Årsrapport for Anæstesiologisk Afdeling 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for Anæstesiologisk Afdeling 2009"

Transkript

1 Årsrapport for Anæstesiologisk 29 Juni 21

2 Anæstesiologisk Årsrapport 29 Side 2 af 61 Juni 21

3 Årsrapport 29 Anæstesiologisk Indholdsfortegnelse Forord... 4 Om afdelingens databaser og årsrapporter... 5 Anæstesi og operation - Topica... 5 Intensiv medicinsk terapi - CIS... 5 Præhospital terapi - ALB... 6 Sterilcentraler - T-DOK... 8 Orbit... 9 Vision Hvad er en styringsindikator?...11 Hvorfor anvende styringsindikatorer?...11 Hvilke styringsindikatorer?...11 sspecifikke SIK...11 SIK 1 SIK SIK 5 SIK Kvalitet og patientsikkerhed...15 Kvalitetsarbejdet...15 Sikkerhed...15 Kerneårsagsanalyser...17 Mortalitetsanalyse...18 Forskningsenhed...19 Anæstesi, definitioner...21 Antal procedurer i Antal operative procedurer uden anæstesi...22 Antal operative procedurer med anæstesi...22 Antal procedurer med og uden anæstesi...22 Samlet antal ydelser akut/elektiv med anæstesi samt eksterne ydelser...22 Alle ydelser...22 Patienterne...23 Aldersfordeling...23 BMI...24 ASA Score...25 Anæstesierne...26 Tidsforbrug ved gennemførte procedurer...28 Total antal procedurer, sum proceduretid og anæstesitid...29 Proceduretid i forhold til anæstesitid...29 Antal elektive og akutte procedurer med anæstesi aktivitet fordelt på måneder...29 Historik / udvikling Hillerød...31 Historik / udvikling Helsingør...32 Historik / udvikling Frederikssund...33 Top 1 operationer...34 Andre ydelser - med og uden anæstesi...35 Ydelser uden generel eller regional anæstesi...35 Eksterne ydelser...36 Hjertestop, MAT og Traumekald...37 Hertestop...37 MAT...39 Traumekald...4 Akut versus elektiv aktivitet...41 Fordeling af operationer - Hillerød, Helsingør og Frederikssund...41 Fordeling af operationer, Hillerød (med og uden anæstesi)...43 Fordeling af operationer, Helsingør (med og uden anæstesi)...44 Fordeling af operationer, Frederikssund (med og uden anæstesi)...45 Fordeling af operationer (med og uden anæstesi) på døgnet...46 Pædiatrisk anæstesi - børn i Anæstesiologisk...48 Antal akutte og elektive procedurer med og uden anæstesi Antal akutte og elektive procedurer med anæstesi Anæstesi og procedurer i dagkirurgisk afsnit...52 Opvågning...53 Postoperative smertetilsyn, opvågningsafsnit, Hillerød...56 Obstetrisk anæstesi - Hillerød...57 Hvor finder procedurerne sted?...58 Hvor finder anæstesierne sted?...58 Akutte operationer - vagtperiode og weekend...59 Juni 21 Side 3 af 61

4 Anæstesiologisk Årsrapport 29 Forord I 29 gennemgik Anæstesiologisk de sidste af en lang række ændringer på registreringsområdet. I december kom Frederikssund og Helsingør med på Orbit og ved årsskiftet gik hele afdelingen fra Topica til DAD III. Det har været endnu et par spændende fødsler, som vanligt ikke uden et betydeligt og indimellem også ret smertefuldt ve-arbejde. Vi tror til gengæld, at slutproduktet bliver rigtig godt og vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der har været involveret. Nøglepersonerne og frontløberne, der ydede en kæmpeindsats og bar de sidste projekter igennem. Registreringsnøglepersonerne, der sikrer, at data hele tiden er så korrekte og gode som muligt og ikke mindst DIG, der hver dag bidrager med indtastning af data. Der er ingen tvivl om, at dataindsamling fylder meget, også i Anæstesiologisk. Indimellem sidder nogle sikkert med en oplevelse af, at det fylder lige vel meget, og udbyttet ikke står mål med indsatsen. En oplevelse, der forstærkes, hvis man ikke tydeligt kan se, hvordan data anvendes. Nu er vi så faktisk ved at være i mål, der er styr på data i alle hjørner af afdelingen. Vi har produktet - data i stride strømme - nu skal vi til at blive bedre til at anvende dem på den rigtige måde, give feedback og udnytte data til fortsat at forbedre kvaliteten og sikkerheden i patientbehandlingen. Det kan vi gøre på flere måder. Årsrapporten du sidder med nu, og de årsrapporter der udarbejdes i de enkelte afsnit er én måde. en rapporterer nu rutinemæssigt data til to store landsdækkende databaser (Anæstesi i DAD III og Intensiv terapi i DID) her kommer vi i stadig højere grad til at sammenligne os med andre afdelinger i Danmark, det bliver en ny måde at anvende data på. Vi kommer til at sætte yderligere fokus på patientsikkerheden gennem utilsigtede hændelser, observerede patientskader og kerneårsagsanalyser her er der ingen tvivl om nødvendigheden af feedback, og heller ikke uenighed om, at vi stadig kan forbedre os. Så er der den kommende akkreditering med Den Danske Kvalitetsmodel og JCI, som ganske vist først står for døren i 211, men allerede i 21 vil præge hverdagen. Endelig søsatte vi en stribe af de såkaldte styringsindikatorer (SIK) i starten af 21. Så rapporten for 29 er ikke kun en traditionel årsopgørelse, rapporten ser mindst lige så meget fremad mod de kommende år og de opgaver og udfordringer, vi står overfor. Som det burde være alle bekendt, har hospitalet en klar målsætning for 212: for alle patientforløb, skal vi være det bedste akuthospital. Som det vil fremgå af nærværende rapport, er vi i Anæstesiologisk allerede godt på vej til at opfylde vores del af aftalen og på de områder vi stadig mangler lidt, kan vi fremlægge en god plan for de kommende års arbejde. Tak til fotograferne Kresten Scheel og Anders Rasmussen, AV-afdelingen, der har leveret en meget stor del af fotomaterialet samt været behjælpelige med trykning og indbinding. Desuden tak til fotograf Lars E. Andersen, der har stillet enkelte fotos til rådighed. Rapporten var ikke blevet til uden sekretær Birgit Jensen så enkelt er det. Karin Majgaard Kristian Antonsen Side 4 af 61 Juni 21

5 Årsrapport 29 Anæstesiologisk Om afdelingens databaser og årsrapporter 29 har i registreringssammenhæng været præget af konsolidering af de databaser, vi har etableret de seneste år og ved året afslutning skift til nye databaser på en række områder. Der registreres data på fire områder: Sterilcentralerne, operations- og anæstesiafsnit, intensivafsnit og akutlægebilen. Anæstesi og operation - Topica Topica-databasen er beregnet til registrering af ydelser ved operation og anæstesi. Siden 27 har vi haft valide, årsdækkende opgørelser af al aktivitet relateret til anæstesi- og operationsområdet. Nærværende årsrapport fokuserer primært på dette område. Der er tillige udarbejdet årsrapport separat for afsnittet i Helsingør (IntraNord - Anæstesiologisk - Om afdelingen - Nøgletal / Årsrapporter - Årsrapporter 29). Intensiv medicinsk terapi - CIS CIS - Critical Informations System, har siden sommeren 27 været i drift på alle tre intensivafsnit. Der er udgivet separate årsrapporter fra alle tre afsnit, de findes på IntraNord (IntraNord - Anæstesiologisk - Om afdelingen - Nøgletal / Årsrapporter - Årsrapporter 29). Nøgletallene for intensiv terapi er antallet af patientforløb. I 29 behandlede afsnittet i Hillerød i alt 621 patienter (2.683 sengedage), heraf blev 334 (53,8 %) behandlet med invasiv ventilation svarende til respiratordøgn eller en gennemsnitlig respiratortid på 4,1 dage. 11 patienter blev behandlet med non-invasiv ventilation. For Helsingør var tallene 213 patienter med 914 sengedage, 79 patienter blev behandlet med invasiv og 68 patienter med noninvasiv ventilation. På Frederikssund behandledes 314 patienter, heraf 46 patienter med invasiv og 115 patienter med non-invasiv ventilation. Afsnittene i Helsingør og Frederikssund har tillige opvågningsfunktion udenfor normal dagarbejdstid, og har der en blanding af egentlige intensive sengepladser og intermediær/opvågningspladser. Et andet væsentligt kvalitetsparameter er antallet af pladsbetingede overflytninger. I 29 flyttede vi knap 6 patienter på pladsindikation, flertallet af disse flytninger, 42, fandt sted internt mellem de tre afsnit. Opvågningen på Hillerød blev anvendt som bufferafdeling for i alt 45 intensiv patienter i 48 indlæggelsesdøgn. Juni 21 Side 5 af 61

6 Anæstesiologisk Årsrapport 29 Præhospital terapi - ALB De præhospitale ydelser registreres i præhospital registreringsdatabasen. Årsrapport for 29 kan findes på IntraNord. (IntraNord - Anæstesiologisk - Om afdelingen - Nøgletal / Årsrapporter - Årsrapporter 29). Lægebilen kørte 4.52 udrykninger i 29, heraf 399 ledsagede transporter. Median indsatstiden i Planlægningsområde Nord er ca minutter (15 minutter responstid, 15 minutter "on-scene" og 15-3 minutters transport til lokalt hospital/tertiært hospital). Indsatstiden ved interhospitale transporter er median 45 minutter. De væsentligste grup- per (hhv. sygdom og ulykke) ved udrykning er an- givet i nedenstående tabeller. Tabel Ændring Opgaver % - opgaver pr. døgn 11,1 9,7 15% Missioner % Udrykninger % Patientkontakter % ALB transporter ,4% PM transporter (arr. af ALB) % I alt antal transporter (ALB + PM) % Tlf rådgivning (underrapporteret..) % Afmeldte % Responstid median 13 min 13 min Responstid 1 9 % 5 21 min 5 2 min Indsatstid median 36 min 35 min Indsatstid 1 9 % 18 8 min min Opgaver: Udrykninger + ALB transport + PM transport + tlf. rådgivning Missioner: Opgaver minus telefonrådgivning og PM-transport Udrykninger: Skarpe missioner minus transportledsagelse PM transport: Organisering af transport med PM ledsagelse Tlf. rådgivning: Telefonisk rådgivning / konference af ambulancepersonale Alarmering (ulykker) Medicinsk Ulykker Vold Selvmord Uoplyst / andet Figur 1 Side 6 af 61 Juni 21

7 Årsrapport 29 Anæstesiologisk Alarmering (sygdom) Sygd. i kranspulsårer Bevidstløshed Slagtilfælde Hjertesvigt Lungebetændelse Insulintillfælde KOL Figur 2 Fysisk tilskadekomst Hovedtraumer Brud på arme og ben Skud og stiklæsioner Isolerede kropslæsioner M ultitraumer Brandsår Figur 3 Tabel 2 Hjertestop Ændring I alt % Behandlede hjertestop 186 (89 %) 191 (9 %) -3% Genoplivet 54 (29 %) 43 (22,5 %) 7% Heraf udskrevet i live % af alle genoplivede 43% 42% 1% % af alle behandlede 12% 9% 3% Heraf døde på hospital 31 (57 %) 25 (58 %) -1% Ikke genoplivet trods behandling 132 (71 %) 148 (77,5 %) -7% Tabel 3 Konsekvens af behandling Ændring Færdigbehandlet på stedet 281 (13 %) 28 (15 %) - 2 % af samlet Indl. uden ledsagelse (55 %) 1.62 (56 %) - 1 % af samlet Indl. med ledsagelse 679 (32 %) 558 (29 %) + 3 % af samlet I alt (1 %) 1.9 (1 %) + 12 % i alt Juni 21 Side 7 af 61

8 Anæstesiologisk Årsrapport 29 Sterilcentraler - T-DOK Produktionen i sterilcentralerne er afgørende for afdelingens og hospitalernes drift. Sterilcentralerne betjener alle operationsafsnit og sengeafsnit inkl. afsnittene i Hørsholm, hvor utensilier med mere steriliseres i Helsingør. I Hillerød er der etableret 3 nye autoklaver i efteråret 29. I Tabel 4 er det i oversigt anført, hvor meget der produceres i de tre sterilcentraler. Antal pakkede bakker Antal enkeltpakkede instrumenter Antal pakkede engangsprodukter Produktion på sterilområdet Tabel 4 Antal autoklavekørsler Hillerød Helsingør Frederikssund Total Side 8 af 61 Juni 21

9 Årsrapport 29 Anæstesiologisk Orbit Orbit, elektronisk booking og afvikling af operationsprogrammet, blev implementeret på Hillerød i 28 og på Frederikssund og Helsingør i 29. Hele afdelingen benytter således Orbit i den daglige arbejdsplanlægning. Systemet har nu været i drift i mere end et halvt år, vi har allerede fået et bedre overblik og vi er nu så småt begyndt at udvikle og anvende selve uddata-delen. Figur 4 Som en del af visionsarbejdet i Vision 212 indgår der en række afdelingsspecifikke og tværgående styringsindikatorer (SIK), hvor datagrundlaget ligger i Orbit. SIK vedr. ventetid på akut operation omtales andetsteds (side 13). SIK vedr. aflysningsfrekvens på elektive operationer er ved at blive udarbejdet. I Tabel 5 og Tabel 6 angives eksempelvis aflysningsfrekvenser dels totalt og dels i relation til specialer og afsnit. Bag tallene gemmer der sig en række forklaringer, der ikke umiddelbart fremgår - vi forventer, vi i løbet af 21 kan justere registreringen af aflysninger, så vi får et mere retvisende billede af dette område. Juni 21 Side 9 af 61

10 Anæstesiologisk Årsrapport 29 Aflysninger i 29, Hillerød Hospital, elektive forløb Tabel 5 Sygehusrelaterede aflysninger Patientrelaterede aflysninger Andre årsager Aflyst i alt Operationer i alt Operationer i alt (aflyste og udførte) Sygehusrelaterede aflysninger (%) Patientrelaterede aflysninger (%) Andre årsager i % Aflyste operationer i % Januar ,62% 12,82% 3,42% 2,85% Februar ,44% 9,27% 4,83% 18,53% Marts ,3% 12,87% 4,3% 2,93% April ,46% 12,66% 4,46% 21,57% Maj ,4% 15,58% 3,85% 23,46% Juni ,99% 15,31% 1,91% 21,21% Juli ,36% 11,48% 2,52% 17,37% August ,2% 13,88% 3,2% 2,93% September ,62% 17,41% 1,81% 22,84% Oktober ,81% 16,25% 1,66% 21,72% November ,28% 14,75% 1,9% 21,12% December ,39% 13,55% 1,2% 18,13% Samlet ,9% 13,82% 2,82% 2,72% Aflysninger i december 29, Hillerød Hospital, elektive forløb Tabel 6 Sygehusrelaterede aflysninger Patientrelaterede aflysninger Andre årsager Aflyst i alt Operationer i alt Operationer i alt (aflyste og udførte) Sygehusrelaterede aflysninger (%) Patientrelaterede aflysninger (%) Andre årsager i % Aflyste operationer i % Afd. C ,32% 15,83%,% 2,14% Afd. G ,45% 4,55%,91% 1,91% Afd. K ,% 2,63%,% 2,63% Afd. O ,43% 12,86% 2,86% 17,14% Andet ,25% 12,5%,% 18,75% Dagkir ,33% 22,48% 2,33% 27,13% Samlet ,39% 13,55% 1,2% 18,13% Side 1 af 61 Juni 21

11 Årsrapport 29 Anæstesiologisk Vision 212 Som bekendt arbejdes der i en række forskellige spor (patientforløb, medarbejdere, ledelse, styring og fysiske rammer) for at indfri ambitionen om at blive det bedste akut hospital for alle patientforløb i 212. Det er et stort og meget omfattende projekt nedenfor præsenterer vi arbejdet i ét af sporene, hvor de data, alle genererer i dagligdagen, anvendes fremadrettet forhåbentlig med bedre kvalitet i patientforløbene som resultat. Hvad er en styringsindikator? Styringsindikatorer (herefter SIK) er et nyt begreb, vi kommer til at stifte bekendtskab med i 21 og i årene fremefter. SIK indgår i styringssporet i forbindelse med Vision 212, og Anæstesiologisk har siden oktober deltaget i et pilotprojekt omkring SIK. Ved indgangen til 21 begyndte vi at rulle pilotprojektet ud i afdelingen. Alle SIK har en direkte relation til Vision 212 og de tilstande, vi ønsker at opnå i forbindelse med dette arbejde. I hver SIK opstilles et mål, der skal opnås eller gennemføres indenfor en given tidsperiode og hospitalet/afdelingen forsøger så at styre indsatsen, således at målet nås. Hvorfor anvende styringsindikatorer? SIK fjerner ikke fokus fra økonomien, der ellers fylder meget i hverdagen, men forsøger også at stille skarpt på andre elementer af hospitalsdrift end det rent økonomiske. Man kan betragte det som et mere balanceret og fremadrettet styresystem nogle anvender ligefrem betegnelsen balanced scorecard om SIK. Balanceret netop fordi man forsøger at styre efter andet end blot den økonomiske bundlinje, for eksempel den sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet. Hvilke styringsindikatorer? Hver afdeling vil have 15-2 SIK. Heraf vil godt halvdelen være tværgående eller hospitalsspecifikke, de resterende vil være rent afdelingsspecifikke. Her beskriver vi primært de afdelingsspecifikke SIK og nævner kun kort de hospitalsspecifikke SIK. Det vi har forsøgt, især ved de afdelingsspecifikke, er at skabe en samling SIK, der giver så god sundhedsfaglig mening som overhovedet muligt. Samtidig har det været et krav, at data til SIK kan fremskaffes med en rimelig arbejdsindsats det vil sige, at data helst skal være tilgængelige indenfor de systemer, vi allerede anvender. sspecifikke SIK Vi har foreløbig beskrevet syv afdelingsspecifikke SIK SIK 1 Anæstesi Præoperativ risikovurdering SIK 2 Anæstesi Komplikationer i forbindelse med anæstesi SIK 3 Anæstesi Komplikationer i forbindelse med regional anæstesi SIK 4 Opvågning Opvågningsforløb efter anæstesi SIK 5 Operation Ventetid på akut operation SIK 6 Utilsigtede hændelser (UTH) SIK 7 Intensiv Ventilator associeret pneumoni (VAP) Juni 21 Side 11 af 61

12 Anæstesiologisk Årsrapport 29 SIK 1 SIK 4 De fire første SIK er alle baseret på data fra Dansk Anæstesi database, DAD. I DAD indgår data fra omkring 75 % af danske anæstesi afdelinger. I DAD har man udvalgt 2 områder, hvor den enkelte afdeling måles op imod et nationalt gennemsnit. Af disse har vi udvalgt fire og i udgangspunktet vedtaget, at vi som baseline (21) vil ligge på (eller bedre end) det nationale gennemsnit. I de kommende år vil vi så yderligere forbedre denne placering. En væsentlig forudsætning herfor er øget fokus på registreringspraksis jf. de vejledninger der er udarbejdet i forbindelse med introduktionen af DAD. SIK 1 - Præoperativ vurdering Heri indgår vurdering af ASA score og luftvejsforhold samt beskrivelse af tobaks- og alkoholanamnese. De fleste er enige om, at det, med forskellig vægt, er essentielle faktorer i forhold til planlægning af anæstesi, men i øjeblikket (Topica-data) har vi komplette oplysninger for omkring 6 % af anæstesierne. Hvis vi skal nå målet for 21, skal vi op over 7 % (og over 9 % i 212), så der skal arbejdes med registreringspraksis. Et væsentligt punkt i DAD er felterne ukendt ved tobak/alkohol; hvis de anvendes, tæller det som en inkomplet risikovurdering. Derfor skal disse felter ikke benyttes undtagen i de få tilfælde, hvor man reelt ikke kan opnå oplysninger. SIK 2 - Komplikationer i forbindelse med anæstesi Heri beskrives frekvensen af komplikationer i forbindelse med anæstesiforløbet. Vi kender ikke vores baseline, men har i udgangspunktet valgt, at vi bør kunne ligge på et niveau der svarer til det nationale gennemsnit (komplikationer ved 5 % af anæstesierne). Definitionerne af komplikationer er angivet i DAD det vigtige her er at fokusere på registreringspraksis. Det vil sige, at de anæstetister, der er involveret i det enkelte forløb, i fællesskab afklarer, om der har været komplikationer eller ej. SIK 3 - Komplikationer i forbindelse med regional anæstesi Heri beskrives frekvensen af komplikationer i forbindelse med regional anæstesi. Vi kender ikke vores baseline, men har i udgangspunktet valgt, at vi bør kunne ligge på et niveau der svarer til det nationale gennemsnit (komplikationer ved ca. 15 % af de regionale anæstesier). Definitionerne af komplikationer er angivet i DAD. Igen er det vigtigt at fokusere på registreringspraksis, og at vurderingen foretages af alle anæstetister involveret i forløbet. SIK 4 - Andel af patienter der ved udskrivelse opfylder DASAIMs udskrivningskriterier I denne SIK indgår alle opvågningsforløb (intensiv og central opvågning) for patienter over 14 år. Der fokuseres på, i hvilken grad vi er i stand til at udskrive patienter i en tilstand, hvor de opfylder alle DASAIMs udskrivningskriterier. Vi kender ikke vores baseline, men har valgt det nationale gennemsnit på 96 % som udgangspunkt i 21. Side 12 af 61 Juni 21

13 Årsrapport 29 Anæstesiologisk SIK 5 SIK 7 SIK 5 - Ventetid på akut operation Et væsentligt element i Vision 212 er at reducere al ventetid, der er sundhedsfagligt ubegrundet. Med denne SIK ønsker vi at sætte fokus på ventetid på akut operation, fra indikationen er stillet, til operationen påbegyndes. I første omgang starter vi med patienter med hoftenær fraktur, fordi vi har baseline data i forbindelse med NIP (Nationalt Indikator Projekt) på denne patientgruppe - senere er det planen at brede denne SIK til andre akutte patientgrupper. I 21 skal > 6 % af patienter med hoftefraktur opereres inden 24 timer, tallet skal stige til 7 % hhv. 8 % de næste to år. Ventetid på hoftefraktur kan trækkes via Orbit. Vi er bevidste om, at forhold uden for Anæstesiologisk kan spille en rolle for ventetiden - det må vi så analysere nærmere, når/hvis det viser sig at være en betydende faktor. SIK 6 - Antal rapporterede utilsigtede hændelser (UTH) Formålet med denne SIK er at sætte fokus på UTH og den måde, vi rapporterer på. Det antages, at kun omkring 15-2 % af de reelt indtrufne utilsigtede hændelser rapporteres derfor repræsenterer de kun toppen af isbjerget. Hvis vi skal forbedre os i forhold til patientsikkerheden, skal vi blandt andet øge antallet af rapporterede UTH samt øge feedback og synliggøre, at hver eneste UTH fører til en eller anden form for handling. Fokus skal være læring ikke en fejlkultur. UTH rapporteres nu elektronisk, men afdelingen har samtidig en lokal database, hvor alle UTH er tilgængelige, og hvor det er muligt at følge, hvilke handlinger den enkelte UTH fører til. Baseline for 28 var 252 hændelser det er ambitionen, at hændelsesrapporteringen øges med 1 % årligt de næste tre år. SIK 7 - Frekvens af ventilator associeret pneumoni (VAP) I forbindelse med Operation Life indførte vi en række tiltag, der skulle reducere varigheden af respiratorbehandling mest muligt. Det egentlige mål med pakken var at reducere frekvensen af VAP, fordi der er en direkte sammenhæng mellem intubationstid og risiko for VAP. Vi har hidtil ikke monitoreret frekvensen af VAP, og kender derfor ikke vores baseline i afdelingen. Derfor arbejder vi på at skaffe baseline data til målfastsættelse af denne SIK. VAP defineres efter en række kriterier (ny pneumoni + CPIS score > 6) hos patienter, der har været intuberet mere end 48 timer. Registrering foregår via CIS, hvor relevante patienter dagligt scores med henblik på eventuel VAP. Det var de syv afdelingsspecifikke SIK. De belyser udvalgte områder af afdelingens drift, mens andre (for eksempel lægebil og sterilcentral) i første omgang kommer lidt mindre i fokus. Det var et valg, vi måtte træffe. I 21 skal vi først og fremmest lære at anvende SIK på den mest optimale måde. Hvad betyder det, når vi øger fokus på definerede områder, hvilken effekt har øget fokus og øget feedback? Er der andre SIK, der giver bedre mening? Skal vi udvide eller reducere antallet? Alt dette får vi forhåbentlig svar på det kommende år. Samtidig skal vi i løbet af efteråret (21) i gang med at arbejde mere indgående med de hospitalsspecifikke SIK, der går på tværs af afdelingerne. Eksempler på tværgående SIK: - andel af aflyste behandlinger (herunder andel af aflyste operationer data genereres via Orbit) - antal af videnskabelige publikationer Juni 21 Side 13 af 61

14 Anæstesiologisk Årsrapport 29 - sygefravær for de enkelte faggrupper (via Silkeborg Data) - behandlingsplaner og epikriser udfærdiget indenfor givne tidsrammer (især relevant for intensiv) - mortalitet (HSMR for hospitalet) - økonomistyring (som sagt det er en vigtig faktor, også i SIK projektet!) Sammenfattende står vi foran introduktionen af et nyt styringskoncept - i afdelingen og på hospitalsplan. Vi kender ikke facit for denne proces. Selvom vi forventer, at der skal foretages mange justeringer de kommende måneder, er vi også overbeviste om, at dette er et spændende skridt i retning af en styringsmodel, der kan give mening for alle i afdelingen. I takt med, at dokumentationsbølgen er rullet ind over os de senere år, har mange anført, at vi især måler på de ting, vi nu engang kan måle på uden smålig skelen til, om det giver god mening at foretage netop dén måling (tænk på stjernesystemet, spritdispensere mm). Vi synes, vi har fundet en række meget stærke og fagligt velbegrundede SIK som vi samtidig kan skaffe data på. Det er en væsentlig styrke og, håber vi, en god start. Vi tror ikke nødvendigvis, at vi har ramt fuldstændig plet i første forsøg nu må vi som afdeling teste vores første SIK og følge i hvilket omfang, det giver mening, på alle niveauer, og være åbne overfor diskussioner og evaluering det kommende år. Følg med i arbejdet med SIK i Anæstesiologisk og se de månedlige rapporter på IntraNord. Side 14 af 61 Juni 21

15 Årsrapport 29 Anæstesiologisk Kvalitet og patientsikkerhed Vi opfatter arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed som to sider af samme sag. Det er et område, som har højeste prioritet og i virkeligheden berører alle aspekter i forhold til vores ønske om at kunne levere den bedst mulige ydelse, hver gang og til hver eneste patient. Kvalitetsarbejdet I august 29 blev Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) officielt overleveret til de danske hospitaler. Det har betydet, at der nu målrettet bliver arbejdet hen imod akkreditering ved DDKM og Joint Commission International (JCI). Implementering af modellernes standarder sker via regionale og lokale vejledninger. Vi har i 29 arbejdet med en forbedret struktur af afdelingens egne vejledninger og instrukser, således er der udkommet en overordnet vejledning om Børn og anæstesi. På samme måde vil vi samle en overordnet vejledning for: Anæstesi til patienter på Øre-Næse-Hals en Anæstesi til gynækologiske indgreb Anæstesi og blok til ortopædkirurgiske indgreb Respiratorbehandling Hospitalets fremadrettede arbejde med kvalitet og patientsikkerhed er beskrevet i kvalitetsstrategi samt kvalitetshandleplan 21, begge dokumenter kan læses på og downloades fra IntraNord (kvalitetsstrategi og kvalitetshandleplan). I forbindelse med den såkaldte akkrediteringsuddannelse, som alle mellemledere og NØP er blev tilbudt i april og juni 21, vil en handleplan for Anæstesiologisk blive udarbejdet. Sikkerhed Der blev i alt rapporteret 255 utilsigtede hændelser i 29, i forhold til 252 i 28. Som beskrevet på side 11 har Anæstesiologisk i 29 været pilot afdeling for udarbejdelse af afdelingsspecifikke styringsindikatorer (SIK). En af disse SIK omhandler UTH, hvor der stiles mod en stigning i antallet af rapporterede utilsigtede hændelser med 1 % pr. år til og med år 212. Derudover vil vi fremadrettet i år 21, afledt af denne SIK, udkomme med 4 årlige kvartalsrapporter med brug af data fra DPSD og afdelingens lokale database. Se rapporterne på IntraNord. Lokal database Anæstesiologisk Afd..LNK Utilsigtede Hændelser - Rapportering.lnk Juni 21 Side 15 af 61

16 Anæstesiologisk Årsrapport 29 Alle typer hændelser (apparatur, medicin, organisatorisk, procedure, samarbejde/kommunikation) fordelt på afsnit for hele år 29: Figur 5 Hændelserne fordelt inden for specialer og kategorier: Tabel 7 Fordeling efter score, alle typer hændelser, hele år 29. Tabel 8 Side 16 af 61 Juni 21

17 Årsrapport 29 Anæstesiologisk Hitliste for de 4 hyppigst rapporterede hændelsestyper i 29: Tabel 9 1 Medicin administration 2 Postoperativ urinretention 3 Forkerte papirer i journalen 4 GIK drop Kerneårsagsanalyser Kerneårsagsanalyser foretages, når der har været tale om en alvorlig utilsigtet hændelse med faktuel eller potentiel dødelig udgang. Formålet er at undersøge baggrund og om muligt tilrettelægge en strategi for forebyggelse, så lignende hændelser fremover kan undgås. Anæstesiologisk har i 29 været involveret i følgende kerneårsagsanalyser: Kerneårsagsanalyse, hvor Anæstesiologisk var direkte involveret. Hændelsen omhandlede problemer med at få kirurgisk tilsyn til en gynækologisk patient. Derudover har Anæstesiologisk været involveret i én kerneårsagsanalyse i form af efterfølgende undervisning samt assistance fra ALB i forbindelse med selve hændelsen, men deltog ikke i selve analysen. Hændelsen drejede sig om en dårlig patient i Gynækologisk, der lå længe til observation for appendicit og blev opereret for perforeret appendicit. Juni 21 Side 17 af 61

18 Anæstesiologisk Årsrapport 29 Mortalitetsanalyse Anæstesiologisk har i 29 deltaget i arbejdet med mortalitetsanalyse. Du kan læse mere om mortalitetsanalyse på IntraNord, men i korte træk gennemgår man ved analysen journaler på afdøde patienter og undersøger om der i forløbet har været hændelser, der potentielt har kunnet påføre patienten utilsigtet skade. Redskabet der anvendes hedder Global Trigger Tool (GTT) og metoden vil formentlig blive udbredt til alle regionens hospitaler det kommende år. Vi har arbejdet med GTT og mortalitetsanalyse siden 28 og har nu en så omfattende datamængde, at det nu er muligt at definere en baseline i forhold til skader pr. 1. liggedøgn, data for ses i grafen. Medianen er 55,6, svarende til punkt nr. 17, men som det også fremgår med betydelige udsving. Periode 7-31 dækker 29. Figur 6 Antal Skader pr. 1 liggedage dages perioder Median Skader pr. 1. liggedøgn er blevet en hospitals SIK, og det regionale mål er en reduktion med 25 % i løbet af 3 år. Arbejdet med denne analyseform er endnu så ny, at vi gerne vil benytte resten af 21 til at fastlægge vores endelige baseline for antallet af patientskader pr. liggedøgn og i det hele taget blive skarpere til at tolke og anvende analyseresultaterne. Ved dataindsamlingen er det eksempelvis muligt at definere, hvilke skader der er flest af, og hvor der potentielt kan være mulighed for reduktion. Skaderne gradueres tillige (fra A til I) i forhold til deres alvorsgrad, hvor en I-skade er den alvorligste og kan have haft betydning for patientens død. Journaler, hvor der er fundet I-skader sendes retur til stamafdelingerne, som så har mulighed for at gennemgå journalen, med henblik på læring og eventuel forebyggelse. Side 18 af 61 Juni 21

19 Årsrapport 29 Anæstesiologisk Forskningsenhed Forskningsenheden ved Anæstesiologisk blev etableret i 27 med det formål at øge afdelingens indsats indenfor især den kliniske forskning. en er repræsenteret i hospitalets forskningsråd (ledende overlæge Kristian Antonsen og uddannelsesansvarlig sygeplejerske Doris Christensen). Overlæge Kai Lange er forskningsansvarlig overlæge og har det primære ansvar for udvikling og initiering af den overordnede forskningsstrategi med særligt fokus på etablering af Ph.d. forløb. I Tabel 1 angives i gangværende projekter. Forskningsoversigt Anæstesiologisk, Hillerød Hospital Tabel 1 Projekt Type Forventes afsluttet Venøse blodgasser mm hos akut Ph.d.-projekt Sommer 211 indlagte patienter -større tværfagligt projekt med deltagelse af flere afdelinger og etablering af akut database Evaluering af perifere nerveblokader med thermografi Selektive perifere nerveblokader og funktionel magnetic resonance imaging (fmri) af hjernen Evaluering af det sympatiske nervesystem med måling af blood-flow (MR-angio og doppler) i forbindelse med perifere nerveblokader Ultralyd af perifere vener hos (svært) overvægtige patienter Cefuroxim farmakokinetik Udvikling af ultralydsvejledte selektive skulderblokader Perioperativ blood management Syrebase-forhold og tryk-forhold ved respiratorbehandling Analyse af dagbøger for Intensiv patienter Deltagere Vejledere Status Charlotte Barfod Akutafdelingen Klinisk Biokemisk Kai Lange Morten Bestle Ph.d.-projekt Sommer 212 Semera Asghar Kai Lange Jørgen B Dahl Pilotprojekt -samarbejde med Glostrup. Har måske potentiale til at blive et større projekt Indgår i Semera Asghars ph.d.-projekt Ultimo 21 Primo 211 Semera Asghar Sohail Asghar, Glostrup Semera Asghar Sohail Asghar Enkeltstående projekt Efterår 21 Martin Skjønnemand Cecilie Fischer Ole M Hendriksen Astrid Lindekær Kai Lange Enkeltstående projekt -samarbejde med mikrobiologisk afd, Hillerød og SSI Ph.d.-projekt -involverer MRI og ultralyd samt klinisk sammenlignende studie Ph.d.-projekt -samarbejde med RH Gymnasieopgave Enkeltstående projekt Efterår 21 Ninna Bo Nielsen Martin Skjønnemand Dennis Schrøder Hansen Niels Frimodt-Møller Klaus Skovbo Jensen 3 år Semera Asghar Peter Nørgaard 3 år Maria Willer Meisner Astrid Nørgaard Rune Larsen Afsluttet dec Matthias Müller 29 Svendsen Inga Bogø Randi Lykke Hansen Kai Lange Henrik Larsson Kai Lange Jørgen B Dahl Kai Lange Kai Lange Niels Frimodt- Møller Kai Lange Jørgen B Dahl Kai Lange Kristian Antonsen Astrid Nørgaard Kai Lange Doris Christensen Ingrid Egerod Dataindsamling afsluttet. Databearbejdning påbegyndes Første manuskript indsendt. Dataindsamling til anden fase påbegyndt. Protokol godkendt Protokolfase Dataindsamling afsluttet. Manuskript under udarbejdelse. Dataindsamling afsluttet Protokoller godkendt, men på stand-by Idéfase Afsluttet Dataindsamling i gang Interview undersøgelse af dagbogens betydning for intensivpatienter Enkeltstående projekt Inga Bogø Randi Lykke Hansen Doris Christensen Ingrid Egerod Dataindsamling i gang Intensiv patienters helbredsstatus efter udskrivelse-3 sml SF36 undersøgelser Vasopressin V1-a receptor agonist til pt med septisk shock Enkeltstående projekt Inga Bogø Randi Lykke Hansen Multicenterus i samarbejde med Ferring PASS subgruppeanalyser Multicenterus Morten Bestle Lars Hein Doris Christensen Ingrid Egerod Planlægningsfase Efterår 211 Morten Bestle Morten Bestle Dataindsamling i gang Jens-Ulrik Jensen Morten Bestle Lars Hein Dataindsamling i gang The 6 S Trial Effects of hydroxyethyl Multicenterus Efterår 212 Morten Bestle Morten Bestle Dataindsamling i gang starch 13/.4 compared with balanced crystalloid solution on mortality and kidney failure in patients with severe sepsis INCARE: Effekt af intermediær Multicenterus Efterår 212 Morten Bestle Morten Bestle Start september 21 observation efter akut colonkiurgi Iben Rosenberg Østdansk sepsis Kohorte Multicenterus Nikolai Wesche Anders Perner Dataindsamling i gang H1N1 Flue Registry in intensive care Multicenterus Nikolai Wesche Anders Perner Dataindsamling i gang Juni 21 Side 19 af 61

20 Anæstesiologisk Årsrapport 29 Projekt Type Forventes afsluttet Morfinpræparatet Oxycodon versus Enkeltstående projekt Februar 21 Rie Adser Virkus morfin til sectiopatienter i accelereret Nini Møller forløb Peter Nørgaard Intubation of patients with anticipated difficult laryngoscopy/intubation with the ideolaryngoscope, McGrath or a flexible fibrescope A randomised multicentre study Sammenligning af fleksibel fiberoptisk intubation og intubation med McGrath videolaryngoskop på fantom med simuleret vanskelig luftvej Spinal anæstesi til knæarthroskopi: Kan tilsætning af lidokain til bupivacain forkorte blokadens varighed? Multicenterundersøgelse 31/12 21 Charlotte Rosenstock Anne-Lise Christensen Claus Eriksen Mona Ring Gätke Bente Thøgersen Arash Afshari Enkeltstående projekt i DIMS Klinisk undersøgelse Juni 21 Senest med udgangen af 21 Deltagere Vejledere Status Cecilie E.H. Fischer Mona Ring Gätke Mikael Rewers Charlotte Rosenstock Birgitte Rühnau Bente Thøgersen Jon Jacobsen Bent Husum Susanne Kledal Henrik Staffeldt Thorkild Qvist Peer Eske Jensen Nini Møller Peter Nørgaard Charlotte Rosenstock Charlotte Rosenstock Data indsamlet Dataindsamling påbegyndt Dataindsamling påbegyndt - I gangværende. 2 patienter inkluderet. Publikationsliste 29 Berlac PA, Meisler R. Traumevisitation i Nordsjælland før og efter indsættelse af akutlægebil. Ugeskr Læger. 29 Aug 31;171(36): Claudius C, Garvey LH, Viby-Mogensen J. The undesirable effects of neuromuscular blocking drugs. Anaesthesia 29 (suppl. 1) Claudius C, Gätke MR. Sugammadex - et nyt lægemiddel til revertering af neuromuskulær blokade. Ugeskr Læger 29;171(13):191. Egerod I, Christensen D. Analysis of patient diaries in Danish ICUs: A narrative approach. Intensive Crit Care Nurs. 29 Oct;25(5): Lundstrøm LH, Møller AM, Rosenstock C, Astrup G, Gätke MR, Wetterslev J. Avoidance of neuromuscular blocking agents may increase the risk of difficult tracheal intubation: a cohort study of 13,812 consecutive adult patients recorded in the Danish Anaesthesia Database. Br J Anaesth. 29 Aug;13(2): Lundstrøm LH, Møller AM, Rosenstock C, Astrup G, Gätke MR, Wetterslev J. A documented previous difficult tracheal intubation as a prognostic test for a subsequent difficult tracheal intubation in adults. Anaesthesia. 29 Oct;64(1): Lundstrøm LH, Møller AM, Rosenstock C, Astrup G, Wetterslev J. High body mass index is a weak predictor for difficult and failed tracheal intubation: a cohort study of 91,332 consecutive patients scheduled for direct laryngoscopy registered in the Danish Anaesthesia Database. Anesthesiology 29 Feb; 11(2): Side 2 af 61 Juni 21

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 September 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 FORSKNING Ph.d.-afhandlinger

Læs mere

Slutevaluering af projekt på Akut-afdeling på Hospitalsenheden Horsens. ABT ansøgning nr. 59. 2011

Slutevaluering af projekt på Akut-afdeling på Hospitalsenheden Horsens. ABT ansøgning nr. 59. 2011 Demonstrationsprojekt på Akut-afdelingen Hospitalsenheden Horsens It-støtte som middel til højere effektivitet og kvalitet i behandlingen Systemet giver mig overblik og gør det lettere for mig at prioritere

Læs mere

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Belyst via interviewundersøgelse blandt hjemmesygeplejersker samt statistiske analyser af udviklingen på udvalgte somatiske områder Sidsel Vinge Jannie Kilsmark Dansk

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 2 - Side -1 af 3 Byrådssekretariat

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet:

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Én indgang til akutområdet Introduktion til akutområdet I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Ved akut sygdom har man et særligt behov for let adgang

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Planlægningsafdelingen 2-52-00097-2009 31. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Færre ledere til flere medarbejdere

Færre ledere til flere medarbejdere Bilag til rapporten: Færre ledere til flere medarbejdere - Ledelsesspænd på store hospitalsafsnit Christina Holm-Petersen Annette Tolsgaard Mette Bødiker Vestergaard Susanne Østergaard November 2011 Dansk

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Unikt samarbejdsprojekt i Randersklyngen Danskerne og sundheden i 2030 Patient empowerment nyt mantra Danish Health Care Journal 90. årgang

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Brian Herdegen (V) Grethe N. Saabye (C) Henning Nielsen (V) Lena Holm Jensen (V) Martin

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE

LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE 2002 Landspatientregisteret til kvalitetssikring i det gynækologiske speciale Øjvind Lidegaard og Mette Schou Hammerum Sundhedsstyrelsen

Læs mere