Mobilt Akut Team Vejle Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobilt Akut Team Vejle Sygehus"

Transkript

1 Mobilt Akut Team Vejle Sygehus Samarbejde om den kritisk syge patient Version oktober

2 Plan for MAT undervisningen Hvem er MAT arbejdsgruppen Hvad er MAT MAS RRT Basisobservationer og målefrekvens Tærskelværdier for score af basisobservationer - TOKS Reaktion på score af basisobservationer Forslag til sygeplejehandlinger ved kritiske observationsscore Kaldekriterier til MAT Kaldeprocedure til MAT Ansvarsfordeling Hvordan ved vi om der sker forbedringer? 2

3 MAT arbejdsgruppen Lisbeth Gamst, sygeplejerske på intensiv afd. Birgitte Breum, sygeplejerske på intensiv afd. Nina Lennert, sygeplejerske på intensiv afd. Kirsten Bested, Overlæge anæstesi Hans Mandøe, Overlæge anæstesi 3

4 Sygehus Thy-Mors 5 sygehuse deltager Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Hillerød Hospital Kolding Sygehus Næstved Sygehus 4

5 5

6 Formål Det overordnede formål med Patientsikker sygehus er at reducere 30 dages mortaliteten med 15 % reduktion med 30% af utilsigtede skader Formålet med MAT teamet er reduktion af antal uventede hjertestopkald med 30% 6

7 MAS - RRT - MAT Mobilt Akut System er den organisation, der omgiver patienten på sengeafdelingerne Systematiske kliniske basisobservationer Relevant reaktion på afvigende basisobservationer og revurdering af patienten (Rapid Respons Team) MAT: Mobilt Akut Team kan tilkaldes ved behov med henblik på støtte til vurdering og behandling af patienter uden for intensiv afdeling. 7

8 Tanken er, at der bruges mange ressourser over kort tid for at stabilisere patienten TEAMFUNKTION MAT sygeplejersken (medbringer relevant udstyr) vil sammen med den patientansvarlige sygeplejerske på sengeafdelingen og vagthavende læge på sengeafdelingen, vurdere og behandle patienten Det accepteres, at stamafdelingens vagthavende læge ikke er til stede, hvis denne er beskæftiget med uopsætteligt arbejde. 8

9 Teamkompetencer MAT består af en specialuddannet intensivsygeplejerske MAT sygeplejersken kan ved behov tilkalde vagthavende anæstesiologiske læge Ved 3. kald indenfor 24 timer ledsager MAT lægen intensivsygeplejersken ved MAT kald Intensivsygeplejersken tilstræber: dialogbaseret kommunikation og imødekommenhed forståelse for, at ingen kald er overflødige, og at enhver kontakt bør munde ud i en undervisningssituation 9

10 Hvad kan MAT sygeplejersken? MAT sygeplejersken laver en ABCDE gennemgang af patienten og deltager i planlægning af det videre forløb MAT sygeplejersken kan foretage monitorering, og udføre basal respiratorisk og cirkulatorisk støtte Teamet skal afklare terapiniveauet. (DNAR (Do Not Attemt Rescucitation), Intensivterapi?) Der skal lægges en tidsbegrænset plan og der skal foreligge en aftale om opfølgning (udregne kritisk score (KS) ved MAT afslutning) Stamafdelingen har behandlingsansvaret 10

11 Teamorganisering Stamafdelingens læge samt afdelingens sygeplejerske er fuldt ansvarlige for patientens Observation Diagnostik Behandling Pleje også i den periode, hvor patienten behandles og følges af MAT MAT sygeplejersken og MAT lægen er ansvarlig for egne handlinger MAT hører under anæstesiologisk afdeling, intensiv og refererer til respektive ledelser 11

12 Stamafdelingens læge Skal være tilstede, og behandle patienten i samarbejde med teamet. Uden lægen kan MAT udelukkende symptombehandle. Der er ingen beslutningskompetence. Lægen Har behandlingsansvaret. Har ordinationsretten. Har beslutningskompetencen. 12

13 Indhold og frekvens af basisobservation Der skal minimum en gang i døgnet måles: 1. Respirationsfrekvens 2. Iltsaturation 3. Puls 4. Blodtryk 5. Bevidsthedsniveau 6. Temperatur 13

14 1. 1.Måle basis observationer 2.Udregne kritisk score 3.Iværksætte handlinger 14

15 Score Respirations Frekvens Tærskelværdier for score TOKS Sat < Ilt tilskud >3 l >50 % Puls < Systolisk BT Tempera tur < <33 U: Ingen reaktion 33-35,9 Bevidsthed Agiteret A: Vågen V: Sløv reager er på tiltale 38,1-39 >200 P:Sløv, reager er på smerte 39,1-40 >130 >40 15

16 2. 1.Måle basis observationer 2.Udregne kritisk score 3.Iværksætte handlinger 16

17 Reaktion på kritisk score Score Reaktion Observationsfrekvens 0 Ingen 1gang i døgnet 1 Optimer patient (ABCDE) inkl.. sepsispakke 3 gange i døgnet 2 Optimer patient (ABCDE) inkl.. sepsispakke Kontrol efter 1 time i en basiso bs. 5 Akut tilsyn af Læge + tilkalde MAT. ( 2 i en basisobservation). Der lægges tidsbegrænset plan for udredning/diagnostik/behandling, også sepsispakke. Akut tilsyn af læge + MAT + orientering af BAGVAGT (speciallæge). Tidsbegrænset plan for yderligere tiltag, og opstart af sepsispakke. Hver time Hver halve time 17

18 3. 1.Måle basis observationer 2.Udregne kritisk score 3.Iværksætte handlinger 18

19 ABCDE ABCDE- gennemgang af patient A - Airway SE FØL LYT Frie luftveje? Fremmedlegemer? Taler patienten? Stridor? B - Breathing SE FØL LYT RF, overfladisk?, cyanose?, ydre skader?, iltmætning C - Cirkulation SE FØL LYT Hudfarve, kapillærrespons, Puls, BT, diurese, blødning?, EKG? D - Disability E - Exposure GCS, pupiller, BS Temperatur, top-til-tå undersøgelse D 19

20 Airway Observation Taler patienten Se, føl, lyt efter tegn og symptomer på luftvejsobstruktion Snorken/gurglen Stridor inspiratorisk eller ekspiratorisk Paradoks respiration Handlinger Sugning Kæbeløft Fasthold frie luftveje med f.eks. Tungeholder Nasalairway 20

21 . Forslag til sygeplejehandlinger ved kritiske observationsfund. RF Høje vitale værdier 1. Smerteanamnese, evt. pn medicin 2. Måle Blodsukker 3. Sekretstagnation eller væske på lungerne? -> Hæve hovedgærdet og anvende pepfløjte 4. Forlænget ekspir.-> evt. inh duoven 5. Sepsis? Lave vitale værdier. 1. Kan pt vækkes? Skabe frie luftveje Opsætte ilt 2. Er der givet sløvende medicin eller morfika -> evt. Narcanti. 3. Kan pt have kussmauls resp -> BS 21

22 Breating Observation Se, føl, lyt efter respiration Vurder RF Bevæger thorax sig på begge sider? Ydre skader? Se efter læbe-negle cyanose Handling Ilt pr iltbrille eller iltmaske CPAP maske PEP-fløjte/maske Ventilation med Rubens ballon 22

23 Forslag til sygeplejehandlinger ved kritiske observationsfund. SAT Høje vitale værdier Lave vitale værdier. 1. Se under RF 2. Hæve hovedgærdet og anvende pepfløjte 3. Ilt til SAT over Sepsis? 23

24 Cirkulation Observation Hud: farve, temperatur, fugtig eller tør Puls Kapillærrespons (CRT) Blodtryk Kontrol for indre/ydre blødninger Handlinger IV adgang IV væske 24

25 Forslag til sygeplejehandlinger ved kritiske observationsfund. Høje vitale værdier Lave vitale værdier. Puls 1. Måle om pulsen er regelmæssig 2.smerter/kvalme /abstinens? anamnese, nytilkommet? Evt. give pn. medicin 3. Observere om pt har unormalt væske eller blodtab 4. Sepsis? 1. Kan pt vækkes? 2. Måle om pulsen er regelmæssig 3. Er der givet sløvende medicin / morfika -> der gives evt. narcanti. 25

26 Forslag til sygeplejehandlinger ved kritiske observationsfund. Høje vitale værdier Lave vitale værdier. Sys BT 1. Smerteanamnese Evt. give pn. medicin 2. Har pt CNS sympt. Obs. for neurologiske udfald, hovedpine, pupildifferens 3. Ved BT over 200 systolisk, overvej højtrykslungeødem 1. Mangler pt væske? opsætte 1000 ml NaCl ved hypovolæmi / 500 ml Voluven ved blodtab. 2. Lejre pt hensigtsmæssigt evt. med benene op 3. Sepsis? 26

27 ABC DE Revurdere patientens ABC 27

28 Disability Observationer Kontrol AVPU (Alert Verbal Pain Unresponsibel) eller GCS Pupiller Blodsukker Symptomerne på manglende perfusion (lav BT) til CNS, kan være mere eller mindre markant Handlinger Evt. iv. glucose Antidoter Falder patienten i bevidsthed > revurdere 28

29 Forslag til sygeplejehandlinger ved kritiske observationsfund. Høje vitale værdier Lave vitale værdier. CNS 1. GCS, Tjek pupildifferens og reaktion for lys 2. BS 3. Sepsis? 29

30 Glasgow Coma Scale Glasgow Coma Skala Øjenåbning Spontant 4 På tiltale 3 På smertestimulation 2 Ingen 1 Motorisk respons Efterkommer 6 Ved uens respons scores den bedste side opfordringer Lokaliserer 5 Afværge (flekterer) 4 Abnorm fleksion med 3 supination (udaddrejning af hånd) Ekstension med pronation (indaddrejning af hånd) Intet 1 Verbalt Orienteret (egne data, 5 respons tid og sted) Konfus, desorienteret 4 Usammenhængende, 3 men forståelige ord Uforståelige ord, grynt, 2 jamren Intet 1 Score

31 Exposeure Observation Top til tå undersøgelse Handlinger Beskyt mod kulde/varme 31

32 Forslag til sygeplejehandlinger ved kritiske observationsfund. TP Høje vitale værdier 1. Afdække pt hvis han sveder. 2. Tildække pt hvis han fryser. 3. Observere for tegn på sepsis Lave vitale værdier. 1. Ekstra tæpper på. 2. Obs for tegn på sepsis ved tp <

33 Dokumentation fra stamafdeling Basisobservationer dokumenteres i rapportskabelon i EPJ. Kritisk score angives som tal. Husk at dokumentere når observationsfrekvensen øges i værdimåling rapportværdier. De iværksatte handlinger på afvigende basisobservationer når TOKS > 0, noteres i sygeplejenotat. Udfylde evalueringsskema til MAT. 33

34 Dokumentation fra MAT Intensiv sygeplejenotat inkl. plan. MAT indsættes i rapportterm. Udfylde MAT skema. 34

35 Revurdering Når handlinger er iværksat, følges op med at måle basisobservationer ud fra øget observationsfrekvens. Basisobservationer og KS er en del af revurderingen. De nye basisobservationer og KS angiver om der er behov for flere og/eller andre handlinger. Brug algoritmen (reaktion på Kritisk Score). Sengeafdelingspersonale udregner KS ved MAT kaldets afslutning. Ring til MAT igen hvis patienten ikke retter sig på aftalte behandling, og der ikke umiddelbart er forslag til handlinger fra afdelingen side. 35

36 Kaldekriterier til Mobilt Akut Team Akutte ændringer Generelt Fysiologi Enhver patient, som ikke opfylder nedenstående, men alligevel fremkalder bekymringer eller foruroliger personalet. Respiration RF under 8 eller over 30 Patienten oplever vejrtrækningsbesvær Hvæsende respiration Iltmætning Cirkulation Nyrefunktion SAT under 90 % trods ilttilskud på næsekateter eller maske Systolisk BT under 90 Hg Puls under 40 eller over 130 Samlet diurese under 50 ml de seneste 4 timer Bevidsthed Konfusion, uro, hallucinationer eller bevidsthedssvækkelse udviklet hos patienten uden tidligere symptomer 36

37 Kaldeprocedure til MAT MAT kan tilkaldes på baggrund af: 1. TOKS score er 3 i alt eller 2 i en basisobservation. 2. Hvis de fysiologiske kriterier hos patienten ikke er opfyldt, men alligevel fremkalder bekymringer eller foruroliger personalet. 37

38 ISBAR tjeklisten anvendes ved MAT kald Dato Identifikation: Kl. Sig dit navn, din stilling og din afdeling Patientens navn og CPR nummer Situation: Jeg ringer fordi beskriv: RF, SAT, BT, Puls, Bevidsthed,TP Baggrund: Patientens indlæggelsesdiagnose + kort resume af patientens forværring i tilstand Analyse: Giv din vurdering af problemet Råd: Giv eller bed om råd om den videre behandling 38

39 Kaldeprocedure ved MAT kald Kaldenummeret er døgnet rundt til MAT sygeplejersken Det tilstræbes, at MAT kommer til stamafdelingen indenfor 10 minutter, medmindre andet aftales. MAT medbringer MAT vogn Ved kald skal det angives om MAT skal komme til afdelingskontor eller hvilken patientstue Samtidig kaldes vagthavende læge fra sengeafdeling 39

40 Kan eller skal kalde MAT? MAT kald er IKKE et skal-kald. MAT er et kan-kald, dvs. et tilbud til sengeafdelingen, der kan benyttes ved en patient, der opfylder kaldekriterierne eller har en kritisk score på minimum 3 (eller kritisk score > 2 i et organsystem). MAT tilbyder ikke telefonkonsultation eller sparring over telefon som primær kontakt, fordi MAT kald bygger på teamsamarbejde. 40

41 Skal MAT kaldes til alle patienter, der opfylder kaldekriterierne eller har TOKS 3? Er der iværksat relevante handlinger hos patienten? Nej eller ved ikke, kald MAT Ja, afvent virkning og mål nye basisobservationer jf. skema om reaktion på kritisk score. MAT er ikke nødvendig Retter patienten sig på iværksat handling? Ja, fint Nej, kald MAT 41

42 Opgaver i ventetiden indtil MAT kommer Start iltbehandling Mål RF, SAT, puls, BT, diurese, BS, bevidsthed, tp Anlæg og/eller kontroller iv. adgang Klargør stærk sug Fremskaffe relevant data omkring patienten Skab plads omkring patienten 42

43 Afdelingens personale informerer MAT ved ankomst til sengeafdelingen ud fra ISBAR: Identifikation Patientens alder og køn Situation Tilstand og udvikling de seneste døgn Hvad er der blevet gjort og hvilke planer er der Årsag til bekymring Baggrund Kroniske sygdomme,evt. medicin Aktuel indlæggelsesårsag, evt. operation Foreligger der beslutning om terapiniveau Analyse Hvad menes at være sammenhængen i patientens nuværende forværring Råd Giv eller bed om råd om den videre behandling 43

44 Evaluering af Mobilt Akut Team (MAT) Efter udfyldelse sendes evalueringsskema til Intensiv Afsnit, Mobilt Akut Team Der blev etableret effektivt team samarbejde Jeg oplevede en hensigtsmæssig kommunikation. Intensivsygeplejersken var imødekommende og hjælpsom Patientens tilstand blev stabiliseret efter samling af MAT Jeg arbejdede i MAT som et teammedlem Efter samarbejdet med MAT føler jeg mig mere rolig og sikker, når jeg behandler svært syge patienter Jeg fik den hjælp fra MAT sygeplejersken som jeg havde brug for til patienten Jeg anvendte kaldekriterierne eller TOKS før tilkald Helt enig Enig Uenig Evt. kommentar Stamafdelingens læge var til stede ved MAT-mødet JA: NEJ: Tilbagemelding til MAT sygeplejersken: Forslag til forbedringer: 44

45 Hvordan ved vi om der sker forbedringer? Resultatindikatorer (mål): a. Antal hjertestopkald per 1000 sengedage Procesindikatorer (mål): b. Andel korrekt udførte basisobservationer c. Procent observationsdøgn med afvigende basisobservationer og relevant reaktion på afvigelsen 45

46 Hvordan påvirker det sygeplejen til den kritisk syge patient Plejepersonale på sengeafdeling bliver i stand til at opdage og handle på afvigende basisobservationer Vurderingen af patientens tilstand sker ud fra det kliniske blik og basisobservationer inkl. TOKS. Det giver en fællesforståelse af hvornår patienter er kritisk syge Undervisning i forbindelse med MAT kald giver erfaring, der kan bruges ved kommende tilfælde med kritisk dårlige patienter ABCDE optimerende sygeplejehandlinger bliver integreret i sengeafdelingspersonalet handlings repertoire 46

47 Kald i vagtskifte, hvordan? Overveje om det har nogen betydning for patienten, at MAT kald venter til lige efter vagtskifte? Hvis ja, kalder I og MAT kommer Hvis nej, vent til efter vagtskifte 47

48 Hvor mange MAT kald skal der til for at få en intensiv plads? Visitation til intensiv terapi er ikke ændret med indførelsen af MAT Hvis patienten har behov for en intensiv plads fungerer det som vanlig med kontakt til anæstesiforvagten MAT skal ikke være et forsinkende led MAT har en plads hos patienterne, der endnu ikke har behov for intensiv terapi. 48

49 Effekt af MAT Ingen danske studier Metaanalyse af Chan et al 2010 viser reduktion af hjertestop på 33,8% RRT (rapid response team) mindsker forekomst af organsvigt, hjertestop og genindlæggelser på intensiv (Bellomo, DeVita, Ball) 49

50 Baggrund - evidens Patienter på sengeafdeling har uopdaget eller underbehandet sygdom. (Schein et al, Franklin et al, Mc Quillan et al) Warning signs, kan påvises lang tid før hjertestop >8 timer. (Schein et al, Franklin et al) Manglende måling af vitale værdier. (McQuillan et al, Fuhrmann et al) Manglende reaktion på unormal vitale værdier Det kliniske blik er utilstrækkeligt. (Fuhrmann et al) Hvis du vil vide mere 50

51 Vi glæder os til samarbejdet Intranet: Mobilt Akut System 51

Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print

Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print Dette materiale er en del af e-learningkurset Modtagelse og behandling af akut syg patient, udarbejdet af DIMS og E-learningenheden i samarbejde

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - Kliniske retningslinjer, tjeklister og vejledninger Indholdsfortegnelse Introduktion til de retningslinier, vejledninger og tjeklister der vedlægges

Læs mere

Vejledning i undervisning af sygehuspersonale. Niveau 2

Vejledning i undervisning af sygehuspersonale. Niveau 2 Vejledning i undervisning af sygehuspersonale Niveau 2 2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Indholdsoversigt... 7 Bilag... 7 Noter... 8 Formål... 8 Læringsmanual... 9 Modul 1: Introduktion... 9 Modul

Læs mere

Tidlig opsporing af kritisk sygdom hos voksne patienter indlagt på et sengeafsnit

Tidlig opsporing af kritisk sygdom hos voksne patienter indlagt på et sengeafsnit Titel Tidlig opsporing af kritisk sygdom hos voksne patienter indlagt på et sengeafsnit Søgeord Hovedsøgeord: Observation af virkning og bivirkning af given behandling Andre søgeord: kritisk sygdom, systematisk

Læs mere

BØRNE SYGEPLEJERSKEN

BØRNE SYGEPLEJERSKEN BØRNE SYGEPLEJERSKEN Fagligt Selskab for Børnesygeplejersker Fra sygeplejeske til instruktør Færøerne 2009 Ernæring - få øje på det vi ikke ser Torshavn med Landstinget (rød bygning) Oktober 3/2011 1 Indhold

Læs mere

Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU)

Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) Komplet træningsmanual Revideret: oktober 2010 Dette er en træningsmanual for læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, der ønsker at bruge

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Titel. Søgeord. Konsulenter: Godkendelse

Titel. Søgeord. Konsulenter: Godkendelse Titel Tidlig opsporing af kritisk sygdom hos voksne patienter indlagt på et sengeafsnit Søgeord Hoved søgeord: Observation af virkning og bivirkning af given behandling Andre søgeord: kritisk sygdom, systematisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE PROGRAM FOR KOL-PATIENTER, DER INDLÆGGES MED AKUT FORVÆRRING, SAMT PROGRAM FOR FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE OG AMBULANT BEHANDLING DEL 1: FORLØBSBESKRIVELSE BEHANDLING OG REHABILITERING AF PATIENTER MED

Læs mere

Værktøjskasse. vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen

Værktøjskasse. vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen Regionshospitalet Hammel Neurocenter Værktøjskasse vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen 2. reviderede udgave Februar 2009. Forord Som en del af Hammel

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Evaluering af Online KOL-rehabilitering

Evaluering af Online KOL-rehabilitering Hospital Bispebjerg Hospital Lungemedicinsk Ambulatorium Evaluering af Online KOL-rehabilitering et pilotprojekt med tilbud om online KOL-rehabilitering til patienter, som ikke har mulighed for at komme

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen, omfatter følgende afsnit: Skadestuen Akutafsnit 1 (akutstuer til ambulant behandling af akutte patienter)

Læs mere

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste World Health Organization (WHO) Safe Surgery Saves Lives Starter Kit for Surgical Checklist Implementation Version 1.0 Dansk forkortet og bearbejdet version 1.0

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Iltbehandling i dagligdagen

Iltbehandling i dagligdagen Iltbehandling i dagligdagen En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Indhold Indledning... 3 Kroppen har brug for ilt... 4 Iltbehandling...

Læs mere

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Natarbejde med færre gener - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Indhold Side 3-5: Temaer Side 6: Helbredskontrol Side 7-15: Inspiration fra arbejdspladserne Bagsiden: Anbefalinger Bedre og sundere

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Basal stimulation set i et evidens perspektiv. 1 MASTERUDDANNELSE I KLINISK SYGEPLEJE Navn: Kirsten Erck Studienr.: 20050144 Modul nr.: Modul 4 Måned og år: Maj 2007 Vejleder: Kirsten Lomborg Typeenheder: 49009 Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Læs mere

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU VELKOMMEN TIL FORÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset A/S

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for KOL Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Baggrund...5 2.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom...7 3. Definition

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010

Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010 Nyhedsbrev nummer 5 Marts 2010 1. Siden sidste nyhedsbrev har Kurt Stage valgt at trække sig som formand for DUAG. Det er vi kede af, men takker Kurt rigtigt meget for den store indsats han har gjort for

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse blandt 15.610 akut ambulante patienter 2014 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Slutevaluering af projekt på Akut-afdeling på Hospitalsenheden Horsens. ABT ansøgning nr. 59. 2011

Slutevaluering af projekt på Akut-afdeling på Hospitalsenheden Horsens. ABT ansøgning nr. 59. 2011 Demonstrationsprojekt på Akut-afdelingen Hospitalsenheden Horsens It-støtte som middel til højere effektivitet og kvalitet i behandlingen Systemet giver mig overblik og gør det lettere for mig at prioritere

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere