3/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND"

Transkript

1 3/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND TEMA: DESIGNÅR 2005

2 ARKFOKUS no. 4: DANMARKS HAVNEBYER Næste nummer af ARKFOKUS udkommer i slutningen af september med interviews, reportager, debat, fagpolitiske artikler og nyheder fra arkitektverdenen. Månedens hovedtema i ARKFOKUS no. 4 er Danmarks havnebyer tomhed eller leverum, og arkitekt Hans Peter Hagens skriver om projekt Havnebutikken, hvor 39 yngre danske arkitekter præsenterer visionær arkitektur til havnene langs Danmarks 406 øer og halvøen Jylland. 208x132 Bygningssagkundige 18/07/05 12:51 Side 1 ALM. BRAND - beskæftiger sig med forsikring, bank, liv og pension, bilfinansiering, leasing samt børsmæglervirksomhed. Begrebet»Alm. sund fornuft«afspejler den holdning, vi står for i vores betjening af kunderne. Vi er en af Danmarks større finanskoncerner med en omsætning på knap 7 mia.kr. Vi lægger vægt på at være lokale, og over halvdelen af koncernens medarbejdere arbejder tæt på kunden på vores forsikringskontorer og bankfilialer over hele landet. ALM. BRAND BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Til vores byggetekniske afdeling søger vi bygningssagkyndige i hele landet. Vores forsikringsprodukter dækker såvel private som erhvervsvirksomheder og landbrug. Banken er blandt Danmarks 10 største banker og tilbyder et bredt sortiment af indlåns-, udlåns- og investeringsprodukter til attraktive priser. Alm. Brand Byggeteknik udarbejder tilstandsrapporter, energimærkninger og genbesigtigelser af ejendomme over hele landet. Til det formål er vi i gang med at udvide vores landsdækkende korps af beskikkede bygningssagkyndige. ARBEJDSOPGAVER Som bygningssagkyndig i Alm. Brand arbejder du selvstændigt ud fra dit hjemmekontor. Du vil være i daglig dialog med vores Servicecenter, som supporterer dig med aftaler, materialer og sparring. Som bygningssagkyndig i Alm. Brand skriver du selv dine rapporter. Dine arbejdsopgaver vil bestå i udfærdigelse af tilstandsrapporter og energimærker. KVALIFIKATIONER Du er beskikket bygningssagkyndig og godkendt energikonsulent Du er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt Du har forståelse for relationerne til forsikring Du har et godt kendskab til IT på brugerniveau Du har et solidt kendskab til byggebranchen hvad angår udbedringsmetoder, priser osv. Du kan lide at rådgive kunder og har en god situationsfornemmelse Du befinder dig godt i et travlt og til tider hektisk miljø Du har et godt humør og humoristisk sans VI TILBYDER En attraktiv lønpakke bestående af en god fast løn, pension og bonusaftale Vedligeholdelse af dit høje kompetenceniveau Gode muligheder for erfaringsudveksling VIL DU VIDE MERE Er du velkommen til at ringe til funktionschef Henrik Schriver på tlf ANSØGNING Send din ansøgning, gerne via mail, hurtigst muligt til: Alm. Brand Att.: Henrik Schriver Midtermolen København Ø eller via mail: ALM. SUND FORNUFT

3 INDHOLD: Udgiver ARKITEKTFORBUNDET ved direktør Ulrik Linvald Strandgade 27A 1401 København K T (+45) F (+45) E Ekspedition Arkitektens Forlag Ovengaden oven Vandet 10, København K T (+45) F (+45) E Redaktion Ansv. redaktør: Anne-Marie Gregersen Redaktionssekretær: Cornelius Colding Redaktion: Gitte Sørensen og Sofie Kjærsgaard Hansen, begge informationsmedarbejdere i ARKITEKTFORBUNDET E Grafiker Ziggy Fugmann Inspirationsgruppe Axel Bendtsen, Jette Mogensen, Nicolai Steinø, Niels Buchwald, Mads Uldall, Mikkel Frost, Pernille Herzberg, Peter Kjær, Sidse Grangaard, Sofie Kjærsgaard Hansen, Søren Risager, Thomas Dickson. Forsiden Katja Gyllinge og Ina Kristensen fra Dansk Design Center tester Snail Shell System, der vises på designcentrets udstilling DANISH. Snail Shell System er et mobilt udendørs hjem, der gør det muligt at skifte opholdssted og bo i forskellige omgivelser. Design: N55. Læs mere: Foto: Søren Kuhn Annoncer Steffen Petersen E Per Christensen E Lone Andersen E Repro og tryk PJ Schmidt Grafisk Produktion ISSN: Udkommer med 10 numre om året. Abonnement: 490 kr. årligt Artiklerne i ARKFOKUS står for den enkelte forfatters egen regning og er ikke nødvendigvis udtryk for bladets eller ARKITEKTFORBUNDETs holdning. 3 LEDER: I DEN OFFENTLIGE SAGS TJENESTE Der er stadig mange fordomme om arkitekter, der arbejder i det offentlige men de er udtryk for en forældet tankegang, fortæller Jan Christiansen, stadsarkitekt i Københavns Kommune. TEMA: DESIGNÅR HVAD SKAL VI MED DESIGNÅRET? Journalist Charlotte Jul stiller skarpt på efterårets tre store internationale designevents INDEX: 2005, Era 05 og Cumulus. 10 FREMTIDENS DESIGN Rejs med ind i fremtiden med Dansk Design Centers udstilling Danish framing the future of design. 12 LINK UP FOR AKTIVITETER OG JOBS Netværksplatformen Link Up vil hjælpe unge designere og arkitekter til at finde hinanden. 13 ØSTJYSK MØBELDESIGN Læs om den århusianske møbeludstilling Designworks05. DEBAT: 14 HVEM BYGGEDE THEBEN? Mon ikke det er på tide, at vi bliver voksne, og ser sandheden om forholdet mellem bygherre og arkitekt i øjnene, spørger journalist Flemming Kyed. 24 FIND VEJ I SKILTESKOVEN Dr.techn. Per Mollerup causerer om arkitekters noget problematiske forhold til skiltning. JOB OG KARRIERE: 16 UNG ARKITEKT + LYS IDÉ = MØBELSTATIONEN + EGET JOB Hvorfor sidde og vente på at blive kaldt til samtale, når man kan skabe sit eget job? spurgte arkitekt Signe Voltelen sig selv og det gav pote. 20 OFFENTLIGE MULIGHEDER De fleste forestiller sig, at det er småkedeligt at være ansat i en kommune. Arkitekt Cathrine B. Thackray er helt uenig. 25 ZOOM: Kort nyt om bøger og navne 29 FORBUNDSNYT: Kontingentnedsættelse ARKITEKTFORBUNDETs Landsmøde 2005 Valg til ARKITEKTFORBUNDETs Repræsentantskab Efterårsekskursion til Operaen 1

4 Efterårsekskursion til Operaen ARKITEKTFORBUNDET gentager forårets populære ekskursion til Operahuset - med visit i DR-Byen og Radiohuset. PROGRAM Tirsdag den 27. september 2005 PROGRAM Torsdag den 29. september : Vi mødes bag Hovedbanegården ved Reventlowsgade/ Istedgade, hvor bussen holder : Radiohuset Rosenørns Allé Arkitekter: Vilh. Lauritzens Tegnestue Rundvisning ved repræsentant fra Radiohuset og arkitekt Jens Ammundsen, Vilh. Lauritzens tegnestue. Kaffe i kantinen : DR-Byen Arkitekt Mette Lyng Hansen fra Jean Nouvels tegnestue fortæller om koncertsalsbyggeriet. Arkitekt Frederik Ejlers fra Gottlieb & Paludan fortæller om Segment : Frokost med øl/vand samt kaffe/kage : Operahuset Arkitekter: Henning Larsens Tegnestue Rundvisning backstage ved teknisk direktør Nikolaj Jensen og Steen Elsted Andersen fra Henning Larsens Tegnestue : Drink i Operaens café : Turen slutter ved Hovedbanegården : Vi mødes bag Hovedbanegården ved Reventlowsgade/Istedgade, hvor bussen holder : DR-Byen Arkitekt Mette Lyng Hansen fra Jean Nouvels tegnestue fortæller om koncertsalsbyggeriet. Arkitekt Frederik Ejlers fra Gottlieb & Paludan fortæller om Segment : Frokost med øl/vand samt kaffe/kage : Operahuset Arkitekter: Henning Larsens Tegnestue Rundvisning backstage ved teknisk direktør Nikolaj Jensen sammen med Steen Elsted Andersen fra Henning Larsens Tegnestue : Radiohuset Rosenørns Allé Arkitekter: Vilh. Lauritzens Tegnestue Rundvisning ved repræsentant fra Radiohuset og arkitekt Jens Ammundsen, Vilh. Lauritzens tegnestue. Kaffe i kantinen : Turen slutter ved Hovedbanegården. Pris og betaling: kr. pr. person. Forhøjet pris pga. deltagerafgift i Operaen. Indbetaling til ARKITEKTFORBUNDET senest d. 10. september 2005 på konto: eller pr. check. Mrk: Ekskursion ARKITEKTFORBUNDET husk at anføre navn/tegnestue. TILMELDINGSBLANKET Navn: Adresse: Tlf. og Sendes til Dorte Augustenborg, Kobberdamsvej 13, 3150 Hellebæk, T , mobil: , Tilmelding er først bindende, når betaling er modtaget. Efteruddannelsesmidler kan anvendes. Der gøres opmærksom på, at der IKKE gives økonomisk tilskud fra ARKITEKTFORBUNDET til ekskursioneerne. Forbundet yder dog 20% refusion til ledige medlemmer ved deltagelse i forbundets arkitekturarrangementer. Forbehold for evt. ændringer.

5 I DEN OFFENTLIGE SAGS TJENESTE De er snæversynede og firkantede kontrolpersoner, usexede lyseslukkere og bureaukrater, hvis faglige udvikling er gået i stå. Eller som VS-politiker og offentlig skatteembedsmand Chresten Amby formulerede det i midten af 70 erne med et vist gran af både humor og sandhed: I kommunerne er der kun de røde og de døde tilbage Sådan hed det sig. Og fordommene om de offentlig ansatte arkitekter fungerer stadig, men det er min påstand, at det kun er i meget ringe grad. I dag ser verden også den offentlige embedsverden noget anderledes ud. Nu er det langt mere attraktivt at arbejde som arkitekt i en kommunal, statslig eller anden offentlig sammenhæng. Det er meget større og krævende udfordringer, der møder den moderne embedsmand i en nutidig politisk verden, hvor især politisk offentlighed og demokratiske processer på alle niveauer præger virkeligheden. Som arkitekt eller planlægger indgår du som altid i et løbende planlægnings- og udviklingsforløb, men nu i nye tværfagligheder og komplekse sammenhænge. Én eller mange virkeligheder, der i høj grad præger det faglige arbejdsmiljø i staten, amter eller regioner og kommuner i dag. Grænserne mellem de private interesser og den offentlige sektor er mere udefinerbare, og i planlægningen er der ofte konkrete samarbejder mellem det offentlige og den private økonomi og investering. Dertil kommer, at mange dynamiske bygherrer i dag er offentlige eller halvoffentlige og agerer i forhold til deres interesser efter samme mønstre som private investorer. Via brede projektorganiseringer i kreative processer indgår den offentlig ansatte arkitekt i dag i en sammenhæng, der er langt mere dynamisk end tidligere. På én gang udfordrende og tilfredsstillende. Men under alle omstændigheder i et billede, der udvisker den traditionelle forskel mellem offentligt og privat ansat. Du må som embedsmand i arkitektur kæmpe for den arkitektoniske kvalitet i en til tider uoverskuelig jungle af primært økonomiske og politiske interesser. Og i denne virkelighed hele tiden have for øje, at din arbejdsmæssige indsats og din loyalitet ligger både i forhold til fagligheden og den befolkning, og dermed de politikere, du skal tjene. Her, i det politiske rum, kommer én af arkitekternes allersværeste discipliner, det formidlingsmæssige igen og igen til at stå sin prøve. At skulle forsvare og forklare planlægningens og arkitekturens faglige problemer er til enhver tid en vanskelig sag. Som offentlig ansatte arkitekter er vi en slags brobyggere; vi skal både kunne formidle den brede og folkelige arkitekturopfattelse og inddrage den smalle, mere nyskabende og akademiske arkitektur. Uden en sådan politisk og folkelig diskussion får vi ingen avantgarde og nybrud. Og at kæmpe for sit fag præcis i de rum, hvor beslutningerne tages det kan vel ikke være den værste dagligdag, man kan forestille sig. Jan Christiansen Stadsarkitekt Københavns Kommune Læs også interviewet med en offentlig ansat arkitekt, der er vild med sit job: side 20 LEDER 3

6 DANSK DESIGNÅR ARKFOKUS vender begrebet Designår 2005 et par omgange i luften og kigger nærmere på, hvad der sker på designfronten i løbet af september, hvor den internationale designelite valfarter til København for at deltage i konferencer, workshops, udstillinger og uddeling af verdens største designpris. Designår 2005 hvorfor nu det? Af Charlotte Jul Foto: Dansk Design Center De fleste danskere er efterhånden ved at få færten af, at 2005 er designår i Danmark ligesom i Sverige, Norge og Finland. Men hvad skal vi overhovedet med et dansk designår? Hvorfor er arkitekter og designere vigtige holdspillere for dansk erhvervsliv, når det gælder kreativitet, innovation, tallene på bundlinjen og det globale marked? Og hvordan kan design på unik vis være med til at forbedre tilværelsen for mange mennesker? Det handler bla. om, hvordan design defineres og hvad det indebærer. Designbegrebet er under forandring og refererer ikke længere kun til stole og borde men i stigende grad også til samfundsmæssige og økonomiske processer, hvor det feks. kan dreje sig om at skabe et brugervenligt skattesystem eller rekreative områder i tætbefolkede byer. Ifølge formanden for danske designere, Lise Vejse Klint, handler det udvidede designbegreb om at forholde sig radikalt til komplekse problemer. Vi spurgte hende, hvad Danmark kan bruge designåret til. Det udvidede designbegreb medfører en innovation, der er livsvigtig for dansk erhvervsliv på det globale marked. Lise Vejse Klint, formand for Danske Designere. Designåret er en vigtig begivenhed for Danmark, for design er i høj grad en del af den danske selvforståelse. INDEX: og Era 05 peger på nye måder at forstå og bruge design på. Derudover kommer det internationale designmiljø til København for at debattere fremtiden for design, hvilket er interessant for Danmark i det hele taget. Det udvidede designbegreb medfører en innovation, der er livsvigtig for dansk erhvervsliv på det globale marked, og derfor er det vitalt for dem at være tilstede i debatten, understreger Lise Vejse Klint. Alle de internationale cases, foredragsholdere og den internationale designforskning, der samles i Danmark i forbindelse med INDEX:, Era 05 og Cumulus sætter kød på de ord, der har haft tendens til at flyve rundt i luften og været svære at forholde sig til. Dokumentationen kan måles og vejes og forklare, hvordan og hvorfor design er en vigtig medspiller i immaterielle problemstillinger, afslutter Lise Vejse Klint. 4

7 INDEX: 2005 Design er midlet til at forbedre verden En rollator der transporterer store mængder vand fra vandhullet til landsbyen, et oppusteligt hus til hjemløse, en trusse med indbygget korset og et husprojekt, der renser den forurenede grund, mens man bor der. Produkterne og visionerne er mange, når INDEX: med temaet Design to Improve Life løber af stabelen i september. INDEX:, der er en delvis privat, delvis offentligt støttet organisation, har store ambitioner. Ambitionen er nemlig at gøre København og Danmark til en af verdens førende designnationer, og ønsket er, at INDEX: Awards de fem store designpriser bliver at sidestille med den svenske Nobelpris. INDEX: skal afvikles i København hvert fjerde år med start i år. INDEX: Awards er en del af programmet, hvor 118 af 538 indsendte forslag dyster om 5 priser på hver euro. De udvalgte projekter udstilles offentligt på fem af Københavns pladser med gratis adgang i 7 uger fra d. 23. september. Vi er begejstrede for de mange internationale designs, som skal vise verden, hvordan design på unik vis forbedrer livet for mennesker, siger INDEX: direktør Kigge Hvid. 17% af alle topnominerede er fra Danmark, hvilket nok skyldes, at kendskabet til INDEX: og INDEX: Awards er størst her. Og så er Danmark stærk inden for design og innovation, ikke at forglemme. INDEX: arbejder med en bredere definition af design, end vi er vant til. Design i dag er mere end det blotte produkt og designere arbejder ofte i teams med humanister, ingeniører, økonomer og sælgere for at udvikle produkter, services eller strategier. Et eksempel på en strategi kan opleves i byen Singapore, hvor indbyggerne sikres rent drikkevand gennem design af vandrensningsanlæg, hustandsomdelt information om vandbesparelse samt designede vandflasker. Alle tre trin er lige vigtige i designprocessen, fordi den ene del bakker op om den anden. Og det er den tværfaglige kombination af kompetencer, der kan gøre en forskel ifølge INDEX: Læs mere på INDEX: 2005 (INternational Design EXhibition) består af følgende arrangementer i København: INDEX: Awards Verdens største priser for design, der uddeles inden for kategorierne BODY, HOME, WORK, PLAY og COMMUNITY. En international jury har nomineret 118 af de 538 indsendte forslag til at være med i opløbet om de fem designpriser på hver euro. INDEX: Award Exhibition Fem offentlige pladser i København danner ramme om de nominerede forslag til designpriserne under temaet Design to Improve Life. Udstillingerne på de fem pladser i indre by er åbne i 7 uger, og så er de gratis at besøge. Udstillingen åbner d. 23. september. INDEX: Future Scenarios Rådhuspladsen i København bliver scene for udstillingen Future Scenarios, der er lavet af unge designstuderende fra Kina, Indien, De Forenede Arabiske Emirater, Sydafrika, Chile, USA og Danmark. De studerende virkeliggør fremtiden ved at designe produkter, services, strategier og mennesker, der skal leve i den forbedrede fremtidsverden. Udstillingen vises ligeledes i 7 uger med gratis adgang. Udstillingen åbner d. 23. september. INDEX: Views Summit Er et forum for verdens kreative ledere, erhvervsfolk og politikere, der mødes for at designe nye løsninger til problemer, der i dag gør livet dårligere for en række mennesker. Views er en blanding af foredrag, workshops og debat og er ment som en platform til dialog, der via workshops tvinger deltagerne til at komme med bud på nogle af verdens problemer. TEMA: DESIGNÅR

8 TrioBike INDEX: Awards TrioBike tilbyder byfamilierne en miljøvenlig transportmulighed og er designet af Lars Pedersen som et fleksibelt alternativ til bilen. Det innovative design er det første af sin slags, der er en kombination af en cykel og klapvogn i ét. Cyklen kan omdannes til klapvogn og kan bruges til børn fra spædbørnsalderen og helt op til 8-10 år. Boase INDEX: Awards Boase er en sammentrækning af ordene bo og oase og bygger på ideen om at bo socialt og bæredygtigt. Det bedste af det hele er, at det kan lade sig gøre samtidig med, at forurenede bygrunde renses ved hjælp af piletræsbeplanting. Det er designerne fra tegnestuen Force4; Andreas Lauesen, Christian Dalsdorf og Mikala Holme Samsøe, der har opfundet Boase. Bygningerne i Boase er placeret ved en gangbro 3 meter over jorden. De er færdiglavede fra fabrikken og løftes ind og fastgøres til pillerne. Pillerne fungerer desuden som måleinstrumenter for regnvandet, som vander planterne og fremskynder den biologiske rensning. Oppusteligt hus INDEX: Awards ParaSITE er skabt af designeren Michael Rakowitz. Projektet består af specialdesignede oppustelige telte, der kan vedhæftes bygningens ydre ventilationsåbning og skabe ly til hjemløse. Den varme luft, der forlader bygningens ventilationssystem, puster- og varmer teltet op. Teltene er lavet af lettilgængelige materialer som tape og plasticposer. For den hjemløse fungerer parasite som et tilflugtssted. Dets synlighed giver anledning til debat, og den nysgerrige fodgænger vil måske endda indbyde beboeren til diskussion. 6

9 Era 05 Nordisk verdenskongres Era 05 ( era = begyndelse) er en nordisk designkonference, der afholdes i fire etaper i løbet af september i de fire nordiske lande: Sverige, Norge, Finland og Danmark. Målet er at formulere en ny designdagsorden for vor tid og fremtid ved at omdefinere designbranchens- og designerens rolle. De fire nordiske events har hver deres tema; i Oslo er Design without Borders på dagsordenen, i Göteborg er det Safe and Secure in Everyday Life og i Helsinki er temaet Joining Forces. Den sidste kongres i det nordiske forløb foregår i København, hvor trådene fra de foregående events bindes sammen, og det nordiske aspekt sættes ind i en global kontekst. Era 05 tager den nordiske designtradition op til debat med udgangspunkt i den demokratiske og socialt bevidste tilgang, der er kendetegnende for Norden. Kongressen sætter fokus på, hvordan designernes kompetencer kan være fremmende for økonomi, produktion og innovation i den globale virkelighed. Era 05 lægger sig op af INDEX:s brede designdefinition, der tænker design som immaterielle problemstillinger. Design kan også være måder at tænke organisationsstruktur, ressourceoptimering eller trafiksikkerhed på. Det nye er, at designeren i højere grad end tidligere indgår i tværfaglige teams af kompetencer, der alle er relevante for det pågældende problem som det feks. er tilfældet med strategien for vandsikring i Singapore. Era 05 fokuserer på, hvordan designernes potentialer kan anvendes aktivt til at udvikle nye konkurrencemæssige fordele. Kongressen giver således dansk erhvervsliv en unik mulighed for at holde sig opdateret i forhold til den nyeste designviden og hvordan dette potentiale udnyttes i den stigende globalisering. Era 05 danner en nordisk fællesfront, som gavner nordiske virksomheders mulighed for at øge konkurrenceevnen. Det sker bla. ved at sætte fokus på designs kompetencer og på hvordan disse kan fremme økonomiske, men også produktmæssige forhold under den skærpede globale konkurrence, udtaler Marie Hansen fra Era 05. Erhvervslivet deltager i stor stil på konferencen, da design er et fælles nordisk satsningsområde. Era 05 s mange sponsorer kommer ligeledes fra erhvervslivet, og har indset, at design ikke længere kun er produktorienteret, men også kan være metoder til forandring. Designbegivenheden INDEX: består af en prisuddeling og flere designudstillinger, mens Era 05 er et fagligt forum for dialog, hvor målet er at sætte fokus på designs rolle i fremtiden, fortæller Marie Hansen. Set med danske øjne er Era 05 godt på lang sigt, fordi eliten af designere, eksperter, forskere og foredragsholdere kommer til København i forbindelse med designåret, og giver erhvervslivet mulighed for at trække på disse ressourcer i fremtiden, understreger hun. Era 05 er et samarbejde mellem de 16 førende designinstitutioner i Norden og tre internationale: Icograda, ICSID og IFI. Kongressen lægger op til en tværfaglig indgangsvinkel til en række samfundsmæssige og økonomiske temaer med design som katalysator. Over mennesker deltager på Era 05, hvor 128 internationalt anerkendte foredragsholdere, forskere, erhvervsledere og andre designeksperter giver deres bidrag til debatten. Kongressen i København bliver den afsluttende event, der løber over 3 dage i Bella Centret og på 7 andre lokaliteter rundt om i byen. Kongressen er bygget op af forskellige spor, så man kan shoppe individuelt mellem de forskellige foredrag og debatter alt efter fagområde. Era 05 afholdes i København i dagene september. De tre andre konferencer under Era 05 afholdes i Oslo, Helsinki og Göteborg september. Hele programmet kan downloades på TEMA: DESIGNÅR

10 Prinsestolen. Design: Louise Campbell. Moderne teknologi med et forfinet udtryk. Oprindelig skabt til Kronprins Frederik i forbindelse med en designkonkurrence i (Fra Dansk Design Centers udstilling Danish ) Foto: Hay Split. Design: Gopingpong. Er det tyngekraften, der trækker os fra hinanden? Eller er det tyngdekraften, der holder os sammen? Et møbel, der inviterer til dialog. (Fra Dansk Design Centers udstilling Danish ) Foto: Gopingpong 8

11 Cumulus 60 designskoler i Europa samarbejder om innovation Design er på alles læber som det 21. århundredes nye dampmaskine. De store omvæltninger i form af globale samarbejder og nye måder at arbejde, leve og bo på, stiller nye krav og udfordringer til skoleskemaet for verdens designstuderende. Cumulus er et netværk for skoler og universiteter for kunst, design og medier i Europa. Opgaven er så omfattende, at det, ifølge Cumulus præsident, finske Yrjö Sotamaa, bør diskuteres i et internationalt forum, og derfor er et af temaerne på Cumuluskonferencen i København, om netværket skal udvides globalt. Men hvordan udvikles uddannelserne, så de kan holde trit med det udvidede designbegreb og den stadigt større betydning, som design tilskrives i samfundet? Rektor for Danmarks Designkole, Gösta Knudsen, der også sidder i bestyrelsen af Cumulusnetværket siger: Den største udfordring i øjeblikket er det nye designbegreb, for hvis alt er design, ender det med at være ingenting. Det er vigtigt at fastholde rødderne i håndværket samtidig med, at faget skal fornys. Designerne har altid haft tæt kontakt til materialet, og det er afgørende, at den er der, selvom designfaget også skal udvikles gennem forskning og et tættere samarbejde med erhvervslivet. Cumulus-kongressen for de samarbejdende designskoler har innovation og fremtidens design på dagsordenen, når de mødes i september. Cumulus ligger samtidig med Era 05 og INDEX: for at skabe synergi mellem aktiviteterne og nyde godt af den række af internationale designeksperter og forskere, der gæster København i den begyndende efterårsmåned. Cumulus har udskrevet en parrallelkonkurrence for netværkets studerende efter de fem INDEX: kategorier WORK, PLAY, BODY, HOME og COMMUNITY. De vindende forslag bliver udstillet sammen med de øvrige INDEX: nominerede på pladser i det indre København. De studerende, der har vundet, får overrakt deres priser til INDEX: Awards show, ligesom de deltager i workshops under INDEX: Views, hvor kreative ledere samarbejder om nye løsninger på komplekse verdensproblemer sammen med unge designere. Cumulus har eksisteret i 10 år på baggrund af et initiativ mellem flere europæiske designskoler heriblandt Danmarks Designskole. 60 designskoler fra 35 lande er repræsenteret i netværket. Cumulus-konferencen afholdes på Danmarks Designskole september. Du kan se hele programmet for Cumulus-konferencen på Danmarks Designskoles hjemmeside og læse mere om baggrunden for Cumulus-sammenslutningen på TEMA: DESIGNÅR

12 Fremtidens design Foto: Dansk Design Center Hvad er designs rolle i det 21. århundrede? Det kan man blive lidt klogere på ved at stikke hovedet indenfor i Dansk Design Center, vis-à-vis Tivoli, der fejrer designåret 2005 med den udfordrende udstilling DANISH framing the future of design. Med bidrag fra de yngre generationer af danske designere er DANISH ligesom titlen, der giver associationer til alt fra wienerbrød til klassisk dansk møbelkunst bevidst provokerende, og designet udmærker sig ved stærke æstetiske udtryk, social bevidsthed og nye udtryksformer. Det er ikke her, udstillingsgæsten præsenteres for hæderkronet dansk design serveret på et sølvfad, for det handler om fornyelse, fremtidens design og meget mere end blot at se på smukke genstande. Publikum kan frit bevæge sig rundt i DANISH-verdenen, hvor designet står til afprøvning og kritisk vurdering inden for 5 temaer: OUTERNATIONAL: I det offentlige rum er vi alle omgivet af logoer, skilte og informationssøjler, ligesom vi kommunikerer budskaber med feks. designercykler, mode og kropsdesign. HELP ME HELP YOU: Når det gælder hjælpemidler som feks. kørestole til børn, arbejder designere i dag med ekspressivt, individuelt design og et stærkt æstetisk udtryk uden at gå på akkord med funktionen. YOU BETTER WORK: Arbejdspladsen er i stor stil blevet scenen for selvrealisering, og vi kræver originale omgivelser. BLAH. BLAH. BLAH.: Diskret elegance er på vej ud i kulden inden for kommunikationsdesign, grafik, illustrationer, modedesign og musikvideoer. HOME SWEET HOME: Hjemmet er vor tids bolværk mod en kaotisk globaliseret verden. Her har dekoration og kunsthåndværk fået en renæssance, og det masseproducerede boligdesign tilføres individuelt touch med vægt på humor, historie og kritisk indhold. DANISH framing the future of design vises indtil 13. november 2005 i Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27. Koncept: Henrik Most. Arkitektur: Louise Campbell. Åbningstider: Man-fre kl , onsdag kl (gratis adgang onsdage), weekend og helligdage kl Læs mere: Design, der vil andet end bare at se godt ud: Rejs med ind i fremtiden med Dansk Design Centers udstilling DANISH framing the future of design og oplev et radikalt bud på begrebet Danish design fra en ny generation af designere. Imprint. Design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen for den svenske møbelproducent Lammhults. En bæredygtig stol i det nye, miljøvenlige træfibermateriale Cellupress. Fibre af feks. eg, gran og bark. (Fra Dansk Design Centers udstilling Danish ) Foto: Lammhults Möbel AB 10

13 P.G.A.L.W. Design: Felix de Voss. Et intimt møbel til fire personer, som kan erstatte det anonyme møderum. Bænkene kan trækkes ud / skubbes ind, så man sparer på pladsen. (Fra Dansk Design Centers udstilling Danish ) Foto: Jeppe Gudmundsen-Holmgreen TEMA: DESIGNÅR

14 Link Up til aktiviteter og jobs Netværksplatformen Link Up vil hvert år i oktober præsentere en Showcase, der omdanner københavnske butikker eller tegnestuer til levende udstillinger om ny arkitektur og design. Link Up opfordrer unge danske arkitekter og designere til at powernetværke: Vi vil gerne skabe en fælles debat og et åbent forum, hvor man deler ud af egne erfaringer. Et træk, vi tror, er nyt inden for design- og arkitekturverdenen, hvor mange tidligere har haft svært ved at dele tanker og visioner. Vores generation har fundet ud af, at det bedre kan betale sig at stå sammen, så vi på den måde kan markere os stærkere blandt de ældre, erfarne arkitekter, der har siddet på faget i lang tid, siger Ida Marie Nissen, der er en af de fem initiativtagere bag Link Up. SHOWCASE Link Up er et frivilligt initiativ og en uformel platform på nettet, hvor nyheder om udstillinger, konkurrencer, jobmuligheder, foredrag og andre events sendes ud til netværket af unge arkitekter og designere, og sideløbende bakkes netværksaktiviteterne op live af foredrag, sammenkomster og udstillinger. Link Up, der startede i oktober sidste år, vil hvert år præsentere en Showcase, der omdanner københavnske butikker eller tegnestuer til levende udstillinger om nyt design og arkitektur. Det er meningen, at udstillingerne skal give et fingerpeg om, hvor den kreative danske undergrund bevæger sig hen, og Showcase kører i år parrallelløb med de to store internationale designevents i København i designåret 2005 INDEX: og Era 05. I forbindelse med Showcase vil der være en række aftenarrangementer, hvor designere og arkitekter kan date mulige samarbejdspartnere og se, om kemi og ideer danner basis for et potentielt parløb. PUMA-cykel. Design: Jens Martin Skibsted, Biomega. En cool cykel til det urbane liv. Cyklen kan foldes og bruges som lås. Hvis låsen brydes, kan tyven ikke bruge cyklen. (Fra Dansk Design Centers udstilling Danish ) Foto: Biomega Link Up er et frivilligt initiativ, og holdet bag konceptet håber på flere sponsorer og samarbejdspartnere, så Link Up kan cementere sit netværkspotentiale til gavn for både sponsorer, arkitekter, designere, erhvervsfolk og det fremtidige kreative miljø i Danmark. Læs mere på 12

15 Østjysk møbeldesign Designår 2005 i Århus: Med en ambitiøs talentmasse af unge, ueksponerede designere kan Århus sagtens måle sig med de internationale metropoler, når det gælder kreativt potentiale og innovative ideer. Det mener bla. initiativgruppen bag møbel- og designudstillingen Designworks05, hvor 20 østjyske talenter d september vil præsentere deres værker i Arne Jacobsens verdensberømte rådhushal i Århus. Designworks05 er en visionær udstilling, der inviterer både publikum og producenter til at hente inspiration og opleve, hvad der rører sig i det innovative vækstlag. Her transformeres stregkoder feks. til et sofabord; den traditionelle gyngestol præsenteres i en moderne fortolkning, hvor konstruktionen tager udgangspunkt i kroppens balancecenter, og et mobilt rum bliver til et møbel, der giver mulighed for små udflugter fra en travl hverdag. AJ ville sikkert have sat pris på det innovative østjyske design med de internationale ambitioner. Designworks05, Rådhushallen i Århus. Åben den september Alle dage kl (gratis adgang). Læs mere på TEMA: DESIGNÅR

16 Hvem byggede Theben? Arkitekturen og bygherrerne: Måske skulle vi se at blive voksne og erkende den gamle sandhed om, at den, der betaler for musikken, også bestemmer melodien, mener freelancejournalist Flemming Kyed. Hvem byggede Theben med de syv porte?/ I bøgerne står kongernes navne./ Har kongerne slæbt stenene sammen?/ Og Babylon, ødelagt atter og atter / Hvem byggede det op så mange gange? I hvilke huse/ I det guldglinsende Lima boede håndværkerne?/ Hvor gik murerne hen den aften, da den kinesiske/ mur var færdig?/ Det store Rom var fuldt af triumfbuer. Hvem/ Rejste dem? (Bertolt Brecht: En læsende arbejders spørgsmål ) Babelstårnet af den flamske maler Pieter Breugel d. Ældre (1563) 14

17 I velstandens, nyliberalismens og egoernes tidsalder er der vel ingen, der gider høre på den slags gammelkommunistiske sludder. Alligevel randt Brechts ord mig i hu en skøn sommeraften, hvor jeg så ud over Københavns Havn fra den øverste terrasse på Mærsk Mc-Kinney Møllers nye opera. Der er ikke noget nyt i, at STORE MÆND bygger sig mindesmærker til Guds, nationens og egen ære. Heller ikke i Danmark. Fra det virkelig storslåede som Christian d. 4.s indsats som bygherre med enkeltbygninger som Rosenborg Slot, Børsen, Rundetårn og Regensen og hele byer med sigende navne som Kristianstad, Kristianopel, Christiania (Oslo) og Kristiansand. Og så til nutidens mere tragikomiske eksempler som Farum Park, skamstøtten over Peter Brixtoftes kuldsejlede Farum-eventyr. Efter sigende interesserer hr. Møller sig ikke synderligt for opera. Men hans rådgivere sagde ham, at en sådan var et passende monument. Og at den ligger på Dokøen er ingen tilfældighed. Slet ikke. Den afslutter aksen fra Marmorkirken over Amalienborg til rederens egen Amaliehaven. Marmorkirken hedder egentlig Frederikskirken. Den blev påbegyndt i 1749, men standset under Struensee. Tomten lå hen som græsning for geder, men i 1874 købte finansmanden C.F. Tietgen den og gjorde den færdig i Amalienborg har været kongeresidens siden 1794 med de symmetriske palæer, der indrammer Salys rytterstatue af Frederik d. 5. i antik kejserdragt. Efter sigende kostede statuen lige så meget som palæerne tilsammen. Det er i det perspektiv, man skal se den nationalt sindede hr. Møllers opera. Nu ligger kongens slot så omgivet og bevogtet af to store danske erhvervsledere, rigmænd og mæceners byggerier. På rad og række: Gud, Konge og Fædreland? Der er ikke mange markante bygningsværker, der er forbundet med kvinders navne. Fordi det er mænd, der har haft magten og pengene. Men måske også fordi kvinder ikke har den samme drift efter at bygge mausolæer for sig selv? Og hvor er så arkitekterne og bygmestrene i alt dette? Det er Chr. d.4. og ikke Hans van Steenwinckel, der huskes. Operaen er hr. Møllers ikke Henning Larsens. Vor store arkitekt fortæller selv, at hr. Møller sluttede en ophedet diskussion om de gitre, der ifølge nogle får operaen til at ligne en ishockeymaske med hat, med ordene: Er det ikke på tide, de bliver voksen, hr. Larsen. Jo, måske skulle både hr. Larsen og vi andre se at blive voksne og erkende den gamle sandhed om, at den, der betaler for musikken, også bestemmer melodien. Hin smukke aften på operaens terrasse gled mit blik til sidst ud mod venstre, hvor man skimter Christiansborg. Her sid- der de 179 folkevalgte, som vi angiveligt har lagt vores skæbne i hænderne på gennem frie og hemmelige valg. Christiansborg er ikke nogen lille bygning. Men oppe fra toppen af operaen så den nu lille og uanselig ud den aften. DEBAT 15

18 Ung arkitekt + lys idé = M Hvorfor vente på at blive kaldt til samtale, når man kan skabe sit eget det udnyttede Signe Voltelen. Hun kontaktede Danmission med en idé opgaver på arkitekten, der har formået at sælge et koncept, hvori hun Af Gitte Sørensen En uge efter at jeg havde taget min afgang fra bygningslinjen på Kunstakademiets Arkitektskole i København, skrev jeg en forretningsplan, der handlede om Møbelstationen, og den sendte jeg til Danmission, fortæller 30-årige Signe Voltelen. Hun har sat sig til rette ved et ternet køkkenbord i den genbrugsforretning, hun selv fik ideen til, og hun er daglig leder af den utraditionelle butik. Over døren ind til et lille tekøkken hænger der broderede sofapuder på stribe, og i baglokalet står en frivillig medhjælper og er ved at male et møbel. RETROSTIL Signe Voltelen er stolt over, at hendes idé om et butikskoncept, hvor retromøbler sættes i stand og tilføres noget nyt, er blevet realiseret og har skaffet hende en projektansættelse på to år. Men nu er hun altså heller ikke typen, der forventer, at tingene bare sker af sig selv. Det fik pressechef i Danmission, Torben Engelhardt Holm, også indtryk af, da arkitekten for et år siden kom forbi for at fremlægge en idé, der lignede noget, hans organisation selv havde flirtet lidt med. Signe var meget lyttende og fornem- mede hurtigt, hvor vi kunne mødes. Herefter arbejdede hun meget selvstændigt, og ud fra organisationens grundtanker har hun givet vores butikker et mere moderne udtryk, end vi selv kunne have gjort, og har samtidig med få, billige virkemidler formået at ramme en trend. At Signe Voltelen overhovedet kom på ideen om Møbelstationen hang sammen med hendes overvejelser om, hvor i alverden hun skulle finde arbejde som arkitekt: Alle ved, at der ikke er meget arbejde at komme efter for nyuddannede arkitekter, så jeg gik tidligt i gang med at tænke over, hvordan min fremtidige hverdag kunne forme sig. Jeg ønskede ikke at sidde mange timer foran en computer og ville hellere finde et kreativt og varieret arbejde, hvor jeg var i kontakt med rare mennesker. Samtidig med arktektstudierne tog Signe to semestre på Handelshøjskolen i projekt- og innovationsledelse, hvor hun fik øjnene op for, at arkitektuddannelse i virkeligheden kan anvendes til en bred vifte af jobs: Min underviser var en stor fortaler for at lave koblinger mellem forskellige arbejdsområder og for, at vi skulle se os selv som jobtagere. Det er oppe i tiden, at man skal formulere sig egen jobsituation, og her fik jeg redskaber til vinkle mit eget fag anderledes almindelig projektledelse og styring af innovative processer. REGULÆRT ARKITEKTARBEJDE Samarbejdet med Danmission greb hurtigt om sig. Signe Voltelens faglighed som arkitekt og hendes evne til nytænkning, fik pressechef Torben Engelhardt Holm til også at knytte hende til et andet projekt, som Danmission var i gang med i Odense. En stor lagerhal skulle omdannes til en kæmpemæssig genbrugsbutik, og Signe Voltelen rejste hver uge til Odense for at være rådgiver og talskvinde for Danmission i forbindelse med ombygningen. Jeg startede med at holde byggemøder med elektrikere og entreprenørens arkitekt. Senere skulle jeg konvertere fabrikslokalet til en lækker indretningsbutik i en frisk indpakning. Det indebar feks. en disponering af, hvordan rum- 16 Danmission Danmission er en folkekirkelig missions- og udviklingsorganisation, der arbejder i tredje-verdens lande som Indien, Bangladesh og Tanzania. I Danmark har Danmission 80 genbrugsbutikker baseret på frivillig arbejdskraft. Sidste skud på stammen er en gigantisk genbrugsbutik i en lagerhal i Odense på Skibhusvej 52B samt Møbelstationen i Ravnsborggade 20A på Nørrebro i København.

19 øbelstationen + eget job job? Arkitekter er uddannet til at tænke i nye utraditionelle baner, og om en butik, og et år senere åbnede Møbelstationen. Nu venter flere selv indgår. Signe har ikke alene skabt sit eget job. Hun har også nytænkt vores organisations måde at brande os på, og hun har sparet os for penge ved sin måde at gribe nogle af opgaverne an på. (Danmissions pressechef Torben Engelhardt Holm) Signe Voltelen fandt ud af, at Danmission kun havde helt almindelige genbrugsbutikker og fremlagde ideen om Møbelstationen en butik, der kan ses som en pendant til Folkekirkens Nødhjælps Fisk -butikker, hvor genbrugstøj bliver omdannet til modetøj og solgt til lidt højere priser. JOB OG KARRIERE 17

20 met skulle bruges, en analyse af hvordan folk bevæger sig i butikker samt mit eget design af flere kæmpe lysekroner ud fra nogle kedelige lysstofrør. MERE KREATIV OG MINDRE KØBMAND Havde Signe Voltelen ikke selv henvendt sig til Danmission, ville pressechef Torben Engelhardt Holm aldrig have ansat en arkitekt til åbningen af en butik som Møbelstationen. Jeg ville have fokuseret på det forretningsmæssige og ledt efter en person med erfaring fra detailhandlen, men nu ved jeg, at helt andre uddannelser er kompetencegivende. Man kan sagtens være mere kreativ og mindre købmand, end vi forestillede os og alligevel løse vores opgaver til fuld tilfredshed, understreger pressechefen, der kun har positive ord til overs for samarbejdet med den unge arkitekt: Signe har ikke alene skabt sit eget job. Hun har også nytænkt vores organisations måde at brande os på, og hun har sparet os for penge ved sin måde at gribe nogle af opgaverne an på. Den erkendelse er Signe Voltelen også nået frem til. Hun havde en forestilling om, at virksomheder, chefer og direktører var nogle, man ikke kunne nærme sig, men nu ved hun, at man kan gå ind i en virksomhed og tilbyde sin ideer og arbejdskraft. Også på andre punkter har samarbejdet med Danmission været en lærerig proces: Jeg er blevet kastet ud i mange ting, som jeg ikke er uddannet til, og det har været en krævende proces, men det har også været fedt. Jeg har været nødsaget til at hente ekspertise hos folk, jeg kun kendte sporadisk og har ringet til virksomheder, tegnestuer og min fagforening for at få hjælp. Jeg er blevet kastet ud i mange ting, jeg ikke er uddannet til. Det har været en krævende proces, men det har også været fedt. Jeg har været nødsaget til at hente ekspertise hos folk, jeg kun kendte sporadisk. (Arkitekt Signe Voltelen om sit arbejde hos Danmission) Men samtidig føler hun sig også heldig, fordi Danmission har haft ressourcer til at træde til, når der skulle købes lokale, laves forhandlinger eller et nyt problem opstod, sådan at den unge arkitekt ikke stod alene. I dag er Signe Voltelen især godt tilfreds med, at hendes arbejdsdage altid byder på noget nyt: Selvom det lyder frelst, så giver det også mening, at jeg er med til at skabe noget, som ikke kun er til glæde for mig selv, slutter arkitekten, der før projektansættelsens udløb skal evaluere hele forløbet sammen med sin arbejdsgiver. Inden da er der lige 80 genbrugsbutikker, der trænger til et kritisk eftersyn af Signe Voltelen, og hun har ligesom Danmission allerede flere gode ideer i tankerne, som dog ikke kan afsløres her. 18 Møbelstationen Møbelstationen åbnede den 3. juni 2005 ud fra arkitekten Signe Voltelens idé om et butikskoncept, hvor genbrugsmøbler i retrostil udvælges, sættes i stand og tilføres noget nyt. Det kan feks. være en sjov farve, et anderledes mønster eller et nyt betræk. Signe Voltelen står for den daglige ledelse sammen med en række frivillige. Besøg Møbelstationen på adressen Ravnsborggade 20A, 2200 København N. Der er åbent mandag til fredag kl og lørdag kl

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Opdateret Lederskab. Når afvikling sker ud fra en god etik. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2008

Opdateret Lederskab. Når afvikling sker ud fra en god etik. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2008 ISSN 1901- Nr. 7 2008 Tema: Medarbejder-udvikling eller -afvikling Når afvikling sker ud fra en god etik Ledelse af medarbejdere er en kongedisciplin for ledere. Medarbejder-udvikling er et plus-ord. Afvikling

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen:

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred forståelse for den kreative arbejdsproces i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg.

Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg. Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg. Uddybelse af idéer: Nobelprisen i litteratur - Et seminar om litterær kvalitet De fleste læsere kan fornemme, genkende og identificere litterær

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012 Pressemeddelelse Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Dokk1 Husets navn er Dokk1 Dokk1. Det er navnet for det nye Hovedbibliotek og Borgerservice, som Aarhus Kommune sammen med Realdania er i fuld gang

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING Arkitektur skaber rum for vækst Arkitektur. Er det ikke noget med operahuse, rådhuse og dyre enfamilieshuse? Jo. Men arkitektur er i særdeleshed også vækst. Derfor

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

BLIV EN DEL AF BRANDTS

BLIV EN DEL AF BRANDTS BLIV EN DEL AF BRANDTS Forside: Anette Harboe Flensburg, udsnit af maleriet At bygge rum der ikke findes ll www.anettehflensburg.dk På Brandts er vi sammen med vores erhvervspartnere i gang med at skabe

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

we cele brate the diff erence design c an make Danish Design Award er Danmarks nationale designpris, som fejrer den forskel, design gør for

we cele brate the diff erence design c an make Danish Design Award er Danmarks nationale designpris, som fejrer den forskel, design gør for we cele brate the diff erence design c an make Danish Design Award er Danmarks nationale designpris, som fejrer den forskel, design gør for virksomheder, menneskers livskvalitet og et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

ELLE Style Awards 2013

ELLE Style Awards 2013 ELLE Style Awards 2013 Tryk play og se trailer af ELLE STYLE AWARD 2013 ELLE Style Awards ELLE Magazine er verdens største modemagasin og udkommer i 43 lande. I år vil Dansk ELLE igen afholde den danske

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

25 tekster om udviklingen af Danish Design

25 tekster om udviklingen af Danish Design 25 tekster om udviklingen af Danish Design Vil vi gøre os gældende internationalt må vi også agere internationalt! Vi kan ikke løse Danish Designs udfordringer alene - nationalt! Det handler om at udbrede

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

have- og parkingeniør

have- og parkingeniør have- og parkingeniør Praktisk og fagligt studie Have- og parkingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med byens grønne områder på et højt niveau. Uddannelsen har både et praktisk og

Læs mere

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne - En netværksstyringsstrategi 2 3 Hvorfor netværksstyringsstrategi Vi lever i dag i et meget mere komplekst samfund end nogensinde før. Dette skyldes

Læs mere

Nyhedsreportage. Teknologi i Hverdagens Nyhedsreportage. Teknologinørder. Nr. 1. februar 2015

Nyhedsreportage. Teknologi i Hverdagens Nyhedsreportage. Teknologinørder. Nr. 1. februar 2015 Nr. 1. februar 2015 Teknologi i Hverdagens Nyhedsreportage I efteråret 2014, nærmere bestemt den 10/10 kl. 10.10, slog Teknologi i i Hverdagen dørene op for første gang. Teknologi i Hverdagen er et såkaldt

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Til skoler i Aarhus Kommune Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Kære (klasse)lærere i 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune Aarhus, d. 16.

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

SERVICE design. Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb. Dansk Design Center

SERVICE design. Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb. Dansk Design Center SERVICE design Et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb Dansk Design Center SERVICEdesign et lynkursus i servicedesigns fordele & forløb Udgivet af: Dansk Design Center HC Andersens Boulevard 27

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ)

Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ) Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ) 01 07 Nogle tegnestuer tænker i værker. Det gør Aarhus Arkitekterne ikke. De udvikler projekter i tæt samarbejde med kunden. Og den største ros er, når

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg Design

REFERAT Uddannelsesudvalg Design REFERAT Uddannelsesudvalg Design Mødetidspunkt: Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Onsdag den 15 februar Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV SD - 1.1.0.5 LBD Casper Sørensen Elsebeth Gabel

Læs mere

Salon politikudvikling Hesselet

Salon politikudvikling Hesselet Salon politikudvikling Hesselet Salon: I en salon er du både deltager og medvirkende. Det er et rum til dialog, oplæg og inspiration blandt en kreds af mennesker, som har et fælles udgangspunkt og en interesse

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Se, opdag og SHAPE! af Amalie Mathilde Jacobsen (danseskribent) Foto: Andreas Danø

Se, opdag og SHAPE! af Amalie Mathilde Jacobsen (danseskribent) Foto: Andreas Danø Se, opdag og SHAPE! af Amalie Mathilde Jacobsen (danseskribent) Hej du, tag dig lige et ekstra kig omkring. Måske du får øje på noget nyt. Stop lige op et sekund. Din hverdagsvej vil altid være der, når

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Tekst: Karen Grøn, Sys Matthiesen Illustration og layout: Stine Sørensen Redaktør: Thomas B. Wilckens Bogen er sat med Arial Designeventyr Lær og leg med

Læs mere

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016 Mathias Frantsen (Interviewer): I1 Mikkel Toldam (Interviewer): I2 Peter(Interviewperson): P I1: Godt. Sådan, vi kører, der er lyd på, yes. Øhh hej med dig P: Hej, I1: Hvem er vi? Vi er begge to RUC studerende,

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU!

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Vi har atter lånt Danske Bank bygningen, for endnu engang at illustrere hvad bygningen kan bruges til. Denne gang er det en kombination af Åbent Hus, høstmarked

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Den faglitterære gruppe

Den faglitterære gruppe Dansk Forfatterforening F-gruppen NYHEDSBREV OKTOBER 2017 Den faglitterære gruppe DEN FAGLITTERÆRE PRIS Du indbydes som medlem af den faglitterære gruppe til Prisfesten i forbindelse med overrækkelsen

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening

ÅRSBERETNING2012. Københavns Bybi Forening ÅRSBERETNING Københavns Bybi Forening 1 Bybi s år Når man ser tilbage på alle de ting, der er sket i, er det ikke svært at forstå, hvorfor vi har haft så travlt i Bybi. Vi har brugt meget tid på at starte

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. 2. årgang nr. 6 december 2011 Billedet vises med tilladelse fra my1287 I denne søde juletid: Vi ønsker os nye tog under træet og på skinnerne.. Kontaktperson nyhedsbrev: Gert Frikke

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Pjece: Fra spildevand til rekreativt land og vand

Pjece: Fra spildevand til rekreativt land og vand Pjece: Fra spildevand til rekreativt land og vand Afsender: Kloakforsyningen, Aalborg Kommune. Baggrund: Udskiftning af eksisterende og forældet præsentationsfolder både i relation til layout og indhold.

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

onsdag d. 4. februar 2014

onsdag d. 4. februar 2014 A/B Lørups Ridehus Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. februar 2014 Tilstede: Ole Sebbelov, Alice Fanøe, David Noack, Klaus Jacobsen,G. A., Nicolai Giødesen og Lone Pinnerup Frederiksen (ref.) Gæst:

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere