Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00"

Transkript

1 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, København V. Deltagere Bestyrelse: Alice Linning, Vibeke Westh, Henrik Eskildsen, Kristina Robins, Suppleanter: Flemming Ernst, Michael Egelund Afbud: Regitze Flannov, Lars Christensen, Tine Nielsen, Morten T. Bay Fraværende: Anna-Lena Gustofsson og Mikkel Boysen Meikle, Referent: Berit Millner Hansen Dagsorden: 1. Velkomst Alice bød velkommen til mødet og især til Simon Schou fra Finansforbundet og Jens Krogstrup fra FTF 2. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 3. Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet fra mødet den 30. august 2013 blev godkendt. Til drøftelse: 4. Det fremtidige arbejde i LBR og RBR udpegning af repræsentanter udfra hvilke kriterier skal vi udpege, i hvilke kommuner og hvem skal sidde i LBR erne? Vi skal nedsætte og facilitere et regionalt netværk evt. sammen med FTF region Sjælland og diskutere økonomien i denne forbindelse Vi har inviteret Simon Schou og Jens Krogstrup til at deltage i mødet og komme med input til vores drøftelse af emnet. (Bilag: Mail fra Lisbet Sølvhøj om LBR fra 2014)

2 (Bilag: Ledighedsstatistik, juni2013, Hovedstaden) (Bilag: Ledighedsstatistik, juni2013, Landsdækkende) Vækstkommuner hvad er en vækstkommune er det der, hvor folk arbejder, der hvor folk bor, er det uddannelsesniveauet, eller er det, der hvor der er mange ledige, Simon Schou lagde vægt på, at det skal være der, hvor der er en stor volumen af arbejdspladser der, hvor der er mange FTF-arbejdspladser der, hvor vi har nogle personer, der brænder igennem og har en politisk dialog - Har viden om området, har politisk tæft og er en kommune, hvor der sidder KL folk. De strategiske hensyn er de vigtigste Alice Linning foreslog, at vi laver en bruttoliste som oplæg til debat på årsmødet. Vi blev efter debatten enige om følgende bruttoliste: København (Henriette Brockdorf/Åse Munck-Mortensen), Tårnby/Dragør (lufthavnen, mest LO-arbejdspladser), Høje-Taastrup (Socialrådgiver, transport), Ballerup, Gladsaxe (Pia Petersen/ medicinal), Gentofte (medicinalindustrien), Hillerød (medicinalindustrien), Helsingør, Bornholm (Pia BUPL/ uddannelsesforbundet) Frederiksberg (mange FTF ere bor her og der er flest ledige FTF ere) Der skal etableres det regionale netværk, som skal støtte op om arbejdet i det regionale beskæftigelsesråd der skal etableres ét netværk, der dækker hele Sjælland. Endelig beslutning om hvilke LBR, vi skal satse på, træffes i december. Vi siger ja tak til Simons tilbud om at give et notat over uddannelse, volume, vækst, i de kommuner, vi har valgt, som kan bruges til årsmødet. Vi vedlægger en ledighedsstatistik som bilag til årsmødet. Berit Millner sender mail til Simon. Til beslutning: 5. Økonomi a. Status på økonomi ved Henrik Eskildsen Henrik gennemgik oversigten over forbruget indtil nu. b. Budget for Henrik gennemgik udkast til budget for 2014 og Alice mener ikke, at vi kan drive regionen for under kr. om året, bl.a fordi halvdelen af pengene går til driften af sekretariatet. Flemming Ernst foreslog, at vi sætter beløbet op til fra kr. til kr. til tilskud til det lokale MED-arbejde. Dette var der ikke opbakning til.

3 Husk, når der søges om tilskud til det lokale MED-arbejde, at ansøgningen skal være specificeret. (Bilag: Råbalance) (Bilag: Regnskab 2013) (Bilag: Bududkast ) (Bilag: Mail og dokument fra Torben Lenike) (Bilag: Note vedr. regnskab og budget i FTFs regioner) 6. Status på valgmøder Der har været valgmøder den 23. og 30. september 2013 Alice har talt med Bente Sorgenfrey og formand for sektion P Susanne Engstrøm om situationen med manglende repræsentanter fra sektion P der er forsat ingen afklaring på denne. Fra Bornholm er Kristina Robins valgt, der mangler en suppleant det finder Kristina hurtigst muligt. Vi har en fuldtallig bestyrelse til indstilling på årsmødet bilaget vedlægges indkaldelsen. Vi bør overveje om bestyrelsens forretningsorden skal laves om i forhold til, hvor mange der skal være til stede på bestyrelsesmødet for at bestyrelsen er beslutningsdygtig. (Bilag: Oversigt over indstillinger fra organisationerne til bestyrelsen for FTF Region Hovedstaden ) 7. Årsmødet den 21. november 2013 a. Godkendelse af udkast til indkaldelse b. Godkendelse af udkast til skriftlig beretning Indkaldelse og beretning, regnskab, budget, ledighedsstatiatik, indstilling til bestyrelse sendes til alle FTFs kontaktadresser, samt FTF-repræsentanter i hovedudvalg i kommuner og i regionen. Vibeke Schalz indlæg lægges ind i beretningen. (Bilag: Vejledende forretningsorden mm) (Bilag: Udkast til indkaldelse) (Bilag: Udkast til skriftlig beretning) 8. FTF aktiviteter a. Næste års aktiviteter Fyraftensmøde om arbejdsmiljø Der vil være to møder i Den 25. marts (Henrik Rindum) om at spotte misbrug og den 7 oktober ( Else Qualmann skuespillerbaggrund, terapeut) om arbejdsmiljø. Michael Egelund rejste problematikken, at dårligt psykisk arbejdsmiljø ikke må gøres til et individuelt problem. Kristina Robins svarede, at gruppen er bevidste om dette, men at møderne lægger op til, hvad den enkelte kan gøre. Man bliver en lille smule underholdt, og samtidig lægges op til en debat med fagligt indhold.

4 Budget og MED kursus samt opfølgningskursus Vi forsætter med at udbyde kurserne før og efter sommerferien fra PUF med Grethe Degn. Vi udbyder ikke opfølgning på kurserne. MED-kursuspakke tilbud fra FTF Vi udbyder ikke pakken fra FTF b. Aktiviteter 2013 Kommune/regionsvalg 2013 med LO Der bliver seks valgmøder ude på arbejdspladserne i regionen, hvor medarbejderne kan møde kandidaterne og da vi ikke tror på ideen i mødet, som skulle holdes i samarbejde med LO, dropper vi det. Når Vibeke får samlet materialerne sammen sendes det ud til kontaktpersonerne. Fællesmøde med LO for MEDrep. i kommunerne og i regionen om arbejdsmiljø v. Vibeke Westh og Kristina Robins udsættes til næste møde. TR-topmøde om OK den 18. november 2013 Facilitatoren koster ikke noget. Arbejdsmiljøkonferencen, som Kristina Robins skulle have deltaget i, blev aflyst (Bilag: Tilbud om MED-pakke til FTF s regioner ) (Bilag: Indbydelse til TR-topmøde den 18. november 2013 bliver eftersendt) 9. Udpegninger af a. Godkendelse af udpegning af FTF-repræsentanter til LBR i Furesø Kommune (Bilag: Mail fra Camilla Bjørn) b. Godkendelse af udpegning af FTF-repræsentanter til hovedudvalget i Gribskov Kommune (Bilag: Mail fra Dorit Andreasen vedr. hovedudvalget i Gribskov Kommune) c. Udpegning af FTF-repræsentanter til MED hovedudvalg i Gladsaxe Kommune Bilag: Mail fra Henrik Poulsen vedr. hovedudvalget i Gladsaxe Kommune Alle indstillinger blev godkendt 10. Ansøgning fra Bjarne Henrik Lundis om støtte til bog (Bilag: Mail fra Bjarne Henrik Lundis) Ansøgningen blev afvist det vil vi ikke støtte det er ikke vores formål, og vi har ikke pengene. Til orientering: 11. Evaluering af MED-aftalerne Alle MED-aftaler skal revideres med henblik på at leve op til lovgivningen på arbejdsmiljøområdet det betyder, at der i alle kommune skal nedsættes forhandlingsudvalg. Man opfordres til at vente til der kommer en vejledning fra KL/FTF

5 det vil være mest hensigtsmæssigt, hvis der kommer en tekst til, hvad der skal stå i de nye aftaler om arbejdsmiljøet. (Bilag: Brev fra KTO vedr. gennemgang af MED-aftaler ift. organisering af arbejdsmiljøet) 12. Mødeplan for næste år (Bilag: Udkast til mødeplan for bestyrelsen 2014) Henrik Eskildsen og hans suppleant kan ikke onsdage der bliver lavet et nyt forslag til mødekalender, som sendes ud til bestyrelsen til godkendelse. 13. Regionale møder om frivilligt arbejde (Bilag: Mail fra Torben Lenike vedr. regionale møder om frivilligt arbejde) (Bilag: Dialogmødeinvitation) (Bilag: Brev om dialogmøde) Der af afholdes møde om frivilligt arbejde i vores region den 23. oktober kl alle opfordres til at få det formidlet i så brede kredse som muligt det er et vigtigt emne, som får større og større betydning. 14. Eventuelt Mødet den 3. december 2013 hvor skal det holdes, og hvor skal bestyrelsen spise frokost?? Berit Millner kontakter DSR, om vi kan være i deres lokaler den 3. december? Vi finder et sted at spise alle inviteres, også suppleanter. Bestyrelsen mødes kl. 15 til årsmødet. For referatet Berit Millner Hansen

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 19. juni 2012 Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Ole H. Olsen, Anders Berg-Munch, Anders Moth-Poulsen, Anne Pedersen,

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat Sted: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tidspunkt: Mandag 8. september kl. 17:00 21:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Forplejning: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen Boligselskabet Domea København Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 17.00 i selskabslokalet beliggende Gadekærvej 16 st., Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling Onsdag den 25. marts 2015 kl. 18.00 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C.

Referat af ordinær Generalforsamling Onsdag den 25. marts 2015 kl. 18.00 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C. Referat af ordinær Generalforsamling Onsdag den 25. marts 2015 kl. 18.00 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C. Marts 2015 18.00: Dørene åbnes 18:15 Medlemsmødet starter og velkomst v/ Formand

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere