Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2015"

Transkript

1 Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2015 November 2015 Slide 1

2 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Opsummering 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab til færgeruter og transporttid 6 Delmålgrupper og demografi Slide 2

3 1. Introduktion Slide 3

4 Baggrund Formål Denne undersøgelse har til formål at give input til den overordnede strategiske planlægning af markedsføringen af Bornholm i Sverige - herunder produkt- og destinationsudvikling. Undersøgelsen er gennemført i forlængelse af en tilsvarende positioneringsundersøgelse i Danmark og er planlagt til at skulle gennemføres på årlig basis; indeværende undersøgelse er den første i rækken på det svenske marked. Undersøgelsen fokuserer på en kortlægning af Bornholms positionering som destination for hovedferier og miniferier med henblik på at identificere relevante indsatsområder for markedsføringen. Nøglespørgsmål Undersøgelsen er tilrettelagt mhp. at besvare følgende nøglespørgsmål: Hvad er svenskernes kritiske beslutningsparametre ifm. valg af feriedestination? Og hvordan er beslutningsparametrene vægtet ift. hinanden? Hvordan er Bornholm og konkurrerende destinationer positioneret ift. de kritiske beslutningsparametre og ift. forskellige delmålgruppper/segmenter? Hvad er alternativerne til et besøg på Bornholm? Hvordan er konkurrencefladen til andre danske destinationer? Hvordan foregår beslutningsprocessen for valg af feriedestination? Hvad er de største barrierer for at besøge Bornholm? Hvilke potentialer er der for at tiltrække flere besøgende til Bornholm fremadrettet? Slide 4

5 Geografisk opland svenske marked 8 af den svenske befolkning er bosat i den sydlige halvdel af Sverige illustreret ved det gule område i kortet til højre. Den sydlige halvdel kan yderligere opdeles i et område bestående af de 6 sydligste län, et område Vest med Gøteborg som det store byområde og et område Øst med Stockholm samt länene omkring Stockholm. Denne tre-deling vil betyde en befolkningsandel på 2 fra område Syd, 2 fra område Vest og 3 fra område Øst. Færgens løbende måling af kundetilfredshed viser at 51% af de svenske besøgende til Bornholm kommer fra Skåne, Halland, Blekinge eller Kronobergs lån, 11% kommer fra Västra Götaland Län (Gøteborg) og de resterende 3 kommer fra andre dele af Sverige primært Stockholm. Undersøgelsen designes således, at svarpersonerne rekrutteres fra den sydlige halvdel af Sverige illustreret ved de gule områder (Län) i kortet til højre. Derudover fokuseres der på at nedbryde resultaterne i tre markedsområder Syd, Øst og Vest Vest (Gøteborg) Sydsverige Øst (Stockholm) Slide 5

6 Metode Undersøgelsesmetode Data til denne undersøgelse er indsamlet i form af internetbaserede spørgeskemainterview. Inzights har varetaget dataindsamlingen. Til dataindsamlingen har Inzights benyttet Userneeds forbrugerpanel i Sverige. Målgruppe Undersøgelsen er gennemført blandt personer i alderen år repræsentativt fordelt på køn, alder og geografi i forhold til den svenske befolkning i de relevante geografiske områder. Målgruppen er yderligere afgrænset til kun at omfatte personer, som ikke afviser Danmark som feriedestination. Stikprøve og kvoter Der er gennemført i alt interview i målgruppen. Målgruppen udgør et fænomen på 98% af den svenske befolkning svarende til at er screenet fra, fordi de afviser Danmark som feriedestination. Dataindsamlingsperiode Data er indsamlet i perioden Vejning Data er vejet, således at bruttostikprøven (før screening) er repræsentativt fordelt på køn, alder og geografi i forhold til den svenske befolkning i de tre markedsområder. Delmålgrupper Pga. infrastrukturen i Sverige samt Bornholms geografiske placering syntes opdelingen i de tre markedsområder naturlig. Vi har derfor også lagt et snit igennem datamaterialet med henblik på at undersøge forskelle imellem disse tre geografiske delmålgrupper om der er er en særlig adfærd eller særlige holdninger, som bør have betydning for Destination Bornholms markedsføringsaktiviteter: De tre geografiske målgrupper: Område Syd: Bopæl i Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg, Kalmar eller Jönkøping Län. Område Vest: Bopæl i Västra Götaland, Värmland eller Örebro Län. Område Vest : Bopæl i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Västmanland eller Östergötland. Slide 6

7 2. Opsummering Slide 7

8 Opsummering I alle tre markedsområder udtrykker svenskerne en ganske høj interesse for at besøge Danmark. Totalt set udtrykker 43%, at de helt sikkert kunne forestille sig et ferieophold i Danmark. Andelen er naturligt højest (4) blandt de der tidligere har besøgt Danmark. Til sammenligning er andelen totalt set når der måles i det nordlige Tyskland. Svenskerne har yderligere et højt kendskab til Bornholm som feriedestination faktisk er det kun København, der opnår et højere awareness niveau, blandt de danske destinationer som der er målt på. Men når der spørges til hvilke områder i Danmark, som svenskerne enten har besøgt eller kunne tænke sig at besøge i fremtiden, falder Bornholm længere ned i feltet blandt de danske destinationer. 29% angiver, at de tidligere har besøgt Bornholm og 3 udtrykker ønske om at besøge Bornholm i fremtiden sammen med de øvrige ø- destinationer i undersøgelsen, Samsø, Fanø og Læsø, er dette imidlertid de eneste destinationer, hvor andelen der udtrykker ønske om besøg i fremtiden er større end andelen, der har besøgt. Sammenlagt vidner alt dette om et vist uudnyttet potentiale for flere svenske besøgende til Bornholm. Også for svenskerne er overnatningsmulighederne det væsentligste kriterie, når der skal vælges ferieområde i Danmark. Men i modsætning til både danskere og tyskere er restaurant og spisemulighederne det næst væsentligste valgkriterie. For tyskerne er det derimod muligheden for at slappe af og for danskerne er det mulighederne for at bruge naturen aktivt der er det næst væsentligste valgkriterie. Naturen og muligheden for at benytte denne aktivt er det valgkriterie som svenskerne tydeligst forbinder med Bornholm, men i modsætning til danske besøgende er det som nævnt snarere madoplevelser som svenskerne efterspørger. Måske fordi Sverige er rig på flot natur og aktivitetsmuligheder i naturen, efterspørger svenskerne at deres rejser til udlandet har et andet indhold. Samtidig syntes der plads til forbedring af kendskabet til den direkte færgeforbindelse til Bornholm fra Ystad kun 28% kender meget (), eller noget (18%) til ruten. Samtidig har ca. 1/3 af de der kender ruten, den opfattelse at overfartstiden er 3-4 timer (reelt er den kun 1 time og 20 minutter). Et oplagt mål fremadrettet kunne derfor være at fokusere kommunikationsindsatsen på de mange initiativer, aktiviteter og muligheder der er for madoplevelser på Bornholm i kombination med den lette tilgængelighed med hurtigfærge. Slide 8

9 3. Danmark som feriedestination Slide 9

10 Kendskab til ferieområder i DK Hvilke af disse ferieområder i Danmark kender du eller har hørt om? (Total) København 90% Bornholm 69% Nordjylland/Vesterhavet 67% Sjælland eksklusiv København 51% Fyn og det Sydfynske Øhav (Langeland, Ærø mv.) Lolland/Falster/Møn 31% 38% I Sverige er awareness niveauet for Bornholm kun overgået af København der topper listen. Læsø 1 Samsø 13% Fanø/Rømø Kender ingen af ovenstående områder 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slide 10

11 Kendskab til ferieområder i DK Hvilke af disse ferieområder i Danmark kender du eller har hørt om? Awareness niveauet for Bornholm er naturligt højere i Sydsverige, men ligger ligeledes højt i de 2 andre områder. Vest (Stockholm) Øst (Gøteborg) Sydsverige København 90% 88% 91% Bornholm Nordjylland/Vesterhavet 64% 7 67% Sjælland eksklusiv København 48% 48% 59% Fyn og det Sydfynske Øhav (Langeland, Ærø mv.) 33% 38% 4 Lolland/Falster/Møn 2 28% 4 Læsø 7% 31% 1 Samsø 8% 14% 18% Fanø/Rømø 8% 9% 14% Kender ingen af ovenstående områder 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Slide 11

12 Tidligere besøg af ferieområder i Danmark Hvilke af disse ferieområder i Danmark har du besøgt? (Total) Blandt den andel af den svenske, der har besøgt Danmark, er Danmark i gennemsnit blevet besøgt 1,17 gange i løbet af en 5 års periode. København 90% Nordjylland/Vesterhavet 61% Sjælland eksklusiv København 48% Bornholm 29% Fyn og det Sydfynske Øhav (Langeland, Ærø mv.) 28% Lolland/Falster/Møn Fanø/Rømø 8% 2 Besøgsandelsmæssigt er Bornholm på niveau med det Sydfynske øhav og Lolland/Falster Læsø Samsø 1% Ved ikke/husker ikke 1% 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Base: Total: Personer, som har været på ferie i Danmark (840) Slide 12

13 Tidligere besøg af ferieområder i Danmark Hvilke af disse ferieområder i Danmark har du besøgt? Vest (Stockholm) Øst (Gøteborg) Sydsverige København 91% 8 9 Nordjylland/Vesterhavet 54% 7 60% Sjælland eksklusiv København 41% 48% 59% Bornholm 23% 2 4 Fyn og det Sydfynske Øhav (Langeland, Ærø mv.) 20% 28% 41% Lolland/Falster/Møn 1 17% 3 Fanø/Rømø 7% 7% Læsø Samsø 1% Vest - gennemsnitlige besøgsfrekvens til Danmark indenfor de seneste 5 år: 0,82. 1% 13% Øst - gennemsnitlige besøgsfrekvens til Danmark indenfor de seneste 5 år: 1,15. 4% 1% Syd - gennemsnitlige besøgsfrekvens til Danmark indenfor de seneste 5 år: 1,68. Ved ikke/husker ikke 1% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Base: Total: Personer, som har været på ferie i Danmark (840) Slide 13

14 Ønske om at holde ferie i Danmark Kan du forestille dig at holde ferie i Danmark (igen)? (Split på geografi) Total 43% 27% Vest (Stockholm) 41% 29% Øst (Gøteborg) 47% 28% 2 Sydsverige 43% 31% 2 0% 2 50% 7 100% Helt sikkert Højst sandsynligt Måske Slide 14

15 Ønske om at holde ferie i Danmark Kan du forestille dig at holde ferie i Danmark (igen)? (Split på om der tidligere har været afholdt ferie) Andelen som svarer, at de helt sikkert kunne forestille sig at holde ferie i Danmark, er naturligt højere, blandt de der har besøgt Danmark tidligere men der er omvendt en relativt stor gruppe, som endnu ikke har fået indfriet deres ønske om en ferie i Danmark. Måske Højst sandsynligt Helt sikkert % 27% 28% 4 4 0% 1 20% % 4 50% Har aldrig besøgt Danmark Har tidligere besøgt Danmark Base: Total: Personer, som har været på ferie i Danmark (840), Personer, som aldrig har været på ferie i Danmark (160) (Total 1000, der ikke afviser at holde ferie i Danmark, udgør 98%) Slide 15

16 Områder af interesse Hvilke områder i Danmark er det mest sandsynligt, at du vil være interesseret i at besøge? (Total) København 6 Nordjylland/Vesterhavet 4 Bornholm 3 Sjælland eksklusiv København Lolland/Falster/Møn Fyn og det Sydfynske Øhav (Langeland, Ærø mv.) Fanø/Rømø Læsø 14% 14% Bornholm er den destination med den største positive forskel imellem andelen, der udtrykker ønske om besøg (3) og andelen der har besøgt (29%). For de mindre ø-destinationer, Fanø, Læsø og Samsø er der også positive forskelle, men for alle øvrige destinationer er der relativt store negative forskelle. Samsø Ved ikke 0% 20% 40% 50% 60% 70% Slide 16

17 Områder af interesse Hvilke områder i Danmark er det mest sandsynligt, at du vil være interesseret i at besøge? (Total) Interessen for at besøge Bornholm er på samme niveau i alle tre områder Vest (Stockholm) Øst (Gøteborg) Sydsverige København 6 60% 58% Nordjylland/Vesterhavet 44% 5 40% Bornholm 31% 34% Sjælland eksklusiv København 27% 27% 3 Lolland/Falster/Møn 1 8% 2 Fyn og det Sydfynske Øhav (Langeland, Ærø mv.) Fanø/Rømø 9% 7% 13% Læsø 11% Samsø 4% 7% Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% Slide 17

18 Overnatningsform Hvilke former for indkvartering er det mest sandsynligt, at du vil benytte? (Total) Hotel/kro 74% Bed & breakfast 3 Pension/vandrehjem 31% Sommerhus 2 Ferielejlighed 18% Campingplads 1 Privat indkvartering Anden indkvartering 3% Ved ikke 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slide 18

19 Overnatningsform Hvilke former for indkvartering er det mest sandsynligt, at du vil benytte? (Total) Vest (Stockholm) Øst (Gøteborg) Sydsverige Hotel/kro 78% 67% 74% Bed & breakfast 33% 34% Pension/vandrehjem 33% 34% 2 Sommerhus 24% 2 Ferielejlighed 1 23% 18% Campingplads 14% 19% 13% Privat indkvartering 8% Anden indkvartering 4% 3% Ved ikke 1% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Slide 19

20 Tidshorisont for planlægning af ferie Hvor lang tid i forvejen vil du typisk begynde at planlægge og booke din ferie? (Total) Lige op til 8% 2-4 uger i forvejen måneder i forvejen 29% 3-4 måneder i forvejen 5-6 måneder i forvejen 11% 7-12 måneder i forvejen mere end 1 år i forvejen 0% Ved ikke 3% 0% 1 20% % Slide 20

21 Tidshorisont for planlægning af ferie Hvor lang tid i forvejen vil du typisk begynde at planlægge og booke din ferie? Vest (Stockholm) Øst (Gøteborg) Sydsverige Lige op til 11% 2-4 uger i forvejen 13% 14% 1-2 måneder i forvejen 29% 29% 3-4 måneder i forvejen 3 28% 27% 5-6 måneder i forvejen 11% 13% 7-12 måneder i forvejen 3% mere end 1 år i forvejen 1% 0% 0% Ved ikke 3% 4% 0% 20% 40% 0% 20% 40% 0% 20% 40% Slide 21

22 Valgkriterier ift. valg af ferieområde i Danmark Hvor stor betydning har hvert af følgende forhold for dig, når du gør dig overvejelser om, hvilket område i Danmark du vil besøge? (Total) Også for svenskerne er overnatningsmulighederne det væsentligste kriterie, når der skal vælges ferieområde i Danmark. Men i modsætning til både danskere og tyskere er restaurant og spisemulighederne det næst væsentligste valgkriterie. For tyskerne er det muligheden for at slappe af og for danskerne er det mulighederne for at bruge naturen aktivt der er det næst væsentligste valgkriterie. Overnatningsmulighederne Restaurant- og spisemulighederne De samlede udgifter for ferien Seværdighederne Mulighederne for at slappe af og ikke lave noget Udvalget af aktiviteter/oplevelser Mulighederne for strand- og badeliv Mulighederne for at bruge naturen i området aktivt Positiv omtale fra venner/familie Transporttiden forbundet med rejsen Shopping-mulighederne Særlige begivenheder Kender området fra tidligere Mulighederne for at cykle i området 17% 54% 14% 21% 13% 9% 13% 47% 34% 41% 43% 38% 9% 7% 8% 3 33% 31% 2 19% 34% 4% 1 3 3% 13% 14% 31% 27% 34% 39% 4 31% 33% 33% 33% 21% 1% 1% 33% 7% 3% 33% 9% 28% 13% 3 9% 19% 8% 19% 14% 18% 9% 9% 3% 17% 3% 2 0% 2 50% 7 100% Afgørende betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Slet ingen betydning Ved ikke Slide 22

23 Valgkriterier ift. valg af ferieområde i Danmark Hvor stor betydning har hvert af følgende forhold for dig, når du gør dig overvejelser om, hvilket område i Danmark du vil besøge? (Gennemsnit) Vest (Stockholm) Øst (Gøteborg) Sydsverige Overnatningsmulighederne 3,8 3,8 3,8 Restaurant- og spisemulighederne 3,7 3,6 3,6 De samlede udgifter for ferien 3,6 3,8 3,6 Seværdighederne 3,5 3,6 3,6 Udvalget af aktiviteter/oplevelser 3,5 3,5 3,5 Mulighederne for at slappe af og ikke lave noget 3,3 3,5 3,5 Positiv omtale fra venner/familie 3,3 3,1 3,2 Mulighederne for at bruge naturen i området aktivt 3,1 3,1 3,4 Mulighederne for strand- og badeliv 3,2 3,3 3,0 Transporttiden forbundet med rejsen 3,1 3,1 3,1 Shopping-mulighederne 2,8 2,8 2,8 Særlige begivenheder 2,7 2,6 2,7 Kender området fra tidligere 2,5 2,4 2,6 Mulighederne for at cykle i området 2,4 2,4 2, Slide 23

24 Interesse for begivenheder/oplevelser ved ferie i DK Hvor interessante er nedenstående typer af begivenheder og oplevelser for dig, når du gør dig overvejelser om en ferie i Danmark? (Total) Når det kommer til aktiviteter og oplevelser ifm. ferien i Danmark står madoplevelser således også naturligt øverst på listen for svenskerne. Madoplevelser 11% 40% 34% 3% 1% Naturoplevelser 28% 40% 20% 1% Shoppingoplevelser 4% 23% 3 2 9% 1% Outdooraktiviteter 14% 28% 34% 19% Koncerter 3% 1 27% 39% 18% 1% Kulturbegivenheder 11% 28% 40% 18% 1% Musikfestivaler 23% 41% 23% 1% Sportsbegivenheder 7% % Tema-ophold 1% 3% 18% 39% 37% 0% 2 50% 7 100% Særdeles interessant Meget interessant Noget interessant Mindre interessant Slet ikke interessant Ved ikke Slide 24

25 Interesse for begivenheder/oplevelser ved ferie i DK Hvor interessante er nedenstående typer af begivenheder og oplevelser for dig, når du gør dig overvejelser om en ferie i Danmark? (Total) Interessen for madoplevelser er gældende i alle tre markedsområder. Vest (Stockholm) Øst (Gøteborg) Sydsverige Madoplevelser 3,5 3,5 3,4 Naturoplevelser 3,0 3,0 3,1 Shoppingoplevelser 2,9 2,9 2,9 Outdooraktiviteter 2,5 2,5 2,4 Koncerter 2,4 2,4 2,4 Kulturbegivenheder 2,4 2,4 2,4 Musikfestivaler 2,3 2,3 2,3 Sportsbegivenheder 2,0 2,0 1,9 Tema-ophold 1,9 1,9 2, Slide 25

26 4. Zoom på Bornholm som feriedestination Slide 26

27 Kendskab til Bornholm Hvad er dit kendskab til øen Bornholm i Østersøen? (Total) Kender meget til 7% Kender noget til 3 Kender lidt til 49% Kender slet ikke/har ikke hørt om 9% 0% 20% 40% 50% 60% Slide 27

28 Kendskab til Bornholm Hvad er dit kendskab til øen Bornholm i Østersøen? (Total) Kendskabet til Bornholm er højt i alle tre markedsområder, men naturligt højest i Sydsverige. Vest (Stockholm) Øst (Gøteborg) Sydsverige Kender meget til 7% Kender noget til 3 44% Kender lidt til 5 51% 41% Kender slet ikke/har ikke hørt om 0% 20% 40% 60% 0% 20% 40% 60% 0% 20% 40% 60% Slide 28

29 Associationer til Bornholm Hvad forbinder du umiddelbart med Bornholm. Hvad er det første som du kommer til at tænke på (åbent spørgsmål)? Strand / Badning / Ferie 2 Udendørs aktivitet / sport 20% Natur / hav / vejr 1 Østersøen / Ø 11% Behagelig / rekrativ / miljø 9% Historie / Seværdigheder / Kunst Fiskeri / Fisk Mad og drikke Færge / Cruise Tænker på spec byer og øer 4% 3% 3% 3% 8% 20% af svenskerne nævner uhjulpet udendørs eller sportsaktivitet som det de umiddelbart forbinder med Bornholm, hvorimod kun 3% associerer Bornholm med madoplevelser (mad og drikke). Danmark Afsondret Kendskab fra Familie / Venner / Kolleger 1% 1% Andet Ved ikke / Intet 17% 0% 1 20% 2 Base: Kender Bornholm (928) Slide 29

30 Associationer til Bornholm Hvad forbinder du umiddelbart med Bornholm. Hvad er det første som du kommer til at tænke på (åbent spørgsmål)? Vest (Stockholm) Øst (Gøteborg) Sydsverige Strand / Badning / Ferie 20% 2 23% Udendørs aktivitet / sport 17% 17% 28% Natur / hav / vejr 14% 1 17% Østersøen / Ø 11% 1 Behagelig / rekrativ / miljø 9% 9% 9% Historie / Seværdigheder / Kunst 7% 9% Fiskeri / Fisk 1% 1 Mad og drikke 3% Færge / Cruise 3% Tænker på spec byer og øer 3% 0% Danmark 3% 0% Afsondret 1% 0% Kendskab fra Familie / Venner / Kolleger 0% 3% 0% Andet Ved ikke / Intet 19% 20% 11% 0% 1 20% 2 0% 20% 0% 20% Base: Kender Bornholm (928) Slide 30

31 Vurdering af Bornholm som rejsemål Hvor relevant vil du vurdere Bornholm som rejsemål for en ferie til Danmark? (Total) Meget relevant 1 Ret relevant 28% 43% af befolkningen i markedsområdet i Sverige anser Bornholm, som meget relevant (1) eller ret relevant (28%) som rejsemål for en ferie til Danmark. Måske relevant De som har angivet, at de slet ikke har noget kendskab til Bornholm er blevet præsenteret for Bornholm vha. nedenstående tekst: Mindre relevant Slet ikke relevant 17% Ha en skön semester på Bornholm! Som turist kan du bland annat uppleva Bornholms historia, sevärdheter och kulturevenemang. Besök även Bornholms rökerier, restauranger och kaféer som bland annat bjuder på bornholmska specialiteter och gourmetmat. Njut även av den bornholmska naturen med vita sandstränder, branta klippor och grönskande skogar. Ved ikke 4% 0% 20% 40% Slide 31

32 Vurdering af Bornholm som rejsemål Hvor relevant vil du vurdere Bornholm som rejsemål for en ferie til Danmark? (Total) Bornholms relevans som rejsemål vurderes højest i Syd og Vest. Vest (Stockholm) Øst (Gøteborg) Sydsverige Meget relevant 1 13% 1 Ret relevant 27% 2 31% Måske relevant 3 27% Mindre relevant 18% 14% 17% Slet ikke relevant Ved ikke 4% 7% 3% 0% 20% 40% 0% 20% 40% 0% 20% 40% Slide 32

33 Bornholm som feriemål i efterårsferien I oktober er der efterårsferie i Sverige. Hvor relevant vil du vurdere Bornholm som rejsemål for en oktober ferie? Ift. efterårsferien vurderes Bornholms relevans som rejsemål noget lavere i alle tre markedsområder. Total 50% Vest (Stockholm) 8% 27% 53% 7% Øst (Gøteborg) 11% 48% Sydsverige 11% 33% 47% 3% 0% 2 50% 7 100% Meget relevant Ret relevant Måske relevant Mindre relevant Slet ikke relevant Ved ikke Slide 33

34 Forventninger til Bornholm som rejsemål I hvilken grad tror du, at Bornholm lever op til dine forventninger til et rejsemål i Danmark i forhold til hvert af nedenstående forhold? (Total) De vigtigste valgkriterier for valget af feriedestination i Danmark: Overnatningsmulighederne og restaurant- og spisemulighederne ligger ikke tilsvarende i toppen når Bornholm evalueres som feriedestination. Et oplagt indsatsområde vil derfor være at fokusere markedsføringen på de mange initiativer, aktiviteter og muligheder der er for madoplevelser på Bornholm. Mulighederne for at bruge naturen i området aktivt 2 44% 1 3% Mulighederne for at slappe af og lave ingenting 2 40% 23% 3% 1% 11% Mulighederne for at cykle i området 29% 28% 18% 14% Seværdighederne 1 37% 4% 1 Mulighederne for strand- og badeliv 21% 27% 2 9% 4% 13% Restaurant- og spisemulighederne 3 4% 1% 19% Overnatningsmulighederne 8% 37% 4% 1% 21% Positiv omtale fra venner/familie 8% 27% 29% 11% 19% Udvalget af aktiviteter/oplevelser 7% 27% 3 19% De samlede udgifter for ferien 8% 2 39% 19% Transporttiden forbundet med rejsen 7% 21% 37% 14% 4% 19% Kender området fra tidligere 7% 14% 23% 21% 20% 1 Shopping-mulighederne 3% 11% 3 28% 20% Særlige begivenheder/events % 2 50% 7 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lille grad Slet ikke Ved ikke Slide 34

35 Forventninger til Bornholm som rejsemål I hvilken grad tror du, at Bornholm lever op til dine forventninger til et rejsemål i Danmark i forhold til hvert af nedenstående forhold? Vest (Stockholm) (Gennemsnit) Øst (Gøteborg) Sydsverige Mulighederne for at bruge naturen i området aktivt Mulighederne for at slappe af og lave ingenting 4,0 3,8 4,1 3,9 4,0 3,9 Mulighederne for at cykle i området 3,8 3,9 3,9 Mulighederne for strand- og badeliv 3,7 3,7 3,7 Seværdighederne 3,6 3,7 3,7 Overnatningsmulighederne 3,6 3,5 3,7 Restaurant- og spisemulighederne 3,6 3,5 3,7 Udvalget af aktiviteter/oplevelser 3,3 3,4 3,4 De samlede udgifter for ferien 3,3 3,4 3,3 Positiv omtale fra venner/familie 3,3 3,3 3,4 Transporttiden forbundet med rejsen 3,1 3,1 3,3 Shopping-mulighederne 2,7 2,7 2,7 Særlige begivenheder/events 2,7 2,7 2,7 Kender området fra tidligere 2,4 2,4 3, Slide 35

36 5. Kendskab til færgeruter Slide 36

37 Kendskab til færgeruter mellem Tyskland, Danmark og Sverige Hvor godt vil du sige, at du kender til nedenstående færgeruter mellem Tyskland, Danmark og Sverige? (Total) Kendskabet til Ystad Rønne er næstlavest blandt de færgeruter som der er målt på - noget i kontrast til det relativt høje kendskabsniveau til Bornholm som feriedestination. Helsingborg Helsingör 61% 19% 14% Göteborg Frederikshamn 3 23% 2 17% Trelleborg Rostock/Travemünde 24% 31% 1 Trelleborg Sassnitz 20% 2 27% 28% Varberg Grenå 17% 2 27% 3 Ystad Rønne 18% 3 40% Karlskrona Gdynia 8% 13% 31% 48% 0% 2 50% 7 100% Kender meget til Kender noget til Kender lidt til Kender slet ikke/har ikke hørt om Slide 37

38 Kendskab til færgeruter mellem Tyskland, Danmark og Sverige Hvor godt vil du sige, at du kender til nedenstående færgeruter mellem Tyskland, Danmark og Sverige? (Total) Vest (Stockholm) Øst (Gøteborg) Sydsverige Helsingborg Helsingör 50% 20% 20% 9% 61% 21% 14% 77% 1 Göteborg Frederikshamn % % % Trelleborg Rostock/Travemünde 20% 29% 21% 17% 29% 37% 1 34% 34% 2 Trelleborg Sassnitz 1 23% % % 2 14% Varberg Grenå 11% 21% 23% 4 24% 31% 23% 21% 17% % Ystad Rønne 7% % % 18% 27% 2 Karlskrona Gdynia 4% 1 27% 58% 8% 13% 49% 14% 1 37% 33% 0% 2 50% 7 100% 0% 2 50% 7 100% 0% 2 50% 7 100% Slide 38

39 Kendskab til overfartstid på Ystad-Rønne ruten Med det kendskab du har til Ystad-Rønne ruten, hvad tror du overfartstiden er? (Total) Under 1 time 11% Blandt de der kender til Ystad Rønne ruten er det kvalificerede kendskab til overfartstiden relativ højt ca. 1/3 tror dog at overfartstiden er 3-4 timer (Reelt er den kun 1 time og 20 minutter). 1-2 timer 51% 3-4 timer 31% 5-6 timer 7-8 timer 0% Mere end 8 timer 0% Ved ikke 0% 20% 40% 50% 60% Base: Total: Personer med kendskab til færgeruten (562) Slide 39

40 Kendskab til overfartstid på Ystad-Rønne ruten Med det kendskab du har til Ystad-Rønne ruten, hvad tror du overfartstiden er? (Total) Vest (Stockholm) Øst (Gøteborg) Sydsverige Under 1 time 7% 13% 13% 1-2 timer 49% 48% 54% 3-4 timer timer 3% 1% 7-8 timer 0% 1% 0% Mere end 8 timer 0% 0% 0% Ved ikke 4% 0% 20% 40% 60% 0% 20% 40% 60% 0% 20% 40% 60% Base: Total: Personer med kendskab til færgeruten (562) Slide 40

41 Kendskab til køretid fra bopæl til Ystad Hvis du tænker på afstanden mellem din bopæl og Ystad hvor mange timers kørsel vil du vurdere, der er fra din Bopæl til Ystad? (Gennemsnitligt antal timer) Total 5,11 Vest (Stockholm) Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Västmanlands län Östergötlands län 5,56 6,99 7,29 7,73 8,62 Øst (Gøteborg) Värmlands län Västra Götalands län Örebro län 4,42 6,26 7,56 Blekinge län 2,49 Sydsverige Hallands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län 3,16 3,35 3,72 4,33 Skåne län 1, Slide 41

42 6. Demografi og delmålgrupper Slide 42

43 Geografisk fordeling af interviewpersoner I hvilket län bor du? 100% Vest (Stockholm) Øst (Gøteborg) Sydsverige 90% 80% 77% 70% 60% 50% 40% 60% 51% 20% 8% 1 14% 11% 1 4% 1 13% 8% 9% 0% Slide 43

44 Køn og aldersfordeling Er du mand eller kvinde? Hvad er din alder? Kvinde 50% Mand 50% % % 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slide 44

45 Årlig husstandsindkomst Hvad er den årlige indkomst før skat i din husstand? Under kr 9% kr 18% kr kr. 17% kr kr. 8% kr. Över kr. Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 1 0% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slide 45

46 Årlig husstandsindkomst per korridor Total 39% 51% Vest (Stockholm) 8% 3 57% Øst (Gøteborg) 14% 47% 39% Sydsverige 9% 39% 5 0% 2 50% 7 100% Lav indkomst Mellem indkomst Høj indkomst Lav indkomst: Under SEK, Mellem indkomst: SEK, Høj indkomst: SEK og over Base: Total: Alle som har oplyst indkomst (852) Slide 46

47 Personer i husstanden Hvem bor i din husstand foruden dig? 100% 90% 80% 7 70% 60% 50% 40% 27% 20% 19% 19% 0% Min ægtefælle/samlever Barn/børn i alderen 0-10 år Barn/børn i alderen Jeg bor alene Slide 47

48 Feriesegment Hvem er det mest sandsynligt, at du vil tilbringe en ferie i Danmark sammen med? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 43% 40% 20% 24% 3 0% Familiesegment Gruppesegment Parsegment Slide 48

49 Andel som har været på ferie i Danmark Har du nogensinde være på ferie i Danmark? Total Split på indkomstgrupper 100% 90% 80% 8 100% 90% 80% % Andelen der har besøgt Danmark er højere i højindkomstgruppen 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 23% 20% 0% 13% Ja Nej Husker ikke 20% 0% 14% 9% 1% Ja Nej Husker ikke Lav indkomst Mellem indkomst Høj indkomst Lav indkomst: Under SEK Mellem indkomst: SEK Høj indkomst: SEK og over Slide 49

Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2016 November 2016

Positioneringsundersøgelse Svensk marked 2016 November 2016 Positioneringsundersøgelse Svensk marked November Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Opsummering 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab til færgeruter og transporttid

Læs mere

Positioneringsundersøgelse Tysk marked 2015

Positioneringsundersøgelse Tysk marked 2015 Positioneringsundersøgelse Tysk marked November Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Opsummering 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab til færgeruter og transporttid

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Tyskland Oktober/november 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Konklusion 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november 2014. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november 2014. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse; Danmark Oktober/november Slide 1 Indhold 1. Introduktion Baggrund Metode 2. Konklusion 3. Danskernes ferieforbrug 4. Valg af destination 5. Bornholm og

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse September 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Konklusion 3 Miniferie Karakteristik af danske miniferier Danske miniferiedestinationer Valg

Læs mere

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse Danmark og Tyskland Konklusionsrapport November 2013. Slide 1

Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse Danmark og Tyskland Konklusionsrapport November 2013. Slide 1 Destination Bornholm Positioneringsundersøgelse Danmark og Tyskland Konklusionsrapport November 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Geografisk opland Metode 2 Konklusioner Danmark Tyskland Slide

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q December Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q December Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q4 2016 December 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q4 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Positioneringsundersøgelse Tysk marked 2016 November 2016

Positioneringsundersøgelse Tysk marked 2016 November 2016 Positioneringsundersøgelse Tysk marked November Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Opsummering 3 Danmark som feriedestination 4 Zoom på Bornholm 5 Kendskab til færgeruter og transporttid

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q2 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q September Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q September Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q3 2016 September 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q3 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking April 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking April 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015 Slide 1 Baggrund og metode Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om at

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af maj-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015 Slide 1 Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2015 indgået et samarbejde om at evaluere effekten

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Maj 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Maj 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Born Fondo 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking August 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af august-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1)

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) teambornholm.dk/strik Wonderfestiwall.dk bornholmgolfopen.dk Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2014 Sol over Gudhjem Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-event 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking juni 2016

Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Folkemoede-bornholm.dk Søren Svendsen Destination Bornholm Event tracking juni 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet 4 Profil af rejsende til Bornholm

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juni-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

Danske Torpare medlemsanalyse 2015

Danske Torpare medlemsanalyse 2015 Danske Torpare medlemsanalyse 2015 1) * Angiv hvor du har din hjemadresse. Danmark Sverige Andet land Husstandsstørrelse (antal personer registreret på adressen) 2) * Voksne 3) Børn (0-17) 4) * Postnummer

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - OKTOBER 2008 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 1 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Videncenter for Kystturisme og Færgen

Videncenter for Kystturisme og Færgen Videncenter for Kystturisme og Færgen Eventtracking Fanø Juni-Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Fanø-events 4 Profil af rejsende til Fanø Slide

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Oktober 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af oktober-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide

Læs mere

Rejsetider og tilgængelighed i Øresundsregionen Data og resultater indbygget i en tilgængelighedsmodel

Rejsetider og tilgængelighed i Øresundsregionen Data og resultater indbygget i en tilgængelighedsmodel Rejsetider og tilgængelighed i Øresundsregionen Data og resultater indbygget i en tilgængelighedsmodel Jakob Høj, Tetraplan A/S Projektets formål Opdrag for Region Skåne Udarbejde et aktuelt tilgængelighedsatlas

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2016

Destination Bornholm Event tracking Juli 2016 Allingejazz.dk Vang Pier Beach Party Bornholms Gadeteater Festival Destination Bornholm Event tracking Juli 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det franske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017

Det franske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 Det franske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 1 Det franske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse i 2017 Udgivet af VisitDenmark Oktober

Læs mere

Dansk image- og potentialeanalyse 2017 Marked Danmark

Dansk image- og potentialeanalyse 2017 Marked Danmark Dansk image- og potentialeanalyse 2017 Marked Danmark Indledning Rapporten viser resultaterne fra en Image- og potentialeanalyse foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune Slesvig/Holsten. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune Slesvig/Holsten. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726 Sønderborg Kommune Slesvig/Holsten Hvad er en kommunal omdømmeanalyse? Et strategisk værktøj til kommunal branding Kommunal udvikling som en styret proces består grundlæggende i at politiske beslutningstagere

Læs mere

International image- og potentialeanalyse Marked Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien

International image- og potentialeanalyse Marked Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien International image- og potentialeanalyse 2017 Marked Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien International image- og potentialeanalyse 2017 Marked Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien

Læs mere

Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark

Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark Introduktion Denne rapport indeholder resultaterne fra en Image- og potentialeanalyse, foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening på Bøjden-Fynshav ruten Analyserapport Baggrund Om undersøgelsen Brugsstruktur Evaluering Betydning af ny motorvejsstrækning Slide

Læs mere

Der er lidt længere til apotek i Sverige og dobbelt så langt til apotek i Norge som i Danmark

Der er lidt længere til apotek i Sverige og dobbelt så langt til apotek i Norge som i Danmark Danmarks Apotekerforening Analyse 29. august 2011 Der er lidt længere til apotek i Sverige og dobbelt så langt til apotek i Norge som i Danmark af Pernille Langgaard-Lauridsen En analyse som GEOMATIC har

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Det italienske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017

Det italienske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 Det italienske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 Det italienske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse i og 2017 Udgivet af VisitDenmark

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET Side 8 TURISTERNES

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Læsøfærgen Analyserapport - Potentialet for fremtidens færgebetjening af Læsø

Læsøfærgen Analyserapport - Potentialet for fremtidens færgebetjening af Læsø Læsøfærgen Analyserapport - Potentialet for fremtidens færgebetjening af Læsø Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Undersøgelse i befolkningen; grafisk illustration af data 4 Undersøgelse

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2)

Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2) bornholmskulturuge.dk Destination Bornholm Event tracking September 2016 (2) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af 4 Lagret effekt af Folkemødet 5 Profil af rejsende

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Metoderapport: Større forbrugerundersøgelse Penge- og Pensionspanelet Århusgade 110 2100 København Ø Spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726 Sønderborg Kommune Hvad er en kommunal omdømmeanalyse? Et strategisk værktøj til kommunal branding Kommunal udvikling som en styret proces består grundlæggende i at politiske beslutningstagere vælger at

Læs mere

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse Infrastrukturudvalgsmøde 2. september 2008 Gennemgang af busanalyse Brugere og ikke-brugere 1502 borgere i Syddanmark har svaret 50 (3 %) er daglige brugere 55 (3 %) bruger bus mindst én gang om ugen 111

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland De rige bor i stigende grad i Nordsjælland Koncentrationen af rige familier er omkring 30 gange så stor i Rudersdal og Gentofte som i Thisted, Skive og Lemvig. Og mens andelen af rige familier er steget

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport,

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport, Analyse af TU data for privat og kollektiv transport Marie K. Larsen, DTU Transport, mkl@transport.dtu.dk Analyser af TU Analyserne er udført for at få et bedre overblik over data til brug i ph.d.-projekt

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kyst- og naturturister i Danmark VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse o o o o o o o o Samlet Danmark Udland Holland Norge Sverige Tyskland Antal ankomster (1.000) I alt

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Juli 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Juli 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Juli 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af juli-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion Slide 3 Baggrund

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Turismebarometer for Bornholm September 2010 1 2 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Udarbejdet som led i projektet Turismebarometer

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Øresundsundersøgelsen Hjalmar Christiansen Transport DTU

Øresundsundersøgelsen Hjalmar Christiansen Transport DTU Øresundsundersøgelsen 2015 Hjalmar Christiansen Transport DTU Formål for Øresundsundersøgelsen At skabe et konsistent billede af trafikken over Øresund Alle transportformer Alle operatører På en ensartet

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

International image- og potentialeanalyse 2016

International image- og potentialeanalyse 2016 International image- og potentialeanalyse 2016 Marked Tyskland, Norge, Sverige, UK og Holland VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Juli 2016 ISSN: 2445-5725 ISBN: 978-87-93227-20-0

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Stofa Kanalpræferencer 2012

Stofa Kanalpræferencer 2012 Stofa Kanalpræferencer 2012 DOA Sønderborg Oktober 2012 2012 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Om undersøgelsen 6 Resultater Kanalpræferencer 9 Resultater - Svarpersonernes profil 19 2010 2012 Side 2 Undersøgelsens

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Danskernes brug af fly som transportmiddel

Danskernes brug af fly som transportmiddel Danskernes brug af fly som transportmiddel - De første resultater af en undersøgelse af danskernes transportvaner Af Civilingeniør Anette Enemark, Transportrådet. Lidt om surveyen Transportrådet satte

Læs mere