BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S"

Transkript

1 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014

2 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr af 23. december Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 med senere ændringer. Vandforsyningsplan Kalundborg Kommune ledningsnet. Tilstandsrapport for vandforsyningsanlægget. 1. Etablering af nøddrikkevandsforsyning. 2. Beskyttelse af vandforsyningen mod følge af forurening. 3. Beskyttelse mod og afhjælpning af eventuelle skader på vandværk og ledningsnet. Kommunal vandforsyningsplan. Angivelse og lokalisering af forventet vandbehov. Placering, ydeevne, kvalitet, behandlingsanlæg, beholderanlæg, pumpeanlæg, kapacitet, teknisk tilstand og vedligeholdelsestilstand. Ledningsnet Vandværket beskrivelse af råvands anlæg, behandlingsanlæg samt ledningsdokumentation. Boringer DGU nr.: , , , , , Telefonliste

3 3 Kontakt til: Tlf. nr. Kontaktperson Alarmcentral 112 Politi: 114 Vagthavende Kalundborg Falck: Kalundborg Brandvæsen : Kalundborg Brand og 112 Vagthavende Redning, Rynkevangen 12,44oo Kal Kalundborg Kommune Kommunens Miljøafdeling Vandværket: Rørby Årby Vandværk I/S Martin Hansen Mobil Nabo vandværker: Uggerløse Vandværk Hans Damgaard Hansen Kærby Vandværk Søren Hansen Kalundborg Kommunes Vand forsyning A/S Dokhavnsvej 15khd5 Miljøcenter Roskilde Tony Christensen Embedslægen Døgnvagt HøjVang Miljølabortorium Lena Blach Veterinær- og Fødevaredirektoratet: Institut for fødevaresikkerhed og toksikologi Giftinformationen: Bispebjerg Hospital Arbejdstilsynet: Postbox 1228, 0900 København C Beredskabsstyrelsen: Kemisk -laboratorium Statens institut for strålehygiejne Nærmeste skadestue: Slagelse sygehus Region Sjælland Ejere af markvandingsboringer: Nødvandforsyning Johs. Rasmussen A/S, Svebølle: Rustfriafdelingen Dan Rasmussen

4 Beredskabsstyrelsen sjælland Næstved Bryggerier SEAS NVE Døgnvagt Entreprenører: Entreprenører ved brud og vedligehold Dyrehøj Entreprenør Leverandør af rør og fittings Mobil Lokalradioen i Næstved Christian Aarby VVS & Maskinforretning Bastrupvej Kal. Vognmand Johs. Rasmussen A/S, Svebølle henter rent vand hos Hjorthøj vandværk til 14 kr. pr m3.+moms Levering af vand koster 600 kr. per time. Timeprisen beregnes fra tankvognen forlader Svebølle og til den er tilbage igen. Tanken er typisk på mellem m 3. Hvis det ønskes, kan tanken sættes af, leje for et døgn er 1200 kr. ALARMERINGSLISTE Nedenstående alarmeringsliste beskriver hvordan henvendelser angående unormal vandforsyning håndteres. Kontaktpersoner Tlf. nr. Kontaktes ved Ansvarlig Fare for forurening Formand Martin Holmbo Milehøjen Kalundborg Stedfortræder Næstformand Steen Schacht Stigsager 32, Rørby Tilsynsførende vandværkspasser Hjorthøj vandværk v. Niels Lång Vvs-mester Steen Gammelby, Bastrupvej Kal BESTYRELSEN Formand Martin Holmbo trusler om sabotage store ledningsbrud fare for forurening trusler om sabotage store ledningsbrud fare for forurening store ledningsbrud udfald på værket

5 Milehøjen Kalundborg Næstformand Steen Schacht Stigsager 32, Rørby Kasserer: Sejer Steen Holm Skovager 12, Rørby Sekretær: John Gallø Årbyvej Kalundborg Bestyrelsesmedlem: John Jensen Skovager Kalundborg Bestyrelsesmedlem: Johnny Jørgensen, Årbyvej 10, 4400 Kalundborg 5 Web master Bestyrelsesmedlem: Lars Jensen Stigsager 62c 4400 Kalundborg Information i forbindelse med forurening Ved pludselige hændelser, der betyder ændringer i vandforsyningen (mængde, tryk og/eller kvalitet) for et større antal forbrugere, skal information om hændelsen meddeles til forbrugerne. Meddelelse skal være straks og løbende under opklaringsarbejdet indtil situationen er normal igen. Ansvar Krisestyringsgruppen eller beredskabschefen udpeger en informationsansvarlig, som har ansvaret for ekstern information. Denne information kan ske i form af følgende medier: Vandværkets hjemmeside Radio/tv Aviser Politiets højtalervogne Løbesedler Personlig/telefonisk kontakt

6 Information direkte fra vandforsyningen (personlig kontakt og skriftligt i form af omdelt eller udsendt meddelelse) må som udgangspunkt kun ske efter aftale med Beredskabschefen, og kun af personer som er udpeget hertil. Akut risiko Ved forurening af drikkevandet eller fare herfor skal forbrugerne informeres hurtigst muligt. Vandværkets formand eller dennes stedfortræder kan i sådanne situationer tage initiativ til information af forbrugere uden forudgående aftale med Beredskabschefen. Det er vigtigt, at der også informeres, når problemet er løst. 6 Følsomme forbrugere Vandværket skal endvidere være opmærksomme på, at kunne informere særligt følsomme forbrugere, der kan være eller blive påvirket af en forurening. De særligt følsomme forbrugere registreres i liste (bilag 1), så vandværket hurtigt kan kontakte dem. Omfang Ved al information skal følgende punkter opfyldes: 1. Hvad er årsagen til meddelelsen 2. Hvem angår meddelelsen (industri, husholdning, forbrugere tilsluttet vandværket osv.) 3. Vandværkets forsyningsområde hvilke forbrugere er berørt 4. Hvad skal eller bør man gøre (kogning, nødvandforsyning m.v.) 5. Hvor længe det forventes at forholdsreglerne bør tages (hvis dette er muligt) 6. Om der senere udsendes information og hvordan dette vil ske Forbrugerinformation Paradigma for forbrugerinformation. Pressen

7 7 Systematisk information af pressen er vigtig, dels for at udnytte medierne som budbringer af information til forbrugerne, dels for at sikre en dækkende beskrivelse af situationen. Ansvar Krisestyringsgruppen udpeger en informationsansvarlig, som har ansvaret for information af pressen. Krisegruppen fastlægger i hvilket omfang der anvendes pressemøder, pressemeddelelser, interviews mv.. Nødvandforsyning Målsætning Det er vandværkets målsætning, at der hurtigst muligt skal etableres nødvandforsyning når der er konstateret forurening af vandet, og problemet ikke umiddelbart kan afhjælpes. Muligheder for nødforsyning Nødvandforsyning kan etableres ved: Forsyning med brandslanger fra ikke forurenede sektioner. Forsyning med tankvogne. Rensning af vandet hos forbrugeren (eksempelvis kloring). Drikkevandskrav Nødvandforsyning skal som udgangspunkt altid overholde drikkevandskravene. Nødvandforsyning skal holdes under bakteriologisk kontrol, og en sådan procedure fastlægges i hvert enkelt tilfælde i samråd med Embedslægen. Kan vandforsyningen ikke opretholdes med vand, der opfylder drikkevandskravene, kan det efter drøftelse med Embedslægen overvejes at udpumpe vand af en ringere kvalitet, som enten er egnet til drikkevand og madlavning efter forudgående kogning, eller ikke er egnet til drikkevand og madlavning (industrielle formål f.eks. landbrug). Sidstnævnte skal suppleres med opstilling af tankvogne eller lignende til drikkevand. Alternative muligheder En eventuel beslutning om udpumpning af vand, der ikke har drikkevandskvalitet har de fordele, at de sanitære systemer kan anvendes, at industrier der ikke stiller

8 krav om drikkevandskvalitet, kan brandberedskab fungerer. 8 fortsætte, samt at det normale Ved udpumpning af vand, der ikke opfylder drikkevandskravene, skal mulighederne for opdeling af ledningsnettet udnyttes, så ledningsnettet forurenes i mindst muligt omfang. Prioritering Hvis den normale drikkevandsforsyning ikke kan opretholdes med hensyn til kvalitet og kapacitet prioriteres vandforsyningen i følgende rækkefølge: 1. Drikkevand 2. Sanitærvand 3. Fødevare-, el- og varmeproduktion 4. Anden industri Brand Ved vandmangel eller ved forurening af ledningsvandet, der gør det uanvendelig til brandslukning, skal vagthavende indsatsleder underrettes, med henblik på, ved udkald til brand, at rekvirere supplerende tankvogn og slanger til vandforsyning fra naturlige vandreservoirs. Følsomme forbrugere Med hensyn til de særligt følsomme forbrugere foretages følgende prioritering / opdeling: Særligt følsomme forbrugere, plejehjem, skoler, læger, bestemte offentlige myndigheder og virksomheder med produktion af afgørende samfundsmæssig betydning. Desuden forbrugere som har væsentlig økonomiske eller produktionsmæssige interesser. I bilag 1 findes en oversigt over særligt følsomme forbrugere i forhold til ovennævnte prioritering.

9 9 Handlingsplaner Der skal udarbejdes specifikke handlingsplaner for følgende situationer/forhold: Forbrugerhenvendelse vedrørende forurening/misfarvning af drikkevandet Forurening af ledningsnettet.. Forurening af kildeplads Forurening af vandbehandling Strømsvigt Indbrud Klordesinficering Brand og eksplosion Nødforsyning af nabovandværker Handlingsplaner er ikke omfattet af denne udgave af beredskabsplanen, men blot medtaget i denne foreløbige udgave til inspiration. I øvrigt henvises til vandværkets hjemmeside.

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for vandforsyning august 2007 Titelblad Udarbejdet af: Rådgiver: Rapport titel: Bornholms Regionskommune Watertech a/s Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 8732

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan. Version 1.1

Beredskabsplan. Version 1.1 Beredskabsplan. Version 1.1 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 2. BEREDSKABSSITUATION... 4 2.1. Forbrugerklage vedr. dårligt

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Rekvirent: Stjær vandværk Rådgiver: DGE A/S DGE-rapport: 0801219/1 Dato: 2008.04.07 1 FORORD 2 ALARMERINGSPLAN 3 TELEFONLISTER NØGLELISTE 4 MEDDELELSER TIL

Læs mere

Beredskabsplan for. Tune Vandværk

Beredskabsplan for. Tune Vandværk Beredskabsplan for Tune Vandværk Senest revideret: Februar 2015 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 1.3. Hvad skal udfyldes...

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere