Fremtidens sundhedsarkitektur Wilhelm Berner-Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens sundhedsarkitektur Wilhelm Berner-Nielsen"

Transkript

1 Fremtidens sundhedsarkitektur Wilhelm Berner-Nielsen

2 People in architecture

3 Historik Generalplan Fremtidens fysiske rammer for patienter i Region Hovedstaden 01 - SYGEHUSET/ OVERVEJELSER - REGION HOVEDSTADENS FÆLLES ARKITEMA GENERALPLAN ARCHITECTS9

4 Historik Indholdsfortegnelse 1. Vision for de fysiske rammer - Udvikling i de fysiske rammer 5 - Generalplanlægningsarbejdet 7 - Opbygning af materialet 7 2. Baggrund - Region Hovedstadens Hospitaler og Psykiatri - Hospitalsplanen 9 - Psykiatriplanen 10 - Præhospital indsats 12 - Fælles forudsætninger i arbejdet med fysiske rammer 12 - Målsætninger for de fysiske rammer 15 - Rammerne for byggeriet 18 - Kvalitetsfonden og regeringens tilsagnsramme Fremtidig virksomhed - Region Hovedstadens Hospitaler - Kapacitets- og arealbehov 23 - Patientgrundlag 23 - Dimensioneringsforudsætninger 25 - Arealbehov 26 - Arealbalance Økonomi og tid - Region Hovedstadens Hospitaler - Økonomi 31 - Metodebeskrivelse 31 - Estimat 32 - Tids- og investeringsplan Hospitaler - Rigshospitalet 35 - Hillerød Hospital Hospitaler, fortsat - Herlev Hospital 51 - Hvidovre Hospital 59 - Bispebjerg Hospital 67 - Helsingør Hospital 75 - Frederikssund Hospital 81 - Gentofte Hospital 87 - Glostrup Hospital 93 - Amager Hospital 99 - Frederiksberg Hospital Bornholms Hospital Fremtidig virksomhed - Region Hovedstadens Psykiatri - Indledning Kapacitets- og arealbehov Dimensioneringsforudsætninger Arealbalance Økonomi og tid - Region Hovedstadens Psykiatri - Økonomi Metodebeskrivelse Estimat Tids- og investeringsplan Psykiatriske centre - Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Ballerup Psykiatrisk Center Sct. Hans Psykiatrisk Center Hørsholm Psykiatrisk Center Bispebjerg Øvrige psykiatriske centre SYGEHUSET/ OVERVEJELSER - REGION HOVEDSTADENS FÆLLES GENERALPLAN 10

5 Historik Regionshospitalet i Viborgs tilsagn om bevilling til udvidelse og ombygning. Historik for Regionshospitalet Viborgs tilsagn om bevilling til udvidelse og ombygning Region Midtjylland modtog foreløbigt tilsagn baseret på et tidligt prospekt Region Midtjylland modtog foreløbigt tilsagn baseret på et tidligt prospekt Startskud til en moderne sygehusstruktur Side 1 af Regeringen afsætter godt 25 mia. kr. til investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden projekter spredt ud i hele landet er prioriteret i første runde. Investeringerne er startskuddet til en moderne sygehusstruktur, hvor omdrejningspunktet er høj faglighed på specialiserede sygehuse og tryghed i nærområderne. Regeringen ønsker, at akut behandling leveres med den samme høje kvalitet døgnet rundt, året rundt. Det betyder, at behandlingerne skal samles på fagligt bæredygtige enheder, mens der skal samarbejdes om de funktioner, som er for specialiserede til at kunne udføres i alle regioner. Det giver den bedste behandling og tryghed for patienterne. Foruden en specialisering og samling på færre sygehuse vil de nære behandlingsmuligheder blive styrket, så mindre skader kan behandles mere lokalt. Fremtidens sundhedsvæsen vil byde på nære tilbud, så f.eks. nedlagte sygehuse bruges som skadesklinik med sygeplejersker, der kan håndtere de lettere skader. Det skal medvirke til at skabe tryghed i nærområderne. "Med udmeldingen i dag af de første 25 mia. kr. tager vi for alvor hul på en omfattende omstrukturering og modernisering af det danske sygehusvæsen. Med de massive investeringer vil vi gøre et godt dansk sundhedsvæsen bedre", udtaler sundhedsminister Jakob Axel Nielsen. Det er afgørende for regeringen, at de kommende års store investeringer i nye og moderniserede sygehuse hviler på et fagligt grundlag. Og at investeringerne lever op til principperne for en moderne sygehusstruktur og samtidig understøtter en sammenhængende sygehusstruktur, der sikrer den faglige kvalitet i sygehusbehandlingen. Regeringen har derfor valgt at følge ekspertpanelets anbefalinger. Finansminister Lars Løkke Rasmussen udtaler: "Jeg er glad for, at vi i dag kan give et så stort investeringsløft til sundhedsområdet, der lever op til de principper, regeringen aftalte med Danske Regioner tilbage i Jeg mener, at vi med de prioriterede projekter understøtter en moderne sygehusstruktur, der bygger på høj faglighed og tryghed for den enkelte, og vi dermed får mest sundhed for pengene til gavn for os alle." Udmøntningen af de resterende midler fra kvalitetsfonden vil ske efter en indstilling fra ekspertpanelet i 2010 og en efterfølgende drøftelse med Danske Regioner. Klik her for at læse presseresuméer Klik her for at se plancherne fra pressemødet Top SYGEHUSET/ OVERVEJELSER - VIBORG MASTERPLAN 21

6 Historik Regionshospitalet indsender ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens Regionshospitalet ekspertpanel indsender ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens Ekspertpanel

7 teknik, renovation, farligt affald depot, rekv. til serviceafd., indkøbskontor, renovation telefonering, fax - tlf modtagelse - personaleadm. - dokumentadm. - glasopvask, - kaffeproduktion, - uniformer uddannelse, adgangskontrol, kvalitetskontrol, dataopsamling Depot, køl, frys One step clinic Historik PATIENTFORLØB Vikarkorps (selvstændig afd.) Portører Personalekantine Omklædning Depot - senge+udstyr, sengetransporter ns Parkeringshus Køkken Omklædning Kontor, møder, ophold Information Overvågning T/L, PC, TD, BD, SA portørfacilitet vagtrum + personalerum Bygge/anlæg Kontor (Adm.) Køkken, Bygge & anlæg, T/L, PC, TD, BD, SA SERVICE Værkstedsforhold Undervisn- ingslokaler Adm.- kontor, møde Service Rengøring Park & vej depot til af- fald (grønt) drivhus - saltlager - garager til maskiner containerplads til sommer- blomster etc. Driftsbase: - værested - lagerkapac. - omklædning - kontor - frokoststue Tekniske anlæg styring Transportveje Indkøb Bad + garderobe Gods og transport elevator serviceelevator servicegang rengøringsrum decentralt Teknik: / Byg: værksted Vognpark Nøgle/kort systemer Sengeredning x 2 tæt på store gode buffer forhold Fælles servicecenter: lager + logistik Uniformer/ Depot Post Transport & logistik Varemodtagelsee Linned, medicin (apotek) Varemodtagelse e Bygningsdrift Renovation Personalerum Sekretær SENGEAFSNIT & AMBULATORIER AKUTMODTAGELSE Uniformsudlevering/ garderober Fys. NOTE: Specialer skal ligge i forlængelse af hinanden Amb - sengeafd. Tætte relationer i en afd. Ernæring pt-køkken duft af mad Toilet + bad til hver stue Kontor - adm. - undervisning Ergonomihjælpemidler Værdiboks på stuen gode isolationsmu- ligheder på alle afd. 9 isolationspatienters affald og sengetøj skal kunne komme væk fra stuen, dvs direkte affaldsspand tragt på stuen Apparaturrum på pt-stuerne Apparatur speciale-relateret Fælles opsam- lingssted til VBT IT + bestillee mad Viden og forskning 7 Diagnostik Undersøgelse Behandling Kommunikation - IT - mulighed for at tale privat/uforstyrrstyr styr- ret med patient Ventetid/funktion God plads til at vente på behandling el. afhentningng Rehabilitering - fysisk genoptræning - mental handlekom- petence til at håndtere (ny) situation Alle tekniske/it/ple- jeredskaber skal være tilstede i rummet Bortskaffelse af affald, sengetøj Afd D/S senge e + amb. Træningsfaciliteter på alle afd. og amb. Studierum m. IT til elever og studerende Funktionelle depot steder Mange optanknings- steder til el - køre- stole, computere, madvogne Mange depotrum så det kan gemmes væk START AKUT MEDICINSK PATIENT Ankommer med ambulance til akutmodtagelsen Triage Diagnostisk seng Pårørende-rum m Dagkirurgi - Omklædning - Klargøring samlet for M+K Kontorer Afd.sygepl. Afsnitsledelse Intermediær 8 Intensiv Invasiv radiologi - N - Y - L Koordination Transportvej PT Kir. vask. Transportvej GODS Opvågning samme etage som opr. intermediær afd. OPERATION DSF/ ECT integreret i de 13 stuer? Vagtfun unktion - logistik k optimal o Operation OP-forberedelse Opbevaring for operation Anæ.-depot OP-depot Anæstesi- forberede elses rum Mødelok. K Konf. rum morgenmøderum Anæ. sygepl. Anæ. læger Opr. Anæste esirum X 2 rent - urent Vask klargøring Blodudlevering ABL Fælles vagtrum hygge / kaffestue Bad+toilet Tøjdepot Sekundært Sygetransport Selvhendvendere/ - Venterum børn - Venterum voksne Centralt tværgående infocenter Sengelager Udslusning til hjem Kommandocentral Hjælpemiddeldepot 1 Vagtrum Een indgang Traumerum, Kir/med Samordnings- konsulent/ samarbejde med kommunen Kontorer/ afsnitsledelse Vagtlægen Triage Modtagelse/ visitation/ diagnostik/ behandling Central visitation (CVI VI) Skadestuen Blodprøverr 2 4 Operation specialespec. obs-stuer Skadegang/ behandlingsrum Ambulancehal + udst tyr Intensiv 3 Alkohol/ psyk/ obs/ afrus Diagnostiske senge Renserum + udstyr 6 Røntgen/ CT/ ultra Morsrum 10 Udslusning Intermediærr AMA Religion Afhængig af patienttype Parkering ng Uddannelse/ forskning Ventefunktion - venterum børn - venterum voksne e Fælles IT-funktion videokonference Patienttrans nsport konf onference fælles indgang for ambulante patienter Dagslys Kvalitetsudvikling, kvalitetssikring 5 Vagtf tfunktioner Akut diagnostik nd behandling Injekt ektionsrum for radio dioaktive spo porstoffer konfere erence Ventefunktion Patienttr nttra ttransport Radiofar farmaci RØNTGEN Uddannelse/ forskning Radioaktivt affald Kvalitetsudvikling, kvalitetssikring Kontorfunktioner Kontorfunktioner IT-funktion videokonference Klinisk Fysiologisk/ nuklearmedicinsk Afd Blodprøvetagning Røntgen Retur diagnostisk seng Sengeafsnit Funktion A: Donortapning (ikke patienter) Personalerum Funktion B: Blodudlevering (patienter) Lagerrum Opbevaring KLINISK BIOKEMISK AFD. KLINISK FARMAKOLOGISK AFD. 8 Intermediær intensiv P-forhold let adgang til donortapning Vagtværelse (nattevagt) Kontorer Klacificerede laboratorier Dyrestald, dyreeksperi- mentelt udstyr Konferencerum, kontorer Personalerum, spisestue, kantine Motionscenter. Afd. fysioterapeut, idræts- forening Spisestue/ Køkken Medinfo Tæt samarbejde med apotek Venterum Lagerrum Opbevaring Sekretariat Samtalerum Personalerum Donortapning i tappehal al Forsendelsesrum Blodudlevering (Ekspedition) Hasteområde Laboratorie+ ekspedition Prøvemodtagelse (stort rum) Rutine laboratorium (stort rum, analyseinstrumenter) Svarafgivelse (kontor) Tæt på klinisk biokemisk KU Bioanalytisk udd. Metropol Serviceafd. Depot til farlige kemikalier Indkøbsfunktion Undervisningslokaler Forskningslaboratorier Øvelseslaboratorium Modtagekontrol af leveranddørydelser Loba II Sekretariat Forskning Uddannelse Kompetenceudvikling, oplæring af nyansatte Apotek Decentralt analyseudstyr Psykiatriafsnit inkl. distriktspsykiatri Svaraflevering Patientkontakter, blodprøvetagning, EKG-optagelse Labka II Kvalitetskontrol Opbevaring af prøvemateriale og regagensglas. Vagtrum, vagtdækning g altid Sengeafsnit somatik Fremskudt funktion i akutmodtagelsen Prøvetagning, ambulatorierr Transport af prøver prøvemodtagelse, e, forde- ling og forsendelse Analyseringng Transport af prøvemat. begge veje Leverandører- apparatur, IT, rea eagensglasas Kliniske ambulatorier Analysering ambulatorier Omklædning badefacilitet Andre hospitaler BBH sengeafsnit, blodbank Konferencefaciliteter (ca. 30 pladser) Forsknin ning PC arb. plads Møderum 8 pers., 2 stk Laboratorium 600 m² Kontorfunktion: lægemiddelrådgivning generelt kontorer: Lede delse kontorer: Praksis samarb. kontorer: Lægemiddel- komitearbejdet kontorer: Uddannelse yngre læger kontorer: Sekretariat. 2 stk. Giftlinien samarbejde m. Z (anæstesi) og arb. medicin Fase 1 enheder kontorer store sengerum (lægemiddelafprøvning) høj tilgængelighed 9 10 Retur sengeafsnit Mors rum BLODBANKEN Rengøring DEKS Danak Centralforsyning Sterildepot Magasin KIT 01 - SYGEHUSET/ OVERVEJELSER 49

8 Evidensbaseret design Evidence-based design is a process for the conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence from research and practice in making critical decisions, together with an informed client, about the design of each individual and unique project. (Hamilton & Watkins Evidence-Based Design for Multiple Building Types. New York: Wiley.) Evidence-based design is the process of basing decisions about the build environment on credible research to achieve the best possible outcome. (Center for Health Design 2008)

9 Forskning ErhversPhD-projekter med brugeren i centrum ErhvervsPhD-projekter med brugeren i centrum Jeanet Lemche Fremtidens hospitalsarkitektur - Et fænomenologisk, innovativt ErhvervsPhD-projekt Jeanet Lemche Fremtidens hospitalsarkitektur Et fænomenologisk, innovativt ErhvervsPhD-projekt. Lene Lottrup Uderum og arbejdsliv Om - Om sammen- sammenhængen mellem mellem stress, stress, adgang til adgang og udformningen til natur og af udformningen det fysiske miljøaf det natur på fysiske arbejdspladsen. miljø på arbejdspladsen 01 - SYGEHUSET/ OVERVEJELSER - TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 52

10 Helende arkitektur Indirekte faktorer der skaber- Bygnings type Direkte faktorer der skaber- Rum typer og funktioner Skiltning Det personlige rum/ sfære Personlig kontrol Materialer Design & Indretning Farver Helende Arkitektur Natur og Landskab Adgang Genkendelighed Lys Luft Lyd Brugeren m.m. Overskuelighed Personale og faglige opgaver Kulturelle spilleregler & læring Patientens sygdom

11 Terapihaven Nacadia Et skitseprojekt

12 Terapihaven Nacadia Et skitseprojekt 01 - SYGEHUSET/ OVERVEJELSER - ARKITEKTUR & LANDSKAB 51

13 Nyt OUH+Sund DET Konkurrence NYE OUH SUND/ KONKURRENCE RAMMER - UDBUDDET 56

14 Nyt OUH+Sund Vision for OUH Det er vigtigt at de fysiske rammer understøtter og sikrer effektive arbejdsgange og drift. (Vision for nyt OUH )

15 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense

16 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense Skiltning Adgang Luft Natur og Dagslys Landskab

17 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense Materialer Natur & landskab

18 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense Personale og faglige opgaver Kulturelle spilleregler & læring Patientens sygdom

19 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense Design og Indretning Overskuelighed Brugeren Personlig kontrol

20 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense Rum typer og funktioner Lys

21 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense Overskuelighed Materialer

22 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense luft Natur og Landskab Lys

23 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense Skiltning Adgang Overskuelighed

24 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense Materialer Luft Natur og Landskab Lys

25 Odense UniversitetsHospital Sengestue Brugeren Materialer Luft Lyd Lys

26 Odense UniversitetsHospital Sengestue Det personlige rum Natur og landskab

27 DNV-Gødstrup Et hospital i landskabet Hele hospitalet er æstetisk, flot, funktionelt og med helende arkitektur. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)

28 DNV-Gødstrup Et hospital i landskabet Materialer Luft Lys Natur og landskab Naturen er let tilgængelig. De grønne friarealer skal fremstå med visuel oplevelsesværdi. Dialogen mellem bygningens indre og uderummene skal være nærværende overalt. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)

29 DNV-Gødstrup Et hospital i landskabet Adgang Genkendelighed Overskuelighed Åbenhed og overskuelighed i områderne omkring bygningskomplekset, god belysning på ankomstarealer, veje og stier, er faktorer, der er med til at skabe trygge uderum. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)

30 DNV-Gødstrup Et hospital i landskabet Adgang Dagslys Skiltning Natur og Landskab Luft En god infrastruktur, hvor det er let at komme til og fra Hospitalet. Kontakten mellem udearealerne og det eksisterende vestjyske hede- og landbrugsland. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)

31 DNV-Gødstrup FLOW OG RUTEOVERSIGT - NIVEAU 00 Thorax, ambulatorier Abdominal, ambulatorier Billeddiagnostik Medicinsk forskning Sengeafsnit Prøvetagning Lægevagt Skadestue Anæstesi, ambulatorier Room Legend Fys/ergo og klinisk ernæring Arbejdsmedicin Familie klyngen Stueplan - Etape 1 entruterne vises på et representativt udvalg af etagerne: eau 00/01/02/04/05. K04 LABORATORIER CFU Elevator Opholdszone Reception Trappe Ophold K05 THORAX Recep., prøvetagning?? Ophold, afskærmet Ophold Ophold, infektion K09 SERVICE?? Recep., Thorax Ophold Ophold Ophold Tegn. nr. A-N K08 FÆLLES Ophold Recep., Arbejdsmedicin Ophold, gastro/kirurgi Ophold, endoskopi og kirurgi (kørestolsbrugere) Ophold, Klinisk ernæring og fys/ergo DNV-Gødstr BYGHERRE: midt regionmidtjylla Region Midtjylland, Hospitalsenhede RD NO Ophold, endoskopi, sengeliggende Recep., Klinisk ernæring og fys/ergo Niveau Ophold, endoskopi og gyn. (kørestolsbrugere) Ophold Recep., familie Ophold, urologi og ØNH K07 FAMILIE Hovedreception Foyer Recep., abdominal Ophold, endoskopi og gyn K1 F1 Ophold, endoskopi, sengeliggende K06 ABDOMINAL HOVEDINDGANG Rev. Rev. dato Titel: Revisionen omfatte Etageplan med farveskem Dato: Ud 04/10/14 Sprog: da Etape: Tegn. nr. Format : A1 (841x594mm) Pro Målforhold : Pro

32 DNV-Gødstrup Et hospital i landskabet Overskuelighed Lys Materialer Lyd Personlig kontrol Luft Fællesarealerne skal invitere til aktivitet og fællesskab. Der skal inviteres til liv og arbejdsliv. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)

33 DNV-Gødstrup Kunst - Erik A. Frandsen Materialer Lys Design & indretning Farver Kunst kan medvirke til at skabe rare og trygge rammer for patienter, pårørende og medarbejdere. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)

34 DNV-Gødstrup Kunst

35 DNV-Gødstrup Kunst

36 DNV-Gødstrup Supersygehuses landskaber Landskabserfaringerne fra DNV Gødstrup viser at det potentiale, landskabet rummer for understøttelse af trivsel og helbredelse for hospitalets brugere ikke udfoldes automatisk. Et supersygehus er så komplekst og funktionstungt at alt nice to have let fortrænges, fordi der er så meget need to have. (Lene Lottrup - Supersygehuses landskaber )

37 DNV-Gødstrup Gårdhave Hospitalets udendørs arealer skal på lige fod med hospitalsbyggeriet, funderes på evidensbaseret design, helende arkitektur og bæredygtige løsninger. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)

38 DNV-Gødstrup Gårdhave aktiviteter udsigt lys, oversigt, åbenhed lyd - BlaDeNes raslen lyd, vind SkYggeFulD afdæmpet sanseindtryk, kølig INTeraKTION med vand lyd, sanselighed, leg mødested socialt, samtale DuFTHave sanselighed HavearBejDe terapi, genoptræning udfordrende BelægNINger genoptræning, motorik rislende vand lyd, sanselighed, beroligende AFslapNINg ro, afslapning monokultur simpel, overskuelig, let genkendelig BalaNCe Og motorik genoptræning FrugTluND sanselighed lyden af FuglesaNg lyd, sanselighed, naturen naturpræg Natur, ro, artsrig, biodiversitet FitneSS genoptræning 20 DeT Nye HOspITal I vest - DNv gødstrup

39 DNV-Gødstrup Gårdhave referencer Lukkede Gårdrum lukkede gårdrum Dybtliggende haver og lysgårde i forbindelse med ambulatorier. visuelle haver til at se ud og ned på. afskærmende beplantning af letlløvede træer og mørketålende planter. Her kan være mindre afskærmede opholdszoner til brug for personalet. Helende helende haver - rekreation og genoptræning genoptræningshaver Haver - forløb af mindre rum og nicher i haverne med fokus på sanselige oplevelser, med forskellige genoptræningsmuligheder og udfordringer. for flere typer af patientgrupper. Haver der egner sig for neurologiske patienter, hvor der er lagt fokus på sanselighed, enkelhed og genkendelighed. Her er både rum for privathed og valg af fællesskabet. Terræntræning - ramper og trin. styrketræning - udendørs fitness sansetræning - duft, farve, insekter og fugleliv Hvile - nicher for ro og pause leg og holdtræning helende haver - rekreation og genoptræning genoptræningshaver - forløb af mindre rum og nicher i haverne med fokus på sanselige oplevelser, med forskellige genoptræningsmuligheder og udfordringer. for flere typer af patientgrupper. Haver der egner sig for neurologiske patienter, hvor der er lagt fokus på sanselighed, enkelhed og genkendelighed. Her er både rum for privathed og valg af fællesskabet. Terræntræning - ramper og trin. styrketræning - udendørs fitness sansetræning - duft, farve, insekter og fugleliv Hvile - nicher for ro og pause leg og holdtræning græsser og stauder græsser og stauder skovstier, vanddyser, mos, lys og skyggetålende planter

40 blå grøn gul orange magenta KØLIG VARM MØRK NCS S 5040-B NCS S G20Y NCS S 1080-Y NCS S 2070-Y50R NCS S 1080-R NCS S 2050-B NCS S 2060-G20Y NCS S 0570-Y NCS S 0580-Y50R NCS S 1060-R NCS S B NCS S 0540-G20Y NCS S 0540-Y NCS S 0550-Y50R NCS S 1030-R LYS DNV-Gødstrup Wayfinding Bilag til DNV-C-HP-05-NOT-ARK-0002-Relation farver_vejvisning Diagram oversigt - det valgte koncept Vist med alle ruter ind til afdelinger - undtaget op til BD på niv.01, som markeres af den runde trappe i foyer. R Sengestue G. F. E. D. C. UND R B. A. Indgange til afd. Hovedindgang R UND Oversigtsplan - indgange til afdelinger: Akutindgang Agenda: R UND Reception Opholdszone Undersøgelsesrum Elevator Farvepalette: KOMPLEMENTÆRFARVER Farver fordelt på etager - lagt ud fra snit gennem landskabet. Hovedindgang Trappekerne -1. Note: etape 3 er ikke vist, men skal indarbejdes i konceptet. Note: Signaturer for receptioner, opholdszoner m.m. kun vist på den ene rute. Farver kan andvendes aktivt i forhold til at skabe behagelige omgivelser. Derudover kan farvesætning benyttes aktivt i wayfinding. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)

41 DNV-Gødstrup Wayfinding NEDSLAG // BASE, TRAFIKCENTER Trapperum bliver udenpå markeret med en stærk farve, som markerer trafikkernen. Trapperum bliver markeret med en stærk farve, som markerer trafikkernen. Glaspartiet ind mod trapperummet bliver beklædt med transparent folie i samme motiv, som det bag receptionen Bagvæggen bagved receptionsskranken beklædes med en fotostat, der dækker hele væggen. RECEPTION AFDELING XXA Lysgrå linoleum på generalt på alle gangarealer, undtaget ved transportring. Skranker bliver markeret med en stærk farve. DNV-Gødstrup Niv. 00 A FARVEMANUAL DNV GØDSTRUP 25 Dato: 05/21/14 Tegn. nr. Axo 02 Mål:

42 DNV-Gødstrup Wayfinding NEDSLAG // SENGESTUE Vægge, udover væggen med fotostaten fremstår hvide, det samme gælder for lofter. Alle dører til sengestue har samme varme gule farve på alle sengeetageafsnit. Gulve i alle sengestuer har samme varme farve linoleum. Alle dører til sengestue har samme varme gule farve på alle sengeetageafsnit. 30 FARVEMANUAL DNV GØDSTRUP

43 DNV-Gødstrup Sengestue

44 DNV-Gødstrup Sengestue NEDSLAG // BADEKABINE, SENGESTUE Væggen bag vask og spejl med hovedparten af garnituren får en lysblå farve fra farvepaletten får at danne en baggrund til den hvide sanitet. 2 af væggene er beklædt med fliser. de andre 2 vægge fremstår hvidmalede. Fliserne, på både den hvide og blå væg, er sat op med et mix af blanke og matte fliser, som giver et spændende udtryk til en ellers traditionel flisevæg. Alle greb i badekabinen har en mørkeblå konstrast farve fra farvepaletten. Alle gulv i badekabiner har samme mørkgrå farve, som konstrast til den overvejende hvide sanitet. LØSNING A, FLISEVÆG LØSNING B, FLISEVÆG FARVEMANUAL DNV GØDSTR

45 DNV-Gødstrup Et hospital i landskabet Materialer Lys De grønne områder... skal skabe et miljø omkring hospitalsbyggeriet, hvor udsigten til grønne områder... giver øget velvære og virker stimulerende og beroligende. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)

46 Psykiatrisk Center Sct. Hans Retspsykiatrisk center

47 Psykiatrisk Center Sct. Hans Plan

48 Psykiatrisk Center Sct. Hans Fælles haverum Overskuelighed Natur og landskab Det personlige rum/ sfære

49 Psykiatrisk Center Sct. Hans Fælles haverum Overskuelighed Natur og landskab Det personlige rum/ sfære

50 Psykiatrisk Center Sct. Hans Aktive gårdrum Personale og faglige opgaver Lys Materialer Luft

51 Skejby psykiatri Nyt psykiatrisk center

52 Skejby psykiatri Plan Ankomstvej P fremtidig udvidelse Forplads Hovedindgang Ringvej Aktivitetslomme Almen Pskykiatri Skovbryn Englandskab

53 Skejby psykiatri Ankomst Adgang Natur og landskab Genkendelighed Materialer

54 Skejby psykiatri Foyer Design og indretning Lys Luft

55 Skejby psykiatri Fordelingsområder Rum typer og funktioner Det personlige rum/ sfære Lys Luft

56 Skejby psykiatri Plan sengeafsnit SENGEAFSNIT Almen Psykiatri, Voksen Sengestue bad og toilet bad og toilet, fleksibel Sengestue, fleksibel Sengestue bad og toilet bad og toilet Sengestue Sengestue bad og toilet bad og toilet Sengestue Spise og opholdsrum bad og bad og toilet toilet Samtalerum Sengestue Sengestue Sengestue Sengestue bad og bad og toilet toilet Sengestue, fleksibel Arb.st. skærmet Arb.st. lukket Arb.st. åben Udv. trappe Altan Køkken Arb plads bad og toilet bad og toilet, fleksibel Personalerum tilbagetræknings zone Teknik Overblik fra personaleområdet Skærmet område Sengestue Medicinrum Skyllerum Pers. toi. Pers. toi. rengøring Vogn p Altan Samtalerum Sengestue Affald bad og toilet bad og toilet Udv. trappe Kontor, afd. sypl. Teknik Kopi/print Samtale- /undersøgelsesrum Tøjvask Sengestue tilbagetræknings zone Arb.st. lukket Arb.st. åben Spise og opholdsrum Køkken Samtale/ visitationsrum Sluse Opdeling af afsnit 3x8,16, 16+8, 2x12 Fordeling af haver Sengestue bad og toilet Sengestue Sengestue bad og toilet Sengestue Sengestue bad og toilet Sengestue Sengestue bad og toilet Sengestue Sengestue bad og toilet Sengestue Garderobe bad og toilet bad og toilet bad og toilet bad og toilet bad og toilet WC gæst WC gæst Depot Depot Multifunktionsrum / grupperum Depot Multifunktionsrum Multifunktionsrum tilbagetræknings zone TEAM KPC

57 Skejby psykiatri Plan gårdhave PLAN Gårdhave, Almenpsyk (børn og unge) oplevelseshave plantebed Betonsten opholdsflade trædæk mini-boldbane til hockey og basket opholdsflade højbed med siddekant flytbare stole plantebed siddeplint i træ flytbare stole poste-hane til vanding Betonsten sansehave aktivitetsflade højbed med siddekant til dyrkning af stauder og urter bordtennis -4 pers plantebed TEAM KPC NYT PSYKIATRISK CENTER I DNU

58 Skejby psykiatri Sengestue Rum typer og funktioner Det personlige rum/ sfære Lys Luft

59 Skejby psykiatri Plan retspsykiatrien PLAN 2 Retspsykiatri N Sengeafsnit 16 senge Skærmet afsnit Arbejdsst. Spise/ophold Spise/ophold Sluse Sluse Sengeafsnit 16 senge Foyer Hovedindgang Spise/ophold Fælles aktivitet Arbejdsst. Skærmet afsnit Sekunndær indgang Ambulatorie Spise/ophold Sluse Administration TEAM KPC NYT PSYKIATRISK CENTER I DNU

60 Skejby psykiatri Haverum retpsykiatrien

61 Psykiatrisk Center Amager

62 Psykiatrisk Center Amager Koncept

63 Psykiatrisk Center Amager Gårdrums skitse

64 Psykiatrisk Center Amager Gårdrum Rum typer og funktioner Natur og landskab Lys Luft

65 Psykiatrisk Center Amager Fordelings arealer Rum typer og funktioner Det personlige rum/ sfære Lys Luft

66 TAK

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 13 Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans 9 bilag ( Øvrige Bilag

Læs mere

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre Region Hovedstaden NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 2 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 3 Trykt Januar

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt

Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Region midtjylland Hospitalsenheden Horsens Genealplan 2013 Udgivet af Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens Layout og print:

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG P-hus Hovedindgang Forplads Indgang Børn Indgang Lægevagt ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING 2011 ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser.

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser Region Hovedstaden Koncern Plan og Udvikling Anbefalinger for funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser i Region Hovedstaden December 2008 Koncern Plan

Læs mere

i den grønne og innovative metropol

i den grønne og innovative metropol Budget 2014 Region Hovedstaden Fremtidens sundhedsvæsen i den grønne og innovative metropol Bredt forlig om budget 2014 for Region Hovedstaden Indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti

Læs mere

Modelprogram for terapihaver til fremtidens Kræftrådgivninger

Modelprogram for terapihaver til fremtidens Kræftrådgivninger Modelprogram for terapihaver til fremtidens Kræftrådgivninger Udarbejdet foråret 2010 af Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet for Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Realdania Indholdsfortegnelse

Læs mere

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Planlægningsafdelingen 2-52-00097-2009 31. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 3 April 2013

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 3 April 2013 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 89. årgang Nr. 3 April 2013 Sygehusbyggerier et skridt videre Dansk og hollandsk lægevægt forskelle og ligheder Effektiv tværsektoriel ledelsesmodel Integreret hjemmetræning

Læs mere

INDFLYTNING I AKUTCENTER - FAM

INDFLYTNING I AKUTCENTER - FAM SYGEH SØNDERJYLLAND INDFLYTNING I AKUTENTER - FAM Feltstudier Brugermøder Testforløb juli 2014 Juli 2014 Rapporten er udarbejdet af: Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) Forskerparken 10G 5230 Odense M Randi

Læs mere

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danske Folkeparti og Venstre er der

Læs mere

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Brian Herdegen (V) Grethe N. Saabye (C) Henning Nielsen (V) Lena Holm Jensen (V) Martin

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Hospitalsbyggeriet på godt og ondt

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Hospitalsbyggeriet på godt og ondt Nr. 3 april 2013 2. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Hospitalsbyggeriet på godt og ondt Psykologiske

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Herlev Sygehus FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Ny teknologi stabiliserer døgnrytmen

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Herlev Sygehus FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Ny teknologi stabiliserer døgnrytmen Nr. 9 december 2014 3. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Ny teknologi stabiliserer døgnrytmen hos

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud

Regionernes nære sundhedstilbud Regionernes nære sundhedstilbud Regionerne har en vision om et helt sundhedsvæsen, hvor kvalitet er ledestjernen. Et helt sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum, og der er sammenhæng mellem sygehusets

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere

HELENDE ARKITEKTUR. Institut for Arkitektur og Design Skriftserie nr. 29

HELENDE ARKITEKTUR. Institut for Arkitektur og Design Skriftserie nr. 29 Helende arkitektur Anne Kathrine Frandsen, Camilla Ryhl, Mette Blicher Folmer, Lars Brorson Fich, Turid Borgestrand Øien, Nils Lykke Sørensen og Michael Mullins I HELENDE ARKITEKTUR Institut for Arkitektur

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013 Nr. 8 november 2013 2. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet FSTA årsberetning 2012-2013 FDS årsberetning

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

FORSKNING UDVIKLING INNOVATION. Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

FORSKNING UDVIKLING INNOVATION. Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Region Hovedstaden FORSKNING UDVIKLING INNOVATION Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden JAN TABER SIG MED ET ÆRME I TARMEN. FORSKER OPKLAREDE MYSTERIET BAG NARKOLEPSI. BENT

Læs mere