Fremtidens sundhedsarkitektur Wilhelm Berner-Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens sundhedsarkitektur Wilhelm Berner-Nielsen"

Transkript

1 Fremtidens sundhedsarkitektur Wilhelm Berner-Nielsen

2 People in architecture

3 Historik Generalplan Fremtidens fysiske rammer for patienter i Region Hovedstaden 01 - SYGEHUSET/ OVERVEJELSER - REGION HOVEDSTADENS FÆLLES ARKITEMA GENERALPLAN ARCHITECTS9

4 Historik Indholdsfortegnelse 1. Vision for de fysiske rammer - Udvikling i de fysiske rammer 5 - Generalplanlægningsarbejdet 7 - Opbygning af materialet 7 2. Baggrund - Region Hovedstadens Hospitaler og Psykiatri - Hospitalsplanen 9 - Psykiatriplanen 10 - Præhospital indsats 12 - Fælles forudsætninger i arbejdet med fysiske rammer 12 - Målsætninger for de fysiske rammer 15 - Rammerne for byggeriet 18 - Kvalitetsfonden og regeringens tilsagnsramme Fremtidig virksomhed - Region Hovedstadens Hospitaler - Kapacitets- og arealbehov 23 - Patientgrundlag 23 - Dimensioneringsforudsætninger 25 - Arealbehov 26 - Arealbalance Økonomi og tid - Region Hovedstadens Hospitaler - Økonomi 31 - Metodebeskrivelse 31 - Estimat 32 - Tids- og investeringsplan Hospitaler - Rigshospitalet 35 - Hillerød Hospital Hospitaler, fortsat - Herlev Hospital 51 - Hvidovre Hospital 59 - Bispebjerg Hospital 67 - Helsingør Hospital 75 - Frederikssund Hospital 81 - Gentofte Hospital 87 - Glostrup Hospital 93 - Amager Hospital 99 - Frederiksberg Hospital Bornholms Hospital Fremtidig virksomhed - Region Hovedstadens Psykiatri - Indledning Kapacitets- og arealbehov Dimensioneringsforudsætninger Arealbalance Økonomi og tid - Region Hovedstadens Psykiatri - Økonomi Metodebeskrivelse Estimat Tids- og investeringsplan Psykiatriske centre - Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Ballerup Psykiatrisk Center Sct. Hans Psykiatrisk Center Hørsholm Psykiatrisk Center Bispebjerg Øvrige psykiatriske centre SYGEHUSET/ OVERVEJELSER - REGION HOVEDSTADENS FÆLLES GENERALPLAN 10

5 Historik Regionshospitalet i Viborgs tilsagn om bevilling til udvidelse og ombygning. Historik for Regionshospitalet Viborgs tilsagn om bevilling til udvidelse og ombygning Region Midtjylland modtog foreløbigt tilsagn baseret på et tidligt prospekt Region Midtjylland modtog foreløbigt tilsagn baseret på et tidligt prospekt Startskud til en moderne sygehusstruktur Side 1 af Regeringen afsætter godt 25 mia. kr. til investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden projekter spredt ud i hele landet er prioriteret i første runde. Investeringerne er startskuddet til en moderne sygehusstruktur, hvor omdrejningspunktet er høj faglighed på specialiserede sygehuse og tryghed i nærområderne. Regeringen ønsker, at akut behandling leveres med den samme høje kvalitet døgnet rundt, året rundt. Det betyder, at behandlingerne skal samles på fagligt bæredygtige enheder, mens der skal samarbejdes om de funktioner, som er for specialiserede til at kunne udføres i alle regioner. Det giver den bedste behandling og tryghed for patienterne. Foruden en specialisering og samling på færre sygehuse vil de nære behandlingsmuligheder blive styrket, så mindre skader kan behandles mere lokalt. Fremtidens sundhedsvæsen vil byde på nære tilbud, så f.eks. nedlagte sygehuse bruges som skadesklinik med sygeplejersker, der kan håndtere de lettere skader. Det skal medvirke til at skabe tryghed i nærområderne. "Med udmeldingen i dag af de første 25 mia. kr. tager vi for alvor hul på en omfattende omstrukturering og modernisering af det danske sygehusvæsen. Med de massive investeringer vil vi gøre et godt dansk sundhedsvæsen bedre", udtaler sundhedsminister Jakob Axel Nielsen. Det er afgørende for regeringen, at de kommende års store investeringer i nye og moderniserede sygehuse hviler på et fagligt grundlag. Og at investeringerne lever op til principperne for en moderne sygehusstruktur og samtidig understøtter en sammenhængende sygehusstruktur, der sikrer den faglige kvalitet i sygehusbehandlingen. Regeringen har derfor valgt at følge ekspertpanelets anbefalinger. Finansminister Lars Løkke Rasmussen udtaler: "Jeg er glad for, at vi i dag kan give et så stort investeringsløft til sundhedsområdet, der lever op til de principper, regeringen aftalte med Danske Regioner tilbage i Jeg mener, at vi med de prioriterede projekter understøtter en moderne sygehusstruktur, der bygger på høj faglighed og tryghed for den enkelte, og vi dermed får mest sundhed for pengene til gavn for os alle." Udmøntningen af de resterende midler fra kvalitetsfonden vil ske efter en indstilling fra ekspertpanelet i 2010 og en efterfølgende drøftelse med Danske Regioner. Klik her for at læse presseresuméer Klik her for at se plancherne fra pressemødet Top SYGEHUSET/ OVERVEJELSER - VIBORG MASTERPLAN 21

6 Historik Regionshospitalet indsender ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens Regionshospitalet ekspertpanel indsender ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens Ekspertpanel

7 teknik, renovation, farligt affald depot, rekv. til serviceafd., indkøbskontor, renovation telefonering, fax - tlf modtagelse - personaleadm. - dokumentadm. - glasopvask, - kaffeproduktion, - uniformer uddannelse, adgangskontrol, kvalitetskontrol, dataopsamling Depot, køl, frys One step clinic Historik PATIENTFORLØB Vikarkorps (selvstændig afd.) Portører Personalekantine Omklædning Depot - senge+udstyr, sengetransporter ns Parkeringshus Køkken Omklædning Kontor, møder, ophold Information Overvågning T/L, PC, TD, BD, SA portørfacilitet vagtrum + personalerum Bygge/anlæg Kontor (Adm.) Køkken, Bygge & anlæg, T/L, PC, TD, BD, SA SERVICE Værkstedsforhold Undervisn- ingslokaler Adm.- kontor, møde Service Rengøring Park & vej depot til af- fald (grønt) drivhus - saltlager - garager til maskiner containerplads til sommer- blomster etc. Driftsbase: - værested - lagerkapac. - omklædning - kontor - frokoststue Tekniske anlæg styring Transportveje Indkøb Bad + garderobe Gods og transport elevator serviceelevator servicegang rengøringsrum decentralt Teknik: / Byg: værksted Vognpark Nøgle/kort systemer Sengeredning x 2 tæt på store gode buffer forhold Fælles servicecenter: lager + logistik Uniformer/ Depot Post Transport & logistik Varemodtagelsee Linned, medicin (apotek) Varemodtagelse e Bygningsdrift Renovation Personalerum Sekretær SENGEAFSNIT & AMBULATORIER AKUTMODTAGELSE Uniformsudlevering/ garderober Fys. NOTE: Specialer skal ligge i forlængelse af hinanden Amb - sengeafd. Tætte relationer i en afd. Ernæring pt-køkken duft af mad Toilet + bad til hver stue Kontor - adm. - undervisning Ergonomihjælpemidler Værdiboks på stuen gode isolationsmu- ligheder på alle afd. 9 isolationspatienters affald og sengetøj skal kunne komme væk fra stuen, dvs direkte affaldsspand tragt på stuen Apparaturrum på pt-stuerne Apparatur speciale-relateret Fælles opsam- lingssted til VBT IT + bestillee mad Viden og forskning 7 Diagnostik Undersøgelse Behandling Kommunikation - IT - mulighed for at tale privat/uforstyrrstyr styr- ret med patient Ventetid/funktion God plads til at vente på behandling el. afhentningng Rehabilitering - fysisk genoptræning - mental handlekom- petence til at håndtere (ny) situation Alle tekniske/it/ple- jeredskaber skal være tilstede i rummet Bortskaffelse af affald, sengetøj Afd D/S senge e + amb. Træningsfaciliteter på alle afd. og amb. Studierum m. IT til elever og studerende Funktionelle depot steder Mange optanknings- steder til el - køre- stole, computere, madvogne Mange depotrum så det kan gemmes væk START AKUT MEDICINSK PATIENT Ankommer med ambulance til akutmodtagelsen Triage Diagnostisk seng Pårørende-rum m Dagkirurgi - Omklædning - Klargøring samlet for M+K Kontorer Afd.sygepl. Afsnitsledelse Intermediær 8 Intensiv Invasiv radiologi - N - Y - L Koordination Transportvej PT Kir. vask. Transportvej GODS Opvågning samme etage som opr. intermediær afd. OPERATION DSF/ ECT integreret i de 13 stuer? Vagtfun unktion - logistik k optimal o Operation OP-forberedelse Opbevaring for operation Anæ.-depot OP-depot Anæstesi- forberede elses rum Mødelok. K Konf. rum morgenmøderum Anæ. sygepl. Anæ. læger Opr. Anæste esirum X 2 rent - urent Vask klargøring Blodudlevering ABL Fælles vagtrum hygge / kaffestue Bad+toilet Tøjdepot Sekundært Sygetransport Selvhendvendere/ - Venterum børn - Venterum voksne Centralt tværgående infocenter Sengelager Udslusning til hjem Kommandocentral Hjælpemiddeldepot 1 Vagtrum Een indgang Traumerum, Kir/med Samordnings- konsulent/ samarbejde med kommunen Kontorer/ afsnitsledelse Vagtlægen Triage Modtagelse/ visitation/ diagnostik/ behandling Central visitation (CVI VI) Skadestuen Blodprøverr 2 4 Operation specialespec. obs-stuer Skadegang/ behandlingsrum Ambulancehal + udst tyr Intensiv 3 Alkohol/ psyk/ obs/ afrus Diagnostiske senge Renserum + udstyr 6 Røntgen/ CT/ ultra Morsrum 10 Udslusning Intermediærr AMA Religion Afhængig af patienttype Parkering ng Uddannelse/ forskning Ventefunktion - venterum børn - venterum voksne e Fælles IT-funktion videokonference Patienttrans nsport konf onference fælles indgang for ambulante patienter Dagslys Kvalitetsudvikling, kvalitetssikring 5 Vagtf tfunktioner Akut diagnostik nd behandling Injekt ektionsrum for radio dioaktive spo porstoffer konfere erence Ventefunktion Patienttr nttra ttransport Radiofar farmaci RØNTGEN Uddannelse/ forskning Radioaktivt affald Kvalitetsudvikling, kvalitetssikring Kontorfunktioner Kontorfunktioner IT-funktion videokonference Klinisk Fysiologisk/ nuklearmedicinsk Afd Blodprøvetagning Røntgen Retur diagnostisk seng Sengeafsnit Funktion A: Donortapning (ikke patienter) Personalerum Funktion B: Blodudlevering (patienter) Lagerrum Opbevaring KLINISK BIOKEMISK AFD. KLINISK FARMAKOLOGISK AFD. 8 Intermediær intensiv P-forhold let adgang til donortapning Vagtværelse (nattevagt) Kontorer Klacificerede laboratorier Dyrestald, dyreeksperi- mentelt udstyr Konferencerum, kontorer Personalerum, spisestue, kantine Motionscenter. Afd. fysioterapeut, idræts- forening Spisestue/ Køkken Medinfo Tæt samarbejde med apotek Venterum Lagerrum Opbevaring Sekretariat Samtalerum Personalerum Donortapning i tappehal al Forsendelsesrum Blodudlevering (Ekspedition) Hasteområde Laboratorie+ ekspedition Prøvemodtagelse (stort rum) Rutine laboratorium (stort rum, analyseinstrumenter) Svarafgivelse (kontor) Tæt på klinisk biokemisk KU Bioanalytisk udd. Metropol Serviceafd. Depot til farlige kemikalier Indkøbsfunktion Undervisningslokaler Forskningslaboratorier Øvelseslaboratorium Modtagekontrol af leveranddørydelser Loba II Sekretariat Forskning Uddannelse Kompetenceudvikling, oplæring af nyansatte Apotek Decentralt analyseudstyr Psykiatriafsnit inkl. distriktspsykiatri Svaraflevering Patientkontakter, blodprøvetagning, EKG-optagelse Labka II Kvalitetskontrol Opbevaring af prøvemateriale og regagensglas. Vagtrum, vagtdækning g altid Sengeafsnit somatik Fremskudt funktion i akutmodtagelsen Prøvetagning, ambulatorierr Transport af prøver prøvemodtagelse, e, forde- ling og forsendelse Analyseringng Transport af prøvemat. begge veje Leverandører- apparatur, IT, rea eagensglasas Kliniske ambulatorier Analysering ambulatorier Omklædning badefacilitet Andre hospitaler BBH sengeafsnit, blodbank Konferencefaciliteter (ca. 30 pladser) Forsknin ning PC arb. plads Møderum 8 pers., 2 stk Laboratorium 600 m² Kontorfunktion: lægemiddelrådgivning generelt kontorer: Lede delse kontorer: Praksis samarb. kontorer: Lægemiddel- komitearbejdet kontorer: Uddannelse yngre læger kontorer: Sekretariat. 2 stk. Giftlinien samarbejde m. Z (anæstesi) og arb. medicin Fase 1 enheder kontorer store sengerum (lægemiddelafprøvning) høj tilgængelighed 9 10 Retur sengeafsnit Mors rum BLODBANKEN Rengøring DEKS Danak Centralforsyning Sterildepot Magasin KIT 01 - SYGEHUSET/ OVERVEJELSER 49

8 Evidensbaseret design Evidence-based design is a process for the conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence from research and practice in making critical decisions, together with an informed client, about the design of each individual and unique project. (Hamilton & Watkins Evidence-Based Design for Multiple Building Types. New York: Wiley.) Evidence-based design is the process of basing decisions about the build environment on credible research to achieve the best possible outcome. (Center for Health Design 2008)

9 Forskning ErhversPhD-projekter med brugeren i centrum ErhvervsPhD-projekter med brugeren i centrum Jeanet Lemche Fremtidens hospitalsarkitektur - Et fænomenologisk, innovativt ErhvervsPhD-projekt Jeanet Lemche Fremtidens hospitalsarkitektur Et fænomenologisk, innovativt ErhvervsPhD-projekt. Lene Lottrup Uderum og arbejdsliv Om - Om sammen- sammenhængen mellem mellem stress, stress, adgang til adgang og udformningen til natur og af udformningen det fysiske miljøaf det natur på fysiske arbejdspladsen. miljø på arbejdspladsen 01 - SYGEHUSET/ OVERVEJELSER - TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 52

10 Helende arkitektur Indirekte faktorer der skaber- Bygnings type Direkte faktorer der skaber- Rum typer og funktioner Skiltning Det personlige rum/ sfære Personlig kontrol Materialer Design & Indretning Farver Helende Arkitektur Natur og Landskab Adgang Genkendelighed Lys Luft Lyd Brugeren m.m. Overskuelighed Personale og faglige opgaver Kulturelle spilleregler & læring Patientens sygdom

11 Terapihaven Nacadia Et skitseprojekt

12 Terapihaven Nacadia Et skitseprojekt 01 - SYGEHUSET/ OVERVEJELSER - ARKITEKTUR & LANDSKAB 51

13 Nyt OUH+Sund DET Konkurrence NYE OUH SUND/ KONKURRENCE RAMMER - UDBUDDET 56

14 Nyt OUH+Sund Vision for OUH Det er vigtigt at de fysiske rammer understøtter og sikrer effektive arbejdsgange og drift. (Vision for nyt OUH )

15 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense

16 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense Skiltning Adgang Luft Natur og Dagslys Landskab

17 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense Materialer Natur & landskab

18 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense Personale og faglige opgaver Kulturelle spilleregler & læring Patientens sygdom

19 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense Design og Indretning Overskuelighed Brugeren Personlig kontrol

20 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense Rum typer og funktioner Lys

21 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense Overskuelighed Materialer

22 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense luft Natur og Landskab Lys

23 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense Skiltning Adgang Overskuelighed

24 Odense UniversitetsHospital En ny bydel i Odense Materialer Luft Natur og Landskab Lys

25 Odense UniversitetsHospital Sengestue Brugeren Materialer Luft Lyd Lys

26 Odense UniversitetsHospital Sengestue Det personlige rum Natur og landskab

27 DNV-Gødstrup Et hospital i landskabet Hele hospitalet er æstetisk, flot, funktionelt og med helende arkitektur. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)

28 DNV-Gødstrup Et hospital i landskabet Materialer Luft Lys Natur og landskab Naturen er let tilgængelig. De grønne friarealer skal fremstå med visuel oplevelsesværdi. Dialogen mellem bygningens indre og uderummene skal være nærværende overalt. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)

29 DNV-Gødstrup Et hospital i landskabet Adgang Genkendelighed Overskuelighed Åbenhed og overskuelighed i områderne omkring bygningskomplekset, god belysning på ankomstarealer, veje og stier, er faktorer, der er med til at skabe trygge uderum. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)

30 DNV-Gødstrup Et hospital i landskabet Adgang Dagslys Skiltning Natur og Landskab Luft En god infrastruktur, hvor det er let at komme til og fra Hospitalet. Kontakten mellem udearealerne og det eksisterende vestjyske hede- og landbrugsland. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)

31 DNV-Gødstrup FLOW OG RUTEOVERSIGT - NIVEAU 00 Thorax, ambulatorier Abdominal, ambulatorier Billeddiagnostik Medicinsk forskning Sengeafsnit Prøvetagning Lægevagt Skadestue Anæstesi, ambulatorier Room Legend Fys/ergo og klinisk ernæring Arbejdsmedicin Familie klyngen Stueplan - Etape 1 entruterne vises på et representativt udvalg af etagerne: eau 00/01/02/04/05. K04 LABORATORIER CFU Elevator Opholdszone Reception Trappe Ophold K05 THORAX Recep., prøvetagning?? Ophold, afskærmet Ophold Ophold, infektion K09 SERVICE?? Recep., Thorax Ophold Ophold Ophold Tegn. nr. A-N K08 FÆLLES Ophold Recep., Arbejdsmedicin Ophold, gastro/kirurgi Ophold, endoskopi og kirurgi (kørestolsbrugere) Ophold, Klinisk ernæring og fys/ergo DNV-Gødstr BYGHERRE: midt regionmidtjylla Region Midtjylland, Hospitalsenhede RD NO Ophold, endoskopi, sengeliggende Recep., Klinisk ernæring og fys/ergo Niveau Ophold, endoskopi og gyn. (kørestolsbrugere) Ophold Recep., familie Ophold, urologi og ØNH K07 FAMILIE Hovedreception Foyer Recep., abdominal Ophold, endoskopi og gyn K1 F1 Ophold, endoskopi, sengeliggende K06 ABDOMINAL HOVEDINDGANG Rev. Rev. dato Titel: Revisionen omfatte Etageplan med farveskem Dato: Ud 04/10/14 Sprog: da Etape: Tegn. nr. Format : A1 (841x594mm) Pro Målforhold : Pro

32 DNV-Gødstrup Et hospital i landskabet Overskuelighed Lys Materialer Lyd Personlig kontrol Luft Fællesarealerne skal invitere til aktivitet og fællesskab. Der skal inviteres til liv og arbejdsliv. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)

33 DNV-Gødstrup Kunst - Erik A. Frandsen Materialer Lys Design & indretning Farver Kunst kan medvirke til at skabe rare og trygge rammer for patienter, pårørende og medarbejdere. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)

34 DNV-Gødstrup Kunst

35 DNV-Gødstrup Kunst

36 DNV-Gødstrup Supersygehuses landskaber Landskabserfaringerne fra DNV Gødstrup viser at det potentiale, landskabet rummer for understøttelse af trivsel og helbredelse for hospitalets brugere ikke udfoldes automatisk. Et supersygehus er så komplekst og funktionstungt at alt nice to have let fortrænges, fordi der er så meget need to have. (Lene Lottrup - Supersygehuses landskaber )

37 DNV-Gødstrup Gårdhave Hospitalets udendørs arealer skal på lige fod med hospitalsbyggeriet, funderes på evidensbaseret design, helende arkitektur og bæredygtige løsninger. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)

38 DNV-Gødstrup Gårdhave aktiviteter udsigt lys, oversigt, åbenhed lyd - BlaDeNes raslen lyd, vind SkYggeFulD afdæmpet sanseindtryk, kølig INTeraKTION med vand lyd, sanselighed, leg mødested socialt, samtale DuFTHave sanselighed HavearBejDe terapi, genoptræning udfordrende BelægNINger genoptræning, motorik rislende vand lyd, sanselighed, beroligende AFslapNINg ro, afslapning monokultur simpel, overskuelig, let genkendelig BalaNCe Og motorik genoptræning FrugTluND sanselighed lyden af FuglesaNg lyd, sanselighed, naturen naturpræg Natur, ro, artsrig, biodiversitet FitneSS genoptræning 20 DeT Nye HOspITal I vest - DNv gødstrup

39 DNV-Gødstrup Gårdhave referencer Lukkede Gårdrum lukkede gårdrum Dybtliggende haver og lysgårde i forbindelse med ambulatorier. visuelle haver til at se ud og ned på. afskærmende beplantning af letlløvede træer og mørketålende planter. Her kan være mindre afskærmede opholdszoner til brug for personalet. Helende helende haver - rekreation og genoptræning genoptræningshaver Haver - forløb af mindre rum og nicher i haverne med fokus på sanselige oplevelser, med forskellige genoptræningsmuligheder og udfordringer. for flere typer af patientgrupper. Haver der egner sig for neurologiske patienter, hvor der er lagt fokus på sanselighed, enkelhed og genkendelighed. Her er både rum for privathed og valg af fællesskabet. Terræntræning - ramper og trin. styrketræning - udendørs fitness sansetræning - duft, farve, insekter og fugleliv Hvile - nicher for ro og pause leg og holdtræning helende haver - rekreation og genoptræning genoptræningshaver - forløb af mindre rum og nicher i haverne med fokus på sanselige oplevelser, med forskellige genoptræningsmuligheder og udfordringer. for flere typer af patientgrupper. Haver der egner sig for neurologiske patienter, hvor der er lagt fokus på sanselighed, enkelhed og genkendelighed. Her er både rum for privathed og valg af fællesskabet. Terræntræning - ramper og trin. styrketræning - udendørs fitness sansetræning - duft, farve, insekter og fugleliv Hvile - nicher for ro og pause leg og holdtræning græsser og stauder græsser og stauder skovstier, vanddyser, mos, lys og skyggetålende planter

40 blå grøn gul orange magenta KØLIG VARM MØRK NCS S 5040-B NCS S G20Y NCS S 1080-Y NCS S 2070-Y50R NCS S 1080-R NCS S 2050-B NCS S 2060-G20Y NCS S 0570-Y NCS S 0580-Y50R NCS S 1060-R NCS S B NCS S 0540-G20Y NCS S 0540-Y NCS S 0550-Y50R NCS S 1030-R LYS DNV-Gødstrup Wayfinding Bilag til DNV-C-HP-05-NOT-ARK-0002-Relation farver_vejvisning Diagram oversigt - det valgte koncept Vist med alle ruter ind til afdelinger - undtaget op til BD på niv.01, som markeres af den runde trappe i foyer. R Sengestue G. F. E. D. C. UND R B. A. Indgange til afd. Hovedindgang R UND Oversigtsplan - indgange til afdelinger: Akutindgang Agenda: R UND Reception Opholdszone Undersøgelsesrum Elevator Farvepalette: KOMPLEMENTÆRFARVER Farver fordelt på etager - lagt ud fra snit gennem landskabet. Hovedindgang Trappekerne -1. Note: etape 3 er ikke vist, men skal indarbejdes i konceptet. Note: Signaturer for receptioner, opholdszoner m.m. kun vist på den ene rute. Farver kan andvendes aktivt i forhold til at skabe behagelige omgivelser. Derudover kan farvesætning benyttes aktivt i wayfinding. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)

41 DNV-Gødstrup Wayfinding NEDSLAG // BASE, TRAFIKCENTER Trapperum bliver udenpå markeret med en stærk farve, som markerer trafikkernen. Trapperum bliver markeret med en stærk farve, som markerer trafikkernen. Glaspartiet ind mod trapperummet bliver beklædt med transparent folie i samme motiv, som det bag receptionen Bagvæggen bagved receptionsskranken beklædes med en fotostat, der dækker hele væggen. RECEPTION AFDELING XXA Lysgrå linoleum på generalt på alle gangarealer, undtaget ved transportring. Skranker bliver markeret med en stærk farve. DNV-Gødstrup Niv. 00 A FARVEMANUAL DNV GØDSTRUP 25 Dato: 05/21/14 Tegn. nr. Axo 02 Mål:

42 DNV-Gødstrup Wayfinding NEDSLAG // SENGESTUE Vægge, udover væggen med fotostaten fremstår hvide, det samme gælder for lofter. Alle dører til sengestue har samme varme gule farve på alle sengeetageafsnit. Gulve i alle sengestuer har samme varme farve linoleum. Alle dører til sengestue har samme varme gule farve på alle sengeetageafsnit. 30 FARVEMANUAL DNV GØDSTRUP

43 DNV-Gødstrup Sengestue

44 DNV-Gødstrup Sengestue NEDSLAG // BADEKABINE, SENGESTUE Væggen bag vask og spejl med hovedparten af garnituren får en lysblå farve fra farvepaletten får at danne en baggrund til den hvide sanitet. 2 af væggene er beklædt med fliser. de andre 2 vægge fremstår hvidmalede. Fliserne, på både den hvide og blå væg, er sat op med et mix af blanke og matte fliser, som giver et spændende udtryk til en ellers traditionel flisevæg. Alle greb i badekabinen har en mørkeblå konstrast farve fra farvepaletten. Alle gulv i badekabiner har samme mørkgrå farve, som konstrast til den overvejende hvide sanitet. LØSNING A, FLISEVÆG LØSNING B, FLISEVÆG FARVEMANUAL DNV GØDSTR

45 DNV-Gødstrup Et hospital i landskabet Materialer Lys De grønne områder... skal skabe et miljø omkring hospitalsbyggeriet, hvor udsigten til grønne områder... giver øget velvære og virker stimulerende og beroligende. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)

46 Psykiatrisk Center Sct. Hans Retspsykiatrisk center

47 Psykiatrisk Center Sct. Hans Plan

48 Psykiatrisk Center Sct. Hans Fælles haverum Overskuelighed Natur og landskab Det personlige rum/ sfære

49 Psykiatrisk Center Sct. Hans Fælles haverum Overskuelighed Natur og landskab Det personlige rum/ sfære

50 Psykiatrisk Center Sct. Hans Aktive gårdrum Personale og faglige opgaver Lys Materialer Luft

51 Skejby psykiatri Nyt psykiatrisk center

52 Skejby psykiatri Plan Ankomstvej P fremtidig udvidelse Forplads Hovedindgang Ringvej Aktivitetslomme Almen Pskykiatri Skovbryn Englandskab

53 Skejby psykiatri Ankomst Adgang Natur og landskab Genkendelighed Materialer

54 Skejby psykiatri Foyer Design og indretning Lys Luft

55 Skejby psykiatri Fordelingsområder Rum typer og funktioner Det personlige rum/ sfære Lys Luft

56 Skejby psykiatri Plan sengeafsnit SENGEAFSNIT Almen Psykiatri, Voksen Sengestue bad og toilet bad og toilet, fleksibel Sengestue, fleksibel Sengestue bad og toilet bad og toilet Sengestue Sengestue bad og toilet bad og toilet Sengestue Spise og opholdsrum bad og bad og toilet toilet Samtalerum Sengestue Sengestue Sengestue Sengestue bad og bad og toilet toilet Sengestue, fleksibel Arb.st. skærmet Arb.st. lukket Arb.st. åben Udv. trappe Altan Køkken Arb plads bad og toilet bad og toilet, fleksibel Personalerum tilbagetræknings zone Teknik Overblik fra personaleområdet Skærmet område Sengestue Medicinrum Skyllerum Pers. toi. Pers. toi. rengøring Vogn p Altan Samtalerum Sengestue Affald bad og toilet bad og toilet Udv. trappe Kontor, afd. sypl. Teknik Kopi/print Samtale- /undersøgelsesrum Tøjvask Sengestue tilbagetræknings zone Arb.st. lukket Arb.st. åben Spise og opholdsrum Køkken Samtale/ visitationsrum Sluse Opdeling af afsnit 3x8,16, 16+8, 2x12 Fordeling af haver Sengestue bad og toilet Sengestue Sengestue bad og toilet Sengestue Sengestue bad og toilet Sengestue Sengestue bad og toilet Sengestue Sengestue bad og toilet Sengestue Garderobe bad og toilet bad og toilet bad og toilet bad og toilet bad og toilet WC gæst WC gæst Depot Depot Multifunktionsrum / grupperum Depot Multifunktionsrum Multifunktionsrum tilbagetræknings zone TEAM KPC

57 Skejby psykiatri Plan gårdhave PLAN Gårdhave, Almenpsyk (børn og unge) oplevelseshave plantebed Betonsten opholdsflade trædæk mini-boldbane til hockey og basket opholdsflade højbed med siddekant flytbare stole plantebed siddeplint i træ flytbare stole poste-hane til vanding Betonsten sansehave aktivitetsflade højbed med siddekant til dyrkning af stauder og urter bordtennis -4 pers plantebed TEAM KPC NYT PSYKIATRISK CENTER I DNU

58 Skejby psykiatri Sengestue Rum typer og funktioner Det personlige rum/ sfære Lys Luft

59 Skejby psykiatri Plan retspsykiatrien PLAN 2 Retspsykiatri N Sengeafsnit 16 senge Skærmet afsnit Arbejdsst. Spise/ophold Spise/ophold Sluse Sluse Sengeafsnit 16 senge Foyer Hovedindgang Spise/ophold Fælles aktivitet Arbejdsst. Skærmet afsnit Sekunndær indgang Ambulatorie Spise/ophold Sluse Administration TEAM KPC NYT PSYKIATRISK CENTER I DNU

60 Skejby psykiatri Haverum retpsykiatrien

61 Psykiatrisk Center Amager

62 Psykiatrisk Center Amager Koncept

63 Psykiatrisk Center Amager Gårdrums skitse

64 Psykiatrisk Center Amager Gårdrum Rum typer og funktioner Natur og landskab Lys Luft

65 Psykiatrisk Center Amager Fordelings arealer Rum typer og funktioner Det personlige rum/ sfære Lys Luft

66 TAK

nyt psykiatrisk Team KPC

nyt psykiatrisk Team KPC nyt psykiatrisk center I DNU Team KPC Hovedidé for projektet Nyt Psykiatrisk Center Ankomst 1. Fortsættelse af eksisterende strøg 2. Ambulatorier placeres i tilknytning til strøget 3. Fra Strøget etableres

Læs mere

Bilag 1 Overordnede funktionsdiagrammer. Indholdsfortegnelse

Bilag 1 Overordnede funktionsdiagrammer. Indholdsfortegnelse Bilag 1 Overordnede funktionsdiagrammer Indholdsfortegnelse 1. Overordnet funktionsdisponering 2. Vestibule 3. Ambulatorium 4. Psykiatrisk skadestue 5A. Almen psykiatri enhed overordnet 5B. Almen psykiatri

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

BILAG 1 Eksisterende forhold - Ultimo 2012 Regionshospitalet Silkeborg

BILAG 1 Eksisterende forhold - Ultimo 2012 Regionshospitalet Silkeborg BILAG 1 Eksisterende forhold - Ultimo 2012 Farvekode Medicinske specialer Senge og Ambulatorium Ortopædkirurgiske specialer Senge og Ambulatorium Gynækologiske/Obstetisk Senge og Ambulatorium Patienthotel

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Vi skal være beredt!

Vi skal være beredt! Vi skal være beredt! Videndeling i sygehusbyggeri Focusområde 4: FAM s betydning for sygehusbyggeri Ole Mølgaard, Region Midtjylland Niels Erik Jørgensen, Region Hovedstaden Disposition 1. Opgaven, organisering

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s 17. april 2009 HOLBÆK SYGEHUS AKUTAFDELING IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM ombygning af akutafdeling.

aarhus arkitekterne a/s 17. april 2009 HOLBÆK SYGEHUS AKUTAFDELING IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM ombygning af akutafdeling. HOLBÆK SYGEHUS IDÉOPLÆG / BYGGEPROGRAM Ny Akutafdeling. Udvidelse og ombygning af Akutafdelingen vil betyde, at der bliver gode rammer for modtagelse, udredning og behandling af alle patienter i afdelingen.

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Psykiatrisygehuset i Slagelse. Præsentation Bygherreforeningen 18. maj 2016

Psykiatrisygehuset i Slagelse. Præsentation Bygherreforeningen 18. maj 2016 Psykiatrisygehuset i Slagelse Præsentation Bygherreforeningen 18. maj 2016 Hospitals byggerier i Danmark Kvalitetsfondsbyggerierne består af 16 projekter som delvis er regionsfinansieret (40%) og statsfinansieret

Læs mere

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Dato: 4. april 2011 Region Hovedstaden

Læs mere

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan

1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan 1 INDLEDNING Projektet formål er at beskrive en gennemførelsesstrategi for etablering af en fuldt udbygget fælles akutafdeling. 1.1 Sammenhæng til hospitalets masterplan Regionshospitalet Randers har udarbejdet

Læs mere

Temamøde Bygherreforeningen 19. januar Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland

Temamøde Bygherreforeningen 19. januar Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland Temamøde Bygherreforeningen 19. januar 2011 - Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland Det skrev man i 2007: Det danske sygehusvæsen skal fremtidssikres. Der er behov for ambitiøse strukturændringer

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, Fleksibel ensengsstue med bad/toilet Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Det Nye Universitetshospital i Århus Brendstrupgårdsvej 100 8200

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Esbjerg Fakta: Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg.

Læs mere

SANSERNES HOSPITAL. Arbejdsgruppe - Sansernes hospital. Møde 1. d. 15 september 2009

SANSERNES HOSPITAL. Arbejdsgruppe - Sansernes hospital. Møde 1. d. 15 september 2009 Arbejdsgruppe - Sansernes hospital. Møde 1. d. 15 september 2009 Bogen er skrevet af tidligere klinikchef på Rigshospitalets intensivafd. nu seniorforsker Lars Heslet og arkitekt Kim Dirkink-Holmfelt.

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Status for traumeomsorg

Status for traumeomsorg Status for traumeomsorg i, Danmark BEST nettverksmøte, Bergen 10-12 november 2014 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Akutcenteret Fælles AKUT Afdeling National traumeorganisation Fire danske

Læs mere

NY K.B. HAL MØDE D. 26. OKTOBER 2015

NY K.B. HAL MØDE D. 26. OKTOBER 2015 NY K.B. HAL MØDE D. 26. OKTOBER 2015 EMNER HUSETS 3 GRUNDPRINCIPPER KANTZONEN FOYER KUNSTNERISK UDSMYKNING HUSETS 3 GRUNDPRINCIPPER BUEN GAVLEN SKIVEN BUEN PROGRAM SAMMENHÆNG MED BAGVED- LIGGENDE HAL-

Læs mere

Workflowanalyser og hvordan disse kan bruges i designfaserne

Workflowanalyser og hvordan disse kan bruges i designfaserne Workflowanalyser og hvordan disse kan bruges i designfaserne Pernille Weiss Terkildsen pwt@archimed.dk www.archimed.dk +45 2148 2909 Sygeplejerske Cand. Scient. i sundhedsvidenskab Master of Leadership

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus. Vinderprojekt 13. december 2007

Det Nye Universitetshospital i Århus. Vinderprojekt 13. december 2007 Det Nye Universitetshospital i Århus Vinderprojekt 13. december 2007 Fremtidens sygehusarkitektur Hvordan sikres kvaliteten i et hospital, der ad åre vil vokse til en størrelse, der minder om en mindre

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund.

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. Forslag til indretning af tag-etage i Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. v. arkitekter cand. arch. Trine og Kåre Birk 04.09.2011 Nuværende etageplan Nuværende indretning Problemformulering Tagetagen

Læs mere

Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus

Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus Integration af kunst hvad og hvorfor? Det Nye Universitetshospital, Aarhus HVAD OG HVORFOR - i forhold til patientoplevelsen - Kunst på Det Nye Universitetshospital - Trygfondens Familiehus - Kort om DNU

Læs mere

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1 AREALSKEMA RUMKRAV Prælim. Budget 3.8. side 1 FUNKTIONER Lægehus Genoptræning Fælles Beskriver p.t. udelukkende Genoptræningens behov 1. UDENDØRSAREALER 1.1 PARKERINGSPLADSER 6 stk Tjenestebiler 15 stk

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Holstebro.

Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Holstebro. Lægårdvej 12 7500 Att.: Martin S. Johansen. 26. maj 2014 Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på. Under henvisning til aftale fremsendes hermed en skriftlig sammenfatning af ovennævnte kvalitetskontrol,

Læs mere

Vedr. kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Herning.

Vedr. kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Herning. Gl. Landevej 61 7400 Att.: Martin S. Johansen. 7. april 2015 Vedr. kvalitetskontrol af rengøringen på. Under henvisning til aftale fremsendes hermed en skriftlig sammenfatning af ovennævnte kvalitetskontrol,

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 Infrastruktur Fundamentet for Skejby s erhvervsmæssige vækst fi ndes i områdets gode infrastruktur samt den umiddelbare kontakt til Århus midtby (6 km til Århus Hovebanegård)

Læs mere

Hvad er et byggeprogram? Fase, proces og resultat

Hvad er et byggeprogram? Fase, proces og resultat Hvad er et byggeprogram? Fase, proces og resultat Faserne 2011-2012 Brugerinvolvering Hvad er et byggeprogram? Kick off seminar for Byggeprogramfasen, Nyt OUH den 15. september 2011 1 Fokus på de dele

Læs mere

GISLEV SKOLE OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF GISLEV SKOLE DATO 10.08.

GISLEV SKOLE OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF GISLEV SKOLE DATO 10.08. GISLEV SKOLE GISLEV SKOLE DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF GISLEV SKOLE I ARKITEKTFIRMAET ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk OMBYGNING DATO 10.08.2011 TKT A / S 1

Læs mere

REGIONSHOSPITALET Silkeborg

REGIONSHOSPITALET Silkeborg REGIONSHOSPITALET Silkeborg REGIONSHOSPITALET SILKEBORG - 2013 - Bygherre Region Midtjylland - Udarbejdet af Regionshospitalet Silkeborg og Aarhus Arkitekterne a/s 2 REGIONSHOSPITALET SILKEBORG - 2013

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus v/morten Weise Olesen, Projektafdelingen for DNU Dansk Byplanlaboratorium Delmøde H 07. oktober 2010 Overskrifter for mit oplæg Hvad er et supersygehus?

Læs mere

INTEGRERET KUNST TIL STRØGET OG TVÆRGÅENDE GANGPARTI

INTEGRERET KUNST TIL STRØGET OG TVÆRGÅENDE GANGPARTI Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7846 98888 www.dnu.rm.dk Konkurrenceprogram INTEGRERET KUNST TIL STRØGET OG TVÆRGÅENDE GANGPARTI Nyt Psykiatrisk

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

Facilities Management. Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn

Facilities Management. Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn Facilities Management TI/den 23.02.2010 Modul 2: Drift- og arealforvaltning Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn Space>Pro / Pakhus 12 / Dampfærgevej 8, 5.sal / 2100 København Ø / 61 26 66 99 Space

Læs mere

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange PRIVATLIV RELATIONER Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange Patienter, pårørende og personale i de palliative enheder

Læs mere

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Storentreprenørens forventninger til underleverandører til konsortiedannelse til udbudsproces Hans Blinkilde, Sektionsdirektør NCC Construction Danmark A/S

Læs mere

Statusnotat Montebello forår 2016

Statusnotat Montebello forår 2016 Indledning I lighed med statusnotatet fra tidligere år, er dette notat skrevet for at skabe overblik over de ændringer af såvel patient rettet karakter som bygningsmæssige forhold der har fundet sted på

Læs mere

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP 21. januar 2010 Projekt nr. 47016201 MHP Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP LEIF HANSEN ENGINEERING A/S Jens Juuls vej 16 DK-8260 Viby J Telefon +45 96 85 86 87 Telefax +45 96 85 86 78 Leifhansen@leifhansen.dk

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Bilag 2: Projektoplysninger

Bilag 2: Projektoplysninger Bilag 2: Projektoplysninger Tabel A Grund og byggeri for Nyt OUH, Odense Areal (), brutto Grundareal 820000 Bebygget areal Dimensioneres i detailprojekt Bruttoetageareal 211993 Heraf kælderareal Dimensioneres

Læs mere

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĒĎĉęċĞēĘ ċėďęďĉęĉċēęċė đěċęċĕęĕ ĊĐĘĎĘęĊėĊēĉĊ ċĕėčĕđĉ VISION Det nye varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter bliver et særligt sted i centeret, der med sin beliggenhed i det grønne vender

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Ambulatorium, Undersøgelses- og behandlingsrum - Stor udgave Titel, adresse, region Det Nye Universitetshospital i Århus Brendstrupgårdsvej 100 8200 Århus N Region

Læs mere

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Behov Nyt børnehus og skoleudvidelse Børnehuset Fakta Skoleudvidelsen Fakta Etablering af nyt børnehus ved Spurvelundskolen:

Læs mere

DAGENS MEDICIN 13.10.2011. Nyt Hospital Herlev. Eksisterende forhold Lidt hospitalshistorie Tænkt undervejs Frem dens vilkår

DAGENS MEDICIN 13.10.2011. Nyt Hospital Herlev. Eksisterende forhold Lidt hospitalshistorie Tænkt undervejs Frem dens vilkår DAGENS MEDICIN 13.10.2011 Nyt Hospital Herlev Eksisterende forhold Lidt hospitalshistorie Tænkt undervejs Frem dens vilkår Lars Steffensen Henning Larsen Architects HENNING LARSEN ARCHITECTS FRIIS & MOLTKE

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Rengøring og Patientservice

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Rengøring og Patientservice Arbejdsmiljøredegørelse for Rengøring og Patientservice Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV problemstillinger Forord Arbejdsmiljøredegørelsen for er anden version af den årlige

Læs mere

Sådan kan hospitalsbyggerierne hjælpe geriatrien til fordel for patienterne

Sådan kan hospitalsbyggerierne hjælpe geriatrien til fordel for patienterne Sådan kan hospitalsbyggerierne hjælpe geriatrien til fordel for patienterne Else Marie Damsgaard Professor, ledende overlæge Aarhus Universitetshospital Akut Centeret Geriatrisk Afdeling Fru Christensen

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Til: Regionsrådet. Hospitalsbyggeriernes arbejde med tilgængelighed

Til: Regionsrådet. Hospitalsbyggeriernes arbejde med tilgængelighed Til: Regionsrådet Opgang C Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Fax 38 66 58 50 Mail center-foroekonomi@regionh.dk@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Holstebro.

Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Holstebro. Lægårdvej 12 7500 Att.: Martin S. Johansen. 7. april 2015 Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på. Under henvisning til aftale fremsendes hermed en skriftlig sammenfatning af ovennævnte kvalitetskontrol,

Læs mere

Kulturhus Trommen. Dipositionsforslag 2 06.03.2013 rev. 13.03.2013 Arkitema Architects & Strunge Jensen

Kulturhus Trommen. Dipositionsforslag 2 06.03.2013 rev. 13.03.2013 Arkitema Architects & Strunge Jensen Kulturhus Trommen Dipositionsforslag 2 06.03.2013 rev. 13.03.2013 Arkitema Architects & Strunge Jensen Adgang til lejeplads Eventyrhulen e n Bibliotekar Børneafdeling Legeområde e Mulighed for udeservering

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 663 212 451 627 13 16 7 0 647 16. Bispebjerg sengeafd. 600 314 286 564 7 11 18 0 577 23

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 663 212 451 627 13 16 7 0 647 16. Bispebjerg sengeafd. 600 314 286 564 7 11 18 0 577 23 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1184 638 546 962 82 70 70 0 1028 156 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 195 53 142 181 14 0 0 0 184 11 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Regionshospitalet Viborg

Regionshospitalet Viborg Det nye Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midts akuthospital i Viborg står foran en større forvandling. Frem mod 2018 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Ambulatorium, Undersøgelses- og behandlingsrum Standard Titel, adresse, region Det Nye Universitetshospital i Århus Brendstrupgårdsvej 100 8200 Århus N Region

Læs mere

12.8: AJOURFØRING AF GENERALPLAN 2007 12.12: PROSPEKT PARAPLEGIFUNKTIONEN 12.11: PROSPEKT PATOLOGISK INSTITUT 12.7: REALISERINGSSTUDIER 2010

12.8: AJOURFØRING AF GENERALPLAN 2007 12.12: PROSPEKT PARAPLEGIFUNKTIONEN 12.11: PROSPEKT PATOLOGISK INSTITUT 12.7: REALISERINGSSTUDIER 2010 KAPITEL 212.1: PATIENTFREMSKRIVNING 12.2: BEMANDINGSFREMSKRIVNING 12.3: KAPACITETS- OG AREALBEHOV 12.4: NUVÆRENDE OG FREMTIDIGT AREAL I EKSISTERENDE BYGNINGER 12.5: AREALBALANCE 12.6: ØKONOMI OG TID 12.7:

Læs mere

Vedr. kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Herning.

Vedr. kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Herning. Gl. Landevej 61 7400 Att.: Martin S. Johansen. 26. maj 2014 Vedr. kvalitetskontrol af rengøringen på. Under henvisning til aftale fremsendes hermed en skriftlig sammenfatning af ovennævnte kvalitetskontrol,

Læs mere

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007. Overlæge Ortopædkirurgisk Afd. M Bispebjerg Hospital.

Læs mere

B - HOUSE B-HOUSE ER FREMTIDENS FLEKSIBLE KONTORHUS

B - HOUSE B-HOUSE ER FREMTIDENS FLEKSIBLE KONTORHUS 12 B - HOUSE B-HOUSE ER FREMTIDENS FLEKSIBLE KONTORHUS B-House er et nyt flerbruger-kontorhus med stort fokus på at skabe de bedste rammer for alle, der arbejder og har deres gang i B-House. Fleksibilitet

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen D. 16. oktober 2008 Fremtidens medicoteknik skal indtænkes i det kommende sygehusbyggeri i Region Syddanmark. Arbejdsproces

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab SVAEPUKTET Plejeboliger Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side 7-8 Oversigt

Læs mere

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Rigshospitalet 4 Akuthospitaler

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland

Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland LIDT FAKTA OM PSYKIATRIEN REGION SJÆLLAND Hvor er vi Hvordan er vi organiseret Hvordan er vores ledelsesstruktur Økonomi og personale Økonomi Personale Budget: 1,1 mia. kr.

Læs mere

Nyt Aalborg Universitetshospital. Oplæg Netværksdagene 2016 Brugerproces

Nyt Aalborg Universitetshospital. Oplæg Netværksdagene 2016 Brugerproces Nyt Aalborg Universitetshospital Oplæg Netværksdagene 2016 Brugerproces To brugerprocesser to oplæg ét fælles mål Nyt Aalborg Universitetshospital Projektet NAU Klar til NAU 2007-2016 og frem 2014-2020

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

FENRISHUS DUSINES HUS. Dispositionsforslag Tilbygning og ombygning. arkitekter ingeniører. Toilet/bad 8 m2 Kontor 14 m2.

FENRISHUS DUSINES HUS. Dispositionsforslag Tilbygning og ombygning. arkitekter ingeniører. Toilet/bad 8 m2 Kontor 14 m2. Dispositionsforslag Tilbygning og ombygning FENRISHUS og DUSINES HUS 19 m Terrasse (Nødudgang) 8,5 m Garderobe/ Omklædning 20 m2 Te-køkken 8 m2 14 m2 Pause/møderum 47 m2 glas-skydevæg møderum 9 m2 glas

Læs mere

NY DAGINSTITUTION I GRENÅ

NY DAGINSTITUTION I GRENÅ VUGGESTUE PERSONALE KØKKEN FÆLLES VUGGESTUE BØRNEHAVE KRABBE NY DAGINSTITUTION I GRENÅ NORD beplantningsbælte udeareal krabbe gruppe etape II udeareal vuggestue fællesareal, offentligt område højbed med

Læs mere

STUDIEBOLIGER LINDE ALLÉ 5-9, NÆRUM 4. APRIL 2016

STUDIEBOLIGER LINDE ALLÉ 5-9, NÆRUM 4. APRIL 2016 STUDIEBOLIGER LINDE ALLÉ 5-9, NÆRUM 4. APRIL 2016 LINDE ALLÉ 5-9 / BELIGGENHED Lokalbanen LINDE ALLÉ Kystbanen 3,5 km / 5 min. med bus God infrastruktur og gode transportmuligheder med tog og bus. Tæt

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Retspsykiatri, integreret åben-lukket funktion Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Integreret åben-lukket funktion Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Center for Sundhedsinnovation, onsdag den 1. februar 2012 Healthcare Innovation Lab og Fremtidens Ambulatorium Koncern projektdirektør Kasper Jacoby

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

Lergaarden plejecenter - august 2013

Lergaarden plejecenter - august 2013 Lergaarden plejecenter - august 2013 udvidelse af plejecentret lergaarden projektforslag april 2013 indhold: - Plan af eksisterende plejecenter - Oversigt - Situationsplan - Klub Lergaarden - Centerdelen

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB DATO: 16.09.2015 Rådhusparken Allerød: Rådhusparken ligger på Rådhusvej mellem Allerød Rådhus og Allerød St på den tidligere Rådhusgrund.

Læs mere