Årsrapport 2011 SIDE 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011 SIDE 1"

Transkript

1 Årsrapport 2011 SIDE 1

2 ÅRSRAPPORT INDLEDNING 2.0 NYHEDER FRA VIDENCENTRET 3.0 VIDENOPBYGNING 4.0 RÅDGIVNING 5.0 DELING AF VIDEN 6.0 UDDANNELSE, KURSER OG KONFERENCER 7.0 VIDENCENTRETS ORGANISATION SIDE 2 Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk Afdeling K på Gentofte Hospital

3 1.0 INDLEDNING Videncentret trådte i 2011 ind i sit 6. leveår og har på den tid opbygget et solidt vidensmæssigt og organisatorisk fundament. Året har været præget af igangsætningen af flere større studier, samt etablering af vigtige forskningssamarbejder. Med en basisbevilling fra Miljøstyrelsen er det muligt at indsamle og opbygge viden om duft og kemikalieoverfølsomhed i Danmark. Vidensopbygningen sker dels gennem egen forskning og dels gennem etablering af samarbejder og faglig udveksling med etablerede forskningsmiljøer i Danmark og internationalt. Efterspørgslen på viden om duft og kemikalieoverfølsomhed er fortsat stor fra både patienter og fagfolk. Det er især grundliggende viden om sygdomsmekanismer, forebyggelses- og behandlingsmuligheder, som efterlyses. Det bekræfter betydningen af at arbejde systematisk på etablering af viden. Årsagerne til duft og kemikalieoverfølsomhed anses i dag for at være multifaktorielle og derfor er en tværfaglig og bred forskningsmæssig tilgang nødvendig. Videncentret har i 2011 haft fokus på tre hovedområder, som kan kategoriseres som: Signalering og bearbejdning af sanseindtryk i det centrale nervesystem, immunsystemets signalering og bevidstheds og informations bearbejdning. Det er Videncentrets vision, at forskningen i duft og kemikalieoverfølsomhed på sigt kan fokuseres yderligere, samt forankres i et medicinsk speciale. Et væsentligt skridt i retning af en øget forståelse af duft- og kemikalieoverfølsomhed er påvisningen af en såkaldt central sensibilisering. I to uafhængige studier har Videncentret fundet et ændret centralt respons på en kraftig sansestimulation. Betydningen af central sensibilisering er endnu uafklaret, men tolkes i retning af, at det centrale nervesystem spiller en væsentlig rolle for tilstanden. Dette er et område, som Videncentret også vil have fokus på i Videncentret ønsker at rette en stor tak til følgegruppen og samarbejdspartnere for deres store bidrag til Videncentrets arbejde og virke, samt til duft og kemikalieoverfølsomme og patientforeninger der ligeledes har bidraget til centrets vidensopbygning. Med venlig hilsen Sine Skovbjerg Forskningsleder Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed SIDE 3

4 2.0 NYHEDER FRA VIDENCENTRET NYT SAMARBEJDE Videncentret har indledt et samarbejde med Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, samt en række andre institutioner omkring gennemførelsen af en større befolkningsundersøgelse. Undersøgelsen, som har fået navnet DANFUND, har til formål at besvare spørgsmål omkring hyppighed, årsager og risikofaktorer for en række medicinsk uafklarede tilstande. Herunder også duft og kemikalieoverfølsomhed. Undersøgelsen gennemføres med støtte fra TrygFonden. [Læs mere s.12] NY MEDARBEJDER I april måned blev Thomas Dantoft ansat i en stilling som forskningsassistent i Videncentret. Thomas Dantoft er uddannet civilingeniør i bioteknologi og har tidligere beskæftiget sig med genetisk forskning ved. bl.a. Institut for Human Genetik, Aarhus Universitet. Thomas Dantoft skal bl.a. forske i immunologiske faktorers betydning ved duft og kemikalieoverfølsomhed. IGANGSATTE STUDIER To store studier blev igangsat i Det første studie har til formål at undersøge effekten af mindfulness-baseret kognitiv terapi. Der er i 2011 gennemført to ud af i alt fire mindfulness gruppeforløb med stor succes. Det andet studie har til formål at undersøge en række immunologiske faktorers betydning ved duft og kemikalieoverfølsomhed. Der er siden studiets start indsamlet 300 blodprøver fra duft og kemikalieoverfølsomme og raske, som analyseres først i det nye år. [Læs mere s.8 og s.10] studiet. Delstudiet gennemføres som en interviewbaseret undersøgelse og har til formål at afdække deltagernes erfaringer med mindfulness. Delstudiet gennemføres i 2012 af ph.d.-studerende Christian Riise Hauge. Det andet studie ligger i forlængelse af Marie Thi Dao Trans ph.d.- studier og har til formål at undersøge, hvorvidt resultater fra tidligere smerte tests kan reproduceres hos samme forsøgs deltagere. [Læs mere om Marie Thi Dao Trans studier s.5] FOREDRAG OG PRÆSENTATIONER Videncentret har i 2011 givet 20 foredrag og videnskabelige præsentationer om duft og kemikalieoverfølsomhed. Herunder bl.a. ved et efteruddannelseskursus for læger i januar og maj måned, for læger og ansatte ved Arbejdsmiljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital og for forskere ved et skandinavisk symposium om intolerance over for miljøfaktorer ved Umeå Universitet i Sverige. [Læs mere s.15] PUBLIKATIONER I alt 7 videnskabelige publikationer er udgået fra Videncentret i 2011 og 2 nye er på vej. [Læs mere s.14] RÅDGIVNINGSLINIEN Videncentrets telefonlinje, der varetages af projekt sygeplejerske Anne Marie Topp, har åbent for spørgsmål hver tirsdag mellem og Anne Marie Topp modtog i alt 175 opkald i [Læs mere s.13] NYE STUDIER Videncentret planlagde yderligere to nye studier i Det første studie er et delstudie i forlængelse af mindfulness SIDE 4

5 3.0 VIDENOPBYGNING Smertereaktion ved duft- og kemikalieoverfølsomhed Studiets formål er at undersøge sammenhængen mellem et abnormt respons fra centralnervesystemet og duft- og kemikalieoverfølsomhed. Studiet gennemføres som kliniske eksperimentelle case-kontrolstudier SAMARBEJDSPARTNERE Professor, dr.med.sci., Lars Arendt-Nielsen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet og ph.d. Ron Kupers, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Københavns Universitet. BAGGRUND Årsager og mekanismer for udviklingen af duft- og kemikalioverfølsomhed er endnu ikke påvist. Tidligere studier har peget på central sensibilisering som en mulig faktor. Central sensibilisering er betegnelsen for et abnormt respons i det centrale nervesystem. FORMÅL Formålet med studiet er at undersøge sammenhængen mellem central sensibilisering og duft- og kemikalieoverfølsomhed gennem karakteristik af smerteresponset ved fænomenerne: 1. Overfølsomhed over for prik (sekundær hyperalgesi). 2. Smerteophobning (temporal summation). 3. Smertehæmning (diffuse noxious inhibitory control, DNIC). RESUMÉ Resultaterne vil give mulighed for på sigt at identificere mulige diagnostiske markører eller risikofaktorer, samt mulige behandlingsmæssige interventioner. METODE Studiet gennemføres som kliniske casekontrol forsøg ved brug af tre smerteforsøgs-modeller med capsaicin (det stærke stof i chili), kulde/tryk og varme som smertestimuli. I alt 15 forsøgspersoner med duft- og kemikalieoverfølsomhed og 15 raske kontrolpersoner indgår i forsøget. 1. Capsaicinmodellen: Capsaicin indsprøjtes i huden på underarmen, og smerteintensitet, smertekvalitet, arealet af sekundær hyperalgesi, intensiteten af børstestrøg, intensiteten af forskellige nåleprik, og ophobning af smerte ved gentagne nåleprik måles. 2. Kulde/trykmodellen: DNIC undersøges ved brug af tryk, som påføres en muskel på underbenet, og kulde, hvor højre hånd nedsænkes i iskoldt vand (0-1 C). Der måles på intensiteten af kuldeinduceret smerte, tærsklen for smertetolerance samt smertetærsklen for tryk før, under og 10 minutter efter kuldepåvirkning. Som kontrol gentages proceduren med hånden nedsænket i et neutralt vandbad (23 C). 3. Varmemodellen: Varme (47 C i syv minutter) påføres huden på forsiden af låret med en computerkontrolleret varmeelektrode. Der måles på smertetærsklen for varme, tærsklen for smertetolerance, smerteintensitet, hvorved en smertophobningsscore kan udregnes samt arealet af sekundær hyperalgesi. SIDE 5

6 3.0 VIDENOPBYGNING Smertereaktion ved duft- og kemikalieoverfølsomhed (fortsat) STATUS Resultaterne fra studiet er sammenskrevet i en publikation, som er indsendt til et videnskabeligt tidsskrift med peer-review. Overordnet bekræfter studiet tidligere fund. Arealet for sekundær hyperalgesi, målt ved capsaicin modellen, var således forøget hos duft - og kemikalieoverfølsomme. Et nyt studie er igangsat med det formål at reproducere dette fund hos samme forsøgsdeltagere. Se også tidligere publikation om central sensibilisering fra Videncentret: Holst H, Arendt-Nielsen L, Mosbech H, Elberling J. Increased capsaicin-induced secondary hyperalgesia in patients with multiple chemical sensitivity. Clin J Pain Feb;27(2): Marie Thi Dao Tran Test af kulde/ trykmodellen (DNIC) Studierne udføres af cand. med. Marie Thi Dao Tran som et ph.d.-studium ved Københavns Universitet. SIDE 6

7 3.0 VIDENOPBYGNING Parfume-relaterede symptomer blandt danske frisører RESUMÉ 2. Karakterisere tidligere frisører, som har svær intolerance over for parfumerede produkter, i forhold til helbreds- og arbejdsrelaterede årsager til at forlade frisørfaget. Studiets formål er at undersøge forekomsten og sværhedsgraden af parfume-relaterede symptomer hos danske frisører, sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Studiet gennemføres som en spørgeskemabaseret tværsnitsundersøgelse. SAMARBEJDSPARTNERE Ph.d.-studerende Susan Hovmand Lysdahl og forskningsleder Heidi Søsted, Videncenter for Frisører og Kosmetikere, Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital, Centerleder Jeanne Duus Johansen, Videncenter for Allergi, Dermatoallergologisk afd., Gentofte Hospital, Seniorforsker Nikolaj Drimer Berg, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital. METODE Studiet er gennemført som en spørgeskema-baseret tværsnitsundersøgelse. Et spørgeskema med spørgsmål om parfume-relaterede symptomer og konsekvenser blev sendt til alle danske frisører, som færdiggjorde frisøruddannelsen i perioden , samt til en tilfældig udvalgt stikprøve fra baggrundsbefolkningen. BAGGRUND Det er uafklaret om en primær kemisk eksponering er nødvendig for at udløse symptomer på duft- og kemikalieoverfølsomhed. Ingen epidemiologiske undersøgelser af forekomsten indenfor erhverv med daglige kemiske eksponeringer er gennemført for at afklare dette forhold. STATUS Resultaterne er sammenskrevet til en publikation, som er indsendt til et videnskabeligt tidsskrift med peer-review. Arbejdet varetages af cand. Med., ph.d.- studerende Marie Thi Dao Tran. FORMÅL Studiets formål er at undersøge: 1. forekomsten og sværhedsgraden af parfume-relaterede symptomer hos danske frisører sammenlignet med baggrundsbefolkningen. SIDE 7

8 3.0 VIDENOPBYGNING Behandling af duft- og kemikalieoverfølsomhed med mindfulness-baseret kognitiv terapi RESUMÉ Aktuelt findes der ikke en behandling med veldokumenteret effekt på duft- og kemikalieoverfølsomhed. Evidensen for, at mindfulness-baserede terapier er virksomme over for patienter, som lider af kroniske lidelser er stigende. Mindfulness refererer til opmærksomhed i nuet ledsaget af en ikke dømmende og accepterende holdning, og trænes ved forskellige former for meditation. I dette studie undersøges effekten af mindfulness-baseret kogntiv terapi, der kombinerer mindfulness med elementer fra kognitiv terapi, ved duft- og kemikalieoverfølsomhed. SAMARBEJDSPARTNERE Alice Rasmussen, klinikchef, ph.d., Psykiatrisk Center København, Jens Peter Bonde, professor, overlæge, dr. med. Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital, Jacob Piet, cand.psych., Aarhus Universitet, Antonia Sumbundu, cand. psych, Psykologisk Rådgivning v/antonia Sumbundu. BAGGRUND Duft- og kemikalieoverfølsomhed kan udvikle sig til en svært invaliderende tilstand med forringet livskvalitet til følge. Aktuelt findes der ingen behandling med videnskabeligt dokumenteret effekt. Mindfulness baserede interventioner har i flere studier vist lovende resultater ved kroniske sygdomme. FORMÅL Studiets formål er at undersøge, om mindfulness-baseret kogntiv terapi (MBCT) har effekt over for duft og kemikalieoverfølsomhed. METODE Studiet gennemføres om et randomiseret forsøg, hvor forsøgspersonerne fordeles tilfældigt i enten en gruppe, der modtager MBCT, eller en gruppe, som opfordres til at fortsætte som hidtil og søge behandling efter behov, den såkaldte kontrolgruppe. I alt 81 personer rekrutteres til forsøget. STATUS Mindfulness-studiet blev opstartet i september To mindfulness hold, et i Århus og et i København, er gennemført uden frafald. To nye hold opstartes i Studieprotokollen er sammenskrevet i en videnskabelig publikation, som vil blive indsendt til et videnskabeligt tidsskrift med henblik på publikation først i Der er planlagt et delstudie i forlængelse af forsøget. Delstudiet planlægges gennemført som et kvalitativt studie og har til formal at afdække erfaringerne med mindfulness blandt forsøgsdeltagerne. Delstudiet forventes igangsat først i Christian Riise Hauge Projektet udføres af cand.psych. Christian Riise Hauge som et ph.d.-studium ved Københavns Universitet. SIDE 8

9 3.0 VIDENOPBYGNING Evaluering af spørgeskema om duft og kemikalieoverfølsomhed Studiet har til formål at evaluere en dansk oversættelse af et amerikansk spørgeskema om duft- og kemikalieoverfølsomhed. Studiet er spørgeskemabaseret og omfatter dels en tilfældigt udvalgt stikprøve af den generelle befolkning og dels personer med duft og kemikalieoverfølsomhed. RESUMÉ FORMÅL Formålet med studiet er at: 1. Evaluere validitet og reliabilitet af QEESI i en dansk befolkning 2. Beskrive sensitivitet og specificitet. 3. Undersøge hvorvidt astma, depressive symptomer og somatisering influerer på besvartelsen af spørgeskemaet. 4. Beskrive besvarelser fra en stikprøve af den generelle befolkning SAMARBEJDSPARTNERE Lektor Karl Bang Christensen, Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet og seniorforsker Nikolaj Drimer Berg, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital. BAGGRUND Manglen på en internationalt anerkendt case-definition af duft- og kemikalieoverfølsomhed vanskeliggør forskningen. Det amerikanske spørgeskema, The Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory (QEESI), er et standardiseret spørgeskemaværktøj, der er udviklet til at måle forskellige aspekter ved duft- og kemikalieoverfølsomhed. QEESI er oversat til en række andre sprog. Det er hensigten, at den danske oversættelse af spørgeskemaet skal indgå i Videncentrets fremtidige forskning. METODE Studiet er et tværsnitsstudie og omfatter dels en tilfældigt udvalgt stikprøve af den generelle befolkning (=2000) dels personer med duft og kemikalieoverfølsomhed (=315). Af spørgeskemaværktøjer er inkluderet: En dansk oversættelse af QEESI, Symptomcheck-list-92 subskalaer for depression, angst og somatisering, astma (ECRHS kriterier) og spørgsmål vedr. socioøkonomiske forhold. STATUS Resultaterne fra studiet er sammenskrevet i en publikation, som er antaget i tidsskriftet Journal of Environmental and Public Health. Sine Skovbjerg Projektet er udført af forskningsleder, ph.d. Sine Skovbjerg. SIDE 9

10 3.0 VIDENOPBYGNING Cytokin-respons over for kemiske stoffer ved duft og kemikalieoverfølsomhed. Et klinisk-eksperimentelt studie RESUMÉ Formålet med studiet er at undersøge om duft- og kemikalieoverfølsomme har et forhøjet niveau af udvalgte immunologiske faktorer i blodet, sammenlignet med raske kontroller. Studiet er igangsat og der er i 2011 indsamlet 300 blodprøver. SAMARBEJDSPARTNERE Pal Szecsi, overlæge, dr.med, Klinisk Biokemisk Afdeling, Gentofte Hospital og overlæge, dr.med. Søren Vesterhauge, Privathospitalet Hamlet. FORMÅL Formålet med studiet er at undersøge, om der hos duft og kemikalieoverfølsomme sammenlignet med raske forsøgspersoner ses: 1. En øget koncentration i blodet af udvalgte immunologiske markører. 2. Et øget immunologisk respons ved tilsætning af udvalgte kemiske stoffer til blodet. METODE Der indsamles blodprøver og spørgeskemaer fra 150 personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed og 150 alders matchende raske kontroller. STATUS Alle 300 blodprøver er indsamlet og analyserne af blodprøverne forventes påbegyndt først i BAGGRUND En tidligere videnskabelig undersøgelse har påvist højere værdier af flere immunologiske markører i blodprøver fra duft- og kemikalieoverfølsomme, sammenlignet med raske personer. Disse resultater, samt fundet af øget hudrødme, kontaktallergi og et øget non-ige medieret histaminrespons over for parfume, kan muligvis forklares med en øget immunologisk respons overfor parfume og andre kemiske stoffer hos duft- og kemikalieoverfølsomme. Thomas Dantoft Projektet udføres af forskningsassistent Thomas Dantoft SIDE 10

11 3.0 VIDENOPBYGNING Fokusgruppe interviews med pårørende RESUMÉ Der er tidligere lavet studier af de håndteringsstrategier, som duft og kemikalie overfølsomme anvender for at klare hverdagens møde med dufte og kemiske stoffer, men ingen studier har hidtil belyst hvordan lidelsen påvirker den nærmeste familie. METODE Dataindsamlingen er baseret på fokusgruppe interviews med mandlige ægtefæller/samlevere til duft og kemikalieoverfølsomme. Deltagere blev inviteret per brev. Fokusgruppe interviewene fandt sted hos Videncenter for Duft og Kemikalieoverfølsomhed. SAMARBEJDSPARTNERE Sygeplejestuderende Katrina Hutton Carlsen. STATUS Der er gennemført 3 fokusgruppeinterviews med i alt 15 deltagere af en varighed på 1½ time. Data er under sammenskrivning til en videnskabelig publikation. BAGGRUND Duft og kemikalieoverfølsomhed kan være en svært invaliderende lidelse, som kan påvirke både hverdag, socialt netværk og arbejdsvilkår. Det er tidligere undersøgt hvilke strategier duft og kemikalieoverfølsomme anvender for at håndtere mødet med dufte og kemiske stoffer, men det er ikke tidligere beskrevet, hvordan duft og kemikalieoverfølsomhed påvirker den nærmeste familie. FORMÅL Formålet med studiet er at beskrive hvilke håndteringsstrategier pårørende til duft og kemikalieoverfølsomme anvender. Anne Marie Topp Katrina Hutton Carlsen Projektet udføres af sygeplejestuderende Katrina Hutton Carlsen og projektsygeplejerske Anne Marie Topp SIDE 11

12 3.0 VIDENOPBYGNING DANFUND Genopfølgning på helbred 2006 SAMARBEJDSPARTNERE Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital, Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik, Århus Universitetshospital, Projektenheden for Psykiatrisk Rehabilitering, Psykiatrisk center Ballerup og Liaisonpsykiatrisk Klinik, Bispebjerg. BAGGRUND TrygFonden har i 2011 bevilliget 10. millioner til gennemførelse af DANFUND projektet. Projektet ledes af Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital. Formålet med projektet er at opnå større viden om tilstande som duft og kemikalieoverfølsomhed, fibromyalgi, kronisk træthed og irritabel tyktarm. Forskningsleder Sine Skovbjerg indgår i projektets styregruppe. STATUS Projektet er igangsat. SAMARBEJDSPARTNERE Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital. BAGGRUND Opfølgning på befolkningsundersøgelsen, Helbred2006 gennemføres i perioden Der indgår et spørgeskema om duft og kemikalieoverfølsomhed i opfølgningen, hvilket giver mulighed for at undersøge betydningen af en række associerede risikofaktorer ved duft og kemikalieoverfølsomhed. Projektet ledes af Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital. STATUS Projektet er igangsat. Videncentret har i 2011 publiceret artiklen Non-allergic cutaneous reactions in airborne chemical sensitivity - a population based study, som er baseret på data fra Helbred2006 undersøgelsen. SIDE 12 Der er afsat millioner til ny undersøgelse, der skal hjælpe danskere, der lider af uforklarlige lidelser (Foto: colourbox) Kilde: Avisen.dk

13 4.0 RÅDGIVNING Videncentrets telefonlinje, der bestyres af sygeplejerske Anne Marie Topp, har åbent for spørgsmål hver tirsdag mellem kl og I 2011 modtog linjen i alt 175 opkald, hvilket er på niveau med de foregående år. Det svarer i gennemsnit til lige under fire opkald på de dage, telefonlinjen har været åben. OPKALD PER ÅR 2006: 110 opkald 2007: 159 opkald 2008: 100 opkald 2009: 166 opkald 2010: 164 opkald 2011: 175 opkald Totalt 874 opkald HVAD SIGER VI? En stor del af arbejdet med rådgivning er baseret på erfaringer, da vores viden om hvorfor duft og kemikalieoverfølsomhed opstår og hvordan det kan behandles i dag er begrænset. Den viden, som opbygges ved at lytte til de mange beretninger om duft og kemikalieoverfølsomhed, videregives ofte i forbindelse med f.eks. foredrag. PJECE I 2011 blev udsendt knap 200 eksemplarer af Videncentrets pjece om duft og kemikalieoverfølsomhed til både sygehuse, læger og private. Pjecen er gratis og kan fås ved henvendelse til Videncentret eller downloades fra hjemmesiden: HVEM RINGER? Det er oftest duft- og kemikalieoverfølsomme, der ringer. HVORFOR RINGER FOLK? Duft og kemikalieoverfølsomme henvender sig typisk pga. bekymringer omkring deres arbejdssituation, helbred og sociale forhold. Når kommuner henvender sig, er det som oftest, fordi de ønsker at finde dokumentation for duft- og kemikalieoverfølsomhed, og hvordan man behandler den. Anne Marie Topp Rådgivningslinjen varetages af sygeplejerske Anne Marie Topp SIDE 13

14 5.0 DELING AF VIDEN Videndeling sker gennem løbende afholdelse af foredrag og undervisning, deltagelse i konferenser og seminarer, samt publicering af videnskabelige artikler. VIDENSKABELIGE PUBLIKATIONER (trykt eller accepteret) Resume af artiklerne kan findes på Videncentrets hjemmeside: Berg ND, Linneberg A, Thyssen JP, Dirksen A, Elberling J. Non-allergic cutaneous reactions in airborne chemical sensitivity- a population based study. Int J Hyg Environ Health. 2011; 214(3): Epub 2011 Feb 16. Berg ND, Husemoen LL, Thuesen BH, Hersoug LG, Elberling J, Thyssen JP, Carlsen BC, Johansen JD, Menné T, Bønnelykke K, Stender S, Meldgaard M, Szecsi PB, Linneberg A. Interaction between filaggrin null mutations and tobacco smoking in relation to asthma. J Allergy Clin Immunol [Epub ahead of print] Holst H, Arendt-Nielsen L, Mosbech H, Elberling J.Increased capsaicin-induced secondary hyperalgesia in patients with multiple chemical sensitivity. Clin J Pain. 2011;27(2): Holst H, Arendt-Nielsen L, Mosbech H, Serup J, Elberling J. Capsaicin-induced neurogenic inflammation in the skin in patients with symptoms induced by odorous chemicals. Skin Res Technol. 2011;17(1): Skovbjerg S, Rasmussen A, Zachariae R, Schmidt L, Lund R, Elberling J. The association between idiopathic environmental intolerance and psychological distress, and the influence of social support and recent major life events. Environ Health Prev Med ;17(1):2-9. Epub 2011 Mar 1. Skovbjerg S, Berg ND, Elberling J, Christensen KB. Evaluation of the Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory in a Danish population. J Environ and Public Health, Special Issue Incorporating Environmental Health in Clinical Medicine, PUBLIKATIONER INDSENDT Skovbjerg S, Hauge CR, Rasmussen A, Winkel P, Elberling J. Mindfulness-based cognitive therapy to treat multiple chemical sensitivities: A randomized pilot trial (accepteret til publikation i Scandinavian Journal of Psychology, januar 2012). Tran MTD, Arendt-Nielsen L, Kupers R, Elberling J. Multiple Chemical Sensitivity: on the scent of Central Sensitization. INTERNE UNDERVISNINGSMØDER Gennemgang af videnskabelig litteratur Som led i ph.d. uddannelsen og del af det videnskabelige miljø afholder Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed, Videncenter for Allergi og Videncenter for Frisører og Kosmetikere løbende møder med gennemgang af relevant videnskabelig litteratur. I 2011 har været afholdt 16 litteraturgennemgange. Forskningsseminarer I samarbejde med Videncenter for Allergi og Videncenter for Frisører er afholdt 7 forskningsseminarer med følgende interne og eksterne foredragsholdere: SIDE 14

15 5.0 DELING AF VIDEN SIDE 15 HIV/AIDS epidemien i et historisk perspektiv v. Torkil Menné, professor Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital Brug og fortolkning af tests for type I allergi - in vivo og in vitro v. Lars K. Poulsen, professor Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital. Filaggrin og nikkelallergi v. Katrine Ross-Hansen, ph.d. studerende, cand. scient. Videncenter for Allergi, Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital. Frisørernes helbredsproblemer og årsager til at forlade faget - et kohorte studie v. Susan Lysdal, ph.d. studerende, cand. scient. san. publ. Videncenter for Frisører, Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital. Helbredskonsekvenser ved skimmesvamp i indeklima v. Harald Meyer, afdelingslæge, ph.d. Arbejds- og Miljømedicinsk afd., Bispebjerg Hospital. Endogenous and exogenous risk factors for cutaneous malignant melanoma and other skin cancers v. Jeanette Kaae, Læge, ph.d Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital. Allergi i forbindelse med anæstesi v. Lene Heise Garvey, overlæge, ph.d. Allergologisk klinik, Gentofte Hospital. Seminarerne er åbne og invitationer sendes til relevante myndigheder, forskere, læger m.fl. Øvrige forskningsmøder Ph.d.-dag ved Dermato-allergologisk afdeling, Gentofte Hospital, hvor ph.d.- studerende Marie Tran og Christian Riise Hauge holdt følgende præsentationer af deres arbejder: Central sensibilisering og duft- og kemikalieoverfølsomhed v/læge og ph.d. -studerende Marie Tran. Et randomiseret klinisk forsøg med mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBCT) over for personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed v/psykolog og ph.d.-studerende Christian Riise Hauge. EKSTERN UNDERVISNING OG FORE- DRAG Ekstern undervisning og foredrag forestået af Videncentrets medarbejdere: Skovbjerg S: Duft og kemikalieoverfølsomhed v/ Allergi en svøbe, efteruddannelseskursus for læger, Gentofte Hospital. Duft og kemikalieoverfølsomhed Forskermøde v/arbejds og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Arbejdsmiljøhuset, Islandsbrygge, København. The complexity of multiple chemical sensitivities, The Nanjing International Forum on Neuroscience 2011, Kina. Duft og kemikalieoverfølsomhed Temadag: Hygiejne, kemi og miljø, Ankerhus Mindfulness-based cognitive therapy for the treatment of multiple chemical sensitivities: A randomized pilot study, poster session, 41st EABCT Annual Congress, Island. Elberling J: Duft- og Kemikalieoverfølsomhed en opdatering. Udviklingsdag for samtlige ansatte på Dermato-venerologisk afdeling D, Bispebjerg Hospital.

16 5.0 DELING AF VIDEN Duft- og Kemikalieoverfølsomhed v/ Allergi - en svøbe, efteruddannelseskursus for læger, Gentofte Hospital. Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Seminar om det Overfølsomme Menneske, målrettet ansatte i Livs- og Pensionsselskaberne. Comwell, Holte. Hauge CR: Mindfulness-based cognitive therapy for MCS: a study protocol for a randomized clinical trial, Skandinavisk symposium om intolerance overfor miljøfaktorer, ved Umeå Universitet, Sverige. Et randomiseret klinisk forsøg med mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBCT) over for personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed, Forskermøde v/ Arbejds og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Topp AM: Den duft og kemikalieoverfølsomme patient Foredrag for sygeplejersker ved årsmøde for fagligt selskab for øre, næse, hals sygeplejersker, Kolding. om intolerance overfor miljøfaktorer, ved Umeå Universitet, Sverige Praktisk øvelse i priktestning, kursus i immunologi, gennemført for 19 hold 5. semester medicinstuderende ved Københavns Universitet. Dantoft T. Cytokine profiling of adults suffering from Multiple Chemical Sensitivity, Skandinavisk symposium om intolerance overfor miljøfaktorer, ved Umeå Universitet, Sverige PRESSE OG HJEMMESIDE Infomedia har registret omtale af Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed 29 gange i Videncentrets hjemmeside: Duft og kemikalieoverfølsomhed hvad er det? Foredrag for sygeplejersker ved landskursus for Lunge - Allergi sygeplejersker, Vejle. Undervisning af sygeplejestuderende ved Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital. Tran M: Duft- og Kemikalieoverfølsomhed / Multiple Chemical Sensitivity, Pædiatrisk afdeling, Hillerød Hospital. Central sensibilisering og duft- og kemikalieoverfølsomhed, Forskermøde v/ Arbejds og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Central sensitization in Multiple Chemical Sensitivity, Skandinavisk symposium fik i alt besøg i 2011 og heraf var unikke besøgende. Den engelsksprogede version fik i alt 524 besøg og heraf 381 unikke. Antal sidevisninger på hjemmesiden var SIDE 16

17 6.0 UDDANNELSE, KURSER OG KONFERENCER Uddannelse og kurser, som Videncentrets medarbejdere har deltaget i SKOVBJERG S Skandinavisk symposium om intolerance overfor miljøfaktorer, ved Umeå Universitet, Sverige. Generel ledelse i forskningsfunktioner, netværksgruppe, Rigét A/S. ELBERLING J Skandinavisk symposium om intolerance overfor miljøfaktorer, ved Umeå Universitet, Sverige. TOPP AM Temadag: Sundhedsstyrelsen PCB i bygninger - et indeklimaproblem? Temadag: Sundhedsstyrelsen Helbredseffekter af vedvarende energi. Skandinavisk symposium om intolerance overfor miljøfaktorer, ved Umeå Universitet, Sverige Excel grundkursus, CBH West Excel udvidet, CBH West HAUGE C 41st EABCT Annual Congress, Island. Basal statistik, Ph.d.-kursus, Københavns Universitet. Deltaget i 8-ugers mindfulness-forløb ved forskningsklinikken for funktionelle lidelser, Århus. TRAN M Epidemiologi, Ph.d.-kursus, Københavns Universitet. Sensory Physiology: microcircuits, information processing and behaviour, Ph.d-kursus, Københavns Universitet. RCT: The randomized clinical trial with special relevance for psychiatry, Ph.d.- kursus, Københavns Universitet. SIDE 17

18 7.0 VIDENCENTRETS ORGANISATION Kommisorium Videncentrets arbejde bygger på, at den eksisterende viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) er utilstrækkelig til at vurdere, hvorfor duft- og kemikalierelaterede symptomer opstår, og hos nogle mennesker synes at udvikle sig til en kronisk invaliderende sygdomstilstand. De underliggende patofysiologiske mekanismer for fremkaldelse af duft- og kemikalierelaterede symptomer er stort set uafklarede. Ligeledes er hverken omfanget eller de individuelle og samfundsmæssige konsekvenser af duft- og kemikalierelaterede symptomer klarlagt i Danmark. Videncentrets arbejde består i systematisk at tilvejebringe videnskabelig dokumentation omkring de ovenstående forhold og at yde rådgivning på baggrund heraf. Arbejdet sker inden for de ressourcemæssige rammer, som er fastlagt for centrets arbejde. VIDENCENTRETS FØLGEGRUPPE Rikke Holmberg, Kemikalier, Miljøstyrelsen (formand) Jette Blands, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Ledende overlæge, Claus Zachariae, Dermato-allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital Professor Jeanne Duus Johansen, Videncenter for Allergi, Dermato-allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital Overlæge, dr. med., Søren Vesterhauge, Privathospitalet Hamlet Forskningsleder Allan Linneberg, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital Professor Jens Peter Bonde, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Læge, ph.d. Jesper Elberling (tidligere forskningsleder i Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed) Forskningsleder Sine Skovbjerg, Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed, Dermato-allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital VIDENCENTRETS MEDARBEJDERSTAB 2011 Funktion Medarbejdere Lønnet via centret Forskningsleder Sine Skovbjerg X Seniorforsker Jesper Elberling X Ph.d.-studerende Marie Tran X Ph.d.-studerende Christian Riise Hauge X Forskningsmedarbejder Thomas Dantoft X Projektsygeplejerske Anne Marie Topp X (Ansat frem til ) Kommunikationsmedarbejder Birgitte Therkelsen X Sekretær It-support Susanne Schweitz Søren Gade SIDE 18

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

1 FORORD... 3 3 DIAGNOSEKODE... 5 4 FAGLIG EVALUERING... 6 5 PUBLIKATIONER... 6

1 FORORD... 3 3 DIAGNOSEKODE... 5 4 FAGLIG EVALUERING... 6 5 PUBLIKATIONER... 6 Årsrapport 2012 Kommisorium: Videncentrets arbejde bygger på, at den eksisterende viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) er utilstrækkelig til at vurdere, hvorfor duft- og kemikalierelaterede symptomer

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

VELKOMMEN. Program. Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00.

VELKOMMEN. Program. Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00. INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Årsrapport 2007. Dermatologisk Afdeling

Årsrapport 2007. Dermatologisk Afdeling Årsrapport 2007 Dermatologisk Afdeling 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund... 4 Det grænseløse Videncenter... 5 Det nye år... 5 Beskrivelse af de enkelte forskningsprojekter... 6 Epidemiologiske

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Benita Holt Rasmussen

Benita Holt Rasmussen LAP Konferencen Mennesket i Balance - 26 februar 2013 Mindfulness baseret Stress Reduktion (MBSR) -et evidensbaseret forløb v.psykolog & mindfulness-instruktør fra CFM Benita Holt Rasmussen Det danske

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse de overordnede linjer De overordnede linjer varetages af Torben Jørgensen, fra Forskningscenter for forebyggelse og sundhed og Lene Sillasen,

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere

Bemærk venligst at kopiering af QEESI ikke er tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Dr. Claudia S. Miller.

Bemærk venligst at kopiering af QEESI ikke er tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Dr. Claudia S. Miller. QEESI The Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory, forkortet QEESI, er et valideret screeningsværktøj, der kan anvendes af forskere, læger og patienter med henblik på at identificere symptomer

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag.

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Anette Søgaard Nielsen, cand. phil, phd. Enheden for Klinisk Alkoholforskning ansnielsen@health.sdu.dk

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle.

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle. Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle Jes Søgaard KORA Risiko for kræft blandt personer efter social position i Danmark Hvordan

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Nyt fra forskningsfronten Måling af pupilreaktionen for farvet lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Kristina Herbst Læge, ph.d.-studerende Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Udgivet i: Trillingsgaard, T., Trillingsgaard, A., & Webster- Stratton, C. (2014). Assessing the Effectiveness of

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Patienter med kroniske smerter

Patienter med kroniske smerter Moderne smertefysiologi implementering i klinisk praksis Bjarne Rittig Rasmussen Fysioterapeut, Phd. studerende Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital Patienter med kroniske smerter

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Studiedesigns: Alternative designs

Studiedesigns: Alternative designs Studiedesigns: Alternative designs Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 20. maj 2014 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden

Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Manglen på viden Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ensartethed i HS-pleje: nye retningslinjer for pleje af HS-patienter Ensartethed i HS-pleje:

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2010

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2010 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2010 > Sæsonplan for efterår 2010 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 5. oktober Kl. 20.00 Alm. prakt. læge Mikkel Vass Tænk dig

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Sidder du fast i angstens spil?

Sidder du fast i angstens spil? INDLEDNING Sidder du fast i angstens spil? Det er, som om alt, der er forbundet med mulige og umulige katastrofer, tiltrækker din hjerne som en magnet. Du går i virkeligheden og bekymrer dig om og lægger

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER

PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER Odense 10.1.2014 Cand. Psych. Bo Søndergaard Jensen Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri, Afd. Q, Risskov PTSDjag2012 Psykoterapeutisk behandling

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere