Årsrapport for Anæstesiologisk Afdeling 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for Anæstesiologisk Afdeling 2009"

Transkript

1 Årsrapport for Anæstesiologisk 29 Juni 21

2 Anæstesiologisk Årsrapport 29 Side 2 af 61 Juni 21

3 Årsrapport 29 Anæstesiologisk Indholdsfortegnelse Forord... 4 Om afdelingens databaser og årsrapporter... 5 Anæstesi og operation - Topica... 5 Intensiv medicinsk terapi - CIS... 5 Præhospital terapi - ALB... 6 Sterilcentraler - T-DOK... 8 Orbit... 9 Vision Hvad er en styringsindikator?...11 Hvorfor anvende styringsindikatorer?...11 Hvilke styringsindikatorer?...11 sspecifikke SIK...11 SIK 1 SIK SIK 5 SIK Kvalitet og patientsikkerhed...15 Kvalitetsarbejdet...15 Sikkerhed...15 Kerneårsagsanalyser...17 Mortalitetsanalyse...18 Forskningsenhed...19 Anæstesi, definitioner...21 Antal procedurer i Antal operative procedurer uden anæstesi...22 Antal operative procedurer med anæstesi...22 Antal procedurer med og uden anæstesi...22 Samlet antal ydelser akut/elektiv med anæstesi samt eksterne ydelser...22 Alle ydelser...22 Patienterne...23 Aldersfordeling...23 BMI...24 ASA Score...25 Anæstesierne...26 Tidsforbrug ved gennemførte procedurer...28 Total antal procedurer, sum proceduretid og anæstesitid...29 Proceduretid i forhold til anæstesitid...29 Antal elektive og akutte procedurer med anæstesi aktivitet fordelt på måneder...29 Historik / udvikling Hillerød...31 Historik / udvikling Helsingør...32 Historik / udvikling Frederikssund...33 Top 1 operationer...34 Andre ydelser - med og uden anæstesi...35 Ydelser uden generel eller regional anæstesi...35 Eksterne ydelser...36 Hjertestop, MAT og Traumekald...37 Hertestop...37 MAT...39 Traumekald...4 Akut versus elektiv aktivitet...41 Fordeling af operationer - Hillerød, Helsingør og Frederikssund...41 Fordeling af operationer, Hillerød (med og uden anæstesi)...43 Fordeling af operationer, Helsingør (med og uden anæstesi)...44 Fordeling af operationer, Frederikssund (med og uden anæstesi)...45 Fordeling af operationer (med og uden anæstesi) på døgnet...46 Pædiatrisk anæstesi - børn i Anæstesiologisk...48 Antal akutte og elektive procedurer med og uden anæstesi Antal akutte og elektive procedurer med anæstesi Anæstesi og procedurer i dagkirurgisk afsnit...52 Opvågning...53 Postoperative smertetilsyn, opvågningsafsnit, Hillerød...56 Obstetrisk anæstesi - Hillerød...57 Hvor finder procedurerne sted?...58 Hvor finder anæstesierne sted?...58 Akutte operationer - vagtperiode og weekend...59 Juni 21 Side 3 af 61

4 Anæstesiologisk Årsrapport 29 Forord I 29 gennemgik Anæstesiologisk de sidste af en lang række ændringer på registreringsområdet. I december kom Frederikssund og Helsingør med på Orbit og ved årsskiftet gik hele afdelingen fra Topica til DAD III. Det har været endnu et par spændende fødsler, som vanligt ikke uden et betydeligt og indimellem også ret smertefuldt ve-arbejde. Vi tror til gengæld, at slutproduktet bliver rigtig godt og vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, der har været involveret. Nøglepersonerne og frontløberne, der ydede en kæmpeindsats og bar de sidste projekter igennem. Registreringsnøglepersonerne, der sikrer, at data hele tiden er så korrekte og gode som muligt og ikke mindst DIG, der hver dag bidrager med indtastning af data. Der er ingen tvivl om, at dataindsamling fylder meget, også i Anæstesiologisk. Indimellem sidder nogle sikkert med en oplevelse af, at det fylder lige vel meget, og udbyttet ikke står mål med indsatsen. En oplevelse, der forstærkes, hvis man ikke tydeligt kan se, hvordan data anvendes. Nu er vi så faktisk ved at være i mål, der er styr på data i alle hjørner af afdelingen. Vi har produktet - data i stride strømme - nu skal vi til at blive bedre til at anvende dem på den rigtige måde, give feedback og udnytte data til fortsat at forbedre kvaliteten og sikkerheden i patientbehandlingen. Det kan vi gøre på flere måder. Årsrapporten du sidder med nu, og de årsrapporter der udarbejdes i de enkelte afsnit er én måde. en rapporterer nu rutinemæssigt data til to store landsdækkende databaser (Anæstesi i DAD III og Intensiv terapi i DID) her kommer vi i stadig højere grad til at sammenligne os med andre afdelinger i Danmark, det bliver en ny måde at anvende data på. Vi kommer til at sætte yderligere fokus på patientsikkerheden gennem utilsigtede hændelser, observerede patientskader og kerneårsagsanalyser her er der ingen tvivl om nødvendigheden af feedback, og heller ikke uenighed om, at vi stadig kan forbedre os. Så er der den kommende akkreditering med Den Danske Kvalitetsmodel og JCI, som ganske vist først står for døren i 211, men allerede i 21 vil præge hverdagen. Endelig søsatte vi en stribe af de såkaldte styringsindikatorer (SIK) i starten af 21. Så rapporten for 29 er ikke kun en traditionel årsopgørelse, rapporten ser mindst lige så meget fremad mod de kommende år og de opgaver og udfordringer, vi står overfor. Som det burde være alle bekendt, har hospitalet en klar målsætning for 212: for alle patientforløb, skal vi være det bedste akuthospital. Som det vil fremgå af nærværende rapport, er vi i Anæstesiologisk allerede godt på vej til at opfylde vores del af aftalen og på de områder vi stadig mangler lidt, kan vi fremlægge en god plan for de kommende års arbejde. Tak til fotograferne Kresten Scheel og Anders Rasmussen, AV-afdelingen, der har leveret en meget stor del af fotomaterialet samt været behjælpelige med trykning og indbinding. Desuden tak til fotograf Lars E. Andersen, der har stillet enkelte fotos til rådighed. Rapporten var ikke blevet til uden sekretær Birgit Jensen så enkelt er det. Karin Majgaard Kristian Antonsen Side 4 af 61 Juni 21

5 Årsrapport 29 Anæstesiologisk Om afdelingens databaser og årsrapporter 29 har i registreringssammenhæng været præget af konsolidering af de databaser, vi har etableret de seneste år og ved året afslutning skift til nye databaser på en række områder. Der registreres data på fire områder: Sterilcentralerne, operations- og anæstesiafsnit, intensivafsnit og akutlægebilen. Anæstesi og operation - Topica Topica-databasen er beregnet til registrering af ydelser ved operation og anæstesi. Siden 27 har vi haft valide, årsdækkende opgørelser af al aktivitet relateret til anæstesi- og operationsområdet. Nærværende årsrapport fokuserer primært på dette område. Der er tillige udarbejdet årsrapport separat for afsnittet i Helsingør (IntraNord - Anæstesiologisk - Om afdelingen - Nøgletal / Årsrapporter - Årsrapporter 29). Intensiv medicinsk terapi - CIS CIS - Critical Informations System, har siden sommeren 27 været i drift på alle tre intensivafsnit. Der er udgivet separate årsrapporter fra alle tre afsnit, de findes på IntraNord (IntraNord - Anæstesiologisk - Om afdelingen - Nøgletal / Årsrapporter - Årsrapporter 29). Nøgletallene for intensiv terapi er antallet af patientforløb. I 29 behandlede afsnittet i Hillerød i alt 621 patienter (2.683 sengedage), heraf blev 334 (53,8 %) behandlet med invasiv ventilation svarende til respiratordøgn eller en gennemsnitlig respiratortid på 4,1 dage. 11 patienter blev behandlet med non-invasiv ventilation. For Helsingør var tallene 213 patienter med 914 sengedage, 79 patienter blev behandlet med invasiv og 68 patienter med noninvasiv ventilation. På Frederikssund behandledes 314 patienter, heraf 46 patienter med invasiv og 115 patienter med non-invasiv ventilation. Afsnittene i Helsingør og Frederikssund har tillige opvågningsfunktion udenfor normal dagarbejdstid, og har der en blanding af egentlige intensive sengepladser og intermediær/opvågningspladser. Et andet væsentligt kvalitetsparameter er antallet af pladsbetingede overflytninger. I 29 flyttede vi knap 6 patienter på pladsindikation, flertallet af disse flytninger, 42, fandt sted internt mellem de tre afsnit. Opvågningen på Hillerød blev anvendt som bufferafdeling for i alt 45 intensiv patienter i 48 indlæggelsesdøgn. Juni 21 Side 5 af 61

6 Anæstesiologisk Årsrapport 29 Præhospital terapi - ALB De præhospitale ydelser registreres i præhospital registreringsdatabasen. Årsrapport for 29 kan findes på IntraNord. (IntraNord - Anæstesiologisk - Om afdelingen - Nøgletal / Årsrapporter - Årsrapporter 29). Lægebilen kørte 4.52 udrykninger i 29, heraf 399 ledsagede transporter. Median indsatstiden i Planlægningsområde Nord er ca minutter (15 minutter responstid, 15 minutter "on-scene" og 15-3 minutters transport til lokalt hospital/tertiært hospital). Indsatstiden ved interhospitale transporter er median 45 minutter. De væsentligste grup- per (hhv. sygdom og ulykke) ved udrykning er an- givet i nedenstående tabeller. Tabel Ændring Opgaver % - opgaver pr. døgn 11,1 9,7 15% Missioner % Udrykninger % Patientkontakter % ALB transporter ,4% PM transporter (arr. af ALB) % I alt antal transporter (ALB + PM) % Tlf rådgivning (underrapporteret..) % Afmeldte % Responstid median 13 min 13 min Responstid 1 9 % 5 21 min 5 2 min Indsatstid median 36 min 35 min Indsatstid 1 9 % 18 8 min min Opgaver: Udrykninger + ALB transport + PM transport + tlf. rådgivning Missioner: Opgaver minus telefonrådgivning og PM-transport Udrykninger: Skarpe missioner minus transportledsagelse PM transport: Organisering af transport med PM ledsagelse Tlf. rådgivning: Telefonisk rådgivning / konference af ambulancepersonale Alarmering (ulykker) Medicinsk Ulykker Vold Selvmord Uoplyst / andet Figur 1 Side 6 af 61 Juni 21

7 Årsrapport 29 Anæstesiologisk Alarmering (sygdom) Sygd. i kranspulsårer Bevidstløshed Slagtilfælde Hjertesvigt Lungebetændelse Insulintillfælde KOL Figur 2 Fysisk tilskadekomst Hovedtraumer Brud på arme og ben Skud og stiklæsioner Isolerede kropslæsioner M ultitraumer Brandsår Figur 3 Tabel 2 Hjertestop Ændring I alt % Behandlede hjertestop 186 (89 %) 191 (9 %) -3% Genoplivet 54 (29 %) 43 (22,5 %) 7% Heraf udskrevet i live % af alle genoplivede 43% 42% 1% % af alle behandlede 12% 9% 3% Heraf døde på hospital 31 (57 %) 25 (58 %) -1% Ikke genoplivet trods behandling 132 (71 %) 148 (77,5 %) -7% Tabel 3 Konsekvens af behandling Ændring Færdigbehandlet på stedet 281 (13 %) 28 (15 %) - 2 % af samlet Indl. uden ledsagelse (55 %) 1.62 (56 %) - 1 % af samlet Indl. med ledsagelse 679 (32 %) 558 (29 %) + 3 % af samlet I alt (1 %) 1.9 (1 %) + 12 % i alt Juni 21 Side 7 af 61

8 Anæstesiologisk Årsrapport 29 Sterilcentraler - T-DOK Produktionen i sterilcentralerne er afgørende for afdelingens og hospitalernes drift. Sterilcentralerne betjener alle operationsafsnit og sengeafsnit inkl. afsnittene i Hørsholm, hvor utensilier med mere steriliseres i Helsingør. I Hillerød er der etableret 3 nye autoklaver i efteråret 29. I Tabel 4 er det i oversigt anført, hvor meget der produceres i de tre sterilcentraler. Antal pakkede bakker Antal enkeltpakkede instrumenter Antal pakkede engangsprodukter Produktion på sterilområdet Tabel 4 Antal autoklavekørsler Hillerød Helsingør Frederikssund Total Side 8 af 61 Juni 21

9 Årsrapport 29 Anæstesiologisk Orbit Orbit, elektronisk booking og afvikling af operationsprogrammet, blev implementeret på Hillerød i 28 og på Frederikssund og Helsingør i 29. Hele afdelingen benytter således Orbit i den daglige arbejdsplanlægning. Systemet har nu været i drift i mere end et halvt år, vi har allerede fået et bedre overblik og vi er nu så småt begyndt at udvikle og anvende selve uddata-delen. Figur 4 Som en del af visionsarbejdet i Vision 212 indgår der en række afdelingsspecifikke og tværgående styringsindikatorer (SIK), hvor datagrundlaget ligger i Orbit. SIK vedr. ventetid på akut operation omtales andetsteds (side 13). SIK vedr. aflysningsfrekvens på elektive operationer er ved at blive udarbejdet. I Tabel 5 og Tabel 6 angives eksempelvis aflysningsfrekvenser dels totalt og dels i relation til specialer og afsnit. Bag tallene gemmer der sig en række forklaringer, der ikke umiddelbart fremgår - vi forventer, vi i løbet af 21 kan justere registreringen af aflysninger, så vi får et mere retvisende billede af dette område. Juni 21 Side 9 af 61

10 Anæstesiologisk Årsrapport 29 Aflysninger i 29, Hillerød Hospital, elektive forløb Tabel 5 Sygehusrelaterede aflysninger Patientrelaterede aflysninger Andre årsager Aflyst i alt Operationer i alt Operationer i alt (aflyste og udførte) Sygehusrelaterede aflysninger (%) Patientrelaterede aflysninger (%) Andre årsager i % Aflyste operationer i % Januar ,62% 12,82% 3,42% 2,85% Februar ,44% 9,27% 4,83% 18,53% Marts ,3% 12,87% 4,3% 2,93% April ,46% 12,66% 4,46% 21,57% Maj ,4% 15,58% 3,85% 23,46% Juni ,99% 15,31% 1,91% 21,21% Juli ,36% 11,48% 2,52% 17,37% August ,2% 13,88% 3,2% 2,93% September ,62% 17,41% 1,81% 22,84% Oktober ,81% 16,25% 1,66% 21,72% November ,28% 14,75% 1,9% 21,12% December ,39% 13,55% 1,2% 18,13% Samlet ,9% 13,82% 2,82% 2,72% Aflysninger i december 29, Hillerød Hospital, elektive forløb Tabel 6 Sygehusrelaterede aflysninger Patientrelaterede aflysninger Andre årsager Aflyst i alt Operationer i alt Operationer i alt (aflyste og udførte) Sygehusrelaterede aflysninger (%) Patientrelaterede aflysninger (%) Andre årsager i % Aflyste operationer i % Afd. C ,32% 15,83%,% 2,14% Afd. G ,45% 4,55%,91% 1,91% Afd. K ,% 2,63%,% 2,63% Afd. O ,43% 12,86% 2,86% 17,14% Andet ,25% 12,5%,% 18,75% Dagkir ,33% 22,48% 2,33% 27,13% Samlet ,39% 13,55% 1,2% 18,13% Side 1 af 61 Juni 21

11 Årsrapport 29 Anæstesiologisk Vision 212 Som bekendt arbejdes der i en række forskellige spor (patientforløb, medarbejdere, ledelse, styring og fysiske rammer) for at indfri ambitionen om at blive det bedste akut hospital for alle patientforløb i 212. Det er et stort og meget omfattende projekt nedenfor præsenterer vi arbejdet i ét af sporene, hvor de data, alle genererer i dagligdagen, anvendes fremadrettet forhåbentlig med bedre kvalitet i patientforløbene som resultat. Hvad er en styringsindikator? Styringsindikatorer (herefter SIK) er et nyt begreb, vi kommer til at stifte bekendtskab med i 21 og i årene fremefter. SIK indgår i styringssporet i forbindelse med Vision 212, og Anæstesiologisk har siden oktober deltaget i et pilotprojekt omkring SIK. Ved indgangen til 21 begyndte vi at rulle pilotprojektet ud i afdelingen. Alle SIK har en direkte relation til Vision 212 og de tilstande, vi ønsker at opnå i forbindelse med dette arbejde. I hver SIK opstilles et mål, der skal opnås eller gennemføres indenfor en given tidsperiode og hospitalet/afdelingen forsøger så at styre indsatsen, således at målet nås. Hvorfor anvende styringsindikatorer? SIK fjerner ikke fokus fra økonomien, der ellers fylder meget i hverdagen, men forsøger også at stille skarpt på andre elementer af hospitalsdrift end det rent økonomiske. Man kan betragte det som et mere balanceret og fremadrettet styresystem nogle anvender ligefrem betegnelsen balanced scorecard om SIK. Balanceret netop fordi man forsøger at styre efter andet end blot den økonomiske bundlinje, for eksempel den sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet. Hvilke styringsindikatorer? Hver afdeling vil have 15-2 SIK. Heraf vil godt halvdelen være tværgående eller hospitalsspecifikke, de resterende vil være rent afdelingsspecifikke. Her beskriver vi primært de afdelingsspecifikke SIK og nævner kun kort de hospitalsspecifikke SIK. Det vi har forsøgt, især ved de afdelingsspecifikke, er at skabe en samling SIK, der giver så god sundhedsfaglig mening som overhovedet muligt. Samtidig har det været et krav, at data til SIK kan fremskaffes med en rimelig arbejdsindsats det vil sige, at data helst skal være tilgængelige indenfor de systemer, vi allerede anvender. sspecifikke SIK Vi har foreløbig beskrevet syv afdelingsspecifikke SIK SIK 1 Anæstesi Præoperativ risikovurdering SIK 2 Anæstesi Komplikationer i forbindelse med anæstesi SIK 3 Anæstesi Komplikationer i forbindelse med regional anæstesi SIK 4 Opvågning Opvågningsforløb efter anæstesi SIK 5 Operation Ventetid på akut operation SIK 6 Utilsigtede hændelser (UTH) SIK 7 Intensiv Ventilator associeret pneumoni (VAP) Juni 21 Side 11 af 61

12 Anæstesiologisk Årsrapport 29 SIK 1 SIK 4 De fire første SIK er alle baseret på data fra Dansk Anæstesi database, DAD. I DAD indgår data fra omkring 75 % af danske anæstesi afdelinger. I DAD har man udvalgt 2 områder, hvor den enkelte afdeling måles op imod et nationalt gennemsnit. Af disse har vi udvalgt fire og i udgangspunktet vedtaget, at vi som baseline (21) vil ligge på (eller bedre end) det nationale gennemsnit. I de kommende år vil vi så yderligere forbedre denne placering. En væsentlig forudsætning herfor er øget fokus på registreringspraksis jf. de vejledninger der er udarbejdet i forbindelse med introduktionen af DAD. SIK 1 - Præoperativ vurdering Heri indgår vurdering af ASA score og luftvejsforhold samt beskrivelse af tobaks- og alkoholanamnese. De fleste er enige om, at det, med forskellig vægt, er essentielle faktorer i forhold til planlægning af anæstesi, men i øjeblikket (Topica-data) har vi komplette oplysninger for omkring 6 % af anæstesierne. Hvis vi skal nå målet for 21, skal vi op over 7 % (og over 9 % i 212), så der skal arbejdes med registreringspraksis. Et væsentligt punkt i DAD er felterne ukendt ved tobak/alkohol; hvis de anvendes, tæller det som en inkomplet risikovurdering. Derfor skal disse felter ikke benyttes undtagen i de få tilfælde, hvor man reelt ikke kan opnå oplysninger. SIK 2 - Komplikationer i forbindelse med anæstesi Heri beskrives frekvensen af komplikationer i forbindelse med anæstesiforløbet. Vi kender ikke vores baseline, men har i udgangspunktet valgt, at vi bør kunne ligge på et niveau der svarer til det nationale gennemsnit (komplikationer ved 5 % af anæstesierne). Definitionerne af komplikationer er angivet i DAD det vigtige her er at fokusere på registreringspraksis. Det vil sige, at de anæstetister, der er involveret i det enkelte forløb, i fællesskab afklarer, om der har været komplikationer eller ej. SIK 3 - Komplikationer i forbindelse med regional anæstesi Heri beskrives frekvensen af komplikationer i forbindelse med regional anæstesi. Vi kender ikke vores baseline, men har i udgangspunktet valgt, at vi bør kunne ligge på et niveau der svarer til det nationale gennemsnit (komplikationer ved ca. 15 % af de regionale anæstesier). Definitionerne af komplikationer er angivet i DAD. Igen er det vigtigt at fokusere på registreringspraksis, og at vurderingen foretages af alle anæstetister involveret i forløbet. SIK 4 - Andel af patienter der ved udskrivelse opfylder DASAIMs udskrivningskriterier I denne SIK indgår alle opvågningsforløb (intensiv og central opvågning) for patienter over 14 år. Der fokuseres på, i hvilken grad vi er i stand til at udskrive patienter i en tilstand, hvor de opfylder alle DASAIMs udskrivningskriterier. Vi kender ikke vores baseline, men har valgt det nationale gennemsnit på 96 % som udgangspunkt i 21. Side 12 af 61 Juni 21

13 Årsrapport 29 Anæstesiologisk SIK 5 SIK 7 SIK 5 - Ventetid på akut operation Et væsentligt element i Vision 212 er at reducere al ventetid, der er sundhedsfagligt ubegrundet. Med denne SIK ønsker vi at sætte fokus på ventetid på akut operation, fra indikationen er stillet, til operationen påbegyndes. I første omgang starter vi med patienter med hoftenær fraktur, fordi vi har baseline data i forbindelse med NIP (Nationalt Indikator Projekt) på denne patientgruppe - senere er det planen at brede denne SIK til andre akutte patientgrupper. I 21 skal > 6 % af patienter med hoftefraktur opereres inden 24 timer, tallet skal stige til 7 % hhv. 8 % de næste to år. Ventetid på hoftefraktur kan trækkes via Orbit. Vi er bevidste om, at forhold uden for Anæstesiologisk kan spille en rolle for ventetiden - det må vi så analysere nærmere, når/hvis det viser sig at være en betydende faktor. SIK 6 - Antal rapporterede utilsigtede hændelser (UTH) Formålet med denne SIK er at sætte fokus på UTH og den måde, vi rapporterer på. Det antages, at kun omkring 15-2 % af de reelt indtrufne utilsigtede hændelser rapporteres derfor repræsenterer de kun toppen af isbjerget. Hvis vi skal forbedre os i forhold til patientsikkerheden, skal vi blandt andet øge antallet af rapporterede UTH samt øge feedback og synliggøre, at hver eneste UTH fører til en eller anden form for handling. Fokus skal være læring ikke en fejlkultur. UTH rapporteres nu elektronisk, men afdelingen har samtidig en lokal database, hvor alle UTH er tilgængelige, og hvor det er muligt at følge, hvilke handlinger den enkelte UTH fører til. Baseline for 28 var 252 hændelser det er ambitionen, at hændelsesrapporteringen øges med 1 % årligt de næste tre år. SIK 7 - Frekvens af ventilator associeret pneumoni (VAP) I forbindelse med Operation Life indførte vi en række tiltag, der skulle reducere varigheden af respiratorbehandling mest muligt. Det egentlige mål med pakken var at reducere frekvensen af VAP, fordi der er en direkte sammenhæng mellem intubationstid og risiko for VAP. Vi har hidtil ikke monitoreret frekvensen af VAP, og kender derfor ikke vores baseline i afdelingen. Derfor arbejder vi på at skaffe baseline data til målfastsættelse af denne SIK. VAP defineres efter en række kriterier (ny pneumoni + CPIS score > 6) hos patienter, der har været intuberet mere end 48 timer. Registrering foregår via CIS, hvor relevante patienter dagligt scores med henblik på eventuel VAP. Det var de syv afdelingsspecifikke SIK. De belyser udvalgte områder af afdelingens drift, mens andre (for eksempel lægebil og sterilcentral) i første omgang kommer lidt mindre i fokus. Det var et valg, vi måtte træffe. I 21 skal vi først og fremmest lære at anvende SIK på den mest optimale måde. Hvad betyder det, når vi øger fokus på definerede områder, hvilken effekt har øget fokus og øget feedback? Er der andre SIK, der giver bedre mening? Skal vi udvide eller reducere antallet? Alt dette får vi forhåbentlig svar på det kommende år. Samtidig skal vi i løbet af efteråret (21) i gang med at arbejde mere indgående med de hospitalsspecifikke SIK, der går på tværs af afdelingerne. Eksempler på tværgående SIK: - andel af aflyste behandlinger (herunder andel af aflyste operationer data genereres via Orbit) - antal af videnskabelige publikationer Juni 21 Side 13 af 61

14 Anæstesiologisk Årsrapport 29 - sygefravær for de enkelte faggrupper (via Silkeborg Data) - behandlingsplaner og epikriser udfærdiget indenfor givne tidsrammer (især relevant for intensiv) - mortalitet (HSMR for hospitalet) - økonomistyring (som sagt det er en vigtig faktor, også i SIK projektet!) Sammenfattende står vi foran introduktionen af et nyt styringskoncept - i afdelingen og på hospitalsplan. Vi kender ikke facit for denne proces. Selvom vi forventer, at der skal foretages mange justeringer de kommende måneder, er vi også overbeviste om, at dette er et spændende skridt i retning af en styringsmodel, der kan give mening for alle i afdelingen. I takt med, at dokumentationsbølgen er rullet ind over os de senere år, har mange anført, at vi især måler på de ting, vi nu engang kan måle på uden smålig skelen til, om det giver god mening at foretage netop dén måling (tænk på stjernesystemet, spritdispensere mm). Vi synes, vi har fundet en række meget stærke og fagligt velbegrundede SIK som vi samtidig kan skaffe data på. Det er en væsentlig styrke og, håber vi, en god start. Vi tror ikke nødvendigvis, at vi har ramt fuldstændig plet i første forsøg nu må vi som afdeling teste vores første SIK og følge i hvilket omfang, det giver mening, på alle niveauer, og være åbne overfor diskussioner og evaluering det kommende år. Følg med i arbejdet med SIK i Anæstesiologisk og se de månedlige rapporter på IntraNord. Side 14 af 61 Juni 21

15 Årsrapport 29 Anæstesiologisk Kvalitet og patientsikkerhed Vi opfatter arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed som to sider af samme sag. Det er et område, som har højeste prioritet og i virkeligheden berører alle aspekter i forhold til vores ønske om at kunne levere den bedst mulige ydelse, hver gang og til hver eneste patient. Kvalitetsarbejdet I august 29 blev Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) officielt overleveret til de danske hospitaler. Det har betydet, at der nu målrettet bliver arbejdet hen imod akkreditering ved DDKM og Joint Commission International (JCI). Implementering af modellernes standarder sker via regionale og lokale vejledninger. Vi har i 29 arbejdet med en forbedret struktur af afdelingens egne vejledninger og instrukser, således er der udkommet en overordnet vejledning om Børn og anæstesi. På samme måde vil vi samle en overordnet vejledning for: Anæstesi til patienter på Øre-Næse-Hals en Anæstesi til gynækologiske indgreb Anæstesi og blok til ortopædkirurgiske indgreb Respiratorbehandling Hospitalets fremadrettede arbejde med kvalitet og patientsikkerhed er beskrevet i kvalitetsstrategi samt kvalitetshandleplan 21, begge dokumenter kan læses på og downloades fra IntraNord (kvalitetsstrategi og kvalitetshandleplan). I forbindelse med den såkaldte akkrediteringsuddannelse, som alle mellemledere og NØP er blev tilbudt i april og juni 21, vil en handleplan for Anæstesiologisk blive udarbejdet. Sikkerhed Der blev i alt rapporteret 255 utilsigtede hændelser i 29, i forhold til 252 i 28. Som beskrevet på side 11 har Anæstesiologisk i 29 været pilot afdeling for udarbejdelse af afdelingsspecifikke styringsindikatorer (SIK). En af disse SIK omhandler UTH, hvor der stiles mod en stigning i antallet af rapporterede utilsigtede hændelser med 1 % pr. år til og med år 212. Derudover vil vi fremadrettet i år 21, afledt af denne SIK, udkomme med 4 årlige kvartalsrapporter med brug af data fra DPSD og afdelingens lokale database. Se rapporterne på IntraNord. Lokal database Anæstesiologisk Afd..LNK Utilsigtede Hændelser - Rapportering.lnk Juni 21 Side 15 af 61

16 Anæstesiologisk Årsrapport 29 Alle typer hændelser (apparatur, medicin, organisatorisk, procedure, samarbejde/kommunikation) fordelt på afsnit for hele år 29: Figur 5 Hændelserne fordelt inden for specialer og kategorier: Tabel 7 Fordeling efter score, alle typer hændelser, hele år 29. Tabel 8 Side 16 af 61 Juni 21

17 Årsrapport 29 Anæstesiologisk Hitliste for de 4 hyppigst rapporterede hændelsestyper i 29: Tabel 9 1 Medicin administration 2 Postoperativ urinretention 3 Forkerte papirer i journalen 4 GIK drop Kerneårsagsanalyser Kerneårsagsanalyser foretages, når der har været tale om en alvorlig utilsigtet hændelse med faktuel eller potentiel dødelig udgang. Formålet er at undersøge baggrund og om muligt tilrettelægge en strategi for forebyggelse, så lignende hændelser fremover kan undgås. Anæstesiologisk har i 29 været involveret i følgende kerneårsagsanalyser: Kerneårsagsanalyse, hvor Anæstesiologisk var direkte involveret. Hændelsen omhandlede problemer med at få kirurgisk tilsyn til en gynækologisk patient. Derudover har Anæstesiologisk været involveret i én kerneårsagsanalyse i form af efterfølgende undervisning samt assistance fra ALB i forbindelse med selve hændelsen, men deltog ikke i selve analysen. Hændelsen drejede sig om en dårlig patient i Gynækologisk, der lå længe til observation for appendicit og blev opereret for perforeret appendicit. Juni 21 Side 17 af 61

18 Anæstesiologisk Årsrapport 29 Mortalitetsanalyse Anæstesiologisk har i 29 deltaget i arbejdet med mortalitetsanalyse. Du kan læse mere om mortalitetsanalyse på IntraNord, men i korte træk gennemgår man ved analysen journaler på afdøde patienter og undersøger om der i forløbet har været hændelser, der potentielt har kunnet påføre patienten utilsigtet skade. Redskabet der anvendes hedder Global Trigger Tool (GTT) og metoden vil formentlig blive udbredt til alle regionens hospitaler det kommende år. Vi har arbejdet med GTT og mortalitetsanalyse siden 28 og har nu en så omfattende datamængde, at det nu er muligt at definere en baseline i forhold til skader pr. 1. liggedøgn, data for ses i grafen. Medianen er 55,6, svarende til punkt nr. 17, men som det også fremgår med betydelige udsving. Periode 7-31 dækker 29. Figur 6 Antal Skader pr. 1 liggedage dages perioder Median Skader pr. 1. liggedøgn er blevet en hospitals SIK, og det regionale mål er en reduktion med 25 % i løbet af 3 år. Arbejdet med denne analyseform er endnu så ny, at vi gerne vil benytte resten af 21 til at fastlægge vores endelige baseline for antallet af patientskader pr. liggedøgn og i det hele taget blive skarpere til at tolke og anvende analyseresultaterne. Ved dataindsamlingen er det eksempelvis muligt at definere, hvilke skader der er flest af, og hvor der potentielt kan være mulighed for reduktion. Skaderne gradueres tillige (fra A til I) i forhold til deres alvorsgrad, hvor en I-skade er den alvorligste og kan have haft betydning for patientens død. Journaler, hvor der er fundet I-skader sendes retur til stamafdelingerne, som så har mulighed for at gennemgå journalen, med henblik på læring og eventuel forebyggelse. Side 18 af 61 Juni 21

19 Årsrapport 29 Anæstesiologisk Forskningsenhed Forskningsenheden ved Anæstesiologisk blev etableret i 27 med det formål at øge afdelingens indsats indenfor især den kliniske forskning. en er repræsenteret i hospitalets forskningsråd (ledende overlæge Kristian Antonsen og uddannelsesansvarlig sygeplejerske Doris Christensen). Overlæge Kai Lange er forskningsansvarlig overlæge og har det primære ansvar for udvikling og initiering af den overordnede forskningsstrategi med særligt fokus på etablering af Ph.d. forløb. I Tabel 1 angives i gangværende projekter. Forskningsoversigt Anæstesiologisk, Hillerød Hospital Tabel 1 Projekt Type Forventes afsluttet Venøse blodgasser mm hos akut Ph.d.-projekt Sommer 211 indlagte patienter -større tværfagligt projekt med deltagelse af flere afdelinger og etablering af akut database Evaluering af perifere nerveblokader med thermografi Selektive perifere nerveblokader og funktionel magnetic resonance imaging (fmri) af hjernen Evaluering af det sympatiske nervesystem med måling af blood-flow (MR-angio og doppler) i forbindelse med perifere nerveblokader Ultralyd af perifere vener hos (svært) overvægtige patienter Cefuroxim farmakokinetik Udvikling af ultralydsvejledte selektive skulderblokader Perioperativ blood management Syrebase-forhold og tryk-forhold ved respiratorbehandling Analyse af dagbøger for Intensiv patienter Deltagere Vejledere Status Charlotte Barfod Akutafdelingen Klinisk Biokemisk Kai Lange Morten Bestle Ph.d.-projekt Sommer 212 Semera Asghar Kai Lange Jørgen B Dahl Pilotprojekt -samarbejde med Glostrup. Har måske potentiale til at blive et større projekt Indgår i Semera Asghars ph.d.-projekt Ultimo 21 Primo 211 Semera Asghar Sohail Asghar, Glostrup Semera Asghar Sohail Asghar Enkeltstående projekt Efterår 21 Martin Skjønnemand Cecilie Fischer Ole M Hendriksen Astrid Lindekær Kai Lange Enkeltstående projekt -samarbejde med mikrobiologisk afd, Hillerød og SSI Ph.d.-projekt -involverer MRI og ultralyd samt klinisk sammenlignende studie Ph.d.-projekt -samarbejde med RH Gymnasieopgave Enkeltstående projekt Efterår 21 Ninna Bo Nielsen Martin Skjønnemand Dennis Schrøder Hansen Niels Frimodt-Møller Klaus Skovbo Jensen 3 år Semera Asghar Peter Nørgaard 3 år Maria Willer Meisner Astrid Nørgaard Rune Larsen Afsluttet dec Matthias Müller 29 Svendsen Inga Bogø Randi Lykke Hansen Kai Lange Henrik Larsson Kai Lange Jørgen B Dahl Kai Lange Kai Lange Niels Frimodt- Møller Kai Lange Jørgen B Dahl Kai Lange Kristian Antonsen Astrid Nørgaard Kai Lange Doris Christensen Ingrid Egerod Dataindsamling afsluttet. Databearbejdning påbegyndes Første manuskript indsendt. Dataindsamling til anden fase påbegyndt. Protokol godkendt Protokolfase Dataindsamling afsluttet. Manuskript under udarbejdelse. Dataindsamling afsluttet Protokoller godkendt, men på stand-by Idéfase Afsluttet Dataindsamling i gang Interview undersøgelse af dagbogens betydning for intensivpatienter Enkeltstående projekt Inga Bogø Randi Lykke Hansen Doris Christensen Ingrid Egerod Dataindsamling i gang Intensiv patienters helbredsstatus efter udskrivelse-3 sml SF36 undersøgelser Vasopressin V1-a receptor agonist til pt med septisk shock Enkeltstående projekt Inga Bogø Randi Lykke Hansen Multicenterus i samarbejde med Ferring PASS subgruppeanalyser Multicenterus Morten Bestle Lars Hein Doris Christensen Ingrid Egerod Planlægningsfase Efterår 211 Morten Bestle Morten Bestle Dataindsamling i gang Jens-Ulrik Jensen Morten Bestle Lars Hein Dataindsamling i gang The 6 S Trial Effects of hydroxyethyl Multicenterus Efterår 212 Morten Bestle Morten Bestle Dataindsamling i gang starch 13/.4 compared with balanced crystalloid solution on mortality and kidney failure in patients with severe sepsis INCARE: Effekt af intermediær Multicenterus Efterår 212 Morten Bestle Morten Bestle Start september 21 observation efter akut colonkiurgi Iben Rosenberg Østdansk sepsis Kohorte Multicenterus Nikolai Wesche Anders Perner Dataindsamling i gang H1N1 Flue Registry in intensive care Multicenterus Nikolai Wesche Anders Perner Dataindsamling i gang Juni 21 Side 19 af 61

20 Anæstesiologisk Årsrapport 29 Projekt Type Forventes afsluttet Morfinpræparatet Oxycodon versus Enkeltstående projekt Februar 21 Rie Adser Virkus morfin til sectiopatienter i accelereret Nini Møller forløb Peter Nørgaard Intubation of patients with anticipated difficult laryngoscopy/intubation with the ideolaryngoscope, McGrath or a flexible fibrescope A randomised multicentre study Sammenligning af fleksibel fiberoptisk intubation og intubation med McGrath videolaryngoskop på fantom med simuleret vanskelig luftvej Spinal anæstesi til knæarthroskopi: Kan tilsætning af lidokain til bupivacain forkorte blokadens varighed? Multicenterundersøgelse 31/12 21 Charlotte Rosenstock Anne-Lise Christensen Claus Eriksen Mona Ring Gätke Bente Thøgersen Arash Afshari Enkeltstående projekt i DIMS Klinisk undersøgelse Juni 21 Senest med udgangen af 21 Deltagere Vejledere Status Cecilie E.H. Fischer Mona Ring Gätke Mikael Rewers Charlotte Rosenstock Birgitte Rühnau Bente Thøgersen Jon Jacobsen Bent Husum Susanne Kledal Henrik Staffeldt Thorkild Qvist Peer Eske Jensen Nini Møller Peter Nørgaard Charlotte Rosenstock Charlotte Rosenstock Data indsamlet Dataindsamling påbegyndt Dataindsamling påbegyndt - I gangværende. 2 patienter inkluderet. Publikationsliste 29 Berlac PA, Meisler R. Traumevisitation i Nordsjælland før og efter indsættelse af akutlægebil. Ugeskr Læger. 29 Aug 31;171(36): Claudius C, Garvey LH, Viby-Mogensen J. The undesirable effects of neuromuscular blocking drugs. Anaesthesia 29 (suppl. 1) Claudius C, Gätke MR. Sugammadex - et nyt lægemiddel til revertering af neuromuskulær blokade. Ugeskr Læger 29;171(13):191. Egerod I, Christensen D. Analysis of patient diaries in Danish ICUs: A narrative approach. Intensive Crit Care Nurs. 29 Oct;25(5): Lundstrøm LH, Møller AM, Rosenstock C, Astrup G, Gätke MR, Wetterslev J. Avoidance of neuromuscular blocking agents may increase the risk of difficult tracheal intubation: a cohort study of 13,812 consecutive adult patients recorded in the Danish Anaesthesia Database. Br J Anaesth. 29 Aug;13(2): Lundstrøm LH, Møller AM, Rosenstock C, Astrup G, Gätke MR, Wetterslev J. A documented previous difficult tracheal intubation as a prognostic test for a subsequent difficult tracheal intubation in adults. Anaesthesia. 29 Oct;64(1): Lundstrøm LH, Møller AM, Rosenstock C, Astrup G, Wetterslev J. High body mass index is a weak predictor for difficult and failed tracheal intubation: a cohort study of 91,332 consecutive patients scheduled for direct laryngoscopy registered in the Danish Anaesthesia Database. Anesthesiology 29 Feb; 11(2): Side 2 af 61 Juni 21

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) REMMANDATIN FR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) De enkelte anæstesiologiske afdelinger skal beskrive, hvorledes de opfylder denne standard med hensyn til anæstesiologiske

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus 1 Indledning Anæstesiologi og Intensiv Medicin omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi. Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi. Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus Indledning Anæstesiologi omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og understøttelse af

Læs mere

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge

Kræftpakkeforløb. Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakkeforløb Kirurgisk afdeling Roskilde - Køge Kræftpakker Kirurgisk Afdeling Kræft i bugspytkirtlen Kræft i galdegang Kræft i spiserør,mavemund og mavesæk Primær leverkræft Kræft i tyk-og endetarm

Læs mere

Sjov med tal. Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj. Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Sjov med tal. Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj. Dansk Selskab for Patientsikkerhed Sjov med tal Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling Jacob Anhøj Dansk Selskab for Patientsikkerhed 2013 Dilbert om tal Jacob Anhøj (DSFP) Sjov med tal 2013 2 / 28 Tre spørgsmål og en cykel??? o^ô

Læs mere

Årsberetning 2007 for LAKK

Årsberetning 2007 for LAKK Årsberetning 2007 for LAKK 1. Baggrund Denne årsberetning beskriver de aktiviteter, som har været omfattet af LAKK s virksomhed i 2007. De beskrevne aktiviteter skal ses i lyset af, at jeg først pr. 1/3

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Mål med mening. Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj, overlæge, DIT. Diagnostisk Center, Rigshospitalet

Mål med mening. Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj, overlæge, DIT. Diagnostisk Center, Rigshospitalet Mål med mening Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling Jacob Anhøj, overlæge, DIT Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Indhold Om at se på data Kvalitetsudviklerens fornemmelse for variation

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 44 > 11. november 2009

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 44 > 11. november 2009 På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 44 > 11. november 2009 Nyhedsbrevet indeholder Forskningens Dag Kortere ventetid på elektiv ortopædkirurgi i Frederikssund NIV-træning hjælper KOL patienter

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Adresse: Charlotte

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan

Bilag 2: Analysevariabler ved økonomisk handleplan Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Notat Bilag 2: Analysevariabler

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning

Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin Vejledning 1 De fem trin 4 1.1 Informeret samtykke 4 1.1.1 Øjeblikkeligt behandlingsbehov 4 1.2 Markering af operationssted 4 1.3 Identifikation

Læs mere

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Til - donationsansvarlige nøglepersoner, donationsansvarlige ledelser og afdelings- og afsnitsledelser Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Organdonationsdatabasen blev etableret som en national

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Pia Georg Jensen Behandlingssted:

Læs mere

Region Hovedstaden. KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013

Region Hovedstaden. KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013 Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013 Hvorfor en kvalitetshandlingsplan? Formålet med kvalitetshandlingsplanen

Læs mere

Flettet surveyrapport

Flettet surveyrapport Flettet surveyrapport Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Teres Hospitalet Aarhus Akkreditering gyldig fra: 14-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus 26-06-2013

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Rolf Holving Nielsen Behandlingssted:

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d.

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Sederingspraksis på danske sygehuse Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Projektgruppe Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF, København Birgitte Viebæk Christensen Afdelingslæge,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Anæstesiolisk afdeling R Nr.: BEREDSKABSPLAN AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Ansvar: Afdelingsledelsen Baggrund kvalitetsmål: Formål: Afgrænsning:

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Steen Agnholt Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Per Møller Behandlingssted:

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Ansøgning. 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality

Ansøgning. 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality Skejby Sygehus Ansøgning 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality Tema: Implementering af strategi fra vision til handling Indsendt af: Sygehusledelsen

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015.

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015. Anæstesiologisk afdeling Køge sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf. 47 32 64 16 Uddannelsesansvarlig:

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed De 12! Thy-Mors Vendsyssel Midt Randers HE Vest HE Horsens SGL Kolding Holbæk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Charlotte Floridon Jensen Behandlingssted:

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Konferencens officielle hashtag: #patient15 Følg os på Twitter: @patientsikker Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Ret og Vrang dilemmaer i pa1entsikkerhedsarbejdet Session A Patientsikkerhedskonferencen

Læs mere

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste World Health Organization (WHO) Safe Surgery Saves Lives Starter Kit for Surgical Checklist Implementation Version 1.0 Dansk forkortet og bearbejdet version 1.0

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Nørby Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Hovgaard Behandlingssted:

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 36 > 16. september 2009

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 36 > 16. september 2009 På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 36 > 16. september 2009 Nyhedsbrevet indeholder Forlig om regionens budget for 2010 Sms-påmindelser til ambulante patienter Gør patienterne vilde med mellemmåltider

Læs mere

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus HOTKOK Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus Et tværfagligt kursus tilrettelagt af obstetrisk og anæstesiologisk afdeling samt Dansk Institut for Medicinsk Simulation ved jordemoder Henriette

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

25-05-2012\\Client\P$\HIHAnaestesiAfd\Webredaktionen\Uddannelse\Godkendelsesmateriale for studerende\modul 11 ita 2012.docx

25-05-2012\\Client\P$\HIHAnaestesiAfd\Webredaktionen\Uddannelse\Godkendelsesmateriale for studerende\modul 11 ita 2012.docx Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11.

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere