskellige bidrag fra de øvrige og allerede igangværende aktiviteter på Agersø. Færgen Agersø Beboerforening indgår sammen med Omø Beboer- og grundejerforening i et samarbejde med færgeselskabet i Færgekontaktudvalget (består af udpegede repræsentanter for øerne, personalet og færgeselskabet). Færgeselskabet indkaldte til fællesmøde om turisme for begge øer i foråret Ø- boerne har bl.a. forsøgt at få Færgeselskabet til at lave grønne afgange for turisterne på tidspunkter, hvor der ikke er fyldt op på færgerne. Færgen, fartplaner og priser er kort blevet behandlet i handlingsplansprocessen, men det blev besluttet, at færgeproblematikken fortsat varetages af Beboerforeningen gennem Færgekontaktudvalget. Dyrkning af tang Formålet er at afprøve muligheden for dyrkning af sukkertang i Agersøsund. Maritimt Knudepunkt Storebælt, Slagelse Kommune har i samarbejde med GEMBA SEAFOOD CONSULTING undersøgt mulighederne for at finde fremtidige potentialer for udnyttelse af et område i Agersøsund og udfor Bisserup til dyrkning af sukkertang med efterfølgende forarbejdning og distribuering. Ideen med projektet er, at der i løbet af 2011 opnås erfaringer med dyrkningen, og at der i 2012 vil være grundlag en egentlig produktion. Ansvarlig: GEMBA i samarbejde med Michael Due, Alf Olsen og Karsten Carlsen, Agersø. Finansiering kommer fra Slagelse Kommune og LAG Slagelse. Lokalhistorisk Hus - Historiestalden På Agersø eksisterer der en frivillig forening, Agersø Møllelaug og museumsforening AMMF, som ifølge vedtægterne skal varetage Agersø Mølles drift og bevarelse. Desuden er foreningens formål, ifølge vedtægterne, at bevare øens historie. Agersø Mølle har indtil nu været den eneste kulturhistoriske seværdighed på Agersø. Bestyrelsen mener, at der er plads til og 13

15 behov for et lokalhistorisk hus, som kan supplere møllen. Det vurderes, at turisterne vil sætte pris på denne udvidelse, og at øen derved kan tiltrække flere turister. Der er samtidig et stort praktisk behov for at få passende rammer og opbevaringsforhold for de ting, Museumsforeningen opbevarer for øens beboere. Foreningen vil meget sandsynligt få ting og dragter fra Agersø samlet af en afdød øbo. De er p.t. på Skælskør bymuseum. Desuden er der en del gamle vogne. Dertil ting givet til museumsforeningen af øens øvrige beboere. at arrangere arbejdende værksted i løbet af sommeren samt skiftende udstillinger. Fastboende, turister, sommerhusgæster, sejlere, skoler, institutioner og kursister er målgruppen for stedet. Tids- og aktivitetsplan: Leje af egnet lokale og indretning af lokalet til formålet. Markedsføring gennem lokale turistkontorer, lokalaviser, Agersø Nyt og øens hjemmesider. Inddragelse af støttegruppe. Ansøgning om Driftstilskud og penge fra Fonde til forbedringer og varmeanlæg, m.m. Budget: Pris i årlig leje er kr. 7000,00 + renovering. Foreningen har kr stående som startkapital. Det endelige budget er ikke klart endnu. Bæredygtighed - Der forventes et vist tilskud fra kommunen til driften samt frivilligt arbejde. Der er behov for ca kr. årligt til driften. Landzonetilladelse og ibrugtagningstilladelse er indhentet. Byggetilladelse indhentes, hvis det bliver aktuelt. Det er foreningen AMMF, der ejer museumseffekterne. Agersø har en meget spændende historie, som bl.a. er bevaret takket være Axel Garboe, præst på Agersø omkr Han skrev bogen Agersø i Store Bælt. Der har igennem de sidste 30 år uden held været adskillige forsøg på at etablere et museum på øen. Museumsforeningen har nu en mulighed for at leje en tidligere svinestald fra 1975 på 126 m2 i et plan med tilhørende gårdsplads. Stalden er en del af Øksegården, Lillegade 1. Lejemålet er for minimum 7 år. Ejerne har interesse i museet. Det er bestyrelsens opfattelse, at det er nu, man skal slå til, hvis museumstankerne skal realiseres i form af et lokalhistorisk hus. Huset skal holde åbent på faste dage i skolernes sommerferie og vil efter aftale kunne åbnes for grupper, især i sommerhalvåret. Bestyrelsen har planer om Støtteforeningen for skolen Skolen har i dag 12 elever fra 0-6 klasse. Der er tre lærere. 0-3 klasse og 4-6 klasse samlæses med undervisningsdifferentiering. Støtteforeningen ønsker at bevare skolen, som er med til at holde øen levende og aktiv. Det er ikke en begrænsning for børn at være ø-skoleelever. Der er fokus på at give skolebørnene de bedste muligheder for oplevelser og udfordringer. Der er plads til forskellighed. Dette styrker børnenes personlige udvikling og læring, så de kan møde verden med indsigt og forståelse. Foreningen ønsker at fastholde eller øge elevantallet. Der skal tiltrækkes børnefamilier ved at synliggøre, at der på Agersø er en kompetent skole og et trygt nærmiljø. Foreningen støtter både den daglige drift, lejrskoleophold samt yder praktisk hjælp ved skolens arrangementer. Det er Støtteforeningens primære mål at bevare skolen, og der arbejdes p.t. med skolens legeplads. Den skal fornys og 14

16 moderniseres, så legepladsen fremstår tidssvarende. Tidshorisonten er 3 år. Agersø Camping ApS Pladsen er placeret lige nord for havnen på Østergaards marker med tilladelse til 25 enheder. Pladsen er fortrinsvis udlejet til fastliggere, Som udviklingen har været med større campingvogne, kan pladsen nu kun rumme 16 enheder, hvorfor der er venteliste, som er lig med tabt indtægt til færgen og øen. Ejeren ønsker at udvide pladsen, således at der bliver plads til de tilladte enheder. Denne campingplads har, udover at tiltrække fastliggere, vist sig at være et godt middel til at få flere tilflyttere, idet 4 familier herfra har købt bolig og bosat sig fast på Agersø. Det kan måske medvirke til at få Slagelse Kommune til at se positivt på ønsket om udvidelse. Agersø Camping har sideløbende udlejning af 2 åbne både til lystfiskere, som i stort omfang er fra Tyskland. Østergaards stuehus er indrettet med plads til 8 personer, men behovet for flere lejligheder er vokset de sidste par år, da fiskerne ønsker at komme i større grupper, hvorfor ejeren ønsker at indrette 2 til 3 ferielejligheder i gårdens udbygninger. Campingpladsen på Egholmvej Naturcamping midt på øen ca. 1 km. fra havnen. Pladsen er stille og velordnet omgivet af marker på 3 sider. Der er enkeltmands toiletrum med gulvvarme, toilet, bruser, håndvask og puslebord. Et køkken med tilstødende 60 kvm. opholdsstue samt bålplads og udendørs grill. Værelser er indrettet i den tidligere svinestald, hvor staldvinduer og hvidkalkede vægge er bevaret. Desuden køkken og badefaciliteter. Velegnet til familiefester, lejrskoler, spejderlejre ø-lejre mv. Pladsen vil markedsføre sig bredt i såvel ø- lejrbevægelsen, spejderbevægelsen samt skoleregi. Agersø Idrætsforening Agersø Idrætsforening råder over en hal Agersø Hallen, som har 2 stk. badmintonbaner, samt en stor sportsplads. AIF har mest vinter aktiviteter og et stor håndboldstævne om sommeren. Foreningen har følgende aktiviteter: Badminton Badminton træning for børn/unge (6år ca. 14 år) Veteran Badminton Turnerings hold Ældremotions Hold 15

17 Gymnastik Hold Børn/unge (3år ca. 12 år) Sommerhåndbold Linedancehold Håndboldstævner Ølympiade Aktiviteterne er fordelt på vinter og sommer sæson. Der afholdes løbende flere store arrangementer, bl.a. opvisninger og stævner, hvor der også bliver inviteret udenøshold. Onsdagen før påske holdes AIF s årlige Bankospil. Afslutningen af badminton rundes gerne af med en turnering i påsken, hvor alle med tilknytning til Agersø kan være med. Ølympiade og stævner Agersø er med i arrangementerne omkring Ø- lympiaden. Det er 7 småøer i hele Danmark, som skiftes til at afholde arrangementet, som starter fredag med aftensmad og velkomstfest. Lørdag bliver der dystet i forskellige sportsgrene bl.a. fodbold, håndbold, volleyball m.m. og lørdag sluttes af med middag og fest. Ø-lympiaden er for alle, der har lyst. Første weekend i juli afholdes håndboldstævne, et stort stævne hvor der er inviteret en masse hold fra sjælland. Det starter gerne fredag med diskotek og lørdag spilles håndbold på 4 6 baner med ca. 35 hold, og der sluttes af med spisning og fest i hallen om aftenen. Udvidelse af Agersø Lystbådehavn Slagelse Kommunes projekt Maritimt Knudepunkt Storebælts fremtidsvision er, at alle områdets havne blevet vurderet. Hovedprioriteringen var at få lavet nogle gode havneplaner, som kan fortsætte en kvalitativ udvikling af de enkelte havne hver for sig og samlet set i Regionen. Under projekt Maritimt Knudepunkt er udarbejdet en ambitiøs udvidelses- og forbedringsplan for Agersø havn. Det er væsentligt, at udviklingen kan etapeopdeles, da det er en økonomisk omfattende plan. Formålet er at skabe plads til flere overnatninger og bedre forhold for større både og skabe et mere attraktivt havnemiljø. Ansvarlig: Fonden for Agersø Lystbådehavn. Samarbejdspartnere er Slagelse Kommunes Projekt Maritimt Knudepunkt Storebælt. Igangværende arbejder i lystbådehavnen er: Etablering af en sikker og spændende legeplads i foråret 2011, finansieringen er på plads med tilskud fra flere fonde. Udbedring af akutte skader på broerne, der skal skabes overblik. Slagelse Kommune har bevilget midler til opgradering af eksisterende benzinstander. Slagelse kommune har for egen regning i forlængelse af Maritimt Knudepunkt udarbejdet en tilstandsrapport for Lystbådehavnen, som bestyrelsen de næste år kan 16

18 bruge som vejledende håndbog til akutte istandsættelser på havnen. Ventende projekter er uddybning af havnebassinet i Lystbådehavnen. Det forventes udført i forbindelse med uddybning af den kommunale fiskerihavn. Jagt Agersø Jagtforening er startet 1. oktober 1930 og har som formål at forbedre bestanden af hare og fasaner. Foreningen afholder årlig generalforsamling samt Bankospil og arrangerer lerdueskydning hver Fastelavn. Agersø er en meget vildtrig ø med mulighed for næsten alle slags jagt. Her jages duer, ænder, gæs, harer, fasaner og råvildt. Foreningen aftaler jagtdage for sine medlemmer og som beboer uden jord eller besøgende på øen kan man blive inviteret med på jagt. Lystfiskeri En turistattraktion er også lystfiskeriet på Agersø. Der er rig lejlighed til at fange sin egen mad i det fine fiskevand omkring øen med forskellige typer havbund, og forhold der egner sig både til fiskeri fra stranden og fra båd. Der er mulighed for at leje en båd og selv sejle ud, og der kan bestilles en tur med lystfiskerskibet Turisten. Agersø Kro Kroen er nyrenoveret med 2 restaurantlokaler (20 & 45 pladser), krostue og bar med 20 pladser, stor festsal med plads til 150 personer, stor nyanlagt sommerterrasse med fin krohave samt 25 dobbeltværelser (56 sengepladser). Kroen har stort potentiale, idet den pt. drives som sommerforretning. Kroen har en velfungerende hjemmeside og har en stabil og stigende omsætning med weekend & ferieophold, gastronomi, fester 17

19 samt kursus aktivitet. Første gangs gæster bliver til stamgæster med gentagende besøg. Køkken Kroen tilbyder et personligt, traditionelt dansk køkken med internationalt flair og friske råvarer tilpasset årstiden. Kurser og fester Kroen har gode rammer til afholdelse af fester og kurser. Der tilbydes kurser på kroen til kun en virksomhed på det samme tidspunkt. Det giver muligheden for at diskutere emner åbent, frit og ærligt uden nogen forstyrrende elementer. Festgæster har mulighed for overnatning. Agersø Vinhandel Agersø Vinhandel blev etableret i Siden starten i 2005 har Agersø Vinhandel udviklet sig til at være en stabil leverandør af kvalitetsvine specialiseret på Syd-afrikansk vin. Firmaet, der er en del af Agersø Kro Gastronomi & Logi, rummer også en detailbutik, der ligger på Agersø, men servicerer kunder over hele landet via netsalg. Agersø Værft På et møde med Beboerforeningen v. Jytte Bjergvang, Lystbådehavnen ved Steen Andresen, Værftsejer Jens Erlandsen og LAG Slagelse s bestyrelse ved Jørgen Damgård og Jan Berg blev planer for værftets fremtid på Agersø diskuteret. Der var overordnet enighed om, at værftet som bygning er relevant for det autentiske havnemiljø og bør bevares i sin nuværende form, omend der trænges til renovering og oprydning af irrelevante ting. Både LAG Slagelse og Småøernes Aktionsgruppe er positive over for på sigt at bevillige midler til værftet og omdanne denne unikke bygning med dens gamle skabeloner, værksted samt smedje til et arbejdende museum. Ideen er at pensionerede skibstømrere, smede, snedkere og andre interesserede håndværkere fra lokalområdet og nabobyerne kan komme og arbejde målrettet med deres håndværk under besøgendes interesserede bevågenhed. Jens Erlandsen billigede denne plan. Fonden til Agersø Lystbådehavn er tovholder i projektet og forsøger i første omgang at danne en arbejdsgruppe omkring ideerne i et samarbejde med værftsejer Erlandsen. Der skal lægges en tidsplan og en struktur omkring Værftsmuseets form og indhold. 18

20 Beredskab Et hold frivillige brandmænd under Slagelse Kommunes Brand- og redningsberedskab tilkaldes ved alarm. Brandstationen på øen indeholder brandsprøjte, båre, iltkuffert og hjertestarter. 112-akuthjælpere Formålet er at øge trygheden for Agersøs beboere, sommerhusgæster, lystsejlere og turister gennem udbygning af beredskabet ved sygdom/ulykke. Konklusioner og prioriteringer er overskriften på Handlingsplanen på Agersø. Planen er blevet til over en forholdsvis kort periode fra februar til juni Baggrunden for planen er et kraftigt faldende befolkningsantal med dertil hørende problemer for skole, købmand, færge, m.v. Beboerforeningen tog initiativet til udarbejdelsen af planen vel vidende at den korte arbejdsperiode nok kun kunne give en skitse til en handlingsplan. Men nu ligger Handlingsplanen her i processen arbejdede 4 grupper. Det kunne have været et større antal med et større antal beboere aktive i arbejdsgrupperne. Der er mange gode forslag til aktiviteter og projekter, som ligger klar til, at grupperne arbejder videre med det, de er kommet frem til under udarbejdelsen af planen. Visionens fokusering på vækst igennem nicheproduktion og udvidet turisme, færgens forbedrede serviceniveau og en tidssvarende infrastruktur giver et billede af Agersø, der i 2020 forhåbentligt opleves som en ø, der qua øens aktive beboere er i fremgang. Region Sjælland Præhospital Center har oprettet et 112-akuthjælperteam og opstillet et lokalt 112-depot indeholdende udstyr til førstehjælp, hjertestarter og ilt. Der er i foråret 2011 uddannet 12 frivillige 112- akuthjælperte, og der planlægges vedligeholdelsesuddannelser. Uddannelsen giver 112-akuthjælperen mulighed for at anvende hjertestarter, epipen og ilt. Tilkald foregår ved SMS besked til mobiltelefon. Ansvarlig er Region Sjælland Præhospital enhed. Finansieringen er fra samme. Målsætningerne er: Beboerantallet er på % flere turister flere jobs og selverhvervende Skolen er velfungerende Færgeservicen er forbedret særligt i forhold til mulighederne for pendling Tidssvarende mobil- og IT dækning på hele øen Etablering af prøvelejebolig. Udviklingen på Agersø De 4 arbejdsgrupper fokuserer på etablering af Agersø som en ø for ølejre, forskellige pakkeløsninger af tilbud til forskellige turistmålgrupper, fokus på købmandens overlevelse, fælles og ensartet markedsføring af Agersø, bl.a. igennem fælles aktivitetskalender på den fælles netside etablering af fælles logo for virksomheder, foreninger, 19

Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument 3. maj KU

Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument 3. maj KU Fra små-projekter til lokal udvikling med udviklingsplaner som instrument 3. maj 2013 - KU Småøernes udviklingsplaner mere end et katalog af enkeltprojekter? v/kirsten Malling Olsen Småøernes udviklingsplaner

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Til rekvirenter af udbudsmateriale vedrørende forpagtning af Vejers Strand Camping Præsentation af Vejers Strand Camping. De fysiske rammer Vejers Strand Camping

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann Notat Til: KFU Fra: Karen Mann Naturskolen på Bågø På KFU mødet d. 8. august blev der præsenteret fire modeller for den fremtidige naturskole på Bågø. I dette notat redegøres kort for to af modellerne

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 - en perle i Danmark Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Understøttelse af skole og landdistriktsudvikling Indhold 1. Lokalsamfund/skoledistrikt...

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Folketingets Økontaktudvalg 2008-09 ØKU alm. del Bilag 20 Offentligt

Folketingets Økontaktudvalg 2008-09 ØKU alm. del Bilag 20 Offentligt Folketingets Økontaktudvalg 2008-09 ØKU alm. del Bilag 20 Offentligt MANDØ s FREMTID Turisme og Erhverv. 6. april 2009 Borgmester Johnny Søttrup Rådhuset Torvegade 74 6700 Esbjerg. Ang. Mandø s Fremtid

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Visions- og handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø

Visions- og handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø Visions- og handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision...4 Målsætninger...5 Livet på øerne i dag...6 Transport og besejling...7 Erhverv...10 Turisme... 13 Bosætning...16

Læs mere

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan for SØDRING UDBYHØJ Randers Kommune Udarbejdet foråret 2013 Indhold Introduktion til arbejdet med landsbyplanen... 3 Planer og bindinger... 9 Indledning... 5 Værdier...

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Landsbyens Skoledistrikt for 2015 til 2017 Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Dette skema skal ikke anvendes, men kan anvendes. Skemaet kan anvendes som redskab

Læs mere

Turismeområde. Omø - udvidelse af campingmulighederne. Planlægning

Turismeområde. Omø - udvidelse af campingmulighederne. Planlægning Turismeområde Omø - udvidelse af campingmulighederne Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser, og på baggrund

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014 Lokalområde der søger Rødkærsbro Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Rødkærsbro Borger- og Handelsstandsforening Fmd. Kurt Madsen Bjerrevej 77 8840 Rødkærsbro Tlf. 20 33

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

Tidsplan vandfaldsmodel. Hvad er det første der skal gøres? Dialogmøde med Trim hvor vores planer og ideer diskuteres.

Tidsplan vandfaldsmodel. Hvad er det første der skal gøres? Dialogmøde med Trim hvor vores planer og ideer diskuteres. Samarbejde med foreningerne Få et mere åbent center. Vi ønsker et tættere samarbejde med Trim, for at få åbnet motionscenteret op for flere brugere. (klippekort, ugepris, sommerhus kort mm) Vi ønsker et

Læs mere

Læsø Kommune Lillian Kristensen.

Læsø Kommune Lillian Kristensen. Læsø Kommune Lillian Kristensen lik@laesoe.dk Hvad er Kommunens DNA? Wikipedia - DNA opbevarer biologisk information. DNArygraden er resistent over for spaltning. Hvis man vil bygge sin fremtid, skal men

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Forslag til etablering af en undervands "forundringssti"

Forslag til etablering af en undervands forundringssti Dykkerklubben Vandhundene vinter 2008/2009 Forslag til etablering af en undervands "forundringssti" Side 1 af 9 I. PROJEKTIDÉ 3 II. INTRODUKTION 4 III. FORHINDRINGER/LØSNINGER 4 IV. MÅL 5 V. MÅLGRUPPER

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Kongens Fadebur - Afsætning og udvikling af produkter - Lad os komme i gang!

Kongens Fadebur - Afsætning og udvikling af produkter - Lad os komme i gang! 18. februar 2013 Kongens Fadebur - Afsætning og udvikling af produkter - Lad os komme i gang! REFERAT for Workshop 2, der blev afholdt den 13. februar 2013, kl. 8.30 12.30 i Riddersalen på Nyborg Slot.

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt.

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt. Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. januar 2015 Journal nr. Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 1324 E-mail pne@esbjergkommune.dk Oplæg, Smart Island

Læs mere

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Udviklingsselskabet Vest D/S 2011 ApS HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Et bæredygtigt overnatningssted for surf-turister Michael Neumann 03-02-2015 Projektbeskrivelse Hytteby SURF N STAY Hvide Sande Disposition:

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Øster Hurup og omegn skal være godt sted at bo og at være turist?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Øster Hurup og omegn skal være godt sted at bo og at være turist? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Øster Hurup og omegn skal være godt sted at bo og at være turist? Multihuset, Øster Hurup søndag den 20. november 2005 21. november 2005 Nærværende rapport er et beslutningsreferat

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Kan borgere der på frivillig basis engagerer sig i sit lokalområde skabe udvikling? Ja, lyder svaret fra EU, og det skal ske gennem såkaldte lokale aktionsgrupper.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Kontraktens start: 15. marts 2010 Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1337623509 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat!

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat! TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015 Kursen er sat! LEMVIG 23.-25. MAJ 2015 TEMA: FISK & FISKERI - FØR OG NU Fisk og fiskeri har altid fyldt meget i Lemvig og derfor har vi valgt dette tema for Pinsestævne

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Turismeområde. Agersø - ændring af campingmulighederne. Planlægning

Turismeområde. Agersø - ændring af campingmulighederne. Planlægning Turismeområde Agersø - ændring af campingmulighederne Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser, og på baggrund

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011

Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011 Ansøgninger om kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri-LAG-projekter 2011 Der foreligger i alt 10 ansøgninger deraf - 8 projekter, der har fået tilsagn/betingede tilsagn fra Lag Middelfart på i alt 1.153.681,37

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Sælvigbugtens Camping Samsø. Hytter, værelser og camping

Sælvigbugtens Camping Samsø. Hytter, værelser og camping Sælvigbugtens Camping Samsø Hytter, værelser og camping Camping på Samsø for enhver smag og alder Charmen ved Samsø er ikke til at tage fejl af. Her er et rigt kulturliv med musik og kunst for børn og

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Papirøen? - udsigten fra Skuespilhuset, Nyhavn PAPIRØEN - Beliggenhed Copenhagen Street

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011. 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990. 2. Virksomhedens indre værdier

LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011. 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990. 2. Virksomhedens indre værdier LAG Favrskov Kommune 30. marts 2011 1. Landsbyen Sorring ApS stiftet i 1990 2. Virksomhedens indre værdier 3. Branding af landsbyen Bjarne Schmidt Bestyrelses formand Landsbyen Sorring ApS. schmidt@turbopost.dk

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Landsbyen udvikling eller afvikling. Eksempel Lolland Kommune

Landsbyen udvikling eller afvikling. Eksempel Lolland Kommune Landsbyen udvikling eller afvikling Eksempel Lolland Kommune Byplanmødet i Sønderborg 2007 Lolland kort fortalt Yderområde og mange indbyggere i landdistrikter 48.500 indbyggere Ca. 900 km2 ½ af befolkningen

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet Uddrag af Kommunikationsplan for Færgesekretariatet Færgesekretariatet er et nyt samarbejde, der startede med etablering af sekretariatet pr. 1. marts 2015. Sekretariatet er etableret af landets 18 ø-kommuner.

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra borgermødet Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Glerup Samlingshus onsdag den 23. november 2005 1 25. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Mad med mening mad og måltidspolitik for:

Mad med mening mad og måltidspolitik for: Mad med mening mad og måltidspolitik for: (borgere visiteret til madordninger i Hillerød kommune) Forord: Hillerød kommune ønsker med en mad- og måltidspolitik for de ældre at opsætte mål for kvaliteten

Læs mere

Høringssvar fra SektorMED Teknik og Miljø vedr. Budget 2016 (2. høring)

Høringssvar fra SektorMED Teknik og Miljø vedr. Budget 2016 (2. høring) Budget 2016-2019 2.Høringsrunde Oversigt over modtagne høringssvar Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Der er indkommet i alt 4 høringssvar. Nr. Høringsberettigede 6.01 Sektor-MED for Teknik og

Læs mere

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Lokal Aktionsgruppe - LAG Lokalt

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk

Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk Afrapportering for aktiviteter 1/7 1998-31/12 1998 Kontorets drift: Energi vej lederen er ansat i

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

Projektforslag til puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet

Projektforslag til puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet Projektforslag til puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet Kontaktoplysninger på ansøger Ansøger er en styregruppe, der er navngivet: Sebber Kulturhus. Styregruppen hører under Sebber

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere