Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Marts 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Marts 2019"

Transkript

1 Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov Marts 2019

2 Indhold 1. Optjening og afholdelse af ferie ved overgangen til den nye ferielov 4 2. Hvad indebærer den nye ferielov? 5 3. Hvilken betydning har overgangs-ordningen for afholdelse af ferie? Hvad gælder for medarbejdere i løbende ansættelsesforhold Hvad gælder for medarbejdere, der tiltræder i overgangsperioden? Hvad gælder for medarbejdere, der fratræder i overgangsperioden? Hvad gælder for de særlige feriedage? Begreber Yderligere vejledning 15 Foto: Colourbox ISBN nr

3 Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov Side 3 af 16

4 Side 4 af Optjening og afholdelse af ferie ved overgangen til den nye ferielov Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Loven ændrer grundlæggende på perioderne for optjening og afvikling af ferie fra forskudt ferie til samtidighedsferie. Vejledningens kapitel 2 beskriver kort den nye ferieordning, som træder i kraft den 1. september Med den nye ferielov indføres en overgangsordning, som løber fra 1. januar 2019 til 31. august Denne vejledning er lavet for at understøttede statslige arbejdsgivere og medarbejdere i planlægning af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Overgangsordningen, som løber fra 1. januar 2019 til 31. august 2020, ændrer ikke på, hvordan ferie blev optjent i kalenderåret 2018, og hvordan ferie afholdes i ferieåret 2019/2020. I det efterfølgende ferieår, som starter 1. maj 2020, vil der imidlertid være nogle særlige forhold, som arbejdsgiver og medarbejder skal være opmærksom på i forbindelse med planlægning af ferie i perioden fra 1. maj 2020 til 30. september Disse særlige forhold medfører, at man som arbejdsgiver og medarbejder med fordel allerede nu kan planlægge ferien i sommeren og efteråret Kapitel 3 omhandler hvilke særlige forhold, man skal være opmærksom på, og hvordan man kan planlægge ferie i overgangsperioden. På det statslige område er der aftalt fem særlige feriedage om året til de statslige medarbejdere. Hvad der gælder for de særlige feriedage i forbindelse med indførelsen og overgangen til den nye ferielov, vil blive behandlet i kapitel 4. Den nye ferielov og reglerne om overgangsordningen indfører en række nye begreber. De centrale begreber er kort beskrevet i kapitel 5. Denne vejledning vedrører optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie. De særlige forhold, som gør sig gældende på undervisningsområdet i forhold til afholdelse af ferie i overgangsperioden, vil ikke blive berørt i denne vejledning. Moderniseringsstyrelsen og CFU er enige om at udarbejde en fælles vejledning om de nye ferieregler, som træder i kraft den 1. september 2020.

5 Side 5 af Hvad indebærer den nye ferielov? Med den nye ferielov indføres samtidighedsferie, hvilket indebærer, at ferie kan afvikles løbende, efterhånden som den optjenes. Samtidig ændres perioderne for optjening og afvikling af ferie. Perioden for optjening af ferie går fra 1. september til 31. august og kaldes ferieåret. Perioden for afholdelse af ferie udgør ferieåret samt de fire måneder efter ferieårets afslutning. Denne periode på 16 måneder kaldes for ferieafholdelsesperioden og går således fra 1. september til 31. december i det efterfølgende år. Perioderne samt samtidighedsferie er illustreret i figur 1 nedenfor. Det bemærkes, at der som hidtil optjenes 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse, og at der dermed forsat optjenes 5 ugers betalt ferie om året. Figur 1 perioderne for optjening og afholdelse af samtidighedsferie Kilde: Beskæftigelsesministeriet

6 Side 6 af Hvilken betydning har overgangsordningen for afholdelse af ferie? Overgangen fra den nuværende til den nye ferielov indebærer, at ferie, der optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, indefryses (indefrysningsperioden), se figur 2. Ferien kan først udbetales til medarbejderen, når den pågældende når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet. Dog tidligst 1. oktober Til at forvalte og administrere de indefrosne feriemidler er der oprettet en særlig fond, Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (Fonden). Figur 2 - overgangsperioden fra forskudt ferie til samtidighedsferie Kilde: Beskæftigelsesministeriet 3.1 Hvad gælder for medarbejdere i løbende ansættelsesforhold Overgangsordningen ændrer ikke på, hvordan ferie kan holdes i perioden fra den 1. januar 2019 til den 30. april Fra den 1. maj 2020 til 30. september 2020 er der en forkortet periode, hvor der er 16,64 feriedage til rådighed 1, se figur 2. Der er derved nok feriedage til at holde tre ugers sommerferie i sommeren Efter aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder er det også muligt at overføre ferie ud over 4 uger fra det tidligere ferieår. En aftale om overførsel af ferie skal være indgået inden 30. september Henset til at den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, vil det dog 1 Der optjenes 2,08 feriedage pr. måned i de 8 måneder fra den 1. januar 2019 til 31. august 2019.

7 Side 7 af 16 være hensigtsmæssigt, at aftalen om overførsel af ferie indgås tidligst muligt. Derudover er der mulighed for at holde særlige feriedage i perioden. Da ferie alene kan afholdes i hele dage, er det kun muligt at afholde 16 feriedage i perioden, medmindre der tillige overføres feriedage. De resterende 0,64 feriedage vil blive overført til afholdelse efter den nye ferielov. Afholdelse af ferie i den forkortede periode (1. maj 2020 til 30. september 2020) sker efter de nuværende ferieregler frem til 31. august Ferie, der ikke er afholdt inden 1. september 2020, holdes efter reglerne i den nye ferielov. Arbejdsgiver kan dog varsle ferie til afholdelse i september 2020 efter de nuværende ferieregler. Dette gælder tillige for ferie overført fra tidligere år. Ferie, der ikke er afholdt senest 30. september 2020, overføres automatisk til afholdelse i den efterfølgende ferieafholdelsesperiode og afholdes efter de nye regler. Ved overgangen til den nye ferielov er det muligt efter aftale at få udbetalt optjent ferie ud over 20 dage. Efter overgangen til samtidighedsferie optjenes der som hidtil 2,08 feriedage per måned. Det betyder, at der i oktober 2020 kun er optjent 2,08 feriedage. Der er derfor behov for at indgå en aftale om overførsel af ferie, jf. ovenstående, hvis der planlægges med efterårsferie i oktober Det er også muligt at aftale ferie på forskud (se kapitel 5, begreber), ligesom der kan holdes særlige feriedage, som placeres efter aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver. Eksempel 1 Ferie i 2019 Ferien kan tilrettelægges således, at der fx holdes påskeferie i april, 3 ugers sommerferie i juli og 1 uges efterårsferie i oktober i Ferien optjenes og afholdes efter de nuværende regler. Påskeferien i april 2019 er optjent i kalenderåret 2017, mens sommerferien i juli og efterårsferien i oktober 2019 er optjent i kalenderåret 2018 Eksempel 2 Ferie i 2020 Ferien kan tilrettelægges således, at der fx holdes påskeferie i april, 3 ugers sommerferie i juli og 1 uges efterårsferie i oktober i Påskeferien og sommerferien i 2020 holdes efter de nuværende regler og er optjent i kalenderårene 2018 og Efterårsferien i oktober 2020 afholdes efter de nye ferieregler, da den nye lov træder i kraft 1. september Medarbejderen har kun optjent 2,08 feriedage ved udgangen af september Der er i forbindelse med afholdelse af efterårsferien i oktober 2020 følgende muligheder: 1. Medarbejder og arbejdsgiver kan inden 30 september 2020 indgå en aftale om overførsel af feriedage fra det tidligere år. 2. Medarbejder og arbejdsgiver kan indgå aftale om ferie på forskud. 3. Medarbejderen kan holde særlige feriedage efter reglerne herom

8 Side 8 af 16 Eksempel 3 Hovedferie i september 2020 Ferien kan tilrettelægges således, at der fx holdes påskeferie i april og 3 ugers sommerferie i september Påskeferien holdes efter de nuværende regler. Sommerferien i september er optjent i perioden 1. januar 2019 til 31.august 2019, men afholdes efter de nye ferieregler, da den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020*. *Såfremt arbejdsgiver varsler ferien til afholdelse i september 2020, skal ferien holdes efter de nuværende ferieregler. 3.2 Hvad gælder for medarbejdere, der tiltræder i overgangsperioden? Medarbejdere, som ikke har optjent fuld ferie til afholdelse i det forkortede ferieår, kan i visse tilfælde holde fondsferiedage, se figur 3. Fondsferiedage er fremskudt betaling af tilgodehavende feriemidler. Medarbejderen får derved udbetalt feriemidler på forskud, som fratrækkes i medarbejderens krav mod Fonden. Fondsferiedage er således et supplement til medarbejdere, der ikke har optjent fuld ferie i perioden 1. januar 2019 til 31. august Muligheden for fondsferiedage gælder for medarbejdere som har optjent ferie i perioden 1. september 2019 til 31. december 2019, og som optjener færre end 8,3 feriedage 2 i perioden 1. januar 2019 til den 31. august Figur 3 muligheden for fondsferiedage Kilde: Beskæftigelsesministeriet 2 Beskæftigelsesministeriet har fremsat et lovforslag om ændring af ferieloven og fondsloven således, at der i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 kan optjenes op til 8,4 feriedage samt, at der i perioden 1. maj 2020 til 30. september 2020 kan afholdes op til 8,4 fondsferiedage. Ved offentliggørelse af denne vejledning er forslaget endnu ikke vedtaget.

9 Side 9 af 16 Det er muligt at holde op til 8,3 fondsferiedage 3. Dagene skal holdes i perioden 1. maj 2020 til 30. september Feriebetalingen udgør 12,5 pct. af lønindkomsten i optjeningsperioden, som er fra 1. september 2019 til 31. december Medarbejdere skal søge om fondsferiedage hos Fonden. Ved afholdelse af fondsferiedage holder medarbejdere ferie uden løn fra arbejdsgiveren. Det er op til den enkelte medarbejder, om den pågældende ønsker at holde fondsferiedage. Ligeledes kan arbejdsgiver varsle virksomhedslukket uafhængigt af, om en medarbejder ønsker at holde fondsferiedage. Fondens udbetaling af fondsferiedage til medarbejderen har ikke betydning for arbejdsgivers forpligtelse overfor Fonden. Arbejdsgiver indbetaler feriemidler som for øvrige medarbejdere. Eksempel 4 Nyuddannet, som starter i job den 1. juli 2019 En nyuddannet starter i job 1. juli Medarbejderen vil optjene 4,16 feriedage efter de nugældende ferieregler i perioden 1. juni 2019 til 31. august Medarbejderen har optjent mindre end 8,3 feriedage inden i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 og vil derfor have mulighed for at holde 4,16 feriedage, samt op til 8,3 fondsferiedage i perioden den 1. maj 2020 til den 30. september Eksempel 5 Nyuddannet, som starter i job den 1. januar 2019 En nyuddannet starter i job 1. januar Medarbejderen vil optjene ferie efter de gældende ferieregler fra 1. januar 2019 til 31. august Medarbejderen har i perioden optjent 16,7 feriedage, som kan afholdes i perioden 1. maj 2020 til 30. september Medarbejderen har ikke mulighed for at holde fondsferiedage, da medarbejderen har optjent mere end 8,3 feriedage i perioden 1. januar 2019 til 31. august Eksempel 6 Nyuddannet, som starter i job den 1. november 2019 En nyuddannet starter i job 1. november Medarbejderen har ikke optjent ferie i perioden fra 1. januar 2019 til 31 august 2019 og vil derfor have mulighed for at afholde fondsferiedage i perioden 1. maj 2020 til 30. september Fondsferiedage optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. december Medarbejderen har ved ansættelse 1. november mulighed for at optjene fondsferiedage i to måneder og vil derfor kunne afholde 4,16 fondsferiedage i perioden 1. maj 2020 til 30. september 2020 Det er antallet af opsparede feriedage, som er afgørende for, om en medarbejder kan holde fondsferiedage. En nyuddannet, som under uddannelsen har haft studiejob, vil således ikke kunne holde fondsferiedage, hvis vedkommende har optjent feriedage gennem sit studiejob. 3 Se note 2

10 Side 10 af 16 Eksempel 7 Nyuddannet, som har optjent feriedage gennem sit studiejob En nyuddannet starter i job 1. november 2019.Pågældende har forud for ansættelsen haft studiejob i perioden 1. januar 2019 til 31. oktober Medarbejderen har optjent 16,64 feriedage gennem sit studiejob i perioden 1. januar 2019 til 31. august Medarbejderen har ikke mulighed for at holde fondsferiedage, da medarbejderen har optjent mere end 8,3 feriedage i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 Eksempel 6 Nyuddannet, som starter i job den 1. september 2020 En nyuddannet starter i job 1. september Medarbejderen optjener og afholder ferie efter de nye regler om samtidighedsferie. Medarbejderen vil ikke få indefrosset feriemidler og har ikke mulighed for at afholde fondsferiedage. 3.3 Hvad gælder for medarbejdere, der fratræder i overgangsperioden? Fratræder en medarbejder i overgangsperioden, enten til anden beskæftigelse eller for at gå på pension, er der i visse tilfælde særlige forhold, man skal være opmærksom på. Nedenstående skema beskriver, hvordan der skal afregnes tilgodehavende ferie ved fratrædelse i forbindelse med overgangsperioden 1. januar 2019 til 31. august Ved fratræden til anden beskæftigelse skal arbejdsgiver som sædvanlig afregne tilgodehavende ferie til Feriekonto. For ferie optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 vil FerieKonto indbetale feriepengene til Fonden 4. Udtræder en medarbejder af arbejdsmarkedet, skal arbejdsgiver afregne ferie til FerieKonto for den ferie, der er optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august Tilgodehavende ferie optjent ud over denne periode afregnes på sædvanlig vis til den pågældende medarbejder. 4 På universitetsområdet med feriekortordning afregner arbejdsgiver til feriekortordningen, som indbetaler feriepengene til Fonden.

11 Side 11 af 16 Medarbejderens fratræden i overgangsperioden Ferie optjent nu og frem til 31. august 2019 Ferie optjent fra 1. september 2019 og til 31. august 2020 Ferie optjent efter 1. september 2020 (hvor den nye ferielov er trådt i kraft) Fratræden til anden beskæftigelse hos en ny arbejdsgiver Sædvanlig afregning af tilgodehavende ferie til FerieKonto Sædvanlig afregning af tilgodehavende ferie til FerieKonto, som afregner feriepengene til Fonden Sædvanlig afregning af tilgodehavende ferie til FerieKonto Udtræden af arbejdsmarkedet (Fx pensionering) Sædvanlig afregning af tilgodehavende ferie til medarbejderen Tilgodehavende ferie afregnes til FerieKonto, som afregner feriepengene til Fonden. Der kan tidligt ske udbetaling fra Fonden til medarbejderen fra 1. oktober 2021 Sædvanlig afregning af tilgodehavende ferie til medarbejderen Eksempel 9 Fratræden til anden beskæftigelse En medarbejder fratræder 30. november 2019 til anden beskæftigelse. Arbejdsgiver beregner feriegodtgørelse på 12 ½ pct. for det løbende optjeningsår og for optjent ferie fra tidligere optjeningsår, som endnu ikke er holdt. Beløbet indbetales til FerieKonto. Feriekonto overfører feriegodtgørelse for perioden 1. september 2019 til 30. november 2019 til Løndmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Feriegodtgørelse fra tidligere optjeningsår og feriegodtgørelse vedrørende perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 udbetales via FerieKonto til medarbejderen, når vedkommende holder ferie. Eksempel 10 Udtræden af arbejdsmarkedet En medarbejder fratræder for at gå på pension 1. februar Arbejdsgiver beregner feriegodtgørelse på 12 ½ pct. for det løbende optjeningsår og for optjent ferie fra tidligere optjeningsår, som endnu ikke er holdt. Arbejdsgiver udbetaler feriegodtgørelse for den ferie, som er optjent før 1. september 2019 til medarbejderen. Feriegodtgørelse for perioden efter 1. september 2019 skal ifølge ferieloven indbetales til FerieKonto, som afregner tilgodehavende feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Efter fondsloven vil fonden udbetale feriemidlerne 1. oktober 2021.

12 Side 12 af Hvad gælder for de særlige feriedage? Det er ikke tilsigtet at ændre i reglerne for eller anvendelsen af særlige feriedage i forhold til tidligere. Optjenings- og afholdelsesperioderne vil være uændret både i overgangsperioden, og når den nye ferielov træder i kraft. De særlige feriedage vil derved forsat optjenes i kalenderåret og afholdes i perioden fra 1. maj til 30. april. Medarbejdere vil som hidtil tildeles 5 særlige feriedage 1. maj, som kan afholdes i perioden frem til 30. april året efter.

13 Side 13 af Begreber Forskudt ferie Betegnelse for den måde ferie afholdes efter den nuværende ferielov, hvor ferie optjenes i kalenderåret og holdes i perioden fra 1. maj til 30. april i det efterfølgende år. Samtidighedsferie Betegnelse for den måde ferie afholdes efter den nye ferielov, hvor ferie afholdes løbende samtidig med, at den optjenes. Ferieåret Perioden, hvor ferie optjenes efter den nye ferielov og som løber fra 1. september til 31. august i det efterfølgende år. I denne periode optjenes løbende ferie med 2,08 dag pr. måned samtidig med, at ferie afholdes. Ferieafholdelsesperiode Perioden fra 1. september til 31. december i det efterfølgende år (i alt 16 måneder), hvor optjent ferie efter de nye ferieregler kan afholdes. Ferie på forskud Forskudsferie kræver en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejderen om, at medarbejderen kan afholde betalt ferie på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er optjent. Den afholdte ferie fradrages i den ret til betalt ferie, som den ansatte efterfølgende optjener. Det er først muligt at holde ferie på forskud efter den nye ferielovs ikrafttræden 1. september Hovedferie Hovedferien udgør 3 uger. Medarbejderen har krav på at holde hovedferien i perioden fra 1. maj til 30. september. Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (Fonden) Fond oprettet til at forvalte lønmodtagernes tilgodehavende feriemidler i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Fondsloven Lov nr. 58 af 30. januar 2018 om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Loven regulerer hvordan, at de indefrosne feriemidler forvaltes og administreres, samt hvornår fonden udbetaler de indefrosne feriemidler til medarbejderne.

14 Side 14 af 16 Indefrosne feriemidler Den feriebetaling, som er optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, og som indefryses indtil medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. De indefrosne feriemidler udbetales tidligst 1. oktober 2021 jf. fondsloven. Fondsferiedage Fondsferiedage er fremskudt betaling af tilgodehavende feriemidler. For at kunne gøre brug af fondsferiedage skal medarbejderen: - Optjene feriedage i perioden den 1. september 2019 til den 31. december Optjene færre end 8,3 feriedage i perioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2019

15 Side 15 af Yderligere vejledning Eventuelle spørgsmål kan rettes til Moderniseringsstyrelsen på: Telefon: Henvendelser kan endvidere ske pr. mail til

16 [Indsæt tekst her eller slet (max. 800 anslag)] modst.dk

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold FAQ Ferielov 1. Overgangen til den nye ferielov A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold 1.1 Kommer der nogen ændringer i ferieåret 2019 2020? Den

Læs mere

Overgang til ny ferieordning

Overgang til ny ferieordning F A K T A Oktober 2017 Overgang til ny ferieordning Inden en ny ferieordning træder i kraft, indføres en overgangsordning. Formålet er at sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning

Læs mere

Overgang til ny ferieordning

Overgang til ny ferieordning Overgang til ny ferieordning Inden en ny ferieordning træder i kraft, vil det være nødvendigt at indføre en overgangsordning. Formålet er at sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV. Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet. Indholdsfortegnelse:

VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV. Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet. Indholdsfortegnelse: VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgang til

Læs mere

Håndtering af den nye ferielovs overgangsordning for undervisere på gymnasieområdet

Håndtering af den nye ferielovs overgangsordning for undervisere på gymnasieområdet Håndtering af den nye ferielovs overgangsordning for undervisere på gymnasieområdet Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Med loven er vedtaget en overgangsordning, som skal gøre overgangen

Læs mere

God læselyst. Sekretariatet for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier 2/13

God læselyst. Sekretariatet for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier 2/13 1/13 Den 25. januar 2018 blev en ny ferielov vedtaget. Den træder endeligt i kraft den 1. september 2020. For at sikre overgangen fra den gældende ferielov med forskudt ferie til den nye ferielov med samtidighedsferie

Læs mere

NY FERIELOV. - Guide til Kooperationens medlemsvirksomheder. Overgangsordning. Indefrysning. Lønmodtagernes fond for tilgodehavende Feriemidler

NY FERIELOV. - Guide til Kooperationens medlemsvirksomheder. Overgangsordning. Indefrysning. Lønmodtagernes fond for tilgodehavende Feriemidler Overgangsordning Indefrysning Lønmodtagernes fond for tilgodehavende Feriemidler NY FERIELOV - Guide til Kooperationens medlemsvirksomheder 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Med den nye

Læs mere

Guide til ny ferielov. fra 1. september 2020

Guide til ny ferielov. fra 1. september 2020 Guide til ny ferielov fra 1. september 2020 Nuværende ferielov Der optjenes 25 feriedage År År År År 1. jan. 1. jan. 1. jan. 1. jan. 1. jan. > 1. maj 1. maj 1. maj > Ferien kan afholdes fra 1. maj året

Læs mere

Guide til ny ferielov. fra 1. september 2020

Guide til ny ferielov. fra 1. september 2020 Guide til ny ferielov fra 1. september 2020 Nuværende ferielov Der optjenes 25 feriedage År År År År 1. jan. 1. jan. 1. jan. 1. jan. 1. jan. > 1. maj 1. maj 1. maj > Ferien kan afholdes fra 1. maj året

Læs mere

Værd at vide om. for dig som arbejdsgiver

Værd at vide om. for dig som arbejdsgiver Værd at vide om DEN NYE FERIELOV for dig som arbejdsgiver Den nye ferielov kort fortalt Folketinget vedtog den 25. januar 2018 en ny ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020. Vi overgår i 2020

Læs mere

Eksempler på lærlinge forløb

Eksempler på lærlinge forløb Eksempler på lærlinge forløb Eksempel 1 lærling starter før de nye ferieregler træder i kraft: I eksemplet starter lærlingen et 3-årigt uddannelses forløb hos jer d. 1/8 2018. Lærlingen arbejder altså

Læs mere

JANUAR Ny ferielov i 2020 OVERGANGSREGLER MV.

JANUAR Ny ferielov i 2020 OVERGANGSREGLER MV. JANUAR 2019 Ny ferielov i 2020 OVERGANGSREGLER MV. 1. Fra forskudt ferie til samtidighedsferie Folketinget har i januar 2018 vedtaget en ny ferielov. Den nye lov ændrer det nuværende princip om den tidsmæssigt

Læs mere

De nye ferieregler og overgangen dertil

De nye ferieregler og overgangen dertil De nye ferieregler og overgangen dertil En vejledning om farmakonomer og farmakonomelevers ferie på privat apotek (august 2019) 1 Indhold 1. Baggrunden for den nye ferielov... 4 1.1 De væsentligste ændringer

Læs mere

OPLÆG OM DEN NYE FERIELOV

OPLÆG OM DEN NYE FERIELOV OPLÆG OM DEN NYE FERIELOV HJULMANDKAPTAIN/ERHVERV NORDDANMARK DEN 20. MAJ 2019 2 DAGSORDEN Kort om den eksisterende ferielov Præsentation af de væsentligste elementer i den nye ferielov Overgangsordning

Læs mere

DEN NYE FERIELOV. Den afgørende ændring ved den nye ferielov er, at der fremover optjenes og afholdes ferie indenfor stort set -samme periode.

DEN NYE FERIELOV. Den afgørende ændring ved den nye ferielov er, at der fremover optjenes og afholdes ferie indenfor stort set -samme periode. DEN NYE FERIELOV Den 1. september 2020 træder der en ny ferielov i kraft. Lovændringen er forårsaget af, at den nuværende ferielov vurderes til at være i strid med EU-lovgivningen, idet der efter de nugældende

Læs mere

Ny ferielov. Forskudt ferie Chefkonsulent Peter Salling Petersen 1. Ferieoplæg for Uddannelsesforbundet d. 11.

Ny ferielov. Forskudt ferie Chefkonsulent Peter Salling Petersen 1. Ferieoplæg for Uddannelsesforbundet d. 11. Ny ferielov Ferieoplæg for Uddannelsesforbundet d. 11. april 2019 Peter Salling Petersen, chefkonsulent, Djøf Forskudt ferie 2 Chefkonsulent Peter Salling Petersen 1 Samtidighedsferie - Overblik 3 Grundlæggende

Læs mere

Der kommer en ny ferieaftale på det kommunale område, som træder i kraft den 1. september 2020.

Der kommer en ny ferieaftale på det kommunale område, som træder i kraft den 1. september 2020. De nye ferieaftaler Odder, april 2019 Der kommer en ny ferieaftale på det kommunale område, som træder i kraft den 1. september 2020. Det nye er, at der bliver indført samtidighedsferie, som betyder, at

Læs mere

DEN NYE FERIELOV I HOVEDTRÆK GENEREL INFORMATION TIL MEDARBEJDERE RÅDGIVNING, REVISION OG REGNSKAB

DEN NYE FERIELOV I HOVEDTRÆK GENEREL INFORMATION TIL MEDARBEJDERE RÅDGIVNING, REVISION OG REGNSKAB DEN NYE FERIELOV I HOVEDTRÆK GENEREL INFORMATION TIL MEDARBEJDERE RÅDGIVNING, REVISION OG REGNSKAB I Danmark træder en ny ferielov i kraft den 1. september 2020. HVAD betyder den nye ferielov for dig?

Læs mere

Introduktion til den nye ferielov og overgangsordningen

Introduktion til den nye ferielov og overgangsordningen Introduktion til den nye ferielov og overgangsordningen Danmark får en ny ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020. Inden da har man lavet en overgangsordning, der begynder den 1. september 2019.

Læs mere

Tidsbegrænset ansat. Spørgsmål

Tidsbegrænset ansat. Spørgsmål Tidsbegrænset ansat Jeg har en tidsbegrænset ansat, der skal ansættes 1. oktober 2019 altså efter at indefrysningsperioden træder i kraft (1. september 2019). Han ophører efter planen med udgangen af februar

Læs mere

Den nye ferielov. Forklaret, uddybet og forenklet

Den nye ferielov. Forklaret, uddybet og forenklet Den nye ferielov Forklaret, uddybet og forenklet Er du klar til den nye ferielov? - Bare rolig, Blik og Rør hjælper dig Du har nok hørt det allerede: 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Dermed

Læs mere

Ferievejledning for efterskoler om overgang til nye ferieregler. Juni 2019

Ferievejledning for efterskoler om overgang til nye ferieregler. Juni 2019 Ferievejledning for efterskoler om overgang til nye ferieregler Juni 2019 1 Indhold Indledning 1. Tre faser inden ny lov træder i kraft... 4 1.1. Gældende ordning... 4 1.2. Fase 1 Miniferieoptjeningsperioden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. LPnyt nr. 2018:05 O.18 Nye ferieaftaler

Indholdsfortegnelse. Indhold. LPnyt nr. 2018:05 O.18 Nye ferieaftaler LPnyt nr. 2018:05 O.18 Nye ferieaftaler Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 Baggrund... 2 Samtidighedsferie... 2 Overgangsordning... 3 O.18-ferieaftalerne... 2 Hvad er nyt?... 3 Den videre proces...

Læs mere

Stine Laursen og Tove Schultz- Lorentzen. nov. 17. NY FERIELOV i 2020

Stine Laursen og Tove Schultz- Lorentzen. nov. 17. NY FERIELOV i 2020 NY FERIELOV i 2020 Program Hvorfor skal vi have en ny ferielov? Hvad er nyt? Hvad er uændret? Overgangsordning Økonomi Hvorfor? Kritik fra EU-Kommissionen. Kommissionen mener, at det danske system er

Læs mere

Nye ferieregler - 1. september 2020

Nye ferieregler - 1. september 2020 Nye ferieregler - 1. september 2020 4 skarpe Retten til ferie bliver der ikke lavet om på Ingen får færre feriedage end de havde før Reglerne om 6. ferieuge/feriefridage fortsætter stort set uændret Fortsat

Læs mere

VEJLEDNING vedr. ny ferielov

VEJLEDNING vedr. ny ferielov VEJLEDNING vedr. ny ferielov Friskolernes Hus 2019 Indledning Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020. Loven medfører ændringer i grundprincipperne for optjening

Læs mere

Ny ferielov. ved advokat Cecilia Ricard

Ny ferielov. ved advokat Cecilia Ricard Ny ferielov ved advokat Cecilia Ricard Tak til EU EU arbejdstidsdirektiv Åbningsskrivelse fra EU kommissionen Udvalg med arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt Børge Dahl som formand. Opgaven:

Læs mere

Den ny ferielov. Indhold. Samtidighedsferie

Den ny ferielov. Indhold. Samtidighedsferie Den ny ferielov Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Hovedformålet med den nye ferielov er, at medarbejdere kan holde ferie samtidig med, at den optjenes. Det kaldes for samtidighedsferie.

Læs mere

Den nye ferielov betyder den noget for dig? Anette Sand

Den nye ferielov betyder den noget for dig? Anette Sand Den nye ferielov betyder den noget for dig? Anette Sand Som lønmodtager har du ret til ferie Ifølge ferieloven har alle lønmodtagere ret til ferie. Ifølge ferieloven har du fem ugers ferie om året men

Læs mere

Indhold. 2. juli 2019 FLD. Dok ID: 36539

Indhold. 2. juli 2019 FLD. Dok ID: 36539 Indhold 1. Indledning... 4 1.1. Ny ferielov virker allerede i 2019... 4 1.2. Betegnelser... 5 2. Overgangsordningen... 6 3. Den nye ferielov... 6 3.1. Samtidighedsferie... 6 3.2. Optjening... 7 3.3. Placering,

Læs mere

Overblik. Gammel ferielov Nye ferielov Overgangsperiode, herunder eksempler Indefrysning Q&A

Overblik. Gammel ferielov Nye ferielov Overgangsperiode, herunder eksempler Indefrysning Q&A Ny ferielov 2019 Overblik Gammel ferielov Nye ferielov Overgangsperiode, herunder eksempler Indefrysning Q&A Gammel ferielov Optjenes i kalenderåret 2018.(25 feriedage + 5 feriefridage ofte kaldet 6. ferieuge)

Læs mere

Den nye ferielov Træder i kraft 1. september 2020

Den nye ferielov Træder i kraft 1. september 2020 Den nye ferielov Den nye ferielov Træder i kraft 1. september 2020 Hvad er nyt Ferieordning med fuld samtidighedsferie, som betyder, at ferie kan afholdes umiddelbart efter eller endda før, at den er optjent

Læs mere

Introduktion til nye ferieregler. Ny ferieaftale OK-18

Introduktion til nye ferieregler. Ny ferieaftale OK-18 Introduktion til nye ferieregler Ny ferieaftale OK-18 Kilde: Ferielovsudvalget Kilde: Ferielovsudvalget Kilde: Ferielovsudvalget Kilde: Ferielovsudvalget Eksempel: optjening og afholdelse af ferie i overgangsperioden

Læs mere

PROTOKOLLAT B Side 1 TAKSTNÆVN

PROTOKOLLAT B Side 1 TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT På baggrund af -ferieaftalerne sammenholdt med den nye ferielovgivning om samtidighedsferie er parterne blevet enige om at

Læs mere

Agenda. Deloitte 2018

Agenda. Deloitte 2018 Ny Ferielov Agenda 1. Introduktion 2. De nuværende ferieregler 3. De nye ferieregler 4. Overgangsordning/indefrosne midler 5. Andre ændringer 6. Direktører 7. Hvad skal I overveje? 2 1. Introduktion 3

Læs mere

Gældende regler. Nuværende ferieregler. Ferie optjenes og afholdes forskudt. Hovedferieperioden = 1. maj til 30. september

Gældende regler. Nuværende ferieregler. Ferie optjenes og afholdes forskudt. Hovedferieperioden = 1. maj til 30. september Ferieloven Agenda Gældende regler Ny ferielov Overgangsperioden Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler Udbetaling fra Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler Regnskabsmæssig behandling

Læs mere

NY FERIELOV MED SAMTIDIGHEDSFERIE

NY FERIELOV MED SAMTIDIGHEDSFERIE DEN NYE FERIELOV 1 NY FERIELOV MED SAMTIDIGHEDSFERIE Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. Den mest centrale ændring i forhold til den nuværende ferielov er indførslen af samtidighedsferie.

Læs mere

Notat vedrørende den nye feriepengelov (Herunder behandling af feriepengeforpligtelse)

Notat vedrørende den nye feriepengelov (Herunder behandling af feriepengeforpligtelse) Kreston SR er et ungt Statsautoriseret revisionsfirma baseret i Midt og Østjylland. Vi servicerer ejerledede virksomheder i Danmark inden for vores kompetencerfelter som er: Revision Regnskab Skatterådgivning

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL DE NYE FERIEREGLER

VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL DE NYE FERIEREGLER VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL DE NYE FERIEREGLER MAJ 2019 Forord Vejledning om overgangen til de nye ferieregler 2 FORORD Forhandlingsfællesskabet og RLTN blev ved OK-18 enige om to nye ferieaftaler, der

Læs mere

Forord Vejledning om overgangen til de nye ferieregler FORORD

Forord Vejledning om overgangen til de nye ferieregler FORORD VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL DE NYE FERIEREGLER MAJ 2019 Forord Vejledning om overgangen til de nye ferieregler 2 FORORD Forhandlingsfællesskabet og KL blev ved O.18 enige om to nye ferieaftaler, der træder

Læs mere

Aftale omny ferielov. Her får du et overblik over den nye og den nuværende ferielov. Ny ferielov med samtidighedsferie. Nuværende ferielov

Aftale omny ferielov. Her får du et overblik over den nye og den nuværende ferielov. Ny ferielov med samtidighedsferie. Nuværende ferielov Aftale omny ferielov Her får du et overblik over den nye og den nuværende ferielov Optjeningafferie ft Afholdelse af ferie Ny ferielov med samtidighedsferie Med den nye ferielov optjener og afholder lønmodtageren

Læs mere

JANUAR Ny ferielov i 2020 REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING

JANUAR Ny ferielov i 2020 REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING JANUAR 2019 Ny ferielov i 2020 REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING Den nye ferielov Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. Overgangen fra den gældende til den nye ferielov vil dog påvirke regnskaberne

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

PROTOKOLLAT. Forhandlingsfællesskabet og KL. Tid Den 18. december Emne

PROTOKOLLAT. Forhandlingsfællesskabet og KL. Tid Den 18. december Emne KL Forhandlingsfællesskabet Tid Den 18. december 2018 Sted KL Emne Håndtering af feriebetaling i forbindelse med overgangen til samddighedsferie pr. 1. september 2020 Deltagere Forhandlingsfællesskabet

Læs mere

KONSULENTERNE GUIDER ONLINE: Ny ferielov fra d. 1. september 2020

KONSULENTERNE GUIDER ONLINE: Ny ferielov fra d. 1. september 2020 KONSULENTERNE GUIDER ONLINE: Ny ferielov fra d. 1. september 2020 Tove Dohn, konsulent i Friskolernes Hus 1. Ny ferielov 1. september 2020 1. Ny ferielov fra d. 1. september 2020 - denne video 2. Overgangsordningen

Læs mere

Ny ferielov i Fra forskudt ferie til samtidighedsferie

Ny ferielov i Fra forskudt ferie til samtidighedsferie Ny ferielov i 2020 Fra forskudt ferie til samtidighedsferie Dorte Lodahl Krusaa, registreret revisor Partner og medejer af Dansk Revision Frederikssund regnskaber, selvangivelser, skatterådgivningoma.

Læs mere

Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov

Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov Indledning I 201 blev der vedtaget en ny ferielov, der bl.a. indfører begrebet samtidighedsferie, hvilket betyder, at en medarbejder optjener retten til ferie

Læs mere

Ferieloven oktober 2019

Ferieloven oktober 2019 Ferieloven oktober 2019 1 Agenda Opsamling fra tidligere møder Beregningsgrundlag - indefrysningsbeløb Ferietillæg Ekstra feriefridage Fratrædelser Dødsfald Hvem er ikke omfattet af indefrysningsordningen

Læs mere

Ny ferielov. Overgang Februar 2019

Ny ferielov. Overgang Februar 2019 Ny ferielov Overgang 2019-2020 Februar 2019 Agenda Den nye ferielov Overgang Forvaltning, indberetning, betaling 2 Den nye ferielov og overgang Fra optjeningsferie til samtidighedsferie Overgangsordning

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Ny ferielov. Opdateret 11. december Audit & Assurance

Ny ferielov. Opdateret 11. december Audit & Assurance Ny ferielov Opdateret 11. december 2018 Audit & Assurance Ny ferielov med ikrafttræden 1. september 2020 Vi udsendte i februar 2018 en nyhed om den nye ferielov. I dette notat har vi suppleret nyheden

Læs mere

Den nye Ferielov. Den nye ferielov. Materiale fra informationsmøder for arbejdsgivere i efteråret Den nye ferielov

Den nye Ferielov. Den nye ferielov. Materiale fra informationsmøder for arbejdsgivere i efteråret Den nye ferielov Den nye Ferielov Materiale fra informationsmøder for arbejdsgivere i efteråret 2018 Indholdsfortegnelse Intro Overblik lønmodtagere og arbejdsgivere Indberetninger for overgangsåret Indbetaling til Lønmodtagernes

Læs mere

Informationsmøde om den nye ferielov

Informationsmøde om den nye ferielov Informationsmøde om den nye ferielov Dansk Maskinhandlerforening, den 20. og 21. november 2018 v/ senioradvokat Maria Bekke Eiersted Sundkrogsgade 5, DK-2100 København Ø CVR. nr: DK 62 60 67 11 Agenda

Læs mere

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Nuværende regler Optjeningsprincippet forskudt ferie

Nuværende regler Optjeningsprincippet forskudt ferie Ferie, ferie, ferie Ny ferielov 2018 2 Nuværende regler Optjeningsprincippet forskudt ferie Hvorfor skal vi have en ny ferielov/aftale? Arbejdstidsdirektivet (2003/88/EF af 4. november 2003) Art. 7: 1.

Læs mere

Program. Særligt om timelønnede og elever Feriefridage / 6. ferieuge

Program. Særligt om timelønnede og elever Feriefridage / 6. ferieuge Ny ferielov Program Ny ferielov - baggrunden Samtidighedsferie den store nyskabelse Overgangsordning fra nuværende til ny ferielov Indefrysning - Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler 2 Program

Læs mere

Bliv klar til ny ferielov 1. september Regnskabsmæssige konsekvenser

Bliv klar til ny ferielov 1. september Regnskabsmæssige konsekvenser Bliv klar til ny ferielov 1. september 2020 Regnskabsmæssige konsekvenser Agenda Ny ferielov fra 1. september 2020 Indhold de næste 45 minutter Metoder til opgørelse af feriepengeforpligtelser i årsrapporten

Læs mere

Dagsorden for workshoppen (1)

Dagsorden for workshoppen (1) APVU Nov. 2018 OPLÆG VED GYMNASIEFÆLLESSKABET I ROSKILDE CAMILLA SCHALDEMOSE, DIREKTØR OG ANETTE HANDSDAL, LØNCHEF GÆST: CHRISTIAN DAHLSTRØM FRA DELOITTE Dagsorden for workshoppen (1) Præsentation Gæst:

Læs mere

Ny ferielov. Kursus 1. april 2019

Ny ferielov. Kursus 1. april 2019 Ny ferielov Kursus 1. april 2019 Program Ny ferielov - baggrunden Samtidighedsferie den store nyskabelse Overgangsordning fra nuværende til ny ferielov Indefrysning - Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Overblik over den nye ferielov

Overblik over den nye ferielov Overblik over den nye ferielov Forord En ny ferielov blev vedtaget i folketinget den 25. januar 2018. Vedtagelsen betyder, at den nuværende ferieoptjening erstattes med begrebet samtidighedsferie, der

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Overblik over den nye ferielov. Opdateret oktober 2019

Overblik over den nye ferielov. Opdateret oktober 2019 Overblik over den nye ferielov Opdateret oktober 2019 Forord Denne publikation er en opdatering af vores publikation om den nye ferielov. Den indeholder uddybning af konkrete forhold samt opdaterede regneeksempler.

Læs mere

KONSULENTERNE GUIDER ONLINE: Ny ferielov Overgangsår Opsparingsår 1. september august 2020

KONSULENTERNE GUIDER ONLINE: Ny ferielov Overgangsår Opsparingsår 1. september august 2020 KONSULENTERNE GUIDER ONLINE: Ny ferielov Overgangsår Opsparingsår 1. september 2019 31. august 2020 Tove Dohn, konsulent i Friskolernes Hus 2. Overgangsordningen 1. September 2019 31. august 2020 1. Ny

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Nyhedsbrev Regnskabsmæssige konsekvenser af ny ferielov

Nyhedsbrev Regnskabsmæssige konsekvenser af ny ferielov Nyhedsbrev Regnskabsmæssige konsekvenser af ny ferielov Indledning Folketinget vedtog den 25. januar 2018 en ny ferielov, der træder i kraft pr. 1. september 2020. I forbindelse med overgangen fra den

Læs mere

62 Ny ferielov i 2020 overgangsregler og regnskabsmæssig behandling

62 Ny ferielov i 2020 overgangsregler og regnskabsmæssig behandling 62 Ny ferielov i 2020 overgangsregler og regnskabsmæssig behandling Ny ferielov i 2020 overgangsregler og regnskabsmæssig behandling Folketinget vedtog i januar 2018 en ny ferielov 1. Den nye lov ændrer

Læs mere

Regnskabsmæssige og administrative udfordringer i den nye ferielov

Regnskabsmæssige og administrative udfordringer i den nye ferielov Temaartikel 13 / April 2018 Ferieloven Regnskabsmæssige og administrative udfordringer i den nye ferielov Hvad skal du vide? Den nye ferielov medfører, at ferieåret omlægges, så der fra og med 1. september

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Vejledning om frihed til nyuddannede akademikere. September 2018

Vejledning om frihed til nyuddannede akademikere. September 2018 Vejledning om frihed til nyuddannede akademikere September 2018 Indhold 1. Vejledning om frihed til nyuddannede 4 1.1 Hvem er omfattet af retten til fem fridage for nyuddannede? 4 1.2 Hvad betyder det,

Læs mere

05.12 O.02 13/2003 Side 1. Administrativ Information Den 13. marts 2003 Info nr. 2023

05.12 O.02 13/2003 Side 1. Administrativ Information Den 13. marts 2003 Info nr. 2023 Administrativ Information Den 13. marts 2003 Info nr. 2023 Side 1 Overførsel af ferie Generelt om overførsel af ferie Ferieaftalens 5 giver mulighed for, at arbejdsgiveren og månedslønnede ansatte kan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget Til lovforslag nr. L 192 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love LOV nr 701 af 08/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/15768

Læs mere

Overblik over den nye ferielov

Overblik over den nye ferielov Overblik over den nye ferielov Forord En ny ferielov blev vedtaget i folketinget den 25. januar 2018. Vedtagelsen betyder, at den nuværende ferieoptjening erstattes med begrebet samtidighedsferie, der

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg.

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg. Bekendtgørelse om ferie I medfør af 23, stk. 3, 24, stk. 3, 26, stk. 7, 27, stk. 3, 31, stk. 4 og 5, 32, stk. 5, 37, stk. 7 og 8, 38, stk. 3, og 46, stk. 2, i lov om ferie, jf. lov nr. 60 af 30. januar

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love (Konsekvensændring i ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i

Læs mere

Derudover vil du på kunne finde oplysningsmateriale om overgangsordningen i den nye ferielov.

Derudover vil du på   kunne finde oplysningsmateriale om overgangsordningen i den nye ferielov. Notat Ny ferielov - overgangsordningen 19. december 2018 Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Med den nye ferielov overgår vi til samtidighedsferie, hvor ferien løbende optjenes og afholdes

Læs mere

Den nye ferielov - et simpelt taleksempel

Den nye ferielov - et simpelt taleksempel Deloitte Den nye ferielov - et simpelt taleksempel Folketinget vedtog i januar 2018 en ny ferielov, som indeholder en ferieordning med fuld samtidighedsferie. Det betyder, at ferie kan afholdes umiddelbart

Læs mere

Den nye ferielov. Seminar af Christensen Kjærulff og DAHL Advokatfirma. Den nye ferielov

Den nye ferielov. Seminar af Christensen Kjærulff og DAHL Advokatfirma. Den nye ferielov Den nye ferielov Seminar af Christensen Kjærulff og DAHL Advokatfirma Martin Dyhr Jørgensen Partner / Statsautoriseret revisor Christensen Kjærulff +45 33 30 15 45 mdj@ck.dk Elan Schapiro Partner / Statsautoriseret

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område. LOV nr 320 af 15/04/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-04-2011 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vis mere... Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love Beskæftigelsesudvalget 2017-18 L 192 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2017-18 Fremsat den 21. marts 2018 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Lovforslag nr. L 117 Folketinget

Forslag. Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Lovforslag nr. L 117 Folketinget Lovforslag nr. L 117 Folketinget 2017-18 Fremsat den 6. december 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler Kapitel

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

13 konkrete forslag til en bedre ferielov

13 konkrete forslag til en bedre ferielov 13 konkrete forslag til en bedre ferielov 2 13 konkrete forslag til en bedre ferielov Indhold: Samtidighedsferie 4 Ingen bunden ferieperiode 5 Mulighed for at yde særligt ferietillæg i form af løntillæg

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

Forslag. Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler Forslag til Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål i forbindelse med overgangen til et nyt feriesystem, jf. ferielovens

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Regnskabsmæssige og administrative udfordringer i den nye ferielov

Regnskabsmæssige og administrative udfordringer i den nye ferielov Temaartikel 13 / April 2018 (opdateret oktober 2019) Ferieloven Regnskabsmæssige og administrative udfordringer i den nye ferielov Hvad skal du vide? Den nye ferielov medfører, at ferieåret omlægges, så

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Den nye ferielov rent praktisk. August 2019

Den nye ferielov rent praktisk. August 2019 Den nye ferielov rent praktisk August 2019 Step by step Virksomhederne skal gennemføre følgende: 1. Opgøre den skyldige ferie pr. 31. august 2019, der som udgangspunkt skal afholdes inden 31. august 2020

Læs mere