Årsrapport for Anæstesiologisk Afdeling 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for Anæstesiologisk Afdeling 2009"

Transkript

1 Årsrapport for Anæstesiologisk 29 Juni 21

2 Anæstesiologisk Årsrapport 29 Side 2 af 61 Juni 21

3 Årsrapport 29 Anæstesiologisk Indholdsfortegnelse Forord... 4 Om afdelingens databaser og årsrapporter... 5 Anæstesi og operation - Topica... 5 Intensiv medicinsk terapi - CIS... 5 Præhospital terapi - ALB... 6 Sterilcentraler - T-DOK... 8 Orbit... 9 Vision Hvad er en styringsindikator?...11 Hvorfor anvende styringsindikatorer?...11 Hvilke styringsindikatorer?...11 sspecifikke SIK...11 SIK 1 SIK SIK 5 SIK Kvalitet og patientsikkerhed...15 Kvalitetsarbejdet...15 Sikkerhed...15 Kerneårsagsanalyser...17 Mortalitetsanalyse...18 Forskningsenhed...19 Anæstesi, definitioner...21 Antal procedurer i Antal operative procedurer uden anæstesi...22 Antal operative procedurer med anæstesi...22 Antal procedurer med og uden anæstesi...22 Samlet antal ydelser akut/elektiv med anæstesi samt eksterne ydelser...22 Alle ydelser...22 Patienterne...23 Aldersfordeling...23 BMI...24 ASA Score...25 Anæstesierne...26 Tidsforbrug ved gennemførte procedurer...28 Total antal procedurer, sum proceduretid og anæstesitid...29 Proceduretid i forhold til anæstesitid...29 Antal elektive og akutte procedurer med anæstesi aktivitet fordelt på måneder...29 Historik / udvikling Hillerød...31 Historik / udvikling Helsingør...32 Historik / udvikling Frederikssund...33 Top 1 operationer...34 Andre ydelser - med og uden anæstesi...35 Ydelser uden generel eller regional anæstesi...35 Eksterne ydelser...36 Hjertestop, MAT og Traumekald...37 Hertestop...37 MAT...39 Traumekald...4 Akut versus elektiv aktivitet...41 Fordeling af operationer - Hillerød, Helsingør og Frederikssund...41 Fordeling af operationer, Hillerød (med og uden anæstesi)...43 Fordeling af operationer, Helsingør (med og uden anæstesi)...44 Fordeling af operationer, Frederikssund (med og uden anæstesi)...45 Fordeling af operationer (med og uden anæstesi) på døgnet...46 Pædiatrisk anæstesi - børn i Anæstesiologisk...48 Antal akutte og elektive procedurer med og uden anæstesi Antal akutte og elektive procedurer med anæstesi Anæstesi og procedurer i dagkirurgisk afsnit...52 Opvågning...53 Postoperative smertetilsyn, opvågningsafsnit, Hillerød...56 Obstetrisk anæstesi - Hillerød...57 Hvor finder procedurerne sted?...58 Hvor finder anæstesierne sted?...58 Akutte operationer - vagtperiode og weekend...59 Juni 21 Side 3 af 61

4 Anæstesiologisk Årsrapport 29 Forord I 29 gennemgik Anæstesiologisk de sidste af en lang række ændringer på registreringsområdet. I december kom Frederikssund og Helsingør med på Orbit og ved årsskiftet gik hele afdelingen fra Topica til DAD III. Det har været endnu et par spændende fødsler, som vanligt ikke uden et betydeligt og indimellem også ret smertefuldt ve-arbejde. Vi tror til gengæld, at slutproduktet bliver rigtig godt og vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der har været involveret. Nøglepersonerne og frontløberne, der ydede en kæmpeindsats og bar de sidste projekter igennem. Registreringsnøglepersonerne, der sikrer, at data hele tiden er så korrekte og gode som muligt og ikke mindst DIG, der hver dag bidrager med indtastning af data. Der er ingen tvivl om, at dataindsamling fylder meget, også i Anæstesiologisk. Indimellem sidder nogle sikkert med en oplevelse af, at det fylder lige vel meget, og udbyttet ikke står mål med indsatsen. En oplevelse, der forstærkes, hvis man ikke tydeligt kan se, hvordan data anvendes. Nu er vi så faktisk ved at være i mål, der er styr på data i alle hjørner af afdelingen. Vi har produktet - data i stride strømme - nu skal vi til at blive bedre til at anvende dem på den rigtige måde, give feedback og udnytte data til fortsat at forbedre kvaliteten og sikkerheden i patientbehandlingen. Det kan vi gøre på flere måder. Årsrapporten du sidder med nu, og de årsrapporter der udarbejdes i de enkelte afsnit er én måde. en rapporterer nu rutinemæssigt data til to store landsdækkende databaser (Anæstesi i DAD III og Intensiv terapi i DID) her kommer vi i stadig højere grad til at sammenligne os med andre afdelinger i Danmark, det bliver en ny måde at anvende data på. Vi kommer til at sætte yderligere fokus på patientsikkerheden gennem utilsigtede hændelser, observerede patientskader og kerneårsagsanalyser her er der ingen tvivl om nødvendigheden af feedback, og heller ikke uenighed om, at vi stadig kan forbedre os. Så er der den kommende akkreditering med Den Danske Kvalitetsmodel og JCI, som ganske vist først står for døren i 211, men allerede i 21 vil præge hverdagen. Endelig søsatte vi en stribe af de såkaldte styringsindikatorer (SIK) i starten af 21. Så rapporten for 29 er ikke kun en traditionel årsopgørelse, rapporten ser mindst lige så meget fremad mod de kommende år og de opgaver og udfordringer, vi står overfor. Som det burde være alle bekendt, har hospitalet en klar målsætning for 212: for alle patientforløb, skal vi være det bedste akuthospital. Som det vil fremgå af nærværende rapport, er vi i Anæstesiologisk allerede godt på vej til at opfylde vores del af aftalen og på de områder vi stadig mangler lidt, kan vi fremlægge en god plan for de kommende års arbejde. Tak til fotograferne Kresten Scheel og Anders Rasmussen, AV-afdelingen, der har leveret en meget stor del af fotomaterialet samt været behjælpelige med trykning og indbinding. Desuden tak til fotograf Lars E. Andersen, der har stillet enkelte fotos til rådighed. Rapporten var ikke blevet til uden sekretær Birgit Jensen så enkelt er det. Karin Majgaard Kristian Antonsen Side 4 af 61 Juni 21

5 Årsrapport 29 Anæstesiologisk Om afdelingens databaser og årsrapporter 29 har i registreringssammenhæng været præget af konsolidering af de databaser, vi har etableret de seneste år og ved året afslutning skift til nye databaser på en række områder. Der registreres data på fire områder: Sterilcentralerne, operations- og anæstesiafsnit, intensivafsnit og akutlægebilen. Anæstesi og operation - Topica Topica-databasen er beregnet til registrering af ydelser ved operation og anæstesi. Siden 27 har vi haft valide, årsdækkende opgørelser af al aktivitet relateret til anæstesi- og operationsområdet. Nærværende årsrapport fokuserer primært på dette område. Der er tillige udarbejdet årsrapport separat for afsnittet i Helsingør (IntraNord - Anæstesiologisk - Om afdelingen - Nøgletal / Årsrapporter - Årsrapporter 29). Intensiv medicinsk terapi - CIS CIS - Critical Informations System, har siden sommeren 27 været i drift på alle tre intensivafsnit. Der er udgivet separate årsrapporter fra alle tre afsnit, de findes på IntraNord (IntraNord - Anæstesiologisk - Om afdelingen - Nøgletal / Årsrapporter - Årsrapporter 29). Nøgletallene for intensiv terapi er antallet af patientforløb. I 29 behandlede afsnittet i Hillerød i alt 621 patienter (2.683 sengedage), heraf blev 334 (53,8 %) behandlet med invasiv ventilation svarende til respiratordøgn eller en gennemsnitlig respiratortid på 4,1 dage. 11 patienter blev behandlet med non-invasiv ventilation. For Helsingør var tallene 213 patienter med 914 sengedage, 79 patienter blev behandlet med invasiv og 68 patienter med noninvasiv ventilation. På Frederikssund behandledes 314 patienter, heraf 46 patienter med invasiv og 115 patienter med non-invasiv ventilation. Afsnittene i Helsingør og Frederikssund har tillige opvågningsfunktion udenfor normal dagarbejdstid, og har der en blanding af egentlige intensive sengepladser og intermediær/opvågningspladser. Et andet væsentligt kvalitetsparameter er antallet af pladsbetingede overflytninger. I 29 flyttede vi knap 6 patienter på pladsindikation, flertallet af disse flytninger, 42, fandt sted internt mellem de tre afsnit. Opvågningen på Hillerød blev anvendt som bufferafdeling for i alt 45 intensiv patienter i 48 indlæggelsesdøgn. Juni 21 Side 5 af 61

6 Anæstesiologisk Årsrapport 29 Præhospital terapi - ALB De præhospitale ydelser registreres i præhospital registreringsdatabasen. Årsrapport for 29 kan findes på IntraNord. (IntraNord - Anæstesiologisk - Om afdelingen - Nøgletal / Årsrapporter - Årsrapporter 29). Lægebilen kørte 4.52 udrykninger i 29, heraf 399 ledsagede transporter. Median indsatstiden i Planlægningsområde Nord er ca minutter (15 minutter responstid, 15 minutter "on-scene" og 15-3 minutters transport til lokalt hospital/tertiært hospital). Indsatstiden ved interhospitale transporter er median 45 minutter. De væsentligste grup- per (hhv. sygdom og ulykke) ved udrykning er an- givet i nedenstående tabeller. Tabel Ændring Opgaver % - opgaver pr. døgn 11,1 9,7 15% Missioner % Udrykninger % Patientkontakter % ALB transporter ,4% PM transporter (arr. af ALB) % I alt antal transporter (ALB + PM) % Tlf rådgivning (underrapporteret..) % Afmeldte % Responstid median 13 min 13 min Responstid 1 9 % 5 21 min 5 2 min Indsatstid median 36 min 35 min Indsatstid 1 9 % 18 8 min min Opgaver: Udrykninger + ALB transport + PM transport + tlf. rådgivning Missioner: Opgaver minus telefonrådgivning og PM-transport Udrykninger: Skarpe missioner minus transportledsagelse PM transport: Organisering af transport med PM ledsagelse Tlf. rådgivning: Telefonisk rådgivning / konference af ambulancepersonale Alarmering (ulykker) Medicinsk Ulykker Vold Selvmord Uoplyst / andet Figur 1 Side 6 af 61 Juni 21

7 Årsrapport 29 Anæstesiologisk Alarmering (sygdom) Sygd. i kranspulsårer Bevidstløshed Slagtilfælde Hjertesvigt Lungebetændelse Insulintillfælde KOL Figur 2 Fysisk tilskadekomst Hovedtraumer Brud på arme og ben Skud og stiklæsioner Isolerede kropslæsioner M ultitraumer Brandsår Figur 3 Tabel 2 Hjertestop Ændring I alt % Behandlede hjertestop 186 (89 %) 191 (9 %) -3% Genoplivet 54 (29 %) 43 (22,5 %) 7% Heraf udskrevet i live % af alle genoplivede 43% 42% 1% % af alle behandlede 12% 9% 3% Heraf døde på hospital 31 (57 %) 25 (58 %) -1% Ikke genoplivet trods behandling 132 (71 %) 148 (77,5 %) -7% Tabel 3 Konsekvens af behandling Ændring Færdigbehandlet på stedet 281 (13 %) 28 (15 %) - 2 % af samlet Indl. uden ledsagelse (55 %) 1.62 (56 %) - 1 % af samlet Indl. med ledsagelse 679 (32 %) 558 (29 %) + 3 % af samlet I alt (1 %) 1.9 (1 %) + 12 % i alt Juni 21 Side 7 af 61

8 Anæstesiologisk Årsrapport 29 Sterilcentraler - T-DOK Produktionen i sterilcentralerne er afgørende for afdelingens og hospitalernes drift. Sterilcentralerne betjener alle operationsafsnit og sengeafsnit inkl. afsnittene i Hørsholm, hvor utensilier med mere steriliseres i Helsingør. I Hillerød er der etableret 3 nye autoklaver i efteråret 29. I Tabel 4 er det i oversigt anført, hvor meget der produceres i de tre sterilcentraler. Antal pakkede bakker Antal enkeltpakkede instrumenter Antal pakkede engangsprodukter Produktion på sterilområdet Tabel 4 Antal autoklavekørsler Hillerød Helsingør Frederikssund Total Side 8 af 61 Juni 21

9 Årsrapport 29 Anæstesiologisk Orbit Orbit, elektronisk booking og afvikling af operationsprogrammet, blev implementeret på Hillerød i 28 og på Frederikssund og Helsingør i 29. Hele afdelingen benytter således Orbit i den daglige arbejdsplanlægning. Systemet har nu været i drift i mere end et halvt år, vi har allerede fået et bedre overblik og vi er nu så småt begyndt at udvikle og anvende selve uddata-delen. Figur 4 Som en del af visionsarbejdet i Vision 212 indgår der en række afdelingsspecifikke og tværgående styringsindikatorer (SIK), hvor datagrundlaget ligger i Orbit. SIK vedr. ventetid på akut operation omtales andetsteds (side 13). SIK vedr. aflysningsfrekvens på elektive operationer er ved at blive udarbejdet. I Tabel 5 og Tabel 6 angives eksempelvis aflysningsfrekvenser dels totalt og dels i relation til specialer og afsnit. Bag tallene gemmer der sig en række forklaringer, der ikke umiddelbart fremgår - vi forventer, vi i løbet af 21 kan justere registreringen af aflysninger, så vi får et mere retvisende billede af dette område. Juni 21 Side 9 af 61

10 Anæstesiologisk Årsrapport 29 Aflysninger i 29, Hillerød Hospital, elektive forløb Tabel 5 Sygehusrelaterede aflysninger Patientrelaterede aflysninger Andre årsager Aflyst i alt Operationer i alt Operationer i alt (aflyste og udførte) Sygehusrelaterede aflysninger (%) Patientrelaterede aflysninger (%) Andre årsager i % Aflyste operationer i % Januar ,62% 12,82% 3,42% 2,85% Februar ,44% 9,27% 4,83% 18,53% Marts ,3% 12,87% 4,3% 2,93% April ,46% 12,66% 4,46% 21,57% Maj ,4% 15,58% 3,85% 23,46% Juni ,99% 15,31% 1,91% 21,21% Juli ,36% 11,48% 2,52% 17,37% August ,2% 13,88% 3,2% 2,93% September ,62% 17,41% 1,81% 22,84% Oktober ,81% 16,25% 1,66% 21,72% November ,28% 14,75% 1,9% 21,12% December ,39% 13,55% 1,2% 18,13% Samlet ,9% 13,82% 2,82% 2,72% Aflysninger i december 29, Hillerød Hospital, elektive forløb Tabel 6 Sygehusrelaterede aflysninger Patientrelaterede aflysninger Andre årsager Aflyst i alt Operationer i alt Operationer i alt (aflyste og udførte) Sygehusrelaterede aflysninger (%) Patientrelaterede aflysninger (%) Andre årsager i % Aflyste operationer i % Afd. C ,32% 15,83%,% 2,14% Afd. G ,45% 4,55%,91% 1,91% Afd. K ,% 2,63%,% 2,63% Afd. O ,43% 12,86% 2,86% 17,14% Andet ,25% 12,5%,% 18,75% Dagkir ,33% 22,48% 2,33% 27,13% Samlet ,39% 13,55% 1,2% 18,13% Side 1 af 61 Juni 21

11 Årsrapport 29 Anæstesiologisk Vision 212 Som bekendt arbejdes der i en række forskellige spor (patientforløb, medarbejdere, ledelse, styring og fysiske rammer) for at indfri ambitionen om at blive det bedste akut hospital for alle patientforløb i 212. Det er et stort og meget omfattende projekt nedenfor præsenterer vi arbejdet i ét af sporene, hvor de data, alle genererer i dagligdagen, anvendes fremadrettet forhåbentlig med bedre kvalitet i patientforløbene som resultat. Hvad er en styringsindikator? Styringsindikatorer (herefter SIK) er et nyt begreb, vi kommer til at stifte bekendtskab med i 21 og i årene fremefter. SIK indgår i styringssporet i forbindelse med Vision 212, og Anæstesiologisk har siden oktober deltaget i et pilotprojekt omkring SIK. Ved indgangen til 21 begyndte vi at rulle pilotprojektet ud i afdelingen. Alle SIK har en direkte relation til Vision 212 og de tilstande, vi ønsker at opnå i forbindelse med dette arbejde. I hver SIK opstilles et mål, der skal opnås eller gennemføres indenfor en given tidsperiode og hospitalet/afdelingen forsøger så at styre indsatsen, således at målet nås. Hvorfor anvende styringsindikatorer? SIK fjerner ikke fokus fra økonomien, der ellers fylder meget i hverdagen, men forsøger også at stille skarpt på andre elementer af hospitalsdrift end det rent økonomiske. Man kan betragte det som et mere balanceret og fremadrettet styresystem nogle anvender ligefrem betegnelsen balanced scorecard om SIK. Balanceret netop fordi man forsøger at styre efter andet end blot den økonomiske bundlinje, for eksempel den sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet. Hvilke styringsindikatorer? Hver afdeling vil have 15-2 SIK. Heraf vil godt halvdelen være tværgående eller hospitalsspecifikke, de resterende vil være rent afdelingsspecifikke. Her beskriver vi primært de afdelingsspecifikke SIK og nævner kun kort de hospitalsspecifikke SIK. Det vi har forsøgt, især ved de afdelingsspecifikke, er at skabe en samling SIK, der giver så god sundhedsfaglig mening som overhovedet muligt. Samtidig har det været et krav, at data til SIK kan fremskaffes med en rimelig arbejdsindsats det vil sige, at data helst skal være tilgængelige indenfor de systemer, vi allerede anvender. sspecifikke SIK Vi har foreløbig beskrevet syv afdelingsspecifikke SIK SIK 1 Anæstesi Præoperativ risikovurdering SIK 2 Anæstesi Komplikationer i forbindelse med anæstesi SIK 3 Anæstesi Komplikationer i forbindelse med regional anæstesi SIK 4 Opvågning Opvågningsforløb efter anæstesi SIK 5 Operation Ventetid på akut operation SIK 6 Utilsigtede hændelser (UTH) SIK 7 Intensiv Ventilator associeret pneumoni (VAP) Juni 21 Side 11 af 61

12 Anæstesiologisk Årsrapport 29 SIK 1 SIK 4 De fire første SIK er alle baseret på data fra Dansk Anæstesi database, DAD. I DAD indgår data fra omkring 75 % af danske anæstesi afdelinger. I DAD har man udvalgt 2 områder, hvor den enkelte afdeling måles op imod et nationalt gennemsnit. Af disse har vi udvalgt fire og i udgangspunktet vedtaget, at vi som baseline (21) vil ligge på (eller bedre end) det nationale gennemsnit. I de kommende år vil vi så yderligere forbedre denne placering. En væsentlig forudsætning herfor er øget fokus på registreringspraksis jf. de vejledninger der er udarbejdet i forbindelse med introduktionen af DAD. SIK 1 - Præoperativ vurdering Heri indgår vurdering af ASA score og luftvejsforhold samt beskrivelse af tobaks- og alkoholanamnese. De fleste er enige om, at det, med forskellig vægt, er essentielle faktorer i forhold til planlægning af anæstesi, men i øjeblikket (Topica-data) har vi komplette oplysninger for omkring 6 % af anæstesierne. Hvis vi skal nå målet for 21, skal vi op over 7 % (og over 9 % i 212), så der skal arbejdes med registreringspraksis. Et væsentligt punkt i DAD er felterne ukendt ved tobak/alkohol; hvis de anvendes, tæller det som en inkomplet risikovurdering. Derfor skal disse felter ikke benyttes undtagen i de få tilfælde, hvor man reelt ikke kan opnå oplysninger. SIK 2 - Komplikationer i forbindelse med anæstesi Heri beskrives frekvensen af komplikationer i forbindelse med anæstesiforløbet. Vi kender ikke vores baseline, men har i udgangspunktet valgt, at vi bør kunne ligge på et niveau der svarer til det nationale gennemsnit (komplikationer ved 5 % af anæstesierne). Definitionerne af komplikationer er angivet i DAD det vigtige her er at fokusere på registreringspraksis. Det vil sige, at de anæstetister, der er involveret i det enkelte forløb, i fællesskab afklarer, om der har været komplikationer eller ej. SIK 3 - Komplikationer i forbindelse med regional anæstesi Heri beskrives frekvensen af komplikationer i forbindelse med regional anæstesi. Vi kender ikke vores baseline, men har i udgangspunktet valgt, at vi bør kunne ligge på et niveau der svarer til det nationale gennemsnit (komplikationer ved ca. 15 % af de regionale anæstesier). Definitionerne af komplikationer er angivet i DAD. Igen er det vigtigt at fokusere på registreringspraksis, og at vurderingen foretages af alle anæstetister involveret i forløbet. SIK 4 - Andel af patienter der ved udskrivelse opfylder DASAIMs udskrivningskriterier I denne SIK indgår alle opvågningsforløb (intensiv og central opvågning) for patienter over 14 år. Der fokuseres på, i hvilken grad vi er i stand til at udskrive patienter i en tilstand, hvor de opfylder alle DASAIMs udskrivningskriterier. Vi kender ikke vores baseline, men har valgt det nationale gennemsnit på 96 % som udgangspunkt i 21. Side 12 af 61 Juni 21

13 Årsrapport 29 Anæstesiologisk SIK 5 SIK 7 SIK 5 - Ventetid på akut operation Et væsentligt element i Vision 212 er at reducere al ventetid, der er sundhedsfagligt ubegrundet. Med denne SIK ønsker vi at sætte fokus på ventetid på akut operation, fra indikationen er stillet, til operationen påbegyndes. I første omgang starter vi med patienter med hoftenær fraktur, fordi vi har baseline data i forbindelse med NIP (Nationalt Indikator Projekt) på denne patientgruppe - senere er det planen at brede denne SIK til andre akutte patientgrupper. I 21 skal > 6 % af patienter med hoftefraktur opereres inden 24 timer, tallet skal stige til 7 % hhv. 8 % de næste to år. Ventetid på hoftefraktur kan trækkes via Orbit. Vi er bevidste om, at forhold uden for Anæstesiologisk kan spille en rolle for ventetiden - det må vi så analysere nærmere, når/hvis det viser sig at være en betydende faktor. SIK 6 - Antal rapporterede utilsigtede hændelser (UTH) Formålet med denne SIK er at sætte fokus på UTH og den måde, vi rapporterer på. Det antages, at kun omkring 15-2 % af de reelt indtrufne utilsigtede hændelser rapporteres derfor repræsenterer de kun toppen af isbjerget. Hvis vi skal forbedre os i forhold til patientsikkerheden, skal vi blandt andet øge antallet af rapporterede UTH samt øge feedback og synliggøre, at hver eneste UTH fører til en eller anden form for handling. Fokus skal være læring ikke en fejlkultur. UTH rapporteres nu elektronisk, men afdelingen har samtidig en lokal database, hvor alle UTH er tilgængelige, og hvor det er muligt at følge, hvilke handlinger den enkelte UTH fører til. Baseline for 28 var 252 hændelser det er ambitionen, at hændelsesrapporteringen øges med 1 % årligt de næste tre år. SIK 7 - Frekvens af ventilator associeret pneumoni (VAP) I forbindelse med Operation Life indførte vi en række tiltag, der skulle reducere varigheden af respiratorbehandling mest muligt. Det egentlige mål med pakken var at reducere frekvensen af VAP, fordi der er en direkte sammenhæng mellem intubationstid og risiko for VAP. Vi har hidtil ikke monitoreret frekvensen af VAP, og kender derfor ikke vores baseline i afdelingen. Derfor arbejder vi på at skaffe baseline data til målfastsættelse af denne SIK. VAP defineres efter en række kriterier (ny pneumoni + CPIS score > 6) hos patienter, der har været intuberet mere end 48 timer. Registrering foregår via CIS, hvor relevante patienter dagligt scores med henblik på eventuel VAP. Det var de syv afdelingsspecifikke SIK. De belyser udvalgte områder af afdelingens drift, mens andre (for eksempel lægebil og sterilcentral) i første omgang kommer lidt mindre i fokus. Det var et valg, vi måtte træffe. I 21 skal vi først og fremmest lære at anvende SIK på den mest optimale måde. Hvad betyder det, når vi øger fokus på definerede områder, hvilken effekt har øget fokus og øget feedback? Er der andre SIK, der giver bedre mening? Skal vi udvide eller reducere antallet? Alt dette får vi forhåbentlig svar på det kommende år. Samtidig skal vi i løbet af efteråret (21) i gang med at arbejde mere indgående med de hospitalsspecifikke SIK, der går på tværs af afdelingerne. Eksempler på tværgående SIK: - andel af aflyste behandlinger (herunder andel af aflyste operationer data genereres via Orbit) - antal af videnskabelige publikationer Juni 21 Side 13 af 61

14 Anæstesiologisk Årsrapport 29 - sygefravær for de enkelte faggrupper (via Silkeborg Data) - behandlingsplaner og epikriser udfærdiget indenfor givne tidsrammer (især relevant for intensiv) - mortalitet (HSMR for hospitalet) - økonomistyring (som sagt det er en vigtig faktor, også i SIK projektet!) Sammenfattende står vi foran introduktionen af et nyt styringskoncept - i afdelingen og på hospitalsplan. Vi kender ikke facit for denne proces. Selvom vi forventer, at der skal foretages mange justeringer de kommende måneder, er vi også overbeviste om, at dette er et spændende skridt i retning af en styringsmodel, der kan give mening for alle i afdelingen. I takt med, at dokumentationsbølgen er rullet ind over os de senere år, har mange anført, at vi især måler på de ting, vi nu engang kan måle på uden smålig skelen til, om det giver god mening at foretage netop dén måling (tænk på stjernesystemet, spritdispensere mm). Vi synes, vi har fundet en række meget stærke og fagligt velbegrundede SIK som vi samtidig kan skaffe data på. Det er en væsentlig styrke og, håber vi, en god start. Vi tror ikke nødvendigvis, at vi har ramt fuldstændig plet i første forsøg nu må vi som afdeling teste vores første SIK og følge i hvilket omfang, det giver mening, på alle niveauer, og være åbne overfor diskussioner og evaluering det kommende år. Følg med i arbejdet med SIK i Anæstesiologisk og se de månedlige rapporter på IntraNord. Side 14 af 61 Juni 21

15 Årsrapport 29 Anæstesiologisk Kvalitet og patientsikkerhed Vi opfatter arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed som to sider af samme sag. Det er et område, som har højeste prioritet og i virkeligheden berører alle aspekter i forhold til vores ønske om at kunne levere den bedst mulige ydelse, hver gang og til hver eneste patient. Kvalitetsarbejdet I august 29 blev Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) officielt overleveret til de danske hospitaler. Det har betydet, at der nu målrettet bliver arbejdet hen imod akkreditering ved DDKM og Joint Commission International (JCI). Implementering af modellernes standarder sker via regionale og lokale vejledninger. Vi har i 29 arbejdet med en forbedret struktur af afdelingens egne vejledninger og instrukser, således er der udkommet en overordnet vejledning om Børn og anæstesi. På samme måde vil vi samle en overordnet vejledning for: Anæstesi til patienter på Øre-Næse-Hals en Anæstesi til gynækologiske indgreb Anæstesi og blok til ortopædkirurgiske indgreb Respiratorbehandling Hospitalets fremadrettede arbejde med kvalitet og patientsikkerhed er beskrevet i kvalitetsstrategi samt kvalitetshandleplan 21, begge dokumenter kan læses på og downloades fra IntraNord (kvalitetsstrategi og kvalitetshandleplan). I forbindelse med den såkaldte akkrediteringsuddannelse, som alle mellemledere og NØP er blev tilbudt i april og juni 21, vil en handleplan for Anæstesiologisk blive udarbejdet. Sikkerhed Der blev i alt rapporteret 255 utilsigtede hændelser i 29, i forhold til 252 i 28. Som beskrevet på side 11 har Anæstesiologisk i 29 været pilot afdeling for udarbejdelse af afdelingsspecifikke styringsindikatorer (SIK). En af disse SIK omhandler UTH, hvor der stiles mod en stigning i antallet af rapporterede utilsigtede hændelser med 1 % pr. år til og med år 212. Derudover vil vi fremadrettet i år 21, afledt af denne SIK, udkomme med 4 årlige kvartalsrapporter med brug af data fra DPSD og afdelingens lokale database. Se rapporterne på IntraNord. Lokal database Anæstesiologisk Afd..LNK Utilsigtede Hændelser - Rapportering.lnk Juni 21 Side 15 af 61

16 Anæstesiologisk Årsrapport 29 Alle typer hændelser (apparatur, medicin, organisatorisk, procedure, samarbejde/kommunikation) fordelt på afsnit for hele år 29: Figur 5 Hændelserne fordelt inden for specialer og kategorier: Tabel 7 Fordeling efter score, alle typer hændelser, hele år 29. Tabel 8 Side 16 af 61 Juni 21

17 Årsrapport 29 Anæstesiologisk Hitliste for de 4 hyppigst rapporterede hændelsestyper i 29: Tabel 9 1 Medicin administration 2 Postoperativ urinretention 3 Forkerte papirer i journalen 4 GIK drop Kerneårsagsanalyser Kerneårsagsanalyser foretages, når der har været tale om en alvorlig utilsigtet hændelse med faktuel eller potentiel dødelig udgang. Formålet er at undersøge baggrund og om muligt tilrettelægge en strategi for forebyggelse, så lignende hændelser fremover kan undgås. Anæstesiologisk har i 29 været involveret i følgende kerneårsagsanalyser: Kerneårsagsanalyse, hvor Anæstesiologisk var direkte involveret. Hændelsen omhandlede problemer med at få kirurgisk tilsyn til en gynækologisk patient. Derudover har Anæstesiologisk været involveret i én kerneårsagsanalyse i form af efterfølgende undervisning samt assistance fra ALB i forbindelse med selve hændelsen, men deltog ikke i selve analysen. Hændelsen drejede sig om en dårlig patient i Gynækologisk, der lå længe til observation for appendicit og blev opereret for perforeret appendicit. Juni 21 Side 17 af 61

18 Anæstesiologisk Årsrapport 29 Mortalitetsanalyse Anæstesiologisk har i 29 deltaget i arbejdet med mortalitetsanalyse. Du kan læse mere om mortalitetsanalyse på IntraNord, men i korte træk gennemgår man ved analysen journaler på afdøde patienter og undersøger om der i forløbet har været hændelser, der potentielt har kunnet påføre patienten utilsigtet skade. Redskabet der anvendes hedder Global Trigger Tool (GTT) og metoden vil formentlig blive udbredt til alle regionens hospitaler det kommende år. Vi har arbejdet med GTT og mortalitetsanalyse siden 28 og har nu en så omfattende datamængde, at det nu er muligt at definere en baseline i forhold til skader pr. 1. liggedøgn, data for ses i grafen. Medianen er 55,6, svarende til punkt nr. 17, men som det også fremgår med betydelige udsving. Periode 7-31 dækker 29. Figur 6 Antal Skader pr. 1 liggedage dages perioder Median Skader pr. 1. liggedøgn er blevet en hospitals SIK, og det regionale mål er en reduktion med 25 % i løbet af 3 år. Arbejdet med denne analyseform er endnu så ny, at vi gerne vil benytte resten af 21 til at fastlægge vores endelige baseline for antallet af patientskader pr. liggedøgn og i det hele taget blive skarpere til at tolke og anvende analyseresultaterne. Ved dataindsamlingen er det eksempelvis muligt at definere, hvilke skader der er flest af, og hvor der potentielt kan være mulighed for reduktion. Skaderne gradueres tillige (fra A til I) i forhold til deres alvorsgrad, hvor en I-skade er den alvorligste og kan have haft betydning for patientens død. Journaler, hvor der er fundet I-skader sendes retur til stamafdelingerne, som så har mulighed for at gennemgå journalen, med henblik på læring og eventuel forebyggelse. Side 18 af 61 Juni 21

19 Årsrapport 29 Anæstesiologisk Forskningsenhed Forskningsenheden ved Anæstesiologisk blev etableret i 27 med det formål at øge afdelingens indsats indenfor især den kliniske forskning. en er repræsenteret i hospitalets forskningsråd (ledende overlæge Kristian Antonsen og uddannelsesansvarlig sygeplejerske Doris Christensen). Overlæge Kai Lange er forskningsansvarlig overlæge og har det primære ansvar for udvikling og initiering af den overordnede forskningsstrategi med særligt fokus på etablering af Ph.d. forløb. I Tabel 1 angives i gangværende projekter. Forskningsoversigt Anæstesiologisk, Hillerød Hospital Tabel 1 Projekt Type Forventes afsluttet Venøse blodgasser mm hos akut Ph.d.-projekt Sommer 211 indlagte patienter -større tværfagligt projekt med deltagelse af flere afdelinger og etablering af akut database Evaluering af perifere nerveblokader med thermografi Selektive perifere nerveblokader og funktionel magnetic resonance imaging (fmri) af hjernen Evaluering af det sympatiske nervesystem med måling af blood-flow (MR-angio og doppler) i forbindelse med perifere nerveblokader Ultralyd af perifere vener hos (svært) overvægtige patienter Cefuroxim farmakokinetik Udvikling af ultralydsvejledte selektive skulderblokader Perioperativ blood management Syrebase-forhold og tryk-forhold ved respiratorbehandling Analyse af dagbøger for Intensiv patienter Deltagere Vejledere Status Charlotte Barfod Akutafdelingen Klinisk Biokemisk Kai Lange Morten Bestle Ph.d.-projekt Sommer 212 Semera Asghar Kai Lange Jørgen B Dahl Pilotprojekt -samarbejde med Glostrup. Har måske potentiale til at blive et større projekt Indgår i Semera Asghars ph.d.-projekt Ultimo 21 Primo 211 Semera Asghar Sohail Asghar, Glostrup Semera Asghar Sohail Asghar Enkeltstående projekt Efterår 21 Martin Skjønnemand Cecilie Fischer Ole M Hendriksen Astrid Lindekær Kai Lange Enkeltstående projekt -samarbejde med mikrobiologisk afd, Hillerød og SSI Ph.d.-projekt -involverer MRI og ultralyd samt klinisk sammenlignende studie Ph.d.-projekt -samarbejde med RH Gymnasieopgave Enkeltstående projekt Efterår 21 Ninna Bo Nielsen Martin Skjønnemand Dennis Schrøder Hansen Niels Frimodt-Møller Klaus Skovbo Jensen 3 år Semera Asghar Peter Nørgaard 3 år Maria Willer Meisner Astrid Nørgaard Rune Larsen Afsluttet dec Matthias Müller 29 Svendsen Inga Bogø Randi Lykke Hansen Kai Lange Henrik Larsson Kai Lange Jørgen B Dahl Kai Lange Kai Lange Niels Frimodt- Møller Kai Lange Jørgen B Dahl Kai Lange Kristian Antonsen Astrid Nørgaard Kai Lange Doris Christensen Ingrid Egerod Dataindsamling afsluttet. Databearbejdning påbegyndes Første manuskript indsendt. Dataindsamling til anden fase påbegyndt. Protokol godkendt Protokolfase Dataindsamling afsluttet. Manuskript under udarbejdelse. Dataindsamling afsluttet Protokoller godkendt, men på stand-by Idéfase Afsluttet Dataindsamling i gang Interview undersøgelse af dagbogens betydning for intensivpatienter Enkeltstående projekt Inga Bogø Randi Lykke Hansen Doris Christensen Ingrid Egerod Dataindsamling i gang Intensiv patienters helbredsstatus efter udskrivelse-3 sml SF36 undersøgelser Vasopressin V1-a receptor agonist til pt med septisk shock Enkeltstående projekt Inga Bogø Randi Lykke Hansen Multicenterus i samarbejde med Ferring PASS subgruppeanalyser Multicenterus Morten Bestle Lars Hein Doris Christensen Ingrid Egerod Planlægningsfase Efterår 211 Morten Bestle Morten Bestle Dataindsamling i gang Jens-Ulrik Jensen Morten Bestle Lars Hein Dataindsamling i gang The 6 S Trial Effects of hydroxyethyl Multicenterus Efterår 212 Morten Bestle Morten Bestle Dataindsamling i gang starch 13/.4 compared with balanced crystalloid solution on mortality and kidney failure in patients with severe sepsis INCARE: Effekt af intermediær Multicenterus Efterår 212 Morten Bestle Morten Bestle Start september 21 observation efter akut colonkiurgi Iben Rosenberg Østdansk sepsis Kohorte Multicenterus Nikolai Wesche Anders Perner Dataindsamling i gang H1N1 Flue Registry in intensive care Multicenterus Nikolai Wesche Anders Perner Dataindsamling i gang Juni 21 Side 19 af 61

20 Anæstesiologisk Årsrapport 29 Projekt Type Forventes afsluttet Morfinpræparatet Oxycodon versus Enkeltstående projekt Februar 21 Rie Adser Virkus morfin til sectiopatienter i accelereret Nini Møller forløb Peter Nørgaard Intubation of patients with anticipated difficult laryngoscopy/intubation with the ideolaryngoscope, McGrath or a flexible fibrescope A randomised multicentre study Sammenligning af fleksibel fiberoptisk intubation og intubation med McGrath videolaryngoskop på fantom med simuleret vanskelig luftvej Spinal anæstesi til knæarthroskopi: Kan tilsætning af lidokain til bupivacain forkorte blokadens varighed? Multicenterundersøgelse 31/12 21 Charlotte Rosenstock Anne-Lise Christensen Claus Eriksen Mona Ring Gätke Bente Thøgersen Arash Afshari Enkeltstående projekt i DIMS Klinisk undersøgelse Juni 21 Senest med udgangen af 21 Deltagere Vejledere Status Cecilie E.H. Fischer Mona Ring Gätke Mikael Rewers Charlotte Rosenstock Birgitte Rühnau Bente Thøgersen Jon Jacobsen Bent Husum Susanne Kledal Henrik Staffeldt Thorkild Qvist Peer Eske Jensen Nini Møller Peter Nørgaard Charlotte Rosenstock Charlotte Rosenstock Data indsamlet Dataindsamling påbegyndt Dataindsamling påbegyndt - I gangværende. 2 patienter inkluderet. Publikationsliste 29 Berlac PA, Meisler R. Traumevisitation i Nordsjælland før og efter indsættelse af akutlægebil. Ugeskr Læger. 29 Aug 31;171(36): Claudius C, Garvey LH, Viby-Mogensen J. The undesirable effects of neuromuscular blocking drugs. Anaesthesia 29 (suppl. 1) Claudius C, Gätke MR. Sugammadex - et nyt lægemiddel til revertering af neuromuskulær blokade. Ugeskr Læger 29;171(13):191. Egerod I, Christensen D. Analysis of patient diaries in Danish ICUs: A narrative approach. Intensive Crit Care Nurs. 29 Oct;25(5): Lundstrøm LH, Møller AM, Rosenstock C, Astrup G, Gätke MR, Wetterslev J. Avoidance of neuromuscular blocking agents may increase the risk of difficult tracheal intubation: a cohort study of 13,812 consecutive adult patients recorded in the Danish Anaesthesia Database. Br J Anaesth. 29 Aug;13(2): Lundstrøm LH, Møller AM, Rosenstock C, Astrup G, Gätke MR, Wetterslev J. A documented previous difficult tracheal intubation as a prognostic test for a subsequent difficult tracheal intubation in adults. Anaesthesia. 29 Oct;64(1): Lundstrøm LH, Møller AM, Rosenstock C, Astrup G, Wetterslev J. High body mass index is a weak predictor for difficult and failed tracheal intubation: a cohort study of 91,332 consecutive patients scheduled for direct laryngoscopy registered in the Danish Anaesthesia Database. Anesthesiology 29 Feb; 11(2): Side 2 af 61 Juni 21

Registrering af Anæstesi og andre ydelser DAD4

Registrering af Anæstesi og andre ydelser DAD4 Registrering af Anæstesi og andre ydelser DAD4 Start 01.02.2015 Anæstesiologisk Afdeling FKS, inkl. Dagklinikken Indhold Log på... 1 Registrering af Anæstesi... 3 Prioritering... 4 Præoperativ vurdering...

Læs mere

Vægt angives i kilo med højst en decimal. F.eks. 75,5 (altså brug komma og ikke punktum). Kendes vægten ikke angives dette med 999 i feltet.

Vægt angives i kilo med højst en decimal. F.eks. 75,5 (altså brug komma og ikke punktum). Kendes vægten ikke angives dette med 999 i feltet. Type tilsyn Her angives typen af tilsyn. Udover anæstesiologisk tilsyn som skal udfyldes før en anæstesi er der angivet en række andre tilsyn som kan registreres. Disse andre tilsyn indgår ikke i en indikator.

Læs mere

Ledelse og kultur Lederkonference. Oslo, februar 2012

Ledelse og kultur Lederkonference. Oslo, februar 2012 Ledelse og kultur Lederkonference Oslo, februar 2012 God ledelse giver god patientsikkerhed! Erfaringer fra en dansk patientsikkerhedskampagne Bente Ourø Rørth Vicedirektør Hillerød Hospital Danmark Hillerød

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

BØRN med brandsår optimering af smertebehandling fra traumecentret til ambulatorium Opgørelse af patientforløb efter ny smertebehandling

BØRN med brandsår optimering af smertebehandling fra traumecentret til ambulatorium Opgørelse af patientforløb efter ny smertebehandling BØRN med brandsår optimering af smertebehandling fra traumecentret til ambulatorium Opgørelse af patientforløb efter ny smertebehandling Indholdsfortegnelse Kontaktpersoner i de enkelte afsnit:... Fejl!

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI Regionernes Databasedag København 8. april 2015 Henrik Stig Jørgensen Ledende Overlæge Nordsjællands Hospital, Kirurgisk

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Nordsjællands Hospital Anæstesiologisk Afdeling Kan vi lære af dette hjertestop?

Nordsjællands Hospital Anæstesiologisk Afdeling Kan vi lære af dette hjertestop? Anæstesiologisk Afdeling Kan vi lære af dette hjertestop? Mette Østergaard Ovl. Intensiv Afsnit 0531/0633 1 TOKS BOS EWS 2 EWS algoritme i simpel version EWS Handling ved stigende EWS 0 Mål x 2 per døgn

Læs mere

Titel Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter

Titel Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter Udgiver: SP WORKFLOW ID: Dokumenttype Vejledning DDKM: Version: Forfattere SFR Anæstesiologi og Intensiv Terapi Region H Fagligt ansvarlig: SFR Region H og SFR Region Sj Godkendt: Revisionsdato: Søgeord:

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt.

Overlevelseschancerne er angiveligt højere, hvis disse kerneydelser gives hurtigt. Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666080 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 17018021 Sagsbeh..: CLUN Spørgsmål

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN OG UDVIKLING ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler 2011 Elektronisk kommunikation: Epikriser Adviser Henvisninger Genoptræningsplaner Periode januar

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Kvalitetsstrategi 2011-2014

Kvalitetsstrategi 2011-2014 Kvalitetsstrategi 2011-2014 Fire indsatser om Patientsikkerhed www.centerforkvalitet.dk Baggrundsmateriale til Sygehusledelsesseminar 5-6. marts 2012 1. WHO s»sikker Kirurgi Tjekliste«Målsætning WHO-tjeklisten

Læs mere

Arbejdsgange i Cetrea Surgical Ortopædkirurgien

Arbejdsgange i Cetrea Surgical Ortopædkirurgien Arbejdsgange i Cetrea Surgical Ortopædkirurgien Nedenstående arbejdsgangsaftaler er udarbejdet som vejledning og instruks for anvendelse af Cetrea Surgical, som planlægnings- og informationsværktøj til

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007. Overlæge Ortopædkirurgisk Afd. M Bispebjerg Hospital.

Læs mere

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 25-03-2017 Opfyldelse

Læs mere

Nordsjællands Hospital. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015

Nordsjællands Hospital. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Nordsjællands Hospital Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Hvem er vi? Ina Dyrdal Afd. Sygepl. Bjarne Myrup Overlæge Inger Briand Led. oversygepl. Kasper Larsen Afd. radiograf Camilla

Læs mere

Dagkirurgi. Erfaringer fra Region H

Dagkirurgi. Erfaringer fra Region H Dagkirurgi Erfaringer fra Region H Claus Munk Jensen ledende overlæge Ortopædkirurgisk afdeling Gentofte Hospital claus.munk.jensen@regionh.dk Disposition Status for dagkirurgi i RegionH. Udvikling og

Læs mere

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Sygehus Vendsyssel Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 01-11-2013 Gyldig til: 26-12-2016 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 100,00% 100,00% 91,49%

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) #  "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her:

Årsrapporten for Dansk Intensiv Database omfatter perioden fra 1. juli juni 2014 er tilgængelig i sin helhed her: INDSTILLING FRA DET SUNDHEDSFAGLIGE RÅD FOR ANÆSTESIOLOGI TIL VICE- DIREKTØRKREDSEN/REGION HOVEDSTADEN VEDR. OPFØLGNING PÅ ÅRSRAP- PORTEN 2012 DANSK INTENSIV DATABASE d. 15.5.2015 Årsrapport 2014 Intensiv

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD tidligere Struktureret ansøgningsskema Baseret på de 7 lægeroller + CV Veldefineret pointtildeling Skriftlig begrundet motivation for ansøgningen

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl.

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012 Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 17 Medlemmer: Kirsten Lee

Læs mere

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007.

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

OPVÅGNINGSFORLØBET og DEN POSTOPERATIVE SCORE

OPVÅGNINGSFORLØBET og DEN POSTOPERATIVE SCORE OPVÅGNINGSFORLØBET og DEN POSTOPERATIVE SCORE Introduktion til opvågningsforløb for nyansatte sygeplejersker i HOC F O K U S N E T V Æ R K Torsdag den 27. april 2017 Afdelingssygeplejerske Astrid Weltzer.

Læs mere

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Rapport over baggrund, formål, metode, registrering og perspektiv Kilde: www.fhi.no Rapport udarbejdet af Infektionshygiejnisk Enhed

Læs mere

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 Fredag d. 13. maj Kl. 8.00 15.00 Emil Aarestrup Forelæsninger Pauser og frokost indlagt Mandag d. 16. maj Kl. 8.00 11.10 15. st. aud Forelæsninger

Læs mere

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Titel: Regional anaesthesia of the cutaneus nerves of the hip - Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Forfattere SFR Anæstesi Region H. Fagligt ansvarlig: SFR Anæstesi Region H og Sjælland

Forfattere SFR Anæstesi Region H. Fagligt ansvarlig: SFR Anæstesi Region H og Sjælland Udgiver: SP WORKFLOW ID: Dokumenttype DDKM: Version: Forfattere SFR Anæstesi Region H Fagligt ansvarlig: SFR Anæstesi Region H og Sjælland Godkendt: Revisionsdato: Søgeord: præmedicinering, præ, vurdering,

Læs mere

Hvorfor mortalitetsanalyser? Torben Mogensen, vicedirektør Hvidovre Hospital

Hvorfor mortalitetsanalyser? Torben Mogensen, vicedirektør Hvidovre Hospital Hvorfor mortalitetsanalyser? Torben Mogensen, vicedirektør Hvidovre Hospital FORMÅL At lære af de gode patientforløb At påvise eventuelle utilsigtede hændelser At få inspiration til forbedringer At vurdere

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Torsdag den 24. maj 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret lokale 12 Mødet slut kl. 19 Møde nr.

Læs mere

Liste 1. 1) Andel ajourførte FMK ved udskrivelse 2) Andel ajourførte FMK ved ambulante besøg

Liste 1. 1) Andel ajourførte FMK ved udskrivelse 2) Andel ajourførte FMK ved ambulante besøg Liste 1 1 Mobilt Akutsystem 1) Antal uventede hjertestopkald 2) Andel korrekt udførte relevante basisobservationer 3) Andel korrekt udført basisobservation, udregnet kritisk score og relevant handling.

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014 Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer Introduktion Juni 2014 Baggrund for ændringerne Akut Kirurgidatabasen (tidligere NIP-Kirurgi) er en af de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler

Aleris-Hamlet Hospitaler Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 19-02-2014 Aleris-Hamlet Hospitaler Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 22-08-2013 Gyldig til: 16-10-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015

Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015 SSA staben Enhed: Modernisering og Kvalitet Sagsbeh.: Merete Larsen Dato:oktober 2015 Databilag til Status på I Sikre Hænder november 2015 Projektet I Sikre Hænder er et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening,

Læs mere

Kl på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1. Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue

Kl på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1. Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 21. april 2010 Kl. 16.30 på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1 Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue Møde nr. 3

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Oversigtstabel

Læs mere

Aktivitet i Akutafdelingen skadestuer og sengeafsnit

Aktivitet i Akutafdelingen skadestuer og sengeafsnit Hospitalsenheden Vest Administrationen Ledelsessekretariatet Gl. Landevej 1 DK-4 Herning Tel. +45 2 22 hec@ringamt.dk www.vest.rm.dk Aktivitet i Akutafdelingen 2 - skadestuer og sengeafsnit Indhold: 1.

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler 1 AKUT KIRURGIDATABASEN Forklaring til tabel: Antal patientforløb (nævner): Alle patienter, der opfylder inklusionskriterierne for indikatoren. Tæller: Patienter, som opfylder indikatoren. Uoplyst: Patienter

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Gastrointestinal endoskopi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital flow Storyboard LS4 9. 1. september 215 Hvem er vi? Kasper Larsen Afd. radiograf Ina Dyrdal Afd. Sygepl. Bjarne Myrup Overlæge Maibritt Vejrup Ledende overlæge Gry Rosenmai Afd.

Læs mere

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 15-01-2014 Hospitalet Valdemar A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-12-2013 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til

Læs mere

Sygehus Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 10-10-2013 Sygehus Sønderjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 17-05-2013 Gyldig til: 11-07-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Ventetid til operationer

Ventetid til operationer Kapitel 5 49 Ventetid til operationer Ventetid til behandling er en vigtig del i patienternes oplevelse af et velfungerende sundhedsvæsen og har været et politisk fokusområde igennem flere år. Som resultat

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Psykiatrien Region Sjælland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-06-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-08-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 02-12-2013 Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 07-11-2013 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Ledelsesinformation til klinisk kvalitetsstyring & EPJ

Ledelsesinformation til klinisk kvalitetsstyring & EPJ Data-drevet klinisk kvalitetsudvikling - den nødvendige ledelsesinformation Ledelsesinformation til klinisk kvalitetsstyring & EPJ Johan Kjærgaard, ledende overlæge Kvalitet 1 klinisk 1 kvalitetsstyring

Læs mere

Nørmark Privathospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Nørmark Privathospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Nørmark Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-08-2015 Gyldig til 06-10-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 06-03-2014 Gyldig til: 30-04-2017

Læs mere

Herning, Med. afd. B. Herning Kir. afd * 71* * * 74* 78* *

Herning, Med. afd. B. Herning Kir. afd * 71* * * 74* 78* * Regionshuset Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Bilag til dagsordenspunkt vedr. kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår (akut

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold:

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold: JANUAR 2015 ÅRGANG 4 NYHEDSBREV 1 Indhold: Dansk Patientsikkerhedsdatabase Hvad skal der ske i 2015? Opgørelser fra 2014 Udmeldinger siden sidst Om Læringsenheden Hvad skal der ske i 2015? Patientombuddets

Læs mere

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer PrivatHospitalet Danmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-12-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 20-11-2013 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 97,60% 91,84% 88,24%

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Endoskopiklinikken Århus A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken)

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 16-09-2015 MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-04-2015

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Øjenlægernes Hus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018

Øjenlægernes Hus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 14-10-2015 Øjenlægernes Hus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. 1.2 Overordnet

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Afdelingstype,organisation og struktur 3 1.2. Overordnet

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Aarhus Universitetshospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-02-2014 Gyldig til: 24-04-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 03-12-2014 Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 20-06-2014 Gyldig til: 14-08-2017

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 10.

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2014 Sygehus Thy-Mors Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-11-2013 Gyldig til: 22-01-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ optimering

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Notat Bilag 2: Analysevariabler

Læs mere

Rapport Opgørelse af 17 konsekutive patientforløb med monotraume columna fraktur og stabiliserende operation

Rapport Opgørelse af 17 konsekutive patientforløb med monotraume columna fraktur og stabiliserende operation Rapport Opgørelse af 17 konsekutive patientforløb med monotraume columna fraktur og stabiliserende operation Aug 2010 - April 2011 Indledning: En sufficient døgndækkende procedure-specifik smerte- og kvalmebehandling

Læs mere