ÅRSBERETNING Det politiske landskab Krise?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2009-10 3 Det politiske landskab Krise?"

Transkript

1 ÅRSBERETNING Det politiske landskab Krise? 3 3 Spillefilm 4 Spillefilm i bestyrelsen samt spillefilmudvalget 4 Dokumentarfilm 5 Kort- og dokumentarfilm i bestyrelsen samt dokumentarudvalget 6 Tv-produktion 6 Tv- produktion i bestyrelsen 6 Arrangementer: 6 Tvfestival.dk 7 Reklamefilm 7 Forhandlinger om reklamefilmoverenskomst 7 Reklamefilm i bestyrelsen 8 True Award Young Director Award 8 Computerspil 9 Computerspil i bestyrelsen 9 Computerspilzonen 9 Information & corporate 10 Information & corporate i bestyrelsen 11 Producentforeningens vidensprojekt 11 Ny hjemmeside 12 Internationalt arbejde 12 FIAPF spillefilm; CEPI TV/film 12 CFP- E reklamefilm 13 EGDF computerspil 13 NGDF nordisk computerspilsamarbejde 14 Overenskomster 14 Overenskomsterne med DJ- FAF på tv- området. 14 Overenskomst med FAF på området for spillefilm og dokumentarfilm 14 Overenskomst med FAF på området for seriefiktion 14 Opsigelse af overenskomst med NCB og autorerne 14 Copydan Pakke 2-aftale med DR 15 Piratkopiering 15 Filmfyn 16 Sekundære rettigheder, copydan mv 16 Bestyrelse og sekretariat 17 Medlemmer 18 Projekter støttet af Producentforeningen 2009 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1

2 Projektstøtte Principielle retssager Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2

3 Årsberetning Sidste års årsberetning opsummerede Producentforeningens planer for fremtiden i nogle enkle målsætninger: Vi skal blive bedre til at kommunikere internt såvel som eksternt. Vi skal gøre op med konsensuspolitikken, forstået således, at foreningen bliver svag, hvis den kun kan have holdninger om det, som alle kan være enige om. Vi skal blive bedre til at prioritere. Gennem mange år har foreningen gået ganske aktivistisk til værks. Med held og succes men tiden er inde til, at vi bliver bedre til at prioritere vores arbejdsopgaver. Hvordan er det så gået siden da? Vi mener faktisk selv, at vi er blevet bedre til at kommunikere. Internt fra sekretariat til medlemmer foregår kommunikationen primært via nyhedsbreve og hjemmeside, og begge dele er oprustet i perioden. Eksternt oplever vi, at der er en øget lydhørhed over for foreningens synspunkter. Foreningens arbejdsområde er interessant for medierne, og Producentforeningen bliver ofte bedt om at kommentere og debattere hvad der nu sker i branchen. En hurtig søgning i foreningens presseovervågning viser næsten 100 artikler, der omtaler Producentforeningen, blot siden årsskiftet Nu er målet ikke i sig selv at få mest mulig omtale, men derimod at opnå størst mulig indflydelse. Men det hænger naturligvis sammen, og målt op mod andre foreninger og virksomheder er Producentforeningens kommunikations- resultat absolut tilfredsstillende. Konsensuspolitikken blev diskuteret intensivt i foreningen op til generalforsamlingen 2009, og med vedtægtsændringerne er det nu slået fast, at det er muligt at operere med afstemninger og flertalsbeslutninger. Det gør foreningen langt mere handlekraftig, selv om det nu ikke har været aktuelt i det forløbne år at gribe til afstemninger for at nå til enighed. Og så skulle vi blive bedre til at prioritere. Den må vi nok videreføre som en ambition for 2010 for vi vil så gerne det hele. Der er mange akutte brandslukningsopgaver, som fortsat skal have førsteprioritet. Så er der alle de væsentlige beslutninger, hvor foreningen gerne skal have indflydelse her kan vi heller ikke skære ned. Og så er der alt det nye og spændende, der sker i branchen i disse år. Det har vi slet ikke lyst til at skære væk. Så alt i alt må vi nok sige, at det bliver svært at prioritere. Men vi skal nok... Det politiske landskab 2009 har været fokuseret på forberedelser til de kommende medie- og filmforligsforhandlinger, og de mediepolitiske ordførere, ministeren, interessenter og samarbejdspartnere er alle blevet præsenteret for foreningens overordnede budskaber. Det færdige udspil er netop nu på vej mod offentliggørelsen, og de kommende måneder vil handle om de reelle forhandlinger. Her kort tid inden medieforligsforhandlingerne skulle gå i gang valgte statsministeren så at udskifte en lang række ministre, heriblandt kulturministeren. Den nye kulturminister Per Stig Møller er en erfaren og kompetent politiker med stor viden om kulturområdet, og Producentforeningen glæder sig til samarbejdet. Krise? Mens denne beretning skrives, har den danske kortfilm The new tenants netop modtaget en Oscar- statuette, og dokumentarfilmen Burma VJ burde også have fået en i sin kategori. Tilsvarende på de øvrige produktionsområder og andre markeder: Der er god kreativ grøde i den danske film-, tv- og spilbranche. Men økonomien er ikke god. Det er svært at leve af at producere spillefilm, umuligt kun at have dokumentarfilmproduktion som levevej, og flere computerspilproducenter har måttet dreje nøglen om. Reklame- og tv- producenterne er vant til 3

4 at operere i et meget konkurrencepræget marked, men også de er trængt. Så selv om Producentforeningen er meget tilbageholdende med at deklarere krise i branchen, så må vi konstatere, at den økonomiske situation ikke er holdbar. Så meget desto mere væsentligt er det, at de to store forlig, som skal forhandles på plads i løbet af 2010 tager højde for branchens problemer. Spillefilm Spillefilmbranchen har store udfordringer i disse år. Budgetterne er steget, uden at der er blevet flere penge til rådighed for produktion. En del finansieringskilder er tørret ud for eksempel er pay tv stort set ikke eksisterende. Tilsvarende er indtjeningskilder udtørret DVD- salget er næsten halveret og salg til udlandet sket til lavere priser end tidligere. Konsekvensen er, at producentens investering ikke matcher indtjeningspotentialet. Hertil kommer, at tv- stationerne har fået en uhensigtsmæssig dominans i dansk film. Foreningens målsætninger er at få forbedret økonomien i de enkelte spillefilmprojekter, samt at få etableret grundlaget for nye forretningsområder for spillefilmselskaberne. Samtidig sker der en hel masse på distributionsområdet. Video on demand er efter mange års tilløb ved at blive en reel distributionsform, selv om forretningsmodellerne stadig er under udvikling. Og tilsvarende på den mørkere side af den digitale distribution, så er piratkopiering af film nu ved at være et reelt problem for branchen. Foreningens spillefilmudvalg har brugt 2009 på at udarbejde foreningens udspil til medieforlig på spillefilms- og fiktionsområdet, og det færdige udspil er netop i disse dage på vej til politikerne, og herefter går udvalget videre til arbejdet med at definere foreningens holdning til filmforliget. På medieforligsområdet er det især tre punkter, der er interessante for spillefilm- og fiktionsproducenter, nemlig public service puljen, DRs udlicitering og tv- stationernes engagement i filmproduktion. I ganske korte træk ønsker foreningen, at public service puljen bliver gjort permanent med et højere støttebudget; at kravene til DRs udlicitering hæves, indtil der kan opnås reel konkurrence om programproduktion til DR og at der fastsættes specifikke krav til de forskellige genrer; og endelig foreslår foreningen, at en del af filmpengene overføres til administration i DFI, finansieret af licensmidler. Foreningens samlede udspil lægges på f.dk Foreningens spillefilmgruppe har desuden arbejdet med VOD og vinduesstrukturen og har senest afholdt et erfa- møde, hvor medlemmerne fik lejlighed til at udveksle erfaringer med de mange forskellige former for digital distribution af film. Også biografernes holdning til hold back har været diskuteret. Endnu en gang er biografernes krav om 6 måneders hold back på danske spillefilm under pres, og foreningen diskuterer muligheden for at udnytte de forskellige vinduer optimalt. Spillefilm i bestyrelsen samt spillefilmudvalget Spillefilmgruppens repræsentanter i bestyrelsen har i perioden været Nina Crone, Crone Film (næstformand i foreningen), Sarita Christensen, Copenhagen Bombay samt Lena Haugaard, Nordisk Film (suppleant). Foreningens spillefilmudvalg har i 2009 bestået af: Sarita Christensen, Copenhagen Bombay Louise Vesth, Zentropa Peter Bose, Miso Film Rasmus Thorsen, Cosmo Film Thomas Gammeltoft, Fine & Mellow 4

5 Dokumentarfilm Kodeordene for dokumentarfilmbranchen har igennem mange år været synlighed, tilgængelighed og økonomi. I forhold til synligheden, så går det faktisk rigtig godt. Der er stor international interesse for danske dokumentarfilm, og på den hjemlige scene er fx. CPH:DOX og Dokumania på DR tegn på en stor og levende interesse i dokumentarfilm. Det er straks sværere med tilgængeligheden. De nye digitale medieplatforme giver en række muligheder for bedre at få dokumentarfilm ud til et publikum, men der er endnu ikke etableret realistiske og holdbare forretningsmodeller på området. Samtidig må vi konstatere, at DFIs distribution har fået endnu et hak nedad, i og med at produktion af DVDer til biblioteker og skoler ikke længere er DFIs ansvar men er overladt til producenterne. Det betyder, at især mindre producenter ikke får sendt filmene ud i dette system. Filmstriben er arvtageren til den dvd- baserede distribution, og i skole- regi fungerer Filmstriben også rigtig godt. I forhold til biblioteksdistributionen er der fortsat efterspørgsel efter film på dvd. Filmstriben er for biblioteksbrugerne først rigtig interessant i det øjeblik man som låner kan få adgang til filmene hjemmefra. Mange kommuner har nu indgået en aftale med Filmstriben og producenterne om dette, og foreningen vil følge udviklingen tæt i den kommende tid. Aftalen er en forsøgsordning med en klik- afgift, således at filmene er gratis for lånerne, men således at der er en afregning til rettighedshaverne. Det er en fantastisk service for lånerne. Problemet med konstruktionen er, at det tager luften ud af en kommerciel distribution af dokumentarfilm. En særlig komplikation ved at gøre dokumentarfilm tilgængelige på nettet er rettigheder. Producentforeningen har i 2009 gennemført projekt online- klargøring af dokumentarfilm, som er en undersøgelse af et udvalg af medlemmernes bagkatalog. Foreningens jurister har gennemgået kontrakter for en lang række dokumentarfilm for at kunne vurdere hvor stor en andel der umiddelbart kan gøres tilgængelige på nettet. Resultatet af undersøgelse er ikke opmuntrende. Kun ganske få film kan uden videre lægges til salg på nettet. Resten har i større eller mindre grad aftaler, som forhindrer onlinedistribution. Og så er der jo økonomien. Dokumentarbranchen er i krise dyb krise. Selv om der via de nugældende medie- og filmforlig har været specifikt fokus på at sikre en bedre økonomi for producenterne, så er der i realiteten sket en forværring af økonomien. Et af problemerne er, at tv- stationerne reelt ikke bruger de midler, som de er forpligtet til. Områdets økonomi er dermed reelt næsten halveret i denne forligsperiode. Det er et problem, som skal adresseres i de kommende medie- og filmforlig. Branchen har et generelt likviditetsproblem, hvor finansieringen ofte først kommer ind, når filmen er næsten helt færdig. Hertil kommer, at man ikke længere kan operere med en model for filmproduktionen, der hedder udvikling, produktion og distribution. Faserne lapper ind over hinanden, og pitchtraditionen betyder, at man skal kunne vise mere og mere af sin film for at få finansieringen hjem. Samlet set betyder det, at producenten løber en langt større økonomisk risiko end tidligere. Foreningens dokumentarudvalg har gennem 2009 arbejdet med de mediepolitiske spørgsmål samt med mulighederne for at få etableret forretningsmodeller for digital distribution af dokumentarfilm. Distributionsarbejdet er nu udskilt i et underudvalg, som er i gang med at undersøge alle muligheder for at gøre noget, så dokumentarfilmen både møder sit publikum gennem digital distribution og eventuelt kan generere en ekstra omsætning på de markeder. I november arrangerede foreningen i samarbejde med CPH:DOX en debatdag om dansk dokumentarfilm. Debatarrangementet blev modereret af Karolina Lidin, Sean Farnel fra Hot Docs introducerede med et internationalt blik på dansk dokumentar, og Lise Lense- Møller fortalte gennem en række case- studies om dokumentarfilmens aktuelle udfordringer i forhold til finansiering, distribution og udvikling. 5

6 Kort- og dokumentarfilm i bestyrelsen samt dokumentarudvalget Kort- og dokumentarfilmgruppens repræsentanter i bestyrelsen har i perioden været Lise Lense- Møller, Magic Hour Films og Vibeke Vogel, Bullitt Film (suppleant) Dokumentarudvalget har i 2009 bestået af: Lise Lense- Møller, Magic Hour Films Vibeke Vogel, Bullitt Film Louise Køster, Pausefilm Sara Stockmann, Barok Film (nu Fridthjof Film Doc) Ronnie Fridthjof, Fridthjof Film Tv-produktion Tv- producenternes primære marked er fortsat de to public service tv- stationer TV 2/Danmark og DR, og netop public service blev debatteret ved flere lejligheder i løbet af Filmskolens efteruddannelse holdt public service- seminar i foråret, DR inviterede til public service- dag først på efteråret og i oktober præsenterede Anker Brink Lund og Rambøll Management den omfattende undersøgelse af mediestøtten, Medieudredningen. Medieudredningen gennemgår de eksisterende støtteordninger, og diskuterer særskilt, hvordan man bedst kan styrke public service indhold. Meriteringsscenariets provokerende forslag om helt at adskille public service indhold fra institutionerne bliver nok ikke til virkelighed lige med det første, men tankerne om at public service kan defineres som en særskilt type indhold, og ikke kun defineres via den institution, der støtter eller producerer, er interessant og perspektivrig var desuden det år, hvor public service puljen for alvor kom i gang. Puljen viser med al ønskelig tydelighed, at der er potentiale i public service, også uden for DR. Det er især TV 2, der har haft glæde af puljen, mens de rent kommercielle kanaler som SBS og TV3 fortsat har svært ved at programlægge disse programmer på en rentabel måde. TV 2 har haft det svært hen over 2009, og det smitter naturligvis af på de private producenter. På DR var sidste halvdel af 2009 desuden præget af organisatoriske ændringer med fire nye indholdsdirektører og en ny mediedirektør. Og så står medieforliget lige for døren. Væsentlige rammebetingelser for tv- producenterne reguleres netop gennem medieforliget, og foreningen arbejder i øjeblikket på at få lagt sidste hånd på et udspil til forhandlingerne. Et kernepunkt fra foreningens side er at skabe konkurrence om programproduktion til DR, og generelt ønsker vi at sikre fair og lige konkurrenceforhold i branchen. Tv-produktion i bestyrelsen Tv- området har i 2009 været repræsenteret i bestyrelsen ved René Szczyrbak, STV (formand) Thomas Heurlin, Koncern og Kent Pedersen, Metronome (suppleant). Kent Pedersen udtrådte af bestyrelsen i løbet af året, da han forlod Metronome. Arrangementer: I foråret støttede Producentforeningen det to- delte public service seminar på Filmskolen, hvor branchen fik muligheden for at diskutere, hvordan man får det bedste tv for pengene. 6

7 Tvfestival.dk I 2009 havde tvfestival 10 års jubilæum. Festivalens opening night bød både på ameriansk dokumentarfilm og snigpremiere og debat om alt det nye danske drama, som denne tv- sæson bød på. Herudover bød festivalen på store øjeblikke med Palle Strøm, der interviewede den berømte BBC- dokumentarist Louis Theroux, samt en særlig hilsen fra Jon Stewart om hvad man aldrig skal lave satire om. Festivalprogrammet blev afrundet med et helt særligt interview, hvor DR2s Martin Breum interviewede Gitte Nielsen (tidligere Stallone) om hendes medvirken i en række reality- programmer. Herudover deltog en række andre udenlandske og danske tv- folk med indsigt og masser af inspiration. Antallet af deltagere steg igen trods finanskrise til omkring 550 mod 470 året før. Gallafesten blev afholdt med rekordmange indstillinger i Den Grå hal og det var en stor success. Peter Mygind underholdt og fik et langt show til at blive en god og sammenhængende oplevelse. Både executiveudvalg, programudvalg og deltager- evalueringerne kaldet festival og gallafest for de bedste længe. Der skal bare være flere barer næste år. Reklamefilm Reklamefilmproducenterne kan mærke både finanskrisen og TV 2s krise, der har den effekt, at der er forsvundet ca 40 mio. kr. i produktionsleddet. Kombineret med den fortsatte vækst af inhouseproduktion, hvor inhouse nu tegner sig for ca. 70% af markedet, er markedet for dansk uafhængig reklamefilmproduktion efterhånden nede på et niveau, der klart lægger op til, at reklamefilmproducenterne skal finde nye markeder. De nye markeder skal findes på nettet, og det er også tydeligt, at levende billeder på internettet er i vækst. Producenterne forsøger at gå til andre platforme, men annoncørerne er fortsat tilbageholdende med for alvor at engagere sig i professionel produktion til nettet. Forhandlinger om reklamefilmoverenskomst Igennem hele 2009 er der med skiftende intensitet blevet ført forhandlinger mellem FAF og Producentforeningen, med henblik på indførelsen af en overenskomst på reklamefilmsområdet. De samtaler der var blevet indledt i slutningen af 2008, strandede i løbet af de første 2 måneder af På den baggrund besluttede producenterne at udsende og varsle vilkår, som producenterne selv havde stillet op. Disse ensidigt fastsatte vilkår trådte i kraft den 2. april Ikrafttræden af producenternes ensidigt fastsatte vilkår afstedkom en om end forventelig, så alligevel vild reaktion fra filmarbejdernes side, som nægtede at indgå aftaler på disse vilkår. Konsekvensen blev, at reklamefilmsproducenter blev nødt til at kigge til udlandet både for at producere der og for at hente udenlandske filmarbejdere til Danmark. I den tidligere sommer besluttede et par af reklamefilmproducenterne og et par af de toneangivende filmarbejdere at sætte sig ned for at se, om der var en vej ud af situationen. På et senere stadie tiltrådte Producentforeningen og FAF disse autonomt indledte forhandlinger, og resultatet blev en fælles erklæring om centrale løn og ansættelsesforhold. Erklæringen (døbt Hensigtserklæring ) trådte i kraft 2. juli I forhold til producenternes ønske om markante besparelser manglede Hensigtserklæringen regler for de helt essentielle rabat- ordninger. Så i tråd hermed fastslog Hensigtserklæringen, at forhandlingerne mod en egentlig overenskomst skulle fortsætte / genoptages. Den endelige aftale om en egentlig overenskomst skulle efter Hensigtserklæringen indgås, således at overenskomsten kunne træde i kraft 1. januar

8 Til efterårets forhandlinger blev der nedsat et forhandlingsudvalg bestående af Christiern Topsøe, Far From Hollywood, Thomas Romløv, Diegos og Nicolai Berthelsen, Wibroe Duckert & Partners. Forhandlingerne fortsatte en i god og konstruktiv tone henover efteråret. Det stod dog efterhånden som tiden gik klart, at det blev mere og mere vanskeligt at få afsluttet forhandlingerne betids, så FAF henholdsvis Producentforeningen formelt kunne nå at godkende et eventuelt forhandlingsresultat inden årsskiftet. Sammenfaldende med dette blev FAFs sekretariat ramt at sygdom, som yderligere ville forsinke processen. Det blev derfor besluttet, at parterne vil vedtage en revideret Hensigtserklæring (Hensigtserklæring II) og fortsætte forhandlingerne i det nye år. Den mest markante forskel mellem de to erklæringer er, at Hensigtserklæring II indfører regler for to former for rabat- ordninger for producenterne. Den ene går på en rabat for den vel planlagte produktion, hvor filmarbejderen bookes i god tid, og den anden på en rabat for at booke filmarbejderen til et længerevarende produktionsforløb. Forhandlingerne mod en egentlig overenskomst fortsætter i 2010, således at den egentlige overenskomst kan træde i kraft den 1. juli Reklamefilm i bestyrelsen Reklamefilms repræsentanter i bestyrelsen har i perioden været Christian Bévort, Moland Film og Mikael Windelin, Minerva Film (suppleant). Foreningens reklamefilmgruppe er forankret omkring de to bestyrelsesrepræsentanter. Gennem 2009 er der desuden dannet en forhandlingsgruppe om filmarbejderforhandlingerne. I denne gruppe er også ikke- medlemmer og inhouse- producenter aktive. True Award 2009 I 2009 blev The True Award, som er et samarbejde mellem Producentforeningen og Annoncørforeningen, afviklet for tredje gang. Prisen uddeles til producenter, annoncører, bureauer og ikke mindst filmarbejdere, der har udmærket sig inden for reklamefilmproduktion. Prisuddelingen blev i 2009 afviklet på en ny location CPH Square, som modtog stor almen ros og dannede rammen omkring en festligt brancheevent. Aftenens vært var Rasmus Bjerg der sikrede både struktur og underholdning i løbet af aftenens program. Der blev i 2009 introduceret en ny pris- kategori Publikumsprisen var året hvor finanskrisen for alvor slog igennem i reklamebranchen, hvilket førte til lidt færre besøgende end året forinden. Til gengæld var også i 2009 alle store kampagner repræsenteret blandt de indstillede film. Se desuden Young Director Award I 2009 blev CFP- E s Young Director Award afholdt for 11. gang. Prisen bliver uddelt til internationale instruktørtalenter inden for reklamefilm. Sekretariatet for prisen er fortsat hos Producentforeningen, selvom sekretariatet for CFP- E er flyttet til London. Showet blev afviklet den 24. juni 2010 på Palais Stephanie i Cannes med ca. 500 besøgende. Antallet af besøgende til prisuddelingen var noget lavere end i 2008, men dette svarede meget godt til faldet i besøgende på Cannes Lions samlet. Der var i 2009 omkring 400 indsendte film til konkurrencen, hvilket var et godt resultat, der viser at introduktionen af et servicegebyr på 38 8

9 per film (med undtagelse af filmskolekategorien) ikke har haft negativ indflydelse på antallet af indsendte film. Computerspil Computerspilbranchen er en vækstbranche, men de danske producenter får ikke i tilstrækkelig grad del i denne vækst. Det er svært at få finansieret produktioner, og derfor er det svært at komme fra vækstlaget til at være en virksomhed, der kan leve af at udvikle og producere computerspil. Computerspilbranchen er i udstrakt grad venturefinansieret, og det betyder blandt andet, at finanskrisen har slået ekstra hårdt i denne del af branchen. Der er nu etableret en række spilstøtteordninger, men alle er under udvikling og skal finde deres ben hen over den næste periode: - Nordisk Computerspilprogram under Nordisk Ministerråd skal forlænges, og det er usikkert hvordan programmet kommer til at se ud fremover - Spilstøtteordningen under New Danish Screen skal defineres i det kommende medieforlig - Media Plus er lavet om, så der fremover ikke vil være midler til spilproduktion. I 2009 fik Producentforeningen tildelt en af de fire oplevelseszoner, nemlig Computerspilzonen meget mere om Zonen nedenfor. Arbejdet med at få etableret zonen har fyldt meget i foreningens arbejde på computerspilområdet. Foreningens strategiske mål på computerspilområdet er på den lange bane at få struktureret branchen og at få etableret Det Interaktive Hus. På den korte bane handler det om at få zonen til at fungere, så de forskellige initiativer samles osv. At få spil taget alvorligt kulturpolitisk og at få spil placeret i en bedre ordning end New Danish Screen. En kommende spilstøtte skal anerkende, at spil også er et kommercielt produkt. Der er politisk fokus på cross media- produktioner, og ændringen i Media Plus handler netop om at man gerne vil styrke cross media produktioner. Foreningen kan dog være bekymret for om spil hermed bliver et vedhæng til film og andre produktionsformer. Producentforeningen er efterhånden anerkendt som brancheorganisationen for spiludviklere, selv om der fortsat også er andre organisationer, der gerne vil repræsentere spiludviklere. Computerspil i bestyrelsen Computerspil er repræsenteret i bestyrelsen ved Per Rosendal, Guppy Works. Der er ingen suppleant for området. Computerspilzonen Producentforeningen søgte den 25. februar 2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen om en oplevelseszone for computerspil. Den 1. september 2009 blev Computerspilzonen så en realitet, støttet af midler fra Erhvervs- og økonomiministeriet og Region Hovedstaden. Producentforeningen er projektholder frem til 30. august 2012, hvor projektet afsluttes. Projektet ledes af projektchef Jan Neiiendam, der er ansat i Producentforeningen pr. den 1. september 2009 på vegne af et konsortium med en lang række partnere fra branchen. Missionen med oplevelseszonen er at etablere rammerne, der gør det muligt at udvikle spilbranchen fra at 9

10 være et spirende potentiale til at være en sund, internationalt orienteret branche med levedygtige virksomheder gearet til vækst. Det som zonen skal beskæftige sig med er seks forskellige aspekter: Uddannelse, forretningsudvikling, internationalisering, kapital, brancheopbygning & netværk samt formidling. Konsortiepartnere i projektet er: Producentforeningen Det Danske Akademi for Interaktiv Underholdning (DADIU) The Animation Workshop (TAW) Dreamgames DI ITEK Symbion Copenhagen Capacity Connect Denmark CAT Science ESport Nordisk Computerspilsprogram IO Interactive Progressive Media Guppyworks Apex De første 4 måneder er brugt på at sikre det bureaukratiske grundlag for projektet. Dette arbejde resulterede i at projektet fik det officielle tilsagn hos de bevilgende myndigheder ultimo Zonen har desuden arbejdet med at beslutte indhold og budget i samarbejdet med konsortiepartnere. Der er særligt brugt tid på at sikre samarbejde og snitflader med projektet Copenhagen Entertainment. Arbejdet har resulteret i en undersøgelse af en mulig sammenlægning af de to projekters aktiviteter i regi af Producentforeningen fra foråret En forbedring af de økonomiske støttemuligheder for branchen er en af de kritiske succesfaktorer for projektet. Zonen har allerede indledt arbejdet med to af partnerne. I regi af Det Danske Filminstitut har Zonen bidraget til et notat, der nu ligger hos Kulturministeriet. I notatet præciseres computerspillets rolle i den danske kultur, og der er argumenteres for et markant løft i den økonomiske støtte til udvikling og distribution af dansk udviklede computerspil over de næste 4 år. Det Nordiske Spil Program under Nordisk Ministerråd uddeler årligt 6 mio. DKK i støtte til nordisk computerspil udvikling. Producentforeningen har sammen med Det Danske Filminstitut indstillet, at i 2010 er det Computerspilzonen ved Jan Neiiendam, der varetager de danske interesser i den ekspertgruppe der beslutter uddelingerne Alt i alt er projektet kommet godt fra start og har opnået positiv synlighed i centrale netværk for computerspilbranchen, bl.a. som medlem af det nystiftede netværk Dansk Spilråd, Nordic Game Advisory Board og som sponsor på større aktiviteter i 2010 som Nordic Game Jam og Danish Game Awards Læs mere på Danish game award 26. februar 2010 blev det første danske award show for computerspil afholdt i Lille Vega. Det var Multimedieforeningen, der stod bag prisuddelingen, bakket op af både Computerspilzonen og Producentforeningen, der sponsorerede en pris til årets danske talent. Fokus ligger fortsat på de store internationale spil, men en prisuddeling som denne er med til at gøre opmærksom på, at den danske branche sprudler af kreativitet og initiativ. Information & corporate Information & corporate er foreningens mindste gruppe med 8 primære medlemmer, og det er også den mest selvkørende gruppe. Produktioner inden for dette område er ikke støttet af DFI eller af tv- stationer og området er dermed ikke så afhængigt af de politiske forhold. Information & corporate er næsten 100% en ordreproducerende gruppe, der leverer det, som markedet efterspørger. En af gruppens store udfordringer er urimelig konkurrence. For eksempel er der store problemer med TV2 regionerne, som går ind og konkurrer på urimelige vilkår. Regionernes 10

11 udstyr m.v. er offentligt finansieret via licensen - og det skaber konkurrenceforvridning. En del virksomheder og kommuner producerer i dag in house som følge af de lave priser på produktionsudstyr. Alt i alt er det sværere og sværere at sælge det professionelle produkt ind til kunden. Der er behov for at definere det, som producenterne kan tilbyde, i modsætning til det som enhver med et videokamera kan tilbyde. Information & corporate i bestyrelsen Information & corporate- gruppens repræsentanter i bestyrelsen har i perioden været Jørn Kjær Nielsen, Movision og Anders Skotlander, Oscar Film (suppleant). Arbejdet omkring Information & corporate er primært baseret på individuel medlemsrådgivning. Producentforeningens vidensprojekt I løbet af 2009 har Producentforeningen igangsat en proces med den målsætning at strukturere og udbygge foreningens arbejde med statistik, viden og økonomi for også at kunne servicere medlemmerne på disse områder. De forskellige initiativer sammenfattes under overskriften Producentforeningens Vidensprojekt Spørgeskema Første trin i vidensprojektet var en spørgeskemaundersøgelse blandt Producentforeningens medlemmer, der havde til formål at indsamle viden om branchen. Det indsamlede materiale kunne dog ikke helt levere de ønskede hårde facts, da svarprocenten var meget lav. I stedet gennemførte Producentforeningen en række længere interviews med udvalgte medlemmer for at kunne få et indtryk af stemningen i branchen. Det er Producentforeningens forhåbning at en regelmæssig spørgeskemaundersøgelse på sigt kan finde medlemmernes opbakning. Samarbejde med Deloitte Producentforeningen har indledt et samarbejde med Deloitte omkring generering af data om indholdsproducenternes virkelighed. Første skridt i dette samarbejde var Producentforeningens Tilstandsrapport for branchen som kombinerede resultaterne fra de gennemførte interviews med en regnskabsanalyse fra Deloitte. Næste skridt i processen bliver etableringen af et branchebarometer mere herom i løbet af foråret. Copenhagen Entertainment kortlægning af film-, tv- og computerspilbranchen Copenhagen Entertainment har nedsat en arbejdsgruppe, der har til formål at kortlægge branchen, samt at udvikle strategier for fremtidig dataindsamling. Producentforeningen indgår aktivt i denne arbejdsgruppe. VOD projekt Producentforeningen har nedsat en arbejdsgruppe der fokuserer på udviklingen inden for Video On Demand (VOD). Arbejdsgruppens målsætning er at etablere viden omkring VOD for Producentforeningens medlemmer samt hjælpe dem med at imødegå de rettighedsmæssige og økonomiske udfordringer der ligger i denne nye distributionsform. TV-Master og Businessview Som led i vidensprojektet har Producentforeningen købt adgang til datatjenesterne TV- Master og Businessview og vil på baggrund af disse data løbende udkomme med økonomiske og seertalsanalyser. 11

12 Ny hjemmeside En stor del af 2009 er gået med at få udviklet og produceret en ny hjemmeside, og i begyndelsen af januar 2010 gik f.dk i luften i nye klæder. Den nye hjemmeside har en noget anderledes struktur end den gamle og kan danne grundlaget for et mere community- præget site. Alle medlemmer har fået tildelt et unikt login til sitet. På de lukkede medlemsområder ligger blandt andet indkaldelser til medlemsmøder og referater, og det er også her medlemmerne har mulighed for at ytre sig om filmpolitik osv. Også ikke- medlemmer kan få et unikt login og dermed blande sig i generelle debatter på sitet, men dette login giver naturligvis ikke adgang til medlemsområderne. Nyskabelserne på sitet er en vidensbase, der er baseret på en wiki- skabelon og skal samle foreningens faglige og juridiske viden. Internationalt arbejde Producentforeningen har de sidste 15 år været engageret i de internationale organisationer inden for alle foreningens områder. Det internationale arbejde giver indsigt og inspiration fra andre markeder, førstehåndskendskab til nye tendenser inden for love og rammebetingelser, og et netværk at trække på, når man skal høre hvorledes konkrete problemer er er løst i andre lande. Fra at have været driveren i flere af de internationale organisationer, har foreningen de sidste år koncentreret den internationale indsats mere og mere mod Brussels, hvor 85% af love og rammebetingelser for det danske marked bliver fastlagt. FIAPF spillefilm; CEPI TV/film FIAPF er den globale spillefilmproducentorganisation, hvis kernearbejdsområde er sikring af producenternes (ophavs)rettigheder. CEPI er den europæiske producentforening, som historisk er grundlagt som paraplyorganisation for TV- producentforeninger og som i dag har et bredere grundlag og også beskæftiger sig med filmområdet. Ophavsretten er på globalt plan (WIPO) og regionalt plan (EU) under angreb. Begge steder er der rejst debatter, der har til formål at få indført flere undtagelser fra eneretten, såvel som flere tvangsmæssige undtagelser. Orphan works, forbrugeres adgang til beskyttede værker særligt i user- generated content, handicappedes adgang er nogle af de områder som man bl.a. fra EU kommissionens side ønsker at sætte i gang. Og slagsmålet mellem såkaldte forbruger- interesser og industri- interesser omkring bekæmpelse af piratkopiering bølger nærmest bogstaveligt frem og tilbage fra dag til dag. På markedssituationen arbejder EU- kommissionen med planer om Creative content in a digital single market; challenges for the future, og for at citere fra CEPI/FIAPF position- paper: The Commission's reflections focus entirely on the needs of the users (private consumers or commercial enterprises using content in their business model). There is no reflection whatsoever on how to finance content production in the future: will online distribution just be a revenue stream or will it at some point also contribute to financing as is the case for theatrical, video and TV distribution today? Nor does the Commission 12

13 Reflection Paper develop any thoughts on how to ensure sustainable growth for the European audiovisual industry. Og for at tage et andet EU- kommissions- initiativ - Multi- territorial licensing - hvor kommisær Redding udtaler, at der er behov for specific solutions for the digital world, for more legal certainty, and to deal with the issue of territorial licenses. For at imødegå disse trusler mod audiovisuel produktion film, tv har FIAPF og CEPI indledt et styrket samarbejde for at sikre, at alle producenter i Europa taler med en stemme. Producentforeningens direktør, Klaus Hansen sidder i bestyrelsen for FIAPF og er præsident for CEPI og følger således arbejdet tæt. Begge organisationer har ansat personale, bl.a. i Brussels. CFP-E reklamefilm Producentforeningen har siden 1999 været generalsekretariat for den europæiske reklameproducent- forening, Commercial Film Producers of Europe, CFP- E. I 2009 gav Producentforeningen stafetten videre til den engelske reklameproducentforening APA. Producentforeningen er således nu ordinært medlem af CFP- E. I modsætning til CEPI og FIAPF, der udelukkende arbejder med love og rammebetingelser, er CFP- E meget tættere på produktion. De enkelte reklameproducentforeningers repræsentanter i CFP- E er producenter og ikke bureaukrater. En stor del af arbejdet i CFP- E er derfor erfarings- og vidensudveksling om produktionsrelaterede forhold i de enkelte medlemslande. Young Director Award, YDA, den årlige prisuddeling under Cannes Lions til ungt instruktørtalent, har de sidste 10 år været en af CFP- E s vigtigste udadvendte aktiviteter. Formålet med YDA er at præsentere producentens rolle som udvikler af det kreative talent. Producentforeningen er fortsat tovholder på YDA, men som et projekt der skal dække Producentforeningens udgifter til løn overhead. EGDF computerspil Den europæiske spilforening arbejder især på at få etableret en anerkendelse af computerspil i EU- systemet. Efter for et par år siden at have fået anerkendt computerspil som kulturprodukt, hvilket tillod bl.a. Frankrig at indføre statsstøtte i form af tax- incentives for computerspilproduktion, har der i 2009 været et tilbageskridt, da EU s MEDIA- program ændrede støttevilkår, hvorefter spil kun kan søge, hvis det er et cross- media- projekt. Både fra EGDF s side og fra national side ikke mindst fra Producentforeningen har man forsøgt at få ændret denne beslutning, hidtil forgæves. Konsekvensen er, at spil- området har mistet en vigtig finansieringskilde. Herudover arbejder EGDF i forhold til en række andre EU- institutioner for at få anerkendt computerspil, og for at få indført rammebetingelser, der understøtter udviklingen af den europæiske spilindustri. Producentforeningens direktør, Klaus Hansen sidder i bestyrelsen for EGDF. EGDF har (deltids)ansat generalsekretær. 13

14 NGDF nordisk computerspilsamarbejde De nordiske spilproducentorganisationer har etableret et formelt samarbejde. Udover netværket er den væsentligste aktivitet, at man i samarbejde med Nordic Game Programme arrangerer uddelingen af Nordic Game Award. Skandinavisk samarbejde Producentforeningerne i Norge, Sverige og Danmark har et tæt samarbejde på sekretariatsniveau med jævnlig kontakt, hvor vi udveksler erfaringer, spørger hinanden ind til markedsspørgsmål, overenskomstspørgsmål mm. Overenskomster Overenskomsterne med DJ-FAF på tv-området. DJ og FAF opsagde overenskomsterne for fastansatte og freelancere før sommerferien 2009, og sekretariatet har ført forhandlinger med DJ og FAF om nye overenskomster i efteråret Henset til tidens vanskelige økonomiske situation for tv- producenterne har Producentforeningen forhandlet om en vedligeholdelsesoverenskomst, hvilket vil sige en fornyelse af de gældende overenskomster med 0 % stigning i grundlønnen. DJ og FAF har særligt ønsket bedre barselsforhold, og der har været ført forhandlinger om ændrede barselsforhold under forudsætning af, at ændringen vil være udgiftsneutral for producenterne. Trods flere forhandlingsrunder i efteråret 2009 er der ikke opnået enighed om en fornyelse af overenskomsterne, og på grund af sygdom hos FAF har forhandlingerne ligget stille fra ultimo Enighed om nye overenskomster forventes nået i foråret Overenskomst med FAF på området for spillefilm og dokumentarfilm FAF har opsagt overenskomsterne for spillefilm og kort- og dokumentarfilm. Der har endnu ikke været holdt forhandlingsmøder, og de opsagte overenskomster gælder fortsat uden lønregulering. Overenskomst med FAF på området for seriefiktion Efter ønske fra FAF har der været holdt indledende møder om muligheden for indgåelse af overenskomst på området for seriefiktion. En møderække er aftalt i foråret Opsigelse af overenskomst med NCB og autorerne I efteråret 2009 opsagde Producentforeningen overenskomsterne for bestillingsmusik med NCB og autorerne. Overenskomsterne udløber endeligt ved udgangen af maj Målet med opsigelserne er at få nye overenskomster eller aftaleforhold, der er tidssvarende. Producentforeningen forventer at kunne indlede forhandlinger med såvel NCB og autorerne i foråret

15 Copydan Pakke 2-aftale med DR I forlængelse af Pakke 1- aftalen (Bonanza) med DR har der i Copydan- regi været ført forhandlinger med DR om en Pakke 2- aftale om brug af arkivmateriale på DRs nye kanaler DR K og DR Ramasjang. Forhandlingerne blev afsluttet i foråret 2009, og aftalen giver DR adgang til at anvende arkivmaterialer på de to nye kanaler, der gik i luften 1. november Aftalen har en indeksreguleret værdi for rettighedshaverne på 12 mio. kr. om året. Producenternes andel er endnu ikke fastsat. Piratkopiering Dette samfundsproblem er en stor trussel mod alle indholdsproducenter. Lige nu er det computerspil og filmproducenter, der rammes hårdest, og vi taler om store økonomiske tab, men på kort sigt vil TV- produktion, i takt med at on demand kulturens overtager flow- tv- kulturen også blive ramt. Piratkopiering er tyveri uanset at forbrugerråd og andre såkaldte forbruger- repræsentanter mener, at når et beskyttet værk er stillet til rådighed feks på internettet, så skal det være til fri afbenyttelse. Det er derfor glædeligt, at de fleste politikere, som Producentforeningen taler med, anerkender, at piratkopiering er et problem, der skal gøres noget ved, men man er usikre på, hvad det er, der skal gøres. Den offentlige debat bliver i disse måneder drevet af kabeldistributørerne, der har en klar interesse i at få unikt indhold til deres platforme, for at få drevet en forbrugerinteresse frem i et marked, der ikke har udviklet sig så hurtigt, som distributørerne har satset på. Lovlige alternativer bliver ofte nævnt som løsningen men det er i bedste fald noget vrøvl. Selvfølgelig skal der i takt med den teknologiske udvikling udvikles forretninger, der svarer til mulighederne. Men lovlige alternativer er ikke svaret på piratkopiering, der altid vil være det det er, nemlig tyveri. Man kan forvente, at noget af svaret kommer fra det udvalg, som Kulturministeren har nedsat om ophavsrettigheder på internettet, hvor der sidder repræsentanter for hele industrien, herunder en repræsentant for Producentforeningen. I udvalget der skal komme med forslag til lovgiver, arbejder man bl.a. med brevmodeller, der skal advare ejerne af Ipadresser, såfremt der sker ulovlig download, og man arbejder med muligheden for at få etableret særlige ressourcer i anklagemyndigheden til at anlægge de nødvendige sager mod piraterne. Udvalget forventes at være færdig med deres rapport og anbefalinger i september 2010, og i forbindelse med udvalgets arbejde og rapportens færdiggørelse er det vigtigt, at Producentforeningen og medlemmerne følger op med at informere politikere og andre interessenter. Ud over det nationale arbejde for at få sat rammer op til at bekæmpe piratkopiering arbejder de internationale organisationer, som foreningen er medlem af, også meget ihærdigt på området. CEPI og FIAPF arbejder i forhold til EUkommissionen for at få den til at iværksætte de nødvendige direktiver og ikke mindst for at forhindre, at rabiate forbrugerinteresser og andre industri- interesser - får udvandet mulighederne for at bekæmpe pirateriet. CEPI og FIAPF understøtter også indførelsen af nationale initiativer mod piratkopiering feks den franske HADOPI- model. 15

16 Filmfyn Producentforeningen er medstifter og sidder i bestyrelsen for FilmFyn A/S, hvis formål er at investere i spillefilm og andre produktioner, der bliver optaget i det sydfynske område. Med henblik på at kunne styrke Fyn som filmproduktionsområde har der det sidste år været arbejdet på at udvide ejerkredsen til at også at omfatte Odense og andre fynske kommuner. Målsætningen har været at øge den årlige investeringsportefølje fra de nuværende omkring 12 mio kr. til mio kr. Processen har været positiv, med gode tilkendegivelser, der tyder på, at der på et eller andet tidspunkt kommer en udvidelse af ejerkredsen og dermed flere penge til dansk filmproduktion. Samtidig har DFI ændret sin holdning overfor regionale filmfonde, med en aktiv opbakning i deres ønsker til nyt filmforlig. Desto mere ærgerligt er det derfor, at kommunernes økonomiske krise betyder, at Filmfyn må neddrosle sine aktiviteter. Langeland har foreløbig meddelt, at de vil spare på Filmfyn for ikke at spare på børn og ældre. En forståelig prioritering, men trist fordi Langeland har fået meget gavn af de film, der er produceret på øen. De kommende måneders arbejde består derfor i at prøve at fastholde det økonomiske engagement i Filmfyn og ellers rebe sejlene. Sekundære rettigheder, copydan mv Producentforeningen er medlem af de tre Copydan- foreninger: Kabel- TV Båndkopi AVU- kopier Copydans formål er kollektiv forvaltning af rettigheder dvs. indgåelse af aftaler, der giver en aftalepart mulighed for mod betaling til rettighedshaverne at udnytte ophavsretsligt beskyttede værker. Set fra producentside skal den kollektive forvaltning supplere grundprincippet om, at den bedste økonomiske udnyttelse af audiovisuelle værker sker, når producenter selv forvalter rettighederne til deres film, tv- programmer mv. Det betyder, set fra producentside, at den kollektive forvaltnings core mission må være at indgå aftaler på områder, hvor det vurderes, at det enten ikke er muligt at lave individuel forvaltning, eller at producenterne kan få mere ud af en kollektiv forvaltning end ved den individuelle forvaltning. Copydan Kabel- TVs aftaler med kabel- distributørerne er nok det bedste eksempel på, at kollektiv forvaltning er en økonomisk fordel for producenterne. Distribution af film og tv- programmer via kabel- tv er reguleret direkte i ophavsretsloven, og loven giver umiddelbart en kabeldistributør lov til mod betaling at retransmittere et tv- signal. Der har de sidste par år været mulighed for at indgå såkaldte aftale- licenser på områder, der ikke er reguleret i ophavsretsloven. Dvs. på områder, hvor en kunde vurderer, at der er et behov for at kunne udnytte audiovisuelle værker, men hvor ophavsretten til de enkelte værker er så kompliceret sammensat, at det ikke vil være muligt at klarere brugen. 16

17 DRs anvendelse af arkivstoffet er et godt eksempel, og der er via Copydan indgået aftaler således, at DR kan anvende arkivstoffet inden for givne rammer til deres website og til deres nye nichekanaler (se nærmere andetsteds i beretningen om arkivaftalerne med DR). Det karakteristiske ved disse aftalelicenser er, at aftalen indgås på vegne af alle rettighedshavere, men at hver enkelt rettighedshaver har mulighed for at nedlægge forbud mod anvendelsen. Man skal ikke begrunde et forbud, men det kan fx være, fordi producenten vurderer, at den licensklarede udnyttelse, fx DRs udnyttelse på sit website, vil udhule en anden individuelt aftalt udnyttelse. Vi vil i de kommende år se flere og flere henvendelser til Copydan om indgåelse af aftalelicenser, og det er derfor vigtigt, at Producentforeningen udvikler en politik, der giver os redskaber til at afgrænse, hvor der kan indgås aftalelicenser, og hvor producenterne må holde fast i individuel forvaltning. Producenternes forvaltningsorganisationer Producenternes andel af de midler, der bliver indsamlet i Copydan, bliver forvaltet og udloddet til producenterne af de tre organisationer CAB, FILMKOPI og Filmret. CAB forvalter primært vederlaget for kabel- retransmission og er økonomisk den største af de tre organisationer. FILMKOPI forvalter blankbåndsvederlaget. To tredjedele af blankbåndsvederlaget bliver udloddet til producenter, mens at en tredjedel i henhold til lovgivningen anvendes til at støtte almennyttige projekter inden for mediebranchen. Filmret forvalter de midler, der kommer ind fra skoler og undervisningsinstitutioners anvendelse af dokumentarfilm og tv- programmer i undervisningen, samt midler der i øvrigt ikke kan placeres hos de andre organisationer CAB og FILMKOPI. Filmret har i 2009 endvidere igangsat den danske deltagelse i det såkaldte ISAN International Standard Audiovisual Number som er den internationale standard nummererings- identifikation, svarende til bogbranchens ISBN- nummer. Endelig har Filmret i 2009 afsluttet forhandlinger med de udenlandske rettighedshavere om Film i skoler, og det er forventningen, at Filmret i løbet af 2010 kan begynde at udlodde midler til de danske producenter for skolernes brug af spillefilm i undervisningen. Bestyrelse og sekretariat Producentforeningens bestyrelse har i perioden bestået af: René Szczyrbak, STV, TV (formand) Nina Crone, Crone Film, spillefilm (næstformand) Thomas Heurlin, Koncern, TV Sarita Christensen, Copenhagen Bombay, spillefilm Christian Bevort, Moland, Reklamefilm Lise Lense Møller, Magic Hour Films, Kort- og dokumentarfilm Per Rosendal, Guppy Works, Computerspil Jørn Kjær Nielsen, Movision, Information og corporate Kent Pedersen, Metronome, suppleant, tv Lena Haugaard, Nordisk Film, suppleant, spillefilm Vibeke Vogel, Bullitt Film, suppleant, kort- og dokumentarfilm Mikael Windelin, Minerva Film, suppleant, reklamefilm Anders Skotlander, Oscar Film, suppleant, Information & corporate 17

18 Kent Pedersen er udtrådt af bestyrelsen i perioden. Sekretariat Producentforeningens sekretariat består per dags dato af følgende ansatte. Klaus Hansen, direktør Anders Bredmose, jurist Søren Henrik Jørgensen, jurist Birthe Møller, informationsmedarbejder Jeanne Dehn, regnskabschef Hannes Morten Jakobsen, projektleder Tvfestival: Mette Winum Andersen, festivalchef (pt på barselsorlov) Kirstine Vinderskov, redaktør Sidsel Baggesen, projektleder Computerspilzonen: Jan Neiiendam, projektchef Kirstine Askholm, projektleder Medlemmer Der er i 2009 indmeldt 11 nye medlemmer: 1. Art of Crime pr Kim Films pr Serious Games pr Kamoli Films pr Tonic Games pr Apex Virtuel Ent. pr The Compound (ass.medlem) pr Cosmo Doc/Upfront Films Aps pr R- Film Aps pr Selskabet.tv pr Gadget Film Production pr Der er i 2009 udmeldt 5 medlemmer: 1. Deadline pr Molotov Production pr Tvpeople pr Danfilm pr Frontier pr Der har i 2009 været 99 medlemmer. 18

Filmaftale 2015-2018

Filmaftale 2015-2018 6. november 2014 Filmaftale 2015-2018 Med den filmpolitiske aftale for 2015-2018 ønsker regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

DANSK FILM Et Fælles Ansvar

DANSK FILM Et Fælles Ansvar Kunstnerisk Succes, Stort Billetsalg og Økonomisk Krise Filmpolitisk oplæg 2014 Foto: Joe Alblas The Salvation DANSK FILM Et Fælles Ansvar Dansk Film Et Fælles Ansvar er Producentforeningens oplæg til

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

Årsberetning 2014-15

Årsberetning 2014-15 Årsberetning 2014-15! Årets gang... 3! Medieforlig... 4! Filmforlig... 6! Spillefilm... 10! Manusuddannelse... 10! Dokumentarfilm... 11! One Stop Shop... 11! Filmcentralen Kioskmodel... 12! Tv... 12! Masterclass

Læs mere

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem.

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. 22. august 2011 Notat og budget: FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. FilmFyn ideen bag FilmFyn er et erhvervsprojekt med formålet at skabe udvikling og

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 211 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 28 211 8 4. BESKÆFTIGELSE 1 5. OMSÆTNING

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 28. september 2005 TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 Radio- og tv-nævnet skal hermed, i forlængelse

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur Zentropa China HVEM ER VI Nordisk Film Verdens ældste produktionsselskab Største distributør af film i Skandinavien Zentropa Et af Europas største produktionsselskaber med produktionsfaciliteter i Tyskland,

Læs mere

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames. W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.dk INDHOLDSFORTEGNELSE OM 18FRAMES 3 MANDAT 4 MISSION 4 MÅLSÆTNING 5 ORGANISATIONEN

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL

BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL BRANCHE BAROMETER 2014 DANSKE INDHOLDS- PRODUCENTER FILM, TV & COMPUTERSPIL Udarbejdet af Producentforeningen på baggrund af data fra Megafon 1 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE...

Læs mere

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER...

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 6 4.2 AFLEDTE FORRETNINGSOMRÅDER... 6 5. ØKONOMIEN I SELSKABERNE...

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 24. oktober 2014 på Bornholm

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 24. oktober 2014 på Bornholm Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg 24. oktober 2014 på Bornholm Tid: Den 24. oktober kl 9.30 12.00 i Øresundshuset, Nørregade 7B, København. Sted: Øresundshuset, Nørregade 7B, lokale Rosenborg,

Læs mere

Årsberetning 2003-2004

Årsberetning 2003-2004 Årsberetning 2003-2004 Indledning... 2 Markedsforhold... 3 TV-produktion... 3 Tvfestival.dk... 4 CEPI... 4 Spillefilm... 5 Talentudvikling... 5 Regionale Filmfonde... 5 Kort- og dokumentarfilm... 6 Reklamefilm...

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011

Bestyrelsens beretning for 2011 9. januar 2012 AJC-019-047 Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsen aflægger beretning for 2011 med fokus på: Markedsudviklingen Ophavsret Fælles klassifikationssystem Fællesstanden i Frankfurt Forlagsuddannelsen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil Beslutningsforslag nr. B 208 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. april 2010 af Mogens Jensen (S), Yildiz Akdogan (S), Leif Lahn Jensen (S), Anne-Marie Meldgaard (S), Flemming Møller Mortensen (S), Rasmus

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

DANSK DOKUMENTARFILM ambitioner og potentiale

DANSK DOKUMENTARFILM ambitioner og potentiale Filmpolitisk oplæg 2014 Foto: Lars Skree - The Look of Silence DANSK DOKUMENTARFILM ambitioner og potentiale INDLEDNING Dansk dokumentarfilm er en massiv dansk og international succes både hvad angår den

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 Protokollater til spillefilmoverenskomsten af 1. august 2007 PROTOKOLLAT 1: DEFINITION AF EGENKAPITAL OG LANCERINGSUDGIFTER 1. I henhold til denne overenskomst skal

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion.

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion. Vedtægter for SUPER8 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Super8. Dens hjemsted er Århus. FORMÅL 2 Super8 s formål er: At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

NOTAT. Kapitaludfordringer i den danske computerspilbranche 9 bud på løsninger. København, juni 2012

NOTAT. Kapitaludfordringer i den danske computerspilbranche 9 bud på løsninger. København, juni 2012 NOTAT København, juni 2012 Kapitaludfordringer i den danske computerspilbranche 9 bud på løsninger Computerspilzonen anbefaler at der gennemføres 9 initiativer for at styrke udviklingen i den danske spilbranche,

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Flere folkelige film

Flere folkelige film Flere folkelige film Dansk Folkepartis udspil til en filmaftale 2015-2018. August 2014. Billeder leveret af DFI. Forside fra Klassefesten 2 Begravelsen, 2014, Mikkel Serup, Nordisk Film. Foto: Framegrab.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

TELE2013 Nye udfordringer på nettet

TELE2013 Nye udfordringer på nettet konference Dato: Onsdag den 13. marts 2013 Sted: Ingeniørhuset IDA, Kalvebod Brygge 31 33, 1780 København V Nye udfordringer på nettet Danmarks største konference på teleområdet Tele 2013 sætter i år fokus

Læs mere

Godkendelse af Copydan Tekst & Node i henhold til ophavsretslovens 50, stk. 4, jf. 50, stk. 2 (Den Arnamagnæanske Kommission)

Godkendelse af Copydan Tekst & Node i henhold til ophavsretslovens 50, stk. 4, jf. 50, stk. 2 (Den Arnamagnæanske Kommission) Copydan Tekst & Node Bryggervangen 8 2100 København Ø Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 28. februar 2013 Godkendelse

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

LOVE for ANIMATIONSSAMMENSLUTNINGEN (ANIS)

LOVE for ANIMATIONSSAMMENSLUTNINGEN (ANIS) LOVE for ANIMATIONSSAMMENSLUTNINGEN (ANIS) 1. Foreningen navn er "ANIMATIONSSAMMENSLUTNINGEN". Dens hjemsted er København, Danmark. 2. ANIMATIONSSAMMENSLUTNINGEN s formål er: samle alle, der er beskæftiget

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Oplæg vedr. en regional filmfond i København. Den 3. marts 2011

Oplæg vedr. en regional filmfond i København. Den 3. marts 2011 Oplæg vedr. en regional filmfond i København Den 3. marts 2011 Indhold 1 Film og tv er en milliardindustri i København...1 1.1 Et stærkt udgangspunkt...1 1.2 Dårlige økonomiske rammevilkår...1 2 Den københavnske

Læs mere

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000 3 1 25 89, 17.3.,46, 1.354.,46,,46,,46, 5 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 212 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

Rammeaftale om audiovisuel formidling i biblioteksrummet

Rammeaftale om audiovisuel formidling i biblioteksrummet Kommunernes Landsforening (KL) Weidekampsgade 10 Postbox 3370 2300 København S (i det følgende betegnet KL ) og som den anden part Copydan AVU-medier Bryggervangen 8, 1. sal 2100 København Ø., Gramex Gl.

Læs mere

Filmfotograf og VJ siden 1997. Medlem af Dansk Filmfotografforbund DFF. Reel: http://kennethsorento.com

Filmfotograf og VJ siden 1997. Medlem af Dansk Filmfotografforbund DFF. Reel: http://kennethsorento.com CURRICULUM VITAE Filmfotograf og VJ siden 1997. Medlem af Dansk Filmfotografforbund DFF. Reel: http://kennethsorento.com VJ / ONE MAN ONE CAMERA Tusinde tak for denne her gang, det har været super fedt

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER

TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER - Filmgalla for unge i hele Region Syddanmark kan fra 2015 afholdes i Faaborg-Midtfyn Kommune! Baggrund I de seneste 7 år har Oregon Filmfestival været

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Strategisk analyse af den danske computerspilbranche

Strategisk analyse af den danske computerspilbranche Strategisk analyse af den danske computerspilbranche Producentforeningen Januar 2009 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 5051 5225 CVR: 2867 2322 www.manto-as.dk Indhold

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2009! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere