KIRKEBLAD. Nr for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5"

Transkript

1 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr september - oktober - november

2 af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen Den værdige afsked Denne artikel er den fjerde og sidste i rækken om de store begivenheder i livet, hvor kirken medvirker. De fleste danskere vælger at bruge kirken, når vi skal tage afsked med vore døde. Og mange af os har, inden vi dør, gjort os tanker om, hvor ceremonien skal foregå, og om vi skal begraves eller brændes. Men hvorfor vælger vi en kirkelig handling, og ønsker vi i højere grad end tidligere at sætte vores personlige præg på vores egen død, i takt med at individualisering, selviscenesættelse og muligheden for at tegne sit eget liv har sat sit stadigt tydeligere præg på vores kultur? Vi har spurgt to mennesker, hvor man ud fra alder, baggrund og livssituation kan forvente forskellige svar og refleksioner over kirkens medvirken ved afskeden med livet. Ejvind Flensted-Jensen er 73 år og vokset op med kristendommen. For mig var det naturligt, at begravelsen af min første Ejvind Flensted-Jensen, der er 73 år, mener, at døden hører med til livet. Hvordan kan man glæde sig over nuet, hvis vi skulle leve altid? kone og siden bisættelsen af min anden kone foregik fra en kirke. Jeg har haft troen med mig fra mit barndomshjem og har altid haft en underliggende bevidsthed om, at Gud er der. I løbet af livet har jeg dog fundet mit eget ståsted, så min opfattelse af Gud er anderledes end den mere bogstavelige forståelse af Gud og Bibelen, som jeg er vokset op med. Vi mennesker ved ikke ret meget, og vi kan ikke gennemskue, hvordan tilværelsen er skruet sammen, så jeg er modstander af meget konkrete forestillinger om fx det evige liv eller meningen med, at noget sker. Jeg tror på, at Gud er med mig og alle andre i livet og i døden, og at han er højt hævet over vores behov for at sætte i bås og lave skel mellem mennesker. Den Gud, jeg tror på, er retfærdig og kærlig - og er også med i de tilsyneladende tilfældigheder i vort liv. Blev du udfordret på din tro, da din første kone Kirsten døde som 29-årig? Min verden styrtede sammen, vi havde været gift i seks år, og jeg stod alene med tre små børn. Men jeg blev ikke vred på Gud. Jeg følte tværtimod tryghed ved at fornemme, at han var med mig også i den situation. Og da min anden kone Lisbeth døde sidste år, var det nemmere at takle. Vi havde jo levet et langt liv sammen. Døden hører med til livet. Det ville være et helvede, hvis vi skulle leve altid her på jorden, for hvordan kunne man så glæde sig over nuet? Du har sagt, at du ønsker at blive brændt ligesom din anden kone. Hvorfor? Jeg kan huske, at jeg ikke syntes, det var rart at gøre mig tanker om, hvordan Kirsten lå og rådnede langsomt. Så hellere være helt væk. Hvordan hænger det sammen med, at vi taler om kødets opstandelse i kirken? Om vi rådner op, bliver til aske eller bliver udslettet i en trafikulykke det tror jeg ikke, har noget at sige i forhold til opstandelsen. Jeg tolker trosbekendelsens ord om kødets opstandelse, som at vi på en eller anden måde kan genkende hinanden, hvis vi, hvad jeg tror, mødes efter døden. Men man ved jo ingenting, pointerer Ejvind flere gange i løbet af samtalen. Hvordan forholder du dig til ritualet i kirken? Ritualerne er vigtige for at sikre, at det hele foregår på en rolig og værdig måde. Også præstens tale er uhyre betydningsfuld i den sårbare situation, som de pårørende befinder sig i. Ceremonien og præstens tale må gerne rumme både trøst og humor ligesom jeg mener, der bør sættes fokus både på det liv, man siger farvel til, og på de liv, der nu skal leves videre. En begravelse bør ikke være en sørgelig begivenhed, hvor folk sidder i sort tøj og med tunge miner. Ceremonien skal udtrykke vores taknemmelighed over det liv, der er levet.

3 Er det vigtigt at sætte sit personlige præg på ceremonien? Det vigtigste er at følge nogle traditioner. Men jeg synes godt, der må være plads til enkelte personlige indslag som fx fremføring af et digt, en sang eller lignende. Og jeg har da også tænkt over et par af de salmer, jeg gerne vil have sunget til min egen bisættelse, så min livsindstilling kommer til udtryk gennem dem. Hvad er det at møde den opstandne mester i live igen?... Gå hen, hvor I arbejder, elsker, har hjemme, han møder jer der! Disse linjer fra Hans Anker Jørgensens salme fra 2000 harmonerer godt med mit livssyn, så den salme vil jeg gerne have sunget, afslutter Ejvind. Jeg har et ønske om at få min aske spredt over havet, hvor mit barndomshjem lå. Jeg har faktisk spurgt min mor, om jeg må grave min fars aske op, når hun dør, og blande det med hendes og så sprede det ud netop over det hav. Hun synes, det er en smuk tanke. For mig vil det være den bedste måde at mindes dem på. At tage tilbage til det sted, som jeg forbinder med noget lykkeligt. Havet er frit og uendeligt og ligner døden på den måde. Ordene er Lena Bredlunds. Hun er 37 år og har ikke som Ejvind haft en stærk tro på Gud med i bagagen fra sin barndom. Jeg er mere kulturkristen og skolet i en objektiv holdning til religion gennem mit universitetsstudium. Men jeg beder aftenbøn, så troen betyder noget i mit liv. Forestiller du dig, at du vil bisættes fra en kirke? Ja, jeg kan ikke forestille mig andet. Den måde, det foregår på, giver rum for sorg og trøst for de efterladte. 37-årige Lena Bredlund lægger vægt på præstens tale. Det giver trøst, når en tredje person sætter ord på sorgen. Da jeg mistede min far, var der kaos i mit hoved. Jeg var 29 år, og han døde i løbet af en uge. Så er det godt at komme hen et sted, hvor man føler sig i professionelle hænder, lige fra man møder kirketjeneren i døren, til man følges med præsten ud. Man går igennem et ritual, der har dybe rødder i fortiden, og det fungerer. De ansatte ved, hvad man gør og siger! Og i øvrigt holder jeg af at vide, at jeg sidder i et rum, der måske i morgen rummer den største glædelige begivenhed i et liv - udtrykt gennem dåben eller vielsen. Kirken træder virkelig i karakter i krisesituationer, og når vores lykke skal markeres. I ritualet nævnes kødets opstandelse og det evige liv. Ja, jeg kan godt lide tanken om det evige liv, men jeg forholder mig ikke konkret til det. Jeg tænker nok mest, at det er en trøst for de efterladte at tro, at de døde stadig er der. Hvor jeg selv bliver af, tænker jeg ikke så meget på, men jeg kan godt lide at tænke, at de døde holder hånden over mig, og at de ved, at jeg tænker på dem. Har du nogen særlige ønsker til, hvordan ceremonien skal foregå? Grundlæggende har jeg det sådan, at når jeg har valgt kirken, er det, fordi jeg ønsker at træde ind i den verden og følge den måde, tingene foregår på dér. Vi træder jo hver dag ind i forskellige verdener med forskellige værdier og normer, og jeg har tillid til, at kirken har tænkt noget omkring afsked, som er godt for mig. Jeg er ikke vokset op med salmer og kan ikke rigtigt nogen, men da min far døde, og vi havde talt med præsten, følte jeg, at vi var på bølgelængde, og han forstod, hvem vi var. Og så gav hans valg af salmer mening for mig. Jeg læste et digt ved min fars bisættelse. Men jeg mener godt, at særlige ønsker nogle gange kan give mening. Fx fik jeg lov at læse et digt op til min fars bisættelse, hvilket var vigtigt for mig, da min fars død kom som et chok. Ved min mors bisættelse er det ikke sikkert, at det vil give mening. Hun dør forhåbentlig gammel, og jeg er afklaret med det. Er præstens tale vigtig? Ja, bestemt! At der er en tredje person, der kan sætte ord på ens sorg og beskrive ens kære med værdighed og respekt, giver trøst. Men mest af alt tror jeg, at det, kirken tilbyder os ved ceremonien, er noget helt grundlæggende for alle mennesker, der skal tage afsked med deres døde. Værdighed, respekt, ro og håb. I kirken søger jeg på den måde det almenmenneskelige. Tak til Lena og Ejvind for jeres medvirken. To stemmer fra to steder i livet og dog med mange lignende forestillinger.

4 Døden, Gudbamsen og velsignelsen Hvad tænker vi, når vi mister? Skal vi give slip, eller skal vi blive i det forgangne? Sognepræst Henrik Winther Nielsen skriver om vores Gudsbilleder, når vi mister. I løbet af evangelieberetningerne ændrer døden karakter. Da Lazarus blev rejst fra de døde, betød det, at han fik udskudt den død, der en skønne dag alligevel ville blive hans. Døden var den samme, men blot udskudt. Med påskebegivenhederne ændrer døden karakter, for den indoptages i Gud selv. Thomas stak fingeren i den opstandnes sår og udbrød: Min Herre og min Gud!. Det, Thomas så, var, at den opstandne er identisk med den korsfæstede. Det betyder, at Gud er den samme på begge sider af døden. Langfredags Jesus og påskedags Jesus er én og den samme. Forkyndelsen går ud på, at Gud ved Kristus har overvundet dødens magt ved at gøre den til sin. Når velsignelsen lyses til sidst ved en bisættelse, betyder det derfor, at vi uden bekymring for vores døde kan gå tilbage til Galilæa vores hverdag for både vi og den døde står i Guds, dvs. i den korsfæstede og opstandnes, hånd. Med velsignelsen frisætter Gud os til fortsat at leve, ubundet af intethedens trussel. I Joh. 3,16 står der: Således elskede Gud verden. Gud viser sin kærlighed på den måde. Kristus er hævet over årsag og virkning At Gud er kærlighed, kan vi for det af Henrik Winther Nielsen meste godt bekende. Men når vi mister, kommer vores mere dybtliggende Gudsbilleder frem. Tabsoplevelsen aktualiserer vores livssyn og tro. Det viser sig ofte, at fyldet i den Gud, vi i tabet klynger os til som en bamse, er alt andet end evangelisk. De fleste af os har i grunden en livsfjendsk, krævende og straffende Gud boende i vores psyke. Når vi mister eller er i krise på anden måde, oplever vi ofte i os selv, at vi er ganske specielle, og at evangeliet derfor kun gælder for de andre. Der er ikke noget mærkeligt ved det. Religionspsykologien fortæller os, at vores billeder af Gud hænger nøje sammen med dels vores forældrebillede og dels vores selvbillede. De hænger sammen på den måde, at de har en afsmittende effekt på hinanden, men det glædelige er, at rykkes der ved en af disse tre, ændres også de andre. Prøv selv efter. Det giver højst interessante resultater! Inden for sjælesorgen skelner man mellem patologisk religion og sund religion. Patologisk religion er at binde sig til den gud, vi selv finder på, og på mærkelig vis er vi trygge ved en gud, der er nøjeregnende og livsfjendsk. Men det baner også vejen for den sunde religion, der udefra forkynder den korsfæstede og opstandne Kristus, som er hævet over årsag og virkning. Derfor er evangeliets ord noget, der skal korrigere og skifte Gudbamsen ud med evangeliets Gud, og ofte opleves en særlig lydhørhed ved bisættelser, hvor vi lytter efter en stemme, der taler den patologiske religion imod. Velsignelsens ord er nærværende At vi velsignes til at gå tilbage til Galilæa betyder ikke, at vi skal give slip på vores døde. Når vi mister, synes vi ofte kun, der er to muligheder: enten at forblive i det forgangne eller at give slip. Ingen af dem er holdbare, for de svarer ikke til vores tilværelse og vores menneskelighed. Intet menneske kan uden videre give slip, men det bliver ikke desto mindre kravet for ikke at leve i fortiden. En tredje vej har vist sig langt mere frugtbar. Det hedder på engelsk re-membering. Bindestregen skal antyde, at det ikke drejer sig om at huske på den døde. I stedet er målet, at den døde så at sige genetableres i vores livshistorie på ny som vores døde. De forbliver members medlemmer. De døde skifter på godt og ondt ikke mening, men de har sat sig spor i vores liv, og de vil fortsat betyde noget i den historie, vi fortæller om os selv, dvs. de betyder noget for vores selvbillede. I stedet for at søge efter det autentiske følelsesopbud (som, hvis det udebliver, gør sjælesørgeren til en dårlig terapeut og den sørgende til en dårlig sørger!), tænker man i spørgsmål af typen: Hvilken betydning har X haft for din selvopfattelse/gudsopfattelse?, Hvad har X lært dig?, Hvad vil du fortælle dine børn om X?, Hvis du kunne se dig selv med Xs øjne, hvad ville du så sætte pris på?. Med spørgsmål af denne type fokuserer man ikke på de rigtige følelser, som i værste fald kan skabe en distance til den døde elskede man ikke den døde, hvis der ikke kommer tårer, osv. I stedet fokuserer man på relationen mellem den døde og de pårørende og gør relationen levende. Og med denne levendegørelse kan man håbe på, at velsignelsens ord og livet i Galilæa får en ny, men stadigt nærværende karakter. En livs- og dødsændrende karakter.

5 Den blomstrende oase af Annalise Binderup Annalise Binderup har talt med Grethe Liliegreen, der er med til at skabe liv og vækst i Sognegården, når hun arrangerer sine Fredagsoaser. Grethe Liliegreen og Fredagsoasen Grethe Liliegreen, som gik ind i menighedsrådsarbejdet ved sidste valg, startede for nu to år siden et projekt i Sognegården, hun kalder Fredagsoasen. Den tog sin start uden store ord eller armbevægelser i den lille dagligstue, hvor der første gang var rigeligt med plads - det har ændret sig siden. Der kommer nu så mange til Fredagsoasens møder, at et større rum synes mere velegnet. Men det er der ingen i oasen, som vil have. Til gengæld vil de gerne have flere oaser. Spørgsmål & svar Hvad var det mon, som fik Grethe til at åbne en oase, og hvad er det mon, som får den til at blomstre så livskraftigt, at Grethe Liliegreen ved loppemarkedet 30. april 2011, hvor hun solgte nogle af de ting, som Fredagsoasen havde produceret. den nærmest sprænger tid og rum? Det er spørgsmålene, som med lidt koldt vand og nogle røde kirsebær er på bordet, da vi mødes i Sognegården, og Grethe fortæller ligeså let og glad i stemmen som den varme sommerdag udenfor. Grethe fortæller - og andre historier Jeg ønskede at skabe et frirum. Et sted hvor folk kunne snakke sammen - uden at forstyrre. Efter tilføjelsen kommer der en lille, ligesom forskrækket pause, og Grethe trækker sig lidt tilbage på stolen. Jo, fortsætter hun så med latter i stemmen. Jeg kunne jo se og høre at når vi mødtes til foredrag og sådan noget her i Sognegården, så gik snakken. Men der var jo ikke rigtig tid til at snakke sammen, kun i kaffepausen. Hun ser et øjeblik mod vinduerne og vender så tilbage og fortsætter lidt eftertænksomt: Min mor havde sådan nogle eftermiddage - hver 14. dag hjemme. Hun læste op, og der kom mange. Folk som boede i nærheden. I Oasen læser vi også op, fx eventyr. Nogle gange ville man kunne høre en knappenål falde til jorden, så stille er der. Men for det meste er der slet ikke tid til oplæsning. Jeg starter altid med at spørge, om der er nogen, som har noget, de gerne vil fortælle. Og det er der næsten altid! Vi mennesker har jo selv en historie, som vi gerne vil fortælle. Men der er ikke rigtig nogen, som gider lytte vel? Så det er en glæde, ligesom forløsende - befriende at få lov at fortælle. Og der bliver fortalt så levende det er berigende at høre på. Det er jo fra en tid, som mange af os også kan huske, som en der fortalte om sin elevtid på Rigshospitalet under krigen. Og en anden om en cykeltur i Tyskland i 30 erne. Og så bliver der strikket imens. Det Grethe Liliegreen, nummer to fra venstre, viser sammen med tre af Fredagsoasens brugere nogle af resultaterne frem. kom sig af, af nogen sagde, at vi jo ligeså godt kunne foretage os noget fornuftigt, når vi nu sad her og ævlede! Garnet har vi fået gennem Folkekirkens Nødhjælp. Det er en arv efter Frk. Klokken. Store flyttekasser fulde - med musehuller og det hele! Det var et større arbejde at få det sorteret. Vi strikker mest halstørklæder og muffediser og sådan noget. Og små firkanter, der bliver syet sammen til tæpper. Nogle syr så smukt. Vi sælger det fx på loppemarkedet i Sognegården, og nogle af pengene går til Folkekirkens Nødhjælp, andre til Røde Kors eller Kirkens Korshær. På den måde hjælper vi også andre, og det, synes jeg, er vigtigt. At føle, at man er til gavn. Det giver livet værdi og værdighed, et værdigt liv. Vi skal bruge vort liv, mens vi har det Et motto af Poul Hammerich, som Grethe har med sig, hvor hun går, gives hermed videre som udgangs- eller måske indgangsord til Fredagsoasen. FAKTA OM FREDAGSOASEN Fredage kl (se efterårets datoer side 7). Tilmelding ikke nødvendig. Handikapvenlig og gratis adgang. Kaffe med brød 10 kr.

6 Gudstjenester i Frederiksborg Slotskirke September 4. september 11. s.e.t. kl Henrik Winther Nielsen 11. september 12. s.e.t. kl Jørgen Christensen 18. september 13. s.e.t. kl Høstgudstjeneste alle præster medvirker 25. september 14. s.e.t. kl Birgitte Grøn kl Aftensang v. Jørgen Christensen 29. september kl Pastagudstjeneste v. Ida Secher og Henrik Winther Nielsen Oktober 2. oktober 15. s.e.t. kl Henrik Winther Nielsen kl Aftensang v. Ida Secher 9. oktober 16. s.e.t. kl Jørgen Christensen kl Småbørnsgudstjeneste i sangsalen v. Ida Secher 16. oktober 17. s.e.t. kl Ida Secher kl Aftensang v. Henrik Winther Nielsen 23. oktober 18. s.e.t. kl Birgitte Grøn kl års dåbsgudstjeneste v. Ida Secher og Jørgen Christensen 30. oktober 19. s.e.t. kl Henrik Winther Nielsen kl Messe & Mad (Halloween-tema) v. Jørgen Christensen November 6. november Allehelgen kl Ida Secher kl Andagt i Nyhuse Kapel v. Jørgen Christensen 8. november kl Pastagudstjeneste v. Birgitte Grøn og Jørgen Christensen 13. november 21. s.e.t. kl Jørgen Christensen kl Kravlegudstjeneste v. Jørgen Christensen 20. november S. s. i kirkeåret kl Henrik Winther Nielsen kl Messe & Mad (Advent-tema) v. Ida Secher 27. november 1. s. i Advent kl Henrik Winther Nielsen kl Minikonfirmandafslutning v. Ida Secher og Henrik Winther Nielsen På kirkens hjemmeside kan du læse de fleste af de prædikener, der er holdt i Slotskirken.

7 Aktiviteter for voksne efterår 2011 September søn 4. kl Koncert i Slotskirken: Melangells Vidnesbyrd se side 10. tir 13. kl Sogneaften med Svend Ulstrup om Gustav Mahler. fre 16. kl Fredagsoasen i Sognegården. søn 18. kl Høstfest i Sognegården efter gudstjenesten. Se bagsiden. tor 22. kl Studiekreds: Zulu og Sandhedens Ånd v. Ida Secher se side 9. fre 23. kl Eftermiddagsmøde om Læger Uden kl Grænser. Kulturnat økumenisk kirkevandring. Se side 9 og øvrigt program i børnekalender side 8. kl Kulturnat - Korsang, orgelmusik og tekstlæsninger ved Frederiksborg Slotskirkes Kantori, organister og sognepræster. tir 27. kl Prædikenværksted i sognegården v. Jørgen Christensen se side 9. Oktober søn 2. kl Menighedens dag se bagsiden. tir 4. kl Offentligt menighedsrådsmøde. tir 11. kl Sogneaften om Shakespeares sidste dramaer v. Benny Grey Schuster. tor 13. kl Studiekreds: Zulu og Sandhedens Ånd v. Ida Secher. fre 14. kl Fredagsoasen i Sognegården. tir 25. kl Offentligt menighedsrådsmøde. tor 27. kl Variation tekst og musik i Slotskirken se side 10. fre 28. kl Eftermiddagsmøde Adi Holzer fortæller om sit liv og sin kunst. man 31. kl Studiekreds: Zulu og Sandhedens Ånd v. Ida Secher. Herbert Pundik om islam og vesten Tirsdag d. 22. november kl vil tidligere chefredaktør og nuværende seniorkorrespondent Herbert Pundik holde et foredrag med titlen: Islam og Vesten, hvorfor kan vi ikke forstå hinanden? Pundik vil fortælle om de historiske sammenstød, om hvordan araberne ser på os og om udsigterne til dialog og demokratisering under de aktuelle sociale og politiske forhold. November tor 3. kl Prædikenværksted i Sognegården v. Jørgen Christensen. søn 6. kl Faurés Requiem i Slotskirken se side 10. fre 11. kl Fredagsoasen i Sognegården. man 14. kl Studiekreds: Zulu og Sandhedens Ånd v. Ida Secher afslutning. tor 17. kl Salmemaraton i Slotskirken se side 10. fre 18. kl Eftermiddagsmøde om Arresødal Hospice. tir 22. kl Sogneaften om islam og vesten v. Herbert Pundik. tir 29. kl Offentligt menighedsrådsmøde. Shakespeares sidste skuespil Shakespeare satte sig i sine sidste år den opgave dramatisk at skildre det angiveligt udramatiske som fx tålmod, overbærenhed, anger, tilgivelse og forsoning. I det lys lader disse skuespil sig muligvis forstå som et forsøg på at udvikle en genuin form til at udtrykke kristendom i. Lektor Benny Grey Schuster vil præsentere disse skuespil for os og forsøge at trænge ind i gåden om værkernes helt særlige tone og tematik. Det sker 11. oktober kl til en foredragsaften i sognegården. Kunstneren Adi Holzer fortæller om sit liv og sin kunst Livsglæde og fantasi er nøgleord i Adi Holzers kunst hvad enten han udtrykker sig i maleri, skulptur, grafik eller glaskunst. Inspirationen finder han bl.a. i naturen, i musikken, i cirkuslivet og i Bibelen. Den dansk/østrigske kunstner har udsmykket en række kirker og offentlige bygninger i indog udland. Fredag d. 28. oktober besøger han sognegården kl

8 Aktiviteter for børn og unge Børn og unge i alle aldre er meget velkomne i Frederiksborg Slotskirke. Vi har mange aktiviteter for jer og jeres familier, som I kan se i kalenderen nedenfor. Kalender Sutter og Salmer Hold 1 i sognegården. Torsdage kl For børn mellem 0-7 mdr. og deres forældre. Vi afholder 6 gange i løbet af efteråret: 25/8, 8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11. Underviser: Anne-Marie Hartoft- Jacobsen. Sutter og Salmer Hold 2 i sognegården. Torsdage kl For børn mellem 6-12 mdr. og deres forældre. Vi afholder 6 gange i løbet af efteråret: 1/9, 15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11. Undervisere: Susanne Østergaard og Jørgen Christensen. Kravlegudstjeneste i Slotskirken søndag d. 13/11 kl For deltagere på Sutter og Salmer-holdene. Pigekor i sognegården. Fredage kl fra 2. september. For alle piger i klasse. Vi øver hver fredag frem til 9. december. Begynder igen i januar. Tilmelding hos Anne-Marie Hartoft- Jacobsen Høstfest i kirken og sognegården. Søndag d. 18/9 kl og Se omtale på bagsiden. Pastagudstjenester i Slotskirken torsdag 29/9 kl og tirsdag d. 8/11 kl For børn og unge og deres familier. Efterfølgende spisning i sognegården. Som noget nyt opretter vi et kor for piger i klasse, som synger fredag eftermiddag i Sognegården. Vi laver i efteråret en særlig børnegudstjeneste for børn Kulturnat i Slotskirken fredag d. 23/9. Kl : Morten kirkerotte og hans venner. Dukketeater for de 3-6 årige. Kl : Sporleg for børn. Foredrags- og showaften torsdag d. 6/10 kl Anders Kofoed Pedersen: Alle har et liv, der er værd at leve. Børnegudstjeneste søndag d. 9/10 kl i sognegården. For børn mellem 3-7 år og deres familier. Der serveres boller og saftevand/ kaffe/te. 5-års dåbsgudstjeneste søndag d. 23/10 i Slotskirken kl Messe & Mad i Slotskirken søndage d. 30/10 og 20/11 kl Temaerne er halloween og advent. Bagefter aktiviteter og spisning i sognegården. Minikonfirmandafslutning og festgudstjeneste i Slotskirken søndag d. 27/11 kl Flere oplysninger på og hos Anne-Marie Hartoft-Jacobsen mellem ca. 3-7 år og deres familier. Her vil være historiefortælling i børnehøjde og sange og salmer, som alle kan være med til, og der vil blive serveret boller og saftevand samt kaffe/te. Bemærk at gudstjenesten afholdes i Sognegården. For konfirmanderne og deres forældre holder vi en særlig foredragsaften med globetrotter Anders Kofoed Pedersen, der er kendt for sin medvirken i Robinsonekspeditionen og for sine foredrag om at være ung. Vi fortsætter vores pastagudstjenester for børn og unge, der ligger så tidligt, at vi kan nå at spise sammen bagefter, og vi har nogle særlige gudstjenester med årstidens/kirkeårets temaer, som vi kalder Messe & Mad, hvor der er aktiviteter for børn og unge samt deres familier og fælles spisning. Desuden har vi babysalmesang (Sutter og Salmer) og minikonfirmandundervisning for børn i 3. klasse. Hver søndag er der børnekirke i kælderen under kirken, mens præsten prædiker. Her fortæller vi historier, og vi synger og tegner.

9 Kirkevandring med Hostrup, Johs. Jørgensen, Leonora Christine og Søren Kierkegaard Igen i år inviterer Folkekirken, Frikirken og Den katolske Kirke på økumenisk, dvs. fælleskirkelig, kirkevandring. I år vil det være muligt at møde fire stærke, kulturelle personer og høre om deres betydning for dansk kirkeliv og kristendom. I hver kirke vil der blive holdt en kort andagt. Vandringen slutter i Frikirken på Frederiksværksgade, hvor der vil være mulighed for at hygge sig med grill-pølser. Der vil også være mulighed for at få en uformel snak med mennesker fra de forskellige kirker og spørge ind til forskelle og andet, som man har lyst til at vide mere om. Tid: 23. september kl Sted: Vandringen begynder ved Hillerød Kirkes præstegård, på Torvet for enden af Helsingørsgade/Slotsgade, bl.a. med et kort besøg i den gamle præstegårdskælder, der står, som den så ud på Hostrups tid. Herfra bevæger vi os til Den katolske Kirke, Sankt Vilhelms Kirke (kl ) i Møllestræde, herfra til Frederiksborg Slotskirke (kl ) og fortsætter til Frikirken (kl ) på Frederiksværksgade. Vandringen er gratis. Der vil være mulighed for at købe mad og drikke på pladsen ved Frikirken efter vandringen. Arrangør: Den katolske Kirke i Hillerød, Frikirken og Folkekirkerne. Zulu og Sandhedens Ånd Studiekreds om nye læsninger af Johannesevangeliet Det fjerde evangelium adskiller sig betydeligt fra de tre øvrige. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud man kan blive helt svimmel! I denne studiekreds vil vi sammen læse og drøfte udvalgte dele af evangeliet, og jeg vil bidrage med nye tolkninger og input fra unge danske teologer. Og måske får vi svar på, hvad Swenkaer, zulumænd fra Sydafrika, har med Johannesevangeliet at gøre! Alle, der har lyst til at læse og forundres over dette gamle kristne skrift, er velkomne! Forløbet strækker sig over to torsdage og to mandage i Sognegården kl : torsdag 22/9, torsdag 13/10, mandag 31/10 og mandag 14/11. Tilmelding til Ida Secher på eller (obs! jeg er på kursus 5/9-16/9). Ida Secher Prædikenværksted Igen i efteråret indbyder sognepræst Jørgen Christensen tre aftener til prædikenværksted. Sammen med deltagerne gennemgås søndagens tekster, i fællesskab prøver vi at svare på det, vi ikke forstår,og det, der undrer. Hvad er kernen, som en prædiken skal formidle? Hvilke temaer og vinkler rummer teksterne? Hvad ville du sige, hvis det var dig, der stod på prædikestolen? Tirsdag den 27/9 kl arbejder vi med teksterne til 16.s.e.Trinitatis (første række). Torsdag den 3/11 kl arbejder vi med teksterne til 21.s.e.Trinitatis (første række). Torsdag den 8/12 kl arbejder vi med teksterne til 4.s.i Advent (anden række). Teksterne findes alle bag i Salmebogen. At deltage kræver ingen andre forudsætninger end almindelig nysgerrighed efter, hvad kristen tro betyder i det liv, vi lever med hinanden. Det foregår i sognegården, og du behøver ikke tilmelde dig. Jørgen Christensen

10 Højskoledage 2012 i Præstevang Kirke Et udvalg under Hillerød Provsti står bag planlægning af de kommende kirkehøjskoledage den 28. og 29. januar 2012 i Præstevang Kirke i Hillerød. På højskoledagene vil vi sætte fokus på: Forsoning / Tilgivelse. Vend den anden kind til eller hva? Disse dage er en opfølgning af januars velbesøgte højskoledage i Frederiksborg Sognegård, og de kommende højskoledage vil - ligesom sidst - byde på foredrag, fællessang, dejlig mad, samvær og diskussioner. I efteråret præsenterer vi et program med spændende foredragsholdere, filmindslag og aftenunderholdning. Tilmelding kan allerede nu ske hos Anne-Marie Hartoft- Jacobsen, eller Højskoleudvalget Salmemaraton i Hillerød Provsti I efteråret 2011 er der salmemaraton i alle kirkerne i Hillerød Provsti. Det er led i et projekt, der løber over flere år, hvor vi skal synge os igennem hele salmebogen. Det foregår om aftenen kl ca på forskellige hverdagsaftener. Første gang er tirsdag den 6. september i Nr. Herlev Kirke. Torsdag den 17. november er turen kommet til Frederiksborg Slotskirke, hvor vi skal synge salmenumrene og Se alle datoer og læs mere på Menighedens dag den 2. oktober kl Menighedens dag er en festdag. En dag hvor vi inviterer deltagerne i kirkens mangfoldige liv til fest og samtale. Vi starter med en festgudstjeneste i Slotskirken. Derefter en lettere frokost i Sognegården. Om eftermiddagen vil vi sammen gøre status over de mange aktiviteter, der udfolder sig i livet omkring Slotskirken. Alle medlemmer af folkekirken har adgang. Steen Clausen, formand for menighedsrådet Efterårets koncerter i Frederiksborg Slotskirke Søndag den 4. september kl Melangells Vidnesbyrd 8 sangere og musikere i gruppen Music for the Mysteries opfører fortællingen om Melangell, en helgeninde og mystiker fra 500-tallets Wales. Musikken er komponeret af Hanne Tofte Jespersen, som har rødder i både klassisk musik, folketoner og verdensmusik. Musikken er blevet kaldt Mysteriemusik i moderne udformning. Kulturnat fredag den 23. september Frederiksborg Slotskirke for børn og voksne 16.30: Koncert på klokkespillet ved Ulla Handler 17.00: Morten Kirkerotte og hans venner. Dukketeater i Slotskirken for de 3-6 årige : Sporleg i Slotskirken for de lidt større børn : Korsang, orgelmusik og tekstlæsninger ved Frederiksborg Slotskirkes Kantori, organister og sognepræster Torsdag den 27. oktober kl Variation en fejring af livets variation i tekst og musik. Ida Secher og Henrik Winther Nielsen læser egne tekster, akkompagneret af koret Vox Humana og musikere på klaver, guitar, bas og trommer under ledelse af komponisten Jakob Høgsbro. Koncerten markerer den årlige Spil Dansk Dag. Søndag den 6. november kl Fauré: Requiem med Frederiksborg Slotskirkes Kantori På Allehelgens dag opfører de 10 sangere i Frederiksborg Slotskirkes Kantori det berømte og velklingende Requiem af Gabriel Fauré. Værket er komponeret i 1888, og musikken er i modsætning til mange andre dødsmesser fredfuld og melodisk. Koret akkompagneres på orglet af Ulla Handler og dirigeres af slotsorganist Sven-Ingvart Mikkelsen. 10

11 Adresser Provst: Jørgen Christensen, Hillerødsholmsallé 5 Træffes bedst kl (undtagen onsdag), torsdag tillige kl , Sognepræst: Ida Secher, Selskovvej 42 Træffes bedst kl (undtagen onsdag), torsdag tillige kl , Sognepræst: Henrik Winther Nielsen, Frederiksværksgade 2 B Træffes bedst kl (undtagen onsdag), torsdag tillige kl , Sognepræst: Birgitte Grøn, Frederiksværksgade 2B , Kordegne/Det fælles Kirkekontor Svend Ulstrup, Kirsten Baunegaard Østergade 16, 1., 3400 Hillerød , Træffes mandag til fredag kl , torsdag tillige kl Sognegården/Kirketjenere Frederiksværksgade 2B Laura Noelle Kiel, (barselsorlov) Keld Pedersen, Robert Bossen, Sognemedhjælper: Anne-Marie Hartoft-Jacobsen, , Træffes bedst i sognegården tirsdag, torsdag og fredag kl Slotsorganist: Sven-Ingvart Mikkelsen, Foderknægtsvej 9, 3400 Hillerød, , Organistassistent: Ulla Handler, Solvej 7, 3400 Hillerød , Formand for menighedsrådet: Steen Clausen , Formand for medieudvalget: Susanne Gram Larsen , Formand for aktivitetsudvalget vedr. voksne Bente Veileborg, , Formand for aktivitetsudvalget vedr. børn/unge: Jørgen Christensen , FDF Hillerøds kredsledelse: Søren Baumann tlf Erik Amundsen tlf Kirkelig vejviser Dåb Man henvender sig til præsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor dåben skal finde sted. Når datoen er fastlagt, aftales et møde med præsten. Vielse Først aftales tidspunkt for vielsen med den præst, der skal forestå vielsen. Dernæst henvender man sig til borgmesterkontoret i kommunen, hvor parret eller en af parterne bor. Her udfærdiges en prøvelsesattest (kun gyldig i 4 måneder). Prøvelsesattesten sendes sammen med kopi af dåbsattesten til kirkekontoret. Ved en samtale med præsten forud for vielsen aftales salmer m.m. - til samtalen medbringes navn og adresse på to vidner. Begravelse/bisættelse Begravelser og bisættelser aftales med bedemand, præst, kirkekontor og kirkegårdskontor. Det er mest hensigtsmæssigt først at henvende sig i begravelsesforretningen, hvor man er behjælpelig med at træffe alle aftaler. Brug kirkebilen! Både til højmessen og eftermiddagsgudstjenesterne i Slotskirken kører der kirkebil for ældre og/eller gangbesværede. Ønsker De at benytte den, så ring til Det fælles Kirkekontor senest fredag kl på tlf Kirkebladet udgives af: Frederiksborg Slotssogns Menighedsråd. Redaktion: Inge Espensen, Ejvind Flensted-Jensen, Henrik Winther Nielsen, Annalise Binderup, Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Susanne Gram Larsen (ansv). Distribution: Hillerød Y s Mens Club. Næste nummer udkommer 1. december Stof modtages indtil 20. oktober

12 Forsiden Forsidebilledet på kirkeårets sidste blad knytter sig til vandtemaet, som har været gennemgående i de sidste fire blade, hvor vi har behandlet kirkens rolle i forbindelse med livets begyndelse, overgangen fra barn til ung, ægtestanden og livets afslutning. Sat i forbindelse med begravelsestemaet er billedet rigt på fortolkningsmuligheder. Vi ser en kyststrækning, hvor vandet og landjorden er adskilt (som da Gud i skabelsesberetningen trængte kaosvandene tilbage), dog med en utydelig overgang mellem den sikre grund til højre, hvor træerne synes at vokse ind i himlen, og det ukendte og knapt så solide til venstre. Endvidere ser vi, at horisontlinjen er uklar, himmel og hav, jord og himmel mødes et usynligt og udefinerbart sted uden for øjets rækkevidde. Dog kastes der lys for den, der står i dette vadested fra en fjern sol, der ikke desto mindre lader en lysende sti komme os i møde, som en blid fortælling, der gør os trygge ved at træde frem over det vand, som vi som Peter bydes at træde ud på hver dag, men i definitiv forstand ved livets afslutning. Lyset kommer til os fra bag vores yderste horisont og giver mindelser om Paulus ord om Guds Rige: allerede - endnu ikke. Den blide melankoli i billedet spørger beskueren, om det mon er aftenlyset, vi ser her - eller er det morgensolen, der bryder mørkets magt? Eller begge dele på samme tid? Foto: Ireneusz Cyranek, HWN Høstfest i sognegårdens have Den 18. september 2011 holder vi høstfest for børn og voksne. Dagen begynder i Slotskirken med høstgudstjeneste kl , og derefter er der helstegt pattegris, grillpølser samt salat og brød, som en række frivillige i Slotssognet vil sørge for. Det vil også være muligt at købe øl og sodavand samt kaffe og kage. Vi vil synge sensommerens sange, og der arrangeres forskellige lege og konkurrencer. Og så holder vi auktion over årets høst. Så kom med en buket blomster, hjemmelavet syltetøj, snaps, brød, en pose frugt eller hvad, du har lyst til at bidrage med. Overskuddet fra høstfesten deles ligeligt mellem Folkekirkens Nødhjælps projekt People to People, som hjælper Sydsudan med fred, forsoning og stabilitet efter mere end 50 års borgerkrig - og Spedalskhedsmissionen, som Hillerøds kirker samler ind til i Cirka hvert andet minut får et menneske konstateret spedalskhed et sted i verden. Men i dag er der mulighed for effektiv hjælp. Læs mere om de to projekter på Vi glæder os til at se rigtig mange i sognegårdens have. Folkekor om mandagen Slotskirkens frivillige kor starter igen efter sommerferien mandag den 5. september kl i Sognegården, Frederiksværksgade 2B. Både gamle og nye korsangere er velkomne. Især må der meget gerne komme flere mænd med i koret, og vi kunne også godt bruge flere alter. Frederiksborg Slotssogn som arbejdsplads Vores artikelserie om Frederiksborg Slotssogn som arbejdsplads, holder pause i efterårsmånederne. Vi vender tilbage til vinter, hvor vi taler med præsterne og de frivillige, der lægger et meget stort og værdifuldt arbejde i sognet. Indhold Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Gudstjenesteliste 6 Aktiviteter for voksne 7 Aktiviteter for børn og unge 8 Kirkevandring 9 Studiekreds 9 Prædikenværksted 9 Højskoledage 10 Koncerter 10 Salmemaraton 10 Kontakt og vejviser 11

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 4-2011-12. for Frederiksborg Slotssogn. Kirkeåret i billeder 2. Hvad ligger der i krybben? 4. Kirkehøjskole 7

KIRKEBLAD. Nr. 4-2011-12. for Frederiksborg Slotssogn. Kirkeåret i billeder 2. Hvad ligger der i krybben? 4. Kirkehøjskole 7 Kirkeåret i billeder 2 Hvad ligger der i krybben? 4 Kirkehøjskole 7 Fire præster i Slotskirken 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 4-2011-12 december - januar - februar af Ejvind Flensted-Jensen

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Prædiken til 15.s.e.trin 2009

Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Om bekymringer sagde Mark Twain engang : det er bemærkelsesværdigt, så mange mennesker, der giver deres bekymringer svømmevinger på istedetfor at drukne dem! En anden vittig

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt. 07-11-2016 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2016. Tekst. Matt. 5,13-16 Vi er fælles om livet og om det at være mennesker. Vi er fælles om at smage livet med alle dets nuancer af surt og sødt, af

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden.

For denne fantastiske historie som vi hører i dag, handler om døden. Døden. Prædiken til 16. Søndag efter trinitatis 2016, Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke Stine Munch I tirsdags på personalemødet besluttede vi, at drengekoret skulle stå nede i koret i dag. Så kan vi både

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

14. søndag efter Trinitatis

14. søndag efter Trinitatis 14. søndag efter Trinitatis Salmevalg 13: Måne og sol, vand, luft og vind 448: Dåbssalme: Fyldt af glæde 42: I underværkers land jeg bor 508: Bryd frem mit hjertes trang at lindre 14: Tænk, at livet koster

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

For Frederiksborg Slots Sogn Nr. 3-2009 September Oktober November

For Frederiksborg Slots Sogn Nr. 3-2009 September Oktober November For Frederiksborg Slots Sogn Nr. 3-2009 September Oktober November Paradisæbler 2 af Birgitte Grøn Ønskehaver og paradisæbler. En historie om tro og kærlighed og den livsnødvendige tillid. I tv-programmerne

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

21. søndag efter trinitatis II

21. søndag efter trinitatis II 21. søndag efter trinitatis II»Fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder.«sådan hørte vi før ordsproget fra Ezekiels bog. Et ordsprog der heldigvis, vil ligge fjernt fra de fleste menneskers

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen 1 Evighedens sange Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2012. Erik Høegh-Andersen Herre, dit rige er dér, hvor man død byder trods, det komme til os. Amen. Det er høstgudstjeneste

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414.

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9 Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Jesus havde fortalt sine disciple, at de var på vej til Jerusalem,

Læs mere

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Prædiken til påskesøndag 2015 Af Lise Rind 1 tekstrække FRA EN VIRKELIGHED, hvor livet er

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da Jesus så skarerne,

Læs mere

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen.

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen. Påskedag: Matt. 28.1-8. Hogager/Borbjerg 200414. Salmer: 408, 218, 236 / 230, 224v5-6, 234. Ps.118.19-29; 1.Pet.1.3-9.... Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14, Vrå og Em kirker.

Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14, Vrå og Em kirker. Prædiken til Pinsedag 2015, Joh. 14,22 31. Vrå og Em kirker. 290 299 282 292-725 Apostlene sad i Jerusalem og bied på Herrens time. Man ser det for sig. De første disciple, der siden påsken havde oplevet

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories September 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere