Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse."

Transkript

1 NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til det. Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. Vi i bestyrelsen har talt om at lave færre men mere faglige tunge foredrag/kurser. Men vi vil rigtig gerne høre din mening. Hejsa Hvor er det dog ærgerligt at endnu et arrangement aflyses. Jeg er bange for at det får en forstærkende effekt når der aflyses igen-igen. For jeg ville selv være skeptisk om jeg skulle afsætte endnu en aften til et arrangement, som sikkert alligevel bare bliver aflyst. Hvis arrangementet blev gennemført ville man evt "tagge" sig ind på stedet, så det kunne ses på Facebook og Anbefale folk at komme en anden gang osv. Personligt havde jeg en del klienter der gerne ville have en sen tid i dag, grundet at tirsdag er den dag jeg vanligvis har længe åbent i min praksis, men disse blev jeg nødt til at henvise til andre senere dage, da jeg havde afsat dagen til foredraget. Øv Men ja, nu skulle det jo ikke være et surt indlæg her fra mig, blot ærligt. Hej Per Jeg kunne rigtigt godt tænke mig at deltage og bakke op, men jeg arbejder på det tidspunkt det ligger. ØV. Rigtigt godt initiativ Hej Jeg ville meget gerne komme, hvis det ikke lå i Kbh. Tænker Lyngby, Roskilde eller Hillerød. Kære alle Det er rigtig kedeligt, snakkede lige med Sara som også er tilmeldt. Og hun mente ligesom jeg at der jo ikke nødvendigvis skulle aflyses for os der er tilmeldt, når det koster foreningen penge. Men at det så snarere må koste dem der betaler kontingent penge, men tilsyneladende ikke bruger foreningen. Og at deres kontingent må betale for arrangementerne. Os der gerne vil deltage får jo efterhånden ikke noget for vores kontingent. Jeg har personligt lagt en masse arbejde i, at forhandle aftenens foredrag hjem. Som jeg også ved I i bestyrelsen gør en kæmpe indsats for. Et forslag til fremtiden kunne være, at foreningen kun fungerer som hjemmeside og navn, og kontingentet udgør et symbolsk beløb for at være med på hjemmesiden (Eks. 100,- årligt) Og at der slet ikke laves arrangementer igennem foreningen, men blot afholdes gratis supervision for dem der vil opretholde netværk og lægge plads og tid til. Facebook gruppen kan udvides da dette er gratis og den kan åbnes for networking og sparring mellem sexologer. Blot en tanke, i en skuffet skrivende stund over at nr 2 foredrag jeg har holdt fridag til, bliver aflyst Ved godt I sidder ligeså skuffet tilbage over en forening der ikke bakker op. Måske skal man nogen gange bare acceptere, at interessen bare ikke er der, og så spare de mange kræfter og lukke ned. Hvis folk ikke vil høre må de jo føle. Og jeres opråb har været massive, så der er faktisk ingen undskyldning. Sender jer mange varme hilsner

2 Hej Jeg var i den grad fristet til at deltage og overvejede det. Men jeg har arbejde som lærer i Maribo og har virkelig svært ved at tage helt til Frederiksberg en hverdags aften. Det ærger mig meget da der er så mange fristende tilbud. Øv tænker jeg!!! Hej Per Jeg syntes i laver nogle gode arrangementer, problemet er dog at os fra Jylland ikke har den store mulighed for at deltage i disse og det syntes jeg er rigtig ærgerligt, især dette foredrag ville jeg gerne have deltaget i. Jeg vil foreslå webseminar bliver en del af de arrangementer der afholdes for at tilgodese os jyder og dermed chance for større tilmelding. Da det er almindelig brug med dette medie, hvorfor så ikke også bruge det i denne forening. Opfordring fra bestyrelsen. Vi kunne rigtig godt bruge flere hænder. Så har du lyst til at give en hånd med så kontakt os endelig. Vi mangler også gerne medlemmer der har lyst til at være med i bestyrelsen. Vi vil også gerne opfordre jer til at udbrede kendskabet til Dansk Sexologforening så vi kan få flere medlemmer. Så kender I sexologer der ikke er medlem må I gerne bearbejde dem lidt Næste store arrangement er vores generalforsamling den 23. januar 2015, så husk kryds i kalenderen. Vi arbejder på et seriøst trækplaster til denne aften. Mere herom senere. Fra kasseren: Hvis du ændre Adresse, telefonnummer eller så giv venligst besked til: På forhånd tak Meddelelser vedrørende FB og hjemmesiden. Har du glemt dit login til den lukkede del af hjemmesiden forum? Hvis du har, så kan du altid få dit login oplyst hos Carsten på: Her kan du også få skiftet din kode til en selvvalgt. På forum ligger bl.a. nyhedsbreve, mødereferater, forslag til generalforsamling, budget og regnskab. Her kan medlemmerne også dele viden, erfaringer, links til andre sider, litteratur og medlemmerne kan diskutere. Brug meget gerne forum til debat. Du er også velkommen til at linke til interessante artikler på vores Facebook side: Dansk Sexologforening anno https://www.facebook.com/dsf2006?fref=ts Her kan du også annoncere dine egne arrangementer og deltage i igangværende debatter. Du kan også gøre opmærksom på nyt indlæg på forum via Facebook. Følg med på Facebook og på Hjemmesiden: Mvh Else Iselin Hvis der er noget du gerne vil have med i nyhedsbrevet, skal du sende det til senest den 20. i måneden. Som medlem af foreningen er du velkommen til at annoncere for egne arrangementer. Du er også velkommen til at komme med indlæg og/eller oplæg til hvad du syntes vi skal tage op i Foreningen Skilsmisser: Indlæg af Annette Jensen Lev Positiv!

3 Skilsmisser koster samfundet 3 mia. kr. om året. Ca børn påvirkes af skilsmisser om året. Ca børn bor alene med en af deres forældre, oftest moren. Lad os gøre en forskel sammen, der er ALTID en grund til, at vi er som vi er og gør som vi gør. At blive et skilsmisse barn er utrolig hårdt og svært. Når barnet har vænnet sig til, at være dele barn vil der stadig være en del udfordringer som de skal have støtte og hjælp til. Det sværeste for et barn, når far og mor bliver skilt, er især alle tankerne om den uvisse fremtid. Hvad skal der ske med mor og far? Kan de snakke sammen? Er det min skyld at de er gået fra hinanden? Hvem skal jeg bo hos? Hvornår skal jeg være hos hvem? Hvem bestemmer hvad? Dette er bare nogle få ud af rigtig mange tanker som fylder barnets hoved, som desværre ofte påvirker barnet i en negativ retning, og det kan være svært at holde Focus på skole, friddtidsinteresser m.m. Mange forældre søger hjælp til samværs ordning hos Statsforvaltningen, men desværre oplever mange at der er en meget lang sags proces, for nogle op til 2 år, før der bliver truffet en afgørelse. Forældrene bliver indkaldt til møder hos statsforvaltningen hvor det kan være en grim krig med masser af mudderkastning. Det er utrolig hårdt for et barn når det skal leve i uvished om hvad fremtiden byder. Især når det også kan mærke at mor og far bliver mere og mere uvenner. Børn er meget følsomme så forældre behøver ikke engang at sige noget verbalt, for kropsproget taler sit tydelige sprog. En del børn oplever desværre også den ubehagelige situation de bliver sat i, når statsforvaltningen kalder dem ind og spørger dem ud vedrørende deres forældre og deres relationer med dem. Dette kan tynge børnene med en masse negative tanker og dårlig samvittighed. En mere positive skilsmisse for børn Lad os hjælpe forældre og derved deres børn, når livet rammer dem på det ømmeste punkt. De seneste år er der sket en stigning af henvendelser i min praksis med forældre, som af flere årsager ikke længere skal bo sammen. Nogle af dem kommunikere okay, men ønsker at få fastlagt en plan for samvær hurtigt, mens det går godt. Andre forældre har desværre et højt konflikt niveau, hvor de slet ikke kan blive enige, men bare de kan blive enige om at komme til mig og få hurtig hjælp til at lave en samværsplan, har de allerede hjulpet deres barn utrolig meget og ikke mindst sparet dem selv, for mange søvnløse nætter og problemer. Jeg hjælper forældre med at få lavet en god samværsplan, både hurtig og effektiv, ja ofte samme dag, og så er den ligeså gældende når begge forældre har skrevet under, som når de har været inde i statsforvaltningen og brugt en masse tid, ja, ofte måneder og nogle gange år, måske oveni købet penge på advokat. Men det allerværste er alt den smerte som barnet/børnene bliver pålagt i processen. Det er vigtig at huske jo kortere proces jo færre problemer og skader får barnet/børnene. Du som terapeut kan hjælpe mange. Gå ind på statsforfatningens hjemmeside og print deres samværs skema ud. Når det er udfyldt og underskrevet af begge forældre, er det ligeså gældende som hvis det var lavet i statsforvaltningen, eller hos en advokat. Lav det i tre eksemplarer. Et til hver forældre og et til dig selv. Hvis den ene forældre nægter at udlevere kan den anden forældre gå til foged og få barnet/børnene udleveret, når de har papiret i hånden. Så vælg at gør en positiv forskel, hjælp børnene og forældrene til en hurtig afgørelse omkring samvær og spar samtidig samfundet for mange penge, ødelagte børn, stressede og depressive forældre. En skilsmisse kan være virkelig ødelæggende, især når det tager statsforvaltningen mange måneder, desværre år nogle gange at træffe en afgørelse om samvær. For det vi har fokus på det vokser, så vi vælger selv om vi har fokus på det positive eller negative. Gør en forskel - lev positiv.

4 Husk Supervision Lars, Susanne Gevninge/Roskilde Susanne, Connie Aarhus (Der kan ske ændringer. Hold øje med Supervisionsmail.) Vi starter aftenen med en introduktion af alle deltagere, derefter vælger vi en case som vi så vil gennemarbejde. Det er ikke terapi, men arbejdsrelateret supervision. Selv om det ikke er din case vi har i gang, vil du selv være del af et reflekterende team. Supervisor styrer selve samtalen, og når hun/han har brug for input, vil teamet blive bedt om at debattere, indtil superviser siger tak. Det er vigtigt at bruge anerkendende dialog, da supervisanten (den der har casen) er sårbar, og netop deler oplevelser med os. Vi glæder os, og håber på stort fremmøde. Med venlig hilsen Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sexologforening, den 22 oktober 2014 Kl hos Birgit Bertelsen, Ved Slusen 32, 2300 København Mødet blev forlænget med en time. I mødet deltog: Susanne Lybye, Annette Jensen, Birgit Bertelsen, Per Lissau og Else Iseling. Linda Thaulow har orlov. Referent Else Iseling Rødekro den DAGSORDEN OG REFERAT Tid Godkendelse af referat. Godkendt uden bemærkninger 2. Tidligere referat som ikke er godkendt er det færdigt Birgit? Endnu ikke udarbejdet, Birgit Bertelsen lover det færdigt søndag den Gennemgang af vedtægter, er der nogle som er overflødige eller skal rettes til. Blev grundigt gennemgået og forslag til drøftelse på generalforsamling i januar blev ført i arbejdskopi. Nuværende og forslag til nye vedtægter sendes ud til alle medlemmer i god tid før næste generalforsamling. 4. Generalforsamling. Udsat til skypemøde senere på måneden.

5 5. Birgits rettelser til etiske retningslinjer. 6. Evt: Udsendes pr. mail til bestyrelsen. Per Lissau gennemgik økonomien lige nu. I forhold til budgettet har der været færre indtægter, primært fra nedgang i medlemstal og dermed kontingent og flere udgifter til oplægsholdere. Susanne Lybye informerede om: Cathrine Emile Katzmann, som har været associeret bestyrelsen en tid, har ønsket at trække sig, idet møderne finder sted på hverdage. Susanne sender en tak til Cathrine for indsatsen. Der er modtaget en klage over bestyrelsens håndtering af en tidligere fremsendt klage over en terapeut tilknyttet foreningen. Sagen er tidligere afsluttet idet klagen ligger ud over foreningens formål. Der er modtaget en klage fra en klient, som klager over et foreningsmedlem. Klagen ligger uden for foreningens formålsparagraf, hvorfor klagen ikke behandles. Medlemmet der klages over er informeret. Susanne svarer klageren. Status i bestyrelsen: Linda Thaulow har orlov. Else Iseling er konstitueret næstformand og indgår i efteruddannelsesudvalget under Lindas orlov. Anette Jensen gør opmærksom på, at alle terapeuter kan medvirke ved udarbejdelse af aftaler til børnenes bedste. Såfremt begge forældre er til stede og underskriver aftalen, er denne gældende. Der følger mere info om dette i næste nyhedsbrev. Næste møde forlænges med en time og afholdes den 18. november hos Else Iseling, på Grønningen 68, 6230 Rødekro.

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Det svære samarbejde

Det svære samarbejde I dette nummer: Det er et trænet øre, der lytter Retshjælp Mødrehjælpen hjalp mig gennem skilsmissen Familielinien Skilsmissen har gjort mig til et bedre menneske Testamente en smuk måde at hjælpe på N

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

bel bel Fra formanden... Indhold:

bel bel Fra formanden... Indhold: bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Indhold: bel Juni 2003 6. årgang Nr. 2 Fra formanden 1 Referat fra decibels generalforsamling 2003 2 CI Teknik Aften 5 Første - men ikke

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere