Farmaceuter i Akutafdelingen på Hillerød hospital. Marianne Brøndum Jensen, cand.pharm.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farmaceuter i Akutafdelingen på Hillerød hospital. Marianne Brøndum Jensen, cand.pharm."

Transkript

1 Farmaceuter i Akutafdelingen på Hillerød hospital Marianne Brøndum Jensen, cand.pharm.

2 Projektets baggrund og rammer Region Hovedstaden bevilgede DKK 2,5 mio. til projektet i 2010 Projektstart i januar årig implementeringsprojekt Fagligt fokus på den ældre, polymedicinerede patient samt opgaveglidning. Fokus på implementering og ikke effektmål Flest mulige ressourcer skal anvendes til, at farmaceuterne er tilstede i Akutafdelingen

3 Akutafdelingen, Hillerød hospital Hovedindgangen til Hillerød hospital Traumemodtagelse, skadestue, modtagelse, observation Modtager ca. 230 patienter/døgn; heraf ca. 130 patienter via Skadestuen.

4 Farmaceutens arbejde i Akutafdelingen Udarbejdet en valideret medicinanamnese og medicingennemgang Farmaceutnotat Besvare lægemiddelrelaterede spørgsmål Bidrage til en mere optimal medicineringsprocess i Akutafdelingen

5 Farmaceuter i Akutafdelingen I alle hverdage er Akutafdelingen bemandet af en farmaceut fra til To farmaceuter på vagt fra kl til timer/ uge 3 fuldtids farmaceuter dækker ca. 50% af vagterne 5 flyver -farmaceuter, der hver har 3-4 vagter/ måned

6 Placering i Akutafdelingen

7 Hillerød Modellen Indsamle information i PEM om patientens receptpligtige medicin samt i tidligere journaler Patientinterview Farmaceutnotat Patient meldt Patient ankommer Triage sygeplejerske Læge

8 Inklusionskriterier Patienter > 50 år OG i behandling med > 5 lægemidler OG blevet triageret Orange/Gul (muligvis Rød) OG MED, KIR eller NEURO Andre patienter hvor læger eller sygeplejersker har henvendt sig

9 PEM (Personlig Elektronisk Medicinprofil) et dansk IT-system Et nationalt IT-system der giver en oversigt over den medicin, som borgeren har købt på recept på apoteket de seneste to år Giver oplysninger om Ordinationsdetaljer og købt medicin Patientens praktiserende læge Ordinerende læge Ekspederende apotek Dosispakket medicin Interaktionskontrol Compliance screening

10 Personlig Elektronisk Medicinprofil

11 Kladde til Medicinanamnese Forventet aktuel medicin registreret i PEM eller journalen Egne noter og overvejelser

12 Hillerød Modellen Indsamle information i PEM om patientens receptpligtige medicin Patientinterview Farmaceutnotat Patient meldt Patient ankommer Triage sygeplejerske Læge

13 Triage-farver Farmaceutens primære fokus RØD ORANGE GUL GRØN BLÅ Resusciation Haster Haster mindre Haster ikke Fast-Track 0 min 10 min 60 min 120 min 240 min Ca. 75 % af de gennemgåede patienter er triageret Orange el. Gul

14 Elektronisk tavle - Overblik

15 Cetrea-tavlen: Et vigtigt arbejdsredskab Farmaceut i gang Farmaceut afklaret

16 Hillerød Modellen Indsamle information i PEM om patientens receptpligtige medicin Patientinterview Farmaceutnotat Patient meldt Patient ankommer Tid til rådighed Triage sygeplejerske Læge Farmaceut: patientinterview, Farmaceutnotat, Bioanalytiker: EKG, blodprøver Sygeplejerske: Blodtryk, temperatur etc.

17 Farmaceutnotat

18 Til tiden MÅL At udarbejde en medicinanamnese og medicingennemgang til tiden, så lægerne kan benytte dem. Der er afsat max. 1 time pr. farmaceutnotat/ patient Ikke tid til at gå i detalje med alt Sandsynligvis ingen nye lab.værdier tilgængelig på patienten

19 Hvilke kilder anvender vi?? En valideret medicinanamnese kræv som min. 2 kilder. PEM Tidligere journalnotater Patient/ pårørende Patientens medbragte medicin Patientens medbragte medicinliste Medicinliste fra primær sektor Praktiserende læge Hjemmesygeplejerske Plejehjem Apotek

20 Skriftlige kilder giver ikke sandheden For hvad indtager patienten? Patientsamtale er vigtig: Hvordan tager patienten sin medicin? Tager patienten sin pårørendes medicin eller omvendt? Hvad tager patienten af vitaminer, naturlægemidler? Har patienten tilstrækkelig viden om sin medicin? Har patienten brug for hjælp til medicinering i hjemmet? Patientsamtalen har høj prioritet!

21 Patientsamtalen Næstmest brugte kilde til optagelse af medicinanamnese på Akutafdelingen, Hillerød (> 80 %) Er med til at give et reelt billede af hvad patienten indtager Kan afdække lægemiddelrelaterede problemer, der skal tages højde for i medicingennemgangen

22 Mødet med patienten

23 Communication The sender pharmacist/ patient The message Make medication history The receiver patient/ pharmacist Feedback the patient s responds Barriers

24 Farmaceuten Verbal kommunikation Stemmeføring Sprog Faglig formidling Nonverbal kommunikation Fremtoning Kinetik/kropssprog Nærhed Overensstemmelse mellem verbal og nonverbal kommunikation

25 At lytte Med alle sanser Med en vågen og sympatisk medleven i det, der bekymrer patienten Intuitivt Med egne følelsesreaktioner Ud fra faglig viden, kunnen og erfaringer Med empati Til verbal og non-verbal

26 Patienten - barrierer Ældre Nedsat syn, hørelse, hukommelse, afasi Uddannelse og baggrund Indlæring og opfattelse Nervøse, bange Tydelige forventningsafklaringer Terminale Mød patienten hvor de er

27 Barrierer Situationen Omgivelserne Farmaceuten Familie Andet personale Sprog

28 Patientcase - En svær samtale Kvinde, 83 år Meldt med Obs. Apopleksi PEM-opslag Patientsamtale Afasi grundet apopleksi Kan kun udtrykke sig med lyde Farmaceutens reaktion Alle patienter har ret til og krav på samme behandling What to do?

29 Målet med patientsamtalen er En valid medicinanamnese En medicingennemgang med identificerede Lægemiddel Relaterede Problemer (LRP) Inkl. opfangelse af compliance-problematik

30 Medicingennemgangens fokus Den akutte situation Udgangspunkt i patienten

31 SOATP S Subjektivt Hvilke symptomer beskriver patienten O Objektivt Objektive beviser for patientens symptomer A Assessment (vurdering) Hvad er den farmaceutiske vurdering T Targets Giv et forslag til de terapeutiske mål P Plan Giv et forslag til en plan for behandlingen

32 Mål med medicingennemgang Optimere patientens igangværende lægemiddel behandling Nedbringe antal LRP er hos den enkelte patient Nedbringe antallet af indlæggelser grundet LRP er Give patienten større indsigt og inddragelse i egen medicinering

33 Patientcase en god samtale 75 årig kvinde Kendt med hypertention, KOL, knæalloplastik (jan 2012) grundet arthrosis Indlægges obs AKS aktuel udredning af dyspnø og trykken for brystet Patienten er aktiv, ryger ikke, er hjemmeboende

34 Patientcase medicinanamnese ved indlæggelse Medicinanamnese Medicinanamnesen er udarbejdet på baggrund af Opslag i PEM (medicinprofilen) Samtale med patienten Tabl. Hjertemagnyl 75 mg kl. 8 Tabl. Mepronet 50 mg kl. 8 Kaps. Dolol 50 mg kl 8 og 12 Tabl. Pinex 1000 mg kl. 8, 12 og 18 Tabl. Todolac 200 mg kl. 8 og 12 Enterokaps. Omeprazol 20 mg kl. 8 og 12 Inh.Diskos Flixotide 500 mikrog 1 sug kl. 8 og 18 Inh.Turbu Oxis 9 mikrog 1 sug kl. 8 og 18 Tabl. Jern C 1 tabl. kl. 8 og 12 Kaps. Fiskeolie 2 stk kl. 18 Tabl. Ingefær 2 stk. kl. 18 Tabl. Livol Multi-vitamin 2 stk kl. 18

35 Patientcase medicingennemgang ved indlæggelse Laksantia Patienten oplyser, at hun har været obstiperet siden sidste indlæggelse i jan Både Dolol og Jern kan være stoppende. Patienten er informeret om, at det kan være en god ide at opstarte laksantia behandling med tabl. Magnesia 1000 mg kl. 22 evt. i kombination med ent.tabl. Toilax 5 mg kl. 22. Denne behandling vil patienten gerne opstarte. Anbefaler at vurdere om laksantia behandling skal opstartes. Urinsyregigt Patienten har tidligere været i behandling med Allopurinol 300 mg x 1. Dette har patienten selv seponeret for ca. 1 år siden. Patienten behandler sin urinsyregigt med Todolac 200 mg x 2. Anbefaler at overveje, om Todolac kan seponeres og behandling med Allopurinol genopstartes. Todolac Patienten oplyser, at hun har været i behandling med Todolac 200 mg x 2 i mere end et år. Todolac er kontraindiceret med ulcus og hjertelidelse, hvorfor det anbefaler at anvende det i kortest mulig tid. Anbefaler at overveje, om patienten fortsat skal være i behandling med Todolac, eller om Todolac og profylaktisk Omeprazol behandling ked seponeres ved genopstart af Allopurinol 300 mg x 1. Patienten er informeret herom, og vil gerne seponere Todolac behandling, hvis dette vurderes værende rationelt. Pinex Hvis patienten skal være smertedækket hele døgnet anbefales det, at øge doseringsfrekvensen af tab. Pinex 1000 mg til x 4 daglig.

36 Patientliste medicinliste ved udskrivelse Aortastenose Opereret på Rigshospitalet Kunstig hjerteklap Medicinliste Simvastatin 40 mg x 1. Allopurinol 100 mg x 1. Mepronet 50 mg x 1. Hjertemagnyl 75 mg x 1. Indtil Aminojern 25 mg x 1. Cordan 200 mg x 1. Flixotide 500 mikrogram x 2. Oxis turbuhaler 9 mikrogram x 2. Nasonex p.n. Pamol 1 g p.n. Seponeret medicin: Todolac Omeprazol Dolol

37 Status på projektet 3100 farmaceutnotater primo sept Gennemsnitsalder 73,3 år 3 kilder pr. farmaceutnotat Gennemsnitlig antal lægemidler 9 pr. patient % af farmaceutnotaterne > 1 LRP 1,8 LRP/farmaceutnotat

38 Anvendelsesgrad Mål: anvendelsesgrad > 80 % Anvendt m edicinanamnese, % Uge Alle Kun de indlagte

39 Citater fra fokusgruppeinterview Læger Genialt tiltag man forstår ikke, at det ikke har været lavet før. Det er en meget mere professionel tilgang til hurtigt at få indsamlet oplysninger om medicin fra computersystemer. Og det er noget, som koster tid og kræfter for unge læger også at skulle forholde sig til. Så det må være en aflastning af lægernes arbejde samtidig med, at det er en kvalitetsforbedring. (Læge) Genialt Notatet er helt fantastisk. Som ny basislæge er alt nyt - doser og præparater, så det har været en kæmpe hjælp selvfølgelig tager du aktiv stilling til det, men du har notatet som hjælp. (Læge) Fantastisk hjælp. Klinisk farmaci/klinisk praktik. Farmaceut på Akutafdelingen. Louise Guillaume Gammelgaard

40 Citater fra fokusgruppeinterview Læger Så slipper man for at bruge tid på at tale med patienterne omkring det [medicin], da det kan være meget langvarigt at tale om medicin med patienten (Læge) Tidsbesparende Jeg har oplevet nogle gange, at jeg har skrevet medicinen ind, og så er der bagefter kommet et farmaceutnotat. Så det er vigtigt, at det hurtigst muligt bliver skrevet og lagt ind, så man kan bruge det (Læge) Rettidigt Det er en ulempe, at farmaceuterne kun er der til kl.16:30. (Læge) Udvidelse Klinisk farmaci/klinisk praktik. Farmaceut på Akutafdelingen. Louise Guillaume Gammelgaard

41 Citater fra fokusgruppeinterview Læger De [farmaceuterne] laver et ordentligt stykke kvalitetsarbejde bedre end vi andre kan, og det er en aflastning (Læge) Øget kvalitet Hvis du først registrerer forkert ved indlæggelsen, er det sjældent, det bliver rettet senere hen. Så det er i deres første møde med en læge, at deres medicin bliver registreret, så derfor er det vigtigt, at det bliver gjort rigtigt første gang. Og der er det en klar hjælp med farmaceutnotatet (Læge) Rigtigt fra starten Klinisk farmaci/klinisk praktik. Farmaceut på Akutafdelingen. Louise Guillaume Gammelgaard

42 Citater fra fokusgruppeinterview Sygeplejersker I starten var det lidt sådan, hvem er nu det, der sidder der ved patienten. Nogle gange synes man ikke lige, det var passende, at farmaceuterne var der, når jeg skulle til. Jeg synes måske, at mit arbejde var vigtigere, men sådan tænker jeg aldrig mere måske er de også blevet bedre til lige at kigge ind og vurdere situationen. (Sygeplejerske) Vigtigt En sygeplejerske pointerede: At jeg en gang imellem godt kan vente med mit arbejde, hvis farmaceuten er i gang. Det er jo vigtigt i forhold til lægen og behandlingen. (sygeplejerske) Integreret Klinisk farmaci/klinisk praktik. Farmaceut på Akutafdelingen. Louise Guillaume Gammelgaard

43 Citater fra fokusgruppeinterview Sygeplejersker Ved en yngre patient, der havde taget for meget medicin, har jeg oplevet, at farmaceuten kunne gå ind og hjælpe med at se, hvad der egentlig var købt på apoteket, og hvor lang tid det var siden. Det var guld værd det havde vi aldrig fundet ud af. Så jeg oplever dem som meget samarbejdsvillige, og det virker som om, det er spændende for dem at gå ind i de specielle sager. (Sygeplejerske) Samarbejdsvillighed Klinisk farmaci/klinisk praktik. Farmaceut på Akutafdelingen. Louise Guillaume Gammelgaard

44 Evalueringen viser At ordningen er en succes i Akutafdelingen i Hillerød. Forudsætningerne for denne succes er: At der er ledelsesmæssig opbakning til farmaceuterne både på Akutafdelingen og apoteksenheden. At farmaceuterne har de rigtige kliniske kompetencer til at varetage opgaverne At farmaceutnotat afpasses til den akutte situation At farmaceutnotaterne er tilgængelige på det rigtige tidspunkt i forhold til lægens arbejde At lægerne har viden om og tillid til farmaceuternes arbejde At processen følges og der foretages de nødvendige justeringer løbende (i et højt tempo)

45 Budgetaftale 2013

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit

Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit Foto: Niels Åge Skovbo, Fokus foto Regionshospitalet Randers Medicinsk afdeling Hospitalsapoteket Aarhus, Randers

Læs mere

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang?

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvordan finder du patienterne? Hvordan gør du i praksis? Hvordan kommer du i gang? Hvilke patienter

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

ÆLDRES BRUG AF MEDICIN

ÆLDRES BRUG AF MEDICIN Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser ÆLDRES BRUG AF MEDICIN Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks Forfattere

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Landskursus for neonatalsygeplejersker 2011 10 11. Maj, Odense

Landskursus for neonatalsygeplejersker 2011 10 11. Maj, Odense Landskursus for neonatalsygeplejersker 2011 10 11. Maj, Odense Referat v. Tenna Salmonsen, A6 Skejby Sygehus. Dialog og samarbejde mellem forældre og neonatalsygeplejersken v. Janne Weis, Neonatal afd,

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Nyt fra PILLETRILLERNE

Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Indhold Delekærven udgives af Sygehusapotek Viborg Delekærven udgives af Sygehusapotek

Læs mere

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER 2 ET LIV MED KOL - BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET ET SAMARBEJDE MELLEM: FORFATTER: Anne Carstensen LAYOUT: Anne Carstensen DESIGNSKOLEN

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Palliativt Videncenter Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Et kortlægningsprojekt om samarbejdet mellem Hillerød Hospital, Palliativ Enhed, Hillerød Hospital, Arresødal Hospice,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF EPJ/THS I DET FÆRØSKE SUNDHEDSVÆSEN

EFFEKTVURDERING AF EPJ/THS I DET FÆRØSKE SUNDHEDSVÆSEN EFFEKTVURDERING AF EPJ/THS I DET FÆRØSKE SUNDHEDSVÆSEN 8. MARTS 2010 HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET Forord Gennem de seneste knap tre år har vi fulgt implementering af EPJ/THS/Cosmic i det færøske

Læs mere

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S Kildeangivelse: Marianne Hvid, August G. Wang. Modelprojekt nr. 48 er finansieret af Socialministeriet, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Kontakt:

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Compliance & Concordance

Compliance & Concordance Compliance & Concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2 Compliance og concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) Eremitageløbet i Dyrehaven Speak (2.10) I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere