Vi anbefaler udvidelsen af butikken - giv et beløb til det gode formål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi anbefaler udvidelsen af butikken - giv et beløb til det gode formål"

Transkript

1 Juli 2007 Årgang 13 - nr. l Museumsbutikken har 15 års fødselsdag i Stort fødselsdagsønske? Indvielse af bagbutikken! Fra Slagterimuseet i Roskilde er der nu flyttet ca genstande i form af maskiner, slagteriudstyr og håndredskaber til Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup ved Auning. Første temaudstilling på GI Estrup er en pølsevognsudstillingen der åbnede den 16. marts 2007 l 2008 etableres en permanent udstilling på 500 m2 omfattende ovennævnte fagområder. Her oprettes nu en museumsafdeling for slagterier, slagterbutikker, Til Erhvervsarkivet i Århus er sendt garverier og kølefirmaer. ca. 500 reolmeter arkivalier. Tilbage i Roskilde er Slagterbutikken anno 1920 og de aktive frivillige medarbejdere der planlægger, holder liv i og ajourfører slagterihistorien gennem butikkens aktiviteter. Sideløbende hermed arbejdes med udviklingen af Slagterimuseets hjemmeside. Der vil fortsat være brug for støtte til aktiviteterne i Roskilde. Vi anbefaler udvidelsen af butikken - giv et beløb til det gode formål Danske Slagtermestres Landsforening. Formand Lars Stjernholm En moderne slagterbutik anno 2007 er meget forskellig fra gamle dages slagterbutikker, men de har det gedigne håndværk tilfælles. Jeg er sikker på, at det ikke mindst er forbrugernes påskønnelse af de håndværksmæssige traditioner, der skal sikre os en fremtid i detailhandelen, og i den forbindelse er der ingen tvivl om, at den planlagte udvidelse af museumsbutikken vil have stor betydning for fremtiden. Københavns Slagterla ug Oldermand Erik Michelsen Vi er en gruppe seniorslagtere fra hovedstadsområdet der har fulgt arbejdet i Slagterbutikken gennem alle, årene. Vi finder det er en værdifuld indsats der ydes i forbindelse med registrering af gamle recepter og fremstilling af museumspølser der kan sælges i butikken. Det er vigtigt for slagtermestrene at kende fagets udvikling og kunne dokumentere, at de produkter de fører i deres forretninger har baggrund i det oprindelige håndværk. Vi glæder os til at kunne fremvise slagterens bagbutik med de oprindelige maskiner og hjælpemidler. Danske Slagterier Formand Claudi Lassen Frivillige fagfolk med tilknytning til slagterfaget og slagterierne har i Roskilde indsamlet ca genstande i form af slagterimaskiner, slagteriudstyr og håndredskaber, som nu bliver grundstammen i en permanent udstilling på Gl. Estrup for slagterier, slagterbutikker, garverier og kølefirmaer. Samtidig har de frivillige i Roskilde oprettet en spændende slagterbutik anno l 2007 håber vi at kunne indsamle penge til at få etableret den planlagte udvidelse af butikken med bagbutik, køkken og depoter.

2 Museumsbutikken udvides med en bagbutik og et køkken Slagterbutikken har i marts 2007 fungeret i 14 år Slagterbutikken anno 1920 blev etableret i november Åbningstiden har været lørdage mellem kl. 1 O og 14. Endvidere er besøgsgrupper blevet modtaget efter aftale, ca. 30,000 personer har besøgt Slagterbutikken, foretaget indkøb og /eller modtaget information om slagterbutikker m.m. Et langt større antal personer formentlig mere end er standset op og set på udstillingerne i de tre udstillingsvinduer hvor der har været skiftende faglige udstillinger. Udvidelsen med bagbutik og køkken vil blive en meget positiv udvikling af oplevelsesgrundlaget for de besøgende i slagterbutikken. Der vil blive etableret mulighed for digital forevisning af historiske klip fra Slagteri og kødbranchen af emner der særlig interesserer de besøgende - emnerne kan vælges i en menu Endvidere vil de hjælpestoffer i form af mel, salt, gryn, krydderier m.m. kunne demonstreres. Opskriftoplysninger fra 1920 og tidligere vil være tilgængelige for sammenligning med nuværende opskrifter og fremstillingsmetoder. Med opstilling af en rygeovn bliver det muligt at få en typisk duft i bagbutikken som knytter sig til et pølsemageri. l rygeovnen vil der kunne hænge pølseprodukter under færdigrygning. De forskellige færdigvarer vil kunne præsenteres dels naturel, dels som attrapper og også gennem digital forevisning. Køkkenet indrettes med mulighed for anvendelse af moderne køkkenudstyr f. eks. køleskab, varmeplader, køkkenmaskiner, varmeovne m.m. sådan at køkkenet kan opfylde sin mission i forbindelse med servering i skolestuen l cafe. Køkkenet stilles til rådighed for såvel Købmandsbutikken, Slagterbutikken og evt. udlejning. Formålet med bagbutik og køkken Formålet med indretning af bagbutikken er at vise arbejdsforholdene i en bagbutik i 1920 med remtrukne funktionsdygtige maskiner, glødelampelys, manuelle maskiner og det håndværktøj der anvendes ved slagtning, opskæring og fremstilling af pølsemageriprodukter. Slagterbutikken, indretning af bagbutikken. Det er museets plan at iværksætte renoveringen i Den endelige plan for udviklingen af slagterbutikken, bagbutikken og køkkenet m.v. er udarbejdet i samarbejde mellem Roskilde Museum l Lutzhøfts Købmandsgård. Polse- kød- ~9-11~~~ SlaKferhutiJ. R. 2

3 Museumsbutikkens udvidelse Indretning af bagbutikken Der bliver adgang fra bagbutikken til slagterbutikken, udstillingen og køkkenet. Der opsættes hylder med Som vist på tegningen er det planen at indrette en alle de gængse krydderier, håndværktøj, hjælperedbagbutik med remtrukne maskiner i form af en kombi- skaber sådan at der kan vises en komplet arbejdsneret hurtighakker og kødhakker fra Slagteri- plads for fremstilling af pålægsvarer og opskæring af museet har renoveret den pågældende maskine. Der fersk kød. opstilles en manuel pølsestopper. De to maskiner placeres for enderne af en bordplade af terrazzo (se bil- Fælleskøkken til bagbutik og skolestue/cafe ledet). i bagbutikken opstilles en rygeovn. Der etableres et køkken med rustfri arbejdsborde og åbne hylder til køkkengrej m.m. Der etableres en kogeplads med plader og laves en kobberemhætte over kogepladserne. Emhætten er en gave fra slagtermester Morten Lindhardt. Under emhætter er der et pølsehæng der kan anvendes til fremvisning af forskellige pølsetyper. Adgang fra til udstillingen/skolestue/cafe Fra køkkenet er der direkte adgang til udstillingen l skolestuen l møderum l cafe sådan at der kan gennemføres servering fra køkkenet til rummet. Og til en udvendig serveringsplads i købmandsgården. Den kombinerede maskine har stået hos den berømte sønderjyske Slagtemester Anno Paul Thierbach der i 1939 flyttede fra Haderslev til Valby. Maskinerne blev senere overtaget af Slagtermester Hans Hugo Haar der havde forretning i St, Strandstræde ved Nyhavn. Hans H. Haar havde været svend ved Slagtermester Thirbach, Hans Hugo Haar har forestået den første renovering af den kombinerede maskine l udstillingsrummet er der dels den viste montre samt plads til udstilingsplakater på magnettavle Udstillingen l opholdsrum i forbindelse med Slagterbutikken Rummet anvendes til ophold for personalet og indeholder montre med udstilling og tavler til skiftende oplysninger om faglige/historiske emner. Her er et mindre håndbibliotek til rådighed med personoplysninger fra slagterfaget og fagbøger, der gør det muligt ved opslag at svarer på mere specifikke spørgsmål fra besøgende om fremstillingsmetoder og recepter l de tre vinduer er der skiftende faglige udstillinger, her er det hjemmeslagterens værktøj l smøgen og på arealet foran køkkendøren renoveres gårdbelægningen med fald væk fra facaden og med trappetrin til udstilling og køkken, evt. i form af en skraberist. Der opsættes udendørsbelysning i smøgen svarende til købmandsgårdens øvrige udvendige belysning. 3

4 Indretningen på 1, sal over slagterbutikken, bagbutik og køkken. Fra køkkenet fører en smal trappe op til første sal. Det er udarbejdet planer for indretningen af loftsetagen til brug ved opbevaring af udstillingsgenstande m.m. Udvendig trappe og kvist på sydlængen Bagbutikken og køkkenet og skolestuen /cafe ligger i den viste sidebygning. Køkkenet og bagbutikken er bag de to første vinduer, skolestuen l cafe i resten af bygningen Der har som billedet viser tidligere været en kvist på bygningen med en udvendig trappe. Kvist og trappe kan evt. genetableres af hensyn til flugtvej fra 1. sal og til anvendelse ved transport af udstillingsmaterialer der anvendes i gården og i slagterbutikken. Godkendelse af projekt hos teknisk forvaltning Projektet er tegnet og beregnes af Arkitekt Carsten Larsen og sendes til godkendelse hos teknisk forvaltning, ejendomsadministrationen og Roskilde Museum samt veterinærmyndighederne. Museumsbutikkens udvidelse Specielle spegepølser til salg i butikken Slagteriskolen har hidtil leveret 5 typer vakuumpakket spegepølser efter gamle recepter til salg i butikken. Veterinærmyndighederne kan kun godkende salg af emballerede produkter. Der har været en god interesse for de specielle pølser der har været udbudt til salg. l den seneste tid har Slagtergruppen bestående af repræsentanter fra Slagterlaugel og Slagtemesterforeningen produceret specielle produkter til butikken. Skiftende udstillinger i vinduet Der etableres som hidtil skiftende temaudstillinger i de tre udstillingsvinduer. Erfaringen har vist, at der er mange der stopper for at se udstillingerne. Målsætningen er at der som minimum etableres fire temaudstillinger pr år. Aktivitetsdage i Slagterbutikken l Købmandsgården. Slagtergruppen vil i lighed med sidste år lave specielle arrangementer i butikken og Købmandsgården. Omkostninger ved indretningen Det forudsættes at Slagterimuseet afholder alle udgifter ved de bygningsmæssige ændringer. Slagterimuseet installerer rygeovn med aftræk og leverer ligeledes inventar til bagbutikken og til køkkenet. Det drøftes med Roskilde Kommune om dele af reparationen af tegltaget ud mod gaden og renoveringen af ydermuren mod lysgården mod syd kan afholdes af bygningens vedligeholdelseskonto. Disse arrangementer koordineres med Roskilde Museums tilbagevendende "Torvedage i november" lavede Slagtergruppen et arrangement med titlen "Juleudstilling i gamle dagen. Butikken blev forsynet med juleprodukter saltede, røgede og dekorerede produkter. Endvidere blev der etableret en billedudstilling der viste tidligere tiders fantasifulde butiksudsmykning ved juletid. Projektet blev finansieret af Københavns Slagtermesterforening Arrangementets to informationsaftner omfattede ca. 100 Slagtemestre og slagterpersona le. Udstillingen var åben for besøgene i ca. 2 uger og mange kikkede indenfor i denne periode. Bagindgangen til Købmandsbutikken er tv. bagindgangen til slagterbutik og køkken i hjørnet th. Aktivitets overvejelser i forbindelse med Slagterbutikken. Aktiviteterne i Slagterbutikken gennemføres som hidtil med åbning af butikken på faste tidspunkter, p.t. er det på lørdage kl Åbningstiderne kan evt. udvides til yderligere en dag pr uge. Udvidelse af åbningstiden er betinget af frivillig arbejdskraft fra Slagtergruppen. Der var op rindeligt en kvist og udvendige trappe til l. sal.kvist og trappe genskabes ved ombygningen. 4

5 Museumsbutikkens udvidelse Slagtervogne opstillet i Købmandsgården Der er nu opstillet en slagtervogn (hestevogn) i gården. Salg fra slagtervogn var tidligere en meget almindelig forekommende salgsform. Vognen giver god mulighed for at fortælle om den epoke i kødhandlen. Det er planlagt at en af Roskilde Museums kaner i vinterhalvåret forsynes med en slagterkasse, som blev anvendt dengang der var "rigtige vintre". Kanen opstilles i december til marts Slagterimuseet kan bidrage til torvedagenes gennemførelse ved at stille udstillingsstande og serveringsvogne (pølsevogne) og torvevogn til rådighed for Roskilde Museums arrangementer Pølsevogn fra Houlberg Museets indregistrerede Ford T fra 1923 vil i sommerhalvåret være opstillet i Købmandsgård. og vil kunne kører præsentationsture i byen med oplysninger om hvad der sker i Købmandsgården. Torvevognfra Jens Slagter Kultorvet Det undersøges om der kan etableres garage for Slagterbilen i Købmandsgården, sådan at den lettere kan aktiveres. Indtil 2007 kan den stå i garage på Ledrebarg Alle 130. Torvebod som slagterne anvendte på byens torve. Rekonstrueret efter original bod der nu står på Gl. Estrup Torvedage i U.itzhøfts Købmandsgård Hvert år gennemfører Roskilde Museum en række arrangementer i U.itzhøfts Købmandsgård i form af velbesøgte "Torvedage" med forskellige temaer. Som nævnt tidligere vil Slagtergruppen deltage med et eller flere arrangementer eller indgå i de allerede planlagte torvedage i 2008 og fremefter. Skærbæk pølsevogn her med skilte fra Slagtermester Peter Frirnann Roskilde. Har deltaget i "Krøniken" 5

6 Samarbejdsaftale mellem Lutzhøfts Købmandsgård, Roskilde Museum, og Slagterbutikken anno 1920 i Ringstedgade 8 Slagterbutikken fungerer som en afdeling af Lutzhøfts Købmandsgård, Roskilde Museum efter de retningslinier og betingelser der er beskrevet efterfølgende og som er forelagt Roskilde Museums Bestyrelse og Slagtergruppen m.fl. til godkendelse. Slagteributikkens areal fremgår af det vedhæftede bilag med en tegning der viser butiksarealet baglokale, bagbutik og køkken. Der indrettes magasinlokaler på 1. sal ovenover de funktioner der er beskrevet i stueplanen. Det er en forudsætning for de opstillede økonomiske overvejelser i forbindelse med driften af Slagterbutikken, at Roskilde kommune fortsat stiller lokalerne vederlags frit til rådighed for formålet. Den indvendige vedligeholdelse påhviler slagterbutikken Slagterbutikken aktiviteter forestås af en Slagtergruppe der etableres i samarbejde mellem Danske Slagtemestres Landsforening, Københavns Slagtermesterforening og Københavns Slagterlaug. Der etableres en styringsgruppe, der har ansvaret for den praktiske gennemførelse af Slagterbutikkens aktiviteter m.m. Museumsbutikkens udvidelse Torvestemning på en sommerdag i Lutzhøft's Købmands gaard - Glade mennesker samlet om musik og økologi Markedsføringen af Slagterbutikken og tilrettelæggelse af dens aktiviteter skal ske i samarbejde med Roskilde Museum (Uitzhøfts Købmandsgårds daglige leder) og således, at de ikke strider mod god museumsskik. Styringsgruppen for Slagterbutikken etableres med repræsentanter fra Danske Slagtermestres Landsforening, Københavns Slagtermesterforening, Københavns Slagterlaug, Slagteriskolen, Roskilde Museum, Danske Slagterier og Støtteforeningen. Styringsgruppen har ansvaret for butikkens anlægsog driftsøkonomi, åbningstider, bemanding, produktion af specialiteter m.m. Det orienteres til Roskilde Museum. Der tilstræbes størst mulig sammenfald med Købmandsgårdens åbningstider. Gennemførelsen af særlige aktiviteter i forbindelse med slagterbutikken skal som nævnt ske i samarbejde med LOtzhøfts Købmandsgård, Roskilde Museum. Ved evt. ophør af aktiviteterne i slagterbutikken overgår butikken med inventar, maskiner, håndværktøjer m.m. til Roskilde Museum uden økonomiske forpligtelser for Museet. Der udarbejdes en inventarfortegnelse og rumbeskrivelser m.m. der ajourføres ved hvert års status i december. Slagterbutik side om side med købmandsbutikken anno 1920, Ringstedgade 6-8 i Roskildes centrum. Liitzhøfts Købmandgaard med Slagter, Købmand, Håndværkermuseum m.m. Her er et besøgstal på ca årligt. 6

7 O. Lund's E Slagterbutikken er opkaldt efter slagtemester Otto Lund der repræsenterede en stor slægt i Roskilde, og som havde forretning her i Ringstedgade. Slagtermester H. J. Sloth Nielsen fra Fredericia var æresmedlem af Landsforeningen, hædret bl.a. for sin store indsats for etablering af et Slagterimuseum der helst skulle placeres i Fredericia, men senere blev etableret i Vejle. Den stor samling som Sloth Nielsen skabte er senere indgået i Slagterimuseet i Roskilde og i samlingerne i slagterbutikken på Nyvang ved Holbæk, Industrimuseet i Horsens og på Gl. Estrup Oldermanden Erik Mikkelsen og Svendelaugets næstformand Ole Nielsen træner til at blive afløsere i butikken. Vægten er fra Slagtermester Ryholdt i Slagtergade i København. Det er her slagteren tommelfinger er "guld værd". Vægten findes med et tommelfingerspejl der sikrede at kunden kunne se hvor tommelfingeren befandt sig. Del lille opsats på disken er til at lægge pengene på så slagteren kunne "skrabe pengene til sig " Formålet med Museumsslagterforretningen er at fortælle de besøgende om slagterfaget i fortid, nutid og fremtid. Men også at give smagsprøver på specielle pølser og at sælge pølser. Seniorgruppe af slagtemestre med Morten Lindhardt, Axel Rasmussen, Egon Hornslet, Henning Fuhr og Preben Olufsen m.fl. fremstiller "Museumspølser" til salg i butikken. Vore kunder vil så gerne købe efter den ophængte prisliste fra På det tidspunkt ville en af de viste pølser koste kr. 3,00 og det var timelønnen i Herefter afstår de fra at købe pølsen til deres timeløn i dag og giver kr.50, 00 for pølsen. Københavns Slagtermesterforening har støttet butikken gennem alle årene. En særlig støtte fik butikken og seniorgruppen ved gennemførelsen af juleudstillingen i 2005, hvor butikken blev fyldt med julevarer produceret af Seniorgruppen Udstillingen blev kombineret med en orientering for ca 100 slagtermestre og deres personale. Museumsbutikken skal være en dynamisk butik, hvor skiftende temaer skal fortælle, at de nuværende slagterforretninger eksistere på grundlag af en solid forankring i det bedste fra fortidens håndværkstradition for kvalitet. 7

8 "Nyt om gammelt" Udgivet af: Museumsforeningen for Slagterimuseet i Roskilde Ledrebarg Alle Roskilde Telefon Giro Net bank Hjemmeside: Støt Slagterimuseet i Roskilde Bliv medlem i Museumsforeningen! Husstandsmedlem kr. l 00, Forretningsmedlem kr. 500, Virksomhedsmedlem kr ,- Støtter du Slagterbutikkens udvidelse sender vi kommende numre af medlemsbladet til dig l redaktionen: K. Teglmand (ansv.) Mogens Christensen Slagterbutikken anno 1920 Ringstedgade Roskilde Aben lørdage kl India-dan er sponsor for dette nr. af "nyt om gammelt." En slagterfigur til udstilling butikken, skænket af afdøde Slagtermester E. Hellum Hans Lyngaards datter har blandt meget andet bidraget med denne pølsestopper med pølsehorn.. At det hedder et pølsehorn fremgår af billedet For smagens skyld Vi er leverandør til fødevarebranchen indenfor krydderier, færdigblandinger, marinader og kunsttarme. India-Dan A/S tilbyder inspiration, r~dgivning og innovative løsninger indenfor produkt- og konceptudvikling. Vo res m~ls æ tning er, at hjælpe vore kunder med at optimere deres udvalg af kvalitetes_produkter, s~ l edes at de op nar en stærkere profil og en større kundeloyalitet. Det gør vi gennem individuel r~dgivning og skræddersyede konceptløsninger. V!ftlill tlllll - for smagens skyld I ndia-dan A/S Agerskellet Randers Slagterimuseets hjemmeside en vigtig kontakt Slagterimuseet i Roskilde har gennem mange år haft en stor kontaktflade til elever i folkeskolen og levnedsmiddelskolerne, studerende ved Universiteterne, de elektroniske medier og slægtsforskere m.m. Der har været stor interesse i brede kredse for at hører om slagterier, slagterbutikker, garverier, kølevirksomheder og gamle metoder og opskrifter Mulighederne for at få svar på de mange spørgsmål vil i fremtiden være at søge oplysninger på Slagterimuseets hjemmeside. Her vil den interesserede kreds af frivillige, der tilslutter sig arbejdet med slagterbutikken i Roskilde, fortsat samle historiske oplysninger, faglige historier og billeder der kan bidrage til kendskabet til de vigtige brancher som deltagerne repræsentere. Formålet med hjemmesiden er at bringe oplysninger der kan anvendes til at tilfredsstille nysgerrigheden hos fagfolk, studerende og forskere. Hjemmesiden dækker følgende hovedemner: Oplysninger om de 98 svineslagterier, der har været i Danmark. Oplysninger om de fusionerne indenfor slagterierne Detailhandel med kød Køleindustri Garverier

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk www.prowood.dk BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE Specialprodukter i træ Pro-Wood producerer alle former for specialprodukter i træ efter kundens idé og behov. Vi fremstiller for eksempel nye

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Sag 12.030 Huset Campen Viborgvej 155 A, 8210 Aarhus V 498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

God indretning med stort velkomstområde

God indretning med stort velkomstområde God indretning med stort velkomstområde TIL LEJE Rolighed 7, 2. th. 4180 Sorø Præsentable lokaler Centralt beliggende Flot byejendom BESKRIVELSE Kontor med glasvæg Lejemålet er beliggende i ejendommen

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af Føtex-butik på Ro s Torv i Roskilde i Roskilde Kommune

Afgørelse i sagen om etablering af Føtex-butik på Ro s Torv i Roskilde i Roskilde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 5. oktober 2006 J.nr.: NKN-33-00559 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny indretning Naverland 34 i Glostrup Skitseforslag, til ny indretning Naverland

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

UDLEJES BENLØSEPARKEN 2, 4100 RINGSTED

UDLEJES BENLØSEPARKEN 2, 4100 RINGSTED UDLEJES BENLØSEPARKEN 2, 4100 RINGSTED 18 lejemål til forskellige formål i nyrenoveret butikscenter. Centret i Benløse har haft svære vilkår de seneste år. Flere projektselskaber har forgæves forsøgt at

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

København S, Strandlodsvej: 475 m2 kontor/showroom til leje

København S, Strandlodsvej: 475 m2 kontor/showroom til leje København S, Strandlodsvej: 475 m2 kontor/showroom til leje Sagsnr. E5783 Nyistandsat Godt naboskab Gode parkeringsmuligheder LEJEPROSPEKT STRANDLODSVEJ Beskrivelse af lejemål Ejendom med kreative naboer

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design Dekoration Modul 9 Velkommen til det niende og sidste modul i dit dekorationskursus. Du har nu været igennem en bred vifte af grundlæggende dekorations viden. Med den viden du nu har samt de opgaver du

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

Oversigt over de videofilm museet råder over. En del af dem er lagt på relevante steder på hjemmesiden

Oversigt over de videofilm museet råder over. En del af dem er lagt på relevante steder på hjemmesiden Oversigt over de videofilm museet råder over. En del af dem er lagt på relevante steder på hjemmesiden Oversigt over DVDere februar 2009 (foreløbig) Tid Ansvar Nr. År Minut SR 55 1933 Slagteri 1933 Til

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program Volsted Velkommen by og til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program 1. Status ved Volsted Forsamlingshusudvalg 2. Aalborg Kommune og forsamlingshuse

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejemålet Ågade 9 9000 Aalborg Sagsnr. 20-401-4001-2 Central beliggenhed i Aalborg centrum Gode parkeringsmuligheder mod betaling lige ved lejemålet Lejemålet

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m²

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Sag 12.012 Huset Campen Viborgvej 159A, 8210 Aarhus V Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk

Læs mere

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter

Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Flot udlejningsejendom i grønt villakvarter Til Salg Rosenholms Allé 33 2500 Valby Fredeligt område med grønne omgivelser Attraktivt kvarter med mindre udlejningsejendomme og villaer Central placering

Læs mere

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg afdeling 94 Afdeling 94 PRINSENS ALLÉ CAMP er det engelske ord for lejr. LOGOS er det græske ord for tanke, fornuftens og talens brug, det specifikt menneskelige og kilden til den menneskelige kreativitet.

Læs mere

Flyvevåbnets Historiske Samling. Arbejdsgrupper / Foreninger

Flyvevåbnets Historiske Samling. Arbejdsgrupper / Foreninger Flyvevåbnets Historiske Samling Historiske Samling Team Tordenjet, Flyvestation Skrydstrups Historiske Samling (HISA), arbejder i to grupper. Den ene arbejder med indsamling, beskrivelse og edb-registrering

Læs mere

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde.

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde. Frello i Varde By I anledning af Otto Frellos 90 års fødselsdag har Udviklingsrådet for Varde By samlet en række af de tanker og ideer som rådet arbejder med i relation til Frellos kunst. Grundlæggende

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N Lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st. 8200 Aarhus N Sagsnr. 11-790-17-2 Attraktiv placering Pæn og velordnet ejendom Stor reklameværdi

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Lejeaftale Selskabslokale

Lejeaftale Selskabslokale Lejeaftale Selskabslokale Lejemålsnr: Lejer: Adresse: Lejeperiode fra: Til: Leje kr. gælder fra udlevering af nøgle i ejendommens kontortid til dag den i ejendommens kontortid) Depositum Kr. betales ved

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Vesterhavnen 10-12, Nyborg Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig. Som

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø 14 gode kontorlejemål fra 537 m² 10.991 m² Lejemål 1 874 m² Lejemål 2 721 m² Lejemål 3 1.007 m² Lejemål 4 672 m² Lejemål 5 570 m² Lejemål 6 550 m² Lejemål

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejemålet Amagertorv 24, 4. sal 1160 København K Sagsnr. 7-21.291 Yderst sjældent udbudt kontorlejemål i smuk ejendom i hjertet af København

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret.

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret. Søhusene Nakskov Almene Boligselskab bygger i samarbejde med Boligkontoret Danmark, Enemærke & Petersen, Arkitema og Alectia 104 nye 1-4 rums lejeboliger på 65-120 m 2 i skøn beliggenhed tæt på fjorden

Læs mere

Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres

Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres Tegnestuens medarbejdere har besøgt Sundhedscenteret Ceres, for at gense renoveringen og indretningen af den historiske bygning, da den blev omdannet fra bryggeri

Læs mere

Generalforsamling LandsbyCenter Vind 26. februar 2015 Beretning

Generalforsamling LandsbyCenter Vind 26. februar 2015 Beretning Generalforsamling LandsbyCenter Vind 26. februar 2015 Beretning Bestyrelsens konstituering Formand Næstformand Kasserer Sekretær Repr. VSB Repr. VIF Frits Stjernholm Inge Jakobsen Michael T. Mortensen

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Udlejningsprospekt Kontorlokaler

Udlejningsprospekt Kontorlokaler HANS PROBST CHRISTIANSHOLMS PARKVEJ 26 2930 KLAMPENBORG TELEFON 39 63 62 58 TELEFAX 39 63 02 38 EMAIL: INFO@HPEJENDOMME.DK GIRO 722-7175 Udlejningsprospekt Kontorlokaler Ny Kongensgade 9, 2.sal 1472 København

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund 1 Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st. 3600 Frederikssund Sagsnr. 7-20.885 Lyst og velbeliggende lejemål midt på

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

D ET GRØNNE SPISEKAMMER

D ET GRØNNE SPISEKAMMER D ET GRØNNE SPISEKAMMER SMAG PÅ ÅRHUS Festivallens mål om at gøre byens rum spiselige har vi omsat til et konkret rum. Vi ønsker med dette pavillionforslag at fejre og udvide horisonten for det spiselige

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

HANEGALS SLAGTECONTAINER

HANEGALS SLAGTECONTAINER HANEGALS SLAGTECONTAINER Etableret i 1994 ved Hanegal Landbrug i Voel, Silkeborg. Har fungeret som slagtehus fra 1994 til 2007. Der har i denne periode også været tilsluttet opskæring, pølsemageri, koge-

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Med håndværkerne på valsen ind i det 21. århundrede

Med håndværkerne på valsen ind i det 21. århundrede Navercamp Internationalt arbejdsstævne for farende håndværkssvende Hjerl Hede 13. -27. september 2015 Hvorfor Internationalt arbejdsstævne? Vi vil gerne tiltrække vandrende håndværkssvende fra hele Europa

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Bredgade 30, 1. sal, 7400 Herning Lejemålet Bredgade 30, 1. 7400 Herning Sagsnr. 11-718 Central beliggende på gågaden Lige over for Føtex 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, stuen 1263 København K Sagsnr. 7-21.426 260 m² til butik, café, restaurant eller til kontor med behov for at

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Vores ejendomme - dit hjem

Vores ejendomme - dit hjem Hvad vil vi? STEENTOFT DEVELOP ER ET LOKALFORANKRET EJENDOMSSELSKAB, SOM ER ETABLERET MED DET FORMÅL AT SKABE GODE SOLIDE EJENDOMSIN- VESTERINGER. EJENDOMSINVESTERINGERNE SKAL VÆRE LANGSIGTEDE, OG DER

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj

Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj SALGSPROSPEKT Attraktivt beliggende erhvervsandel Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj Sag 94500010967 Pris 2.000.000 Butiksareal ca. 287 m² . Mægler: Johnny Hallas Dato: 1. oktober 2014 EJENDOMMEN

Læs mere

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen.

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen. KRAGELUND FORSAMLINGSHUS Nyhedsbrev Å R G A N G 3, N U M M E R 2 D A T O : 3 1. D E C E M B E R 2 0 0 6 I DETTE NUMMER Ny Bestyrelse Koncerter Renovering Kragelunds venner Udlejningen Sponsorere Aktivitets

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Gl. Skolevej 1A, 7400 Herning. Fantastiske anderledes og spændende kontorlokaler i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Gl. Skolevej 1A, 7400 Herning. Fantastiske anderledes og spændende kontorlokaler i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Gl. Skolevej 1A, 7400 Herning Fantastiske anderledes og spændende kontorlokaler i Herning midtby. Samlet areal: 1.068 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 450-550 pr. m 2 Sags nr.

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th. Århus N Sagsnr. 7-21.582 Centralt beliggende lejemål i beboelsesejendom Fine skiltningsmuligheder/høj

Læs mere

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 23. maj 2011

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 23. maj 2011 Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 23. maj 2011 Til stede: Frank B. Hansen (FH), Anders Zitawi (AZ), Henrik Andersen (HA), Anne Kathrine Henriksen (AK), Michael Olsen (MO), Tina Milton (TM), Peter

Læs mere

Udlejningsprospekt Kulturelt udbud. Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen)

Udlejningsprospekt Kulturelt udbud. Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen) Udlejningsprospekt Kulturelt udbud Halmtorvet 9A og 9E (PH Cafeen) Lejemålet Attraktiv café i Den Brune Kødby udbydes til leje af Københavns Ejendomme pr. 1. april 2013. Lejemålet Halmtorvet 9A og 9E (PH

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere