Fremtidens sundhedsarkitektur Wilhelm Berner-Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens sundhedsarkitektur Wilhelm Berner-Nielsen"

Transkript

1 Fremtidens sundhedsarkitektur Wilhelm Berner-Nielsen

2 People in architecture

3 Historik Generalplan Fremtidens fysiske rammer for patienter i Region Hovedstaden 01 - SYGEHUSET/ OVERVEJELSER - REGION HOVEDSTADENS FÆLLES ARKITEMA GENERALPLAN ARCHITECTS9

4 Historik Indholdsfortegnelse 1. Vision for de fysiske rammer - Udvikling i de fysiske rammer 5 - Generalplanlægningsarbejdet 7 - Opbygning af materialet 7 2. Baggrund - Region Hovedstadens Hospitaler og Psykiatri - Hospitalsplanen 9 - Psykiatriplanen 10 - Præhospital indsats 12 - Fælles forudsætninger i arbejdet med fysiske rammer 12 - Målsætninger for de fysiske rammer 15 - Rammerne for byggeriet 18 - Kvalitetsfonden og regeringens tilsagnsramme Fremtidig virksomhed - Region Hovedstadens Hospitaler - Kapacitets- og arealbehov 23 - Patientgrundlag 23 - Dimensioneringsforudsætninger 25 - Arealbehov 26 - Arealbalance Økonomi og tid - Region Hovedstadens Hospitaler - Økonomi 31 - Metodebeskrivelse 31 - Estimat 32 - Tids- og investeringsplan Hospitaler - Rigshospitalet 35 - Hillerød Hospital Hospitaler, fortsat - Herlev Hospital 51 - Hvidovre Hospital 59 - Bispebjerg Hospital 67 - Helsingør Hospital 75 - Frederikssund Hospital 81 - Gentofte Hospital 87 - Glostrup Hospital 93 - Amager Hospital 99 - Frederiksberg Hospital Bornholms Hospital Fremtidig virksomhed - Region Hovedstadens Psykiatri - Indledning Kapacitets- og arealbehov Dimensioneringsforudsætninger Arealbalance Økonomi og tid - Region Hovedstadens Psykiatri - Økonomi Metodebeskrivelse Estimat Tids- og investeringsplan Psykiatriske centre - Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Ballerup Psykiatrisk Center Sct. Hans Psykiatrisk Center Hørsholm Psykiatrisk Center Bispebjerg Øvrige psykiatriske centre SYGEHUSET/ OVERVEJELSER - REGION HOVEDSTADENS FÆLLES GENERALPLAN 10

5 Historik Regionshospitalet i Viborgs tilsagn om bevilling til udvidelse og ombygning. Historik for Regionshospitalet Viborgs tilsagn om bevilling til udvidelse og ombygning Region Midtjylland modtog foreløbigt tilsagn baseret på et tidligt prospekt Region Midtjylland modtog foreløbigt tilsagn baseret på et tidligt prospekt Startskud til en moderne sygehusstruktur Side 1 af Regeringen afsætter godt 25 mia. kr. til investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden projekter spredt ud i hele landet er prioriteret i første runde. Investeringerne er startskuddet til en moderne sygehusstruktur, hvor omdrejningspunktet er høj faglighed på specialiserede sygehuse og tryghed i nærområderne. Regeringen ønsker, at akut behandling leveres med den samme høje kvalitet døgnet rundt, året rundt. Det betyder, at behandlingerne skal samles på fagligt bæredygtige enheder, mens der skal samarbejdes om de funktioner, som er for specialiserede til at kunne udføres i alle regioner. Det giver den bedste behandling og tryghed for patienterne. Foruden en specialisering og samling på færre sygehuse vil de nære behandlingsmuligheder blive styrket, så mindre skader kan behandles mere lokalt. Fremtidens sundhedsvæsen vil byde på nære tilbud, så f.eks. nedlagte sygehuse bruges som skadesklinik med sygeplejersker, der kan håndtere de lettere skader. Det skal medvirke til at skabe tryghed i nærområderne. "Med udmeldingen i dag af de første 25 mia. kr. tager vi for alvor hul på en omfattende omstrukturering og modernisering af det danske sygehusvæsen. Med de massive investeringer vil vi gøre et godt dansk sundhedsvæsen bedre", udtaler sundhedsminister Jakob Axel Nielsen. Det er afgørende for regeringen, at de kommende års store investeringer i nye og moderniserede sygehuse hviler på et fagligt grundlag. Og at investeringerne lever op til principperne for en moderne sygehusstruktur og samtidig understøtter en sammenhængende sygehusstruktur, der sikrer den faglige kvalitet i sygehusbehandlingen. Regeringen har derfor valgt at følge ekspertpanelets anbefalinger. Finansminister Lars Løkke Rasmussen udtaler: "Jeg er glad for, at vi i dag kan give et så stort investeringsløft til sundhedsområdet, der lever op til de principper, regeringen aftalte med Danske Regioner tilbage i Jeg mener, at vi med de prioriterede projekter understøtter en moderne sygehusstruktur, der bygger på høj faglighed og tryghed for den enkelte, og vi dermed får mest sundhed for pengene til gavn for os alle." Udmøntningen af de resterende midler fra kvalitetsfonden vil ske efter en indstilling fra ekspertpanelet i 2010 og en efterfølgende drøftelse med Danske Regioner. Klik her for at læse presseresuméer Klik her for at se plancherne fra pressemødet Top SYGEHUSET/ OVERVEJELSER - VIBORG MASTERPLAN 21

6 Historik Regionshospitalet indsender ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens Regionshospitalet ekspertpanel indsender ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens Ekspertpanel

7 teknik, renovation, farligt affald depot, rekv. til serviceafd., indkøbskontor, renovation telefonering, fax - tlf modtagelse - personaleadm. - dokumentadm. - glasopvask, - kaffeproduktion, - uniformer uddannelse, adgangskontrol, kvalitetskontrol, dataopsamling Depot, køl, frys One step clinic Historik PATIENTFORLØB Vikarkorps (selvstændig afd.) Portører Personalekantine Omklædning Depot - senge+udstyr, sengetransporter ns Parkeringshus Køkken Omklædning Kontor, møder, ophold Information Overvågning T/L, PC, TD, BD, SA portørfacilitet vagtrum + personalerum Bygge/anlæg Kontor (Adm.) Køkken, Bygge & anlæg, T/L, PC, TD, BD, SA SERVICE Værkstedsforhold Undervisn- ingslokaler Adm.- kontor, møde Service Rengøring Park & vej depot til af- fald (grønt) drivhus - saltlager - garager til maskiner containerplads til sommer- blomster etc. Driftsbase: - værested - lagerkapac. - omklædning - kontor - frokoststue Tekniske anlæg styring Transportveje Indkøb Bad + garderobe Gods og transport elevator serviceelevator servicegang rengøringsrum decentralt Teknik: / Byg: værksted Vognpark Nøgle/kort systemer Sengeredning x 2 tæt på store gode buffer forhold Fælles servicecenter: lager + logistik Uniformer/ Depot Post Transport & logistik Varemodtagelsee Linned, medicin (apotek) Varemodtagelse e Bygningsdrift Renovation Personalerum Sekretær SENGEAFSNIT & AMBULATORIER AKUTMODTAGELSE Uniformsudlevering/ garderober Fys. NOTE: Specialer skal ligge i forlængelse af hinanden Amb - sengeafd. Tætte relationer i en afd. Ernæring pt-køkken duft af mad Toilet + bad til hver stue Kontor - adm. - undervisning Ergonomihjælpemidler Værdiboks på stuen gode isolationsmu- ligheder på alle afd. 9 isolationspatienters affald og sengetøj skal kunne komme væk fra stuen, dvs direkte affaldsspand tragt på stuen Apparaturrum på pt-stuerne Apparatur speciale-relateret Fælles opsam- lingssted til VBT IT + bestillee mad Viden og forskning 7 Diagnostik Undersøgelse Behandling Kommunikation - IT - mulighed for at tale privat/uforstyrrstyr styr- ret med patient Ventetid/funktion God plads til at vente på behandling el. afhentningng Rehabilitering - fysisk genoptræning - mental handlekom- petence til at håndtere (ny) situation Alle tekniske/it/ple- jeredskaber skal være tilstede i rummet Bortskaffelse af affald, sengetøj Afd D/S senge e + amb. Træningsfaciliteter på alle afd. og amb. Studierum m. IT til elever og studerende Funktionelle depot steder Mange optanknings- steder til el - køre- stole, computere, madvogne Mange depotrum så det kan gemmes væk START AKUT MEDICINSK PATIENT Ankommer med ambulance til akutmodtagelsen Triage Diagnostisk seng Pårørende-rum m Dagkirurgi - Omklædning - Klargøring samlet for M+K Kontorer Afd.sygepl. Afsnitsledelse Intermediær 8 Intensiv Invasiv radiologi - N - Y - L Koordination Transportvej PT Kir. vask. Transportvej GODS Opvågning samme etage som opr. intermediær afd. OPERATION DSF/ ECT integreret i de 13 stuer? Vagtfun unktion - logistik k optimal o Operation OP-forberedelse Opbevaring for operation Anæ.-depot OP-depot Anæstesi- forberede elses rum Mødelok. K Konf. rum morgenmøderum Anæ. sygepl. Anæ. læger Opr. Anæste esirum X 2 rent - urent Vask klargøring Blodudlevering ABL Fælles vagtrum hygge / kaffestue Bad+toilet Tøjdepot Sekundært Sygetransport Selvhendvendere/ - Venterum børn - Venterum voksne Centralt tværgående infocenter Sengelager Udslusning til hjem Kommandocentral Hjælpemiddeldepot 1 Vagtrum Een indgang Traumerum, Kir/med Samordnings- konsulent/ samarbejde med kommunen Kontorer/ afsnitsledelse Vagtlægen Triage Modtagelse/ visitation/ diagnostik/ behandling Central visitation (CVI VI) Skadestuen Blodprøverr 2 4 Operation specialespec. obs-stuer Skadegang/ behandlingsrum Ambulancehal + udst tyr Intensiv 3 Alkohol/ psyk/ obs/ afrus Diagnostiske senge Renserum + udstyr 6 Røntgen/ CT/ ultra Morsrum 10 Udslusning Intermediærr AMA Religion Afhængig af patienttype Parkering ng Uddannelse/ forskning Ventefunktion - venterum børn - venterum voksne e Fælles IT-funktion videokonference Patienttrans nsport konf onference fælles indgang for ambulante patienter Dagslys Kvalitetsudvikling, kvalitetssikring 5 Vagtf tfunktioner Akut diagnostik nd behandling Injekt ektionsrum for radio dioaktive spo porstoffer konfere erence Ventefunktion Patienttr nttra ttransport Radiofar farmaci RØNTGEN Uddannelse/ forskning Radioaktivt affald Kvalitetsudvikling, kvalitetssikring Kontorfunktioner Kontorfunktioner IT-funktion videokonference Klinisk Fysiologisk/ nuklearmedicinsk Afd Blodprøvetagning Røntgen Retur diagnostisk seng Sengeafsnit Funktion A: Donortapning (ikke patienter) Personalerum Funktion B: Blodudlevering (patienter) Lagerrum Opbevaring KLINISK BIOKEMISK AFD. KLINISK FARMAKOLOGISK AFD. 8 Intermediær intensiv P-forhold let adgang til donortapning Vagtværelse (nattevagt) Kontorer Klacificerede laboratorier Dyrestald, dyreeksperi- mentelt udstyr Konferencerum, kontorer Personalerum, spisestue, kantine Motionscenter. Afd. fysioterapeut, idræts- forening Spisestue/ Køkken Medinfo Tæt samarbejde med apotek Venterum Lagerrum Opbevaring Sekretariat Samtalerum Personalerum Donortapning i tappehal al Forsendelsesrum Blodudlevering (Ekspedition) Hasteområde Laboratorie+ ekspedition Prøvemodtagelse (stort rum) Rutine laboratorium (stort rum, analyseinstrumenter) Svarafgivelse (kontor) Tæt på klinisk biokemisk KU Bioanalytisk udd. Metropol Serviceafd. Depot til farlige kemikalier Indkøbsfunktion Undervisningslokaler Forskningslaboratorier Øvelseslaboratorium Modtagekontrol af leveranddørydelser Loba II Sekretariat Forskning Uddannelse Kompetenceudvikling, oplæring af nyansatte Apotek Decentralt analyseudstyr Psykiatriafsnit inkl. distriktspsykiatri Svaraflevering Patientkontakter, blodprøvetagning, EKG-optagelse Labka II Kvalitetskontrol Opbevaring af prøvemateriale og regagensglas. Vagtrum, vagtdækning g altid Sengeafsnit somatik Fremskudt funktion i akutmodtagelsen Prøvetagning, ambulatorierr Transport af prøver prøvemodtagelse, e, forde- ling og forsendelse Analyseringng Transport af prøvemat. begge veje Leverandører- apparatur, IT, rea eagensglasas Kliniske ambulatorier Analysering ambulatorier Omklædning badefacilitet Andre hospitaler BBH sengeafsnit, blodbank Konferencefaciliteter (ca. 30 pladser) Forsknin ning PC arb. plads Møderum 8 pers., 2 stk Laboratorium 600 m² Kontorfunktion: lægemiddelrådgivning generelt kontorer: Lede delse kontorer: Praksis samarb. kontorer: Lægemiddel- komitearbejdet kontorer: Uddannelse yngre læger kontorer: Sekretariat. 2 stk. Giftlinien samarbejde m. Z (anæstesi) og arb. medicin Fase 1 enheder kontorer store sengerum (lægemiddelafprøvning) høj tilgængelighed 9 10 Retur sengeafsnit Mors rum BLODBANKEN Rengøring DEKS Danak Centralforsyning Sterildepot Magasin KIT 01 - SYGEHUSET/ OVERVEJELSER 49

8 Evidensbaseret design Evidence-based design is a process for the conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence from research and practice in making critical decisions, together with an informed client, about the design of each individual and unique project. (Hamilton & Watkins Evidence-Based Design for Multiple Building Types. New York: Wiley.) Evidence-based design is the process of basing decisions about the build environment on credible research to achieve the best possible outcome. (Center for Health Design 2008)

9 Forskning ErhversPhD-projekter med brugeren i centrum ErhvervsPhD-projekter med brugeren i centrum Jeanet Lemche Fremtidens hospitalsarkitektur - Et fænomenologisk, innovativt ErhvervsPhD-projekt Jeanet Lemche Fremtidens hospitalsarkitektur Et fænomenologisk, innovativt ErhvervsPhD-projekt. Lene Lottrup Uderum og arbejdsliv Om - Om sammen- sammenhængen mellem mellem stress, stress, adgang til adgang og udformningen til natur og af udformningen det fysiske miljøaf det natur på fysiske arbejdspladsen. miljø på arbejdspladsen 01 - SYGEHUSET/ OVERVEJELSER - TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 52

10 Helende arkitektur Indirekte faktorer der skaber- Bygnings type Direkte faktorer der skaber- Rum typer og funktioner Skiltning Det personlige rum/ sfære Personlig kontrol Materialer Design & Indretning Farver Helende Arkitektur Natur og Landskab Adgang Genkendelighed Lys Luft Lyd Brugeren m.m. Overskuelighed Personale og faglige opgaver Kulturelle spilleregler & læring Patientens sygdom

11 Terapihaven Nacadia Et skitseprojekt

12 Terapihaven Nacadia Et skitseprojekt 01 - SYGEHUSET/ OVERVEJELSER - ARKITEKTUR & LANDSKAB 51

13 Nyt OUH+Sund DET Konkurrence NYE OUH SUND/ KONKURRENCE RAMMER - UDBUDDET 56

14 Nyt OUH+Sund Vision for OUH Det er vigtigt at de fysiske rammer understøtter og sikrer effektive arbejdsgange og drift. (Vision for nyt OUH )

15 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense

16 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense Skiltning Adgang Luft Natur og Dagslys Landskab

17 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense Materialer Natur & landskab

18 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense Personale og faglige opgaver Kulturelle spilleregler & læring Patientens sygdom

19 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense Design og Indretning Overskuelighed Brugeren Personlig kontrol

20 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense Rum typer og funktioner Lys

21 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense Overskuelighed Materialer

22 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense luft Natur og Landskab Lys

23 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense Skiltning Adgang Overskuelighed

24 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense Materialer Luft Natur og Landskab Lys

25 Odense UniversitetsHospital Sengestue Brugeren Materialer Luft Lyd Lys

26 Odense UniversitetsHospital Sengestue Det personlige rum Natur og landskab

27 DNV-Gødstrup Et hospital i landskabet Hele hospitalet er æstetisk, flot, funktionelt og med helende arkitektur. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)

28 DNV-Gødstrup Et hospital i landskabet Materialer Luft Lys Natur og landskab Naturen er let tilgængelig. De grønne friarealer skal fremstå med visuel oplevelsesværdi. Dialogen mellem bygningens indre og uderummene skal være nærværende overalt. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)

29 DNV-Gødstrup Et hospital i landskabet Adgang Genkendelighed Overskuelighed Åbenhed og overskuelighed i områderne omkring bygningskomplekset, god belysning på ankomstarealer, veje og stier, er faktorer, der er med til at skabe trygge uderum. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)

30 DNV-Gødstrup Et hospital i landskabet Adgang Dagslys Skiltning Natur og Landskab Luft En god infrastruktur, hvor det er let at komme til og fra Hospitalet. Kontakten mellem udearealerne og det eksisterende vestjyske hede- og landbrugsland. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)

31 DNV-Gødstrup FLOW OG RUTEOVERSIGT - NIVEAU 00 Thorax, ambulatorier Abdominal, ambulatorier Billeddiagnostik Medicinsk forskning Sengeafsnit Prøvetagning Lægevagt Skadestue Anæstesi, ambulatorier Room Legend Fys/ergo og klinisk ernæring Arbejdsmedicin Familie klyngen Stueplan - Etape 1 entruterne vises på et representativt udvalg af etagerne: eau 00/01/02/04/05. K04 LABORATORIER CFU Elevator Opholdszone Reception Trappe Ophold K05 THORAX Recep., prøvetagning?? Ophold, afskærmet Ophold Ophold, infektion K09 SERVICE?? Recep., Thorax Ophold Ophold Ophold Tegn. nr. A-N K08 FÆLLES Ophold Recep., Arbejdsmedicin Ophold, gastro/kirurgi Ophold, endoskopi og kirurgi (kørestolsbrugere) Ophold, Klinisk ernæring og fys/ergo DNV-Gødstr BYGHERRE: midt regionmidtjylla Region Midtjylland, Hospitalsenhede RD NO Ophold, endoskopi, sengeliggende Recep., Klinisk ernæring og fys/ergo Niveau Ophold, endoskopi og gyn. (kørestolsbrugere) Ophold Recep., familie Ophold, urologi og ØNH K07 FAMILIE Hovedreception Foyer Recep., abdominal Ophold, endoskopi og gyn K1 F1 Ophold, endoskopi, sengeliggende K06 ABDOMINAL HOVEDINDGANG Rev. Rev. dato Titel: Revisionen omfatte Etageplan med farveskem Dato: Ud 04/10/14 Sprog: da Etape: Tegn. nr. Format : A1 (841x594mm) Pro Målforhold : Pro

32 DNV-Gødstrup Et hospital i landskabet Overskuelighed Lys Materialer Lyd Personlig kontrol Luft Fællesarealerne skal invitere til aktivitet og fællesskab. Der skal inviteres til liv og arbejdsliv. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)

33 DNV-Gødstrup Kunst - Erik A. Frandsen Materialer Lys Design & indretning Farver Kunst kan medvirke til at skabe rare og trygge rammer for patienter, pårørende og medarbejdere. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)

34 DNV-Gødstrup Kunst

35 DNV-Gødstrup Kunst

36 DNV-Gødstrup Supersygehuses landskaber Landskabserfaringerne fra DNV Gødstrup viser at det potentiale, landskabet rummer for understøttelse af trivsel og helbredelse for hospitalets brugere ikke udfoldes automatisk. Et supersygehus er så komplekst og funktionstungt at alt nice to have let fortrænges, fordi der er så meget need to have. (Lene Lottrup - Supersygehuses landskaber )

37 DNV-Gødstrup Gårdhave Hospitalets udendørs arealer skal på lige fod med hospitalsbyggeriet, funderes på evidensbaseret design, helende arkitektur og bæredygtige løsninger. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)

38 DNV-Gødstrup Gårdhave aktiviteter udsigt lys, oversigt, åbenhed lyd - BlaDeNes raslen lyd, vind SkYggeFulD afdæmpet sanseindtryk, kølig INTeraKTION med vand lyd, sanselighed, leg mødested socialt, samtale DuFTHave sanselighed HavearBejDe terapi, genoptræning udfordrende BelægNINger genoptræning, motorik rislende vand lyd, sanselighed, beroligende AFslapNINg ro, afslapning monokultur simpel, overskuelig, let genkendelig BalaNCe Og motorik genoptræning FrugTluND sanselighed lyden af FuglesaNg lyd, sanselighed, naturen naturpræg Natur, ro, artsrig, biodiversitet FitneSS genoptræning 20 DeT Nye HOspITal I vest - DNv gødstrup

39 DNV-Gødstrup Gårdhave referencer Lukkede Gårdrum lukkede gårdrum Dybtliggende haver og lysgårde i forbindelse med ambulatorier. visuelle haver til at se ud og ned på. afskærmende beplantning af letlløvede træer og mørketålende planter. Her kan være mindre afskærmede opholdszoner til brug for personalet. Helende helende haver - rekreation og genoptræning genoptræningshaver Haver - forløb af mindre rum og nicher i haverne med fokus på sanselige oplevelser, med forskellige genoptræningsmuligheder og udfordringer. for flere typer af patientgrupper. Haver der egner sig for neurologiske patienter, hvor der er lagt fokus på sanselighed, enkelhed og genkendelighed. Her er både rum for privathed og valg af fællesskabet. Terræntræning - ramper og trin. styrketræning - udendørs fitness sansetræning - duft, farve, insekter og fugleliv Hvile - nicher for ro og pause leg og holdtræning helende haver - rekreation og genoptræning genoptræningshaver - forløb af mindre rum og nicher i haverne med fokus på sanselige oplevelser, med forskellige genoptræningsmuligheder og udfordringer. for flere typer af patientgrupper. Haver der egner sig for neurologiske patienter, hvor der er lagt fokus på sanselighed, enkelhed og genkendelighed. Her er både rum for privathed og valg af fællesskabet. Terræntræning - ramper og trin. styrketræning - udendørs fitness sansetræning - duft, farve, insekter og fugleliv Hvile - nicher for ro og pause leg og holdtræning græsser og stauder græsser og stauder skovstier, vanddyser, mos, lys og skyggetålende planter

40 blå grøn gul orange magenta KØLIG VARM MØRK NCS S 5040-B NCS S G20Y NCS S 1080-Y NCS S 2070-Y50R NCS S 1080-R NCS S 2050-B NCS S 2060-G20Y NCS S 0570-Y NCS S 0580-Y50R NCS S 1060-R NCS S B NCS S 0540-G20Y NCS S 0540-Y NCS S 0550-Y50R NCS S 1030-R LYS DNV-Gødstrup Wayfinding Bilag til DNV-C-HP-05-NOT-ARK-0002-Relation farver_vejvisning Diagram oversigt - det valgte koncept Vist med alle ruter ind til afdelinger - undtaget op til BD på niv.01, som markeres af den runde trappe i foyer. R Sengestue G. F. E. D. C. UND R B. A. Indgange til afd. Hovedindgang R UND Oversigtsplan - indgange til afdelinger: Akutindgang Agenda: R UND Reception Opholdszone Undersøgelsesrum Elevator Farvepalette: KOMPLEMENTÆRFARVER Farver fordelt på etager - lagt ud fra snit gennem landskabet. Hovedindgang Trappekerne -1. Note: etape 3 er ikke vist, men skal indarbejdes i konceptet. Note: Signaturer for receptioner, opholdszoner m.m. kun vist på den ene rute. Farver kan andvendes aktivt i forhold til at skabe behagelige omgivelser. Derudover kan farvesætning benyttes aktivt i wayfinding. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)

41 DNV-Gødstrup Wayfinding NEDSLAG // BASE, TRAFIKCENTER Trapperum bliver udenpå markeret med en stærk farve, som markerer trafikkernen. Trapperum bliver markeret med en stærk farve, som markerer trafikkernen. Glaspartiet ind mod trapperummet bliver beklædt med transparent folie i samme motiv, som det bag receptionen Bagvæggen bagved receptionsskranken beklædes med en fotostat, der dækker hele væggen. RECEPTION AFDELING XXA Lysgrå linoleum på generalt på alle gangarealer, undtaget ved transportring. Skranker bliver markeret med en stærk farve. DNV-Gødstrup Niv. 00 A FARVEMANUAL DNV GØDSTRUP 25 Dato: 05/21/14 Tegn. nr. Axo 02 Mål:

42 DNV-Gødstrup Wayfinding NEDSLAG // SENGESTUE Vægge, udover væggen med fotostaten fremstår hvide, det samme gælder for lofter. Alle dører til sengestue har samme varme gule farve på alle sengeetageafsnit. Gulve i alle sengestuer har samme varme farve linoleum. Alle dører til sengestue har samme varme gule farve på alle sengeetageafsnit. 30 FARVEMANUAL DNV GØDSTRUP

43 DNV-Gødstrup Sengestue

44 DNV-Gødstrup Sengestue NEDSLAG // BADEKABINE, SENGESTUE Væggen bag vask og spejl med hovedparten af garnituren får en lysblå farve fra farvepaletten får at danne en baggrund til den hvide sanitet. 2 af væggene er beklædt med fliser. de andre 2 vægge fremstår hvidmalede. Fliserne, på både den hvide og blå væg, er sat op med et mix af blanke og matte fliser, som giver et spændende udtryk til en ellers traditionel flisevæg. Alle greb i badekabinen har en mørkeblå konstrast farve fra farvepaletten. Alle gulv i badekabiner har samme mørkgrå farve, som konstrast til den overvejende hvide sanitet. LØSNING A, FLISEVÆG LØSNING B, FLISEVÆG FARVEMANUAL DNV GØDSTR

45 DNV-Gødstrup Et hospital i landskabet Materialer Lys De grønne områder... skal skabe et miljø omkring hospitalsbyggeriet, hvor udsigten til grønne områder... giver øget velvære og virker stimulerende og beroligende. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)

46 Psykiatrisk Center Sct. Hans Retspsykiatrisk center

47 Psykiatrisk Center Sct. Hans Plan

48 Psykiatrisk Center Sct. Hans Fælles haverum Overskuelighed Natur og landskab Det personlige rum/ sfære

49 Psykiatrisk Center Sct. Hans Fælles haverum Overskuelighed Natur og landskab Det personlige rum/ sfære

50 Psykiatrisk Center Sct. Hans Aktive gårdrum Personale og faglige opgaver Lys Materialer Luft

51 Skejby psykiatri Nyt psykiatrisk center

52 Skejby psykiatri Plan Ankomstvej P fremtidig udvidelse Forplads Hovedindgang Ringvej Aktivitetslomme Almen Pskykiatri Skovbryn Englandskab

53 Skejby psykiatri Ankomst Adgang Natur og landskab Genkendelighed Materialer

54 Skejby psykiatri Foyer Design og indretning Lys Luft

55 Skejby psykiatri Fordelingsområder Rum typer og funktioner Det personlige rum/ sfære Lys Luft

56 Skejby psykiatri Plan sengeafsnit SENGEAFSNIT Almen Psykiatri, Voksen Sengestue bad og toilet bad og toilet, fleksibel Sengestue, fleksibel Sengestue bad og toilet bad og toilet Sengestue Sengestue bad og toilet bad og toilet Sengestue Spise og opholdsrum bad og bad og toilet toilet Samtalerum Sengestue Sengestue Sengestue Sengestue bad og bad og toilet toilet Sengestue, fleksibel Arb.st. skærmet Arb.st. lukket Arb.st. åben Udv. trappe Altan Køkken Arb plads bad og toilet bad og toilet, fleksibel Personalerum tilbagetræknings zone Teknik Overblik fra personaleområdet Skærmet område Sengestue Medicinrum Skyllerum Pers. toi. Pers. toi. rengøring Vogn p Altan Samtalerum Sengestue Affald bad og toilet bad og toilet Udv. trappe Kontor, afd. sypl. Teknik Kopi/print Samtale- /undersøgelsesrum Tøjvask Sengestue tilbagetræknings zone Arb.st. lukket Arb.st. åben Spise og opholdsrum Køkken Samtale/ visitationsrum Sluse Opdeling af afsnit 3x8,16, 16+8, 2x12 Fordeling af haver Sengestue bad og toilet Sengestue Sengestue bad og toilet Sengestue Sengestue bad og toilet Sengestue Sengestue bad og toilet Sengestue Sengestue bad og toilet Sengestue Garderobe bad og toilet bad og toilet bad og toilet bad og toilet bad og toilet WC gæst WC gæst Depot Depot Multifunktionsrum / grupperum Depot Multifunktionsrum Multifunktionsrum tilbagetræknings zone TEAM KPC

57 Skejby psykiatri Plan gårdhave PLAN Gårdhave, Almenpsyk (børn og unge) oplevelseshave plantebed Betonsten opholdsflade trædæk mini-boldbane til hockey og basket opholdsflade højbed med siddekant flytbare stole plantebed siddeplint i træ flytbare stole poste-hane til vanding Betonsten sansehave aktivitetsflade højbed med siddekant til dyrkning af stauder og urter bordtennis -4 pers plantebed TEAM KPC NYT PSYKIATRISK CENTER I DNU

58 Skejby psykiatri Sengestue Rum typer og funktioner Det personlige rum/ sfære Lys Luft

59 Skejby psykiatri Plan retspsykiatrien PLAN 2 Retspsykiatri N Sengeafsnit 16 senge Skærmet afsnit Arbejdsst. Spise/ophold Spise/ophold Sluse Sluse Sengeafsnit 16 senge Foyer Hovedindgang Spise/ophold Fælles aktivitet Arbejdsst. Skærmet afsnit Sekunndær indgang Ambulatorie Spise/ophold Sluse Administration TEAM KPC NYT PSYKIATRISK CENTER I DNU

60 Skejby psykiatri Haverum retpsykiatrien

61 Psykiatrisk Center Amager

62 Psykiatrisk Center Amager Koncept

63 Psykiatrisk Center Amager Gårdrums skitse

64 Psykiatrisk Center Amager Gårdrum Rum typer og funktioner Natur og landskab Lys Luft

65 Psykiatrisk Center Amager Fordelings arealer Rum typer og funktioner Det personlige rum/ sfære Lys Luft

66 TAK

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

DAGENS MEDICIN 13.10.2011. Nyt Hospital Herlev. Eksisterende forhold Lidt hospitalshistorie Tænkt undervejs Frem dens vilkår

DAGENS MEDICIN 13.10.2011. Nyt Hospital Herlev. Eksisterende forhold Lidt hospitalshistorie Tænkt undervejs Frem dens vilkår DAGENS MEDICIN 13.10.2011 Nyt Hospital Herlev Eksisterende forhold Lidt hospitalshistorie Tænkt undervejs Frem dens vilkår Lars Steffensen Henning Larsen Architects HENNING LARSEN ARCHITECTS FRIIS & MOLTKE

Læs mere

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Storentreprenørens forventninger til underleverandører til konsortiedannelse til udbudsproces Hans Blinkilde, Sektionsdirektør NCC Construction Danmark A/S

Læs mere

Facilities Management. Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn

Facilities Management. Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn Facilities Management TI/den 23.02.2010 Modul 2: Drift- og arealforvaltning Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn Space>Pro / Pakhus 12 / Dampfærgevej 8, 5.sal / 2100 København Ø / 61 26 66 99 Space

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

FAXE SUNDHEDSCENTER FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG. Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG FAXE SUNDHEDSCENTER

FAXE SUNDHEDSCENTER FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG. Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG PROJ EKTFORSLAG FOR TI LB Y GNI NG - ARKI TEKT DATO: 14.03.2012 B R U N S G A A R D + L A U R S E N Arkitektfirma ApS SITE A/S Nørrebrogade 184, 1 Sal

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1 AREALSKEMA RUMKRAV Prælim. Budget 3.8. side 1 FUNKTIONER Lægehus Genoptræning Fælles Beskriver p.t. udelukkende Genoptræningens behov 1. UDENDØRSAREALER 1.1 PARKERINGSPLADSER 6 stk Tjenestebiler 15 stk

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Lergaarden plejecenter - august 2013

Lergaarden plejecenter - august 2013 Lergaarden plejecenter - august 2013 udvidelse af plejecentret lergaarden projektforslag april 2013 indhold: - Plan af eksisterende plejecenter - Oversigt - Situationsplan - Klub Lergaarden - Centerdelen

Læs mere

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S

Afdelingskoder. PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S Afdelingskoder A PSYKIATRISK CENTER AMAGER Digevej 110, 2300 København S AA1 AA2 AAM AB1L AB2L AD1 AD2 AE1L APFV Aatri Sengeafsnit, debuterende psykoser Sengeafsnit, kronisk skizofreni Akut modtageafsnit

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Nyt OUH. Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013

Nyt OUH. Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013 Nyt OUH Kick off på Intelligent Hospitalslogistik 13. juni 2013 Agenda Hvad er Nyt OUH Vision analyse før valg af totalrådgiver Analyser op til valg i byggeprogrammet - Status logistik koncept til Nyt

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Fremtidens fleksible lysløsninger

Fremtidens fleksible lysløsninger Fremtidens fleksible lysløsninger Ergonomisk Lys har på få år udviklet sig til at være unikke løsninger til enkelte rum, flere rum og hele områder/afdelinger. Siden 2006 har Ergonomisk Lys vundet udbredelse

Læs mere

DEMENS OG ARKITEKTUR

DEMENS OG ARKITEKTUR DEMENS OG ARKITEKTUR - endnu et felt i gråzoner Kathrine Godtkjær Lauritsen og Pernille Weiss Terkildsen Demensplejehjemmet Aalborg Øst Demensplejehjemmet Aalborg Øst PROJEKTETS RAMMEVILKÅR 72 boliger

Læs mere

1. Administrative arealer 1187. 2. Normalklasser 2715. 3. Praksisrum 2075. 4. Fællesfaciliteter 1980. Total 7957

1. Administrative arealer 1187. 2. Normalklasser 2715. 3. Praksisrum 2075. 4. Fællesfaciliteter 1980. Total 7957 AREALOVERSIGT, NETTOAEALER Område/funktion hovednr. Afdeling/funktion 1. Administrative arealer 1187 2. Normalklasser 2715 3. Praksisrum 2075 4. Fællesfaciliteter 1980 Total 7957 ADMINISTRATIVE AREALER

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

NY DAGINSTITUTION I GRENÅ

NY DAGINSTITUTION I GRENÅ VUGGESTUE PERSONALE KØKKEN FÆLLES VUGGESTUE BØRNEHAVE KRABBE NY DAGINSTITUTION I GRENÅ NORD beplantningsbælte udeareal krabbe gruppe etape II udeareal vuggestue fællesareal, offentligt område højbed med

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Transportteknologier Ole Teglgaard, chefkonsulent, DNV-Gødstrup Formand for Pejlemærke om transportteknologier Anbefaling om IHL Pejlemærke-rapport, s. 22: IHL-projektet

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen på C1 Vi glæder os til at tage imod jer Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære familie Med denne pjece, vil vi gerne fortælle lidt om vores neonatal afsnit, så

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Indhold 1. Sundheds- og serviceproduktion i relation til IHL Nye services for brugerne, der understøtter

Læs mere

DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012. Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen

DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012. Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012 Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslags fasen 1. Velkomst 2. Byggeprogrammet Orientering om resultaterne fra

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET Loftslifte, afstande mellem arbejdsstationerne, videndeling og gode indeklimaforhold har betydning for personalets stressniveau, arbejdsglæde og risikoen for behandlingsfejl Der er en lang

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat Find frem, vente og modtagelse

MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat Find frem, vente og modtagelse Referat Find frem, vente og modtagelse Møde d. 6. februar 2014 kl. 17.30-20.30 1) Velkomst og introduktion v/naja McNair Naja bød velkommen til dette andet møde i Mit Hospital Hvidovre, panelet for patienter

Læs mere

VIKÆRGÅRDEN SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag BOLIGDEL SERVICEDEL. Regnbuen arkitekter

VIKÆRGÅRDEN SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag BOLIGDEL SERVICEDEL. Regnbuen arkitekter AARHUS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag BOLIGDEL SERVICEDEL Regnbuen arkitekter AARHUS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag Analyse

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

lækre kontorer i moderne arkitekttegnet ejendom

lækre kontorer i moderne arkitekttegnet ejendom lækre kontorer i moderne arkitekttegnet ejendom TIL LEJE Industriparken 27 2750 Ballerup Flot og indbydende indgangsparti Fleksibel indretning, fremstillet i flotte materialer Gode parkeringsforhold ved

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Har hospitalsarkitekturen et helende potentiale? Anne Kathrine Frandsen, Arkitekt maa., Ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut, AAU

Har hospitalsarkitekturen et helende potentiale? Anne Kathrine Frandsen, Arkitekt maa., Ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Har hospitalsarkitekturen et helende potentiale? Anne Kathrine Frandsen, Arkitekt maa., Ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Mit oplæg: -Hvad menes der med Helende arkitektur? -Stressforskningens

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Bilag 1: Regionernes redegørelse om sygehusenes praksis i forhold til kønsopdeling på sengestuer

Bilag 1: Regionernes redegørelse om sygehusenes praksis i forhold til kønsopdeling på sengestuer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 318 Offentligt (02) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMBHO Sags nr.: 1400493

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST BEBOERMØDE D. 31. MARTS 2014 AFTENENS PROGRAM Introduktion til projektet Renoveringen i korte træk Arkitektoniske overvejelser Introduktion til temagrupper ca.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

DET AKTIVERENDE HOSPITAL

DET AKTIVERENDE HOSPITAL DET AKTIVERENDE HOSPITAL Idékatalog til udformning af fysiske omgivelser i hospitalssektoren DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid DET AKTIVERENDE HOSPITAL

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Platangårdens Ungdomscenter

Platangårdens Ungdomscenter LEJLIGHED LEJLIGHED Bryggers Rengøring Entre Sove Sove Rådigh. Personale Vaskeri Entre Ophold Medicin Ophold HAVE TERRASSE NORDHUSET 1:100 REGION SJÆLLAND - PLATANGÅRDEN FORSLAG TIL NY INDRETNING WHITE

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Bilag. Pulje til fysiske rammer i psykiatrien. Projekt nr. 1: Udeophold til Afsnit S4 i Vordingborg

Bilag. Pulje til fysiske rammer i psykiatrien. Projekt nr. 1: Udeophold til Afsnit S4 i Vordingborg Bilag Pulje til fysiske rammer i psykiatrien Projekt nr. 1: Udeophold til Afsnit S4 i Vordingborg Afsnit S4 er et højtskærmet afsnit. Pleje og behandling er tilrettelagt sådan, at de mest psykisk syge,

Læs mere

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det.

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det. Dialogmøde den 17.04.2015 Sammenskrivning af udsagn fra grupperne: Det gode: Det er godt når PL har lagt en plan forud for indlæggelse Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling

Læs mere

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden Hillerød, den 18. december 2013 Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden De følgende sider indeholder et faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden. Faktaarkene

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Ny Teknisk Skole Silkeborg: Brugerproces for rumprogram & dispositionsforslag Opsamling workshop 1, 15. maj 2014: Hotel & Restaurant

Ny Teknisk Skole Silkeborg: Brugerproces for rumprogram & dispositionsforslag Opsamling workshop 1, 15. maj 2014: Hotel & Restaurant Ny Teknisk Skole Silkeborg: Brugerproces for rumprogram & dispositionsforslag Opsamling workshop 1, 15. maj 2014: Hotel & Restaurant OPSAMLING MØDE 1 Kære brugergruppe for Hotel & Restaurant Tak for jeres

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden

Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden Standardisering af klinisk/administrativt indhold i Region Sjælland og Region Hovedstaden en del af Sundhedsplatformen Hvor er klinisk/administrativ praksis beskrevet? Regionale kliniske vejledninger fra

Læs mere

Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10

Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10 Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10 Indhold 1. Introduktion. 2. Rammer for auditeringen. 2.1 Tidsrum

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Alle nyheder Print. Tilbage. Fremad

Alle nyheder Print. Tilbage. Fremad Tilbage Alle nyheder Print Fremad Ugeskr Læger 2012;174(7):398 Odenses nye FAM: Specialisterne i front Et nej tak til akutlæger og et ja tak til specialister i front tvinger lægerne til at arbejde sammen

Læs mere

Velkommen til Hvidovre Hospital

Velkommen til Hvidovre Hospital Vejviser Velkommen til Hvidovre Hospital Hospitalets inddeling Hospitalet er inddelt i fire centre med hver sin farve, som du kan se på oversigtskortene side 7-9 og 11. 4 3 2 1 Hospitalet har fire etager

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere