Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/ kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10"

Transkript

1 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/ kl Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse af dagsorden: Ja START spisning kl præsentation af Torben Due som potentiel ny kasserer. Indkomne forslag til beslutning: Beslutning om, hvad vi gør med de medlemmer, som stadig ikke har betalt rykkergebyr: Dem der ikke har betalt rykkergebyr i år får tilskrevet rykkergebyret til næste års kontingent. Fortsættelse af 1825 holdet i Godkendelse af Kirsten Gram-Hanssen som instruktør + Forhåndsgodkendelse af Venneberg og Anna Wang som instruktører 2009 (se bilag 1): Kirsten er godkendt som instruktør. og Anna indstilles til instruktør 2 og er efterfølgende godkendt. Talentudviklingspulje Gentofte kommune - venligst læs folderen og overvej, hvem vi kunne indstille til dette projekt - deadline for ansøgning (se bilag 2): Ulla må tage beslutningen om hvem der skal indstilles og Jacob må hjælpe med indstillingen som træner. giver besked. Udbygning af låsesystem (se bilag 3): laver en liste over hvem der har adgang til bestyrelsesrummet. Vi udbygger chip-systemet og nedlægger låsesystemet til almindelig WT-profil. Efterfølgende får den siddende bestyrelse udleveret en nøgle mod underskrift. / Ulla Traditionslisten Opslag Standerstrygning Søs Tour de Gudenå Handicap Slut, Merete og Kai Opslag efterårsrengøring: mailer årets gang fra Traditionslisten Forberedelse af generalforsamling + bestyrelsen Årets HK er: Er fundet Nyt fra Formanden Besættelse af formands + næstformandsposterne: Ingen har meldt sig endnu, men bestyrelsen modtager gerne forslag. KAI kursus "Målrettet klubudvikling" den : har ikke hørt noget fra Jan Mogensen. Men har lovet at han kunne skaffe en underviser. Opdatering omkring IT-nedbrud: Der kan være nogle tekniske problemer omkring rettelser af adresser og oprettelser af rokort m.m. Der kommer en ny bestyrelsesportal, men det varer minimum et par uger endnu. Nyt fra Næstformanden Opdatering på Tandemroning for synshandicappede: Kommunen har udbedt sig tilbagemelding om den nye K2. Michael Westermark har lavet et regneark så man kan se anvendelsen. Nyt fra Kasserer Alle Marc

2 Nyt fra Sekretæren Godkendelse af Hvidbog (se bilag 5): Materielforvalteren har ikke afleveret sin del af hvidbogen. Hvidbogen skal løbende revideres og fremsendes til sekretæren. Kontaktliste for de enkelte poster skal laves. Revidering af hvidbogen sættes i traditionslisten til september. Møde d. 11/ På TCB om KCK s fremtid. Næste møde rykkes til onsdag d. 10. september 2008 Der mangler stroptrøjer i str. XS + S: Bestyrelsen godkender køb af nye. taler med om antal. Kasketter er købt og sælges for kr. 40,- billede kan ses på hjemmesiden. Martin Ljungberg er blevet informeret om eliteaftalen, og afleverer den hurtigst muligt da han er i militæret. Jubilarer: sender adresser til som så sender indbydelser ud her i august. Nyt fra Idrætsudvalget Nyt fra Ungdomsudvalget Budgetforslag (se bilag 4): Udsættes til næste møde. Nyt fra Materielforvalteren Ungdomsafdelingen har købt en Vajda 202 XL for Danske Bank sponsor penge. Kirstines båd er bestilt. Status mangler på videokamera, lærred og projektor. Nyt fra Husforvalteren tjekker op på regning som er rundsendt til bestyrelsen på mail. Nyt fra Barkeeperen Eventuelt og Opfølgning: Emne: : Frist: Ok: Vores nye system på IT området Marc Tagvinduet Nu Træningsfaciliteter Hal 3 Ulla Indføjelse af frigivelseskriterier for synshandicappede Bestyrelsen Generalforsamlingen Mad næste gang: Hvem melder sig? Møde sluttede kl

3 Dagsorden for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 10/ kl Deltagere:,, Flemming,, Frameldinger:, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ok Godkendelse af dagsorden: Ok START spisning kl Indkomne forslag til beslutning: Frigivelseskriterier for synshandicappede: Ændring af love skal vedtages på generalforsamlingen. Drøftelse af kriterier for romakkere hertil og uddannelse af disse. Indmeldelsesprocedure ungdomsroere: Besluttet at proceduren er følgende: Efter 1 prøvetur så skal uroeren den efterfølgende gang have indmeldelse med i underskreven og udfyldt stand. U-lederen modtager indmeldelse og tager slippen med oplysninger til u- afdelingen. Resten af indmeldelse lægges i Angelika s skuffe med info om, hvilken (forælder), der skal bruges til fremsendelse af faktura samt at det drejer sig om en uroer, så Angelika ved, at hun skal fakturere 1 x ungdomsindmeldelse og 1 x kontingent. Angelika sender faktura til den nye uroer. Når indbetaling er sket (betaling inden 8 dage) sender Angelika data til ROSYS. Når u-roerens forældre har betalt og rokortet er oprettet i ROSYS er alt OK. I vinterperioden sender u-afdelingen indmeldelser pr. post til Angelika når det er nødvendigt. laver en ny indmeldelsesblanket til hjemmesiden. Bropenge S/DK til ungdomstræner: Jacob får refunderet pengene mellem Sverige og Danmark for hele træneruddannelsen. Fremover refunderes der ikke bropenge mellem Sverige og Danmark p.g.a. bopæl i Sverige. Der skal skrives i Pagajen om at når man tager træneruddannelsen så forpligter man sig til minimum 2 år. Nøgleudskiftning: undersøger nyt låsesystem kontra chipsystem for de døre der p.t. har almindeligt låsesystem hos Lyngby Låseservice. tager fat i Erik Stentz fra Gentofte Kommune i forbindelse med nøglesystemet Traditionslisten Opslag Handicap slut Bestille færge TDG: Skal den fortsat på Traditionslisten?? Opslag TDG Pagajen: Efterårsrengøring: Bliver d oktober Pagajen: Medlemsliste: Tal Lone Pagajen: Standerstrygning: er fastsat til d. 4. oktober Pagajen: Generalforsamling: Søndag d. 16. November kl Pagajen: Annoncering juletræshentning m.v. Pagajen: Annoncering julefrokost rupmesterskaber Klubmesterskabe: Er afholdt Indkaldelse til Havnebestyrelsesmedlem, hvert år med en kandidat: Johnny - evt. via en fuldmagt. Nyt fra Formanden Tilskud fra Gentofte kommune - puljemidler Idræt og motion til tandemroning for synshandicappede: Klubben har fået tildelt kr ,- fra Gentofte Kommune. Har købt en K2 Havkajak til synshandicappede. Resten af pengene er øremærkede til synshandicappede / indkøb af endnu en K2 Kajak. Bestyrelsen Ulla,, Angelika og ROSYS og Merete / Søs Valdemar Medlemmerne Johnny

4 Reservationssystem til netop denne specifikke K2 undersøges og etableres af og Michael. Indkøb af K2 til brug for tandemroning for synshandicappede: Se ovenfor. Nyt fra Næstformanden Foredrag af mobilty-instruktør om at omgås synshandicappede: Der vil komme et foredrag mere. Forslag fra Jacob og Martin Ljungberg om aktivitet for utilpassede unge: Bekymring om det er en for stor mundfuld. taler med Jacob om eventuel kontakt til SSP medarbejder i Gentofte Kommune. Hvorefter der må tages endelig stilling. Nyt fra Kasserer Nyt fra Sekretæren Nyt fra Idrætsudvalget Nyt fra Ungdomsudvalget K2 til KCK roerne indkøbt for sponsorpengene. Nyt fra Materielforvalteren undersøger hvor meget det vil koste at indkøbe lærred, projektor og videokamera til bl.a. at filme teknik. laver oplæg til indkøb af nye kajakker som er klar til Generalforsamlingen. Kirstine har ansøgt om en ny kajak: har en sponsor til dette. Firmaet ønsker personaletur f.eks. 2 x 10 personer. Anine og Robert indkaldes til møde omkring løsning af kajakproblem til DM ellers bliver det lodtrækning. Har lavet en fordelagtig aftale med Watski omkring produkter til reparation af kajakker. Materieludvalget har fået kursus i reparation og brug af produkterne. Ny temaaften laves til efteråret for andre interesserede klubmedlemmer. Nyt fra Husforvalteren giver besked når låsesystemet virker. Nyt fra Barkeeperen Eventuelt ønsker punkt til næste gang: Drøftelse af problematik om præstationsfremmende stoffer. Opfølgning: Emne: : Frist: Ok: Vores nye system på IT området Marc i løbet af vinteren Tagvinduet i løbet af efteråret Udskiftning af nøgler Træningsfaciliteter Hal 3 Ulla Indføjelse af frigivelseskriterier for synshandicappede Bestyrelsen Generalforsamlingen Mad næste gang: Møde sluttede kl

5 Referat af bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 12/ kl Deltagere:,,,, Flemming, Ulla og Frameldinger: Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse af dagsorden: Ja Indkomne forslag til beslutning: Indkøb af kasketter med logo: undersøger modeller, priser med tryk og mængde. Ligeledes undersøges slips. Regulering af kørselstakster p.g.a. stigende priser på brændstof ved stævnekørsel: Klubben yder tilskud i.h.t. klubbens gældende takster ved kørsel til TDG såfremt bilen er fyldt op i.h.t. deltagerantal. Ved trailerkørsel skal bil + følgebiler være fyldt op i.h.t. IU s/arrangørens fordeling af deltagerne = 2 passagerer på bagsæde + 1 på forsæde + chauffør. Ved kørsel med kajakker på tag skal biler være fyldt max op efter anvisning fra IU s/arrangørens fordeling af deltagerne. Der ydes ikke tilskud til biler der kører uden kajakker eller som ikke er fyldt op i.h.t. anvisning med deltagere til TDG. Bestyrelsen har besluttet, at klubben yder kørselstilskud som følger: Træneruddannelsen: Det forudsættes, at deltageren skriver under på en bindingsperiode på min. 2 år: Kursus + transport betales efter klubbens gældende takster. Instruktører: Betaler selv kørsel klubben betaler kursus. Årsmøder hos DKF: Der godtgøres kørsel for direkte kørsel til mødested. For alle 3 gælder det, at klubben betaler eventuelle bro/færge udgifter mellem Sjælland og Fyn/Jylland. Det henstilles i øvrigt til at man forsøger at mindske klubbens udgifter ved samkørsel. Madbudget til møder: Max kr. 60,- men der henstilles til at man sparer. Tilskud til Martin Ljungberg: 75 af ansøgte minus skyldige beløb. Aldersgrænse for deltagelse af ungdomsroere i klubbens fester: Ingen aldersgrænse ved fester. Tilskud/betaling af musik/underholdning til klubbens fester: Band er bestilt til Standerstrygningsfesten. En del af betalingen må indkræves via betaling fra deltagerne. Bestyrelsen har besluttet, at betaling ved fester er fuld pris for alle. Dvs. ingen rabat for unge/børn der deltager ved festerne. Besvarelse af mails fra medlemmer: Der havde været en forespørgsel til om bestyrelsen ikke svarede på mails. Alle bestyrelsesmedlemmer har tilkendegivet at de svarer på henvendelser fra medlemmer og andre. Opfølgning og beslutning omkring nøgle-udskiftning: Punkt flyttet til opfølgning. Opfølgning og evt beslutning på renovering af træningsrummet ved hal 3: Punkt flyttet til opfølgning og Ulla rykker Johnny. Traditionslisten Opslag klubmesterskaber: Er OK Nyt fra Formanden EPP indberetning: Er indsendt af og alle aktive roere frigivet inden d. 01/ er sat til EPP II som tidligere besluttet. Serviceniveauet: Medlemmer af HK bedes selv tage ansvar for at fylde op og hjælpe til at der ser pænt og ordentligt ud. Alle funktioner drives af frivillig arbejdskraft, hvorfor det henstilles til at alle hjælper til. Alle Festudvalg Alle Ulla

6 Nyt fra Næstformanden Førstehjælpskursus: Stor succes som vil blive gentaget. Afslutning af kontingentopkrævningsprocessen - Rokortsystem og nøgler - suspendering hhv lukning: Ganske få medlemmer står røde som skyldnere nøgler er lukket. Nyt fra Kasserer Alle forsikringer er gennemgået. Der vil ikke være et yderligere udspecificeret regnskab til rådighed på generalforsamlingen. Der tilføjes på traditionslisten i oktober at vi får et overblik over kurser for det kommende år samt der indhentes gældende regler omkring tilskud. Kasseren ansøger om tilskud på dette grundlag. Nyt fra Sekretæren Nyt fra Idrætsudvalget Nyt fra Ungdomsudvalget Det er stadig en uholdbar situation omkring indmeldelse af u-roere. Forslag at der endnu en gang indkaldes til et møde for at få løst denne situation. Efter en ubehagelig situation med en ungdommer der ved træning var faldet i før Skovshoved, hvor kajakken blev fyldt med vand og lå spiddet fast på dybt vand kun med roret op diskuterede bestyrelsen omkring opdrift i kajakkerne. garanterede, at der var opdrift i alle kajakker og forsikrede, at hvis der havde været dybt nok, så havde kajakken flydt oven vande. Nyt fra Materielforvalteren Ingen nye trailerregler endnu. Påhængsmotor har på QXL et bud på kr. 510,- = solgt Materielforvalteren sørger for op- og nedtagning af handicapbøje ved h.h.v. forårs- og efterårsrengøringen. Sættes på traditionslisten Nyt fra Husforvalteren Låsesystem vil blive gennemgået fredag. Nyt fra Barkeeperen Eventuelt Der indkaldes til møde d. 10. juli. Opfølgning: Emne: : Frist: Ok: Vores nye system på IT området Marc i løbet af vinteren Indmeldelsesproceduren URO Marc i løbet af vinteren Tagvinduet i løbet af efteråret Udskiftning af nøgler Træningsfaciliteter Hal 3 Ulla Mad næste gang: køber sandwich til juli møde. Møde slut kl

7 Referat fra bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 08/ kl Deltagere:,,,, Flemming, Ulla og Frameldinger: Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Det er besluttet af Barkeeperen er fast ordstyrer og dette skal indføres i funktionsbeskrivelsen. Godkendelse af referat: JA Godkendelse af dagsorden: Punkter fra Idrætsudvalgets rykkes til beslutninger. START spisning kl Indkomne forslag til beslutning: Datoen for standerstrygningsfest er fastsat til lørdag d. 4. oktober orienterer Søs vedr. dato og beder om at komme med et konkret forslag om fest og evt. musik hertil. Ændring af byggeudvalg: Carsten Illum udtræder af byggeudvalget. Der skal efterlyses folk der har lyst og mulighed for at fortsætte i udvalget. Bestyrelsen beslutter, at det i første omgang er roergometerrummet der skal ombygges/istandsættes. Samt der skal findes en løsning for skabsplads evt. i opholdsrummet ved køkkenet. har nogle potentielle nye medlemmer af byggeudvalget og vi vil efterlyse personer som måtte have lyst via hjemmesiden. Indkøb af skabe til ungdommerne og festudvalget - midlertidig løsning: Bortfalder Det er bestyrelsens holdning at rykkergebyrer skal betales. Bestyrelsen har besluttet, at alle skyldnere til kajakklubben får lukket deres nøgle og bliver spærret på rokortsystemet, indtil kontingent og rykkergebyr er betalt. Leje af klubben til Hans Arvidsens 50 år fødselsdagsfest d. 6. dec 08: OK Det specificeres i kontrakten omkring lån og håndtering af A-nøgler som udlånes til fester for åbning af depotet og ansvar herfor fremover. redigerer kontrakten og får den lagt på hjemmesiden. må undersøge hvor meget det koster for udskiftning af systemnøglerne. Forslag til eliteroning: Punktet med økonomien laves om til, at der vurderes på baggrund af de enkelte aktiviteter og ikke automatisk. Bestyrelsen stiller krav til at eliteroere som minimum stiller op til 1 af klubmesterskaberne eller som minimum dukker op og viser interesse for klubben. Ligeledes bør klubben blive bedre til at invitere eliteroerne til arrangementer i klubben. Ansøgning om tilskud fra Robert: Afslag. Beløb fastsættes for TDG til luksus kr. 1250,- og skole kr. 750,-. Der er købt 2 Coastlinere og leveret 1 stk. ny Bull. Desværre har der allerede været flere skader på den nye Bull. laver oplæg omkring medlemmers ansvar for skader på klubkajakker. Camillas båd: Klubben takker nej til tilbuddet. Der er ønske om at der indkøbes en Vajda 202 XL. afhenter Zedtech og Martin Ljungbergs Midas fra TCB til klubben. Forslagsstiller: for økonomiudvalget Ulla Traditionslisten Sankt Hans: Medlemmer evt. med festudvalg arrangerer dette. Opslag om klubmesterskaber i klubben og det gentages i Pagajen.

8 Nyt fra Formanden ønsker ikke at fortsætte som formand efter næste generalforsamling og der søges derfor en ny i Pagajen. laver oplæg til hjemmesiden og Pagajen. Referat fra SIG repræsentantskabsmøde 29. februar 2008 som info. Hvidbog Formand (Bilag 6): samler hvidbøger Havnen - belægning fra HK til broen (Bilag 7): ren info Farum Sø - indhentning af rotilladelse hos Skov og Naturstyrelsen (Bilag 8) Ole har styr på det. Indsættes i tradtionsliste i januar måned. kontakter Ole om hvornår ansøgning skal være inde. Ajourføring af liste over aktive instruktører: sender opdateret lister til, så hun kan opdatere hjemmesiden. Hjælp til webmaster søges på hjemmesiden. Formand, næstformand og kasserer søges. kommer med tekst. Nyt fra Næstformanden ønsker ikke at fortsætte som næstformand efter næste generalforsamling og der søges derfor en ny i Pagajen. laver oplæg til hjemmesiden og Pagajen. Hvidbog Næstformand (Bilag 9): samler hvidbøger Nyt fra Kasserer kommer med orientering til næste møde omkring mødet med forsikringsmanden. Kontokort er uddelt til information i bestyrelsen og de enkelte udvalg. Udvalgene sender mail til hvis de ønsker udskrift af kontokort. Saldobalance til hvert kvartal af bestyrelsesmøderne. Ville gerne hvis det var muligt også at få budgettallene ind. undersøger Hvidbog kasserer: Har udarbejdet liste over vigtige numre og personer. (bilag 11). samler hvidbøgerne Kommunens tilskud til kurser for instruktører og trænere: har talt med Lene Kjellfred fra Gentofte. Puljen er brugt. Ansøgning skal laves ved årets begyndelse. Der sendes en ansøgning til Gentofte efter opfordring herfra p.g.a. vi har 4 på vej til instruktørkursus nu. kontakter kursister. Nyt fra Sekretæren Nyt fra Idrætsudvalget Båd efterlyst fra Silkeborg er ikke vores. Bøje til handicap skal lægges ud og sættes på traditionslisten ved arbejdsweekenden i foråret. Nyt fra Ungdomsudvalget

9 Nyt fra Materielforvalteren Bådholdere er købt og bliver lagt i poser med dobbeltklæbende tape. Ligger i værkstedet. sætter nummerholdere fast på klubbåde der bruges til stævner. Det er stævnedeltageren selv der har ansvar for at der er nummerholder på en båd. Kontakt evt. som gerne vil være behjælpelig hvis der mangler. Ulla har fået at vide, at der kommer nye regler om kørsel med trailer. undersøger. Alle kajakker har fået opdrift og øser. Alle kajakker er markeret med gul for øvede roere eller rød stribe som er egnet til begyndere. Medlemmer skal udfylde skadesrapporter. laver en indskærpning. Kajakker som må bruges til entringsøvelser bliver mærket. Endnu ikke klart hvilken markering det bliver. Mærker på Scorpionerne bliver fjernet, da de ikke må bruges til entringsøvelser. Nyt fra Husforvalteren Nyt fra Barkeeperen Funktionsbeskrivelse bilag 14: samler hvidbøger Eventuelt Klubtrøjer sælges til kr. 150,- skriver i Pagajen + skriver på hjemmesiden. Opfølgning: Emne: : Frist: Ok: Vores nye system på IT området Marc i løbet af vinteren Indmeldelsesproceduren URO Marc i løbet af vinteren Tagvinduet i løbet af efteråret Motor sættes til salg til foråret Mad næste gang: Møde sluttede kl

10 Referat af bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 10/ kl Deltagere:,,, Flemming,, Ulla, Frameldinger: Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse af dagsorden: Ja havde modtaget liste fra med køb og salg af kajakker. Bestyrelsen skal have indkomne forslag fra medlemmer til beslutning min. 10 dage før bestyrelsesmødet som afholdes anden torsdag i måneden. START spisning kl Indkomne forslag til beslutning: Ingen Forslags-stiller: Traditionslisten Handicap start: Er sendt ud og listerne er hængt op på konkurrencetavlen. Start begynderroning: Fastlagt til d. 23/4 med tørroning for onsdagsholdet og d. 09/5 starter fredagsholdet. Ungeholdet år er vokset fra 3 til 5 personer og har aftalt roning søndag eller mandag ca. kl. 19 efter at ungdomsholdet er kommet tilbage. Ungeholdet starter den første af valgte dag i maj. Anna, Kirsten og har meldt sig til instruktørkursus 1. Kirsten har også meldt sig til instruktør kursus 2. Kirsten skal godkendes på EPP 3 niveau for at komme på kursus 2. Pinse tur: Birgitte Duun er rykket af for opslag. Ansøg kommune/sponsorer: Tilskud er søgt af og bekræftet. Udbetales til maj. skriver til kommunen ang. refundering af diverse kurser hvordan det foregår. Punktet flyttes til januar på traditionslisten. Pagajen: rup Mesterskaber (kun ulige år): Ikke aktuelt. Pagajen: Annoncering TDG: Deadline 20 maj. sørger for annonce i Pagajen. Pagajen: Klubmesterskaber m, 1000m og ungdom: Datoer fastsat til mandag d. 16 juni og torsdag d. 19. juni. Nyt fra Formanden Orientering fra DKF årsmødet: 50 klubber var repræsenteret (ca. 120 personer). og deltog i EPP møderne, som var meget forvirrende, da der er mange løse ender endnu hos DKF. Indtil 1. september kan klubberne gratis meddele DKF medlemmernes EPP status, derefter koster det kr. 50,- pr, medlem. Folk der skal på instruktørkursus 2 skal kunne godkendes til EPP 3 niveau. rup Kajakklubs bestyrelse har besluttet, at alle aktive roere der er frigivet får status EPP 2 automatisk. En opgradering bekoster medlemmet selv, undtagen når det er nødvendigt for at komme på instruktørkursus/træneruddannelse. Yderligere information kan ses på: EPP - godkendelse af eksisterende frigivne roere efter det nye system: Se ovenfor. Fremover skal alle både der deltager i nationale stævner være forsynet med bådnummerholder. Materielforvalteren bedes sørge for at der er bådholdere, så er stævnedeltageren selv ansvarlig for at sørge for at den påsættes på kajakken inden stævne. Nyt fra Næstformanden Orientering om Instruktionsholdet unge 18-25: Er drøftet under traditionslisten

11 Nyt fra Kasserer Jollen er solgt til for 500 kr, og har opsagt jollepladsen rettidigt til Per Schiøtz. (Koster 500 kr/halve år). betaler jollen senest Lars W. har købt nyt bestik til klubben og betaler efter eget ønske selv halvdelen. Jeg er væk i ugerne Sonja er hjemme i denne periode og har givet tilsagn om at påtage sig s opgave i den periode. Jeg finder det uholdbart at fortsætte som kasserer efter næste generalforsamling, og opfordrer derfor alle til at prøve at finde en ny, som kan sættes ind i rutinerne, og også være med på KAI-kurset i efteråret. Nyt fra Sekretæren Nyt fra Idrætsudvalget Klubtøj: Efter ønske fra ungdomsudvalget og Idrætsudvalget skifter rup Kajakklub tilbage til de oprindelige stævnefarver Blå og Hvid. Vi indkøber Craft Singlet stroptrøjer og kommer med forslag til antal og størrelser. Prisen pr. trøje bliver kr. 150,-. administrerer trøjerne og melder ud når de er klar til at blive solgt. 30 trøjer indkøbes og fordeling aftales lørdag d. 12/4 mellem, og Eliten: Oplæg fra Ulla, IU har ikke nået at behandle det. Nyt fra Ungdomsudvalget Nøgle til traileren mangler. Der indkøbes trailerlås. Nye bestyrelsesmedlemmer skal have A nøgler udskydes til maj møde. Ulla har talt med Jørgen Vero ang. reparation af roergometrene. Der skal oprettes en gruppe af medlemmer der kan reparere løbende. Materielforvalteren har ansvaret herfor. Nyt fra Materielforvalteren Der er indkøbt en ny Bull. Der købes 2 nye Coastlinere. Smalbådene afventer. K2 ere afventer også. Scorpionen er den bedste begynderbåd der har været, men er meget bløde. Scorpionen må derfor ikke benyttes til entringsøvelser. År 2009 ser vi på indkøb af flere Scorpioner. 15 øsekar indkøbes. Der indkøbes en klubbåd til Martin Ljungberg, som han har fortrinsret til. Martins gamle båd bliver klubbåd. ringer til Silkeborg Kajakklub Finn Pape ang. beskrivelse af en funden kajak som mangler at blive afhentet. Kan evt. være vores Bull. Nyt fra Husforvalteren Oprettelse af funktionsbeskrivelse bilag 3: foreslår at tilføjer et separat papir med kontakter. HK er kommet med i Gentofte Kommunes Byg-Ud og der bliver udarbejdet en tilstandsrapport. vil gerne gøre noget ved vores gulve. Rengøringsfirmaet har givet tilbud på kr ,- Det siger bestyrelsen ja til. Måtter indkøbes stor kr. 3600,- + lille til kr. 1168,- ex moms. Fungerer som sandfang. Vi prøver om det vil hjælpe på gulvenes udseende. har talt med Hans om forårsrengøring. Send udlæg i fælles kuvert. Husk at angive kontonummer. Nyt fra Barkeeperen +

12 Eventuelt Michael Vestermark har gang i projektet om tandemroning for blinde. Opfølgning: Emne: : Frist: Ok: Vores nye system på IT området Marc i løbet af vinteren Indmeldelsesproceduren URO Marc i løbet af vinteren Eliteroerne Maj Tagvinduet i løbet af efteråret Motor sættes til salg til foråret Mærkning af kajakker Marts Oplæg fra bådudvalg ang. køb af nye kajakker Maj Møde sluttet kl Mad næste gang:

Hvidbog Hellerup Kajakklub 2010

Hvidbog Hellerup Kajakklub 2010 Hvidbog Hellerup Kajakklub 2010 Forord: Hvidbogen er ment som en hjælp og vejledning for de enkelte poster. Derfor skal det understreges, at opgavefordelingen ikke skal forstås at være mere bundet på posten,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007

Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007 Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007 Formanden bød velkommen. A. Valg af dirigent: Hakon Keller blev valgt Hakon konstaterede at Generalforsamlingen er rettidig indkaldt,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2008

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2008 Kajakklubben VIKING Silistria Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2008 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt 2. Opfølgning af referat fra sidst Der var ikke noget at følge op på. 3.

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

1. Trabolt valgt som dirigent. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

1. Trabolt valgt som dirigent. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Referat af Efterårsgeneralforsamling 2008-10-25 1. Trabolt valgt som dirigent. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dagsorden ifølge lovene. 2. Formandens beretning for sæsonen. Formanden

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. Ingen er indkommet

2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. Ingen er indkommet Efterårsgeneralforsamling 2011 1) Valg af dirigent. 2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. 3) Formanden aflægger beretning for sæsonen. 4) Kassereren

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset.

Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per Kolberg Rikke Helstrup 2.suppleant

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel og Maybritt. Casper var fordi for at orientere om et af punkterne. Afbud fra Lars. Referent: Maybritt Dagsorden:

Læs mere

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året.

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året. Efterårsgeneralforsamlingen 2010 Dagsorden efter lovene: 1) Valg af dirigent. 2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. 3) Formanden aflægger beretning

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 7 sæson 2006/07 Dato: Mandag 4. september 2006 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH Christian Alnor, CA Bjørn

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2007 kl. 1915 Hos Ejlev Kuur, Egevænget 28, 8310 Tranbjerg. Tilstede: Mariann, Hans Henrik, Ejlev, René og Jacob. Afbud fra

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 3. september 2015 kl. 16.30 Tilstedeværende: Lau,, Stig, Kirsten, og Henrik Afbud fra Peshko Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline:

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde.

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde. Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 20.00 Afbud: Camilla 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelser. Fælles Forum Konklusion Loftsrum Kælderrumsopgørelse 2) Godkendelse

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6.

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 1. Ad. 1 Godkendelse af referat. Godkendt. Pkt. 2. Punkter til dagsordenen. Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 3 Ad. 3 Nyt fra formanden. For at få indblik i drivkraften

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere

ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012

ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012 ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012 Deltagere:, Kajakklubben Viking; Marianne Nissen og Finn Herrik, MKC; Max Kayak og Jørn Maler Jensen, HEI; Claus Iversen og Tayo Lill Andreasen, Skjold; Morten

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

AABENRAA ROKLUB. Referat fra bestyrelsesmøde den 07. marts 2016 kl

AABENRAA ROKLUB. Referat fra bestyrelsesmøde den 07. marts 2016 kl Referat fra bestyrelsesmøde den 07. marts 2016 kl. 19.30 Til stede var: Ulla Jensen Jens Blohm Poulsen Christian H. Geerthsen Niels Henning Christensen Yrsa Brølling Ikke til stede: Jesper Sten Hansen

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Godt og skidt er nedskrevet i en evaluering. Alt i alt en super camp. EM er i uge 32 i 2009, hvilket betyder at vi ikke kan afholde campen.

Godt og skidt er nedskrevet i en evaluering. Alt i alt en super camp. EM er i uge 32 i 2009, hvilket betyder at vi ikke kan afholde campen. Referat af Vallensbæk Rulleskøjteklub bestyrelsesmøde 08/10.2008 Til stede:, Pia,, Eva, Preben, Lars, Tina og Karin Vært: og Børge Referent: Karin Emne Dialog Beslutning Ansvar Deadline Referat fra sidst

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 9, Mandag d. 13. august 2012 kl. 18.30 i klublokalet.

Bestyrelsesmøde nr. 9, Mandag d. 13. august 2012 kl. 18.30 i klublokalet. Bestyrelsesmøde nr. 9, Mandag d. 13. august 2012 kl. 18.30 i klublokalet. Deltagere, Vivian, Hanne, Tove, Olaf Afbud Charlotte, Pia Dagsorden Punkt Indhold Ansvarlig 1 Referat fra sidst er godkendt Hanne

Læs mere

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt.

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt. Dagsorden. Dato: 18.11.14. kl 18.00 22.00 Sted: Kirsten Vestergaard, Højgårdsparken 98, 7560 Hjerm Tilstede: Afbud: 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelse

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

Silkeborg Karateklub

Silkeborg Karateklub 23 november 2013 - kl 1000-1330 1 Gennemgang af ref fra sidste møde Gennemgang af ref Fra generalforsamlingen? Referat fra sidste gang: Der er en udmeldinger fra Dan Ks udmelding, som skal rettes Noterne

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Deltagere: Ruddi, Lars, Jens Jørn, Frank, Laury, Michael og Jan

Deltagere: Ruddi, Lars, Jens Jørn, Frank, Laury, Michael og Jan Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub Tirsdag d. 25. oktober 2016 kl. 18.30 Mødet afholdes i Klubhuset Deltagere: Ruddi, Lars, Jens Jørn, Frank, Laury, Michael og Jan Afbud: Lennart og Claus 1. Kort opfølgning

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmødet

Referat af Bestyrelsesmødet Side 1 Referat af Bestyrelsesmødet Dato: 25. november 2015 Tid: 18.30-21.20 Sted: SR Deltagere:., Bodil, Peter R., Marius, Connie, Andreas, Hans-Henrik, Holger, Klavs, Jens, Sofie og Jan. Afbud: Preben

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 05-2005 Idrættens Hus i Brøndby Tirsdag, den 10. maj 2005 11. maj 2005/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 04-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Vestergaardens Sportsrideklub Egedal

Referat fra bestyrelsesmøde i Vestergaardens Sportsrideklub Egedal Referat fra bestyrelsesmøde i Vestergaardens Sportsrideklub Egedal Emne: Bestyrelsesmøde Referent: Kristina Grøndahl Larsen Dato: 14. april 2014 Tid og sted: Kl. 19.00 hos Pia Bach Tilstedeværende: Alle

Læs mere

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: ,

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: , Referat af generalforsamling i Kajakklubben NOVA Afholdt i: klubhuset i Kajakklubben NOVA Dato: Søndag den 30. marts 2008 kl. 15.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde 4. oktober 2016 kl Til stede var Jacob, Jørgen, Carl, Nils Bo, Henrik. Afbud fra Gitte, Mogens, Aksel.

Dagsorden for bestyrelsesmøde 4. oktober 2016 kl Til stede var Jacob, Jørgen, Carl, Nils Bo, Henrik. Afbud fra Gitte, Mogens, Aksel. Dagsorden for bestyrelsesmøde 4. oktober 2016 kl. 19.00 Til stede var Jacob, Jørgen, Carl, Nils Bo, Henrik. Afbud fra Gitte, Mogens, Aksel. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt 2. Referat

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

Dagsorden 03/12-15: 1:Godkendelse af dagsorden. -Godkendt. 1.A: Valg af ordstyrer. - Jan Brix. 1.B: Valg af referent. - Bettina Lauritsen

Dagsorden 03/12-15: 1:Godkendelse af dagsorden. -Godkendt. 1.A: Valg af ordstyrer. - Jan Brix. 1.B: Valg af referent. - Bettina Lauritsen Bestyrelses møde Egense Sejlklub Den 03.12.15. kl. 18.00 Indkaldte: Egense sejlklubs bestyrelse: Erik Quist Andersen (EQA), Morten Svoger (MS), Kim Hansen (KH), Jan Brix (JB), Bettina Lauritsen(BL), Suppleanter:

Læs mere

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt.

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt. Referat af Bestyrelsesmøde IBK Dato: Mandag d. 17. august Tid: 18.30 Sted: Hos Anne Marie, Slotsherrensvej 74, Vanløse Deltagere: Anne Marie Christian Claus Hanne Jørgen Mette Ole Torben Dagsorden: 1.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (DJ), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI) Kell Sahlholt (KS),

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Dato: 10. august 2015 kl. 19.00 i Mødelokale:,,,, Tilstedeværende: Afbud fra Peshko og Stig Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat. Tilføjelse af enkelte punkter, derefter godkendt. c) Nye medlemslister Dette tages under punkt 6 h

Referat. Tilføjelse af enkelte punkter, derefter godkendt. c) Nye medlemslister Dette tages under punkt 6 h Referat. Dato: 18.03.15. Kl 18.00 22.00 Sted: Charlotte Axel Gårdsdalsvej 35 8800 Viborg Tilstede: Jens Andersen, Helle Engelsen, Charlotte Axel, Jørgen Jørgensen og Ane Gleerup Afbud: Kirsten Vestergaard,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK Referat fra Bestyrelses i VTK Dato Tirsdag den 07.04.2015 Indkaldt af Sted Deltagere Fraværende Referent (Sekretær) Formand Irene Næstformand Kasser Sekretær Bestyrelsesmedlem Tonny Suppleant Christina

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Møde i Vejle Kraftcenter s styregruppen d. 28.08.13. Møde med DFK

Møde i Vejle Kraftcenter s styregruppen d. 28.08.13. Møde med DFK Møde i Vejle Kraftcenter s styregruppen d. 28.08.13 Møde med DFK EliteVejle. Bo vil gerne, at vi evaluerer det forgangne år. Hvad vil vi til næste år? Hvordan er vores samarbejde med kommunen? Hvad har

Læs mere

Vildrose II Bestyrelsesmøde

Vildrose II Bestyrelsesmøde Vildrose II Bestyrelsesmøde Mandag d 5. oktober 2009. Sted: Mette Referat : Mette Tilstede: Heidi, Camilla, Mette, Line, Rasmus og Anders Dagsorden 1. Godkendelse af referater mv. a. Referat fra Ordinær

Læs mere

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune.

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune. Love for Roskilde Fjords Kajakklub stiftet d. 6. november 1976 Tilsluttet: Sjælland-Lolland Falster Kajakkreds Dansk Kano- og Kajakforbund Dansk Idrætsforbund Roskilde Idrætsunion 1. Klubbens navn er Roskilde

Læs mere

DAGSORDEN/REFERAT NR. 10. Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged.

DAGSORDEN/REFERAT NR. 10. Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged. DAGSORDEN/REFERAT NR. 10 Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged. Deltagere: Lars Toft, John Jensen, Rico Busk, Jacob Haaber, Morten Lauritzen, Morten Hou Christensen og Steen

Læs mere

Formøde, den 12. juni 2012

Formøde, den 12. juni 2012 Formøde, den 12. juni 2012 Deltagere fra bestyrelsen: Joan Lindholdt, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet fra seneste bestyrelsesmøde

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Kajakklub 19. februar 2014

Vedtægter for Bornholms Kajakklub 19. februar 2014 Vedtægter for Bornholms Kajakklub 19. februar 2014 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Bornholms Kajakklub, forkortet til BK. Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune, Hasle havn

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. Ishøj d. 9.1.2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. 1: Godkendelse af sidste referat 2: Nyt fra formanden 3: Nyt fra kassereren, regnskab 4: Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. Robert bød velkommen.

Dagsorden Referat Ansv. Robert bød velkommen. Referat Skytteudvalgsmøde Onsdag den 7. januar kl. 17:00 Vi starter med en bid brød Sted: DGI kontoret, Nyvang 25, 4300 Holbæk Deltagere: Robert, Oscar,, Johnny, Frank, René og Sigurd Afbud: Ingen Dagsorden

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 8 sæson 2007/08 Dato: Tirsdag den 3. juli 2007 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

Formøde, den 7. december 2011

Formøde, den 7. december 2011 Formøde, den 7. december 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Christian Svejgaard, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads- Peter

Læs mere

Mødereferat: Regionsledelses møde. Emne: Møde nr. 2/2010. Dato: 12.04.2010

Mødereferat: Regionsledelses møde. Emne: Møde nr. 2/2010. Dato: 12.04.2010 Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 2/2010 Dato: 12.04.2010 Sted: Caroline Ditlefsen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Claus Justesen CJ Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde den 20. maj 2014 kl

Referat Bestyrelsesmøde den 20. maj 2014 kl Referat Bestyrelsesmøde den 20. maj 2014 kl. 19.30 Deltagere: Anders, Dennis N., Lone, Kirsten, Mie og Søren P. Afbud: Denis D. Forslag til dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 8.

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Formøde, Roskilde Roklub Den 2. maj 2007

Formøde, Roskilde Roklub Den 2. maj 2007 Formøde, Roskilde Roklub Den 2. maj 2007 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Uffe Rasmussen, Tine Christensen, Peter Steffensen (suppleant), Mads-Peter K. Engelhardt (referent). Arkivudvalget:

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær)

Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær) Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. August 2014 Tilstedeværende ved mødet: Simon (formand), Mads (næstformand), Mette (kasserer), Helle (menigt medlem), Marianne (sekretær) 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14)

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afstemning om nye vedtægtsændringer 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg til udvalg 5. Afstemning

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Jan Referent: Henrik Dato: 04. November 2015 kl. 19:00 Tilstedeværende: Henrik, Jan, Stig, Kirsten og Peshko Punkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

SPONSORSTÆVNE 2011. Informationsbrev vedr. det årlige sponsorstævne

SPONSORSTÆVNE 2011. Informationsbrev vedr. det årlige sponsorstævne SPONSORSTÆVNE 2011 Informationsbrev vedr. det årlige sponsorstævne Kære STT-Svømmere på VAT Årgang, VAT-elite, STT T1, T2, T3 og T* - samt forældre og søskende. Reserver allerede nu lørdag d. 17. september

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 15/6 kl. 19.00-21.30. Tilstede: Dor the, Jakob, Rikke, Gitte, Janne, Edith, Gitte og Anette

Bestyrelsesmøde d. 15/6 kl. 19.00-21.30. Tilstede: Dor the, Jakob, Rikke, Gitte, Janne, Edith, Gitte og Anette Bestyrelsesmøde d. 15/6 kl. 19.00-21.30. Tilstede: Dor the, Jakob, Rikke, Gitte, Janne, Edith, Gitte og Anette Emne Referat Ansvarlig Protokol Referat underskrives Dorthe Nyt fra skolen Bestyrelsen er

Læs mere

Ringsted Ro- og Kajakklub

Ringsted Ro- og Kajakklub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Ringsted Ro- og, og dens hjemsted er Ringsted Kommune. Klubbens formål er roning og kajakroning. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK Referat fra Bestyrelses i VTK Dato Tirsdag d. 07. januar 2014 Indkaldt af Sted Deltagere Fraværende Referent Palle (Sekretær) Hos Christina Christina () Formand Flemming (FL) Næstformand Rasmus (RA) Kasser

Læs mere