3/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND"

Transkript

1 3/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: DESIGNÅR 2005

2 ARKFOKUS no. 4: DANMARKS HAVNEBYER Næste nummer af ARKFOKUS udkommer i slutningen af september med interviews, reportager, debat, fagpolitiske artikler og nyheder fra arkitektverdenen. Månedens hovedtema i ARKFOKUS no. 4 er Danmarks havnebyer tomhed eller leverum, og arkitekt Hans Peter Hagens skriver om projekt Havnebutikken, hvor 39 yngre danske arkitekter præsenterer visionær arkitektur til havnene langs Danmarks 406 øer og halvøen Jylland. 208x132 Bygningssagkundige 18/07/05 12:51 Side 1 ALM. BRAND - beskæftiger sig med forsikring, bank, liv og pension, bilfinansiering, leasing samt børsmæglervirksomhed. Begrebet»Alm. sund fornuft«afspejler den holdning, vi står for i vores betjening af kunderne. Vi er en af Danmarks større finanskoncerner med en omsætning på knap 7 mia.kr. Vi lægger vægt på at være lokale, og over halvdelen af koncernens medarbejdere arbejder tæt på kunden på vores forsikringskontorer og bankfilialer over hele landet. ALM. BRAND BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Til vores byggetekniske afdeling søger vi bygningssagkyndige i hele landet. Vores forsikringsprodukter dækker såvel private som erhvervsvirksomheder og landbrug. Banken er blandt Danmarks 10 største banker og tilbyder et bredt sortiment af indlåns-, udlåns- og investeringsprodukter til attraktive priser. Alm. Brand Byggeteknik udarbejder tilstandsrapporter, energimærkninger og genbesigtigelser af ejendomme over hele landet. Til det formål er vi i gang med at udvide vores landsdækkende korps af beskikkede bygningssagkyndige. ARBEJDSOPGAVER Som bygningssagkyndig i Alm. Brand arbejder du selvstændigt ud fra dit hjemmekontor. Du vil være i daglig dialog med vores Servicecenter, som supporterer dig med aftaler, materialer og sparring. Som bygningssagkyndig i Alm. Brand skriver du selv dine rapporter. Dine arbejdsopgaver vil bestå i udfærdigelse af tilstandsrapporter og energimærker. KVALIFIKATIONER Du er beskikket bygningssagkyndig og godkendt energikonsulent Du er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt Du har forståelse for relationerne til forsikring Du har et godt kendskab til IT på brugerniveau Du har et solidt kendskab til byggebranchen hvad angår udbedringsmetoder, priser osv. Du kan lide at rådgive kunder og har en god situationsfornemmelse Du befinder dig godt i et travlt og til tider hektisk miljø Du har et godt humør og humoristisk sans VI TILBYDER En attraktiv lønpakke bestående af en god fast løn, pension og bonusaftale Vedligeholdelse af dit høje kompetenceniveau Gode muligheder for erfaringsudveksling VIL DU VIDE MERE Er du velkommen til at ringe til funktionschef Henrik Schriver på tlf ANSØGNING Send din ansøgning, gerne via mail, hurtigst muligt til: Alm. Brand Att.: Henrik Schriver Midtermolen København Ø eller via mail: ALM. SUND FORNUFT

3 INDHOLD: Udgiver ARKITEKTFORBUNDET ved direktør Ulrik Linvald Strandgade 27A 1401 København K T (+45) F (+45) E Ekspedition Arkitektens Forlag Ovengaden oven Vandet 10, København K T (+45) F (+45) E Redaktion Ansv. redaktør: Anne-Marie Gregersen Redaktionssekretær: Cornelius Colding Redaktion: Gitte Sørensen og Sofie Kjærsgaard Hansen, begge informationsmedarbejdere i ARKITEKTFORBUNDET E Grafiker Ziggy Fugmann Inspirationsgruppe Axel Bendtsen, Jette Mogensen, Nicolai Steinø, Niels Buchwald, Mads Uldall, Mikkel Frost, Pernille Herzberg, Peter Kjær, Sidse Grangaard, Sofie Kjærsgaard Hansen, Søren Risager, Thomas Dickson. Forsiden Katja Gyllinge og Ina Kristensen fra Dansk Design Center tester Snail Shell System, der vises på designcentrets udstilling DANISH. Snail Shell System er et mobilt udendørs hjem, der gør det muligt at skifte opholdssted og bo i forskellige omgivelser. Design: N55. Læs mere: Foto: Søren Kuhn Annoncer Steffen Petersen E Per Christensen E Lone Andersen E Repro og tryk PJ Schmidt Grafisk Produktion ISSN: Udkommer med 10 numre om året. Abonnement: 490 kr. årligt Artiklerne i ARKFOKUS står for den enkelte forfatters egen regning og er ikke nødvendigvis udtryk for bladets eller ARKITEKTFORBUNDETs holdning. 3 LEDER: I DEN OFFENTLIGE SAGS TJENESTE Der er stadig mange fordomme om arkitekter, der arbejder i det offentlige men de er udtryk for en forældet tankegang, fortæller Jan Christiansen, stadsarkitekt i Københavns Kommune. TEMA: DESIGNÅR HVAD SKAL VI MED DESIGNÅRET? Journalist Charlotte Jul stiller skarpt på efterårets tre store internationale designevents INDEX: 2005, Era 05 og Cumulus. 10 FREMTIDENS DESIGN Rejs med ind i fremtiden med Dansk Design Centers udstilling Danish framing the future of design. 12 LINK UP FOR AKTIVITETER OG JOBS Netværksplatformen Link Up vil hjælpe unge designere og arkitekter til at finde hinanden. 13 ØSTJYSK MØBELDESIGN Læs om den århusianske møbeludstilling Designworks05. DEBAT: 14 HVEM BYGGEDE THEBEN? Mon ikke det er på tide, at vi bliver voksne, og ser sandheden om forholdet mellem bygherre og arkitekt i øjnene, spørger journalist Flemming Kyed. 24 FIND VEJ I SKILTESKOVEN Dr.techn. Per Mollerup causerer om arkitekters noget problematiske forhold til skiltning. JOB OG KARRIERE: 16 UNG ARKITEKT + LYS IDÉ = MØBELSTATIONEN + EGET JOB Hvorfor sidde og vente på at blive kaldt til samtale, når man kan skabe sit eget job? spurgte arkitekt Signe Voltelen sig selv og det gav pote. 20 OFFENTLIGE MULIGHEDER De fleste forestiller sig, at det er småkedeligt at være ansat i en kommune. Arkitekt Cathrine B. Thackray er helt uenig. 25 ZOOM: Kort nyt om bøger og navne 29 FORBUNDSNYT: Kontingentnedsættelse ARKITEKTFORBUNDETs Landsmøde 2005 Valg til ARKITEKTFORBUNDETs Repræsentantskab Efterårsekskursion til Operaen 1

4 Efterårsekskursion til Operaen ARKITEKTFORBUNDET gentager forårets populære ekskursion til Operahuset - med visit i DR-Byen og Radiohuset. PROGRAM Tirsdag den 27. september 2005 PROGRAM Torsdag den 29. september : Vi mødes bag Hovedbanegården ved Reventlowsgade/ Istedgade, hvor bussen holder : Radiohuset Rosenørns Allé Arkitekter: Vilh. Lauritzens Tegnestue Rundvisning ved repræsentant fra Radiohuset og arkitekt Jens Ammundsen, Vilh. Lauritzens tegnestue. Kaffe i kantinen : DR-Byen Arkitekt Mette Lyng Hansen fra Jean Nouvels tegnestue fortæller om koncertsalsbyggeriet. Arkitekt Frederik Ejlers fra Gottlieb & Paludan fortæller om Segment : Frokost med øl/vand samt kaffe/kage : Operahuset Arkitekter: Henning Larsens Tegnestue Rundvisning backstage ved teknisk direktør Nikolaj Jensen og Steen Elsted Andersen fra Henning Larsens Tegnestue : Drink i Operaens café : Turen slutter ved Hovedbanegården : Vi mødes bag Hovedbanegården ved Reventlowsgade/Istedgade, hvor bussen holder : DR-Byen Arkitekt Mette Lyng Hansen fra Jean Nouvels tegnestue fortæller om koncertsalsbyggeriet. Arkitekt Frederik Ejlers fra Gottlieb & Paludan fortæller om Segment : Frokost med øl/vand samt kaffe/kage : Operahuset Arkitekter: Henning Larsens Tegnestue Rundvisning backstage ved teknisk direktør Nikolaj Jensen sammen med Steen Elsted Andersen fra Henning Larsens Tegnestue : Radiohuset Rosenørns Allé Arkitekter: Vilh. Lauritzens Tegnestue Rundvisning ved repræsentant fra Radiohuset og arkitekt Jens Ammundsen, Vilh. Lauritzens tegnestue. Kaffe i kantinen : Turen slutter ved Hovedbanegården. Pris og betaling: kr. pr. person. Forhøjet pris pga. deltagerafgift i Operaen. Indbetaling til ARKITEKTFORBUNDET senest d. 10. september 2005 på konto: eller pr. check. Mrk: Ekskursion ARKITEKTFORBUNDET husk at anføre navn/tegnestue. TILMELDINGSBLANKET Navn: Adresse: Tlf. og Sendes til Dorte Augustenborg, Kobberdamsvej 13, 3150 Hellebæk, T , mobil: , Tilmelding er først bindende, når betaling er modtaget. Efteruddannelsesmidler kan anvendes. Der gøres opmærksom på, at der IKKE gives økonomisk tilskud fra ARKITEKTFORBUNDET til ekskursioneerne. Forbundet yder dog 20% refusion til ledige medlemmer ved deltagelse i forbundets arkitekturarrangementer. Forbehold for evt. ændringer.

5 I DEN OFFENTLIGE SAGS TJENESTE De er snæversynede og firkantede kontrolpersoner, usexede lyseslukkere og bureaukrater, hvis faglige udvikling er gået i stå. Eller som VS-politiker og offentlig skatteembedsmand Chresten Amby formulerede det i midten af 70 erne med et vist gran af både humor og sandhed: I kommunerne er der kun de røde og de døde tilbage Sådan hed det sig. Og fordommene om de offentlig ansatte arkitekter fungerer stadig, men det er min påstand, at det kun er i meget ringe grad. I dag ser verden også den offentlige embedsverden noget anderledes ud. Nu er det langt mere attraktivt at arbejde som arkitekt i en kommunal, statslig eller anden offentlig sammenhæng. Det er meget større og krævende udfordringer, der møder den moderne embedsmand i en nutidig politisk verden, hvor især politisk offentlighed og demokratiske processer på alle niveauer præger virkeligheden. Som arkitekt eller planlægger indgår du som altid i et løbende planlægnings- og udviklingsforløb, men nu i nye tværfagligheder og komplekse sammenhænge. Én eller mange virkeligheder, der i høj grad præger det faglige arbejdsmiljø i staten, amter eller regioner og kommuner i dag. Grænserne mellem de private interesser og den offentlige sektor er mere udefinerbare, og i planlægningen er der ofte konkrete samarbejder mellem det offentlige og den private økonomi og investering. Dertil kommer, at mange dynamiske bygherrer i dag er offentlige eller halvoffentlige og agerer i forhold til deres interesser efter samme mønstre som private investorer. Via brede projektorganiseringer i kreative processer indgår den offentlig ansatte arkitekt i dag i en sammenhæng, der er langt mere dynamisk end tidligere. På én gang udfordrende og tilfredsstillende. Men under alle omstændigheder i et billede, der udvisker den traditionelle forskel mellem offentligt og privat ansat. Du må som embedsmand i arkitektur kæmpe for den arkitektoniske kvalitet i en til tider uoverskuelig jungle af primært økonomiske og politiske interesser. Og i denne virkelighed hele tiden have for øje, at din arbejdsmæssige indsats og din loyalitet ligger både i forhold til fagligheden og den befolkning, og dermed de politikere, du skal tjene. Her, i det politiske rum, kommer én af arkitekternes allersværeste discipliner, det formidlingsmæssige igen og igen til at stå sin prøve. At skulle forsvare og forklare planlægningens og arkitekturens faglige problemer er til enhver tid en vanskelig sag. Som offentlig ansatte arkitekter er vi en slags brobyggere; vi skal både kunne formidle den brede og folkelige arkitekturopfattelse og inddrage den smalle, mere nyskabende og akademiske arkitektur. Uden en sådan politisk og folkelig diskussion får vi ingen avantgarde og nybrud. Og at kæmpe for sit fag præcis i de rum, hvor beslutningerne tages det kan vel ikke være den værste dagligdag, man kan forestille sig. Jan Christiansen Stadsarkitekt Københavns Kommune Læs også interviewet med en offentlig ansat arkitekt, der er vild med sit job: side 20 LEDER 3

6 DANSK DESIGNÅR ARKFOKUS vender begrebet Designår 2005 et par omgange i luften og kigger nærmere på, hvad der sker på designfronten i løbet af september, hvor den internationale designelite valfarter til København for at deltage i konferencer, workshops, udstillinger og uddeling af verdens største designpris. Designår 2005 hvorfor nu det? Af Charlotte Jul Foto: Dansk Design Center De fleste danskere er efterhånden ved at få færten af, at 2005 er designår i Danmark ligesom i Sverige, Norge og Finland. Men hvad skal vi overhovedet med et dansk designår? Hvorfor er arkitekter og designere vigtige holdspillere for dansk erhvervsliv, når det gælder kreativitet, innovation, tallene på bundlinjen og det globale marked? Og hvordan kan design på unik vis være med til at forbedre tilværelsen for mange mennesker? Det handler bla. om, hvordan design defineres og hvad det indebærer. Designbegrebet er under forandring og refererer ikke længere kun til stole og borde men i stigende grad også til samfundsmæssige og økonomiske processer, hvor det feks. kan dreje sig om at skabe et brugervenligt skattesystem eller rekreative områder i tætbefolkede byer. Ifølge formanden for danske designere, Lise Vejse Klint, handler det udvidede designbegreb om at forholde sig radikalt til komplekse problemer. Vi spurgte hende, hvad Danmark kan bruge designåret til. Det udvidede designbegreb medfører en innovation, der er livsvigtig for dansk erhvervsliv på det globale marked. Lise Vejse Klint, formand for Danske Designere. Designåret er en vigtig begivenhed for Danmark, for design er i høj grad en del af den danske selvforståelse. INDEX: og Era 05 peger på nye måder at forstå og bruge design på. Derudover kommer det internationale designmiljø til København for at debattere fremtiden for design, hvilket er interessant for Danmark i det hele taget. Det udvidede designbegreb medfører en innovation, der er livsvigtig for dansk erhvervsliv på det globale marked, og derfor er det vitalt for dem at være tilstede i debatten, understreger Lise Vejse Klint. Alle de internationale cases, foredragsholdere og den internationale designforskning, der samles i Danmark i forbindelse med INDEX:, Era 05 og Cumulus sætter kød på de ord, der har haft tendens til at flyve rundt i luften og været svære at forholde sig til. Dokumentationen kan måles og vejes og forklare, hvordan og hvorfor design er en vigtig medspiller i immaterielle problemstillinger, afslutter Lise Vejse Klint. 4

7 INDEX: 2005 Design er midlet til at forbedre verden En rollator der transporterer store mængder vand fra vandhullet til landsbyen, et oppusteligt hus til hjemløse, en trusse med indbygget korset og et husprojekt, der renser den forurenede grund, mens man bor der. Produkterne og visionerne er mange, når INDEX: med temaet Design to Improve Life løber af stabelen i september. INDEX:, der er en delvis privat, delvis offentligt støttet organisation, har store ambitioner. Ambitionen er nemlig at gøre København og Danmark til en af verdens førende designnationer, og ønsket er, at INDEX: Awards de fem store designpriser bliver at sidestille med den svenske Nobelpris. INDEX: skal afvikles i København hvert fjerde år med start i år. INDEX: Awards er en del af programmet, hvor 118 af 538 indsendte forslag dyster om 5 priser på hver euro. De udvalgte projekter udstilles offentligt på fem af Københavns pladser med gratis adgang i 7 uger fra d. 23. september. Vi er begejstrede for de mange internationale designs, som skal vise verden, hvordan design på unik vis forbedrer livet for mennesker, siger INDEX: direktør Kigge Hvid. 17% af alle topnominerede er fra Danmark, hvilket nok skyldes, at kendskabet til INDEX: og INDEX: Awards er størst her. Og så er Danmark stærk inden for design og innovation, ikke at forglemme. INDEX: arbejder med en bredere definition af design, end vi er vant til. Design i dag er mere end det blotte produkt og designere arbejder ofte i teams med humanister, ingeniører, økonomer og sælgere for at udvikle produkter, services eller strategier. Et eksempel på en strategi kan opleves i byen Singapore, hvor indbyggerne sikres rent drikkevand gennem design af vandrensningsanlæg, hustandsomdelt information om vandbesparelse samt designede vandflasker. Alle tre trin er lige vigtige i designprocessen, fordi den ene del bakker op om den anden. Og det er den tværfaglige kombination af kompetencer, der kan gøre en forskel ifølge INDEX: Læs mere på INDEX: 2005 (INternational Design EXhibition) består af følgende arrangementer i København: INDEX: Awards Verdens største priser for design, der uddeles inden for kategorierne BODY, HOME, WORK, PLAY og COMMUNITY. En international jury har nomineret 118 af de 538 indsendte forslag til at være med i opløbet om de fem designpriser på hver euro. INDEX: Award Exhibition Fem offentlige pladser i København danner ramme om de nominerede forslag til designpriserne under temaet Design to Improve Life. Udstillingerne på de fem pladser i indre by er åbne i 7 uger, og så er de gratis at besøge. Udstillingen åbner d. 23. september. INDEX: Future Scenarios Rådhuspladsen i København bliver scene for udstillingen Future Scenarios, der er lavet af unge designstuderende fra Kina, Indien, De Forenede Arabiske Emirater, Sydafrika, Chile, USA og Danmark. De studerende virkeliggør fremtiden ved at designe produkter, services, strategier og mennesker, der skal leve i den forbedrede fremtidsverden. Udstillingen vises ligeledes i 7 uger med gratis adgang. Udstillingen åbner d. 23. september. INDEX: Views Summit Er et forum for verdens kreative ledere, erhvervsfolk og politikere, der mødes for at designe nye løsninger til problemer, der i dag gør livet dårligere for en række mennesker. Views er en blanding af foredrag, workshops og debat og er ment som en platform til dialog, der via workshops tvinger deltagerne til at komme med bud på nogle af verdens problemer. TEMA: DESIGNÅR

8 TrioBike INDEX: Awards TrioBike tilbyder byfamilierne en miljøvenlig transportmulighed og er designet af Lars Pedersen som et fleksibelt alternativ til bilen. Det innovative design er det første af sin slags, der er en kombination af en cykel og klapvogn i ét. Cyklen kan omdannes til klapvogn og kan bruges til børn fra spædbørnsalderen og helt op til 8-10 år. Boase INDEX: Awards Boase er en sammentrækning af ordene bo og oase og bygger på ideen om at bo socialt og bæredygtigt. Det bedste af det hele er, at det kan lade sig gøre samtidig med, at forurenede bygrunde renses ved hjælp af piletræsbeplanting. Det er designerne fra tegnestuen Force4; Andreas Lauesen, Christian Dalsdorf og Mikala Holme Samsøe, der har opfundet Boase. Bygningerne i Boase er placeret ved en gangbro 3 meter over jorden. De er færdiglavede fra fabrikken og løftes ind og fastgøres til pillerne. Pillerne fungerer desuden som måleinstrumenter for regnvandet, som vander planterne og fremskynder den biologiske rensning. Oppusteligt hus INDEX: Awards ParaSITE er skabt af designeren Michael Rakowitz. Projektet består af specialdesignede oppustelige telte, der kan vedhæftes bygningens ydre ventilationsåbning og skabe ly til hjemløse. Den varme luft, der forlader bygningens ventilationssystem, puster- og varmer teltet op. Teltene er lavet af lettilgængelige materialer som tape og plasticposer. For den hjemløse fungerer parasite som et tilflugtssted. Dets synlighed giver anledning til debat, og den nysgerrige fodgænger vil måske endda indbyde beboeren til diskussion. 6

9 Era 05 Nordisk verdenskongres Era 05 ( era = begyndelse) er en nordisk designkonference, der afholdes i fire etaper i løbet af september i de fire nordiske lande: Sverige, Norge, Finland og Danmark. Målet er at formulere en ny designdagsorden for vor tid og fremtid ved at omdefinere designbranchens- og designerens rolle. De fire nordiske events har hver deres tema; i Oslo er Design without Borders på dagsordenen, i Göteborg er det Safe and Secure in Everyday Life og i Helsinki er temaet Joining Forces. Den sidste kongres i det nordiske forløb foregår i København, hvor trådene fra de foregående events bindes sammen, og det nordiske aspekt sættes ind i en global kontekst. Era 05 tager den nordiske designtradition op til debat med udgangspunkt i den demokratiske og socialt bevidste tilgang, der er kendetegnende for Norden. Kongressen sætter fokus på, hvordan designernes kompetencer kan være fremmende for økonomi, produktion og innovation i den globale virkelighed. Era 05 lægger sig op af INDEX:s brede designdefinition, der tænker design som immaterielle problemstillinger. Design kan også være måder at tænke organisationsstruktur, ressourceoptimering eller trafiksikkerhed på. Det nye er, at designeren i højere grad end tidligere indgår i tværfaglige teams af kompetencer, der alle er relevante for det pågældende problem som det feks. er tilfældet med strategien for vandsikring i Singapore. Era 05 fokuserer på, hvordan designernes potentialer kan anvendes aktivt til at udvikle nye konkurrencemæssige fordele. Kongressen giver således dansk erhvervsliv en unik mulighed for at holde sig opdateret i forhold til den nyeste designviden og hvordan dette potentiale udnyttes i den stigende globalisering. Era 05 danner en nordisk fællesfront, som gavner nordiske virksomheders mulighed for at øge konkurrenceevnen. Det sker bla. ved at sætte fokus på designs kompetencer og på hvordan disse kan fremme økonomiske, men også produktmæssige forhold under den skærpede globale konkurrence, udtaler Marie Hansen fra Era 05. Erhvervslivet deltager i stor stil på konferencen, da design er et fælles nordisk satsningsområde. Era 05 s mange sponsorer kommer ligeledes fra erhvervslivet, og har indset, at design ikke længere kun er produktorienteret, men også kan være metoder til forandring. Designbegivenheden INDEX: består af en prisuddeling og flere designudstillinger, mens Era 05 er et fagligt forum for dialog, hvor målet er at sætte fokus på designs rolle i fremtiden, fortæller Marie Hansen. Set med danske øjne er Era 05 godt på lang sigt, fordi eliten af designere, eksperter, forskere og foredragsholdere kommer til København i forbindelse med designåret, og giver erhvervslivet mulighed for at trække på disse ressourcer i fremtiden, understreger hun. Era 05 er et samarbejde mellem de 16 førende designinstitutioner i Norden og tre internationale: Icograda, ICSID og IFI. Kongressen lægger op til en tværfaglig indgangsvinkel til en række samfundsmæssige og økonomiske temaer med design som katalysator. Over mennesker deltager på Era 05, hvor 128 internationalt anerkendte foredragsholdere, forskere, erhvervsledere og andre designeksperter giver deres bidrag til debatten. Kongressen i København bliver den afsluttende event, der løber over 3 dage i Bella Centret og på 7 andre lokaliteter rundt om i byen. Kongressen er bygget op af forskellige spor, så man kan shoppe individuelt mellem de forskellige foredrag og debatter alt efter fagområde. Era 05 afholdes i København i dagene september. De tre andre konferencer under Era 05 afholdes i Oslo, Helsinki og Göteborg september. Hele programmet kan downloades på TEMA: DESIGNÅR

10 Prinsestolen. Design: Louise Campbell. Moderne teknologi med et forfinet udtryk. Oprindelig skabt til Kronprins Frederik i forbindelse med en designkonkurrence i (Fra Dansk Design Centers udstilling Danish ) Foto: Hay Split. Design: Gopingpong. Er det tyngekraften, der trækker os fra hinanden? Eller er det tyngdekraften, der holder os sammen? Et møbel, der inviterer til dialog. (Fra Dansk Design Centers udstilling Danish ) Foto: Gopingpong 8

11 Cumulus 60 designskoler i Europa samarbejder om innovation Design er på alles læber som det 21. århundredes nye dampmaskine. De store omvæltninger i form af globale samarbejder og nye måder at arbejde, leve og bo på, stiller nye krav og udfordringer til skoleskemaet for verdens designstuderende. Cumulus er et netværk for skoler og universiteter for kunst, design og medier i Europa. Opgaven er så omfattende, at det, ifølge Cumulus præsident, finske Yrjö Sotamaa, bør diskuteres i et internationalt forum, og derfor er et af temaerne på Cumuluskonferencen i København, om netværket skal udvides globalt. Men hvordan udvikles uddannelserne, så de kan holde trit med det udvidede designbegreb og den stadigt større betydning, som design tilskrives i samfundet? Rektor for Danmarks Designkole, Gösta Knudsen, der også sidder i bestyrelsen af Cumulusnetværket siger: Den største udfordring i øjeblikket er det nye designbegreb, for hvis alt er design, ender det med at være ingenting. Det er vigtigt at fastholde rødderne i håndværket samtidig med, at faget skal fornys. Designerne har altid haft tæt kontakt til materialet, og det er afgørende, at den er der, selvom designfaget også skal udvikles gennem forskning og et tættere samarbejde med erhvervslivet. Cumulus-kongressen for de samarbejdende designskoler har innovation og fremtidens design på dagsordenen, når de mødes i september. Cumulus ligger samtidig med Era 05 og INDEX: for at skabe synergi mellem aktiviteterne og nyde godt af den række af internationale designeksperter og forskere, der gæster København i den begyndende efterårsmåned. Cumulus har udskrevet en parrallelkonkurrence for netværkets studerende efter de fem INDEX: kategorier WORK, PLAY, BODY, HOME og COMMUNITY. De vindende forslag bliver udstillet sammen med de øvrige INDEX: nominerede på pladser i det indre København. De studerende, der har vundet, får overrakt deres priser til INDEX: Awards show, ligesom de deltager i workshops under INDEX: Views, hvor kreative ledere samarbejder om nye løsninger på komplekse verdensproblemer sammen med unge designere. Cumulus har eksisteret i 10 år på baggrund af et initiativ mellem flere europæiske designskoler heriblandt Danmarks Designskole. 60 designskoler fra 35 lande er repræsenteret i netværket. Cumulus-konferencen afholdes på Danmarks Designskole september. Du kan se hele programmet for Cumulus-konferencen på Danmarks Designskoles hjemmeside og læse mere om baggrunden for Cumulus-sammenslutningen på TEMA: DESIGNÅR

12 Fremtidens design Foto: Dansk Design Center Hvad er designs rolle i det 21. århundrede? Det kan man blive lidt klogere på ved at stikke hovedet indenfor i Dansk Design Center, vis-à-vis Tivoli, der fejrer designåret 2005 med den udfordrende udstilling DANISH framing the future of design. Med bidrag fra de yngre generationer af danske designere er DANISH ligesom titlen, der giver associationer til alt fra wienerbrød til klassisk dansk møbelkunst bevidst provokerende, og designet udmærker sig ved stærke æstetiske udtryk, social bevidsthed og nye udtryksformer. Det er ikke her, udstillingsgæsten præsenteres for hæderkronet dansk design serveret på et sølvfad, for det handler om fornyelse, fremtidens design og meget mere end blot at se på smukke genstande. Publikum kan frit bevæge sig rundt i DANISH-verdenen, hvor designet står til afprøvning og kritisk vurdering inden for 5 temaer: OUTERNATIONAL: I det offentlige rum er vi alle omgivet af logoer, skilte og informationssøjler, ligesom vi kommunikerer budskaber med feks. designercykler, mode og kropsdesign. HELP ME HELP YOU: Når det gælder hjælpemidler som feks. kørestole til børn, arbejder designere i dag med ekspressivt, individuelt design og et stærkt æstetisk udtryk uden at gå på akkord med funktionen. YOU BETTER WORK: Arbejdspladsen er i stor stil blevet scenen for selvrealisering, og vi kræver originale omgivelser. BLAH. BLAH. BLAH.: Diskret elegance er på vej ud i kulden inden for kommunikationsdesign, grafik, illustrationer, modedesign og musikvideoer. HOME SWEET HOME: Hjemmet er vor tids bolværk mod en kaotisk globaliseret verden. Her har dekoration og kunsthåndværk fået en renæssance, og det masseproducerede boligdesign tilføres individuelt touch med vægt på humor, historie og kritisk indhold. DANISH framing the future of design vises indtil 13. november 2005 i Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27. Koncept: Henrik Most. Arkitektur: Louise Campbell. Åbningstider: Man-fre kl , onsdag kl (gratis adgang onsdage), weekend og helligdage kl Læs mere: Design, der vil andet end bare at se godt ud: Rejs med ind i fremtiden med Dansk Design Centers udstilling DANISH framing the future of design og oplev et radikalt bud på begrebet Danish design fra en ny generation af designere. Imprint. Design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen for den svenske møbelproducent Lammhults. En bæredygtig stol i det nye, miljøvenlige træfibermateriale Cellupress. Fibre af feks. eg, gran og bark. (Fra Dansk Design Centers udstilling Danish ) Foto: Lammhults Möbel AB 10

13 P.G.A.L.W. Design: Felix de Voss. Et intimt møbel til fire personer, som kan erstatte det anonyme møderum. Bænkene kan trækkes ud / skubbes ind, så man sparer på pladsen. (Fra Dansk Design Centers udstilling Danish ) Foto: Jeppe Gudmundsen-Holmgreen TEMA: DESIGNÅR

14 Link Up til aktiviteter og jobs Netværksplatformen Link Up vil hvert år i oktober præsentere en Showcase, der omdanner københavnske butikker eller tegnestuer til levende udstillinger om ny arkitektur og design. Link Up opfordrer unge danske arkitekter og designere til at powernetværke: Vi vil gerne skabe en fælles debat og et åbent forum, hvor man deler ud af egne erfaringer. Et træk, vi tror, er nyt inden for design- og arkitekturverdenen, hvor mange tidligere har haft svært ved at dele tanker og visioner. Vores generation har fundet ud af, at det bedre kan betale sig at stå sammen, så vi på den måde kan markere os stærkere blandt de ældre, erfarne arkitekter, der har siddet på faget i lang tid, siger Ida Marie Nissen, der er en af de fem initiativtagere bag Link Up. SHOWCASE Link Up er et frivilligt initiativ og en uformel platform på nettet, hvor nyheder om udstillinger, konkurrencer, jobmuligheder, foredrag og andre events sendes ud til netværket af unge arkitekter og designere, og sideløbende bakkes netværksaktiviteterne op live af foredrag, sammenkomster og udstillinger. Link Up, der startede i oktober sidste år, vil hvert år præsentere en Showcase, der omdanner københavnske butikker eller tegnestuer til levende udstillinger om nyt design og arkitektur. Det er meningen, at udstillingerne skal give et fingerpeg om, hvor den kreative danske undergrund bevæger sig hen, og Showcase kører i år parrallelløb med de to store internationale designevents i København i designåret 2005 INDEX: og Era 05. I forbindelse med Showcase vil der være en række aftenarrangementer, hvor designere og arkitekter kan date mulige samarbejdspartnere og se, om kemi og ideer danner basis for et potentielt parløb. PUMA-cykel. Design: Jens Martin Skibsted, Biomega. En cool cykel til det urbane liv. Cyklen kan foldes og bruges som lås. Hvis låsen brydes, kan tyven ikke bruge cyklen. (Fra Dansk Design Centers udstilling Danish ) Foto: Biomega Link Up er et frivilligt initiativ, og holdet bag konceptet håber på flere sponsorer og samarbejdspartnere, så Link Up kan cementere sit netværkspotentiale til gavn for både sponsorer, arkitekter, designere, erhvervsfolk og det fremtidige kreative miljø i Danmark. Læs mere på 12

15 Østjysk møbeldesign Designår 2005 i Århus: Med en ambitiøs talentmasse af unge, ueksponerede designere kan Århus sagtens måle sig med de internationale metropoler, når det gælder kreativt potentiale og innovative ideer. Det mener bla. initiativgruppen bag møbel- og designudstillingen Designworks05, hvor 20 østjyske talenter d september vil præsentere deres værker i Arne Jacobsens verdensberømte rådhushal i Århus. Designworks05 er en visionær udstilling, der inviterer både publikum og producenter til at hente inspiration og opleve, hvad der rører sig i det innovative vækstlag. Her transformeres stregkoder feks. til et sofabord; den traditionelle gyngestol præsenteres i en moderne fortolkning, hvor konstruktionen tager udgangspunkt i kroppens balancecenter, og et mobilt rum bliver til et møbel, der giver mulighed for små udflugter fra en travl hverdag. AJ ville sikkert have sat pris på det innovative østjyske design med de internationale ambitioner. Designworks05, Rådhushallen i Århus. Åben den september Alle dage kl (gratis adgang). Læs mere på TEMA: DESIGNÅR

16 Hvem byggede Theben? Arkitekturen og bygherrerne: Måske skulle vi se at blive voksne og erkende den gamle sandhed om, at den, der betaler for musikken, også bestemmer melodien, mener freelancejournalist Flemming Kyed. Hvem byggede Theben med de syv porte?/ I bøgerne står kongernes navne./ Har kongerne slæbt stenene sammen?/ Og Babylon, ødelagt atter og atter / Hvem byggede det op så mange gange? I hvilke huse/ I det guldglinsende Lima boede håndværkerne?/ Hvor gik murerne hen den aften, da den kinesiske/ mur var færdig?/ Det store Rom var fuldt af triumfbuer. Hvem/ Rejste dem? (Bertolt Brecht: En læsende arbejders spørgsmål ) Babelstårnet af den flamske maler Pieter Breugel d. Ældre (1563) 14

17 I velstandens, nyliberalismens og egoernes tidsalder er der vel ingen, der gider høre på den slags gammelkommunistiske sludder. Alligevel randt Brechts ord mig i hu en skøn sommeraften, hvor jeg så ud over Københavns Havn fra den øverste terrasse på Mærsk Mc-Kinney Møllers nye opera. Der er ikke noget nyt i, at STORE MÆND bygger sig mindesmærker til Guds, nationens og egen ære. Heller ikke i Danmark. Fra det virkelig storslåede som Christian d. 4.s indsats som bygherre med enkeltbygninger som Rosenborg Slot, Børsen, Rundetårn og Regensen og hele byer med sigende navne som Kristianstad, Kristianopel, Christiania (Oslo) og Kristiansand. Og så til nutidens mere tragikomiske eksempler som Farum Park, skamstøtten over Peter Brixtoftes kuldsejlede Farum-eventyr. Efter sigende interesserer hr. Møller sig ikke synderligt for opera. Men hans rådgivere sagde ham, at en sådan var et passende monument. Og at den ligger på Dokøen er ingen tilfældighed. Slet ikke. Den afslutter aksen fra Marmorkirken over Amalienborg til rederens egen Amaliehaven. Marmorkirken hedder egentlig Frederikskirken. Den blev påbegyndt i 1749, men standset under Struensee. Tomten lå hen som græsning for geder, men i 1874 købte finansmanden C.F. Tietgen den og gjorde den færdig i Amalienborg har været kongeresidens siden 1794 med de symmetriske palæer, der indrammer Salys rytterstatue af Frederik d. 5. i antik kejserdragt. Efter sigende kostede statuen lige så meget som palæerne tilsammen. Det er i det perspektiv, man skal se den nationalt sindede hr. Møllers opera. Nu ligger kongens slot så omgivet og bevogtet af to store danske erhvervsledere, rigmænd og mæceners byggerier. På rad og række: Gud, Konge og Fædreland? Der er ikke mange markante bygningsværker, der er forbundet med kvinders navne. Fordi det er mænd, der har haft magten og pengene. Men måske også fordi kvinder ikke har den samme drift efter at bygge mausolæer for sig selv? Og hvor er så arkitekterne og bygmestrene i alt dette? Det er Chr. d.4. og ikke Hans van Steenwinckel, der huskes. Operaen er hr. Møllers ikke Henning Larsens. Vor store arkitekt fortæller selv, at hr. Møller sluttede en ophedet diskussion om de gitre, der ifølge nogle får operaen til at ligne en ishockeymaske med hat, med ordene: Er det ikke på tide, de bliver voksen, hr. Larsen. Jo, måske skulle både hr. Larsen og vi andre se at blive voksne og erkende den gamle sandhed om, at den, der betaler for musikken, også bestemmer melodien. Hin smukke aften på operaens terrasse gled mit blik til sidst ud mod venstre, hvor man skimter Christiansborg. Her sid- der de 179 folkevalgte, som vi angiveligt har lagt vores skæbne i hænderne på gennem frie og hemmelige valg. Christiansborg er ikke nogen lille bygning. Men oppe fra toppen af operaen så den nu lille og uanselig ud den aften. DEBAT 15

18 Ung arkitekt + lys idé = M Hvorfor vente på at blive kaldt til samtale, når man kan skabe sit eget det udnyttede Signe Voltelen. Hun kontaktede Danmission med en idé opgaver på arkitekten, der har formået at sælge et koncept, hvori hun Af Gitte Sørensen En uge efter at jeg havde taget min afgang fra bygningslinjen på Kunstakademiets Arkitektskole i København, skrev jeg en forretningsplan, der handlede om Møbelstationen, og den sendte jeg til Danmission, fortæller 30-årige Signe Voltelen. Hun har sat sig til rette ved et ternet køkkenbord i den genbrugsforretning, hun selv fik ideen til, og hun er daglig leder af den utraditionelle butik. Over døren ind til et lille tekøkken hænger der broderede sofapuder på stribe, og i baglokalet står en frivillig medhjælper og er ved at male et møbel. RETROSTIL Signe Voltelen er stolt over, at hendes idé om et butikskoncept, hvor retromøbler sættes i stand og tilføres noget nyt, er blevet realiseret og har skaffet hende en projektansættelse på to år. Men nu er hun altså heller ikke typen, der forventer, at tingene bare sker af sig selv. Det fik pressechef i Danmission, Torben Engelhardt Holm, også indtryk af, da arkitekten for et år siden kom forbi for at fremlægge en idé, der lignede noget, hans organisation selv havde flirtet lidt med. Signe var meget lyttende og fornem- mede hurtigt, hvor vi kunne mødes. Herefter arbejdede hun meget selvstændigt, og ud fra organisationens grundtanker har hun givet vores butikker et mere moderne udtryk, end vi selv kunne have gjort, og har samtidig med få, billige virkemidler formået at ramme en trend. At Signe Voltelen overhovedet kom på ideen om Møbelstationen hang sammen med hendes overvejelser om, hvor i alverden hun skulle finde arbejde som arkitekt: Alle ved, at der ikke er meget arbejde at komme efter for nyuddannede arkitekter, så jeg gik tidligt i gang med at tænke over, hvordan min fremtidige hverdag kunne forme sig. Jeg ønskede ikke at sidde mange timer foran en computer og ville hellere finde et kreativt og varieret arbejde, hvor jeg var i kontakt med rare mennesker. Samtidig med arktektstudierne tog Signe to semestre på Handelshøjskolen i projekt- og innovationsledelse, hvor hun fik øjnene op for, at arkitektuddannelse i virkeligheden kan anvendes til en bred vifte af jobs: Min underviser var en stor fortaler for at lave koblinger mellem forskellige arbejdsområder og for, at vi skulle se os selv som jobtagere. Det er oppe i tiden, at man skal formulere sig egen jobsituation, og her fik jeg redskaber til vinkle mit eget fag anderledes almindelig projektledelse og styring af innovative processer. REGULÆRT ARKITEKTARBEJDE Samarbejdet med Danmission greb hurtigt om sig. Signe Voltelens faglighed som arkitekt og hendes evne til nytænkning, fik pressechef Torben Engelhardt Holm til også at knytte hende til et andet projekt, som Danmission var i gang med i Odense. En stor lagerhal skulle omdannes til en kæmpemæssig genbrugsbutik, og Signe Voltelen rejste hver uge til Odense for at være rådgiver og talskvinde for Danmission i forbindelse med ombygningen. Jeg startede med at holde byggemøder med elektrikere og entreprenørens arkitekt. Senere skulle jeg konvertere fabrikslokalet til en lækker indretningsbutik i en frisk indpakning. Det indebar feks. en disponering af, hvordan rum- 16 Danmission Danmission er en folkekirkelig missions- og udviklingsorganisation, der arbejder i tredje-verdens lande som Indien, Bangladesh og Tanzania. I Danmark har Danmission 80 genbrugsbutikker baseret på frivillig arbejdskraft. Sidste skud på stammen er en gigantisk genbrugsbutik i en lagerhal i Odense på Skibhusvej 52B samt Møbelstationen i Ravnsborggade 20A på Nørrebro i København.

19 øbelstationen + eget job job? Arkitekter er uddannet til at tænke i nye utraditionelle baner, og om en butik, og et år senere åbnede Møbelstationen. Nu venter flere selv indgår. Signe har ikke alene skabt sit eget job. Hun har også nytænkt vores organisations måde at brande os på, og hun har sparet os for penge ved sin måde at gribe nogle af opgaverne an på. (Danmissions pressechef Torben Engelhardt Holm) Signe Voltelen fandt ud af, at Danmission kun havde helt almindelige genbrugsbutikker og fremlagde ideen om Møbelstationen en butik, der kan ses som en pendant til Folkekirkens Nødhjælps Fisk -butikker, hvor genbrugstøj bliver omdannet til modetøj og solgt til lidt højere priser. JOB OG KARRIERE 17

20 met skulle bruges, en analyse af hvordan folk bevæger sig i butikker samt mit eget design af flere kæmpe lysekroner ud fra nogle kedelige lysstofrør. MERE KREATIV OG MINDRE KØBMAND Havde Signe Voltelen ikke selv henvendt sig til Danmission, ville pressechef Torben Engelhardt Holm aldrig have ansat en arkitekt til åbningen af en butik som Møbelstationen. Jeg ville have fokuseret på det forretningsmæssige og ledt efter en person med erfaring fra detailhandlen, men nu ved jeg, at helt andre uddannelser er kompetencegivende. Man kan sagtens være mere kreativ og mindre købmand, end vi forestillede os og alligevel løse vores opgaver til fuld tilfredshed, understreger pressechefen, der kun har positive ord til overs for samarbejdet med den unge arkitekt: Signe har ikke alene skabt sit eget job. Hun har også nytænkt vores organisations måde at brande os på, og hun har sparet os for penge ved sin måde at gribe nogle af opgaverne an på. Den erkendelse er Signe Voltelen også nået frem til. Hun havde en forestilling om, at virksomheder, chefer og direktører var nogle, man ikke kunne nærme sig, men nu ved hun, at man kan gå ind i en virksomhed og tilbyde sin ideer og arbejdskraft. Også på andre punkter har samarbejdet med Danmission været en lærerig proces: Jeg er blevet kastet ud i mange ting, som jeg ikke er uddannet til, og det har været en krævende proces, men det har også været fedt. Jeg har været nødsaget til at hente ekspertise hos folk, jeg kun kendte sporadisk og har ringet til virksomheder, tegnestuer og min fagforening for at få hjælp. Jeg er blevet kastet ud i mange ting, jeg ikke er uddannet til. Det har været en krævende proces, men det har også været fedt. Jeg har været nødsaget til at hente ekspertise hos folk, jeg kun kendte sporadisk. (Arkitekt Signe Voltelen om sit arbejde hos Danmission) Men samtidig føler hun sig også heldig, fordi Danmission har haft ressourcer til at træde til, når der skulle købes lokale, laves forhandlinger eller et nyt problem opstod, sådan at den unge arkitekt ikke stod alene. I dag er Signe Voltelen især godt tilfreds med, at hendes arbejdsdage altid byder på noget nyt: Selvom det lyder frelst, så giver det også mening, at jeg er med til at skabe noget, som ikke kun er til glæde for mig selv, slutter arkitekten, der før projektansættelsens udløb skal evaluere hele forløbet sammen med sin arbejdsgiver. Inden da er der lige 80 genbrugsbutikker, der trænger til et kritisk eftersyn af Signe Voltelen, og hun har ligesom Danmission allerede flere gode ideer i tankerne, som dog ikke kan afsløres her. 18 Møbelstationen Møbelstationen åbnede den 3. juni 2005 ud fra arkitekten Signe Voltelens idé om et butikskoncept, hvor genbrugsmøbler i retrostil udvælges, sættes i stand og tilføres noget nyt. Det kan feks. være en sjov farve, et anderledes mønster eller et nyt betræk. Signe Voltelen står for den daglige ledelse sammen med en række frivillige. Besøg Møbelstationen på adressen Ravnsborggade 20A, 2200 København N. Der er åbent mandag til fredag kl og lørdag kl

2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER!

2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER! 2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER! TAG UDFORDRINGEN OP! Trænger du til luft under vingerne? Vil du arbejde i en virksomhed, der spænder over 40 lande? Kan du se

Læs mere

TEMA: BYVÅBEN OG STORKOMMUNER

TEMA: BYVÅBEN OG STORKOMMUNER 5/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: BYVÅBEN OG STORKOMMUNER LÆS OGSÅ OM ARKITEKTFORBUNDETS LANDSMØDE I ÅRHUS OG VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET - Hvem byggede Marmorkirken? Hvornår?

Læs mere

Fysisk planlægger til Plankontoret

Fysisk planlægger til Plankontoret 7/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Soft CellS Stategi for fremtidens landsbyer dansk arkitekt i argentina tema: ledelse i arkitektverdenen www.mim.dk Fysisk planlægger til Plankontoret

Læs mere

TEMA: LIV I DE GAMLE FABRIKKER 5/2006 ROSKILDE FESTIVALENS STADSARKITEKT LYNFABRIKKEN NYT MERCEDES-BENZ MUSEUM

TEMA: LIV I DE GAMLE FABRIKKER 5/2006 ROSKILDE FESTIVALENS STADSARKITEKT LYNFABRIKKEN NYT MERCEDES-BENZ MUSEUM 5/2006 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: LIV I DE GAMLE FABRIKKER ROSKILDE FESTIVALENS STADSARKITEKT LYNFABRIKKEN NYT MERCEDES-BENZ MUSEUM MEDLEMSBUTIKKEN VIDENDELING, FORSIKRINGER, RABATTER

Læs mere

10/2007 DEN MASKULINE LYSESTAGE DEN GRØNNE TEGNESTUE NEW YORK/KØBENHAVN HVAD SKAL ARKITEKTER MED EN OVERENSKOMST?

10/2007 DEN MASKULINE LYSESTAGE DEN GRØNNE TEGNESTUE NEW YORK/KØBENHAVN HVAD SKAL ARKITEKTER MED EN OVERENSKOMST? 10/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DEN MASKULINE LYSESTAGE DEN GRØNNE TEGNESTUE NEW YORK/KØBENHAVN HVAD SKAL ARKITEKTER MED EN OVERENSKOMST? Arkitekternes Pensionskasse Rentesatser i

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 9/2007 HENNING LARSEN I ALBANIEN SMYKKEKUNSTNER, CAND.ARCH. TEMA: ARKITEKTERNES TILLIDSMÆND M/K

TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 9/2007 HENNING LARSEN I ALBANIEN SMYKKEKUNSTNER, CAND.ARCH. TEMA: ARKITEKTERNES TILLIDSMÆND M/K 9/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND HENNING LARSEN I ALBANIEN SMYKKEKUNSTNER, CAND.ARCH. TEMA: ARKITEKTERNES TILLIDSMÆND M/K Arkitekternes Pensionskasse Rentesatser i AP 2007 Pensionsordninger:

Læs mere

6/2006 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: ANTISTRESS DANSKE ARKITEKTER I MEXICO NYE ARKITEKTJOBS I BYGGEBRANCHEN

6/2006 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: ANTISTRESS DANSKE ARKITEKTER I MEXICO NYE ARKITEKTJOBS I BYGGEBRANCHEN 6/2006 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: ANTISTRESS DANSKE ARKITEKTER I MEXICO NYE ARKITEKTJOBS I BYGGEBRANCHEN Arkitektur Guide Øerne Arkitektur Guide Øerne Med Arkitektur Guide Øerne

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

verdens mest berejste pølsevogn

verdens mest berejste pølsevogn verdens mest berejste pølsevogn Udgivet af Aarhus Entrepreneurship Centre, Aarhus Universitet 2010 Trykt hos Chronografisk A/S Alle billeder rettighedshaves af www.kontutto.com. Omslagsfoto, opslagsfoto

Læs mere

Folkehjælp. Juni 2011 nr. 96 Udgives af Dansk Folkehjælp. Helt frivilligt

Folkehjælp. Juni 2011 nr. 96 Udgives af Dansk Folkehjælp. Helt frivilligt Folkehjælp Juni 2011 nr. 96 Udgives af Helt frivilligt leder Indhold: Foto: Jan Kjær 6 4 10 Leder: Skal frivillige sikre velfærden? 3 på Facebook 4-5 Helt frivilligt 6-9 Rene hænder i Tanzania 10-13 Kampagne

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

KØBENHAVN en levende erhvervsby

KØBENHAVN en levende erhvervsby KØBENHAVN en levende erhvervsby Vild med København Chris MacDonald har aldrig haft en business-plan, alligevel står han bag sit eget succesrige firma "Grace Health", der naturligt nok sælger Energy management.

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

De 12 bud. Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen

De 12 bud. Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen D A N S K E T O P L E D E R E O M K O M M U N I K A T I O N De 12 bud Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen A N N E K AT R I N E L U N D, P E R N I L L E L E M É E & H E L L E P E T E R S

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

TEMA KUNST OG KULTUR PENGEVIRKE - 2/2014 TEMA: KUNST OG KULTUR 01

TEMA KUNST OG KULTUR PENGEVIRKE - 2/2014 TEMA: KUNST OG KULTUR 01 PENGEVIRKE - 2/2014 TEMA: KUNST OG KULTUR 01 TEMA KUNST OG KULTUR T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 4 TEATER UDEN AUTOPILOT 04 Teater Katapult laver teater man kan tænke over

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Privatrådgivere under hårdt tidspres/2 Hvad bliver det næste?/4 Forandringer på klods hold/6 Når chefen lytter med/8

Læs mere

1/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND

1/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND 1/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Arkitekternes Pensionskasse Rentesatser i AP 2007 Pensionsordninger: Livrenter 5 % Satser er excl. gruppeforsikring Opsparingsordninger: Ratepension

Læs mere