3/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND"

Transkript

1 3/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: DESIGNÅR 2005

2 ARKFOKUS no. 4: DANMARKS HAVNEBYER Næste nummer af ARKFOKUS udkommer i slutningen af september med interviews, reportager, debat, fagpolitiske artikler og nyheder fra arkitektverdenen. Månedens hovedtema i ARKFOKUS no. 4 er Danmarks havnebyer tomhed eller leverum, og arkitekt Hans Peter Hagens skriver om projekt Havnebutikken, hvor 39 yngre danske arkitekter præsenterer visionær arkitektur til havnene langs Danmarks 406 øer og halvøen Jylland. 208x132 Bygningssagkundige 18/07/05 12:51 Side 1 ALM. BRAND - beskæftiger sig med forsikring, bank, liv og pension, bilfinansiering, leasing samt børsmæglervirksomhed. Begrebet»Alm. sund fornuft«afspejler den holdning, vi står for i vores betjening af kunderne. Vi er en af Danmarks større finanskoncerner med en omsætning på knap 7 mia.kr. Vi lægger vægt på at være lokale, og over halvdelen af koncernens medarbejdere arbejder tæt på kunden på vores forsikringskontorer og bankfilialer over hele landet. ALM. BRAND BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Til vores byggetekniske afdeling søger vi bygningssagkyndige i hele landet. Vores forsikringsprodukter dækker såvel private som erhvervsvirksomheder og landbrug. Banken er blandt Danmarks 10 største banker og tilbyder et bredt sortiment af indlåns-, udlåns- og investeringsprodukter til attraktive priser. Alm. Brand Byggeteknik udarbejder tilstandsrapporter, energimærkninger og genbesigtigelser af ejendomme over hele landet. Til det formål er vi i gang med at udvide vores landsdækkende korps af beskikkede bygningssagkyndige. ARBEJDSOPGAVER Som bygningssagkyndig i Alm. Brand arbejder du selvstændigt ud fra dit hjemmekontor. Du vil være i daglig dialog med vores Servicecenter, som supporterer dig med aftaler, materialer og sparring. Som bygningssagkyndig i Alm. Brand skriver du selv dine rapporter. Dine arbejdsopgaver vil bestå i udfærdigelse af tilstandsrapporter og energimærker. KVALIFIKATIONER Du er beskikket bygningssagkyndig og godkendt energikonsulent Du er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt Du har forståelse for relationerne til forsikring Du har et godt kendskab til IT på brugerniveau Du har et solidt kendskab til byggebranchen hvad angår udbedringsmetoder, priser osv. Du kan lide at rådgive kunder og har en god situationsfornemmelse Du befinder dig godt i et travlt og til tider hektisk miljø Du har et godt humør og humoristisk sans VI TILBYDER En attraktiv lønpakke bestående af en god fast løn, pension og bonusaftale Vedligeholdelse af dit høje kompetenceniveau Gode muligheder for erfaringsudveksling VIL DU VIDE MERE Er du velkommen til at ringe til funktionschef Henrik Schriver på tlf ANSØGNING Send din ansøgning, gerne via mail, hurtigst muligt til: Alm. Brand Att.: Henrik Schriver Midtermolen København Ø eller via mail: ALM. SUND FORNUFT

3 INDHOLD: Udgiver ARKITEKTFORBUNDET ved direktør Ulrik Linvald Strandgade 27A 1401 København K T (+45) F (+45) E Ekspedition Arkitektens Forlag Ovengaden oven Vandet 10, København K T (+45) F (+45) E Redaktion Ansv. redaktør: Anne-Marie Gregersen Redaktionssekretær: Cornelius Colding Redaktion: Gitte Sørensen og Sofie Kjærsgaard Hansen, begge informationsmedarbejdere i ARKITEKTFORBUNDET E Grafiker Ziggy Fugmann Inspirationsgruppe Axel Bendtsen, Jette Mogensen, Nicolai Steinø, Niels Buchwald, Mads Uldall, Mikkel Frost, Pernille Herzberg, Peter Kjær, Sidse Grangaard, Sofie Kjærsgaard Hansen, Søren Risager, Thomas Dickson. Forsiden Katja Gyllinge og Ina Kristensen fra Dansk Design Center tester Snail Shell System, der vises på designcentrets udstilling DANISH. Snail Shell System er et mobilt udendørs hjem, der gør det muligt at skifte opholdssted og bo i forskellige omgivelser. Design: N55. Læs mere: Foto: Søren Kuhn Annoncer Steffen Petersen E Per Christensen E Lone Andersen E Repro og tryk PJ Schmidt Grafisk Produktion ISSN: Udkommer med 10 numre om året. Abonnement: 490 kr. årligt Artiklerne i ARKFOKUS står for den enkelte forfatters egen regning og er ikke nødvendigvis udtryk for bladets eller ARKITEKTFORBUNDETs holdning. 3 LEDER: I DEN OFFENTLIGE SAGS TJENESTE Der er stadig mange fordomme om arkitekter, der arbejder i det offentlige men de er udtryk for en forældet tankegang, fortæller Jan Christiansen, stadsarkitekt i Københavns Kommune. TEMA: DESIGNÅR HVAD SKAL VI MED DESIGNÅRET? Journalist Charlotte Jul stiller skarpt på efterårets tre store internationale designevents INDEX: 2005, Era 05 og Cumulus. 10 FREMTIDENS DESIGN Rejs med ind i fremtiden med Dansk Design Centers udstilling Danish framing the future of design. 12 LINK UP FOR AKTIVITETER OG JOBS Netværksplatformen Link Up vil hjælpe unge designere og arkitekter til at finde hinanden. 13 ØSTJYSK MØBELDESIGN Læs om den århusianske møbeludstilling Designworks05. DEBAT: 14 HVEM BYGGEDE THEBEN? Mon ikke det er på tide, at vi bliver voksne, og ser sandheden om forholdet mellem bygherre og arkitekt i øjnene, spørger journalist Flemming Kyed. 24 FIND VEJ I SKILTESKOVEN Dr.techn. Per Mollerup causerer om arkitekters noget problematiske forhold til skiltning. JOB OG KARRIERE: 16 UNG ARKITEKT + LYS IDÉ = MØBELSTATIONEN + EGET JOB Hvorfor sidde og vente på at blive kaldt til samtale, når man kan skabe sit eget job? spurgte arkitekt Signe Voltelen sig selv og det gav pote. 20 OFFENTLIGE MULIGHEDER De fleste forestiller sig, at det er småkedeligt at være ansat i en kommune. Arkitekt Cathrine B. Thackray er helt uenig. 25 ZOOM: Kort nyt om bøger og navne 29 FORBUNDSNYT: Kontingentnedsættelse ARKITEKTFORBUNDETs Landsmøde 2005 Valg til ARKITEKTFORBUNDETs Repræsentantskab Efterårsekskursion til Operaen 1

4 Efterårsekskursion til Operaen ARKITEKTFORBUNDET gentager forårets populære ekskursion til Operahuset - med visit i DR-Byen og Radiohuset. PROGRAM Tirsdag den 27. september 2005 PROGRAM Torsdag den 29. september : Vi mødes bag Hovedbanegården ved Reventlowsgade/ Istedgade, hvor bussen holder : Radiohuset Rosenørns Allé Arkitekter: Vilh. Lauritzens Tegnestue Rundvisning ved repræsentant fra Radiohuset og arkitekt Jens Ammundsen, Vilh. Lauritzens tegnestue. Kaffe i kantinen : DR-Byen Arkitekt Mette Lyng Hansen fra Jean Nouvels tegnestue fortæller om koncertsalsbyggeriet. Arkitekt Frederik Ejlers fra Gottlieb & Paludan fortæller om Segment : Frokost med øl/vand samt kaffe/kage : Operahuset Arkitekter: Henning Larsens Tegnestue Rundvisning backstage ved teknisk direktør Nikolaj Jensen og Steen Elsted Andersen fra Henning Larsens Tegnestue : Drink i Operaens café : Turen slutter ved Hovedbanegården : Vi mødes bag Hovedbanegården ved Reventlowsgade/Istedgade, hvor bussen holder : DR-Byen Arkitekt Mette Lyng Hansen fra Jean Nouvels tegnestue fortæller om koncertsalsbyggeriet. Arkitekt Frederik Ejlers fra Gottlieb & Paludan fortæller om Segment : Frokost med øl/vand samt kaffe/kage : Operahuset Arkitekter: Henning Larsens Tegnestue Rundvisning backstage ved teknisk direktør Nikolaj Jensen sammen med Steen Elsted Andersen fra Henning Larsens Tegnestue : Radiohuset Rosenørns Allé Arkitekter: Vilh. Lauritzens Tegnestue Rundvisning ved repræsentant fra Radiohuset og arkitekt Jens Ammundsen, Vilh. Lauritzens tegnestue. Kaffe i kantinen : Turen slutter ved Hovedbanegården. Pris og betaling: kr. pr. person. Forhøjet pris pga. deltagerafgift i Operaen. Indbetaling til ARKITEKTFORBUNDET senest d. 10. september 2005 på konto: eller pr. check. Mrk: Ekskursion ARKITEKTFORBUNDET husk at anføre navn/tegnestue. TILMELDINGSBLANKET Navn: Adresse: Tlf. og Sendes til Dorte Augustenborg, Kobberdamsvej 13, 3150 Hellebæk, T , mobil: , Tilmelding er først bindende, når betaling er modtaget. Efteruddannelsesmidler kan anvendes. Der gøres opmærksom på, at der IKKE gives økonomisk tilskud fra ARKITEKTFORBUNDET til ekskursioneerne. Forbundet yder dog 20% refusion til ledige medlemmer ved deltagelse i forbundets arkitekturarrangementer. Forbehold for evt. ændringer.

5 I DEN OFFENTLIGE SAGS TJENESTE De er snæversynede og firkantede kontrolpersoner, usexede lyseslukkere og bureaukrater, hvis faglige udvikling er gået i stå. Eller som VS-politiker og offentlig skatteembedsmand Chresten Amby formulerede det i midten af 70 erne med et vist gran af både humor og sandhed: I kommunerne er der kun de røde og de døde tilbage Sådan hed det sig. Og fordommene om de offentlig ansatte arkitekter fungerer stadig, men det er min påstand, at det kun er i meget ringe grad. I dag ser verden også den offentlige embedsverden noget anderledes ud. Nu er det langt mere attraktivt at arbejde som arkitekt i en kommunal, statslig eller anden offentlig sammenhæng. Det er meget større og krævende udfordringer, der møder den moderne embedsmand i en nutidig politisk verden, hvor især politisk offentlighed og demokratiske processer på alle niveauer præger virkeligheden. Som arkitekt eller planlægger indgår du som altid i et løbende planlægnings- og udviklingsforløb, men nu i nye tværfagligheder og komplekse sammenhænge. Én eller mange virkeligheder, der i høj grad præger det faglige arbejdsmiljø i staten, amter eller regioner og kommuner i dag. Grænserne mellem de private interesser og den offentlige sektor er mere udefinerbare, og i planlægningen er der ofte konkrete samarbejder mellem det offentlige og den private økonomi og investering. Dertil kommer, at mange dynamiske bygherrer i dag er offentlige eller halvoffentlige og agerer i forhold til deres interesser efter samme mønstre som private investorer. Via brede projektorganiseringer i kreative processer indgår den offentlig ansatte arkitekt i dag i en sammenhæng, der er langt mere dynamisk end tidligere. På én gang udfordrende og tilfredsstillende. Men under alle omstændigheder i et billede, der udvisker den traditionelle forskel mellem offentligt og privat ansat. Du må som embedsmand i arkitektur kæmpe for den arkitektoniske kvalitet i en til tider uoverskuelig jungle af primært økonomiske og politiske interesser. Og i denne virkelighed hele tiden have for øje, at din arbejdsmæssige indsats og din loyalitet ligger både i forhold til fagligheden og den befolkning, og dermed de politikere, du skal tjene. Her, i det politiske rum, kommer én af arkitekternes allersværeste discipliner, det formidlingsmæssige igen og igen til at stå sin prøve. At skulle forsvare og forklare planlægningens og arkitekturens faglige problemer er til enhver tid en vanskelig sag. Som offentlig ansatte arkitekter er vi en slags brobyggere; vi skal både kunne formidle den brede og folkelige arkitekturopfattelse og inddrage den smalle, mere nyskabende og akademiske arkitektur. Uden en sådan politisk og folkelig diskussion får vi ingen avantgarde og nybrud. Og at kæmpe for sit fag præcis i de rum, hvor beslutningerne tages det kan vel ikke være den værste dagligdag, man kan forestille sig. Jan Christiansen Stadsarkitekt Københavns Kommune Læs også interviewet med en offentlig ansat arkitekt, der er vild med sit job: side 20 LEDER 3

6 DANSK DESIGNÅR ARKFOKUS vender begrebet Designår 2005 et par omgange i luften og kigger nærmere på, hvad der sker på designfronten i løbet af september, hvor den internationale designelite valfarter til København for at deltage i konferencer, workshops, udstillinger og uddeling af verdens største designpris. Designår 2005 hvorfor nu det? Af Charlotte Jul Foto: Dansk Design Center De fleste danskere er efterhånden ved at få færten af, at 2005 er designår i Danmark ligesom i Sverige, Norge og Finland. Men hvad skal vi overhovedet med et dansk designår? Hvorfor er arkitekter og designere vigtige holdspillere for dansk erhvervsliv, når det gælder kreativitet, innovation, tallene på bundlinjen og det globale marked? Og hvordan kan design på unik vis være med til at forbedre tilværelsen for mange mennesker? Det handler bla. om, hvordan design defineres og hvad det indebærer. Designbegrebet er under forandring og refererer ikke længere kun til stole og borde men i stigende grad også til samfundsmæssige og økonomiske processer, hvor det feks. kan dreje sig om at skabe et brugervenligt skattesystem eller rekreative områder i tætbefolkede byer. Ifølge formanden for danske designere, Lise Vejse Klint, handler det udvidede designbegreb om at forholde sig radikalt til komplekse problemer. Vi spurgte hende, hvad Danmark kan bruge designåret til. Det udvidede designbegreb medfører en innovation, der er livsvigtig for dansk erhvervsliv på det globale marked. Lise Vejse Klint, formand for Danske Designere. Designåret er en vigtig begivenhed for Danmark, for design er i høj grad en del af den danske selvforståelse. INDEX: og Era 05 peger på nye måder at forstå og bruge design på. Derudover kommer det internationale designmiljø til København for at debattere fremtiden for design, hvilket er interessant for Danmark i det hele taget. Det udvidede designbegreb medfører en innovation, der er livsvigtig for dansk erhvervsliv på det globale marked, og derfor er det vitalt for dem at være tilstede i debatten, understreger Lise Vejse Klint. Alle de internationale cases, foredragsholdere og den internationale designforskning, der samles i Danmark i forbindelse med INDEX:, Era 05 og Cumulus sætter kød på de ord, der har haft tendens til at flyve rundt i luften og været svære at forholde sig til. Dokumentationen kan måles og vejes og forklare, hvordan og hvorfor design er en vigtig medspiller i immaterielle problemstillinger, afslutter Lise Vejse Klint. 4

7 INDEX: 2005 Design er midlet til at forbedre verden En rollator der transporterer store mængder vand fra vandhullet til landsbyen, et oppusteligt hus til hjemløse, en trusse med indbygget korset og et husprojekt, der renser den forurenede grund, mens man bor der. Produkterne og visionerne er mange, når INDEX: med temaet Design to Improve Life løber af stabelen i september. INDEX:, der er en delvis privat, delvis offentligt støttet organisation, har store ambitioner. Ambitionen er nemlig at gøre København og Danmark til en af verdens førende designnationer, og ønsket er, at INDEX: Awards de fem store designpriser bliver at sidestille med den svenske Nobelpris. INDEX: skal afvikles i København hvert fjerde år med start i år. INDEX: Awards er en del af programmet, hvor 118 af 538 indsendte forslag dyster om 5 priser på hver euro. De udvalgte projekter udstilles offentligt på fem af Københavns pladser med gratis adgang i 7 uger fra d. 23. september. Vi er begejstrede for de mange internationale designs, som skal vise verden, hvordan design på unik vis forbedrer livet for mennesker, siger INDEX: direktør Kigge Hvid. 17% af alle topnominerede er fra Danmark, hvilket nok skyldes, at kendskabet til INDEX: og INDEX: Awards er størst her. Og så er Danmark stærk inden for design og innovation, ikke at forglemme. INDEX: arbejder med en bredere definition af design, end vi er vant til. Design i dag er mere end det blotte produkt og designere arbejder ofte i teams med humanister, ingeniører, økonomer og sælgere for at udvikle produkter, services eller strategier. Et eksempel på en strategi kan opleves i byen Singapore, hvor indbyggerne sikres rent drikkevand gennem design af vandrensningsanlæg, hustandsomdelt information om vandbesparelse samt designede vandflasker. Alle tre trin er lige vigtige i designprocessen, fordi den ene del bakker op om den anden. Og det er den tværfaglige kombination af kompetencer, der kan gøre en forskel ifølge INDEX: Læs mere på INDEX: 2005 (INternational Design EXhibition) består af følgende arrangementer i København: INDEX: Awards Verdens største priser for design, der uddeles inden for kategorierne BODY, HOME, WORK, PLAY og COMMUNITY. En international jury har nomineret 118 af de 538 indsendte forslag til at være med i opløbet om de fem designpriser på hver euro. INDEX: Award Exhibition Fem offentlige pladser i København danner ramme om de nominerede forslag til designpriserne under temaet Design to Improve Life. Udstillingerne på de fem pladser i indre by er åbne i 7 uger, og så er de gratis at besøge. Udstillingen åbner d. 23. september. INDEX: Future Scenarios Rådhuspladsen i København bliver scene for udstillingen Future Scenarios, der er lavet af unge designstuderende fra Kina, Indien, De Forenede Arabiske Emirater, Sydafrika, Chile, USA og Danmark. De studerende virkeliggør fremtiden ved at designe produkter, services, strategier og mennesker, der skal leve i den forbedrede fremtidsverden. Udstillingen vises ligeledes i 7 uger med gratis adgang. Udstillingen åbner d. 23. september. INDEX: Views Summit Er et forum for verdens kreative ledere, erhvervsfolk og politikere, der mødes for at designe nye løsninger til problemer, der i dag gør livet dårligere for en række mennesker. Views er en blanding af foredrag, workshops og debat og er ment som en platform til dialog, der via workshops tvinger deltagerne til at komme med bud på nogle af verdens problemer. TEMA: DESIGNÅR

8 TrioBike INDEX: Awards TrioBike tilbyder byfamilierne en miljøvenlig transportmulighed og er designet af Lars Pedersen som et fleksibelt alternativ til bilen. Det innovative design er det første af sin slags, der er en kombination af en cykel og klapvogn i ét. Cyklen kan omdannes til klapvogn og kan bruges til børn fra spædbørnsalderen og helt op til 8-10 år. Boase INDEX: Awards Boase er en sammentrækning af ordene bo og oase og bygger på ideen om at bo socialt og bæredygtigt. Det bedste af det hele er, at det kan lade sig gøre samtidig med, at forurenede bygrunde renses ved hjælp af piletræsbeplanting. Det er designerne fra tegnestuen Force4; Andreas Lauesen, Christian Dalsdorf og Mikala Holme Samsøe, der har opfundet Boase. Bygningerne i Boase er placeret ved en gangbro 3 meter over jorden. De er færdiglavede fra fabrikken og løftes ind og fastgøres til pillerne. Pillerne fungerer desuden som måleinstrumenter for regnvandet, som vander planterne og fremskynder den biologiske rensning. Oppusteligt hus INDEX: Awards ParaSITE er skabt af designeren Michael Rakowitz. Projektet består af specialdesignede oppustelige telte, der kan vedhæftes bygningens ydre ventilationsåbning og skabe ly til hjemløse. Den varme luft, der forlader bygningens ventilationssystem, puster- og varmer teltet op. Teltene er lavet af lettilgængelige materialer som tape og plasticposer. For den hjemløse fungerer parasite som et tilflugtssted. Dets synlighed giver anledning til debat, og den nysgerrige fodgænger vil måske endda indbyde beboeren til diskussion. 6

9 Era 05 Nordisk verdenskongres Era 05 ( era = begyndelse) er en nordisk designkonference, der afholdes i fire etaper i løbet af september i de fire nordiske lande: Sverige, Norge, Finland og Danmark. Målet er at formulere en ny designdagsorden for vor tid og fremtid ved at omdefinere designbranchens- og designerens rolle. De fire nordiske events har hver deres tema; i Oslo er Design without Borders på dagsordenen, i Göteborg er det Safe and Secure in Everyday Life og i Helsinki er temaet Joining Forces. Den sidste kongres i det nordiske forløb foregår i København, hvor trådene fra de foregående events bindes sammen, og det nordiske aspekt sættes ind i en global kontekst. Era 05 tager den nordiske designtradition op til debat med udgangspunkt i den demokratiske og socialt bevidste tilgang, der er kendetegnende for Norden. Kongressen sætter fokus på, hvordan designernes kompetencer kan være fremmende for økonomi, produktion og innovation i den globale virkelighed. Era 05 lægger sig op af INDEX:s brede designdefinition, der tænker design som immaterielle problemstillinger. Design kan også være måder at tænke organisationsstruktur, ressourceoptimering eller trafiksikkerhed på. Det nye er, at designeren i højere grad end tidligere indgår i tværfaglige teams af kompetencer, der alle er relevante for det pågældende problem som det feks. er tilfældet med strategien for vandsikring i Singapore. Era 05 fokuserer på, hvordan designernes potentialer kan anvendes aktivt til at udvikle nye konkurrencemæssige fordele. Kongressen giver således dansk erhvervsliv en unik mulighed for at holde sig opdateret i forhold til den nyeste designviden og hvordan dette potentiale udnyttes i den stigende globalisering. Era 05 danner en nordisk fællesfront, som gavner nordiske virksomheders mulighed for at øge konkurrenceevnen. Det sker bla. ved at sætte fokus på designs kompetencer og på hvordan disse kan fremme økonomiske, men også produktmæssige forhold under den skærpede globale konkurrence, udtaler Marie Hansen fra Era 05. Erhvervslivet deltager i stor stil på konferencen, da design er et fælles nordisk satsningsområde. Era 05 s mange sponsorer kommer ligeledes fra erhvervslivet, og har indset, at design ikke længere kun er produktorienteret, men også kan være metoder til forandring. Designbegivenheden INDEX: består af en prisuddeling og flere designudstillinger, mens Era 05 er et fagligt forum for dialog, hvor målet er at sætte fokus på designs rolle i fremtiden, fortæller Marie Hansen. Set med danske øjne er Era 05 godt på lang sigt, fordi eliten af designere, eksperter, forskere og foredragsholdere kommer til København i forbindelse med designåret, og giver erhvervslivet mulighed for at trække på disse ressourcer i fremtiden, understreger hun. Era 05 er et samarbejde mellem de 16 førende designinstitutioner i Norden og tre internationale: Icograda, ICSID og IFI. Kongressen lægger op til en tværfaglig indgangsvinkel til en række samfundsmæssige og økonomiske temaer med design som katalysator. Over mennesker deltager på Era 05, hvor 128 internationalt anerkendte foredragsholdere, forskere, erhvervsledere og andre designeksperter giver deres bidrag til debatten. Kongressen i København bliver den afsluttende event, der løber over 3 dage i Bella Centret og på 7 andre lokaliteter rundt om i byen. Kongressen er bygget op af forskellige spor, så man kan shoppe individuelt mellem de forskellige foredrag og debatter alt efter fagområde. Era 05 afholdes i København i dagene september. De tre andre konferencer under Era 05 afholdes i Oslo, Helsinki og Göteborg september. Hele programmet kan downloades på TEMA: DESIGNÅR

10 Prinsestolen. Design: Louise Campbell. Moderne teknologi med et forfinet udtryk. Oprindelig skabt til Kronprins Frederik i forbindelse med en designkonkurrence i (Fra Dansk Design Centers udstilling Danish ) Foto: Hay Split. Design: Gopingpong. Er det tyngekraften, der trækker os fra hinanden? Eller er det tyngdekraften, der holder os sammen? Et møbel, der inviterer til dialog. (Fra Dansk Design Centers udstilling Danish ) Foto: Gopingpong 8

11 Cumulus 60 designskoler i Europa samarbejder om innovation Design er på alles læber som det 21. århundredes nye dampmaskine. De store omvæltninger i form af globale samarbejder og nye måder at arbejde, leve og bo på, stiller nye krav og udfordringer til skoleskemaet for verdens designstuderende. Cumulus er et netværk for skoler og universiteter for kunst, design og medier i Europa. Opgaven er så omfattende, at det, ifølge Cumulus præsident, finske Yrjö Sotamaa, bør diskuteres i et internationalt forum, og derfor er et af temaerne på Cumuluskonferencen i København, om netværket skal udvides globalt. Men hvordan udvikles uddannelserne, så de kan holde trit med det udvidede designbegreb og den stadigt større betydning, som design tilskrives i samfundet? Rektor for Danmarks Designkole, Gösta Knudsen, der også sidder i bestyrelsen af Cumulusnetværket siger: Den største udfordring i øjeblikket er det nye designbegreb, for hvis alt er design, ender det med at være ingenting. Det er vigtigt at fastholde rødderne i håndværket samtidig med, at faget skal fornys. Designerne har altid haft tæt kontakt til materialet, og det er afgørende, at den er der, selvom designfaget også skal udvikles gennem forskning og et tættere samarbejde med erhvervslivet. Cumulus-kongressen for de samarbejdende designskoler har innovation og fremtidens design på dagsordenen, når de mødes i september. Cumulus ligger samtidig med Era 05 og INDEX: for at skabe synergi mellem aktiviteterne og nyde godt af den række af internationale designeksperter og forskere, der gæster København i den begyndende efterårsmåned. Cumulus har udskrevet en parrallelkonkurrence for netværkets studerende efter de fem INDEX: kategorier WORK, PLAY, BODY, HOME og COMMUNITY. De vindende forslag bliver udstillet sammen med de øvrige INDEX: nominerede på pladser i det indre København. De studerende, der har vundet, får overrakt deres priser til INDEX: Awards show, ligesom de deltager i workshops under INDEX: Views, hvor kreative ledere samarbejder om nye løsninger på komplekse verdensproblemer sammen med unge designere. Cumulus har eksisteret i 10 år på baggrund af et initiativ mellem flere europæiske designskoler heriblandt Danmarks Designskole. 60 designskoler fra 35 lande er repræsenteret i netværket. Cumulus-konferencen afholdes på Danmarks Designskole september. Du kan se hele programmet for Cumulus-konferencen på Danmarks Designskoles hjemmeside og læse mere om baggrunden for Cumulus-sammenslutningen på TEMA: DESIGNÅR

12 Fremtidens design Foto: Dansk Design Center Hvad er designs rolle i det 21. århundrede? Det kan man blive lidt klogere på ved at stikke hovedet indenfor i Dansk Design Center, vis-à-vis Tivoli, der fejrer designåret 2005 med den udfordrende udstilling DANISH framing the future of design. Med bidrag fra de yngre generationer af danske designere er DANISH ligesom titlen, der giver associationer til alt fra wienerbrød til klassisk dansk møbelkunst bevidst provokerende, og designet udmærker sig ved stærke æstetiske udtryk, social bevidsthed og nye udtryksformer. Det er ikke her, udstillingsgæsten præsenteres for hæderkronet dansk design serveret på et sølvfad, for det handler om fornyelse, fremtidens design og meget mere end blot at se på smukke genstande. Publikum kan frit bevæge sig rundt i DANISH-verdenen, hvor designet står til afprøvning og kritisk vurdering inden for 5 temaer: OUTERNATIONAL: I det offentlige rum er vi alle omgivet af logoer, skilte og informationssøjler, ligesom vi kommunikerer budskaber med feks. designercykler, mode og kropsdesign. HELP ME HELP YOU: Når det gælder hjælpemidler som feks. kørestole til børn, arbejder designere i dag med ekspressivt, individuelt design og et stærkt æstetisk udtryk uden at gå på akkord med funktionen. YOU BETTER WORK: Arbejdspladsen er i stor stil blevet scenen for selvrealisering, og vi kræver originale omgivelser. BLAH. BLAH. BLAH.: Diskret elegance er på vej ud i kulden inden for kommunikationsdesign, grafik, illustrationer, modedesign og musikvideoer. HOME SWEET HOME: Hjemmet er vor tids bolværk mod en kaotisk globaliseret verden. Her har dekoration og kunsthåndværk fået en renæssance, og det masseproducerede boligdesign tilføres individuelt touch med vægt på humor, historie og kritisk indhold. DANISH framing the future of design vises indtil 13. november 2005 i Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27. Koncept: Henrik Most. Arkitektur: Louise Campbell. Åbningstider: Man-fre kl , onsdag kl (gratis adgang onsdage), weekend og helligdage kl Læs mere: Design, der vil andet end bare at se godt ud: Rejs med ind i fremtiden med Dansk Design Centers udstilling DANISH framing the future of design og oplev et radikalt bud på begrebet Danish design fra en ny generation af designere. Imprint. Design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen for den svenske møbelproducent Lammhults. En bæredygtig stol i det nye, miljøvenlige træfibermateriale Cellupress. Fibre af feks. eg, gran og bark. (Fra Dansk Design Centers udstilling Danish ) Foto: Lammhults Möbel AB 10

13 P.G.A.L.W. Design: Felix de Voss. Et intimt møbel til fire personer, som kan erstatte det anonyme møderum. Bænkene kan trækkes ud / skubbes ind, så man sparer på pladsen. (Fra Dansk Design Centers udstilling Danish ) Foto: Jeppe Gudmundsen-Holmgreen TEMA: DESIGNÅR

14 Link Up til aktiviteter og jobs Netværksplatformen Link Up vil hvert år i oktober præsentere en Showcase, der omdanner københavnske butikker eller tegnestuer til levende udstillinger om ny arkitektur og design. Link Up opfordrer unge danske arkitekter og designere til at powernetværke: Vi vil gerne skabe en fælles debat og et åbent forum, hvor man deler ud af egne erfaringer. Et træk, vi tror, er nyt inden for design- og arkitekturverdenen, hvor mange tidligere har haft svært ved at dele tanker og visioner. Vores generation har fundet ud af, at det bedre kan betale sig at stå sammen, så vi på den måde kan markere os stærkere blandt de ældre, erfarne arkitekter, der har siddet på faget i lang tid, siger Ida Marie Nissen, der er en af de fem initiativtagere bag Link Up. SHOWCASE Link Up er et frivilligt initiativ og en uformel platform på nettet, hvor nyheder om udstillinger, konkurrencer, jobmuligheder, foredrag og andre events sendes ud til netværket af unge arkitekter og designere, og sideløbende bakkes netværksaktiviteterne op live af foredrag, sammenkomster og udstillinger. Link Up, der startede i oktober sidste år, vil hvert år præsentere en Showcase, der omdanner københavnske butikker eller tegnestuer til levende udstillinger om nyt design og arkitektur. Det er meningen, at udstillingerne skal give et fingerpeg om, hvor den kreative danske undergrund bevæger sig hen, og Showcase kører i år parrallelløb med de to store internationale designevents i København i designåret 2005 INDEX: og Era 05. I forbindelse med Showcase vil der være en række aftenarrangementer, hvor designere og arkitekter kan date mulige samarbejdspartnere og se, om kemi og ideer danner basis for et potentielt parløb. PUMA-cykel. Design: Jens Martin Skibsted, Biomega. En cool cykel til det urbane liv. Cyklen kan foldes og bruges som lås. Hvis låsen brydes, kan tyven ikke bruge cyklen. (Fra Dansk Design Centers udstilling Danish ) Foto: Biomega Link Up er et frivilligt initiativ, og holdet bag konceptet håber på flere sponsorer og samarbejdspartnere, så Link Up kan cementere sit netværkspotentiale til gavn for både sponsorer, arkitekter, designere, erhvervsfolk og det fremtidige kreative miljø i Danmark. Læs mere på 12

15 Østjysk møbeldesign Designår 2005 i Århus: Med en ambitiøs talentmasse af unge, ueksponerede designere kan Århus sagtens måle sig med de internationale metropoler, når det gælder kreativt potentiale og innovative ideer. Det mener bla. initiativgruppen bag møbel- og designudstillingen Designworks05, hvor 20 østjyske talenter d september vil præsentere deres værker i Arne Jacobsens verdensberømte rådhushal i Århus. Designworks05 er en visionær udstilling, der inviterer både publikum og producenter til at hente inspiration og opleve, hvad der rører sig i det innovative vækstlag. Her transformeres stregkoder feks. til et sofabord; den traditionelle gyngestol præsenteres i en moderne fortolkning, hvor konstruktionen tager udgangspunkt i kroppens balancecenter, og et mobilt rum bliver til et møbel, der giver mulighed for små udflugter fra en travl hverdag. AJ ville sikkert have sat pris på det innovative østjyske design med de internationale ambitioner. Designworks05, Rådhushallen i Århus. Åben den september Alle dage kl (gratis adgang). Læs mere på TEMA: DESIGNÅR

16 Hvem byggede Theben? Arkitekturen og bygherrerne: Måske skulle vi se at blive voksne og erkende den gamle sandhed om, at den, der betaler for musikken, også bestemmer melodien, mener freelancejournalist Flemming Kyed. Hvem byggede Theben med de syv porte?/ I bøgerne står kongernes navne./ Har kongerne slæbt stenene sammen?/ Og Babylon, ødelagt atter og atter / Hvem byggede det op så mange gange? I hvilke huse/ I det guldglinsende Lima boede håndværkerne?/ Hvor gik murerne hen den aften, da den kinesiske/ mur var færdig?/ Det store Rom var fuldt af triumfbuer. Hvem/ Rejste dem? (Bertolt Brecht: En læsende arbejders spørgsmål ) Babelstårnet af den flamske maler Pieter Breugel d. Ældre (1563) 14

17 I velstandens, nyliberalismens og egoernes tidsalder er der vel ingen, der gider høre på den slags gammelkommunistiske sludder. Alligevel randt Brechts ord mig i hu en skøn sommeraften, hvor jeg så ud over Københavns Havn fra den øverste terrasse på Mærsk Mc-Kinney Møllers nye opera. Der er ikke noget nyt i, at STORE MÆND bygger sig mindesmærker til Guds, nationens og egen ære. Heller ikke i Danmark. Fra det virkelig storslåede som Christian d. 4.s indsats som bygherre med enkeltbygninger som Rosenborg Slot, Børsen, Rundetårn og Regensen og hele byer med sigende navne som Kristianstad, Kristianopel, Christiania (Oslo) og Kristiansand. Og så til nutidens mere tragikomiske eksempler som Farum Park, skamstøtten over Peter Brixtoftes kuldsejlede Farum-eventyr. Efter sigende interesserer hr. Møller sig ikke synderligt for opera. Men hans rådgivere sagde ham, at en sådan var et passende monument. Og at den ligger på Dokøen er ingen tilfældighed. Slet ikke. Den afslutter aksen fra Marmorkirken over Amalienborg til rederens egen Amaliehaven. Marmorkirken hedder egentlig Frederikskirken. Den blev påbegyndt i 1749, men standset under Struensee. Tomten lå hen som græsning for geder, men i 1874 købte finansmanden C.F. Tietgen den og gjorde den færdig i Amalienborg har været kongeresidens siden 1794 med de symmetriske palæer, der indrammer Salys rytterstatue af Frederik d. 5. i antik kejserdragt. Efter sigende kostede statuen lige så meget som palæerne tilsammen. Det er i det perspektiv, man skal se den nationalt sindede hr. Møllers opera. Nu ligger kongens slot så omgivet og bevogtet af to store danske erhvervsledere, rigmænd og mæceners byggerier. På rad og række: Gud, Konge og Fædreland? Der er ikke mange markante bygningsværker, der er forbundet med kvinders navne. Fordi det er mænd, der har haft magten og pengene. Men måske også fordi kvinder ikke har den samme drift efter at bygge mausolæer for sig selv? Og hvor er så arkitekterne og bygmestrene i alt dette? Det er Chr. d.4. og ikke Hans van Steenwinckel, der huskes. Operaen er hr. Møllers ikke Henning Larsens. Vor store arkitekt fortæller selv, at hr. Møller sluttede en ophedet diskussion om de gitre, der ifølge nogle får operaen til at ligne en ishockeymaske med hat, med ordene: Er det ikke på tide, de bliver voksen, hr. Larsen. Jo, måske skulle både hr. Larsen og vi andre se at blive voksne og erkende den gamle sandhed om, at den, der betaler for musikken, også bestemmer melodien. Hin smukke aften på operaens terrasse gled mit blik til sidst ud mod venstre, hvor man skimter Christiansborg. Her sid- der de 179 folkevalgte, som vi angiveligt har lagt vores skæbne i hænderne på gennem frie og hemmelige valg. Christiansborg er ikke nogen lille bygning. Men oppe fra toppen af operaen så den nu lille og uanselig ud den aften. DEBAT 15

18 Ung arkitekt + lys idé = M Hvorfor vente på at blive kaldt til samtale, når man kan skabe sit eget det udnyttede Signe Voltelen. Hun kontaktede Danmission med en idé opgaver på arkitekten, der har formået at sælge et koncept, hvori hun Af Gitte Sørensen En uge efter at jeg havde taget min afgang fra bygningslinjen på Kunstakademiets Arkitektskole i København, skrev jeg en forretningsplan, der handlede om Møbelstationen, og den sendte jeg til Danmission, fortæller 30-årige Signe Voltelen. Hun har sat sig til rette ved et ternet køkkenbord i den genbrugsforretning, hun selv fik ideen til, og hun er daglig leder af den utraditionelle butik. Over døren ind til et lille tekøkken hænger der broderede sofapuder på stribe, og i baglokalet står en frivillig medhjælper og er ved at male et møbel. RETROSTIL Signe Voltelen er stolt over, at hendes idé om et butikskoncept, hvor retromøbler sættes i stand og tilføres noget nyt, er blevet realiseret og har skaffet hende en projektansættelse på to år. Men nu er hun altså heller ikke typen, der forventer, at tingene bare sker af sig selv. Det fik pressechef i Danmission, Torben Engelhardt Holm, også indtryk af, da arkitekten for et år siden kom forbi for at fremlægge en idé, der lignede noget, hans organisation selv havde flirtet lidt med. Signe var meget lyttende og fornem- mede hurtigt, hvor vi kunne mødes. Herefter arbejdede hun meget selvstændigt, og ud fra organisationens grundtanker har hun givet vores butikker et mere moderne udtryk, end vi selv kunne have gjort, og har samtidig med få, billige virkemidler formået at ramme en trend. At Signe Voltelen overhovedet kom på ideen om Møbelstationen hang sammen med hendes overvejelser om, hvor i alverden hun skulle finde arbejde som arkitekt: Alle ved, at der ikke er meget arbejde at komme efter for nyuddannede arkitekter, så jeg gik tidligt i gang med at tænke over, hvordan min fremtidige hverdag kunne forme sig. Jeg ønskede ikke at sidde mange timer foran en computer og ville hellere finde et kreativt og varieret arbejde, hvor jeg var i kontakt med rare mennesker. Samtidig med arktektstudierne tog Signe to semestre på Handelshøjskolen i projekt- og innovationsledelse, hvor hun fik øjnene op for, at arkitektuddannelse i virkeligheden kan anvendes til en bred vifte af jobs: Min underviser var en stor fortaler for at lave koblinger mellem forskellige arbejdsområder og for, at vi skulle se os selv som jobtagere. Det er oppe i tiden, at man skal formulere sig egen jobsituation, og her fik jeg redskaber til vinkle mit eget fag anderledes almindelig projektledelse og styring af innovative processer. REGULÆRT ARKITEKTARBEJDE Samarbejdet med Danmission greb hurtigt om sig. Signe Voltelens faglighed som arkitekt og hendes evne til nytænkning, fik pressechef Torben Engelhardt Holm til også at knytte hende til et andet projekt, som Danmission var i gang med i Odense. En stor lagerhal skulle omdannes til en kæmpemæssig genbrugsbutik, og Signe Voltelen rejste hver uge til Odense for at være rådgiver og talskvinde for Danmission i forbindelse med ombygningen. Jeg startede med at holde byggemøder med elektrikere og entreprenørens arkitekt. Senere skulle jeg konvertere fabrikslokalet til en lækker indretningsbutik i en frisk indpakning. Det indebar feks. en disponering af, hvordan rum- 16 Danmission Danmission er en folkekirkelig missions- og udviklingsorganisation, der arbejder i tredje-verdens lande som Indien, Bangladesh og Tanzania. I Danmark har Danmission 80 genbrugsbutikker baseret på frivillig arbejdskraft. Sidste skud på stammen er en gigantisk genbrugsbutik i en lagerhal i Odense på Skibhusvej 52B samt Møbelstationen i Ravnsborggade 20A på Nørrebro i København.

19 øbelstationen + eget job job? Arkitekter er uddannet til at tænke i nye utraditionelle baner, og om en butik, og et år senere åbnede Møbelstationen. Nu venter flere selv indgår. Signe har ikke alene skabt sit eget job. Hun har også nytænkt vores organisations måde at brande os på, og hun har sparet os for penge ved sin måde at gribe nogle af opgaverne an på. (Danmissions pressechef Torben Engelhardt Holm) Signe Voltelen fandt ud af, at Danmission kun havde helt almindelige genbrugsbutikker og fremlagde ideen om Møbelstationen en butik, der kan ses som en pendant til Folkekirkens Nødhjælps Fisk -butikker, hvor genbrugstøj bliver omdannet til modetøj og solgt til lidt højere priser. JOB OG KARRIERE 17

20 met skulle bruges, en analyse af hvordan folk bevæger sig i butikker samt mit eget design af flere kæmpe lysekroner ud fra nogle kedelige lysstofrør. MERE KREATIV OG MINDRE KØBMAND Havde Signe Voltelen ikke selv henvendt sig til Danmission, ville pressechef Torben Engelhardt Holm aldrig have ansat en arkitekt til åbningen af en butik som Møbelstationen. Jeg ville have fokuseret på det forretningsmæssige og ledt efter en person med erfaring fra detailhandlen, men nu ved jeg, at helt andre uddannelser er kompetencegivende. Man kan sagtens være mere kreativ og mindre købmand, end vi forestillede os og alligevel løse vores opgaver til fuld tilfredshed, understreger pressechefen, der kun har positive ord til overs for samarbejdet med den unge arkitekt: Signe har ikke alene skabt sit eget job. Hun har også nytænkt vores organisations måde at brande os på, og hun har sparet os for penge ved sin måde at gribe nogle af opgaverne an på. Den erkendelse er Signe Voltelen også nået frem til. Hun havde en forestilling om, at virksomheder, chefer og direktører var nogle, man ikke kunne nærme sig, men nu ved hun, at man kan gå ind i en virksomhed og tilbyde sin ideer og arbejdskraft. Også på andre punkter har samarbejdet med Danmission været en lærerig proces: Jeg er blevet kastet ud i mange ting, som jeg ikke er uddannet til, og det har været en krævende proces, men det har også været fedt. Jeg har været nødsaget til at hente ekspertise hos folk, jeg kun kendte sporadisk og har ringet til virksomheder, tegnestuer og min fagforening for at få hjælp. Jeg er blevet kastet ud i mange ting, jeg ikke er uddannet til. Det har været en krævende proces, men det har også været fedt. Jeg har været nødsaget til at hente ekspertise hos folk, jeg kun kendte sporadisk. (Arkitekt Signe Voltelen om sit arbejde hos Danmission) Men samtidig føler hun sig også heldig, fordi Danmission har haft ressourcer til at træde til, når der skulle købes lokale, laves forhandlinger eller et nyt problem opstod, sådan at den unge arkitekt ikke stod alene. I dag er Signe Voltelen især godt tilfreds med, at hendes arbejdsdage altid byder på noget nyt: Selvom det lyder frelst, så giver det også mening, at jeg er med til at skabe noget, som ikke kun er til glæde for mig selv, slutter arkitekten, der før projektansættelsens udløb skal evaluere hele forløbet sammen med sin arbejdsgiver. Inden da er der lige 80 genbrugsbutikker, der trænger til et kritisk eftersyn af Signe Voltelen, og hun har ligesom Danmission allerede flere gode ideer i tankerne, som dog ikke kan afsløres her. 18 Møbelstationen Møbelstationen åbnede den 3. juni 2005 ud fra arkitekten Signe Voltelens idé om et butikskoncept, hvor genbrugsmøbler i retrostil udvælges, sættes i stand og tilføres noget nyt. Det kan feks. være en sjov farve, et anderledes mønster eller et nyt betræk. Signe Voltelen står for den daglige ledelse sammen med en række frivillige. Besøg Møbelstationen på adressen Ravnsborggade 20A, 2200 København N. Der er åbent mandag til fredag kl og lørdag kl

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

28 maj 2015. Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter

28 maj 2015. Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter 28 maj 2015 Nr. 5-28. maj 2015. Nr. 5 Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter Af Eva Birgitte Jensen Fotos:

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder.

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder. Drømmen om at et byggeprojekt kan overskues, styres og kontrolleres af én aktør er urealistisk. Det er på tide at gøre op med denne forældede tankegang, der i sidste ende fører til dårligt byggeri uden

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 5. og 6. september 2014 i Bella Center HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? Mød 1.500 beslutningstagere fra alle landets almene boligorganisationer på Danmarks største messe for almene boliger. Over 50 udstillere

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

BYBIERNES ÅR. Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013

BYBIERNES ÅR. Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013 BYBIERNES ÅR 2013 Vinder af Den Socialøkonomiske Årspris 2013 Natur, produktion og samfund Bybi er en virksomhed, der tager udgangspunkt i bierne. Vi vil skabe en industri i Danmarks byer, der sætter gang

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Udvikling på et solidt fundament Vi har udviklet os meget hos Jönsson a/s igennem vores lange historie og især i de senere år er det

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

Bevægelse Bevægelse i skolen

Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Intet mindre end en verdens-sensation!! 6 elektroniske legepladser samlet på ét sted Det begyndte med en Spider på legepladsen ved hovedindgangen, og nye lege kom

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Ringkøbing-Skjern åbner dørene!

Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern Erhvervscenter og Akademikerkampagnen inviterer til Match- og Netværksdag den 6. februar 2013. Programmet for dagen er følgende: 08.00 Afgang fra Århus

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling er en del af afdelingen Organisation og Personale, hvor man varetager opgaver, som retter sig mod organisationens ledelse og personale, herunder ledelses-

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Alfred - ledelse Arbejdsglæde og motivation

Alfred - ledelse Arbejdsglæde og motivation Alfred - ledelse Arbejdsglæde og motivation Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. Maj & 20. maj 2014 Middelfart & Køge Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS alfred@alfred.as www.alfred.as

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Vejen til et bedre projekt

Vejen til et bedre projekt Lærervejledning Kort til handling Vejen til et bedre projekt Indhold: Udvikling og læring gennem deltagelse 2 Giv plads for nye tanker 2 Sådan bruger du 100 Kort til handling 3 Den digitale del 4 Eksempler

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Flirt med SMS Væk hendes interesse SMS-Flirting hvorfor? Guiden her er skrevet til dig som gerne vil være bedre til eller lære at flirte og score over SMS. Den tager udgangspunkt i, at det er en ny pige

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev.

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev. NYHEDSBREV NR. 21, 19. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Iværksætteruge med fuld musik side 2 Iværksætterpris 2012 til Cre8tek Denmark side 4 Ingen udsigt til at Hjørring

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Pressemeddelelse Oktober 2013 blickfang Copenhagen er årets shopping-event! Download af pressebilleder på

Pressemeddelelse Oktober 2013 blickfang Copenhagen er årets shopping-event! Download af pressebilleder på Pressemeddelelse Oktober 2013 blickfang Copenhagen er årets shopping-event! Om kun fire uger er det igen tid til den internationale designmesse blickfang, der både er designscenens hot spot og årets design-shopping-event

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

Københavns. kreative rum

Københavns. kreative rum Københavns kreative rum lokomotivværkstedet - kontrasternes holdeplads! Et nyt alternativ Er I på udkig efter en ny lokation til den kommende produktlancering, den næste konference, udstilling, messe,

Læs mere

OM OS/ Med venlig hilsen Mikkel Jerger / Restauratør

OM OS/ Med venlig hilsen Mikkel Jerger / Restauratør OM OS/ For enden af Danmarks længste allé, som er en del af Ledreborg Slot, ligger Herthadalen. De smukke lokaler, som alle har egen terrasse med udsigt over Knapsø, har plads fra 15 til 200 personer,

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

Min passion for ledelse

Min passion for ledelse Min passion for ledelse UCCC Comwell 23. April 2013 Fremtidens ledelse og Innovation i ledelse Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS 1 Budskaber Højere krav fra omverdenen og

Læs mere

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Lær her hvordan du undgår, at dine børn kaster sig ud i voksenlivet med overforbrug og gæld Af Louise Kastberg, 06. november 2012 03 Lær dine børn at

Læs mere

KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014

KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014 KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014 Mad Events Byliv Rejse Lige midt i København ligger Danmarks nye højskole: Suhrs Madakademiet. Her får du masser af hands-on i køkkenerne, møder nogle af byens bedste kokke

Læs mere