Sofie Amalie Blomsterberg, Albertslund. Peter L. Borresen, Allerød. Mikael Wandel, Ballerup. Carsten Scheibye, Bornholm.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sofie Amalie Blomsterberg, Albertslund. Peter L. Borresen, Allerød. Mikael Wandel, Ballerup. Carsten Scheibye, Bornholm."

Transkript

1 Sofie Amalie Blomsterberg, Albertslund 19 år og medlem af VU og Venstre siden 2009, Student fra Ørestad Gymnasium i 2012 Studerende på Roskilde Universitet i International Bachelor in Humanities Vi skal sikre et sundhedsvæsen i høj international kvalitet med patienten i centrum og med større valgfrihed for den enkelte. Vi skal blive bedre til at arbejde på tværs af regionerne og fremme samarbejdet mellem region og kommuner, så patienterne er sikret den bedst mulige behandling. Peter L. Borresen, Allerød Civilingeniør, IT-arkitekt. 45 år Formand for Venstre i Allerød Medlem af Allerød Byråd Gift med Fabienne, far til Tristan 16 og Jonas 19, begge diabetikere siden de var små At medvirke til, at sundhedsvæsenet bliver styrket gennem øget patientinddragelse. Vi skal væk fra en holdning om, at patienten er bilen og lægen er mekanikeren. Vi kan lære af diabetesbehandlingen, hvor patienterne behandler sig selv, og lægens rolle er mere rådgivende. Vi skal have fuld knald på fjernbehandling og elektroniske hjælpemidler. Det skal være muligt for patienter at få tilkøbsydelser, fx ekstra dage efter en fødsel, værelse til sin ægtefælle på nærliggende hotel, mv., gerne med private aktører. Mikael Wandel, Ballerup Traffic manager/sælger hos IAT A/S Bestyrelsesmedlem i Venstre, Ballerup Kandidat til KV2013 i Ballerup Jeg vil arbejde for større valgfrihed, bedre kvalitet og større tryghed i sundhedssektoren. Vi skal arbejde for større vækst og flere arbejdspladser, ved at sørge for optimale forhold inden for innovation, forskning og uddannelse, og der ved skabe en større iværksætter kultur i regionen. Vi skal skabe fremtidens Danmark, ved at være på forkant inden for disse områder. Carsten Scheibye, Bornholm Jeg er ansat på Copenhagen Business School, bl.a. uddannet Master of Business Administration og medlem af Kommunalbestyrelsen på Bornholm. Jeg vil arbejde for, at vores region er et kraftcenter i europæisk målestok. Det kræver bedre rammer indenfor transport, uddannelse og erhvervsudvikling. Og jeg vil arbejde for, at vores sygehuse og øvrige behandlingstilbud indebærer tryghed for alle. Regionsrådet skal skabe disse løsninger i sammenhæng med bl.a. kommunerne og ikke se det isoleret.

2 Mette Engelbrecht Jensen, Brøndby Cand. Jur. Fuldmægtig AC Borgmesterkandidat for Venstre i Brøndby, Tidl. medl. af Venstres forretningsudvalg, hovedbestyrelsen og Kommuneforeningsformand for Venstre i Rødovre Et sundhedsvæsen hvor enhver beslutning bliver taget fordi det er bedst for patienten. Et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Et sundhedsvæsen hvor borgeren ikke kommer til at hænge imellem det kommunale - og det regionale system, og på den måde blive kasteboldt mellem flere systemer. At kommunikationen imellem den enkelte kommune og Region Hovedstaden skal prioriteres. Hanne Stockbridge, Dragør Turistføreruddannelse samt voksenunderviser. Dragør KB i 20 år N.form. for Teknik og Miljø og Kulturudv., best. af Dragør Turistråd, Bevaringsnævnet, Museum Amager og CPH Lufthavns Kontaktgr. Repræsentantskabsm. i HMN Naturgas Som aktiv aut. turistfører ønsker jeg flere danske og udenlandske turister til Region Hovedstaden i tæt samarbejde med Wonderful Copenhagen, Copenhagen Capacity og de lokale turistkontorer. En hurtigere og bedre psykiatrisk behandling samt gerne mere samarbejde med de private hospitaler.. Lisbeth Dupont-Rosenvold, Egedal Administr. sekretær International Health Organisation Medl. kommunalbest. i Egedal kommune Medl. af Soc.- og Sundhedsudv., Erhvervs- og Besk.udvalget. N.form. i Familieudv. Jeg synes det er ekstremt vigtigt,at Venstre i Egedal bliver repræsenteret i Region Hovedstaden. Jeg gerne vil være med til at fremme og fremtidssikre velfærdsteknologiske løsninger. Det skal være mit mål, at sikre bedre dækning af lokale Sundhedshuse, Akutkliniker, Genoptrænings Centre i alle kommuner med store afstande. Thomas Bak, Fredensborg Civiløkonom Byrådsmedlem, Fredensborg Kommune Patienterne skal sikres en god behandling af højeste kvalitet. Ventetiden skal reduceres, og det er fuldstændig ligegyldigt om behandlingen finder sted i det private eller det offentlige, så længe at patienten ikke forsinkes i sin behandling. Venstre skal fortsat kæmpe for konkurrence i sundhedsvæsenet

3 Peter Fjerring, Frederiksberg 43 år, bor på Frederiksberg, medlem af Venstre siden Arbejder som erhvervsrådgiver har 20 års erfaring fra erhvervslivet, EU, kommunerne og forsvaret. Jeg er meget optaget af samspillet mellem kommuner og region på sundhedsområdet. Flere kommuner i hovedstaden er ved at opføre lokale sundhedshuse her skal regionen være en aktiv medspiller. Erhvervslivet i hovedstaden har potentialet til at gøre os til en vinderregion. Men erhvervspolitikken trænger til et servicetjek med udgangspunkt i virksomhedernes behov. Erik Sejersten, Frederikssund 2 suppleant til RH 7 år i Jægerspris byråd - heraf 3 år som fm. Børne-Kultur udv. Best. for RH, Kommunef, og Frederikssund. Produktchef Marineudstyr. Can-El Alternativ behandlingssted, vede ventetid over 30 dage. Patienten i centrum, med respekt for behandlerne. Hjertestartere placeret, i hele regionen med uddannet privat personer Regionalt/Kommunalt sundhedshuse. En værdig psykiatrisk behandling af både unge og gamle. En erhvervspolitik som hjælper tilgang af nye virksomheder. Kurt Pii, Furesø Biokemiker Tilkn. lægem. virksh., konsulent, hospital og sundhedsvæsen V best. siden 2011 V politiske Udvalg: Erhverv, Plan, Social & Sundhed Best. V i Reg.H Samarbejdet på tværs mellem almen praksis, privatpraktiserende speciallæger, Fokus på et lands dækkende journalsystem. Større fokus på personlig, evidens baseret terapi. Fokus på intelligente besparelser og effektivisering, uden at det ud over kvaliteten. Satsning på forskning og innovation og viden centre og skabelse af kommercielle samarbejdsaftaler til erhverv i regionen som vækst dynamo og for en aktiv jobskabelse. Egil Rindorf, Gentofte 59 år, Bankuddannet og HD. Tidligere formand for Venstre i Gentofte og aktiv i mange år i bl.a. Gentofte Børnevenner, Bakkegårdsskolen og Vangede Kirke. Det skal være let at gå til den læge, man har brug for på det tidspunkt, der passer borgeren. Lad os skabe en sundhedssektor i international topklasse. Regionsrådet skal ikke være systembevarende men skabe dynamik og udvikling. Bedre veje og kollektiv transport skaber vækst og værdi. Væk med berøringsangsten over for private aktører.

4 Thomas Koed, Gladsaxe 42 år, BSc i erhvervsøkonomi, cand. i HR-management, nordisk chef i en mellemstor international virksomhed og medlem af Venstre siden At skabe et sundere sygehusvæsen gennem en ansvarlig økonomisk politik med udgangspunkt i de klassiske liberale dyder, fordi ingen anden løsning er bæredygtig på sigt, og jeg således hellere vil tilbyde borgerne kvalitet end kvantitet. Leif Meyer Olsen, Glostrup HD i Regnskabsvæsen, senest ansat hos IBM Danmark. Medl. Glostrup Kbst. siden Form. for Miljøudv., medlem af Økonomiudv., Teknisk udv. og Kulturudv. Ud over interessen for at sætte patienten i centrum vil jeg kunne bidrage i Venstres kommende gruppe med konkret viden om økonomi, miljø og trafik. Bl.a. finder jeg sikring af vandressourcer og realisering af den kommende letbane meget vigtigt. Per Roswall, Gribskov Medl. af Regionsrådet. Miljø og grønvækstudvalget, Regionaludvalget og Følgegruppen for nyt Hospital ved Hillerød. Vi skal have det bedste sundhedsvæsen i Verden med sundhedshuse i alle kommuner. Der skal ikke være noget sted i Regionen, som kan betegnes udkantsdanmark. Infrastrukturen skal fremmes. Vi skal gennemføre fingerplanen fra have de store veje helt ud til yderpunkterne - til fremme af vækst, arbejdspladser, miljø og trafiksikkerhed. Qasam Nazir, Halsnæs Cand. Merc. i marketing og kommunikation fra Copenhagen Business School, 33 år, bosiddende i Frederiksværk, gift, 3 børn. Erfaring fra erhvervslivet, pt. taxachauffør. I Regionsrådet vil jeg arbejde for, at vi skaber en mere gennemsigtighed omkring bruger, patient og pårørendepolitik. Det er vigtigt borgerne ved, hvilke muligheder og rettigheder de har uanset hvordan de er blevet behandlet i det danske sundhedsvæsen. Men samtidigt er det også vigtigt at vi får en bedre kommunikationspolitik, så borgerne møder tryghed og forståelse i en verden, der bliver mere og mere digitaliseret.

5 Niels Bonfils, Helsingør Selvstændig, cand. merc./ 49. Salgs karriere i udenlandske virksomheder i IT og Telebranchen. Medlem af Venstre i 2 år. At Region Hovedstaden skal være den førende i relation til modernisering af arbejdsgange, bl.a. ved brug af telesundhed. Dette skal være en del af fremtidssikringen af supersygehuset i Nordsjælland. Jeg vil sikre optimalt samarbejde mellem kommune og region i Sundhedshus Helsingør. Jeg vil kæmpe for den offentlige sundhedssektors samarbejde med private partnere, som middel til at understøtte innovation, vækst og private arbejdspladser. Liselotte Østergaard, Herlev Uddannet pædagog. Arbejder som socialkonsulent i Den Sociale Udviklingsfond samt som freelance fotograf. Som kandidat vil jeg især abejde på det sociale- og sundshedsområdet henimod et mere effektivt system til glæde for både brugere/ patienter og personale. Ole Stark, Hillerød Murer suppl.m. tekn. udd., Gårdejer og Entreprenør 1. Suppl. til Regionsr. Medl af Hillerød Byråd, Miljø og teknik udv., Arbejdsmarkedsudv, Medl. af Boligkom. Fmd, Frederiksborg Svendeforening, Næstform., Frederiksborg Vin, Medl. Menighedsr. og kirkeværge i Tjæreby Kirke Jeg vil arbejde for at fremtidssikre en bæredygtig region, hvor vi prioritere vores ressourcer bedst muligt og sikre det frie valg til borgeren. Jeg vil styrke partnerskabet med lokalsamfundene, den private sektor og andre indenfor regionen, hvis hårde arbejde bidrager til den høje velfærd. Gennem vækstinitiativer, innovation og forskning kan vi skabe den bedste pleje og omsorg for vores borgere. Annette Møller Sjøbeck, Hvidovre 55 år, handelsudd. og selvstændig erhvervsdrivende. Medl. af Hvidovre kommunalbest., sidder i arbejdsmarkedsudv. og Social- og sundhedsudv. Medl. af Venstres Regionsbestyrelse Et sammenhængende og effektivt sundhedssystem, hvor alle parter: regionens hospitaler, kommunerne, de privatpraktiserende læger og speciallæger arbejder sammen og kan tale sammen også på It-området, så fejlbehandlinger og misforståelser undgås. Patienter skal føle, at de er i centrum, og at behandlingen virker logisk og fungerer optimalt. Regionen skal styrkes erhvervsmæssigt, vi har et stort uudnyttet potentiale.

6 Peder Helt, Høje Taastrup 51 år, Gift, 2 store børn, Account Manager Tidl. Byrådsmedlem i Høje-Taastrup Fmd. Ældreudvalget Medl. Social og Sundhedsudv., Teknisk udv. Arbejdsmarkedsudv. Der skal være Styr på helheden og Fokus på detaljerne - det er mit udgangspunkt i mit politiske arbejde. - med helhed menes økonomi - med detaljer menes sund fornuft Personlige mærkesager: Behandlingsgaranti og øget samarbejde med privathospitaler. Kvalitetssikring og effektivisering af sygehusenesundhedshuse i et kommunalt-/regionssamarbejde. Anne Ehrenreich, Hørsholm Chefkons. i Udenrigsministeriet, jurist, HD i udenrigshandel, 52 år. Medl. af Regionsrådet, Patientudv. og udv. for Udd. og Forsk., best. for VUC Nordsjælland. Medlem af Hørsholm kommunalbestyrelse siden At sikre borgerne sundhedsydelser af højeste kvalitet og genindføre behandlingsgarantien Patienten skal være i centrum og samarbejdet mellem region og kommune styrkes, bl.a. om behandling af kroniske sygdomme, psykisk syge, udskrivning af patienter fra hospitalerne og genoptræning. Styrke regionens rolle som vækstlokomotiv. Flemming Gylling, Ishøj Lektor. cand.mag. & cand. pæd. tidl. skoleinspektør, speciale i sundhedspædagogik, underv. pt. i psykologi. Medlem af bestyrelsen for Venstre i Ishøj, opstillet til kommunevalget. Udvikling af et stabilt og kvalificeret sundhedsvæsen i Regionen. Videreudvikling af sundhedscentre i kommunerne. Oprettelse af et forskningscenter indenfor sundhed og behandling i Ørestadsregionen. Glem ikke Vestegnen! Michael Lange, København Direktør med Skandinavisk ansv. i Novatis Healthcare A/S. Medl. af Regionsrådet siden Medl. af Forretningsudv. og Kvalitetsudv.. Medl. af række best., råd og komiteer indenfor sundheds- og erhvervssektorerne. Jeg ønsker at vi får et regimeskifte, hvor borgerne, patienterne og medarbejderne oplever, at vi arbejder sammen for et enstrenget sundhedssystem uden sektorgrænser. Et sundhedssystem der sætter borgerens behov i centrum og som går forrest i samarbejdet med private aktører, for at skabe de bedste rammer og kvaliteter for behandling.

7 Annette Skov Andersson, Lyngby-Taarbæk Sygeplejerske, ansat på Herlev Hospital- Intensiv afd. Bijob hos FADL som underviser. Delegeret hos PKA og DSA. Jeg stiller op til RV13, fordi jeg ønsker at bidrage til en dynamisk, visionær og effektiv region. Vækst, forskning og innovation er afgørende for, at regionen fortsat kan være med i front. Jeg mener, at min faglige indsigt i sundhedsvæsenet kan bidrage positivt til arbejdet med udviklingen af regionen og driften af hospitalerne. Jeg vil arbejde for af at skabe et effektivt sundhedsvæsen/system, med både offentlige og private aktører. Randi Mondorf, Rudersdal Cand.Merc. 51 år, 3 børn Kmbst. Rudersdal Form. Tekn. og Miljø udv. Projektleder og Direktionsassistent i SAS Airline, Afdelingsleder og konsulent i Hafnia Forsikring International erfaring fra arbejde i London og Zurich. Et tættere samarbejde med kommunerne hvor vi sammen udvikler lokale sundhedscentre, der sikrer borgeren lokal behandling af høj kvalitet. At arbejde for at vore hospitaler kan tilbyde de nyeste og bedste behandlingsmetoder i tidsvarende rammer. At udvikle Regionen til en vækstdriver i vores hjørne af Europa, ved at støtte forskning og innovation. Claus Gisselmann Olsen, Rødovre 46 år. Account Manager. Gift og far til 2 teenagere Medlem af Kommunalbestyrelsen siden Gruppeformand Venstre i Rødovre Jeg vil arbejde for et sammenhængende patientforløb. Hvor patient og pårørende er i centrum. Og jeg vil arbejde for et tættere og mere fleksibelt samarbejde mellem regionerne. Sune Harild, Tårnby 38 år, Gift, 3 børn. Har siden 1998 boet i Hovedstadsområdet, i Tårnby siden Elektriker og ingeniør. Kasserer i Kredsb. for Dragør & Tårnby, Best. i ViRH. Underviser på CELF og EASJ i Nykøbing F Jeg stiller op for ikke bare at have en mening men for at føre den ud i livet. Jeg ser det liberale menneskesyn som en af de vigtigste elementer i det danske samfund. Forudsætningen for et godt samfund er, at hver enkelt føler et personligt ansvar for at yde en indsats og bidrage til fællesskabet. Med udgangspunkt i dette vil jeg støtte op omkring Martin Geertsen og gøre mit til at Venstre får mest muligt inflydelse i Region Hovedstaden.

8 Solange Lohman Rasmussen, Vallensbæk Bent Larsen, Lyngby Taarbæk Gruppefm. for Venstre i Region Hovedstaden. Medl. af forretningsudv., og udvalget for Miljø og Grøn vækst. Øresunds.komiteens FU.og næstf. f. Amgros. Jeg ønsker at fortsætte som gruppeformand for at give Martin Geertsen maksimal støtte som regionsrådsformand. Der bliver behov for en erfaren indsats med gode relationer til de øvrige gruppeformand, så vi kan sikre en succesrig gennemførsel af Martins og Venstres dagsorden. Der er behov for et nyt styre i regionen, der sikrer markante forandringer til gavn for borgerne. Venstre i Region Hovedstaden Hovedstaden.Venstre.dk Udover de 30 kandidater i heftet, er der allerede to kandidater på listen. Det er naturligvis vores formandskandidat, Martin Geertsen, som står øverst på listen. Desuden har Venstres Ungdom på forhånd listens 6. plads. Venstres Ungdom har udpeget Bergur Løkke Rasmussen som deres kandidat (Præsentation nedenfor). Der kan derfor ikke stemmes på de to kandidater ved opstillingsmødet! Bergur Løkke Rasmussen, Venstres Ungdom Uddannelse: Reserveofficer i Hæren Politisk hverv: Formand for Venstres Ungdom i Søllerød Erhverv: Trainee hos Pompes GRUNDFOS France til ultimo juni. Et sundhedsvæsen i verdensklasse, hvor patienten er i centrum. Hvor alle skal kunne få en behandling af god kvalitet og et sundhedsvæsen hvor private løsninger benyttes, når kvaliteten eller prisen forbedres heraf. Vi skal lægge tyngde i forskning, innovation og uddannelse, ved at udvikle samarbejdet imellem politikere, erhvervslivet og vidensinstutionerne i Regionen. Både for at skabe vækst og spændende jobs, men også for at markere os stærkt internationalt som en fremsynet og innovativ Region.

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 1 november 2013 årgang 7. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 1 november 2013 årgang 7. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 1 november 2013 årgang 7 Lars Barfoed ønsker godt kommunalvalg og regionsvalg Fredriksberg 102.029 frederiksbergere

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

i den grønne og innovative metropol

i den grønne og innovative metropol Budget 2014 Region Hovedstaden Fremtidens sundhedsvæsen i den grønne og innovative metropol Bredt forlig om budget 2014 for Region Hovedstaden Indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti

Læs mere

Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer

Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer Landsmøde 2014 deltagerhæfte.indd 1 25/02/14 12.37 Pia Olsen Dyhr, 42 år, MF for SF siden 2007, minister fra 2011-2014, tidl. formand

Læs mere

Kandidatoversigt - Vejle

Kandidatoversigt - Vejle Benny Richard Jensen 1. Sider i det nuværende repræsentantskab og vil gerne være med til at lægge den linje virksomheden skal og fremføre vore forbrugers ønsker samt følge udviklingen af det nuværende

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6 Lars Barfoed ønsker alle et godt Nytår! Fredriksberg 100.637 frederiksbergere med 73.446 stemmer

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Udkast til vision for sundhedsvæsenet. Lægemøde 2015, København

LÆGEFORENINGEN. Udkast til vision for sundhedsvæsenet. Lægemøde 2015, København LÆGEFORENINGEN Udkast til vision for sundhedsvæsenet Lægemøde 2015, København Udkast til vision for sundhedsvæsenet Lægemøde 2015, København Kære repræsentantskab Tak for jeres engagement og input på Lægemødet

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum IDA Idéklinikken dyrker, motiverer og udbreder innovation, der kan gøre sundhedsvæsenet bedre og give patienterne en bedre behandling. Sundhedsinnovation Side 24 Tillægget er udgivet af IDA SUND VÆKST

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden

VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015. Region Hovedstaden Budget 2015 Region Hovedstaden VI BYGGER FREMTIDEN BUDGETAFTALE 2015 AFTALEN ER INDGÅET AF SOCIALDEMOKRATERNE VENSTRE DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DANSK FOLKEPARTI DET RADIKALE VENSTRE SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

FOA: Social- og sundhedssektoren Det gode sundhedsvæsen

FOA: Social- og sundhedssektoren Det gode sundhedsvæsen FOA: Social- og sundhedssektoren F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Det gode sundhedsvæsen med fokus på sygehusene Det gode sundhedsvæsen. er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

Fremtid i frihed og fællesskab

Fremtid i frihed og fællesskab Venstres Landsmøde 2006 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre Oktober 2006 Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre er sendt til: Venstres delegerede

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2010 Valg til hovedbestyrelsen Sammensætning af den nuværende hovedbestyrelse

Repræsentantskabsmøde 2010 Valg til hovedbestyrelsen Sammensætning af den nuværende hovedbestyrelse Kandidathæfte Sammensætning af den nuværende hovedbestyrelse Rejseleder Birgitt Bjerre, Nykøbing F, Region Sjælland Afsnitsleder Ane Bonderup, Risskov, Region Midtjylland Adm. dir., Landinspektør Kristian

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Endnu en politisk sæson går på hæld

Endnu en politisk sæson går på hæld ALTINGET VELFÆRDSTEKNOLOGI - DEBAT 2013-14 SIDE 1 Endnu en politisk sæson går på hæld Og selv om velfærdsteknologi stadig er en relativ ny disciplin på Christiansborgs støvede gange, så har der i løbet

Læs mere

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 PROGRAM VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 Temasessioner Løsningsgalleri Se og prøv Velfærdens Innovationsdag 2012 1 Øksnehallen CPH Conference Øksnehallen Toiletter Toiletter Temasessioner 2/3/4/5/6 Plenum

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V).

Af Britta Schall Holberg, tidl. indenrigsminister, (V). aburetten NR. 5 NOVEMBER 2003 At være liberal 1& 5 Strukturdebat Indlæg fra Kurt E. Christoffersen, kommunaldirektør på Frederiksberg, Jens Kramer Mikkelsen (A), overborgmester i København og Jesper Bach

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Kandidater ved valgene til Hovedbestyrelse og udvalg ved Scleroseforeningens delegeretforsamling den 15. og 16. november 2014

Kandidater ved valgene til Hovedbestyrelse og udvalg ved Scleroseforeningens delegeretforsamling den 15. og 16. november 2014 Kandidater ved valgene til Hovedbestyrelse og udvalg ved Scleroseforeningens delegeretforsamling den 15. og 16. november 2014 FORMAND: Christian L. Bardenfleth Hellerup Advokat med møderet for Højesteret

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Debatoplæg om teknologi i velfærden

Debatoplæg om teknologi i velfærden Debatoplæg om teknologi i velfærden Velfærd under forandring Teknologi er blevet en integreret del af de fleste danskeres hverdag. Vi surfer på nettet, tager billeder med mobilen, sender sms er og har

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Gribskov Helsingør Halsnæs Fredensborg Hillerød Hørsholm Allerød Rudersdal Frederikssund Furesø Lyngby-Taarbæk Bornholm

Læs mere