Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis Bedre smertebehandling i Region Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland"

Transkript

1 Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis 15 Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Nord-KAP, APO og Almen Praksis kortlægger smertebehandlingen i Region Nordjylland Sekretær/praksispersonale del 1

2 Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis i Region Nordjylland - Maj 15 Sekretær/praksispersonale del Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Print: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense J.B. Winsløws Vej 9A, 5 Odense C Niels Bentzen, Henrik Schroll og Anders Munck Susanne Berntsen Print & Sign, SDU Oplag: 1 2

3 Sekretær/praksispersonale del Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis i Region Nordjylland Maj 15 Indledning: Der er udloddet satsmidler til en forbedret indsats over for patienter med kroniske smerter, både til en styrkelse af de regionale smertecentre og til uddannelse og undervisning af de praktiserende læger. Region Nordjylland har i sammenligning med de øvrige danske regioner landets højeste forbrug af opioider. Baggrund: Patienter med kroniske smerter har dårlig livskvalitet, mister ofte tilknytning til arbejdsmarkedet hvilket sammen med den manglende livsglæde belaster familie og netværk. Traditionelt har farmakologisk indsats været en af hovedhjørnestenene i behandlingen, selv om der er tiltagende viden om, at den non-farmakologiske helhedsindsats er langt vigtigere. Det kan dreje sig om mestring/cooping strategier af smertetilstanden, fysisk træning, fortsat kontakt til arbejdsmarkedet samt en øget viden hos patienten og de pårørende, så forventningerne til indsatsen kan afstemmes til realistiske mål. Kroniske smertepatienter er en udfordring i sundhedssystemet både i almen praksis, i sekundærsektoren og i kommunerne. Ofte er indsatsen fraktioneret: almen praksis forestår den medikamentelle behandling og henviser til smertecentre i komplicerede tilfælde. Den socioøkonomiske indsats finder sted i sygedagpenge- /arbejdsmarkedssystemet og den traditionelle kommunikationsform imellem systemerne er gensidig udveksling af attester. Forløbet er parallelle spor, og der er for patienten ingen sammenhæng og ofte lange ventetider uden fornemmelse af at der sker nogen koordinering af indsatserne. På den baggrund er det blevet projektgruppens mål at afklare forholdene i almen praksis for smertepatienter i al almindelighed og for patienter med kroniske smerter i særdeleshed. Dette sker ved: 1) En interviewundersøgelse af patienter med langvarige og kroniske smerter og praktiserende lægeres holdning til problemet den kroniske smertepatient. 2) En APO-registrering af hvordan disse patienter håndteres i almen praksis. APO-registreringen er delt op i en registreringsdel for lægerne og praksispersonale med selvstændige patientkontakter (behandler sygeplejersker) og en registreringsdel for praksissekretæren. Erfaringerne fra punkt 1 og 2 vil blive indarbejdet i 1) En evaluerings- og efteruddannelsesdel af både læger og personale. 2) En række efteruddannelsestilbud til praktiserende læger og deres personale i Region Nordjylland. 3) Et tæt samarbejde med kommuner, smertecentre og almen praksis, så sektorovergangens problemer mindskes i en grad, så patienten vil opleve, at behandlingstilbuddet er sammenhængende. 3

4 APO projektets formål: 1) En kortlægning af hvordan smertebehandlingen finder sted aktuelt i almen praksis både ved patientens kontakt med klinikken og kontakten med lægen eller behandleren. 2) Identifikation af forhold der kan ændre fokus fra medicin til non-farmakologiske tiltag. 3) Fokusere på praksisorganisation for at se om en anden organisation kan bedre hjælpen til disse patienter, så behovet for stærke analgetika kan reduceres til landsgennemsnittet. 4) Danne basis for en måling af, om intervention forandrer ordinationsmønstret og ventetiderne til smertecentrene. Forberedelse af projektet: Projektgruppen har holdt 3 møder. En workshop i maj 14, et ordinært møde i august 14, en temadag i december 14 og et projektgruppemøde i februar 15. Oprindelig har planen været at lave en smerteregistrering via DAK-E s datafangst, men pga. DAMD-sagen er registreringsmetoden ændret og udviklet til en klassisk papiraudit, der er opdelt i en lægedel og en praksissekretærdel. Interviewundersøgelsen er afviklet og afrapporteret i 14. Arbejdsgruppens sammensætning: Medlemmer af projektgruppen er aktuelt: Joachim Nørmark Marianne Siersbæk Morten Ohrt Anders Schou Olesen Ole Bertram Andersen Jørgen Peter Ærthøj Niels Bentzen Henrik Schroll Kirsten Nielsen Susanne Hosbond Praktiserende læge, efteruddannelsesvejleder Praktiserende læge, koordinerende læge, Nord-KAP Praktiserende læge, praksiskonsulent Overlæge, speciallæge i anæstesiologi Specialekonsulent, Nord-KAP Praktiserende læge, Nord-KAP Praktiserende læge, professor i almen medicin Speciallæge i almen medicin, ph.d., praksiskonsulent Lægemiddelkonsulent, Region Nordjylland Lægesekretær, fmd. for RIV i Region Nordjylland 4

5 Selve registreringen: Registreringen foregik på et simpelt A4 registreringsskema, hvor der for hvert medikament, der blev ordineret, blev afkrydset arten af medicin, antal tabletter udskrevet, bestillingshyppighed, sidste konsultation med lægen og dit kendskab til patienten. Desuden blev den subjektive fornemmelse ved kontakten, evt. viderestilling til lægen, kontaktform, muligt misbrug, egen kompetence samt medicinplan registreret. Resultater: 38 sekretærer/praksispersonaler registrerede i en 4 ugers periode i foråret 15 i alt receptfornyelser af smertestillende medicin. I samme periode registrerede 41 læger/behandlingssygeplejersker ordinationer af smertestillende medicin. Resultaterne præsenteres i denne rapport dels i et skema over de samlede resultater, dels i en række søjlediagrammer og endelig i en række variationsdiagrammer, der illustrerer variationen mellem de deltagende sekretærer/praksispersonaler. Finansiering: Projektet er finansieret af centrale satsmidler. Indholdsfortegnelse: Tabel over samlet resultat Hovedresultater beskrevet ved søjlediagrammer Svage analgetika NSAID Svage opioider Stærke opioider Variationsdiagrammer Registreringsskema Registreringsvejledning

6 Samlede resultater - praksispersonale/receptfornyelse Antal Procent Køn Mand ,4% Kvinde ,8% Missing 22,8% I alt ,% Medicin Svage analgetika ,9% NSAID/gigtmedicin ,8% Svage opioider ,2% Stærke opioider ,3% Anden smertestillende medicin 198 7,4% Missing 8,3% I alt ,% Antal tabletter < 9 3,4% udskrevet d.d ,1% > ,9% Irrelevant - fx plaster, ved ikke 36 1,4% Missing 32 1,2% I alt ,% Bestillingshyppighed Ugentligt <=7 dage 35 1,3% Månedlig 7-3 dage ,1% 1-3 måneder ,2% 3-6 måneder ,4% >6 måneder' 224 8,4% Ved ikke/uoplyst 52 2,% Missing 18,7% I alt ,% Sidste konsultation <= 1 uge ,% med læge >1 uge <= 6 måneder ,% >6 måneder ,6% Uoplyst/ved ikke 43 1,6% Missing 47 1,8% I alt ,% 6

7 Samlede resultater - praksispersonale/receptfornyelse Antal Procent Kendskab til patienter Velkendt 72 77,8% Lidt kendt ,4% Ukendt 182 6,8% Missing 24,9% I alt ,% Kontaktoplevelse God ,6% Neutral ,3% Ubehagelig 18,7% Missing 64 2,4% I alt ,% Viderestilling til lægen Klargøres til godkendelse ,5% Pt. skal snakke med læge 28 1,1% Missing 38 1,4% I alt ,% Opfattelse af patienten Akut smertepatient 268 1,1% Kronisk smertepatient ,1% Psykisk patient 65 2,4% Misbrugspatient 6 2,3% Andet ,% Missing 19,7% I alt ,6% Kontaktform Telefonisk ,6% ,7% Ved skranken 218 8,2% Missing 15,6% I alt ,% Kompetence Opgaven løst tilfredsstillende ,2% Behov for efteruddannelse,8% Missing 55 2,1% I alt ,% Medicin plan Ny tid til med. gennemgang aftalt 25 9,4% Ingen ny tid til med. gennemgang ,5% Missing 55 2,1% I alt ,% 7

8 Samlede resultater - praksispersonale/receptfornyelse Såvel svage analgetika som NSAID udgjorde hver 1/3 af ordinationerne hos læger/behandlersygeplejersker (LB), medens svage analgetika /NSAID udgjorde hhv. 4 og 18% af praksispersonalets (PP) receptfornyelser. 1% af ordinationerne hos LB var stærke opioider, som imidlertid udgjorde 16% af receptfornyelserne hos PP. Aldersfordelingen mellem de forskellige præparater viste relativ større hyppighed af udskrivning af stærke opoider og relativt mindre hyppighed af udskrivning af NSAID med stigende alder. Medicin Procent af alle registreringer 38,9 33,8 32, ,8 17,6 Svage analgetika NSAID/gigtmedicin Svage opioider Stærke opioider Anden smertestillenden medicin 19,2 Læge/sygeplejerske 9,6 16,3 6,3 Praksispersonale 7,4,2,3 Missing 1 Medicin 3 Procent års aldersgrupper NSAID/gigtmedicin Svage opioider Stærke opioider Anden smertestillende medicin Svage analgetika 2 8

9 Samlede resultater - praksispersonale/receptfornyelse Svage analgetika udskrives hyppigst i antal >1. Øvrige smertestillende medicin udskrives oftest i antal fra -1. Pakninger mindre end ses hyppigst ved stærke opioider og anden smertestillende medicin. Antal tabletter udskrevet i dag, i forhold til medicin 9 Procent af alle registreringer 85,3 85,1 8 74, ,8 59, ,3 14, ,5 9,9 7,1 6,2,3,1 1,1 1,8 3,5 1,7,2 1,4 1,8 1,5 Svage analgetika NSAID/gigtmedicin Svage opioider Stærke opioider Anden smertestillenden medicin 21,2 < stk. 1 stk. > 1 stk. Irrelevant/ved ikke Missing 3 9

10 Samlede resultater - praksispersonale/receptfornyelse Svage analgetika tegnede sig for knap 4%, NSAID, svage opioider og stærke opioider alle for knap % af receptfornyelserne. I 2/3 af tilfældene blev der udskrevet -1 tabletter, 1/3 fik mere end 1 tabletter. Medicin 7 Procent af alle registreringer ,9 3 17,8 19,2 16,3 1 Svage analgetika NSAID/gigtmedicin Svage opioider Stærke opioider Anden smertestillenden medicin 7,4,3 Missing Antal tab. udskrevet i dag , ,9 1 3,4 1,4 1,2 < 1 > 1 Irrelevant Missing 1

11 Samlede resultater - praksispersonale/receptfornyelse I 5% af tilfældene blev den smertestillende medicin udskrevet med 1-3 måneders interval, 24% fik medicinen månedlig. Sidste konsultation hos lægen lå hos 8% inden for det sidste halve år. Bestillingshyppighed 6 5 5, ,1 13,4 1 8,4 1,3 2,7 Ugentlig Månedlig 1 3 måneder 3 6 måneder > 6 måneder Ved ikke Missing Sidste konsultation med læge ,6 11 1,6 1,8 1 uge > 1 uge 6 måneder > 6 måneder Ved ikke/uoplyst Missing 11

12 Samlede resultater - praksispersonale/receptfornyelse I knapt 8% af tilfældene var patienten velkendt for PP, kun 7% af patienterne var ukendte. 7% af kontakterne blev vurderet som gode, 27% neutrale og mindre end 1% som ubehagelige. Dit kendskab til patienten , ,4 6,8,9 Velkendt Lidt kendt Ukendt Missing Kontaktoplevelse , ,3 1 God Neutral Ubehagelig Missing,7 2,4 12

13 Samlede resultater - praksispersonale/receptfornyelse Stort set alle receptfornyelserne blev klargjort til godkendelse. I knap 75% af tilfældene blev patienten betragtet som kronisk smertepatient. 1% blev opfattet som akutte smertepatienter og godt 2% blev opfattet som hhv. psykiske- og misbrugspatienter. Viderestilling til lægen , ,1 1,4 Klargøres til godkendelse Pt.skal snakke med læge Missing Hvordan opfatter du patienten 8 73, ,1 Akut smertepatient Kronisk smertepatient 14 2,4 2,3,7 Psykisk patient Misbrugspatient Andet Missing 13

14 Samlede resultater - praksispersonale/receptfornyelse Godt 6% af receptfornyelserne foregik telefonisk, knap 3% ved og 8% ved skranken. I stort set alle tilfælde vurderede PP at opgaven blev løst tilfredsstillende. Kontaktform 7 63, ,7 1 Telefonisk E mail Ved skranken Missing 8,2,6 Kompetence , ,8 2,1 Opgaven løst tilfredsstillende Behov for efteruddannelse Missing 14

15 Samlede resultater - praksispersonale/receptfornyelse I 1% af tilfældene fik patienten en ny tid til hos lægen eller behandlersygeplejersken til medicingennemgang. Medicinplan ,5 1 9,4 Ny tid til medicingennemgang Ingen ny tid til medicingennemgang Missing 2,1 15

16 Svage analgetika Der var 1.36 receptfornyelser vedr. svage analgetika. Konsultationshyppighed, kendskab og kontaktoplevelse var som ved det samlede resultat. Der var lidt flere tilfælde af akutte smerter og lidt færre som blev vurderet som psykiske- eller misbrugspatienter. Svage analgetika Sidste konsultation med læge 9 8 Dit kendskab til patienten 9 79, ,4 67,2 1 uge > 1 uge 6 måneder 18,7 2,1 1,5 > 6 måneder Ved ikke/uoplyst Missing Svage analgetika ,9 6,1,8 Velkendt Lidt kendt Ukendt Missing Kontaktoplevelse 9 Hvordan opfatter du patienten , , ,2,4 3,2 God Neutral Ubehagelig Missing ,3 Akut smertept Kronisk smertept,4 1,2 1,1,5 Psykisk pt Misbrugspt Andet Missing 16

17 NSAID/gigtmedicin Der var 475 recepfornyelser vedr. NSAID. Konsultationshyppighed, kendskab og kontaktoplevelse var som ved det samlede resultat. Der var en del flere tilfælde af akutte smerter og få som blev vurderet som psykiske eller misbrugspatienter. NSAID/gigtmedicin Sidste konsultation med læge 8 7, Dit kendskab til patienten 8 72, uge > 1 uge 6 måneder 13,3 1,3 > 6 måneder Ved ikke/uoplyst 2,9 Missing NSAID/gigtmedicin 1 16,8 9,1 1,5 Velkendt Lidt kendt Ukendt Missing Kontaktoplevelse 8 73,3 7 Hvordan opfatter du patienten 7 64, , ,6 16 1,4 1,9 God Neutral Ubehagelig Missing 1 Akut smertept Kronisk smertept 2,3 1,3 1,1 Psykisk pt Misbrugspt Andet Missing 17

18 Svage opioider Der var 511 receptfornyelser vedr. svage opioider. Konsultationshyppighed, kendskab og kontaktoplevelse var som ved det samlede resultat. Der var en større andel, der blev vurderet som kroniske smertepatienter, kun 1% blev vurderet som misbrugspatienter. Svage opioider Sidste konsultation med læge 9 Dit kendskab til patienten , , ,1 1 uge > 1 uge 6 måneder 14,7 > 6 måneder Ved ikke/uoplyst 1 2,2 Missing Svage opioider 1 14,7 7,2 1,4 Velkendt Lidt kendt Ukendt Missing Kontaktoplevelse 9 8 Hvordan opfatter du patienten 9 83, , , ,2 2 God Neutral Ubehagelig Missing 1 5,1 Akut smertept Kronisk smertept 7,2 2,9 1 1,8 Psykisk pt Misbrugspt Andet Missing 18

19 Stærke opioider Der var 434 receptfornyelser vedr. stærke opioider. Konsultationshyppighed, kendskab og kontaktoplevelse var som ved det samlede resultat. Der var næsten 9%, der blev vurderet som kroniske smertepatienter og 7% som misbrugspatienter. Stærke opioider Sidste konsultation med læge Dit kendskab til patienten 9 8, ,4 1 uge > 1 uge 6 måneder 15,2 1,4,9 > 6 måneder Ved ikke/uoplyst Missing 1 14,1 5,5,2 Velkendt Lidt kendt Ukendt Missing Stærke opioider Kontaktoplevelse 9 8 Hvordan opfatter du patienten 88, , , ,9 1,2 God Neutral Ubehagelig Missing 1 6,2 Akut smertept Kronisk smertept 7,1 3,7 2,5 Psykisk pt Misbrugspt Andet Missing 19

20 Variationsdiagrammer Den øverste figur på denne side viser hvor mange registreringer hver enkelt sekretær/praksispersonale har haft. Den nederste figur og figurerne på de følgende sider viser den procentvise variation mellem de deltagende læger og behandlersygeplejersker på udvalgte variable. Deltagerne kan finde sig selv ved det angivne deltagernummer og markere sin position med en pil. Har man kun få registreringer vil det oftest være tilfældigt hvor man ligger. Antal registreringer 25 Antal registreringer Deltagernummer 22 Svage analgetika Deltagernummer 23

21 Variationsdiagrammer NSAID/gigtmedicin Deltagernummer 24 Svage opioider Deltagernummer 21 25

22 Variationsdiagrammer Stærke opioider Deltagernummer 26 Anden smertestillende medicin Deltagernummer

23 Variationsdiagrammer Kendskab til patienten velkendt Deltagernummer 28 Kontaktoplevelse god Deltagernummer 23 29

24 Variationsdiagrammer Opgaven løst tilfredsstillende Deltagernummer 3 24

25 Registreringsskema Praksispersonale Skema til receptfornyelser Dato: 1 5 Fødselsår Køn M K Audit: Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis 15 Medicin 1 X Antal tabl. udskrevet i dag 1 X 1 X Sidste Dit kendskab til konsultation med læge patienten 1 X Viderestilling til læge Hvordan opfatter du patienten? 1 X 1 X 1 X 1 eller flere X Bestillingshyppighed Kontaktoplevelse Kontaktform Kompetence 1 X 1 X Med. plan 1 X Copyright: Audit projekt Odense, Winsløws Vej 9A, 1. 5 Odense C 25

26 Registreringsvejledning Vejledning til udfyldelse af praksispersonaleskemaet Smertebehandling i almen praksis - Region Nordjylland Registreringen starter mandag den 23. februar 15. Der registreres i arbejdsdage i perioden frem til fredag den 17. april. Du bedes registrere alle kontakter, hvor der anmodes om receptfornyelse af smertestillende medicin. Skemaet skal kun udfyldes for patienter der er tilknyttet jeres praksis. Der udfyldes en linje for hvert præparat pt bestiller. Hvis pt bestiller flere smertestillende præparater angives fødselsår og køn for de næste linjer med gentagelsestegn:. Der skal kun registreres, hvis en patient i dag får udskrevet smertestillende medicin af dig. Ordination af smertestillende medicin er indgangen til registreringen. Dato Fødselsår Køn Medicin Antal tabletter udskrevet i dag Bestillingshyppighed Sidste konsultation med lægen Dit kendskab til pt Kontaktoplevelse Viderestilling til lægen Hvordan opfatter du patienten? Kontaktform Kompetence Medicinplan Der startes på et nyt skema hver dag, hvis der ikke er plads, fortsættes på et nyt skema. Pt s fødselsår. Der udfyldes en linjer for hvert præparat pt bestiller. Hvis pt bestiller flere smertestillende præparater angives fødselsåret for de næste linjer med gentagelsestegn:. Afkrydsning for patientens køn. Kun ét kryds. For hvert smertepræparat udfyldes en linje på skemaet. Svage analgetika: Paracetamol, Pinex, Panodil, Treo, Kodimagnyl o.lign. NSAID/gigtmedicin: Brufen, Voltaren, Diclofenac, Bonyl, Naproxen o.lign. Svage opioider: Kodein, Doloxen, Dolol, Nobligan, Tradolan og Tramadol. Stærke opioider: Morfin, Contalgin, Doltard, Temgesic, Durogesic, Ketogan, Metadon, OxyContin, Oxynorm og Petidin. Anden smertestillende medicin: Lyrica, Garbabentin, migrænemidler, antidepresiva og andet. Et kryds. Angives for hvert præparat der bestilles i dag og det giver et billede af hvor store portioner patienten får udskrevet. Et kryds. Afkrydses efter hvad I kan huske eller ser, når I kigger ned over receptmodulet. Et kryds Bedste skøn uanset årsagen til konsultationen. Et kryds. Din egen umiddelbare opfattelse. Et kryds, for hver linje med et præparat. Hvad følte du ved kontakten i dag. Den kan fx være god for Pamol, men være ubehagelig for Morfin hos den samme pt. Neutral afkrydses hvis kontaktoplevelsen er hverken speciel god eller speciel dårlig. Et kryds. Hvis du gør recepten færdig, klar til godkendelse af lægen, så krydser du i klargøres til godkendelse. Skal patienten snakke med lægen, krydses af i pt. skal snakke med læge. Et eller flere kryds. Din egen umiddelbare opfattelse af patienten. Hvis du opfatter patienten som misbruger, afkrydses uanset hvad andre mener. Kun et kryds. Et kryds. Føler du dig kompetent til at løse opgaven. Et kryds. Afkryds hvorvidt der aftales tid til medicingennemgang med patienten. 26

27 27

28 28

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis 15 Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Nord-KAP, APO og Almen Praksis kortlægger smertebehandlingen i Region Nordjylland Læge/behandlersygeplejerske

Læs mere

Smertebehandling i almen praksis

Smertebehandling i almen praksis Regional audit om Smertebehandling i almen praksis Svarrapport 25 læger I samarbejde med: Lægemiddelteamet Smertebehandling i almen praksis i Region Syddanmark Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

Audit om den ældre patient

Audit om den ældre patient Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Svarrapport efter første registrering Region Hovedstaden 1 1 Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Region

Læs mere

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Svarrapport Et tværfagligt auditprojekt for praktiserende læger, praktiserende kiropraktorer og fysioterapeuter 2012 Patienter med lænderygproblemer i

Læs mere

Audit om den ældre patient

Audit om den ældre patient Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Svarrapport efter første registrering Region Syddanmark 1 1 Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Region

Læs mere

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige?

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige? Svarrapport audit om Laver vi det rigtige? 1 Laver vi det rigtige? Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense J.B. Winsløws Vej 9A 5 Odense C Forfattere: Tomas

Læs mere

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Svarrapport 14 lægerl 1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler Roskilde Amt 3 Denne rapport viser de vigtigste resultater

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport En måneds registrering i Region Syddanmark 20 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af den første måneds registrering i

Læs mere

Lændesmerter i Fyns Amt

Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Et tværfagligt rygprojekt 25 Resultater 39 alment praktiserende læger, 12 kiropraktorer og Rygcenter Fyn Side 2 Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Denne rapport beskriver

Læs mere

Audit om Forebyggelse i Almen Praksis

Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Svarrapport Samlet resultat for 394 praktiserende læger Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense

Læs mere

Ibuprofen/NSAID-gruppe (Ibumetin, Ipren, Naproxen, Bonyl eller lignende), er det heller ikke tilstrækkeligt suppleres med

Ibuprofen/NSAID-gruppe (Ibumetin, Ipren, Naproxen, Bonyl eller lignende), er det heller ikke tilstrækkeligt suppleres med MEDICIN OG KØREKORT Smertebehandling og -medicin. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning vedrørende anvendelse af afhængigheds-skabende medicin, herunder morfin-præparater samt beroligende medicin.

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport 3 måneders registrering i Region Syddanmark 21 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af projektet Den ældre patient, hvor

Læs mere

Praksispersonalets kliniske arbejde

Praksispersonalets kliniske arbejde Praksispersonalets kliniske arbejde Svarrapport 265 deltagere 6 Audit om Praksispersonalets kliniske arbejde Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden

Læs mere

Forbrug af Ketogan efter tilskud blev fjernet i marts 2013

Forbrug af Ketogan efter tilskud blev fjernet i marts 2013 Ketogan efter tilskud blev fjernet i marts 2013 2014 Af Ulla Holten Nielsen Kontakt: Lægemiddelstatistik, medicindata@ssi.dk, 32685125 Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum

Læs mere

Maveplastik. - information til patienter

Maveplastik. - information til patienter Maveplastik - information til patienter Maveplastik Ved en maveplastik fjernes overflødigt fedt og hud og huden opstrammes evt. i kombination med en opstramning af bugvægsmuskulaturen. Fedt indenfor bugvæggen

Læs mere

Er min patient blevet afhængig af smertestillende medicin

Er min patient blevet afhængig af smertestillende medicin Er min patient blevet afhængig af smertestillende medicin En patient med smerter bestiller sin medicin før tid trods aftaler eller pålæg om,at dosis skal overholdes. Eller også er det pnmedicinen, der

Læs mere

Audit om Gynækologi i almen praksis 2009. Svarskrivelse 309 læger

Audit om Gynækologi i almen praksis 2009. Svarskrivelse 309 læger Audit om Gynækologi i almen praksis 29 Svarskrivelse 39 læger Gynækologi i almen praksis - 29 Denne rapport beskriver resultaterne fra APOs audit om gynækologi i almen praksis, hvor 39 praktiserede læger

Læs mere

Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis

Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 216 1 Kolofon: Pilotaudit om luftvejsinfektioner foråret 216 Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

Smertevurdering og smertebehandling

Smertevurdering og smertebehandling Patientinformation Smertevurdering og smertebehandling www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Smertevurdering og smertebehandling Denne pjece er tænkt til dig, som skal have foretaget en operation. Pjecen

Læs mere

Operation for gynækomasti. - information til patienter

Operation for gynækomasti. - information til patienter Operation for gynækomasti - information til patienter Operation for gynækomasti Ved en brystreduktion hos mænd formindskes brysterne til det ønskede omfang. Operationen går i korthed ud på at mindske

Læs mere

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET:

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: ØREPROBLEMER HOS FØRSKOLEBØRN Et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende praktiserende lægers diagnostik af øresygdomme specielt med henblik på tympanometri. Audit om ØREPROBLEMER

Læs mere

Har du behov for smertebehandling?

Har du behov for smertebehandling? Allévia tilbyder flere former for smertebehandling Ved det første møde med teamet lægges der en individuel plan, udarbejdet efter vores faglige vurdering men vi medinddrager også dine ønsker og forventninger

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 6.253 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 48% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Korrektion af brystvorteområdet. - information til patienter

Korrektion af brystvorteområdet. - information til patienter Korrektion af brystvorteområdet - information til patienter Brystvorteområdet har stor æstetisk værdi for de fleste kvinder. Specielt efter graviditet og amning kan brystvorteområdet ændres markant. Nogle

Læs mere

Audit om psykofarmaka. med fokus på opfølgning og hjertekarsygdom

Audit om psykofarmaka. med fokus på opfølgning og hjertekarsygdom Audit om psykofarmaka med fokus på opfølgning og hjertekarsygdom Region Syddanmark 215 1 Kolofon: Audit om psykofarmaka Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense

Læs mere

Arkorrektion. - information til patienter

Arkorrektion. - information til patienter Arkorrektion - information til patienter Arkorrektion Ardannelse er kroppens måde at reparere en defekt i hudoverfladen på. Ar opstår efter tidligere operationer, skader eller uheld. Man danner kun ar,

Læs mere

Gitte Handberg. Specialeansvarlig overlæge Smertecenter Syd, OUH Gitte.Handberg@ouh.regionsyddanmark.dk Telefon: 65413869

Gitte Handberg. Specialeansvarlig overlæge Smertecenter Syd, OUH Gitte.Handberg@ouh.regionsyddanmark.dk Telefon: 65413869 Gitte Handberg Specialeansvarlig overlæge Smertecenter Syd, OUH Gitte.Handberg@ouh.regionsyddanmark.dk Telefon: 65413869 Oversigt Det ender meget konkret! Hvem er vi i Smertecenter Syd Hvem er patienterne

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Smerter, hvad er det og hvordan behandler vi det?

Smerter, hvad er det og hvordan behandler vi det? Smerter, hvad er det og hvordan behandler vi det? Smertesygeplejerske Mette Vagn-Hansen Allévia, Tværfagligt Smertecenter Ved Privathospitalet Mølholm Smerte Smerte er en mester, der gør os små, En ild

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Indhold INDHOLD... 1 BAGGRUND... 2 SALGET AF SMERTESTILLENDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER DE SENESTE 15 ÅR... 3 Paracetamol sælger mest... 3 En del af håndkøbsmedicinen

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1 Smertemanual Håndbog om smertelindring med opioider REGION NORDJYLLAND side 1 Indhold Smertekvaliteter... 3 Opioidbehandling (i henhold til rekommandationer)... 5 Akutte smerter Kroniske smerter Omregning

Læs mere

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt og ikke overstige BMI på 30.

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt og ikke overstige BMI på 30. Operation for mandlig brystudvikling - Gynækomasti - Amalieklinikken i København Mænd har ligesom kvinder anlæg til dannelse af et bryst, men forskellig hormonpåvirkning af brystkirtelvævet hos de to køn

Læs mere

Konsulentnyt fra Nord-KAP

Konsulentnyt fra Nord-KAP 2. ÅRGANG 2. NUMMER Konsulentnyt fra Nord-KAP Juni 2014 Ny i Nord-KAP: Henrik Schroll I dette nummer 1 Ny i Nord-KAP: Henrik Schroll 3 Forløbskoordination Skrøbelige Ældre 3 Smerteprojekt 4 Status på Rygprojekt

Læs mere

Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg. - information til patienter

Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg. - information til patienter Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg - information til patienter Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg 3. udgave, 4.6.15 Operation af øvre og/eller nedre øjenlåg Hængende øjenlåg er som regel et

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 7.565 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1 Smertemanual Håndbog om smertelindring med opioider REGION NORDJYLLAND side 1 Indhold Hovedbudskaber ved smertelindring med opioider.... 2 Smertekvaliteter... 4 Opioidbehandling (i henhold til rekommandationer)...

Læs mere

Velkommen. Program 12-05-2016. Centralnervesystemet gruppe N Psykofarmika Behandling af psykiske lidelser

Velkommen. Program 12-05-2016. Centralnervesystemet gruppe N Psykofarmika Behandling af psykiske lidelser Velkommen Medvirken ved lægemiddelbrug i Omsorgsarbejdet Dag 3 Velkommen Opsamling på i går. Program Dag 3 Hovedgruppe N centralnervesystemet Smertetilstande samt lægemidler til smertebehandling PN medicin

Læs mere

Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003

Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003 Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003 Indholdsfortegnelse RESUMÉ... 3 BAGGRUND... 5 OPIOIDER... 5 DATAMATERIALE OG METODE... 6 RESULTATER...8

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Gitte Handberg. Specialeansvarlig overlæge Smertecenter Syd, OUH Telefon:

Gitte Handberg. Specialeansvarlig overlæge Smertecenter Syd, OUH Telefon: Gitte Handberg Specialeansvarlig overlæge Smertecenter Syd, OUH Gitte.Handberg@rsyd.dk Telefon: 65413869 Kilde Formand for Dansk Smerteforum Formand for SmerteDanmark Lighedsambassadør for sundhedsministeren

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe N & M Smertestillende

Læs mere

Operation på albue eller underarm

Operation på albue eller underarm Patientinformation Operation på albue eller underarm www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Medbring denne vejledning på din operationsdag 2 Forberedelse til operationen Der kan være mange årsager til,

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 27 Svarrapport første registrering efteråret 27 184 praksis fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 1 Hypertension i almen

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Patientinformation. Nedgroet negl. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk

Patientinformation. Nedgroet negl. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Patientinformation Nedgroet negl www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Medbring denne vejledning på din operationsdag Nedgroet negl Nedgroet negl skyldes et samspil af mange faktorer. Tryk fra sko og

Læs mere

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Indholdsfortegnelse Resume... 1 Indledning... 2 Generel udvikling i forbruget af lægemidler med glucosamin før og efter...

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

Om fjernelse af mandler

Om fjernelse af mandler Øre-næse-halskirurgisk Klinik Om fjernelse af mandler Tonsillektomi Øre-næse-hals Afdeling Finsensgade 35 6700 Esbjerg Om fjernelse af mandler (tonsillektomi) Velkommen Vi vil gerne fortælle dig og dine

Læs mere

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 21 2. registrering Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 2. registrering 21 Denne audit beskriver resultaterne fra 2.

Læs mere

Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter

Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter 2013 Smerteplaner til Øre-Næse-Hals patienter Enhed for Akut Smertebehandling, Operation & anæstesi, HOC, Rigshospitalet Region Hovedstaden 1 Afsluttende rapport for EASs arbejde i ØNH-regi Indhold Indledning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE -

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - ÅRSRAPPORT 28 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - Årsrapporten er baseret på løbende registrering og dokumentation i KABS Klientregistreringssystem. Rapporten er udarbejdet af KABS Administration

Læs mere

Patientinformation. Navlebrok. - Hernia umbilicalis. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk. Ambulatoriet

Patientinformation. Navlebrok. - Hernia umbilicalis. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk. Ambulatoriet Patientinformation Navlebrok - Hernia umbilicalis www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Ambulatoriet 1 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om navlebrok og dertilhørende

Læs mere

Operation på hænder eller fødder

Operation på hænder eller fødder Patientinformation Operation på hænder eller fødder www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Forberedelse til operationen Operationen foregår som regel i lokalbedøvelse. Du skal derfor være opmærksom på

Læs mere

Tværsnitsundersøgelse. Patientforløb på POTA 3 9 maj 2010

Tværsnitsundersøgelse. Patientforløb på POTA 3 9 maj 2010 Tværsnitsundersøgelse Patientforløb på POTA 3 9 maj 2010 Formål POTA: Er der en smerterelateret årsag til patientens ophold på POTA? Beskrivelse og analyse af peri-operative smerte- og bivirkningsbehandling

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Procedure 1. Lægepraksis tilmelder sig PROTECCT-M projektet via datafangst Når lægeklinikken giver tilsagn om deltagelse i projektet, sender

Læs mere

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 3.712 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Arbejdet i et postoperativt smerteteam

Arbejdet i et postoperativt smerteteam Arbejdet i et postoperativt smerteteam Lone Nikolajsen, Forskningsoverlæge, ph.d. Det Postoperative Smerteteam & Dansk Smerteforskningscenter Aarhus Universitetshospital Danmark FSAIO, 19. September 2011

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Gynækologisk afdeling

Gynækologisk afdeling Slutrapport Gynækologisk afdeling Februar 2014 Enhed for Akut Smertebehandling 1 Indholdsfortegnelse Baggrund s. 3 Patientforløb-COVA s. 4 Patientforløb-tarmendometriose s. 6 Tiltag s. 8 Forslag til gynækologisk

Læs mere

Patientinformation. Brystreduktion. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk

Patientinformation. Brystreduktion. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Patientinformation Brystreduktion www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om operationen: brystreduktion. Pjecen informerer

Læs mere

Evaluering af smertebehandling efter axillarisblokade

Evaluering af smertebehandling efter axillarisblokade Evaluering af smertebehandling efter axillarisblokade Et kvalitetsudviklings projekt i håndkirurgisk afd. E7, Aarhus Universitetshospital, THG Hrønn Thorn, Sygeplejerske, SD, MPH. Januar 2012 1 Evaluering

Læs mere

Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit

Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit Du har fået tilbudt operation i Dagkirurgisk Afsnit Denne pjece skal bidrage til at: du møder

Læs mere

Patientinformation. Brystløft. - Ptose. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk

Patientinformation. Brystløft. - Ptose. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Patientinformation Brystløft - Ptose www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Medbring denne vejledning på din operationsdag Denne pjece indeholder information om operationen: brystløft. Pjecen informerer

Læs mere

Brystløft. - information til patienter

Brystløft. - information til patienter Brystløft - information til patienter Brystløft Et brystløft har til formål at flytte brystvorten og volumen op uden at ændre på brystets fylde. Ved et brystløft fjernes således kun overskydende hud,

Læs mere

Smertelindring i hospice og udgående hospiceteam. Suzi Kongsager Hanne Heegaard

Smertelindring i hospice og udgående hospiceteam. Suzi Kongsager Hanne Heegaard Smertelindring i hospice og udgående hospiceteam Suzi Kongsager Hanne Heegaard Smerter Definition: - subjektiv - ubehagelig - sansemæssig og følelsesmæssig oplevelse - forbundet med en aktuel eller truende

Læs mere

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang?

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvordan finder du patienterne? Hvordan gør du i praksis? Hvordan kommer du i gang? Hvilke patienter

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Palliativt Team Roskilde Sygehus. Sygeplejerske Helle Jensen Okt.2013

Palliativt Team Roskilde Sygehus. Sygeplejerske Helle Jensen Okt.2013 Palliativt Team Roskilde Sygehus Sygeplejerske Helle Jensen Okt.2013 Hvem er Palliativt Team. Vi er en tværfagligt team bestående af: 2 overlæger 4 sygeplejersker, 1 klin. oversygeplejerske 2 fysioterapeuter

Læs mere

Hjælpeværktøjer. af Lægemiddelenheden i Region Nordjylland

Hjælpeværktøjer. af Lægemiddelenheden i Region Nordjylland Hjælpeværktøjer af Lægemiddelenheden i Region Nordjylland BASISLIStEN Basislisten.dk er Lægemiddelenhedens bud på et rationelt præparatvalg ved førstegangsordination indenfor de mest brugte terapiområder

Læs mere

Velkommen til Pacinggruppe. ved Tværfagligt Smertecenter Aalborg

Velkommen til Pacinggruppe. ved Tværfagligt Smertecenter Aalborg Velkommen til Pacinggruppe ved Tværfagligt Smertecenter Aalborg Introduktion I gruppen vil du møde andre mennesker med kroniske smerter, samt forskellige fagpersoner med mange års erfaring i smertebehndling.

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

Fjernelse af knyst ved storetå

Fjernelse af knyst ved storetå Patientinformation Fjernelse af knyst ved storetå - Hallux valgus www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Medbring denne vejledning på din operationsdag Knyst ved storetåen Knystdannelse ved storetåen er

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

Fedtsugning. - information til patienter

Fedtsugning. - information til patienter Fedtsugning - information til patienter Fedtsugning Fedtsugning kan tilbydes og med fordel anvendes ved uhensigtsmæssigt lokaliserede fedtdepoter på hofter, lår, mave, knæ, bryster, ankler, læg og under

Læs mere

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Teresa Holmberg tho@si-folkesundhed.dk Hvorfor er vi her i dag? Præsentere jer for et udpluk af resultaterne fra en ny undersøgelse

Læs mere

UTH-klinik Region Nordjylland. Praksisrisikomanager, Peter G. Simonsen og Riskmanager, Vivi Pedersen

UTH-klinik Region Nordjylland. Praksisrisikomanager, Peter G. Simonsen og Riskmanager, Vivi Pedersen UTH-klinik Region Nordjylland Praksisrisikomanager, Peter G. Simonsen og Riskmanager, Vivi Pedersen Lokalt projekt Pilotprojekt indenfor Frederikshavn Kommunes geografiske område Kan modellen anvendes

Læs mere