Indhold. Om Alzheimers og andre demenssygdomme. Nr årgang september Et bedre liv kræver ikke så meget - Når FDF bliver til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Om Alzheimers og andre demenssygdomme. Nr. 3 17. årgang september 2007. - Et bedre liv kræver ikke så meget - Når FDF bliver til"

Transkript

1 Indhold - Et bedre liv kræver ikke så meget - Når FDF bliver til fars drenge fiser - Nye muligheder for tidlig diagnosticering af Alzheimers Nr årgang september 2007 Om Alzheimers og andre demenssygdomme

2 Indhold Udgives af Alzheimerforeningen Sankt Lukas Vej Hellerup Giro: (Reg.nr. 9570) Tlf Fax Alzheimerforeningens formål er at virke for bekæmpelse af Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme, samt for bedring af vilkårene for demente og pårørende. Du kan støtte foreningen på giro eller ved at blive medlem af foreningen på tlf Alzheimerforeningen er under protektion af hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte. Ansvarshavende redaktør Landsformand Kirsten Enemark Redaktion Louise Bruce, Anne Bie og Merete Jensen, Alzheimerforeningen Design og produktion Leder Viden er grundstenen i kampen mod demenssygdomme Et bedre liv kræver ikke så meget Når FDF bliver til fars drenge fiser Alzheimerforeningens to nye næstformænd DAISY Danish Alzheimer Intervention Study Kort nyt / Opslagstavlen Brevkasse Plejetestamente, Livshistorien og Livstestamente Alzheimer Europe s konference Personer til pressedækning på demensområdet Nye muligheder for tidlig diagnosticering af Alzheimers.. 15 Nyt forskningsprojekt om depression og Alzheimers sygdom Aktivitetskalender Landet rundt Frivillige til fundraising Gratis støtte til Alzheimerforeningen med»det gode Program« Alzheimerforeningens repræsentantskab Oplag ISSN Magasinet Demens udkommer 4 gange årligt. Næste gang: Den 1. december, deadline for materiale den 5. november 2007 HUSK at oplyse adresseændring Kontakt sekretariatet på

3 LEDER Viden er grundstenen i kampen mod demenssygdomme Kirsten Enemark - landsformand September er for Alzheimerforeningen lig med den Internationale Alzheimerdag. Her viser vi flaget med lokale arrangementer, og traditionen tro uddeles Alzheimer Forskningsfondens priser som støtte og anerkendelse til væsentlig forskning på demensområdet. Den 21. september kan vi i år gratulere hinanden med et betydningsfuldt skridt fremad for demensarbejdet i Danmark. Nyt landsdækkende videnscenter for demens 21. september er Alzheimerforeningen inviteret til at tage del i indvielsen af et nyt Nationalt Videnscenter for Demens, som Region Hovedstaden bliver vært for, men som skal dække hele landet og dokumentere demensarbejdet på det sundhedsfaglige område. Det kommende videnscenter for demens skal styrke en mere ensartet og kvalificeret udredning og behandling af demenssygdomme. I dag må vi erkende, at der er meget stor forskel på udredningen og behandlingen rundt om i landet, og vi har ikke en samlet viden om, hvor mange og hvem der diagnosticeres med de forskellige demenssygdomme, hvordan udredningen gennemføres, og hvilken behandling der sættes ind med. Det er dybt utilfredsstillende, og det er en bremse for fremskridt i bekæmpelsen af demenssygdom og for en ordentlig indsats overfor de mennesker, der lever med en demenssygdom. Det er derfor et længe ventet initiativ, som Alzheimerforeningen nu kan glæde sig over at være med til at søsætte den 21. september ved et arrangement på Rigshospitalet. Vi kan godt tillade os at forvente, at videnscentret vil få kolossal betydning for demensindsatsen fremover, sådan at alle mennesker med demens uanset hvor de bor i landet hurtigst muligt og tidligt i sygdomsforløbet kommer til lægen og får tilbudt den rigtige udredning, behandling og opfølgning. Samtidig vil videnscentret blive en garant for, at indsatsen sker med en kompetence og sikkerhed, som baserer sig på den samlede viden og den nyeste forskning fra hele landet. Jeg har fulgt min mands forløb med Alzheimers sygdom gennem 10 år frem til hans død i 2005 og kender af egen erfaring frustrationen og fortvivlelsen, når hjælpen ikke fungerede, og lettelsen og glæden, når tilbudene blev sat ind på rette tid og sted. Set med mine øjne kan man ikke hurtigt nok komme i gang med at indsamle den viden, der findes rundt om i landet og omsætte den til fælles gavn for alle, der lever med en demenssygdom. Jeg er glad og stolt over, at Alzheimerforeningen er inddraget fra starten af videnscentrets virksomhed og glæder mig til et tæt og gensidigt givende samarbejde. Kirsten Enemark landsformand Alzheimerforeningen 3

4 Et bedre liv kræver ikke så meget Et projekt fra Nordjylland dokumenterer, at man med små midler kan ændre hverdagen for demente væsentligt. Bente Weberskov, som er Marte Meo terapeut og Aase Marie Ottesen fra Videnscenter for Demens i Region Nordjylland står bag en ny rapport, der dokumenterer Marte Meo Metodens positive effekt i omsorgsrelationen for personer med demens. Rapporten blev publiceret i april Tre nordjyske boenheder og i alt 63 medarbejdere og 9 personer med demens deltog i projektet. Kort fortalt har projektet vist, at Marte Meo Metoden har forbedret livskvaliteten hos de personer med demens, der deltog: De tager flere initiativer, de er blevet gladere, der er mere øjenkontakt med dem, de er mere socialt opmærksomme, de bruger sproget mere, og der er en nedgang i magtanvendelser og trusler/vold. Ifølge rapporten kan Marte Meo Metoden også anvendes til at udvikle medarbejdernes samspilskompetencer og dermed udvikle samspillet mellem personen med demens og omsorgsgiveren. Reaktionerne fra personalet på de nordjyske boenheder er meget positive: Flere har sagt, at de føler, det har været som en gave sendt fra himlen, at kunne bruge Marte Meo Metoden i deres arbejde. De har lært rigtig meget om, hvordan de kan få det bedste ud af samspillet med de demente, Aase Marie Ottesen. som er en af initiativtagerne til projektet, er nyt medlem af Alzheimerforeningens repræsentantskab fortæller Aase Marie Ottesen og fortsætter: Projektet har vist os, at det jo ikke er så meget, der skal til for, at det lykkes. De gode situationer Aase Marie Ottesen har arbejdet med Marte Meo Metoden i forhold til personer med demens. Og der er ingen tvivl om metodens effekt. Selv små ændringer i hverdagen giver større livskvalitet. Grundlæggende handler Marte Meo Metoden om at være nærværende og tage udgangspunkt i det, der optager personen med demens.»

5 Kigger den demente ud ad vinduet, er det en god idé at tale om det, der sker udenfor vinduet i stedet for at tale om fx, hvad man har oplevet i weekenden. Men det er også vigtigt at sætte ord på sig selv, for det kan være svært for personen med demens at begribe, hvad der foregår omkring vedkommende. Det kan fx være at sige, at jeg hælder kaffen op nu, siger Aase Marie. Mange situationer kan virke uoverskuelige og forvirrende for personen med demens. Det kan være situationer omkring personlig hygiejne eller løft med lift. Ved hjælp af videooptagelser kan man se, hvornår personen med demens føler sig tryg i situationen, og hvad omsorgsgiveren gør. Det giver omsorgsgiveren en unik viden om den demente og om sig selv. Personer med demens reagerer hovedsageligt på kropssprog. En åben kropsholdning og en blid stemmeføring, kan derfor ofte være afgørende for oplevelsen af situationen. Og følges de fem Marte Meo-principper får den demente langt større livskvalitet. På de deltagende boenheder har man fx oplevet en større social opmærksomhed, bedre søvnmønstre og større initiativ hos de deltagende personer med demens. Stjernestunder Arbejdet med Marte Meo Metoden har bragt smilet frem hos medarbejderne. En af deltagerne i projektet fortalte mig, hvordan hun var blevet helt varm om hjertet, da hun efter en ferie var kommet tilbage til plejeboligen og en af hendes beboere sagde, at det var dejligt at se hende igen, fortæller Aase Marie. Også de pårørende har mærket forandringer hos deres familiemedlemmer under og efter projektforløbet. Det har betydet rigtig meget for de pårørende at se, at deres familiemedlemmer indeholder ressourcer, de ikke var klar over. Samtidig er de glade for at have fået indsigt i nogle teknikker, de kan bruge, når de er på besøg, siger Aase Marie. Marte Meo Metoden i hverdagen Ifølge Aase Marie er Marte Meo Metoden ikke blot principper, der kan bruges i omsorgen for demente. Det er principper som nemt kan overføres til andre dagligdagssituationer. Marte Meo Metoden er jo helt grundlæggende for samspillet mellem mennesker. At være opmærksom og nærværende er jo noget vi alle sammen altid burde være, når vi er sammen med andre mennesker. Det er små ting, der skal til for at få det til at fungere. Marte Meo Metoden på andre boenheder I projektet indledte hver boenhed forløbet med et to-dages kursus for alle medarbejdere. Kurserne blev gennemført i boenhederne, dvs. med udgangspunkt i medarbejdernes hverdag. Det gav dem et fælles udgangspunkt for at diskutere metoden og lære af hinandens erfaringer. Det er muligt for andre boenheder og omsorgscentre at gennemføre lignende kurser inden for Marte Meo Metoden. At arbejde med Marte Meo Metoden kræver dog, at ledelsen er villig til at afsætte de fornødne ressourcer til oplæringen af medarbejderne. Boenhederne fik godtgørelse fra VEU (voksen- og erhvervsuddannelse) til afvikling af læringsforløbet, hvilket andre boenheder også har mulighed for at søge. Du kan læse mere om projektet og downloade rapporten på Af Louise Bruce Marte Meo Metoden Videooptagelser af omsorgsgiver og dementes samspil i forskellige situationer giver mulighed for at fokusere på omsorgsgiverens relationskompetence. Videooptagelserne giver også mulighed for at vurdere, hvordan den demente udvikler sig i samværet og samspillet med omsorgsgiveren. Ifølge de fem Marte Meoprincipper skal man: Følge personen med demens initiativer Bekræfte initiativer positivt Sætte ord på sig selv og den anden Skiftes til at være givende og modtagende i samspillet Lede personen med demens positivt i bestemte situationer

6 Når FDF bliver til fars drenge fiser Monas far Verner har deltaget i det nordjyske Marte Meo-projekt. Verner fik diagnosen Alzheimers demens i 1995 og har boet på boenheden Skovgårdens demensafdeling siden For Mona og hendes mand John var der ikke tvivl om, hvorvidt Monas far skulle deltage i projektet. De ville gerne hjælpe andre til at blive klogere på samspillet med personer med Mona og John er glade for at Monas far deltog i Marte Meo-projektet demens: Vi syntes, det var en rigtig god idé, der også ville kunne hjælpe andre. Desuden er medarbejderne på Skovgården meget engagerede og dygtige, og vi følte os derfor i trygge hænder, hvilket også spillede en stor rolle, fortæller Mona. Mona fortæller videre, at de undervejs i projektet erfarede, hvordan de som pårørende også kan bruge de fem Marte Meo principper, når de besøger Monas far: Selv om min far er dybt inde i sin demens, og det kan være svært at vide, om han ved, at vi er der, har Marte Meo Metoden lært os, at vi skal sætte pris på de små ting og følge hans egne initiativer, siger Mona, og John supplerer: Ja, nu glæder vi os jo over, at vi kan få øjenkontakt med ham eller et smil. Det er meget livgivende. Men det vigtigste har nok været at se de film, som er blevet optaget. Sammen med sin mand har Mona set videooptagelser og fået tilbagemeldinger fra Marte Meo terapeut Bente Weberskov. På filmene har John og Mona kunne se plejepersonalets samspil med Verner, fx peger en medarbejder på en spejderhytte. Hun spørger Verner, hvad FDF står for. Han kigger på hende og kan ikke svare, da han ikke har så meget sprog tilbage. Hun smiler og siger så Fars drenge fiser, og han griner. Hun siger til ham, at det er noget, han har lært hende tidligere. Det er fantastisk at se, at min far kan få den slags oplevelser, og samtidig se at personalet engagerer sig på denne måde, fortæller Mona. John og Mona er glade for at personalet stadig efter projektets afslutning refererer den form for oplevelser: De er guld værd, siger John og refererer både til stunderne og personalet og fortsætter: Det sker jo ofte, at vi kommer på besøg, når han fx sover. Derfor er det så afgørende, at vi får refereret disse stjernestunder. Når John og Mona nu er på besøg, og Monas far er vågen, har de lært, at det er vigtigt, at de fx følger hans initiativer og sætter ord på sig selv: Marte Meo har virkelig hjulpet os til at sætte ord på det vi gør og bør gøre, når vi besøger min far. For selvom Marte Meo Metoden primært har givet plejepersonalet nogle redskaber til at omgås beboerne, så er det en væsentlig sidegevinst, at vi også har fået et regelsæt, vi kan læne os op ad. Vi opfordrer klart andre pårørende til at blive bekendt med Marte Meo Metoden; evt. gennem Alzheimerforeningen, udtaler Mona. Af Louise Bruce

7 Alzheimerforeningens to nye næstformænd respektivt dårligt dag/døgntilbud til demenssyge? Hvilke kompetencer er vigtige hos personalet både i hjemmeplejen og på plejeinstitutioner? Foreningens nye vedtægter indebærer, at vi nu har to næstformænd at trække på. Generelt har man med vedtægtsændringen ønsket at inddrage flere frivillige i foreningsarbejdet også til at løfte arbejdet i foreningens ledelse. Samtidig har man erkendt, at arbejdet på formandsposten er så omfattende, at det er hensigtsmæssigt med en arbejdsdeling mellem flere ledende foreningsrepræsentanter. For at sprede opgaverne ligger den daglige ledelse nu hos et forretningsudvalg på fem medlemmer, og der vælges to næstformænd, der er hhv. personlig og faglig demensrepræsentant, til at supplere formanden i dennes arbejde. Bestyrelsen skal efter vedtægten udpege en af næstformændene som stedfortrædende for formanden, og da formanden er pårørende repræsentant, er Anne Arndal, der har samme baggrund, valgt som stedfortrædende næstformand. Stedfortrædende næstformand Anne Arndal : Min baggrund for at lade mig vælge som den næstformand, der repræsenterer de pårørende er, at jeg fulgte min ægtefælle gennem et ca. 13 år langt, og vel ret typisk demensforløb fra han var sidst i 50 erne til han døde for et års tid siden, 68 år gammel. Han havde da boet på en skærmet enhed på et plejehjem i ganske kort tid. Jeg har tillige en baggrund som praktiserende læge gennem 27 år i en mindre provinsby. Alzheimerforeningen har gennem årene gjort et stort arbejde for at øge kendskabet til demenssygdomme. Med stigende levealder vil der komme flere mennesker med demens, så det er vigtigt fortsat at arbejde for at holde fokus på flere aspekter af disse sygdomme og deres følger. Jeg vil gerne medvirke til at gøre det klart, at demente medborgere er fuldgyldige borgere i samfundet, og som sådan har de samme rettigheder som alle andre borgere. Jeg interesserer mig for og vil gerne støtte forskning inden for de hjerneforandringer, der ligger til grund for sygdommene. Det er meget vigtigt, at der forskes i dette, da det er en nødvendig forudsætning for, at der kan udvikles flere og bedre lægemidler til effektiv behandling. Men også forskning inden for de mere humanistiske områder har min interesse som f.eks. hvordan oplever demente selv deres situation? Hvordan kan demente og deres pårørende hjælpes til bedre at mestre livet med demens? Hvad karakteriserer et godt, Da det ikke er ualmindeligt, at der i forløbet af en demenssygdom opstår situationer, hvor den syge ikke længere kan tage vare på sig selv, er der brug for let tilgængelige regler for, hvordan sådanne situationer håndteres af familie eller andre, der har ansvar for den demente. Der er sket mange fremskridt i de senere år. Men det tager tid at udbrede kendskabet til disse fremskridt. Det kræver et målrettet oplysnings- og undervisningsarbejde. Dette er en vigtig del af foreningens virke. Foreningens demensfaglige næstformand Steen Hasselbalch: Jeg er 49 år, speciallæge i neurologi og har i snart 10 år været ansat som overlæge ved Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet. Jeg har de senere år delt mit arbejde mellem udredning og behandling af personer med demenssygdomme og forskning indenfor demenssygdomme. Desuden har jeg undervist og holdt foredrag om demens i mange forskellige sammenhænge. Jeg ser vidensdeling og oplysning som en meget vigtig del af arbejdet i Alzheimerforeningen. Gennem forskningen øges vores viden om demenssygdomme og deres behandling hele tiden, og det går rigtig stærkt i disse år. Derfor vil jeg gerne bruge min indflydelse i Alzheimerforeningen på at styrke vidensdelingen, således at medlemmerne får tilbudt den nyeste information på området på en forståelig og brugbar måde. 7

8 DAISY Danish Alzheimer Intervention Study Ph.d.-afhandling på Hukommelsesklinikken - af Anne Arndal Den 22/8 forsvarede ergoterapeut MPH, Lisbeth Villemoes Sørensen sin ph.d.- afhandling med titlen: Hverdagsliv og sociale relationer hos hjemmeboende patienter med mild Alzheimers sygdom og deres pårørende. Arbejdet med afhandlingen udgår fra Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet, og afhandlingen er den første ph.d.-afhandling, der omhandler det sociale område i forhold til demens. Arbejdet er finansieret fra mange sider, herunder af Alzheimerforeningens Forskningsfond. DAISY-projektet Afhandlingen bygger dels på viden hentet fra DAISY-projektet, som også omtales her i bladet, dels på en analyse af interviews med 10 ægtepar før og efter deltagelse i dette projekt, dvs. efter at både patienter og pårørende havde modtaget målrettet rådgivning og almen undervisning om demens. Hovedformålet med studiet Hovedformålet var at undersøge, hvordan personer med Alzheimers sygdom i tidlig fase oplever sygdommens indvirkning på evnen til at indgå i sociale relationer, samt at undersøge hvordan demente og pårørende oplevede virkningen af at deltage i DAISY-projektet. Undersøgelserne tyder på:» at nedsat social deltagelse er et vigtigt aspekt af den dementes svækkelse allerede i tidlige faser af Alzheimers sygdom.» at tidlig hjælp og støtte af den art som DAISY-projektet giver, forbedrer den dementes og de pårørendes muligheder for at klare dagligdagen og opretholde de sociale relationer.» at de dementes oplevelse af egen situation bør medinddrages ved planlægning af hverdagslivet, ved den psykiske og sociale støtte samt i omsorgen. Undersøgelsen kan i høj grad understøtte det videre arbejde med at give en målrettet hjælp til mennesker med demens og deres pårørende. Tillykke til Lisbeth Villemoes Sørensen og Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet! Gratis influenzavaccination til kronisk syge I forbindelse med den nye finanslov i år er det blevet gratis for kronisk syge at blive vaccineret mod influenza. Danske Lægers Vaccinations Service afholder hvert år flere end 775 vaccinationsarrangementer over hele landet og kan derfor tilbyde dig at blive vaccineret tæt på din bopæl. Tid og sted for vaccinationsarrangementerne annonceres i din lokalavis og kan ligeledes ses på Udfyld venligst nedenstående kupon og aflever den på vaccinationsstedet på dagen, hvor du bliver vaccineret. KLIP Kuponen skal kun udfyldes og afleveres, hvis du er kronisk syg og skal vaccineres gratis Navn Adresse Postnr. & by Medlemsnummer Hvis du af helbredsmæssige grunde er forhindret i at møde op til et vaccinationsarrangement og derfor ønsker vaccination i eget hjem, kan du tilmelde dig på: tlf kl fra mandag d.17. september til fredag d. 28. september. Derefter sender vi dig en bekræftelse med dato og tid for, hvornår vi kommer og vaccinerer dig. Er du medlem af patientforeningen men ikke kronisk syg, har vi også et godt tilbud til dig. Hvis du ved vaccinationsarrangementet oplyser, at du er medlem af patientforeningen, får du influenzavaccinationen til 112,50 kr. mod normalt 145 kr.

9 Nye værktøjer til brug for demente, pårørende og fagpersoner Som en del af DAISY-projektet er der udviklet nogle let tilgængelige og brugervenlige værktøjer, som rådgivere og fagpersoner kan bruge i kontakten med demente og pårørende. Materialet kan ligeledes bruges af demente og deres pårørende. Materialet er meget relevant og grundigt gennemarbejdet. Det er lige til at gå til for fagpersoner, som skal i gang med vejledning/undervisning af pårørende og demente. Demensguiden Skriftlig information til demente og pårørende Her kan du lave din helt personlige demensguide, idet du kan downloade nøjagtig det materiale, du har brug for til din rådgivning. Det er meget enkelt og let tilgængeligt, og det materiale du ønsker, kommer samlet ud med en forside, således at det er lige til at sætte ind i en mappe. Materialet er delt op i tre hovedafsnit: For fagpersoner, for pårørende og for demente. Disse afsnit indeholder vejledning og information om følgende undergrupper:» Viden om demens» Jura for pårørende» Jura for demente» Sociale ydelser» Hverdagen for pårørende» Hverdagen for demente Demensguiden kan downloades her: servicestyrelsen.dk/ (Hvis du har problemer med at lave din personlige demensguide, er du meget velkommen til at ringe til Demenslinien , hvor du vil blive guidet på vej). Model for rådgivning og undervisning Vejledning om rådgivning og undervisning til demente i tidlig fase og deres pårørende. Her er Daisy projektets model for, hvordan du kan tilrettelægge din undervisning for demente og deres pårørende. Du kan bl.a. downloade: undervisningsplaner, tjeklister og evalueringsskemaer. Samtidig har du med Demensguidens materiale adgang til at downloade undervisningsmateriale til en kursusmappe, som er målrettet de personer, du skal undervise. Materiale kan downloades her: servicestyrelsen.dk Lotti Larsen, Demenslinien Formidling af DAISY Dansk Alzheimer Interventions Undersøgelse Danish Alzheimer Intervention StudY Tidlig indsats ved demens betaler sig Kalundborg Psykolog Bjarne Cantio Støtte, samtale, terapi til pårørende og demente Supervision og undervisning Tlf Modelfoto

10 Kort nyt Nyt uddannelsesprojekt fokuserer på at undgå magtanvendelse Ny pjece om forskellige aspekter af pårørende til dementes situation og behov 10 Det nye udviklings- og uddannelsesprojekt SPIDO (Socialpædagogisk Pjecen De pårørendes behov når demensen flytter ind beskriver de Praksis i DemensOmsorg) skal give belastninger, den pårørende kan et kompetenceløft til medarbejdere opleve dels i forhold til eget helbred i demensomsorgen. Medarbejderne og livskvalitet og dels i samlivet med skal rustes til at undgå magtanvendelse gennem brug af socialpædagogiske Pjecen er udarbejdet på baggrund af sin demente ægtefælle. tilgange til arbejdet med mennesker to forskningsprojekter om pårørende med demens. SPIDO er igangsat af til demente af CAST Center for Styrelsen for Specialrådgivning og Anvendt Sundhedstjenesteforskning Social Service og udføres af CVUalpha. Det løber fra starten af 2007 til Universitet og Styrelsen for Special- og Teknologivurdering, Syddansk udgangen af rådgivning og Social Service, 2007 Du kan læse mere om SPIDO på Forskningsprojekterne består dels af en spørgeskemaundersøgelse, der kortlægger pårørende til dementes helbred, livskvalitet og hverdag og dels af en interview- og spørgeskemaundersøgelse om de forandringer, den pårørende oplever, når deres ægtefælle får en demensdiagnose - herunder rollefordelingen i samlivet, den pårørendes følelser og grad af belastning. Interviewene fokuserede på følgende temaer om rollefordeling i samlivet:» Bilkørsel» Husførelse» Økonomi» Personlig pleje» Samliv Her skal kun kort omtales nogle af forskningsrapporternes resultater: De pårørende oplever en række ændringer i forhold til samlivet med den demente ægtefælle og kontakten til familie og venner. De pårørende oplever, at situationen påvirker deres helbred og livskvalitet og varetagelsen af de daglige gøremål. Disse ændringer er i større eller mindre grad med til at belaste de pårørende, hvis de ikke tilbydes den rette hjælp og rådgivning i henhold til den enkeltes behov. Demente, som bor alene i egen bolig, får dobbelt så mange ydelser fra hjemmeplejen som et ægtepar, hvor den ene har en demensdiagnose. Det vil sige, at den raske ægtefælle forventes at påtage sig en stor del af omsorgsopgaven. Jo mere den demente har behov for hjælp fra andre jo mere kræver det af den pårørende. Undersøgelsen viser også, at specielt ægtefæller til demente er belastet på helbredet i højere grad end andre i samme alder. Undersøgelserne og resultaterne er sammenfattet i pjecen, og hele materialet kan downloades her: Lotti Larsen, Demenslinien»

11 Opslagstavle Bisidderordning i Alzheimerforeningen Alzheimerforeningen er ved at opbygge en bisidderordning. De første bisiddere har deltaget i et kursus og flere er på vej. Hvis du har svært ved at gå alene til møder med din kommune, på hospitalet eller hos din praktiserende læge, har du altid ret til at tage en bisidder med dig. Du vælger selv, hvem du vil have med som bisidder. Det kan fx være din ægtefælle/samlever, en anden pårørende eller en god ven. Det er stadig dig selv, der træffer beslutningerne, omkring de spørgsmål, mødet omhandler, men din bisidder er med og kan derfor støtte dig både før, under og efter mødet. Hvis du får behov for en bisidder, kan du henvende dig til Demenslinien tlf Her vil du få oplyst, om der er en bisidder i dit område. Lotti Larsen, Demenslinien Ny guide til alarm- og pejlesystemer for demente Den nye Guide til alarm- og pejlesystemer for demente er udarbejdet som en hjælp til beslutningstagere i forbindelse med indkøb af alarmer til mennesker med demens. Med et alarm- og pejlesystem er det muligt for en person at tilkalde hjælp. Det er også muligt for plejepersonale eller pårørende at finde ud af, hvor personen befinder sig. Det kan være en person - som det kan være tilfældet for nogle mennesker med demens - der ikke er i stand til at tage vare på sig selv. Et alarm- og pejlesystem tages med i overvejelserne fra det tidspunkt, en person har de første symptomer på demens. Således kan vedkommende selv være med til at tage stilling til, om et alarm- og pejlesystem skal anvendes, hvis sygdommen forværres, og personen ikke længere er i stand til at tage vare på sig selv. Alarmer og pejlesystemer bør dog altid anvendes med stor omhu, da de er et indgreb i det enkelte menneskes personlige frihed. Derfor er det vigtigt, at den, der tager beslutningen om at anskaffe et alarm- eller pejlesystem, er klædt på til opgaven. Med guiden kan man få overblik over, hvilke overvejelser man bør gøre sig forud for anskaffelsen af et alarm- eller pejlesystem, og hvilken type alarm- og pejlesystem der egner sig bedst, når der er behov for at sikre øget tryghed og frihed for mennesker med demens. Der findes seks hovedtyper af alarmer: 1. Alarmer med automatisk aktivering 2. Mobile alarmer med positionsbestemmelse 3. Mobile alarmer med pejlemulighed 4. Mobile alarmer uden - positionsbestemmelse 5. Stationære alarmer med tovejs tale 6. Alarmer der aktiveres ved passivitet Guiden henvender sig bl.a. til sagsbehandlere, demenskoordinatorer, ansatte i plejesektoren og alle andre, der kan blive involveret i beslutninger, der vedrører anskaffelse af alarm- og pejlesystemer. 11

12 Demenslinien Tlf spørg om alt BREVKASSE 12» På Demenslinien kan du faktisk spørge om alt, hvad der har med demens og demenssygdomme at gøre. Du kan ringe helt anonymt, hvad enten du selv har en demensdiagnose, er pårørende eller arbejder professionelt med demens. Vi har dagligt mange forskellige typer af spørgsmål, og som noget nyt her i Magasinet Demens, vil vi bringe nogle af de mere typiske henvendelser, vi møder og viderebringe de svar, som er givet. Alt sammen i håbet om at dele ud af fælles erfaringer. SPØRGSMÅL:» Plejetestamente» Livshistorien» Livstestamente Min demente mor skal snart flytte i en plejebolig. Jeg vil derfor gerne give det kommende personale så meget viden om min mor og hendes tidligere liv som muligt. Jeg håber, det vil være med til at lette overgangen fra hendes nuværende bolig til plejeboligen. Jeg har læst, at man kan lave et såkaldt plejetestamente. Kan du fortælle mig lidt mere om det? Er der forskel på et plejetestamente og et livstestamente? SVAR:» Vedr. plejetestamenter: Det er rigtigt, at reglen om respekt for plejetestamenter trådte i kraft d. 1. januar I Lov om Social Service 83, stk. 4, står der følgende: Kommunen skal ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg m.v. for en person med en demensdiagnose så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter). Et plejetestamente er altså et vejledende dokument, men kommunen skal respektere den dementes ønsker, så vidt det kan lade sig gøre. Der er dog forhold, der ikke kan dækkes af et plejetestamente. Man kan fx ikke stille krav om, hvor man vil bo. Men man kan udtrykke ønske om, hvordan man ønsker at bo. Hvad kan man så skrive i et plejetestamente? Man kan skrive alt omkring rutiner og vaner, fx hvis man ikke kan lide fisk, men gerne vil have stegt flæsk. Hvis man absolut ikke ønsker at gå i joggingtøj, men gerne vil have skjorte og slips på, eller hvis man gerne vil have læbestift på hver dag osv. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad et plejetestamente kan indeholde. Man kan selv bestemme, hvordan man vil udforme et plejetestamente, det kan være på et videobånd, et kassettebånd, eller skriftligt. På kan man downloade et forslag til et plejetestamente. Man kan også læse mere om plejetestamenter i en lille brochure, som kan downloades på Socialministeriets hjemmeside: dk/netpublikationer/2005/p5demens3010/html/full_publi...» Vedr. livshistorien: Livshistorien er et godt supplement til et plejetestamente. Livshistorien er også et dokument, man selv kan formulere og fx dele op i barndom, ungdom og voksenliv. Livshistorien udfærdiges med henblik på at give personalet indblik i den nye beboers tidligere liv. Hvad hedder den dementes børn, børnebørn og øvrige familie, hvilke store begivenheder har der været, hvilke rejser har man foretaget, hvor han man boet mest, Lotti Larsen - Socialrådgiver hvor gik man i skole osv. Har man fotografier af nogle af situationerne, er det en god idé at sætte disse ind sammen med oplysninger. Det hjælper den demente til at huske personen og/eller episoden. Disse informationer er vigtige for personalet, idet det for den demente jo netop er fortiden, der har stor betydning, og viden om den dementes fortid kan danne baggrund for en samtale i mange forskellige situationer. Derfor er det vigtigt også at kende den demente persons fortid, så man får et indtryk af det hele menneske og ikke kun af en person med demens.» Vedr. livstestamente: Et plejetestamente skal ikke forveksles med et livstestamente. I et livstestamente (Sundhedsloven) kan den demente tilkendegive, at han/hun ikke ønsker livsforlængende behandling i en situation, hvor han/hun er uafvendeligt døende og ikke længere selv kan tilkendegive sine ønsker. Det koster 50 kr. at få registreret et livstestamente, og man kan udfylde en formular ved at gå ind på og klikke på menupunktet: dit livstestamente. Livstestamentet sendes til: Rigshospitalet, afsnit 5232 Blegdamsvej København Ø tlf

13 Nyheder Hver dag bringes nyheder fra hele landet om demens. Viden om demens På DemensNet kan du læse om den nyeste viden om sygdommen demens. Hjælp til pårørende Du kan læse om de svære tanker og følelser, der kan komme, når din nærmeste har demens. Mødestedet - Ekspert chat En gang om ugen er det muligt at stille spørgsmål direkte til en ekspert i chatrummet. - Chat Du kan få gode råd og hjælp fra andre i samme situation som dig. Nyhedsbrev Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet, der udsendes hver 14. dag. Brevkassen Et panel bestående af 12 eksperter på demensområdet er parat til at besvare spørgsmål. Du vil altid få svar på dit spørgsmål. Dagbogen Du kan dele dine erfaringer med andre i samme situation som dig og få råd og hjælp. Lundbeck Institute er specialiseret i uddannelse og formidling af viden indenfor psykiske og neurologiske lidelser til specialister, sundhedspersonale, patienter og pårørende. Klip annoncen ud og hæng den op på opslagstavlen. Lundbeck Institute Grevinde Danners Palæ Skodsborg Strandvej Skodsborg Tlf

14 -18th ann 83x123 ORG :13 Side 1 Alzheimer Europe s konference 2008 Vores europæiske paraplyorganisation, Alzheimer Europe s årlige konference kommer nu for første gang til Norden. Konferencen finder sted i Oslo den maj 2008, og man forventer mange deltagere fra alle de nordiske lande. Konferencen er tilrettelagt, så den giver inspiration til både demensforeningsmedlemmer og social- og sundhedspersonale. Tanken er, at samarbejdet mellem pårørende og fagpersoner giver en optimal indsats og de bedste resultater i demensarbejdet. Konferencesproget er engelsk, men hver dag bliver der parallelsessioner på et skandinavisk sprog. Man kan melde sig til konferencen fra efteråret Find mere information på 18th Alzheimer Europe Conference mai 2008, Oslo B RY T B A R R I E R E N E På tide å tenke offensivt? En demensdiagnose skaper bekymring. Personer med demens og deres familier opplever mange barrierer som hindrer dem å leve et meningsfullt liv. Det er mulig å bryte noen av disse barrierene og oppleve livsglede og mening i livet til tross for sykdommen. Konferansen vil vise hvordan barrierer kan brytes og at en demensdiagnose ikke bare betyr lidelse og håpløshet. Konferansen skal vise oss at det finnes håp om å få: ivaretatt sine rettigheter behandling hjelpemidler støtte gjennom alle faser av sykdommen støtte til familien PERSONER TIL PRESSEDÆKNING på DEMENSOMRÅDET 14 I forbindelse med artikler til dagspressen og indslag til TV eller radio bliver Alzheimerforeningen af og til bedt om at formidle kontakt til mennesker med en demenssygdom og/eller pårørende, som vil tale om at leve med en demenssygdom og dens konsekvenser. Det kan dreje sig om generelle eller specielle emner som forholdet til familien, erfaringer med plejebolig, yngre demente, døtre til personer med demens, særlige demenssygdomme og meget andet. Vi søger derfor igen i år personer, som vi kan henvise til, og som er interesserede i at stille sig til rådighed for pressen og deltage i radio-udsendelser, tv eller i diverse artikler til dag- og ugeblade mv. Er du interesseret i at høre mere eller ønsker at stille dig til rådighed, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Merete Jensen, Alzheimerforeningen på tlf eller på De, der meldte sig for et år siden, må gerne give besked om fortsat interesse. På forhånd tak for hjælpen. Med venlig hilsen Alzheimerforeningen

15 Nye muligheder for tidlig diagnosticering AF Alzheimers Et internationalt forskerhold foreslår nye metoder til at diagnosticere personer med Alzheimers sygdom indført langt tidligere end tilfældet er i dag. I en artikel publiceret i The Lancet Neurolog i juli 2007 anbefaler 15 førende demenseksperter fra hele verden at måden, man stiller Alzheimerdiagnosen på, skal laves radikalt om. De gør op med forestillingen om den tætte sammenhæng mellem Alzheimers sygdom og demens, og det er forfriskende, at der nu endelig sker noget på området. påvise tilstedeværelsen af Alzheimers sygdom, selv i de meget tidlige stadier af sygdommen. Forfatterne foreslår derfor, at de nye kriterier både indeholder de nuværende og suppleres af de nye teknikker - især undersøgelse af rygmarvsvæsken og magnetskanning (MR). Om kort tid vil disse undersøgelser sandsynligvis kunne blive suppleret med PET skanning af hjernen. Diagnosticering i dag To-trin diagnostik: Forfatterne påpeger, at vores viden om Alzheimers sygdom i dag er langt større end dengang, man fastlagde kriterierne for sygdommen. Den nuværende diagnosticeringsproces strækker sig over lang tid og starter ved de første symptomer på svækket intellektuel funktionsevne. I dag ved vi dog, at de karakteristiske forandringer, man ser i hjernen ved Alzheimers sygdom, begynder mange år før personen får intellektuel svækkelse og kan erklæres dement. Da sygdommen således udvikles relativt langsomt, må vi undertiden vente flere år før vi kan stille diagnosen. Større gavn af behandlingen Forfatterne beskriver derudover en lang række nye undersøgelsesmetoder, herunder scanning og undersøgelse af rygmarvsvæsken, som kan De nye kriterier gør os formentlig i stand til at stille diagnosen på et væsentligt tidligere tidspunkt, og det betyder, at vi kan sætte ind med hjælp, støtte og medicinsk behandling på et tidspunkt, hvor både personen med demens, de pårørende og samfundet får større gavn af sundhedsvæsenets indsats. Det synes derfor urimeligt ikke at inddrage disse nye teknikker i den måde, man stiller diagnosen på. Problemet er, at de nye teknikker kræver den rette ekspertise og erfaring, og at bl.a. PET og MR skanning er relativ kostbar. I betragtning af de enorme ressourcer, vi bruger på pleje og omsorg af mennesker med demens, er sådan en udredning dog stadig en dråbe i havet og Alzheimerforeningen finder det oplagt, at muligheden for at tidlig diagnostik forbedres. 1. Man vurderer om personen er dement, dvs. om vedkommende har svigt af intellektuelle færdigheder i et omfang, der påvirker det daglige funktionsniveau i betydelig grad. 2. Er det tilfældet, består næset trin i at finde ud af, hvorfor personen er dement: Har der været en snigende start, en fremadskridende forværring og er der ikke andre sygdomme, der kan forklare demensen, får personen diagnosen Alzheimers sygdom. For at få diagnosen Alzheimers sygdom skal man altså have symptomer af en vis sværhedsgrad (være dement).» 15

16 Nyt forskningsprojekt om depression og Alzheimers sygdom Alzheimers sygdom er forbundet med flere karakteristiske hjerneforandringer, som begynder længe inden patienten får symptomer på demens. Disse forandringer ses bla. som aflejringer i hjernen af proteinet beta-amyloid. Nervecellerne i hjernen overfører information til hinanden vha. signalstoffer. Et af disse signalstoffer kaldes serotonin, og ændringer i serotoninsystemet ses også både ved Alzheimers sygdom og depression. Vi er på Rigshospitalet ved at opstarte specialiserede hjerneskanninger, som er i stand til at vise beta-amylod aflejringer. Vi kan også afbilde serotoninsystemet vha. skanninger. Disse skanninger anvendes foreløbig kun i forskningsprojekter og er endnu ikke en del af vores almindelige undersøgelser, når vi udreder for demens. Lundbeckfonden har bevilliget 1,5 mio. kr. til professor Lars Vedel Kessing fra Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet til et forskningsprojekt om demens og depression. Forskningsprojektet gennemføres på Rigshopitalet som et samarbejde mellem Neurobiologisk Forskningsenhed, Psykiatrisk afdeling og PET- og Cyklotronenheden. Læge Karine Madsen fra Neurobiologisk Forskningsenhed fortæller om projektet: Undersøgelser har over de senere år vist, at depression er en risikofaktor for udvikling af Alzheimers sygdom, og at risikoen for udvikling af hukommelsesproblemer stiger med antallet af depressioner. Mange personer med Alzheimers sygdom udvikler desuden en eller flere depressioner i sygdomsforløbet. Hvordan og hvorfor demens og depression hænger sammen er imidlertid fortsat uafklaret. Dette forskningsprojekt omhandler hjerneskanninger af ældre personer som tidligere har lidt af en eller flere depressioner. Såfremt depression øger risikoen for Alzheimers sygdom, forestiller vi os således at finde de karakteristiske Alzheimer-forandringer hos personer med tidligere depression, og at disse er mere udtalte jo flere depressioner en patient har haft. Resultaterne af undersøgelsen kan få stor betydning for forståelsen af sammenhængen mellem Alzheimers sygdom og depression, og på længere sigt medvirke til at bedre behandlingsmulighederne for patienterne. Demenslinien - spørg om alt 16 tlf

17 AktivitetsKalender» BORNHOLM Erindringscenter Bornholm og det åbne museum Toldboden Toldbodgade 1 B, 3700 Rønne Åbent torsdage kl eller efter aftale. Erindringskasser og brug af lokaler efter aftale. Kontakt: Jens Rehfeld Kofod, tlf , FREDERIKSBERG Rådgivning for pårørende henvendelse til lokalformand Mette Lunde, tlf » FREDERIKSBORG Alzheimerkontor Fremover vil kontoret have åbent den første mandag i hver måned fra kl Kontoret ligger på Ndr. Jernbanegade 13 C, Hillerød, meget tæt på Hillerød station. Alle er velkomne. Se nærmere på under Lokalforeninger/Frederiksborg. Demens Café hver måned Se nærmere på under Lokalforeninger/Frederiksborg Tur til Kulsviernes Land Guidet tur med naturvejleder Ann Johanneson. Se nærmere på www. alzheimer.dk under Lokalforeninger/Frederiksborg. Demenscafeen Sommerfuglen Værested for demente og deres pårørende Tid: 1. tirsdag i måneden kl Vi hygger os i lokalet eller tager på udflugter. Sted: Lokalet Vapnagård, Hestens Bakke 33, Helsingør Kontaktperson: Birgit Schieldrup tlf eller Hanne Bayer tlf » FYN Har du brug for rådgivning eller støtte omkring livet med demens så kontakt Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Tid: Åbent mandag til torsdag kl Telefontid man.- ons. kl og tors. kl Sted: Kallerupvej 58 i Odense, tlf Kontakt: Søndagscafe for demensramte familier Tid: 9/9 7/10 4/11 og 2/12. fra kl Sted: Kallerupvej 58 i Odense Demenscafe på Nordfyn en eftermiddag om måneden i samarbejde med Alzheimerforeningen Demensramte fra Rådgivningscentret deltager. Yderligere oplysninger ved demenskoordinatorerne i Nordfyns kommune Anne Lyth tlf eller Lone Jensen tlf Tænketank for yngre demensramte Tid: Torsdag d. 13/9. 27/9 4/10 og 18/10 kl Sted: Kallerupvej 58 i Odense Tilmelding: Ulla Thomsen tlf Sansernes sprog - Kursus for demensramte, pårørende og fagpersoner - med kunstterapeut Birgit Svansø og Billedkunsner Kirsten Foged Tid: Tirsdag d. 4. og 11. september kl Sted: På Odense Uddannelsescenter Tilmelding og information: Ulla Thomsen tlf Den Internationale Alzheimerdag markeres med temaet Demens og kørekort m. bl.a. Rolf Bang Olsen samt panelgæster fra politi, forsikring, praktiserende læge og demenskoordinator samt forskellige stande. Tid: den 27. september kl Sted: Gl. Amtsrådssal, Ørbækvej 100, Odense Pårørendeskolen Tid: Afholdes onsdag den 24/10 31/10 7/11-14/11 og 21/11. kl Kontakt: Ulla Thomsen tlf (Program og tilmelding) Fyraftensmøde omkring Edentanker og Plejebolig Tid: onsdag d. 10. oktober kl Sted: Kallerupvej 58, hvor Birthe Schelde vil fortælle om et Edenplejehjem Landsdækkende TænkeTank for yngre og tidligt demensramte med oplæg fra bl.a. hjerneforsker Henning Kirk Tid: fredag og lørdag den 26. og 27. oktober Sted: Brogården i Strib» KØBENHAVN Foreningens kontor, Huset, Thit Jensens Vej 6, 2200 København N Kontakt: tlf , Tid: Åbent hver tirsdag kl for personlig eller telefonisk rådgivning og information 17

18 AktivitetsKalender Værested: Dag- og Aktivitetstilbud for hjemmeboende yngre demente og deres pårørende Tid: Åbent mandag torsdag kl , fredag 9 15 Sted: Huset, Thit Jensens Vej 6 Kontakt: Daglig leder Louise Bjørn-Andersen, tlf eller Værestedet drives af Københavns Kommune. Cafemøde Tid: Sidste onsdag i hver måned kl Se emnerne på under Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø Lokalforeninger /København. Medlemmerne får tilsendt invitation til hvert møde - Alle er velkomne! Onsdag den 26. september 2007 Emne: Københavns Kommunes demenspolitik. Hvad har vi nået?- hvad er fremtidsplanerne? Kom og bliv orienteret af sundheds og omsorgsborgmester Mogens Lønborg Onsdag den 31. oktober 2007 Hvad kan en ekstra indsats fra hjemmeplejen gavne den demensramte familie? Oplæg og drøftelse med Tina Meyer og Hanne Hein Sygeplejersker og Projektledere. Onsdag den 28. november 2007 Nye behandlingsmuligheder for Alzheimers sygdom! - Hvad er fremtidsperspektiverne? Oplæg og debat med Oda Jacobsen, sygeplejerske ved Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet.» KØBENHAVNS OMEGNSKOMMUNER Informationsmøde om demens Demenssygdomme og Alzheimerforeningens tilbud og aktiviteter ved Steen Hasselbalch, overlæge på Hukommelsesklinikken, og pårørende Anne Arndal, begge næstformænd i Alzheimerforeningen Tid: Tors. 27. september kl Sted: Holmegaardsparken, i Pyramiden Ordrupvænge 3, 2920 Charlottenlund. Transportmulighed: Ligger tæt på Ordrup St. Alle er velkomne. Gratis adgang. Kaffe, kage, øl og vand kan købes. Caféaftener for mennesker med demens og deres pårørende Tid: 1. onsdag i måneden fra kl til kl Sted: Cafe Palmehaven på Herlevgaard Center, Herlevgårdsvej 3, 2730 Herlev. Kontaktperson: Grethe Koudahl, mobil: Mandag og onsdag kl kl Klubben For mennesker med demens og deres pårørende Tid: Torsdage i lige uger fra kl Sted: Foreningscentret, Amager Landevej 71, 2770 Kastrup Kontakt: Gunhild Schrøder, telefon: Temadag for fagpersonale og andre interesserede: En introduktion til Eden Alternativet med Jane Verity Tid: Mandag den 19. november 2007, kl. 8 til kl. 15 Sted: Medborgerhuset i Herlev, Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev Pris: Hele dagen 350 kr. inkl. forplejning Kontakt: Gunna Bloch Johansen, telefon: » MIDT-VEST (RINGKØBING) Åben Cafe for pårørende, Tid: 2. onsdag i måneden fra kl Sted: Koloritten, Nørregade 7, Herning Kontakt: lokalformand Inger Marie Jensen, tlf , som også kan oplyse om tilbud til demente og pårørende i Struer, Vildbjerg, Ikast, Videbæk, Aulum og Holstebro. Se i øvrigt under Lokalforeninger/Midt-Vest» NORDJYLLAND Rådgivning åben for alle, som har behov for rådgivning og vejledning. Tid: 1. torsdag i hver måned kl Sted: Frederikshavn Sygehus, Barfredsvej, Frederikshavn Kontakt: Tove Jensen, Ahornvej 5, Gærum tlf Cafe - Mødested for mennesker med demens, for venner og pårørende. Du kan mødes med andre i samme situation, udveksle erfaringer, få nye bekendtskaber samt råd og vejledning. Tid: Den sidste onsdag i hver måned kl (lukket helligdage, juli og december.) Sted: Seniorhuset, Aagade 9, 9000 Aalborg. Kontakt: Jette Paulin, tlf eller Gunver Folmand, tlf » STORSTRØM Lokalforeningen har kontor på Oringe, Færgegårdsvej 15 F, dør 23, 4760 Vordingborg, tlf , 18

19 Der afholdes fire møder i fællesskab med Hjernesagen om Arv og testamente, den nye arvelov pr. 1. januar 2008 ved advokat Morten Jensen, advokatfirmaet Drachmann, Nykøbing F: Vordingborg 7. oktober 2007 kl , VUC Kuskevej 3 Nykøbing F. 23. oktober kl , Seniorklubbernes hus, Poul Martin Møllersvej 22 Næstved den 8. november kl , Cafeen Munkebocentret, Farimagsvej 52 Der kan købes kaffe og brød i pausen Der er planlagt et møde i Nakskov i november, som bliver annonceret i de lokale aviser. Åben Cafe for demente og pårørende i Vordingborg Tid: Sidste mandag i måneden kl Sted: Røde Kors Caféen, Algade 43 D, 4760 Vordingborg Kontakt: Kate Kristensen tlf » SYDVEST (RIBE) Demenstræf med let og glad gymnastik for demente + frokost, dans og kaffe Tid: torsdag d. 20. september 2007, kl Sted: Glejbjerg Fritidscenter, Stadionvej 2, Glejbjerg Pris inkl. frokost og kaffe 100 kr. Tilmelding tlf.: Tid og sted for efterårets senere arrangementer hør lokalformand Hanne Knudsen. Planlagt: Borgermøde i samarbejde med Grindsted/Billund Kommune Foredragsholder: pårørende Rita Nielsen Emne: Rita fortæller om at være pårørende. Planlagt: Stormøde i Esbjerg Foredragsholder: Centerleder Birthe Schelde, Lindegården,Vejle Emne: EDEN - Alternativet. Et plejehjem til kamp mod ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.» SØNDERJYLLAND Foredrag ved speciallæge Lars Laugesen Tid: Den 27.september 2007 Sted: Folkehjem i Aabenraa Kontakt: Lillian Bernth Thomsen tlf Værestedet: Vi er pårørende til demente personer, vi interesserer os MAGASINET DEMENS NR ALZHEIMERFORENINGEN» 19

20 AktivitetsKalender 20 for dementes forhold og livskvalitet. Tid: Onsdag i lige uger kl Sted: Grønnegården, Langrode 15, 6200 Aabenraa Kontakt: Inga Mathiesen tlf » TREKANTOMRÅDET Alzheimerforeningens Torsdagscafé Tid: Kl på tors. i ulige uger Sted: Gulkrog-Centret, Gulkrog 9, 1. sal (elevator), 7100 Vejle Torsdagscafe arrangeres af frivillige og pårørende gratis adgang og ingen tilmelding, Kaffe med brød 15,- kr. Planlagte Caféer: (ret til ændringer forbeholdes) Torsdag, den 13. september aflyst pga. ferieturen Fredag, den 14. september til torsdag, den 20. september Ferie i Kølkær - Afg. Gulkrog kl. 14. Torsdag, den 27. september Vi besøger familien Engelbrecht i Ansager - Pris kr. 50,- for medlemmer af Alzheimerforeningen og kr. 100,- for ikke medlemmer. Torsdag, den 11. oktober Vi har gæster fra Kolding, der er interesserede i vores café. Torsdag, den 25. oktober Bakkens Uropatrulje underholder med Bakkesange. Torsdag, den 8. november Andespil og Gåsebryst. Pris 25,- kr. For ikke medlemmer er prisen 50,- kr. Torsdag, den 22. november 6 års Café-fødselsdag fejres med?? og med masser af sang Torsdag, den 6. december Juleafslutning Bente Laursen spiller for os. Vi får gløgg og æbleskiver. Pris 25,- kr. For ikke medlemmer er prisen 50,- kr.» VESTSJÆLLAND Fristedet Mødested for personer med demens og pårørende Rådgivning, undervisning, hygge. Tid: Onsdage kl Sted: Midtsjællands Baptistkirke, Kirkestræde 4, 4296 Nyrup Kontakt: Anna Grete Refsgaard Jørgensen, tlf Kommende arrangementer: Onsdag den 26. september Udflugt til Kilden i St. Bøgeskov ved Gyrstinge. Kender du ikke vejen er der samlet afgang fra P-Pladsen, Midtsjællands Baptistkirke kl Onsdag den 31. oktober Underholdning evt. med musik Onsdag den 28. november Besøg af gerontopsykolog Gitte Kragshave Foredrag - At leve med en demenssygdom v/marie-louise Mikkelsen Orientering om værgemål, fuldmagter, plejetestamenter m.v. v/socialrådgiver Kirstin Simonsen, Dianalund Tid: Torsdag den 13. september kl. 19 Sted: Kongehavecentret, Svendsgade 102, Slagelse Foredrag: - Fokus på mennesker med demens, adfærd, kommunikation og samvær. v/speciallæge Ole Bjørn Skausig og distriktssygeplejerske Lissi Faurschou Tid: Torsdag den 15. november kl. 19. Sted: Stenhusbakken, Stenhusvej 21, Holbæk» ØSTJYLLAND Vi holder i samarbejde med demenskonsulenterne i Rønde en temaaften med Rolf Bang Olsen Tid: Den kl Sted: A-Huset, Hovedgaden 69, Rønde. Vi fortæller om Alzheimerforeningen, Rolf fortæller om demens 21. september: læs mere om arrangement i Skanderborg på Den Internationale Alzheimerdag side 21. Info- og støttegruppe for pårørende Århus Med deltagelse af fagpersoner. Tid: sidste onsdag i måneden kl (dog ikke juli og december) Åbent tilbud ingen tilmelding. Sted: Psykiatrisk Hospital, Lægegang D, bygn. 24 K, Skovagervej 2, Risskov Kontakt: sekretæren, tlf Info- og samværscafé Silkeborg Varm mad og drikke kan købes. Tid: 3. onsdag i måneden Sted: Mariehøj Sognehus, Silkeborg Kontakt: Conny Flensborg, tlf » ØSTSJÆLLAND Gallafest med underholdning og dans for foreningens medlemmer Tid: Fredag den 21. september, kl Sted: Asterscenteret, Astersvej 9, 4000 Roskilde Tilmelding: Formand Birthe Rasmussen, tlf Støttegruppe for demensramte Tid: Tirs. kl fra den 28. aug 2007 Sted: Sct. Maria Park, Frederiksborgvej 3, 4000 Roskilde Tilmelding: Mona Gravlev, tlf eller Birthe Rasmussen, tlf Efterårsferietur for lokalforeningens medlemmer Tid: oktober 2007 Sted. Muusholm Bugt Feriecenter, Korsør. Tilmelding: Mona Gravlev, tlf eller Birthe Rasmussen, tlf

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

Ph.d 10 l ergo terapeuten l januar 2008

Ph.d 10 l ergo terapeuten l januar 2008 Ph.d 10 l ergoterapeuten l januar 2008 Giv tidlig social støtte Mennesker med mild Alzheimers sygdom (AD) har mange ressourcer, men de overses ofte, mener ergoterapeut Lisbeth Villemoes Sørensen, som har

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Når hukommelsen svigter!

Når hukommelsen svigter! "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Information til borgere med demens og deres pårørende Indhold Indhold... 1 Hvad er demens?... 2 Tegn på demens... 2 De tre almindeligste former for demens...

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Indsats på demensområdet

Indsats på demensområdet Indsats på demensområdet Sammenhæng og tryghed i demensindsatsen Når et menneske rammes af en demenssygdom, påvirker det livsvilkårene for personen selv og de pårørende. Aalborg Kommune gør en indsats

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE

TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE TILBUD TIL PÅRØRENDE OG DEMENTE UDBYDER ESBJERG KOMMUNE TITEL Visiteret Dagtilbud SUNDHED & OMSORG Alle tilbuddene skal visiteres, og der foretages altid en individuel vurdering af behov. Midlertidig døgnophold

Læs mere

Nis Peter Nissen Alzheimerforeningen 28. september 2009. Hjælp demente og pårørende Støt Alzheimerforeningen

Nis Peter Nissen Alzheimerforeningen 28. september 2009. Hjælp demente og pårørende Støt Alzheimerforeningen Alzheimerforeningen Baggrunden: 80.000 danskere har i dag Alzheimers eller en anden demenssygdom om 30 år vil antallet af demente være fordoblet Næsten 400.000 personer lever i dag som pårørende med demens

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent Demens Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent 1 Program Hvad er tegnene på demens? Hvad siger den nyeste forskning om forebyggelse af demens? Hvilken betydning

Læs mere

Når hukommelsen svigter

Når hukommelsen svigter Når hukommelsen svigter Dette er Høje Taastrup Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er skrevet til borgere, der har symptomer på demens, og deres pårørende. Hvad er demens? Demens er en fælles

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

demens og hvad så med fremtiden? En folder om plejetestamenter

demens og hvad så med fremtiden? En folder om plejetestamenter demens og hvad så med fremtiden? En folder om plejetestamenter De fleste danskere kommer i berøring med demens på et tidspunkt i deres liv som pårørende, eller fordi de selv får stillet en demensdiagnose.

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Når hukommelsen svigter Information om Demens

Når hukommelsen svigter Information om Demens Når hukommelsen svigter Information om Demens 2 3 Ingen bør stå alene med Demens I denne pjece får du information om hvad demens er, om undersøgelse, behandling og lindring, og hvad du kan gøre når der

Læs mere

Landskonference 2008 program

Landskonference 2008 program Landskonference 2008 program Kvalitet i dagplejen 2008 Dagplejens fremtid, relationsorienteret pædagogik i dagplejen, 0-3 åriges sproglige udvikling, børn med særlige behov og forældresamarbejdet er hovedtemaerne

Læs mere

Demens. - Når hukommelsen svigter. Ishøj Kommune

Demens. - Når hukommelsen svigter. Ishøj Kommune Demens - Når hukommelsen svigter Ishøj Kommune 1 Demens, den snigende sygdom - der berører alle Det er oftest en ægtefælle eller andre nære familiemedlemmer, der opdager, at deres kære er begyndt at glemme,

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent Introduktion o til demens e Den socialfaglige li opfølgning 8. maj 2012 Lena Baungård, demenskonsulent Program Kommunernes opgaver er defineret i forløbsprogrammer sundhedsaftaler d mellem Regioner og

Læs mere

Diagnosen demens og hvad så med fremtiden? En brochure om plejetestamenter

Diagnosen demens og hvad så med fremtiden? En brochure om plejetestamenter Diagnosen demens og hvad så med fremtiden? En brochure om plejetestamenter De fleste danskere kommer i berøring med demens på et tidspunkt i deres liv som pårørende eller fordi de selv får stillet en demensdiagnose.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Alzheimers sygdom. Information til patient og pårørende Af overlæge ph.d. Peter Johannsen

Alzheimers sygdom. Information til patient og pårørende Af overlæge ph.d. Peter Johannsen Alzheimers sygdom Information til patient og pårørende Af overlæge ph.d. Peter Johannsen 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad er demens og Alzheimers sygdom...4. At stille diagnosen...4. At få en diagnose...5

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Besøg modtages gerne. Gode råd til dig der besøger et menneske med demens

Besøg modtages gerne. Gode råd til dig der besøger et menneske med demens Besøg modtages gerne Gode råd til dig der besøger et menneske med demens Skal du snart besøge et menneske med demens? Regelmæssige besøg er vigtige og bliver værdsat af patienten. Denne pjece giver svar

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Demens. - et problem i hverdagen

Demens. - et problem i hverdagen Visitationen Furesø Kommune: Henvendelse ved behov for hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, daghjem, aflastning, visiterede boliger og træning. TLF: 72 35 56 30 Hverdage 9.00-14.00, torsdag 10.00

Læs mere

Demenstilbud. i Lemvig Kommune. Klinkby Bo- og Dagcenter Klinkbyvænget Lemvig

Demenstilbud. i Lemvig Kommune. Klinkby Bo- og Dagcenter Klinkbyvænget Lemvig Demenstilbud i Lemvig Kommune Klinkby Bo- og Dagcenter Klinkbyvænget 1 7620 Lemvig 1 Indholdsfortegnelse Symptomer Få en snak med demenskoordinatoren Hjælpemidler til borgere med demens Pårørendegruppe

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1 Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 28 1 Vision, Målsætning og Handlinger Vision I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende have et værdigt liv. Målsætning

Læs mere

Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak)

Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak) Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak) Fløng Ældreklub Formand: Børge Anker. Tlf.: 46 56 29 56 E-mail: b.anker@webspeed.dk

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland har været på minicuíse med DFDS til Oslo i november. Her ser du et smukt billede fra busturen til Holmekollen. Efter, at vi havde kørt

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

gladsaxe.dk Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende

gladsaxe.dk Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende gladsaxe.dk Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende Indhold Fakta om demens tal, symptomer og tegn på demens... 3 Gladsaxe Kommunes tilbud

Læs mere

Demensområdet Kvalitetsstandard 2014

Demensområdet Kvalitetsstandard 2014 Demensområdet Kvalitetsstandard 2014 Hvis du har mistanke om, at du eller en du kender, har en demenssygdom eller har symptomer på det, kan du kontakte kommunens demenskonsulent. Hvad er formålet? Hvad

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Information. Projektet: Demens, musikterapi & livskvalitet.

Information. Projektet: Demens, musikterapi & livskvalitet. Information til Lundehaven s Beboere, Familier og Personale om Projektet: Demens, musikterapi & livskvalitet. Projektet er støttet af midler fra Socialministeriet. Billede fra Villa St. Joseph, USA Musikprojektets

Læs mere

Egebjerg Kommune Hjemmeplejen. Demens

Egebjerg Kommune Hjemmeplejen. Demens Pårørendegruppe Gennem samtaler og samvær med andre i samme situation kan pårørende støtte hinanden, og pårørendegruppen arrangerer temaaftener med relevante emner. Pårørendegruppen er etableret af pårørende

Læs mere

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår.

Med håbet om, at vi i det nye år, kan udbygge netværket til gav og glæde for os alle ønskes I et rigtigt godt nytår. FRA Først vil vi ønske alle vores medlemmer et rigtig godt nytår, hvor vi vil håbe at der sker yderligere fremskridt i udforskningen af sclerose gåden. Det er måske ikke et så ringe ønske, slet ikke efter

Læs mere

Lynghaven. Nyt Dagcenter tilbud for demente borgere. i Lemvig Kommune

Lynghaven. Nyt Dagcenter tilbud for demente borgere. i Lemvig Kommune Lynghaven Nyt Dagcenter tilbud for demente borgere i Lemvig Kommune Jeg er pr. 1. juli ansat som gruppeleder i et nyt dagcenter for demente borgere i Lemvig Kommune. Derfor har jeg brug for, at I er opmærksomme

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

KOM OPSPORING OG OMHU I SENIORNETVÆRKET MED. Demensvenner i seniorklubber og foreninger

KOM OPSPORING OG OMHU I SENIORNETVÆRKET MED. Demensvenner i seniorklubber og foreninger OPSPORING OG OMHU I SENIORNETVÆRKET KOM MED Demensvenner i seniorklubber og foreninger Demens er en sygdom, der kommer os alle ved. Vi møder den blandt de mennesker vi omgiver os med i hverdagen - 90.000

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Rettidig diagnose hvorfor er det vigtigt? Steen Hasselbalch Professor, overlæge, dr. med.

Rettidig diagnose hvorfor er det vigtigt? Steen Hasselbalch Professor, overlæge, dr. med. Rettidig diagnose hvorfor er det vigtigt? Steen Hasselbalch Professor, overlæge, dr. med. Rettidig diagnose = rettidig indsats Lette kognitive problemer Let demens Moderat demens Svær demens Medicin Indsats

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Et værdigt liv med demens

Et værdigt liv med demens Et værdigt liv med demens DEMENSSTRATEGIEN 2015-2018 Demensstrategien - Et værdigt liv med demens 2015 2018 I 2010 blev en national handlingsplan for demensindsatsen offentliggjort. Handlingsplanen peger

Læs mere

Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende

Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende gladsaxe.dk Relevante telefonnumre: Visitationen Telefon 39 57 55 53 Akutpladserne Træningcenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé 165 2860 Søborg Telefon 39 57 40 31 Egeklubben Telefon 39 57 46 86 gladsaxe.dk/seniorcenteregegaarden

Læs mere

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6 Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Indhold Indledning. side 2 Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4 Demenspolitik i Svendborg Kommune....side 6 Målopfyldelse aktiviteter i 2009.side 8 Udviklingsmål

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Godkendt af Byrådet februar 2008 Indholdsfortegnelse Forord 3 Værdigrundlag 4 Målsætning 4 Demens 4 Udredning og diagnosticering 5 Personalets uddannelse 6 Socialpædagogisk

Læs mere

Demens Tilbud om støtte, træning og samvær

Demens Tilbud om støtte, træning og samvær Demens Tilbud om støtte, træning og samvær Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for en gruppe sygdomme, der angriber hjernen og svækker de intellektuelle funktioner. Mennesker med demens har

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Nr. 01 den 27. maj 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00 syddjurs.dk Livet som ældre i Syddjurs Kommune Ældrepolitik Velkommen Visionen Ældrepolitikken har det mål at skabe de bedste betingelser for et godt og

Læs mere

KLC-bladet Januar 2018

KLC-bladet Januar 2018 KLC-bladet Januar 2018 Generel Information Adresse : Knud Lavard Centret Eksercerpladsen 3 4100 Ringsted Ansvarshavende redaktør : Inger Boye - ibo@ringsted.dk 2 Bruger- og pårørende rådet på KLC 2017/2018

Læs mere

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk Kom med i ET GODT LIV selv med prostatakræft www.propa.dk Få et godt liv selv med prostatakræft Velkommen i s fællesskab 3 ud af 4 mænd over 75 år har kræftceller i prostata, men kun ganske få dør af den

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem).

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem). Bilag 2 Opsamling fra fire Borger Arrangementer Opsamling fra Borgerworkshops om Værdighedspolitikken Nedenfor er vist de samlede input fra de fire workshop den 15., 17 og 21 marts 2016 til de fem emner,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familier og venner et rigtigt godt efterår. Billedet viser udsigten ud over Vejlefjords skønne have Nyhedsbrev Oktober

Læs mere

Livsstil, fælles energi og mestring

Livsstil, fælles energi og mestring Livsstil, fælles energi og mestring 24. november 2015 Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Livsstil, fælles energi og mestring Konference for medarbejdere og borgere i psykiatrien Der er ulighed

Læs mere

Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom

Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom I mange kommuner forhindres mennesker med en demenssygdom i at deltage i rehabiliterende

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Nordjylland TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Nordjylland Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Indhold. Nøgletal på demensområdet. Familien Sommer. Hvilke kommunale tilbud behøver pårørende hvis nærmeste lider af demens?

Indhold. Nøgletal på demensområdet. Familien Sommer. Hvilke kommunale tilbud behøver pårørende hvis nærmeste lider af demens? Hvilke kommunale tilbud behøver pårørende hvis nærmeste lider af demens? Familien Sommer DANSKE ÆLDRERÅD Ældrepolitisk konference tirsdag d. 29. april 2014 Ane Eckermann Formand DemensKoordinatorer i Danmark

Læs mere

Kontakt. Middelfart også for dig under 60 år! Et tilbud til alle ældre

Kontakt. Middelfart også for dig under 60 år! Et tilbud til alle ældre Side 12 Kontakt Socialhumanitær kontaktperson Seniorvejledning, Bisidder Telefonstjernen Bente Jørgensen Tlf. 64 41 48 70 Besøgsvennetjenesten Gudrun Bennike Tybjerg 40 21 61 75 Gå-med tjenesten Tove Rousing

Læs mere

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende?

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? (Forskningsprojektets titel: Psykoedukation af pårørende til forebyggelse af nye depressive episoder: en lodtrækningsundersøgelse

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Syddanmark TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Syddanmark Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Høje Taastrup 12. juni Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

Høje Taastrup 12. juni Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Høje Taastrup 12. juni 2017 Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Ann og Jørgen: Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Alzheimerforeningen deler

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Pårørendesamtaler Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r NÆ STV E D Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-7 Foredrag/temamøder 8 Kurser 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Møde med demensramte Frivillighed, faglighed og fællesskab

Møde med demensramte Frivillighed, faglighed og fællesskab Møde med demensramte Frivillighed, faglighed og fællesskab Først den ene vej og så Først den ene vej og så den anden vej og tju og tju og skomagerdreng Først den ene vej og så den anden vej og tju og tju

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivning. Aktivitetsplan forår 2015. Region sjælland og hovedstaden. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-7 Aktiviteter i Rådgivning København 8 Aktiviteter i

Læs mere