Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014"

Transkript

1 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i kommunerne Halsnæs, Frederikssund og Hillerød Kommuner udført i perioden november 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE LEVERING AF GENOPTRÆNING EFTER SERVICELOVEN 86, 1. OG 2. 3 Baggrund 3 Metode 3 Tilsynets vurdering den 27. oktober 2014 i Frederikssund kommune 6 Tilsynets vurdering den 30. oktober 2014 i Hillerød Kommune 7 Tilsynets vurdering den 3. november 2014 i Halsnæs 8 Evaluering af metoden og den praktiske gennemførsel 9 Skema til interview og journaldokumentation Bilag

3 Levering af genoptræning efter serviceloven 86, 1. og 2. Baggrund På baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet i 2013 har klyngekommunerne Hillerød, Frederikssund og Halsnæs valgt at gentage konceptet med tilsyn på genoptræningsområdet under serviceloven hos hinanden. Lederne af genoptræningsområdet har valgt, at der skulle udvælges 10 borgere og føres tilsyn på minimum fem borgere. Der er gennemført ét anmeldt tilsynsbesøg i hver kommune i forbindelse med leveringen af genoptræning efter serviceloven 86, 1 og 2 på Sundhedscentre i de respektive kommuner oktober og november Metode Der er udvalgt en tilsynsførende fra hver kommune, som sammen har gennemført tilsyn. Der er planlagt en tilsynsdag hvert sted. Terapeuterne ved det foregår den pågældende dag, men ikke hvilke borgere der er udvalgt. Den udvalgte tilsynsfører fra den kommune hvor tilsynet føres planlægger dagen. Vedkommende står til disposition i forhold til at hjælpe med det praktiske samt hjælp ved gennemgang af journal. Dagen før tilsynsbesøget udvælges 10 borgere, som modtager træning den pågældende dag og opfylder kriteriet om at have trænet mindst fire gange. Tilsynet møder op i træningscentret og gennemfører interview med borger og terapeut i forbindelse med træningsaftalen. Tilsynsbesøget gennemføres og dokumenteres ud fra udarbejdet tjekliste (bilag 1). Rapporten afsluttes med en samlet evaluering af metoden og den praktiske gennemførsel. 3

4 Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer den kommunale leverandørs opfyldelse af leverandørkrav, som fastsat i kvalitetsstandarderne ud fra følgende: Ingen bemærkninger Det observerede lever op til lovgivning, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Ingen eller ubetydelige mangler. Mindre mangler Det observerede lever på visse områder ikke op til lovgivning, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Større fejl og mangler Det observerede lever på flere områder ikke op til lovgivning, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Fokusområde Tilsynets vurdering Er frister overholdt på kontakt og henvendelse samt har borgerne modtaget en afgørelse? Er der overensstemmelse i dokumentationen i forhold til oplysninger fra borger, terapeut og journal? Er der dokumenteret løbende og fortaget relevante undersøgelser/test og mål for forløb? Oplever borgerne sig inddraget, velinformeret og vejledt i genoptræningsforløbet? 4

5 Servicemål og rammer for levering af genoptræning efter serviceloven 86, 1. og 2. for kommunerne i Halsnæs: Frederikssund: Fysioterapeutydelse fordrer en lægestatus. Ergoterapeutydelse ikke lægestatus. Borger skal være kontaktet og vurderet inden der er gået en måned. Når afgørelsen foreligger, foretages en faglig vurdering af, hvornår tilbuddet sættes i gang. Afgørelse klagevejledning der skal klages senest fire uger efter afgørelsen. Kvalitetsstandarder Frederikssund Kommune 2014 Genoptræning ydes minimum to gange ugentligt og max. tre gange ugentligt Vedligeholdende træning ydes to gange ugentligt Borgeren kontaktes af visiterende terapeut inden for en uge efter henvendelse Fra borgeren modtager en skriftlig afgørelse kan der gå optil 10 hverdage før træning iværksættes. Såfremt denne frist ikke kan overholdes, får borgeren skriftlig besked om hvornår træningen forventes iværksat. Afgørelse klagevejledning der skal klages senest fire uger efter afgørelsen. Hillerød: f_frit_valg_ordningen.aspx Medarbejderne skal være servicemindede, høflige og pålidelige. Samtidig skal de være opmærksomme på borgerens situation og udvise rettidig omhu og reagere med respekt for borgerens livsstil og prioritering af behov. Medarbejderne skal være bekendt med ydelsens kvalitetsmål, fastlagte omfang og indhold. Medarbejderne bærer altid legitimation. Borgeren kontaktes senest fem hverdage efter bevilling. Afgørelse klagevejledning der skal klages senest fire uger efter afgørelsen. 5

6 Tilsynets vurdering den 27. oktober 2014 i Frederikssund kommune Fokusområde Er frister overholdt fra henvendelse til kontakt samt har borgerne modtaget en afgørelse? Er der overensstemmelse i dokumentationen i forhold til oplysninger fra borger, terapeut og journal? Er der dokumenteret løbende og fortaget relevante undersøgelser/test og mål for forløb? Oplever borgerne sig inddraget, velinformeret og vejledt i genoptræningsforløbet? Tilsynets vurdering Der er i høj overensstemmelse mellem borger, terapeut og journal i forhold til dokumentation af mål. Borgerne føler sig overvejede i høj inddraget og informeret. Borgerne oplever i nogen at være vejledt i genoptræningsforløbet. Øvrige observationer i henhold til kvalitetsstandarderne i forbindelse med tilsynet Alle borgere modtager træning to gang om ugen. Tilsynets samlede konklusion Det er tilsynets generelle vurdering, at fysioterapeuter og ergoterapeuter i høj lever op til den vedtagne kvalitetsstandard på området i Frederikssund Kommune. Tilsynet bemærker, at borgerne oplever kvalificerede terapeuter. Dette understøttes af bemærkningerne: Personalet fantastisk, hjælpsomme og ihærdige. Utrolig søde. 6

7 Tilsynets vurdering den 30. oktober 2014 i Hillerød Kommune Fokusområde Er frister overholdt fra henvendelse til kontakt samt har borgerne modtaget en afgørelse? Er der overensstemmelse i dokumentationen i forhold til oplysninger fra borger, terapeut og journal? Er der dokumenteret løbende og fortaget relevante undersøgelser/test og mål for forløb? Oplever borgerne sig inddraget, velinformeret og vejledt i genoptræningsforløbet? Tilsynets vurdering Seks ud af syv borgere er kontaktet inden fem hverdage. Seks borgere har modtaget en afgørelse og en har ikke modtaget afgørelse. Mindre mangler. Der er i høj overensstemmelse mellem borger, terapeut og journal i forhold til dokumentation af mål. Borgerne føler sig overvejede i høj inddraget og informeret. Borgerne oplever i nogen at være vejledt i genoptræningsforløbet. Øvrige observationer i forbindelse med tilsynet Medarbejderne virkede servicemindede, høflige og pålidelige. De er bekendt med ydelsens kvalitets mål, omfang og indhold. Er bekendt med at legitimation skal bæres. Tilsynets samlede konklusion Det er tilsynets generelle vurdering af fysioterapeuter og ergoterapeuter i høj lever op til den vedtaget kvalitetsstandard på området i Hillerød Kommune. Tilsynet bemærker, at borgerne oplever kvalificerede terapeuter. Dette understøttes af bemærkningerne: Bare dejligt at være her og søde mennesker. 7

8 Tilsynets vurdering den 3. november 2014 i Halsnæs Fokusområde Er frister overholdt fra henvendelse til kontakt samt har borgerne modtaget en afgørelse? Tilsynets vurdering Alle borgere er kontaktet og vurderet inden for kvalitetsstandardens fastsatte tid. Der forelægger lægestatus på alle borgere med fysioterapeutisk genoptræning.. Tre ud af seks borgere har modtaget en skriftelig afgørelse iht. kvalitetsstandarden. De borgere, der ikke har modtaget en skriftelig afgørelse i det konkrete forløb, kommer fra et længere træningsforløb typisk startet med et midlertidigt døgnophold. Mindre mangler. Er der overensstemmelse i dokumentationen i forhold til oplysninger fra borger, terapeut og journal? Er der dokumenteret løbende og fortaget relevante undersøgelser/test og mål for forløb? Oplever borgerne sig inddraget, velinformeret og vejledt i genoptræningsforløbet? Der er i høj overensstemmelse mellem borger, terapeut og journal i forhold til dokumentation af mål. Borgerne føler sig overvejede i høj inddraget og informeret. Alle borgere oplever i høj at være vejledt i genoptræningsforløbet. Tilsynets samlet konklusion Det er tilsynets generelle vurdering, at fysioterapeuter og ergoterapeuter i høj lever op til den vedtagne kvalitetsstandard på området i Halsnæs Kommune. Tilsynet bemærker, at borgerne oplever kvalificerede terapeuter. Dette understøttes af bemærkningerne: Bliver super godt behandlet. Seriøse, søde og lyttende terapeuter godt sted. 8

9 Evaluering af metoden og den praktiske gennemførsel Målgruppen for træning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 har funktionsnedsættelser og ofte flere konkurrerende lidelser. Det er vores vurdering, at det er nødvendigt at afsætte en arbejdsdag hvert sted, for at få et tilstrækkeligt antal borgere til tilsynet. Derudover skal der afsættes to arbejdsdage til planlægning og rapportskrivning. Terapeuterne var på forhånd orienteret om, hvilken dag der ville være tilsyn. Alle steder oplevede vi velvillighed både fra borgernes og terapeuternes side. Det er vores erfaring, at det vil være hensigtsmæssigt at kontakte borgerne inden tilsynet, da der derved kan tages højde for, at de får deres ønskede udbytte at træningen og mulighed for at få en erstatningstid. Vi genanvendte spørgeskemaer og vurderingsskemaer med få rettelser. Det var nemt at opdatere skemaerne elektronisk og skemaerne gav et godt overblik til evalueringsfasen. Ud fra skemaerne har det været muligt at vurdere den kommunale leverandørs opfyldelse af leverandørkrav, som fastsat i kvalitetsstandarderne. Det var nemt og overskueligt at gennemgå journalerne i dokumentationssystemerne sammen, da vores kendskab til dokumentationssystemerne er stort på tværs af kommunerne. Det er vores vurdering, at tilsynet det enkelte sted har fungeret godt. Det vurderes, at kommunerne dels ved tilsynet og dels ved den efterfølgende evaluering får svar på, om vi som leverandør af serviceydelsen genoptræning lever op til de gældende kvalitetsstandarder. Herudover gav tilsynet mulighed for, at borgerne kunne komme med deres subjektive tilbagemeldinger på tilfredshed og ønsker for ydelsen og rammerne. 9

10 Skema til interview og journaldokumentation Bilag 1 Tilsyn på serviceloven 86, 1 og 2 Jeg / vi er fra x kommune. Hillerød, Frederikssund og Halsnæs kommune har indgået et samarbejde for at sikre kvaliteten af dit træningsforløb. Undersøgelsens resultat fremlægges helt anonymt og det du svarer har ikke indflydelse på dit træningsforløb. Du må derfor selv tage det op med din terapeut, hvis der er noget, hun/han skal vide positivt og/eller negativt. Tilsyn på serviceloven 86, ud fra 151 om tilsynspligt Spørgsmål til borger I høj I nogen I mindre Slet ikke Ja Nej 1. Hvor lang tid har du trænet? 2. Hvor har træningen foregået under hele dette forløb? Hvis flere steder, så krydser vi af flere steder? Jeg træner, hvor jeg bor sammen med en terapeut Jeg træner alene sammen med en terapeut på sundhedscentret Jeg træner på et hold sammen med en eller flere terapeuter Jeg træner selv under vejledning af en terapeut Jeg træner under indlæggelse på rehabiliteringsafdelingen/ midlertidige døgnpladser 3. I hvor høj har du oplevet unødig ventetid i mit Genoptræningsforløb for at komme i gang? 4. Hvad er dit/dine mål med træningen? 5. I hvor høj føler du dig inddraget i fastsættelse af målene for træningen? 6. Hvad er din samlede plan for at nå dine mål? 7. I hvor høj bliver den planlagte træning gennemført? 10

11 8. I hvor høj føler du dig godt behandlet? 9. I hvor høj føler du dig velinformeret om hele dit forløb? 10. I hvor høj føler du dig tryg i forløbet? 11. I hvor høj føler du dig vejledt i, hvad du selv kan gøre derhjemme i træningsforløbet og/eller bagefter? 12. I hvor høj lever træningsforløbet op til dine forventninger/behov? (huske kommentar felt) 13. I hvor høj yder du selv den optimale indsats for at opnå dine mål? Kommentar 11

12 Tilsyn på serviceloven 86, ud fra 151 om tilsynspligt Spørgsmål til terapeuten I høj I nogen I mindre Slet ikke Ja Nej 1. Hvad er målet for borgerens genoptræning? 2. I hvor høj vurdere du målet realistisk? Og hvorfor ikke? justeret undervejs i forløbet? 3. I hvor høj er der sket den forventede fremgang? 4. Hvad kan være forklaringen på, at der evt. ikke har været fremgang? 5. I hvor høj er træningsforløbet optimalt i forhold til at opnår målet? 6. Hvad kan optimere forløbet for at nå målet? 7. I hvor høj deltager borgeren aktivt i træningen? 8. Kender du kvalitetsstandarden for genoptræning efter serviceloven? Kommentar 12

13 Tilsyn på serviceloven 86, ud fra 151 om tilsynspligt Gennemgang af journaldata I høj I nogen I mindre Slet ikke Ja Nej 1. Er målet dokumenteret i journalen? 2. Hvordan stemmer målet i journalen overens med det borgeren siger? 3. Hvordan stemmer målet i journalen overens med det terapeuten siger? 4. Er der foretaget en undersøgelse ved start af træning? Hvilke? 5. Er der foretaget en test ved start af træning? Hvilke? 6. Er der foretaget løbende dokumentation, evt. evalueringer? 7. Er de planlagte aftaler dokumenteret i forhold til deltagelse? 8. Er frister i henhold til kvalitetsstandarder i forhold til kontakt og igangsætning overholdt? 9. Er der udskrevet en afgørelse til borgeren? Kommentar 13

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere