Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær"

Transkript

1 Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær

2 Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger og med- og modspiller i forhold til brugerkrav til det nye hospital.

3 Hillerød Hospital Hillerød Hospital er akuthospital for borgere i Nordsjælland. Hospitalet har hvert år: skadestuebesøg, patientindlæggelser operationer fødsler ambulante besøg Åben 24 timer i døgnet 365 dage om året.

4 Helsingør Hospital Hospitalsdirektion Administration Medicinsk Afd. med reumatologi og skadestue Teknisk Afd. Serviceafdeling Udefunktioner fra Hillerød: Anæstesiologi Ortopædkirurgi Jordemoderkons. Radiologi Klinisk Biokemi Køkken & Kantine Hillerød Hospital Hospitalsdirektion Forskning & Udvikling (FU) Personale, Planlægning & Økonomi (PPØ) IT & Medikoteknik (ITM) Kvalitetsafdelingen Akutafdelingen Anæstesiologisk Afdeling Kardiologisk & Endokrinologisk Afdeling Onkologisk & Palliativ Afdeling Lungemedicinsk & Infektionsmedicinsk Afd. Nefrologisk Afdeling Neurologisk Afdeling m. terapi + Vikarservice Børneafdelingen med børnemodtagelse Kirurgisk Afdeling Ortopædkirurgisk Afdeling Gynækologisk & Obstetrisk Afdeling Øre, Næse & Halsafdelingen Billeddiagnostisk Afdeling Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Klinisk Biokemisk afdeling Patologiafdelingen Serviceafdelingen Teknisk Afdeling Køkken & Kantine Apoteket (Region Hovedstaden) Arbejdsmedicin (udefunktion fra Bispebjerg) Blodbank (udefunktion fra Rigshospitalet) Urologisk (udefunktion fra Herlev) Øjenafsnit (udefunktion fra Glostrup) Mammografipavillon (Herlev) Frederikssund Hospital Hospitalsdirektion Administration Medicinsk Afd. med skadestue Neurorehabiliteringsafdeling (Esbønderup) Teknisk Afd. Serviceafdeling Udefunktioner fra Hillerød: Anæstesiologi Ortopædkirurgi Jordemoderkons. Radiologi Klinisk Biokemi Køkken & Kantine

5 De ydre rammer og vilkår

6 Sundhedsstyrelsen anbefaler Samling af specialer, færre akutte hospitaler, krav til optageområdets størrelse ( borgere) imødegå mangel på speciallæger skabe bedre kvalitet bedre ressourceudnyttelse

7 Region Hovedstaden Befolkning: 1,6 millioner mennesker Politisk ledelse: Regionsrådet med 41 folkevalgte politikere

8 Rigshospitalet 4 Akuthospitaler 6 Nærhospitaler En hospitalsplan i regionen med fire planlægningsområder

9 Plangrundlaget I regionen tager fremskrivningen udgangspunkt i aktiviteten i 2006 på de enkelte hospitaler. Aktiviteten er fremskrevet til 2015 for hvert speciale under hensyn til den demografiske udvikling i hospitalernes optageområde og tegner dette billede: Antallet af udskrivninger stiger 0,8 % pr. år Antallet af operationer stiger med 0,8 % pr. år Antallet af ambulante besøg stiger med 5 % pr. år Den gns. liggetid reduceres med 3,3 % pr. år Antallet af sengedag falder med 2,5% pr. år Antallet af skadestuebesøg falder med 0,6 % pr. år Patientaktivitet 2006 Patientaktivitet 2015 Kapacitetsbehov 2015 Senge Ambulatorier OP stuer m.m. Nettoareal 2015 Bruttoareal 2015 Befolkningsudvikling, implementering af hospitalsplanen Medicinsk/ teknologisk udvikling Udnyttelsesgrad Arealstandarder Brutto/netto faktor

10 Fremtidig behov kvm 580 senge På trods af reduktion i optageområdet er der uændret sygehusbehov på grund af den demografiske udvikling

11 Kvalitetsfonden Regeringen har afsat 25 mia kr. til Hospitalsbyggeri Der er givet foreløbig tilsagn om fordeling af de første 15 mia. kr. De næste 10 mia. kr. fordeles i 2010/11 Regionerne har en egen finansiering på 40 % som lægges oveni. Samlet investeringsramme bliver således 40 mia. kr.

12 Region Hovedstaden har fået forhåndstilsagn på 6,1 mia. kr. til: En nordfløj på Rigshospitalet, med en samlet investeringsramme (totalramme inkl. apparatur/it og inventar mv. og regional egenfinansiering) på 1,85 mia.kr. Herlev hospital: ny fællesakutmodtagelse, Kvinde-barn center og forlængelse af Servicebygning med en samlet investeringsramme (totalramme og regional egenfinansier-ing) på 2,25 mia.kr. Hvidovre hospital, med en samlet investerings-ramme (totalramme inkl. apparatur/it og inventar mv. og regional egenfi-nansiering) på 1,45 mia.kr. Udbygningen af Sct. Hans Hospital, med en samlet investeringsramme (totalramme inkl. apparatur/it og inventar mv. og re-gional egenfinansiering) på 0,55 mia.kr.

13 Ombygning vs nyt hospital Sammenligningstudie Nyt hospital 4,55 mia kr, produktivitet + 8 % årligt Modernisering og udbygning af eksisterende hospital, produktivitets + 4 % Nyt hospital er mest fordelagtig efter 23 år + 5 år såfremt psykiatrien skal flytte med

14 Nyt hospital ved Hillerød tilkendegivet af Regeringen i oktober 2009 Region Hovedstaden har ansøgt om medfinansiering af projekter på hospitalerne: Hillerød Bispebjerg Frederikssund Glostrup Foreløbige tilsagn for Hillerød og Bispebjerg forventes i november 2010

15 På de indre linjer - visionen er ledestjernen - videnopsamling, patientforløb tracer

16 Hillerød Hospital - Vision 2012 Det bedste akut hospital i 2012 Patientens behov og sikkerhed er bestemmende for alle beslutninger og prioriteringer Kerneopgaven er patientforløbene: Fra vertikal til horisontal styring, - fra specialeorientering til patientorientering. Fokus på ledelse, medarbejderudvikling Fokus på styring Fysiske rammer

17 Vision 2012 for de fysiske rammer Risici i de fysiske rammer for patientforløbene er minimeret Indretningen er professionel og understøtter patientens behov og sikkerhed Indretning, logistik og arbejdsgange understøtter sammenhængende patientforløb Fælles retningslinier for arealudnyttelse, vedligeholdelse og indretning der sikrer god ressourceudnyttelse Adgangsforholdene er optimale for patienter og pårørende

18 Kerneopgaven: 20 patientforløb er beskrevet Nu forløb, bør forløb > gab analyse

19 Opsamling af viden fra patientforløbene - lungebetændelse, som eksempel Samtaler med patienter foregår hyppigt i flersengsstuer eller på gangen Meget få samtalerum Utilstrækkelig antal isolationsstuer med toilet og bad Manglende kapacitet i triage ved modtagelse, hvilket medfører udvisitering før lægegennemgang Ved overbelægning visiteres til andre afdelinger > mange patienter placeres forkert > højere mortalitet

20 Tracing af fysiske rammer og brugerinddragelse Uddrag af kommissorium opstillet af Hillerød Hospital: Best Practice Evaluering med et læringsperspektiv Der skal udarbejdes en analyse - med inddragelse af den viden der er i de tværgående stabsfunktioner på Hillerød Hospital, - der skal kortlægge projekter i organisationen, som vedrører de fysiske rammer eller har grænseflader til disse. Ved projekter forstås både igangsatte og italesatte projekter samt ønsker, drømme og visioner. Arbejdet indbefatter en række interviews med de tværgående stabsfunktioner og en gennemgang af udvalgte patientforløb med henblik på at foretage en kobling mellem de fysiske rammer og det beskrevne patientforløb Spacepro aps -Dampfærgevej 8, København Ø tel

21 Orden og overskuelighed Forringet hygiejne Uoverskuelighed Utryghed Manglende privathed Frustration Spacepro aps -Dampfærgevej 8, København Ø tel

22 Processen på prædefineret patientforløb, der holdes op mod de fysiske rammer, med det formål at opsamle viden i organisationen. Interviews med tværgående enheder Tracing af fysiske rammer med klinisk personale, tilpasning undervejs Pilottracing af samme forløb med de tværgående enheder der blev ændret til Workshop med tværgående enheder på tirsdag Spacepro aps -Dampfærgevej 8, København Ø tel

23 På de indre linjer - visionen er ledestjernen - masterplan

24 Hillerød Hospital / et hospital i drift Tre store og udfordrende hovedpunkter Samling af de akutte kirurgifunktioner på Hillerød Hospital Stort vedligeholdelsesefterslæb på tekniske installation Organisatoriske tilpasninger frem mod 2020

25 Hillerød Hospital / et hospital i drift Samling af de akutte funktioner på Hillerød Hospital Gennemføre hospitalsplanen Imødekomme SST krav. Volumen / speciallæge, Imødegå personalemangel, Sikre optimal ressourceudnyttelse bedre arealudnyttelse bedre logistik/ transportveje (>220 sengetransport/dag)

26 Hillerød Hospital / et hospital i drift Stort vedligeholdelsesefterslæb på tekniske installation Bygningsmasse på kvm Bygget fra 1943 til 1960 erne med mangelfuld vedligeholdelse efterslæb på 800 mill. Kr. Skal nu gåes efter i sømmene og prioriteres i forhold til den nye horisont på 8-10 år.

27 Hillerød Hospital / et hospital i drift Organisatoriske tilpasninger frem mod 2020 Robotautomatisering i laboratoriet (+20 %) Ændret kostkoncept (individuelt og fleksibelt) Arbejdsgange/logistik

28 Hillerød Hospital / et hospital i drift Sikring af organisatorisk udvikling fra i dag til ibrugtagning af nyt Hillerød Hospital

29 Hillerød Hospital / et hospital i drift Apotek Logistiske udfordringer Kantine & kost Medico tekniske rammer Rengøring Tekniske- & fysiske rammer HR/ Personale Økonomi kritiske beslutninger

30 Masser af viden om godt sygehusbyggeri Hvordan får vi den anvendt i forhold vores Vision: Opgaven er at forberede og udvikle vores organisation til være professionel med og modspiller til bygherren.

31 Hillerød Hospital / et hospital i drift Drift Den korte bane Fase 0 byggerier Vision 2012 Fase 0 byggerier Drift/ Opbygning af FM-organisation Kick-off Etablering PO Videns indsamling Koncept Procesforløb Program Prioriteringer ift Vision 2012 Etablering af Masterplan Hillerød Hospital 2020 Agere brugere ift. Nyt hospital Fundament for bedste det Akuthospital Den lange bane Fase 1 + byggerier Samspil mellem PO og FM-organisation Nyt hospital

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 December 2013 Region Hovedstaden Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Region Hovedstaden

Læs mere

Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt

Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Region midtjylland Hospitalsenheden Horsens Genealplan 2013 Udgivet af Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens Layout og print:

Læs mere

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser.

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser Region Hovedstaden Koncern Plan og Udvikling Anbefalinger for funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser i Region Hovedstaden December 2008 Koncern Plan

Læs mere

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre Region Hovedstaden NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 2 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 3 Trykt Januar

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden Budget 2015 Region Hovedstaden VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015 AFTALEN ER INDGÅET AF SOCIALDEMOKRATERNE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DANSK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

i den grønne og innovative metropol

i den grønne og innovative metropol Budget 2014 Region Hovedstaden Fremtidens sundhedsvæsen i den grønne og innovative metropol Bredt forlig om budget 2014 for Region Hovedstaden Indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti

Læs mere

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Planlægningsafdelingen 2-52-00097-2009 31. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Brian Herdegen (V) Grethe N. Saabye (C) Henning Nielsen (V) Lena Holm Jensen (V) Martin

Læs mere

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danske Folkeparti og Venstre er der

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 13 Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans 9 bilag ( Øvrige Bilag

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 3 April 2013

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 3 April 2013 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 89. årgang Nr. 3 April 2013 Sygehusbyggerier et skridt videre Dansk og hollandsk lægevægt forskelle og ligheder Effektiv tværsektoriel ledelsesmodel Integreret hjemmetræning

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017 Forslag til Budget 2014 Budgetoverslagsår 2015-2017 Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2014-2016, jf. ajourført budget 2013. Hertil kommer konsekvenser af aftalen om regionernes økonomi

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere