ÅRSMØDE 2012 Nyborg Strand. Abstracts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSMØDE 2012 Nyborg Strand. Abstracts"

Transkript

1 ÅRSMØDE 2012 Nyborg Strand Abstracts

2

3 Forord Kære årsmødedeltager! Velkommen til det 43. årsmøde. Du læser nu i 17. udgave af Abstracthæftet i sit nuværende flotte layout, som vi kan takke trykkeriet Rosendahls for. Det indeholder abstracts af samtlige præsentationer på årsmødet. Det er også meget tilfredsstillende, at der er repræsentation fra alle regioner og fra udlandet. Emnerne spænder også vidt og afspejler også i år det samarbejde og den mangfoldighed, der er gennemgående træk i vores (nogle gange for) spændende hverdag. De samme ord kan anvendes om udstillerne, der er med til at sikre kvaliteten i vores arbejde. Nyborg Strand, som nu i en årrække har dannet ramme om vore årsmøder, giver gode muligheder for afvikling af det faglige program både foredragene i auditoriet og diskussionerne i pauserne ved kaffen og udstillingsstandene. Årsmødets succes er imidlertid afhængig af jer årsmødedeltagere, og bestyrelsen håber på en aktiv medvirken, der kan skabe det nødvendige klima. God fornøjelse for alle på Nyborg Strand! Steffen Strøbæk formand PS Da jeg i år udtræder af bestyrelsen efter 23 år, vil jeg benytte lejligheden til at takke alle og udtrykke mine bedste ønsker for fremtiden. 3

4 Klubbens bestyrelse Hygiejnesygeplejerske Lisbeth Kyndi Bergen, næstformand Infektionshygiejnisk Enhed afsnit 9101 Rigshospitalet, 2100 København Ø tlf fax Fagchef, overlæge, ph.d. Brian Kristensen Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut, 2300 København S tlf fax Afdelingssygeplejerske Marianne Toft Madsen Operationsgang 1 Kolding Sygehus, 6000 Kolding tlf Fhv. teknisk chef Niels Marcussen Tvedvej 87, 5700 Svendborg tlf Afdelingssygeplejerske Hanne Skjærbæk, kasserer Sterilcentralen Kolding Sygehus, 6000 Kolding tlf Afdelingslæge, ph.d. Ina Sleimann Petersen Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Hillerød Hospital, 3400 Hillerød tlf Hygiejnechef, ledende overlæge Steffen Strøbæk, formand Infektionshygiejnisk enhed Sydvestjysk Sygehus, 6700 Esbjerg tlf fax

5 Program og indholdsfortegnelse Onsdag den 7. november Registrering UDSTILLINGSBESØG, kaffe, the og sandwich ÅRSMØDET ÅBNES OM BRUG AF DESINFEKTION PÅ SYGEHUSENE Mødeleder: Brian Kristensen Hydrogenperoxid anvendt til rum-desinfektion sammenligninger og principielle forhold...11 Överläkare Mats Walder, Lunds universitet, Medicinsk mikrobiologi, Malmö Rumdesinfektion med hydrogenperoxid i Region Hovedstaden...13 Hygiejnesygeplejerske Marianne Midttum og ledende overlæge Jens Otto Jarløv, Herlev Sygehus UDSTILLINGSBESØG og forfriskning Biociddirektivets betydning for anvendelse af desinfektionsmidler i Sundhedssektoren...14 Civilingeniør, ph.d. Birte Fonnesbech Vogel, Miljøstyrelsen Desinfektion af medicinsk udstyr gennemgang af en case...15 Ledende overlæge Henrik Friis, Slagelse Sygehus Afslutning og afrunding Middag. AFTENFOREDRAG Mødeleder: Lisbeth Kyndi Bergen At arbejde sammen og stortrives med det, så hvor FED er du lige selv. Konsulent og kommunikationstræner Vibeke Arensbak. 5

6 Program og indholdsfortegnelse Torsdag den 8. november 2012 NYE METODER TIL FORBEDRINGSARBEJDE Mødeleder: Marianne Toft Madsen Implementering af sikker kirurgi erfaringer og resultater...17 Operationssygeplejerskerne Michala Hertel-Jørgensen og Ditte Kjær, Kolding Sygehus UDSTILLINGSBESØG, kaffe og the Mål med mening introduktion til statistisk kvalitetsstyring...18 Overlæge Jacob Anhøj, Dansk Selskab for Patientsikkerhed Frokost. STERILCENTRALENS KRAV VED INDKØB AF KIRURGISKE INSTRUMENTER Mødeleder: Hanne Skjærbæk Projekt Pejlemærker for vidensdeling om sygehusbyggeri på sterilgodsproduktionen...19 Projektdirektør Henrik Eriksen, Rigshospitalet UDSTILLINGSBESØG, kaffe og the Hvorfor bruger vi ultralyd som forbehandling?...20 Afdelingssygeplejerske Lisbeth Myrup, Aalborg Sygehus Genbehandlingskrav til indkøb af kirurgiske instrumenter...21 Hygiejnesygeplejerske, konsulent Mette Helmig, Alectia A/S. 6

7 Program og indholdsfortegnelse FRIE FOREDRAG Mødeleder: Steffen Strøbæk Using Surewash gaming technology to improve hand hygiene technique and compliance...23 Assistant Director of Nursing Ann Higgins, Mater Private Hospital, Dublin, Ireland Hygiejne på tværs tværsektorielt samarbejde omkring patient/borger med behov for infektionshygiejnisk bistand...25 Hygiejnesygeplejerske, MPH Bente Bloch, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Årsmødemiddag. Fredag den 9. november GENERALFORSAMLING I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent. 2. Evt. valg af stemmetællere. 3. Beretning om klubbens virksomhed. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Ina Sleimann Petersen, Niels Marcussen og Steffen Strøbæk afgår. Ina er villig til genvalg, som nye bestyrelsesmedlemmer foreslår bestyrelsen projektkonsulent, sygeplejerske Lena Larsen Rasmussen, Sundhedsområdet, Nyt OUH, og overlæge Jesper Laustsen, Hjertecentret, Skejby. 7. Valg af revisor. 8. Tid og sted for næste årsmøde. 9. Eventuelt. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 18. oktober

8 Program og indholdsfortegnelse INFEKTIONSREGISTRERING OG UDBRUDSHÅNDTERING Mødeledere: Ina Sleimann Petersen og Lisbeth Kyndi Bergen Hjælp vi har udbrud...27 Afdelingssygeplejerske Mariann Hansen, Operationsafsnit for Plastik-, Bryst- og Brandsårskirurgi, Rigshospitalet Antibiotic stewardship er etableret på Herlev Hospital...29 Overlæge Magnus Arpi, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital Kaffe og the Registrering af ventilatorassocierede pneumonier og CVKrelaterede infektioner samt hvordan data anvendes i praksis...31 Overlæge Jakob Steen Andersen, Intensiv Terapi Afsnit, Rigshospitalet Strategi for praktisk implementering af PVK- og CVK-pakkerne på Næstved Sygehus...33 Projektleder Marianne Frandsen, Patientsikkert Sygehus, Næstved Sygehus Frokost. 8

9 Program og indholdsfortegnelse POSTERS Arrangør: Steffen Strøbæk. Tværsektorielt infektionshygiejnisk samarbejde mellem kommuner og hospitaler i Region Hovedstaden...35 Hygiejnesygeplejerskerne Anne-Marie Thye, Dorthe Mogensen og Rie Mikkelsen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital Fnatmidernes vandring i vest...37 Hygiejnesygeplejerske Anette Jensen, Hospitalsenheden Vest Væggelus kan de blive et problem på danske sygehuse?...39 Hygiejnesygeplejerske Catrin Reese, Hospitalsenheden Horsens Long-term follow-up after MRSA outbreaks in three neonatal intensive care units...40 Hygiejnesygeplejerske Kirsten Kristoffersen, Kit Boye, Susanne Mie Rohde og Henrik Westh, Hvidovre Hospital og Københavns Universitet Rådgivende råd for rengørende, desinficerende og steriliserende procesudstyr...41 Steen Larsen, Jørn Lynge og Søren Pedersen, Herlev Hospital 9

10 Program og indholdsfortegnelse Udstillere på Årsmødet 2012 Arrangør: Niels Marcussen. 3M A/S Abena B. Braun Medical A/S BD Medical Berendsen CCS Healthcare Cisi Danomed Do Best E-learningsportal Elektroservice Getinge Danmark Gunnar Engstrand AB H. Dam Kærgaard A/S Johnson & Johnson KEBOMED KEN A/S KENDAN L.Thalund LJ Medical Nordic A/S Lohmann & Raucher MedCore Medic-AL Aps Mediplast ncnielsen a/s Miele Mölnlycke OneMed Opitek Pall Medical Paul Hartmann Plum A/S Silentia DK Statens Serum Institut Sterisol Sure Wash Waterlogic DK Wet Wipe 10

11 Om brug af desinfektion på sygehusene Mødeleder: Brian Kristensen Mats Walder, överläkare Lunds universitet, Medicinsk mikrobiologi, Malmö HYDROGENPEROXID ANVENDT TIL RUM-DESINFEKTION sammenligninger og principielle forhold Bioquell hydrogen peroxide vapour (HPV) Aerosolised hydrogen peroxide (ahp) Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Number pos % positive Efficiency: HPV was faster than ahp. Single Bioquell HPV unit vs. two ASP Glosair units. Single HPV cycle vs. three back-to-back cycles for ahp. (Triplicate ahp cycles are not representative of cycles in the field.) Efficacy: Overall, 50% of BIs grew after ASP vs. none after Bioquell. Distribution: BI growers were not in the same location each time, suggesting variable and incomplete distribution. Repeatability: % of BI growers was much higher in ahp cycle 1, suggesting poor repeatability. Ref. Holmdahl T, Lanbeck P, Wullt M, Walder MH. A Head-to-Head Comparison of Hydrogen Peroxide Vapor and Aerosol Room Decontamination Systems. Infect Control Hosp Epidemiol 2011;32(9):

12 god håndhygiejne er en direkte vej til færre infektioner Rene hænder burde være en selvfølge. Alligevel er dårlig håndhygiejne stadig den største smittekilde til ekstra sygedage i sundheds- og plejesektoren. Og det koster. Ikke kun kroner og ører, men også arbejdsglæde og i værste fald liv. Lad os hjælpe med at sætte den gode håndhygiejne i system. Med et moderne produktsortiment og en kompetent rådgivning tilbyder vi løsninger, der er tilpasset lige præcis jeres behov. Hygiejnisk og enkelt! Med en god håndhygiejne skaber du tryghed for både personale og patienter. Det er ikke kun Det gode humør, Der smitter Kontakt os på tel:

13 Marianne Midttun, hygiejnesygeplejerske og Jens Otto Jarløv, ledende overlæge Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital RUMDESINFEKTION MED HYDROGENPEROXID I REGION HOVEDSTADEN En kraftig stigning i antallet af patienter inficeret med C.difficile i , især undertypen CD 027, var anledningen til, at Region Hovedstaden besluttede at undersøge alternative muligheder til kontrol af situationen. Der blev bevilget midler til indkøb og delvis drift af apparatur med Herlev Hospital som projektleder og koordinator. 10 stk Glosair 400 anvendes, og indkøb af flere forventes. Vi beskriver den praktiske brug af apparaturet, mulige anvendelsesmuligheder og præliminære data for kvalitetskontrol. Brugen af Glosair er fortsat et projekt mhp det operationelle. Hvor er fordelen størst? Hvem skal medvirke, og hvilke effekter har det givet på f.eks. Herlev Hospital? 13

14 Birte Fonnesbech Vogel,.civilingeniør, ph.d. Miljøstyrelsen BIOCIDDIREKTIVETS BETYDNING FOR ANVENDELSE AF DESINFEKTI- ONSMIDLER I SUNDHEDSSEKTOREN Som følge af biociddirektivet skal alle biocidprodukter som udgangspunkt godkendes, før de må importeres, sælges eller anvendes. Aktivstofferne i produkterne skal vurderes af EU-medlemslandene i fællesskab, og de enkelte produkter skal godkendes af EUmedlemslandet. Aktivstofferne i desinfektionsmidler er forsat under vurdering i EU. I takt med at aktivstofferne i PT 1-5 til biociddirektivet (desinfektionsmidler) bliver optaget på bilag I til biociddirektivet, vil produkter indeholdende de pågældende aktivstoffer skulle godkendes af Miljøstyrelsen, hvis de fortsat skal kunne være på markedet i Danmark. 14

15 Henrik Friis, ledende overlæge Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus DESINFEKTION AF MEDICINSK UDSTYR gennemgang af en case På Slagelse sygehus blev det opdaget, at en dyse, i en scopvaskemaskine, ikke fungerede. Risikoen for patienterne blev vurderet. Journaler gennemgået og patienterne blev, efter korrespondance til Sundhedsstyrelsen, indkaldt til blodprøvetagning mhp. eventuel smitte med HIV og Hepatitis B og C. Forløbet inklusive overvejelser om patient information og information til pressen vil blive gennemgået. 15

16 Sterilius Sterilvognen udviklet til dine behov Medic-AL Sterilius er et danskproduceret sterilskab, som er udviklet af Alu Technologies A/S i samarbejde med sterilafdelingen på Glostrup Sygehus, Videncenteret Alucluster og designer Hans Christian Bauer i en proces som kaldes brugerdreven innovation, hvor der under design, udvikling og test fokuseres på kundernes erfaringer og ønsker. Ergonomi: En ekstrem letkørende og stabil konstruktion (50kg), der med letløbende hjul og mulighed for individuel placering af hænder, fodbetjent hjullås med retnings- og totallås, og ergonomisk rigtig håndtering forebygger nedslidning. Fleksibilitet: Det færdige design giver meget store frihedsgrader for at lave fleksible kundetilpassede løsninger, hvor man kan ændre på alle mål og former på enkeltskabe, dobbeltskabe, dobbeltlåger, delte låger, rumdelere, hyldebærere, køleelementer, hjul m.m. Tophylde med gelænder Plasthyldebærere sikrer støjsvag brug Kundetilpasset hyldeafstand og antal Kvalitetshjul med retnings- og totallås Genkendelse: Der er mulighed for individuel farvning, mærkning, logo, samt informationsfelt med tavlelak. Automatvask / autoklavering

17 Nye metoder til forbedringsarbejde Mødeleder: Marianne Toft Madsen Michala Hertel-Jørgensen og Ditte Kjær, operationssygeplejersker Sygehus Lillebælt, Kolding IMPLEMENTERING AF SIKKER KIRURGI erfaringer og resultater Sikker kirurgi er en del af projekt Patientsikkert sygehus. Patientsikkert Sygehus er et 3,5-årigt projekt, hvor man ved at systematisere arbejdsgange på 12 forskellige områder, kan nedsætte mortalitetsraten med 15 % og utilsigtede skader med 30 %. Der deltager 5 sygehuse, et fra hver region, og Kolding Sygehus repræsenterer Region Syddanmark. Danske regioner har nu besluttet at flere af tiltagene, blandt andet Sikker kirurgi, skal implementeres i hele landet. Sikker kirurgi handler om at sikre arbejds- og overgange i den perioperative fase, samt at skabe et bedre teamwork tværfagligt. En væsentlig del af sikker kirurgi omhandler implementering af en tjekliste til brug på operationsstuen. Sikker kirurgi tjekliste består af 3 faser, hvor alle i teamet i fællesskab verbaliserer sikkerheden omkring patienten. Implementeringen af denne på Kolding sygehus har skabt en kulturforandring, hvor det nu er legalt at se hinanden over skulderen på tværs af faggrænser til gavn for patienterne og teamworket. Hvordan denne kulturforandring er skabt og erfaringer fra implementeringen vil blive præsenteret. Hvordan finder vi så ud af, at vi gør, som tror vi gør. Ved hjælp af data kan man løbende vise, hvor man er i implementeringsprocessen, samt hvor der er indsatsområder. Data kan endvidere medvirke til at overbevise tvivlerne. Der vil blive fremvist resultater og erfaringer med databehandling fra hele implementeringsfasen af sikker kirurgi, ligesom vi vil komme ind på, hvordan vi har arbejdet med modstand mod tjeklisten. 17

18 Jacob Anhøj, overlæge Dansk Selskab for Patientsikkerhed, c/o Hvidovre Hospital, P610 MÅL MED MENING introduktion til statistisk kvalitetsstyring Er der flere komplikationer nu end tidligere? Har vi færre infektioner? Er vi blevet bedre til at levere instrumenter til tiden? Spørgsmål som disse kan besvares med metoder fra statistisk kvalitetsstyring (statistical process control, SPC). SPC benytter enkle grafiske analysemetoder, som gør det muligt at skelne mellem tilfældige udsving og ikke tilfældige forandringer i indikatormålinger over tid. Populært sagt kan SPC hjælpe os med at forstå fortiden, forudsige fremtiden og handle i nutiden. 18

19 Sterilcentralens krav ved indkøb af kirurgiske instrumenter Mødeleder: Hanne Skjærbæk Henrik Eriksen, projektdirektør Rigshospitalet PROJEKT PEJLEMÆRKER FOR VIDENSDELING OM SYGEHUSBYG- GERI PÅ STERILGODSPRODUKTIONEN De Danske regioner har i forbindelse med Kvalitetsfondbyggeprojekterne nedsat et stort antal Pejlemærkerprojekter, som skal være med til at sikre at man får vidensdeling på tværs af Regionerne. Sterilgodsproduktion er et af pejlemærkeprojekterne. Emnerne som har været diskuteret i projektet har været mange, som dels relateret sig til hvad man gør i dag og dels hvilke udfordringer man ser i forbindelse med etablering af nye central sterilcentraler. Udover at dele sin viden med andre har projektet foreslået at De Danske Regioner bør nedsætte projekter som udvikler robotteknologi, transportvogne og RFID mærkning af kirurgiske instrumenter. 19

20 Lisbeth Myrup, sundhedsfaglig konsulent Anæstesi- Børne- og Kirurgicenter, Aalborg Sygehus HVORFOR BRUGER VI ULTRALYD SOM FORBEHANDLING? Jeg vil i mit oplæg fortælle jer, hvordan vi gør i Aalborg, og derudfra lægge op til de frække diskussioner om ultralydsmaskinerne betydning i hverdagen, og give os mulighed for at erfaringsudveksle: Hvorfor bruger vi Ultralyd Kan vore maskiner vaske rent uden ultralyd? Er vores vejledninger fyldestgørende? Skal vi yderligere forske i dette? Er ultralyd nice to have eller nead to have? 20

21 Mette Helmig, konsulent med speciale i hygiejne og genbehandling Alectia A/S GENBEHANDLINGSKRAV TIL INDKØB AF KIRURGISKE INSTRUMENTER Markedsføring af medicinsk udstyr er i Europa reguleret gennem de tre direktiver om medicinsk udstyr. Hovedformålene med de europæiske direktiver er at sikre fri bevægelighed og sætter rammerne for krav, der stilles til de produkter, de omhandler. Genbehandlingsenhederne i Danmark skal som udgangspunkt genbehandle det medicinske udstyr i henhold til leverandørens anvisninger, men hvad gør man, når man betvivler kvaliteten af de genbehandlingsvejledningerne, man modtager, og når det faktiske resultat efter genbehandling ikke lever op til specificerede krav? Får genbehandlingsenhederne mulighed for at deltage med deres ekspertviden om genbehandling i tide, når der skal indkøbes nye kirurgiske instrumenter, eller får man først øje på udfordringerne, når instrumentet er købt ind? Med udgangspunkt i direktivet, de harmoniserede standarder og de nationale krav belyses, hvilke krav der bør stilles, når instrumenterne indkøbes, og der kommes med forslag til, hvordan og hvor i forløbet genbehandlingsenheden kan bidrage med specialistviden, så processen kvalitetssikres. 21

22 SILENTIA SKÆRMSYSTEM Optimal hygiejne & fleksibel funktion Silentia foldeskærme er svaret på de krav, som stilles til afskærmning indenfor sygeplejen. Systemet er godt gennemtænkt, fleksibelt i monteringen og kan tilpasses ethvert patientrum. Du får et godt overblik over stuen, ligesom patienternes privatliv sikres. Silentia s foldeskærme er lette at holde rene, lukker ikke lyset ude og har et flot design. EasyClean Let at rengøre EasyReturn Let at folde sammen og trække ud EasyClick Mobil eller fast monteret Book tid for en GRATIS FREMVISNING hos jer af en Silentia foldeskærm på telefon eller mail SKÆRMER AF UDEN AT LUKKE INDE Silentia ApS Tel: Fax: hstd

23 Frie foredrag Mødeleder: Steffen Strøbæk Ann Higgins, RGN RSCN MSc H Dip Infection Prevention, Assistant Director of Nursing Infection Prevention and Control, Mater Private Hospital, Dublin, Ireland. USING SUREWASH GAMING TECHNOLOGY TO IMPROVE HAND HYGIENE TECHNIQUE AND COMPLIANCE Introduction In 2009 the World Health Organisation recommended the utilisation of a multi faceted, multi modal hand hygiene strategy to improve hand hygiene compliance among healthcare staff. As part of this process, our acute care facility utilised Surewash, an automated training and audit unit, to educate staff on hand hygiene technique and ultimately improve hand hygiene compliance. Methods The Aim of the study was to determine if using Surewash would improve hand hygiene compliance and technique in the acute care setting. A time series quasi experimental design was selected. Monthly audits of 5 moments and quarterly audits of hand washing technique were carried out from January 2010 to March Random staff hands were swabbed using ATP after hand washing as a method of measuring hand washing technique. Results Hand hygiene technique, as demonstrated by reducing ATP scores, improved from a mean of 52% pass rate in the 12 months prior to implementing Surewash, to a mean of 79% in the following 12 months. Over the same periods, the rate for compliance with 5 moments was recorded at a mean of 42% increasing to 84% after the intervention. This was a statistically significant increase (p< ). The findings of this study would indicate that Surewash not only improved technique while hand washing but also increased compliance with 5 moments across all areas of the hospital. 23

24 KIMGUARD One-Step SMS sterilemballage får en makeover Fra foråret 2013 ville alle KIMGUARD One-Step kvaliteter blive 2-farvede. Det ene ark vil forblive den velkendte blå farve, og det andet ark vil ændre farve til hvidt. Hvorfor nu det? Fordi: det bliver lettere at se, hvis der skulle være opstået et hul det bliver lettere at se lot.nummer på den hvide farve den side, du vælger som yderfarve, kan anvendes til identificering Det er kun farven på det ene ark, der ændres. Kvaliteten er fuldstændig den samme. Det er også stadig ligegyldigt hvilken side, der vender indad eller udad. Du behøver derfor ikke ændre rutiner i forhold til brug af KIMGUARD One-Step blå/blå. Mediplast A/S Valhøjs Allé DK-2610 Rødovre Telefon Telefax Viden gør en forskel

25 Bente Bloch, hygiejnesygeplejerske, MPH Strategi- og udviklingsafdelingen, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa HYGIEJNE PÅ TVÆRS tværsektorielt samarbejde omkring patient/borger med behov for infektionshygiejnisk bistand hvordan løses opgaven? Afsluttende opgave i Master of Public Health. Patientbehandling på sygehuse sker i et højt specialiseret tempo, med kompliceret pleje og behandling, der ofte fortsætter i primær regi efter udskrivelsen. Efter strukturreformen skal aftaler om infektionshygiejnisk bistand fra sygehus til kommuner indskrives i sundhedsaftaler. Studiet har udforsket og analyseret samarbejdet på tværs af sektorer for at få en øget forståelse for fænomenet tværsektorielt samarbejde i relation til patient/borger med behov for ydelser, som omfatter infektionshygiejnisk bistand. Konklusionen er, at nosokomielle infektioner/infektioner pådraget i forbindelse med kontakt til sundhedsvæsenet i sektorovergange, sandsynligvis kan forebygges ved dels at tilføre viden ominfektionshygiejne til personale på alle niveauer i organisationerne, og dels ved at indgå et formelt samarbejde mellem kommune og sygehus omkring etablering af en tværsektoriel hygiejneorganisation. 25

26 nu SKAL IndSATSen FOR FOReBYG- GeLSe AF InFeKTIOneR STYRKeS. GLOSAIR opløsning til dekontaminering af rum velafprøvet teknologi ASP GLOSAIR er udviklet til små og store områder på din institution/afdeling og har den helt rigtige balance mellem sikkerhed, effektivitet og brugervenlighed. Den har vist sig som en langt mere effektiv dekontamineringsmetode end gængse metoder til bekæmpelse af hospitalserhvervede infektioner (HAI)¹, ². SIKKeR Lav koncentration af H 2 O 2 gør dekontaminering sikker for patienter og sundhedspersonale effektiv En tåge af H 2 O 2 er effektiv over for væsentlige patogener som f.eks. MRSA³, Clostridium difficile² og VRE 4 BRUGeRVenLIG Let at anvende og transportere. Derved opnås en effektiv infektionsforebyggelse på hospitalet LæS mere på AdReSSen 1 Barbut F, Menuet D, Verachten M, Girou E. Comparison of the efficacy of a hydrogen peroxide dry-mist disinfection system and sodium hypochlorite solution for eradication of Clostridium difficile spores. Infect Control Hosp Epidemiol 2009;30(6): Marty et al. Dry fog disinfection: an assessment of microbiological efficacy and practical advantages. Revue Hygienes bind XV- nr. 4, 2007;15: Bartels D, Kristoffersen K, Slotsbjerg T et al. Environmental meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) disinfection using dry-mist-generated hydrogen peroxide. J Hosp Infect 2008;70: C. Roques, European Infectious Disease bind 4 Udgave: Medos International Sàrl Alle rettigheder forbeholdes. ADREQ

27 Infektionsregistrering og udbrudshåndtering Mødeledere: Ina Sleimann Petersen og Lisbeth Kyndi Bergen Mariann Hansen, afdelingssygeplejerske Operationsafsnit for Plastik-, Bryst- og Brandsårskirurgi, Rigshospitalet. HJÆLP VI HAR UDBRUD Rigshospitalet havde et udbrud med en multiresistent Acinetobacter baumanii i sommeren 2012 hvor 14 patienter blev smittet på hospitalet. Det startede på sengeafsnittet for brandsår, bredte sig til Intensiv Terapi Afsnit og herfra til Neurointensiv. De 4 første positive patienter var alle blevet opereret på Operationsafsnit for Plastik-, Bryst- og Brandsårskirurgi. Infektionshygiejnisk Enhed gennemgik Operationsafsnittet ad flere omgange i løbet af udbrudsperioden for at forsøge at lokalisere en eller flere mulige smittekilder. Infektionshygiejnisk Enhed udførte audit, interviews og direkte observation i afsnittet. Der blev desuden taget miljøprøver. Foredraget belyser hvordan det er at være medarbejder i et afsnit, hvor der pludselig kommer overvågning på om den enkelte gør sit arbejde godt nok og overholder retningslinjer. Går det ud over den faglige stolthed, når ens færden bliver dissekeret for at finde afvigelser og afdække mulige smittekilder. Et udbrud betyder også flere arbejdsopgaver ud over den daglige drift (deltagelse i audit, ændrede procedurer skal implementeres, øget mødeaktivitet). Midt i udbruddet skulle afsnittet have de længe ønskede nye gulve i det meste af afsnittet med efterfølgende hovedrengøring. Det giver også hygiejniske udfordringer, så personalet blev yderligere presset. 27

28 Kirurgiske instrumenter Operations udstyr Teknik Rådgivning Undervisning Kirurgiske instrumenter i topkvalitet: Generelle kirurgiske instrumenter: Keramisk coatede instrumenter: Billige kirurgiske instrumenter: Sterilcentral specialiteter: Operationsstue tilbehør: Trykaflastning til operationer: Intrakranial trykmonitorering & drænage: Sterilisations- og vaskekontrol: Undervisning i instrumentlære: Stille, Asanus, Tontarra, Geister Reda, Biselli, Dufner Asanus, Fehling Opitek eco-line Key Surgical Reison Medical, Opitek International Vascocare Speigelberg gke Tilpasset afdelingens ønsker Håndhygiejne: Træning og dokumentation: SureWash Naverland 1C 2600 Glostrup Telefon Fax

29 Magnus Arpi, overlæge Klinisk mikrobiologisk afdeling, Herlev Hospital ANTIBIOTIC STEWARDSHIP ER ETABLERET PÅ HERLEV HOSPITAL Tiltagende resistensproblemer og høj forekomst af Clostridium difficile på Herlev Hospital i kombination med et uhensigtsmæssigt højt antibiotikaforbrug var incitatamentet til etablering af antibiotic stewardship på hospitalet. Baggrund, organisation, implementering og foreløbige resultater præsenteres. 29

30

31 Jakob Steen Andersen, overlæge Intensiv Terapi Afsnit 4131, Rigshospitalet. REGISTRERING AF VENTILATORASSOCIEREDE PNEUMONIER OG CVK-RELATEREDE INFEKTIONER SAMT HVORDAN DATA ANVENDES I PRAKSIS I kvalitetshandlingsplanen for Region hovedstaden er opstillet den konkrete målsætning, at forekomsten af hospitals-erhvervede infektioner indenfor 8 indsatsområder skal reduceres til det halve inden udgangen af I handleplanen indgår overvågning af ventilatorassocierede pneumonier (VAP) og CVK-relaterede infektioner. Betydningen af forskelle i casemix, diagnostiske kriterier og registreringspraksis samt kriterier for fastlæggelse af baseline for ovennævnte gennemgås sammen med resultater samt overvejelser omkring præsentation af data. 31

32 B. Braun Medical A/S er et salgsdatterselskab af den globale tyske B. Braun koncern, der har hovedsæde i Melsungen, Tyskland. Koncernen beskæftiger i dag ca medarbejdere fordelt på 50 lande. Det danske salgsdatterselskab, beliggende på Frederiksberg, beskæftiger i dag 30 medarbejdere fordelt på 3 overordnede divisioner: Aesculap: Aesculap divisionen varetager salg og markedsføring af sterilcontainere, ortopædiske implantater, rygimplantater, save- og boremaskiner, kirurgiske instrumenter, endoskopiprodukter, karproteser samt suturspecialiteter. Hospital Care: Hospital Care divisionen varetager salg og markedsføring af produkter til regional anæstesi, intravenøs anæstesi, infusionspumper, IV-sæt og kanyler, centrale venekatetre, sprøjter og kanyler, infusionsvæsker og skyllevæsker, parenteral ernæring, urimetre samt diverse tilbehør. Out Patient Market (OPM): OPM divisionen varetager det totale salg og markedsføring af stomi-, kontinenshåndhygiejne- samt sårplejeprodukter.

33 Marianne Frandsen, Projektleder Patientsikkert Sygehus Kvalitetsenheden, Næstved Sygehus STRATEGI FOR PRAKTISK IMPLEMENTERING AF PVK- OG CVK-PAKKERNE PÅ NÆSTVED SYGEHUS PVK-pakken: Sygehuset har udvalgt et pilotafsnit, som har nedsat et tværfagligt team til at drive det konkrete implementeringsarbejde. Vilkår og rammer for teamets arbejde er aftalt med ledelsen, som i hele projektperioden har støttet markant op om og anerkendt teamets indsats. Teamet har via deltagelse i Patientsikkert Sygehus s læringsnetværk fået uddannelse i anvendelse af Model for Improvement, som har været anvendt i hele projektperioden. Læring fra pilotarbejdet er: Skab vilje brug data fra egen praksis til at overbevise personalet om, at der er et reelt kvalitetsproblem. Etabler et enkelt dataindsamlingssystem til daglig/ugentlig monitorering af fremdrift, sæt høje ambitiøse,,men realistiske mål og synliggør resultat og proces data åbent for alle i afdelingen. Anvend om muligt allerede eksisterende dokumentationsredskaber til den daglige registrering og indsamling af data. Afdelingen har haft succes med at gennemføre et systematisk uddannelses/oplæringsprogram for alle personaler og har herigennem fået skabt fælles sprog og indført standardiserede arbejdsgange for anlæggelse, håndtering og pleje af PVK. Arbejdet er efterfølgende spredt til øvrige afsnit på sygehuset. Foreløbige resultat er en 50 % s reduktion af PVK-relaterede infektioner i pilotafdeling og enkelte af spredningsafdelingerne. Målet er fortsat spredning af de gode erfaringer, så alle afdelinger i hele Sygehuset når samme gode resultat ift. nedbringelse af PVKrelaterede infektioner. CVK-pakken: Under Operation Life Kampagne blev elementet Korrekt anlæggelse af CVK implementeret med succes og målopfyldelsen heraf fastholdes fortsat på 100 %. Udfordringen har efterfølgende været at få implementeret det andet element i CVK_pakken daglig stillingtagen til fortsat indikation for CVK. Der er valgt to strategier, dels rettet mod intensiv og dels mod stamafdelingerne. På intensiv har man ved indførelse af en stuegangstjekliste haft succes med meget systematisk og daglig stillingtagen til fortsat opretholdelse af CVK. Resultatet heraf har været at flere CVK er erstattes af PVKér, ligesom langt de fleste CVK er fjernes inden patienterne overflyttes til stamafdeling. Indsatsen i forhold til stamafdelingerne har været indførelse af en CVK-stuegang med udgående funktion af en sygeplejerske fra opvågningsafsnittet, som anlægger de fleste CVK er på patienter udenfor intensiv. Formålet med dette tilsyn har været at sætte fokus på den daglige vurdering og understøtte oplæring i korrekt håndtering og medvirke til at sikre, at CVK et ikke ligger længere end højst nødvendigt. Det er fortsat stamafdelingernes eget ansvar at få dokumenteret i journalen, at der er indikation for CVK. CVK-sygeplejersken har som en del af tilsynsarbejdet opsamlet data på sygehusniveau vedr. såvel proces- og resultatmål for CVK-pakken. Data monitoreres i seriediagrammer og forelægges månedligt for sygehusledelsen. Baseline for CVK-relaterede infektioner på sygehusniveau var inden projektopstart et var ca. 1 infektion pr. måned. Efter implementering af ovenstående indsats er der nu gået over 1 år siden der sidst har været en CVK-relateret infektion på hele sygehuset. 33

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet?

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet? HOSPITALS- HYGIEJNE 2015 KONFERENCE DEN 4. 5. februar 2015 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra: Rigshospitalet Odense Hvidovre Hospital Aarhus Glostrup Hospital Statens Serum Institut Sygehus

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen

Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen 051219 Sygehus Fyn 41 Hygiejneprojekt lang version 1 Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen Hospital: Sygehus Fyn Svendborg Afdeling: Intensiv

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

ÅRSMØDE 2011 Nyborg Strand. Abstracts

ÅRSMØDE 2011 Nyborg Strand. Abstracts ÅRSMØDE 2011 Nyborg Strand Abstracts Forord Kære årsmødedeltager! Velkommen til det 42. årsmøde. Emnerne afspejler også i år det samarbejde mellem forskellige faggrupper og discipliner, der er et gennemgående

Læs mere

Dekontamineringsdagene 2015

Dekontamineringsdagene 2015 Dekontamineringsdagene 2015 Gert Jørgensen, Produktspecialist» Dansktalende SteriLean ApS / LJ Medical A/S SteriLean & I Track Kvalitets og dokumentations (sporings) system 5 Lokationer på hospitaler i

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Sikker Kirurgi erfaringer fra danske sygehuse

Sikker Kirurgi erfaringer fra danske sygehuse Sikker Kirurgi erfaringer fra danske sygehuse Overlæge Hans Trier, Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1. marts 2010 Baggrund Initiativet Safe Surgery Saves Lives (Sikker Kirurgi) er i 2008 lanceret af

Læs mere

Overvågning af udvalgte nosokomielle infektioner. Infektioner relateret til brug af centrale intravaskulære katetre

Overvågning af udvalgte nosokomielle infektioner. Infektioner relateret til brug af centrale intravaskulære katetre Infektionskontrolprogram for Rigshospitalet Udgiver Rigshospitalet Dokumenttype Politik Version 4 Forfattere Infektionshygiejnisk Udvalg (IHU) Gældende fra 08-01-2015 Fagligt ansvarlig Klinikchefen i Klinisk

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger

Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger Status for implementering af Kompetencevurdering i praksis FS SASMO Vejle Center Hotel 29. oktober 2013 Sidsel Nikolaisen, Klinisk sygeplejespecialist,

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent.

Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent. Sikre fødsler D. 30. august 2012 Om Sikre fødsler Sikre fødsler har som formål at opnå konsistent høj patientsikkerhed på alle landets fødeafdelinger, sådan at alle fødsler forløber sikkert. Projektets

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste World Health Organization (WHO) Safe Surgery Saves Lives Starter Kit for Surgical Checklist Implementation Version 1.0 Dansk forkortet og bearbejdet version 1.0

Læs mere

Region Hovedstaden. KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013

Region Hovedstaden. KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013 Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en Kvalitetshandlingsplan 2010-2013 Hvorfor en kvalitetshandlingsplan? Formålet med kvalitetshandlingsplanen

Læs mere

Tirsdag den 24. marts 2015

Tirsdag den 24. marts 2015 Program for læringsseminar 3 4. marts 2015 (Justeringer kan forekomme) Dato: Tirsdag og onsdag den 24. og 25. marts 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf. +45 76 34 11 00 Tirsdag

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

Vi bygger bro over sektorgrænsen

Vi bygger bro over sektorgrænsen Vi bygger bro over sektorgrænsen Foto: Philip Lindgreen Rosted Fælles Landskonference for Sygeplejersker i Primærsektor og Gerontologiske og Geriatriske sygeplejersker 25. og 26. Marts 2009 Hotel Nyborg

Læs mere

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Fælles sterilcentral i Region Hovedstaden Karsten Nielsen, NNE Pharmaplan A/S Indhold NNE Pharmaplan kort intro

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild Værktøj til identifikation af spild Waste Identification Tool Værktøj til identifikation af spild ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Mål med mening. Introduktion til statistisk kvalitetsstyring. Overlæge Jacob Anhøj Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Mål med mening. Introduktion til statistisk kvalitetsstyring. Overlæge Jacob Anhøj Dansk Selskab for Patientsikkerhed Mål med mening Introduktion til statistisk kvalitetsstyring Overlæge Jacob Anhøj Dansk Selskab for Patientsikkerhed Virkelighedsfjerne kvalitetskrav Hvis I virkelig ønsker store besparelser og høj kvalitet

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Dansk standard DS 2451-13 2. udgave 2011-12-16 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Infection control in the health care sector

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Dansk standard DS 2451-12 2. udgave 2012-11-27 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Infection control in the health care sector Part 12: Requirements

Læs mere

Mål med mening. Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj, overlæge, DIT. Diagnostisk Center, Rigshospitalet

Mål med mening. Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj, overlæge, DIT. Diagnostisk Center, Rigshospitalet Mål med mening Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling Jacob Anhøj, overlæge, DIT Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Indhold Om at se på data Kvalitetsudviklerens fornemmelse for variation

Læs mere

Oversigt over workshops på årsmødet den 10. 11. januar 2014

Oversigt over workshops på årsmødet den 10. 11. januar 2014 Beskrivelse af workshops Oversigt over workshops på årsmødet den 10. 11. januar 2014 Mål med mening (3 timer) Er overlevelsen efter akut myokardieinfarkt forbedret? Har vi færre infektioner? Er vi blevet

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Flettet surveyrapport

Flettet surveyrapport Flettet surveyrapport Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Teres Hospitalet Aarhus Akkreditering gyldig fra: 14-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus 26-06-2013

Læs mere

Årsberetning 2008. Infektionshygiejnisk Afsnit, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby. Århus Universitetshospital Skejby

Årsberetning 2008. Infektionshygiejnisk Afsnit, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby. Århus Universitetshospital Skejby Årsberetning 2008 Infektionshygiejnisk Afsnit, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby Århus Universitetshospital Skejby Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE

LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE LEDELSE AF FORBEDRINGSARBEJDE SOM EN NATURLIG DEL AF DEN DAGLIGE DRIFT UKK Karina Kilde Afdelingssygeplejerske Elin S. Merklin Akutklinikken NOH Frederikssund BAGGRUND Tiden efter fusionen: Personalemæssigt

Læs mere

1. halvår 2011. 1. halvår 2011

1. halvår 2011. 1. halvår 2011 1. halvår 2011 1. halvår 2011 Praktiske informationer Sådan tilmelder du dig Tilmelding til kurserne kan kun ske ét sted: Det er via vores hjemmeside www.olympus.dk/academy Tilmelding foregår under det

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER

IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER IDEKATALOG TIL LEDELSE AF FORBEDRINGSPROJEKTER Idekatalog til ledelse af forbedringsprojekter Version 3, 1. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Sjov med tal. Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj. Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Sjov med tal. Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling. Jacob Anhøj. Dansk Selskab for Patientsikkerhed Sjov med tal Introduktion til statistisk kvalitetsudvikling Jacob Anhøj Dansk Selskab for Patientsikkerhed 2013 Dilbert om tal Jacob Anhøj (DSFP) Sjov med tal 2013 2 / 28 Tre spørgsmål og en cykel??? o^ô

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk standard DS 2451-5 2. udgave 2014-05-14 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig.

Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. Referat fra FastPassCorp A/S s ordinære generalforsamling Fredag den 29. april 2011 kl 15.00 Gert Mortensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til 10.1 Gert Mortensen konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Værktøj som understøtter forbedringsarbejde. Rapid fire Dorthe Crüger, Vagn Bach, Lonnie Terkildsen; Anna Marie Clausen og Mette Østergaard

Værktøj som understøtter forbedringsarbejde. Rapid fire Dorthe Crüger, Vagn Bach, Lonnie Terkildsen; Anna Marie Clausen og Mette Østergaard Værktøj som understøtter forbedringsarbejde Rapid fire Dorthe Crüger, Vagn Bach, Lonnie Terkildsen; Anna Marie Clausen og Mette Østergaard 2011-03-11 Dansk Selskab for Patientsikkerhed 2 Rapid fire fyr

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger.

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Mødet blev holdt i Ryesgade 27 (Sundhedscenter for kræftramte), 2200 København N, i mødelokalet

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed De 12! Thy-Mors Vendsyssel Midt Randers HE Vest HE Horsens SGL Kolding Holbæk

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Dorte Lau Baggesen, DVM, Ph.D. Afdeling for Produktion og Mikrobiologi DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Aftale mellem Træningsenheden Aalborg Kommune og Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Patientsikkert AUH. Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken. Jesper Buchholdt Gjørup

Patientsikkert AUH. Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken. Jesper Buchholdt Gjørup Patientsikkert AUH Forbedringsmodellen som redskab til at implementere tryksårs-, kirurgi- og sepsispakken Jesper Buchholdt Gjørup CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS

Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS Lægemiddeløkonomi og Prognosticering KRIS Klinikchef Per Gandrup Klinik Kirurgi og Kræftbehandling Kan vi bruge KRIS til dette? Regeringen overvejer prioriteringsinstitut Af Ole Nikolaj Møbjerg Toft 12.

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik Ekstern logistik.wmv Fokus på logistik Udfordringer - mål Overordnede tiltag Forudsætninger hvad skal være på plads

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere