Vi anbefaler udvidelsen af butikken - giv et beløb til det gode formål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi anbefaler udvidelsen af butikken - giv et beløb til det gode formål"

Transkript

1 Juli 2007 Årgang 13 - nr. l Museumsbutikken har 15 års fødselsdag i Stort fødselsdagsønske? Indvielse af bagbutikken! Fra Slagterimuseet i Roskilde er der nu flyttet ca genstande i form af maskiner, slagteriudstyr og håndredskaber til Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup ved Auning. Første temaudstilling på GI Estrup er en pølsevognsudstillingen der åbnede den 16. marts 2007 l 2008 etableres en permanent udstilling på 500 m2 omfattende ovennævnte fagområder. Her oprettes nu en museumsafdeling for slagterier, slagterbutikker, Til Erhvervsarkivet i Århus er sendt garverier og kølefirmaer. ca. 500 reolmeter arkivalier. Tilbage i Roskilde er Slagterbutikken anno 1920 og de aktive frivillige medarbejdere der planlægger, holder liv i og ajourfører slagterihistorien gennem butikkens aktiviteter. Sideløbende hermed arbejdes med udviklingen af Slagterimuseets hjemmeside. Der vil fortsat være brug for støtte til aktiviteterne i Roskilde. Vi anbefaler udvidelsen af butikken - giv et beløb til det gode formål Danske Slagtermestres Landsforening. Formand Lars Stjernholm En moderne slagterbutik anno 2007 er meget forskellig fra gamle dages slagterbutikker, men de har det gedigne håndværk tilfælles. Jeg er sikker på, at det ikke mindst er forbrugernes påskønnelse af de håndværksmæssige traditioner, der skal sikre os en fremtid i detailhandelen, og i den forbindelse er der ingen tvivl om, at den planlagte udvidelse af museumsbutikken vil have stor betydning for fremtiden. Københavns Slagterla ug Oldermand Erik Michelsen Vi er en gruppe seniorslagtere fra hovedstadsområdet der har fulgt arbejdet i Slagterbutikken gennem alle, årene. Vi finder det er en værdifuld indsats der ydes i forbindelse med registrering af gamle recepter og fremstilling af museumspølser der kan sælges i butikken. Det er vigtigt for slagtermestrene at kende fagets udvikling og kunne dokumentere, at de produkter de fører i deres forretninger har baggrund i det oprindelige håndværk. Vi glæder os til at kunne fremvise slagterens bagbutik med de oprindelige maskiner og hjælpemidler. Danske Slagterier Formand Claudi Lassen Frivillige fagfolk med tilknytning til slagterfaget og slagterierne har i Roskilde indsamlet ca genstande i form af slagterimaskiner, slagteriudstyr og håndredskaber, som nu bliver grundstammen i en permanent udstilling på Gl. Estrup for slagterier, slagterbutikker, garverier og kølefirmaer. Samtidig har de frivillige i Roskilde oprettet en spændende slagterbutik anno l 2007 håber vi at kunne indsamle penge til at få etableret den planlagte udvidelse af butikken med bagbutik, køkken og depoter.

2 Museumsbutikken udvides med en bagbutik og et køkken Slagterbutikken har i marts 2007 fungeret i 14 år Slagterbutikken anno 1920 blev etableret i november Åbningstiden har været lørdage mellem kl. 1 O og 14. Endvidere er besøgsgrupper blevet modtaget efter aftale, ca. 30,000 personer har besøgt Slagterbutikken, foretaget indkøb og /eller modtaget information om slagterbutikker m.m. Et langt større antal personer formentlig mere end er standset op og set på udstillingerne i de tre udstillingsvinduer hvor der har været skiftende faglige udstillinger. Udvidelsen med bagbutik og køkken vil blive en meget positiv udvikling af oplevelsesgrundlaget for de besøgende i slagterbutikken. Der vil blive etableret mulighed for digital forevisning af historiske klip fra Slagteri og kødbranchen af emner der særlig interesserer de besøgende - emnerne kan vælges i en menu Endvidere vil de hjælpestoffer i form af mel, salt, gryn, krydderier m.m. kunne demonstreres. Opskriftoplysninger fra 1920 og tidligere vil være tilgængelige for sammenligning med nuværende opskrifter og fremstillingsmetoder. Med opstilling af en rygeovn bliver det muligt at få en typisk duft i bagbutikken som knytter sig til et pølsemageri. l rygeovnen vil der kunne hænge pølseprodukter under færdigrygning. De forskellige færdigvarer vil kunne præsenteres dels naturel, dels som attrapper og også gennem digital forevisning. Køkkenet indrettes med mulighed for anvendelse af moderne køkkenudstyr f. eks. køleskab, varmeplader, køkkenmaskiner, varmeovne m.m. sådan at køkkenet kan opfylde sin mission i forbindelse med servering i skolestuen l cafe. Køkkenet stilles til rådighed for såvel Købmandsbutikken, Slagterbutikken og evt. udlejning. Formålet med bagbutik og køkken Formålet med indretning af bagbutikken er at vise arbejdsforholdene i en bagbutik i 1920 med remtrukne funktionsdygtige maskiner, glødelampelys, manuelle maskiner og det håndværktøj der anvendes ved slagtning, opskæring og fremstilling af pølsemageriprodukter. Slagterbutikken, indretning af bagbutikken. Det er museets plan at iværksætte renoveringen i Den endelige plan for udviklingen af slagterbutikken, bagbutikken og køkkenet m.v. er udarbejdet i samarbejde mellem Roskilde Museum l Lutzhøfts Købmandsgård. Polse- kød- ~9-11~~~ SlaKferhutiJ. R. 2

3 Museumsbutikkens udvidelse Indretning af bagbutikken Der bliver adgang fra bagbutikken til slagterbutikken, udstillingen og køkkenet. Der opsættes hylder med Som vist på tegningen er det planen at indrette en alle de gængse krydderier, håndværktøj, hjælperedbagbutik med remtrukne maskiner i form af en kombi- skaber sådan at der kan vises en komplet arbejdsneret hurtighakker og kødhakker fra Slagteri- plads for fremstilling af pålægsvarer og opskæring af museet har renoveret den pågældende maskine. Der fersk kød. opstilles en manuel pølsestopper. De to maskiner placeres for enderne af en bordplade af terrazzo (se bil- Fælleskøkken til bagbutik og skolestue/cafe ledet). i bagbutikken opstilles en rygeovn. Der etableres et køkken med rustfri arbejdsborde og åbne hylder til køkkengrej m.m. Der etableres en kogeplads med plader og laves en kobberemhætte over kogepladserne. Emhætten er en gave fra slagtermester Morten Lindhardt. Under emhætter er der et pølsehæng der kan anvendes til fremvisning af forskellige pølsetyper. Adgang fra til udstillingen/skolestue/cafe Fra køkkenet er der direkte adgang til udstillingen l skolestuen l møderum l cafe sådan at der kan gennemføres servering fra køkkenet til rummet. Og til en udvendig serveringsplads i købmandsgården. Den kombinerede maskine har stået hos den berømte sønderjyske Slagtemester Anno Paul Thierbach der i 1939 flyttede fra Haderslev til Valby. Maskinerne blev senere overtaget af Slagtermester Hans Hugo Haar der havde forretning i St, Strandstræde ved Nyhavn. Hans H. Haar havde været svend ved Slagtermester Thirbach, Hans Hugo Haar har forestået den første renovering af den kombinerede maskine l udstillingsrummet er der dels den viste montre samt plads til udstilingsplakater på magnettavle Udstillingen l opholdsrum i forbindelse med Slagterbutikken Rummet anvendes til ophold for personalet og indeholder montre med udstilling og tavler til skiftende oplysninger om faglige/historiske emner. Her er et mindre håndbibliotek til rådighed med personoplysninger fra slagterfaget og fagbøger, der gør det muligt ved opslag at svarer på mere specifikke spørgsmål fra besøgende om fremstillingsmetoder og recepter l de tre vinduer er der skiftende faglige udstillinger, her er det hjemmeslagterens værktøj l smøgen og på arealet foran køkkendøren renoveres gårdbelægningen med fald væk fra facaden og med trappetrin til udstilling og køkken, evt. i form af en skraberist. Der opsættes udendørsbelysning i smøgen svarende til købmandsgårdens øvrige udvendige belysning. 3

4 Indretningen på 1, sal over slagterbutikken, bagbutik og køkken. Fra køkkenet fører en smal trappe op til første sal. Det er udarbejdet planer for indretningen af loftsetagen til brug ved opbevaring af udstillingsgenstande m.m. Udvendig trappe og kvist på sydlængen Bagbutikken og køkkenet og skolestuen /cafe ligger i den viste sidebygning. Køkkenet og bagbutikken er bag de to første vinduer, skolestuen l cafe i resten af bygningen Der har som billedet viser tidligere været en kvist på bygningen med en udvendig trappe. Kvist og trappe kan evt. genetableres af hensyn til flugtvej fra 1. sal og til anvendelse ved transport af udstillingsmaterialer der anvendes i gården og i slagterbutikken. Godkendelse af projekt hos teknisk forvaltning Projektet er tegnet og beregnes af Arkitekt Carsten Larsen og sendes til godkendelse hos teknisk forvaltning, ejendomsadministrationen og Roskilde Museum samt veterinærmyndighederne. Museumsbutikkens udvidelse Specielle spegepølser til salg i butikken Slagteriskolen har hidtil leveret 5 typer vakuumpakket spegepølser efter gamle recepter til salg i butikken. Veterinærmyndighederne kan kun godkende salg af emballerede produkter. Der har været en god interesse for de specielle pølser der har været udbudt til salg. l den seneste tid har Slagtergruppen bestående af repræsentanter fra Slagterlaugel og Slagtemesterforeningen produceret specielle produkter til butikken. Skiftende udstillinger i vinduet Der etableres som hidtil skiftende temaudstillinger i de tre udstillingsvinduer. Erfaringen har vist, at der er mange der stopper for at se udstillingerne. Målsætningen er at der som minimum etableres fire temaudstillinger pr år. Aktivitetsdage i Slagterbutikken l Købmandsgården. Slagtergruppen vil i lighed med sidste år lave specielle arrangementer i butikken og Købmandsgården. Omkostninger ved indretningen Det forudsættes at Slagterimuseet afholder alle udgifter ved de bygningsmæssige ændringer. Slagterimuseet installerer rygeovn med aftræk og leverer ligeledes inventar til bagbutikken og til køkkenet. Det drøftes med Roskilde Kommune om dele af reparationen af tegltaget ud mod gaden og renoveringen af ydermuren mod lysgården mod syd kan afholdes af bygningens vedligeholdelseskonto. Disse arrangementer koordineres med Roskilde Museums tilbagevendende "Torvedage i november" lavede Slagtergruppen et arrangement med titlen "Juleudstilling i gamle dagen. Butikken blev forsynet med juleprodukter saltede, røgede og dekorerede produkter. Endvidere blev der etableret en billedudstilling der viste tidligere tiders fantasifulde butiksudsmykning ved juletid. Projektet blev finansieret af Københavns Slagtermesterforening Arrangementets to informationsaftner omfattede ca. 100 Slagtemestre og slagterpersona le. Udstillingen var åben for besøgene i ca. 2 uger og mange kikkede indenfor i denne periode. Bagindgangen til Købmandsbutikken er tv. bagindgangen til slagterbutik og køkken i hjørnet th. Aktivitets overvejelser i forbindelse med Slagterbutikken. Aktiviteterne i Slagterbutikken gennemføres som hidtil med åbning af butikken på faste tidspunkter, p.t. er det på lørdage kl Åbningstiderne kan evt. udvides til yderligere en dag pr uge. Udvidelse af åbningstiden er betinget af frivillig arbejdskraft fra Slagtergruppen. Der var op rindeligt en kvist og udvendige trappe til l. sal.kvist og trappe genskabes ved ombygningen. 4

5 Museumsbutikkens udvidelse Slagtervogne opstillet i Købmandsgården Der er nu opstillet en slagtervogn (hestevogn) i gården. Salg fra slagtervogn var tidligere en meget almindelig forekommende salgsform. Vognen giver god mulighed for at fortælle om den epoke i kødhandlen. Det er planlagt at en af Roskilde Museums kaner i vinterhalvåret forsynes med en slagterkasse, som blev anvendt dengang der var "rigtige vintre". Kanen opstilles i december til marts Slagterimuseet kan bidrage til torvedagenes gennemførelse ved at stille udstillingsstande og serveringsvogne (pølsevogne) og torvevogn til rådighed for Roskilde Museums arrangementer Pølsevogn fra Houlberg Museets indregistrerede Ford T fra 1923 vil i sommerhalvåret være opstillet i Købmandsgård. og vil kunne kører præsentationsture i byen med oplysninger om hvad der sker i Købmandsgården. Torvevognfra Jens Slagter Kultorvet Det undersøges om der kan etableres garage for Slagterbilen i Købmandsgården, sådan at den lettere kan aktiveres. Indtil 2007 kan den stå i garage på Ledrebarg Alle 130. Torvebod som slagterne anvendte på byens torve. Rekonstrueret efter original bod der nu står på Gl. Estrup Torvedage i U.itzhøfts Købmandsgård Hvert år gennemfører Roskilde Museum en række arrangementer i U.itzhøfts Købmandsgård i form af velbesøgte "Torvedage" med forskellige temaer. Som nævnt tidligere vil Slagtergruppen deltage med et eller flere arrangementer eller indgå i de allerede planlagte torvedage i 2008 og fremefter. Skærbæk pølsevogn her med skilte fra Slagtermester Peter Frirnann Roskilde. Har deltaget i "Krøniken" 5

6 Samarbejdsaftale mellem Lutzhøfts Købmandsgård, Roskilde Museum, og Slagterbutikken anno 1920 i Ringstedgade 8 Slagterbutikken fungerer som en afdeling af Lutzhøfts Købmandsgård, Roskilde Museum efter de retningslinier og betingelser der er beskrevet efterfølgende og som er forelagt Roskilde Museums Bestyrelse og Slagtergruppen m.fl. til godkendelse. Slagteributikkens areal fremgår af det vedhæftede bilag med en tegning der viser butiksarealet baglokale, bagbutik og køkken. Der indrettes magasinlokaler på 1. sal ovenover de funktioner der er beskrevet i stueplanen. Det er en forudsætning for de opstillede økonomiske overvejelser i forbindelse med driften af Slagterbutikken, at Roskilde kommune fortsat stiller lokalerne vederlags frit til rådighed for formålet. Den indvendige vedligeholdelse påhviler slagterbutikken Slagterbutikken aktiviteter forestås af en Slagtergruppe der etableres i samarbejde mellem Danske Slagtemestres Landsforening, Københavns Slagtermesterforening og Københavns Slagterlaug. Der etableres en styringsgruppe, der har ansvaret for den praktiske gennemførelse af Slagterbutikkens aktiviteter m.m. Museumsbutikkens udvidelse Torvestemning på en sommerdag i Lutzhøft's Købmands gaard - Glade mennesker samlet om musik og økologi Markedsføringen af Slagterbutikken og tilrettelæggelse af dens aktiviteter skal ske i samarbejde med Roskilde Museum (Uitzhøfts Købmandsgårds daglige leder) og således, at de ikke strider mod god museumsskik. Styringsgruppen for Slagterbutikken etableres med repræsentanter fra Danske Slagtermestres Landsforening, Københavns Slagtermesterforening, Københavns Slagterlaug, Slagteriskolen, Roskilde Museum, Danske Slagterier og Støtteforeningen. Styringsgruppen har ansvaret for butikkens anlægsog driftsøkonomi, åbningstider, bemanding, produktion af specialiteter m.m. Det orienteres til Roskilde Museum. Der tilstræbes størst mulig sammenfald med Købmandsgårdens åbningstider. Gennemførelsen af særlige aktiviteter i forbindelse med slagterbutikken skal som nævnt ske i samarbejde med LOtzhøfts Købmandsgård, Roskilde Museum. Ved evt. ophør af aktiviteterne i slagterbutikken overgår butikken med inventar, maskiner, håndværktøjer m.m. til Roskilde Museum uden økonomiske forpligtelser for Museet. Der udarbejdes en inventarfortegnelse og rumbeskrivelser m.m. der ajourføres ved hvert års status i december. Slagterbutik side om side med købmandsbutikken anno 1920, Ringstedgade 6-8 i Roskildes centrum. Liitzhøfts Købmandgaard med Slagter, Købmand, Håndværkermuseum m.m. Her er et besøgstal på ca årligt. 6

7 O. Lund's E Slagterbutikken er opkaldt efter slagtemester Otto Lund der repræsenterede en stor slægt i Roskilde, og som havde forretning her i Ringstedgade. Slagtermester H. J. Sloth Nielsen fra Fredericia var æresmedlem af Landsforeningen, hædret bl.a. for sin store indsats for etablering af et Slagterimuseum der helst skulle placeres i Fredericia, men senere blev etableret i Vejle. Den stor samling som Sloth Nielsen skabte er senere indgået i Slagterimuseet i Roskilde og i samlingerne i slagterbutikken på Nyvang ved Holbæk, Industrimuseet i Horsens og på Gl. Estrup Oldermanden Erik Mikkelsen og Svendelaugets næstformand Ole Nielsen træner til at blive afløsere i butikken. Vægten er fra Slagtermester Ryholdt i Slagtergade i København. Det er her slagteren tommelfinger er "guld værd". Vægten findes med et tommelfingerspejl der sikrede at kunden kunne se hvor tommelfingeren befandt sig. Del lille opsats på disken er til at lægge pengene på så slagteren kunne "skrabe pengene til sig " Formålet med Museumsslagterforretningen er at fortælle de besøgende om slagterfaget i fortid, nutid og fremtid. Men også at give smagsprøver på specielle pølser og at sælge pølser. Seniorgruppe af slagtemestre med Morten Lindhardt, Axel Rasmussen, Egon Hornslet, Henning Fuhr og Preben Olufsen m.fl. fremstiller "Museumspølser" til salg i butikken. Vore kunder vil så gerne købe efter den ophængte prisliste fra På det tidspunkt ville en af de viste pølser koste kr. 3,00 og det var timelønnen i Herefter afstår de fra at købe pølsen til deres timeløn i dag og giver kr.50, 00 for pølsen. Københavns Slagtermesterforening har støttet butikken gennem alle årene. En særlig støtte fik butikken og seniorgruppen ved gennemførelsen af juleudstillingen i 2005, hvor butikken blev fyldt med julevarer produceret af Seniorgruppen Udstillingen blev kombineret med en orientering for ca 100 slagtermestre og deres personale. Museumsbutikken skal være en dynamisk butik, hvor skiftende temaer skal fortælle, at de nuværende slagterforretninger eksistere på grundlag af en solid forankring i det bedste fra fortidens håndværkstradition for kvalitet. 7

8 "Nyt om gammelt" Udgivet af: Museumsforeningen for Slagterimuseet i Roskilde Ledrebarg Alle Roskilde Telefon Giro Net bank Hjemmeside: Støt Slagterimuseet i Roskilde Bliv medlem i Museumsforeningen! Husstandsmedlem kr. l 00, Forretningsmedlem kr. 500, Virksomhedsmedlem kr ,- Støtter du Slagterbutikkens udvidelse sender vi kommende numre af medlemsbladet til dig l redaktionen: K. Teglmand (ansv.) Mogens Christensen Slagterbutikken anno 1920 Ringstedgade Roskilde Aben lørdage kl India-dan er sponsor for dette nr. af "nyt om gammelt." En slagterfigur til udstilling butikken, skænket af afdøde Slagtermester E. Hellum Hans Lyngaards datter har blandt meget andet bidraget med denne pølsestopper med pølsehorn.. At det hedder et pølsehorn fremgår af billedet For smagens skyld Vi er leverandør til fødevarebranchen indenfor krydderier, færdigblandinger, marinader og kunsttarme. India-Dan A/S tilbyder inspiration, r~dgivning og innovative løsninger indenfor produkt- og konceptudvikling. Vo res m~ls æ tning er, at hjælpe vore kunder med at optimere deres udvalg af kvalitetes_produkter, s~ l edes at de op nar en stærkere profil og en større kundeloyalitet. Det gør vi gennem individuel r~dgivning og skræddersyede konceptløsninger. V!ftlill tlllll - for smagens skyld I ndia-dan A/S Agerskellet Randers Slagterimuseets hjemmeside en vigtig kontakt Slagterimuseet i Roskilde har gennem mange år haft en stor kontaktflade til elever i folkeskolen og levnedsmiddelskolerne, studerende ved Universiteterne, de elektroniske medier og slægtsforskere m.m. Der har været stor interesse i brede kredse for at hører om slagterier, slagterbutikker, garverier, kølevirksomheder og gamle metoder og opskrifter Mulighederne for at få svar på de mange spørgsmål vil i fremtiden være at søge oplysninger på Slagterimuseets hjemmeside. Her vil den interesserede kreds af frivillige, der tilslutter sig arbejdet med slagterbutikken i Roskilde, fortsat samle historiske oplysninger, faglige historier og billeder der kan bidrage til kendskabet til de vigtige brancher som deltagerne repræsentere. Formålet med hjemmesiden er at bringe oplysninger der kan anvendes til at tilfredsstille nysgerrigheden hos fagfolk, studerende og forskere. Hjemmesiden dækker følgende hovedemner: Oplysninger om de 98 svineslagterier, der har været i Danmark. Oplysninger om de fusionerne indenfor slagterierne Detailhandel med kød Køleindustri Garverier

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk www.prowood.dk BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE Specialprodukter i træ Pro-Wood producerer alle former for specialprodukter i træ efter kundens idé og behov. Vi fremstiller for eksempel nye

Læs mere

Portefølje af 6 sjældent udbudte ejendomme/ ejerlejligheder i centrum af Roskilde og Holbæk.

Portefølje af 6 sjældent udbudte ejendomme/ ejerlejligheder i centrum af Roskilde og Holbæk. Investeringsejendomme/ejerlejligheder - Holbæk og Roskilde Sag 10R15133 Portefølje af 6 sjældent udbudte ejendomme/ ejerlejligheder i centrum af Roskilde og Holbæk. Ahlgade 56, Holbæk Djalma Lunds Gård

Læs mere

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade.

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade. Gågaden i Hørsholm Kommune - regler for indretning, anvendelse og vedligeholdelse Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handelsog byliv, sikker og tryg færdsel for alle og

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

Ørum Torv. Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012

Ørum Torv. Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012 Ørum Torv Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012 s 2 Ørum Torv Skole Randers Viborg Ørum Torv Ørum Torv Boligselskabet Sct. Jørgen har udviklet Ørum Torv med hensigten om at skabe

Læs mere

SJÆLDENT UDBUDT BUTIKSLOKALE i MARGRETHEGAARDEN. Frederiksgade 12, st. th., 8000 Aarhus C. Sag 142496

SJÆLDENT UDBUDT BUTIKSLOKALE i MARGRETHEGAARDEN. Frederiksgade 12, st. th., 8000 Aarhus C. Sag 142496 SJÆLDENT UDBUDT BUTIKSLOKALE i MARGRETHEGAARDEN Frederiksgade 12, st. th., 8000 Aarhus C. Sag 142496 BELIGGENHED OG OMRÅDET Butikslejemålet er beliggende i hjertet af Aarhus, nær det hyggelige cafémiljø

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Staldsystemernes udvikling er et andet interessant emne som vi gerne vil give en plads på Slagterimuseet

Staldsystemernes udvikling er et andet interessant emne som vi gerne vil give en plads på Slagterimuseet - - - - - ---------- Marts 1996 Argang 3, nr. 1 Udviklingsplanen for Slagterimuseet i Roskilde Der er udarbejdet et samlet plan for udviklingen af Slagterimuseet Planerne skal nu ud til høring i Styrelsen,

Læs mere

SVAR PÅ UDDYBENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE ANSØGNINGEN

SVAR PÅ UDDYBENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE ANSØGNINGEN Bilag vedrørende Edvard Munch Galleriet projekt på Helnæs Gamle Præstegård ANSØGNING EDVARD MUNCH GALLERIET på Helnæs Gl. Præstegård Ibsen-Munch- udstillingen har skabt en stor interesse for Edvard Munch

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Flot indrettet butikslejemål i gågaden

Flot indrettet butikslejemål i gågaden Flot indrettet butikslejemål i gågaden Sag 430052 TIL LEJE Haderslev - Apotekergade 9A, st.. th.. Beliggende i Haderslev gågade overfor byens domkirke Flot og indbydende indrettet lokale med overdækket

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Torvet 8, st. + 1. sal, 7400 Herning Lejemålet Torvet 8, st. + 1.sal 7400 Herning Sagsnr. 20-132-A Attraktiv butik Beliggende midt på torvet Med flotte personalefaciliteter

Læs mere

Ideer til afsætning. Konsulent Else Torp Christensen Landscentret, Landdistriktsudvikling. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

Ideer til afsætning. Konsulent Else Torp Christensen Landscentret, Landdistriktsudvikling. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Ideer til afsætning Konsulent Else Torp Christensen, Landdistriktsudvikling Direkte salg Direkte salg (spring led over) Fra slagter Eget afsætningsnetværk Fra gårdbutik Leveringsordning Torvesalg Butik

Læs mere

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Weile arkitekter maa Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Idegrundlag: Formålet med projektet er at samle skole, SFO, børnehave og dagpleje i et nyt børneunivers med henblik

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Sag 12.030 Huset Campen Viborgvej 155 A, 8210 Aarhus V 498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

Slagtermester Svend Kristensen

Slagtermester Svend Kristensen Slagtermester Svend Kristensen Svend Kristensen blev hjemmefødt på Jørlunde overdrev d. 22 februar 1903 af forælderene Hans Peder Kristensen og hustru Karen Kristensen f. Johansen Barnedåben blev publiceret

Læs mere

KVD Nyhedsbrev nr. 4 maj 2011 påske

KVD Nyhedsbrev nr. 4 maj 2011 påske KVD Nyhedsbrev nr. 4 maj 2011 påske Siden sidst: Siden sidst har vi afholdt 2 bestyrelsesmøder. Påsken har ligget ind imellem med udstillingen i Aktivitetshuset i Ebeltoft. Fra bestyrelsesmødet d. 28.

Læs mere

Byggeselskab Mogens de Linde

Byggeselskab Mogens de Linde QR kode 5.101 bygning A Haslegaarden_731kvm Byggeselskab Mogens de Linde Sag 05.101 Haslegaarden Haslegaardsvej 8-10, Bygning A, 8210 Århus V lokaler udlejes 731 m 2 Byggeselskab Mogens de Linde - Ringgade

Læs mere

KAN DU SE DINE VARER HER?

KAN DU SE DINE VARER HER? KAN DU SE DINE VARER HER? 100 stemningsfulde m² i byens livligste gade Går du med en drøm om at åbne dit eget lille city-galleri eller din egen hyggelige café, så gå begge to en tur forbi Gothersgade 3

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER 233 indbydende m² med masser af lys og muligheder Klerkegade ligger lige rundt om hjørnet på alt det bedste i Indre By. Kongens Have og Statens Museum for Kunst

Læs mere

Et besøg på Håndværktøjsmuseet

Et besøg på Håndværktøjsmuseet Et besøg på Håndværktøjsmuseet Vi benyttede søndag den 15. juni til et besøg på Håndværktøjsmuseet i Hørsholm. Når det lige blev den dag, er årsagen den, at den 3 søndag i juni er Mølledag overalt i landet,

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg afdeling 94 Afdeling 94 PRIN SEN CAMP er det engelske ord for lejr. LOGOS er det græske ord for tanke, fornuftens og talens brug, det specifikt menneskelige og kilden til den menneskelige kreativitet.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem Samarbejdsaftale mellem Den selvejende institution Røde Led og Vordingborg Kommune, Vordingborg Sociale Virksomhed og Museerne Vordingborg Præambel Den selvejende institution Røde Led ejer Pottemagerværkstedet

Læs mere

Dan Jord anlægsentreprenør i bred forstand

Dan Jord anlægsentreprenør i bred forstand Dan Jord anlægsentreprenør i bred forstand Anlægsafdeling Forsyningsafdeling Anlægsgartner- og brolæggerafdeling 2 Firmahistorie og profil Dan Jord A/S er stiftet i december 1984 ved køb af anlægsaktiviteterne

Læs mere

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program Volsted Velkommen by og til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program 1. Status ved Volsted Forsamlingshusudvalg 2. Aalborg Kommune og forsamlingshuse

Læs mere

God indretning med stort velkomstområde

God indretning med stort velkomstområde God indretning med stort velkomstområde TIL LEJE Rolighed 7, 2. th. 4180 Sorø Præsentable lokaler Centralt beliggende Flot byejendom BESKRIVELSE Kontor med glasvæg Lejemålet er beliggende i ejendommen

Læs mere

Bilag 1. Elementer i en samlet museums- og besøgstjeneste på Københavns Rådhus

Bilag 1. Elementer i en samlet museums- og besøgstjeneste på Københavns Rådhus Bilag 1. Elementer i en samlet museums- og besøgstjeneste på Københavns Rådhus Indholdsfortegnelse 1) Ny indretning af loftsrum på 3. sal, samt i tårnet til udstillinger 2) Ny indretning i magasiner på

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

SCT. IBS GÅRDEN. Nye almene boliger i Sct. Ibs Gade 12, Viborg

SCT. IBS GÅRDEN. Nye almene boliger i Sct. Ibs Gade 12, Viborg SCT. IBS GÅRDEN Nye almene boliger i Sct. Ibs Gade 12, Viborg s 2 SCT. IBS GÅRDEN SCT. IBS GÅRDEN Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, som administrerer ca. 5.200

Læs mere

934m 2 Udlejes fra marts 2016

934m 2 Udlejes fra marts 2016 Sag 39.102 Ingeniør Højskolen Bygning E Dalgas Avenue 2E, 8000 Århus C 934m 2 Udlejes fra marts 2016 Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen NR. 48027 Sæson- og temaprodukter hos detailslagteren Udviklet af: Peder Holme Brix og Charlotte Kastrup Uddannelsescenter Holstebro Efteråret 2014 1.

Læs mere

Byggeselskab Mogens de Linde

Byggeselskab Mogens de Linde QR kode haslegaarden bygning b og c 5.102 Byggeselskab Mogens de Linde Sag 05.102 Haslegaarden Haslegaardsvej 8-10, Bygning B, 8210 Århus V lokaler udlejes 1564 m 2 Byggeselskab Mogens de Linde - Ringgade

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 055

SALGSPROSPEKT Sag nr. 055 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 055 Torvegade 1, 6650 Brørup Velbeliggende forretningsejendom på Torvet i Brørup Pris kontant: Kr. 1.495.000 Areal stueplan 147 m 2 Areal i alt: 310 m 2 Jernbanegade

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

UDKAST. Hvordan synes du Løget skal se ud i fremtiden? Oplæg til Foreløbig Fysisk Helhedsplan for Løget by - afd. 41

UDKAST. Hvordan synes du Løget skal se ud i fremtiden? Oplæg til Foreløbig Fysisk Helhedsplan for Løget by - afd. 41 Oplæg til Foreløbig Fysisk Helhedsplan for Løget by - afd. 41 Hvordan synes du Løget skal se ud i fremtiden? Oplæg til Foreløbig Fysisk Helhedsplan for Løget by - afd. 41 Gr KA ST en l da e n øn UD -C

Læs mere

Domicil udlejes fra 2015 1862m 2 + 523m² kælder

Domicil udlejes fra 2015 1862m 2 + 523m² kælder Sag 39.100 Ingeniør Højskolen Bygning E Dalgas Avenue 2, 8000 Aarhus C Domicil udlejes fra 2015 1862m 2 + 523m² kælder Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785. Område 5, Djursland / Eldrupgaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785. Område 5, Djursland / Eldrupgaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785 Område 5, Djursland / Eldrupgaard Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Eldrupgård Dato:

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Bag julekager med Micki Cheng på Gammel Estrup

PRESSEMEDDELELSE. Bag julekager med Micki Cheng på Gammel Estrup PRESSEMEDDELELSE Bag julekager med Micki Cheng på Gammel Estrup På Gammel Estrup Herregårdsmuseet er husjomfruens juleforberedelser i fuld gang. Lørdag d. 5. december får hun assistance til at nyfortolke

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

SPÆNDENDE BUTIK i ATTRAKTIVT KVARTER. Borggade 11, st. th., 8000 Aarhus C. Sag

SPÆNDENDE BUTIK i ATTRAKTIVT KVARTER. Borggade 11, st. th., 8000 Aarhus C. Sag SPÆNDENDE BUTIK i ATTRAKTIVT KVARTER Borggade 11, st. th., 8000 Aarhus C. Sag 161830 BELIGGENHED OG OMRÅDET Butikslejemålet er beliggende i hjertet af Aarhus, nær det hyggelige cafémiljø og Latinerkvarteret.

Læs mere

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part B G D C F 64 66 st+1.sal st+1.sal Mølledammen 56 58 60 62 st+1.sal st+1.sal E st+1.sal st+1.sal Boligselskabet Domea Fredensborg Region København Nord fdeling 6806 Mølledammen 20 2980 Kokkedal 4 st+1.sal

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

KAN DU SE DINE VARER HER?

KAN DU SE DINE VARER HER? KAN DU SE DINE VARER HER? 416 unikke m² hvor du kan udrette meget med indretningen Frederiksborggade er for alvor kommet på menuen for alle dem, der går ud i Indre By. Den ny-designede Nørreport St. ligger

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen?

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen? KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for nye anlægsprojekter NOTAT Referat af møde i den lokale styregruppe den 22.9.14 Præsentation af ny projektleder fra KEJD Charlotte Møller præsenterede

Læs mere

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning

Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i Lokalplan 91 og 91A samt Lokalplanforslag SK 46 med henblik på sammenligning Lokalrådet for Gammel Sorø Opstilling af Bestemmelser i og 91A samt med henblik på sammenligning Nye Bestemmelser i i forhold til gældende lokalplaner er markeret med fremhævet skrift i kolonnerne for

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 BESKRIVELSE EGEBAKKEN FAKTA Adresse Egebakken Gennem Bakkerne 5 9310 Vodskov Telefon 99824200 E-mail

Læs mere

Sankt Bodils Brønd En teori om hvad der måske skete med Sankt Bodils Brønd?

Sankt Bodils Brønd En teori om hvad der måske skete med Sankt Bodils Brønd? Sankt Bodils Brønd En teori om hvad der måske skete med Sankt Bodils Brønd? På sit kort over Roskilde fra 1677 har Resen indtegnet fem brønde : Høye Brønd, St. Bodils Brønd, Byens Brønd, Alle Helgens Brønd

Læs mere

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer Publikationsliste Forside. Komplet printvenlig version Om fødevarer ved midlertidige og lejlighedsvise arrangementer Denne folder handler om tilberedning og salg af mad i forbindelse med midlertidige og

Læs mere

Studielejligheder i Holbæk

Studielejligheder i Holbæk Lundestrædet 55, Studielejligheder i Holbæk Perfekt ramme for dig der studerer i Holbæk Klar til indflytning M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone Cool Gray 8 Tekst: Pantone 389 M.

Læs mere

Tillæg i husleje i kr. pr. kvm. årligt

Tillæg i husleje i kr. pr. kvm. årligt Til beboerne Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Horsens, den 18. august 2015 Helhedsplan Beringsvænget Notat om projektet og forudsætninger for ny huslejeberegning 1: Projektet Projektet

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design Dekoration Modul 9 Velkommen til det niende og sidste modul i dit dekorationskursus. Du har nu været igennem en bred vifte af grundlæggende dekorations viden. Med den viden du nu har samt de opgaver du

Læs mere

Kirkebøger. Der er nu mulighed for at studere kirkebøger fra Bornholm i Byforeningen.

Kirkebøger. Der er nu mulighed for at studere kirkebøger fra Bornholm i Byforeningen. Program for perioden jan. 2007 aug. 2007. Tirsdag den 6. februar. Besøg på det lokalhistoriske arkiv i Hasle. Kørsel fra Kærnehuset kl. 19.00 Tirsdag den 6. marts kl. 19.00. Foredrag om Blanchs Hotel.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

KickStart din restaurant. KickStart Guide

KickStart din restaurant. KickStart Guide KickStart din restaurant KickStart Guide 170 KickStart Guide KickStart Guide Den komplet uundværlige KickStart-Guide giver dig et overblik over de spørgsmål du med fordel kan overveje, mens du planlægger

Læs mere

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handels- og byliv, sikker og tryg færdsel for alle og gode aktiviteter

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE TYLSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Tylstrup skole Pogevej 3-5 9382 Tylstrup Telefon 99 82 40 50 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Bilag 2 Modeller for skolemadsordninger

Bilag 2 Modeller for skolemadsordninger Bilag 2 Modeller for skolemadsordninger I dette bilag forsøger vi at give et overblik over forskellige skolemadsmodeller. Hvad karakteriserer de forskellige modeller? Hvad er deres styrker og svagheder?

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER 262 indbydende m² med masser af lys og muligheder Klerkegade ligger lige rundt om hjørnet på alt det bedste i Indre By. Kongens Have og Statens Museum for Kunst

Læs mere

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER DAMPFÆRGEVEJ 3, 3. SAL, 2100 KØBENHAVN Ø FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER 397 ny-renoverede kvadratmeter i byens nye pakhuskvarter helt tæt ved Langelinie For mange er Dampfærgevej et spændende

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Tilbud på Geodome (bolig) til genhusning af flygtninge

Tilbud på Geodome (bolig) til genhusning af flygtninge Dragør Kommune Teknik og miljø Kirkevej 7 2791 Dragør Dragør den 28. Maj 2017 Tilbud på Geodome (bolig) til genhusning af flygtninge Kære Dragør kommune, Geodomen er indrettet med henblik som bolig. Indretningen

Læs mere

CV Cecilie Methe Jasmin Rasmussen

CV Cecilie Methe Jasmin Rasmussen CV Cecilie Methe Jasmin Rasmussen Personlige data Navn: Cecilie Methe Jasmin Rasmussen Adresse: Kochsgade 26., 1.sal, 5000 Odense C. Mobil: 3136 7540 E-mail: jasmin.methe@gmail.com Fødselsdag: 1. juni

Læs mere

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 HANS LUND, Arkitekt maa, Tingvej 12, 6630 Rødding, 74841564, 20221073, arkilund@gmail.com 01 Vest for Landsbyen Tiset (6510 Gram) ligger der et anlæg eller stadion

Læs mere

Nyhedsbrev. Maj 2015. glasværket A/S Norvangen 3D, opg. A, 2. sal 4220 Korsør Tlf. 5837 5010 Fax 5835 1010

Nyhedsbrev. Maj 2015. glasværket A/S Norvangen 3D, opg. A, 2. sal 4220 Korsør Tlf. 5837 5010 Fax 5835 1010 Nyhedsbrev Maj 2015 Nyhedsbrev Maj 2015 Side 2 Nyhedsbrev Arbejdet med at profilere glasværket som det levende hus i Korsør er i gang og vi arbejder med en bred og mangefarvet pensel. Der vil på gavlen

Læs mere

Gågade på vej i 1974-kvarteret

Gågade på vej i 1974-kvarteret Gågade på vej i 1974-kvarteret Berit Guldmann Andersen Gågaderne blev almindelige i begyndelsen af 1970 erne, og i 1974 havde de fleste købstæder af en vis størrelse mindst en gågade. Det er baggrunden

Læs mere

UDLEJES BENLØSEPARKEN 2, 4100 RINGSTED

UDLEJES BENLØSEPARKEN 2, 4100 RINGSTED UDLEJES BENLØSEPARKEN 2, 4100 RINGSTED 18 lejemål til forskellige formål i nyrenoveret butikscenter. Centret i Benløse har haft svære vilkår de seneste år. Flere projektselskaber har forgæves forsøgt at

Læs mere

Kongens Nytorv København K

Kongens Nytorv København K Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt Kongens Nytorv 18 1050 København K Ledige lejemål fra 339-1.300 m² Mulighed for kontordomicil midt på

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere

Ørestad Skole & Bibliotek

Ørestad Skole & Bibliotek Ørestad Skole & Bibliotek Byens Netværk 03.09.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Ørestad Skole og Bibliotek er tegnet af KHR arkitekter, som ønskede at lave en bjerglandsby midt i Ørestad. Arkitekterne

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 21, Næssundvej 1-222 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.02.2013 Tid 16:00 Sted Rådmandshaven 20, mødelokale 5 Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Svend C. Dahl Søren Drost Broegaard Lindy Nymark Christensen

Læs mere

Duften af træ. Sløjdlokalet skal give inspiration til at arbejde med træ og metal, så man får lyst til at bruge værktøj og materialer.

Duften af træ. Sløjdlokalet skal give inspiration til at arbejde med træ og metal, så man får lyst til at bruge værktøj og materialer. Sløjd Duften af træ Sløjdlokalet skal give inspiration til at arbejde med træ og metal, så man får lyst til at bruge værktøj og materialer. ST har erfaringen og den ekspertise, der skal til for at indrette

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE JUNI 2010 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2009 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

DETAILLEJEMÅL TÆT PÅ STRØGET OG SALLING. Østergade 31-33, 8000 Aarhus C Sag 121290

DETAILLEJEMÅL TÆT PÅ STRØGET OG SALLING. Østergade 31-33, 8000 Aarhus C Sag 121290 DETAILLEJEMÅL TÆT PÅ STRØGET OG SALLING Østergade 31-33, 8000 Aarhus C Sag 121290 BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende tæt på Søndergade (Strøget). Alle byens faciliteter er i nær afstand,

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 6, Filstedvej 45-139, Liselund 1-83 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER 155 lyse og ny-istandsatte m² med ovenlys i Bredgade Der er ingen smalle steder i Bredgade, når det gælder den unikke, levende Frederiksstads-atmosfære med historiske

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere