Protokol. KRONOS-forsøget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol. KRONOS-forsøget"

Transkript

1 Protokol for KRONOS-forsøget Kan den af søvndeprivation inducerede antidepressive effekt hos patienter med major depression i duloxetin-behandling vedligeholdes ved hjælp af vedvarende stabilisering af døgnrytmen og langtidslysbehandling? Final version Protokol nummer 012 EudraCT nummer:

2 Indholdsfortegnelse Ordliste, som forklarer betydningen af nogle af de fagord der indgår i protokollen, findes som punkt Organisation 1.1. Sponsor 1.2. Investigator 1.3. Finansiering 1.4. Monitor 1.5. Databehandler 1.6. Godkendelse 1.7. Ledelse 1.8. Autoriserede personer 1.9. Forsøgsansvarlig investigator Øvrige investigatorer og tilknyttede personer Projektgruppen Forsøgscenter Myndighedskrav og lovgivning 2. Baggrundsinformation 2.1. Antidepressiva 2.2. Søvndeprivation (vågenterapi) 2.3. Motion 3. Formål og hypoteser 4. Forsøgsplan og design 4.1. Forsøgsopbygning Blindingsprocedurer Forsøgsperioder Medicinsk opstartsperiode Indlæggelsesperiode Opfølgningsperiode I Opfølgningsperiode II Diskussion af design 2

3 4.2. Psykometri 4.3. Effektparametre Primær effektparameter Sekundær effektparameter Tertiær effektparameter 4.4. Randomisering 4.5. Medicin Antidepressiv medicin Medicin på ikke-psykiatrisk indikation Medicin på psykiatrisk indikation Medicin til patienter med bipolar sygdom Kontrol af medicin (drug accountability) 4.6. Udvælgelse af patienter Information om projektet Inklusionsprocedure Inklusionskriterier Eksklusionskriterier Kriterier for at udgå af forsøget (end-points) Afvigelser fra protokol 4.7. Biokemiske og fysiske prøver 5. Compliance 6. Kildedata 7. Patientjournal 8. Patientinformation og informeret samtykke 9. Kontakt mellem behandlende instanser 10. Sikkerhedsvurdering 11. Statistik 12. Dimensionering 13. Tidsplan 14. Adgang til kildedata og andre dokumenter vedrørende forsøget 15. Håndtering og arkivering af data 16. Good Clinical Practice 3

4 17. Etikettering 18. Investigators Brochure 19. Monitorering 20. Etiske overvejelser Skift af antidepressiv medicin Søvndeprivation Inklusionstidspunkt 21. Finansiering og forsikring 22. Retningslinjer for publikation 23. Rapport 24. Anmeldelse til lægemidlets fremstiller 25. Ordliste 26. Referencer 27. Bilag 1. Resumé 2. Godkendelse af projektet fra Psykiatrisk Sygehus Hillerød 3. Skalaer (interview-skalaer) a) M.I.N.I. (Mini International Neuropsykiatrisk Interview) b) SCID I og II ( Structured Clinical Interview for DSM-IV ) c) SPAQ (Seasonal Pattern Assessment Questionaire) d) Hamiltons Depression skala (HAM-D 17) e) Melankoliskalaen (MES) f) Hamiltons subskala (HAM-D 6 ) g) Maniskalen (MAS) h) Bivirkningsskala (UKU) i) Idiografisk skema j) Motion (extern vurderings-skema) 4. Skalaer (selvvurderings-skemaer) a) Preskorn skala (depressionsgrad) b) Borg skala (motion) c) Morningness-Eveningness-Questionnaire (MEQ) d) Symptom Check List (SCL-92) e) Skala for forventning til behandling f) Skala for oplevelse af behandling g) Stanford Sleepiness Scale 4

5 5. Dagbøger a) Søvndagbog b) Lysdagbog c) Medicindagbog d) Motionsdagbog 6. Information til patienter a) Patientinformation b) Informeret samtykke og accept af deltagelse i forsøget c) Information til patienten om søvndeprivation d) Information til patienten om døgnrytmen (gruppe A) e) Lysvejledning (gruppe A) f) Information til patienten om døgnurin indsamling (gruppe B) g) Information til patienten om motion (gruppe B) 7. Information til og fra plejepersonalet a) Information til plejepersonalet om søvndeprivation b) Plejepersonalets oplevelse af den kronobiologiske intervention (gruppe A) 8. Andre skemaer i CRF (Case Report Form) a) Medicin-compliance-skema b) Sociodemografiske oplysninger c) In- og eksklusionkriterier 1. ORGANISATION 1.1. Sponsor (se ordliste) Psykiatrisk forskningsenhed i Hillerød Investigator (se ordliste) Psykiatrisk forskningsenhed i Hillerød Finansiering 'Unrestricted grant' fra Lilly Danmark. Psykiatrisk forskningsenhed er derfor eneansvarlig for forsøget og i GCP (Good Clinical Practice, se ordliste) sammenhæng både Sponsor og Investigator. Der søges supplerende fondsmidler. 5

6 1.4. Monitor ( se ordliste) Forsøget monitoreres af GCP-enheden, Amtsygehuset i Gentofte, Niels Andersens vej 65, 2900 Hellerup, tlf Databehandler Ove Aaskoven, Klinisk psykologisk afdeling, Odense Universitets Hospital Tlf.: Godkendelse Forsøget er godkendt af Psykiatrichef Marianne Wiese, Psykiatrisk Sygehus, Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød (se bilag 2) 1.7. Ledelse Professor overlæge Per Bech, Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrisk Sygehus, Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød Autoriserede personer Underskrivelse af protokollen og eventuelle protokol amendments kan foretages af følgende personer: Professor, overlæge dr. med. Per Bech Post doc., Ph.d. Klaus Martiny 1.9. Forsøgsansvarlig investigator Post doc., Ph.d. Klaus Martiny Øvrige Investigatorer og tilknyttede personer Projektsygeplejerske Else Refsgaard, Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrisk Sygehus, Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød. Projektkoordinator Marianne Lunde, Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrisk Sygehus, Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød. 6

7 Projektkoordinator Gabriele Bech Andersen, Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrisk Sygehus, Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød. Tlf Sekretær Lone Lindberg, Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrisk Sygehus, Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød. Tlf Projektgruppen Består derudover af følgende personer: Kvalitetskoordinator, sygeplejerske Jim Bille, Kvalitetsenheden, Psykiatrisk Sygehus Hillerød, Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød. Overlæge Anne Marie Johansen, Voksenpsykiatrisk afsnit 2222, Psykiatrisk Sygehus Hillerød, Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød. Overlæge Anne Dahl, Voksenpsykiatrisk afsnit 2221, Psykiatrisk Sygehus, Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød Overlæge Birgit Stråsø, Voksenpsykiatrisk ambulatorium Frederikssund, Psykiatrisk Sygehus Hillerød, Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød Afdelingslæge Jørgen Borup, Voksenpsykiatrisk afsnit 2421, Psykiatrisk Sygehus, Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød Udviklingsfysioterapeut Vibeke Lund, Kvalitetsenheden, Psykiatrisk Sygehus Hillerød, Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød. Sygeplejechef Lone Borberg, Psykiatrisk Sygehus, Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød. Lægechef Peter Treufeldt, Psykiatrisk Sygehus Hillerød, Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød Professor Dr. Anna Wirz-Justice, Centre for Chronobiology, Basel, Schweiz 7

8 Professor dr. med. Morten Møller, Medicinsk Anatomisk institut, Sundhedsvidenskaligt Fakultet, Københavns Universitet. Ledende overlæge Birgitte Welscher, Hvidovre Psykiatrisk afdeling, Hvidovre Hospital, Hovedstadens Sygehusfællesskab. Overlæge Ejnar Bundgaard Larsen, Hvidovre Psykiatrisk afdeling, Hvidovre Hospital, Hovedstadens Sygehusfællesskab Forsøgscenter Psykiatrisk Forskningsenhed, Hillerød Psykiatrisk Sygehus, telefon og telefax Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød, Danmark. Hvidovre Psykiatrisk afdeling vil på et senere tidspunkt indtræde som et center og et protokol amendment vil da blive indsendt til Lægemiddelstyrelsen og lokal videnskabsetisk komite. Forsøget søges derfor fra starten godkendt af videnskabsetisk komité i Frederiksberg og Københavns kommuner (samhørende kommuner i det videnskabsetiske komitesystem) udover Frederiksborg amt Myndighedskrav og lovgivning Forsøget udføres i overensstemmelse med protokollen og gældende myndighedskrav og lovgivning. 2. BAGGRUNDSINFORMATION Trods udviklingen af nye antidepressiva får både patienter med unipolar og bipolar depression fortsat nye depressionsepisoder (Kennedy et al. 2003). Der er derfor blandt andet brug for metoder der hurtigt kan bringe depressive tilstande til ophør (Kessing et al. 2004, Bech et al. 2005) for derved at reducere den tid patienterne er deprimerede og antallet af selvmord (Sokero et al 2005). Nedenfor er beskrevet de behandlingselementer der indgår i undersøgelsen Antidepressiva Alle patienter behandles med det antidepressive medikament duloxetin. Duloxetin er 8

9 for nyligt blevet godkendt af den danske Lægemiddelstyrelse. Blandt de præparater, der virker på begge signalstoffer (SNRI erne) er dette præparat er blevet foretrukket, fordi det har en balanceret genoptagshæmning af både serotonin og noradrenalin. Duloxetin er virkningsmæssigt beslægtet med venlafaxin som også er et SNRI. Venlafaxin, som bliver benyttet meget til hospitalsindlagte patienter med depression, kræver en ret høj dosering, før noradrenalin genoptagshæmningen sætter ind. I dosisområdet mg daglig er der for duloxetin vist en dosis-respons-korrelation med 60 mg som den minimale effektive dosis Søvndeprivation (vågenterapi) (se ordliste) Søvndeprivation er en kendt metode, der gennem talrige forsøg har bevist sin evne til at kunne ophæve eller reducere sværhedsgraden af depression efter ganske få timer (Ostenfeldt 1973, Ostenfeld 1986, Kuhs og Tölle 1991, Smeraldi 1999, Benedetti 2001). Der er lavet flere danske undersøgelser som har bekræftet effekten (Svendsen 1976, Larsen et al., 1976, Kvist et al. 1980). Søvndeprivation kan udføres på flere måder. Ved partiel søvndeprivation vækkes patienten mellem klokken og klokken Patienten skal herefter holde sig vågen i resten af natten og næste dag, og må først sove næste aften (Schilgen et al. 1987). Ved total søvndeprivation er patienten derimod vågen hele natten og den efterfølgende dag. I de nyeste regimer for søvndeprivation gennemgår patienten 3 partielle eller totale søvndeprivationer over 1 uge, men altid således at hver søvndeprivation følges af en normal nats søvn. I Danmark var søvndeprivation tidligere ganske udbredt og ældre plejere, sygeplejersker og læger kan beskrive, hvorledes der på mange institutioner blev brugt søvndeprivation til behandling af depression. Der foreligger ingen eksakt viden om, hvorfor metoden er gået af brug, men den bruges i dag kun sporadisk herhjemme. I en del lande, herunder Tyskland, Østrig, Italien samt flere steder i USA, er metoden i rutinemæssigt brug. Formentlig har udviklingen af farmakologiske behandlingsmetoder i starten af 1950 erne været med til at fortrænge metoden i troen på de nye midlers effektivitet. Den fortsatte interesse for søvndeprivation dokumenteres dog af det store antal publikationer vedrørende metoden. Ved søgning i National Library of Medicine s PubMed er der i alt indekseret i alt 622 artikler omhandlende depression og 9

10 søvndeprivation. Efter år 2000 findes der 112 artikler, og alene i det sidste kalenderår alene er der publiceret 20 artikler om metoden. Hovedessensen af de foreliggende publicerede resultater er, at ca % af patienter med major depression (se ordliste) responderer på én nats søvndeprivation, således, at depressionsgraden er reduceret med ca. 50 % eller mere (respons) og at en del patienter vil være helt uden depressionssymptomer (remission) (Wirz-Justice et al. 1999, Wirz-Justice et al. 2004). Patienter med depression som led i en bipolar sygdom (se ordliste) har ofte en bedre effekt af søvndeprivation end patienter med depression som led i unipolar depression (se ordliste). For både patienter med bipolar depression og unipolar depression er der kliniske erfaringer for at patienter uden væsentlige personlighedsforstyrrelser samt patienter med en stor dag til-dag variation i den depressive tilstand har det bedste resultat af behandlingen. Bipolar og unipolar depression der opfylder ovenstående kriterier (ingen væsentlig personlighedsforstyrrelse eller stor variabilitet i tilstanden) har også sammenlignelig effekt af både SSRIerne og SNRIerne (Goodwin 2003) og lithium (Bech et al. 1980). Patienter som oplever stor variabilitet i sværhedsgraden af depression fra dag til dag, har et stort socialt handicap fordi de derved har vanskeligheder med at planlægge aktiviteter, herunder passe et arbejde, på grund af den ustabile sygdom. Patienter med bipolar depression har i gennemsnit flere sygdomsepisoder end patienter med unipolar depression (Angst et al. 2003) og en vedvarende risiko for nye episoder, måske endda en stigende risiko for nye episoder med alderen (Kessing et al. 2004, Keller 2004, Bech et al. 2005). Disse patienter er derfor også oplagte med hensyn til at implementere nye behandlingsmetoder. Søvndeprivation og den efterfølgende tidsstruktur som patienterne opmuntres til at følge, kan forhåbentlig give dem et redskab som de selv kan bruge mod en sygdom som for en dels vedkommende er tilbagevendende. Effekten af én nats søvndeprivation er oftest (men ikke altid) kortvarig, idet de fleste 10

11 patienter vil falde tilbage til den tidligere depressive tilstand efter at have sovet næste nat. Som en følge af denne kortvarige effekt er der udviklet flere metoder til at forhindre tilbagefald efter første nats søvndeprivation: o Den simpleste metode er at gentage søvndeprivationen et antal gange, hvorved effekten og varigheden af bedringen øges. De fleste centre anvender 3-6 søvndeprivationer. Denne øgning af effekt ved gentagelse er et kendt fænomen ved for eksempel ECT (Electro Convulsiv Treatment) behandling. o Lysbehandling (se ordliste) anvendes, dels sidst på søvndeprivations-natten (30 minutter, klokken 04) for at nedsætte træthed (Colombo et al. 2000, Benedetti et al. 2001, Fritzche et al. 2001, Neumeister et al. 1996) og dels som dagligt behandling om morgenen, eventuelt som langtidsbehandling, hvilket indbefatter at patienten fortsætter med lysbehandling efter udskrivelse fra afdelingen (Martiny 2004, Benedetti et al. 2003). Lysbehandlingen gives uanset årstid. o Sleep-phase-advance (se ordliste), hvor patienten efter en initial søvndeprivation sover tidligt de følgende dage og vækkes tilsvarende tidligt, således at søvnrytmen er advanced i forhold til det normale søvnmønster. Flere undersøgelser har vist at effekten af sleep-phase-advance i sig selv er af samme størrelsesorden som partiel og total søvndeprivation (Voderholzer 2003, Berger 2003). I dette forsøg bruges sleep-phase-advance i en modificeret udgave, som er tilpasset mulighederne på en psykiatrisk afdeling og hvor formålet er at vedligeholde den bedring, der er indtrådt af søvndeprivationen. o Forsøg med pindolol (-blokker som normalt bruges til at behandle forhøjet blodtryk) som tillæg til søvndeprivation har vist at patienter der fik pindolol havde en større antidepressiv effekt og et mindre tilbagefald end en kontrolgruppe som fik søvndeprivation alene (Smeraldi et al., 1999). o Forsøg med Lithium (stemningsstabiliserende præparat) viste at det kunne 11

12 forstærke og vedligeholde effekten af søvndeprivation (Szuba et al. 1994, Benedetti et al. 2001). En søvndeprivation skal altid følges af en normal nats søvn (recovery sleep). I almindelighed er patienter der gennemgår søvndeprivation indlagt, men nogle patienter anvender metoden hjemme efter at have udført den på klinik eller hospital (Loving et al. 2002). Risikoen for skift til manisk episode efter søvndeprivation er af samme størrelsesorden som for antidepressiv medicin (Colombo 1999). Der er ikke fundet nogen overhyppighed af selvmord ved anvendelsen af metoden (Vovin Ria et al. 1985, Kuhs et al. 1991). Kliniske erfaringer med søvndeprivation viser en dårligere effekt hos patienter der ikke har haft effekt af længerevarende medikamentel behandling med flere antidepressiva med forskellig virkningsmekanisme (refraktære depressioner). Den store fordel ved søvndeprivation er, at den kan ophæve depressionen over ganske få dage. Sammen med supplerende behandling med duloxetin, lys og regulering af døgnrytmen (sleep-phase-advance) er der altså holdepunkter for at denne bedring vil være stabil. Der er dog ikke holdepunkter for at der skulle være en livslang effekt af behandlingen, og det synes uklart om metoden ophæver den aktuelle depressive fase således, at man springer en depression over eller om fasen udskydes. Det falder uden for denne undersøgelse at vurdere langtidsvirkningerne af behandlingen, idet studielængden begrænser sig til 29 uger. Studieperioden på 29 uger er valgt, fordi man internationalt skelner mellem relapse (tilbagefald til aktuelle periode) og recurrence (opståen af ny episode) ved 6 måneder. I denne undersøgelse følges patienterne således i en periode der overstiger den forventede varighed af en depressiv periode. Patienter, der ved den kombinerede behandling (søvndeprivation, duloxetin, lys, fastholdelse af døgnrytmen) kommer ud af depressionen og ikke har tilbagefald efter 6 måneder, vil i henhold til denne inddeling kunne siges at være behandlet med succes for den aktuelle periode. 12

13 2.3. Motion Motion har vist sig at kunne påvirke døgnrytmen hos raske forsøgspersoner (Buxton et al. 2003) og der foregår for tiden flere randomiserede (se ordliste) undersøgelser af effekten af motion på depression. Effekten af motion må forventes at være langsommere indsættende end effekten af søvndeprivation (Blumenthal et 1999, Babyak et al 2000) og der forventes en sammenhæng mellem graden af motion (intensiteten og vedholdenheden) og udviklingen i depressionsgrad. Derfor er motion en godt alternativ til søvndeprivation og motion er på den baggrund valgt som en del af behandlingen i den gruppe som ikke udfører søvndeprivation (gruppe B). Motionsprogrammet starter under indlæggelsen. Intensiteten af motion bliver tilpasset den enkelte patient men der tilstræbes 30 minutters daglig motion som anbefalet i sundhedsstyrelsen kampagne i 2004 (Sundhedsstyrelsen 2004). Patienterne fortsætter med motion i hele forsøgsperioden og compliance følges med interviewskemaer og motionsdagbøger ved hvert besøg. 3. FORMÅL Hovedformålet med forsøget er at undersøge om søvndeprivation sammen med behandling med lys, duloxetin og fastholdelse af døgnrytmen (gruppe A) kan inducere et hurtigere indsættende og varigt antidepressivt respons i sammenligning med et individuelt tilpasset motionsprogram og behandling med duloxetin (gruppe B). Som delformål indgår undersøgelser af kortisol koncentrationen, af variabilitet i depressionsgraden, af den idiografiske metode (idiografisk metode, se ordlisten) og endelig anvendeligheden og effekten af motion under superviseret forløb i ni uger. Følgende hypoteser testes således i forsøget: o Kan søvndeprivation og samtidig behandling med duloxetin, lys og fastholdelse af døgnrytmen (gruppe A) medføre en større grad af respons (se ordliste) og remission (se ordliste) end motion og samtidig behandling med duloxetin (gruppe B). Hypotesen testes efter 2 uger, 9 uger og 29 ugers behandling. o Er Sundhedsstyrelsen mål om 30 minutters motion om dagen opnåelig for pa- 13

14 tienter med major depression i et superviseret forløb over 9 uger og er der sammenhæng mellem motionsindsatsen i de første 9 uger og depressionsgraden efter 29 uger. o Er Kortisol koncentrationen målt i starten af uge 2 i urin og i spyt korreleret til depressionens sværhedsgrad målt efter 2 uger, 9 uger og 29 ugers behandling. o Er koncentrationen af kortisol målt i spyt korreleret til koncentrationen af kortisol målt i døgnurin. o Er den Idiografiske metode mere følsom for ændringer i depressionsgraden end interview og selvvurderingsskemaer for depression. o Kan variabilitet i depressionsgraden målt ved Preskorns skala (se psykometri) forudsige respons på søvndeprivation. 4. FORSØGSPLAN OG DESIGN 4.1. Forsøgsopbygning Forsøget undersøger forskellen i antidepressiv effekt af to forskellige kronobiologiske principper (se ordliste) hos patienter med major depression i duloxetin behandling (A og B). Forsøget har design som en kontrolleret klinisk undersøgelse, hvor patienterne randomiseres til én af to behandlingsgrupper (A eller B). Undersøgelsen er enkeltblindet, idet undersøgeren der laver vurdering af depressionsgrad med Hamilton skalaen er blindet for hvilken gruppe forsøgspersonen er tilhørende Blindingsprocedurer Man kan ikke overfor patienten blinde hvilken behandling (søvndeprivation eller motion) de modtager. Derimod er det muligt, overfor en fast undersøger, at blinde hvilken behandling patienten har modtaget. Dette sker gennem brug af én gennemgå- 14

15 ende undersøger, der er tilknyttet patienten i hele forsøgsforløbet med henblik på at vurderer patientens depressionsgrad med Hamilton skalaen. Patienterne vil blive informeret om, at de ikke må oplyse hvilken behandling de modtager, overfor den faste undersøger der vurderer depressionsgrad ud fra Hamilton skalaen. Der er ikke i Hamilton skalaen spørgsmål der afslører hvilken behandling patienten får, heller ikke vedrørende søvn-item, idet alle patienter fører dagbog for søvnen. Undersøgeren, der vurderer depressionsgrad, vil ikke komme i kontakt med patienten på afdelingen, idet de ordinære besøg ligger før og efter indlæggelsen på afdelingen og vil heller ikke have adgang til journaler eller CRF mapper. Denne undersøger vil kun få udleveret Hamilton skemaet som ikke er påført behandlingsgruppe. Alle andre procedurer i forsøget vil kunne foretages af ublindede undersøgere Forsøgsperioder Patienterne har samme antal besøg i hver gruppe. Se flow-skema 1 og 2 og figur 1 og 2 på de følgende sider. Forsøget er opdelt i fire faser hvis indhold er beskrevet i detaljer nedenfor: Medicinsk opstartsperiode: uge 0 (7 dage) Gruppe A og B Efter det informerede samtykke er underskrevet træffes aftaler med en regional sengeafdeling om en sengeplads. Når aftalen om en sengeplads er truffet inkluderes (se ordliste) patienterne i undersøgelsen og randomiseres derved til gruppe A eller gruppe B. Alle patienter omskiftes fra evt. igangværende antidepressiv behandling til duloxetin behandling med en dosis på 60 mg dagligt om morgenen. Patienter der ikke allerede på dette tidspunkt er i antidepressiv behandling starter også på duloxetin behandling med en dosis på 60 mg dagligt. Der udføres dataindsamling ved hjælp af spørgeskemaer og formularer, som anført i flow-skema 1, under inklusionsbesøget. Der accepteres en afvigelse i længden af denne fase på +/- 2 dage (vindue) af hensyn til plads på sengeafdelingerne. Gruppe B 15

16 Ved inklusion laves i denne gruppe desuden idiografisk udredning af depressionssymptomerne Indlæggelsesperiode: uge 1 (7 dage) Alle forsøgsdeltagere er indlagte og der er planlagt møder med investigatorerne på alle hverdage. Alle patienter (både gruppe A og gruppe B) indlægges på åben psykiatrisk sengeafdeling. Se figur 1 og 2. Allerede indlagte patienter kan udskrives når tilstanden tillader det. Patienter der blev indlagt med henblik på deltagelse i forsøget bliver udskrevet 6 dage efter indlæggelsen med mindre tilstanden forhindrer det. Hvis patienten forbliver indlagt vil forsøget følge de normale retningslinier, men besøgene kan foretages på sengeafdelingen efter behov. Gruppe A o Patienter i gruppe A udfører under indlæggelsen i alt 3 søvndeprivationer startende på indlæggelsesdagen (se Figur 2). Søvndeprivationerne udføres primært som totale søvndeprivationer, hvor patienterne er vågne hele natten. Der kan dog anvendes partielle søvndeprivationer, hvor patienterne vækkes klokken og herefter skal holde sig vågne i resten af natten. Dette kan ske efter en konkret vurdering fra investigatorernes side eller ud fra et ønske fra patienternes side. Forhold der kan gøre det fornuftigt at anvende partielle søvndeprivationer kan f.eks. være medicinske sygdomme, såsom sukkersyge, hvor blodsukkeret kan komme ud af regulation, eller anden sygdom der kan formodes at blive påvirket af en lang vågenhedsperiode. Ældre patienter, som forventer, at det vil være svært for dem at holde sig vågne hele natten kan også med fordel lave partielle søvndeprivation. Patienter der oplever, at første eller anden totale søvndeprivation er for belastende, kan også skifte til partielle søvndeprivationer. Det er således tilladt at lave en blanding af partielle og totale søvndeprivationer. o Efter hver søvndeprivation skal patienter gå i seng senest klokken 21 aftenen efter og skal stå op senest klokken den derpå følgende morgen (sleepphase-advance). o Duloxetin behandlingen fortsættes i uændret dosering med 60 mg dagligt. 16

17 o På indlæggelsesdagen instrueres patienten i lysbehandling som påbegyndes morgenen efter og derefter dagligt i hele forsøgsperioden med en behandlingsvarighed på 30 minutter. Tidspunktet for lysbehandling fastsættes efter MEQ spørgeskemaet (se under psykometri afsnittet). Patienterne skal desuden tage lysbehandling på hver søvndeprivations-nat klokken i 30 minutter for at modvirke træthed. o Patienterne undervises ved hvert besøg i hvordan de fremover, efter udskrivelsen, skal forsøge at fastholde døgnrytmen således at der tilstræbes en sengetid senest klokken og stå op tid senest klokken o Patienterne instrueres i anvendelsen af medicin-dagbog, lys-dagbog og søvndagbog. o Patienterne må deltage i det fulde miljøterapeutiske tilbud på afdelingen, undtagen motionstilbuddet. Gruppe B o Patienter i gruppe B modtager én af de første dage af indlæggelsen instruktion af en fysioterapeut i et individuelt tilpasset motionsprogram. Der aftales en plan for opfølgningsmøder i fysioterapien. Der er planlagt samme antal opfølgningsmøder med motion som der er planlagt besøg hos undersøgerne til vurdering af behandlingseffekt og mødetidspunkterne vil så vidt muligt falde sammen med de aftalte møder i øvrigt i forsøget. o Patienterne må deltage i det fulde miljøterapeutiske tilbud på afdelingen. o Duloxetin behandlingen fortsættes i uændret dosering med 60 mg dagligt. o På første indlæggelsesdag skal patienterne opsamle døgnurin til måling af Kortisol og på 2. indlæggelsesdag skal patienterne lave spytprøver om morgenen til bestemmelse af Kortisol Opfølgningsperiode I: uge 2 til og med uge 9 (7 uger) Patienterne ses ugentligt i denne fase. Gruppe A o Patienter, der ved besøg 4, 5 eller 6, har en score på 8 eller derover, på Ha- 17

18 miltons Depressions skala, får tilbud om at udføre yderligere to søvndeprivationer, enten som partielle eller totale søvndeprivationer, i den samme uge som besøget finder sted. Kan dette af praktiske grunde ikke lade sig gøre, kan søvndeprivationerne udføres ugen efter. Disse to søvndeprivationer skal udføres indenfor den samme uge (helst tirsdag og torsdag). Søvndeprivationerne vil skulle foregå således, at patienterne indlægges på afdelingen om aftenen, fortrinsvis tirsdag til den første søvndeprivation og torsdag til den sidste. Patienterne skal være vågne på afdelingen om natten, og kan gå på orlov/udskrives næste morgen til hjemmet. Der kan ikke laves yderligere søvndeprivationer i resten af forsøgsperioden, og patienterne må ikke lave søvndeprivationer i hjemmet på noget tidspunkt. o Duloxetin behandlingen fortsættes i uændret dosering med 60 mg dagligt. o Lysbehandling skal fortsætte med daglige behandlinger som i forrige fase. Patienter låner lampe med hjem til brug for behandlingen. o Patienterne undervises løbende, ved de ugentlige besøg, i fastholdelse af døgnrytmen således at der fortsat tilstræbes en sengetid senest klokken og stå op tid senest klokken o Patienterne instrueres løbende i anvendelsen af medicin-dagbog, lys-dagbog og søvn-dagbog. Gruppe B o Duloxetin behandlingen fortsættes i uændret dosering med 60 mg daglig. o Patienterne kommer ugentligt til instruktion og træning i det fastlagte individuelle motionsprogram. Mødetidspunkterne vil så vidt muligt falde sammen med de aftalte møder i øvrigt i forsøget Opfølgningsperiode II: uge 10 til og med uge 29 (20 uger) Patienterne ses hver 4 uge. o Duloxetin behandlingen fortsættes i uændret dosering men med mulighed for øgning af dosis til maximalt 120 mg dagligt ved en klinisk vurderet manglende bedring i tilstanden. Der kan skiftes til andet antidepressiva ved bivirkninger eller hvis der ud fra en klinisk vurdering er manglende effekt og der er 18

19 forsøgt øgning af duloxetin til maksimal dosis. o Lysbehandling skal fortsætte som i forrige fase. o Patienterne undervises løbende, ved de planlagte besøg hver 4. uge, i fastholdelse af døgnrytmen således at der fortsat tilstræbes en sengetid senest klokken og stå op tid senest klokken o Patienterne instrueres løbende i anvendelsen af medicin-dagbog, lys-dagbog og søvn-dagbog. Gruppe B o Duloxetin behandlingen fortsættes i uændret dosering men med mulighed for øgning af dosis til maximalt 120 mg dagligt ved klinisk vurderet manglende bedring i tilstanden. Der kan skiftes til andet antidepressiva ved bivirkninger eller hvis der ud fra en klinisk vurdering er manglende effekt og der er forsøgt øgning af duloxetin til maksimum dosis. o Patienterne kommer hver 4 uge til instruktion og træning i det fastlagte individuelle motionsprogram. Mødetidspunkterne vil så vidt muligt falde sammen med de aftalte møder i øvrigt i forsøget Diskussion af design Valget af en enkeltblindet undersøgelse repræsentere det bedst mulige design idet man som omtalt ikke kan blinde behandlingsgruppe overfor patienterne. For at sikre et ens placeborespons i de to grupper er der valgt et design, der forsøger at skabe den samme forventning til udfaldet af de to behandlinger. Dette er søgt opnået gennem ovenstående design. For begge behandlingsgrupper gælder at de anvendte metoder har til formål at skabe en ændring eller stabilisering i døgnrytmen. Både motion og søvndeprivation fungerer som zeitgebers (tidsgivere, se ordliste). Der er derfor tale om to forskellige kronoterapeutiske interventioner. Forventeligt vil søvndeprivation have en meget hurtigt indsættende effekt på depressionsgraden, mens motion først vil have en effekt efter et længere tidsrum. I opfølgningsperiode I vil gruppe B derfor fungere som en kontrolgruppe hvorimod der i opfølgningsperiode II mere vil være tale om en sammenligning af to forskellige metoder. Motion er også valgt ud fra at det er en meget acceptabel behandlingsmetode som på samme måde som lys og 19

for unipolar depression hos voksne

for unipolar depression hos voksne Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007 Referenceprogram for unipolar depression hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling. med en angiotensin II antagonist. en dobbeltblind randomiseret undersøgelse

Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling. med en angiotensin II antagonist. en dobbeltblind randomiseret undersøgelse Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling med en angiotensin II antagonist en dobbeltblind randomiseret undersøgelse PROJEKTGRUPPE Krista Dybtved Kjærgaard 1,2, cand.med. Christian

Læs mere

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser

Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser Kliniske retningslinjer for biologisk behandling af bipolare affektive sindslidelser De Affektive Teams Psykiatrien i Region Syddanmark Almenpsykiatrisk afdeling Odense, Universitetsfunktion & Almenpsykiatrisk

Læs mere

PROTOKOL SongHeart studiet. Stress, ongoing self monitoring and ischemic heart disease rehabilitation, a randomized controlled trial.

PROTOKOL SongHeart studiet. Stress, ongoing self monitoring and ischemic heart disease rehabilitation, a randomized controlled trial. PROTOKOL SongHeart studiet Stress, ongoing self monitoring and ischemic heart disease rehabilitation, a randomized controlled trial. (dansk titel: Selv monitorering af stress i hjerterehabilitering, en

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010

Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010 Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010 1. Siden sidste nyhedsbrev har Kurt Stage valgt at trække sig som formand for DUAG. Det er vi kede af, men takker Kurt rigtigt meget for den store indsats han har gjort for

Læs mere

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S Kildeangivelse: Marianne Hvid, August G. Wang. Modelprojekt nr. 48 er finansieret af Socialministeriet, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Kontakt:

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF 11:05 METTE DEDING (RED.) 11:05 FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF SFI CAMPBELL METTE DEDING (RED.)

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN Lægens vejledning Region Midtjylland Primær Sundhed Medicinteamet Grafisk tilrettelæggelse og foto: SOLOMET Graphic solutions www.solomet.dk Forord Gennem flere år har der

Læs mere

for angstlidelser hos voksne

for angstlidelser hos voksne Referenceprogram for angstlidelser hos voksne 2007 Referenceprogram for angstlidelser hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug 2013 Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug Mads Uffe Pedersen AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES CENTER FOR

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Tidlig indsats mod fødselsdepression

Tidlig indsats mod fødselsdepression Finn Breinholt Larsen Karen Ghoula Birgit Wexel Poul Videbech Tidlig indsats mod fødselsdepression - erfaringer fra et projekt i Århus Kommune Århus Kommune Mødrehjælpen Region Midtjylland Finn Breinholt

Læs mere

Evaluering af Online KOL-rehabilitering

Evaluering af Online KOL-rehabilitering Hospital Bispebjerg Hospital Lungemedicinsk Ambulatorium Evaluering af Online KOL-rehabilitering et pilotprojekt med tilbud om online KOL-rehabilitering til patienter, som ikke har mulighed for at komme

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni REFERENCEPROGRAM for skizofreni 2004 Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR REFERENCEPROGRAM for skizofreni Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Misbrug og selvmordsforebyggelse

Misbrug og selvmordsforebyggelse Misbrug og selvmordsforebyggelse Rapport fra konference om misbrugsområdet og selvmordsforebyggelse, oktober 2003 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Referencegruppen til forebyggelse

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere

Inducas. - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte

Inducas. - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte Inducas - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte 1 Inducas - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte Cand. Scient. Idræt og Sundhed Rasmus Jensen og Cand. Scient. Idræt og Sundhed

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Udviklingsprojekt om forældres inddragelse i målsætning for barnets forløb Tak til forældre for velvillig deltagelse i projektet og vejleder, cand. scient.

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra:

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER UNIVERSITY OF WASHINGTON SCHOOL OF MEDICINE SEATTLE CHILDREN S Forsøgets navn: Nonmyeloablativ

Læs mere

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008 Referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD April 2008 Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af BUP-DK Ansvarlig for udgivelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark.

Læs mere

BEHANDLING AF DEPRESSIONSSYGDOMME

BEHANDLING AF DEPRESSIONSSYGDOMME BEANDLING AF DEPRESSIONSSYGDOMME Kommentering af: Behandling af depressionssjukdomar. En systematisk litteraturöversikt. Volym 1-3. Statens beredning för medicinsk utvärdering 2005 Kommenterede udenlandske

Læs mere

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg Forbedret selvmedicinering og egenomsorg Et udviklings- og pilotprojekt for en kontrolleret undersøgelse Forskningscenter for Kvalitetssikret Lægemiddelanvendelse Forbedret selvmedicinering og egenomsorg

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere