KIRKEBLAD. Nr for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5"

Transkript

1 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr september - oktober - november

2 af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen Den værdige afsked Denne artikel er den fjerde og sidste i rækken om de store begivenheder i livet, hvor kirken medvirker. De fleste danskere vælger at bruge kirken, når vi skal tage afsked med vore døde. Og mange af os har, inden vi dør, gjort os tanker om, hvor ceremonien skal foregå, og om vi skal begraves eller brændes. Men hvorfor vælger vi en kirkelig handling, og ønsker vi i højere grad end tidligere at sætte vores personlige præg på vores egen død, i takt med at individualisering, selviscenesættelse og muligheden for at tegne sit eget liv har sat sit stadigt tydeligere præg på vores kultur? Vi har spurgt to mennesker, hvor man ud fra alder, baggrund og livssituation kan forvente forskellige svar og refleksioner over kirkens medvirken ved afskeden med livet. Ejvind Flensted-Jensen er 73 år og vokset op med kristendommen. For mig var det naturligt, at begravelsen af min første Ejvind Flensted-Jensen, der er 73 år, mener, at døden hører med til livet. Hvordan kan man glæde sig over nuet, hvis vi skulle leve altid? kone og siden bisættelsen af min anden kone foregik fra en kirke. Jeg har haft troen med mig fra mit barndomshjem og har altid haft en underliggende bevidsthed om, at Gud er der. I løbet af livet har jeg dog fundet mit eget ståsted, så min opfattelse af Gud er anderledes end den mere bogstavelige forståelse af Gud og Bibelen, som jeg er vokset op med. Vi mennesker ved ikke ret meget, og vi kan ikke gennemskue, hvordan tilværelsen er skruet sammen, så jeg er modstander af meget konkrete forestillinger om fx det evige liv eller meningen med, at noget sker. Jeg tror på, at Gud er med mig og alle andre i livet og i døden, og at han er højt hævet over vores behov for at sætte i bås og lave skel mellem mennesker. Den Gud, jeg tror på, er retfærdig og kærlig - og er også med i de tilsyneladende tilfældigheder i vort liv. Blev du udfordret på din tro, da din første kone Kirsten døde som 29-årig? Min verden styrtede sammen, vi havde været gift i seks år, og jeg stod alene med tre små børn. Men jeg blev ikke vred på Gud. Jeg følte tværtimod tryghed ved at fornemme, at han var med mig også i den situation. Og da min anden kone Lisbeth døde sidste år, var det nemmere at takle. Vi havde jo levet et langt liv sammen. Døden hører med til livet. Det ville være et helvede, hvis vi skulle leve altid her på jorden, for hvordan kunne man så glæde sig over nuet? Du har sagt, at du ønsker at blive brændt ligesom din anden kone. Hvorfor? Jeg kan huske, at jeg ikke syntes, det var rart at gøre mig tanker om, hvordan Kirsten lå og rådnede langsomt. Så hellere være helt væk. Hvordan hænger det sammen med, at vi taler om kødets opstandelse i kirken? Om vi rådner op, bliver til aske eller bliver udslettet i en trafikulykke det tror jeg ikke, har noget at sige i forhold til opstandelsen. Jeg tolker trosbekendelsens ord om kødets opstandelse, som at vi på en eller anden måde kan genkende hinanden, hvis vi, hvad jeg tror, mødes efter døden. Men man ved jo ingenting, pointerer Ejvind flere gange i løbet af samtalen. Hvordan forholder du dig til ritualet i kirken? Ritualerne er vigtige for at sikre, at det hele foregår på en rolig og værdig måde. Også præstens tale er uhyre betydningsfuld i den sårbare situation, som de pårørende befinder sig i. Ceremonien og præstens tale må gerne rumme både trøst og humor ligesom jeg mener, der bør sættes fokus både på det liv, man siger farvel til, og på de liv, der nu skal leves videre. En begravelse bør ikke være en sørgelig begivenhed, hvor folk sidder i sort tøj og med tunge miner. Ceremonien skal udtrykke vores taknemmelighed over det liv, der er levet.

3 Er det vigtigt at sætte sit personlige præg på ceremonien? Det vigtigste er at følge nogle traditioner. Men jeg synes godt, der må være plads til enkelte personlige indslag som fx fremføring af et digt, en sang eller lignende. Og jeg har da også tænkt over et par af de salmer, jeg gerne vil have sunget til min egen bisættelse, så min livsindstilling kommer til udtryk gennem dem. Hvad er det at møde den opstandne mester i live igen?... Gå hen, hvor I arbejder, elsker, har hjemme, han møder jer der! Disse linjer fra Hans Anker Jørgensens salme fra 2000 harmonerer godt med mit livssyn, så den salme vil jeg gerne have sunget, afslutter Ejvind. Jeg har et ønske om at få min aske spredt over havet, hvor mit barndomshjem lå. Jeg har faktisk spurgt min mor, om jeg må grave min fars aske op, når hun dør, og blande det med hendes og så sprede det ud netop over det hav. Hun synes, det er en smuk tanke. For mig vil det være den bedste måde at mindes dem på. At tage tilbage til det sted, som jeg forbinder med noget lykkeligt. Havet er frit og uendeligt og ligner døden på den måde. Ordene er Lena Bredlunds. Hun er 37 år og har ikke som Ejvind haft en stærk tro på Gud med i bagagen fra sin barndom. Jeg er mere kulturkristen og skolet i en objektiv holdning til religion gennem mit universitetsstudium. Men jeg beder aftenbøn, så troen betyder noget i mit liv. Forestiller du dig, at du vil bisættes fra en kirke? Ja, jeg kan ikke forestille mig andet. Den måde, det foregår på, giver rum for sorg og trøst for de efterladte. 37-årige Lena Bredlund lægger vægt på præstens tale. Det giver trøst, når en tredje person sætter ord på sorgen. Da jeg mistede min far, var der kaos i mit hoved. Jeg var 29 år, og han døde i løbet af en uge. Så er det godt at komme hen et sted, hvor man føler sig i professionelle hænder, lige fra man møder kirketjeneren i døren, til man følges med præsten ud. Man går igennem et ritual, der har dybe rødder i fortiden, og det fungerer. De ansatte ved, hvad man gør og siger! Og i øvrigt holder jeg af at vide, at jeg sidder i et rum, der måske i morgen rummer den største glædelige begivenhed i et liv - udtrykt gennem dåben eller vielsen. Kirken træder virkelig i karakter i krisesituationer, og når vores lykke skal markeres. I ritualet nævnes kødets opstandelse og det evige liv. Ja, jeg kan godt lide tanken om det evige liv, men jeg forholder mig ikke konkret til det. Jeg tænker nok mest, at det er en trøst for de efterladte at tro, at de døde stadig er der. Hvor jeg selv bliver af, tænker jeg ikke så meget på, men jeg kan godt lide at tænke, at de døde holder hånden over mig, og at de ved, at jeg tænker på dem. Har du nogen særlige ønsker til, hvordan ceremonien skal foregå? Grundlæggende har jeg det sådan, at når jeg har valgt kirken, er det, fordi jeg ønsker at træde ind i den verden og følge den måde, tingene foregår på dér. Vi træder jo hver dag ind i forskellige verdener med forskellige værdier og normer, og jeg har tillid til, at kirken har tænkt noget omkring afsked, som er godt for mig. Jeg er ikke vokset op med salmer og kan ikke rigtigt nogen, men da min far døde, og vi havde talt med præsten, følte jeg, at vi var på bølgelængde, og han forstod, hvem vi var. Og så gav hans valg af salmer mening for mig. Jeg læste et digt ved min fars bisættelse. Men jeg mener godt, at særlige ønsker nogle gange kan give mening. Fx fik jeg lov at læse et digt op til min fars bisættelse, hvilket var vigtigt for mig, da min fars død kom som et chok. Ved min mors bisættelse er det ikke sikkert, at det vil give mening. Hun dør forhåbentlig gammel, og jeg er afklaret med det. Er præstens tale vigtig? Ja, bestemt! At der er en tredje person, der kan sætte ord på ens sorg og beskrive ens kære med værdighed og respekt, giver trøst. Men mest af alt tror jeg, at det, kirken tilbyder os ved ceremonien, er noget helt grundlæggende for alle mennesker, der skal tage afsked med deres døde. Værdighed, respekt, ro og håb. I kirken søger jeg på den måde det almenmenneskelige. Tak til Lena og Ejvind for jeres medvirken. To stemmer fra to steder i livet og dog med mange lignende forestillinger.

4 Døden, Gudbamsen og velsignelsen Hvad tænker vi, når vi mister? Skal vi give slip, eller skal vi blive i det forgangne? Sognepræst Henrik Winther Nielsen skriver om vores Gudsbilleder, når vi mister. I løbet af evangelieberetningerne ændrer døden karakter. Da Lazarus blev rejst fra de døde, betød det, at han fik udskudt den død, der en skønne dag alligevel ville blive hans. Døden var den samme, men blot udskudt. Med påskebegivenhederne ændrer døden karakter, for den indoptages i Gud selv. Thomas stak fingeren i den opstandnes sår og udbrød: Min Herre og min Gud!. Det, Thomas så, var, at den opstandne er identisk med den korsfæstede. Det betyder, at Gud er den samme på begge sider af døden. Langfredags Jesus og påskedags Jesus er én og den samme. Forkyndelsen går ud på, at Gud ved Kristus har overvundet dødens magt ved at gøre den til sin. Når velsignelsen lyses til sidst ved en bisættelse, betyder det derfor, at vi uden bekymring for vores døde kan gå tilbage til Galilæa vores hverdag for både vi og den døde står i Guds, dvs. i den korsfæstede og opstandnes, hånd. Med velsignelsen frisætter Gud os til fortsat at leve, ubundet af intethedens trussel. I Joh. 3,16 står der: Således elskede Gud verden. Gud viser sin kærlighed på den måde. Kristus er hævet over årsag og virkning At Gud er kærlighed, kan vi for det af Henrik Winther Nielsen meste godt bekende. Men når vi mister, kommer vores mere dybtliggende Gudsbilleder frem. Tabsoplevelsen aktualiserer vores livssyn og tro. Det viser sig ofte, at fyldet i den Gud, vi i tabet klynger os til som en bamse, er alt andet end evangelisk. De fleste af os har i grunden en livsfjendsk, krævende og straffende Gud boende i vores psyke. Når vi mister eller er i krise på anden måde, oplever vi ofte i os selv, at vi er ganske specielle, og at evangeliet derfor kun gælder for de andre. Der er ikke noget mærkeligt ved det. Religionspsykologien fortæller os, at vores billeder af Gud hænger nøje sammen med dels vores forældrebillede og dels vores selvbillede. De hænger sammen på den måde, at de har en afsmittende effekt på hinanden, men det glædelige er, at rykkes der ved en af disse tre, ændres også de andre. Prøv selv efter. Det giver højst interessante resultater! Inden for sjælesorgen skelner man mellem patologisk religion og sund religion. Patologisk religion er at binde sig til den gud, vi selv finder på, og på mærkelig vis er vi trygge ved en gud, der er nøjeregnende og livsfjendsk. Men det baner også vejen for den sunde religion, der udefra forkynder den korsfæstede og opstandne Kristus, som er hævet over årsag og virkning. Derfor er evangeliets ord noget, der skal korrigere og skifte Gudbamsen ud med evangeliets Gud, og ofte opleves en særlig lydhørhed ved bisættelser, hvor vi lytter efter en stemme, der taler den patologiske religion imod. Velsignelsens ord er nærværende At vi velsignes til at gå tilbage til Galilæa betyder ikke, at vi skal give slip på vores døde. Når vi mister, synes vi ofte kun, der er to muligheder: enten at forblive i det forgangne eller at give slip. Ingen af dem er holdbare, for de svarer ikke til vores tilværelse og vores menneskelighed. Intet menneske kan uden videre give slip, men det bliver ikke desto mindre kravet for ikke at leve i fortiden. En tredje vej har vist sig langt mere frugtbar. Det hedder på engelsk re-membering. Bindestregen skal antyde, at det ikke drejer sig om at huske på den døde. I stedet er målet, at den døde så at sige genetableres i vores livshistorie på ny som vores døde. De forbliver members medlemmer. De døde skifter på godt og ondt ikke mening, men de har sat sig spor i vores liv, og de vil fortsat betyde noget i den historie, vi fortæller om os selv, dvs. de betyder noget for vores selvbillede. I stedet for at søge efter det autentiske følelsesopbud (som, hvis det udebliver, gør sjælesørgeren til en dårlig terapeut og den sørgende til en dårlig sørger!), tænker man i spørgsmål af typen: Hvilken betydning har X haft for din selvopfattelse/gudsopfattelse?, Hvad har X lært dig?, Hvad vil du fortælle dine børn om X?, Hvis du kunne se dig selv med Xs øjne, hvad ville du så sætte pris på?. Med spørgsmål af denne type fokuserer man ikke på de rigtige følelser, som i værste fald kan skabe en distance til den døde elskede man ikke den døde, hvis der ikke kommer tårer, osv. I stedet fokuserer man på relationen mellem den døde og de pårørende og gør relationen levende. Og med denne levendegørelse kan man håbe på, at velsignelsens ord og livet i Galilæa får en ny, men stadigt nærværende karakter. En livs- og dødsændrende karakter.

5 Den blomstrende oase af Annalise Binderup Annalise Binderup har talt med Grethe Liliegreen, der er med til at skabe liv og vækst i Sognegården, når hun arrangerer sine Fredagsoaser. Grethe Liliegreen og Fredagsoasen Grethe Liliegreen, som gik ind i menighedsrådsarbejdet ved sidste valg, startede for nu to år siden et projekt i Sognegården, hun kalder Fredagsoasen. Den tog sin start uden store ord eller armbevægelser i den lille dagligstue, hvor der første gang var rigeligt med plads - det har ændret sig siden. Der kommer nu så mange til Fredagsoasens møder, at et større rum synes mere velegnet. Men det er der ingen i oasen, som vil have. Til gengæld vil de gerne have flere oaser. Spørgsmål & svar Hvad var det mon, som fik Grethe til at åbne en oase, og hvad er det mon, som får den til at blomstre så livskraftigt, at Grethe Liliegreen ved loppemarkedet 30. april 2011, hvor hun solgte nogle af de ting, som Fredagsoasen havde produceret. den nærmest sprænger tid og rum? Det er spørgsmålene, som med lidt koldt vand og nogle røde kirsebær er på bordet, da vi mødes i Sognegården, og Grethe fortæller ligeså let og glad i stemmen som den varme sommerdag udenfor. Grethe fortæller - og andre historier Jeg ønskede at skabe et frirum. Et sted hvor folk kunne snakke sammen - uden at forstyrre. Efter tilføjelsen kommer der en lille, ligesom forskrækket pause, og Grethe trækker sig lidt tilbage på stolen. Jo, fortsætter hun så med latter i stemmen. Jeg kunne jo se og høre at når vi mødtes til foredrag og sådan noget her i Sognegården, så gik snakken. Men der var jo ikke rigtig tid til at snakke sammen, kun i kaffepausen. Hun ser et øjeblik mod vinduerne og vender så tilbage og fortsætter lidt eftertænksomt: Min mor havde sådan nogle eftermiddage - hver 14. dag hjemme. Hun læste op, og der kom mange. Folk som boede i nærheden. I Oasen læser vi også op, fx eventyr. Nogle gange ville man kunne høre en knappenål falde til jorden, så stille er der. Men for det meste er der slet ikke tid til oplæsning. Jeg starter altid med at spørge, om der er nogen, som har noget, de gerne vil fortælle. Og det er der næsten altid! Vi mennesker har jo selv en historie, som vi gerne vil fortælle. Men der er ikke rigtig nogen, som gider lytte vel? Så det er en glæde, ligesom forløsende - befriende at få lov at fortælle. Og der bliver fortalt så levende det er berigende at høre på. Det er jo fra en tid, som mange af os også kan huske, som en der fortalte om sin elevtid på Rigshospitalet under krigen. Og en anden om en cykeltur i Tyskland i 30 erne. Og så bliver der strikket imens. Det Grethe Liliegreen, nummer to fra venstre, viser sammen med tre af Fredagsoasens brugere nogle af resultaterne frem. kom sig af, af nogen sagde, at vi jo ligeså godt kunne foretage os noget fornuftigt, når vi nu sad her og ævlede! Garnet har vi fået gennem Folkekirkens Nødhjælp. Det er en arv efter Frk. Klokken. Store flyttekasser fulde - med musehuller og det hele! Det var et større arbejde at få det sorteret. Vi strikker mest halstørklæder og muffediser og sådan noget. Og små firkanter, der bliver syet sammen til tæpper. Nogle syr så smukt. Vi sælger det fx på loppemarkedet i Sognegården, og nogle af pengene går til Folkekirkens Nødhjælp, andre til Røde Kors eller Kirkens Korshær. På den måde hjælper vi også andre, og det, synes jeg, er vigtigt. At føle, at man er til gavn. Det giver livet værdi og værdighed, et værdigt liv. Vi skal bruge vort liv, mens vi har det Et motto af Poul Hammerich, som Grethe har med sig, hvor hun går, gives hermed videre som udgangs- eller måske indgangsord til Fredagsoasen. FAKTA OM FREDAGSOASEN Fredage kl (se efterårets datoer side 7). Tilmelding ikke nødvendig. Handikapvenlig og gratis adgang. Kaffe med brød 10 kr.

6 Gudstjenester i Frederiksborg Slotskirke September 4. september 11. s.e.t. kl Henrik Winther Nielsen 11. september 12. s.e.t. kl Jørgen Christensen 18. september 13. s.e.t. kl Høstgudstjeneste alle præster medvirker 25. september 14. s.e.t. kl Birgitte Grøn kl Aftensang v. Jørgen Christensen 29. september kl Pastagudstjeneste v. Ida Secher og Henrik Winther Nielsen Oktober 2. oktober 15. s.e.t. kl Henrik Winther Nielsen kl Aftensang v. Ida Secher 9. oktober 16. s.e.t. kl Jørgen Christensen kl Småbørnsgudstjeneste i sangsalen v. Ida Secher 16. oktober 17. s.e.t. kl Ida Secher kl Aftensang v. Henrik Winther Nielsen 23. oktober 18. s.e.t. kl Birgitte Grøn kl års dåbsgudstjeneste v. Ida Secher og Jørgen Christensen 30. oktober 19. s.e.t. kl Henrik Winther Nielsen kl Messe & Mad (Halloween-tema) v. Jørgen Christensen November 6. november Allehelgen kl Ida Secher kl Andagt i Nyhuse Kapel v. Jørgen Christensen 8. november kl Pastagudstjeneste v. Birgitte Grøn og Jørgen Christensen 13. november 21. s.e.t. kl Jørgen Christensen kl Kravlegudstjeneste v. Jørgen Christensen 20. november S. s. i kirkeåret kl Henrik Winther Nielsen kl Messe & Mad (Advent-tema) v. Ida Secher 27. november 1. s. i Advent kl Henrik Winther Nielsen kl Minikonfirmandafslutning v. Ida Secher og Henrik Winther Nielsen På kirkens hjemmeside kan du læse de fleste af de prædikener, der er holdt i Slotskirken.

7 Aktiviteter for voksne efterår 2011 September søn 4. kl Koncert i Slotskirken: Melangells Vidnesbyrd se side 10. tir 13. kl Sogneaften med Svend Ulstrup om Gustav Mahler. fre 16. kl Fredagsoasen i Sognegården. søn 18. kl Høstfest i Sognegården efter gudstjenesten. Se bagsiden. tor 22. kl Studiekreds: Zulu og Sandhedens Ånd v. Ida Secher se side 9. fre 23. kl Eftermiddagsmøde om Læger Uden kl Grænser. Kulturnat økumenisk kirkevandring. Se side 9 og øvrigt program i børnekalender side 8. kl Kulturnat - Korsang, orgelmusik og tekstlæsninger ved Frederiksborg Slotskirkes Kantori, organister og sognepræster. tir 27. kl Prædikenværksted i sognegården v. Jørgen Christensen se side 9. Oktober søn 2. kl Menighedens dag se bagsiden. tir 4. kl Offentligt menighedsrådsmøde. tir 11. kl Sogneaften om Shakespeares sidste dramaer v. Benny Grey Schuster. tor 13. kl Studiekreds: Zulu og Sandhedens Ånd v. Ida Secher. fre 14. kl Fredagsoasen i Sognegården. tir 25. kl Offentligt menighedsrådsmøde. tor 27. kl Variation tekst og musik i Slotskirken se side 10. fre 28. kl Eftermiddagsmøde Adi Holzer fortæller om sit liv og sin kunst. man 31. kl Studiekreds: Zulu og Sandhedens Ånd v. Ida Secher. Herbert Pundik om islam og vesten Tirsdag d. 22. november kl vil tidligere chefredaktør og nuværende seniorkorrespondent Herbert Pundik holde et foredrag med titlen: Islam og Vesten, hvorfor kan vi ikke forstå hinanden? Pundik vil fortælle om de historiske sammenstød, om hvordan araberne ser på os og om udsigterne til dialog og demokratisering under de aktuelle sociale og politiske forhold. November tor 3. kl Prædikenværksted i Sognegården v. Jørgen Christensen. søn 6. kl Faurés Requiem i Slotskirken se side 10. fre 11. kl Fredagsoasen i Sognegården. man 14. kl Studiekreds: Zulu og Sandhedens Ånd v. Ida Secher afslutning. tor 17. kl Salmemaraton i Slotskirken se side 10. fre 18. kl Eftermiddagsmøde om Arresødal Hospice. tir 22. kl Sogneaften om islam og vesten v. Herbert Pundik. tir 29. kl Offentligt menighedsrådsmøde. Shakespeares sidste skuespil Shakespeare satte sig i sine sidste år den opgave dramatisk at skildre det angiveligt udramatiske som fx tålmod, overbærenhed, anger, tilgivelse og forsoning. I det lys lader disse skuespil sig muligvis forstå som et forsøg på at udvikle en genuin form til at udtrykke kristendom i. Lektor Benny Grey Schuster vil præsentere disse skuespil for os og forsøge at trænge ind i gåden om værkernes helt særlige tone og tematik. Det sker 11. oktober kl til en foredragsaften i sognegården. Kunstneren Adi Holzer fortæller om sit liv og sin kunst Livsglæde og fantasi er nøgleord i Adi Holzers kunst hvad enten han udtrykker sig i maleri, skulptur, grafik eller glaskunst. Inspirationen finder han bl.a. i naturen, i musikken, i cirkuslivet og i Bibelen. Den dansk/østrigske kunstner har udsmykket en række kirker og offentlige bygninger i indog udland. Fredag d. 28. oktober besøger han sognegården kl

8 Aktiviteter for børn og unge Børn og unge i alle aldre er meget velkomne i Frederiksborg Slotskirke. Vi har mange aktiviteter for jer og jeres familier, som I kan se i kalenderen nedenfor. Kalender Sutter og Salmer Hold 1 i sognegården. Torsdage kl For børn mellem 0-7 mdr. og deres forældre. Vi afholder 6 gange i løbet af efteråret: 25/8, 8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11. Underviser: Anne-Marie Hartoft- Jacobsen. Sutter og Salmer Hold 2 i sognegården. Torsdage kl For børn mellem 6-12 mdr. og deres forældre. Vi afholder 6 gange i løbet af efteråret: 1/9, 15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11. Undervisere: Susanne Østergaard og Jørgen Christensen. Kravlegudstjeneste i Slotskirken søndag d. 13/11 kl For deltagere på Sutter og Salmer-holdene. Pigekor i sognegården. Fredage kl fra 2. september. For alle piger i klasse. Vi øver hver fredag frem til 9. december. Begynder igen i januar. Tilmelding hos Anne-Marie Hartoft- Jacobsen Høstfest i kirken og sognegården. Søndag d. 18/9 kl og Se omtale på bagsiden. Pastagudstjenester i Slotskirken torsdag 29/9 kl og tirsdag d. 8/11 kl For børn og unge og deres familier. Efterfølgende spisning i sognegården. Som noget nyt opretter vi et kor for piger i klasse, som synger fredag eftermiddag i Sognegården. Vi laver i efteråret en særlig børnegudstjeneste for børn Kulturnat i Slotskirken fredag d. 23/9. Kl : Morten kirkerotte og hans venner. Dukketeater for de 3-6 årige. Kl : Sporleg for børn. Foredrags- og showaften torsdag d. 6/10 kl Anders Kofoed Pedersen: Alle har et liv, der er værd at leve. Børnegudstjeneste søndag d. 9/10 kl i sognegården. For børn mellem 3-7 år og deres familier. Der serveres boller og saftevand/ kaffe/te. 5-års dåbsgudstjeneste søndag d. 23/10 i Slotskirken kl Messe & Mad i Slotskirken søndage d. 30/10 og 20/11 kl Temaerne er halloween og advent. Bagefter aktiviteter og spisning i sognegården. Minikonfirmandafslutning og festgudstjeneste i Slotskirken søndag d. 27/11 kl Flere oplysninger på og hos Anne-Marie Hartoft-Jacobsen mellem ca. 3-7 år og deres familier. Her vil være historiefortælling i børnehøjde og sange og salmer, som alle kan være med til, og der vil blive serveret boller og saftevand samt kaffe/te. Bemærk at gudstjenesten afholdes i Sognegården. For konfirmanderne og deres forældre holder vi en særlig foredragsaften med globetrotter Anders Kofoed Pedersen, der er kendt for sin medvirken i Robinsonekspeditionen og for sine foredrag om at være ung. Vi fortsætter vores pastagudstjenester for børn og unge, der ligger så tidligt, at vi kan nå at spise sammen bagefter, og vi har nogle særlige gudstjenester med årstidens/kirkeårets temaer, som vi kalder Messe & Mad, hvor der er aktiviteter for børn og unge samt deres familier og fælles spisning. Desuden har vi babysalmesang (Sutter og Salmer) og minikonfirmandundervisning for børn i 3. klasse. Hver søndag er der børnekirke i kælderen under kirken, mens præsten prædiker. Her fortæller vi historier, og vi synger og tegner.

9 Kirkevandring med Hostrup, Johs. Jørgensen, Leonora Christine og Søren Kierkegaard Igen i år inviterer Folkekirken, Frikirken og Den katolske Kirke på økumenisk, dvs. fælleskirkelig, kirkevandring. I år vil det være muligt at møde fire stærke, kulturelle personer og høre om deres betydning for dansk kirkeliv og kristendom. I hver kirke vil der blive holdt en kort andagt. Vandringen slutter i Frikirken på Frederiksværksgade, hvor der vil være mulighed for at hygge sig med grill-pølser. Der vil også være mulighed for at få en uformel snak med mennesker fra de forskellige kirker og spørge ind til forskelle og andet, som man har lyst til at vide mere om. Tid: 23. september kl Sted: Vandringen begynder ved Hillerød Kirkes præstegård, på Torvet for enden af Helsingørsgade/Slotsgade, bl.a. med et kort besøg i den gamle præstegårdskælder, der står, som den så ud på Hostrups tid. Herfra bevæger vi os til Den katolske Kirke, Sankt Vilhelms Kirke (kl ) i Møllestræde, herfra til Frederiksborg Slotskirke (kl ) og fortsætter til Frikirken (kl ) på Frederiksværksgade. Vandringen er gratis. Der vil være mulighed for at købe mad og drikke på pladsen ved Frikirken efter vandringen. Arrangør: Den katolske Kirke i Hillerød, Frikirken og Folkekirkerne. Zulu og Sandhedens Ånd Studiekreds om nye læsninger af Johannesevangeliet Det fjerde evangelium adskiller sig betydeligt fra de tre øvrige. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud man kan blive helt svimmel! I denne studiekreds vil vi sammen læse og drøfte udvalgte dele af evangeliet, og jeg vil bidrage med nye tolkninger og input fra unge danske teologer. Og måske får vi svar på, hvad Swenkaer, zulumænd fra Sydafrika, har med Johannesevangeliet at gøre! Alle, der har lyst til at læse og forundres over dette gamle kristne skrift, er velkomne! Forløbet strækker sig over to torsdage og to mandage i Sognegården kl : torsdag 22/9, torsdag 13/10, mandag 31/10 og mandag 14/11. Tilmelding til Ida Secher på eller (obs! jeg er på kursus 5/9-16/9). Ida Secher Prædikenværksted Igen i efteråret indbyder sognepræst Jørgen Christensen tre aftener til prædikenværksted. Sammen med deltagerne gennemgås søndagens tekster, i fællesskab prøver vi at svare på det, vi ikke forstår,og det, der undrer. Hvad er kernen, som en prædiken skal formidle? Hvilke temaer og vinkler rummer teksterne? Hvad ville du sige, hvis det var dig, der stod på prædikestolen? Tirsdag den 27/9 kl arbejder vi med teksterne til 16.s.e.Trinitatis (første række). Torsdag den 3/11 kl arbejder vi med teksterne til 21.s.e.Trinitatis (første række). Torsdag den 8/12 kl arbejder vi med teksterne til 4.s.i Advent (anden række). Teksterne findes alle bag i Salmebogen. At deltage kræver ingen andre forudsætninger end almindelig nysgerrighed efter, hvad kristen tro betyder i det liv, vi lever med hinanden. Det foregår i sognegården, og du behøver ikke tilmelde dig. Jørgen Christensen

10 Højskoledage 2012 i Præstevang Kirke Et udvalg under Hillerød Provsti står bag planlægning af de kommende kirkehøjskoledage den 28. og 29. januar 2012 i Præstevang Kirke i Hillerød. På højskoledagene vil vi sætte fokus på: Forsoning / Tilgivelse. Vend den anden kind til eller hva? Disse dage er en opfølgning af januars velbesøgte højskoledage i Frederiksborg Sognegård, og de kommende højskoledage vil - ligesom sidst - byde på foredrag, fællessang, dejlig mad, samvær og diskussioner. I efteråret præsenterer vi et program med spændende foredragsholdere, filmindslag og aftenunderholdning. Tilmelding kan allerede nu ske hos Anne-Marie Hartoft- Jacobsen, eller Højskoleudvalget Salmemaraton i Hillerød Provsti I efteråret 2011 er der salmemaraton i alle kirkerne i Hillerød Provsti. Det er led i et projekt, der løber over flere år, hvor vi skal synge os igennem hele salmebogen. Det foregår om aftenen kl ca på forskellige hverdagsaftener. Første gang er tirsdag den 6. september i Nr. Herlev Kirke. Torsdag den 17. november er turen kommet til Frederiksborg Slotskirke, hvor vi skal synge salmenumrene og Se alle datoer og læs mere på Menighedens dag den 2. oktober kl Menighedens dag er en festdag. En dag hvor vi inviterer deltagerne i kirkens mangfoldige liv til fest og samtale. Vi starter med en festgudstjeneste i Slotskirken. Derefter en lettere frokost i Sognegården. Om eftermiddagen vil vi sammen gøre status over de mange aktiviteter, der udfolder sig i livet omkring Slotskirken. Alle medlemmer af folkekirken har adgang. Steen Clausen, formand for menighedsrådet Efterårets koncerter i Frederiksborg Slotskirke Søndag den 4. september kl Melangells Vidnesbyrd 8 sangere og musikere i gruppen Music for the Mysteries opfører fortællingen om Melangell, en helgeninde og mystiker fra 500-tallets Wales. Musikken er komponeret af Hanne Tofte Jespersen, som har rødder i både klassisk musik, folketoner og verdensmusik. Musikken er blevet kaldt Mysteriemusik i moderne udformning. Kulturnat fredag den 23. september Frederiksborg Slotskirke for børn og voksne 16.30: Koncert på klokkespillet ved Ulla Handler 17.00: Morten Kirkerotte og hans venner. Dukketeater i Slotskirken for de 3-6 årige : Sporleg i Slotskirken for de lidt større børn : Korsang, orgelmusik og tekstlæsninger ved Frederiksborg Slotskirkes Kantori, organister og sognepræster Torsdag den 27. oktober kl Variation en fejring af livets variation i tekst og musik. Ida Secher og Henrik Winther Nielsen læser egne tekster, akkompagneret af koret Vox Humana og musikere på klaver, guitar, bas og trommer under ledelse af komponisten Jakob Høgsbro. Koncerten markerer den årlige Spil Dansk Dag. Søndag den 6. november kl Fauré: Requiem med Frederiksborg Slotskirkes Kantori På Allehelgens dag opfører de 10 sangere i Frederiksborg Slotskirkes Kantori det berømte og velklingende Requiem af Gabriel Fauré. Værket er komponeret i 1888, og musikken er i modsætning til mange andre dødsmesser fredfuld og melodisk. Koret akkompagneres på orglet af Ulla Handler og dirigeres af slotsorganist Sven-Ingvart Mikkelsen. 10

11 Adresser Provst: Jørgen Christensen, Hillerødsholmsallé 5 Træffes bedst kl (undtagen onsdag), torsdag tillige kl , Sognepræst: Ida Secher, Selskovvej 42 Træffes bedst kl (undtagen onsdag), torsdag tillige kl , Sognepræst: Henrik Winther Nielsen, Frederiksværksgade 2 B Træffes bedst kl (undtagen onsdag), torsdag tillige kl , Sognepræst: Birgitte Grøn, Frederiksværksgade 2B , Kordegne/Det fælles Kirkekontor Svend Ulstrup, Kirsten Baunegaard Østergade 16, 1., 3400 Hillerød , Træffes mandag til fredag kl , torsdag tillige kl Sognegården/Kirketjenere Frederiksværksgade 2B Laura Noelle Kiel, (barselsorlov) Keld Pedersen, Robert Bossen, Sognemedhjælper: Anne-Marie Hartoft-Jacobsen, , Træffes bedst i sognegården tirsdag, torsdag og fredag kl Slotsorganist: Sven-Ingvart Mikkelsen, Foderknægtsvej 9, 3400 Hillerød, , Organistassistent: Ulla Handler, Solvej 7, 3400 Hillerød , Formand for menighedsrådet: Steen Clausen , Formand for medieudvalget: Susanne Gram Larsen , Formand for aktivitetsudvalget vedr. voksne Bente Veileborg, , Formand for aktivitetsudvalget vedr. børn/unge: Jørgen Christensen , FDF Hillerøds kredsledelse: Søren Baumann tlf Erik Amundsen tlf Kirkelig vejviser Dåb Man henvender sig til præsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor dåben skal finde sted. Når datoen er fastlagt, aftales et møde med præsten. Vielse Først aftales tidspunkt for vielsen med den præst, der skal forestå vielsen. Dernæst henvender man sig til borgmesterkontoret i kommunen, hvor parret eller en af parterne bor. Her udfærdiges en prøvelsesattest (kun gyldig i 4 måneder). Prøvelsesattesten sendes sammen med kopi af dåbsattesten til kirkekontoret. Ved en samtale med præsten forud for vielsen aftales salmer m.m. - til samtalen medbringes navn og adresse på to vidner. Begravelse/bisættelse Begravelser og bisættelser aftales med bedemand, præst, kirkekontor og kirkegårdskontor. Det er mest hensigtsmæssigt først at henvende sig i begravelsesforretningen, hvor man er behjælpelig med at træffe alle aftaler. Brug kirkebilen! Både til højmessen og eftermiddagsgudstjenesterne i Slotskirken kører der kirkebil for ældre og/eller gangbesværede. Ønsker De at benytte den, så ring til Det fælles Kirkekontor senest fredag kl på tlf Kirkebladet udgives af: Frederiksborg Slotssogns Menighedsråd. Redaktion: Inge Espensen, Ejvind Flensted-Jensen, Henrik Winther Nielsen, Annalise Binderup, Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Susanne Gram Larsen (ansv). Distribution: Hillerød Y s Mens Club. Næste nummer udkommer 1. december Stof modtages indtil 20. oktober

12 Forsiden Forsidebilledet på kirkeårets sidste blad knytter sig til vandtemaet, som har været gennemgående i de sidste fire blade, hvor vi har behandlet kirkens rolle i forbindelse med livets begyndelse, overgangen fra barn til ung, ægtestanden og livets afslutning. Sat i forbindelse med begravelsestemaet er billedet rigt på fortolkningsmuligheder. Vi ser en kyststrækning, hvor vandet og landjorden er adskilt (som da Gud i skabelsesberetningen trængte kaosvandene tilbage), dog med en utydelig overgang mellem den sikre grund til højre, hvor træerne synes at vokse ind i himlen, og det ukendte og knapt så solide til venstre. Endvidere ser vi, at horisontlinjen er uklar, himmel og hav, jord og himmel mødes et usynligt og udefinerbart sted uden for øjets rækkevidde. Dog kastes der lys for den, der står i dette vadested fra en fjern sol, der ikke desto mindre lader en lysende sti komme os i møde, som en blid fortælling, der gør os trygge ved at træde frem over det vand, som vi som Peter bydes at træde ud på hver dag, men i definitiv forstand ved livets afslutning. Lyset kommer til os fra bag vores yderste horisont og giver mindelser om Paulus ord om Guds Rige: allerede - endnu ikke. Den blide melankoli i billedet spørger beskueren, om det mon er aftenlyset, vi ser her - eller er det morgensolen, der bryder mørkets magt? Eller begge dele på samme tid? Foto: Ireneusz Cyranek, HWN Høstfest i sognegårdens have Den 18. september 2011 holder vi høstfest for børn og voksne. Dagen begynder i Slotskirken med høstgudstjeneste kl , og derefter er der helstegt pattegris, grillpølser samt salat og brød, som en række frivillige i Slotssognet vil sørge for. Det vil også være muligt at købe øl og sodavand samt kaffe og kage. Vi vil synge sensommerens sange, og der arrangeres forskellige lege og konkurrencer. Og så holder vi auktion over årets høst. Så kom med en buket blomster, hjemmelavet syltetøj, snaps, brød, en pose frugt eller hvad, du har lyst til at bidrage med. Overskuddet fra høstfesten deles ligeligt mellem Folkekirkens Nødhjælps projekt People to People, som hjælper Sydsudan med fred, forsoning og stabilitet efter mere end 50 års borgerkrig - og Spedalskhedsmissionen, som Hillerøds kirker samler ind til i Cirka hvert andet minut får et menneske konstateret spedalskhed et sted i verden. Men i dag er der mulighed for effektiv hjælp. Læs mere om de to projekter på Vi glæder os til at se rigtig mange i sognegårdens have. Folkekor om mandagen Slotskirkens frivillige kor starter igen efter sommerferien mandag den 5. september kl i Sognegården, Frederiksværksgade 2B. Både gamle og nye korsangere er velkomne. Især må der meget gerne komme flere mænd med i koret, og vi kunne også godt bruge flere alter. Frederiksborg Slotssogn som arbejdsplads Vores artikelserie om Frederiksborg Slotssogn som arbejdsplads, holder pause i efterårsmånederne. Vi vender tilbage til vinter, hvor vi taler med præsterne og de frivillige, der lægger et meget stort og værdifuldt arbejde i sognet. Indhold Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Gudstjenesteliste 6 Aktiviteter for voksne 7 Aktiviteter for børn og unge 8 Kirkevandring 9 Studiekreds 9 Prædikenværksted 9 Højskoledage 10 Koncerter 10 Salmemaraton 10 Kontakt og vejviser 11

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2012. for Frederiksborg Slotssogn. Nyt menighedsråd fra november 2. Sognerejse til Israel 3. Kirken i børnehøjde 5

KIRKEBLAD. Nr. 1-2012. for Frederiksborg Slotssogn. Nyt menighedsråd fra november 2. Sognerejse til Israel 3. Kirken i børnehøjde 5 Nyt menighedsråd fra november 2 Sognerejse til Israel 3 Kirken i børnehøjde 5 Mød kirkens frivillige 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2012 marts - april - maj af Susanne Gram Larsen Menighedsrådet

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

IKAST august KIRKE 2010

IKAST august KIRKE 2010 IKAST KIRKE a u g u s t 2 0 1 0 v e d d u a t : K a l e n d e r Ved du? at man tidligere brugte Mikkelsdag d. 29.9. som markering og fejring af høsten. I dag har folkekirken ikke en officiel helligdag,

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterne 5, 22-25 CONCORDIAVEJ 14-2850 NÆRUM Præstens

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere