Vi anbefaler udvidelsen af butikken - giv et beløb til det gode formål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi anbefaler udvidelsen af butikken - giv et beløb til det gode formål"

Transkript

1 Juli 2007 Årgang 13 - nr. l Museumsbutikken har 15 års fødselsdag i Stort fødselsdagsønske? Indvielse af bagbutikken! Fra Slagterimuseet i Roskilde er der nu flyttet ca genstande i form af maskiner, slagteriudstyr og håndredskaber til Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup ved Auning. Første temaudstilling på GI Estrup er en pølsevognsudstillingen der åbnede den 16. marts 2007 l 2008 etableres en permanent udstilling på 500 m2 omfattende ovennævnte fagområder. Her oprettes nu en museumsafdeling for slagterier, slagterbutikker, Til Erhvervsarkivet i Århus er sendt garverier og kølefirmaer. ca. 500 reolmeter arkivalier. Tilbage i Roskilde er Slagterbutikken anno 1920 og de aktive frivillige medarbejdere der planlægger, holder liv i og ajourfører slagterihistorien gennem butikkens aktiviteter. Sideløbende hermed arbejdes med udviklingen af Slagterimuseets hjemmeside. Der vil fortsat være brug for støtte til aktiviteterne i Roskilde. Vi anbefaler udvidelsen af butikken - giv et beløb til det gode formål Danske Slagtermestres Landsforening. Formand Lars Stjernholm En moderne slagterbutik anno 2007 er meget forskellig fra gamle dages slagterbutikker, men de har det gedigne håndværk tilfælles. Jeg er sikker på, at det ikke mindst er forbrugernes påskønnelse af de håndværksmæssige traditioner, der skal sikre os en fremtid i detailhandelen, og i den forbindelse er der ingen tvivl om, at den planlagte udvidelse af museumsbutikken vil have stor betydning for fremtiden. Københavns Slagterla ug Oldermand Erik Michelsen Vi er en gruppe seniorslagtere fra hovedstadsområdet der har fulgt arbejdet i Slagterbutikken gennem alle, årene. Vi finder det er en værdifuld indsats der ydes i forbindelse med registrering af gamle recepter og fremstilling af museumspølser der kan sælges i butikken. Det er vigtigt for slagtermestrene at kende fagets udvikling og kunne dokumentere, at de produkter de fører i deres forretninger har baggrund i det oprindelige håndværk. Vi glæder os til at kunne fremvise slagterens bagbutik med de oprindelige maskiner og hjælpemidler. Danske Slagterier Formand Claudi Lassen Frivillige fagfolk med tilknytning til slagterfaget og slagterierne har i Roskilde indsamlet ca genstande i form af slagterimaskiner, slagteriudstyr og håndredskaber, som nu bliver grundstammen i en permanent udstilling på Gl. Estrup for slagterier, slagterbutikker, garverier og kølefirmaer. Samtidig har de frivillige i Roskilde oprettet en spændende slagterbutik anno l 2007 håber vi at kunne indsamle penge til at få etableret den planlagte udvidelse af butikken med bagbutik, køkken og depoter.

2 Museumsbutikken udvides med en bagbutik og et køkken Slagterbutikken har i marts 2007 fungeret i 14 år Slagterbutikken anno 1920 blev etableret i november Åbningstiden har været lørdage mellem kl. 1 O og 14. Endvidere er besøgsgrupper blevet modtaget efter aftale, ca. 30,000 personer har besøgt Slagterbutikken, foretaget indkøb og /eller modtaget information om slagterbutikker m.m. Et langt større antal personer formentlig mere end er standset op og set på udstillingerne i de tre udstillingsvinduer hvor der har været skiftende faglige udstillinger. Udvidelsen med bagbutik og køkken vil blive en meget positiv udvikling af oplevelsesgrundlaget for de besøgende i slagterbutikken. Der vil blive etableret mulighed for digital forevisning af historiske klip fra Slagteri og kødbranchen af emner der særlig interesserer de besøgende - emnerne kan vælges i en menu Endvidere vil de hjælpestoffer i form af mel, salt, gryn, krydderier m.m. kunne demonstreres. Opskriftoplysninger fra 1920 og tidligere vil være tilgængelige for sammenligning med nuværende opskrifter og fremstillingsmetoder. Med opstilling af en rygeovn bliver det muligt at få en typisk duft i bagbutikken som knytter sig til et pølsemageri. l rygeovnen vil der kunne hænge pølseprodukter under færdigrygning. De forskellige færdigvarer vil kunne præsenteres dels naturel, dels som attrapper og også gennem digital forevisning. Køkkenet indrettes med mulighed for anvendelse af moderne køkkenudstyr f. eks. køleskab, varmeplader, køkkenmaskiner, varmeovne m.m. sådan at køkkenet kan opfylde sin mission i forbindelse med servering i skolestuen l cafe. Køkkenet stilles til rådighed for såvel Købmandsbutikken, Slagterbutikken og evt. udlejning. Formålet med bagbutik og køkken Formålet med indretning af bagbutikken er at vise arbejdsforholdene i en bagbutik i 1920 med remtrukne funktionsdygtige maskiner, glødelampelys, manuelle maskiner og det håndværktøj der anvendes ved slagtning, opskæring og fremstilling af pølsemageriprodukter. Slagterbutikken, indretning af bagbutikken. Det er museets plan at iværksætte renoveringen i Den endelige plan for udviklingen af slagterbutikken, bagbutikken og køkkenet m.v. er udarbejdet i samarbejde mellem Roskilde Museum l Lutzhøfts Købmandsgård. Polse- kød- ~9-11~~~ SlaKferhutiJ. R. 2

3 Museumsbutikkens udvidelse Indretning af bagbutikken Der bliver adgang fra bagbutikken til slagterbutikken, udstillingen og køkkenet. Der opsættes hylder med Som vist på tegningen er det planen at indrette en alle de gængse krydderier, håndværktøj, hjælperedbagbutik med remtrukne maskiner i form af en kombi- skaber sådan at der kan vises en komplet arbejdsneret hurtighakker og kødhakker fra Slagteri- plads for fremstilling af pålægsvarer og opskæring af museet har renoveret den pågældende maskine. Der fersk kød. opstilles en manuel pølsestopper. De to maskiner placeres for enderne af en bordplade af terrazzo (se bil- Fælleskøkken til bagbutik og skolestue/cafe ledet). i bagbutikken opstilles en rygeovn. Der etableres et køkken med rustfri arbejdsborde og åbne hylder til køkkengrej m.m. Der etableres en kogeplads med plader og laves en kobberemhætte over kogepladserne. Emhætten er en gave fra slagtermester Morten Lindhardt. Under emhætter er der et pølsehæng der kan anvendes til fremvisning af forskellige pølsetyper. Adgang fra til udstillingen/skolestue/cafe Fra køkkenet er der direkte adgang til udstillingen l skolestuen l møderum l cafe sådan at der kan gennemføres servering fra køkkenet til rummet. Og til en udvendig serveringsplads i købmandsgården. Den kombinerede maskine har stået hos den berømte sønderjyske Slagtemester Anno Paul Thierbach der i 1939 flyttede fra Haderslev til Valby. Maskinerne blev senere overtaget af Slagtermester Hans Hugo Haar der havde forretning i St, Strandstræde ved Nyhavn. Hans H. Haar havde været svend ved Slagtermester Thirbach, Hans Hugo Haar har forestået den første renovering af den kombinerede maskine l udstillingsrummet er der dels den viste montre samt plads til udstilingsplakater på magnettavle Udstillingen l opholdsrum i forbindelse med Slagterbutikken Rummet anvendes til ophold for personalet og indeholder montre med udstilling og tavler til skiftende oplysninger om faglige/historiske emner. Her er et mindre håndbibliotek til rådighed med personoplysninger fra slagterfaget og fagbøger, der gør det muligt ved opslag at svarer på mere specifikke spørgsmål fra besøgende om fremstillingsmetoder og recepter l de tre vinduer er der skiftende faglige udstillinger, her er det hjemmeslagterens værktøj l smøgen og på arealet foran køkkendøren renoveres gårdbelægningen med fald væk fra facaden og med trappetrin til udstilling og køkken, evt. i form af en skraberist. Der opsættes udendørsbelysning i smøgen svarende til købmandsgårdens øvrige udvendige belysning. 3

4 Indretningen på 1, sal over slagterbutikken, bagbutik og køkken. Fra køkkenet fører en smal trappe op til første sal. Det er udarbejdet planer for indretningen af loftsetagen til brug ved opbevaring af udstillingsgenstande m.m. Udvendig trappe og kvist på sydlængen Bagbutikken og køkkenet og skolestuen /cafe ligger i den viste sidebygning. Køkkenet og bagbutikken er bag de to første vinduer, skolestuen l cafe i resten af bygningen Der har som billedet viser tidligere været en kvist på bygningen med en udvendig trappe. Kvist og trappe kan evt. genetableres af hensyn til flugtvej fra 1. sal og til anvendelse ved transport af udstillingsmaterialer der anvendes i gården og i slagterbutikken. Godkendelse af projekt hos teknisk forvaltning Projektet er tegnet og beregnes af Arkitekt Carsten Larsen og sendes til godkendelse hos teknisk forvaltning, ejendomsadministrationen og Roskilde Museum samt veterinærmyndighederne. Museumsbutikkens udvidelse Specielle spegepølser til salg i butikken Slagteriskolen har hidtil leveret 5 typer vakuumpakket spegepølser efter gamle recepter til salg i butikken. Veterinærmyndighederne kan kun godkende salg af emballerede produkter. Der har været en god interesse for de specielle pølser der har været udbudt til salg. l den seneste tid har Slagtergruppen bestående af repræsentanter fra Slagterlaugel og Slagtemesterforeningen produceret specielle produkter til butikken. Skiftende udstillinger i vinduet Der etableres som hidtil skiftende temaudstillinger i de tre udstillingsvinduer. Erfaringen har vist, at der er mange der stopper for at se udstillingerne. Målsætningen er at der som minimum etableres fire temaudstillinger pr år. Aktivitetsdage i Slagterbutikken l Købmandsgården. Slagtergruppen vil i lighed med sidste år lave specielle arrangementer i butikken og Købmandsgården. Omkostninger ved indretningen Det forudsættes at Slagterimuseet afholder alle udgifter ved de bygningsmæssige ændringer. Slagterimuseet installerer rygeovn med aftræk og leverer ligeledes inventar til bagbutikken og til køkkenet. Det drøftes med Roskilde Kommune om dele af reparationen af tegltaget ud mod gaden og renoveringen af ydermuren mod lysgården mod syd kan afholdes af bygningens vedligeholdelseskonto. Disse arrangementer koordineres med Roskilde Museums tilbagevendende "Torvedage i november" lavede Slagtergruppen et arrangement med titlen "Juleudstilling i gamle dagen. Butikken blev forsynet med juleprodukter saltede, røgede og dekorerede produkter. Endvidere blev der etableret en billedudstilling der viste tidligere tiders fantasifulde butiksudsmykning ved juletid. Projektet blev finansieret af Københavns Slagtermesterforening Arrangementets to informationsaftner omfattede ca. 100 Slagtemestre og slagterpersona le. Udstillingen var åben for besøgene i ca. 2 uger og mange kikkede indenfor i denne periode. Bagindgangen til Købmandsbutikken er tv. bagindgangen til slagterbutik og køkken i hjørnet th. Aktivitets overvejelser i forbindelse med Slagterbutikken. Aktiviteterne i Slagterbutikken gennemføres som hidtil med åbning af butikken på faste tidspunkter, p.t. er det på lørdage kl Åbningstiderne kan evt. udvides til yderligere en dag pr uge. Udvidelse af åbningstiden er betinget af frivillig arbejdskraft fra Slagtergruppen. Der var op rindeligt en kvist og udvendige trappe til l. sal.kvist og trappe genskabes ved ombygningen. 4

5 Museumsbutikkens udvidelse Slagtervogne opstillet i Købmandsgården Der er nu opstillet en slagtervogn (hestevogn) i gården. Salg fra slagtervogn var tidligere en meget almindelig forekommende salgsform. Vognen giver god mulighed for at fortælle om den epoke i kødhandlen. Det er planlagt at en af Roskilde Museums kaner i vinterhalvåret forsynes med en slagterkasse, som blev anvendt dengang der var "rigtige vintre". Kanen opstilles i december til marts Slagterimuseet kan bidrage til torvedagenes gennemførelse ved at stille udstillingsstande og serveringsvogne (pølsevogne) og torvevogn til rådighed for Roskilde Museums arrangementer Pølsevogn fra Houlberg Museets indregistrerede Ford T fra 1923 vil i sommerhalvåret være opstillet i Købmandsgård. og vil kunne kører præsentationsture i byen med oplysninger om hvad der sker i Købmandsgården. Torvevognfra Jens Slagter Kultorvet Det undersøges om der kan etableres garage for Slagterbilen i Købmandsgården, sådan at den lettere kan aktiveres. Indtil 2007 kan den stå i garage på Ledrebarg Alle 130. Torvebod som slagterne anvendte på byens torve. Rekonstrueret efter original bod der nu står på Gl. Estrup Torvedage i U.itzhøfts Købmandsgård Hvert år gennemfører Roskilde Museum en række arrangementer i U.itzhøfts Købmandsgård i form af velbesøgte "Torvedage" med forskellige temaer. Som nævnt tidligere vil Slagtergruppen deltage med et eller flere arrangementer eller indgå i de allerede planlagte torvedage i 2008 og fremefter. Skærbæk pølsevogn her med skilte fra Slagtermester Peter Frirnann Roskilde. Har deltaget i "Krøniken" 5

6 Samarbejdsaftale mellem Lutzhøfts Købmandsgård, Roskilde Museum, og Slagterbutikken anno 1920 i Ringstedgade 8 Slagterbutikken fungerer som en afdeling af Lutzhøfts Købmandsgård, Roskilde Museum efter de retningslinier og betingelser der er beskrevet efterfølgende og som er forelagt Roskilde Museums Bestyrelse og Slagtergruppen m.fl. til godkendelse. Slagteributikkens areal fremgår af det vedhæftede bilag med en tegning der viser butiksarealet baglokale, bagbutik og køkken. Der indrettes magasinlokaler på 1. sal ovenover de funktioner der er beskrevet i stueplanen. Det er en forudsætning for de opstillede økonomiske overvejelser i forbindelse med driften af Slagterbutikken, at Roskilde kommune fortsat stiller lokalerne vederlags frit til rådighed for formålet. Den indvendige vedligeholdelse påhviler slagterbutikken Slagterbutikken aktiviteter forestås af en Slagtergruppe der etableres i samarbejde mellem Danske Slagtemestres Landsforening, Københavns Slagtermesterforening og Københavns Slagterlaug. Der etableres en styringsgruppe, der har ansvaret for den praktiske gennemførelse af Slagterbutikkens aktiviteter m.m. Museumsbutikkens udvidelse Torvestemning på en sommerdag i Lutzhøft's Købmands gaard - Glade mennesker samlet om musik og økologi Markedsføringen af Slagterbutikken og tilrettelæggelse af dens aktiviteter skal ske i samarbejde med Roskilde Museum (Uitzhøfts Købmandsgårds daglige leder) og således, at de ikke strider mod god museumsskik. Styringsgruppen for Slagterbutikken etableres med repræsentanter fra Danske Slagtermestres Landsforening, Københavns Slagtermesterforening, Københavns Slagterlaug, Slagteriskolen, Roskilde Museum, Danske Slagterier og Støtteforeningen. Styringsgruppen har ansvaret for butikkens anlægsog driftsøkonomi, åbningstider, bemanding, produktion af specialiteter m.m. Det orienteres til Roskilde Museum. Der tilstræbes størst mulig sammenfald med Købmandsgårdens åbningstider. Gennemførelsen af særlige aktiviteter i forbindelse med slagterbutikken skal som nævnt ske i samarbejde med LOtzhøfts Købmandsgård, Roskilde Museum. Ved evt. ophør af aktiviteterne i slagterbutikken overgår butikken med inventar, maskiner, håndværktøjer m.m. til Roskilde Museum uden økonomiske forpligtelser for Museet. Der udarbejdes en inventarfortegnelse og rumbeskrivelser m.m. der ajourføres ved hvert års status i december. Slagterbutik side om side med købmandsbutikken anno 1920, Ringstedgade 6-8 i Roskildes centrum. Liitzhøfts Købmandgaard med Slagter, Købmand, Håndværkermuseum m.m. Her er et besøgstal på ca årligt. 6

7 O. Lund's E Slagterbutikken er opkaldt efter slagtemester Otto Lund der repræsenterede en stor slægt i Roskilde, og som havde forretning her i Ringstedgade. Slagtermester H. J. Sloth Nielsen fra Fredericia var æresmedlem af Landsforeningen, hædret bl.a. for sin store indsats for etablering af et Slagterimuseum der helst skulle placeres i Fredericia, men senere blev etableret i Vejle. Den stor samling som Sloth Nielsen skabte er senere indgået i Slagterimuseet i Roskilde og i samlingerne i slagterbutikken på Nyvang ved Holbæk, Industrimuseet i Horsens og på Gl. Estrup Oldermanden Erik Mikkelsen og Svendelaugets næstformand Ole Nielsen træner til at blive afløsere i butikken. Vægten er fra Slagtermester Ryholdt i Slagtergade i København. Det er her slagteren tommelfinger er "guld værd". Vægten findes med et tommelfingerspejl der sikrede at kunden kunne se hvor tommelfingeren befandt sig. Del lille opsats på disken er til at lægge pengene på så slagteren kunne "skrabe pengene til sig " Formålet med Museumsslagterforretningen er at fortælle de besøgende om slagterfaget i fortid, nutid og fremtid. Men også at give smagsprøver på specielle pølser og at sælge pølser. Seniorgruppe af slagtemestre med Morten Lindhardt, Axel Rasmussen, Egon Hornslet, Henning Fuhr og Preben Olufsen m.fl. fremstiller "Museumspølser" til salg i butikken. Vore kunder vil så gerne købe efter den ophængte prisliste fra På det tidspunkt ville en af de viste pølser koste kr. 3,00 og det var timelønnen i Herefter afstår de fra at købe pølsen til deres timeløn i dag og giver kr.50, 00 for pølsen. Københavns Slagtermesterforening har støttet butikken gennem alle årene. En særlig støtte fik butikken og seniorgruppen ved gennemførelsen af juleudstillingen i 2005, hvor butikken blev fyldt med julevarer produceret af Seniorgruppen Udstillingen blev kombineret med en orientering for ca 100 slagtermestre og deres personale. Museumsbutikken skal være en dynamisk butik, hvor skiftende temaer skal fortælle, at de nuværende slagterforretninger eksistere på grundlag af en solid forankring i det bedste fra fortidens håndværkstradition for kvalitet. 7

8 "Nyt om gammelt" Udgivet af: Museumsforeningen for Slagterimuseet i Roskilde Ledrebarg Alle Roskilde Telefon Giro Net bank Hjemmeside: Støt Slagterimuseet i Roskilde Bliv medlem i Museumsforeningen! Husstandsmedlem kr. l 00, Forretningsmedlem kr. 500, Virksomhedsmedlem kr ,- Støtter du Slagterbutikkens udvidelse sender vi kommende numre af medlemsbladet til dig l redaktionen: K. Teglmand (ansv.) Mogens Christensen Slagterbutikken anno 1920 Ringstedgade Roskilde Aben lørdage kl India-dan er sponsor for dette nr. af "nyt om gammelt." En slagterfigur til udstilling butikken, skænket af afdøde Slagtermester E. Hellum Hans Lyngaards datter har blandt meget andet bidraget med denne pølsestopper med pølsehorn.. At det hedder et pølsehorn fremgår af billedet For smagens skyld Vi er leverandør til fødevarebranchen indenfor krydderier, færdigblandinger, marinader og kunsttarme. India-Dan A/S tilbyder inspiration, r~dgivning og innovative løsninger indenfor produkt- og konceptudvikling. Vo res m~ls æ tning er, at hjælpe vore kunder med at optimere deres udvalg af kvalitetes_produkter, s~ l edes at de op nar en stærkere profil og en større kundeloyalitet. Det gør vi gennem individuel r~dgivning og skræddersyede konceptløsninger. V!ftlill tlllll - for smagens skyld I ndia-dan A/S Agerskellet Randers Slagterimuseets hjemmeside en vigtig kontakt Slagterimuseet i Roskilde har gennem mange år haft en stor kontaktflade til elever i folkeskolen og levnedsmiddelskolerne, studerende ved Universiteterne, de elektroniske medier og slægtsforskere m.m. Der har været stor interesse i brede kredse for at hører om slagterier, slagterbutikker, garverier, kølevirksomheder og gamle metoder og opskrifter Mulighederne for at få svar på de mange spørgsmål vil i fremtiden være at søge oplysninger på Slagterimuseets hjemmeside. Her vil den interesserede kreds af frivillige, der tilslutter sig arbejdet med slagterbutikken i Roskilde, fortsat samle historiske oplysninger, faglige historier og billeder der kan bidrage til kendskabet til de vigtige brancher som deltagerne repræsentere. Formålet med hjemmesiden er at bringe oplysninger der kan anvendes til at tilfredsstille nysgerrigheden hos fagfolk, studerende og forskere. Hjemmesiden dækker følgende hovedemner: Oplysninger om de 98 svineslagterier, der har været i Danmark. Oplysninger om de fusionerne indenfor slagterierne Detailhandel med kød Køleindustri Garverier

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Indledning Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og by- og boligminister Jytte Andersen nedsatte oktober 1998 som led i en række fælles arkitekturpolitiske

Læs mere

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser NR. 3 OKTOBER 2004 Byer i børnehøjde Leg i byens mange rum En seværdig legeplads Ny bog om idrætslegepladser LEGEPLADSEN Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 3 oktober 2004 Tidsskriftet udkommer 4 gange

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

Café. - om at starte en café

Café. - om at starte en café Café - om at starte en café Danskerne har penge til forbrug. De spenderer mere og mere på at spise og drikke ude. Caféerne er meget populære. De er uhøjtidelige mødesteder. Man ser ofte nye, sjove og smarte

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Er stadesalg noget for dig?

Er stadesalg noget for dig? Stand på marked Alle dage har der været handlende, som solgte varer fra stader, telte og vogne. Engang var det mælkemanden, fiskehandleren, brødudsalget og børstenbinderen. De sørgede for, at folk langt

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse.

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse. 1 Den overordnede danske handicappolitik har som målsætning at fremme det tilgængelige samfund hvor handicappede har mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre. At have sin egen bolig -

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan DEN DYNAMISKE FORRETNINGSPLAN 4. REVIDEREDE UDGAVE 2009 Mogens Thomsen Forfatter: Mogens Thomsen, post@mogensthomsen.dk

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere