Museet for Samtidskunst. Årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museet for Samtidskunst. Årsberetning"

Transkript

1 Museet for Samtidskunst Årsberetning

2 Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse 0.0 Forord Arbejdsg-rundlag og formål Museets navn Museets adresse mv Museets kategori og ejerforhold Museets formål Museets oprettelse Statistisk Samlinger, arkiver og bibliotek Samling Ordning og registrering Deponeringer og udlån Deposita fra andre museer Arkiver Bibliotek Erhvervelser og forskning Erhvervelser Forskning, undersøgelser og artikler Samlingernes konservering og bevaring Konservering Formidling Præsentation af samlingen Særudstillinger Børn og Unge Skoletjeneste og Undervisning Anden formidling Formidling uden for museet Arrangementer Publikationer Museumsbutik Bygninger og udendørsarealer Istandsættelse af museets nye formidlingsafdeling Inventar og materiel Museumsteknisk udstyr Andet teknisk udstyr Organisation og administration Vedtægter Bestyrelse Personale Offentlig myndighed Foreninger Museets personale aktiviteter Museets økonomi

3 0.0 Forord Det levende og det lærende museum 2010 i ord Museet for Samtidskunst påbegyndte 2010 med udstillingen Handlinger lyd og performance. Handlinger i almindelighed har været betegnende for året i det hele taget. Året har båret præg af en lang række aktiviteter, der viser, at museet er en vital, landsdækkende og international museumsinstitution, som er og gerne vil være en vigtig og aktiv del af Roskildes kulturliv. Året har også været udgangspunkt for en lang række igangsatte projekter, nye ideer og muligheder, der vil blive implementeret i museets aktiviteter i de kommende år. Der er således sat en del i gang, som muligvis vil føre endnu mere med sig. Det er vigtigt, at vi definerer museet som en levende og lærende institution, der altid er i en fremadrettet bevægelse. En bevægelse, der kan være med til at udvikle museet til at kunne rumme fremtidens kunstpraksisser og via og på grundlag af disse nå det nye publikum i såvel det virtuelle som det analoge rum. Det er endvidere erfaringen fra 2010, at mulighederne for vækst i samlingen er gode. I 2010 havde vi en stor tilskrivning af værker. Vi fik bl.a. 3 donationer og købte 3 værker med betydelige tilskud fra Kulturarvsstyrelsen. Den positive udvikling er forsat i 2011, hvorfor optimismen forsat er intakt, trods det beskedne beløb, der er afsat til nyindkøb. Nye aktiviteter i 2010 I 2010 har vi afprøvet forskellige udstillings- og arrangementsformater, der har sigtet mod flere aktiviteter i det offentlige rum. Selvfølgelig i tæt forening med vores aktiviteter i museumsrummet. Vi er blevet mere fokuserede på ud-af-huset arrangementer i Vi lavede to små festivals i forbindelse med udstillingen Handlinger og et lille program på Roskilde Festival. Filmprogrammet Global View og DoxNight vises primært på Museet for Samtidskunst, men gæster også andre institutioner. På området for formidling til børn og unge er der også nye tiltag i forhold til at opsøge publikum på skoler o.lign. Basen er fortsat og vil altid være Museet for Samtidskunst, men en workshop, der delvist foregår på en skole og delvist på museet er en god og imødekommende måde at skabe gode relationer til det helt unge publikum. Lydworkshoppen Den flyvende lydkuffert, der blev sat i gang i 2010 (og realiseret i 2011), er et godt eksempel på et fleksibelt arbejde med skolerne. Det helt store ud-af-huset projekt er det landsdækkende projekt Learning Museum, som Museet for Samtidskunst fik en historisk stor bevilling til (2,5 million, som siden er suppleret med 0,9 million) fra Kulturarvsstyrelsen i slutningen af Learning Museum er et landsdækkende museumsprojekt, som inddrager museer over hele landet med henblik på at skabe tættere relationer mellem museer og skoler i et fælles læringsrum. Museet for Samtidskunst har ejerskabet til projektet, som styres af Tine Seligmann. Museet for Samtidskunst er primus motor i dette landsdækkende udviklings- og formidlingsprojekt, der vil løbe af stablen i de kommende 3 år. Strategi: Museet har desuden udarbejdet en strategiplan og en 4-årig arbejdsplan. Museets strategiplan har fået titlen Det levende museum. Det har i 2010 været vigtigt for museet at få slået fast, at vi arbejder med den levende kunst som performancekunst, lydkunst, netbaseret kunst, m.m. Museets bestyrelse vedtog endvidere i 2010 en gennemgribende vedtægtsændring i forhold til udpegning af bestyrelsesmedlemmer. Vedtægtsændringen er blandt andet sket for at imødekomme nye regler fra Kulturministeriet for god ledelse i selvejende statsstøttede institutioner. Vi har således fået etableret 3 nye udpegningsfora, som er Roskilde 3

4 Universitets Rektorat, Kulturministeriets Rektorer (KUR) og foreningen Roskilde Festival. Desuden har vi tilknyttet en tilforordnet som repræsentant for erhvervslivet. Muligheder for et nyt samtidskunstmuseum i Roskilde Museet for Samtidskunst har i 2010 fortsat sine undersøgelser af mulighederne for at få et nyt samtidskunstmuseum i Roskilde. På grund af den økonomiske krise, museumsmiljøets og mediernes diskussioner om nye museumsbyggerier, hvor øgede driftsbevillinger ikke følger med, museumsudredningen, der varsler ændringer på museumsområdet og et generelt højt aktivitetsniveau på museet, er vi stadigvæk i den undersøgende fase. Der er også et par ting, der først bør arbejdes på, som kan gøre arbejdet med fundraising til et nyt museumsbyggeri lettere. Dels er det vigtigt at få markedsført museet yderligere som landets eneste museum for samtidskunst og dels at få konsolideret samlingen med værker og arkivmateriale, således at vi har noget at placere i de nye rum. I et nyt museumsbyggeri med en ændret drift er det vigtigt at have en samling, der kan vises ofte, så man ikke er afhængig af konstant at skulle lave dyre udstillingsproduktioner, der både økonomisk såvel som ressourcemæssigt er krævende og man sideløbende kan fastholde intentionen om flere aktiviteter i det offentlige rum. Afslutning 2010 har i høj grad handlet om at samle tankerne, projekterne og visionerne og få dem formuleret til fremtidig brug. Museet for Samtidskunst er og vil forsat gerne være et både levende og lærende museum, der altid er i udvikling. 4

5 1.0 Arbejdsgrundlag og formål 1.1 Museets navn Museet for Samtidskunst - ord, billed, lyd 1.2 Museets adresse mv. Stændertorvet 3D 4000 Roskilde Tlf: Museets kategori og ejerforhold Museet for Samtidskunst er et statsanerkendt kunstmuseum og bliver drevet efter gældende lov og normer for et statsanerkendt museum. Museet for Samtidskunst er en selvejende institution, der modtager tilskud fra kommune og stat. 1.4 Museets formål Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse samtidskunstens historie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner. Museet vil gennem sit arbejde virke for en dokumentation og sikring af landets kulturarv og belyse tilstande og forandringer indenfor kunsthistorien. Museet vil tillige relatere sit virkeområde til relevante udenlandske udviklinger såvel inden for den vesteuropæiske kulturkreds som videre ud. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. 1.5 Museets oprettelse Museet for Samtidskunst er oprettet i 1991 og er statsanerkendt siden Statistisk Besøgstal 2010: gæster Besøgstal på museets hjemmeside: besøgende (via Google Analytics) Presseomtale: I alt: 137 Aviser, dagblade og tidsskrifter: 49 Roskilde Avis Politiken Dagbladet Roskilde Sydsvensken Dagbladet Information Jyllandsposten Nutida musik Berlingske Tidende Weekendavisen Cover 5

6 Lettre International # 20 Fyns Stiftidende Billedkunstneren, nr. 2, 2010 TV/Radio: 3 DRK TV2 Lorry DR Kulturnyt Internettet: I alt: 85 Kopenhagen.dk Kunst.dk: statens kunstråds hjemmeside Kunsten.nu Kukua Ånd og videnfestival Kulturplakaten Snyk ny musik e-flux Imaginepeace.com Undo.net Geiger.dk Kunstaspekte.de Musikplakaten Larm.hum.dk Forskningens døgn: forsk.dk Roskilde kommunes hjemmeside Roskilde festival hjemmeside Jyllandsposten.dk AOK.dk Rucnyt Kulturnaut.dk Braskart.com (blog) u-landsnyt.dk My world images mailingliste Råderum office for contemporary art Cover.dk (top 5) Esterart-Newsletter Photographynow.com Hønsegården.dk Art-report.dk Favrskov posten favrskov.lokalavisen.com Boerniroskilde.blogspot.com Altomtrekroner.dk Have kommunikations hjemmeside havekommunikation.dk Omvisninger: Bestilte omvisninger på skiftende udstillinger: 43 Offentlige søndagsomvisninger: 45 Lærernetværk: medlemmer: 405 Brugerundersøgelse: Museet deltager i Kulturarvsstyrelsens nationale brugerundersøgelse, der løber fra januar 2009 til udgangen af Brugerundersøgelsen foregår på alle statslige og statsanerkendte museer og er et led i udmøntningen af Kulturministeriets Formidlingsplan. Målsætningen for Formidlingsplanen er at styrke formidlingen på de danske museer og dermed fremme en større brug af museernes tilbud. 6

7 2.0 Samlinger, arkiver og bibliotek 2.1 Samling Værksamlingen udgør pr : 114 enheder, som alle er blevet inventariseret med nyt nummersystem i forbindelse med gennemgangen af hele samlingen jv. punkt Ordning og registrering Museet har i 2010 færdiggjort registranten af værker baseret på udredningen af samling og arkiv foretaget i 2009/2010. Status for indberetning til Kulturarvsstyrelsens centrale registre: 100 %. Museets arkiver blev i 2010 gennemgået og vil i den følgende 4 års planperiode være genstand for yderligere ordning og registrering. 2.3 Deponeringer og udlån Deponeringer: Museet har i 2010 ingen nye deponeringer. Udlån: Museet lånte følgende værker ud i 2010: MSK 85. Louise Fuhr: Grey Ocean (2005). Udlånt til Holstebro Kunstmuseum ifm.udstillingen Terrain Video Video på Kanten MSK 10. Yoko Ono: A Key to open a Faded Memory (1992). Udlånt til ARoS ifm udstillingen I Love You. 2.4 Deposita fra andre museer Museet har i 2010 ikke modtaget deposita fra andre museer. 2.5 Arkiver Museets arkiver opdateres løbende og indgår i ovennævnte projekt. (jf. 2.2) Museet har i 2010 modtaget arkivmateriale fra John Davidsen bo (v. Ida Pagh Davidsen) og en videosamling fra Københavns Hovedbibliotek. Dette materiale gennemgåes p.t. mhp placering og status. 2.6 Bibliotek I indsamlingen fokuseres der fortsat på museets satsningsområde: lyd-, medie- og installationskunst samt performance nationalt som internationalt. 3.0 Erhvervelser og forskning 3.1 Erhvervelser Følgende værker er tilgået museets samling i 2010: MSK 74. Ann Lislegaard: Slamming the Front Door (after A Doll s House by Henrik Ibsen) (2005). Købt med tilskud fra Kulturarvsstyrelsen. MSK 86. Eric Andersen: Opus 43 (før 1983). Doneret. MSK 92. Henning Christiansen: OPUS 186. Schafe statt Geigen (1988). Købt med tilskud fra Kulturarvsstyrelsen. 7

8 MSK 93. Larissa Sansour: Soup over Bethlehem (2006). Doneret af Ny Carlsbergfondet. MSK 94. Brad Downey: Uden titel (2009). Doneret af kunstneren. MSK 96. Eric Andersen: Citizen Powered Sculpture Travelling Wall (1985). Doneret. 3.2 Forskning, undersøgelser og artikler : Mads Kullberg. 3 mdr. frikøb med midler fra Kulturarvsstyrelsen til gennemgang af museets samling og arkiv. Projektet lagde grunden for den senere ordning og registrering af museets værksamling (jf. 2.2). 4.0 Samlingernes konservering og bevaring 4.1 Konservering Museet er medlem af Kunstmuseernes Fælleskonservering. Fælleskonserveringen rådspørges regelmæssigt vedrørende kontrol af magasinforhold og opbevaring af museets værker. Fælleskonserveringen har assisteret museet med ud- og nedpakning samt udarbejdelse af tilstandsrapporter. Museet har desuden benytter sig af Fælleskonserveringen i museets arbejde med digitalisering af museets arkiv. Museet har i 2010 ikke haft værker til konservering. 5.0 Formidling 5.1. Præsentation af samlingen Dele af museets samling af værk, dokumentations- og arkivmateriale blev præsenteret på udstillingen Handlinger fra 15. januar til 6. juni, Særudstillinger ARKIVET ELSEBETH JØRGENSEN CINEMAGIC TOUR & CRYSTAL PALACE 16/01/ /03/2010 På soloudstillingen Cinemagic Tour & Crystal Palace viste billedkunstner Elsebeth Jørgensen to tilpassede installationer, der tematisk fokuserede på to arkiver. Udstillingen blev bygget op i samarbejde med Elsebeth Jørgensen. I forbindelse med udstillingen afholdt museet et velbesøgt foredrag, hvor kunstneren talte om sine to værker. HANDLINGER - PERFORMANCE- OG LYDKUNST 16/01/ /06/2010 Handlinger performance- og lydkunst var en udstilling, der inkluderede udvalgte værker og arkivmateriale fra museets samling og desuden bestod af en række lånte og nyproducerede værker af danske og udenlandske kunstnere. I løbet af udstillingsperioden var der tre udstillingsskift, således at den lange udstillingsperiode blev brudt af aktiviteter og nye værker. Udstillingen omfattede desuden deltagelse i Roskilde Kommunes Ånd & Viden festival, hvortil der blev lavet tre performances. Desuden arrangerede museet to små 8

9 festivaler: en for lyd og en for performance, støttet af Nordisk Kulturfond, der forløb den 24. april og den 5. juni, 2010, samt et lille program til Roskilde Festival. Kunstnere på udstillingen: Samling: Eric Andersen (DK), John Cage (US), Philip Corner (US) & Ann Nöel (UK), Allan Kaprow (US), Christian Marclay (US), Yoko Ono (JP/US), Akio Suzuki (JP), Thomas C. Uebelherr (US), Værst (DK). Øvrige kunstnere på udstillingen: Nina Beier & Marie Lund (DK), Yvette Brackmann (US), Kerstin Cmelka (AT), Henning Christiansen (DK) & Joseph Beuys (D), Brad Downey (US), Goodiepal / Gæoudjiparl The Århus Warrior (DK), Gudrun Hasle (DK), High Heel Sisters (DK/N/S), Judith Hopf & Deborah Schamoni (D) Frans Jacobi (DK), Kirsten Justesen (DK), Steffen Jørgensen & Allan Nicolaisen & Robert Kjær Clausen & Ditte Soria (DK), Peter Land (DK), Ann Lislegaard (DK), Paul McCarthy (US), Al Masson (F/DK), Olof Olsson (DK), Egill Sæbjørnsson (IS) & Marcia Moraes (BR), Lilibeth Cuenca Rasmussen (DK), Morten Søndergaard & Jonas Breum Jensen (DK), VinylTerror & - Horror (DK) og Dr. Nexus (Bln), Matthias Wermke & Mischa Leinkauf (D). Ånd & Videnfestival: Illutron (DK) v.nicolas Padfield og Christian Liljedahl, Steffen Jørgensen & Allan Nicolaisen & Robert Kjær Clausen & Ditte Soria (DK), Goodiepal (DK). Lydfestival: MAG (S), NSOM (DK), Valby Vokalgruppe (DK), Snöleoparden & Henning Friman, VinylTerror & -Horror (DK) og Dr. Nexus (Bln). Performancefestival: Yvette Brackmann (USA), Egill Sæbjørnsson (IS) & Marcia Moraes (BR), Eske Kath (DK), D.O.R. (N), Frans Jacobi & Lonely Boy Choir (DK), Olof Olsson (DK), Stine Marie Jacobsen (DK), Goodiepal (DK) Roskilde Festival: C.E.O. (DK), NSOM (DK), Olof Olsson (DK), Stine Marie Jacobsen (DK), Ulla Hvejsel (DK), Valby Vokalgruppe (DK) Andre arrangementer: Jérome Fino (F), Goodiepal (DK) ANIMATED 18/06/ /08/2010 Animated var en udstilling med animationsfilm fra Filmskolens afgangselever fra animationslinjen. 5 kunstnere deltog på udstillingen, der blev arrangeret af en gruppe studerende fra performance-design studiet på RUC. Udstillingsarrangørerne havde vægtet at lave totalinstallationer til filmene og arbejdede således med en ny formidlingsform I iscenesættelsen af værkerne. LOCALITIES - MY WORLD IMAGES FESTIVAL 10/09/ /11/2010 Localities var en udstilling, der blev arrangeret af Sanne Kofod Olsen i samarbejde med to eksterne kuratorer, N Goné Fall og Samar Martha. Der deltog otte kunstnere på udstillingen, som kom fra hhv. Afrika, Mellemøsten og Europa. Udstillingen var en del af My World Images Festivalen, som organiseres af Center for Kultur og Udvikling, hvorfra museet ligeledes modtog et større tilskud til udstillingens produktion. Roskilde Kommune var primær kommunal partner i My World Images festivalen, hvorfor udstillingen indgik som en del af det fælles Images festivalprogram i Roskilde. Roskildes fælles åbning foregik på museet og i forbindelse med ferniseringen. I forbindelse med udstillingen blev der lavet et særligt formidlingsprogram for fremmedsprogede, som blev varetaget af praktikant Jesse-Lee Dollerup. Således fik museet også et nyt publikum i tale. ARKIVET: KIRSTEN JUSTESEN. FAMA 20/11/ /02/2011 Museet for Samtidskunst viste billedhugger Kirsten Justesens procesværk FAMA Instant Saints 13 år efter den oprindelige opsætning i Kunsthallen Nikolaj (1996/97). Dels som dokumentation af det oprindelige forløb, og dels som en statusopgørelse for procesværkets videre udstrækning. Udstillingen undersøgte, hvordan en tidsbaseret processuel kunstform kan (gen)udstilles og bevares for eftertiden. REFRAMING REALITY: GLIMPSES INTO THE LOWAVE VIDEO ARCHIVE 20/11/ /02/2011 9

10 Lowave er et uafhængigt filmselskab grundlagt i 2002 i Frankrig af Marc Horchler og Silke Schmickl for at fremme eksperimenterende film og samtidsvideokunst og gøre dem tilgængelige ud over filmfestivaler og gallerikredse. Gennem årene har Lowave samarbejdet med en lang række kunstnere fra vidt forskellige baggrunde, som arbejder med adskillige teknikker og flere udtryksformer. Denne udstilling samlede for første gang i Danmark en række videoer fra Lowaves voksende arkiv og gav et indblik i den pulserende verden af samtidskunstneriske skabelsesprocesser. Videoværker af følgende kunstnere var med på udstillingen: HC Gilje, Triny Prada, Johanna Vaude, Mounir Fatmi, Hugo Verlinde, Yuki Kawamura, Pushpamala N, Ayisha Abraham, Raqs Media Collective, Ashish Avikunthak, Sarnath Banerjee, Tejal Shah, Debkamal Ganguly, Hatice Güleryüz, Güldem Durmaz, Sener Özmen, Burçak Kaygun, Ethem Özgüven, Erkan Özgen, Ferhat Özgur, Berat Isik, Sébastien Cros, Mireille & Fabian Astore, Basma Alsharif, Larissa Sansour, Ismail Bahri, Halida Boughriet, Danielle Arbid, Waheeda Malullah, Khaled Hafez, Nazim Djemaï, Zoulikha Bouabdellah, Taysir Batniji, Lamya Gargash, Usama Alshaibi, Jayce Salloum, Frédérique Devaux, Wael Noureddine, Katia Kameli, Bouchra Khalili, Al Fadhil, Zineb Sedira, Joude Gorani, Nesrine Khodr, Pauline M'Barek, Jalal Toufic, Nassim Amaouche m.fl. 5.3 Børn og Unge Museets aktiviteter og undervisningstilbud til børn, unge og studerende er et vigtigt omdrejningspunkt i museets publikumsstrategi og handlingsplan nu og på sigt. Formidlingsog undervisningsafdelingen har høj prioritet, ikke mindst i forhold til Roskilde Kommunes børne- og kulturpolitik. Museet arbejder hele tiden med at udvikle tilbud til nye målgrupper og ud af huset undervisning. De aktuelle tiltag og arrangementer kan læses nedenfor. Værkstedet for kunst, oplevelse og nye medier er ligeledes et vigtigt omdrejningspunkt i museets formidlings- og undervisningsafdelingen. Værkstedet blev officielt indviet ved en reception med Tuborgfondet den 23. juni 2010, hvor underdirektør Peter Moe Rasmussen indviede lokalerne. Tuborgfondet har doneret kr til teknisk udstyr til værkstedet. Til værkstedet er der udviklet og afprøvet en række animation-, film- og lydworkshops, som skoler og andre institutioner kan tilmelde sig. Ligesom lokalerne har plads til fysisk udfoldelse og leg til vores yngre brugere af museet. Værkstedet bruges også i forbindelse med museets feriearrangementer og i forbindelse med samarbejdet med BKG billedkunsterisk grundkursus. Arrangementer i forbindelse med skoleferier: Vinterferie-, sommer- og efterårsferiearrangementerne er væsentlige, da det tilbyder en anden oplevelse for forældre og børn på museet, end den børnene oplever ved et besøg med klassen. Museet samarbejde med Roskilde Kommune, Sjov Ferie omkring aktiviteterne på museet. 5.4 Skoletjeneste og Undervisning Undervisning Museet tilbyder aldersdifferentierede undervisningsforløb for børnehaver, grundskoler, ungdomsuddannelser, læreruddannelser, universiteter og andre undervisningsinstitutioner herunder sprogskoler. Elever og studerende møder på Museet for samtidskunst, der eksperimenterer med nye medier og udtryksformer, som udfordrer sanserne gennem rum, lyd, lys og bevægelige billedudtryk. Museet har en række faste og aktuelle forløb, man kan orientere sig om på museets hjemmeside. Lærernetværk Museet udbygger løbende sit netværk og mange tilmelder sig gennem hjemmesiden eller ved besøg på museet. Lærernetværket tilbyder inspirationsdage eller kurser i forbindelse med udstillingsåbningerne. Som et særligt tilbud for museets lærernetværk afholdt undervisningsafdelingen i november 2010 workshoppen, Medier i undervisningen - animation og flyttefilm, som en præsentation af mulighederne i museets værksted. 10

11 Førskolebørn: Fortælling og samtidskunst Museet har fortsat målgruppen førskolebørn og pædagogiske lærerplaner som udviklingsfokus. Herunder udvikling af kontakt til børnehaver og de tilknyttede pædagoger i Roskilde og omegn. Museet tilbyder i forbindelse med de skiftende udstillinger udfordrende og legende undervisningstilbud til førskolebørn. December 2010 kunne børnehaver melde sig til tilbuddet: Find julemandens julesæk - Julens lyd er blevet væk! hvor Rudolf, et rensdyr blev børnenes guide rundt på udstillingen og efterfølgende i museets værksted. Undervisningsansvarlig Tanya Lindkvist deltager ligeledes i Skoletjenestens Sjælland studiegruppe: Pædagogiske lærerplaner. 0. klasse: Museet ud på skolerne - Den Flyvende Lydkuffert Museet fik i 2010 økonomisk støtte af Kultur- & Skoletjenesten Midt- og Vestsjællands til udvikling af et undervisnings- og udlånsmateriale om lydkunst. Den flyvende lydkuffert, er en kuffert med forskellige genstande, instrumenter, instruktioner og udvalgte lydværker fra museets arkiv. Sammen med en lærervejledning vil materialet give børnene en forståelse for og oplevelse af, hvad lydkunst er fortalt ud fra en historie om Hr. Øre. Materialet bliver et gratis tilbud, som alle skoler kan rekvirere. Det er tanken, at materialet kan bruges alene eller i forbindelse med en workshop i museets værksted. Materialet færdigudvikles i foråret Sprogkursister: Sprog og Samtidskunst Udstillingen Localities blev brugt som alternativt læringsrum/klasselokale for sprogundervisning. Her blev lærere og sprogkursister i dansk fra Roskilde Sprogcenter og Roskilde VUC inviteret til at deltage i en række særlig tilrettelagte workshopforløb, der tog højde for holdenes forskellige sproglige niveauer og pædagogiske behov. Museet fortsætter udviklingen af sprogforløb samt kontakten til sprogskolerne i regionen i samarbejde med museumsformidler og sprogunderviser Jesse-Lee Costa Dollerup foråret Se artikel om forløbet: Sprog på museet af Jesse-Lee Costa Dollerup, Danske Museer, nr. 1 feb Lærerstuderende: Learning Museum Museet afsluttede pilotprojektet Learning Museum foråret 2010 og fik i december 2010 positivt svar fra Kulturarvstyrelsen om projektmidler til en videreførelse og udvidelse af projektet til en række museer og læreruddannelser på landsplan. Learning Museum løber Learning Museum er et udviklings- og samarbejdsprojekt, der har til hensigt at gentænke, styrke og udvide samarbejdet mellem museumsverdenen, læreruddannelserne og skoleverdenen. Projektets formål er at kvalificere kommende skolelæreres brug af museernes undervisningstilbud og vidensressourcer. Målet er at afprøve og udvikle forløb på museer for lærerstuderende på læreruddannelser på Sjælland, Fyn og i Jylland. Dette skal skabe et grundlag for formaliserede forløb, kursustilbud og praktikordninger for studerende på læreruddannelserne i forbindelse med museumsbesøg. Museet modtog som projektejer 2,5 mio kr til projektet af Kulturarvsstyrelsen. Se artikel om pilotprojektet: Det lærende museum - samarbejde mellem museumsverdenen, uddannelses- og undervisningssektoren. Dorthe Godsk Larsen og Tine Seligmann, Museet for Samtidskunst. Mid Magasin, nr 23, okt Learning Museum er støttet af Kulturarvsstyrelsen. 11

12 5.5 Anden formidling Global View Filmklub Global View præsenterede igen i 2010 en række oversete og i Danmark ukendte film af særlig kunstnerisk kvalitet (med engelske undertekster). Der blev vist over 30 film fra lande som Bangladesh, Jordan, Tadjikistan, Burkina Faso m.fl. Arrangementerne tiltrak et fast publikum af danske og udenlandske filminteresserede. Global Ear Dette program til det lydinteresserede publikum, som fokuserer på uortodokse eksperimenter med lyd, præsenterede igen en blanding af film og live performances, bl.a. Live koncert med Iva Bittová 1. juli kl. 20 Live koncert fra New York af den moravisk avantgarde violinist, sanger og komponist af roma-oprindelse, kendt for et rigtig personligt musikalsk sprog, Iva Bittová. Filmevent "Zampogna: the soul of Southern Italy" af David Marker (Italien/USA, 2009) 1. oktober kl. 20 "Zampogna" er en generisk betegnelse for en rig variation af vidunderlige italienske sækkepiber som engang var Syditaliens dominerende musikinstrumenter, og som på trods af en genopblomstring i Italien og andre steder, ikke desto mindre skal betragtes som truede arter. Doxnights Dette program præsenterede spændende og kontroversielle dokumentarfilm fra hele verden, bl.a. i samarbejde med CPH:DOX, Roskilde Kommune og My World Images Festival: UNREAL FOREST af Jakrawal Nilthamrong & Watson Mututa, (Thailand/Zambia, 2010) 10. september kl. 20 Den unge, thailandske instruktør og kunstner Jakrawal Nilthamrong rejste til Zambia for at bede tre instruktører om forslag til et kortfilmsprojekt. Første del af filmen dokumenterede forberedelserne, pitchingprocessen og den endelige casting af instruktøren Watson Mututas projekt, i et formelt og transparent filmsprog. Anden halvdel viste Mututas færdige film, en overvældende billedskøn fabel om faren, åndemaneren og sønnen. DOX:LAB september kl. 20 CPH:DOX iværksatte i 2009 det nye, internationale talentudviklingsprogram DOX:LAB, hvor tolv instruktører fra en række af verdens udviklingslande blev sat sammen med tolv af deres nordiske kolleger. I teams på to har de produceret tolv film, som kan opleves for første gang. De tre første film rejser ud i verden bevæbnet med stor nysgerrighed, men mod vidt forskellige mål. MEMORY Instruktører: Yves Montand (Rwanda) & Iris Olsson (Finland) Sig navnet Rwanda, og grufulde billeder træder frem. Seksten år efter det mest omfattende folkemord siden anden verdenskrig er Rwanda i dag et land med ar så store, at det knap er muligt at forstå. Yves Montand og finske Iris Olsson gør forsøget alligevel og rejser sammen rundt i den centralafrikanske republik, hvor folket langsomt er ved at genvinde hinandens tillid. Men erindringen om massakren i 1994 kaster fortsat lange skygger, i en modig film om tiden efter. 5 BEATS BEFORE DEATH Instruktører: Thu Thu Shein (Burma) & Katrine Phillip (Danmark) Filmen fandt sted i et 'venteværelse' - på et alderdomshjem i Burma, hvor de gamle damer har travlt med at forberede sig til døden og taler åbent og bramfrit om livet, der snart er 12

13 slut og den rejse de om et øjeblik står overfor. SON OF GOD Instruktører: Khavn de la Cruz (Filippinerne) & Michael Noer (Danmark) En dværg tilbedt som guds søn i en film fra hyperproduktive Khavn de la Cruz og det nye danske filmhåb Michael Noer ( Vesterbro, De Vilde Hjerter, R ). Filmen kom bag om dværgen og hans dybt religiøse tilhængere på Filippinerne og skabte en del debat blandt gæsterne Formidling uden for museet Enrico Passetti : Doxnights - Gimle, Roskilde. Oplæg: Blind Loves (på engelsk) : Global Ear aften om palæstinensisk hip hop - Gimle, Roskilde Oplæg: Fra DAM til Slingshot Hip Hop (på engelsk) : Global View aften - DMU-Øst, Roskilde Oplæg: Let the sound tell the story: Katalin Varga (på engelsk) : Global View aften - DMU Risø, Roskilde Oplæg: Fornyelse i argentinske film: Pablo Trapero (på engelsk) : Doxnights - RUC, Bygning 15, Trekroner. Oplæg: Dirty Oil (på engelsk) Tine Seligmann Oplæg i forbindelse med videnskabscafe til MID s generalforsamling: Museernes formidlingstilbud - hvad er museernes rolle og opgave? ODM formidlingsmøde, deltager med: Workshop: Krop, sansning og erkendelse i samarbejde med billehugger Karin Lorentzen Oplæg om udstillingen Andre Stemmer, Museet for Samtidskunst Foredrag for museets Venneforening: Kunst er at stoppe op et øjeblik og kigge på sig selv med en andens øjne. Formidling af video- og lydværker fra museets samling. Sanne Kofod Olsen Paneldiskussion på Louisiana m. Bjørn Nørgaard og Michael Juul Holm Foredrag for museets venneforening Censor, Kunstakademiets billedkunstskoler Foredrag, Ry (kunstforening) Foredrag, Palæfløjen, Roskilde Oplæg på seminar: Performance art and Institutionalization. Århus Kunstbygning. Øvrige oplægsholdere: Camilla Jalving (DK, moderator), Rune Gade (DK), Line Skywalker Karlström (SE), Sanne Kofod Olsen (DK), Laura Luise Schultz (DK), Britta Wheeler (US) & Martha Wilson (US) Kursusundervisning: Kuratering og Udstillingsæstetik, Kbhs Universitet 5.6 Arrangementer Offentlige omvisninger 2010 Museet har i forbindelse med de skiftende udstillinger og arrangementer afholdt omvisninger hver søndag kl. 14. Her tages der udgangspunkt i udstillingernes baggrund, 13

14 kunstnernes særlige udtryksformer samt hvilke overvejelser og kunsthistoriske referencer udstillingen bygger på. Den omrejsende skole for Radikal Computermusik og Moderne Mediekunst 19/01/ /01/2010 Kunstneren Goodiepal / Gæoudjiparl The Århus Warrior underviste i sin omrejsende skole, der på Museet for Samtidskunst havde titlen Mort Aux Vaches Ekstra Extra - Det i køkkenet placerede studierum for Radikal Computermusik og Moderne Mediekunst. Sites of Memories Udforskning af samspillet mellem sted, samfund og hukommelse i eksperimenterende film og video fra Syrien. Kurateret af Charlotte Bank 5. februar 2010 kl Programmet blev kurateret og præsenteret af Charlotte Bank, MA i arkæologi og kunsthistorie i Mellemøsten fra Heidelberg Universitet, som har arbejdet i forskellige arabiske lande og udgivet flere artikler i internationale tidsskrifter og aviser om emner, der vedrører kulturen i Mellemøsten. Ånd & Videnfestival, Roskilde: Performance, ild og dans, februar Museet deltog i festivalen med performance: Black and White Becomes a Colorful Blindfold Performance af Steffen Jørgensen, Allan Nicolaisen, Robert Kjær Clausen og Ditte Soria, samt Ild-installation af Illutron på Stændertorvet. Vinterferie for børn februar Scenen er din! Under udstillingen Handlinger performance og lydkunst kunne børn med deres forældre lave deres egen kunstforestilling med lyd og billeder. Forskningens Døgn, april Museet deltog i Forskningens Døgn med Lydfestival, som foregik i Palægården og på museet kl CONDITIONED 14. maj 2010 kl CONDITIONED samlede tyrkiske og kurdiske video- og filmværker, som udforsker udformningen af sind, der tilhører børn og unge under uddannelsessystemet, såvel som i det moderne tyrkiske samfund som helhed. Gennem en vifte af stilarter og tilgange, hentyder hver af disse værker til denne konditionering af unge. SCREENING PROGRAM: The First Ones (Hatice Güleryüz), Koro (Güldem Dürmaz), Our Village (Sener Özmen), On the thin ice (Burçak Kaygun), Delirium (Ethem Özgüven), Origin (Erkan Özgen), A young girl is growing up (Ferhat Özgür), Where bluebirds fly (Berat Isik). VI ER DER OGSÅ! NU MED PERFORMANCE. MUSEET FOR SAMTIDSKUNST PÅ ROSKILDE FESTIVALEN 27/06/ /06/2010 Roskilde Festival, Ekspressionsscenen. Performanceprogram m. Ulla Hvejsel og Sonya Schönberger: Backstage Beer Musical; Den Nørrejyske Ø s Stororkester for Opløst Mønstermusik: NSOM som samles; Valby Vokalgruppe: De syv mundes fest; Stine Marie Jacobsen: Ægget; CEO Bend-O-Rama: Benders Walk; Olof Olsson: Introducing: The Olsson Scale - Scientific Rock Hardness Rating. CO2 E - Race 4. juli 2010 kl Søndag d. 4. juli markerede Roskilde sig som klimabevidst by ved at male et kæmpe CO2 tegn med miljøvenlige biler i byens gadebillede. Dagen startede med en udstilling af miljøvenlige køretøjer på Stændertorvet frem til kl , hvor elbilerne sendtes af sted i en parade gennem Roskilde på en rute, der set fra 14

15 oven skrev tegnet CO2. Ved hjælp af farvekodede GPS tracking enheder placeret i de medvirkende køretøjer, kunne hele gennemførelsen af ruten følges live på internettet og på museet. OPEN AIR NIGHT: Spoken word, film & music - My World Images Festival 9. september kl CPH:DOX & Museet for Samtidskunst, i samarbejde med Roskilde Kommune og My World Images Festival, præsenterede en Open Air aften i Palægården & Stændertorvet. Der blev vist: SHE BROKE MY PRADA Kunstnere: Dikson (Zimbabwe) & Lazarus (Sydafrika) She broke my Prada går refrænet i et slam digt fra sydafrikanske Lazarus. Ikke lige det Afrika, vi kender fra medierne, men afrikansk spoken word sætte ord på det, der rører sig i hverdagen - præcist, humoristisk og politisk! IT BEGAN IN AFRIKA: 3 KORTFILM Instruktører: Ella Raidel (Østrig/Mozambique), Edwin (Indonesien/Kenya), Dyane Gaye (Senegal/Frankrig) Tre vittige og musikalske snapshots fra kontinentet, og tre skarpe refleksioner over hvad popkultur betyder idag. COLOMBIA CONTEMPORANEA: DJ JayCruz Kunstnere: DJ JayCruz (Colombia) Lyden af Colombias aktuelle club-scene: Salaam og My World Images præsenterede to acts, der dækkede latin flavours, oldschool latinfunk og salsa, frem til den nyeste Cumbia Digital. Sommerferie for børn august. Her afholdt vi en række lydworkshops i museets værksted. Med udgangspunkt i museets lydinstallation Hørbar af Mogens Jacobsen kunne deltagerne undersøge lydenes temperaturer og smage og afslutningsvis lave en lydskulptur. Efterårsferie for børn oktober. Under udstillingen Localities kunne børn og familier komme med på en spændende rejse til verdens storbyer! Workshops tog udgangspunkt i rejsebureauet, og så gik rejsen rundt til de forskellige kunstværker for at opleve, hvor det lyder, smager og ser ud i de forskellige lande Konge for en dag i Roskilde 16. oktober endags festival i Roskilde. Her deltog museet med en skattejagt rundt i udstillingen Localities og med filmværksted, hvor man kunne blive instruktør på sin egen film som Konge og Dronning. IN/FLUX - Mediatrips from the African World (forpremiere) 29. oktober 2010 kl IN/FLUX er en serie af tre dvd'er. Hver DVD er en samling af eksperimenterende film og videoer fra den afrikanske verden. Vold og fornøjelser, modsætninger, frygt og ønsker i en planet formet af postkoloniale tilstand, nutid-fremtid for vores fælles menneskelighed i et global, 21. århundredes system præget af radikale forandringer: det er udgangspunktet for IN/FLUX, rettet fra Afrika og dens diaspora af skabere, der afviser lette metoder eller svar. Find julemandens julesæk - Julens lyd er blevet væk! december Særligt tilbud til børnehaver. Rensdyret Rudolf guider børnene rundt på udstillingen og efterfølgende i museets værksted. 15

16 5.7 Publikationer Publikationer: Seligmann, Tine og Lorentzen, Karin: Krop Sansning og erkendelse, MID Magasin nr. 22, marts 2010, Tema-Læring Seligmann, Tine og Godsk, Dorthe: Det lærende Museum, MID Magasin nr. 23. oktober 2010, Tema-På tværs Undervisningsmaterialer: Seligmann, Tine og Godsk, Dorthe og Hoffmann, Sisse (tekst/red.): Samtidskunst og projektarbejde en god cocktail. Inspirationsmateriale til undervisningen i projektarbejde og projektopgaven i udskolingen. 2010, 12 s., ill. udgivet i samarbejde med Skoletjenesten på Sjælland. Seligmann, Tine og Godsk, Dorthe og Hoffmann, Sisse (tekst/red.): Hvorfor arbejde med samtidskunst? Inspirationsmateriale til undervisere, der gerne vil inddrage kunstneriske udtryksformer i undervisningen. 2010, 12 s. ill. Undervisningsmaterialet er udgivet i samarbejde med Skoletjenesten på Sjælland. Relaterede publikationer: PR-virksomhed og Markedsføringsfunktion I 2010 blev det besluttet at øge markedsføringsindsatsen for at synliggøre museet yderligere. Markedsføringsbudgetposten er fastholdt, men nogle udgifterne til markedsføring ligger i udstillingsbudgetterne, hvorfor de ikke er synlige i budgetposten for markedsføring. Til hver udstilling bliver trykt flyer og plakat og udsendt invitationer over e- mail. I slutningen af 2010 afskaffede vi postforsendelse af invitationer i forbindelse med portostigningen og sender nu kun ud per i forbindelse med ferniseringer. Dette er i sig selv en stor besparelse, da museet sender op til 1500 ferniseringskort ud. Udover udsendelse benytter vi os af facebook, som et meget anvendeligt social medie til at gøre opmærksom på vores udstillinger. Vi har desuden forøget fokuseringen på annoncering på gratis webportaler, der når et såvel generelt som et målrettet publikum. Vi har også forøget annoncering i kunstfoldere, hvilket har øget annonceringsposten en smule, men med det formål at have museets udstillinger nævnt i landsdækkende og toneangivende foldere om kunst. Vi har samlet markedsføringsfunktionen i museumskoordinatorstillingen. Internet Som nævnt ovenfor annoncerer vi på diverse internetportaler for at gøre opmærksom på museets udstillinger og arrangementer. Endvidere er museets hjemmeside et informationsorgan for interesserede. Overraskende nok ligger hjemmesidens besøgstal under museets besøgstal, hvilket må betyde, at publikum henter information om museets udstillinger fra anden kant. Internettet er et utroligt vitalt område i kunstverdenen og meget information foregår via nettet. Hjemmesiderne Kopenhagen.dk og Kunsten.nu er begge såvel annonceringsorganer som nyhedsorganer og omtaler altid museets aktiviteter. Facebook er også et flittigt brugt medie i kunstverdenen. Vi havde små 1200 tilmeldte i vores gruppe ved årsskiftet. Der kommer konstant flere til. 16

17 5.9 Museumsbutik Den planlagte deltagelse i bogmessen i London i 2010 blev desværre forhindret af den berømte islandske askesky, som stoppede flytrafikken i april måned. Alligevel formodede butikken at etablere en række nye forbindelser i løbet af året, som gav adgang til nye spændende fagbøger udgivet af små forlag i Asien og Afrika. Det internationale bogmarked har været ramt af den økonomiske krise, som har betydet en forstærkning af de kommercielle tendenser, blockbuster-logikken på bekostning af faglighed og eksperimenter. Der er ingen tvivl om, at mange af museets kunder søger noget andet, interessante og sjældne titler, men de er også dygtige brugere af Amazon og andre sider på nettet. Butikken prøvede derfor at opretholde sin status som en boghandel, som kan forene konkurrencedygtige priser, service, kompetence i en vanskelig tid. Enkelte af museets tidligere publikationer er stadig efterspurgt både hjemme og i udlandet, distributionsaftaler med DAP i New York og Walther König i Tyskland fortsat, men der er brug for en ny, spændende udgivelse på engelsk for at bevare interessen. Salget af sjældne DVD'er og kunsttidsskrifter til private gennem museets abonnementsordninger gav også i 2010 gode resultater. 6.0 Bygninger og udendørsarealer 6.1 Istandsættelse af museets nye formidlingsafdeling Med hjælp fra Slots- og Ejendomsstyrelsen blev en omfattende udskiftning af samtlige elinstallationer i museet nye afdeling afsluttet i starten af Den permanente installation af Mogens Jacobsens Hørbar i Værkstedets bageste rum blev også færdiggjort. Bygningen er klart Palæets svageste led og har været forsømt i mange år, derfor var nyt istandsættelsesarbejde påkrævet oppe på loftet og taget. Det har betydet små gener for vores formidlingsaktiviteter, men uden betydelige afbrydelser. Den tidlige sne i november 2010 forhindrede færdiggørelsen af arbejdet på taget, som forventes genoptaget og afsluttet i forår Istandsættelse af udstillingsrum Enkelte udstillingsrum i hovedbygningens stueetage har fået malet samtlige vægge, lofter og paneler inden opsætningen af kommende udstillinger i så stort omfang, som udstillingsplanen tillod. 7.0 Inventar og materiel 7.1 Museumsteknisk udstyr Museet fik fremstillet diverse sokler, projektionsskærme og midlertidige vægge til udstillingsbrug. 7.2 Andet teknisk udstyr Administration/edb Den planmæssige udskiftning af samtlige museets PC'er i samarbejde med Roskilde Kommunes IT-afdeling blev udskudt i 2010 efter kommunens ønske. Også udskiftningen af telefoner og switcher i forbindelse med etablering af IP-telefoni blev udskudt i samme omgang. 17

18 Museet etablerede en Mac-arbejdsstation umiddelbart i nærheden af magasin 2, som kan fungere som registreringsstation til samlingsemner, og uden omkostninger for vores budget. Formidlingsafdelingen blev også forsynet med fast netadgang gennem en opgradering af den trådløse løsning tidligere anvendt til udstillingsbrug både i Hovedbygningen og Husarstalden og igen uden yderligere omkostninger for museets økonomi. Sikkerhed Der blev gennemført en udvidelse af alarmanlægget i kontorbygningen, som nu tillader den sikkerhedsmæssige integration af kontoret og formidlingsafdelingen. De to bygninger blev forbundet gennem loftet, og der blev genbrugt de fleste sensorer i de nye lokaler. Formålet var at kombinere afholdelsen af en engangsudgift med uændrede driftsomkostninger for sikring på trods af en 160 kvm nettoudvidelse af arealet. Samtidig blev begge alarmer (både kontor/formidling, samt udstilling) opgraderet til moderne GSM-baseret alarmoverførsel, som gjorde muligt at opsige de resterende, kostbare telefonaftaler med TDC. Som led i den løbende uddannelse af museets personale og i henhold til Slots- og Ejendomsstyrelsens retningslinjer om brandsikkerhed blev i 2010 i samarbejde med Roskilde Brandvæsen afholdt et kursus om brandbekæmpelse med efterfølgende øvelse for alle museets ansatte. Video/lyd I 2010 har museet anskaffet en ny projektor pga. slitage af ældre model, samt en række store og små fladskærme til udstillingsbehov. Den nye formidlingsafdeling er også blevet forsynet med en teknisk pakke bestående af en række bærbare computere, kameraer, projektor osv., takket være Tuborgfondets støtte. 8.0 Organisation og administration Administration Museet har i 2010 udarbejdet en 4 års strategiplan, der opstiller de mål, museet vil arbejde på i de næste 4 år. Museet har lovpligtigt endvidere udarbejdet en 4 årsplan til Kulturarvsstyrelsen, som blev indberettet på skema den 15. december, Strategiplanen og 4 årsplanen supplerer naturligvis hinanden. Da 4 årsplanen er et dokument, der skal indberettes til offentlig myndighed, anvendes strategiplanen som det dokument, der kommunikerer vores visioner og strategier til en bredere kreds af interessenter. Personale Museet har forsat ca. 4,8 årsværk i faste stillinger. Hertil kommer timelønnede weekendvagter samt løntilskudsordninger og praktikanter. Der er i 2010 foretaget visse ændringer i stillingsbeskrivelser, som består af omstrukturering af specifikke arbejdsopgaver indenfor faggrupperne for at få en klarere arbejdsdeling. Samtidig har der været enkelte opgaver, som ikke havde en hovedansvarlig. Disse forhold er nu blevet klarlagt. Museet har i 2010 har følgende personalemæssige ændringer. Helle Bjerggaard Johansen påbegyndte i en stilling som museumskoordinator (tidl. sekretærstilling) den 1. april 2010, 30 timer per uge. Susanne Stilling Frederiksen fratrådte sin projektansættelse per 31. marts 2010 efter ansættelsens udløb. Mette Truberg fik forlænget sin løntilskudsstilling med 6 mdr. frem til ultimo november Tina Madsen tiltrådte i løntilskudsstilling medio december, Samuel Willis Nielsen tiltrådte i løntilskudsstilling per 1. juni, 2010 og fik stillingen forlænget yderligere 6 mdr. i december Jesse Lee Costa Dollerup var tilknyttet museet som ulønnet praktikant fra august til december

19 Der er ikke foretaget nedlæggelse af stillinger. 8.1 Vedtægter På bestyrelsesmødet blev det besluttet at foretage vedtægtsændringer i forhold til bestyrelsens konstituering 4. Vedtægtsændringer blev besluttet på følgende møde. (se vedhæftede vedtægter). Vedtægtsændringerne blev godkendt af henholdsvis Kulturarvsstyrelsen og Roskilde Kommune. Se vedtægter, revideret udgave, 16. januar, 2011 Bestyrelsen er ansvarlig for museets drift. ( 4.3. i vedtægter) Bestyrelsen skal til at forestå museets daglige drift ansætte en leder i en heltidsstilling. ( i vedtægter) Bestyrelsen skal have et personale, der i omfang og sammensætning står i et rimeligt forhold til museets størrelse, økonomi, ansvarsområde og arbejdsplan ( 5.1. i vedtægter) 8.2 Bestyrelse Bestyrelsen ved udgangen af 2010: Frank Birkebæk, Formand Jens Bisballe, næstformand Gunnar Wille Birgitte Strømgård Birgit Pedersen (udpeget af byrådet) Tilforordnet: Poul Knopp Damkjær 8.3 Personale Sanne Kofod Olsen, museumsleder Tine Seligmann, museumsinspektør med særligt ansvar for formidling og undervisning Enrico Passetti, museumsinspektør Mads Kullberg, museumsinspektør med særligt ansvar for museets samling Susanne Stilling Frederiksen, museumssekretær (projektansat) (indtil marts, 2010) Helle Bjerggaard Johansen, museumskoordinator, ansat per 1. april, 2010 Lars Buhl, regnskabsfører Tanya Lindkvist, Skoletjenesten, formidlings- og undervisningsmedarbejder (delvist projektansat) Særlige ansættelser: Mette Truberg Jensen, kuratorassistent, løntilskudsmedarbejder Rasmus Holmboe, student (samling) Irene Folsach, praktikant (Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet) Samuel Willis Nielsen, assistent, løntilskudsmedarbejder Tina Madsen, kuratorassistent, løntilskudsmedarbejder Vagter: Annelise Hockenhull Jette Nielsen Jette Riedlin Line Rædkjær Poulsen Maja Nydal Eriksen Rosa Isaldur Witta Jensen 19

20 8.4 Offentlig myndighed Kulturarvsstyrelsen 4 års plan 15. december afleverede museet 4 års plan til Kulturarvsstyrelsen. Se vedlagte. Kulturarvsstyrelsen har i 2010 været i gang med en museumsudredning, der ligger op til en omorganisering af danske museer med eventuelle sammenlægninger for øje. Sanne Kofod Olsen har deltaget i Kulturarvsstyrelsens temamøder vedr. udredningen. Og deltog desuden i et høringsgruppemøde. Udredningen blev ikke færdiggjort i Foreninger Klub Samtidskunst Museets Venneforening, Klub Samtidskunst havde i medlemmer. Medlemmer af bestyrelsen for Klub Samtidskunst i 2010 Bjørn Laursen (formand) Jens Bisballe Janne Rødshagen (sekretær) Birgitte Strømgård Susanne Stilling Frederiksen Gunnar Wille Sami Al-Gizani 9.0 Museets personale aktiviteter Deltagelse i kurser/seminarer Tine Seligmann Seminar om Arts Education, i forbindelse med dansk deltagelse i Unesco s 2. verdenskonference om Arts Education Seminar: Når børn og unge møder kunsten gennem kunstneren 19 januar 2010, arr. af Statens Kunstråd April 2010 Kursus og eksamen i Diplomuddannelse i Projektledelse i Dansk Magisterforening Kursus i projektarbejde for alle medarbejdere af Skoletjeneste Sjælland ODM formidlingsmøde: Hvornår giver det mening, oplevelse som strategiske værktøjer Tine Seligmann og Mads Kullberg. Deltagelse. Workshop til udvikling af nyt oplevelsescenter. Arrangeret af DR og Netværk for Dansk Lydteknologi Seminar i Filmhuset: Læring med Levende Billeder Konference om Den nye Kulturaftale, Kulturregion Midt- og Vestsjælland 20

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde

Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM HANDLINGSPLAN 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Museet som sted 3. Det lokale, det nationale og det internationale 4. Museets forpligtigelser:

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 2 Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig Undersøgelse

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Afrapportering af Body-Art-Index - kroppen taler sit eget sprog

Afrapportering af Body-Art-Index - kroppen taler sit eget sprog Afrapportering af Body-Art-Index - kroppen taler sit eget sprog Journal nr. 2008-7.42.03-0027 Periode: 1. oktober 2008 til 30. januar 2009 Body Art Index Kroppen taler sit eget sprog har taget afsæt i

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 1 Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK WORKSHOPS OG UNDERVISNING FOR UNGE I DK FOKUS PÅ KUNST OG KULTUR, KREATIVT SAMARBEJDE OG GLOBALE PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen.

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Vedtægter for Skagens Museum 1. Ejerforhold, hjemsted og status Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Skagens Museum er et statsanerkendt kunstmuseum, omfattet af Museumsloven

Læs mere

Billedbølge over Midt- og Vestjylland

Billedbølge over Midt- og Vestjylland Kultur- og Fritidsudvalget Herning Kommune 07-03-2013 Billedbølge over Midt- og Vestjylland Ansøgning om 28 000 kr. til parafraseprojekt I forbindelse med Kulturfestivalen BØLGEN vil vi som Billedskoler

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014 Mothsgården 23. april 2013 januar 2014 Efterår 2013 9. juni 2013 samt efterår 2013, forår 2014 og efterår 2014 To før sommer 2013, tre efter

Læs mere

http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?samtalekoekkenet...

http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?samtalekoekkenet... Publiceret på KUNSTEN.NU d. 29. november 2011. http://www.kunsten.nu/artikler /artikel.php?samtalekoekkenet+forum+for+performativ+kunst Frans Jacobi: Silent Stand. Performance fra 5. Samtalekøkken, 2011.

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

Resultatberetning for 2016

Resultatberetning for 2016 Resultatberetning for 2016 Horsens Kunstmuseum Horsens Kunstmuseum Resultatberetning 2016 Horsens Kunstmuseum kan se tilbage på et år, hvor vi har oplevet stor anerkendelse for vores arbejde, både på museet

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg Individ og fælleskab Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg 2015 2018 1. MISSION OG VISION MISSION Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D Det Jyske Kunstakademi i djk.nu ? Søger du et kunstakademi med : et internationalt netværk af kunstnere, undervisere og institutioner? en åben studiestruktur med individuel specialisering? de studerende

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST Formidling og undervisning i Den Frie Udstillingsbygning DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART HVORDAN ARBEJDER VI MED SAMTIDSKUNST? Den

Læs mere

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud.

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud. Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Kunstforening 1. oktober 2015 Mellem

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Først og fremmest vil jeg gerne sige en stor tak til Scandinavia - Japan Sasakawa Foundation

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

SALAAM FILMFESTIVAL SALAAM FILMFESTIVAL 2010/11 PROJEKTBESKRIVELSE

SALAAM FILMFESTIVAL SALAAM FILMFESTIVAL 2010/11 PROJEKTBESKRIVELSE SALAAM 2010/11 Polleke. Foto: Salaam Film & Dialog PROJEKTBESKRIVELSE Salaam Filmfestival er i fuld gang med at planlægge den kommende landsturné fra september til marts 2011. Publikum er elever fra skoler

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

nmlkji nmlkj 26509 MSK Museet for Samtidskunst sannekol@samtidskunst.dk Stændertorvet 3D 4000 Roskilde Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 26509 MSK Museet for Samtidskunst sannekol@samtidskunst.dk Stændertorvet 3D 4000 Roskilde Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117065 Formularens ID: 494 Sendt til: sannekol@samtidskunst.dk Sendt: 15-12-2010 12:52 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. april 2013

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. april 2013 Blad nr. 2854 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. april 2013 Dagsorden Beslutning 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser til orientering 2.1 Ophævelse af fredskovspligt Naturstyrelsen

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

En Kunsthal for fremtiden: Kunsthal Charlottenborg 3.0

En Kunsthal for fremtiden: Kunsthal Charlottenborg 3.0 En Kunsthal for fremtiden: Kunsthal Charlottenborg 3.0 En Kunsthal for fremtiden: Kunsthal Charlottenborg 3.0 2015-18. Vision og Mission: Vision At være centrum for formidling af dansk og international

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST MUSEET FOR SAMTIDSKUNST ÅRSBERETNING 2011 FORORD 2011 var et meget aktivt år med mange igangsatte udstillinger og projekter. Learning Museum blev påbegyndt med et milliontilskud fra Kulturarvsstyrelsen,

Læs mere

SKIVE MUSEUM Projektmappe til ny formidling

SKIVE MUSEUM Projektmappe til ny formidling SKIVE MUSEUM Projektmappe til ny formidling Museum Salling Museum Salling er et fusioneret museum, og består af fire udstillingssteder: Spøttrup Borg, Fur Museum, Glyngøre Kulturstation og Skive Museum.

Læs mere

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Fra: Mogens Jensen Sendt: 7. oktober 2015 17:04 Til: kum@kum.dk; Alexander Meli Barming Emne: Statens keramikværksted til Guldagergaard

Læs mere

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:15 Mødested: Mødelokale 122, 1.

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

ANSØGNING OM 42.000 TIL PROJEKTET BEAT TO THE BALANCE

ANSØGNING OM 42.000 TIL PROJEKTET BEAT TO THE BALANCE Til: København Kommunes Billedkunstudvalg København, 24. Februar 2015 ANSØGNING OM 42.000 TIL PROJEKTET BEAT TO THE BALANCE EN SAUNAINSTALLATION AF MARI KESKI-KORSU Beat to the Balance er et nyt, interdisciplinært

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

FORMANDENS BERETNING 2015

FORMANDENS BERETNING 2015 FORMANDENS BERETNING 2015 Tiden ikke bare går stærkt - den løber afsted. Og det skyldes jo heldigvis oftest, at der sker så meget interessant dag efter dag, at man helt glemmer tiden. Ihvertfald føler

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Service og Forandring BILAG Til KFU Bilag 1. Inspirationsoplæg i arbejdet med visionen for sammenlægningen af Museer, Arkiv og Kunst Baggrund Arbejdet

Læs mere