KIRKEBLAD. Nr for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5"

Transkript

1 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr september - oktober - november

2 af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen Den værdige afsked Denne artikel er den fjerde og sidste i rækken om de store begivenheder i livet, hvor kirken medvirker. De fleste danskere vælger at bruge kirken, når vi skal tage afsked med vore døde. Og mange af os har, inden vi dør, gjort os tanker om, hvor ceremonien skal foregå, og om vi skal begraves eller brændes. Men hvorfor vælger vi en kirkelig handling, og ønsker vi i højere grad end tidligere at sætte vores personlige præg på vores egen død, i takt med at individualisering, selviscenesættelse og muligheden for at tegne sit eget liv har sat sit stadigt tydeligere præg på vores kultur? Vi har spurgt to mennesker, hvor man ud fra alder, baggrund og livssituation kan forvente forskellige svar og refleksioner over kirkens medvirken ved afskeden med livet. Ejvind Flensted-Jensen er 73 år og vokset op med kristendommen. For mig var det naturligt, at begravelsen af min første Ejvind Flensted-Jensen, der er 73 år, mener, at døden hører med til livet. Hvordan kan man glæde sig over nuet, hvis vi skulle leve altid? kone og siden bisættelsen af min anden kone foregik fra en kirke. Jeg har haft troen med mig fra mit barndomshjem og har altid haft en underliggende bevidsthed om, at Gud er der. I løbet af livet har jeg dog fundet mit eget ståsted, så min opfattelse af Gud er anderledes end den mere bogstavelige forståelse af Gud og Bibelen, som jeg er vokset op med. Vi mennesker ved ikke ret meget, og vi kan ikke gennemskue, hvordan tilværelsen er skruet sammen, så jeg er modstander af meget konkrete forestillinger om fx det evige liv eller meningen med, at noget sker. Jeg tror på, at Gud er med mig og alle andre i livet og i døden, og at han er højt hævet over vores behov for at sætte i bås og lave skel mellem mennesker. Den Gud, jeg tror på, er retfærdig og kærlig - og er også med i de tilsyneladende tilfældigheder i vort liv. Blev du udfordret på din tro, da din første kone Kirsten døde som 29-årig? Min verden styrtede sammen, vi havde været gift i seks år, og jeg stod alene med tre små børn. Men jeg blev ikke vred på Gud. Jeg følte tværtimod tryghed ved at fornemme, at han var med mig også i den situation. Og da min anden kone Lisbeth døde sidste år, var det nemmere at takle. Vi havde jo levet et langt liv sammen. Døden hører med til livet. Det ville være et helvede, hvis vi skulle leve altid her på jorden, for hvordan kunne man så glæde sig over nuet? Du har sagt, at du ønsker at blive brændt ligesom din anden kone. Hvorfor? Jeg kan huske, at jeg ikke syntes, det var rart at gøre mig tanker om, hvordan Kirsten lå og rådnede langsomt. Så hellere være helt væk. Hvordan hænger det sammen med, at vi taler om kødets opstandelse i kirken? Om vi rådner op, bliver til aske eller bliver udslettet i en trafikulykke det tror jeg ikke, har noget at sige i forhold til opstandelsen. Jeg tolker trosbekendelsens ord om kødets opstandelse, som at vi på en eller anden måde kan genkende hinanden, hvis vi, hvad jeg tror, mødes efter døden. Men man ved jo ingenting, pointerer Ejvind flere gange i løbet af samtalen. Hvordan forholder du dig til ritualet i kirken? Ritualerne er vigtige for at sikre, at det hele foregår på en rolig og værdig måde. Også præstens tale er uhyre betydningsfuld i den sårbare situation, som de pårørende befinder sig i. Ceremonien og præstens tale må gerne rumme både trøst og humor ligesom jeg mener, der bør sættes fokus både på det liv, man siger farvel til, og på de liv, der nu skal leves videre. En begravelse bør ikke være en sørgelig begivenhed, hvor folk sidder i sort tøj og med tunge miner. Ceremonien skal udtrykke vores taknemmelighed over det liv, der er levet.

3 Er det vigtigt at sætte sit personlige præg på ceremonien? Det vigtigste er at følge nogle traditioner. Men jeg synes godt, der må være plads til enkelte personlige indslag som fx fremføring af et digt, en sang eller lignende. Og jeg har da også tænkt over et par af de salmer, jeg gerne vil have sunget til min egen bisættelse, så min livsindstilling kommer til udtryk gennem dem. Hvad er det at møde den opstandne mester i live igen?... Gå hen, hvor I arbejder, elsker, har hjemme, han møder jer der! Disse linjer fra Hans Anker Jørgensens salme fra 2000 harmonerer godt med mit livssyn, så den salme vil jeg gerne have sunget, afslutter Ejvind. Jeg har et ønske om at få min aske spredt over havet, hvor mit barndomshjem lå. Jeg har faktisk spurgt min mor, om jeg må grave min fars aske op, når hun dør, og blande det med hendes og så sprede det ud netop over det hav. Hun synes, det er en smuk tanke. For mig vil det være den bedste måde at mindes dem på. At tage tilbage til det sted, som jeg forbinder med noget lykkeligt. Havet er frit og uendeligt og ligner døden på den måde. Ordene er Lena Bredlunds. Hun er 37 år og har ikke som Ejvind haft en stærk tro på Gud med i bagagen fra sin barndom. Jeg er mere kulturkristen og skolet i en objektiv holdning til religion gennem mit universitetsstudium. Men jeg beder aftenbøn, så troen betyder noget i mit liv. Forestiller du dig, at du vil bisættes fra en kirke? Ja, jeg kan ikke forestille mig andet. Den måde, det foregår på, giver rum for sorg og trøst for de efterladte. 37-årige Lena Bredlund lægger vægt på præstens tale. Det giver trøst, når en tredje person sætter ord på sorgen. Da jeg mistede min far, var der kaos i mit hoved. Jeg var 29 år, og han døde i løbet af en uge. Så er det godt at komme hen et sted, hvor man føler sig i professionelle hænder, lige fra man møder kirketjeneren i døren, til man følges med præsten ud. Man går igennem et ritual, der har dybe rødder i fortiden, og det fungerer. De ansatte ved, hvad man gør og siger! Og i øvrigt holder jeg af at vide, at jeg sidder i et rum, der måske i morgen rummer den største glædelige begivenhed i et liv - udtrykt gennem dåben eller vielsen. Kirken træder virkelig i karakter i krisesituationer, og når vores lykke skal markeres. I ritualet nævnes kødets opstandelse og det evige liv. Ja, jeg kan godt lide tanken om det evige liv, men jeg forholder mig ikke konkret til det. Jeg tænker nok mest, at det er en trøst for de efterladte at tro, at de døde stadig er der. Hvor jeg selv bliver af, tænker jeg ikke så meget på, men jeg kan godt lide at tænke, at de døde holder hånden over mig, og at de ved, at jeg tænker på dem. Har du nogen særlige ønsker til, hvordan ceremonien skal foregå? Grundlæggende har jeg det sådan, at når jeg har valgt kirken, er det, fordi jeg ønsker at træde ind i den verden og følge den måde, tingene foregår på dér. Vi træder jo hver dag ind i forskellige verdener med forskellige værdier og normer, og jeg har tillid til, at kirken har tænkt noget omkring afsked, som er godt for mig. Jeg er ikke vokset op med salmer og kan ikke rigtigt nogen, men da min far døde, og vi havde talt med præsten, følte jeg, at vi var på bølgelængde, og han forstod, hvem vi var. Og så gav hans valg af salmer mening for mig. Jeg læste et digt ved min fars bisættelse. Men jeg mener godt, at særlige ønsker nogle gange kan give mening. Fx fik jeg lov at læse et digt op til min fars bisættelse, hvilket var vigtigt for mig, da min fars død kom som et chok. Ved min mors bisættelse er det ikke sikkert, at det vil give mening. Hun dør forhåbentlig gammel, og jeg er afklaret med det. Er præstens tale vigtig? Ja, bestemt! At der er en tredje person, der kan sætte ord på ens sorg og beskrive ens kære med værdighed og respekt, giver trøst. Men mest af alt tror jeg, at det, kirken tilbyder os ved ceremonien, er noget helt grundlæggende for alle mennesker, der skal tage afsked med deres døde. Værdighed, respekt, ro og håb. I kirken søger jeg på den måde det almenmenneskelige. Tak til Lena og Ejvind for jeres medvirken. To stemmer fra to steder i livet og dog med mange lignende forestillinger.

4 Døden, Gudbamsen og velsignelsen Hvad tænker vi, når vi mister? Skal vi give slip, eller skal vi blive i det forgangne? Sognepræst Henrik Winther Nielsen skriver om vores Gudsbilleder, når vi mister. I løbet af evangelieberetningerne ændrer døden karakter. Da Lazarus blev rejst fra de døde, betød det, at han fik udskudt den død, der en skønne dag alligevel ville blive hans. Døden var den samme, men blot udskudt. Med påskebegivenhederne ændrer døden karakter, for den indoptages i Gud selv. Thomas stak fingeren i den opstandnes sår og udbrød: Min Herre og min Gud!. Det, Thomas så, var, at den opstandne er identisk med den korsfæstede. Det betyder, at Gud er den samme på begge sider af døden. Langfredags Jesus og påskedags Jesus er én og den samme. Forkyndelsen går ud på, at Gud ved Kristus har overvundet dødens magt ved at gøre den til sin. Når velsignelsen lyses til sidst ved en bisættelse, betyder det derfor, at vi uden bekymring for vores døde kan gå tilbage til Galilæa vores hverdag for både vi og den døde står i Guds, dvs. i den korsfæstede og opstandnes, hånd. Med velsignelsen frisætter Gud os til fortsat at leve, ubundet af intethedens trussel. I Joh. 3,16 står der: Således elskede Gud verden. Gud viser sin kærlighed på den måde. Kristus er hævet over årsag og virkning At Gud er kærlighed, kan vi for det af Henrik Winther Nielsen meste godt bekende. Men når vi mister, kommer vores mere dybtliggende Gudsbilleder frem. Tabsoplevelsen aktualiserer vores livssyn og tro. Det viser sig ofte, at fyldet i den Gud, vi i tabet klynger os til som en bamse, er alt andet end evangelisk. De fleste af os har i grunden en livsfjendsk, krævende og straffende Gud boende i vores psyke. Når vi mister eller er i krise på anden måde, oplever vi ofte i os selv, at vi er ganske specielle, og at evangeliet derfor kun gælder for de andre. Der er ikke noget mærkeligt ved det. Religionspsykologien fortæller os, at vores billeder af Gud hænger nøje sammen med dels vores forældrebillede og dels vores selvbillede. De hænger sammen på den måde, at de har en afsmittende effekt på hinanden, men det glædelige er, at rykkes der ved en af disse tre, ændres også de andre. Prøv selv efter. Det giver højst interessante resultater! Inden for sjælesorgen skelner man mellem patologisk religion og sund religion. Patologisk religion er at binde sig til den gud, vi selv finder på, og på mærkelig vis er vi trygge ved en gud, der er nøjeregnende og livsfjendsk. Men det baner også vejen for den sunde religion, der udefra forkynder den korsfæstede og opstandne Kristus, som er hævet over årsag og virkning. Derfor er evangeliets ord noget, der skal korrigere og skifte Gudbamsen ud med evangeliets Gud, og ofte opleves en særlig lydhørhed ved bisættelser, hvor vi lytter efter en stemme, der taler den patologiske religion imod. Velsignelsens ord er nærværende At vi velsignes til at gå tilbage til Galilæa betyder ikke, at vi skal give slip på vores døde. Når vi mister, synes vi ofte kun, der er to muligheder: enten at forblive i det forgangne eller at give slip. Ingen af dem er holdbare, for de svarer ikke til vores tilværelse og vores menneskelighed. Intet menneske kan uden videre give slip, men det bliver ikke desto mindre kravet for ikke at leve i fortiden. En tredje vej har vist sig langt mere frugtbar. Det hedder på engelsk re-membering. Bindestregen skal antyde, at det ikke drejer sig om at huske på den døde. I stedet er målet, at den døde så at sige genetableres i vores livshistorie på ny som vores døde. De forbliver members medlemmer. De døde skifter på godt og ondt ikke mening, men de har sat sig spor i vores liv, og de vil fortsat betyde noget i den historie, vi fortæller om os selv, dvs. de betyder noget for vores selvbillede. I stedet for at søge efter det autentiske følelsesopbud (som, hvis det udebliver, gør sjælesørgeren til en dårlig terapeut og den sørgende til en dårlig sørger!), tænker man i spørgsmål af typen: Hvilken betydning har X haft for din selvopfattelse/gudsopfattelse?, Hvad har X lært dig?, Hvad vil du fortælle dine børn om X?, Hvis du kunne se dig selv med Xs øjne, hvad ville du så sætte pris på?. Med spørgsmål af denne type fokuserer man ikke på de rigtige følelser, som i værste fald kan skabe en distance til den døde elskede man ikke den døde, hvis der ikke kommer tårer, osv. I stedet fokuserer man på relationen mellem den døde og de pårørende og gør relationen levende. Og med denne levendegørelse kan man håbe på, at velsignelsens ord og livet i Galilæa får en ny, men stadigt nærværende karakter. En livs- og dødsændrende karakter.

5 Den blomstrende oase af Annalise Binderup Annalise Binderup har talt med Grethe Liliegreen, der er med til at skabe liv og vækst i Sognegården, når hun arrangerer sine Fredagsoaser. Grethe Liliegreen og Fredagsoasen Grethe Liliegreen, som gik ind i menighedsrådsarbejdet ved sidste valg, startede for nu to år siden et projekt i Sognegården, hun kalder Fredagsoasen. Den tog sin start uden store ord eller armbevægelser i den lille dagligstue, hvor der første gang var rigeligt med plads - det har ændret sig siden. Der kommer nu så mange til Fredagsoasens møder, at et større rum synes mere velegnet. Men det er der ingen i oasen, som vil have. Til gengæld vil de gerne have flere oaser. Spørgsmål & svar Hvad var det mon, som fik Grethe til at åbne en oase, og hvad er det mon, som får den til at blomstre så livskraftigt, at Grethe Liliegreen ved loppemarkedet 30. april 2011, hvor hun solgte nogle af de ting, som Fredagsoasen havde produceret. den nærmest sprænger tid og rum? Det er spørgsmålene, som med lidt koldt vand og nogle røde kirsebær er på bordet, da vi mødes i Sognegården, og Grethe fortæller ligeså let og glad i stemmen som den varme sommerdag udenfor. Grethe fortæller - og andre historier Jeg ønskede at skabe et frirum. Et sted hvor folk kunne snakke sammen - uden at forstyrre. Efter tilføjelsen kommer der en lille, ligesom forskrækket pause, og Grethe trækker sig lidt tilbage på stolen. Jo, fortsætter hun så med latter i stemmen. Jeg kunne jo se og høre at når vi mødtes til foredrag og sådan noget her i Sognegården, så gik snakken. Men der var jo ikke rigtig tid til at snakke sammen, kun i kaffepausen. Hun ser et øjeblik mod vinduerne og vender så tilbage og fortsætter lidt eftertænksomt: Min mor havde sådan nogle eftermiddage - hver 14. dag hjemme. Hun læste op, og der kom mange. Folk som boede i nærheden. I Oasen læser vi også op, fx eventyr. Nogle gange ville man kunne høre en knappenål falde til jorden, så stille er der. Men for det meste er der slet ikke tid til oplæsning. Jeg starter altid med at spørge, om der er nogen, som har noget, de gerne vil fortælle. Og det er der næsten altid! Vi mennesker har jo selv en historie, som vi gerne vil fortælle. Men der er ikke rigtig nogen, som gider lytte vel? Så det er en glæde, ligesom forløsende - befriende at få lov at fortælle. Og der bliver fortalt så levende det er berigende at høre på. Det er jo fra en tid, som mange af os også kan huske, som en der fortalte om sin elevtid på Rigshospitalet under krigen. Og en anden om en cykeltur i Tyskland i 30 erne. Og så bliver der strikket imens. Det Grethe Liliegreen, nummer to fra venstre, viser sammen med tre af Fredagsoasens brugere nogle af resultaterne frem. kom sig af, af nogen sagde, at vi jo ligeså godt kunne foretage os noget fornuftigt, når vi nu sad her og ævlede! Garnet har vi fået gennem Folkekirkens Nødhjælp. Det er en arv efter Frk. Klokken. Store flyttekasser fulde - med musehuller og det hele! Det var et større arbejde at få det sorteret. Vi strikker mest halstørklæder og muffediser og sådan noget. Og små firkanter, der bliver syet sammen til tæpper. Nogle syr så smukt. Vi sælger det fx på loppemarkedet i Sognegården, og nogle af pengene går til Folkekirkens Nødhjælp, andre til Røde Kors eller Kirkens Korshær. På den måde hjælper vi også andre, og det, synes jeg, er vigtigt. At føle, at man er til gavn. Det giver livet værdi og værdighed, et værdigt liv. Vi skal bruge vort liv, mens vi har det Et motto af Poul Hammerich, som Grethe har med sig, hvor hun går, gives hermed videre som udgangs- eller måske indgangsord til Fredagsoasen. FAKTA OM FREDAGSOASEN Fredage kl (se efterårets datoer side 7). Tilmelding ikke nødvendig. Handikapvenlig og gratis adgang. Kaffe med brød 10 kr.

6 Gudstjenester i Frederiksborg Slotskirke September 4. september 11. s.e.t. kl Henrik Winther Nielsen 11. september 12. s.e.t. kl Jørgen Christensen 18. september 13. s.e.t. kl Høstgudstjeneste alle præster medvirker 25. september 14. s.e.t. kl Birgitte Grøn kl Aftensang v. Jørgen Christensen 29. september kl Pastagudstjeneste v. Ida Secher og Henrik Winther Nielsen Oktober 2. oktober 15. s.e.t. kl Henrik Winther Nielsen kl Aftensang v. Ida Secher 9. oktober 16. s.e.t. kl Jørgen Christensen kl Småbørnsgudstjeneste i sangsalen v. Ida Secher 16. oktober 17. s.e.t. kl Ida Secher kl Aftensang v. Henrik Winther Nielsen 23. oktober 18. s.e.t. kl Birgitte Grøn kl års dåbsgudstjeneste v. Ida Secher og Jørgen Christensen 30. oktober 19. s.e.t. kl Henrik Winther Nielsen kl Messe & Mad (Halloween-tema) v. Jørgen Christensen November 6. november Allehelgen kl Ida Secher kl Andagt i Nyhuse Kapel v. Jørgen Christensen 8. november kl Pastagudstjeneste v. Birgitte Grøn og Jørgen Christensen 13. november 21. s.e.t. kl Jørgen Christensen kl Kravlegudstjeneste v. Jørgen Christensen 20. november S. s. i kirkeåret kl Henrik Winther Nielsen kl Messe & Mad (Advent-tema) v. Ida Secher 27. november 1. s. i Advent kl Henrik Winther Nielsen kl Minikonfirmandafslutning v. Ida Secher og Henrik Winther Nielsen På kirkens hjemmeside kan du læse de fleste af de prædikener, der er holdt i Slotskirken.

7 Aktiviteter for voksne efterår 2011 September søn 4. kl Koncert i Slotskirken: Melangells Vidnesbyrd se side 10. tir 13. kl Sogneaften med Svend Ulstrup om Gustav Mahler. fre 16. kl Fredagsoasen i Sognegården. søn 18. kl Høstfest i Sognegården efter gudstjenesten. Se bagsiden. tor 22. kl Studiekreds: Zulu og Sandhedens Ånd v. Ida Secher se side 9. fre 23. kl Eftermiddagsmøde om Læger Uden kl Grænser. Kulturnat økumenisk kirkevandring. Se side 9 og øvrigt program i børnekalender side 8. kl Kulturnat - Korsang, orgelmusik og tekstlæsninger ved Frederiksborg Slotskirkes Kantori, organister og sognepræster. tir 27. kl Prædikenværksted i sognegården v. Jørgen Christensen se side 9. Oktober søn 2. kl Menighedens dag se bagsiden. tir 4. kl Offentligt menighedsrådsmøde. tir 11. kl Sogneaften om Shakespeares sidste dramaer v. Benny Grey Schuster. tor 13. kl Studiekreds: Zulu og Sandhedens Ånd v. Ida Secher. fre 14. kl Fredagsoasen i Sognegården. tir 25. kl Offentligt menighedsrådsmøde. tor 27. kl Variation tekst og musik i Slotskirken se side 10. fre 28. kl Eftermiddagsmøde Adi Holzer fortæller om sit liv og sin kunst. man 31. kl Studiekreds: Zulu og Sandhedens Ånd v. Ida Secher. Herbert Pundik om islam og vesten Tirsdag d. 22. november kl vil tidligere chefredaktør og nuværende seniorkorrespondent Herbert Pundik holde et foredrag med titlen: Islam og Vesten, hvorfor kan vi ikke forstå hinanden? Pundik vil fortælle om de historiske sammenstød, om hvordan araberne ser på os og om udsigterne til dialog og demokratisering under de aktuelle sociale og politiske forhold. November tor 3. kl Prædikenværksted i Sognegården v. Jørgen Christensen. søn 6. kl Faurés Requiem i Slotskirken se side 10. fre 11. kl Fredagsoasen i Sognegården. man 14. kl Studiekreds: Zulu og Sandhedens Ånd v. Ida Secher afslutning. tor 17. kl Salmemaraton i Slotskirken se side 10. fre 18. kl Eftermiddagsmøde om Arresødal Hospice. tir 22. kl Sogneaften om islam og vesten v. Herbert Pundik. tir 29. kl Offentligt menighedsrådsmøde. Shakespeares sidste skuespil Shakespeare satte sig i sine sidste år den opgave dramatisk at skildre det angiveligt udramatiske som fx tålmod, overbærenhed, anger, tilgivelse og forsoning. I det lys lader disse skuespil sig muligvis forstå som et forsøg på at udvikle en genuin form til at udtrykke kristendom i. Lektor Benny Grey Schuster vil præsentere disse skuespil for os og forsøge at trænge ind i gåden om værkernes helt særlige tone og tematik. Det sker 11. oktober kl til en foredragsaften i sognegården. Kunstneren Adi Holzer fortæller om sit liv og sin kunst Livsglæde og fantasi er nøgleord i Adi Holzers kunst hvad enten han udtrykker sig i maleri, skulptur, grafik eller glaskunst. Inspirationen finder han bl.a. i naturen, i musikken, i cirkuslivet og i Bibelen. Den dansk/østrigske kunstner har udsmykket en række kirker og offentlige bygninger i indog udland. Fredag d. 28. oktober besøger han sognegården kl

8 Aktiviteter for børn og unge Børn og unge i alle aldre er meget velkomne i Frederiksborg Slotskirke. Vi har mange aktiviteter for jer og jeres familier, som I kan se i kalenderen nedenfor. Kalender Sutter og Salmer Hold 1 i sognegården. Torsdage kl For børn mellem 0-7 mdr. og deres forældre. Vi afholder 6 gange i løbet af efteråret: 25/8, 8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11. Underviser: Anne-Marie Hartoft- Jacobsen. Sutter og Salmer Hold 2 i sognegården. Torsdage kl For børn mellem 6-12 mdr. og deres forældre. Vi afholder 6 gange i løbet af efteråret: 1/9, 15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11. Undervisere: Susanne Østergaard og Jørgen Christensen. Kravlegudstjeneste i Slotskirken søndag d. 13/11 kl For deltagere på Sutter og Salmer-holdene. Pigekor i sognegården. Fredage kl fra 2. september. For alle piger i klasse. Vi øver hver fredag frem til 9. december. Begynder igen i januar. Tilmelding hos Anne-Marie Hartoft- Jacobsen Høstfest i kirken og sognegården. Søndag d. 18/9 kl og Se omtale på bagsiden. Pastagudstjenester i Slotskirken torsdag 29/9 kl og tirsdag d. 8/11 kl For børn og unge og deres familier. Efterfølgende spisning i sognegården. Som noget nyt opretter vi et kor for piger i klasse, som synger fredag eftermiddag i Sognegården. Vi laver i efteråret en særlig børnegudstjeneste for børn Kulturnat i Slotskirken fredag d. 23/9. Kl : Morten kirkerotte og hans venner. Dukketeater for de 3-6 årige. Kl : Sporleg for børn. Foredrags- og showaften torsdag d. 6/10 kl Anders Kofoed Pedersen: Alle har et liv, der er værd at leve. Børnegudstjeneste søndag d. 9/10 kl i sognegården. For børn mellem 3-7 år og deres familier. Der serveres boller og saftevand/ kaffe/te. 5-års dåbsgudstjeneste søndag d. 23/10 i Slotskirken kl Messe & Mad i Slotskirken søndage d. 30/10 og 20/11 kl Temaerne er halloween og advent. Bagefter aktiviteter og spisning i sognegården. Minikonfirmandafslutning og festgudstjeneste i Slotskirken søndag d. 27/11 kl Flere oplysninger på og hos Anne-Marie Hartoft-Jacobsen mellem ca. 3-7 år og deres familier. Her vil være historiefortælling i børnehøjde og sange og salmer, som alle kan være med til, og der vil blive serveret boller og saftevand samt kaffe/te. Bemærk at gudstjenesten afholdes i Sognegården. For konfirmanderne og deres forældre holder vi en særlig foredragsaften med globetrotter Anders Kofoed Pedersen, der er kendt for sin medvirken i Robinsonekspeditionen og for sine foredrag om at være ung. Vi fortsætter vores pastagudstjenester for børn og unge, der ligger så tidligt, at vi kan nå at spise sammen bagefter, og vi har nogle særlige gudstjenester med årstidens/kirkeårets temaer, som vi kalder Messe & Mad, hvor der er aktiviteter for børn og unge samt deres familier og fælles spisning. Desuden har vi babysalmesang (Sutter og Salmer) og minikonfirmandundervisning for børn i 3. klasse. Hver søndag er der børnekirke i kælderen under kirken, mens præsten prædiker. Her fortæller vi historier, og vi synger og tegner.

9 Kirkevandring med Hostrup, Johs. Jørgensen, Leonora Christine og Søren Kierkegaard Igen i år inviterer Folkekirken, Frikirken og Den katolske Kirke på økumenisk, dvs. fælleskirkelig, kirkevandring. I år vil det være muligt at møde fire stærke, kulturelle personer og høre om deres betydning for dansk kirkeliv og kristendom. I hver kirke vil der blive holdt en kort andagt. Vandringen slutter i Frikirken på Frederiksværksgade, hvor der vil være mulighed for at hygge sig med grill-pølser. Der vil også være mulighed for at få en uformel snak med mennesker fra de forskellige kirker og spørge ind til forskelle og andet, som man har lyst til at vide mere om. Tid: 23. september kl Sted: Vandringen begynder ved Hillerød Kirkes præstegård, på Torvet for enden af Helsingørsgade/Slotsgade, bl.a. med et kort besøg i den gamle præstegårdskælder, der står, som den så ud på Hostrups tid. Herfra bevæger vi os til Den katolske Kirke, Sankt Vilhelms Kirke (kl ) i Møllestræde, herfra til Frederiksborg Slotskirke (kl ) og fortsætter til Frikirken (kl ) på Frederiksværksgade. Vandringen er gratis. Der vil være mulighed for at købe mad og drikke på pladsen ved Frikirken efter vandringen. Arrangør: Den katolske Kirke i Hillerød, Frikirken og Folkekirkerne. Zulu og Sandhedens Ånd Studiekreds om nye læsninger af Johannesevangeliet Det fjerde evangelium adskiller sig betydeligt fra de tre øvrige. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud man kan blive helt svimmel! I denne studiekreds vil vi sammen læse og drøfte udvalgte dele af evangeliet, og jeg vil bidrage med nye tolkninger og input fra unge danske teologer. Og måske får vi svar på, hvad Swenkaer, zulumænd fra Sydafrika, har med Johannesevangeliet at gøre! Alle, der har lyst til at læse og forundres over dette gamle kristne skrift, er velkomne! Forløbet strækker sig over to torsdage og to mandage i Sognegården kl : torsdag 22/9, torsdag 13/10, mandag 31/10 og mandag 14/11. Tilmelding til Ida Secher på eller (obs! jeg er på kursus 5/9-16/9). Ida Secher Prædikenværksted Igen i efteråret indbyder sognepræst Jørgen Christensen tre aftener til prædikenværksted. Sammen med deltagerne gennemgås søndagens tekster, i fællesskab prøver vi at svare på det, vi ikke forstår,og det, der undrer. Hvad er kernen, som en prædiken skal formidle? Hvilke temaer og vinkler rummer teksterne? Hvad ville du sige, hvis det var dig, der stod på prædikestolen? Tirsdag den 27/9 kl arbejder vi med teksterne til 16.s.e.Trinitatis (første række). Torsdag den 3/11 kl arbejder vi med teksterne til 21.s.e.Trinitatis (første række). Torsdag den 8/12 kl arbejder vi med teksterne til 4.s.i Advent (anden række). Teksterne findes alle bag i Salmebogen. At deltage kræver ingen andre forudsætninger end almindelig nysgerrighed efter, hvad kristen tro betyder i det liv, vi lever med hinanden. Det foregår i sognegården, og du behøver ikke tilmelde dig. Jørgen Christensen

10 Højskoledage 2012 i Præstevang Kirke Et udvalg under Hillerød Provsti står bag planlægning af de kommende kirkehøjskoledage den 28. og 29. januar 2012 i Præstevang Kirke i Hillerød. På højskoledagene vil vi sætte fokus på: Forsoning / Tilgivelse. Vend den anden kind til eller hva? Disse dage er en opfølgning af januars velbesøgte højskoledage i Frederiksborg Sognegård, og de kommende højskoledage vil - ligesom sidst - byde på foredrag, fællessang, dejlig mad, samvær og diskussioner. I efteråret præsenterer vi et program med spændende foredragsholdere, filmindslag og aftenunderholdning. Tilmelding kan allerede nu ske hos Anne-Marie Hartoft- Jacobsen, eller Højskoleudvalget Salmemaraton i Hillerød Provsti I efteråret 2011 er der salmemaraton i alle kirkerne i Hillerød Provsti. Det er led i et projekt, der løber over flere år, hvor vi skal synge os igennem hele salmebogen. Det foregår om aftenen kl ca på forskellige hverdagsaftener. Første gang er tirsdag den 6. september i Nr. Herlev Kirke. Torsdag den 17. november er turen kommet til Frederiksborg Slotskirke, hvor vi skal synge salmenumrene og Se alle datoer og læs mere på Menighedens dag den 2. oktober kl Menighedens dag er en festdag. En dag hvor vi inviterer deltagerne i kirkens mangfoldige liv til fest og samtale. Vi starter med en festgudstjeneste i Slotskirken. Derefter en lettere frokost i Sognegården. Om eftermiddagen vil vi sammen gøre status over de mange aktiviteter, der udfolder sig i livet omkring Slotskirken. Alle medlemmer af folkekirken har adgang. Steen Clausen, formand for menighedsrådet Efterårets koncerter i Frederiksborg Slotskirke Søndag den 4. september kl Melangells Vidnesbyrd 8 sangere og musikere i gruppen Music for the Mysteries opfører fortællingen om Melangell, en helgeninde og mystiker fra 500-tallets Wales. Musikken er komponeret af Hanne Tofte Jespersen, som har rødder i både klassisk musik, folketoner og verdensmusik. Musikken er blevet kaldt Mysteriemusik i moderne udformning. Kulturnat fredag den 23. september Frederiksborg Slotskirke for børn og voksne 16.30: Koncert på klokkespillet ved Ulla Handler 17.00: Morten Kirkerotte og hans venner. Dukketeater i Slotskirken for de 3-6 årige : Sporleg i Slotskirken for de lidt større børn : Korsang, orgelmusik og tekstlæsninger ved Frederiksborg Slotskirkes Kantori, organister og sognepræster Torsdag den 27. oktober kl Variation en fejring af livets variation i tekst og musik. Ida Secher og Henrik Winther Nielsen læser egne tekster, akkompagneret af koret Vox Humana og musikere på klaver, guitar, bas og trommer under ledelse af komponisten Jakob Høgsbro. Koncerten markerer den årlige Spil Dansk Dag. Søndag den 6. november kl Fauré: Requiem med Frederiksborg Slotskirkes Kantori På Allehelgens dag opfører de 10 sangere i Frederiksborg Slotskirkes Kantori det berømte og velklingende Requiem af Gabriel Fauré. Værket er komponeret i 1888, og musikken er i modsætning til mange andre dødsmesser fredfuld og melodisk. Koret akkompagneres på orglet af Ulla Handler og dirigeres af slotsorganist Sven-Ingvart Mikkelsen. 10

11 Adresser Provst: Jørgen Christensen, Hillerødsholmsallé 5 Træffes bedst kl (undtagen onsdag), torsdag tillige kl , Sognepræst: Ida Secher, Selskovvej 42 Træffes bedst kl (undtagen onsdag), torsdag tillige kl , Sognepræst: Henrik Winther Nielsen, Frederiksværksgade 2 B Træffes bedst kl (undtagen onsdag), torsdag tillige kl , Sognepræst: Birgitte Grøn, Frederiksværksgade 2B , Kordegne/Det fælles Kirkekontor Svend Ulstrup, Kirsten Baunegaard Østergade 16, 1., 3400 Hillerød , Træffes mandag til fredag kl , torsdag tillige kl Sognegården/Kirketjenere Frederiksværksgade 2B Laura Noelle Kiel, (barselsorlov) Keld Pedersen, Robert Bossen, Sognemedhjælper: Anne-Marie Hartoft-Jacobsen, , Træffes bedst i sognegården tirsdag, torsdag og fredag kl Slotsorganist: Sven-Ingvart Mikkelsen, Foderknægtsvej 9, 3400 Hillerød, , Organistassistent: Ulla Handler, Solvej 7, 3400 Hillerød , Formand for menighedsrådet: Steen Clausen , Formand for medieudvalget: Susanne Gram Larsen , Formand for aktivitetsudvalget vedr. voksne Bente Veileborg, , Formand for aktivitetsudvalget vedr. børn/unge: Jørgen Christensen , FDF Hillerøds kredsledelse: Søren Baumann tlf Erik Amundsen tlf Kirkelig vejviser Dåb Man henvender sig til præsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor dåben skal finde sted. Når datoen er fastlagt, aftales et møde med præsten. Vielse Først aftales tidspunkt for vielsen med den præst, der skal forestå vielsen. Dernæst henvender man sig til borgmesterkontoret i kommunen, hvor parret eller en af parterne bor. Her udfærdiges en prøvelsesattest (kun gyldig i 4 måneder). Prøvelsesattesten sendes sammen med kopi af dåbsattesten til kirkekontoret. Ved en samtale med præsten forud for vielsen aftales salmer m.m. - til samtalen medbringes navn og adresse på to vidner. Begravelse/bisættelse Begravelser og bisættelser aftales med bedemand, præst, kirkekontor og kirkegårdskontor. Det er mest hensigtsmæssigt først at henvende sig i begravelsesforretningen, hvor man er behjælpelig med at træffe alle aftaler. Brug kirkebilen! Både til højmessen og eftermiddagsgudstjenesterne i Slotskirken kører der kirkebil for ældre og/eller gangbesværede. Ønsker De at benytte den, så ring til Det fælles Kirkekontor senest fredag kl på tlf Kirkebladet udgives af: Frederiksborg Slotssogns Menighedsråd. Redaktion: Inge Espensen, Ejvind Flensted-Jensen, Henrik Winther Nielsen, Annalise Binderup, Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Susanne Gram Larsen (ansv). Distribution: Hillerød Y s Mens Club. Næste nummer udkommer 1. december Stof modtages indtil 20. oktober

12 Forsiden Forsidebilledet på kirkeårets sidste blad knytter sig til vandtemaet, som har været gennemgående i de sidste fire blade, hvor vi har behandlet kirkens rolle i forbindelse med livets begyndelse, overgangen fra barn til ung, ægtestanden og livets afslutning. Sat i forbindelse med begravelsestemaet er billedet rigt på fortolkningsmuligheder. Vi ser en kyststrækning, hvor vandet og landjorden er adskilt (som da Gud i skabelsesberetningen trængte kaosvandene tilbage), dog med en utydelig overgang mellem den sikre grund til højre, hvor træerne synes at vokse ind i himlen, og det ukendte og knapt så solide til venstre. Endvidere ser vi, at horisontlinjen er uklar, himmel og hav, jord og himmel mødes et usynligt og udefinerbart sted uden for øjets rækkevidde. Dog kastes der lys for den, der står i dette vadested fra en fjern sol, der ikke desto mindre lader en lysende sti komme os i møde, som en blid fortælling, der gør os trygge ved at træde frem over det vand, som vi som Peter bydes at træde ud på hver dag, men i definitiv forstand ved livets afslutning. Lyset kommer til os fra bag vores yderste horisont og giver mindelser om Paulus ord om Guds Rige: allerede - endnu ikke. Den blide melankoli i billedet spørger beskueren, om det mon er aftenlyset, vi ser her - eller er det morgensolen, der bryder mørkets magt? Eller begge dele på samme tid? Foto: Ireneusz Cyranek, HWN Høstfest i sognegårdens have Den 18. september 2011 holder vi høstfest for børn og voksne. Dagen begynder i Slotskirken med høstgudstjeneste kl , og derefter er der helstegt pattegris, grillpølser samt salat og brød, som en række frivillige i Slotssognet vil sørge for. Det vil også være muligt at købe øl og sodavand samt kaffe og kage. Vi vil synge sensommerens sange, og der arrangeres forskellige lege og konkurrencer. Og så holder vi auktion over årets høst. Så kom med en buket blomster, hjemmelavet syltetøj, snaps, brød, en pose frugt eller hvad, du har lyst til at bidrage med. Overskuddet fra høstfesten deles ligeligt mellem Folkekirkens Nødhjælps projekt People to People, som hjælper Sydsudan med fred, forsoning og stabilitet efter mere end 50 års borgerkrig - og Spedalskhedsmissionen, som Hillerøds kirker samler ind til i Cirka hvert andet minut får et menneske konstateret spedalskhed et sted i verden. Men i dag er der mulighed for effektiv hjælp. Læs mere om de to projekter på Vi glæder os til at se rigtig mange i sognegårdens have. Folkekor om mandagen Slotskirkens frivillige kor starter igen efter sommerferien mandag den 5. september kl i Sognegården, Frederiksværksgade 2B. Både gamle og nye korsangere er velkomne. Især må der meget gerne komme flere mænd med i koret, og vi kunne også godt bruge flere alter. Frederiksborg Slotssogn som arbejdsplads Vores artikelserie om Frederiksborg Slotssogn som arbejdsplads, holder pause i efterårsmånederne. Vi vender tilbage til vinter, hvor vi taler med præsterne og de frivillige, der lægger et meget stort og værdifuldt arbejde i sognet. Indhold Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Gudstjenesteliste 6 Aktiviteter for voksne 7 Aktiviteter for børn og unge 8 Kirkevandring 9 Studiekreds 9 Prædikenværksted 9 Højskoledage 10 Koncerter 10 Salmemaraton 10 Kontakt og vejviser 11

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Stinna ahrenst og anne-met te riis. Gammel vil alle blive. - men ingen ønsker at være det. Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg

Stinna ahrenst og anne-met te riis. Gammel vil alle blive. - men ingen ønsker at være det. Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg Stinna ahrenst og anne-met te riis Gammel vil alle blive - men ingen ønsker at være det Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg Gammel vil alle blive - men ingen ønsker at være det Rapport af Stinna

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013.

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Kirkeblad nr. 3 2013 Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Sogns kirkeblad Vejviser Præstens klumme 84.

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Efterår 2013 MOD og HÅB her midt i Trinitatis tiden Lignelsen om den uærlige godsforvalter (Lukas 16, 1 9) Lignelsen handler kort fortalt om en utro godsforvalter, der

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 50 års konfirmationsjubilæum guldkonfirmation Sogneudflugt 2/7 til Moesgaard Museum Præsten skriver: Kære 60-årige læser Konfirmandfoto 2015 Kirkefrokost 21/6 Kirkelig

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere