Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus"

Transkript

1 Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober % af disse svarede på spørgeskemaet. For brancheforeningen samlet svarede 66 % af de indlagte patienter. 66 % 86 % % Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser SIDE 1

2 INDHOLD OVERSIGTSFIGUR INDEN INDLÆGGELSEN OG VED MODTAGELSEN PÅ AFDELINGEN PERSONALE BEHANDLINGSFORLØB INFORMATION UDSKRIVELSE SAMLET INDTRYK DATAMATERIALE OVERSIGTSFIGUR FOR AFSNIT/UNDEROPDELINGER Om rapporten Nationale og regionale spørgsmål: Rapporten indeholder resultater for både nationale og regionale spørgsmål. De regionale spørgsmål kan kendes på, at spørgsmålsnummeret indeholder underscore ( _ ). Omkodninger af spørgsmål: Spørgsmålene er ikke altid opgjort, som de fremstår i spørgeskemaet. Her følger et par eksempler: - Svarene fra ét spørgsmål kan være opgjort på to forskellige måder, hvilket er angivet med en parentes efter spørgsmålsnummeret. - Svar fra flere spørgsmål kan være opsummeret i ét samlet resultat. - Endelig er der spørgsmål, hvor svarkategorier samles i opgørelsen. Det er eksempelvis tilfældet for spørgsmål 7, hvor svarkategorierne "for meget" og "for lidt" opgøres som negative svar, mens "passende" er et positivt svar. Mere detaljeret information om, hvilke spørgsmål der er omkodet og hvordan, kan du finde på: Sammenligning over tid (, eller ): Pilene i figurer og tabeller viser, om afdelingens resultat i år er bedre, dårligere eller ikke signifikant forskelligt fra afdelingens eget resultat i sidste måling. Manglende tal ( - eller blank ) og ( ): En stjerne ( ) betyder, at datagrundlaget er for spinkelt til at foretage analysen. En streg ( - eller en blank ) betyder, at analysen ikke giver mening at gennemføre. Det mest almindelige eksempel på det er: - at vi ikke kan sammenligne resultater over tid, hvis spørgsmålet ikke er det samme i og Læsevejledning: Du kan få mere hjælp til at læse figurer og tabeller i læsevejledningen på: Spørgeskemaer: Spørgeskemaet, patienterne har modtaget, kan du finde på: LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 2

3 OVERSIGTSFIGUR 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (30) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (31) 20_3. Patienten har viden om steder at henvende sig efter udskrivelsen (31) 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (31) 22. Det samlede indtryk er godt (31) 22_1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (31) 8_5. Plejepersonalet er lydhør over for patientens behov (30) 2. Modtagelsen på afdelingen er god (31) 22_3. Det samlede indtryk af afdelingens lokaler er godt (31) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (9) 16_1. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (31) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (30) 8_2. Muligheden for at tale med plejepersonalet om behandlingen er god (30) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (30) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (30) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (11) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (6) 8_6. Muligheden for at tale fortroligt med personalet er god (19) 16. Informationsmaterialet er godt (29) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (1) 8_8. Patienten er ikke i tvivl om medicin under indlæggelsen (31) 20_1. Personalet informerer om årsagen til medicinering efter udskrivelsen (31) 8_7. Smertehåndteringen er god (31) 16_3. Personalet tager hensyn til patientens behov ved udskrivelsen (31) 14. Den mundtlige information er god (31) 15. Modtager tilstrækkeligt informationsmateriale (29) 8_3. Patienten får svar på spørgsmål (29) 1. Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (29) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (21) 16_2. Patienten har en afsluttende samtale ved udskrivelsen (31) 20_2. Patienten ved hvilke symptomer, der kræver kontakt efter udskrivelsen (31) 9. Patienten oplever ikke fejl (30) 1_1. Patienten ved, hvor han skal henvende sig ved ændringer i tilstanden (29) 8_4. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (29) 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (11) 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (10) 8_1. Muligheden for at tale med en læge om behandlingen er god (25) 20. Er tilstrækkeligt informeret om livsstilens betydning for helbredet (24) % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ svar på det enkelte spørgsmål er vist i en parentes efter spørgsmålsteksten. En stjerne ( ) helt til højre i figuren betyder, at sammenligning over tid ikke kan foretages, da datagrundlaget er for spinkelt. LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 3

4 INDEN INDLÆGGELSEN OG VED MODTAGELSEN PÅ AFDELINGEN 1. Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (29) 1_1. Patienten ved, hvor han skal henvende sig ved ændringer i tilstanden (29) 2. Modtagelsen på afdelingen er god (31) % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Kommentarfelt Patienten har mulighed for at skrive en kommentar til modtagelsen i afdelingen i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 3). De kommentarer, patienterne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 4

5 1. Hvordan vurderer du, at afdelingen informerede dig om ventetiden, fra du blev indkaldt til afdelingen, til du blev indlagt? (Omfatter kun patienter, som var planlagt indlagt) godt Godt Dårligt dårligt Behandlingsafsnit (indlagte) 29 69,0 27,6 3,4 0, år 15 66,7 26,7 6,7 0,0-60+ år 14 71,4 28,6 0,0 0,0 - Akut indlagt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 29 69,0 27,6 3,4 0,0 - Mand 16 75,0 18,8 6,3 0,0 - Kvinde 13 61,5 38,5 0,0 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 12 66,7 25,0 8,3 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 17 70,6 29,4 0,0 0,0-1_1. Vidste du, hvor du skulle henvende dig, hvis der opstod ændringer i din tilstand, mens du ventede? (Omfatter kun patienter, som var planlagt indlagt) Ja Nej Behandlingsafsnit (indlagte) 29 93,1 6, år 15 93,3 6,7-60+ år 14 92,9 7,1 - Akut indlagt 0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 29 93,1 6,9 - Mand 16,0 0,0 - Kvinde 13 84,6 15,4-7069_01 (% forsikringsbetalt) 12,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 17 88,2 11,8 - LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 5

6 2. Hvordan oplevede du modtagelsen på afdelingen? god God Dårlig dårlig Behandlingsafsnit (indlagte) 31 80,6 19,4 0,0 0, år 16 81,3 18,8 0,0 0,0-60+ år 15 80,0 20,0 0,0 0,0 - Akut indlagt 1,0 0,0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 30 80,0 20,0 0,0 0,0 - Mand 17 88,2 11,8 0,0 0,0 - Kvinde 14 71,4 28,6 0,0 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 12 66,7 33,3 0,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 19 89,5 10,5 0,0 0,0 - LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 6

7 PERSONALE 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (10) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (9) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (30) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (30) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (21) 8_1. Muligheden for at tale med en læge om behandlingen er god (25) 8_2. Muligheden for at tale med plejepersonalet om behandlingen er god (30) 8_3. Patienten får svar på spørgsmål (29) 8_4. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (29) 8_5. Plejepersonalet er lydhør over for patientens behov (30) 8_6. Muligheden for at tale fortroligt med personalet er god (19) % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 7

8 4. Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) på afdelingen havde særligt ansvar for dit forløb? (Omfatter kun patienter, som har været indlagt mere end to døgn) Ja Nej Behandlingsafsnit (indlagte) 10 90,0 10, år 2,0 0,0-60+ år 8 87,5 12,5 - Akut indlagt 0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 10 90,0 10,0 - Mand 4,0 0,0 - Kvinde 6 83,3 16,7-7069_01 (% forsikringsbetalt) 1,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 9 88,9 11,1-5. Hvordan vurderer du alt i alt, at din/dine kontaktperson(er) har taget ansvar for dit forløb? (Omfatter kun patienter, som har været indlagt mere end to døgn, og som har haft en kontaktperson) godt Godt Dårligt dårligt Behandlingsafsnit (indlagte) 9 77,8 22,2 0,0 0, år 2,0 0,0 0,0 0,0-60+ år 7 71,4 28,6 0,0 0,0 - Akut indlagt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 9 77,8 22,2 0,0 0,0 - Mand 4 50,0 50,0 0,0 0,0 - Kvinde 5,0 0,0 0,0 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 1,0 0,0 0,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 8 75,0 25,0 0,0 0,0 - LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 8

9 6. Hvordan vurderer du, at afdelingens personale havde sat sig ind i dit sygdomsforløb ved de planlagte samtaler? godt Godt Dårligt dårligt Behandlingsafsnit (indlagte) 30 56,7 43,3 0,0 0, år 15 60,0 40,0 0,0 0,0-60+ år 15 53,3 46,7 0,0 0,0 - Akut indlagt 1,0 0,0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 29 55,2 44,8 0,0 0,0 - Mand 17 58,8 41,2 0,0 0,0 - Kvinde 13 53,8 46,2 0,0 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 12 50,0 50,0 0,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 18 61,1 38,9 0,0 0,0-7. I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? For meget Passende For lidt Behandlingsafsnit (indlagte) 30 0,0,0 0, år 16 0,0,0 0,0-60+ år 14 0,0,0 0,0 - Akut indlagt 1 0,0,0 0,0 - Planlagt indlagt 29 0,0,0 0,0 - Mand 16 0,0,0 0,0 - Kvinde 14 0,0,0 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 12 0,0,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 18 0,0,0 0,0 - LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 9

10 8. I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? For meget Passende For lidt Behandlingsafsnit (indlagte) 21 0,0 95,2 4, år 11 0,0 90,9 9,1-60+ år 10 0,0,0 0,0 - Akut indlagt 0 0,0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 21 0,0 95,2 4,8 - Mand 13 0,0 92,3 7,7 - Kvinde 8 0,0,0 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 9 0,0 88,9 11,1-7069_01 (Offentlig betalte) 12 0,0,0 0,0-8_1. Hvordan oplevede du muligheden for at tale med en læge om din behandling, når du havde behov for det? (Omfatter kun patienter, som har haft behov for det) god God Dårlig dårlig Behandlingsafsnit (indlagte) 25 20,0 68,0 12,0 0, år 12 25,0 58,3 16,7 0,0-60+ år 13 15,4 76,9 7,7 0,0 - Akut indlagt 1 0,0,0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 24 20,8 66,7 12,5 0,0 - Mand 15 26,7 66,7 6,7 0,0 - Kvinde 10 10,0 70,0 20,0 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 11 18,2 63,6 18,2 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 14 21,4 71,4 7,1 0,0 - LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 10

11 8_2. Hvordan oplevede du muligheden for at tale med plejepersonalet om din behandling og pleje, når du havde behov for det? (Omfatter kun patienter, som har haft behov for det) god God Dårlig dårlig Behandlingsafsnit (indlagte) 30 66,7 33,3 0,0 0, år 16 68,8 31,3 0,0 0,0-60+ år 14 64,3 35,7 0,0 0,0 - Akut indlagt 1,0 0,0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 29 65,5 34,5 0,0 0,0 - Mand 17 70,6 29,4 0,0 0,0 - Kvinde 13 61,5 38,5 0,0 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 12 58,3 41,7 0,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 18 72,2 27,8 0,0 0,0-8_3. Fik du svar på de spørgsmål, du stillede, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, som har stillet spørgsmål) Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Behandlingsafsnit (indlagte) 29 86,2 10,3 3,4 0, år 14 85,7 14,3 0,0 0,0-60+ år 15 86,7 6,7 6,7 0,0 - Akut indlagt 1,0 0,0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 28 85,7 10,7 3,6 0,0 - Mand 16 87,5 12,5 0,0 0,0 - Kvinde 13 84,6 7,7 7,7 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 11 81,8 18,2 0,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 18 88,9 5,6 5,6 0,0 - LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 11

12 8_4. Oplevede du, at lægerne lyttede til din egen beskrivelse af din sygdom? (Omfatter kun patienter, som har beskrevet deres sygdom) Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Behandlingsafsnit (indlagte) 29 79,3 13,8 6,9 0, år 16 81,3 6,3 12,5 0,0-60+ år 13 76,9 23,1 0,0 0,0 - Akut indlagt 1,0 0,0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 28 78,6 14,3 7,1 0,0 - Mand 16 81,3 12,5 6,3 0,0 - Kvinde 13 76,9 15,4 7,7 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 12 66,7 25,0 8,3 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 17 88,2 5,9 5,9 0,0-8_5. Oplevede du, at plejepersonalet var lydhør over for dine behov? (Omfatter kun patienter, som har fortalt om deres behov) Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Behandlingsafsnit (indlagte) 30 86,7 13,3 0,0 0, år 16 87,5 12,5 0,0 0,0-60+ år 14 85,7 14,3 0,0 0,0 - Akut indlagt 1,0 0,0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 29 86,2 13,8 0,0 0,0 - Mand 17 94,1 5,9 0,0 0,0 - Kvinde 13 76,9 23,1 0,0 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 12 83,3 16,7 0,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 18 88,9 11,1 0,0 0,0 - LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 12

13 8_6. Hvordan oplevede du muligheden for at tale fortroligt med personalet på afdelingen, når du havde behov for det? (Omfatter kun patienter, som har haft behov for det) god God Dårlig dårlig Behandlingsafsnit (indlagte) 19 36,8 63,2 0,0 0, år 8 50,0 50,0 0,0 0,0-60+ år 11 27,3 72,7 0,0 0,0 - Akut indlagt 1,0 0,0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 18 33,3 66,7 0,0 0,0 - Mand 11 54,5 45,5 0,0 0,0 - Kvinde 8 12,5 87,5 0,0 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 6 33,3 66,7 0,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 13 38,5 61,5 0,0 0,0 - LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 13

14 BEHANDLINGSFORLØB 8_7. Smertehåndteringen er god (31) 8_8. Patienten er ikke i tvivl om medicin under indlæggelsen (31) 9. Patienten oplever ikke fejl (30) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (1) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (31) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (6) % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Kommentarfelt Hvis patienten var i tvivl om noget i forbindelse med medicinen under indlæggelsen, kan det uddybes i et åbent kommentarfelt under spørgsmål 8_9. Patienten har også mulighed for at uddybe, hvilke(n) fejl han/hun oplevede i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 10). De kommentarer, patienterne har skrevet, er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 14

15 8_7. Hvordan vurderer du, at der blev taget hånd om dine smerter, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, som har haft behov for smertelindring) godt Godt Dårligt dårligt Behandlingsafsnit (indlagte) 31 83,9 12,9 3,2 0, år 16 93,8 6,3 0,0 0,0-60+ år 15 73,3 20,0 6,7 0,0 - Akut indlagt 1,0 0,0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 30 83,3 13,3 3,3 0,0 - Mand 17 76,5 23,5 0,0 0,0 - Kvinde 14 92,9 0,0 7,1 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 12 75,0 25,0 0,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 19 89,5 5,3 5,3 0,0-8_8. Var du i tvivl om noget i forbindelse med den medicin, du modtog, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, som har modtaget medicin) Ja Nej Behandlingsafsnit (indlagte) 31 3,2 96, år 16 0,0,0-60+ år 15 6,7 93,3 - Akut indlagt 1 0,0,0 - Planlagt indlagt 30 3,3 96,7 - Mand 17 5,9 94,1 - Kvinde 14 0,0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 12 0,0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 19 5,3 94,7 - LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 15

16 9. Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit indlæggelsesforløb? Ja Nej Behandlingsafsnit (indlagte) 30 6,7 93, år 15 0,0,0-60+ år 15 13,3 86,7 - Akut indlagt 1 0,0,0 - Planlagt indlagt 29 6,9 93,1 - Mand 16 0,0,0 - Kvinde 14 14,3 85,7-7069_01 (% forsikringsbetalt) 12 0,0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 18 11,1 88,9-11. Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen/fejlene, efter den/de blev opdaget? (Omfatter kun patienter, som har oplevet fejl, og hvor personalet har kendt til fejlen(e)) godt Godt Dårligt dårligt Behandlingsafsnit (indlagte) 1 0,0,0 0,0 0, år 0 0,0 0,0 0,0 0,0-60+ år 1 0,0,0 0,0 0,0 - Akut indlagt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 1 0,0,0 0,0 0,0 - Mand 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Kvinde 1 0,0,0 0,0 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 0 0,0 0,0 0,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 1 0,0,0 0,0 0,0 - LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 16

17 12. Oplevede du, at der opstod unødig ventetid på undersøgelser eller behandlinger, der forlængede dit ophold på sygehuset? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Behandlingsafsnit (indlagte) 31 0,0 0,0 0,0, år 16 0,0 0,0 0,0,0-60+ år 15 0,0 0,0 0,0,0 - Akut indlagt 1 0,0 0,0 0,0,0 - Planlagt indlagt 30 0,0 0,0 0,0,0 - Mand 17 0,0 0,0 0,0,0 - Kvinde 14 0,0 0,0 0,0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 12 0,0 0,0 0,0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 19 0,0 0,0 0,0,0-13. Hvordan vurderer du, at din overflytning mellem forskellige afdelinger var tilrettelagt? (Omfatter kun patienter, som er blevet overflyttet) godt Godt Dårligt dårligt Behandlingsafsnit (indlagte) 6 50,0 50,0 0,0 0, år 4 50,0 50,0 0,0 0,0-60+ år 2 50,0 50,0 0,0 0,0 - Akut indlagt 1,0 0,0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 5 40,0 60,0 0,0 0,0 - Mand 3 66,7 33,3 0,0 0,0 - Kvinde 3 33,3 66,7 0,0 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 1 0,0,0 0,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 5 60,0 40,0 0,0 0,0 - LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 17

18 INFORMATION 14. Den mundtlige information er god (31) 15. Modtager tilstrækkeligt informationsmateriale (29) 16. Informationsmaterialet er godt (29) 16_1. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (31) % - - Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 18

19 14. Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik, mens du var indlagt? god God Dårlig dårlig Behandlingsafsnit (indlagte) 31 61,3 35,5 3,2 0, år 16 62,5 37,5 0,0 0,0-60+ år 15 60,0 33,3 6,7 0,0 - Akut indlagt 1,0 0,0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 30 60,0 36,7 3,3 0,0 - Mand 17 70,6 29,4 0,0 0,0 - Kvinde 14 50,0 42,9 7,1 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 12 41,7 58,3 0,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 19 73,7 21,1 5,3 0,0-15. Har du i forbindelse med dit indlæggelsesforløb modtaget tilstrækkeligt informationsmateriale om din sygdom og/eller behandling? Ja Nej Behandlingsafsnit (indlagte) 29 96,6 3, år 14,0 0,0-60+ år 15 93,3 6,7 - Akut indlagt 1,0 0,0 - Planlagt indlagt 28 96,4 3,6 - Mand 16,0 0,0 - Kvinde 13 92,3 7,7-7069_01 (% forsikringsbetalt) 11,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 18 94,4 5,6 - LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 19

20 16. Hvordan vurderer du det informations-materiale, du fik? (Omfatter kun patienter, for hvem informationsmateriale er aktuelt) godt Godt Dårligt dårligt Behandlingsafsnit (indlagte) 29 31,0 69,0 0,0 0, år 14 35,7 64,3 0,0 0,0-60+ år 15 26,7 73,3 0,0 0,0 - Akut indlagt 1 0,0,0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 28 32,1 67,9 0,0 0,0 - Mand 16 25,0 75,0 0,0 0,0 - Kvinde 13 38,5 61,5 0,0 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 11 9,1 90,9 0,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 18 44,4 55,6 0,0 0,0-16_1. Oplevede du, at de informationer, du fik fra forskelligt personale på afdelingen, stemte overens? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Behandlingsafsnit (indlagte) 31 77,4 22,6 0,0 0, år 16 81,3 18,8 0,0 0,0-60+ år 15 73,3 26,7 0,0 0,0 - Akut indlagt 1,0 0,0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 30 76,7 23,3 0,0 0,0 - Mand 17 76,5 23,5 0,0 0,0 - Kvinde 14 78,6 21,4 0,0 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 12 83,3 16,7 0,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 19 73,7 26,3 0,0 0,0 - LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 20

21 UDSKRIVELSE 16_2. Patienten har en afsluttende samtale ved udskrivelsen (31) 16_3. Personalet tager hensyn til patientens behov ved udskrivelsen (31) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (30) 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (11) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (11) 20. Er tilstrækkeligt informeret om livsstilens betydning for helbredet (24) 20_1. Personalet informerer om årsagen til medicinering efter udskrivelsen (31) 20_2. Patienten ved hvilke symptomer, der kræver kontakt efter udskrivelsen (31) 20_3. Patienten har viden om steder at henvende sig efter udskrivelsen (31) % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Spørgsmål, der ikke indgår i figuren Spørgsmål 20 er en opsamling af spørgsmål 20a-d. Det er kun opsamlingsspørgsmålet, der indgår i figuren. Spørgsmål 20a-d kan ses i tabellerne senere i kapitlet. LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 21

22 16_2. Havde du en afsluttende samtale med en læge eller sygeplejerske om dit behandlingsforløb i forbindelse med din udskrivelse? Ja Nej Behandlingsafsnit (indlagte) 31 93,5 6, år 16,0 0,0-60+ år 15 86,7 13,3 - Akut indlagt 1,0 0,0 - Planlagt indlagt 30 93,3 6,7 - Mand 17,0 0,0 - Kvinde 14 85,7 14,3-7069_01 (% forsikringsbetalt) 12 91,7 8,3-7069_01 (Offentlig betalte) 19 94,7 5,3-16_3. Oplevede du, at personalet tog hensyn til dine behov ved planlægning af din udskrivelse? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Behandlingsafsnit (indlagte) 31 77,4 19,4 3,2 0, år 16 75,0 18,8 6,3 0,0-60+ år 15 80,0 20,0 0,0 0,0 - Akut indlagt 1,0 0,0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 30 76,7 20,0 3,3 0,0 - Mand 17 82,4 17,6 0,0 0,0 - Kvinde 14 71,4 21,4 7,1 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 12 83,3 16,7 0,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 19 73,7 21,1 5,3 0,0 - LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 22

23 17. Var du tryg eller utryg ved at skulle hjem fra afdelingen? Meget tryg Tryg Utryg Meget utryg Behandlingsafsnit (indlagte) 30 66,7 33,3 0,0 0, år 16 87,5 12,5 0,0 0,0-60+ år 14 42,9 57,1 0,0 0,0 - Akut indlagt 1,0 0,0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 29 65,5 34,5 0,0 0,0 - Mand 17 82,4 17,6 0,0 0,0 - Kvinde 13 46,2 53,8 0,0 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 12 75,0 25,0 0,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 18 61,1 38,9 0,0 0,0-18. Hvordan vurderer du, at afdelingen og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje har samarbejdet om din udskrivelse? godt Godt Dårligt dårligt Behandlingsafsnit (indlagte) 11 9,1 81,8 9,1 0, år 4 25,0 75,0 0,0 0,0-60+ år 7 0,0 85,7 14,3 0,0 - Akut indlagt 0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 11 9,1 81,8 9,1 0,0 - Mand 5 20,0 80,0 0,0 0,0 - Kvinde 6 0,0 83,3 16,7 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 1 0,0,0 0,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 10 10,0 80,0 10,0 0,0 - LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 23

24 19. Hvordan vurderer du, at afdelingen har orienteret din praktiserende læge om dit behandlingsforløb? godt Godt Dårligt dårligt Behandlingsafsnit (indlagte) 11 54,5 45,5 0,0 0, år 7 71,4 28,6 0,0 0,0-60+ år 4 25,0 75,0 0,0 0,0 - Akut indlagt 1,0 0,0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 10 50,0 50,0 0,0 0,0 - Mand 5 60,0 40,0 0,0 0,0 - Kvinde 6 50,0 50,0 0,0 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 4 25,0 75,0 0,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 7 71,4 28,6 0,0 0,0-20. Har du fået tilstrækkelig information fra afdelingen om din livsstils betydning for dit helbred? Ja Nej Behandlingsafsnit (indlagte) 24 83,3 16, år 13 84,6 15,4-60+ år 11 81,8 18,2 - Akut indlagt 1,0 0,0 - Planlagt indlagt 23 82,6 17,4 - Mand 15 86,7 13,3 - Kvinde 9 77,8 22,2-7069_01 (% forsikringsbetalt) 10,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 14 71,4 28,6 - LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 24

25 20_1. Informerede en fra personalet dig om, hvad du fik den medicin for, som du skulle tage efter din udskrivelse? (Omfatter kun patienter, der skulle tage medicin) Ja Nej Behandlingsafsnit (indlagte) 31 96,8 3, år 16,0 0,0-60+ år 15 93,3 6,7 - Akut indlagt 1,0 0,0 - Planlagt indlagt 30 96,7 3,3 - Mand 17,0 0,0 - Kvinde 14 92,9 7,1-7069_01 (% forsikringsbetalt) 12,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 19 94,7 5,3-20_2. Vidste du, ved hvilke symptomer eller ændringer i din tilstand du skulle kontakte din praktiserende læge eller sygehus, efter din udskrivelse? Ja Nej Behandlingsafsnit (indlagte) 31 93,5 6, år 16 93,8 6,3-60+ år 15 93,3 6,7 - Akut indlagt 1,0 0,0 - Planlagt indlagt 30 93,3 6,7 - Mand 17,0 0,0 - Kvinde 14 85,7 14,3-7069_01 (% forsikringsbetalt) 12 91,7 8,3-7069_01 (Offentlig betalte) 19 94,7 5,3 - LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 25

26 20_3. Vidste du, hvor du skulle henvende dig med spørgsmål vedrørende din sygdom og behandling, efter du kom hjem? Ja Nej Behandlingsafsnit (indlagte) 31,0 0, år 16,0 0,0-60+ år 15,0 0,0 - Akut indlagt 1,0 0,0 - Planlagt indlagt 30,0 0,0 - Mand 17,0 0,0 - Kvinde 14,0 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 12,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 19,0 0,0 - LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 26

27 SAMLET INDTRYK 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (30) 22. Det samlede indtryk er godt (31) 22_1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (31) 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (31) 22_3. Det samlede indtryk af afdelingens lokaler er godt (31) % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ Fakta om temaet Kommentarfelt Hvis patienten synes, afdelingen kunne gøre noget bedre, og/eller hvis patienten synes, afdelingen gjorde noget særligt godt, kan det skrives i et åbent kommentarfelt (Spørgsmål 23). De kommentarer patienterne har skrevet er samlet i en pdf-fil, som er sendt til afdelingen. LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 27

28 21. Hvordan vurderer du, at dit samlede behandlingsforløb var tilrettelagt (før, under og efter indlæggelsen)? godt Godt Dårligt dårligt Behandlingsafsnit (indlagte) 30 76,7 23,3 0,0 0, år 15 93,3 6,7 0,0 0,0-60+ år 15 60,0 40,0 0,0 0,0 - Akut indlagt 1,0 0,0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 29 75,9 24,1 0,0 0,0 - Mand 16 75,0 25,0 0,0 0,0 - Kvinde 14 78,6 21,4 0,0 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 11 90,9 9,1 0,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 19 68,4 31,6 0,0 0,0-22. Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på afdelingen? godt Godt Dårligt dårligt Behandlingsafsnit (indlagte) 31 87,1 12,9 0,0 0, år 16 87,5 12,5 0,0 0,0-60+ år 15 86,7 13,3 0,0 0,0 - Akut indlagt 1,0 0,0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 30 86,7 13,3 0,0 0,0 - Mand 17 88,2 11,8 0,0 0,0 - Kvinde 14 85,7 14,3 0,0 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 12 83,3 16,7 0,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 19 89,5 10,5 0,0 0,0 - LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 28

29 22_1. Har du tillid til, at du har fået den rette lægelige behandling, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, der har mødt læger) Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Behandlingsafsnit (indlagte) 31 87,1 12,9 0,0 0, år 16 81,3 18,8 0,0 0,0-60+ år 15 93,3 6,7 0,0 0,0 - Akut indlagt 1,0 0,0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 30 86,7 13,3 0,0 0,0 - Mand 17 88,2 11,8 0,0 0,0 - Kvinde 14 85,7 14,3 0,0 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 12 83,3 16,7 0,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 19 89,5 10,5 0,0 0,0-22_2. Har du tillid til, at du har fået den rette sygeplejefaglige behandling og pleje, mens du var indlagt? (Omfatter kun patienter, der har mødt sygeplejersker) Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Behandlingsafsnit (indlagte) 31 93,5 6,5 0,0 0, år 16 93,8 6,3 0,0 0,0-60+ år 15 93,3 6,7 0,0 0,0 - Akut indlagt 1,0 0,0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 30 93,3 6,7 0,0 0,0 - Mand 17 88,2 11,8 0,0 0,0 - Kvinde 14,0 0,0 0,0 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 12 83,3 16,7 0,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 19,0 0,0 0,0 0,0 - LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 29

30 22_3. Hvad er dit samlede indtryk af afdelingens lokaler (sengestuer, opholdsrum, toilet m.v.)? godt Godt Dårligt dårligt Behandlingsafsnit (indlagte) 31 80,6 19,4 0,0 0, år 16 81,3 18,8 0,0 0,0-60+ år 15 80,0 20,0 0,0 0,0 - Akut indlagt 1,0 0,0 0,0 0,0 - Planlagt indlagt 30 80,0 20,0 0,0 0,0 - Mand 17 82,4 17,6 0,0 0,0 - Kvinde 14 78,6 21,4 0,0 0,0-7069_01 (% forsikringsbetalt) 12 75,0 25,0 0,0 0,0-7069_01 (Offentlig betalte) 19 84,2 15,8 0,0 0,0 - LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 30

31 DATAMATERIALE Respondenter og repræsentativitet respondenter Fordeling af respondenter i stikprøven Svarprocent Chisq-test for uafhængighed xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Afdeling Behandlingsafsnit (indlagte) 31, ,1 - Alder 0-59 år 16 51, ,0 60+ år 15 48, ,8 Indlæggelsesform Akut indlagt 1 3,2 1,0 Planlagt indlagt 30 96, ,7 Køn Mand 17 54, ,5 Kvinde 14 45, ,4 Afsnit 7069_01 (% forsikringsbetalt) 12 38, ,0 7069_01 (Offentlig betalte) 19 61, ,5 Indlæggelsestid 1-2 dage 21 67, ,0 3-7 dage 10 32, ,9 15+ dage Udfyldt skema Patient 30 96, Pårørende Patient og pårørende i fællesskab 1 3, Forklaring på tabellens indhold Kolonnerne viser De første to talkolonner viser antallet af respondenter, altså det antal, der har svaret på spørgeskemaet, samt hvordan de fordeler sig på baggrundsvariablene. De tre sidste kolonner viser antal patienter i stikprøven, svarprocenten og chisq-test for, om der er forskel på repræsentationen af grupperne i de enkelte baggrundsvariable. Chisq-testen er bortfaldsanalyserne for ambulatoriets baggrundsvariable. Værdien i denne kolonne er p-værdien. I bortfaldsanalyserne sammenlignes patienter, der har besvaret spørgeskemaet (respondenter), med de patienter, der ikke har besvaret spørgeskemaet (ikke-respondenter). Hvis p-værdien i chisq-testen er 0,05 eller højere, så er der ikke en signifikant forskel mellem respondenter og ikke-respondenter i den testede baggrundsvariabel. Hvis p-værdien derimod er lavere end 0,05, er der en signifikant forskel mellem respondenter og ikke-respondenter. Hvis der er signifikant forskel, kan svarprocenten bruges til at se, hvilken gruppe der er overrepræsenteret i den anden. Den med den højeste svarprocent, er den overrepræsenterede. Brug af oplysningerne Oplysningerne kan bruges til at vurdere, i hvilket omfang respondenternes svar er repræsentative for den samlede gruppe af patienter, der har modtaget spørgeskemaet. Hvis vi ved fra bortfaldsanalysen, at svarprocenten for kvinder er lavere end for mænd, og vi ser i et spørgsmål, at kvinderne er mere negative end mændene, så ved vi, at det samlede resultat for afdelingen er blevet lidt mere positivt, end hvis svarprocenten var lige høj for mænd og kvinder. Det er bl.a. grundet denne problematik, at der er justeret for effekten af baggrundsvariablene køn og alder i forbindelse med placeringen (O, U eller G) af ambulatoriet i specialeresultatet. Vil du vide mere om tabellen, og hvordan du bruger den, så er der hjælp at hente her: LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 31

32 OVERSIGTSFIGUR FOR 7069_01 (% FORSIKRINGSBETALT) 1_1. Patienten ved, hvor han skal henvende sig ved ændringer i tilstanden (12) 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (1) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (1) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (12) 8_8. Patienten er ikke i tvivl om medicin under indlæggelsen (12) 9. Patienten oplever ikke fejl (12) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (12) 15. Modtager tilstrækkeligt informationsmateriale (11) 20. Er tilstrækkeligt informeret om livsstilens betydning for helbredet (10) 20_1. Personalet informerer om årsagen til medicinering efter udskrivelsen (12) 20_3. Patienten har viden om steder at henvende sig efter udskrivelsen (12) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (11) 8_5. Plejepersonalet er lydhør over for patientens behov (12) 16_1. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (12) 16_3. Personalet tager hensyn til patientens behov ved udskrivelsen (12) 22. Det samlede indtryk er godt (12) 22_1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (12) 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (12) 8_3. Patienten får svar på spørgsmål (11) 8_7. Smertehåndteringen er god (12) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (12) 22_3. Det samlede indtryk af afdelingens lokaler er godt (12) 2. Modtagelsen på afdelingen er god (12) 8_2. Muligheden for at tale med plejepersonalet om behandlingen er god (12) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (12) 14. Den mundtlige information er god (12) 8_6. Muligheden for at tale fortroligt med personalet er god (6) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (4) 16. Informationsmaterialet er godt (11) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (1) 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (1) 16_2. Patienten har en afsluttende samtale ved udskrivelsen (12) 20_2. Patienten ved hvilke symptomer, der kræver kontakt efter udskrivelsen (12) 1. Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (12) 8_4. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (12) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (9) 8_1. Muligheden for at tale med en læge om behandlingen er god (11) % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 32

33 OVERSIGTSFIGUR FOR 7069_01 (OFFENTLIG BETALTE) 7. Patienten er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (18) 8. Pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen (12) 12. Patienten oplever ikke unødig ventetid, der forlænger opholdet (19) 20_3. Patienten har viden om steder at henvende sig efter udskrivelsen (19) 22_2. Patienten har tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling (19) 2. Modtagelsen på afdelingen er god (19) 22. Det samlede indtryk er godt (19) 22_1. Patienten har tillid til at have fået den rette lægelige behandling (19) 8_5. Plejepersonalet er lydhør over for patientens behov (18) 22_3. Det samlede indtryk af afdelingens lokaler er godt (19) 5. Kontaktperson tager ansvar for forløbet (8) 16_1. Informationer fra forskelligt personale stemmer overens (19) 8_2. Muligheden for at tale med plejepersonalet om behandlingen er god (18) 19. Afdelingens orientering af praktiserende læge er god (7) 1. Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (17) 21. Tilrettelæggelsen af det samlede behandlingsforløb er god (19) 6. Personalets viden om sygdomsforløb er god ved planlagte samtaler (18) 17. Patienten er tryg ved at skulle hjem (18) 13. Overflytning mellem afdelinger er godt tilrettelagt (5) 16. Informationsmaterialet er godt (18) 8_6. Muligheden for at tale fortroligt med personalet er god (13) 11. Personalet er gode til at håndtere fejl (1) 8_8. Patienten er ikke i tvivl om medicin under indlæggelsen (19) 16_2. Patienten har en afsluttende samtale ved udskrivelsen (19) 20_1. Personalet informerer om årsagen til medicinering efter udskrivelsen (19) 20_2. Patienten ved hvilke symptomer, der kræver kontakt efter udskrivelsen (19) 8_7. Smertehåndteringen er god (19) 14. Den mundtlige information er god (19) 16_3. Personalet tager hensyn til patientens behov ved udskrivelsen (19) 15. Modtager tilstrækkeligt informationsmateriale (18) 8_3. Patienten får svar på spørgsmål (18) 8_4. Lægerne lytter til patientens beskrivelse af sin sygdom (17) 8_1. Muligheden for at tale med en læge om behandlingen er god (14) 18. Samarbejdet mellem afdeling og kommunal hjemmepleje er godt (10) 4. Patienten har kontaktperson(er) med særligt ansvar (9) 9. Patienten oplever ikke fejl (18) 1_1. Patienten ved, hvor han skal henvende sig ved ændringer i tilstanden (17) 20. Er tilstrækkeligt informeret om livsstilens betydning for helbredet (14) % Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ LUP Behandlingsafsnit (indlagte), OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus SIDE 33

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Undersøgelsen er blandt 400 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 58 % af disse svarede

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde LUP 2012 - Indlagte Privathospitalerne Køn Mand Kvinde % % Landsresultatet 40137 49,1 50,9 Privathospitalerne 1150 41,7 58,3 Aleris-Hamlet Hospitaler 316 61,4 38,6 Steno Diabetes Center 33 45,5 54,5 Center

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen Rigshospitalet Spørgeskemaet er udsendt til 1333 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på M3 Medicinsk Sengeafsnit Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus

Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus Kirurgisk ambulatorium P rhus Sygehus Undersgelsen er blandt 400 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 66 % af disse svarede p sprgeskemaet. P landsplan svarede

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP 2013 (Brancheforeningen) - Indlagte

LUP 2013 (Brancheforeningen) - Indlagte Patienternes kommentarer til Behandlingsafsnit (indlagte) på OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Indeholder kommentarer givet til de åbne spørgsmål i spørgeskemaet LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LUP Fødende Partnere

LUP Fødende Partnere Fødeafdelingen Hospitalsenheden Vest Eventuelle partnere til de kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014, har haft mulighed for at besvare et spørgeskema om partnerens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Tumor Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på M27 Medicinsk Sengeafsnit Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Apopleksiafsnit Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest

Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest Urinvejskirurgisk ambulatorium og dagafsnit, Holstebro Hospitalsenheden Vest Undersgelsen er blandt 400 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 75 % af disse svarede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus

Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus Ambulatorium afdeling K Skejby Sygehus Undersgelsen er blandt 397 patienter, der har besgt ambulatoriet i perioden 23. august til 3. oktober 2010. 72 % af disse svarede p sprgeskemaet. P landsplan svarede

Læs mere

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: ARS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurologisk Sengeafdeling Skive Neurologisk afdeling Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på LUB6 Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinik for Blodfortynding Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) Hospitalsenheden Vest Fødeafdelingen (Herning og Holstebro) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 825 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2016. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (125) 4,48 Ventetid - spørgsmål 2 (128) 4,31 Patientinvolvering

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2009 Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2009 Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2009 Spørgeskemaundersøgelse blandt 22.471 indlagte og 47.285 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afdeling J Øjenafdeling J Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter

Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11, 12

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter

Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (24) 4,06 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (22) Patientinvolvering

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit M 2121, Skive Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinsk neuroafsnit P6 Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Akut Senge Herning Akutafdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Z-SÅR PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatorium pædiatri Pædiatrisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Akut indlagte patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Y-DAGKIR GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFD. Y Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere