1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier"

Transkript

1 1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier - med mulighed for certificering Den 1-årige efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn og familier. Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til den NeuroAffektive Udviklingspsykologi bl.a. gennem de NeuroAffektive Kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og behandlingsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med børn og børnegrupper i ens daglige arbejde. Se nærmere beskrivelse på de næste sider >>

2 Indhold Efteruddannelsen tager udgangspunkt i, at det er nødvendigt at være godt funderet i en teori eller et landkort til at navigere i det meget komplekse felt der er, at arbejde med børn og familier. På denne efteruddannelse er dette landkort den NeuroAffektive Udviklingspsykologi, som er en teoretisk forståelse af, hvordan emotionel udvikling fordrer synkroniserede interaktioner med primære omsorgspersoner for at komme i udvikling. Hvis ikke dette er sket inden for windows opportunity kræver det senere hen en målrettet indsats. For at kunne arbejde ud fra en målrettet indsats kræver det både veludviklede og systematiserede tilknytningsbaserede vurderingsmetoder, til at udrede hvad den bedste målrettede indsats er og efterfølgende behandlingsmetoder ud fra princippet, at ingen behandlingsmetode virker for alle, men stort set alle behandlingsmetoder virker i forhold til nogen. Vi vil således på efteruddannelsen både stifte bekendtskab med Theraplay, som en metode til at udvikle samspillet mellem forældre og barn og Forældre på alle strenge, som i øjeblikket er under udvikling, men som er et forældretræningsprogram udviklet ud fra den NeuroAffektive Udviklingspsykologi. Vi ved alle, at et godt landkort og en god metode ikke kan skabe forandringsprocesser, hvis det menneske, der skal støtte et andet menneskes udviklingsproces ikke er i stand til at være på bølgelængde med den person der skal støttes. Vi vil derfor også på efteruddannelsen arbejde med deltagerne såkaldte selvagens, det vil sige personens evne til at indgå i relevante samspil, der kan promovere samhørighedsprocesser. For de som kunne tænke sig at blive certificeret i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi er der mulighed for, at indgå i en arbejdsgruppe på ca. 6 deltagere, som mødes jævnligt i forhold til at supervisere hinandens videoer og mødes med underviser i gruppen sammenlagt tre dage, hvor der hver gang præsenteres en case, som der gives feed-back på. Formål Formålet med efteruddannelsen er at fundere deltagerne i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi og træne brugen af dette landkort, for at blive en sikker karavanefører til at navigere i det ekstremt komplekse felt, som det er, at arbejde med børn og familier. Der bliver på efteruddannelsen mulighed for, at arbejde systematisk med at koble teori og praksis, det vil sige, at bruge NeuroAffektiv Udviklingspsykologi som en teoretisk ramme til at analysere og reflektere over den praksis, som hver især står i ud fra sit individuelle fagområde. Der introduceres tilknytningsbaserede vurderingsmetoder, så det bliver muligt, at indgå i en vurdering af, hvilken indsats et barn eller en familie bedst vil kunne profitere af og der introduceres to behandlingsmetoder. Derudover er formålet at arbejde med deltagerne egen personlighedsmæssige udvikling. Der er ligeledes mulighed for, at træne brugen af den NeuroAffektive Udviklingspsykologi og omsætte den til egen praksis, hvilket slutter af med en certificering. Efteruddannelsens fokus Efteruddannelsen sigter på at deltagerne får et indgående kendskab til Neuroaffektiv Udviklingspsykologi. Det vil sige, hvordan personlighedsudvikling foregår på tre forbundne niveauer i nervesystemet, og hvordan børn igennem at føle sig mødt og rummet på et relevant niveau kan udvikle sociale og emotionelle kompetencer, helst sammen med deres nærmeste omsorgspersoner. På efteruddannelsen vil de såkaldte NeuroAffektive Kompasser præsenteres og benyttes som et navigationsredskab. Derudover vil begreber som fx windows of opportunity, nærmeste udviklingszone og makro- mikroregulering være helt centrale begreber og benyttes igennem hele efteruddannelsen. Undervisningsform Undervisningsformen veksler mellem teoretiske oplæg, videoklip, aktiviteter med fokus på kontakt og samspil i grupper, fælles refleksion og diskussion. Efteruddannelsen lægger op til fælles refleksioner om, hvordan der kan brobygges til egen praksis.

3 Uddannelsesplan Uddannelsen er opdelt i 6 moduler for de som ikke ønsker certificering og 7 moduler, for de som ønsker certificering. Modul 1 er en teoretisk introduktion til NeuroAffektiv Udviklingspsykologi og hvordan denne forståelse kan benyttes i praksis. Modul 2 omhandler forskellige vurderingsmetoder til at undersøge barnets og forældrenes tilknytnings- og mentaliseringskompetencer og til at undersøge samspilsevne. Modul 3 er en introduktion til Theraplay, som er en børne- og familiebehandlingsmetode, der arbejder ud fra en NeuroAffektiv Udviklingspsykologisk forståelse. Modul 4 er en introduktion til Forældre på alle strenge, som er et psykoedukationsprogram for forældre udviklet ud fra NeuroAffektiv Udviklingspsykologi. Modul 5 handler om vigtigheden af, hvordan man sætter sin egen person i spil som professionel fagperson, hvilket er en forudsætning for godt behandlingsarbejde - det vi kalder selvagens. Modul 6 er en opsamling og afrunding af efteruddannelsen, hvor vi benytter deltagernes egne sager som eksempel på, hvordan man kan anvende de NeuroAffektive Kompasser som navigationsredskab og omsætte brugen af dem til praksis. Certificering For de som gerne vil certificeres består modul 7 af tre enkeltstående kursusdage, hvor man hver gang sammen med sin arbejdsgruppe fremlægger et videoklip af et barn, forældre eller familie, som analyseres ud fra de NeuroAffektive Kompasser. Ved de to første kursusdage giver Susan Hart feed-back, så der kan arbejdes videre efter tilbagemeldingen. Efter tre godkendte videofremvisninger gives der en certificering i arbejdet med NeuroAffektiv Udviklingspsykologi i praksis. Overblik over uddannelsesplan for 2015 Modul Antal dage Dato Underviser januar Susan Hart og 19. marts Susan Hart og 21. april Sanne Lundberg / Dorianne Barslev og 7. maj Dorte Bærentzen september Marianne Bentzen og 6. oktober Susan Hart 7a 3 november-januar Susan Hart 7b 3 november-januar Susan Hart 7c 3 november-januar Susan Hart

4 Om de forskellige moduler Modul 1 Teori På dette modul vil Susan Hart fokusere på teorien eller landkortet : NeuroAffektiv Udviklingspsykologi. Det vil sige på de hjernestrukturer, som er afgørende for udvikling af mellemmenneskelige relationer, personlighedsudvikling og følelser. På dette delkursus fokuseres der på, hvordan det menneskelige centralnervesystem er i stand til at udvikle evne til empati, mentalisering og refleksion, og hvilke betydning denne viden kan have i arbejdet med børn, unge og familier. Vi gennemgår forskellige interventionsmuligheder og nuancering af behandlingstiltag ud fra barnets specifikke vanskeligheder. Udgangspunktet er her, hvordan følelsesmæssig udveksling og affektiv afstemning er en forudsætning for at udvikle barnets følelsesmæssige kompetencer, som kan støtte barnets mulighed for at overvinde tidlige traumer og undgå retraumatisering. Modul 2 Vurdering På dette modul præsenterer Susan Hart forskellige vurderingsmetoder, bl.a. Reflective Functioning Scale til at måle mentaliseringskompetencer, Child Attachment Interview til at måle tilknytningsmønstre hos børn, Marschack Interaction Method til at vurdere forældre-barn samspil og dele af Emotional Development Scale til at måle barnets følelsesmæssige kompetencer, som alle er strukturerede tilknytningsbaserede metoder til, hvordan forældrenes og barnets følelsesmæssige ressourcer/vanskeligheder kan udredes på en måde, som sikrer en mere præcis behandlingsplan og dermed forslag til intervention. Modul 3 Theraplay På dette delkursus vil Susanne Lundberg og Dorianne Barslev introducere behandlingsmetoden Theraplay. De vil igennem videoeksempler vise, hvordan man ved Theraplayforløb er i stand til at støtte og udvikle traumatiserede børn følelsesmæssigt og opbygge følelsesmæssige kompetencer. strenge få musikken til at spille. Programmet er udviklet på baggrund af den NeuroAffektive Udviklingspsykologi og er skabt til bl.a. forældre der ønsker at støtte deres børn i at udvikle og forbedre de basale færdigheder og kontaktformer, der er nødvendige for, at et barn kan trives i hverdagens almindelige sammenhænge i familien, børnehaven, skolen og fritidsaktiviteterne. Programmet er udviklet af Susan Hart, Marianne Bentzen og Dorte Bærentzen. Modul 5 Selvagens På dette delkursus vil Marianne Bentzen instruere i kropsøvelser og enkle samspilsøvelser ud fra den NeuroAffektive Udviklingspsykologi. Marianne instruerer i øvelser, der intervenerer i forhold til arousalregulering og afstemning på hjernestammeniveau og til følelsesmæssig kontakt og afstemning på det limbiske niveau i såvel dyader som grupper. Modul 6 Opsamling og afslutning På dette delkursus opsamler vi teori, vurdering og behandlingsmetodik igennem nogle af deltagernes egne optagede videoklip og gennemgår supervisionsmodeller, som kan bruges til at indgå i supervisionsopgaver eller konsulentopgaver i forhold til kollegaer eller andre fagpersoner. Der vil på dette delkursus være mulighed for, at få besvaret spørgsmål som har rejst sig i løbet af efteruddannelsesforløbet. Modul 7 Certificering Dette delkursus består af tre enkeltstående kursusdage, hvor hver deltager har optaget et videoklip af et barn, forældre eller familie i forhold til et vurderings- eller behandlingsforløb. På dagen skal hver deltager på 1 time vise sit videoklip og analysere indholdet ud fra principperne i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi, hvor Susan Hart giver feed-back og deltagerens arbejdsgruppe har mulighed for at kommentere. Modul 4 Forældre på alle strenge På dette delkursus vil Dorte Bærentzen fortælle om forældretræningsprogrammet Forældre på alle

5 Ved deltagelse Forudsætninger for deltagelse Deltagelse i efteruddannelsen kræver at man i forvejen har en mellemlang uddannelser indenfor uddannelse, som fx pædagog, plejer, socialrådgiver, sundhedsplejerske, sygeplejerske, lærer, psykolog, læge. Krav til deltagelse Deltagerne skal være indstillet på at deltage i studiegrupper mellem de enkelte moduler og læse relevant faglitteratur. For at gennemføre efteruddannelsen skal man have deltaget i 90 % af tiden. Såfremt man på anden vis kan demonstrere, at man har tilegnet sig materialet, skal man have deltaget 80 % af de skemalagte dage. Man kan ikke overføre manglende deltagelse til næste modul, da gruppeprocessen har en stor betydning. Derudover skal man have forberedt sig på og reflekteret over den anbefalede litteratur om NeuroAffektiv Udviklingspsykologi og være villig til at deltage i øvelser og rollespil på holdet. Om underviserne Susan Hart er cand. psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i psykoterapi. Hun har været leder af et kommunalt familiebehandlingscenter og arbejdet på børnepsykiatrisk afdeling. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret forskellige faggrupper, der arbejder med børn, voksne og familier. Hun er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er oversat til flere sprog. Se mere på og Susanne Lundberg/ Dorianne Barslev Psykoterapeut MPF Susanne Lundberg er Internationalt Certificeret Theraplay Terapeut og er under uddannelse til Theraplay supervisor. Hun arbejder i Hillerød Kommune i et familiehus, som er et tilbud til børnefamilier med særlige udfordringer i deres forældrerolle. Hun har mange års erfaring og viden indenfor tilknytning og samspilsbehandling med særlig fokus på børn i alderen 0-5 år. En af hendes spidskompetencer er behandling og vejledning i forbindelse med forstyrrelser i samspillet mellem mor og barn og forstyrrelser i barnets regulationsrytme. Psykolog Dorianne Barslev, er psykolog og specialist i børnepsykologi og er Internationalt Certificeret Theraplay Terapeut og er under uddannelse til Theraplay supervisor. Hun arbejder sammen med Susanne i Hillerød Kommune i et familiehus. Hun har mange års erfaring indenfor tilknytnings- og samspilsbehandling med fokus på børn i alderen 1½ til 18 år. Hun har stor viden og erfaring i forhold til adoption og varetager adoptionsrådgivning i Familiehuset. Hun underviser og superviserer fagpersoner. Dorte Bærentzen Dorte Bærentzen er psykoterapeut, uddannet på Kempler Instituttet med speciale i familier og børn. Hun er tidligere uddannet som sygeplejerske hvor hun blandt andet, var leder af Børne- og ungdomspsykiatrien. I tidens løb har hun suppleret sin uddannelse med forskellige diplomuddannelser. Hun er i dag leder af en kommunal familiebehandlingsinstitution samtidig med, at hun er selvstændig praktiserende psykoterapeut og underviser. Hun superviserer ledere, sociale institutioner, sagsbehandlere og plejefamilier, hvor der særligt er behov for faglig udvikling og dokumentation og er fast skribent på månedsmagasinet Vi forældre. Se mere på: Marianne Bentzen Marianne Bentzen er Neuroaffektiv psykoterapeut. Hun har siden 1982 ledet professionelle efter- og videreuddannelser over hele Europa og i Nordamerika i somatisk psykoterapi og personlighedsdannelse. I dag fokuserer hun på praktisk anvendelse af neuroaffektiv teori, PTSD terapi, mindfulness og gruppedannelse.

6 Alt det praktiske... Anvendt litteratur på efteruddannelsen Hart, S. (2006) Hjerne, samhørighed, personlighed. Hart, S. (2006) Betydningen af samhørighed. Hans Reitzels Forlag: København. Hart, S. & Schwartz, R. (2008) Fra interaktion til relation. Hart, S. (2009) Den følsomme hjerne. Hans Reitzels Forlag: København. Hart, S. (2011) Neuroaffektiv Psykoterapi med Børn. Perry, B. (2011) Drengen der voksede op som hund. Wallroth, P. (2011) Mentaliseringsbogen. Hart, S. & Bentzen, M. (2013) Jagten på de nonspecifikke faktorer i psykoterapi med børn. Schwartz, R. & Hart, S. (2013) Barnet og dets relationelle miljø. Jørgensen, G. & Hagmund-Hansen, C. (2013) Børn i gode hænder. Rammer omkring efteruddannelsen Efteruddannelsen afholdes som eksternat og består af hhv. 2 x 3 dage og 4 x 2 dage. Certificeringen består af 3 x 1 dag. Evt. overnatning på Kalundborg Vandrerhjem aftales mellem kursisten og Kalundborg Vandrerhjem. Max. antal deltagere 35. Arbejdsgrupperne i forbindelse med certificering er på 6 deltagere. Efter endt deltagelse udstedes deltagerbevis og certificeringsbevis til de som har gennemført certificeringsmodulet. Tidsplan Efteruddannelsen er på sammenlagt 14 dage fra kl Ved certificering yderligere 3 dage også fra kl Efteruddannelsen starter hvert år og strækker sig over ca. 10 måneder (med certificering ca. 1 år). Sted Kalundborg Vandrerhjem, Stadion Alle 5, 4400 Kalundborg, Danmark Telefon: Tilmelding Senest 3 måneder inden efteruddannelsens start, altså d. 12/ Tilmeldingen er først gyldig ved indbetaling af depositum. Pris og betaling Pris for efteruddannelsesforløbet: Kr ,- Pris for certificeringsmodulet: Kr ,- Ved tilmelding betales et gebyr på 1.000,-kr., som overgår til depositum ved restbetaling af efteruddannelsesgebyret. Restbeløbet skal senest være indbetalt 3 måneder før kursusstart. Ved framelding betragtes depositum som et administrationsgebyr og tilbagebetales ikke. Afbud fra 2 ½ til 1 måned før efteruddannelsens start tilbagebetales 50 % minus depositum. Afbud mindre end 1 måned før er der ingen tilbagebetaling, men du er velkommen til at sælge pladsen til en anden. Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage

KONFERENCE. Lois Sadler - Nancy Close - Eia Asen - Bert Powell Phyllis Booth - Susan Hart

KONFERENCE. Lois Sadler - Nancy Close - Eia Asen - Bert Powell Phyllis Booth - Susan Hart 29 & 30. april 2015 KONFERENCE Lois Sadler - Nancy Close - Eia Asen - Bert Powell Phyllis Booth - Susan Hart Nye retninger i familieterapi - For første gang i Danmark På denne to-dagskonference har vi

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

LÆS OGSÅ. TEMA Relationer og tilknytning

LÆS OGSÅ. TEMA Relationer og tilknytning Det bedste ved uddannelsen er min praktik, jeg elsker mit arbejde! Jeg føler det som et privilegium at få lov til at vejlede nybagte forældre og at få muligheden for at gøre en forskel Relationer og tilknytning

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Det uddannelsesmæssige godkendelseskrav for kommunale familieplejer er identisk med det generelle godkendelseskursus.

Det uddannelsesmæssige godkendelseskrav for kommunale familieplejer er identisk med det generelle godkendelseskursus. Uddannelsens titel: Pædagogisk arbejde i den kommunale familiepleje Inspirationsmaterialet er udviklet af: Kirsten Pallesgård SOSU Nord kipa@sosunord.dk tlf. 31647251 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde

Læs mere

Kursus og konferenceoversigt

Kursus og konferenceoversigt 2014 Kursus og konferenceoversigt Vilkår præmatures...født for tidligt Indledning Det er med stor glæde at vi her præsenterer Landsforeningen Præmatures Vilkårs kursus og konferenceprogram for 2014. Vi

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

Kursusbeskrivelse (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling

Kursusbeskrivelse (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Kursusbeskrivelse (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Ét-årigt kursusforløb (Fam.Ab.5; Sjælland 17.marts til 2.december 2015) Med udgangspunkt i KL s anbefalinger i En styrket misbrugsbehandling,

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Kursusprogram E11. Foredrag: Konflikthåndtering

Kursusprogram E11. Foredrag: Konflikthåndtering Kursusprogram E11 Foredrag: Konflikthåndtering ved Cand. Phil i pædagogik Karin Nielsen I de fleste situationer, hvor vi er sammen med andre mennesker, interagerer vi uden de store problemer, men engang

Læs mere

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien Arbejdshæfte 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier Teenageproblematikker i plejefamilien Forord Dette materiale er udarbejdet som en del af aftalen om Barnets Reform, der trådte i kraft den

Læs mere

Evaluering. Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l. I det pædagogiske arbejde. Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk

Evaluering. Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l. I det pædagogiske arbejde. Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk Evaluering Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l I det pædagogiske arbejde Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk Rapporten er udarbejdet af: Gitte Larsen, cand. soc., lektor v/ucn Helle Meyer, cand.

Læs mere

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD.

ADHD Professionel. ADHD Professionel. En praktisk uddannelse for dig der. arbejder professionelt med mennesker. med diagnosen ADHD. ADHD Professionel ADHD Professionel En praktisk uddannelse for dig der arbejder professionelt med mennesker med diagnosen ADHD. ADHD Professionel uddannelsen En uddannelse for dig der arbejder med børn,

Læs mere

Kursusprogram (Hold 5)

Kursusprogram (Hold 5) Kursusprogram (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Et-årigt kursusforløb på ni moduler á to dage fra 17. marts til 2. december 2015 1. Modul 17. og 18. marts 2015 Introduktion, definitioner og

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs Forår 2014 Kurser på Synscenter Refsnæs Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med Synscenter Refsnæs`

Læs mere