Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/ kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10"

Transkript

1 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/ kl Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse af dagsorden: Ja START spisning kl præsentation af Torben Due som potentiel ny kasserer. Indkomne forslag til beslutning: Beslutning om, hvad vi gør med de medlemmer, som stadig ikke har betalt rykkergebyr: Dem der ikke har betalt rykkergebyr i år får tilskrevet rykkergebyret til næste års kontingent. Fortsættelse af 1825 holdet i Godkendelse af Kirsten Gram-Hanssen som instruktør + Forhåndsgodkendelse af Venneberg og Anna Wang som instruktører 2009 (se bilag 1): Kirsten er godkendt som instruktør. og Anna indstilles til instruktør 2 og er efterfølgende godkendt. Talentudviklingspulje Gentofte kommune - venligst læs folderen og overvej, hvem vi kunne indstille til dette projekt - deadline for ansøgning (se bilag 2): Ulla må tage beslutningen om hvem der skal indstilles og Jacob må hjælpe med indstillingen som træner. giver besked. Udbygning af låsesystem (se bilag 3): laver en liste over hvem der har adgang til bestyrelsesrummet. Vi udbygger chip-systemet og nedlægger låsesystemet til almindelig WT-profil. Efterfølgende får den siddende bestyrelse udleveret en nøgle mod underskrift. / Ulla Traditionslisten Opslag Standerstrygning Søs Tour de Gudenå Handicap Slut, Merete og Kai Opslag efterårsrengøring: mailer årets gang fra Traditionslisten Forberedelse af generalforsamling + bestyrelsen Årets HK er: Er fundet Nyt fra Formanden Besættelse af formands + næstformandsposterne: Ingen har meldt sig endnu, men bestyrelsen modtager gerne forslag. KAI kursus "Målrettet klubudvikling" den : har ikke hørt noget fra Jan Mogensen. Men har lovet at han kunne skaffe en underviser. Opdatering omkring IT-nedbrud: Der kan være nogle tekniske problemer omkring rettelser af adresser og oprettelser af rokort m.m. Der kommer en ny bestyrelsesportal, men det varer minimum et par uger endnu. Nyt fra Næstformanden Opdatering på Tandemroning for synshandicappede: Kommunen har udbedt sig tilbagemelding om den nye K2. Michael Westermark har lavet et regneark så man kan se anvendelsen. Nyt fra Kasserer Alle Marc

2 Nyt fra Sekretæren Godkendelse af Hvidbog (se bilag 5): Materielforvalteren har ikke afleveret sin del af hvidbogen. Hvidbogen skal løbende revideres og fremsendes til sekretæren. Kontaktliste for de enkelte poster skal laves. Revidering af hvidbogen sættes i traditionslisten til september. Møde d. 11/ På TCB om KCK s fremtid. Næste møde rykkes til onsdag d. 10. september 2008 Der mangler stroptrøjer i str. XS + S: Bestyrelsen godkender køb af nye. taler med om antal. Kasketter er købt og sælges for kr. 40,- billede kan ses på hjemmesiden. Martin Ljungberg er blevet informeret om eliteaftalen, og afleverer den hurtigst muligt da han er i militæret. Jubilarer: sender adresser til som så sender indbydelser ud her i august. Nyt fra Idrætsudvalget Nyt fra Ungdomsudvalget Budgetforslag (se bilag 4): Udsættes til næste møde. Nyt fra Materielforvalteren Ungdomsafdelingen har købt en Vajda 202 XL for Danske Bank sponsor penge. Kirstines båd er bestilt. Status mangler på videokamera, lærred og projektor. Nyt fra Husforvalteren tjekker op på regning som er rundsendt til bestyrelsen på mail. Nyt fra Barkeeperen Eventuelt og Opfølgning: Emne: : Frist: Ok: Vores nye system på IT området Marc Tagvinduet Nu Træningsfaciliteter Hal 3 Ulla Indføjelse af frigivelseskriterier for synshandicappede Bestyrelsen Generalforsamlingen Mad næste gang: Hvem melder sig? Møde sluttede kl

3 Dagsorden for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 10/ kl Deltagere:,, Flemming,, Frameldinger:, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ok Godkendelse af dagsorden: Ok START spisning kl Indkomne forslag til beslutning: Frigivelseskriterier for synshandicappede: Ændring af love skal vedtages på generalforsamlingen. Drøftelse af kriterier for romakkere hertil og uddannelse af disse. Indmeldelsesprocedure ungdomsroere: Besluttet at proceduren er følgende: Efter 1 prøvetur så skal uroeren den efterfølgende gang have indmeldelse med i underskreven og udfyldt stand. U-lederen modtager indmeldelse og tager slippen med oplysninger til u- afdelingen. Resten af indmeldelse lægges i Angelika s skuffe med info om, hvilken (forælder), der skal bruges til fremsendelse af faktura samt at det drejer sig om en uroer, så Angelika ved, at hun skal fakturere 1 x ungdomsindmeldelse og 1 x kontingent. Angelika sender faktura til den nye uroer. Når indbetaling er sket (betaling inden 8 dage) sender Angelika data til ROSYS. Når u-roerens forældre har betalt og rokortet er oprettet i ROSYS er alt OK. I vinterperioden sender u-afdelingen indmeldelser pr. post til Angelika når det er nødvendigt. laver en ny indmeldelsesblanket til hjemmesiden. Bropenge S/DK til ungdomstræner: Jacob får refunderet pengene mellem Sverige og Danmark for hele træneruddannelsen. Fremover refunderes der ikke bropenge mellem Sverige og Danmark p.g.a. bopæl i Sverige. Der skal skrives i Pagajen om at når man tager træneruddannelsen så forpligter man sig til minimum 2 år. Nøgleudskiftning: undersøger nyt låsesystem kontra chipsystem for de døre der p.t. har almindeligt låsesystem hos Lyngby Låseservice. tager fat i Erik Stentz fra Gentofte Kommune i forbindelse med nøglesystemet Traditionslisten Opslag Handicap slut Bestille færge TDG: Skal den fortsat på Traditionslisten?? Opslag TDG Pagajen: Efterårsrengøring: Bliver d oktober Pagajen: Medlemsliste: Tal Lone Pagajen: Standerstrygning: er fastsat til d. 4. oktober Pagajen: Generalforsamling: Søndag d. 16. November kl Pagajen: Annoncering juletræshentning m.v. Pagajen: Annoncering julefrokost rupmesterskaber Klubmesterskabe: Er afholdt Indkaldelse til Havnebestyrelsesmedlem, hvert år med en kandidat: Johnny - evt. via en fuldmagt. Nyt fra Formanden Tilskud fra Gentofte kommune - puljemidler Idræt og motion til tandemroning for synshandicappede: Klubben har fået tildelt kr ,- fra Gentofte Kommune. Har købt en K2 Havkajak til synshandicappede. Resten af pengene er øremærkede til synshandicappede / indkøb af endnu en K2 Kajak. Bestyrelsen Ulla,, Angelika og ROSYS og Merete / Søs Valdemar Medlemmerne Johnny

4 Reservationssystem til netop denne specifikke K2 undersøges og etableres af og Michael. Indkøb af K2 til brug for tandemroning for synshandicappede: Se ovenfor. Nyt fra Næstformanden Foredrag af mobilty-instruktør om at omgås synshandicappede: Der vil komme et foredrag mere. Forslag fra Jacob og Martin Ljungberg om aktivitet for utilpassede unge: Bekymring om det er en for stor mundfuld. taler med Jacob om eventuel kontakt til SSP medarbejder i Gentofte Kommune. Hvorefter der må tages endelig stilling. Nyt fra Kasserer Nyt fra Sekretæren Nyt fra Idrætsudvalget Nyt fra Ungdomsudvalget K2 til KCK roerne indkøbt for sponsorpengene. Nyt fra Materielforvalteren undersøger hvor meget det vil koste at indkøbe lærred, projektor og videokamera til bl.a. at filme teknik. laver oplæg til indkøb af nye kajakker som er klar til Generalforsamlingen. Kirstine har ansøgt om en ny kajak: har en sponsor til dette. Firmaet ønsker personaletur f.eks. 2 x 10 personer. Anine og Robert indkaldes til møde omkring løsning af kajakproblem til DM ellers bliver det lodtrækning. Har lavet en fordelagtig aftale med Watski omkring produkter til reparation af kajakker. Materieludvalget har fået kursus i reparation og brug af produkterne. Ny temaaften laves til efteråret for andre interesserede klubmedlemmer. Nyt fra Husforvalteren giver besked når låsesystemet virker. Nyt fra Barkeeperen Eventuelt ønsker punkt til næste gang: Drøftelse af problematik om præstationsfremmende stoffer. Opfølgning: Emne: : Frist: Ok: Vores nye system på IT området Marc i løbet af vinteren Tagvinduet i løbet af efteråret Udskiftning af nøgler Træningsfaciliteter Hal 3 Ulla Indføjelse af frigivelseskriterier for synshandicappede Bestyrelsen Generalforsamlingen Mad næste gang: Møde sluttede kl

5 Referat af bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 12/ kl Deltagere:,,,, Flemming, Ulla og Frameldinger: Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse af dagsorden: Ja Indkomne forslag til beslutning: Indkøb af kasketter med logo: undersøger modeller, priser med tryk og mængde. Ligeledes undersøges slips. Regulering af kørselstakster p.g.a. stigende priser på brændstof ved stævnekørsel: Klubben yder tilskud i.h.t. klubbens gældende takster ved kørsel til TDG såfremt bilen er fyldt op i.h.t. deltagerantal. Ved trailerkørsel skal bil + følgebiler være fyldt op i.h.t. IU s/arrangørens fordeling af deltagerne = 2 passagerer på bagsæde + 1 på forsæde + chauffør. Ved kørsel med kajakker på tag skal biler være fyldt max op efter anvisning fra IU s/arrangørens fordeling af deltagerne. Der ydes ikke tilskud til biler der kører uden kajakker eller som ikke er fyldt op i.h.t. anvisning med deltagere til TDG. Bestyrelsen har besluttet, at klubben yder kørselstilskud som følger: Træneruddannelsen: Det forudsættes, at deltageren skriver under på en bindingsperiode på min. 2 år: Kursus + transport betales efter klubbens gældende takster. Instruktører: Betaler selv kørsel klubben betaler kursus. Årsmøder hos DKF: Der godtgøres kørsel for direkte kørsel til mødested. For alle 3 gælder det, at klubben betaler eventuelle bro/færge udgifter mellem Sjælland og Fyn/Jylland. Det henstilles i øvrigt til at man forsøger at mindske klubbens udgifter ved samkørsel. Madbudget til møder: Max kr. 60,- men der henstilles til at man sparer. Tilskud til Martin Ljungberg: 75 af ansøgte minus skyldige beløb. Aldersgrænse for deltagelse af ungdomsroere i klubbens fester: Ingen aldersgrænse ved fester. Tilskud/betaling af musik/underholdning til klubbens fester: Band er bestilt til Standerstrygningsfesten. En del af betalingen må indkræves via betaling fra deltagerne. Bestyrelsen har besluttet, at betaling ved fester er fuld pris for alle. Dvs. ingen rabat for unge/børn der deltager ved festerne. Besvarelse af mails fra medlemmer: Der havde været en forespørgsel til om bestyrelsen ikke svarede på mails. Alle bestyrelsesmedlemmer har tilkendegivet at de svarer på henvendelser fra medlemmer og andre. Opfølgning og beslutning omkring nøgle-udskiftning: Punkt flyttet til opfølgning. Opfølgning og evt beslutning på renovering af træningsrummet ved hal 3: Punkt flyttet til opfølgning og Ulla rykker Johnny. Traditionslisten Opslag klubmesterskaber: Er OK Nyt fra Formanden EPP indberetning: Er indsendt af og alle aktive roere frigivet inden d. 01/ er sat til EPP II som tidligere besluttet. Serviceniveauet: Medlemmer af HK bedes selv tage ansvar for at fylde op og hjælpe til at der ser pænt og ordentligt ud. Alle funktioner drives af frivillig arbejdskraft, hvorfor det henstilles til at alle hjælper til. Alle Festudvalg Alle Ulla

6 Nyt fra Næstformanden Førstehjælpskursus: Stor succes som vil blive gentaget. Afslutning af kontingentopkrævningsprocessen - Rokortsystem og nøgler - suspendering hhv lukning: Ganske få medlemmer står røde som skyldnere nøgler er lukket. Nyt fra Kasserer Alle forsikringer er gennemgået. Der vil ikke være et yderligere udspecificeret regnskab til rådighed på generalforsamlingen. Der tilføjes på traditionslisten i oktober at vi får et overblik over kurser for det kommende år samt der indhentes gældende regler omkring tilskud. Kasseren ansøger om tilskud på dette grundlag. Nyt fra Sekretæren Nyt fra Idrætsudvalget Nyt fra Ungdomsudvalget Det er stadig en uholdbar situation omkring indmeldelse af u-roere. Forslag at der endnu en gang indkaldes til et møde for at få løst denne situation. Efter en ubehagelig situation med en ungdommer der ved træning var faldet i før Skovshoved, hvor kajakken blev fyldt med vand og lå spiddet fast på dybt vand kun med roret op diskuterede bestyrelsen omkring opdrift i kajakkerne. garanterede, at der var opdrift i alle kajakker og forsikrede, at hvis der havde været dybt nok, så havde kajakken flydt oven vande. Nyt fra Materielforvalteren Ingen nye trailerregler endnu. Påhængsmotor har på QXL et bud på kr. 510,- = solgt Materielforvalteren sørger for op- og nedtagning af handicapbøje ved h.h.v. forårs- og efterårsrengøringen. Sættes på traditionslisten Nyt fra Husforvalteren Låsesystem vil blive gennemgået fredag. Nyt fra Barkeeperen Eventuelt Der indkaldes til møde d. 10. juli. Opfølgning: Emne: : Frist: Ok: Vores nye system på IT området Marc i løbet af vinteren Indmeldelsesproceduren URO Marc i løbet af vinteren Tagvinduet i løbet af efteråret Udskiftning af nøgler Træningsfaciliteter Hal 3 Ulla Mad næste gang: køber sandwich til juli møde. Møde slut kl

7 Referat fra bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 08/ kl Deltagere:,,,, Flemming, Ulla og Frameldinger: Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Det er besluttet af Barkeeperen er fast ordstyrer og dette skal indføres i funktionsbeskrivelsen. Godkendelse af referat: JA Godkendelse af dagsorden: Punkter fra Idrætsudvalgets rykkes til beslutninger. START spisning kl Indkomne forslag til beslutning: Datoen for standerstrygningsfest er fastsat til lørdag d. 4. oktober orienterer Søs vedr. dato og beder om at komme med et konkret forslag om fest og evt. musik hertil. Ændring af byggeudvalg: Carsten Illum udtræder af byggeudvalget. Der skal efterlyses folk der har lyst og mulighed for at fortsætte i udvalget. Bestyrelsen beslutter, at det i første omgang er roergometerrummet der skal ombygges/istandsættes. Samt der skal findes en løsning for skabsplads evt. i opholdsrummet ved køkkenet. har nogle potentielle nye medlemmer af byggeudvalget og vi vil efterlyse personer som måtte have lyst via hjemmesiden. Indkøb af skabe til ungdommerne og festudvalget - midlertidig løsning: Bortfalder Det er bestyrelsens holdning at rykkergebyrer skal betales. Bestyrelsen har besluttet, at alle skyldnere til kajakklubben får lukket deres nøgle og bliver spærret på rokortsystemet, indtil kontingent og rykkergebyr er betalt. Leje af klubben til Hans Arvidsens 50 år fødselsdagsfest d. 6. dec 08: OK Det specificeres i kontrakten omkring lån og håndtering af A-nøgler som udlånes til fester for åbning af depotet og ansvar herfor fremover. redigerer kontrakten og får den lagt på hjemmesiden. må undersøge hvor meget det koster for udskiftning af systemnøglerne. Forslag til eliteroning: Punktet med økonomien laves om til, at der vurderes på baggrund af de enkelte aktiviteter og ikke automatisk. Bestyrelsen stiller krav til at eliteroere som minimum stiller op til 1 af klubmesterskaberne eller som minimum dukker op og viser interesse for klubben. Ligeledes bør klubben blive bedre til at invitere eliteroerne til arrangementer i klubben. Ansøgning om tilskud fra Robert: Afslag. Beløb fastsættes for TDG til luksus kr. 1250,- og skole kr. 750,-. Der er købt 2 Coastlinere og leveret 1 stk. ny Bull. Desværre har der allerede været flere skader på den nye Bull. laver oplæg omkring medlemmers ansvar for skader på klubkajakker. Camillas båd: Klubben takker nej til tilbuddet. Der er ønske om at der indkøbes en Vajda 202 XL. afhenter Zedtech og Martin Ljungbergs Midas fra TCB til klubben. Forslagsstiller: for økonomiudvalget Ulla Traditionslisten Sankt Hans: Medlemmer evt. med festudvalg arrangerer dette. Opslag om klubmesterskaber i klubben og det gentages i Pagajen.

8 Nyt fra Formanden ønsker ikke at fortsætte som formand efter næste generalforsamling og der søges derfor en ny i Pagajen. laver oplæg til hjemmesiden og Pagajen. Referat fra SIG repræsentantskabsmøde 29. februar 2008 som info. Hvidbog Formand (Bilag 6): samler hvidbøger Havnen - belægning fra HK til broen (Bilag 7): ren info Farum Sø - indhentning af rotilladelse hos Skov og Naturstyrelsen (Bilag 8) Ole har styr på det. Indsættes i tradtionsliste i januar måned. kontakter Ole om hvornår ansøgning skal være inde. Ajourføring af liste over aktive instruktører: sender opdateret lister til, så hun kan opdatere hjemmesiden. Hjælp til webmaster søges på hjemmesiden. Formand, næstformand og kasserer søges. kommer med tekst. Nyt fra Næstformanden ønsker ikke at fortsætte som næstformand efter næste generalforsamling og der søges derfor en ny i Pagajen. laver oplæg til hjemmesiden og Pagajen. Hvidbog Næstformand (Bilag 9): samler hvidbøger Nyt fra Kasserer kommer med orientering til næste møde omkring mødet med forsikringsmanden. Kontokort er uddelt til information i bestyrelsen og de enkelte udvalg. Udvalgene sender mail til hvis de ønsker udskrift af kontokort. Saldobalance til hvert kvartal af bestyrelsesmøderne. Ville gerne hvis det var muligt også at få budgettallene ind. undersøger Hvidbog kasserer: Har udarbejdet liste over vigtige numre og personer. (bilag 11). samler hvidbøgerne Kommunens tilskud til kurser for instruktører og trænere: har talt med Lene Kjellfred fra Gentofte. Puljen er brugt. Ansøgning skal laves ved årets begyndelse. Der sendes en ansøgning til Gentofte efter opfordring herfra p.g.a. vi har 4 på vej til instruktørkursus nu. kontakter kursister. Nyt fra Sekretæren Nyt fra Idrætsudvalget Båd efterlyst fra Silkeborg er ikke vores. Bøje til handicap skal lægges ud og sættes på traditionslisten ved arbejdsweekenden i foråret. Nyt fra Ungdomsudvalget

9 Nyt fra Materielforvalteren Bådholdere er købt og bliver lagt i poser med dobbeltklæbende tape. Ligger i værkstedet. sætter nummerholdere fast på klubbåde der bruges til stævner. Det er stævnedeltageren selv der har ansvar for at der er nummerholder på en båd. Kontakt evt. som gerne vil være behjælpelig hvis der mangler. Ulla har fået at vide, at der kommer nye regler om kørsel med trailer. undersøger. Alle kajakker har fået opdrift og øser. Alle kajakker er markeret med gul for øvede roere eller rød stribe som er egnet til begyndere. Medlemmer skal udfylde skadesrapporter. laver en indskærpning. Kajakker som må bruges til entringsøvelser bliver mærket. Endnu ikke klart hvilken markering det bliver. Mærker på Scorpionerne bliver fjernet, da de ikke må bruges til entringsøvelser. Nyt fra Husforvalteren Nyt fra Barkeeperen Funktionsbeskrivelse bilag 14: samler hvidbøger Eventuelt Klubtrøjer sælges til kr. 150,- skriver i Pagajen + skriver på hjemmesiden. Opfølgning: Emne: : Frist: Ok: Vores nye system på IT området Marc i løbet af vinteren Indmeldelsesproceduren URO Marc i løbet af vinteren Tagvinduet i løbet af efteråret Motor sættes til salg til foråret Mad næste gang: Møde sluttede kl

10 Referat af bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 10/ kl Deltagere:,,, Flemming,, Ulla, Frameldinger: Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse af dagsorden: Ja havde modtaget liste fra med køb og salg af kajakker. Bestyrelsen skal have indkomne forslag fra medlemmer til beslutning min. 10 dage før bestyrelsesmødet som afholdes anden torsdag i måneden. START spisning kl Indkomne forslag til beslutning: Ingen Forslags-stiller: Traditionslisten Handicap start: Er sendt ud og listerne er hængt op på konkurrencetavlen. Start begynderroning: Fastlagt til d. 23/4 med tørroning for onsdagsholdet og d. 09/5 starter fredagsholdet. Ungeholdet år er vokset fra 3 til 5 personer og har aftalt roning søndag eller mandag ca. kl. 19 efter at ungdomsholdet er kommet tilbage. Ungeholdet starter den første af valgte dag i maj. Anna, Kirsten og har meldt sig til instruktørkursus 1. Kirsten har også meldt sig til instruktør kursus 2. Kirsten skal godkendes på EPP 3 niveau for at komme på kursus 2. Pinse tur: Birgitte Duun er rykket af for opslag. Ansøg kommune/sponsorer: Tilskud er søgt af og bekræftet. Udbetales til maj. skriver til kommunen ang. refundering af diverse kurser hvordan det foregår. Punktet flyttes til januar på traditionslisten. Pagajen: rup Mesterskaber (kun ulige år): Ikke aktuelt. Pagajen: Annoncering TDG: Deadline 20 maj. sørger for annonce i Pagajen. Pagajen: Klubmesterskaber m, 1000m og ungdom: Datoer fastsat til mandag d. 16 juni og torsdag d. 19. juni. Nyt fra Formanden Orientering fra DKF årsmødet: 50 klubber var repræsenteret (ca. 120 personer). og deltog i EPP møderne, som var meget forvirrende, da der er mange løse ender endnu hos DKF. Indtil 1. september kan klubberne gratis meddele DKF medlemmernes EPP status, derefter koster det kr. 50,- pr, medlem. Folk der skal på instruktørkursus 2 skal kunne godkendes til EPP 3 niveau. rup Kajakklubs bestyrelse har besluttet, at alle aktive roere der er frigivet får status EPP 2 automatisk. En opgradering bekoster medlemmet selv, undtagen når det er nødvendigt for at komme på instruktørkursus/træneruddannelse. Yderligere information kan ses på: EPP - godkendelse af eksisterende frigivne roere efter det nye system: Se ovenfor. Fremover skal alle både der deltager i nationale stævner være forsynet med bådnummerholder. Materielforvalteren bedes sørge for at der er bådholdere, så er stævnedeltageren selv ansvarlig for at sørge for at den påsættes på kajakken inden stævne. Nyt fra Næstformanden Orientering om Instruktionsholdet unge 18-25: Er drøftet under traditionslisten

11 Nyt fra Kasserer Jollen er solgt til for 500 kr, og har opsagt jollepladsen rettidigt til Per Schiøtz. (Koster 500 kr/halve år). betaler jollen senest Lars W. har købt nyt bestik til klubben og betaler efter eget ønske selv halvdelen. Jeg er væk i ugerne Sonja er hjemme i denne periode og har givet tilsagn om at påtage sig s opgave i den periode. Jeg finder det uholdbart at fortsætte som kasserer efter næste generalforsamling, og opfordrer derfor alle til at prøve at finde en ny, som kan sættes ind i rutinerne, og også være med på KAI-kurset i efteråret. Nyt fra Sekretæren Nyt fra Idrætsudvalget Klubtøj: Efter ønske fra ungdomsudvalget og Idrætsudvalget skifter rup Kajakklub tilbage til de oprindelige stævnefarver Blå og Hvid. Vi indkøber Craft Singlet stroptrøjer og kommer med forslag til antal og størrelser. Prisen pr. trøje bliver kr. 150,-. administrerer trøjerne og melder ud når de er klar til at blive solgt. 30 trøjer indkøbes og fordeling aftales lørdag d. 12/4 mellem, og Eliten: Oplæg fra Ulla, IU har ikke nået at behandle det. Nyt fra Ungdomsudvalget Nøgle til traileren mangler. Der indkøbes trailerlås. Nye bestyrelsesmedlemmer skal have A nøgler udskydes til maj møde. Ulla har talt med Jørgen Vero ang. reparation af roergometrene. Der skal oprettes en gruppe af medlemmer der kan reparere løbende. Materielforvalteren har ansvaret herfor. Nyt fra Materielforvalteren Der er indkøbt en ny Bull. Der købes 2 nye Coastlinere. Smalbådene afventer. K2 ere afventer også. Scorpionen er den bedste begynderbåd der har været, men er meget bløde. Scorpionen må derfor ikke benyttes til entringsøvelser. År 2009 ser vi på indkøb af flere Scorpioner. 15 øsekar indkøbes. Der indkøbes en klubbåd til Martin Ljungberg, som han har fortrinsret til. Martins gamle båd bliver klubbåd. ringer til Silkeborg Kajakklub Finn Pape ang. beskrivelse af en funden kajak som mangler at blive afhentet. Kan evt. være vores Bull. Nyt fra Husforvalteren Oprettelse af funktionsbeskrivelse bilag 3: foreslår at tilføjer et separat papir med kontakter. HK er kommet med i Gentofte Kommunes Byg-Ud og der bliver udarbejdet en tilstandsrapport. vil gerne gøre noget ved vores gulve. Rengøringsfirmaet har givet tilbud på kr ,- Det siger bestyrelsen ja til. Måtter indkøbes stor kr. 3600,- + lille til kr. 1168,- ex moms. Fungerer som sandfang. Vi prøver om det vil hjælpe på gulvenes udseende. har talt med Hans om forårsrengøring. Send udlæg i fælles kuvert. Husk at angive kontonummer. Nyt fra Barkeeperen +

12 Eventuelt Michael Vestermark har gang i projektet om tandemroning for blinde. Opfølgning: Emne: : Frist: Ok: Vores nye system på IT området Marc i løbet af vinteren Indmeldelsesproceduren URO Marc i løbet af vinteren Eliteroerne Maj Tagvinduet i løbet af efteråret Motor sættes til salg til foråret Mærkning af kajakker Marts Oplæg fra bådudvalg ang. køb af nye kajakker Maj Møde sluttet kl Mad næste gang:

Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007

Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007 Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007 Formanden bød velkommen. A. Valg af dirigent: Hakon Keller blev valgt Hakon konstaterede at Generalforsamlingen er rettidig indkaldt,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 8 sæson 2007/08 Dato: Tirsdag den 3. juli 2007 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 1 sæson 2008/09 Dato: Tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Til stede: Formand

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Aalborg Sejlklub. BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18

Aalborg Sejlklub. BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18 BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18 Deltagere: Alle i bestyrelsen 1 Godkendelse af referat Møde ref. Fra BS møde d 20. okt. 2014 i v3 godkendt Referat fra Cafe møde v1 plus lidt mindre rettelser fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 23. august 2007 Mødetidspunkt.: Kl. 19.00 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

Silkeborg Karateklub

Silkeborg Karateklub 23 november 2013 - kl 1000-1330 1 Gennemgang af ref fra sidste møde Gennemgang af ref Fra generalforsamlingen? Referat fra sidste gang: Der er en udmeldinger fra Dan Ks udmelding, som skal rettes Noterne

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Formøde, den 7. december 2011

Formøde, den 7. december 2011 Formøde, den 7. december 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Christian Svejgaard, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads- Peter

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen E/F Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 31 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 8.9.2011 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 8 sæson 2008/09 Dato: Mandag den 15. september 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt.

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt. Dagsorden. Dato: 18.11.14. kl 18.00 22.00 Sted: Kirsten Vestergaard, Højgårdsparken 98, 7560 Hjerm Tilstede: Afbud: 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Formandens beretning. Forårsgeneralforsamling 2012

Formandens beretning. Forårsgeneralforsamling 2012 Formandens beretning Forårsgeneralforsamling 2012 Klubhusdrømme 2006 Beretning ved Forårsgeneralforsamling 2012 Klubhusdrømme 2011 Projekt Nyt Klubhus Det har vi gjort Visionsseminar afholdt i maj 2010

Læs mere

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS REFERAT 9. marts 2015 Deltagere: Skjold: Morten Eld, Trine Færch MKC: Max, Jørn Maler Viking: Carsten Buus (repræsenterer også Den Blå Rambla i dag), Ejlev

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Deltagere Malene Iskov, Jette Landergren, Vivian Letholm, Maria Fuglsang Sørensen og Allan

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde Møde nummer: 4 Dato: 13. september 2009 Mødeleder: Kim Kolditz Sted: Vandværksvej 4 Referent: Bjørn Frederiksen 1. Valg af ordstyrer Karsten Laursen vælges som ordstyrer. 2. Fastsættelse

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Deltagere: Lisbeth, Suzette, Marina og Mette L. Fraværende: Anne Mette, Linda, Mette A. og Mette B. Referant: Mette L. 1. Opfølgning på sidste møde og opgaver.:

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde d. 27.05.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Tomas Klement Jørn Christensen, Ejnar Estrup, Helle Nielsen, Frank Nissen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Nadia, Holland, Baagøe, Kåre, Parbæk, Thorup Afbud: Bo, Kathrine Ikke fremmødt: - Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen er foreningens.

Bestyrelsen er foreningens. Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe Hanne Steen Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Personlig

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14)

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afstemning om nye vedtægtsændringer 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg til udvalg 5. Afstemning

Læs mere

: Kl. 1830. Jens Peter Jensen (JPJ) referent. 170810. Fastholdes. Torsdag JPJ: Den. udsendelse af. sparsomt med. offentliggøres og uden at. for 2011.

: Kl. 1830. Jens Peter Jensen (JPJ) referent. 170810. Fastholdes. Torsdag JPJ: Den. udsendelse af. sparsomt med. offentliggøres og uden at. for 2011. Referat FU-møde Mødedag...: Torsdag den 16. september 20100 Mødetidspunkt. : Kl. 1830 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype:

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 8. februar Klokken: 10.00 Hvem: Ole Gert Vangsgaard Nielsen Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden... 1 1. Valg

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 20. september 2012 kl. 16.10 18.30 Mødelokale Trolleborg

Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 20. september 2012 kl. 16.10 18.30 Mødelokale Trolleborg Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 20. september 2012 kl. 16.10 18.30 Mødelokale Trolleborg Fremmødt: Jens Mogensen, Anette Eriksen, Anne Albertsen (S), Thorsten Arnold, John R. Enevoldsen Afbud: Bent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

Referat til FU-møde. Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten

Referat til FU-møde. Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Referat til FU-møde Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6.

Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 1. Ad. 1 Godkendelse af referat. Godkendt. Pkt. 2. Punkter til dagsordenen. Ad. 2. Faktura og regnskab ved Michelle, tages under pkt. 6. Pkt. 3 Ad. 3 Nyt fra formanden. For at få indblik i drivkraften

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 3. december 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 11-2008 2. december 2008 Telefonmøde Kl. 19.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 10-2008 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Ida Thyssen, IT Gitte Becher,

Læs mere