Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsanalyse Småt brændbart Randers"

Transkript

1 Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418

2

3 Indhold 1 INDLEDNING FORMÅL LOKALISERING SORTERINGSKRITERIER 4 2 RESULTATER DEL Løst opsamlet affald Affald opsamlet i klare sække Affald opsamlet i sorte sække Samlet oversigt for Del RESULTATER - DEL Løst opsamlet affald Affald opsamlet i klare sække Affald opsamlet i sorte sække Samlet oversigt for Del SAMMENLIGNING - TO UNDERSØGELSER 19 3

4 1 Indledning I forbindelse med brugerundersøgelsen på genbrugspladsen i Randers er det iagttaget, at en del brugere medbragte usorteret affald, som skulle afleveres som småt brændbart. Efterfølgende besigtigelse af indholdet i containere med småt brændbart viser, at containerne indeholder affald, der burde være sorteret fra som andre fraktioner. Containerne til småt brændbart er placeret på en række det drejer sig om lukkede containere med indkastlåger i siderne. Der står 5 containere på række. Når den nærmeste er fyldt lukker personalet lågerne og åbner lågerne i den næste. Intern transport kører containernes indhold til mellemdeponi. Randers Kommune planlægger at gennemføre en kampagne for bedre sortering af småt brændbart affald. Kampagnen finder sted fra foråret For at måle effekten af kampagnen, ønsker kommunen en sortering af indholdet i containere til småt brændbart før hhv. efter kampagnen. Dette notat omhandler resultatet af undersøgelsen før og efter kampagnen. 1.1 Formål Undersøgelsens formål er: at bestemme mængde og sammensætning af småt brændbart fra genbrugspladsen i Randers før hhv. efter informationskampagne for bedre sortering Et særligt problem er, at selv om brugere af genbrugspladsen alene må komme med affald emballeret i klare sække, så er der stadig brugere, der vælger at aflevere affald i sorte sække. Undersøgelsen skal derfor også afklare brugen af klare hhv. sorte sække før og efter kampagnen. Desuden skal sammensætningen af løst opsamlet affald, samt affald opsamlet i klare hhv. sorte sække, dokumenteres. 1.2 Lokalisering Den 27. / 28. april 2011 samt 14. / 15. maj 2012 blev udtaget containere med småt brændbart til undersøgelse. Alle containere er afhentet fra Randers genbrugsplads på Ørneborgvej. 1.3 Sorteringskriterier Affaldet er sorteret i 3 grupper: løst opsamlet affald affald opsamlet i klare sække affald opsamlet i sorte sække 4

5 Hver gruppe er sorteret i følgende fraktioner: 1. Genanvendeligt papir 2. Genanvendeligt pap 3. Emballageglas 4. Metal (emballage og andet af metal) 5. Plastemballager dunke og bøtter 6. Plastfolie 7. Rent træ (inkl. maling, søm og beslag) 8. Trykimprægneret træ 9. Haveaffald 10. Farligt affald og batterier 11. WEEE elektriske og elektroniske produkter 12. Poser / sække med dagrenovation (sorteres ikke yderligere) 13. Ikke brændbart affald 14. Andet (småt brændbart) affald Hver fraktion er vejet, og data er behandlet. Resultatet af første sorteringsrunde, 2011, fremgår af Kapitel 2, mens resultatet af anden sorteringsrunde, 2012, fremgår af Kapitel 3. Affaldsanalyserne er gennemført med et team bestående af 1 sorteringsleder og 4 sorteringsmedarbejdere. Sorteringslederen er ansvarlig for instruktion af personalet, kvalitetskontrol samt vejning og registrering af data. Alle i teamet har været udstyret med dragter, handsker og sikkerhedsfodtøj. Econet har selv medbragt egen vægt og køreramper til vejning af affaldet. 5

6 2 Resultater Del Indholdet fra 5 containere med småt brændbart er sorteret den 27. og 28. april I alt er der sorteret kg affald. I én af containerne lå 16 sække med affald opsamlet på genbrugspladsen indholdet i disse sække indgår ikke i undersøgelsen. Affaldet blev opdelt i: Løst opsamlet affald Affald opsamlet i klare sække Affald opsamlet i sorte sække Mængde og fordeling af småt brændbart affald fremgår af Tabel 2-1 og Figur 2-1. Tabel 2-1 Småt brændbart fordelt mellem løst opsamlet og affald opsamlet i klare hhv. sorte sække. Kg og % Affaldstype kg procent Løst opsamlet Klare sække Sorte sække Total Figur 2-1 Fordeling mellem løst opsamlet affald og affald opsamlet i klare hhv. sorte sække Procent 19% 48% Løst opsamlet Klare sække Sorte sække 33% Knap halvdelen af affaldet i containeren til småt brændbart var ikke emballeret. Næsten 20 % af affaldet var opsamlet i sorte sække eller andre ikke transparente emballager Løst opsamlet affald 48 % af småt brændbart affald var ikke emballeret, da det blev smidt ud som småt brændbart. Tabel 2.2 viser sammensætningen af løst opsamlet affald i containeren med småt brændbart. 6

7 Tabel 2-2 Sammensætningen af løst opsamlet småt brændbart Kg og procent Fraktioner Vægt i Kg Procent (%) Genanvendeligt papir ,6 Genanvendeligt pap ,4 Emballageglas 13 0,4 Metal (emballage og andet af metal) 31 0,9 Plastemballager - dunke og bøtter 202 5,7 Plastfolie 206 5,8 PVC 40 1,1 Rent træ 306 8,7 Trykimprægneret træ 5 0,1 Haveaffald 52 1,5 Farligt affald og batterier 11 0,3 WEEE - elektriske og elektroniske produkter 47 1,3 Poser/ sække med dagrenovation 15 0,4 Ikke brændbart affald 188 5,3 Andet (småt brændbart) affald ,3 I alt ,0 Volumenmæssigt udgjorde løst opsamlet pap og plastfolie en relativt stor andel af det løst opsamlede affald. Volumen af de enkelte fraktioner blev ikke målt, men det vurderes, at mindst 40 % (volumen) af det løst opsamlede affald blev udgjort af pap og plastfolie. Vægtmæssigt udgjorde de samme fraktioner 17 %. En stor del af plastemballagerne (dunke og bøtter) stammede fra et landbrug. Der var tale om store emballager (10 25 liter eller mere). Det vurderes, at mindst 75 % af plastemballagerne stammede fra landbrug. Tilsvarende stammede langt den største del af plastfolierne fra erhverv der var her tale om flere virksomheder indenfor byggeri og handel. Figur 2-2 viser sammensætningen af den del af småt brændbart affald, der ikke var emballeret og her betegnes som løst opsamlet. 7

8 Figur 2-2 Sammensætning af løst opsamlet affald i containeren til småt brændbart Procent 2% 13% Genanvendeligt papir Genanvendeligt pap 11% Plastemballager Plastfolie 44% 6% PVC Rent træ Haveaffald WEEE 5% 1% 2% 9% 6% 1% Ikke brændbart affald Andet (småt brændbart) Andre fraktioner Andre fraktioner består af summen af de fraktioner, der hver for sig udgør mindre end 1 % af løst opsamlet affald: emballageglas (0,4 %), metal (emballage og andet af metal) (0,8 %), trykimprægneret træ (0,1 %), farligt affald og batterier (0,3 %) og poser med dagrenovation (0,4 %) Affald opsamlet i klare sække 33 % af det affald, der blev smidt ud som småt brændbart affald, var emballeret i klare sække. Tabel 2-3 viser sammensætningen af affald emballeret i klare sække, der er opsamlet i containeren til småt brændbart. Tabel 2-3 Sammensætningen af affald emballeret i klare sække Kg hhv. procent Fraktioner Vægt i Kg Procent (%) Genanvendeligt papir 169 7,0 Genanvendeligt pap 17 0,7 Emballageglas 1 0,0 Metal (emballage og andet af metal) 32 1,3 Plastemballager - dunke og bøtter 5 0,2 Plastfolie 69 2,9 PVC 2 0,1 Rent træ 26 1,1 Trykimprægneret træ 0 0,0 Haveaffald 125 5,2 Farligt affald og batterier 15 0,6 WEEE - elektriske og elektroniske produkter 43 1,8 Poser/ sække med dagrenovation ,8 Ikke brændbart affald ,2 Andet (småt brændbart) affald ,9 I alt ,0 Der var en stor mængde genanvendeligt papir opsamlet i klare sække. Dette gælder også plastfolier, hvor der især var mange sække med plastfolier fra byggeri. Haveaffald, farligt affald, elektriske og elektroniske produkter var der ligeledes meget af. 8

9 Mere end 12 % af sækkene indeholdt dagrenovation hele sækkens indhold blev kategoriseret som dagrenovation, hvis sækken indeholdt madspild eller madaffald. Andre sække har indeholdt rengjorte / skyllede emballager til fødevarer og andre husholdningsprodukter. Disse sække er ikke kategoriseret som dagrenovation indholdet fra disse sække er fordelt på de respektive fraktioner, og resten er registreret som andet brændbart. Også en relativt stor del af sækkene indeholdt ikke brændbart affald 13 % vægt. Der blev ikke fundet trykimprægneret træ i de klare sække. Figur 2-3 Sammensætningen af den del af småt brændbart affald, der er emballeret i klare sække procent. 2% 7% 54% 1% 3% 1% 5% 2% 12% 13% Genanvendeligt papir Metal Plastfolie Rent træ Haveaffald WEEE Dagrenovation Ikke brændbart affald Andet (småt brændbart) Andre fraktioner Andre fraktioner består af summen af de fraktioner, der hver for sig udgør mindre end 1 % af affald opsamlet i klare sække: genanvendeligt pap (0,7 %), emballageglas (0,4 %), plastemballager dunke og bøtter (0,2 %), PVC (0,1 %) og farligt affald og batterier (0,6 %). 9

10 2.1.3 Affald opsamlet i sorte sække 19 % af affald, der var opsamlet som småt brændbart affald, var emballeret i sorte sække eller andre ikke-transparente emballager. Tabel 2.4 viser sammensætningen af affald emballeret i sorte sække, der var opsamlet som småt brændbart. Tabel 2-4 Affald opsamlet i sorte sække Kg og procent Fraktioner Vægt i Kg Procent (%) Genanvendeligt papir 66 4,9 Genanvendeligt pap 20 1,5 Emballageglas 14 1,0 Metal (emballage og andet af metal) 52 3,8 Plastemballager - dunke og bøtter 4 0,3 Plastfolie 4 0,3 PVC 9 0,6 Rent træ 2 0,1 Trykimprægneret træ 1 0,0 Haveaffald ,0 Farligt affald og batterier 10 0,7 WEEE - elektriske og elektroniske produkter 23 1,7 Poser/ sække med dagrenovation ,3 Ikke brændbart affald 134 9,9 Andet (småt brændbart) affald ,8 I alt ,0 Sække indeholdende madspild eller madaffald udgjorde over 17 %. Også haveaffald (11 %) og ikke brændbart affald (10 %) udgjorde en betydelig del af affaldet opsamlet i sorte sække eller anden ikke transparent emballage. Derudover kan nævnes en relativt stor mængde metal i de sorte sække. Figur 2-4 Sammensætningen af den del af småt brændbart affald der er emballeret i sorte sække Procent 3% 5% 1% 1% 4% 47% 11% 2% 17% Genanvendeligt papir Genanvendeligt pap Emballageglas Metal Haveaffald WEEE Dagrenovation Ikke brændbart affald Andet (småt brændbart) Andre fraktioner 9% Andre fraktioner består af summen af de fraktioner, der hver for sig udgør mindre end 1 % af affald opsamlet i sorte sække: plastemballager dunke og bøtter (0,3 %), plastfolie (0,3 %), PVC (0,1 %), rent træ (0,1 %), trykimprægneret træ (<0,1 %) og farligt affald og batterier (0,7 %). 10

11 2.1.4 Samlet oversigt for Del 1 Tabel 2.5 giver et overblik over sammensætningen af småt brændbart. Tabellen viser sammensætningen for løst opsamlet affald, affald i klare sække, affald i sorte sække og for affaldet som helhed. Tabel 2-5 Sammensætningen af affald i containeren til småt brændbart totalt og afhængig af om affaldet er emballeret og hvilken form for emballering der er brugt Procent. Løst Klare Sorte I alt opsamlet sække sække Andel i % Fraktioner i % Genanvendeligt papir 12,6 7,0 4,9 9,3 Genanvendeligt pap 11,4 0,7 1,5 6,0 Emballageglas 0,4 0,0 1,0 0,4 Metal (emballage og andet af metal) 0,9 1,3 3,8 1,6 Plastemballager - dunke og bøtter 5,7 0,2 0,3 2,9 Plastfolie 5,8 2,9 0,3 3,8 PVC 1,1 0,1 0,6 0,7 Rent træ 8,7 1,1 0,1 4,6 Trykimprægneret træ 0,1 0,0 0,0 0,1 Haveaffald 1,5 5,2 11,0 4,5 Farligt affald og batterier 0,3 0,6 0,7 0,5 WEEE - elektriske og elektroniske produkter 1,3 1,8 1,7 1,6 Poser/ sække med dagrenovation 0,4 11,8 17,3 7,3 Ikke brændbart affald 5,3 13,2 9,9 8,8 Andet (småt brændbart) affald 44,3 53,9 46,8 47,9 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Selv om der er tydelig skiltning på genbrugspladsen om, at affald skal afleveres i klare sække, så var der stadig næsten 20 % af affaldet i småt brændbart, der var emballeret i sorte sække eller anden ikke-transparent emballage. Ca. 9 % af affaldet er papir størst andel er fundet i det løst opsamlede affald, men betydelige mængder forekom også i de klare og sorte sække. Der var store mængder pap, plastemballager og plastfolie i det løst opsamlede affald (22 % i alt). Der var tydeligt tale om volumenaffald og det var begrænset, hvor meget af disse fraktioner, der var emballeret i sække. Tilsvarende gjaldt for fraktionen rent træ med 9 % i det løst opsamlede affald og 4,6 % totalt. For metal var billedet omvendt. Andelen af metal var klart størst for affald opsamlet i sække. I de sorte sække var andelen af metal næsten 4 %. Totalt var der 1,6 % metal i containeren til småt brændbart. Lignende forløb sås for haveaffald, idet 11 % af affaldet opsamlet i sorte sække bestod af haveaffald andelen var halvt så stor for klare sække, mens det løst opsamlede affald indeholdt 1,5 % haveaffald. Totalt var andelen af haveaffald i småt brændbart 4,5 %. Sorte sække indeholdende dagrenovation (her defineret som madspild) udgjorde 17 %. 12 % af de klare sække indeholdt madspild / madaffald. Andelen af madspild i det løst opsamlede affald var begrænset. Totalt var det godt 7 % af affaldet, der blev kørt væk, fordi det indeholdt madspild/madaffald. I containeren til småt brændbart var det næsten 9 % af affaldet, der var andet ikke brændbart affald. Hovedparten af dette affald bestod af affald fra byggeri - isoleringsmateriale, cement, mørtel, pudsematerialer, sten og noget jord. Desuden var der noget drikkeglas og porcelæn. 11

12 Andelen af andet ikke brændbart affald var størst i affald emballeret i sække, men selv i det løst opsamlede affald var der ca. 5 % ikke brændbart affald. Ca. 2 % af affaldet blev betegnet enten som farligt affald (inklusive batterier) eller som elektrisk eller elektronisk affald. Andelen var lidt større i affald emballeret i sække, men selv i det løst opsamlede affald var der1,6 % af disse fraktioner i affaldet. Econet har valgt at medtage en fraktion, som vi betegner potentielt PVC. 0,7 % af affaldet var kategoriseret til denne fraktion. Det drejede sig primært om bløde plastprodukter som f.eks. gummistøvler, havebassiner, haveslanger, oppustelige madrasser mv. 12

13 3 Resultater - Del Indholdet fra 4 containere med småt brændbart er sorteret den 14. og 15. maj I alt er der sorteret kg affald. Affaldet blev opdelt i: Løst opsamlet affald Affald opsamlet i klare sække Affald opsamlet i sorte sække Mængde og fordeling af småt brændbart affald fremgår af Tabel 3-1. Tabel 3-1 Småt brændbart fordelt mellem løst opsamlet og affald opsamlet i klare hhv. sorte sække Kg og % Affaldstype kg procent Løst opsamlet Klare sække Sorte sække Total Figur 3-1 Fordeling mellem løst opsamlet affald og affald opsamlet i klare hhv. sorte sække Procent 18% 38% Løst opsamlet Klare sække Sorte sække 44% Omtrent 44 % af affaldet opsamles i klare sække, mens 38 % blev opsamlet løst. Under en femtedel blev opsamlet i sorte sække eller andre ikke transparente emballager. 13

14 3.1.1 Løst opsamlet affald 38 % af det affald, der blev smidt ud som småt brændbart affald, var ikke emballeret, da det blev smidt ud som småt brændbart. Tabel 3-2 viser sammensætningen af løst opsamlet affald i containeren med småt brændbart. Tabel 3-2 Sammensætningen af løst opsamlet småt brændbart Kg og procent Fraktioner Vægt i Kg Procent (%) Genanvendeligt papir 133 6,0 Genanvendeligt pap 140 6,3 Emballageglas 1 0,0 Metal (emballage og andet af metal) 49 2,2 Plastemballager - dunke og bøtter 129 5,8 Plastfolie 59 2,7 PVC 24 1,1 Rent træ 98 4,4 Trykimprægneret træ 10 0,5 Haveaffald 9 0,4 Farligt affald og batterier 37 1,7 WEEE - elektriske og elektroniske produkter 62 2,8 Poser/ sække med dagrenovation 26 1,2 Ikke brændbart affald 54 2,4 Andet (småt brændbart) affald ,3 Kabler / isolering / dæk 71 3,2 I alt ,0 Figur 3-2 viser sammensætningen af løst opsamlet affald. Figur 3-2 Sammensætning af løst opsamlet affald i containeren til småt brændbart Procent 3% 1% 6% 6% 2% 6% Genanvendeligt papir Genanvendeligt pap Metal Plastemballager Plastfolie 59% 3% 1% 5% 2% 3% 1% 2% PVC Rent træ Farligt affald og batterier WEEE Dagrenovation Ikke brændbart affald Andet (småt brændbart) Kabler/ isolering/dæk Andre fraktioner Andre fraktioner består af summen af de fraktioner, der hver for sig udgør mindre end 1 % af løst opsamlet affald: emballageglas (<0,1 %), trykimprægneret træ (0,5 %) og haveaffald (0,4 %). Næsten 60 % af det løst opsamlede affald i containerne til Småt brændbart var korrekt sorteret. De resterende 40 % af det løst opsamlede kunne være sorteret ud i nogle af de andre fraktioner, der opsamles på genbrugspladsen. Papir, pap, 14

15 plastemballager og rent træ var de vægtmæssigt største fraktioner hver med en andel på 5-6 % af det løst opsamlede affald. Den blandede fraktioner Kabler, isolering, dæk bestod vægtmæssigt af 1 % af det løst opsamlede affald der var bl.a. tale om dæk til motocross maskiner. Der var mange løst opsamlede ledninger og kabler samt isoleringsmaterialer Affald opsamlet i klare sække 44 % af affald, der smides ud som småt brændbart affald, var emballeret i klare sække. Tabel 3-3 viser sammensætningen af affald, der var emballeret i klare sække og opsamlet i containeren til småt brændbart. Tabel 3-3 Sammensætningen af affald emballeret i klare sække Kg hhv. procent Fraktioner Vægt i Kg Procent (%) Genanvendeligt papir 176 6,8 Genanvendeligt pap 40 1,5 Emballageglas 4 0,2 Metal (emballage og andet af metal) 19 0,8 Plastemballager - dunke og bøtter 30 1,1 Plastfolie 17 0,7 PVC 0 0,0 Rent træ 9 0,3 Trykimprægneret træ 0 0,0 Haveaffald 168 6,5 Dyremøg 89 3,4 Farligt affald og batterier 14 0,5 WEEE - elektriske og elektroniske produkter 26 1,0 Poser/ sække med dagrenovation ,6 Ikke brændbart affald 66 2,6 Andet (småt brændbart) affald ,9 Kabler/ isolering/dæk 0 0,0 I alt ,0 Lige over 40 % af affaldet i de klare sække, hørte til andre steder end i småt brændbart. 6,5 % af affaldet i de klare sække var haveaffald. Dyremøg udgjorde 3,4 % - stammende fra enkeltkilder. Der var en relativt stor mængde genanvendeligt papir i de klare sække (6,8 %). Næsten en femtedel (18 %) bestod af poser og sække med dagrenovation. Der indgik bl.a. flere sække med rent kød evt. fra fryser. Desuden blev der fundet slagteaffald fra dyr. Der var hverken fundet trykimprægneret træ eller kabler/isolering/dæk i de klare sække. Figur 3-3 viser sammensætningen af affald opsamlet i klare sække. 15

16 Figur 3-3 Sammensætningen af den del af småt brændbart affald, der er emballeret i klare sække Procent 3% 7% 2% 1% 6% Genanvendeligt papir Genanvendeligt pap 4% 1% Plastemballager Haveaffald Dyremøg WEEE 17% Dagrenovation 56% 3% Ikke brændbart affald Andet (småt brændbart) Andre fraktioner Andre fraktioner består af summen af de fraktioner, der hver for sig udgør mindre end 1 % af affald opsamlet i klare sække: Emballageglas (0,2 %), Metal (emballage og andet af metal) (0,8 %), Plastfolie (0,7 %), PVC (<0,1 %), Rent træ (0,3 %), Farligt affald og batterier (0,5 %) Affald opsamlet i sorte sække 18 % af affald, der blev opsamlet som småt brændbart affald, var emballeret i sorte sække eller andre ikke transparente emballager. Tabel 3-4 viser sammensætningen af affald emballeret i sorte sække, der var opsamlet i småt brændbart. Tabel 3-4 Affald opsamlet i sorte sække Kg og procent Fraktioner Vægt i Kg Procent (%) Genanvendeligt papir 50 4,7 Genanvendeligt pap 14 1,3 Emballageglas 0 0,0 Metal (emballage og andet af metal) 18 1,8 Plastemballager - dunke og bøtter 6 0,6 Plastfolie 4 0,3 PVC 19 1,8 Rent træ 3 0,3 Trykimprægneret træ 0 0,0 Haveaffald 46 4,4 Farligt affald og batterier 6 0,6 WEEE - elektriske og elektroniske produkter 9 0,9 Poser/ sække med dagrenovation ,6 Ikke brændbart affald 39 3,7 Andet (småt brændbart) affald ,9 Kabler / isolering / dæk ,0 I alt ,0 Genanvendeligt papir udgjorde ca. 5 % af affaldet opsamlet i sorte sække. Haveaffald udgjorde ligeledes næsten 5 %. 16

17 Der var næsten 2 % PVC i de sorte sække. Poser/sække med dagrenovation udgjorde næsten 12 % af affaldet opsamlet i sorte sække. Den blandede fraktion Kabler/isolering/dæk udgjorde 11 % af affald opsamlet i sorte sække. Heraf var der 20 kg ledninger og kabler, svarende til 2 % af affaldet i sorte sække, mens der var 95 kg isoleringsmaterialer eller ca. 9 %. Figur 3-4 Sammensætningen af den del af småt brændbart affald der er emballeret i sorte sække Procent 11% 3% 5% 1% 2% 2% 4% 12% 4% Genanvendeligt papir Genanvendeligt pap Metal PVC Haveaffald Dagrenovation Ikke brændbart affald Andet (småt brændbart) Kabler/ isolering/dæk Andre fraktioner 56% Andre fraktioner består af summen af de fraktioner. Der hver for sig udgør mindre end 1 % af affald opsamlet i sorte sække: Emballageglas (0 %), Plastemballager - dunke og bøtter (0,6 %), Plastfolie (0,3 %), Rent træ (0,3 %), Trykimprægneret træ (0 %), Farligt affald og batterier (0,6 %) og WEEE - elektriske og elektroniske produkter (0,9 %) Samlet oversigt for Del 2 Tabel 3-5 giver et overblik over sammensætningen af affaldet i småt brændbart containerne i Tabellen viser sammensætningen for løst opsamlet affald, affald i klare sække, affald i sorte sække og for affaldet som helhed. 17

18 Tabel 3-5 Sammensætningen af affald i containeren til småt brændbart totalt og afhængig af om affaldet er emballeret og hvilken form for emballering der er brugt Procent. Løst Klare Sorte I alt opsamlet sække sække Andel i % Fraktioner i % Genanvendeligt papir 6,0 6,8 4,7 6,1 Genanvendeligt pap 6,3 1,5 1,3 3,3 Emballageglas 0,0 0,2 0,0 0,1 Metal (emballage og andet af metal) 2,2 0,8 1,8 1,4 Plastemballager - dunke og bøtter 5,8 1,1 0,6 2,9 Plastfolie 2,7 0,7 0,3 1,4 PVC 1,1 0,0 1,8 0,7 Rent træ 4,4 0,3 0,3 1,9 Trykimprægneret træ 0,5 0,0 0,0 0,2 Haveaffald 0,4 6,5 4,4 3,8 Dyremøg 0,0 3,4 0,0 1,5 Farligt affald og batterier 1,7 0,5 0,6 1,0 WEEE - elektriske og elektroniske produkter 2,8 1,0 0,9 1,7 Poser/ sække med dagrenovation 1,2 17,6 11,6 10,3 Ikke brændbart affald 2,4 2,6 3,7 2,7 Andet (småt brændbart) affald 59,3 56,9 56,9 57,8 Kabler/isolering/dæk 3,2 0,0 11,0 3,2 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 18 % af affaldet i småt brændbart var emballeret i sorte sække eller anden ikketransparent emballage, selvom der tydeligt var skiltet med, at affald skulle afleveres i klare sække. Genanvendeligt papiraffald udgjorde 6 % af affaldet. Den største andel blev fundet i de klare sække, mens de sorte sække indeholdt relativt mindst papiraffald. Pap udgjorde ca. 3 %, hvoraf langt størstedel stammede fra det løst opsamlede affald. Det samme mønster sås for plastfolie og rent træ. Der var tale om volumenaffald, som ikke var pakket ind, før det blev bortskaffet. Farligt affald/batterier og WEEE udgjorde henholdsvis 1 % og 1,7 %. Heraf blev den største andel fundet i det løst opsamlede affald. Poser og sække med dagrenovation udgjorde ca. 10 % af affald opsamlet som småt brændbart. Heraf blev den største andel fundet i klare sække, mens dagrenovation/køkkenaffald stort set ikke blev fundet i det løst opsamlede affald. Der blev hverken fundet kabler, isolering eller dæk i de klare sække, mens 11 % af affaldet i de sorte sække bestod af disse fraktioner. Der blev fundet dyremøg i de klare sække, men ikke i det løst opsamlede affald eller i de sorte sække. Dette dyremøg kom tydeligvis fra samme kilde. 18

19 4 Sammenligning - to undersøgelser I dette kapitel sammenlignes sammensætningen af småt brændbart fra Randers genbrugsplads i 2011 og Mellem de to undersøgelser har Randers Kommune gennemført tiltag for at øge sorteringen af affald afleveret som småt brændbart bl.a. fornyet kampagne om brug af klare sække og øget opmærksomhed fra pladspersonalet om sortering af småt brændbart. I Tabel 4-1ses, hvor meget af affaldet, der blev opsamlet løst, i klare sække hhv. i sorte sække i 2011 (Del1) og i 2012 (Del 2). Tabel 4-1 Småt brændbart fordelt mellem løst opsamlet og affald opsamlet i klare hhv. sorte sække. Kg og % Opsamling af affald Kg % Kg % Løst opsamlet Klare sække Sorte sække I alt Andelen af affaldet opsamlet i sorte sække og andre ikke-transparente emballager er nærmest uændret fra 2011 til Til gengæld har fordelingen mellem løst opsamlet affald og affald opsamlet i klare sække ændret sig, så en større andel af affaldet nu opsamles i klare sække. 19

20 I Tabel 4-2 ses, hvordan affaldet fordelte sig på løst opsamlet, klare sække og sorte sække i Samtidig ses også affaldets sammensætning under hver af disse kategorier. Tabel 4-3 viser det samme, bare for Tabel 4-2 Sammensætningen af affald i containeren til småt brændbart totalt og afhængig af om affaldet er emballeret og hvilken form for emballering der er brugt Procent Løst opsamlet Klare sække Sorte sække I alt Andel i % Genanvendeligt papir 12,6 7,1 4,9 9,3 Genanvendeligt pap 11,4 0,7 1,5 6,0 Glasemballage 0,4 0,0 1,0 0,4 Metal (emballage og andet metal) 0,9 1,3 3,8 1,6 Plastemballage og urtepotter 5,7 0,2 0,3 2,9 Plastfolie 5,8 2,9 0,3 3,8 Rent træ (inl. Maling, søm og beslag) 8,7 1,1 0,1 4,6 Trykimprægneret træ 0,1 0,0 0,1 0,1 Haveaffald 1,5 5,2 11,0 4,5 Farligt affald og batterier 0,3 0,6 0,7 0,5 WEEE-elektriske og elektroniske produkter 1,3 1,8 1,7 1,6 Poser/sække med dagrenovation 0,4 11,8 17,3 7,3 Ikke brændbart affald 5,3 13,2 9,9 8,8 Andet (småt brændbart) affald 44,3 53,9 46,7 47,9 PVC 1,1 0,1 0,7 0,7 Kabler / isolering / dæk 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Tabel 4-3 Sammensætningen af affald i containeren til småt brændbart totalt og afhængig af om affaldet er emballeret og hvilken form for emballering der er brugt Procent Løst opsamlet Klare sække Sorte sække I alt Andel i % Genanvendeligt papir 6,0 6,8 4,7 6,1 Genanvendeligt pap 6,3 1,5 1,3 3,3 Glasemballage 0,0 0,2 0,0 0,1 Metal (emballage og andet metal) 2,2 0,8 1,8 1,5 Plastemballage og urtepotter 5,8 1,1 0,6 2,8 Plastfolie 2,7 0,7 0,3 1,4 Rent træ (inkl. maling, søm og beslag) 4,4 0,3 0,3 1,9 Trykimprægneret træ 0,5 0,0 0,0 0,2 Haveaffald 0,4 6,4 4,4 3,8 Dyremøg 0,0 3,5 0,0 1,5 Farligt affald og batterier 1,7 0,5 0,6 1,0 WEEE-elektriske og elektroniske produkter 2,8 1,0 0,9 1,7 Poser/sække med dagrenovation 1,2 17,6 11,6 10,3 Ikke brændbart affald 2,4 2,6 3,7 2,7 Andet (småt brændbart) affald 59,3 56,9 56,9 57,8 PVC 1,1 0,0 1,8 0,7 Kabler / isolering / dæk 3,2 0,0 11,0 3,2 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Andelen af affald emballeret i sorte sække er uændret i de to undersøgelser (18-19 %), mens forholdet mellem løst opsamlet affald og affald i klare sække har ændret sig. I 2011 var andelen af klare sække 33 %, mens den i 2012 var 44 %. Samlet set er andelen af genanvendeligt papir, genanvendeligt pap, plastfolie og rent træ faldet fra 2011 til Dette skyldes især en ændring i sammensætningen af det løst opsamlede affald. Andelen af genanvendeligt papir i de klare hhv. sorte sække er nogenlunde uændret fra 2011 til 2012, mens andelen er halveret i det løst opsamlede affald. 20

21 I de sorte sække er andelen af pap uændret, mens den er halveret i det løst opsamlede affald, og til gengæld er andelen steget en smule i de klare sække. Totalt er andelen af pap næsten halveret. Andelen af plastfolie er kraftigt reduceret især i det løst opsamlede affald og i de klare plastsække. I 2012 ses en markant reduktion af andelen af ikke brændbart affald i såvel løst opsamlet affald, klare sække og sorte sække. Samlet er andelen faldet fra 8,8 % til 2,7 %. Andelen af dagrenovation er tilsyneladende steget. Dette skyldes sandsynligvis, at der i 2012 blev fundet adskillige sække med kødaffald (oprydning i fryser?) og slagteaffald. Der ses ingen nævneværdig ændring i andelen af metal, plastemballage og WEEE. I 2011 var 48 % af affaldet i containerne til småt brændbart sorteret korrekt, mens det i 2012 drejede sig om 58 %. Der er altså samlet set sket en forbedring i af sorteringsgraden. Ændringen kommer tydeligst til udtryk i det løst opsamlede affald, hvor andelen af korrekt sorteret affald er steget fra 44 % til 59 %. Denne rapport belyser udelukkende ændringerne i sammensætningen af affald i containerne med småt brændbart. Det er ikke muligt ud fra denne undersøgelse at vurdere om, mængden af de enkelte fraktioner er blevet større eller mindre fra 2011 til For at vurdere dette, er det nødvendigt med data, der belyser den totale mængde småt brændbart over en længere periode f.eks. juni 2010 maj 2011 sammenlignet med juni 2011 til maj Stikprøverne, der danner grundlag for denne rapport, er repræsentative, hvad angår sammensætning af affaldet, men ikke hvad angår mængder. 21

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Del 1 Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 6. maj 2011 Projekt nr.: A418 Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 1.2 LOKALISERING 1 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland

Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 5. juni 2017 Projekt: 620 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Fremgangsmåde...

Læs mere

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport Mængde og sammensætning for helårsboliger og sommerhuse Udarbejdet for Nomi4s Econet AS Udarbejdet af: Anne Steffensen, Ole Kaysen og

Læs mere

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Mængde og sammensætning for boliger og sommerhuse Udarbejdet for Nomi4s i/s Econet AS Udarbejdet af: Anne Steffensen, Ole Kaysen, Claus Petersen Dato:

Læs mere

Affaldsanalyse Aarhus Midtby

Affaldsanalyse Aarhus Midtby Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Affaldsanalyse Aarhus Midtby Januar 2014 Teknologisk Institut Kathe Tønning

Læs mere

Affaldsanalyse i Køge fase 2 og opsamling

Affaldsanalyse i Køge fase 2 og opsamling Affaldsanalyse i Køge fase 2 og opsamling Affaldsanalyse udarbejdet for Køge Kommune! Econet AS Udarbejdet af: Freja Lerche og Claus Petersen Dato: 24. juni 2016 Projekt: 580 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger

Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger Maj 2014 Teknologisk Institut

Læs mere

Undersøgelse af restaffald fra to områder med etageboliger

Undersøgelse af restaffald fra to områder med etageboliger Undersøgelse af restaffald fra to områder med etageboliger Kildager og Retortvej Undersøgelsen er udført for Københavns Kommune Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 6. juli 2017

Læs mere

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 ANALYSE...

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Rent træ fra genbrugspladser i Assens og Middelfart

Rent træ fra genbrugspladser i Assens og Middelfart Rent træ fra genbrugspladser i Assens og Middelfart Del 2. Efter-analyse sammenlignet med før-analyse Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland & Freja Lerche Dato: 20. oktober, 2016 Projekt: 595 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Ved kilden Hus Hvordan kan information og instrukser blive mere entydige og klare?

Læs mere

Analyse af dagrenovation i Randers

Analyse af dagrenovation i Randers Analyse af dagrenovation i Randers Dagrenovationens sammensætning i to områder beliggende i de tidligere Nørhald og Langå Kommuner Affaldet er analyseret i perioden 27. maj 5. juni 2008 Rapport udarbejdet

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Bilag 1. Øget genanvendelse i bringeordninger. Baggrund. 27. november 2014

Bilag 1. Øget genanvendelse i bringeordninger. Baggrund. 27. november 2014 27. november 2014 Bilag 1 Øget genanvendelse i bringeordninger Baggrund I Reno Djurs opland er der i dag en velfungerende indsamlingsordning for papir og pap, hvor alle husstande har en særskilt beholder

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Minirapport Skraldetragten. Rapporten er udelukkende baseret på de affaldstyper, der blev registreret ved både nulpunkts- og slutmålingen.

Minirapport Skraldetragten. Rapporten er udelukkende baseret på de affaldstyper, der blev registreret ved både nulpunkts- og slutmålingen. Minirapport Skraldetragten Rapporten er udelukkende baseret på de affaldstyper, der blev registreret ved både nulpunkts- og slutmålingen. I løbet af skraldetragtens testperiode er der blevet foretaget

Læs mere

Dagrenovationens sammensætning - konsekvenser af Randers Kommunes harmonisering af affaldsordninger

Dagrenovationens sammensætning - konsekvenser af Randers Kommunes harmonisering af affaldsordninger Dagrenovationens sammensætning - konsekvenser af Randers Kommunes harmonisering af affaldsordninger Dagrenovationens sammensætning før og efter Randers Kommunes harmonisering af affaldsordningerne. Rapport

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015 Billede Affald fra landbrug Sorteret affald er nemt - og billigt - at komme af med. Brug sorteringsvejledningen på side 3. Når affaldet er sorteret, kan det

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Uforløste potentialer på genbrugsstationen

Uforløste potentialer på genbrugsstationen Uforløste potentialer på genbrugsstationen - med fokus på småt brændbart Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland Dato: 29. februar 2016 Projekt: 542 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Indledning...

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning:

Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning: Norddjurs Kommune Syddjurs kommune!"" ### $ % $ &' ( )** Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning: Reno Djurs I/S vil igangsætte følgende

Læs mere

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast erhvervsaffald blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast Plasten skal være ren, tør og fri for fødevarer.

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig i Billund Kommune 2 3 Ny genbrugsbeholder med 2 rum I september 2013 får alle husstande en grøn 240 liters genbrugsbeholder på hjul. Genbrugsbeholderen

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Datarapport - Skraldetragten

Datarapport - Skraldetragten Datarapport - Skraldetragten I løbet af skraldetragtens testperiode er der blevet foretaget fire målinger/registreringer af det affald, der har ligget henkastet på tilkørselsramperne ved henholdsvis rasteplads

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade 65 6000 Kolding Tlf. 75 50 39 60 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Sammenfatning...4 1.1. Dagrenovation...4 1.2. Hjemmekompostering...4

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard

Sortering af dagrenovation. Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Sortering af dagrenovation Præsenteret af ingeniør Jytte Søgaard Affaldssortering Sortering af dagrenovation i madaffald og restaffald blev opstartet januar 1997. Hos alle de husstande i gl. Grindsted

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

KOMMUNI- KATIONS- PLAN

KOMMUNI- KATIONS- PLAN KOMMUNI- KATIONS- PLAN Christian Hede Hagelskjær Kommunikationsplan: Fra skidt til skat 3. juni 2015 2 INDHOLD DEN PERMANENTE KAMPAGNE 4 Et tydeligt sorteringssystem 5 To overordnede designløsninger 6

Læs mere

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering 5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald Guide til affaldssortering Som du sikkert har lagt mærke til er der blevet bygget en ny containergård ved Ryparken 144 samt en ny affaldsø ved Lyngbyvej.

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Signaturforklaring for kort vedrørende affaldshåndtering 2015

Signaturforklaring for kort vedrørende affaldshåndtering 2015 Underbilag 1.4 Signaturforklaring for kort vedrørende affaldshåndtering 2015 Version 1 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 SIGNATURER, DER SKAL ANVENDES... 3 2.1 TYPER AF AFFALDSBEHOLDERE...

Læs mere

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs DAKOFA 9. februar 2016 Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs Projektet Formål: At øge genanvendelsen af plast, metal, glas og pap ved brug af bringeordninger

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL HÅRD PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ 2 Hvorfor sortere? RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR

Læs mere

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2012 1 www.renovest.dk Værdifuld viden AARS GENBRUGSPLADS LØGSTØR GENBRUGSPLADS Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars Mandag - fredag... kl. 07.00-17.00 Lørdag... kl. 09.00-15.00

Læs mere

Kære beboer i Snebærhaven

Kære beboer i Snebærhaven Kære beboer i Snebærhaven Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med projektet med de nedgravede containere, og svar på en række problemstillinger,

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

Sorteringsgårde til storskrald. Vejledning i at få orden på affaldet

Sorteringsgårde til storskrald. Vejledning i at få orden på affaldet Sorteringsgårde til storskrald Vejledning i at få orden på affaldet Orden på affaldet Denne pjece omhandler sorteringsgårde ved større bebyggelser. Disse gårde er med til at gøre affaldssorteringen bedre.

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV S M I D D E T R I G T U D I G T DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du smider affaldet rigtigt ud, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 OBS! I løbet af foråret 2015 skal alle husstande have en grøn minicontainer til aflevering af pap og papir. Som led i Ærø Kommunes affaldsplan skal der indsamles

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV D E T S O R T E R E R U N D E R D I G DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du sorterer dit affald, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger

Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger Bilag 1 til kontrakt Cirkulær Økonomi & Affald Ref. LLN Den 3. april 2017 Kravspecifikation Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger 1. Baggrund

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lad os gøre det sammen

Lad os gøre det sammen Lad os gøre det sammen Fejlsortering af dit affald kan få betydning for, om jeg tømmer din beholder. Lad os hjælpe hinanden til en bedre sortering. Læs mere i folderen www.assensforsyning.dk Vi er her

Læs mere

Hvad gør vi ved affald?

Hvad gør vi ved affald? Hvad gør vi ved affald? Affald I Danmark og i resten af verden stiger affaldet år for år. Det gør den fordi, at vi vil leve i vores moderne livsstil. Hvis vi bliver ved med det, bliver vi nødt til at bruge

Læs mere

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune Sorteringsgårde til til storskrald Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune

Læs mere

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D TIL SAMTLIGE HUSSTANDE I LEJRE KOMMUNE Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D Bedre sortering giver mere genbrug I de kommende år skal vi sortere og genbruge endnu mere af vores husholdningsaffald

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune og Nordforbrænding om driften af genbrugspladsen har varet i tre år, og det kan konstateres,

Læs mere

På listen nedenfor kan du se, hvilke ting der hører til i hvilken sortering. Du kan også få information om, hvordan sorteringerne bliver genanvendt.

På listen nedenfor kan du se, hvilke ting der hører til i hvilken sortering. Du kan også få information om, hvordan sorteringerne bliver genanvendt. Sorter dit affald På vores genbrugspladser er der store blå skilte på alle containerne. Skiltene har et nummer og en tekst om sorteringen af de forskellige slags affald. Nummeret er den nemmeste måde at

Læs mere