Nyhedsbrev 3 marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev 3 marts 2014"

Transkript

1 Nyhedsbrev 3 marts 2014 Tilføjelser til medarbejderstaben Aktuelt ved DCHI Nyt ph.d. projekt Ph.d. studerende Lars Oddershede ved University of York Udgivelser siden sidst Formidling af forskningsresultater DCHI arrangementer Kommende aktiviteter DCHI på LinkedIn DCHI profilbeskrivelse 1

2 Til forside Ny medarbejder Helene Cathrine Møholt Hedensted Cand.scient.med. Pr. 1. november, 2013 og frem til 31. januar, 2014 ansat som videnskabelig assistent Videnskabelig assistant Helene C.M. Hedensted udarbejdede en artikel på baggrund af sit speciale. I specialet blev registerdata fra fra Sygehus Himmerland analyseret og anvendt i en cost-utility analyse af diagnosticering og behandlingen af patienter med dyb vene trombose (DVT). De to alternativer i projektet var nuværende praksis sat op mod en hypotetisk praksis, der foregik udelukkende ambulant. Den hypotetiske praksis var baseret på flere studier, der viser, at ambulant behandling af DVT giver de samme resultater som hospitalsbehandling med indlæggelse. Helene Cathrine Møholt Hedensted 2

3 Dataindsamling i ph.d.-projekt afsluttet vedrørende KOL-patienters livskvalitet Dataindsamlingen i forbindelse med et ph.d.-projekt ved Sabrina Storgaard Sørensen er blevet afsluttet i starten af 2014, og efterfølgende er databehandling påbegyndt. Studiet omhandler forløbskoordination af behandlingen af patienter med KOL. Studiet er et randomiseret, kontrolleret forsøg og inkluderer 150 KOL patienter. Data vil bl.a. giver indblik i patienternes helbreds-relaterede livskvalitet og omkostningseffektiviteten af øget forløbskoordination. Sabrina Storgaard Sørensen Tlf.: TrygFonden giver 1,3 mio. kr. TrygFonden har ydet økonomisk støtte på 1,3 mio. kr. til det kliniske forsøg Bedre behandling af rygpatienter i primærsektoren og de to tilkoblede ph.d.-projekter, der udarbejdes af Cathrine Elgaard Jensen ved DCHI og Allen Riis ved Forskningsenheden for Almen Praksis ved Region Nordjylland. Aktuelt ved DCHI 3 Louise Hansen Tlf.: Dataindsamling omkring livskvalitet blandt patienter med knogleskørhed påbegyndt Til forsiden I forbindelse med sit ph.d.-projekt har Louise Hansen påbegyndt en spørgeskemaundersøgelse hos patienter med knoglebrud, hvor blandt andet livskvalitet, arbejdsevne og tilknytning til arbejdsmarkedet undersøges. Undersøgelsen udføres på og i samarbejde ortopædkirurgisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Målet er at inkludere op mod 200 patienter i undersøgelsen og resultaterne herfra forventes anvendt i en sundhedsøkonomisk analyse.

4 Til forside ISPOR konference Første uge i november 2013 deltog DCHIs medarbejdere i den årlige sundhedsøkonomiske konference afholdt af International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research. D afholdtes ISPOR short courses i relevante sundhedsøkonomiske metoder, mens konferencen løb fra d Konferencen havde dette år fokus på, hvilke elementer, der har betydning for beslutningsprocesserne indenfor forskelligartede sundhedssystemer med inspirerende paneldebatter, diskussion og oplæg ved internationale eksperter indenfor området. Ved konferencen præsenteredes elementer fra ph.d.-projekterne ved Sabrina Storgaard Sørensen, Ann Lykkegaard Sørensen og Michael Falk Hvidberg. Her havde deltagerne mulighed for at præsentere, sparre og diskutere med andre interesserede indenfor feltet. På konferencens sidste aften blev der afholdt festmiddag på Guinness bryghus, hvor der var rig mulighed for at netværke og mødes med mulige samarbejdspartnere. 4 ISPOR konferencen var en fantastisk mulighed for DCHIs medarbejdere til at udvikle det indbyrdes samarbejde og sammenhold, samt at få ny inspiration og indblik i, hvad der rører sig indenfor sundhedsøkonomi og forskning i effektmål indenfor sundhedssektoren.

5 Til forsiden Nyopstartet ph.d. projekt Kvalitetsudvikling i antikoagulationsbehandling af patienter med atrieflimren Projektet udarbejdes i samarbejde med Aalborg Universitetshospital. Atrieflimren er den hyppigst forekommende hjertearrytmi, og denne sygdom øger risikoen for slagtilfælde ( stroke ), hvilket kan medføre store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger. Dette ph.d. projektet omhandler kvalitetsudvikling i den forebyggende antikoagulationsbehandling (blodfortyndende behandling) af patienter med atrieflimren med henblik på at vurdere, hvordan den bedste kvalitet i behandling opnås under hensyntagen til de økonomiske begrænsninger, der kan være indenfor sundhedssystemet. Projekt vil belyse, hvilke sundhedsøkonomiske konsekvenser, forskellige tiltag indenfor den medicinske behandling har. Dette gøres bl.a. ved at vurdere omkostningseffektiviteten af forskellige medicinske behandlinger indenfor forskellige patientundergrupper. Dette kan være med til at sikre den bedste kvalitet i behandling, differentieret i forhold til patientkarakteristika. Anne Sig Vestergaard (cand.scient.med) Tlf.: Vejledere ved ph.d.-projektet er Lars Ehlers, Lars Hvilsted Rasmussen og Torben Bjerregaard Larsen 5

6 Til forside Ph.d. studerende Lars Oddershede fortæller om sit arbejde ved Universitetet i York Under mit ophold hos Centre of Health Economics, York University, arbejder jeg på et forskningsprojekt i samarbejde med lokale forskere. Projektet er en medicinsk teknologi vurdering af den medicinske behandling af HIV patienter. Den nuværende standardbehandling af HIV indebærer, at patienten skal i livslang behandling med tre forskellige medikamenter, der samarbejder om at hæmme virus i at multiplicere sig i kroppen. Herved kan den HIV relaterede morbiditet og mortalitet reduceres drastisk. Denne cocktail af tre medikamenter er dog omkostningstung og koster mellem og kroner om året. Med lidt over danske HIV patienter kan det danske sundhedsvæsens omkostninger til den medicinske behandling af HIV estimeres til millioner kroner per år. En nyere gruppe af HIV medikamenter, proteasehæmmere, kan muligvis holde virus nede. Herved kan behandlingen potentielt simplificeret til en monoterapi i stedet for en trefoldig terapi og derved dramatisk reducere omkostningerne ved behandlingen. Lars Oddershede I et britisk multicenter studie er 587 patienter blevet randomiseret til enten standard trefoldig terapi, eller monoterapi, og fulgt i gennemsnit 3,7 år. Studiets formål er at undersøge om monoterapien er lige så god som den trefoldige terapi. Under studiet er der hver 12. uge registreret brug af sundhedsydelser og øvrige medikamenter, samt udfyldt et spørgeskema (EQ-5D) omkring selvvurderet helbred. Herved kan effekten og omkostningerne ved de to behandlingsregimer opgøres og sammenlignes. Hvis det viser sig, at de to behandlingsregimer er lige effektive, vil der være store besparelser at hente på behandlingen af såvel britisk som danske HIV patienter. Hvorvidt behandlingerne er lige effektive, og hvor stor den potentielle besparelse er, vil vise sig i takt med, at forskningssamarbejdet mellem DCHI og York University skrider frem. Den 28. februar, 2014 præsenteres resultater fra det kliniske studie ved et møde på Friends House, London. Lars Oddershede deltager aktivt i arrangementet med oplæg. 6

7 Til forside Udgivelser siden september 2013 Artikler Asthma from the patient s perspective / Al-kalemji, Abir; Johannesen, Helle; Petersen, Karin Dam; Sherson, David; Baelum, Jesper / Journal of Asthma 2013, published online November 25, Cost Effectiveness of Treatments for Stroke Prevention in Atrial Fibrillation: Focus on the Novel Oral Anticoagulants / Kasmeridis, Charalampos; Apostolakis, Stavros; Ehlers, Lars; Rasmussen, Lars H.; Boriani, Guiseppe; Lip, Gregory Y.H. / PharmacoEconomics. 2013;31(11): Enhanced implementation of low back pain guidelines in general practice: study protocol of a cluster randomised controlled trial / Riis, Allan; Jensen, Cathrine Elgaard; Bro, Flemming; Maindal, Helle Terkildsen; Petersen, Karin Dam; Jensen, Martin Bach / Implementation Science 2013, 8:124. Estimation of utility values from visual analog scale measures of health in patients undergoing cardiac surgery / Oddershede, Lars; Andreasen, Jan Jesper; Ehlers, Lars / ClincoEconomics and Outcomes Research 2014: Health economic evaluation of single-lead atrial pacing vs. dual-chamber pacing in sick sinus syndrome / Oddershede, Lars; Riahi, Sam; Nielsen, Jens Cosedis; Hjortshøj, Søren; Andersen, Henning Rud; Ehlers, Lars / Europace Advance Access published January 22, 2014 Patientsikkerhedskultur kan facilitere høj klinisk kvalitet / Kristensen, Solveig; Bartels, Paul; Sabroe, Svend; Mainz, Jan / Ugeskrift for Læger Epub ahead of print September 2, Abstracts Catalogue of EQ-5D Scores for Chronic Conditions in Denmark / Hvidberg, Michael Falk; Petersen, Karin Dam; Ehler, Lars / Value in Health nov 1;16(7): A595. Cost-effectiveness of boceprevir add-on treatment of hepratitis C virus genotype 1 patients in Denmark / Ehlers, Lars / Value in Health nov 1;16(7): A354. Design of a Randomized Controlled Trial (RCT) Evaluating Outcome and Cost-effectiveness of a Local Case-Management Intervention of Patients Suffering from Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) / Sørensen, Sabrina Storgaard; Pedersen, Kjeld Møller; Ehlers, Lars / Value in Health nov 1;16(7):A576. Effect of nurse-led medication reviews an interventional study/soerensen, Lykkegaard Ann; Nielsen, Lars Peter; Poulsen, Birgitte Klindt; Lisby, Marianne; Mainz, Jan / Value in Health nov 1 16(7): A554. Is there a connection between telehomecare technology and health literacy? / Hæsum, Lise Korsbakke Emtekær; Ehlers, Lars; Hejlesen, Ole K. / Scandinavian Conference on Health Informatics 2013, 20 August 2013, Copenhagen, Denmark. Linköping University Electronic Press s (Linköping Electronic Conference Proceedings; Nr. 91). 7

8 Til forsiden Formidling af forskningsresultater Oplæg på Dansk Endokrinologisk Selskabs årsmøde, januar 2014 på Hotel Helnan Marselis Ph.d. studerende Louise Hansen holdt oplæg på Dansk Endokrinologisk Selskabs årsmøde. Der blev præsenteret foreløbige resultater fra et populationsbaseret kohorte studie, hvis formål var at undersøge sammenhængen mellem frakturer som forekom i 2001 og efterfølgende frakturer i en ti-årig periode. Studiet er udført i samarbejde med førende danske forskere i knogleskørhed fra Århus Universitetshospital, Hillerød Hospital, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Hvidovre Hospital samt Aalborg Universitetshospital. Oplæg omkring ph.d.-projekt og foreløbige resultater på University College Nordjylland, 9. december 2013 Ph.d.-studerende Ann Lykkegaard Sørensen deltog i Forsknings- og Udviklingsdag ved UCN. Ann præsenterede en interventionsundersøgelse omkring medicingennemgang hos psykiatriske patienter som indgår i hendes ph.d.-projekt. Studiet omhandler omfanget af uhensigtsmæssig medicinordination, samt effekten af kompetenceudvikling blandt sygeplejersker i forbindelse med anvendelse af nyt screeningsredskab. Deltagelse ved møde omkring atrieflimren hos Biotronik, 30. januar 2014 Ph.d.-studerende Lars Oddershede deltog den 30. januar 2014 ved et møde vedrørende atrieflimren. Arrangementet blev holdt på Hotel Copenhagen Island under værtskab af Biotronik, der producerer medicinsk teknologisk udstyr til brug ved hjertemonitorering. Ann Lykkegaard Sørensen Tlf.:

9 Til forsiden DCHI arrangementer Master Class i Region Nordjylland Den 31. januar 2014 deltog professor Lars Ehlers ved Region Nordjyllands Master Class i Sundhedsøkonomi. Her holdt han oplæg om prioritering og rationering indenfor det danske sundhedssystem og forklarede hvordan studenterprojekter i sundhedsøkonomi effektivt kan bruges i sundhedssystemet i Region Nordjylland. Master Class er primært henvendt til ledere i Sundhedsvæsenet, herunder Regionen. Der var 39 tilmeldte til arrangementet. Ved samme arrangement præsenteredes tre studenterprojekter fra foråret 2013 fra Aalborg Universitet som eksempler på, hvordan der er kommet interessante resultater ud af samarbejdet mellem Aalborg Universitet og aktører indenfor den nordjyske sundhedssektor. De præsenterede projekter var lavet af Line Blindbæk, Helene Møholt Hedensted samt Annette Willemoes Holst og Marie Gerstrøm. Making room for innovation/change: Between structure and anti-structure in the field of nursing - Oplæg ved ph.d.-studerende Berit Kamp Kragh, cand.oecon., fra Aarhus Universitet Ph.d.-studerende Berit Kamp Kragh fra Aarhus Universitet var den 29. januar inviteret til at holde oplæg omkring hendes ph.d.- projekt. Projektet omhandler innovation governance med empirisk afsæt i sygehussektoren med særligt fokus på sygeplejerskers kommunikationsformer og hvordan denne kan påvirkes af deres omgivelser. Efterfølgende var der diskussion på gruppen omkring indførelse af guidelines og vidensdeling indenfor sundhedssektoren i real-life. Vejledere for projektet er professor Poul Houmann Andersen fra Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet og Helle Alsted Søndergaard, lektor ved Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet. 9

10 Til forsiden Kommende aktiviteter Konference: Danskernes Sundhed; tal fra den nationale sundhedsprofil 2013 Den 5. marts 2014 afholder Sundhedsstyrelsen og de Danske Regioner i fællesskab en konference, hvor bl.a. Den Nationale Sundhedsprofil præsenteres. Her er Lars Ehlers inviteret som oplægsholder, hvor han skal tale om brug af sundhedsprofiler som planlægningsværktøj. Oplægget omhandler bl.a. brugen af QALY scores, der kan beregnes på baggrund af Sundhedsprofilen. Patientsikkerhedskonference 2014 Den april 2014 afholder Dansk Selskab for Patientsikkerhed deres årlige Patientsikkerhedskonference og workshops, hvor deltagere har mulighed for at uddybe deres viden om patientsikkerhedsbegrebet. Adjunkt Anne Vingaard Olesen og ph.d.-studerende Ann Lykkegaard Sørensen deltager i arrangementet. DCHI gentager sidste års succes som medsponsor for studenterkonferencen, som forløber samtidig med hovedkonferencen. Indhentning af ny viden I marts tager fire ph.d. studerende fra DCHI på kursus ved Universitetet i York for at øge deres kendskab til brug af regressionsanalyser indenfor sundhedsøkonomiske evalueringer. 10th World Congress Flere af DCHIs medarbejdere har indsendt abstracts til den årlige konference ved International Health Economics Association. Konferencen løber af staben i juli 2014 og årets emne er Health Economics in the Age of Longevity. Det forventes, at flere af DCHIs medarbejdere vil deltage. 10

11 Til forsiden DCHI medarrangør af konference om sundhedsøkonomi DCHI arrangerer i samarbejde med Biomed Community, Aalborg, en konference om sundhedsøkonomi med henblik på at give de tilmeldte virksomheder, offentlige institutioner, og viden- og uddannelsesinstitutioner større indsigt i tendenser og udfordringer inden for sundhedsøkonomi og inspiration til dokumentation af gevinster og omkostninger. Datoen for afholdelse af konferencen er sat til den 12. juni, For mere information vedrørende arrangementet, kontakt ph.d. studerende Flemming Witt Udsen. Flemming Witt Udsen Tlf Følg DCHI på LinkedIn Fremover er DCHI også at finde som en gruppe på LinkedIn. Så er du interesseret i kvalitetsudvikling og sundhedsøkonomi, så kan du også få jævnlige opdateringer om nyheder, jobmuligheder, faglige arrangementer og andre events. Derudover er du velkommen til at deltage i eller selv starte diskussioner og dialog med DCHIs faste stab af medarbejdere og ph.d. studerende. LinkedIn kan også være et tilbud om til at udbygge dit netværk og styrke din faglige profil. DCHIs LinkedIn gruppe kan findes her. 11

12 - Næste nyhedsbrev september 2014 DCHI er et tværfakultært og anvendelsesorienteret forskningscenter etableret i samarbejde mellem det samfundsfaglige og det sundhedsfaglige fakultet ved Aalborg Universitet samt Region Nordjylland. Centerets mission er gennem forskning, evalueringer, undersøgelser og studenterprojekter at frembringe ny viden og nye metoder til forbedringer i sundhedsvæsnet. 12

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 3 / April 2011. Potientelt eksporteventyr Tværfaglig klinisk studieenhed Projekt Kronikerdata

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 3 / April 2011. Potientelt eksporteventyr Tværfaglig klinisk studieenhed Projekt Kronikerdata TIDSSKRIFT FOR DANSK Sundhedsvæsen 87. årgang / Nr. 3 / April 2011 Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet Potientelt eksporteventyr Tværfaglig klinisk studieenhed Projekt Kronikerdata TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2011 Indhold Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 8

Læs mere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

Forsknings- og Innovationsberetning 2010

Forsknings- og Innovationsberetning 2010 Forsknings- og Innovationsberetning 2010 for Aalborg Sygehus - Aarhus Universitetshospital -med bidrag fra Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsog innovationsberetning 2010 AALBORG SYGEHUS - AARHUS

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 2 Marts 2014 Unikt samarbejdsprojekt i Randersklyngen Danskerne og sundheden i 2030 Patient empowerment nyt mantra Danish Health Care Journal 90. årgang

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed,

Læs mere

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere

ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012

ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 INDHOLD Forord... 3 1. ViFABs oprettelse... 4 1.1 Før ViFAB... 4 1.2 ViFAB bliver til... 4 2. Øge viden om og kendskabet til

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2)

Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2) Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering 2008 Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2) Medicinsk Teknologivurdering Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2014 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRET DER GIK... 3 ØKONOMI... 4 KLINISK HVERDAG... 5 FOKUSPUNKTER...

Læs mere

Effektvurdering af Akuttilbud Aalborg. en kommunal indsats

Effektvurdering af Akuttilbud Aalborg. en kommunal indsats Effektvurdering af Akuttilbud Aalborg en kommunal indsats Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Gruppe 14gr857 2. semester Afleveringsdato:

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2013

KURSER & KONFERENCER 2013 2013 KURSER & KONFERENCER Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom?

Læs mere

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport BØRN OG UNGES RYGGE - målet er forebyggelse SKYGGEN AF EN SYGDOM - med Modic mod nye svar AV, MIN ANKEL - når børn forstuver foden Fuld fart på forskningen

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Vision for sygeplejen. Forord og indledning

Vision for sygeplejen. Forord og indledning 1 Indholdsfortegnelse Vision for sygeplejen...2 Forord og indledning...2 Sygeplejeledelsen...3 Plejepersonale og samarbejdspartnere i klinisk sygepleje...3 Evidensbaseret praksis i praksis...4 Udviklingsarbejde/projektbeskrivelser...5

Læs mere

Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning

Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ARTIKEL Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings historie mundtlig og skriftlig formidling af sygeplejeforskning ved Margarethe Lorensen, formand for Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, Ph.D, professor

Læs mere

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 Forskningsberetning Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 1 Kære læser Vores forskningsenhed har nu eksisteret i 4 år, og vi har i det forgangne år haft den fornøjelse at kunne afslutte vores første

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 3 April 2013

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 3 April 2013 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 89. årgang Nr. 3 April 2013 Sygehusbyggerier et skridt videre Dansk og hollandsk lægevægt forskelle og ligheder Effektiv tværsektoriel ledelsesmodel Integreret hjemmetræning

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Kan akupunktur betale sig? Politisk interesse. Tema. Nyeste forskning. Læs sundhedsøkonomens vurdering

Kan akupunktur betale sig? Politisk interesse. Tema. Nyeste forskning. Læs sundhedsøkonomens vurdering DANSKE AKUPUNKTØRER Kan akupunktur betale sig? Læs sundhedsøkonomens vurdering side 8 Politisk interesse Flere partier ser nu velvilligt på offentligt tilskud til akupunktur side 5 Tema Stort tema om terapiforhindringer

Læs mere

Kliniske vejledninger i almen praksis

Kliniske vejledninger i almen praksis Kliniske vejledninger i almen praksis Kåre Jansbøl Ann Nielsen Marie Henriette Madsen Jessica Larsen Pia Kürstein Kjellberg RAPPORT 2012.03 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj INTRODUKTION TIL MINI-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til sygehusvæsenet 2005 4 Indtroduktion til Mini-MTV Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Introduktion til Mini-MTV et

Læs mere