Årsrapport 2011 SIDE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011 SIDE 1"

Transkript

1 Årsrapport 2011 SIDE 1

2 ÅRSRAPPORT INDLEDNING 2.0 NYHEDER FRA VIDENCENTRET 3.0 VIDENOPBYGNING 4.0 RÅDGIVNING 5.0 DELING AF VIDEN 6.0 UDDANNELSE, KURSER OG KONFERENCER 7.0 VIDENCENTRETS ORGANISATION SIDE 2 Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk Afdeling K på Gentofte Hospital

3 1.0 INDLEDNING Videncentret trådte i 2011 ind i sit 6. leveår og har på den tid opbygget et solidt vidensmæssigt og organisatorisk fundament. Året har været præget af igangsætningen af flere større studier, samt etablering af vigtige forskningssamarbejder. Med en basisbevilling fra Miljøstyrelsen er det muligt at indsamle og opbygge viden om duft og kemikalieoverfølsomhed i Danmark. Vidensopbygningen sker dels gennem egen forskning og dels gennem etablering af samarbejder og faglig udveksling med etablerede forskningsmiljøer i Danmark og internationalt. Efterspørgslen på viden om duft og kemikalieoverfølsomhed er fortsat stor fra både patienter og fagfolk. Det er især grundliggende viden om sygdomsmekanismer, forebyggelses- og behandlingsmuligheder, som efterlyses. Det bekræfter betydningen af at arbejde systematisk på etablering af viden. Årsagerne til duft og kemikalieoverfølsomhed anses i dag for at være multifaktorielle og derfor er en tværfaglig og bred forskningsmæssig tilgang nødvendig. Videncentret har i 2011 haft fokus på tre hovedområder, som kan kategoriseres som: Signalering og bearbejdning af sanseindtryk i det centrale nervesystem, immunsystemets signalering og bevidstheds og informations bearbejdning. Det er Videncentrets vision, at forskningen i duft og kemikalieoverfølsomhed på sigt kan fokuseres yderligere, samt forankres i et medicinsk speciale. Et væsentligt skridt i retning af en øget forståelse af duft- og kemikalieoverfølsomhed er påvisningen af en såkaldt central sensibilisering. I to uafhængige studier har Videncentret fundet et ændret centralt respons på en kraftig sansestimulation. Betydningen af central sensibilisering er endnu uafklaret, men tolkes i retning af, at det centrale nervesystem spiller en væsentlig rolle for tilstanden. Dette er et område, som Videncentret også vil have fokus på i Videncentret ønsker at rette en stor tak til følgegruppen og samarbejdspartnere for deres store bidrag til Videncentrets arbejde og virke, samt til duft og kemikalieoverfølsomme og patientforeninger der ligeledes har bidraget til centrets vidensopbygning. Med venlig hilsen Sine Skovbjerg Forskningsleder Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed SIDE 3

4 2.0 NYHEDER FRA VIDENCENTRET NYT SAMARBEJDE Videncentret har indledt et samarbejde med Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, samt en række andre institutioner omkring gennemførelsen af en større befolkningsundersøgelse. Undersøgelsen, som har fået navnet DANFUND, har til formål at besvare spørgsmål omkring hyppighed, årsager og risikofaktorer for en række medicinsk uafklarede tilstande. Herunder også duft og kemikalieoverfølsomhed. Undersøgelsen gennemføres med støtte fra TrygFonden. [Læs mere s.12] NY MEDARBEJDER I april måned blev Thomas Dantoft ansat i en stilling som forskningsassistent i Videncentret. Thomas Dantoft er uddannet civilingeniør i bioteknologi og har tidligere beskæftiget sig med genetisk forskning ved. bl.a. Institut for Human Genetik, Aarhus Universitet. Thomas Dantoft skal bl.a. forske i immunologiske faktorers betydning ved duft og kemikalieoverfølsomhed. IGANGSATTE STUDIER To store studier blev igangsat i Det første studie har til formål at undersøge effekten af mindfulness-baseret kognitiv terapi. Der er i 2011 gennemført to ud af i alt fire mindfulness gruppeforløb med stor succes. Det andet studie har til formål at undersøge en række immunologiske faktorers betydning ved duft og kemikalieoverfølsomhed. Der er siden studiets start indsamlet 300 blodprøver fra duft og kemikalieoverfølsomme og raske, som analyseres først i det nye år. [Læs mere s.8 og s.10] studiet. Delstudiet gennemføres som en interviewbaseret undersøgelse og har til formål at afdække deltagernes erfaringer med mindfulness. Delstudiet gennemføres i 2012 af ph.d.-studerende Christian Riise Hauge. Det andet studie ligger i forlængelse af Marie Thi Dao Trans ph.d.- studier og har til formål at undersøge, hvorvidt resultater fra tidligere smerte tests kan reproduceres hos samme forsøgs deltagere. [Læs mere om Marie Thi Dao Trans studier s.5] FOREDRAG OG PRÆSENTATIONER Videncentret har i 2011 givet 20 foredrag og videnskabelige præsentationer om duft og kemikalieoverfølsomhed. Herunder bl.a. ved et efteruddannelseskursus for læger i januar og maj måned, for læger og ansatte ved Arbejdsmiljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital og for forskere ved et skandinavisk symposium om intolerance over for miljøfaktorer ved Umeå Universitet i Sverige. [Læs mere s.15] PUBLIKATIONER I alt 7 videnskabelige publikationer er udgået fra Videncentret i 2011 og 2 nye er på vej. [Læs mere s.14] RÅDGIVNINGSLINIEN Videncentrets telefonlinje, der varetages af projekt sygeplejerske Anne Marie Topp, har åbent for spørgsmål hver tirsdag mellem og Anne Marie Topp modtog i alt 175 opkald i [Læs mere s.13] NYE STUDIER Videncentret planlagde yderligere to nye studier i Det første studie er et delstudie i forlængelse af mindfulness SIDE 4

5 3.0 VIDENOPBYGNING Smertereaktion ved duft- og kemikalieoverfølsomhed Studiets formål er at undersøge sammenhængen mellem et abnormt respons fra centralnervesystemet og duft- og kemikalieoverfølsomhed. Studiet gennemføres som kliniske eksperimentelle case-kontrolstudier SAMARBEJDSPARTNERE Professor, dr.med.sci., Lars Arendt-Nielsen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet og ph.d. Ron Kupers, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Københavns Universitet. BAGGRUND Årsager og mekanismer for udviklingen af duft- og kemikalioverfølsomhed er endnu ikke påvist. Tidligere studier har peget på central sensibilisering som en mulig faktor. Central sensibilisering er betegnelsen for et abnormt respons i det centrale nervesystem. FORMÅL Formålet med studiet er at undersøge sammenhængen mellem central sensibilisering og duft- og kemikalieoverfølsomhed gennem karakteristik af smerteresponset ved fænomenerne: 1. Overfølsomhed over for prik (sekundær hyperalgesi). 2. Smerteophobning (temporal summation). 3. Smertehæmning (diffuse noxious inhibitory control, DNIC). RESUMÉ Resultaterne vil give mulighed for på sigt at identificere mulige diagnostiske markører eller risikofaktorer, samt mulige behandlingsmæssige interventioner. METODE Studiet gennemføres som kliniske casekontrol forsøg ved brug af tre smerteforsøgs-modeller med capsaicin (det stærke stof i chili), kulde/tryk og varme som smertestimuli. I alt 15 forsøgspersoner med duft- og kemikalieoverfølsomhed og 15 raske kontrolpersoner indgår i forsøget. 1. Capsaicinmodellen: Capsaicin indsprøjtes i huden på underarmen, og smerteintensitet, smertekvalitet, arealet af sekundær hyperalgesi, intensiteten af børstestrøg, intensiteten af forskellige nåleprik, og ophobning af smerte ved gentagne nåleprik måles. 2. Kulde/trykmodellen: DNIC undersøges ved brug af tryk, som påføres en muskel på underbenet, og kulde, hvor højre hånd nedsænkes i iskoldt vand (0-1 C). Der måles på intensiteten af kuldeinduceret smerte, tærsklen for smertetolerance samt smertetærsklen for tryk før, under og 10 minutter efter kuldepåvirkning. Som kontrol gentages proceduren med hånden nedsænket i et neutralt vandbad (23 C). 3. Varmemodellen: Varme (47 C i syv minutter) påføres huden på forsiden af låret med en computerkontrolleret varmeelektrode. Der måles på smertetærsklen for varme, tærsklen for smertetolerance, smerteintensitet, hvorved en smertophobningsscore kan udregnes samt arealet af sekundær hyperalgesi. SIDE 5

6 3.0 VIDENOPBYGNING Smertereaktion ved duft- og kemikalieoverfølsomhed (fortsat) STATUS Resultaterne fra studiet er sammenskrevet i en publikation, som er indsendt til et videnskabeligt tidsskrift med peer-review. Overordnet bekræfter studiet tidligere fund. Arealet for sekundær hyperalgesi, målt ved capsaicin modellen, var således forøget hos duft - og kemikalieoverfølsomme. Et nyt studie er igangsat med det formål at reproducere dette fund hos samme forsøgsdeltagere. Se også tidligere publikation om central sensibilisering fra Videncentret: Holst H, Arendt-Nielsen L, Mosbech H, Elberling J. Increased capsaicin-induced secondary hyperalgesia in patients with multiple chemical sensitivity. Clin J Pain Feb;27(2): Marie Thi Dao Tran Test af kulde/ trykmodellen (DNIC) Studierne udføres af cand. med. Marie Thi Dao Tran som et ph.d.-studium ved Københavns Universitet. SIDE 6

7 3.0 VIDENOPBYGNING Parfume-relaterede symptomer blandt danske frisører RESUMÉ 2. Karakterisere tidligere frisører, som har svær intolerance over for parfumerede produkter, i forhold til helbreds- og arbejdsrelaterede årsager til at forlade frisørfaget. Studiets formål er at undersøge forekomsten og sværhedsgraden af parfume-relaterede symptomer hos danske frisører, sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Studiet gennemføres som en spørgeskemabaseret tværsnitsundersøgelse. SAMARBEJDSPARTNERE Ph.d.-studerende Susan Hovmand Lysdahl og forskningsleder Heidi Søsted, Videncenter for Frisører og Kosmetikere, Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital, Centerleder Jeanne Duus Johansen, Videncenter for Allergi, Dermatoallergologisk afd., Gentofte Hospital, Seniorforsker Nikolaj Drimer Berg, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital. METODE Studiet er gennemført som en spørgeskema-baseret tværsnitsundersøgelse. Et spørgeskema med spørgsmål om parfume-relaterede symptomer og konsekvenser blev sendt til alle danske frisører, som færdiggjorde frisøruddannelsen i perioden , samt til en tilfældig udvalgt stikprøve fra baggrundsbefolkningen. BAGGRUND Det er uafklaret om en primær kemisk eksponering er nødvendig for at udløse symptomer på duft- og kemikalieoverfølsomhed. Ingen epidemiologiske undersøgelser af forekomsten indenfor erhverv med daglige kemiske eksponeringer er gennemført for at afklare dette forhold. STATUS Resultaterne er sammenskrevet til en publikation, som er indsendt til et videnskabeligt tidsskrift med peer-review. Arbejdet varetages af cand. Med., ph.d.- studerende Marie Thi Dao Tran. FORMÅL Studiets formål er at undersøge: 1. forekomsten og sværhedsgraden af parfume-relaterede symptomer hos danske frisører sammenlignet med baggrundsbefolkningen. SIDE 7

8 3.0 VIDENOPBYGNING Behandling af duft- og kemikalieoverfølsomhed med mindfulness-baseret kognitiv terapi RESUMÉ Aktuelt findes der ikke en behandling med veldokumenteret effekt på duft- og kemikalieoverfølsomhed. Evidensen for, at mindfulness-baserede terapier er virksomme over for patienter, som lider af kroniske lidelser er stigende. Mindfulness refererer til opmærksomhed i nuet ledsaget af en ikke dømmende og accepterende holdning, og trænes ved forskellige former for meditation. I dette studie undersøges effekten af mindfulness-baseret kogntiv terapi, der kombinerer mindfulness med elementer fra kognitiv terapi, ved duft- og kemikalieoverfølsomhed. SAMARBEJDSPARTNERE Alice Rasmussen, klinikchef, ph.d., Psykiatrisk Center København, Jens Peter Bonde, professor, overlæge, dr. med. Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital, Jacob Piet, cand.psych., Aarhus Universitet, Antonia Sumbundu, cand. psych, Psykologisk Rådgivning v/antonia Sumbundu. BAGGRUND Duft- og kemikalieoverfølsomhed kan udvikle sig til en svært invaliderende tilstand med forringet livskvalitet til følge. Aktuelt findes der ingen behandling med videnskabeligt dokumenteret effekt. Mindfulness baserede interventioner har i flere studier vist lovende resultater ved kroniske sygdomme. FORMÅL Studiets formål er at undersøge, om mindfulness-baseret kogntiv terapi (MBCT) har effekt over for duft og kemikalieoverfølsomhed. METODE Studiet gennemføres om et randomiseret forsøg, hvor forsøgspersonerne fordeles tilfældigt i enten en gruppe, der modtager MBCT, eller en gruppe, som opfordres til at fortsætte som hidtil og søge behandling efter behov, den såkaldte kontrolgruppe. I alt 81 personer rekrutteres til forsøget. STATUS Mindfulness-studiet blev opstartet i september To mindfulness hold, et i Århus og et i København, er gennemført uden frafald. To nye hold opstartes i Studieprotokollen er sammenskrevet i en videnskabelig publikation, som vil blive indsendt til et videnskabeligt tidsskrift med henblik på publikation først i Der er planlagt et delstudie i forlængelse af forsøget. Delstudiet planlægges gennemført som et kvalitativt studie og har til formal at afdække erfaringerne med mindfulness blandt forsøgsdeltagerne. Delstudiet forventes igangsat først i Christian Riise Hauge Projektet udføres af cand.psych. Christian Riise Hauge som et ph.d.-studium ved Københavns Universitet. SIDE 8

9 3.0 VIDENOPBYGNING Evaluering af spørgeskema om duft og kemikalieoverfølsomhed Studiet har til formål at evaluere en dansk oversættelse af et amerikansk spørgeskema om duft- og kemikalieoverfølsomhed. Studiet er spørgeskemabaseret og omfatter dels en tilfældigt udvalgt stikprøve af den generelle befolkning og dels personer med duft og kemikalieoverfølsomhed. RESUMÉ FORMÅL Formålet med studiet er at: 1. Evaluere validitet og reliabilitet af QEESI i en dansk befolkning 2. Beskrive sensitivitet og specificitet. 3. Undersøge hvorvidt astma, depressive symptomer og somatisering influerer på besvartelsen af spørgeskemaet. 4. Beskrive besvarelser fra en stikprøve af den generelle befolkning SAMARBEJDSPARTNERE Lektor Karl Bang Christensen, Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet og seniorforsker Nikolaj Drimer Berg, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital. BAGGRUND Manglen på en internationalt anerkendt case-definition af duft- og kemikalieoverfølsomhed vanskeliggør forskningen. Det amerikanske spørgeskema, The Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory (QEESI), er et standardiseret spørgeskemaværktøj, der er udviklet til at måle forskellige aspekter ved duft- og kemikalieoverfølsomhed. QEESI er oversat til en række andre sprog. Det er hensigten, at den danske oversættelse af spørgeskemaet skal indgå i Videncentrets fremtidige forskning. METODE Studiet er et tværsnitsstudie og omfatter dels en tilfældigt udvalgt stikprøve af den generelle befolkning (=2000) dels personer med duft og kemikalieoverfølsomhed (=315). Af spørgeskemaværktøjer er inkluderet: En dansk oversættelse af QEESI, Symptomcheck-list-92 subskalaer for depression, angst og somatisering, astma (ECRHS kriterier) og spørgsmål vedr. socioøkonomiske forhold. STATUS Resultaterne fra studiet er sammenskrevet i en publikation, som er antaget i tidsskriftet Journal of Environmental and Public Health. Sine Skovbjerg Projektet er udført af forskningsleder, ph.d. Sine Skovbjerg. SIDE 9

10 3.0 VIDENOPBYGNING Cytokin-respons over for kemiske stoffer ved duft og kemikalieoverfølsomhed. Et klinisk-eksperimentelt studie RESUMÉ Formålet med studiet er at undersøge om duft- og kemikalieoverfølsomme har et forhøjet niveau af udvalgte immunologiske faktorer i blodet, sammenlignet med raske kontroller. Studiet er igangsat og der er i 2011 indsamlet 300 blodprøver. SAMARBEJDSPARTNERE Pal Szecsi, overlæge, dr.med, Klinisk Biokemisk Afdeling, Gentofte Hospital og overlæge, dr.med. Søren Vesterhauge, Privathospitalet Hamlet. FORMÅL Formålet med studiet er at undersøge, om der hos duft og kemikalieoverfølsomme sammenlignet med raske forsøgspersoner ses: 1. En øget koncentration i blodet af udvalgte immunologiske markører. 2. Et øget immunologisk respons ved tilsætning af udvalgte kemiske stoffer til blodet. METODE Der indsamles blodprøver og spørgeskemaer fra 150 personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed og 150 alders matchende raske kontroller. STATUS Alle 300 blodprøver er indsamlet og analyserne af blodprøverne forventes påbegyndt først i BAGGRUND En tidligere videnskabelig undersøgelse har påvist højere værdier af flere immunologiske markører i blodprøver fra duft- og kemikalieoverfølsomme, sammenlignet med raske personer. Disse resultater, samt fundet af øget hudrødme, kontaktallergi og et øget non-ige medieret histaminrespons over for parfume, kan muligvis forklares med en øget immunologisk respons overfor parfume og andre kemiske stoffer hos duft- og kemikalieoverfølsomme. Thomas Dantoft Projektet udføres af forskningsassistent Thomas Dantoft SIDE 10

11 3.0 VIDENOPBYGNING Fokusgruppe interviews med pårørende RESUMÉ Der er tidligere lavet studier af de håndteringsstrategier, som duft og kemikalie overfølsomme anvender for at klare hverdagens møde med dufte og kemiske stoffer, men ingen studier har hidtil belyst hvordan lidelsen påvirker den nærmeste familie. METODE Dataindsamlingen er baseret på fokusgruppe interviews med mandlige ægtefæller/samlevere til duft og kemikalieoverfølsomme. Deltagere blev inviteret per brev. Fokusgruppe interviewene fandt sted hos Videncenter for Duft og Kemikalieoverfølsomhed. SAMARBEJDSPARTNERE Sygeplejestuderende Katrina Hutton Carlsen. STATUS Der er gennemført 3 fokusgruppeinterviews med i alt 15 deltagere af en varighed på 1½ time. Data er under sammenskrivning til en videnskabelig publikation. BAGGRUND Duft og kemikalieoverfølsomhed kan være en svært invaliderende lidelse, som kan påvirke både hverdag, socialt netværk og arbejdsvilkår. Det er tidligere undersøgt hvilke strategier duft og kemikalieoverfølsomme anvender for at håndtere mødet med dufte og kemiske stoffer, men det er ikke tidligere beskrevet, hvordan duft og kemikalieoverfølsomhed påvirker den nærmeste familie. FORMÅL Formålet med studiet er at beskrive hvilke håndteringsstrategier pårørende til duft og kemikalieoverfølsomme anvender. Anne Marie Topp Katrina Hutton Carlsen Projektet udføres af sygeplejestuderende Katrina Hutton Carlsen og projektsygeplejerske Anne Marie Topp SIDE 11

12 3.0 VIDENOPBYGNING DANFUND Genopfølgning på helbred 2006 SAMARBEJDSPARTNERE Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital, Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik, Århus Universitetshospital, Projektenheden for Psykiatrisk Rehabilitering, Psykiatrisk center Ballerup og Liaisonpsykiatrisk Klinik, Bispebjerg. BAGGRUND TrygFonden har i 2011 bevilliget 10. millioner til gennemførelse af DANFUND projektet. Projektet ledes af Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital. Formålet med projektet er at opnå større viden om tilstande som duft og kemikalieoverfølsomhed, fibromyalgi, kronisk træthed og irritabel tyktarm. Forskningsleder Sine Skovbjerg indgår i projektets styregruppe. STATUS Projektet er igangsat. SAMARBEJDSPARTNERE Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital. BAGGRUND Opfølgning på befolkningsundersøgelsen, Helbred2006 gennemføres i perioden Der indgår et spørgeskema om duft og kemikalieoverfølsomhed i opfølgningen, hvilket giver mulighed for at undersøge betydningen af en række associerede risikofaktorer ved duft og kemikalieoverfølsomhed. Projektet ledes af Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital. STATUS Projektet er igangsat. Videncentret har i 2011 publiceret artiklen Non-allergic cutaneous reactions in airborne chemical sensitivity - a population based study, som er baseret på data fra Helbred2006 undersøgelsen. SIDE 12 Der er afsat millioner til ny undersøgelse, der skal hjælpe danskere, der lider af uforklarlige lidelser (Foto: colourbox) Kilde: Avisen.dk

13 4.0 RÅDGIVNING Videncentrets telefonlinje, der bestyres af sygeplejerske Anne Marie Topp, har åbent for spørgsmål hver tirsdag mellem kl og I 2011 modtog linjen i alt 175 opkald, hvilket er på niveau med de foregående år. Det svarer i gennemsnit til lige under fire opkald på de dage, telefonlinjen har været åben. OPKALD PER ÅR 2006: 110 opkald 2007: 159 opkald 2008: 100 opkald 2009: 166 opkald 2010: 164 opkald 2011: 175 opkald Totalt 874 opkald HVAD SIGER VI? En stor del af arbejdet med rådgivning er baseret på erfaringer, da vores viden om hvorfor duft og kemikalieoverfølsomhed opstår og hvordan det kan behandles i dag er begrænset. Den viden, som opbygges ved at lytte til de mange beretninger om duft og kemikalieoverfølsomhed, videregives ofte i forbindelse med f.eks. foredrag. PJECE I 2011 blev udsendt knap 200 eksemplarer af Videncentrets pjece om duft og kemikalieoverfølsomhed til både sygehuse, læger og private. Pjecen er gratis og kan fås ved henvendelse til Videncentret eller downloades fra hjemmesiden: HVEM RINGER? Det er oftest duft- og kemikalieoverfølsomme, der ringer. HVORFOR RINGER FOLK? Duft og kemikalieoverfølsomme henvender sig typisk pga. bekymringer omkring deres arbejdssituation, helbred og sociale forhold. Når kommuner henvender sig, er det som oftest, fordi de ønsker at finde dokumentation for duft- og kemikalieoverfølsomhed, og hvordan man behandler den. Anne Marie Topp Rådgivningslinjen varetages af sygeplejerske Anne Marie Topp SIDE 13

14 5.0 DELING AF VIDEN Videndeling sker gennem løbende afholdelse af foredrag og undervisning, deltagelse i konferenser og seminarer, samt publicering af videnskabelige artikler. VIDENSKABELIGE PUBLIKATIONER (trykt eller accepteret) Resume af artiklerne kan findes på Videncentrets hjemmeside: Berg ND, Linneberg A, Thyssen JP, Dirksen A, Elberling J. Non-allergic cutaneous reactions in airborne chemical sensitivity- a population based study. Int J Hyg Environ Health. 2011; 214(3): Epub 2011 Feb 16. Berg ND, Husemoen LL, Thuesen BH, Hersoug LG, Elberling J, Thyssen JP, Carlsen BC, Johansen JD, Menné T, Bønnelykke K, Stender S, Meldgaard M, Szecsi PB, Linneberg A. Interaction between filaggrin null mutations and tobacco smoking in relation to asthma. J Allergy Clin Immunol [Epub ahead of print] Holst H, Arendt-Nielsen L, Mosbech H, Elberling J.Increased capsaicin-induced secondary hyperalgesia in patients with multiple chemical sensitivity. Clin J Pain. 2011;27(2): Holst H, Arendt-Nielsen L, Mosbech H, Serup J, Elberling J. Capsaicin-induced neurogenic inflammation in the skin in patients with symptoms induced by odorous chemicals. Skin Res Technol. 2011;17(1): Skovbjerg S, Rasmussen A, Zachariae R, Schmidt L, Lund R, Elberling J. The association between idiopathic environmental intolerance and psychological distress, and the influence of social support and recent major life events. Environ Health Prev Med ;17(1):2-9. Epub 2011 Mar 1. Skovbjerg S, Berg ND, Elberling J, Christensen KB. Evaluation of the Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory in a Danish population. J Environ and Public Health, Special Issue Incorporating Environmental Health in Clinical Medicine, PUBLIKATIONER INDSENDT Skovbjerg S, Hauge CR, Rasmussen A, Winkel P, Elberling J. Mindfulness-based cognitive therapy to treat multiple chemical sensitivities: A randomized pilot trial (accepteret til publikation i Scandinavian Journal of Psychology, januar 2012). Tran MTD, Arendt-Nielsen L, Kupers R, Elberling J. Multiple Chemical Sensitivity: on the scent of Central Sensitization. INTERNE UNDERVISNINGSMØDER Gennemgang af videnskabelig litteratur Som led i ph.d. uddannelsen og del af det videnskabelige miljø afholder Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed, Videncenter for Allergi og Videncenter for Frisører og Kosmetikere løbende møder med gennemgang af relevant videnskabelig litteratur. I 2011 har været afholdt 16 litteraturgennemgange. Forskningsseminarer I samarbejde med Videncenter for Allergi og Videncenter for Frisører er afholdt 7 forskningsseminarer med følgende interne og eksterne foredragsholdere: SIDE 14

15 5.0 DELING AF VIDEN SIDE 15 HIV/AIDS epidemien i et historisk perspektiv v. Torkil Menné, professor Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital Brug og fortolkning af tests for type I allergi - in vivo og in vitro v. Lars K. Poulsen, professor Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital. Filaggrin og nikkelallergi v. Katrine Ross-Hansen, ph.d. studerende, cand. scient. Videncenter for Allergi, Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital. Frisørernes helbredsproblemer og årsager til at forlade faget - et kohorte studie v. Susan Lysdal, ph.d. studerende, cand. scient. san. publ. Videncenter for Frisører, Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital. Helbredskonsekvenser ved skimmesvamp i indeklima v. Harald Meyer, afdelingslæge, ph.d. Arbejds- og Miljømedicinsk afd., Bispebjerg Hospital. Endogenous and exogenous risk factors for cutaneous malignant melanoma and other skin cancers v. Jeanette Kaae, Læge, ph.d Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital. Allergi i forbindelse med anæstesi v. Lene Heise Garvey, overlæge, ph.d. Allergologisk klinik, Gentofte Hospital. Seminarerne er åbne og invitationer sendes til relevante myndigheder, forskere, læger m.fl. Øvrige forskningsmøder Ph.d.-dag ved Dermato-allergologisk afdeling, Gentofte Hospital, hvor ph.d.- studerende Marie Tran og Christian Riise Hauge holdt følgende præsentationer af deres arbejder: Central sensibilisering og duft- og kemikalieoverfølsomhed v/læge og ph.d. -studerende Marie Tran. Et randomiseret klinisk forsøg med mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBCT) over for personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed v/psykolog og ph.d.-studerende Christian Riise Hauge. EKSTERN UNDERVISNING OG FORE- DRAG Ekstern undervisning og foredrag forestået af Videncentrets medarbejdere: Skovbjerg S: Duft og kemikalieoverfølsomhed v/ Allergi en svøbe, efteruddannelseskursus for læger, Gentofte Hospital. Duft og kemikalieoverfølsomhed Forskermøde v/arbejds og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Arbejdsmiljøhuset, Islandsbrygge, København. The complexity of multiple chemical sensitivities, The Nanjing International Forum on Neuroscience 2011, Kina. Duft og kemikalieoverfølsomhed Temadag: Hygiejne, kemi og miljø, Ankerhus Mindfulness-based cognitive therapy for the treatment of multiple chemical sensitivities: A randomized pilot study, poster session, 41st EABCT Annual Congress, Island. Elberling J: Duft- og Kemikalieoverfølsomhed en opdatering. Udviklingsdag for samtlige ansatte på Dermato-venerologisk afdeling D, Bispebjerg Hospital.

16 5.0 DELING AF VIDEN Duft- og Kemikalieoverfølsomhed v/ Allergi - en svøbe, efteruddannelseskursus for læger, Gentofte Hospital. Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Seminar om det Overfølsomme Menneske, målrettet ansatte i Livs- og Pensionsselskaberne. Comwell, Holte. Hauge CR: Mindfulness-based cognitive therapy for MCS: a study protocol for a randomized clinical trial, Skandinavisk symposium om intolerance overfor miljøfaktorer, ved Umeå Universitet, Sverige. Et randomiseret klinisk forsøg med mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBCT) over for personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed, Forskermøde v/ Arbejds og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Topp AM: Den duft og kemikalieoverfølsomme patient Foredrag for sygeplejersker ved årsmøde for fagligt selskab for øre, næse, hals sygeplejersker, Kolding. om intolerance overfor miljøfaktorer, ved Umeå Universitet, Sverige Praktisk øvelse i priktestning, kursus i immunologi, gennemført for 19 hold 5. semester medicinstuderende ved Københavns Universitet. Dantoft T. Cytokine profiling of adults suffering from Multiple Chemical Sensitivity, Skandinavisk symposium om intolerance overfor miljøfaktorer, ved Umeå Universitet, Sverige PRESSE OG HJEMMESIDE Infomedia har registret omtale af Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed 29 gange i Videncentrets hjemmeside: Duft og kemikalieoverfølsomhed hvad er det? Foredrag for sygeplejersker ved landskursus for Lunge - Allergi sygeplejersker, Vejle. Undervisning af sygeplejestuderende ved Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital. Tran M: Duft- og Kemikalieoverfølsomhed / Multiple Chemical Sensitivity, Pædiatrisk afdeling, Hillerød Hospital. Central sensibilisering og duft- og kemikalieoverfølsomhed, Forskermøde v/ Arbejds og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Central sensitization in Multiple Chemical Sensitivity, Skandinavisk symposium fik i alt besøg i 2011 og heraf var unikke besøgende. Den engelsksprogede version fik i alt 524 besøg og heraf 381 unikke. Antal sidevisninger på hjemmesiden var SIDE 16

17 6.0 UDDANNELSE, KURSER OG KONFERENCER Uddannelse og kurser, som Videncentrets medarbejdere har deltaget i SKOVBJERG S Skandinavisk symposium om intolerance overfor miljøfaktorer, ved Umeå Universitet, Sverige. Generel ledelse i forskningsfunktioner, netværksgruppe, Rigét A/S. ELBERLING J Skandinavisk symposium om intolerance overfor miljøfaktorer, ved Umeå Universitet, Sverige. TOPP AM Temadag: Sundhedsstyrelsen PCB i bygninger - et indeklimaproblem? Temadag: Sundhedsstyrelsen Helbredseffekter af vedvarende energi. Skandinavisk symposium om intolerance overfor miljøfaktorer, ved Umeå Universitet, Sverige Excel grundkursus, CBH West Excel udvidet, CBH West HAUGE C 41st EABCT Annual Congress, Island. Basal statistik, Ph.d.-kursus, Københavns Universitet. Deltaget i 8-ugers mindfulness-forløb ved forskningsklinikken for funktionelle lidelser, Århus. TRAN M Epidemiologi, Ph.d.-kursus, Københavns Universitet. Sensory Physiology: microcircuits, information processing and behaviour, Ph.d-kursus, Københavns Universitet. RCT: The randomized clinical trial with special relevance for psychiatry, Ph.d.- kursus, Københavns Universitet. SIDE 17

18 7.0 VIDENCENTRETS ORGANISATION Kommisorium Videncentrets arbejde bygger på, at den eksisterende viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) er utilstrækkelig til at vurdere, hvorfor duft- og kemikalierelaterede symptomer opstår, og hos nogle mennesker synes at udvikle sig til en kronisk invaliderende sygdomstilstand. De underliggende patofysiologiske mekanismer for fremkaldelse af duft- og kemikalierelaterede symptomer er stort set uafklarede. Ligeledes er hverken omfanget eller de individuelle og samfundsmæssige konsekvenser af duft- og kemikalierelaterede symptomer klarlagt i Danmark. Videncentrets arbejde består i systematisk at tilvejebringe videnskabelig dokumentation omkring de ovenstående forhold og at yde rådgivning på baggrund heraf. Arbejdet sker inden for de ressourcemæssige rammer, som er fastlagt for centrets arbejde. VIDENCENTRETS FØLGEGRUPPE Rikke Holmberg, Kemikalier, Miljøstyrelsen (formand) Jette Blands, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Ledende overlæge, Claus Zachariae, Dermato-allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital Professor Jeanne Duus Johansen, Videncenter for Allergi, Dermato-allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital Overlæge, dr. med., Søren Vesterhauge, Privathospitalet Hamlet Forskningsleder Allan Linneberg, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital Professor Jens Peter Bonde, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Læge, ph.d. Jesper Elberling (tidligere forskningsleder i Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed) Forskningsleder Sine Skovbjerg, Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed, Dermato-allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital VIDENCENTRETS MEDARBEJDERSTAB 2011 Funktion Medarbejdere Lønnet via centret Forskningsleder Sine Skovbjerg X Seniorforsker Jesper Elberling X Ph.d.-studerende Marie Tran X Ph.d.-studerende Christian Riise Hauge X Forskningsmedarbejder Thomas Dantoft X Projektsygeplejerske Anne Marie Topp X (Ansat frem til ) Kommunikationsmedarbejder Birgitte Therkelsen X Sekretær It-support Susanne Schweitz Søren Gade SIDE 18

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

1 FORORD... 3 3 DIAGNOSEKODE... 5 4 FAGLIG EVALUERING... 6 5 PUBLIKATIONER... 6

1 FORORD... 3 3 DIAGNOSEKODE... 5 4 FAGLIG EVALUERING... 6 5 PUBLIKATIONER... 6 Årsrapport 2012 Kommisorium: Videncentrets arbejde bygger på, at den eksisterende viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) er utilstrækkelig til at vurdere, hvorfor duft- og kemikalierelaterede symptomer

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

VELKOMMEN FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG. www.mcsvidencenter.dk

VELKOMMEN FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG. www.mcsvidencenter.dk Dermato-Allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 VELKOMMEN V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG www.mcsvidencenter.dk PROGRAM 15.00 15.05 Velkommen v/forskningsleder Sine

Læs mere

Årsrapport 2010 SIDE 1

Årsrapport 2010 SIDE 1 Årsrapport 2010 SIDE 1 ÅRSRAPPORT 2010 1.0 Indledning 2.0 Nyheder fra Videncentret 3.0 Videnopbygning 4.0 Rådgivning 5.0 Deling af viden 6.0 Uddannelse, kurser og konferencer 7.0 Videncentrets organisation

Læs mere

Årsrapport 2008. Dermato-Allergologisk Afdeling

Årsrapport 2008. Dermato-Allergologisk Afdeling Årsrapport 2008 Dermato-Allergologisk Afdeling 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 En udfordring for sundhedsvæsenet... 3 CNS symptomer ved sværere sygdomsgrader... 3 Abnormt respons på smerte ved duft-

Læs mere

Folketinget. Følgegruppemøde 15. december 2008 Aktiviteter og projekter i Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed.

Folketinget. Følgegruppemøde 15. december 2008 Aktiviteter og projekter i Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed. Velkommen Program Følgegruppemøde 15. december 2008 Aktiviteter og projekter i Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Status for Videncenterets arbejde (Jesper) Befolkningsstudier og genetik (Nikolaj)

Læs mere

VELKOMMEN. Program. Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00.

VELKOMMEN. Program. Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00. INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Informationsmøde d.16. november 2006 Om aktiviteter og projekter i Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed

Informationsmøde d.16. november 2006 Om aktiviteter og projekter i Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Velkommen Oversigt Informationsmøde d.16. november 2006 Om aktiviteter og projekter i Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Baggrund Studier i samfundsmedicinske aspekter Befolkningsstudier og

Læs mere

Årsrapport 2007. Dermatologisk Afdeling

Årsrapport 2007. Dermatologisk Afdeling Årsrapport 2007 Dermatologisk Afdeling 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund... 4 Det grænseløse Videncenter... 5 Det nye år... 5 Beskrivelse af de enkelte forskningsprojekter... 6 Epidemiologiske

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Invitation. CFPS sommerkonference 2016. Kære Åben og Rolig-psykologer og andre kolleger,

Invitation. CFPS sommerkonference 2016. Kære Åben og Rolig-psykologer og andre kolleger, Invitation CFPS sommerkonference 2016 April, 2016 Kære Åben og Rolig-psykologer og andre kolleger, For første gang åbner CFPS dørene for vores årlige sommerkonference. Vi begynder med et brag fantastiske

Læs mere

Årsrapport 2006. Dermatologisk Afdeling

Årsrapport 2006. Dermatologisk Afdeling Årsrapport Dermatologisk Afdeling 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Videncenteret... 3 Organisering... 4 Aktiviteter i... 4 Resumé... 5 Formidling... 6 Publikationer... 6 Foredrag... 6 Undervisning...

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk.

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk. , Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet Fo@feap.dk Sygdoms-rejsen Støtte til efterladte Døende Terminal Recidivdiagnostik Behandling Rehabilitering

Læs mere

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre v/ Johanne H. Jeppesen Cand. Psych. Ph.d. studerende Psykologisk Institut,

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Karen Bagger Ersgard MKS, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC Stepped care Allan Jones Cand. Psych., PhD., CPsychol. Lektor I klinisk psykologi og Forskningsleder PSYDOC. Syddansk Universitet E-mail: ajones@health.sdu.dk Stepped-care Der er en fortsat stigning i

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2016. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Torsdag 28. januar kl. 9.00 til 17.00

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2016. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Torsdag 28. januar kl. 9.00 til 17.00 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for rådgivere i byggeriet, producenter, organisationer, myndigheder, videns- og forskningsinstitutioner og andre med interesse for indeklima og

Læs mere

Resume Future Patient ( lægmand) Telerehabilitering af patienter med hjertesvigt September 2015- august 2018

Resume Future Patient ( lægmand) Telerehabilitering af patienter med hjertesvigt September 2015- august 2018 Resume Future Patient ( lægmand) Telerehabilitering af patienter med hjertesvigt September 2015- august 2018 Resume Future Patient 1 1. Forsøgsansvarliges/sponsors navn Birthe Dinesen, Lektor, PhD, Cand.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

for individer med tilbagevendende depression

for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Overlæge Kirstine Amris, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab Overlæge dr. med. Niels Henrik Valerius, udpeget af Dansk Pædiatrisk

Overlæge Kirstine Amris, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab Overlæge dr. med. Niels Henrik Valerius, udpeget af Dansk Pædiatrisk N O T A T j.nr. 7-203-01-85/1/CHH Oplæg til det videre arbejde med struktur for patienter med kronisk træthedssyndrom/cfs/me (CFS) Baggrund nedsatte medio 2008 i forlængelse af specialeplanlægningsarbejdet

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2016. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Torsdag 28. januar kl. 9.00 til 17.00

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2016. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Torsdag 28. januar kl. 9.00 til 17.00 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for rådgivere i byggeriet, producenter, organisationer, myndigheder, videns- og forskningsinstitutioner og andre med interesse for indeklima og

Læs mere

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge Præsentation MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge 1 Agenda Hvad er PTSD? Proces Styregruppen Projektgruppen Validering og kvalificering Formål MTV metoden Elementer

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 424 Offentligt Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Af svar på spørgsmål 704 1 fremgår det, at der er foretaget en ny analyse

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Benita Holt Rasmussen

Benita Holt Rasmussen LAP Konferencen Mennesket i Balance - 26 februar 2013 Mindfulness baseret Stress Reduktion (MBSR) -et evidensbaseret forløb v.psykolog & mindfulness-instruktør fra CFM Benita Holt Rasmussen Det danske

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af retningslinjer for duftstoffer på sygehuse og i daginstitutioner

Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af retningslinjer for duftstoffer på sygehuse og i daginstitutioner 2009/1 BSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 10. december 2009 af Pia Olsen Dyhr (SF), Jonas Dahl (SF) og Steen Gade (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015 Århus Universitetshospital Risskov Afd. P - Afdeling for Psykoser Forskningsplan for Afd. P Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7847 1627 www.regionmidtjylland.dk Afdeling for Psykoser, AUH Risskov

Læs mere

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Deltagerinformation Forsøgets titel: Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Vi vil spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der

Læs mere

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R )

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) Jacob Piet, ph.d. Dansk Center for Mindfulness Klinisk Institut, Aarhus Universitet Stressbehandlingskonferencen Københavns

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2016

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2016 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2016 > SÆSONPROGRAM for efterår 2016 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 20. september kl. 20.00: Ole Johannes Hartling, ledende

Læs mere

Velkommen. Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense

Velkommen. Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense Velkommen Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense Baggrund - formål Baggrund Ønsket af regioner, kommuner og Sundhedsplanlægning i Sundhedsstyrelsen i relations

Læs mere

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance Mindfulness, Compassion, Performance www.mindfulness.au.dk YOGA HEART MIND MINDFULNESS MEDITATION COMPASSION BODY Målet med mindfulnesstræning kan beskrives som en fysisk og mentalt tilstedeværende krop

Læs mere

ØNH Symposium Sygeplejerske Tina Anette Tejlmand. Udviklingssygeplejerske Ida Zerlang. Onkologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest

ØNH Symposium Sygeplejerske Tina Anette Tejlmand. Udviklingssygeplejerske Ida Zerlang. Onkologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest ØNH Symposium 2017 Sygeplejerske Tina Anette Tejlmand Udviklingssygeplejerske Ida Zerlang Onkologisk afdeling, Hospitalsenheden Vest Hvad er PRO(M)? PRO (Patient Reported Outcome (measures) er oplysninger

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Mission Forskning Vi udfører klinisk forskning i funktionelle Lidelser 1

Læs mere

Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom

Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom Hverdagslivet med en partner med kronisk sygdom Tirsdag d. 12. marts 2013 Tromsø Universitet Birthe D. Pedersen Lektor, ph.d. Exam. Art. filosofi Enheden for Sygeplejeforskning, Syddansk Universitet, Danmark

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om fysisk aktivitet Indhold Hvad er fysisk aktivitet? Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet? Hvor fysisk aktive er danskerne? Hvilke

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende?

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? (Forskningsprojektets titel: Psykoedukation af pårørende til forebyggelse af nye depressive episoder: en lodtrækningsundersøgelse

Læs mere

Forskningstræningskursus II 2017 Otorhinolaryngologi og Hoved-Halssygdomme

Forskningstræningskursus II 2017 Otorhinolaryngologi og Hoved-Halssygdomme Information til tilmeldte kursister til Forskningstræningskursus II Kære kursist Du er tilmeldt Forskningstræningskursus II i 2017 på følgende dage: Del 1: Mandag d. 23. oktober onsdag d. 25. oktober 2017

Læs mere

Epidemiologisk evidens og opsummering

Epidemiologisk evidens og opsummering Epidemiologisk evidens og opsummering Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 12. juni 2014 l Dias nummer 1 Sidste

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See 11. 18. marts 2017 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance Mindfulness, Compassion, Performance www.mindfulness.au.dk Tilbyder evidensbaserede kurser, uddanner internationalt certificerede undervisere, forsker i mental sundhed, mindfulness, compassion, stress

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2013 > Sæsonplan for forår 2013 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 5. februar 2013 Kl. 20.00 Klinikchef, professor, overlæge, dr.

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den. 4, 5. & 7. November 2005 i Fællessalen på Christiansborg. 1. session: Fredag

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Opstartmøde 26.11.12 Birgit Villadsen formand for Koordinationsgruppen, Kliniske Retningslinjer Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats DMCG-PAL En DMCG

Læs mere

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Department of Public Health Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Finn Diderichsen, Professor dr.med., viceinstitutleder

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at:

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at: Idet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) takker for muligheden for at bidrage med input til fremtidens forskningsbehov og potentialer, følger nedenfor den strategi som for os synes centralt

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla 15.9.16. Metropol, København Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Martin Lindhardt Nielsen, Overlæge,

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset.

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset. Kære medlemmer! I år har vi igen fornyet konceptet for efteruddannelseskurset. Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte

Læs mere

Screenings-baseret sygeplejerske navigation til kvinder med brystkræft: En RCT pilot undersøgelse

Screenings-baseret sygeplejerske navigation til kvinder med brystkræft: En RCT pilot undersøgelse Screenings-baseret sygeplejerske navigation til kvinder med brystkræft: En RCT pilot undersøgelse Birgitte Goldschmidt Mertz Niels Kroman Brystkirurgisk Sektion, Rigshospitalet Pernille Envold Bidstrup

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Med ny præcision kortlægger Århus-forskere hvordan depressionsmedicin virker. Opdagelserne giver håb om at udvikle forbedret depressionsmedicin

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 19 Offentligt Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den 4,

Læs mere