Politianmeldelser: Overlæge Pernille Helmbæk, Psykiatrisk Center Hillerød en del af Region Hovedstadens Psykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politianmeldelser: Overlæge Pernille Helmbæk, Psykiatrisk Center Hillerød en del af Region Hovedstadens Psykiatri"

Transkript

1 Politianmeldelser: Overlæge Pernille Helmbæk, Psykiatrisk Center Hillerød en del af Region Hovedstadens Psykiatri sendt til Perioden lanceres januar 2014 til august [Politiet er så i situationen helt eller delvis uvidende uden efterforskning og juridisk vurdering hele perioden, jf. anklageskriftet i straffesagen SS /2014 om freds- og ærekrænkelser vha. af overlæge og klinikchef, Region Hovedstadens Psykiatri, for perioden november 2012 til nu marts 2015] INDHOLD: af Politianmeldelse ---> Bilag + civil retssag stævning af overlægen af Politianmeldelse af Politianmeldelse Bilag FN s Special Rapporter ang. tortur i tvangspsykiatrien af Politianmeldelse af Partshøring sigtelse for trusler vha. til jurist i Statsforvaltningen af Adviserer klagen online i afmagt af spørgsmål fra borgeren ang. de sande grunde. Politiets frihedsberøvelser af helbredsmæssige grunde, hvor man ikke regnes for farlig for sig selv eller andre. af Politianmeldelse af vanrøgt af børn med det sidste nye fra FN i sagen fra okt Bilag Partshøring sigtelse ---> henviser til gammel sag Partshøring sigtelse for trusler vha. til jurist i Statsforvaltningen og specialist i psykiatriloven.

2 3/3/2015 Webmail (2250) Trussel på livet: Politianmeldelse overlæge Inger Ros Psykiatrisk Center Hillerød og overlæge Pernille Helmbæk Psykiatrisk Center Hillerød og Overlæge Anne Westergaard Hansen Distriktspaykiatri og OP-team Frederikssund 30. jan KB Fra: Til: Som baggrund for min politianmeldelse er vedhæftet (PDF). Det er mit civile søgsmål af overlæge Inger Ros min anklage af overlæge Pernille Helmbæk og overlæge Anne Westergaard Hansen er den samme. Jeg beder politiet i Frederikssund om frihed fra flere tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse populært kaldet den gule tvang. Jeg har fået en advokat beskikket Karen Damgaard Frederikssund Advokaterne og der er om ikke så længe retsmøde i sagen. Advokaten og jeg holder snart møde. BS 11-18/2014 Klage over administrativt frihedsberøvelse af Søren Mikkelsen. Jeg må få lov at forberede mig. Det kan man ikke på den lukkede afdeling. I må kun fjerne mig i nødværge. Overlægerne er selvfølgelig sure på mig. Det er en kort skrevet stævning og tager kun 10 minutter at læse. Overlægerne påstår man kan helbrede mennesker ved at krænke deres menneskerettigheder. Det kan man ikke og på den baggrund udgør de en trussel på mit liv. Hvis jeg har gjort noget forkert, så vil jeg gerne foran én dommer i den konkrete sag og i normalt fængsel ved dom. Det andet er umenneskeligt og urimeligt f.eks. at få 5 års pinsler (behandlingsdom) med dem for noget som normalt koster dages fængsel. Det er min ret i følge menneskerettighederne. Det godtgør vedhæftet (PDF). Citat Institut for Menneskerettigheder: Du kan anlægge en sag ved domstolene, hvis du mener, at myndighederne ikke lever op til FN s Handicapkonvention.. Justitsministeriet bekræfter det faktum. Jeg påråber mig FN s Handicapkonvention! Jeg beder politiet se sin gerning i lyset af menneskerettighederne og beder dem tage kontakt til Frederikssund politi, som ikke ved noget om sagen. Jeg hævder endvidere at alle offentlige myndigheder, herunder Folketing, regering, regioner, kommuner og domstole bør overholde konventionen i alt hvad de gør. Jeg påstår, at det er overlægens pligt at vide besked herom. Overlægen er ekspert i tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse. Overlægen har forsømt denne pligt. Politiet har også en pligt og det er at spørge juristerne i politiet og længere oppe om det passer hvad jeg siger. Mvh. Søren Mikkelsen Bellisvej Frederikssund Vedhæftede filer: PDF Inger Ros.pdf 1/2

3 3/3/2015 Webmail (2250) 584 KB Download Vis 2/2

4 Side 1 af 6 Stævning Om udfyldning af blanketten se vejledningen Stævning skal indleveres med 1 kopi for hver sagsøgt Bilag skal indleveres med et sæt kopier pr. stævning Rubrikker markeret med * skal være udfyldt. Flyt markør til næste felt med F11-tasten eller musen. * Sagsøgeren Rubrik 1 Navn, adresse og eventuelt telefonnummer Søren Mikkelsen Bellisvej Frederikssund Eventuel advokat (navn, adresse, sagsnummer og telefonnummer mv.) Er sagsøgeren momsregistreret Ja: Nej: x anlægger sag mod * Sagsøgte Rubrik 2 Navn, adresse og eventuel opholdsadresse Overlæge Inger Ros Psykiatrisk Center Hillerød Dyrehavevej Hillerød Stævningen bliver indleveret til Eventuel advokat (navn, adresse, sagsnummer og telefonnummer mv.) * Rettens navn Rubrik 3 Retten i Hillerød Søndre Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Stævningsblanket Domstolsstyrelsen (www.domstol.dk)

5 Side 2 af 6 * Sagsøgerens påstand Rubrik 4 A Sagsøgte skal betale: Hovedstol: Eventuelt tidligere opgjorte renter: I alt kr. kr. kr. Renter: kun 1 kryds Med procesrente fra sagens anlæg Med rente % pr. år eller fra den Med rente % pr. md Rykkergebyr(er): kr. Eventuelle udenretlige omkostninger: Inkassogebyr: kr. Andre udenretlige omkostninger: B Andre krav: Det hævdes, at det lægefaglige så vel som det juridiske spørgsmål er færdigdebatteret. Den sagsøgte har handlet i strid med menneskeretten. Den sagsøgte har godkendt tvangstilbagehold og tvangsbehandling af sagsøgeren senest Den sagsøgte har brugt som lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr af 02/12/2010, Kapitel 3. Frihedsberøvelse 5. Tvangsindlæggelse 1) udsigten til helbredelse i strid med FN s Handicapkonvention BKI nr. 35 af 15/09/2009 artikel 16 - Frihed for udnyttelse, vold og misbrug fremme fysisk, kognitiv og psykisk helbredelse.. Psykiatrisk tvangsbehandling er den kognitive psykoterapis modstander. Tvang og kognitiv går ikke sammen. Det er en uetisk sammenblanding som i en kontekst af helbredelse ikke kan lade sig gøre i virkeligheden jævnfør konventionens artikel 15 - Frihed for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Jævnfør konventionens artikel 14 - Frihed og personlig sikkerhed.. frihedsberøvelse.. eksistensen af et handicap i intet tilfælde kan berettige til frihedsberøvelse. Jævnfør artikel 17 - Beskyttelse af personlig integritet.. Enhver person med handicap har ret til respekt for sin fysiske og psykiske integritet på lige fod med andre. Påstanden er, at den sagsøgte har krænket sagsøgerens menneskerettigheder, artiklerne 14, 15, 16 og 17. Sagen frembyder et særligt spørgsmål, som eksperten kan svare på. Påstanden er, at den sagsøgte er ekspert i sagens spørgsmål og kan svare for sig. Sagsøgeren ønsker æresoprejsning. Sagsøgeren mener den sagsøgtes påstand om helbredelse er falsk. Sagsøgeren har anlagt sagen med henblik på at forhindre fremtidens tvangsindlæggelser af sagsøgeren med udsigten til helbredelse. * Sagsfremstilling Rubrik 5 Sagen anlægges, som en civil retssag. Der er intet i teksten, der foregiver andet. Der er ingen henvisninger til andet. Der er ingen anden påstand. Det hævdes, at teksten er skrevet med én betydning. Teksten har kun én betydning. Betydning er, at dette er en civil retssag. Citat Institut for Menneskerettigheder: Du kan anlægge en sag ved domstolene, hvis du mener, at myndighederne ikke lever op til FN s Handicapkonvention.. Justitsministeriet bekræfter det faktum. Sagsøgeren påråber sig FN s Handicapkonvention. Sagen har aldrig før været vurderet i lyset de nye oplysninger FN s Handicapkonvention artiklerne 14, 15, 16 og 17. Den del af sagen har aldrig før tidligere været berørt i retsmøde mellem sagsøgeren og den sagsøgte. Sagsøgeren hævder endvidere at alle offentlige myndigheder, herunder Folketing, regering, regioner, kommuner og domstole bør overholde konventionen i alt hvad de gør. Sagsøgeren påstår, at det er den sagsøgtes pligt at vide besked herom. Den sagtsøgte er ekspert i tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse. Den sagsøgte har forsømt denne pligt. Sagen kan anlægges af sagsøgeren selv jævnfør LBK nr 1008 af 24/10/2012 Gældende (Retsplejeloven) 349, stk. 1, jf. 348, stk. 2, nr. 3. samt 259. Stk Stk stk Dommer bedes modtage og dømme sagen anlagt korrekt, som en civil retssag. Bemærk LBK nr 1008 af 24/10/2012 Gældende (Retsplejeloven). Kapitel 24 Sagens parter 259. Enhver kan både som sagsøger og som sagvolder gå i rette for sig selv. Stk. 2. Retten kan pålægge en part at lade sagen udføre af en advokat, dersom den ikke finder det muligt at behandle sagen på forsvarlig måde, uden at parten har sådan bistand... Stk stk Hvor særlige hensyn taler derfor, kan retten dog beskikke parten en advokat. Sagen anlægges og bør modtages i lyset af de nye oplysninger. De nye oplysninger, som har været gyldige 4 kr.

6 Side 3 af 6 år, som er, at Danmark har ratificeret FN s Handicapkonvention BKI nr. 35 af 15/09/2009. Selvom om FN s Handicapkonvention ej er inkorporeret i dansk lovgivning, så har Danmarks stat lovet højt og helligt, at overholde den og anerkende krænkelser her af. Sagsøgeren er udmærket godt klar over, at den sagsøgte kan vælge at handle totalitært som i Nordkorea, hvis den sagsøgte vil, men det ændrer ikke på, at den sagsøgte er i strid med FN s konvention ratificeret. Sagsøgeren henviser endvidere igen til BKI nr /09/2009 Artikel 4, stk. 2, som nævner sondringen mellem de forpligtelser, som påhviler staterne i opfyldelsen af økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder på den ene side, og borgerlige og politiske rettigheder på den anden side. Denne sondring er vigtig, idet den afgør, om konventionens forskellige forpligtelser skal opfyldes over tid eller straks. Det følger af bestemmelsen, at staterne skal sikre den fremadskridende fulde virkeliggørelse af de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Det betyder, at økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder skal opfyldes over tid, og at staterne er forpligtede til hele tiden at forbedre gennemførelsen af sådanne rettigheder. Spørgsmålet om, hvor hurtigt et land skal opfylde økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, afhænger af landets ressourcer. Til forskel herfra er de borgerlige og politiske rettigheder umiddelbart gældende. Det vil sige, at borgerlige og politiske rettigheder skal være opfyldt og respekteret fra den dag, konventionen træder i kraft i de forskellige stater. Således er de borgerlige og politiske rettigheder gjort umiddelbart gældende allerede ved ratificering 15/09/2009. Disse borgerlige og politiske rettigheder nedfældet i artiklerne 14, 15, 16 og 17 beskytter borgerne mod tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse. Her mere end 4 år senere er det realistisk at påstå de er gældende. 4 år er immervæk lang tid. Juridisk ekspert fra Etisk Råd udlægger lovteksten fra FN 2012 citat: "FN s handicapkonvention, som Danmark har ratificeret, gør det nødvendigt at diskutere, om den eksisterende danske lovgivning og praksis faktisk er diskriminerende over for personer med psykisk sygdom. Det er blandt andet artiklerne 14, 15 og 17 i konventionen, der kan udlægges på denne måde. Artikel 14 lader således til at skulle fortolkes sådan, at love, som giver adgang til frihedsberøvelse af personer med psykisk sygdom, sætter en lavere standard for, hvornår de må frihedsberøves end, hvis man havde generelle nødværge bestemmelser, som angik alle og ikke bare personer med psykisk sygdom. Tvangsindlæggelser af psykisk syge.. love som hjemler tvangsindlæggelser under henvisning til psykisk sygdom er i strid med Handicapkonventionen.", citat slut, Etisk Råd - Psykiatri i en etisk kontekst (2012). Læs punktet: Litteratur Rubrik 7. Det hævdes, at det lægefaglige så vel som det juridiske spørgsmål er færdigdebatteret jævnfør Handicapkonventionens artikel 16 - Frihed for udnyttelse, vold og misbrug.. 4. Deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstaltninger til at fremme fysisk, kognitiv og psykisk helbredelse.. Tvangsbehandling, tvangsmedicinering, som vi kender det i dag, hhv. tvangsindlæggelse på enten et behandlingskriterium eller et farekriterium opstår i Danmark med sindssygeloven af Efter millioner af tvangsbehandlinger i Danmark og i andre vestlige lande når man frem til, en gang for alle i FN, at det virker antiterapeutisk og ej helbreder nogen. Bogen Le livre noir de la psychanalyse: vivre, penser et aller mieux sans Freud - Paris: Arenes (2005) mener mange blev tungen på vægtskålen. Bogen udkom fra et int ernationalt hold af forskere, som har skrevet på fransk om Sigmund Freud ( ) tvangspsykiatriens grundlægger. 100 året for Freudianismen blev også fejret med udgivelsen af psykiatriens sorte bog Le livre noir de la psychanalyse: vivre, penser et aller mieux sans Freud. Læs punktet: Litteratur Rubrik 7. Den sorte bog er en lang liste over de sidste 100 års misforsøg, som vildførte læger, psykologer, og psykiatere har udført pga. af Freuds indflydelse og syn på helbredelse af mennesker i tvang. Patienten udsættes for krænkelser, nedværdigende behandling og straf og til sidst kan patienten ikke mere. Patienten giver op og råber stop! Jeg erkender mig sygdomsbevidst, og lover at tage medicinen frivilligt bare for at slippe ud. Således mangler denne oplysning helt og aldeles, at behandlingen er råddenskab for mennesker. Råddenskab forstås som sygdom, fattigdom og død. Der er ingen terapeutisk grund til at fortsætte, hvorfor FN udvikler FN s Handicapkonvention for at redde menneskeliv. M.a.o. er sagen færdigdebatteret år 2006, hvor konventionen vedtages. Det virker ikke. Det er ikke til diskussion, men juridisk diktat. Når man har den information får man en klar og tydelig forståelse af konventionen udviklet til psykiatrien: Kort uddrag FN s Handicapkonvention BKI nr. 35 af 15/09/2009. Læs punktet: Litteratur Rubrik 7. Artikel 14 - Frihed og personlig sikkerhed.. at enhver frihedsberøvelse følger lovens forskrifter, samt at eksistensen af et handicap i intet tilfælde kan berettige til frihedsberøvelse. Artikel 15 - Frihed for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Artikel 16 - Frihed for udnyttelse, vold og misbrug.. 4. Deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstaltninger til at fremme fysisk, kognitiv og psykisk helbredelse.. Artikel 17 - Beskyttelse af personlig integritet.. Enhver person med handicap har ret til respekt for sin fysiske

7 Side 4 af 6 og psykiske integritet på lige fod med andre. Artikel 15 - Frihed for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. FN s eksperter udtaler, at der ingen gode terapeutiske grunde eksisterer, som begrunder psykiatrisk tvangsbehandling af mennesker. FN hævder, at alene det, at du bliver skubbet ind i et rum, bæltefiksering eller ej, med trusler om tvangsmedicinering er en form for psykisk tortur, nedværdigende behandling eller straf. Lægen benægter, at det lægen gør i tvang er dårlig sundhedsbehandling og det selvom FN har dømt lægen ude, allerede ved konventionens tilblivelse år Bemærk Danmark tiltræder år 2007 og ratificerer konventionen år Men det har ingen effekt på overdødeligheden i psykiatrien. FN mener i modsætning til den sagsøgte, at årsagsforklaring er, at den sagsøgte krænker menneskerettighederne. Det medvirker kraftigt. Den sagsøgte giver medicinen og patientens livstil skylden. Det er forkert ifølge FN. Det er behandlingen der skaber problemerne: The UN mandate has previously declared that there can be no therapeutic justification for the use of solitary confinement and prolonged restraint of persons.. in psychiatric institutions; both prolonged seclusion and restraint constitute torture and ill-treatment.. Kilde: UNITED NATIONS 22ND SESSION OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL 4. MARCH 2013 GENEVA UNITED NATIONS SPECIAL RAPPORTEUR ON TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT. FN s eksperter i FN s Handicapkonvention udtaler at konventionen vil afskaffe tvang i psykiatrien, fordi den type tvangsbehandling er en form for psykisk tortur og ej helbreder nogen: Despite the significant strides made in the development of norms for the abolition of forced psychiatric interventions.. severe abuses continue to be committed in health-care settings where choices by people with disabilities are often overridden based on their supposed best interests, and where serious violations and discrimination against persons with disabilities may be masked as good intentions of health-care professionals..kilde: UNITED NATIONS 22ND SESSION OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL 4. MARCH 2013 GENEVA UNITED NATIONS SPECIAL RAPPORTEUR ON TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT. FN-rapporten læs punktet: Litteratur Rubrik 7. Menneskerettighedsrådgiver og ph.d. Birgitte Kofod Olsen har udtalt: ".. at det ifølge handicapkonventionen og andre konventioner er helt klart, at man ikke må iværksætte noget alene med henvisning til et handicap [psykisk funktionsnedsættelse]. Der skal være noget, der kvalificerer indgrebet. Det der kvalificerer indgrebet med hensyn til tvangsforanstaltninger er hensynet til at vedkommende er til fare for sig selv eller til fare for andre.". Kofod Olsen mener altså, på linje med Etisk Råd, at alle tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse er en krænkelse af FN's Handicapkonvention, og at man kun må frihedsberøve personer sindssyg eller ej i nødværge. Læs punktet: Litteratur Rubrik 7. NB! Overdødeligheden vedlagt bilag læs punktet: Dokumenter i Rubrik 7 Bilaget oplyser, hvad som senest er målt i massiv overvægt af overdødelighed fra Institut fra Menneskerettigheder. Man påstår at det er patienternes livsstil og medicinen som slår dem ihjel, imens sagsøgeren og FN påstår, at det er behandlingen, som skaber yderligere unødvendige problemer for patienterne, som nu dør endnu hurtigere som en følgevirkning. Tvang gør det hele værre og helbreder ingen.

8 Side 5 af 6 Eventuelle forslag til sagens behandling Rubrik 6 Sagsøgerens forslag til sagens behandling: Retsplejelovens 12. I afgørelsen af sager ved byretterne deltager, medmindre andet er bestemt, 1 dommer. Præsidenten træffer efter forhandling med rettens øvrige dommere bestemmelse om sagernes fordeling mellem dommerne og om sagernes administrative behandling. Stk. 3. I borgerlige sager.. kan retten bestemme, at 3 dommere skal deltage i afgørelsen af sagen, hvis 1) sagen er af principiel karakter, 2) sagens udfald kan få væsentlig betydning for andre end parterne, 3) sagen frembyder særlig omfattende eller vanskelige retlige eller bevismæssige spørgsmål eller 4) sagens særlige karakter i øvrigt undtagelsesvis gør kollegial behandling påkrævet. * Dokumenter og andre beviser Rubrik 7 Punktet: Litteratur Kilde: Etisk Råd Magt og Afmagt - Psykiatri i en etisk kontekst (2012) citatet findes siderne 13-14, Link: Kilde: UNITED NATIONS 22ND SESSION OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL 4. MARCH 2013 GENEVA UNITED NATIONS SPECIAL RAPPORTEUR ON TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DE- GRADING TREATMENT OR PUNISHMENT. Citaterne er fra rapportens side 4 af 13 sider. Link: Kilde: Le livre noir de la psychanalyse: vivre, penser et aller mieux sans Freud - Paris: Arenes (2005) Kilde: Menneskerettighedsrådgiver og ph.d. Birgitte Kofod Olsen har udtalt til: Det Centrale Handicapråd Referat side 15 Link: Kilde: Kort uddrag FN s Handicapkonvention BKI nr. 35 af 15/09/2009 Artikel 14 - Frihed og personlig sikkerhed.. at enhver frihedsberøvelse følger lovens forskrifter, samt at eksistensen af et handicap i intet tilfælde kan berettige til frihedsberøvelse. Artikel 15 - Frihed for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Artikel 16 - Frihed for udnyttelse, vold og misbrug.. 4. Deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstaltninger til at fremme fysisk, kognitiv og psykisk helbredelse.. Artikel 17 - Beskyttelse af personlig integritet.. Enhver person med handicap har ret til respekt for sin fysiske og psykiske integritet på lige fod med andre. Punktet: Dokumenter: Vedlagt i bilag er hvad som er målt i massiv overvægt af overdødelighed fra Institut fra Menneskerettigheder. Kapitel 13 Overdødelighed, Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling siderne Man påstår, at det er patienternes livsstil og medicinen som slår dem ihjel, imens sagsøgeren og FN påstår at det er behandlingen, som skaber yderligere unødvendige problemer for patienterne, som nu dør endnu hurtigere som en følgevirkning. Tvang gør det hele værre og helbreder ingen. Ved pengekrav: Har sagsøgeren sendt rykkerbrev i henhold til inkassolovens 10? Rubrik 8 Ja Nej x Retsafgift: Rubrik 9 Indbetalt retsafgift: kr.

9 Side 6 af 6 * Dato og underskrift (sagsøgeren eller sagsøgerens advokat): Rubrik 10

10 BILAG Punktet: Dokumenter: Vedlagt i bilag er hvad som er målt i massiv overvægt af overdødelighed fra Institut fra Menneskerettigheder. Kapitel 13 Overdødelighed, Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling siderne Man påstår, at det er patienternes livsstil og medicinen som slår dem ihjel, imens sagsøgeren og FN påstår at det er menneskeretsstridig behandling, som skaber yderligere unødvendige problemer for patienterne, som nu dør endnu hurtigere som en følgevirkning. Tvang gør det hele værre og helbreder ingen.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 3/3/2015 Webmail (2250) Der er nye oplysninger. Sagen skal genåbnes Journalnummer feb KB Fra: Til: Cc: Bcc: Jeg beder politiet genåbne sagen om overlæger i psykiatrien i lyset af de nye oplysninger. De nye oplysninger er, at den psykiatriske tvangsbehandling med udsigten til helbredelse, jeg har modtaget, står opført på FN's liste over tortur. Vedhæftet dokument politianmeldelse tortur.pdf indeholder bilaget fra FN om tortur i psykiatrien. Det beviser sagen, kort fortalt. Håbet er, at politiet nu endelige kan indse, hvor alvorligt det er! Jeg, men også alle de andre, er et offer for tortur. Jeg får i dag hjælp af nogle andre i det private. De giver samtaler uden trusler om tortur og tvang. Men overlægerne og Lægehuset Lundevej, Lundevej 12, 3600 Frederikssund, jager mig d.d. De siger jeg truer dem og jeg beder politiet sige til dem at trusler er en opgave for politiet og ikke lægen. Bed dem politianmelde mig i stedet for at tvangsindlægge mig med udsigten til helbredelse. Jeg mener, de søger at lukke munden på mig ved at gøre mig til grøntsag af medicin thi de kan ikke vinde sagen om trusler og/eller injurier. Frederikssund Kommune er CC:. Min socialrådgiver William Skov, Frederikssund Kommune har også lovet d.d. at ringe til Lægehuset Lundevej imorgen, for at sige det samme. Frederikssund Politi er også CC:. Sagen er, at politiet skal rejse en sigtelse. F.eks. forbrydelser imod den personlige frihed Straffelovens 261 for uberettiget frihedsberøvelse for mental retardering. Det uberettiget består i at behandlingen modtaget for helbredelsen skyld i virkeligheden er tortur. Overlægerne ved det godt. De er fanget i et dilemma. De kan afskaffe tvangstortur for at redde menneskeliv med henvisning til FN s Handicapkonvention, men så skal de indrømme deres fejl. Det sætter dem selv i et dårligt lys. Det hensyn vægter tungere, så de fortsætter menneskeretsstridig behandling for egen vindings skyld. Det skærper straffen. De juridiske elementer i menneskeretlige termer fra FN s Højkommissær findes, aktivt link her Rejs en sigtelse ellers kan jeg ikke gøre andet end at gøre verden usikker, at jeg vil forsøge at slå dem med markedsføring for at befri mig selv og de andre ofre for tortur. Øje for øje. Tand for tand. Mennesket er det eneste væsen, som kan slå et andet menneske ihjel med ord, freds- og ærekrænkelser, jf. Straffelovens 269, som siger en sigtelse er straffri når dens sandhed bevises. Sandheden er, at disse menneskeretsforbrydere bevidst medvirker til sygdom, fattigdom og død. Anmelder: Søren Mikkelsen 1/2

23 3/3/2015 Webmail (2250) Bellisvej Frederikssund Cpr Telefon Min advokat: Karen Damgaard Frederikssund Advokaterne Kocksvej 7, Postbox Frederikssund Den civile retssag, hun skal føre for mig, den juridisk tvist med psykiatriloven, findes, aktivt link her Vedhæftede filer: PDF politianmeldelse tortur.pdf 135 KB Download Vis 2/2

24 3/3/2015 Webmail (2250) Politianmeldelse: Tortur 27. feb KB Fra: Til: Cc: Bcc: Navngivne og ansvarlige personer anklages for forbrydelser imod menneskeheden inger.ros Overlæge Inger Ros Psykiatrisk Center Hillerød, lukket afsnit 2121 Dyrehavevej Hillerød Overlæge Bo Bojesen Intensivt døgnafsnit 2713 Esrumvej Helsingør Overlæge Pernille Helmbæk Psykiatrisk Center Hillerød, lukket afsnit 2320 Dyrehavevej Hillerød Klinikchef Henrik Søltoft-Jensen Psykiatrisk Center Hillerød, lukket afsnit 2320 Dyrehavevej Hillerød 1/3

25 3/3/2015 Webmail (2250) Overlæge Anne Westergaard Hansen Distriktspsykiatri og OP-team Frederikssundsvej Frederikssund Tlf Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø Telefon Begrundelse: Overlægerne har bedømt min sag over lang tid og har været aktivt involveret i sagen, selv Vicedirektøren i Region Hovedstadens Psykiatri har personligt været indover min sag om menneskerettighederne. Det står sort på hvidt i min patientjournal Vicedirektøren i Region Hovedstadens Psykiatri har holdt møde med overlægerne i sagen og besluttet sig for at tvangsindlægge mig i stedet for at politianmelde for injurier. Problemet er, at jeg har sendt truende e- mails til Patientklagenævnet, Region Hovedstadens medarbejdere, læger og overlæger, og alle medlemmerne af Dansk Psykiatrisk Selskab, DPS. De kan ikke forklare de menige medarbejdere sagen. De kan ikke politianmelde mig for at stoppe mine s fordi jeg må gerne true dem med sandheden: Menneskeretsforbrydere medvirker bevidst til sygdom, fattigdom og død. Så i stedet for at politianmelde får Vicedirektøren egen læge til at tvangsforanstalte mig for psykisk sygdom. Overlægerne under anklage regnes desuden for at være blandt landets ypperste eksperter indenfor tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse. Jeg påstår, at det er overlægernes pligt at vide besked om FN s Handicapkonvention. Overlægerne har forsømt den pligt. FN s Handicapkonvention beskytter tidligere og nuværende brugere imod tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse. Psykiatriloven er i strid med FN s Handicapkonvention. Overlægerne lader som den ret ikke eksisterer. Overlægerne benægter at tvangsindlæggelser med udsigten til helbredelse står opført på FN s liste over tortur. Overlægerne er ekspert i tvangsindlæggelse med udsigten til helbredelse. Overlægerne har en særlig ekspertviden og spidskompetence i sagens spørgsmål. Overlægerne kan svare for sig, bedre end nogen anden ekspert eller advokat hyret af virksomheden Region Hovedstadens Psykiatri eller Psykiatrisk Center Nordsjælland. De indklages personligt, fordi de er bange for at blive personligt anklaget, men ikke så bange for at virksomheden Region Hovedstadens Psykiatri eller Psykiatrisk Center Nordsjælland bliver anklaget. Det gælder i sær overlægerne, de har helt glemt deres eget løfte også tæller i sagen. Det løfte er et løfte om helbredelse, som stammer fra deres lægeløfte Retssag om menneskerettighederne Alle strafferetslige anklager, som også tæller diskrimination, injurier og chikane bygger på min sagsfremstilling/stævning af overlægerne i min sag. Der er retsmøde i sagens principielle menneskeretslige spørgsmål mandag 10. marts 2014 ved Retten i Hillerød Men forventningen er altså, at retssystemet vælger at dække over dem. Det må tiden vise. Jeg håber på retssikkerhed. Eksempel på onanere og Scientology taktik 2/3

26 3/3/2015 Webmail (2250) Patientjournal Notat Personalet beskriver, hvordan patienten i forbindelse med fjernsynsudsendelse Kongekabalen bliver tiltagende inddraget i denne med urolig adfærd, storhedsforestillinger, hurtigkørende og endvidere bliver seksuelt grænseoverskridende, idet han vil onanere under udsendelsen. Kan tales til ro, men på denne baggrund synes der endnu utilstrækkelig effekt af given behandling. Litarex er senest øget den Endvidere er der taget kontrol blodprøver i dag. Oprettet af: Afdeling: PCN, PSYK. SENGEAFD. NORDSJÆLL Institution: REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI Overlæge Pernille Helmbæk Virkeligheden er noget den sagsøgte bestemmer. Det mener den sagsøgte. Den sagsøgte kan ikke få min adfærd til at passe med det den sagsøgte anklager mig for. Beviset ovenfor er taget fra sagsøgeren e-journal cpr XXXX som findes på og fremsendes gerne thi det er ondt skrevet, så skal jeg mistænkes af andre læger i fremtiden for at være seksuelt afvigende. Det er løgn, at sagsøgeren har onanereret, foran de andre, på den måde, og nærmest umuligt at modbevise, og sagsøgerens patientjournal er fuld af den slags løgne. Præcis som Scientology i krig opfinder de gerne onde løgne og trusler. De finder på, for at det skal matche deres sygdomsbillede. De finder på, for at få krammet på dig. Han er ikke sygdomsbevidst. Han mener vi krænker menneskerettighederne. Hver gang jeg hævder, at overlægen krænker mine menneskerettigheder, eller ikke er, som overlægen synes, jeg skal være, (underkastet og helt ydmyg), så skriver overlægen da bare noget, opfinder noget, så det passer bedre på det, overlægen synes. Jeg kommer ikke ud, hvis jeg ikke holder kæft om menneskerettighederne. Det er grove løjer. Det gør Scientology i krig også. I Scientology findes kritik ikke. Mine pårørende har spurgt overlæge Pernille Helmbæk på min opfordring mht. notatet. Mine pårørende, som nævnes igen og igen i patientjournalen, som vildt vigtige for overlægen, har ikke her, flere uger senere, fået svar endnu, og forventning er, at det gør de heller aldrig, fordi sådan er Scientology i krig. De angriber angriberens person i stedet for den konkrete sag. Al kritik afvises. Det samme gør Scientology. Et andet eksempel er med den forkætrede overlæge Anne Westergaard Hansen, som sagsøgeren har lagt for had. Jeg møder op i distriktspsykiatrien efter en ny omgang psykiatrisk tortur hos overlæge Pernille Hembæk, for at sige nu er det nok! Patientjournal citat overlæge Anne Westergaard Hansen, Frederikssund Distriktspsykiatri:.. klage.. han føler sig fuldstændig smadret efter han har været indl. 2,5 md. tvangsindlagt.....han virker glad for at tale med os..tidl. tvangsbehandlet med god effekt.., citat slut. Ingen forlader sekten. Afhopning er ikke mulig. Jeg er overhovedet ikke glad for at tale med psykiatrien. Min kritik er en vrangforestilling. Jeg skal være glad. Kritik er umulig. Kritik findes ikke. Patientjournal overlæge Westergaard Hansen citat om min kritik:.. det er heller ikke nemt at forstå hvad han egentlig vil klage over i psykiatrien. Patienten er ligesom sidst mest optaget af oplysninger på psykiatriske patienter, statistiske oplysninger..". Læs mere om fusk (uden at nævne tortur som medvirkende årsag) med statistiske oplysninger om selvmord på Vedhæftede filer: PDF FNs_torturanklage.pdf 163 KB Download Vis 3/3

* Sagsøgeren Rubrik 1 Navn, adresse og eventuelt telefonnummer Søren Mikkelsen Bellisvej 5 3600 Frederikssund

* Sagsøgeren Rubrik 1 Navn, adresse og eventuelt telefonnummer Søren Mikkelsen Bellisvej 5 3600 Frederikssund Side 1 af 8 Stævning Om udfyldning af blanketten se vejledningen Stævning skal indleveres med 1 kopi for hver sagsøgt Bilag skal indleveres med et sæt kopier pr. stævning Rubrikker markeret med * skal

Læs mere

Kemisk spændetrøje uoplyst Rigsadvokaten JOURNAL NR. RA-2014-49-0720 SAGSBEHANDLER: MIN

Kemisk spændetrøje uoplyst Rigsadvokaten JOURNAL NR. RA-2014-49-0720 SAGSBEHANDLER: MIN Kemisk spændetrøje uoplyst Rigsadvokaten JOURNAL NR. RA-2014-49-0720 SAGSBEHANDLER: MIN Klage Politi, læge og jurister skal oplyse om det, de laver korrekt. De har ikke oplyst om brugen af kemisk spændetrøje

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Forensic Psychiatry in Denmark

Forensic Psychiatry in Denmark Forensic Psychiatry in Denmark Current statement 8th-nsfp Forensic Psychiatry in Denmark Danish Legislation (short version) Numbers Research Trends and Challenges Forensic psychiatry in Denmark 1 Forensic

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention

Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention Tonny Brems Knudsen, Aarhus Universitet R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention:

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense C Anvendelse af magt og greb i sociale tilbud

Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense C Anvendelse af magt og greb i sociale tilbud Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Juridisk kompetence CRPD. Ordforklaring: CRPD Conventions on Rights of Persons with Disabilities, på dansk FN s Handicapkonvention. Psykisk sygdom regnes for et mentalt handicap. FN-folk og FN's Højkommissær

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Juridisk kønsskifte og kønskorrigerende behandling

Juridisk kønsskifte og kønskorrigerende behandling Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 189 Bilag 3 Offentligt Juridisk kønsskifte og kønskorrigerende behandling 1 af 21 Disposition Kønskorrektion Transkønnede og psykiatrien Informeret samtykke

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2016 Marking Scheme Danish Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Talk in your work groups: Discuss how FIT can make sense in your work context. Discuss benefits and challenges of using FIT in your work place. Generate questions for Susanne

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer. Kasper Mosekjær Roskilde Universitet

Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer. Kasper Mosekjær Roskilde Universitet Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer Kasper Mosekjær Roskilde Universitet Om filosofi Om dilemaet Frie informerede valg Konsekventialisme / deontologi / værdighed Autonomi Hvorfor

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

NÅR KØNSNORMERNE LARMER

NÅR KØNSNORMERNE LARMER NÅR KØNSNORMERNE LARMER - En kritisk diskursanalyse af, hvordan konstruktioner af maskulinitet influerer på unge mænds oplevelse af kærestevold Af: Amalie Frederikke Stender og Malene Laustsen Blædel Vejleder:

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Opfordring til Socialstyrelsen om at overveje uddannelse i brug af magt på sociale botilbud

Opfordring til Socialstyrelsen om at overveje uddannelse i brug af magt på sociale botilbud 2016-50 Opfordring til Socialstyrelsen om at overveje uddannelse i brug af magt på sociale botilbud Ombudsmandens undersøgelse af en konkret sag, hvor en ung mand på et socialt botilbud døde i forbindelse

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 195 Offentligt Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Folketingets Kulturudvalgs høring 24. september 2014 Peter Schønning Mit oplæg Relationship

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 EA evaluering af DANAK Maj 2016 Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Omfang af peer evaluering for laboratorieområdet - 2 prøvningslaboratorier (1 aflyst pga. sygdom) - 2 kalibreringslaboratorier - 1

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Anmeldelse UVVU SFU af Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases Epidemological Studies of Suicidality, (2011)

Anmeldelse UVVU SFU af Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases Epidemological Studies of Suicidality, (2011) Anmeldelse UVVU SFU af Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases Epidemological Studies of Suicidality, (2011) Anmelder: Søren Mikkelsen Bellisvej 5 3600 Frederikssund Telefon 2241 7502 E-mail:

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Bekendtgørelse af FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap 1)

Bekendtgørelse af FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap 1) 15. september 2009Nr. 35 Bekendtgørelse af FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap 1) Efter indhentelse af Folketingets samtykke den 28. maj 2009 har Danmark i henhold

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klagers advokat] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klagers advokat] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 12. marts 2014 J.nr. 2012-4157/SAF/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klagers advokat] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Sagens tema: [Klagers

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 17. marts 2016 Vi har nået de finansielle målsætninger for 2015 Mål Status ultimo 2015 Egenkapitalforrentning på 9,5 % 11,6%* Forbedrede ratings Omkostninger

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

FØLGESKRIVELSE [VEDLAGT] APPENDIX

FØLGESKRIVELSE [VEDLAGT] APPENDIX Dommen 28. oktober SS-8 3625/2014 (som ankes) ingen egentlig juridisk vurdering. Anklager Kenn Jørgensens notits af 1 x A4 side i sagen fra den 15. oktober 2014, højtidligt underskrevet, sammen med ordvalget

Læs mere

OECD's BEPS-projekt EU som medeller

OECD's BEPS-projekt EU som medeller 21. april 2015 OECD's BEPS-projekt EU som medeller modspiller? Peter Koerver Schmidt, ph.d. Adjunkt, Juridisk Institut, CBS Technical Advisor, CORIT Advisory P/S EU som medspiller EU støtter OECD s BEPS-projekt

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

* Sagsøgeren Rubrik 1 Navn og adresse. Eventuel advokat/anden repræsentant (navn, adresse, Kolonihavernes Fælles Rådgivning

* Sagsøgeren Rubrik 1 Navn og adresse. Eventuel advokat/anden repræsentant (navn, adresse, Kolonihavernes Fælles Rådgivning Stævningsblanket - 2008 Domstolsstyrelsen (www.domstol.dk) Side 1 af 5 Retten i Næstved Garderhusarvej 4700 Næstved Stævning til sager om højst 50.000 Småsager Om udfyldning af blanketten se vejledningen

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk

Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk DS-information DS/IEC/TR 61258 1. udgave 2008-09-19 Vejledning i udarbejdelse og brug af undervisningsmateriale til elektromedicinsk udstyr Guidelines for the development and use of medical electrical

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk Social- og Integrationsministeriet p-lex@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 7 6 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N

Læs mere

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen Københavns Kommune Danskuddannelse for udlændinge i København Den treårige uddannelsesperiode Denne pjece henvender sig til udlændinge, der bor i København, og som enten: Skal i gang med den treårige danskuddannelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere