Ensartet kommunalt administrationsgrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ensartet kommunalt administrationsgrundlag"

Transkript

1 1 Ensartet kommunalt administrationsgrundlag Morten Beha Pedersen

2 2 Præsentation Hvidovre Kommune: Miljøsagsbehandler for Hvidovre Hospital Lynettefællesskabet I/S: Tovholder for arbejdsgruppe om hospitalsspildevand KL: Tovholder for arbejdsgruppe om hospitalsspildevand

3 3 Hvad kommer jeg ind på Lidt forhistorie om det faglige grundlag Lidt om juraen bag Ensartet administrativ praksis

4 4 Lynettefællesskabet I 1990 vedtages en strategi om at koordinere indsatsen med at regulere kilderne frem for af udbygge renseanlægget

5 5 Først lidt historie Arbejdsformen blev relativt hurtigt den, at eks. En branche blev taget op samlet, med en kortlægning af miljøproblemer, Muligheder for renere teknologi, reguleringsmuligheder afsluttende med udarbejdelse af paradigmer m.v. for tilslutningstilladelser Selve reguleringen af virksomhederne var så naturligvis op til den enkelte kommune

6 6 Først lidt historie Arbejdsformen blev relativt hurtigt den, at eks. En branche blev taget op samlet, med en kortlægning af miljøproblemer, Muligheder for renere teknologi, reguleringsmuligheder afsluttende med udarbejdelse af paradigmer m.v. for tilslutningstilladelser Selve reguleringen af virksomhederne var så naturligvis op til den enkelte kommune

7 7 Fokus på hospitalsspildevand Startede med en bekymring om resistens og patogener Medførte et fokus på lægemiddelsstoffer Nødvendigt at opbygge et fagligt grundlag fra bunden: Lægemiddelstoffers egenskaber er et potentielt miljøproblem Kildekortlægning Hospitaler som betydende kilde ift. husholdningers diffuse kilder Lægemidlernes skæbne inden de når recipient Genfindes de i udledning til recipient Muligheder for at begrænse udledningen Renere teknologi contra rensning Støtte til teknologiudviklingsprojekter Støtteværktøjer til kommunernes administration af området Og ikke mindst: konsensus!

8 9 Konsensus: et mål i sig selv Konsensus mellem alle involverede parter Kommuner Hospitaler Regioner Naturstyrelsen Miljøministeriet Ministeriet for Sundhed og forebyggelse Der er et miljøproblem Der skal findes en løsning

9 10 Lidt jura bag tilslutningstilladelser Juridisk set er lovgivning utvetydig: Inden tilladelse = ingen udledning Ingen anden udledning end det, der tillades

10 11 Men Tilslutningstilladelse gives både efter byggelov eller miljølov Derfor er der ikke uregulerede hospitaler i Danmark Men i dag er der mange tilslutningstilladelser, der skal ajourføres efter ny viden Og i dag vil det ikke være OK at udstede tilslutningstilladelser til hospitaler uden at vurdere problemerne omkring lægemiddelstoffer først

11 12 Generelle principper for dansk spildevandsregulering Regulering ved kilden Forureneren betaler Kravniveau baseret på renest tilgængelige teknologi Regulering efter individuel sagsbehandling Proportionalitet

12 13 Trekantdramaet Ingen miljøkrav før det er teknisk muligt Ingen teknologiudvikling før der er efterspørgsel Ingen efterspørgsel før der er miljøkrav

13 14 Konsensus og samarbejde Derfor kan en udvikling, som den vi har nu omkring hospitalsspildevand kun ske i et nøje afbalanceret forløb, hvor etablering af konsensus om problemer og løsninger er essentiel Så må pressen finde sig i, at ting tager tid

14 15 Fælles kommunalt administrationsgrundlag For ca. 1½ år siden nedsættes en arbejdsgruppe i KL-regi, med det formål at: Etablere et ensartet administrativt grundlag for regulering af hospitaler, Sikre erfaringsudveksling kommunerne imellem Arbejde for konsensus om regulering af hospitaler Deltagere: Hjørring, Aalborg, Herning Aarhus, Esbjerg, Odense, Slagelse, Køge, Hvidovre Herlev, København, Gentofte, Hillerød

15 16 4 faser i regulering af hospitaler Begrundet mistanke Er der nogen grund til at se på den Kortlægning spildevandsteknisk beskrivelse Hospitalernes redegørelse for, hvad der udledes Miljøteknisk vurdering Er der behov for yderligere regulering Revision/fastsættelse af vilkår handlingsplan formulering af vilkår (emission og/eller drift og kontrol)

16 17 Ekskurs! Mange aktiviteter er allerede håndterbare 1.000

17 18 Kommunen Begrundet mistanke? Kommunens juridiske grundlag for at overveje en revision af vilkår er en begrundet mistanke Her er et af de centrale spørgsmål: Betydende eller diffus kilde Hvornår adskiller spildevandet sig overhovedet fra almindeligt spildevand fra husholdninger?

18 19 Hvornår er det ikke længere en diffus kilde til lægemiddelstoffer i spildevandet? Parcelhuse Parcelhuse med kronisk medicinerede Boligblok Boligblok med mange ældre Bo-enheder med psykisk syge Plejehjem Privathospitaler Supersygehuse

19 20 Betydende eller diffus kilde? Et pragmatisk udgangspunkt: Udledes ét eller flere stoffer i en mængde, der overskrider 2% af den samlede tilledning til renseanlægget? Hvis JA: Begrundet mistanke om betydende kilde til forurening Hvis NEJ: Ikke i sig selv en begrundet mistanke (men der kan være andre årsager til mistanke)

20 21 Hospitaler- en betydelig kilde? Renseanlæg Lynettens opland Endokrin Smertelindring Cytostatika Antibiotika terapi (analgetika) 4 % ( kg) % (1.400 kg) %(225 (26,7 kg) kg) Hospitaler 1 % (2,27 5 % (1,29 kg) kg) 75 % ( % kg) ( kg Primærsektor

21 22 Cirkastørrelser i Lynettefællesskabet - hvornår vurderes spildevand? Plejehjem/plejecentre Flere end 150 beboere Privathospitaler Anvender kontrastmidler eller cytostatika Har flere end 1000 indlagte/ambulante patienter pr. år Har flere end 500 operationer pr. år Psykiatriske centre Flere end 100 sengepladser

22 23 Hospitalet Kortlægning og spildevandsteknisk beskrivelse En beskrivelse af, hvad der er i spildevandet fra hospitalet, hvor fra og hvorfor Beskrivelsen udarbejdes af hospitalerne efter anmodning fra den kommunale miljømyndighed

23 24 Spildevandsteknisk beskrivelse for Hvidovre Hospital april 2013

24 25 Kommunen Miljøteknisk vurdering Almindelig ABC vurdering ud fra iboende egenskaber Miljøeffektvurdering af betydende kilde ud fra marin økotoksicitet: hvad kan vandlevende organismer tåle Samlet miljøvurdering, og i forlængelse her af Tilgængeligheden af teknologiske løsninger Proportionalitetsprincippet

25 26 ABC vurderinger Fordelingen på ABC for de 226 udvalgte stoffer Antal A 113 B 70 C 43 Total 226 Eksempler på 2 hospitaler i København Antal Kg Antal Kg A B C Total A B C Total

26 27 Miljøeffektvurdering udvælgelse af stoffer Seks eksempelhospitaler i Kbh, Slagelse og Roskilde Kun stoffer som hospitalerne er punktkilder til (>2 %) miljørelevante stoffer anvendt på 6 eksempelhospitaler Potentielt miljøfarlige stoffer udvalgt til miljødatasøgning Stoffer med potentiel effekt i vandområdet, og som har en stabilitetsscore for miljøeffektdata 33 Stoffer med potentiel effekt i vandområdet og høj stabilitet på miljøeffektdata OBS: Stadig mangel på miljøeffektdata for lægemiddelstoffer Derfor er stabilitet/robusthed af miljøeffektdata brugt som kriterium for udvælgelse Kun opstillet kravværdier for stoffer med et robust datagrundlag

27 28 Datakæden fra forbrug til miljøeffekt og retur Hvornår bliver vandmiljøet påvirket Hvor stor en del nedbrydes på renseanlæg get Hvor meget kan udledes fra hospitalet Hvor meget omsættes i kroppen Hvor store mængder lægemiddel ordineres på hospitalet

28 29 Datakæden fra forbrug til miljøeffekt og retur Hvornår bliver vandmiljøet påvirket Hvor stor en del nedbrydes på renseanlæg get Hvor meget kan udledes fra hospitalet Hvor meget omsættes i kroppen Hvor store mængder lægemiddel ordineres på hospitalet Farmaceutisk litteratur Kortlægning via Lægemiddelstyrelsen Økotoksikologisk litteratur Beregning eller litteratur om nedbrydning på renseanlæg

29 30 Datakæden fra forbrug til miljøeffekt og retur Måling i indløb til renseanlæg Måling i udløb fra hospital Måling i udløb fra renseanlæg Hvornår bliver vandmiljøet påvirket Hvor stor en del nedbrydes på renseanlæg get Hvor meget kan udledes fra hospitalet Hvor meget omsættes i kroppen Hvor store mængder lægemiddel ordineres på hospitalet Farmaceutisk litteratur Kortlægning via Lægemiddelstyrelsen Økotoksikologisk litteratur Beregning eller litteratur om nedbrydning på renseanlæg

30 31 Datakæden fra forbrug til miljøeffekt og retur Måling i indløb til renseanlæg Måling i udløb fra hospital Måling i udløb fra renseanlæg Hvornår bliver vandmiljøet påvirket Hvor stor en del nedbrydes på renseanlæg get Hvor meget kan udledes fra hospitalet Hvor meget omsættes i kroppen Hvor store mængder lægemiddel ordineres på hospitalet Farmaceutisk litteratur Kravværdi ved udledning til kloak Kortlægning via Lægemiddelstyrelsen Økotoksikologisk litteratur Beregning eller litteratur om nedbrydning på renseanlæg

31 32 Miljøeffektvurdering Max acceptabel udledning i [ng/l] Max acceptabel udledning [ng/l] Hvidovre Hospital [ng/l] Atorvastatin Azithromycin Benzotriazaole Ciprofloxacin Clarithromycine Diclofenac Erythromycin Metronidazol Oxazepam Prednisolon Propranolol Sulfamethoxazol Tetracyklin Max acceptabel udledning til kloak veldokumenteret Max acceptabel udledning til kloak mindre dokumenteret Målt udledning til kloak Hvidovre Hospital denne vinter 36 stoffer med foreslået kravværdi 21 analyseret i Hvidovre Hospitals spildevand 8 over kravværdien Yderligere 5 stoffer overskrider mindre veldokumentere kravværdier

32 33 Samlet miljøvurdering Belaster hospitalets spildevand vandmiljøet med lægemiddelstoffer i et uacceptabelt omfang? I så fald skal hospitalet hurtigst muligt begrænse miljøbelastningen til, hvad der er teknisk muligt inden for rammerne af en proportionalitetsbetragtning

33 34 Trekantdramaet Ingen miljøkrav før det er teknisk muligt Ingen teknologiudvikling før der er efterspørgsel Ingen efterspørgsel før der er miljøkrav

34 35 Trekantdramaet Ingen miljøkrav før det er teknisk muligt Ingen teknologiudvikling før der er efterspørgsel Ingen efterspørgsel før der er miljøkrav Men som kommuner vurderer vi, at der er en tilgængelig teknologi inden for en så kort årrække, at vi nu har juridisk grundlag for at sætte vilkår for lægemiddelstoffer med handleplaner og tidsfrister

35 36 Hospital og Kommune Formulering af vilkår og handlingsplaner Faktisk formulering af vilkår Emissionsvilkår Driftsvilkår Kontrolvilkår Handleplaner og frister Kan ikke udarbejdes uden meget tæt dialog mellem hospital og myndighed

36 37 Hvor langt er vi kommet? I flere kommuner arbejder vi allerede med miljøtekniske vurderinger og mulige vilkårsformuleringer i dialog med hospitalerne Parallelt arbejder vi i KL-regi med at sammenfatte erfaringerne i et bud på en ensartet administrativ praksis Vi håber at være færdige hen over sommeren

37 38 Spørgsmål?

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1.

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1. Notat om Kommunernes erfaringer med tilsynskampagner Dette notat er udarbejdet som led i projektet Planlægning og udformning af kampagnetilsyn og effektvurdering heraf. Notatet præsenterer danske kommuners

Læs mere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Af Simon

Læs mere

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Titel: Bilag 1 Til Udkast til redegørelse til evaluering af vandsektorloven Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere