Mobilt Akut Team Vejle Sygehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobilt Akut Team Vejle Sygehus"

Transkript

1 Mobilt Akut Team Vejle Sygehus Samarbejde om den kritisk syge patient Version oktober

2 Plan for MAT undervisningen Hvem er MAT arbejdsgruppen Hvad er MAT MAS RRT Basisobservationer og målefrekvens Tærskelværdier for score af basisobservationer - TOKS Reaktion på score af basisobservationer Forslag til sygeplejehandlinger ved kritiske observationsscore Kaldekriterier til MAT Kaldeprocedure til MAT Ansvarsfordeling Hvordan ved vi om der sker forbedringer? 2

3 MAT arbejdsgruppen Lisbeth Gamst, sygeplejerske på intensiv afd. Birgitte Breum, sygeplejerske på intensiv afd. Nina Lennert, sygeplejerske på intensiv afd. Kirsten Bested, Overlæge anæstesi Hans Mandøe, Overlæge anæstesi 3

4 Sygehus Thy-Mors 5 sygehuse deltager Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Hillerød Hospital Kolding Sygehus Næstved Sygehus 4

5 5

6 Formål Det overordnede formål med Patientsikker sygehus er at reducere 30 dages mortaliteten med 15 % reduktion med 30% af utilsigtede skader Formålet med MAT teamet er reduktion af antal uventede hjertestopkald med 30% 6

7 MAS - RRT - MAT Mobilt Akut System er den organisation, der omgiver patienten på sengeafdelingerne Systematiske kliniske basisobservationer Relevant reaktion på afvigende basisobservationer og revurdering af patienten (Rapid Respons Team) MAT: Mobilt Akut Team kan tilkaldes ved behov med henblik på støtte til vurdering og behandling af patienter uden for intensiv afdeling. 7

8 Tanken er, at der bruges mange ressourser over kort tid for at stabilisere patienten TEAMFUNKTION MAT sygeplejersken (medbringer relevant udstyr) vil sammen med den patientansvarlige sygeplejerske på sengeafdelingen og vagthavende læge på sengeafdelingen, vurdere og behandle patienten Det accepteres, at stamafdelingens vagthavende læge ikke er til stede, hvis denne er beskæftiget med uopsætteligt arbejde. 8

9 Teamkompetencer MAT består af en specialuddannet intensivsygeplejerske MAT sygeplejersken kan ved behov tilkalde vagthavende anæstesiologiske læge Ved 3. kald indenfor 24 timer ledsager MAT lægen intensivsygeplejersken ved MAT kald Intensivsygeplejersken tilstræber: dialogbaseret kommunikation og imødekommenhed forståelse for, at ingen kald er overflødige, og at enhver kontakt bør munde ud i en undervisningssituation 9

10 Hvad kan MAT sygeplejersken? MAT sygeplejersken laver en ABCDE gennemgang af patienten og deltager i planlægning af det videre forløb MAT sygeplejersken kan foretage monitorering, og udføre basal respiratorisk og cirkulatorisk støtte Teamet skal afklare terapiniveauet. (DNAR (Do Not Attemt Rescucitation), Intensivterapi?) Der skal lægges en tidsbegrænset plan og der skal foreligge en aftale om opfølgning (udregne kritisk score (KS) ved MAT afslutning) Stamafdelingen har behandlingsansvaret 10

11 Teamorganisering Stamafdelingens læge samt afdelingens sygeplejerske er fuldt ansvarlige for patientens Observation Diagnostik Behandling Pleje også i den periode, hvor patienten behandles og følges af MAT MAT sygeplejersken og MAT lægen er ansvarlig for egne handlinger MAT hører under anæstesiologisk afdeling, intensiv og refererer til respektive ledelser 11

12 Stamafdelingens læge Skal være tilstede, og behandle patienten i samarbejde med teamet. Uden lægen kan MAT udelukkende symptombehandle. Der er ingen beslutningskompetence. Lægen Har behandlingsansvaret. Har ordinationsretten. Har beslutningskompetencen. 12

13 Indhold og frekvens af basisobservation Der skal minimum en gang i døgnet måles: 1. Respirationsfrekvens 2. Iltsaturation 3. Puls 4. Blodtryk 5. Bevidsthedsniveau 6. Temperatur 13

14 1. 1.Måle basis observationer 2.Udregne kritisk score 3.Iværksætte handlinger 14

15 Score Respirations Frekvens Tærskelværdier for score TOKS Sat < Ilt tilskud >3 l >50 % Puls < Systolisk BT Tempera tur < <33 U: Ingen reaktion 33-35,9 Bevidsthed Agiteret A: Vågen V: Sløv reager er på tiltale 38,1-39 >200 P:Sløv, reager er på smerte 39,1-40 >130 >40 15

16 2. 1.Måle basis observationer 2.Udregne kritisk score 3.Iværksætte handlinger 16

17 Reaktion på kritisk score Score Reaktion Observationsfrekvens 0 Ingen 1gang i døgnet 1 Optimer patient (ABCDE) inkl.. sepsispakke 3 gange i døgnet 2 Optimer patient (ABCDE) inkl.. sepsispakke Kontrol efter 1 time i en basiso bs. 5 Akut tilsyn af Læge + tilkalde MAT. ( 2 i en basisobservation). Der lægges tidsbegrænset plan for udredning/diagnostik/behandling, også sepsispakke. Akut tilsyn af læge + MAT + orientering af BAGVAGT (speciallæge). Tidsbegrænset plan for yderligere tiltag, og opstart af sepsispakke. Hver time Hver halve time 17

18 3. 1.Måle basis observationer 2.Udregne kritisk score 3.Iværksætte handlinger 18

19 ABCDE ABCDE- gennemgang af patient A - Airway SE FØL LYT Frie luftveje? Fremmedlegemer? Taler patienten? Stridor? B - Breathing SE FØL LYT RF, overfladisk?, cyanose?, ydre skader?, iltmætning C - Cirkulation SE FØL LYT Hudfarve, kapillærrespons, Puls, BT, diurese, blødning?, EKG? D - Disability E - Exposure GCS, pupiller, BS Temperatur, top-til-tå undersøgelse D 19

20 Airway Observation Taler patienten Se, føl, lyt efter tegn og symptomer på luftvejsobstruktion Snorken/gurglen Stridor inspiratorisk eller ekspiratorisk Paradoks respiration Handlinger Sugning Kæbeløft Fasthold frie luftveje med f.eks. Tungeholder Nasalairway 20

21 . Forslag til sygeplejehandlinger ved kritiske observationsfund. RF Høje vitale værdier 1. Smerteanamnese, evt. pn medicin 2. Måle Blodsukker 3. Sekretstagnation eller væske på lungerne? -> Hæve hovedgærdet og anvende pepfløjte 4. Forlænget ekspir.-> evt. inh duoven 5. Sepsis? Lave vitale værdier. 1. Kan pt vækkes? Skabe frie luftveje Opsætte ilt 2. Er der givet sløvende medicin eller morfika -> evt. Narcanti. 3. Kan pt have kussmauls resp -> BS 21

22 Breating Observation Se, føl, lyt efter respiration Vurder RF Bevæger thorax sig på begge sider? Ydre skader? Se efter læbe-negle cyanose Handling Ilt pr iltbrille eller iltmaske CPAP maske PEP-fløjte/maske Ventilation med Rubens ballon 22

23 Forslag til sygeplejehandlinger ved kritiske observationsfund. SAT Høje vitale værdier Lave vitale værdier. 1. Se under RF 2. Hæve hovedgærdet og anvende pepfløjte 3. Ilt til SAT over Sepsis? 23

24 Cirkulation Observation Hud: farve, temperatur, fugtig eller tør Puls Kapillærrespons (CRT) Blodtryk Kontrol for indre/ydre blødninger Handlinger IV adgang IV væske 24

25 Forslag til sygeplejehandlinger ved kritiske observationsfund. Høje vitale værdier Lave vitale værdier. Puls 1. Måle om pulsen er regelmæssig 2.smerter/kvalme /abstinens? anamnese, nytilkommet? Evt. give pn. medicin 3. Observere om pt har unormalt væske eller blodtab 4. Sepsis? 1. Kan pt vækkes? 2. Måle om pulsen er regelmæssig 3. Er der givet sløvende medicin / morfika -> der gives evt. narcanti. 25

26 Forslag til sygeplejehandlinger ved kritiske observationsfund. Høje vitale værdier Lave vitale værdier. Sys BT 1. Smerteanamnese Evt. give pn. medicin 2. Har pt CNS sympt. Obs. for neurologiske udfald, hovedpine, pupildifferens 3. Ved BT over 200 systolisk, overvej højtrykslungeødem 1. Mangler pt væske? opsætte 1000 ml NaCl ved hypovolæmi / 500 ml Voluven ved blodtab. 2. Lejre pt hensigtsmæssigt evt. med benene op 3. Sepsis? 26

27 ABC DE Revurdere patientens ABC 27

28 Disability Observationer Kontrol AVPU (Alert Verbal Pain Unresponsibel) eller GCS Pupiller Blodsukker Symptomerne på manglende perfusion (lav BT) til CNS, kan være mere eller mindre markant Handlinger Evt. iv. glucose Antidoter Falder patienten i bevidsthed > revurdere 28

29 Forslag til sygeplejehandlinger ved kritiske observationsfund. Høje vitale værdier Lave vitale værdier. CNS 1. GCS, Tjek pupildifferens og reaktion for lys 2. BS 3. Sepsis? 29

30 Glasgow Coma Scale Glasgow Coma Skala Øjenåbning Spontant 4 På tiltale 3 På smertestimulation 2 Ingen 1 Motorisk respons Efterkommer 6 Ved uens respons scores den bedste side opfordringer Lokaliserer 5 Afværge (flekterer) 4 Abnorm fleksion med 3 supination (udaddrejning af hånd) Ekstension med pronation (indaddrejning af hånd) Intet 1 Verbalt Orienteret (egne data, 5 respons tid og sted) Konfus, desorienteret 4 Usammenhængende, 3 men forståelige ord Uforståelige ord, grynt, 2 jamren Intet 1 Score

31 Exposeure Observation Top til tå undersøgelse Handlinger Beskyt mod kulde/varme 31

32 Forslag til sygeplejehandlinger ved kritiske observationsfund. TP Høje vitale værdier 1. Afdække pt hvis han sveder. 2. Tildække pt hvis han fryser. 3. Observere for tegn på sepsis Lave vitale værdier. 1. Ekstra tæpper på. 2. Obs for tegn på sepsis ved tp <

33 Dokumentation fra stamafdeling Basisobservationer dokumenteres i rapportskabelon i EPJ. Kritisk score angives som tal. Husk at dokumentere når observationsfrekvensen øges i værdimåling rapportværdier. De iværksatte handlinger på afvigende basisobservationer når TOKS > 0, noteres i sygeplejenotat. Udfylde evalueringsskema til MAT. 33

34 Dokumentation fra MAT Intensiv sygeplejenotat inkl. plan. MAT indsættes i rapportterm. Udfylde MAT skema. 34

35 Revurdering Når handlinger er iværksat, følges op med at måle basisobservationer ud fra øget observationsfrekvens. Basisobservationer og KS er en del af revurderingen. De nye basisobservationer og KS angiver om der er behov for flere og/eller andre handlinger. Brug algoritmen (reaktion på Kritisk Score). Sengeafdelingspersonale udregner KS ved MAT kaldets afslutning. Ring til MAT igen hvis patienten ikke retter sig på aftalte behandling, og der ikke umiddelbart er forslag til handlinger fra afdelingen side. 35

36 Kaldekriterier til Mobilt Akut Team Akutte ændringer Generelt Fysiologi Enhver patient, som ikke opfylder nedenstående, men alligevel fremkalder bekymringer eller foruroliger personalet. Respiration RF under 8 eller over 30 Patienten oplever vejrtrækningsbesvær Hvæsende respiration Iltmætning Cirkulation Nyrefunktion SAT under 90 % trods ilttilskud på næsekateter eller maske Systolisk BT under 90 Hg Puls under 40 eller over 130 Samlet diurese under 50 ml de seneste 4 timer Bevidsthed Konfusion, uro, hallucinationer eller bevidsthedssvækkelse udviklet hos patienten uden tidligere symptomer 36

37 Kaldeprocedure til MAT MAT kan tilkaldes på baggrund af: 1. TOKS score er 3 i alt eller 2 i en basisobservation. 2. Hvis de fysiologiske kriterier hos patienten ikke er opfyldt, men alligevel fremkalder bekymringer eller foruroliger personalet. 37

38 ISBAR tjeklisten anvendes ved MAT kald Dato Identifikation: Kl. Sig dit navn, din stilling og din afdeling Patientens navn og CPR nummer Situation: Jeg ringer fordi beskriv: RF, SAT, BT, Puls, Bevidsthed,TP Baggrund: Patientens indlæggelsesdiagnose + kort resume af patientens forværring i tilstand Analyse: Giv din vurdering af problemet Råd: Giv eller bed om råd om den videre behandling 38

39 Kaldeprocedure ved MAT kald Kaldenummeret er døgnet rundt til MAT sygeplejersken Det tilstræbes, at MAT kommer til stamafdelingen indenfor 10 minutter, medmindre andet aftales. MAT medbringer MAT vogn Ved kald skal det angives om MAT skal komme til afdelingskontor eller hvilken patientstue Samtidig kaldes vagthavende læge fra sengeafdeling 39

40 Kan eller skal kalde MAT? MAT kald er IKKE et skal-kald. MAT er et kan-kald, dvs. et tilbud til sengeafdelingen, der kan benyttes ved en patient, der opfylder kaldekriterierne eller har en kritisk score på minimum 3 (eller kritisk score > 2 i et organsystem). MAT tilbyder ikke telefonkonsultation eller sparring over telefon som primær kontakt, fordi MAT kald bygger på teamsamarbejde. 40

41 Skal MAT kaldes til alle patienter, der opfylder kaldekriterierne eller har TOKS 3? Er der iværksat relevante handlinger hos patienten? Nej eller ved ikke, kald MAT Ja, afvent virkning og mål nye basisobservationer jf. skema om reaktion på kritisk score. MAT er ikke nødvendig Retter patienten sig på iværksat handling? Ja, fint Nej, kald MAT 41

42 Opgaver i ventetiden indtil MAT kommer Start iltbehandling Mål RF, SAT, puls, BT, diurese, BS, bevidsthed, tp Anlæg og/eller kontroller iv. adgang Klargør stærk sug Fremskaffe relevant data omkring patienten Skab plads omkring patienten 42

43 Afdelingens personale informerer MAT ved ankomst til sengeafdelingen ud fra ISBAR: Identifikation Patientens alder og køn Situation Tilstand og udvikling de seneste døgn Hvad er der blevet gjort og hvilke planer er der Årsag til bekymring Baggrund Kroniske sygdomme,evt. medicin Aktuel indlæggelsesårsag, evt. operation Foreligger der beslutning om terapiniveau Analyse Hvad menes at være sammenhængen i patientens nuværende forværring Råd Giv eller bed om råd om den videre behandling 43

44 Evaluering af Mobilt Akut Team (MAT) Efter udfyldelse sendes evalueringsskema til Intensiv Afsnit, Mobilt Akut Team Der blev etableret effektivt team samarbejde Jeg oplevede en hensigtsmæssig kommunikation. Intensivsygeplejersken var imødekommende og hjælpsom Patientens tilstand blev stabiliseret efter samling af MAT Jeg arbejdede i MAT som et teammedlem Efter samarbejdet med MAT føler jeg mig mere rolig og sikker, når jeg behandler svært syge patienter Jeg fik den hjælp fra MAT sygeplejersken som jeg havde brug for til patienten Jeg anvendte kaldekriterierne eller TOKS før tilkald Helt enig Enig Uenig Evt. kommentar Stamafdelingens læge var til stede ved MAT-mødet JA: NEJ: Tilbagemelding til MAT sygeplejersken: Forslag til forbedringer: 44

45 Hvordan ved vi om der sker forbedringer? Resultatindikatorer (mål): a. Antal hjertestopkald per 1000 sengedage Procesindikatorer (mål): b. Andel korrekt udførte basisobservationer c. Procent observationsdøgn med afvigende basisobservationer og relevant reaktion på afvigelsen 45

46 Hvordan påvirker det sygeplejen til den kritisk syge patient Plejepersonale på sengeafdeling bliver i stand til at opdage og handle på afvigende basisobservationer Vurderingen af patientens tilstand sker ud fra det kliniske blik og basisobservationer inkl. TOKS. Det giver en fællesforståelse af hvornår patienter er kritisk syge Undervisning i forbindelse med MAT kald giver erfaring, der kan bruges ved kommende tilfælde med kritisk dårlige patienter ABCDE optimerende sygeplejehandlinger bliver integreret i sengeafdelingspersonalet handlings repertoire 46

47 Kald i vagtskifte, hvordan? Overveje om det har nogen betydning for patienten, at MAT kald venter til lige efter vagtskifte? Hvis ja, kalder I og MAT kommer Hvis nej, vent til efter vagtskifte 47

48 Hvor mange MAT kald skal der til for at få en intensiv plads? Visitation til intensiv terapi er ikke ændret med indførelsen af MAT Hvis patienten har behov for en intensiv plads fungerer det som vanlig med kontakt til anæstesiforvagten MAT skal ikke være et forsinkende led MAT har en plads hos patienterne, der endnu ikke har behov for intensiv terapi. 48

49 Effekt af MAT Ingen danske studier Metaanalyse af Chan et al 2010 viser reduktion af hjertestop på 33,8% RRT (rapid response team) mindsker forekomst af organsvigt, hjertestop og genindlæggelser på intensiv (Bellomo, DeVita, Ball) 49

50 Baggrund - evidens Patienter på sengeafdeling har uopdaget eller underbehandet sygdom. (Schein et al, Franklin et al, Mc Quillan et al) Warning signs, kan påvises lang tid før hjertestop >8 timer. (Schein et al, Franklin et al) Manglende måling af vitale værdier. (McQuillan et al, Fuhrmann et al) Manglende reaktion på unormal vitale værdier Det kliniske blik er utilstrækkeligt. (Fuhrmann et al) Hvis du vil vide mere 50

51 Vi glæder os til samarbejdet Intranet: Mobilt Akut System 51

Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1

Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1 Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1 Emner og spørgsmål Hvilken effekt har det haft at måle EWS, TOKS? Hvordan samarbejdet fungerer mellem sengeafdelingen og

Læs mere

Redskaber SCOR DIG SELV. Kvalitet i offentlige velfærdsydelser AMU 46977. Ikke relevant for jobfunktionen. Er på bar bund. Er usikker.

Redskaber SCOR DIG SELV. Kvalitet i offentlige velfærdsydelser AMU 46977. Ikke relevant for jobfunktionen. Er på bar bund. Er usikker. Redskaber SCOR DIG SELV Kvalitet i offentlige velfærdsydelser AMU 46977 Kan i det interne og eksterne samarbejde, medvirke til at understøtte og udvikle medicinhåndteringskvalitet i overgange mellem de

Læs mere

Læringsseminar 9 De 5 Patientsikre sygehuse d. 2. december 2015

Læringsseminar 9 De 5 Patientsikre sygehuse d. 2. december 2015 Læringsseminar 9 De 5 Patientsikre sygehuse d. 2. december 2015 Læring fra hvert eneste hjertestopkald Alan Kimper-Karl Ledende overlæge, Anæstesiologisk Afdeling Sponsor MAS-pakken Vejle Sygehus 2012

Læs mere

BØRNE-TOKS handlingsalgoritme

BØRNE-TOKS handlingsalgoritme BØRNE-TOKS handlingsalgoritme TOKSscore Minimumsobservations interval Handlingsalgoritme Plejeansvar 0 Hver 12. Fortsæt scoring hver 12.. Scoringshyppigheden kan øges efter lægeordination. Øget hyppighed

Læs mere

Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom

Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom BESLUTNINGSALGORITME PTOKS Score Minimums observationsinterval Beslutningsalgoritme 0 Hver 12. time 1-2 Hver 6. time 3-5 Hver 4. time 6 Hver 2. time 7-8 Hver

Læs mere

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Forandring og udvikling - succes eller fiasko? Oplevet nødvendighed Vision Handlingsplan

Læs mere

Multitraume. www.yngreortopaedkirurger.dk

Multitraume. www.yngreortopaedkirurger.dk Multitraume www.yngreortopaedkirurger.dk Multitraume kald Svært traumatiseret patient: En patient som efter fysisk traume har eller kan mistænkes at have livstruende læsion. En patient med betydende skade

Læs mere

Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale

Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale Lone Fuhrmann, Anders Perner, Anne Lippert, Doris Østergaard, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, og Rigshospitalet, Region Hovedstaden

Læs mere

Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom

Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom Risikoscoringssystemer også kaldet "Early Warning Score, hvor patientens vitale parametre måles systematisk (McGaughey, Aldernice et al. 2007) Agenda Baggrund

Læs mere

Vejledning til hvordan en borgers almene tilstand vurderes

Vejledning til hvordan en borgers almene tilstand vurderes Vejledning til hvordan en borgers almene tilstand vurderes SHS-teamet s sygeplejersker benytter altid ABCDE metoden 1 som systematisk gennemgang af alle borgere, når der skal laves en vurdering af borgerens

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Mulige læresituationer på modul 2.1

Mulige læresituationer på modul 2.1 Sydvestjysk Sygehus Mulige læresituationer på modul 2.1 FAM Observation, refleksion og deltagelse i 32 timer Der skal under forløbet udarbejdes en praksisbeskrivelse (praksisbeskrivelsen skal anvendes

Læs mere

Mini håndbog for SPV-vagter. Tlf. nr. vagtformidler

Mini håndbog for SPV-vagter. Tlf. nr. vagtformidler Mini håndbog for SPV-vagter Tlf. nr. vagtformidler 66 13 99 18 www.ouh.dk/vagtstud Indhold Glasgow coma scala (GCS)... 3 Bevidsthedsniveau... 3 Diabetes... 4 ABCDE-princippet... 5 IV-pleje/væskebalance...

Læs mere

Introduktion for nyansatte læger og sygeplejersker på Sygehus Thy-Mors

Introduktion for nyansatte læger og sygeplejersker på Sygehus Thy-Mors Introduktion for nyansatte læger og sygeplejersker på Sygehus Thy-Mors Plantegning - akutbygningen Akutmodtagelse Én indgang til Sygehus Thy- Mors for akutte patienter 24/ 7/ 365 Specialisten mest mulig

Læs mere

Nordsjællands Hospital Anæstesiologisk Afdeling Kan vi lære af dette hjertestop?

Nordsjællands Hospital Anæstesiologisk Afdeling Kan vi lære af dette hjertestop? Anæstesiologisk Afdeling Kan vi lære af dette hjertestop? Mette Østergaard Ovl. Intensiv Afsnit 0531/0633 1 TOKS BOS EWS 2 EWS algoritme i simpel version EWS Handling ved stigende EWS 0 Mål x 2 per døgn

Læs mere

Akuttilbud Aalborg - en del af Sygeplejen!

Akuttilbud Aalborg - en del af Sygeplejen! Akuttilbud Aalborg - en del af Sygeplejen! Hvad er Akuttilbud Aalborg? Akuttilbuddet består af: - 10 Akutpladser og 13 selvindskrivningspladser. - Udekørende funktion, hvor praktiserende læger eller hjemmesygeplejersker

Læs mere

Mobilt Akut Team. Overlæge Mette Østergaard Projektsygeplejerske Anne Marie Kodal Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Mobilt Akut Team. Overlæge Mette Østergaard Projektsygeplejerske Anne Marie Kodal Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Mobilt Akut Team Overlæge Mette Østergaard Projektsygeplejerske Anne Marie Kodal Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Vores pointer MAT er en kulturændring og tager tid Der findes ikke én bedste

Læs mere

OPVÅGNINGSFORLØBET og DEN POSTOPERATIVE SCORE

OPVÅGNINGSFORLØBET og DEN POSTOPERATIVE SCORE OPVÅGNINGSFORLØBET og DEN POSTOPERATIVE SCORE Introduktion til opvågningsforløb for nyansatte sygeplejersker i HOC F O K U S N E T V Æ R K Torsdag den 27. april 2017 Afdelingssygeplejerske Astrid Weltzer.

Læs mere

Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom

Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom Risikoscoringssystemer også kaldet "Early Warning Score, hvor patientens vitale parametre måles systematisk (McGaughey, Aldernice et al. 2007) Agenda Baggrund

Læs mere

Håndtering af tilskadekomne

Håndtering af tilskadekomne Håndtering af tilskadekomne Den gyldne time / den gyldne periode Sene dødsfald - 2 til 5 uger efter ulykkesøjeblikket - Typisk pga. blodforgiftning og organsvigt 20% Umiddelbar dødsfald - I ulykkesøjeblikket

Læs mere

Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus

Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus Sygeplejestuderende på Modul 2 1.kliniske periode. Sygepleje, Anatomi & fysiologi Sundheds- og sygdomsbegreber : Hygiejne: Forskellige sundheds- og sygdomsopfattelser.

Læs mere

MULTITRAUME PATIENTER STRATEGI OG METODIK. Jeppe Barckman Aarhus Universitetshospital

MULTITRAUME PATIENTER STRATEGI OG METODIK. Jeppe Barckman Aarhus Universitetshospital MULTITRAUME PATIENTER STRATEGI OG METODIK Jeppe Barckman Aarhus Universitetshospital trafikulykke Modtagelse af multitrauma patient Disposition 1. Strategi med udgangspunkt I ATLS principperne 2. Damage

Læs mere

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS UDKAST 070915 Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS Indledning Af sundhedsaftalen 2015 2018 fremgår det, at kommunerne i løbet af aftaleperioden skal iværksætte Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

Læs mere

TraumeCenter. Rigshospitalets

TraumeCenter. Rigshospitalets Sygeplejen til patienter i akutte og livstruende situationer/tilstande Traumesygeplejerske Heidi Vestergaard Traumesygeplejerske Mads Riise Den 29 marts 2017 Somatiske sygdomme fra A til Z Kend symptomerne

Læs mere

Observation og opfølgning på kritiske observationsfund hos børn, regional retningslinje

Observation og opfølgning på kritiske observationsfund hos børn, regional retningslinje Observation og opfølgning på kritiske observationsfund hos børn, regional retningslinje Formål Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe Definition af begreber Fremgangsmåde Dokumentation Ansvar Referencer

Læs mere

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation håndbog i Sikker mundtlig kommunikation Kommunikation Teamsamarbejde Sikker Mundtlig Kommunikation Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Kommunikation Inden du ringer... 4 Kommunikation om patientbehandling

Læs mere

BEREDSKABSFORBUNDETS LANDSSTÆVNE

BEREDSKABSFORBUNDETS LANDSSTÆVNE SFORBUNDETS Side: 1/1 Dato: 06-1-011 Generelt: Konkurrencen omfatter korrekt prioritering ud fra princippet om, at standse ulykken herunder personlig sikring og sikre skadestedet. Behandlingen af livstruende

Læs mere

Vurdering af bevidsthedsplan. Glasgow Coma Skala Voksne

Vurdering af bevidsthedsplan. Glasgow Coma Skala Voksne Vurdering af bevidsthedsplan Glasgow Coma Skala Voksne Øjenåbning Verbale respons Motorisk respons Ved uens respons scores den bedste side Total Spontant åbne 4 På tiltale 3 På smertestimulation 2 Ingen

Læs mere

Morsø kommune Subakut/Akut indsats (voksne)

Morsø kommune Subakut/Akut indsats (voksne) Morsø kommune Subakut/Akut indsats (voksne) Informationspjecen vedrører: Akutte og subakutte ydelser fra Morsø Kommunes hjemmepleje, som tilbud til praksislæger og vagtlæger i samarbejde om forebyggelse

Læs mere

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Gitte Bunkenborg Ph.d. stud. Lunds Universitet, Udviklingssygeplejerske, Hvidovre Hospital Intensiv Terapiafsnit 542

Læs mere

DIPS Okt Slagelse

DIPS Okt Slagelse DIPS Okt. 6 Slagelse Agenda Jeg vil IKKE tale (ret meget) om Antibiotika Meningitis Behandling efter overflyttelse til ITA Jeg vil gerne tale om: Det, jeg mener er relevant ved modtagelsekonstatering af

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Løsningsforslag : Øvelser til gentræning af sygdomsbehandling om bord

Løsningsforslag : Øvelser til gentræning af sygdomsbehandling om bord Løsningsforslag : Øvelser til gentræning af sygdomsbehandling om bord Marts 2015 Svar på øvelse 1. Forbrænding Forhold på skadestedet: Skab kort overblik på scenen og kontakt patienten. Nødflyt til nærmeste

Læs mere

Kliniske studier Modul 2

Kliniske studier Modul 2 Kliniske studier Modul 2 1. periode Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område, Grindsted 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer kan være: Læringsstiuationerne skal ses

Læs mere

Mobilt akut-team. Identifikation og behandling af kritisk syge patienter uden for intensiv afdeling

Mobilt akut-team. Identifikation og behandling af kritisk syge patienter uden for intensiv afdeling Mobilt akut-team Identifikation og behandling af kritisk syge patienter uden for intensiv afdeling Mini-rapport om danske sygehuses første erfaringer Juni 2008 Mobilt akut-team Identifikation og behandling

Læs mere

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007.

Læs mere

Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print

Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print Dette materiale er en del af e-learningkurset Modtagelse og behandling af akut syg patient, udarbejdet af DIMS og E-learningenheden i samarbejde

Læs mere

Skabelon til scenarier til simulationstræning Avanceret simulatorinstruktørkursus

Skabelon til scenarier til simulationstræning Avanceret simulatorinstruktørkursus Skabelon til scenarier til simulationstræning Avanceret simulatorinstruktørkursus Scenarienavn: Sandrine Duvalier OBS AKS C-problematik Forfatter: Charlotte Hansen Daglig Koordinator i Simulations og Innovationscenteret

Læs mere

Traumemodtagelse af børn Børneanæstesikursus i Tromsø 2014 Søren Stagelund Anestesiafdelingen UNN

Traumemodtagelse af børn Børneanæstesikursus i Tromsø 2014 Søren Stagelund Anestesiafdelingen UNN Børneanæstesikursus i Tromsø 2014 Søren Stagelund Anestesiafdelingen UNN Indhold Statistik Skadesmekanisme Struktureret tilgang til traumemodtagelse Fysiologiske og anatomiske forskelle fra voksne Radiologi

Læs mere

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) REMMANDATIN FR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) De enkelte anæstesiologiske afdelinger skal beskrive, hvorledes de opfylder denne standard med hensyn til anæstesiologiske

Læs mere

Formålet med Mobilt akutsystem er at forebygge uventet hjertestop og organsvigt hos patienter uden for intensivafdelinger.

Formålet med Mobilt akutsystem er at forebygge uventet hjertestop og organsvigt hos patienter uden for intensivafdelinger. Formålet med Mobilt akutsystem er at forebygge uventet hjertestop og organsvigt hos patienter uden for intensivafdelinger. Patientsikkert Sygehus sætter ambitiøse mål for patientsikkerhed og tilbyder metoder

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS FORÅR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE PÅ VENTILATØRKURSET I AARHUS 2 KURSUSPLAN 3 EMNEPLAN 4 INFORMATIONER OM FØLGEVAGT 6 FØLGEVAGTSATTESTER 8 BLANKET

Læs mere

Studiespørgsmål for SSA-elever

Studiespørgsmål for SSA-elever Studiespørgsmål for SSA-elever Spørgsmålene kan både anvendes til mundtlig og skriftlig refleksion Grundlæggende behov: Hvad er menneskets grundlæggende behov? Hvad kan du gøre for at opretholde behovene?

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Vurdering efter ABCDE-princippet SE LYT FØL- revurder ved ændring

Vurdering efter ABCDE-princippet SE LYT FØL- revurder ved ændring Vurdering efter ABCDE-princippet SE LYT FØL- revurder ved ændring A(airway): SE LYT FØL Monitorering Tiltag B(breathing): SE LYT FØL Monitorering Er der frie luftveje? Er der sikre luftveje? Ses hævelse

Læs mere

Implementering af Tidlig Opsporing i Hedensted Kommune

Implementering af Tidlig Opsporing i Hedensted Kommune Implementering af Tidlig Opsporing i Hedensted Kommune Projektgruppen: Distriktsleder Christina Bjerking Områdeleder Birthe T. Larsen Udviklingssygeplejerske Gunnel Pedersen Koordinerende akutsygeplejerske

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

Modtager trombolyse kald ca. 10 minutter før forventet ankomst.

Modtager trombolyse kald ca. 10 minutter før forventet ankomst. FAM Sygeplejerske Medbring fra teamet, hvis tid Sprøjteinfusionspumpe og infusionssæt til denne (apparaturrum) Trombolyse-kasse (medicinrum) Trombolyse-mappe (teamkontor) Går til akutstue 1 Orienter dig

Læs mere

EWS. Seminar ang. den Kritisk Syge Patient. Herlev April 2010. Lajla Vang BOH

EWS. Seminar ang. den Kritisk Syge Patient. Herlev April 2010. Lajla Vang BOH EWS Seminar ang. den Kritisk Syge Patient. Kort præsentation af EWS EWS (Early Warning Score) Alarmeringssystem. Pointudregning efter fastlagte fysiologiske parametre. Handling og involvering af plejepersonale/læge

Læs mere

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling Anafylaksi Diagnosticering & behandling DAC Hans-Jørgen Malling Dansk AllergiCenter Region Hovedstaden Definition af anafylaksi Anafylaksi er en akut, potentielt livstruende tilstand, der skal erkendes

Læs mere

SUNDHED OG FORSVAR HOSPITALS- PRAKTIK SOF (N-NSOCM) anæstesiafdeling & akutafdeling FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

SUNDHED OG FORSVAR HOSPITALS- PRAKTIK SOF (N-NSOCM) anæstesiafdeling & akutafdeling FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE SUNDHED OG FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE HOSPITALS- PRAKTIK anæstesiafdeling & akutafdeling SOF (N-NSOCM) HOSPITALSPRAKTIK SOF (N-NSOCM) Forord Specialstyrkerne (SOF) (Jægerkorps/ Frømandskorps)

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. 1 1. studieperiode: Program Studieperioden er på 32 timers tilstedeværelse og

Læs mere

undersøgelse i lægeuddannelsen?

undersøgelse i lægeuddannelsen? Hvordan optimeres den objektive undersøgelse i lægeuddannelsen? Temadag Det Medicinske Selskab Doris Østergaard, DIMS, Region H Oversigt Hvilke problemer har den objektive undersøgelse? Hvilke fordele

Læs mere

En landsdækkende triagemodel

En landsdækkende triagemodel En landsdækkende triagemodel en optimering af det samlede patientforløb Jørn Munkhof Møller Ledende overlæge Akut og Traumecenter Aalborg Sygehus Program Introduktion til triage Proces i Triagearbejdsgruppen

Læs mere

At arbejde i traumeteam. Teamlederens rolle

At arbejde i traumeteam. Teamlederens rolle At arbejde i traumeteam Teamlederens rolle Traumeteam! " # $!%! " # $ "$ Traumeteam Effekten af traumemodtagelse beror på (blandt andet) Traume Team Aktivering med differentieret respons Traume Team med

Læs mere

At se patienten som helhed i forhold til den medikamentelle behandling At anvende de forskellige administrationsformer korrekt

At se patienten som helhed i forhold til den medikamentelle behandling At anvende de forskellige administrationsformer korrekt Opgaver: Lungernes anatomi og fysiologi. Obs. af pt en; (fysisk) Rygning, respiration (overfladisk, asymmetrisk) Frekvens, farver, smerter BT, P, TP og saturation (psykisk) Angst, reaktioner (hyperventilation,

Læs mere

2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP

2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP Speciallæger i almen medicin Marit Runge & Helle Middelfart Rudersdalklinikken, Holte. 2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP Dagens program: Formål: at sikre hurtig og kvalificeret behandling ved hjertestop

Læs mere

Liste 1. 1) Andel ajourførte FMK ved udskrivelse 2) Andel ajourførte FMK ved ambulante besøg

Liste 1. 1) Andel ajourførte FMK ved udskrivelse 2) Andel ajourførte FMK ved ambulante besøg Liste 1 1 Mobilt Akutsystem 1) Antal uventede hjertestopkald 2) Andel korrekt udførte relevante basisobservationer 3) Andel korrekt udført basisobservation, udregnet kritisk score og relevant handling.

Læs mere

Borgerjournal CAVE. Tove Jensen Møllebakken 23 1212 X-Købing CPR. nr. 050639-2020 Tlf.: 40111111 - - 9.9.15 4.9.15

Borgerjournal CAVE. Tove Jensen Møllebakken 23 1212 X-Købing CPR. nr. 050639-2020 Tlf.: 40111111 - - 9.9.15 4.9.15 Borgerjournal Tove Jensen Møllebakken 23 1212 X-Købing CPR. nr. 050639-2020 Tlf.: 40111111 CAVE Dato: Sign. Dato: - - 9.9.15 4.9.15 Diagnose Smerter i ryg og knæ, BMI 38,4. Diabetes type II Sår på højre

Læs mere

Faktaark til pressen HSMR og Operation Life

Faktaark til pressen HSMR og Operation Life N O T A T 21-09-2007 Faktaark - presse 24. september 2007 Faktaark til pressen HSMR og Operation Life HSMR viser antallet af dødsfald på et sygehus eller i en region som procent af det gennemsnitlige antal

Læs mere

Formålet med Mobilt akutsystem er at forebygge uventet hjertestop og organsvigt hos patienter uden for intensivafdelinger.

Formålet med Mobilt akutsystem er at forebygge uventet hjertestop og organsvigt hos patienter uden for intensivafdelinger. Opdateret 2015 Formålet med Mobilt akutsystem er at forebygge uventet hjertestop og organsvigt hos patienter uden for intensivafdelinger Om Patientsikkert Sygehus - et forbedringsprojekt på fem sygehuse

Læs mere

Patientoverlevering fra opvågning til stamafdeling. Anæstesiologisk afdeling

Patientoverlevering fra opvågning til stamafdeling. Anæstesiologisk afdeling Patientoverlevering fra opvågning til stamafdeling Anæstesiologisk afdeling Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Christa Isaksen og Lene Dahlager Program Præsentation Præsentation af opgavens problemfelt,

Læs mere

AT VIDE HVAD MAN IKKE VED, ER DOG EN SLAGS ALVIDENHED

AT VIDE HVAD MAN IKKE VED, ER DOG EN SLAGS ALVIDENHED AT VIDE HVAD MAN IKKE VED, ER DOG EN SLAGS ALVIDENHED SOSU SUN 21/5-2015 At komme i gang med simulationsundervisning PLUDSELIG VAR HAN DER ANBEFALING 1 Definer læringsbehovene først og undersøg så herefter,

Læs mere

Hvor meget haster det?

Hvor meget haster det? Hvor meget haster det? Målgruppe: Personale Nordjysk Praksisdag 2016 Præsentation Dannebrogsgade 19, 9700 Brønderslev Gitte Pedersen Lægesekretær Henrik Jensen Praktiserende læge Dagens program Hvordan

Læs mere

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 Fredag d. 13. maj Kl. 8.00 15.00 Emil Aarestrup Forelæsninger Pauser og frokost indlagt Mandag d. 16. maj Kl. 8.00 11.10 15. st. aud Forelæsninger

Læs mere

Sedationsstrategi, bilag

Sedationsstrategi, bilag Sedationsstrategi, bilag Alkohol abstinens scoring 2 Delirium screening 3 Sedations-scorings redskaber 4 RAMSAY sedationscore 4 Richmond Agitation Sedation Scale (RASS) 5 Smerte-scoringsværktøjer 6 Numerisk

Læs mere

Hvorfor mortalitetsanalyser? Torben Mogensen, vicedirektør Hvidovre Hospital

Hvorfor mortalitetsanalyser? Torben Mogensen, vicedirektør Hvidovre Hospital Hvorfor mortalitetsanalyser? Torben Mogensen, vicedirektør Hvidovre Hospital FORMÅL At lære af de gode patientforløb At påvise eventuelle utilsigtede hændelser At få inspiration til forbedringer At vurdere

Læs mere

Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Intensiv patient desaturerer uobserveret

Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Intensiv patient desaturerer uobserveret Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Intensiv patient desaturerer uobserveret Juli 2006 1. Resume af kerneårsagsanalysen Hændelsen Svært lungesyg patient indlagt på intensiv afdeling på grund af pneumoni.

Læs mere

Vejledning. Vejledning

Vejledning. Vejledning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse VEJ nr. 9310 af 26/6/2013 European Academy of Pediatric Dentistry Guidelines for sedation in pediatric dentistry Hvornår er et barn, et barn Omhu og samvittighedsfuldhed

Læs mere

Udkast. Præhospitale visitationsretningslinjer

Udkast. Præhospitale visitationsretningslinjer Udkast Præhospitale visitationsretningslinjer De præhospitale visitationsretningslinjer er en oversigt over hvilket sygehus en patient med et bestemt symptom eller en bestemt sygdom skal transporteres

Læs mere

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis H:S Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis maj 2005 1. Resume af hændelsen En patient med type 2 diabetes skal opereres. Efter anæstesiens start ordineres

Læs mere

Kliniske studier Modul 2

Kliniske studier Modul 2 Kliniske studier Modul 2 1. periode Ortopæd- og kirurgisk område Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Brørup Ambulatorier 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Læringsstiuationerne skal ses som

Læs mere

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER Anvendelse af brugerdreven innovation i forbindelse med udvikling af elektroniske plejeplaner til kritisk syge patienter på intensivafdelinger i Danmark BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER René

Læs mere

Instruks: Genoplivning af børn. Hjertestopsbehandling.

Instruks: Genoplivning af børn. Hjertestopsbehandling. Instruks: Genoplivning af børn. Hjertestopsbehandling. Gyldig fra: 01.02.2011 Version: Revideret: 01-2015 GKA/TORB Revideres senest: 01.11.2018 Udarbejdet af: Korpslæge Gunhild Kjærgaard-Andersen 4.0 Anvendelsesområde:

Læs mere

Intensivdelirium. - Eller delirium hos intensiv patienter

Intensivdelirium. - Eller delirium hos intensiv patienter Intensivdelirium - Eller delirium hos intensiv patienter Definition af delirium (DSM-IV) Forstyrrelse i bevidstheden med nedsat evne til at koncentrere sig, opretholde eller skifte opmærksomhed. En ændring

Læs mere

Kvalificering af patientforløb i overgange mellem intensiv og medicinsk sengeafsnit Regionshospitalet Holstebro.

Kvalificering af patientforløb i overgange mellem intensiv og medicinsk sengeafsnit Regionshospitalet Holstebro. Kvalificering af patientforløb i overgange mellem intensiv og medicinsk sengeafsnit Regionshospitalet Holstebro. Den gode dokumentation og de gode dokumentationsredskaber i klinisk sygepleje. Århus Universitetshospital,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

Titel Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter

Titel Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter Udgiver: SP WORKFLOW ID: Dokumenttype Vejledning DDKM: Version: Forfattere SFR Anæstesiologi og Intensiv Terapi Region H Fagligt ansvarlig: SFR Region H og SFR Region Sj Godkendt: Revisionsdato: Søgeord:

Læs mere

Navn/adresse og CPR-nummer. Dato for vurdering. ISNCSCI-Klassifikation. Vurdering nr. Vurdering foretaget af (navne, stillingsbetegnelse)

Navn/adresse og CPR-nummer. Dato for vurdering. ISNCSCI-Klassifikation. Vurdering nr. Vurdering foretaget af (navne, stillingsbetegnelse) Henvisnings- og visitationsskema af pt. med nyopstået, færdigudredt og ISNCSCI (International Standards of Neurological Classification of Spinal Cord Injury) - klassificeret rygmarvsskade med henblik på

Læs mere

Kroniske respiratorbrugere og deres hjælpere på sygehus

Kroniske respiratorbrugere og deres hjælpere på sygehus Side 1 af 8 Af Karen Nebel og Mette Rimmen, sygeplejersker Blad nr. 8/2008 Kroniske respiratorbrugere og deres hjælpere på sygehus Artiklen henvender sig til sygeplejersker, der yder sygepleje til kroniske

Læs mere

Identifikation af kritisk syge

Identifikation af kritisk syge Identifikation af kritisk syge Århus Universitets Hospital Bodil Sestoft & Claus Valter Herlev 8/4 2010 Opgave: 1) Utilsigtede hændelserh Kritisk syge opdages sent 1 Ingen/manglende handling påp dårlige

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014 Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer Introduktion Juni 2014 Baggrund for ændringerne Akut Kirurgidatabasen (tidligere NIP-Kirurgi) er en af de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Temadag om Det nære sundhedsvæsen. Akutfunktion og delegation

Temadag om Det nære sundhedsvæsen. Akutfunktion og delegation Temadag om Det nære sundhedsvæsen Akutfunktion og delegation Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk, Leder af SHS team, Ballerup, Furesø og Herlev kommune 1 6 pointer om etableringen af SHS teamet. Samarbejde mellem

Læs mere

Patientsikkerhed i Danmark

Patientsikkerhed i Danmark Patientsikkerhed i Danmark Hvor langt er vi kommet? Hvad er udfordringerne? Beth Lilja Patientsikkerhed har vi et problem? Personalet 15.000 rapporter/år Patienterne 23% har oplevet en fejl Journalen i

Læs mere

Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?)

Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?) Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?) Dato: / / Indhold. Side 1. Ambulant samtale præoperativt 1-4 2. Dagen før operation / sygeplejerske 5 3. Dagen før operationen

Læs mere

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne

Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Målet med tryksårspakken er at eliminere trykskader i kommunerne Tryksårspakken Introduktion, indhold og målinger Version 1, udgivet oktober 2013 www.isikrehænder.dk Tryksårspakken Introduktion, indhold

Læs mere

Vi vil spørge, om dig/jer om dit/jeres barn vil deltage i en videnskabelig undersøgelse.

Vi vil spørge, om dig/jer om dit/jeres barn vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Deltagerinformation Opsporing af kritisk forværring og intervention hos hospitalsindlagte børn - Et regionalt multi-center studie om implementering af Pædiatrisk Early Warning System Kære forældre Vi vil

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til hjemmesygepleje, hvis du i forbindelse med akut eller kronisk sygdom har brug for sygepleje, omsorg, undersøgelse eller behandling. Hjemmesygeplejersken

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Udarbejdet af: Praktikvejledere, kliniske vejledere og uddannelsesansvarlig, Afdeling E. AUH. Marts 2013. 1

Udarbejdet af: Praktikvejledere, kliniske vejledere og uddannelsesansvarlig, Afdeling E. AUH. Marts 2013. 1 Hjælpeskema til beskrivelse og planlægning af praktikforløbet for social og sundhedsassistentelever i somatisk praktik på Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital NBG/THG Udarbejdet af:

Læs mere

Bilag A Affinity-noter

Bilag A Affinity-noter Bilag A Affinity-noter...3 Bilag B Ambulancejournal...7 Bilag C SQL statement til databaseudtræk Jude...9 Bilag D Opgaver til brugbarhedseksperiment...11 D.1 delopgave 1...11 D.2 delopgave 2...12 Bilag

Læs mere

Hjertesvigt TeleCare Nord. Opfølgning på data i kommune Formål. Aktør. Kompetencer. Data. Farvekoder. Kommunen følger op på borgerens data.

Hjertesvigt TeleCare Nord. Opfølgning på data i kommune Formål. Aktør. Kompetencer. Data. Farvekoder. Kommunen følger op på borgerens data. Opfølgning på data i kommune Formål Kommunen følger op på borgerens data. Aktør Kommune Hjertesvigt TeleCare Nord Kompetencer Sygeplejefaglige kompetencer som beskrevet i Opgave- og ansvarsfordeling. Data

Læs mere

Det, du ikke vil have i din brugerflade

Det, du ikke vil have i din brugerflade Department of Health Science and Technology Medical Informatics Group Det, du ikke vil have i din brugerflade Gert Galster, MD, MI, PhD-stipendiat e-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2011 Gert Galster

Læs mere

Evt Furosemid 40 80 mg i.v. ved lungestase og BT > 110

Evt Furosemid 40 80 mg i.v. ved lungestase og BT > 110 Akut koronar syndrom 1. Ring 112 2. IV-adgang: morfin 5-10 mg ved BT > 110 3. Iilt: 10-15 L/min på maske 4. NG subl 1-2 pust (0,4 mg/dosis) ved BT > 110, kan gentages efter behov. OBS! Behandling for erektil

Læs mere

Navn/adresse og CPR-nummer. Dato for vurdering. ASIA-Klassifikation. Vurdering nr. Vurdering foretaget af (navne, stillingsbetegnelse)

Navn/adresse og CPR-nummer. Dato for vurdering. ASIA-Klassifikation. Vurdering nr. Vurdering foretaget af (navne, stillingsbetegnelse) Henvisnings- og visitationsskema af pt. med nyopstået, færdigudredt og ASIA-klassificeret rygmarvsskade med henblik på overflytning til Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Navn/adresse og CPR-nummer Dato

Læs mere

Ambulancelægen. 30. November 2011 Lægedag Syd. Helt med superkræfter... eller bare en brik i puslespillet?

Ambulancelægen. 30. November 2011 Lægedag Syd. Helt med superkræfter... eller bare en brik i puslespillet? 30. November 2011 Lægedag Syd Ambulancelægen Helt med superkræfter... eller bare en brik i puslespillet? Leder af Anæstesiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Kolding Første udkald den 4. januar 2009 Tilknyttet

Læs mere

NAPS. Nurse Administered Propofol Sedation

NAPS. Nurse Administered Propofol Sedation Nurse Administered Propofol Sedation Opstart NAPS kom til Danmark i 2007 Første hospital til at indføre Naps i Danmark var Gentofte Hospital. Et hold af læger og sygeplejersker var på studiebesøg i Oregon.

Læs mere